Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DE ACTIVITATE Data:11.12.2013 Unitatea: Gradinita cu program normal Serdanu-Lunguletu Educatoare:Vlad Angela-Madalina Grupa: Combinata lutura!

!ii" Tema anual de studiu: Cand#cum !i de ce !e intampla$ Tema proiectului: %Alb co&or a acoperit pamantul" Subtema: %Ce-i atata galagie'" Tema acti itatii:"(mul de )apada" !orma de reali"are: Acti&itate integrat* Tipul acti ittii: +redare !i con!olidare Componenta acti ittii: Acti&it*ti de de)&oltare per!onal* , -nt.lnirea de diminea/*0 1ocuri !i acti&it*ti didactice ale!e ,etapa 2 3i etapa a 222-a0 Acti&it*/i pe domenii e4perien/iale: 5omeniul limb* !i comunicare ,Memori)are 6 Omul de zapada de Ion Sebastian 3i 5omeniul (m !i !ocietate ,Acti&itate practica6 a!amblare !i lipire 6 Omul de zapada Scopul: ormarea deprinderii de a memora &oluntar 3i logic &er!urile poe)iei 3i 7ormarea e4pre!i&it*/ii limba8ului prin recitarea nuan/at*. 5e)&oltarea !im/ului e!tetic al copiilor. ormarea 3i con!olidarea te9nicilor !peci7ice

acti&itatii practice.

Obiecti e: La !7.r3itul acti&it*/ii copiii &or 7i capabili:


1

!a memore)e logic !i con!tient poe)ia pe ba)a modelului educatoarei !i a ilu!tratiilor: !a recite e4pre!i&# re!pectand intonatia# accentul# pau)a# ritmul# tonul !i nuantarea &ocii: !a de!ene)e omul de )apada a!a cum reie!e din poe)ia in&atata: !* utili)e)e creati& materialele de!coperite ;n centrele de acti&itate de!c9i!e cu ace!t prile8: !* recon!tituie core!pun)*tor omul de )*pad* din elementele pre)ente ;n co3ule/: !* mani7e!te !pirit cooperant ;n reali)area !arcinilor primite.

#etode si procedee: ob!er&atia#turul

Surpri)a$con&er!a/ia# e4plica/ia#

e4punerea# recitarea#

galeriei#demon!tratia#e4ercitiul

practic#lucrul

indi&idual#8ocul#comunicarea rotati&a . #aterial didactic: Calendarul naturii# po)ele copiilor# !cri!oare#plan!a omul de )apada#!ilueta omul de )apada# lipici#creioane colorate#pu))le# decupa8e pentru a!amblarea omului de )apada# poe)ia#cuburi de lemn. Durata: o )i %iblio&ra'ie: Ghid pentru proiecte tematice# <ditura =umanita! <ducational# >ucure!ti# 200?: Curriculum pentru nvtmntul prescolar# M<C@# 200A: Aplicarea noului Curriculum pentru educatie timpurie o provocare # <ditura 5iana# +ite!ti# 200B: 9.rtie colorat*#co!ulete#recompen!e omul de )apada# cartea cu

## Acti&itatea integrata din gradinita" # <ditura 5idactica +ubli!9ing =ou!e# 200A. SCE(ARIU) *I)EI

Ce preg*tim pentru acti&it*ti.Copiii !e a!a)* pe co&ora! ;n !emicerc !i ro!te!c urm*toarele &er!uri: +Diminea,a a sosit- To,i copiii au enit- .aide/ti s ne adunm -Cu to,i s ne salutm01 -nt.lnirea de dimineat*: Salutul: %>un* diminea/a# omuletilor de )apada'" Salutul !e reali)ea)* prin te9nica comunic*rii rotati&e. Salutul porne3te de la educatoare 3i e!te continuat de to/i copiii grupei# 7iecare !alut.ndu-3i colegul din partea dreapt*# d.ndu-3i din m.n* ;n m.n* o !ilueta a omului de )apada:Buna dimineata eu sunt omul de zapada!!!." 5upa !alutul de dimineata &oi initia o di!cutie cu copiiii re7eritoare la 8ocurile de iarna pre7erate :Ce "ocuri de iarna pre#erati$%e ce$ Se completea)* &anoul de prezent# 7iecare copil a!e).ndu-!i po)a pe !aniuta de pe tabla magnetica. Apoi !e completea)* Calendarul naturii# &erbali).nd ac/iunea: ' Suntem n anotimpul iarna in luna decembrie!"# ##Astzi este miercuri a treia zi a sptmnii. (outatea zilei. 5ragi copii !titi cine m-a &i)itat a!eara$ Dana 2arna a &enit in &i! !i mi-a !pu! ca a!ta)i cand toti copiii &or &eni#!a cautam in cutiuta cu !urpri)e caci &om ga!i ce&a acolo.Cu mi-a !pu! ce &om ga!i #dar 9aide-ti !a &edem' Eite' e!te o !cri!oare'=aide-ti !a o citim !i !a a7lam ce ne tran!mite Dana 2arna: Le pre)int* copiilor !ub 7orm* de !urpri)* !cri!oarea din partea Danei 2arna care ne !pune ca e!te ingri8orata pentru prietenul ei omul de )apada # care !e !imte !ingur !i tri!t . Sa-l a8utam a!ta)i !a 7ie 7ericit !i !a aiba o multime de prieteni # pentru inceput &om in&ata poe)ia trimi!a de Dana 2arna %(mul de )apada" de 2on Seba!tian 5upa ce au in&atat poe)ia#copiii !e &or a!e)a la ma!ute !i &or redat omul de )apada prin de!en iar la !7ar!itul acti&itatii &or interpreta cantecelul :%(mul de )apada '"- tran)itie . Copiii ie! din !ala de grupa pentru a merge la toaleta !i pentru a !e !pala pe maini
3

2ocuri si acti itti didactice alese I 3 ADE4 DOS/acti itate practica5 2ntram in !ala de grupa ne a!e)am pe co&ora! !ub 7orma de !emicerc !i le reaminte!c copiilor ca Dana 2arna ne-a !pu! !a de!7a!uram !i alte acti&itati pentru al in&e!eli pe omul de )apada de aceea &om merge !a &i)itam 7iecare !ector de acti&itate !i !a &edem ce a&em de 7acut#dar inainte &om interpreta cantecelul" 2arna" )anzi*ie: 'Iarna+cantec '(eaua peste tot sa pus A venit iarna dra,uta -ai copii pe deal in sus Sa ne dam cu saniuta Cate unu cate doi (e suim in sanioara .ara cai si #ara boi Saniuta #u,e zboara (in,e nin,e incetisor Cade cate+un #ul,usor Iarna ,rea iarna isteata &une multe #lori de ,heata! . La !ectorul Con!tructii: copiii &or a&ea de con!truit prin imbinare# !uprapunere !i alaturare palatul Danei 2arna din cuburi de lemn !i lego. La !ectorul 1oc de Ma!a copiii &or g*!i pie!e de pu))le cu omul de )apadaFimagini de iarna#;n &ederea re;ntregirii imaginilor.

La !ectorul Art* copiii &or de!coperi in co!ulete decupa8e din care ei &or trebui !a !a a!amble)e !i !a lipea!ca omul de )apada re!pectand indicatiile educatoarei pe plan!a de lucru . 5upa terminarea acti&itatii prin turul galeriei &om merge pe la 7iecare !ector !a e&aluam lucrarile copiilor. /utin 0i tranzi*ie. Copiii 7ormea)* o coloan* p*r*!e!c !ala de grup* pentru a merge la toalet* 3i pentru a !e !p*la pe m.ini in &ederea !er&irii gu!tarii . Iar acum ca+am terminat1Bratele le+am ridicat12a usa ne+am asezat1Si la baie am plecat! 2ocuri si acti itti didactice alese II 5upa gu!tare copiii &or de!7a!ura %+limba omul de )apada"-8oc lini!titor Se 7ac aprecieri a!upra modului de de!7*3urare a ;ntregii acti&it*/i# !perand ca am reu!it !al in&e!elim pe omul de )apada# implic c.t !e poate de mult copiii !i o7er recompen!ele de la Dana 2arna. Copiii p*r*!e!c !ala de grup* pentru plecarea aca!*... %(mul de )apada-!pune'"-8oc di!tracti& !i

Scrisoare de la Zana Iarna Dragi copii, v-am scris aceasta scrisoare deoarece sunt ingrijorata pentru prietenul meu omul de zapada care de cateva zile este foarte trist.Acesta mi-a spus ca desi este iarna copiii nu mai sunt interesati de el si de aceea se simte singur,fara prieteni.Haide-ti sa-l ajutam si sa fiti si voi prietenii lui.De aceea va propun ca in continuare sa invatati impreuna cu doamna educatoare poezia pe care v-am scris-o mai jos.Aceasta se numeste !mul de zapadascrisa de Ion Se"astian,dar nu as vrea sa va opriti aici, as dori sa desfasurati si alte activitati in care omul de zapada sa fie in rolul principal .Sunt sigura ca ve-ti reusi sa-l face-ti fericit si de aceea eu va las aici in plic cate o mica recompensa care sa va aminteasca mereu de prietenul nostru !mul de zapada. !mul de zapada-de Ion Se"astian Sprijinit intr-un toiag Sta-n ograda un mosneag #oarta-n cap o oala vec$e %asturnatape-o urec$e !c$ii negri si luciosi Sunt car"uni din vatra scosi &u-i lipseste nici lulea #arca pufaie din ea Iar pe piept perec$i,perec$i #oarta mosul nasturi vec$i Si mai are un nas ros 'a o creasta de cocos 'u drag( ZA&A IA%&A

DES!6SURAREA ACTIVIT6TII Etapele acti ittii 1. Moment organi)atoric Continutul acti ittii
Se crea)* condi/ii optime pentru de!7*3urarea acti&it*/iilor: - aeri!irea !*lii de grup*: - !e aran8ea)* mobilierul: - !e aran8ea)* materialul didactic ;n ordinea 7olo!irii lui:
7nt8lnirea de diminea,:%Ce 8ocuri de iarna pre7eri$5e ce$ Salutul:##>un* diminea/a#omuletilor de )apada." Pre"en,a: %Cine nu e!te pre)ent a!t*)i$" (outatea "ilei:"Scri!oare de la Dana 2arna Calendarul (aturii: "-n ce anotimp !untem$J ##Cum e &remea$". Tran"i,ie: %(mul de )apada"-cantec

Strate&ii didactice

Con&er!atia (b!er&atia

2. Captarea aten/iei

Se reali)ea)* prin intermediul !cri!orii primite de la Dana 2arna.

<4punerea Con&er!atia

3. Anun/area temei

Surpri)a Se anunt* copiii c* &or de!7*!ura acti&itatea numit* 1Omul de "apada1$ Con&er!atia ;n care copiii &or ;n&*ta poe)ia "(mul de )apada"# !cri!* Seba!tian !i &or de!7a!ura !i alte acti&itati cu acela!i nume. de 2on

G. 5iri8area ;n&*/*rii

Domeniul )imb si Comunicare 9 memori"are $$!mul de zapada1 de Ion Sebastian Kecit poe)ia model: Spri:init ;ntr/un toia& St/n o&rad un mo<nea&= Poart/n cap o oal ec>e Rsturnat pe/o urec>e= Oc>ii ne&ri <i lucio<i Sunt crbuni din atr sco<i (u/i lipse<te nici lulea= Parc pu'ie din ea= Iar pe piept$ perec>i$ perec>i$ Are mo<ul nasturi ec>i ?i mai are un nas ro<@$ Ca o creast de coco<=

ADE 4D)C5

<4plicatia Kecitarea

- cu a8utorul imaginilor# &oi reda continutul poe)iei urm*rind pa!ii Con&er!atia core!pun)*tori din punct de &edere metodic ,memorare pe 7ragmente logiceF!tro7e0# !pri8in* memorarea ace!teia de c*tre copii. - !e &or identi7ica !i !e &a di!cuta cu copiii de!pre: titlul poe)iei# !en!ul cu&intelor mai putin acce!ibile# num*rul !tro7elor# imaginile !i elementele pre)ente ;n poe)ie.

?. (btinerea per7ormantei

Copiii !e &or a!e)a la ma!ute !i &or reda prin de!en imaginea omului de Con&er!atia )apada. Vom interpreta cantecul %(mul de )apada" dupa care ne a!e)am in coloana pentru a merge la baie !i pentru a ne !pala pe maini.

H.A!igurarea reten/iei 3i a A)AA3ADE 4DOS 9AP5 tran!7erului.

2ntram in !ala de grupa ne a!e)am pe co&ora! !ub 7orma de

!emicerc !i le reaminte!c copiilor ca Dana 2arna ne-a !pu! !a de!7a!uram !i alte acti&itati pentru al in&e!eli pe omul de )apada de aceea &om @urul galeriei merge !a &i)itam 7iecare !ector de acti&itate !i !a &edem ce a&em de 7acut#dar inainte &om interpreta cantecelul Iarna
Art:4DOS/AP5: - a!amblare !i lipire @ema:"(mul de )apada" -!e e4ecut* e4erci/ii pentru ;nc*l)irea mu!culaturii m.inii -!e identi7ica materialele din co!ulete: -!e !tabile!c criteriile de e&aluare ale lucr*rilor: 1. Ke!pectarea indicatiilor date de educatoare precum !i etapele de reali)are a acti&itatii practice. 3. Acurate/ea lucr*rii# precum i 7inali)area ace!teia. 2oc de mas: +u))le: 'Omul de zapada Ima,ini de iarna Constructii: Con!tructie din cuburi de lemn !i lego:" &alatul 3anei Iarna+constructii prin suprapunere si imbinare Voi pre)enta copiilor centrele de!c9i!e 3i obiecti&ele de reali)at. iecare copil ;3i &a alege centrul la care &a lucra . La !ectorul Art*, 5<C-<A+0: copiii &or a!ambla !i lipi omul de )apada 7olo!ind materialele pu!e la di!po)itie. La !ectorul 1oc de ma!*: copiii &or g*!i pie!e de pu))le cu omul de )apada ;n &ederea re;ntregirii imaginilor# dar 3i alte imagini de iarna. La !ectorul Con!truc/ii: copiii &or g*!i cuburi de lemn !i lego cu a8utorul carora &or con!trui %+alatul Danei 2arna".

(b!er&atia 5emon!tratia

@urul galeriei
10

5upa 7inali)area lucrarilor &om &i)ita 7iecare centru in &ederea e&aluarii lucrarilor.

11

S-ar putea să vă placă și