Sunteți pe pagina 1din 16

Republica Moldova PARLAMENTUL LEGE Nr.

245

din 27.11.2008
cu privire la secretul de stat

Publicat : 27.02.2009 n Monitorul Oficial Nr. 45-46

art Nr : 12

!ata intrarii in "i#oar$ : 27.05.2009

Parla%$ntul ado&t' &r$($nta l$#$ or#anic'. Capitolul I Dispoziii ge erale Articolul !. No)iuni *n s$nsul &r$($nt$i l$#i s$ d$fin$sc ur%'toar$l$ no)iuni: certificat de securitate + docu%$nt c$ at$st' dr$&tul &$rsoan$i ,uridic$- cu $.c$&)ia autorit')ii &ublic$- d$ a d$sf'/ura acti"it')i c$ )in d$ utili(ar$a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat- d$ cr$ar$a %i,loac$lor d$ &rot$,ar$ a infor%a)i$i- d$ r$ali(ar$a %'surilor /i0sau &r$star$a s$r"iciilor d$ &rot$c)i$ a s$cr$tului d$ stat1 dreptul de acces la secretul de stat + dr$&tul &$rsoan$i fi(ic$ d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat- iar al &$rsoan$i ,uridic$ + d$ a $f$ctua lucr'ri cu utili(ar$a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat- &$rf$ctat n %odul stabilit1 grad de secretizare + cat$#ori$ c$ caract$ri($a(' i%&ortan)a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat- #radul d$ li%itar$ a acc$sului la $l$ /i #radul d$ &rot$c)i$ a lor d$ c'tr$ stat1 mijloace de protejare a informaiilor + %i,loac$ t$2nic$- cri&to#rafic$- d$ &ro#ra% /i d$ alt' natur' %$nit$ s' &rot$,$($ infor%a)iil$ atribuit$ la s$cr$t d$ stat- %i,loac$l$ &rin car$ ac$st$a snt r$ali(at$- &r$cu% /i %i,loac$l$ d$ "$rificar$ a $fici$n)$i &rot$,'rii infor%a)iilor1 paraf de secretizare + %$n)iun$ a&licat' &$ &urt'torul %at$rial d$ infor%a)ii atribuit$ la s$cr$t d$ stat /i0sau indicat' n docu%$nta)ia d$ nso)ir$ a ac$stuia- car$ at$st' #radul d$ s$cr$ti(ar$ a infor%a)iilor con)inut$ d$ &urt'tor1 pierderea informaiilor atribuite la secret de stat + i$/ir$a- inclusi" t$%&orar'- din &os$sia sau folosir$a l$#al' a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat dr$&t r$(ultat al &i$rd$rii- sustra#$rii sau distru#$rii n$autori(at$ a ac$stora1 protecia secretului de stat + co%&l$. d$ %'suri or#ani(atorico-,uridic$- t$2nico-in#in$r$/ti- cri&to#rafic$o&$rati"$ d$ in"$sti#a)ii /i d$ alt' natur'- d$stinat$ &r$"$nirii di"ul#'rii sau &i$rd$rii infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat1 purttori materiali de informaii atribuite la secret de stat + obi$ct$ %at$rial$- inclusi" c%&uri fi(ic$- n car$ infor%a)iil$ atribuit$ la s$cr$t d$ stat snt $.&us$ n for%' d$ t$.t$- s$%n$- si%boluri- i%a#ini- s$%nal$solu)ii t$2nic$- &roc$s$ $tc.1 secret de stat + infor%a)ii &rot$,at$ d$ stat n do%$niul a&'r'rii na)ional$- $cono%i$i- /tiin)$i /i t$2niciir$la)iilor $.t$rn$- s$curit')ii statului- asi#ur'rii ordinii d$ dr$&t /i acti"it')ii autorit')ilor &ublic$- a c'ror di"ul#ar$ n$autori(at' sau &i$rd$r$ $st$ d$ natur' s' aduc' atin#$r$ int$r$s$lor /i0sau s$curit')ii 3$&ublicii Moldo"a. Articolul ". 4co&ul /i sf$ra d$ a&licar$ a l$#ii 516 Pr$($nta l$#$ stabil$/t$ cadrul ,uridic d$ &rot$c)i$ a s$cr$tului d$ stat n sco&ul asi#ur'rii int$r$s$lor /i0sau s$curit')ii 3$&ublicii Moldo"a. Prot$,ar$a s$cr$tului d$ stat s$ r$ali($a(' &rin or#ani(ar$a sist$%ului na)ional d$ &rot$c)i$ a s$cr$tului d$ stat. 526 Pr$"$d$ril$ &r$($nt$i l$#i snt $.$cutorii /i &$ntru c$t')$nii str'ini /i a&atri(ii car$ /i-au asu%at obli#a)ia sau snt obli#a)i- confor% statutului lor- s' $.$cut$ &r$"$d$ril$ l$#isla)i$i 3$&ublicii Moldo"a cu &ri"ir$ la s$cr$tul d$ stat. 5 6 7nfor%a)iil$ trans%is$ 3$&ublicii Moldo"a- c$ constitui$ s$cr$t al unui stat str'in sau al un$i or#ani(a)ii int$rna)ional$- snt &rot$,at$ n %odul stabilit d$ &r$($nta l$#$. *n ca(ul n car$ tratatul int$rna)ional la car$ 3$&ublica Moldo"a $st$ &art$ con)in$ alt$ &r$"$d$ri r$f$ritoar$ la &rot$c)ia s$cr$tului unui stat str'in sau al

un$i or#ani(a)ii int$rna)ional$- s$ a&lic' &r$"$d$ril$ tratatului int$rna)ional. Articolul #$ 8$#isla)ia cu &ri"ir$ la s$cr$tul d$ stat 8$#isla)ia cu &ri"ir$ la s$cr$tul d$ stat ar$ la ba(' 9onstitu)ia 3$&ublicii Moldo"a- &r$($nta l$#$- alt$ act$ nor%ati"$ c$ r$#l$%$nt$a(' &rot$c)ia s$cr$tului d$ stat- &r$cu% /i tratat$l$ int$rna)ional$ la car$ 3$&ublica Moldo"a $st$ &art$. Articolul %$ 4ist$%ul na)ional d$ &rot$c)i$ a s$cr$tului d$ stat 516 4ist$%ul na)ional d$ &rot$c)i$ a s$cr$tului d$ stat includ$ totalitat$a or#an$lor d$ &rot$c)i$ a s$cr$tului d$ stat- a %$tod$lor /i %i,loac$lor d$ &rot$,ar$ a infor%a)iilor /i a &urt'torilor %at$riali d$ infor%a)ii atribuit$ la s$cr$t d$ stat- &r$cu% /i totalitat$a %'surilor ntr$&rins$ n ac$st do%$niu. 526 4ist$%ul na)ional d$ &rot$c)i$ a s$cr$tului d$ stat "i($a(': a6 &rot$c)ia ,uridic' + ansa%blul &r$"$d$rilor con)inut$ n act$l$ l$#islati"$ /i nor%ati"$ c$ r$#l$%$nt$a(' &rot$c)ia s$cr$tului d$ stat1 b6 &rot$c)ia &rin %'suri &roc$dural$ + ansa%blul r$#l$%$nt'rilor &rin car$ d$)in'torii d$ infor%a)ii atribuit$ la s$cr$t d$ stat stabil$sc %'suri int$rn$ d$ lucru /i d$ ordin$ int$rioar' n "$d$r$a r$ali('rii &rot$c)i$i infor%a)iilor1 c6 &rot$c)ia fi(ic' + ansa%blul acti"it')ilor d$ &a('- d$ asi#urar$ a s$curit')ii /i d$ a&'rar$ a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat &rin %'suri /i %i,loac$ d$ control fi(ic1 d6 &rot$c)ia sist$%$lor infor%a)ional$ /i d$ t$l$co%unica)ii + ansa%blul acti"it')ilor d$ asi#urar$ a s$curit')ii infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat &rin a&licar$a %$tod$lor /i %i,loac$lor cri&to#rafic$ /i t$2nic$ d$ &rot$c)i$ a infor%a)iilor- &r$cu% /i a &roc$durilor t$2nico-or#ani(atoric$1 $6 &rot$c)ia &$rsonalului + ansa%blul "$rific'rilor /i al %'surilor c$ "i($a(' c$t')$nii c'rora li s$ &$rf$ct$a(' dr$&tul d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat sau car$ au acc$s la ac$sta n sco&ul &r$"$nirii /i nl'tur'rii riscurilor &$ntru s$curitat$a /i &rot$c)ia s$cr$tului d$ stat. 5 6 4ist$%ul na)ional d$ &rot$c)i$ a s$cr$tului d$ stat $st$ d$stinat: a6 s' &r$"in' acc$sul n$autori(at- di"ul#ar$a /i &i$rd$r$a s$cr$tului d$ stat1 b6 s' id$ntific$ %&r$,ur'ril$- &r$cu% /i &$rsoan$l$ car$- &rin ac)iunil$ sau inac)iunil$ lor- &ot &un$ n &$ricol s$curitat$a s$cr$tului d$ stat1 c6 s' #arant$($ c' infor%a)iil$ atribuit$ la s$cr$t d$ stat snt acc$sibil$ $.clusi" &$rsoan$lor ndr$&t')it$ s' l$ cunoasc' n l$#'tur' cu nd$&linir$a atribu)iilor d$ s$r"iciu sau n ba(a unui alt t$%$i l$#al1 d6 s' asi#ur$ s$curitat$a sist$%$lor d$ t$l$co%unica)ii- a sist$%$lor infor%a)ional$ /i a r$)$l$lor d$ trans%it$r$ a s$cr$tului d$ stat. Articolul &. :tribu)iil$ autorit')ilor &ublic$ n do%$niul &rot$c)i$i s$cr$tului d$ stat 516 Parla%$ntul: a6 r$#l$%$nt$a(' din &unct d$ "$d$r$ l$#islati" r$la)iil$ n do%$niul s$cr$tului d$ stat1 b6 stabil$/t$ atribu)iil$ &$rsoan$lor cu func)ii d$ r's&und$r$ din cadrul :&aratului Parla%$ntului &ri"ind asi#urar$a &rot$c)i$i s$cr$tului d$ stat n Parla%$nt1 c6 $.$rcit' controlul &arla%$ntar asu&ra $.$cut'rii l$#isla)i$i &ri"ind s$cr$tul d$ stat. 526 Pr$/$dint$l$ 3$&ublicii Moldo"a: a6 nc2$i$ tratat$ int$rna)ional$ &ri"ind utili(ar$a n co%un /i &rot$c)ia infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat1 b6 stabil$/t$ atribu)iil$ &$rsoan$lor r$s&onsabil$ d$ asi#urar$a &rot$c)i$i s$cr$tului d$ stat n cadrul :&aratului Pr$/$dint$lui 3$&ublicii Moldo"a1 c6 n li%ita co%&$t$n)$lor sal$- $.$rcit' alt$ atribu)ii c$ )in d$ solu)ionar$a &robl$%$lor car$ a&ar n l$#'tur' cu s$cr$ti(ar$a- d$s$cr$ti(ar$a /i &rot$c)ia infor%a)i$i. 5 6 ;u"$rnul: a6 or#ani($a(' $.$cutar$a &r$($nt$i l$#i1 b6 a&rob' structura- co%&on$n)a /i r$#ula%$ntul 9o%isi$i int$rd$&arta%$ntal$ &$ntru &rot$c)ia s$cr$tului d$ stat1 c6 a&rob' No%$nclatorul &$rsoan$lor cu func)ii d$ r's&und$r$ cu %&ut$rniciri d$ atribuir$ a infor%a)iilor la s$cr$t d$ stat- &r$cu% /i No%$nclatorul infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat1 d6 nc2$i$ acorduri int$r#u"$rna%$ntal$ &ri"ind &rot$c)ia r$ci&roc' a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat1 $6 a&rob' 3$#ula%$ntul cu &ri"ir$ la asi#urar$a r$#i%ului s$cr$t n cadrul autorit')ilor &ublic$ /i al altor &$rsoan$ ,uridic$1 f6 a&rob' 3$#ula%$ntul cu &ri"ir$ la obi$cti"$l$ cu r$#i% s&$cial- lista obi$cti"$lor cu r$#i% s&$cial- lista

obi$cti"$lor a c'ror "i(itar$ $st$ t$%&orar int$r(is' c$t')$nilor str'ini1 #6 stabil$/t$ ti&uril$ d$ co%&$nsa)ii- %'ri%$a /i %odul d$ acordar$ a ac$stora c$t')$nilor car$ $f$ctu$a(' lucr'ri l$#at$ d$ acc$sul la s$cr$tul d$ stat1 26 stabil$/t$ %odul d$ d$t$r%inar$ a %'ri%ii &r$,udiciului cau(at sau car$ &oat$ fi cau(at int$r$s$lor /i0sau s$curit')ii 3$&ublicii Moldo"a ori int$r$s$lor autorit')ilor &ublic$ &rin di"ul#ar$a sau &i$rd$r$a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat- &r$cu% /i a &r$,udiciului cau(at &ro&ri$tarului infor%a)iilor n ur%a s$cr$ti('rii lor1 i6 ado&t' d$ci(ii &ri"ind trans%it$r$a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat unor stat$ str'in$ sau or#ani(a)ii int$rna)ional$1 ,6 &oat$ %odifica- &rin 2ot'rr$- %odul d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat n ca(ul d$clar'rii st'rii d$ ur#$n)'- d$ as$diu sau d$ r'(boi1 <6 n li%ita co%&$t$n)$lor- $.$rcit' /i alt$ atribu)ii n do%$niul s$cr$tului d$ stat. 546 :utorit')il$ &ublic$ c$ntral$ /i local$- n colaborar$ cu 4$r"iciul d$ 7nfor%a)ii /i 4$curitat$: a6 asi#ur' &rot$c)ia infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat $laborat$ d$ $l$- &r$cu% /i a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat c$ l$ snt trans%is$ d$ c'tr$ alt$ autorit')i &ublic$ sau &$rsoan$ ,uridic$1 b6 asi#ur' &rot$c)ia infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat n unit')il$ din subordin$- confor% &r$"$d$rilor l$#isla)i$i1 c6 a&rob' no%$nclatoar$l$ d$&arta%$ntal$ d$ infor%a)ii c$ ur%$a(' a fi s$cr$ti(at$ /i no%$nclatoar$l$ func)iilor colaboratorilor c'rora ur%$a(' s' li s$ &$rf$ct$($ dr$&tul d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat1 d6 or#ani($a(' func)ionar$a subdi"i(iunilor int$rioar$ d$ &rot$c)i$ a s$cr$tului d$ stat1 $6 asi#ur'- n li%ita co%&$t$n)$i lor- r$ali(ar$a %'surilor d$ control n &ri"in)a c$t')$nilor c'rora ur%$a(' s' li s$ &$rf$ct$($ dr$&tul d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat /i solicit' 4$r"iciului d$ 7nfor%a)ii /i 4$curitat$ r$ali(ar$a %'surilor d$ control c$ )in d$ co%&$t$n)a ac$stuia1 f6 &r$(int' or#an$lor co%&$t$nt$ &ro&un$ri &ri"ind &$rf$c)ionar$a sist$%ului na)ional d$ &rot$c)i$ a s$cr$tului d$ stat1 #6 n li%ita co%&$t$n)$i- $.$rcit' /i alt$ atribu)ii n do%$niul s$cr$tului d$ stat. 556 4$r"iciul d$ 7nfor%a)ii /i 4$curitat$: a6 $labor$a('- %&r$un' cu autorit')il$ ad%inistra)i$i &ublic$ /i 9o%isia int$rd$&arta%$ntal' &$ntru &rot$c)ia s$cr$tului d$ stat- /i &r$(int' ;u"$rnului s&r$ a&robar$ &roi$ct$ d$ act$ nor%ati"$ n do%$niul &rot$c)i$i s$cr$tului d$ stat1 b6 acord' asist$n)' d$ s&$cialitat$ autorit')ilor &ublic$ /i altor &$rsoan$ ,uridic$ n or#ani(ar$a &rot$c)i$i s$cr$tului d$ stat1 c6 &artici&' la $laborar$a /i r$ali(ar$a %'surilor d$ &rot$c)i$ a s$cr$tului d$ stat n cadrul autorit')ilor &ublic$ /i al altor &$rsoan$ ,uridic$1 d6 $f$ctu$a(' controlul asu&ra asi#ur'rii &rot$c)i$i s$cr$tului d$ stat n cadrul autorit')ilor &ublic$ 5controlul int$rd$&arta%$ntal6 /i n cadrul altor &$rsoan$ ,uridic$1 $6 la c$r$r$a conduc'torilor autorit')ilor &ublic$ /i ai altor &$rsoan$ ,uridic$- ntr$&rind$ %'suri d$ control n &ri"in)a c$t')$nilor c'rora ur%$a(' s' li s$ &$rf$ct$($ dr$&tul d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat1 f6 &artici&'- n %odul stabilit- la $lib$rar$a c$rtificat$lor d$ s$curitat$ &$ntru &$rsoan$l$ ,uridic$ n "$d$r$a $f$ctu'rii lucr'rilor cu utili(ar$a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat /i la controlul asu&ra r$s&$ct'rii d$ c'tr$ titularii c$rtificat$lor d$ s$curitat$ a condi)iilor car$ au constituit t$%$i &$ntru acordar$a ac$stora1 #6 $f$ctu$a(' controlul /i $.&$rti(a obi$cti"$lor cu r$#i% s&$cial n &art$a c$ )in$ d$ r$s&$ctar$a c$rin)$lor &ri"ind &rot$c)ia s$cr$tului d$ stat1 26 or#ani($a(' /i coordon$a(' c$rtificar$a /i $.&$rti(a %i,loac$lor d$ &rot$,ar$ cri&to#rafic' /i t$2nic' a s$cr$tului d$ stat1 i6 cr$$a(' sist$%$ #u"$rna%$ntal$ d$ t$l$co%unica)ii- asi#ur' func)ionar$a- s$curitat$a- ntr$)in$r$ad$("oltar$a /i %od$rni(ar$a ac$stor sist$%$ n sco&ul asi#ur'rii unui sc2i%b &rot$,at d$ infor%a)ii atribuit$ la s$cr$t d$ stat1 ,6 conlucr$a(' cu 9o%isia int$rd$&arta%$ntal' &$ntru &rot$c)ia s$cr$tului d$ stat n c2$stiuni c$ )in d$ a&licar$a &r$($nt$i l$#i1 <6 constat' ca(uril$ d$ nc'lcar$ a nor%$lor &ri"ind &rot$c)ia s$cr$tului d$ stat1 l6 n li%ita co%&$t$n)$lor- $.$rcit' /i alt$ atribu)ii n do%$niul s$cr$tului d$ stat. 566 9o%isia int$rd$&arta%$ntal' &$ntru &rot$c)ia s$cr$tului d$ stat: a6 $labor$a(' &rinci&iil$ conc$&tual$ al$ &oliticii d$ stat n do%$niul &rot$c)i$i s$cr$tului d$ stat1 b6 cr$$a(' /i &$rf$c)ion$a(' sist$%ul d$ &rot$c)i$ a s$cr$tului d$ stat- ba(a lui or#ani(atorico-,uridic'1 c6 asi#ur' diri,ar$a %$todico-or#ani(atoric' a sist$%ului d$ &rot$c)i$ a s$cr$tului d$ stat- func)ionar$a lui1 d6 $.$rcit' controlul t$2nic &ri"ind a&licar$a l$#isla)i$i cu &ri"ir$ la &rot$c)ia s$cr$tului d$ stat n cadrul

or#an$lor ad%inistra)i$i &ublic$- la ntr$&rind$ri- institu)ii- or#ani(a)ii /i subdi"i(iunil$ lor structural$indif$r$nt d$ for%a d$ &ro&ri$tat$- la r$&r$($ntan)$l$ di&lo%atic$ /i alt$ institu)ii al$ 3$&ublicii Moldo"a din str'in'tat$1 $6 or#ani($a(' /i coordon$a(' acti"itat$a or#an$lor ad%inistra)i$i &ublic$- ntr$&rind$rilor- institu)iiloror#ani(a)iilor /i subdi"i(iunilor structural$ al$ ac$stora- indif$r$nt d$ for%a d$ &ro&ri$tat$- &ri"ind asi#urar$a r$#i%ului s$cr$t /i a &rot$c)i$i t$2nic$ a infor%a)iilor d$s&r$ co%$n(il$ d$ stat- contract$l$ /i &ro#ra%$l$ r$f$ritoar$ la a&'rar$a na)ional'- lucr'ril$ d$ %obili(ar$- s$curitat$- %'ri%$a r$($r"$lor d$ stat- &r$cu% /i la r$ali(ar$a unor d$ci(ii din do%$niul &oliticii $.t$rn$1 f6 $labor$a('- %&r$un' cu autorit')il$ ad%inistra)i$i &ublic$ /i cu 4$r"iciul d$ 7nfor%a)ii /i 4$curitat$- /i &r$(int' ;u"$rnului s&r$ a&robar$ &roi$ct$ d$ act$ nor%ati"$ n do%$niul &rot$c)i$i s$cr$tului d$ stat1 #6 or#ani($a(' in"$sti#a)ii /tiin)ific$ cu &ri"ir$ la $laborar$a ba($lor conc$&tual$ al$ &oliticii d$ stat n do%$niul &rot$c)i$i s$cr$tului d$ stat- a crit$riilor d$ $"aluar$ a &r$,udiciului adus statului n ca(ul scur#$rii infor%a)i$i car$ constitui$ s$cr$t d$ stat1 26 $f$ctu$a('- %&r$un' cu or#an$l$ ad%inistra)i$i &ublic$ /i or#ani(a)iil$ /tiin)ific$- o anali(' a d$("olt'rii %i,loac$lor t$2nic$ n do%$niul &rot$c)i$i infor%a)i$i1 i6 nr$#istr$a('- n confor%itat$ cu &r$($nta l$#$- no%$nclatoar$l$ d$&arta%$ntal$ d$ infor%a)ii car$ ur%$a(' a fi s$cr$ti(at$1 ,6 $labor$a(' No%$nclatorul infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat /i l &r$(int' ;u"$rnului s&r$ a&robar$fac$ &ro&un$ri &ri"ind %odificar$a /i co%&l$tar$a ac$stui no%$nclator1 <6 $lib$r$a(' c$rtificat$ d$ s$curitat$ n %odul stabilit d$ &r$($nta l$#$1 l6 control$a(' t$r%$n$l$ d$ ac)iun$ a &araf$i d$ s$cr$ti(ar$ stabilit$ ant$rior &$ntru infor%a)iil$ &'(it$infor%$a(' ;u"$rnul d$s&r$ n$c$sitat$a &r$lun#irii t$r%$n$lor d$ s$cr$ti(ar$ a infor%a)iilor c$ &r$(int' o "aloar$ d$os$bit' &$ntru stat1 %6 $labor$a(' /i &r$(int' ;u"$rnului &ro&un$ri d$ &ronosticar$ a c2$ltui$lilor bu#$tului d$ stat &$ntru %'suril$ d$ &rot$c)i$ a s$cr$tului d$ stat1 n6 colabor$a('- n li%ita co%&$t$n)$lor- cu or#an$l$ si%ilar$ al$ altor stat$ n do%$niul &rot$c)i$i r$ci&roc$ a infor%a)i$i s$cr$t$ trans%is$ n ba(a contract$lor 5acordurilor6 int$rna)ional$- solu)ion$a(' c2$stiunil$ &rot$c)i$i or#ani(atorico-,uridic$ a infor%a)iilor- &artici&' la $.&$rti(a &roi$ct$lor contract$lor 5acordurilor6 %$n)ionat$. Capitolul II Atribuirea i 'or(aiilor la secret de stat Articolul ). Princi&iil$ d$ atribuir$ a infor%a)iilor la s$cr$t d$ stat /i d$ s$cr$ti(ar$ a ac$stor infor%a)ii 516 :tribuir$a infor%a)iilor la s$cr$t d$ stat /i s$cr$ti(ar$a ac$stora s$ $f$ctu$a(' n ba(a &rinci&iilor l$#alit')ii- ar#u%$nt'rii /i o&ortunit')ii. 526 8$#alitat$a atribuirii infor%a)iilor la s$cr$t d$ stat /i a s$cr$ti('rii ac$stora const' n cor$s&und$r$a ac$stor infor%a)ii cu &r$"$d$ril$ art.7 /i 8 din &r$($nta l$#$ /i cu l$#isla)ia &ri"ind s$cr$tul d$ stat. 5 6 :r#u%$ntar$a atribuirii infor%a)iilor la s$cr$t d$ stat /i a s$cr$ti('rii ac$stora const' n stabilir$a caract$rului ra)ional al s$cr$ti('rii unor infor%a)ii concr$t$- a $"$ntual$lor cons$cin)$ $cono%ic$ /i d$ alt' natur' al$ ac$st$i ac)iuni- )innd cont d$ $c2ilibrul dintr$ int$r$s$l$ &ri%ordial$ al$ statului- al$ soci$t')ii /i al$ c$t')$anului. 546 O&ortunitat$a atribuirii infor%a)iilor la s$cr$t d$ stat /i a s$cr$ti('rii ac$stora const' n stabilir$a unor r$stric)ii &ri"ind acc$sul /i r's&ndir$a infor%a)iilor r$s&$cti"$ fi$ din %o%$ntul $labor'rii0&ri%irii lor- fi$ din ti%&. Articolul *$ 7nfor%a)iil$ atribuit$ la s$cr$t d$ stat 516 *n %odul stabilit d$ &r$($nta l$#$ snt atribuit$ la s$cr$t d$ stat infor%a)iil$: 16 din do%$niul a&'r'rii na)ional$ &ri"ind: a6 con)inutul &lanurilor strat$#ic$ /i o&$rati"$- al docu%$nt$lor c$ )in d$ conduc$r$a o&$ra)iunilor d$ lu&t' &ri"ind &r$#'tir$a /i d$rular$a o&$ra)iunilor- d$sf'/urar$a strat$#ic'- o&$rati"' /i d$ %obili(ar$ a tru&$lor- al)i indicatori i%&ortan)i c$ caract$ri($a(' or#ani(ar$a- $f$cti"ul- dislocar$a- &r$#'tir$a d$ lu&t' /i d$ %obili(ar$ar%a%$ntul /i asi#urar$a t$2nico-%at$rial' a =or)$lor :r%at$ al$ 3$&ublicii Moldo"a1 b6 dir$c)iil$ d$ d$("oltar$ a unor ti&uri d$ ar%a%$nt- d$ t$2nic' %ilitar' /i s&$cial'- cantitat$a /i caract$risticil$ lor t$2nico-tactic$- or#ani(ar$a /i t$2nolo#iil$ d$ &roduc$r$- lucr'ril$ /tiin)ific$ t$or$tic$ /i $.&$ri%$ntal$ l$#at$ d$ cr$ar$a %od$l$lor noi d$ ar%a%$nt- t$2nic' %ilitar' /i s&$cial' sau %od$rni(ar$a ac$stora- alt$ lucr'ri &lanificat$ sau $f$ctuat$ n int$r$s$l$ a&'r'rii na)ional$1

c6 for)$l$ /i %i,loac$l$ &rot$c)i$i ci"il$- ca&acit')il$ d$ car$ dis&un localit')il$ /i un$l$ obi$cti"$ s$&arat$ &$ntru &rot$c)ia- $"acuar$a /i dis&$rsar$a &o&ula)i$i- asi#urar$a acti"it')ilor social$ "ital$ al$ &o&ula)i$i /i a acti"it')ii d$ &roduc$r$ a &$rsoan$lor ,uridic$ n &$rioada d$ r'(boi- d$ as$diu sau d$ ur#$n)'- &r$cu% /i n ca(ul situa)iilor $.c$&)ional$1 d6 dislocar$a- d$stina)ia- #radul d$ &r$#'tir$ /i d$ s$curitat$ a obi$cti"$lor cu r$#i% s&$cial- &roi$ctar$aconstruir$a /i $.&loatar$a ac$stora- r$&arti(ar$a t$r$nului- subsolului /i ac"atoriului &$ntru as$%$n$a obi$cti"$1 $6 dat$l$ /i caract$risticil$ #$od$(ic$- #ra"i%$tric$- carto#rafic$ /i 2idro%$t$orolo#ic$ car$ &r$(int' i%&ortan)' &$ntru a&'rar$a statului1 26 din do%$niul $cono%i$i- /tiin)$i /i t$2nicii &ri"ind: a6 &lanuril$ /i &ot$n)ialul d$ %obili(ar$ a $cono%i$i na)ional$- r$($r"$l$ /i "olu%ul li"r'rilor d$ %at$rial$ strat$#ic$- dat$l$ #$n$rali(at$ d$s&r$ no%$nclatura /i ni"$lul stocurilor- "olu%ul li"r'rilor- aloc'rii- d$&un$rii%&ros&'t'rii ac$stora- a%&lasar$a /i "olu%ul r$al al r$($r"$lor %at$rial$ d$ stat1 b6 utili(ar$a trans&orturilor- co%unica)iilor- a &ot$n)ialului altor ra%uri /i obi$cti"$ al$ infrastructurii na)ional$ n sco&ul asi#ur'rii ca&acit')ii d$ a&'rar$ /i a s$curit')ii statului1 c6 &lanuril$- con)inutul- "olu%ul- finan)ar$a /i nd$&linir$a co%$n(ilor d$ stat &$ntru asi#urar$a s$curit')ii statului /i a n$c$sit')ilor sal$ d$ a&'rar$1 d6 &lanuril$- "olu%ul /i alt$ caract$ristici i%&ortant$ &ri"ind $.tra#$r$a- &roduc$r$a /i r$ali(ar$a unor ti&uri strat$#ic$ d$ %at$ri$ &ri%' /i &rodus$1 $6 o&$ra)iunil$ c$ )in d$ conf$c)ionar$a s$%n$lor b'n$/ti /i a titlurilor d$ "aloar$ $%is$ d$ stat- &'strar$a /i &rot$c)ia lor contra falsific'rii- $%it$r$a- sc2i%bul /i r$tra#$r$a lor din circula)i$1 f6 lucr'ril$ /tiin)ific$ t$or$tic$- $.&$ri%$ntal$ d$ construc)ii /i &roi$ctar$- n ba(a c'rora &ot fi cr$at$ t$2nolo#ii a"ansat$- ti&uri noi d$ &roduc)i$- &rodus$ /i &roc$s$ t$2nolo#ic$- car$ &r$(int' i%&ortan)' &$ntru a&'rar$a /i $cono%ia na)ional' sau car$ influ$n)$a(' $s$n)ial acti"itat$a $cono%ic' $.t$rn'- int$r$s$l$ /i0sau s$curitat$a statului1 6 din do%$niul r$la)iilor $.t$rn$ &ri"ind: a6 acti"itat$a d$ &olitic' $.t$rn'- r$la)iil$ $cono%ic$ $.t$rn$ al$ 3$&ublicii Moldo"a- a c'ror di"ul#ar$ &r$%atur' &oat$ cau(a &r$,udicii int$r$s$lor /i0sau s$curit')ii statului1 b6 colaborar$a %ilitar'- t$2nico-/tiin)ific' /i d$ alt' natur' a 3$&ublicii Moldo"a cu stat$l$ str'in$ /i or#ani(a)iil$ int$rna)ional$- dac' di"ul#ar$a ac$stor infor%a)ii "a cau(a- in$"itabil- &r$,udicii int$r$s$lor /i0sau s$curit')ii statului1 c6 acti"itat$a $.t$rn' a statului n do%$niil$ financiar- cr$ditar /i "alutar- dac' di"ul#ar$a ac$stor infor%a)ii "a cau(a &r$,udicii int$r$s$lor /i0sau s$curit')ii statului1 46 din do%$niul s$curit')ii statului /i asi#ur'rii ordinii d$ dr$&t &ri"ind: a6 $f$cti"ul- for)$l$- con)inutul- &lanuril$- or#ani(ar$a- finan)ar$a /i asi#urar$a t$2nico-%at$rial'- for%$l$tactica- %$tod$l$- %i,loac$l$ /i r$(ultat$l$ acti"it')ilor d$ infor%a)ii- d$ contrainfor%a)ii /i o&$rati"$ d$ in"$sti#a)ii1 b6 &$rsoan$l$ car$ colabor$a(' sau au colaborat confid$n)ial cu or#an$l$ car$ d$sf'/oar' acti"it')i d$ infor%a)ii- d$ contrainfor%a)ii /i o&$rati"$ d$ in"$sti#a)ii1 c6 for)$l$- %i,loac$l$ /i %$tod$l$ d$ asi#urar$ a &rot$c)i$i d$ stat &'r)ii "'t'%at$- %artorilor /i altor &$rsoan$ car$ acord' a,utor n &roc$sul &$nal1 d6 &a(a fronti$r$i d$ stat a 3$&ublicii Moldo"a1 $6 &lanuril$- or#ani(ar$a- finan)ar$a- $f$cti"ul- for)$l$- %i,loac$l$ /i %$tod$l$ d$ asi#urar$ a s$curit')ii &$rsoan$lor b$n$ficiar$ d$ &rot$c)i$ d$ stat- &r$cu% /i &a(a s$diilor d$ lucru /i a r$/$din)$lor ac$stora1 f6 sist$%$l$ d$ t$l$co%unica)ii #u"$rna%$ntal$ /i alt$ ti&uri d$ r$)$l$ d$ t$l$co%unica)ii $l$ctronic$ car$ asi#ur' n$c$sit')il$ autorit')ilor &ublic$- a&'r'rii na)ional$- s$curit')ii statului /i %$n)in$rii ordinii &ublic$1 #6 or#ani(ar$a- con)inutul- star$a /i &lanuril$ d$ d$("oltar$ a &rot$c)i$i cri&to#rafic$ /i t$2nic$ a s$cr$tului d$ stat- con)inutul /i r$(ultat$l$ c$rc$t'rilor /tiin)ific$ n do%$niul cri&to#rafi$i r$f$ritor la &rot$c)ia s$cr$tului d$ stat1 26 sist$%$l$ /i %i,loac$l$ d$ &rot$c)i$ cri&to#rafic' a s$cr$tului d$ stat- &roi$ctar$a- &roduc$r$a- t$2nolo#iil$ d$ &roduc$r$ /i utili(ar$a ac$stora1 i6 cifruril$ d$ stat- $laborar$a- cr$ar$a- t$2nolo#iil$ d$ &roduc$r$ /i utili(ar$a ac$stora1 ,6 or#ani(ar$a r$#i%ului s$cr$t n cadrul autorit')ilor &ublic$ /i n al altor &$rsoan$ ,uridic$- &lanuril$ /i %'suril$ n do%$niul &rot$c)i$i s$cr$tului d$ stat1 <6 alt$ %$tod$- for%$ /i %i,loac$ d$ &rot$c)i$ a s$cr$tului d$ stat1 56 din sf$ra acti"it')ii autorit')ilor &ublic$ &ri"ind: a6 con)inutul $.tras$lor- co%$ntariilor- &roi$ct$lor- &'r)ilor ac$stora- al altor act$ d$ u( int$rn al$ autorit')ilor

&ublic$- a c'ror di"ul#ar$ ar &ut$a conduc$ la di"ul#ar$a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat1 b6 acti"itat$a d$ $laborar$- %odificar$- co%&l$tar$- d$finiti"ar$ a act$lor oficial$- alt$ &roc$duri /i acti"it')i al$ autorit')ilor &ublic$ d$ col$ctar$ /i &r$lucrar$ a infor%a)iilor car$- n %odul &r$"'(ut d$ l$#isla)i$- ur%$a(' s' fi$ atribuit$ la s$cr$t d$ stat1 c6 acti"itat$a d$ $.a%inar$ /i d$lib$rar$ n cadrul autorit')ilor &ublic$ /i ntr$ ac$st$a n &robl$%$ din do%$niil$ n car$ infor%a)iil$ snt atribuit$ la s$cr$t d$ stat. 526 Moti"ar$a n$c$sit')ii d$ a atribui infor%a)iil$ la s$cr$t d$ stat- n ba(a &rinci&iilor d$ atribuir$ a infor%a)iilor la s$cr$t d$ stat /i s$cr$ti(ar$ a ac$stora- r$"in$ autorit')ilor &ublic$ /i altor &$rsoan$ ,uridic$ car$ au $laborat0&ri%it ac$st$ infor%a)ii. Articolul +. 7nfor%a)iil$ car$ nu s$ atribui$ la s$cr$t d$ stat 516 Nu s$ atribui$ la s$cr$t d$ stat /i nu &ot fi s$cr$ti(at$ infor%a)iil$ &ri"ind: a6 fa&t$l$ d$ nc'lcar$ a dr$&turilor /i lib$rt')ilor o%ului /i al$ c$t')$anului1 b6 star$a %$diului ncon,ur'tor- calitat$a &rodus$lor ali%$ntar$ /i a obi$ct$lor d$ u( casnic1 c6 accid$nt$l$- catastrof$l$- f$no%$n$l$ natural$ &$riculoas$ /i alt$ $"$ni%$nt$ $.traordinar$ car$ &$riclit$a(' s$curitat$a c$t')$nilor1 d6 star$a s'n't')ii &o&ula)i$i- ni"$lul $i d$ trai- inclusi" ali%$nta)ia- %br'c'%int$a- d$s$r"ir$a %$dical' /i asi#urar$a social'- indicatorii sociod$%o#rafici1 $6 star$a s'n't')ii &$rsoan$lor car$ ocu&' func)ii d$ d$%nitat$ &ublic'1 f6 fa&t$l$ d$ nc'lcar$ a l$#ii d$ c'tr$ autorit')il$ &ublic$ /i &$rsoan$l$ cu func)ii d$ r's&und$r$ din cadrul ac$stora1 #6 star$a r$al' d$ lucruri n do%$niul n"')'%ntului- culturii- co%$r)ului- a#riculturii /i al ordinii d$ dr$&t. Nu s$ atribui$ la s$cr$t d$ stat /i nu &ot fi s$cr$ti(at$ /i alt$ infor%a)ii confor% l$#isla)i$i na)ional$ /i tratat$lor int$rna)ional$ la car$ 3$&ublica Moldo"a $st$ &art$. 526 4$ int$r(ic$ s$cr$ti(ar$a infor%a)iilor n ca(ul n car$ ac$asta ar &ut$a li%ita acc$sul la infor%a)iil$ d$ int$r$s &ublic- s-ar &ut$a r'sfrn#$ n$#ati" asu&ra r$ali('rii &ro#ra%$lor d$ stat /i d$ ra%ur' al$ d$("olt'rii social-$cono%ic$ /i cultural$ sau ar &ut$a r$)in$ concur$n)a dintr$ a#$n)ii $cono%ici. Articolul ,$ No%$nclatorul infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat 516 *n sco&ul &ro%o"'rii un$i &olitici d$ stat unic$ n do%$niul atribuirii infor%a)iilor la s$cr$t d$ stat /i al s$cr$ti('rii lor- ;u"$rnul a&rob' No%$nclatorul infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat n car$ snt inclus$ /i autorit')il$ &ublic$ cu %&ut$rniciri d$ dis&o(i)i$ asu&ra ac$stor infor%a)ii. 526 No%$nclatorul infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat s$ &ublic' n Monitorul Oficial al 3$&ublicii Moldo"a /i &oat$ fi r$"i(uit n ca( d$ n$c$sitat$. Articolul !-. No%$nclatoar$ d$&arta%$ntal$ d$ infor%a)ii car$ ur%$a(' a fi s$cr$ti(at$ 516 *n ba(a /i n li%it$l$ No%$nclatorului infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat /i n sco&ul concr$ti('rii /i sist$%ati('rii infor%a)iilor n do%$niil$ lor d$ acti"itat$- autorit')il$ &ublic$ indicat$ n No%$nclator $labor$a(' no%$nclatoar$ d$&arta%$ntal$ d$taliat$ d$ infor%a)ii car$ ur%$a(' a fi s$cr$ti(at$. *n ca( d$ n$c$sitat$- &ot fi $laborat$ no%$nclatoar$ int$rd$&arta%$ntal$ d$taliat$ d$ infor%a)ii car$ ur%$a(' a fi s$cr$ti(at$. 526 P$rsoan$l$ ,uridic$ car$ $f$ctu$a(' lucr'ri cu utili(ar$a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat $labor$a('- du&' ca(- n coordonar$ cu b$n$ficiarul ac$stor lucr'ri- no%$nclatoar$ d$taliat$ s$&arat$ d$ infor%a)ii car$ ur%$a(' a fi s$cr$ti(at$. 5 6 No%$nclatoar$l$ d$&arta%$ntal$ d$ infor%a)ii car$ ur%$a(' a fi s$cr$ti(at$ con)in infor%a)ii asu&ra c'rora au %&ut$rniciri d$ dis&o(i)i$ autorit')il$ &ublic$ n cau('- n ac$st$a stabilindu-s$ #rad$l$ /i t$r%$n$l$ d$ s$cr$ti(ar$ a infor%a)iilor. No%$nclatoar$l$ %$n)ionat$ tr$bui$ s' cor$s&und' No%$nclatorului infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat. 546 No%$nclatoar$l$ d$&arta%$ntal$ d$ infor%a)ii car$ ur%$a(' a fi s$cr$ti(at$- &r$cu% /i %odific'ril$ /i co%&l$t'ril$ la ac$st$a- coordonat$ cu 9o%isia int$rd$&arta%$ntal' &$ntru &rot$c)ia s$cr$tului d$ stat- s$ a&rob' d$ c'tr$ conduc'torii autorit')ilor &ublic$ cu %&ut$rniciri d$ dis&o(i)i$ asu&ra infor%a)iilor n cau(' /i nu snt dat$ &ublicit')ii. 9t$ un $.$%&lar al no%$nclatoar$lor d$&arta%$ntal$ d$ infor%a)ii car$ ur%$a(' a fi s$cr$ti(at$ s$ trans%it$ &$ntru nr$#istrar$ 9o%isi$i int$rd$&arta%$ntal$ &$ntru &rot$c)ia s$cr$tului d$ stat /i 4$r"iciului d$ 7nfor%a)ii /i 4$curitat$. 556 9onduc'torii autorit')ilor &ublic$ cu %&ut$rniciri d$ dis&o(i)i$ asu&ra infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat snt obli#a)i s' r$"i(uiasc' &$riodic- c$l &u)in o dat' la 5 ani- con)inutul no%$nclatoar$lor d$&arta%$ntal$

d$ infor%a)ii car$ ur%$a(' a fi s$cr$ti(at$ n c$$a c$ &ri"$/t$ ar#u%$ntar$a s$cr$ti('rii infor%a)iilor /i cor$s&und$r$a cu #rad$l$ d$ s$cr$ti(ar$ stabilit$ ant$rior. Capitolul III .ecretizarea /i desecretizarea i 'or(aiilor Articolul !!. ;rad$l$ d$ s$cr$ti(ar$ a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat /i &araf$l$ d$ s$cr$ti(ar$ &$ntru &urt'torii %at$riali d$ as$%$n$a infor%a)ii 516 ;radul d$ s$cr$ti(ar$ a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat tr$bui$ s' cor$s&und' #ra"it')ii &r$,udiciilor c$ &ot fi cau(at$ int$r$s$lor /i0sau s$curit')ii 3$&ublicii Moldo"a n ca(ul di"ul#'rii sau &i$rd$rii ac$stor infor%a)ii. 526 4nt stabilit$ 4 #rad$ d$ s$cr$ti(ar$ a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat /i 4 &araf$ d$ s$cr$ti(ar$ cor$s&un('toar$ &$ntru &urt'torii %at$riali d$ as$%$n$a infor%a)ii: a6 >4trict s$cr$t? + #rad d$ s$cr$ti(ar$ atribuit infor%a)iilor a c'ror di"ul#ar$ n$autori(at' &oat$ aduc$ &r$,udicii d$os$bit d$ #ra"$ int$r$s$lor /i0sau s$curit')ii 3$&ublicii Moldo"a1 b6 >4$cr$t? + #rad d$ s$cr$ti(ar$ atribuit infor%a)iilor a c'ror di"ul#ar$ n$autori(at' &oat$ d'una #ra" int$r$s$lor /i0sau s$curit')ii 3$&ublicii Moldo"a1 c6 >9onfid$n)ial? + #rad d$ s$cr$ti(ar$ atribuit infor%a)iilor a c'ror di"ul#ar$ n$autori(at' &oat$ d'una int$r$s$lor /i0sau s$curit')ii 3$&ublicii Moldo"a1 d6 >3$stric)ionat? + #rad d$ s$cr$ti(ar$ atribuit infor%a)iilor a c'ror di"ul#ar$ n$autori(at' &oat$ fi n d$(a"anta,ul int$r$s$lor /i0sau s$curit')ii 3$&ublicii Moldo"a sau &oat$ s' conduc' la di"ul#ar$a un$i infor%a)ii s$cr$ti(at$ cu &arafa >4trict s$cr$t?- >4$cr$t? sau >9onfid$n)ial?. 5 6 Nu s$ ad%it$ a&licar$a &araf$lor d$ s$cr$ti(ar$ %$n)ionat$ la alin.526 n "$d$r$a s$cr$ti('rii infor%a)iilor car$ nu snt atribuit$ la s$cr$t d$ stat. 546 Pa#ini- &ara#raf$- s$c)iuni dintr-un anu%it docu%$nt sau din an$.$l$ la ac$sta &ot n$c$sita atribuir$a unor #rad$ dif$rit$ d$ s$cr$ti(ar$ /i tr$bui$- n ac$st ca(- s' &oart$ %$n)iun$a cor$s&un('toar$. ;radul d$ s$cr$ti(ar$ atribuit docu%$ntului ca ntr$# coincid$ cu ac$la al &'r)ii sal$ c'r$ia i s-a atribuit #radul d$ s$cr$ti(ar$ c$l %ai nalt. 556 Purt'torii %at$riali d$ infor%a)ii atribuit$ la s$cr$t d$ stat d$stinat$ unor anu%it$ &$rsoan$ snt %arca)i su&li%$ntar cu %$n)iun$a >P$rsonal?- iar c$i c$ s$ r$f$r' la %obili(ar$ + cu lit$ra >M?. Articolul !"$ Modul d$ s$cr$ti(ar$ a infor%a)iilor 516 !r$&t t$%$i &$ntru s$cr$ti(ar$a infor%a)iilor $laborat$0&ri%it$ n cadrul acti"it')ii d$ ad%inistrar$- d$ &roduc)i$- /tiin)ific$ /i d$ alt' natur' a autorit')ilor &ublic$ /i a altor &$rsoan$ ,uridic$ $st$ cor$s&und$r$a lor cu art.7 /i 8 din &r$($nta l$#$- cu No%$nclatorul infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat /i cu no%$nclatoar$l$ d$&arta%$ntal$ d$ infor%a)ii car$ ur%$a(' a fi s$cr$ti(at$. 8a s$cr$ti(ar$a ac$stor infor%a)ii- &$ &urt'torii lor %at$riali s$ a&lic' &arafa d$ s$cr$ti(ar$ cor$s&un('toar$. 526 *n ca(ul n car$ infor%a)iil$ $laborat$0&ri%it$ nu &ot fi id$ntificat$ cu infor%a)iil$ c$ s$ con)in n no%$nclatorul cor$s&un('tor- &$rsoan$l$ cu func)ii d$ r's&und$r$ din cadrul autorit')ilor &ublic$ /i al altor &$rsoan$ ,uridic$ snt obli#at$ s' asi#ur$ s$cr$ti(ar$a &r$li%inar' a infor%a)iilor $laborat$0&ri%it$ confor% #radului d$ s$cr$ti(ar$ $sti%at /i- n t$r%$n d$ o lun'- s' &r$(int$ &$rsoan$i cu func)i$ d$ r's&und$r$ car$ a a&robat no%$nclatorul %$n)ionat &ro&un$ri &ri"ind %odificar$a0co%&l$tar$a lui. 5 6 9onduc'torii autorit')ilor &ublic$ /i ai altor &$rsoan$ ,uridic$ car$ au a&robat no%$nclatorul r$s&$cti" snt obli#a)i- n t$r%$n d$ luni- s' or#ani($($ $"aluar$a d$ c'tr$ $.&$r)i a &ro&un$rilor &ri%it$ /i s' ia d$ci(ia d$ %odificar$0co%&l$tar$ a no%$nclatorului n "i#oar$ sau d$ $li%inar$ a &araf$i d$ s$cr$ti(ar$ atribuit$ &r$li%inar. *n ca( d$ n$c$sitat$ /i n %odul stabilit- s$ naint$a(' &ro&un$ri ar#u%$ntat$ &ri"ind %odificar$a /i0sau co%&l$tar$a No%$nclatorului infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat. 546 No%$nclatoar$l$ func)iilor an#a,a)ilor c'rora ur%$a(' s' li s$ &$rf$ct$($ dr$&tul d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat s$ ntoc%$sc cu consultar$a 4$r"iciului d$ 7nfor%a)ii /i 4$curitat$ /i s$ a&rob' d$ c'tr$ conduc'torii autorit')ilor &ublic$ /i ai altor &$rsoan$ ,uridic$ car$ $labor$a('0&ri%$sc as$%$n$a infor%a)ii. Articolul !#$ @$r%$n$l$ d$ s$cr$ti(ar$ a infor%a)iilor 516 P$ntru infor%a)iil$ a"nd #radul d$ s$cr$ti(ar$ >4trict s$cr$t? s$ stabil$/t$ un t$r%$n d$ s$cr$ti(ar$ d$ &n' la 25 d$ ani- &$ntru infor%a)iil$ cu #radul >4$cr$t? + un t$r%$n d$ &n' la 15 ani- &$ntru infor%a)iil$ cu #radul >9onfid$n)ial? + d$ &n' la 10 ani /i &$ntru infor%a)iil$ cu #radul >3$stric)ionat? + d$ &n' la 5 ani. 526 P$ntru infor%a)iil$ d$s&r$ &$rsoan$l$ car$ colabor$a(' sau au colaborat confid$n)ial cu or#an$ c$ d$sf'/oar' acti"it')i d$ infor%a)ii- d$ contrainfor%a)ii /i o&$rati"$ d$ in"$sti#a)ii s$ stabil$/t$ un t$r%$n d$ s$cr$ti(ar$ n$li%itat.

5 6 *n ca(uri $.c$&)ional$- &$ntru anu%it$ infor%a)ii atribuit$ la s$cr$t d$ stat- 9o%isia int$rd$&arta%$ntal' &$ntru &rot$c)ia s$cr$tului d$ stat &oat$ &r$lun#i t$r%$nul d$ s$cr$ti(ar$. 546 @$r%$nul d$ s$cr$ti(ar$ a infor%a)iilor nc$&$ din (iua n car$ &$ &urt'torul %at$rial d$ infor%a)ii atribuit$ la s$cr$t d$ stat a fost a&licat' &arafa d$ s$cr$ti(ar$. Articolul !%$ M$n)iunil$ a&licat$ &$ &urt'torii %at$riali d$ infor%a)ii atribuit$ la s$cr$t d$ stat 516 Purt'torii %at$riali d$ infor%a)ii atribuit$ la s$cr$t d$ stat tr$bui$ s' con)in': a6 &arafa d$ s$cr$ti(ar$1 b6 nu%'rul d$ nr$#istrar$1 c6 data /i t$r%$nul d$ s$cr$ti(ar$ a infor%a)iilor1 d6 func)ia- nu%$l$- &r$nu%$l$ /i s$%n'tura &$rsoan$i cu func)i$ d$ r's&und$r$ car$ a s$cr$ti(at infor%a)iil$. 526 Parafa d$ s$cr$ti(ar$ tr$bui$ s' fi$ a&licat' n &art$a su&$rioar' a fi$c'r$i &a#ini- iar fi$car$ &a#in' "a fi nu%$rotat'. !ac' docu%$ntul ur%$a(' s' fi$ distribuit n %ai %ult$ $.$%&lar$- fi$car$ dintr$ ac$st$a "a &urta un nu%'r d$ $.$%&lar$- car$ a&ar$ &$ &ri%a &a#in' %&r$un' cu nu%'rul total d$ &a#ini. 5 6 *n ca(ul n car$ %$n)iunil$ nu &ot fi a&licat$ n$%i,locit &$ &urt'torul %at$rial d$ infor%a)ii atribuit$ la s$cr$t d$ stat- $l$ s$ indic' n docu%$nta)ia d$ nso)ir$ a ac$stuia. Articolul !&$ Modificar$a &araf$i d$ s$cr$ti(ar$ a &urt'torilor %at$riali d$ infor%a)ii atribuit$ la s$cr$t d$ stat 516 Modificar$a &araf$i d$ s$cr$ti(ar$ a &urt'torilor %at$riali d$ infor%a)ii atribuit$ la s$cr$t d$ stat s$ fac$ n ca(uril$ n car$ s$ %odific' #radul d$ s$cr$ti(ar$ al infor%a)iilor con)inut$ d$ ac$/tia. 526 Modificar$a &araf$i d$ s$cr$ti(ar$ n l$#'tur' cu r$duc$r$a #radului d$ s$cr$ti(ar$ al cat$#oriilor d$ infor%a)ii &r$"'(ut$ n No%$nclatorul infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat /i n no%$nclatoar$l$ d$&arta%$ntal$ d$ infor%a)ii car$ ur%$a(' a fi s$cr$ti(at$ s$ $f$ctu$a(' n t$r%$n d$ 6 luni. *n toat$ c$l$lalt$ ca(uri- %odificar$a &araf$i d$ s$cr$ti(ar$ a &urt'torilor %at$riali d$ infor%a)ii atribuit$ la s$cr$t d$ stat s$ $f$ctu$a(' n t$r%$n d$ luni d$ la r$duc$r$a #radului d$ s$cr$ti(ar$ al infor%a)iilor con)inut$ d$ $l$. 5 6 *n ca(ul %a,or'rii #radului d$ s$cr$ti(ar$ al infor%a)iilor- %odificar$a &araf$i d$ s$cr$ti(ar$ s$ fac$ i%$diat. 546 !$ci(ia d$ %odificar$ a &araf$i d$ s$cr$ti(ar$ s$ ado&t' d$ c'tr$ &$rsoana cu func)i$ d$ r's&und$r$ car$ a s$cr$ti(at infor%a)ia sau d$ c'tr$ succ$sorul $i d$ dr$&t. !$s&r$ %odificar$a &araf$i d$ s$cr$ti(ar$ s$ infor%$a(' alt$ autorit')i &ublic$ sau &$rsoan$ ,uridic$ c'rora l$-a fost $.&$diat docu%$ntul. 556 !ac' docu%$ntul &ri%it d$ la o alt' autoritat$ &ublic' sau &$rsoan' ,uridic' ur%$a(' a fi s$cr$ti(at sau ac$stui docu%$nt i-a fost atribuit' incor$ct &arafa d$ s$cr$ti(ar$- atunci d$stinatarul tr$bui$ s' infor%$($ $.&$ditorul i%$diat- dar nu %ai tr(iu d$ (il$ d$ la data nr$#istr'rii docu%$ntului- $.&unnd %oti"$l$ s$cr$ti('rii ori %odific'rii &araf$i d$ s$cr$ti(ar$. !$stinatarul car$ a naintat &ro&un$r$a d$ s$cr$ti(ar$ sau d$ %odificar$ a &araf$i d$ s$cr$ti(ar$ $st$ n/tiin)at asu&ra d$ci(i$i luat$ d$ c'tr$ $.&$ditor. 566 Modificar$a &araf$i d$ s$cr$ti(ar$ a docu%$nt$lor s$cr$t$ s$l$ctat$ &$ntru ar2i"$l$ d$ stat s$ $f$ctu$a(' d$ c'tr$ ar2i"$l$ d$ stat %&r$un' cu autorit')il$ &ublic$ sau cu alt$ &$rsoan$ ,uridic$- iar- du&' ca(- cu succ$sorii lor d$ dr$&t- al$ c'ror docu%$nt$ s$ &'str$a(' n ar2i"$. Articolul !)$ 8i%itar$a dr$&turilor d$ &ro&ri$tat$ al$ &$rsoan$lor ,uridic$ /i c$t')$nilor asu&ra infor%a)iilor n l$#'tur' cu s$cr$ti(ar$a lor 516 9onduc'torii autorit')ilor &ublic$ cu %&ut$rniciri d$ dis&o(i)i$ asu&ra infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat snt n dr$&t s' ado&t$ d$ci(ii &ri"ind s$cr$ti(ar$a infor%a)iilor aflat$ n &ro&ri$tat$a &$rsoan$lor ,uridic$ /i a c$t')$nilor 5n continuar$ - &ro&ri$tarul infor%a)iilor6 dac' ac$st$ infor%a)ii snt atribuit$- n %odul stabilitla s$cr$t d$ stat. 7nfor%a)iil$ n cau(' snt s$cr$ti(at$ la &ro&un$r$a &ro&ri$tarului infor%a)iilor sau din ini)iati"a autorit')ii &ublic$ int$r$sat$. 526 Pr$,udiciul %at$rial cau(at &ro&ri$tarului infor%a)iilor n l$#'tur' cu s$cr$ti(ar$a lor ur%$a(' a fi r$&arat d$ c'tr$ stat n %odul stabilit n contractul nc2$iat ntr$ &ro&ri$tar /i autoritat$a &ublic' n dis&o(i)ia c'r$ia tr$c ac$st$ infor%a)ii. 9ontractul &r$"$d$- d$ as$%$n$a- obli#a)ia &ro&ri$tarului infor%a)iilor d$ a nu l$ di"ul#a- %odul /i condi)iil$ &rot$c)i$i s$cr$tului d$ stat- consi%)'%ntul &ro&ri$tarului infor%a)iilor &ri"ind $.$rcitar$a dr$&tului d$ &ro&ri$tat$ cu r$stric)iil$ &r$"'(ut$ d$ &r$($nta l$#$. 5 6 !ac' &ro&ri$tarul infor%a)iilor r$fu(' s' nc2$i$ contract sau ncalc' &r$"$d$ril$ ac$stuia- n t$%$iul un$i 2ot'rri d$finiti"$ a instan)$i d$ ,ud$cat'- infor%a)iil$ atribuit$ la s$cr$t d$ stat /i &urt'torii lor %at$riali

snt tr$cu)i n &ro&ri$tat$a statului- cu condi)ia r$stituirii &r$li%inar$ /i d$&lin$ a costului infor%a)iilor &ro&ri$tarului. =ostul &ro&ri$tar $st$ &r$a"i(at n scris &ri"ind r's&und$r$a &$ntru di"ul#ar$a s$cr$tului d$ stat&r$"'(ut' d$ l$#isla)ia n "i#oar$. 546 Pro&ri$tarul infor%a)iilor $st$ n dr$&t s' atac$ n instan)a d$ ,ud$cat' ac)iunil$ &$rsoan$lor cu func)ii d$ r's&und$r$ car$- n o&inia sa- i l$($a(' dr$&turil$. !ac' instan)a d$ ,ud$cat' r$cunoa/t$ c' ac)iunil$ &$rsoan$lor cu func)ii d$ r's&und$r$ snt n$l$#iti%$- %odul d$ r$&arar$ a &r$,udiciului cau(at &ro&ri$tarului infor%a)iilor $st$ stabilit &rintr-o 2ot'rr$ a instan)$i d$ ,ud$cat'- confor% l$#isla)i$i. Articolul !*. 9ont$star$a d$ci(i$i d$ s$cr$ti(ar$ a infor%a)iilor 516 Oric$ c$t')$an sau &$rsoan' ,uridic' ar$ dr$&tul s' s$ adr$s$($ &$rsoan$lor cu func)ii d$ r's&und$r$ car$ au s$cr$ti(at anu%it$ infor%a)ii cu o c$r$r$ %oti"at' &ri"ind d$s$cr$ti(ar$a ac$stor infor%a)ii. P$rsoan$l$ cu func)ii d$ r's&und$r$ n cau(' snt obli#at$- n t$r%$n d$ o lun'- s' d$a un r's&uns scris c$t')$anului sau &$rsoan$i ,uridic$ la ac$ast' c$r$r$. 526 P$rsoan$l$ cu func)ii d$ r's&und$r$ car$ s$ $sc2i"$a(' d$ la $.a%inar$a n fond a c$r$rii &oart' r's&und$r$ confor% l$#isla)i$i. 5 6 !$ci(ia d$ s$cr$ti(ar$ a infor%a)iilor &oat$ fi cont$stat' la or#anul sau la &$rsoana cu func)i$ d$ r's&und$r$ i$rar2ic su&$rioar'- la 9o%isia int$rd$&arta%$ntal' &$ntru &rot$c)ia s$cr$tului d$ stat sau n instan)a d$ cont$ncios ad%inistrati". *n ca(ul r$s&in#$rii c$r$rii naintat$ n ordin$ i$rar2ic'- c$t')$anul sau &$rsoana ,uridic' ar$ dr$&tul s' cont$st$ n instan)a d$ cont$ncios ad%inistrati" d$ci(ia or#anului sau a &$rsoan$i cu func)i$ d$ r's&und$r$ i$rar2ic su&$rioar'. !ac' una dintr$ ac$st$ autorit')i r$cunoa/t$ s$cr$ti(ar$a dr$&t n$nt$%$iat'- infor%a)iil$ r$s&$cti"$ ur%$a(' a fi d$s$cr$ti(at$ n %odul stabilit d$ &r$($nta l$#$. 546 7nstan)a d$ cont$ncios ad%inistrati" $.a%in$a(' c$r$r$a confor% &r$"$d$rilor 8$#ii cont$nciosului ad%inistrati" nr.79 -A7B din 10 f$bruari$ 2000. Articolul !+$ !$s$cr$ti(ar$a infor%a)iilor 516 !r$&t t$%$i &$ntru d$s$cr$ti(ar$a infor%a)iilor s$r"$sc: a6 $.&irar$a t$r%$nului d$ s$cr$ti(ar$ a infor%a)iilor1 b6 sc2i%bar$a circu%stan)$lor obi$cti"$- ca ur%ar$ a c'r$ia &rot$c)ia ult$rioar' a anu%itor infor%a)ii atribuit$ la s$cr$t d$ stat d$"in$ ino&ortun'1 c6 %odificar$a art.7 /i 8 din &r$($nta l$#$- %odificar$a No%$nclatorului infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat sau a no%$nclatoar$lor d$&arta%$ntal$ d$ infor%a)ii car$ ur%$a(' a fi s$cr$ti(at$1 d6 $.ist$n)a un$i d$ci(ii car$ constat' dr$&t n$nt$%$iat' s$cr$ti(ar$a infor%a)iilor. 526 !$s$cr$ti(ar$a infor%a)iilor s$ fac$ d$ c'tr$ &$rsoan$l$ cu func)ii d$ r's&und$r$ cu %&ut$rniciri d$ s$cr$ti(ar$ a infor%a)iilor r$s&$cti"$. 5 6 9o%isia int$rd$&arta%$ntal' &$ntru &rot$c)ia s$cr$tului d$ stat- &r$cu% /i conduc'torii autorit')ilor &ublic$ /i ai altor &$rsoan$ ,uridic$ snt %&ut$rnici)i s' d$s$cr$ti($($ infor%a)iil$ car$ au fost s$cr$ti(at$ n %od n$nt$%$iat d$ c'tr$ &$rsoan$l$ cu func)ii d$ r's&und$r$ din subordin$. 546 9onduc'torii ar2i"$lor d$ stat snt %&ut$rnici)i s' d$s$cr$ti($($ &urt'torii %at$riali d$ infor%a)ii atribuit$ la s$cr$t d$ stat car$ s$ &'str$a(' n fonduril$ nc2is$ al$ ar2i"$lor- cu condi)ia c' or#ani(a)ia nt$%$i$toar$ a fondului sau succ$sorul $i d$ dr$&t l$ d$l$a#' astf$l d$ %&ut$rniciri. *n ca( d$ lic2idar$ a or#ani(a)i$i nt$%$i$toar$ a fondului /i d$ li&s' a succ$sorului $i d$ dr$&t- c2$stiun$a d$s$cr$ti('rii &urt'torilor %at$riali d$ infor%a)ii atribuit$ la s$cr$t d$ stat $st$ $.a%inat' d$ c'tr$ 9o%isia int$rd$&arta%$ntal' &$ntru &rot$c)ia s$cr$tului d$ stat. Capitolul I0 Dispu erea de i 'or(aii atribuite la secret de stat Articolul !,. @rans%it$r$a r$ci&roc' a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat ntr$ autorit')il$ &ublic$ /i alt$ &$rsoan$ ,uridic$ 516 @rans%it$r$a r$ci&roc' a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat ntr$ autorit')il$ &ublic$ /i alt$ &$rsoan$ ,uridic$ car$ nu snt n ra&orturi d$ subordonar$ /i nu $.$cut' lucr'ri co%un$ s$ $f$ctu$a(' cu &$r%isiun$a autorit')ii &ublic$ cu %&ut$rniciri d$ dis&o(i)i$ asu&ra ac$stor infor%a)ii. 526 :utorit')il$ &ublic$ /i alt$ &$rsoan$ ,uridic$ car$ solicit' furni(ar$a unor infor%a)ii atribuit$ la s$cr$t d$ stat snt obli#at$ s' cr$$($ condi)ii c$ ar asi#ura &rot$c)ia ac$stor infor%a)ii. 9onduc'torii lor &oart' r's&und$r$ &$rsonal' &$ntru nc'lcar$a r$stric)iilor &ri"ind fa%iliari(ar$a cu infor%a)ii atribuit$ la s$cr$t d$ stat. 5 6 !r$&t condi)i$ obli#atori$ d$ trans%it$r$ a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat autorit')ilor &ublic$

$st$ nd$&linir$a d$ c'tr$ ac$st$a a c$rin)$lor &r$"'(ut$ la art. 2 alin.5 6- iar n ca(ul c$lorlalt$ &$rsoan$ ,uridic$ + &r$($n)a c$rtificatului d$ s$curitat$ &$ntru $f$ctuar$a lucr'rilor cu utili(ar$a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat. 546 Modul d$ trans%it$r$ r$ci&roc' a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat ntr$ autorit')il$ &ublic$ /i alt$ &$rsoan$ ,uridic$ $st$ stabilit d$ 3$#ula%$ntul cu &ri"ir$ la asi#urar$a r$#i%ului s$cr$t n autorit')il$ &ublic$ /i alt$ &$rsoan$ ,uridic$. Articolul "-$ @rans%it$r$a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat n l$#'tur' cu $f$ctuar$a unor lucr'ri co%un$ /i a altor lucr'ri 516 @rans%it$r$a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat &$rsoan$lor ,uridic$ sau c$t')$nilor- n l$#'tur' cu $f$ctuar$a unor lucr'ri co%un$ /i a altor lucr'ri- s$ fac$ d$ c'tr$ b$n$ficiarul ac$stor lucr'ri- cu &$r%isiun$a autorit')ii &ublic$ cu %&ut$rniciri d$ dis&o(i)i$ asu&ra ac$stor infor%a)ii /i nu%ai n "olu%ul n$c$sar &$ntru $f$ctuar$a lucr'rilor r$s&$cti"$. @otodat'- naint$ d$ a trans%it$ infor%a)iil$ atribuit$ la s$cr$t d$ statb$n$ficiarul $st$ obli#at s' s$ con"in#' c' &$rsoana ,uridic' dis&un$ d$ c$rtificat d$ s$curitat$ &$ntru $f$ctuar$a lucr'rilor cu utili(ar$a infor%a)iilor a"nd un anu%it #rad d$ s$cr$ti(ar$- iar c$t')$nii + au dr$&tul d$ acc$s la infor%a)iil$ atribuit$ la s$cr$t d$ stat n for%a cor$s&un('toar$. 526 *n ti%&ul $f$ctu'rii lucr'rilor co%un$ /i a altor lucr'ri /i a a&ari)i$i- n l$#'tur' cu ac$asta- a n$c$sit')ii d$ a utili(a infor%a)ii atribuit$ la s$cr$t d$ stat- &$rsoan$l$ ,uridic$- inclusi" c$l$ cu ca&ital &ri"at- &ot nc2$ia cu alt$ &$rsoan$ ,uridic$ car$ dis&un d$ c$rtificat d$ s$curitat$ contract$ d$ folosir$ a s$r"iciilor &r$stat$ d$ c'tr$ subdi"i(iunil$ lor d$ &rot$c)i$ a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat- fa&t c$ s$ notific' n c$rtificatul d$ s$curitat$ &$ntru $f$ctuar$a lucr'rilor cu utili(ar$a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat. 5 6 9ontractul &$ntru $f$ctuar$a lucr'rilor co%un$ /i a altor lucr'ri- nc2$iat n %odul stabilit d$ l$#$&r$"$d$ obli#a)iil$ r$ci&roc$ al$ &'r)ilor d$ a asi#ura int$#ritat$a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat att n &roc$sul $f$ctu'rii lucr'rilor- ct /i du&' nc2$i$r$a lor- &r$cu% /i condi)iil$ d$ finan)ar$ a lucr'rilor 5s$r"iciilor6 d$ &rot$c)i$ a s$cr$tului d$ stat. 546 !ac' n ti%&ul $f$ctu'rii lucr'rilor co%un$ /i a altor lucr'ri $.$cutantul ncalc' obli#a)iil$ d$ &rot$c)i$ a s$cr$tului d$ stat- b$n$ficiarul ar$ dr$&tul s' sus&$nd$ $.$cutar$a co%$n(ii &n' la lic2idar$a nc'lc'rilor- iar n ca(ul nc'lc'rilor r$&$tat$ + s' solicit$ anular$a co%$n(ii /i a c$rtificatului d$ s$curitat$ &$ntru $f$ctuar$a lucr'rilor cu utili(ar$a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat /i tra#$r$a la r's&und$r$ a &$rsoan$lor "ino"at$. Pr$,udiciul %at$rial cau(at d$ c'tr$ $.$cutant statului- n &$rsoana b$n$ficiarului- ur%$a(' a fi r$&arat confor% l$#isla)i$i. 556 Modul d$ trans%it$r$ a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat n l$#'tur' cu $f$ctuar$a unor lucr'ri co%un$ /i a altor lucr'ri $st$ stabilit d$ 3$#ula%$ntul cu &ri"ir$ la asi#urar$a r$#i%ului s$cr$t n cadrul autorit')ilor &ublic$ /i al altor &$rsoan$ ,uridic$. Articolul "!. @rans%it$r$a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat altor stat$ sau or#ani(a)iilor int$rna)ional$ 516 P$ntru a fi ado&tat' d$ci(ia &ri"ind trans%it$r$a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat altor stat$ sau or#ani(a)iilor int$rna)ional$- autoritat$a &ublic' &r$(int' 9o%isi$i int$rd$&arta%$ntal$ &$ntru &rot$c)ia s$cr$tului d$ stat o &ro&un$r$ %oti"at'- a"i(at' d$ c'tr$ 4$r"iciul d$ 7nfor%a)ii /i 4$curitat$ /i d$ autoritat$a &ublic' cu %&ut$rniciri d$ dis&o(i)i$ asu&ra ac$stor infor%a)ii. 526 9o%isia int$rd$&arta%$ntal' &$ntru &rot$c)ia s$cr$tului d$ stat ado&t' o conclu(i$ d$ $.&$rti(' &ri"ind &osibilitat$a /i o&ortunitat$a trans%it$rii infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat. 5 6 !$ci(ia &ri"ind trans%it$r$a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat altor stat$ sau or#ani(a)iilor int$rna)ional$ s$ ado&t' d$ ;u"$rn n ba(a conclu(i$i d$ $.&$rti(' a 9o%isi$i int$rd$&arta%$ntal$ &$ntru &rot$c)ia s$cr$tului d$ stat- dac' tratat$l$ int$rna)ional$ la car$ 3$&ublica Moldo"a $st$ &art$ nu &r$"'d altf$l. 546 Obli#a)iil$ &'r)ii car$ &ri%$/t$ infor%a)iil$ atribuit$ la s$cr$t d$ stat &ri"ind &rot$c)ia ac$stora snt sti&ulat$ n acordul 5contractul6 nc2$iat. Capitolul 0 Protecia secretului de stat Articolul "". Or#an$l$ d$ &rot$c)i$ a s$cr$tului d$ stat 516 Or#an$l$ d$ &rot$c)i$ a s$cr$tului d$ stat snt: a6 9o%isia int$rd$&arta%$ntal' &$ntru &rot$c)ia s$cr$tului d$ stat1 b6 4$r"iciul d$ 7nfor%a)ii /i 4$curitat$1 c6 autorit')il$ &ublic$ /i alt$ &$rsoan$ ,uridic$ /i subdi"i(iunil$ lor d$ &rot$c)i$ a infor%a)iilor atribuit$ la

s$cr$t d$ stat. 526 9o%isia int$rd$&arta%$ntal' &$ntru &rot$c)ia s$cr$tului d$ stat $st$ un or#an col$#ial car$ coordon$a(' acti"itat$a autorit')ilor &ublic$ n do%$niul &rot$c)i$i s$cr$tului d$ stat. 9o%isia int$rd$&arta%$ntal' /i $.$rcit' atribu)iil$ &otri"it unui r$#ula%$nt a&robat d$ ;u"$rn. 5 6 4$r"iciul d$ 7nfor%a)ii /i 4$curitat$ or#ani($a(' /i asi#ur' &rot$c)ia s$cr$tului d$ stat confor% atribu)iilor c$ i r$"in /i &otri"it l$#isla)i$i /i tratat$lor int$rna)ional$ la car$ 3$&ublica Moldo"a $st$ &art$. 546 :utorit')il$ &ublic$ /i alt$ &$rsoan$ ,uridic$ asi#ur' &rot$c)ia s$cr$tului d$ stat confor% sarcinilor c$ l$ r$"in /i n li%it$l$ co%&$t$n)$lor lor. !$ asi#urar$a &rot$c)i$i s$cr$tului d$ stat n cadrul autorit')ilor &ublic$ /i al altor &$rsoan$ ,uridic$ r's&und conduc'torii ac$stora. *n func)i$ d$ "olu%ul lucr'rilor cu utili(ar$a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat- conduc'torii autorit')ilor &ublic$ /i ai altor &$rsoan$ ,uridic$ for%$a(' subdi"i(iuni d$ &rot$c)i$ a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat /i l$ stabil$sc atribu)iil$ n confor%itat$ cu 3$#ula%$ntul &ri"ind asi#urar$a r$#i%ului s$cr$t n cadrul autorit')ilor &ublic$ /i al altor &$rsoan$ ,uridic$)innd cont d$ s&$cificul lucr'rilor $f$ctuat$. Articolul "#. 9ondi)iil$ d$ &'strar$ a &urt'torilor %at$riali d$ infor%a)ii atribuit$ la s$cr$t d$ stat 516 9ondi)iil$ d$ &'strar$ a &urt'torilor %at$riali d$ infor%a)ii atribuit$ la s$cr$t d$ stat s$ stabil$sc &rin 3$#ula%$ntul cu &ri"ir$ la asi#urar$a r$#i%ului s$cr$t n cadrul autorit')ilor &ublic$ /i al altor &$rsoan$ ,uridic$. 526 *n func)i$ d$ s&$cificul acti"it')ii autorit')ii &ublic$ /i a altor &$rsoan$ ,uridic$ /i n confor%itat$ cu condi)iil$ %$n)ionat$ la alin.516- conduc'torii ac$stora &ot stabili condi)ii s&$cial$ d$ &'strar$ a &urt'torilor %at$riali d$ infor%a)ii atribuit$ la s$cr$t d$ stat. Articolul "%$ P$rf$ctar$a /i r$&$rf$ctar$a dr$&tului d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat 516 P$rf$ctar$a dr$&tului d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat al c$t')$nilor 3$&ublicii Moldo"a s$ r$ali($a(' n %od b$n$"ol- &otri"it cu 3$#ula%$ntul cu &ri"ir$ la asi#urar$a r$#i%ului s$cr$t n cadrul autorit')ilor &ublic$ /i al altor &$rsoan$ ,uridic$- /i &r$"$d$: a6 stabilir$a n$c$sit')ii d$ a lucra cu infor%a)ii atribuit$ la s$cr$t d$ stat1 b6 consi%)'%ntul scris al c$t')$anului &$ntru a&licar$a %'surilor d$ "$rificar$ din &art$a or#an$lor co%&$t$nt$1 c6 "$rificar$a c$t')$anului n l$#'tur' cu &$rf$ctar$a 5r$&$rf$ctar$a6 dr$&tului d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat1 d6 asu%ar$a n scris d$ c'tr$ c$t')$an a obli#a)i$i &ri"ind &'strar$a s$cr$tului d$ stat car$ i "a fi ncr$din)at1 $6 acordul scris al c$t')$anului &$ntru li%itar$a dr$&turilor sal$ n l$#'tur' cu acc$sul la s$cr$tul d$ stat&r$"'(ut' d$ &r$($nta l$#$1 f6 fa%iliari(ar$a c$t')$anului- contra s$%n'tur'- cu nor%$l$ c$ &r$"'d r's&und$r$a &$ntru nc'lcar$a l$#isla)i$i &ri"ind s$cr$tul d$ stat1 #6 d$t$r%inar$a ti&urilor- %'ri%ii /i a %odului d$ acordar$ a co%&$nsa)iilor n l$#'tur' cu $f$ctuar$a lucr'rilor l$#at$ d$ acc$sul la s$cr$tul d$ stat1 26 luar$a d$ci(i$i d$ c'tr$ conduc'torul autorit')ii &ublic$ sau al alt$i &$rsoan$ ,uridic$ &ri"ind acordar$a dr$&tului d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat. 526 *n func)i$ d$ #radul d$ s$cr$ti(ar$ a infor%a)iilor snt stabilit$: a6 ur%'toar$l$ for%$ d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat: - for%a 1 + &$ntru lucrul cu infor%a)ii atribuit$ la s$cr$t d$ stat a"nd #rad$l$ d$ s$cr$ti(ar$ >4trict s$cr$t?>4$cr$t?- >9onfid$n)ial? /i >3$stric)ionat?1 - for%a 2 + &$ntru lucrul cu infor%a)ii atribuit$ la s$cr$t d$ stat a"nd #rad$l$ d$ s$cr$ti(ar$ >4$cr$t?>9onfid$n)ial? /i >3$stric)ionat?1 - for%a + &$ntru lucrul cu infor%a)ii atribuit$ la s$cr$t d$ stat a"nd #radul d$ s$cr$ti(ar$ >9onfid$n)ial? /i >3$stric)ionat?1 - for%a 4 + &$ntru lucrul cu infor%a)ii atribuit$ la s$cr$t d$ stat a"nd #radul d$ s$cr$ti(ar$ >3$stric)ionat?1 b6 /i ur%'toar$l$ t$r%$n$ &$ntru car$ s$ &$rf$ct$a(' dr$&tul d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat: - &$ntru for%a 1 + 5 ani1 - &$ntru for%a 2 + 7 ani1 - &$ntru for%a + 9 ani1 - &$ntru for%a 4 + 12 ani. 5 6 !urata dr$&tului d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat nu &oat$ d$&'/i durata atribu)iilor car$ au s$r"it dr$&t t$%$i &$ntru acordar$a ac$stuia.

546 !r$&tul d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat s$ acord' c$t')$nilor 3$&ublicii Moldo"a cu ca&acitat$a d$ $.$rci)iu d$&lin'- nc$&nd cu "rsta d$ 18 ani- car$ solicit' ac$st dr$&t n l$#'tur' cu acti"itat$a lor d$ s$r"iciu- d$ &roduc$r$- /tiin)ifico-t$or$tic'- sau n l$#'tur' cu studiil$- &rintr-un ordin sau dis&o(i)i$ scris' a conduc'torului autorit')ii &ublic$ sau al alt$i &$rsoan$ ,uridic$ n car$ ac$st c$t')$an lucr$a('- /i nd$&lin$/t$ s$r"iciul sau studia('. 556 !r$&tul d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat i s$ acord' conduc'torului autorit')ii &ublic$ sau al alt$i &$rsoan$ ,uridic$ &rintr-un ordin sau dis&o(i)i$ scris' a &$rsoan$i cu func)i$ d$ r's&und$r$ car$ l nu%$/t$ n func)i$- iar n ca(ul n car$ autoritat$a &ublic' sau &$rsoana ,uridic' nu $st$ subordonat' alt$i autorit')i &ublic$ sau alt$i &$rsoan$ ,uridic$ ori nu intr' n do%$niul lor d$ ad%inistrar$- dr$&tul d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat s$ acord' &rin ordinul sau dis&o(i)ia scris' a conduc'torului autorit')ii &ublic$ sau al alt$i &$rsoan$ ,uridic$ car$ $st$ b$n$ficiar' a lucr'rilor l$#at$ d$ s$cr$tul d$ stat. 566 !ac' solicitar$a c$t')$anului d$ a dis&un$ d$ infor%a)ii atribuit$ la s$cr$t d$ stat nu $st$ l$#at' d$ locul s'u d$ %unc'- d$ s$r"iciu sau d$ studii- dr$&tul d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat &oat$ fi acordat la locul d$sf'/ur'rii acti"it')ii l$#at$ d$ s$cr$tul d$ stat. 576 !$ci(ia d$ acordar$ a dr$&tului d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat $st$ luat' n t$r%$n d$ 5 (il$ d$ la &ri%ir$a d$ c'tr$ autoritat$a &ublic' sau alt' &$rsoan' ,uridic' a nc2$i$rii asu&ra %at$rial$lor "$rific'rii c$t')$anului n l$#'tur' cu &$rf$ctar$a dr$&tului d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat. 586 Obli#a)iil$ r$ci&roc$ al$ ad%inistra)i$i /i al$ &$rsoan$i c'r$ia i s$ &$rf$ct$a(' dr$&tul d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat s$ sti&ul$a(' n contractul d$ an#a,ar$ n %unc' 5n s$r"iciu6. 596 3$&$rf$ctar$a dr$&tului d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat s$ fac$ n ca(uril$: a6 $.&ir'rii t$r%$nului &$ntru car$ a fost &$rf$ctat ac$st dr$&t- dac' $st$ n$c$sar s' s$ lucr$($ n continuar$ cu infor%a)ii atribuit$ la s$cr$t d$ stat1 b6 &$rf$ct'rii un$i alt$ for%$ d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat n l$#'tur' cu n$c$sitat$a d$ a lucra cu infor%a)ii atribuit$ la s$cr$t d$ stat cu un #rad %ai nalt d$ s$cr$ti(ar$. 5106 =i$car$ dintr$ autorit')il$ &ublic$ sau alt$ &$rsoan$ ,uridic$ car$ lucr$a(' cu s$cr$t$ d$ stat tr$bui$ s' )in' un r$#istru &ri"ind &$rsonalul s'u cu dr$&t d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat. 5116 *n acti"itat$a cu utili(ar$a s$cr$t$lor int$rstatal$- la r$ali(ar$a colabor'rilor &ot fi atra/i sa"an)is&$ciali/ti- traduc'tori- lucr'tori t$2nici /i al)i s&$ciali/ti car$- confor% l$#isla)i$i n "i#oar$ a statului lor- au acc$s la s$cr$t$l$ d$ stat. Articolul "&. 3$fu(ul d$ acordar$ a dr$&tului d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat 516 !r$&tul d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat i $st$ r$fu(at c$t')$anului n ca(uril$: a6 n car$ ac$sta nu $.&un$ o n$c$sitat$ %oti"at' d$ a lucra cu infor%a)ii atribuit$ la s$cr$t d$ stat1 b6 s&ri,inirii d$ c'tr$ ac$sta a acti"it')ii unui stat str'in- a un$i or#ani(a)ii str'in$ sau a r$&r$($ntan)ilor ac$stora- &r$cu% /i a unor c$t')$ni str'ini sau a&atri(i c$ cau($a(' &r$,udicii int$r$s$lor /i0sau s$curit')ii 3$&ublicii Moldo"a sau n ca(ul &artici&'rii c$t')$anului la acti"itat$a unor &artid$ sau asocia)ii ob/t$/ti a c'ror acti"itat$ $st$ sus&$ndat'- li%itat' sau int$r(is' n %odul stabilit d$ l$#$1 c6 d$sco&$ririi- n ur%a %'surilor d$ "$rificar$- a altor ac)iuni al$ ac$stuia car$ &r$(int' &$ricol &$ntru s$curitat$a 3$&ublicii Moldo"a1 d6 r$fu(ului ac$stuia d$ a-/i da consi%)'%ntul scris &$ntru a&licar$a %'surilor d$ "$rificar$ din &art$a or#an$lor co%&$t$nt$- &$ntru li%itar$a dr$&turilor sal$ n l$#'tur' cu acc$sul la s$cr$tul d$ stat- &r$"'(ut' d$ &r$($nta l$#$- sau r$fu(ului d$ a-/i asu%a obli#a)ia scris' &ri"ind &'strar$a s$cr$tului d$ stat c$ i "a fi ncr$din)at1 $6 &r$($n)$i la ac$sta a ant$c$d$nt$lor &$nal$ &$ntru infrac)iuni s'"r/it$ cu int$n)i$- afl'rii ac$stuia sub ur%'rir$ &$nal' sau al li%it'rii d$ c'tr$ instan)a d$ ,ud$cat' a ca&acit')ii sal$ d$ $.$rci)iu1 f6 d$&un$rii la autoritat$a &ublic' co%&$t$nt' a c$r$rii d$ r$nun)ar$ la c$t')$nia 3$&ublicii Moldo"a1 #6 d$)in$rii c$t')$ni$i altui stat1 26 &r$($n)$i la ac$sta a unor contraindica)ii %$dical$ &$ntru lucrul cu infor%a)iil$ atribuit$ la s$cr$t d$ statconfor% no%$nclatorului a&robat d$ Minist$rul 4'n't')ii1 i6 co%unic'rii d$ c'tr$ c$t')$an a unor dat$ inco%&l$t$ sau n$aut$ntic$ la &$rf$ctar$a dr$&tului d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat1 ,6 do%icili$rii &$r%an$nt$ a c$t')$anului &$st$ 2otar$ sau al &$rf$ct'rii docu%$nt$lor &$ntru &l$car$a cu traiul &$r%an$nt ntr-o alt' )ar'1 <6 n$$.$cut'rii d$ c'tr$ c$t')$an a obli#a)iilor &ri"ind &'strar$a s$cr$tului d$ stat car$ i-a fost ncr$din)at. 526 !$ci(ia &ri"ind r$fu(ul d$ a acorda dr$&tul d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat s$ ado&t' d$ c'tr$ conduc'torul autorit')ii &ublic$ sau al alt$i &$rsoan$ ,uridic$ )inndu-s$ cont d$ r$(ultat$l$ "$rific'rii fi$c'rui c$t')$an n

&art$- s$ co%unic' n scris c$t')$anului /i &oat$ fi atacat' n or#anul i$rar2ic su&$rior sau n instan)a d$ ,ud$cat'. Articolul "). B$rificar$a c$t')$nilor n l$#'tur' cu &$rf$ctar$a 5r$&$rf$ctar$a6 dr$&tului d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat 516 B$rificar$a c$t')$nilor n l$#'tur' cu &$rf$ctar$a 5r$&$rf$ctar$a6 dr$&tului d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat s$ $f$ctu$a(' d$ c'tr$ 4$r"iciul d$ 7nfor%a)ii /i 4$curitat$- n t$r%$n d$ o lun'- n %odul stabilit d$ &r$($nta l$#$ /i d$ 8$#$a &ri"ind acti"itat$a o&$rati"' d$ in"$sti#a)ii. Nu%'rul %'surilor d$ "$rificar$ $st$ n d$&$nd$n)' dir$ct' d$ #radul d$ s$cr$ti(ar$ al infor%a)iilor la car$ "a a"$a acc$s &$rsoana. 526 *n cadrul "$rific'rii- 4$r"iciul d$ 7nfor%a)ii /i 4$curitat$ stabil$/t$ &r$($n)a sau li&sa circu%stan)$lor &r$"'(ut$ la art.25 alin.516 lit.b6- c6- f6- #6- i6- ,6 /i <6. 5 6 Pr$($n)a sau li&sa circu%stan)$lor &r$"'(ut$ la art.25 alin.516 lit.a6- d6- $6 /i 26 s$ stabil$/t$ d$ c'tr$ autoritat$a &ublic' sau o alt' &$rsoan' ,uridic' car$ &$rf$ct$a(' dr$&tul c$t')$anului d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat. 546 9onclu(ia 4$r"iciului d$ 7nfor%a)ii /i 4$curitat$ &ri"ind i%&osibilitat$a d$ a acorda c$t')$anului dr$&tul d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat $st$ $.$cutori$ &$ntru &$rsoan$l$ cu func)ii d$ r's&und$r$ %&ut$rnicit$ s' ado&t$ d$ci(ia &ri"ind acordar$a dr$&tului d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat- ns' nu $.clud$ o solicitar$ r$&$tat' n ca(ul nl'tur'rii %&r$,ur'rilor car$ fac i%&osibil' acordar$a dr$&tului d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat. 556 Nu s$ ad%it$ nu%ir$a 5an#a,ar$a6 c$t')$anului ntr-o func)i$ car$ i%&lic' lucrul cu infor%a)ii atribuit$ la s$cr$tul d$ stat sau acc$sul la s$cr$tul d$ stat naint$ d$ &r$($ntar$a conclu(i$i asu&ra %at$rial$lor "$rific'rii c$t')$anului. Articolul "*. 4us&$ndar$a /i nc$tar$a dr$&tului d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat 516 !r$&tul d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat $st$ sus&$ndat n ca(uril$: a6 &un$rii sub n"inuir$ a c$t')$anului &$ntru s'"r/ir$a un$i infrac)iuni inco%&atibil$ cu acti"itat$a c$ &r$su&un$ utili(ar$a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat- &n' la &ronun)ar$a un$i 2ot'rri ,ud$c'tor$/ti d$finiti"$ /i ir$"ocabil$1 b6 ini)i$rii un$i in"$sti#a)ii d$ s$r"iciu n l$#'tur' cu nc'lcar$a obli#a)i$i d$ n$di"ul#ar$ a s$cr$tului d$ stat&n' la t$r%inar$a in"$sti#a)i$i /i ado&tar$a un$i d$ci(ii d$finiti"$- dar nu &$ntru %ai %ult d$ 0 d$ (il$. 526 !r$&tul d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat &oat$ fi sus&$ndat n ca(ul n$c$sit')ii $f$ctu'rii un$i "$rific'ri su&li%$ntar$ n l$#'tur' cu &osibila a&ari)i$ a circu%stan)$lor &r$"'(ut$ la art.25- &n' la t$r%inar$a "$rific'rii- dar nu %ai %ult d$ 0 d$ (il$. 5 6 !r$&tul d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat nc$t$a(' n ca(uril$: a6 a&ari)i$i sau d$sco&$ririi circu%stan)$lor &r$"'(ut$ la art.251 b6 $lib$r'rii din func)ia 5nc$t'rii contractului indi"idual d$ %unc'6 car$ i%&lic' lucrul cu infor%a)ii atribuit$ la s$cr$t d$ stat1 c6 nc'lc'rii- c2iar /i o sin#ur' dat'- a obli#a)iilor &r$"'(ut$ n contractul indi"idual d$ %unc' c$ )in d$ &rot$c)ia s$cr$tului d$ stat1 d6 &i$rd$rii c$t')$ni$i 3$&ublicii Moldo"a. 546 !$ci(ia &ri"ind sus&$ndar$a sau nc$tar$a dr$&tului d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat s$ ado&t' d$ c'tr$ &$rsoana cu func)i$ d$ r's&und$r$ %&ut$rnicit' s' ado&t$ d$ci(ia &ri"ind acordar$a ac$stui dr$&t /i &oat$ fi atacat' n or#anul i$rar2ic su&$rior sau n instan)a d$ cont$ncios ad%inistrati". 556 9$t')$anul al c'rui dr$&t d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat a nc$tat- dac' nd$&linir$a obli#a)iilor lui func)ional$ n$c$sit' ac$st dr$&t- n %odul &r$"'(ut d$ l$#isla)ia %uncii- ur%$a(' s' fi$ transf$rat la un alt loc d$ %unc' 5la o alt' func)i$6- car$ nu ar$ nici o l$#'tur' cu infor%a)iil$ atribuit$ la s$cr$t d$ stat- iar n ca(ul i%&osibilit')ii transf$rului- ur%$a(' a fi conc$diat 5$lib$rat din func)i$6 confor% l$#isla)i$i n "i#oar$. 566 4us&$ndar$a sau nc$tar$a dr$&tului d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat nu $lib$r$a(' c$t')$anul d$ obli#a)iil$ asu%at$ &ri"ind n$di"ul#ar$a s$cr$tului d$ stat. 576 Modul d$ &$rf$ctar$- r$&$rf$ctar$ /i nc$tar$ a dr$&tului d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat s$ stabil$/t$ n 3$#ula%$ntul cu &ri"ir$ la asi#urar$a r$#i%ului s$cr$t n cadrul autorit')ilor &ublic$ /i al altor &$rsoan$ ,uridic$. Articolul "+. Modul s&$cial d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat 516 Pr$/$dint$l$ 3$&ublicii Moldo"a- Pr$/$dint$l$ Parla%$ntului /i d$&uta)ii n Parla%$nt- Pri%-%inistrul%$%brii ;u"$rnului- &r$/$dint$l$ 9ur)ii 9onstitu)ional$- &r$/$dint$l$ 9ur)ii 4u&r$%$ d$ Custi)i$- Procurorul ;$n$ral- dir$ctorul 4$r"iciului d$ 7nfor%a)ii /i 4$curitat$- dir$ctorul 4$r"iciului d$ Prot$c)i$ /i Pa(' d$ 4tat#u"$rnatorul D'ncii Na)ional$ a Moldo"$i- &r$/$dint$l$ 9ur)ii d$ 9onturi- &r$/$dint$l$ 9o%isi$i Na)ional$ a Pi$)$i =inanciar$- &r$/$din)ii d$ raioan$ /i conduc'torii altor autorit')i ad%inistrati"$ c$ntral$ &r$"'(ut$ d$

8$#$a nr.64-A77 din 1 %ai 1990 cu &ri"ir$ la ;u"$rn au dr$&tul d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat d$ la nu%ir$a 5al$#$r$a6 lor n func)i$. :cc$sul ac$stor &$rsoan$ la s$cr$tul d$ stat d$ toat$ #rad$l$ d$ s$cr$ti(ar$ li s$ acord' n "irtut$a func)i$i d$)inut$ /i du&' ntoc%ir$a obli#a)i$i scris$ &ri"ind n$di"ul#ar$a s$cr$tului d$ stat. 526 Pr$"$d$ril$ alin.516 nu s$ a&lic' &$rsoan$lor car$ d$)in c$t')$nia altui stat. 5 6 Modul d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat n ca(ul d$clar'rii st'rii d$ ur#$n)'- d$ as$diu sau d$ r'(boi &oat$ fi %odificat &rin 2ot'rr$ d$ ;u"$rn. 546 :cc$sul c$t')$nilor str'ini /i al a&atri(ilor la s$cr$tul d$ stat s$ acord' n ca(uri $.c$&)ional$ n t$%$iul tratat$lor int$rna)ional$ la car$ 3$&ublica Moldo"a $st$ &art$ sau n t$%$iul dis&o(i)i$i scris$ a Pri%%inistrului- ado&tat' n ba(a &ro&un$rilor 9o%isi$i int$rd$&arta%$ntal$ &$ntru &rot$c)ia s$cr$tului d$ stat)innd cont d$ n$c$sitat$a asi#ur'rii int$r$s$lor /i0sau s$curit')ii 3$&ublicii Moldo"a. Articolul ",$ Obli#a)iil$ c$t')$anului &ri"ind n$di"ul#ar$a s$cr$tului d$ stat 9$t')$anul c'ruia i s-a &$rf$ctat dr$&tul d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat $st$ obli#at: a6 s' nu ad%it' di"ul#ar$a- &rin oric$ %$tod'- a s$cr$tului d$ stat car$ i-a fost ncr$din)at sau i-a d$"$nit cunoscut n l$#'tur' cu nd$&linir$a obli#a)iilor func)ional$1 b6 s' nu &artici&$ la ac)iunil$ &artid$lor /i asocia)iilor ob/t$/ti a c'ror acti"itat$ a fost sus&$ndat'- li%itat' sau int$r(is' n %odul stabilit d$ l$#$1 c6 s' nu s&ri,in$ acti"itat$a unui stat str'in- a un$i or#ani(a)ii str'in$ sau a r$&r$($ntan)ilor ac$stora- &r$cu% /i a c$t')$nilor str'ini /i a&atri(ilor c$ cau($a(' &r$,udicii int$r$s$lor /i0sau s$curit')ii 3$&ublicii Moldo"a1 d6 s' $.$cut$ c$rin)$l$ asi#ur'rii r$#i%ului s$cr$t1 $6 s' co%unic$ &$rsoan$i cu func)i$ d$ r's&und$r$ car$ i-a acordat dr$&tul d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat /i subdi"i(iunii d$ &rot$c)i$ a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat d$s&r$ a&ari)ia circu%stan)$lor &r$"'(ut$ la art.25 sau a altor %&r$,ur'ri c$ %&i$dic' &'strar$a s$cr$tului d$ stat car$ i-a fost ncr$din)at- &r$cu% /i d$s&r$ i$/ir$a sa d$ &$ t$ritoriul 3$&ublicii Moldo"a1 f6 s' r$s&$ct$ alt$ &r$"$d$ri al$ l$#isla)i$i &ri"ind s$cr$tul d$ stat. Articolul #-$ 3$strn#$r$a $.$rci)iului unor dr$&turi al$ c$t')$anului n l$#'tur' cu dr$&tul d$ acc$s /i acc$sul la s$cr$tul d$ stat 3$strn#$r$a $.$rci)iului unor dr$&turi al$ c$t')$anului n l$#'tur' cu dr$&tul d$ acc$s /i acc$sul la s$cr$tul d$ stat s$ &oat$ r$f$ri la: a6 r$stric)ii d$ utili(ar$ a d$sco&$ririlor /i in"$n)iilor c$ con)in infor%a)ii atribuit$ la s$cr$t d$ stat /i d$ r's&ndir$ a ac$stor infor%a)ii1 b6 r$strn#$r$a dr$&tului la in"iolabilitat$a "i$)ii &ri"at$ n ti%&ul $f$ctu'rii %'surilor d$ control n &$rioada &$rf$ct'rii 5r$&$rf$ct'rii6 dr$&tului d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat. Articolul #!$ 9o%&$nsa)iil$ acordat$ c$t')$nilor n l$#'tur' cu $f$ctuar$a lucr'rilor l$#at$ d$ acc$sul la s$cr$tul d$ stat 516 *n ca(ul n car$- n "irtut$a acti"it')ii sal$ &rof$sional$- c$t')$anul lucr$a(' &$r%an$nt cu infor%a)ii atribuit$ la s$cr$t d$ stat- ac$stuia i s$ stabil$/t$ un s&or la salariu n func)i$ d$ #radul d$ s$cr$ti(ar$ a infor%a)iilor la car$ ar$ acc$s. 526 9olaboratorilor subdi"i(iunilor d$ &rot$c)i$ a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat- su&li%$ntar la s&orul &r$"'(ut la alin.516- li s$ stabil$sc s&oruri la salariu &$ntru "$c2i%$a n %unc' 5n s$r"iciu6 n cadrul ac$stor subdi"i(iuni. 5 6 M'ri%il$ /i %odul d$ acordar$ a s&orurilor &r$"'(ut$ la alin.516 /i 526- &r$cu% /i alt$ ti&uri d$ co%&$nsa)ii acordat$ c$t')$nilor car$ lucr$a(' n condi)ii d$ r$#i% s$cr$t s$ stabil$sc d$ ;u"$rn. Articolul #". 9$rtificatul d$ s$curitat$ &$ntru $f$ctuar$a lucr'rilor cu utili(ar$a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat 516 :cti"itat$a &$rsoan$lor ,uridic$- $.c$&tnd autorit')il$ &ublic$- c$ )in$ d$ utili(ar$a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat- cr$ar$a %i,loac$lor d$ &rot$,ar$ a infor%a)i$i- r$ali(ar$a %'surilor /i0sau &r$star$a s$r"iciilor d$ &rot$c)i$ a s$cr$tului d$ stat s$ d$sf'/oar' n ba(a c$rtificatului d$ s$curitat$ $lib$rat d$ 9o%isia int$rd$&arta%$ntal' &$ntru &rot$c)ia s$cr$tului d$ stat n %odul stabilit d$ &r$($nta l$#$. 526 9$rtificatul d$ s$curitat$ s$ $lib$r$a(' du&' $f$ctuar$a un$i $.&$rti($ s&$cial$ a &$rsoan$i ,uridic$ &ri"ind $.ist$n)a condi)iilor &$ntru d$sf'/urar$a acti"it')ii l$#at$ d$ s$cr$tul d$ stat /i du&' at$star$a conduc'torului $i. :t$star$a conduc'torului &$rsoan$i ,uridic$ s$ $f$ctu$a(' n %odul stabilit d$ 3$#ula%$ntul cu &ri"ir$ la asi#urar$a r$#i%ului s$cr$t n cadrul autorit')ilor &ublic$ /i al altor &$rsoan$ ,uridic$.

5 6 9$rtificatul d$ s$curitat$ &$ntru $f$ctuar$a lucr'rilor cu utili(ar$a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat s$ $lib$r$a(' &$rsoan$i ,uridic$ cu condi)ia c' $a: a6 tr$bui$ s' $.$cut$ lucr'ril$ %$n)ionat$ n confor%itat$ cu act$l$ nor%ati"$- co%&$t$n)a- sarcinil$co%$n(il$ sau acorduril$ 5contract$l$6 d$ stat1 b6 dis&un$ d$ o nc'&$r$ &$ntru $f$ctuar$a lucr'rilor cu utili(ar$a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ statlocuri d$ &'strar$ a docu%$nt$lor s$cr$t$ /i a altor &urt'tori %at$riali d$ infor%a)ii atribuit$ la s$cr$t d$ statcar$ cor$s&und c$rin)$lor d$ asi#urar$ a caract$rului s$cr$t al lucr'rilor %$n)ionat$- $.clud &osibilitat$a acc$sului la $l$ al &$rsoan$lor n$autori(at$- #arant$a(' &'strar$a &urt'torilor %at$riali d$ infor%a)ii atribuit$ la s$cr$t d$ stat1 c6 r$s&$ct' c$rin)$l$ l$#isla)i$i &ri"ind r$#i%ul s$cr$t al lucr'rilor /i al altor ac)iuni l$#at$ d$ utili(ar$a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat- &ri"ind %odul d$ &$rf$ctar$ a dr$&tului d$ acc$s la s$cr$tul d$ stat /i d$ or#ani(ar$ a acc$sului la infor%a)iil$ atribuit$ la s$cr$t d$ stat- d$ &ri%ir$ a c$t')$nilor str'ini- d$ utili(ar$ a cifrurilor d$ stat /i a %i,loac$lor cri&to#rafic$ $tc.1 d6 dis&un$ d$ subdi"i(iuni d$ &rot$c)i$ a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat /i0sau d$ colaboratori s&$cial &r$#'ti)i &$ntru acti"itat$a d$ &rot$c)i$ a s$cr$tului d$ stat1 $6 dis&un$ d$ %i,loac$ c$rtificat$ d$ &rot$,ar$ a infor%a)iilor. Articolul ##$ Prot$c)ia s$cr$tului d$ stat n ca( d$ sc2i%bar$ a func)iilor subi$c)ilor ra&orturilor ,uridic$ 516 *n ca( d$ r$or#ani(ar$ sau lic2idar$ fi$ d$ nc$tar$ a lucr'rilor cu utili(ar$a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat- autorit')il$ &ublic$ /i alt$ &$rsoan$ ,uridic$ car$ d$)in infor%a)ii atribuit$ la s$cr$t d$ stat snt obli#at$ s' ntr$&rind' %'suri &$ntru asi#urar$a &rot$c)i$i ac$stor infor%a)ii /i a &urt'torilor lor %at$riali. 526 Purt'torii %at$riali d$ infor%a)ii atribuit$ la s$cr$t d$ stat s$ distru#- s$ &r$dau s&r$ &'strar$ la ar2i"' sau s$ trans%it n %odul stabilit: a6 succ$sorului d$ dr$&t al autorit')ii &ublic$ sau al alt$i &$rsoan$ ,uridic$ d$)in'toar$ d$ infor%a)ii atribuit$ la s$cr$t d$ stat- n ca(ul n car$ ac$st succ$sor dis&un$ d$ %&ut$rniciri 5c$rtificat d$ s$curitat$6 &$ntru $f$ctuar$a lucr'rilor cu utili(ar$a ac$stor infor%a)ii1 b6 autorit')ii &ublic$ cu %&ut$rniciri d$ dis&o(i)i$ asu&ra ac$stor infor%a)ii1 c6 alt$i autorit')i &ublic$ sau &$rsoan$ ,uridic$- la d$ci(ia 9o%isi$i int$rd$&arta%$ntal$ &$ntru &rot$c)ia s$cr$tului d$ stat. Articolul #%. Prot$c)ia s$cr$tului d$ stat n cadrul /$din)$lor ,udiciar$ 9au($l$ &$nal$- ci"il$ /i c$l$ d$ cont$ncios ad%inistrati" n cadrul c'rora snt &r$($ntat$ infor%a)ii atribuit$ la s$cr$t d$ stat s$ $.a%in$a(' n /$din)' nc2is'- cu r$s&$ctar$a r$#ulilor d$ &roc$dur'- &r$cu% /i a &r$"$d$rilor &r$($nt$i l$#i. Articolul #&$ Prot$,ar$a t$2nic' /i cri&to#rafic' a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat.9$rtificar$a %i,loac$lor d$ &rot$,ar$ a infor%a)iilor atribuit$ a s$cr$t d$ stat 516 Prot$,ar$a t$2nic' /i cri&to#rafic' a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat s$ $f$ctu$a(' n %odul stabilit d$ 3$#ula%$ntul cu &ri"ir$ la asi#urar$a r$#i%ului s$cr$t n cadrul autorit')ilor &ublic$ /i al altor &$rsoan$ ,uridic$. 526 Mi,loaic$l$ d$ &rot$,ar$ a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat tr$bui$ s' dis&un' d$ c$rtificat &ri"ind cor$s&und$r$a lor cu c$rin)$l$ d$ &rot$c)i$ a infor%a)iilor a"nd #radul cor$s&un('tor d$ s$cr$ti(ar$. 5 6 Or#ani(ar$a /i coordonar$a c$rtific'rii /i $.&$rti($i %i,loac$lor d$ &rot$,ar$ a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat r$"in 4$r"iciului d$ 7nfor%a)ii /i 4$curitat$. 9$rtificar$a s$ $f$ctu$a(' confor% act$lor nor%ati"$ n do%$niu /i standard$lor na)ional$ al$ 3$&ublicii Moldo"a. Articolul #). =inan)ar$a %'surilor d$ &rot$c)i$ a s$cr$tului d$ stat 516 :cti"itat$a autorit')ilor &ublic$- a altor &$rsoan$ ,uridic$ finan)at$ din bu#$tul d$ stat /i bu#$t$l$ unit')ilor ad%inistrati"-t$ritorial$- &r$cu% /i a subdi"i(iunilor lor d$ &rot$c)i$ a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat- s$ finan)$a(' d$ la bu#$t$l$ r$s&$cti"$- iar acti"itat$a c$lorlalt$ &$rsoan$ ,uridic$ + din %i,loac$l$ &ro&rii. 526 9ontrolul asu&ra c2$ltui$lilor financiar$ &$ntru r$ali(ar$a %'surilor d$ &rot$c)i$ a s$cr$tului d$ stat l $.$rcit' conduc'torii autorit')ilor &ublic$ /i ai altor &$rsoan$ ,uridic$- subdi"i(iunil$ lor d$ control financiar

int$rn- &r$cu% /i r$&r$($ntan)i s&$cial %&ut$rnici)i ai 9ur)ii d$ 9onturi /i ai Minist$rului =inan)$lor. !ac' ac$st control i%&lic' acc$sul la s$cr$tul d$ stat- &$rsoan$l$ %$n)ionat$ tr$bui$ s' &os$d$ dr$&tul d$ acc$s la infor%a)ii a"nd #radul d$ s$cr$ti(ar$ cor$s&un('tor. Capitolul 0I Co trolul privi d asigurarea proteciei secretului de stat /i r1spu derea pe tru 2 c1lcarea legislaiei cu privire la secretul de stat Articolul #*. 9ontrolul &ri"ind asi#urar$a &rot$c)i$i s$cr$tului d$ stat 516 9ontrolul &ri"ind asi#urar$a &rot$c)i$i s$cr$tului d$ stat s$ $f$ctu$a(' n sco&ul studi$rii /i a&r$ci$rii st'rii r$al$ &ri"ind &'strar$a s$cr$t$lor d$ stat- al d$&ist'rii n$a,unsurilor /i nc'lc'rilor r$#i%ului s$cr$t- al constat'rii cau($lor a&ari)i$i ac$stor n$a,unsuri /i $labor'rii &ro&un$rilor n "$d$r$a &r$"$nirii /i lic2id'rii ac$stora. 526 9onduc'torii autorit')ilor &ublic$ /i ai altor &$rsoan$ ,uridic$- &r$cu% /i subdi"i(iunil$ lor d$ &rot$c)i$ a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat snt obli#a)i s' $.$rcit$ controlul &$r%an$nt &ri"ind asi#urar$a &rot$c)i$i infor%a)iilor r$s&$cti"$ d$)inut$ d$ $l$ sau d$ &$rsoan$l$ ,uridic$ din subordin$. 5 6 4$r"iciul d$ 7nfor%a)ii /i 4$curitat$ $st$ abilitat s' $f$ctu$($ controlul &ri"ind star$a &rot$c)i$i s$cr$tului d$ stat n cadrul autorit')ilor &ublic$ /i al altor &$rsoan$ ,uridic$. 9onclu(iil$ 4$r"iciului d$ 7nfor%a)ii /i 4$curitat$- ntoc%it$ n ba(a r$(ultat$lor controlului- snt obli#atorii s&r$ $.$cutar$ &$ntru &$rsoan$l$ cu func)ii d$ r's&und$r$ al$ autorit')ilor &ublic$ /i al$ altor &$rsoan$ ,uridic$. 546 4$r"iciul d$ 7nfor%a)ii /i 4$curitat$ $st$ obli#at s' infor%$($ Parla%$ntul asu&ra constat'rilor /i conclu(iilor r$(ultat$ din acti"itat$a d$sf'/urat' &$ntru &rot$c)ia s$cr$tului d$ stat. 556 9ontrolul &ri"ind asi#urar$a &rot$c)i$i s$cr$tului d$ stat n a&arat$l$ Parla%$ntului- Pr$/$dint$lui 3$&ublicii Moldo"a /i ;u"$rnului $st$ or#ani(at d$ c'tr$ conduc'torii ac$stor or#an$. 566 :utorit')il$ &ublic$ /i alt$ &$rsoan$ ,uridic$- n calitat$ d$ b$n$ficiari ai lucr'rilor cu utili(ar$a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat- snt obli#at$ s' control$($ star$a &rot$c)i$i ac$stor infor%a)ii trans%is$ antr$&r$norilor n l$#'tur' cu $.$cutar$a co%$n(ilor. Articolul #+$ 3's&und$r$a &$ntru nc'lcar$a l$#isla)i$i cu &ri"ir$ la s$cr$tul d$ stat 516 P$rsoan$l$ "ino"at$ d$ nc'lcar$a &r$($nt$i l$#i &oart' r's&und$r$ &$nal'- ci"il'- ad%inistrati"' sau disci&linar' confor% l$#isla)i$i. 526 P$rsoan$l$ cu func)ii d$ r's&und$r$ a"nd %&ut$rniciri d$ dis&o(i)i$ asu&ra infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat &oart' r's&und$r$ &$nal'- ci"il'- ad%inistrati"' sau disci&linar'- confor% l$#isla)i$i- &$ntru atribuir$a n$nt$%$iat' a infor%a)iilor la s$cr$t d$ stat- &$ntru n$luar$a int$n)ionat' a d$ci(i$i &ri"ind atribuir$a infor%a)iilor la s$cr$t d$ stat- a c'ror di"ul#ar$ &oat$ cau(a &r$,udicii int$r$s$lor /i0sau s$curit')ii statului- &r$cu% /i &$ntru luar$a unor d$ci(ii n$nt$%$iat$ &ri"ind $.clud$r$a din no%$nclatorul d$&arta%$ntal a infor%a)iilor atribuit$ la s$cr$t d$ stat. Capitolul 0II Dispoziii 'i ale Articolul #,$ 516 Pr$($nta l$#$ intr' n "i#oar$ du&' $.&irar$a t$r%$nului d$ luni d$ la data &ublic'rii. 526 ;u"$rnul- n t$r%$n d$ luni d$ la data intr'rii n "i#oar$ a &r$($nt$i l$#i: "a &r$($nta Parla%$ntului &ro&un$ri &ri"ind aduc$r$a l$#isla)i$i n "i#oar$ n concordan)' cu &r$($nta l$#$1 "a aduc$ act$l$ sal$ nor%ati"$ n concordan)' cu &r$($nta l$#$1 "a $labora act$l$ nor%ati"$ n$c$sar$ $.$cut'rii &r$($nt$i l$#i1 "a asi#ura a,ustar$a act$lor nor%ati"$ al$ or#an$lor ad%inistra)i$i &ublic$ la &r$"$d$ril$ &r$($nt$i l$#i. Articolul %-$ 8a data intr'rii n "i#oar$ a &r$($nt$i l$#i s$ abro#' 8$#$a nr.106-A777 din 17%ai 1994 cu &ri"ir$ la s$cr$tul d$ stat 5Monitorul Oficial al 3$&ublicii Moldo"a- 1994- nr.2- art.56- cu %odific'ril$ ult$rioar$.
PRE3EDINTELE PARLAMENTULUI Maria LUPU