Sunteți pe pagina 1din 1

ptimitivi, parqleli plecind Perspectiva sau intuitivd: constructie elaboratd delaunpunct de gi sidngaci, vedere unic, empiric care va dispdrea

o datd cu perspectivele lui Brunellgschi 9i (Cimabue, Alberti in special Giotto). perspectiva Pelspectiva ralionali sau bruneleschianS: rationali construiti de arhitectul gdsirea (secolul Brunelleschi (plecand alXV-lea) vizeazd unei metode vizuale si empirice dela pierdut punctului pentru undispozitiv gi astdzi care servea defugdcentral) a stabili distanlele (Masaccio dimensiunilein scopul fidelitdlii fa!5 derealitate este celdintdi artist care seslujegte deea). Pigment: constituent mineral, organic sau sintetic care, mdrunfit, devine elementul colorant al picturii. provoacd Bacursi: reprezentare in perspectivi a corpului uman, care o deformare 9i produce pregnante, efecte timide laGiotto, magistrale la Mantegna, mai tarziu Uccello, laMichelangelo la maegtrii barocului. $i,ulterior, Reluare: corectarea unei forme desenate saupictate fdcutl in cursul execuliei unei opere. procedeu Serigrafie: de imprimare a stampei aplicat in picturiprin report fotosensibil, pepdnzd (Warhol). fotochimic, saupeunecran emulsionat perspectiv, Stumato: rezultatul finisarii si disoluliei contururilor. in spaliul aerul este vaporos, (Leonardo). anvelopa albastru-celos Tonalism, culoare tonald sau,,culoare spaliali":culoare-lumind, fuziune armonioasd a pictura tentelor fidele intensitalii luminoase reale. Numai in ulei si ,,suplelea" eipermit obfinerea prinsuprapuneri primul culorii tonale, (Giovanni succesive destraturi translucide Bellini este inventator, urmat de Leonardo, Tizian, Veronese etc.). Cerurile suntscufundate in culori (Bellini) (Tizian). apropiate, mergAnd delagriuri colorate launclarobscur moderat Tonlocal: tonnatural conferit obiectelorin funclie delocul lorintablou, depoziliain cAmpul perspectiv, (Giovanni delumina real5 Bellini). Tonuri calde: culori apropiate derosu si oranj giverde. Tonuli reci: culori apropiate dealbastru griul Tonuri rupte: (van amestec deculori cdrora leeste asociat Gogh).

Indicele principalilor pic


Paginile cu caractere aldine trimitla fisele fur ft CAnd numele unui artisteste Drecedat de un & beneficiazd deo fisd.

(Pieter), Aertsen 105, 110, 133 Albani, 103, 104, 185 (Albrecht), Altd0rfer 13, 51,52, 83 (Jacopo), Amig0ni 155, 156 Andrea delCastagno, 34,35 Andrea delSarto, 13,43,63,75, 78,75 '11,31, (Fra), Angelico 173 Antonello daMessina, 12,30,34, 35,71 (Claude Audran lll\,146, 148 147, (Francis), Bacon 133, 255, 318-321 (Hans), Baldung 51, 55, 83 Balthus, 209, 254 Barocci, 105, 163 (Fra), Bartolomeo 43, 63,71,75, 78,79 (Jacopo), Bassano 90,9'1, 92,99, 109,11 10 1,3 (Frdd6ric), Bazille 216, 218, 226 Beccafumi,74,75,109 (Gentile), Bellini 34,66, 71 (Giovanni), Bellini 10, 12, 30, 34-37, 50/51,66,67, 70,71 (Emile), Bernard 21 6,217, 230, 231, 234, 236, 237, 246, 247, 264, 266 (Joachim), Beuckelaer 105, 133 (William), Blake 172, 298 (Richard Bonington Parkes), 173, 201,202 (Pierre), Bonnard 163, 212, 216, 217,222,255 (Hieronymus), Bosch 12, 46-49, 55, 71,94,95,306 Botticelli, 11, 13,38-41, 42,43, 58,71 (Franqois) Boucher 144, 145,147, , 1 5 11 , 6 21 ,63,164,235 (Eugdne), Boudin 209, 21 6, 226, 228 (Dirk), Bouts 26, 47 (Georges), Braque 159, 252, 253, 254, 255,27 0-27 5, 27 6, 27 8, 302 (Pieter),12, Bruegel celBatran 46, 5 2 , 9 4 - 91 71 ,3

lffi'"T',f (*forBil Corot

176.1ffi.M. 217.m.%-2 Coreggb.13 103. 104. 1(b.1 (Lo(Err) Costa (Gr&r Courbet 2|J&n1,n2218,m.m-2 272.2n.N.t (Lm[ Cranadr

c (G Caillebotte ustave), 217, 226, 227


Caravaggio, 13,72, 102, 103, 108-111,113,125,129, (Annibale), Carracci 13, 102, 103, 104-107, 110, 113, 114, 121,122, 125, 128, 129, 133,162,163,167, 185,197,257 (Paul), C6zanne 113, 125, 159, 176, 201 214, 215, 216, 217 , 212, , 222, 223, 230-235, 237, 240, 241, 250, 253,261, 264, 266, 270, 271 , 276, 27 283, 8, 282, 287, 291, 298, 299, 302, 303 (Philippe Champaigne de), 103, 124,193, 194 (Jean Chardin Sim6on), 103, 144, 145, 158-161, 162, 163, 266 (Petrus), Christus 22,26 Cimabue,10,14-15,16 (John), Constable 113, 173,

(Joamfri Dahl 180, 181_ 182 Dautigny {GH 215.216.m (lhui Daumier 2W.212_n+ 241 Davii(J4s I 162, l6Fra+ r; 19,,197.M-2 DeChfto (Er! DeKmi[(F ((r!ri'}.2 Debr6 Deq6(E{[l,1 216.217.222 24 (Eu(F Dehcrdx .125,151.16 t; 1gi*8,2 218,2J-m-Z 240.241.24(Sfii Delaunay 265.28Lrc.2 Derain 2 1tuirc;265,271 Domin(uino. 1G Dosso Do6si74 (Geratd) Dou 159 (Jar). Dubuffet 314-317 Duccio, 10.14 (libcE Duchamp 253.214.&-t any$n$.m 270 (Albredt) Diirer 54,55,71.7879

(Adrn Elsheimer Ercole de'RoH (Max),25 Emst 306-309, 311.: (Card) Fabritius (Jar).3 Fautrier (Goicr$. Flinck 1 (Jear Fragonard I 15t,162-16, (Sam), Francis iX (Cry Friedriln 180-183,21 Z il (Otl|Ur), Friesz Z (Joharn Flssli H 196. 197

E.F

332

3g