Sunteți pe pagina 1din 37

Constituia Romniei, republicat (2003) CONSTIT !

I" RO#$NI%I&
&) #o'i(icat )i completat prin *e+ea 'e re,i-uire a Constituiei Romniei nr. /2012003, publicat 2n #onitorul O(icial al Romniei, 3artea I, nr. 456 'in 20 octombrie 20037 republicat, cu reactuali-area 'enumirilor )i 'n'u8se te9telor o nou numerotare, 2n #onitorul O(icial al Romniei, 3artea I, nr. 4:4 'in 3; octombrie 2003. *e+ea 'e re,i-uire a Constituiei Romniei nr. /2012003 a (ost aprobat prin re(eren'umul naional 'in ;68;0 octombrie 2003 )i a intrat 2n ,i+oare la 'ata 'e 20 octombrie 2003, 'ata publicrii 2n #onitorul O(icial al Romniei, 3artea I, nr. 456 'in 20 octombrie 2003, a <otrrii Curii Constituionale nr. 3 'in 22 octombrie 2003 pentru con(irmarea re-ultatului re(eren'umului naional 'in ;68;0 octombrie 2003 pri,in' *e+ea 'e re,i-uire a Constituiei Romniei. Constituia Romniei, 2n (orma iniial, a (ost publicat 2n #onitorul O(icial al Romniei, 3artea I, nr. 233 'in 2; noiembrie ;00; )i a intrat in ,i+oare 2n urma aprobrii ei prin re(eren'umul naional 'in 6 'ecembrie ;00;.

TIT* * I 3rincipii +enerale Statul romn "rticolul ; (;) Romnia este stat naional, su,eran )i in'epen'ent, unitar )i in'i,i-ibil. (2) =orma 'e +u,ernmnt a statului romn este republica. (3) Romnia este stat 'e 'rept, 'emocratic )i social, 2n care 'emnitatea omului, 'repturile )i libertile cetenilor, libera 'e-,oltare a personalitii umane, 'reptatea )i pluralismul politic repre-int ,alori supreme, 2n spiritul tra'iiilor 'emocratice ale poporului romn )i i'ealurilor Re,oluiei 'in 'ecembrie ;060, )i sunt +arantate. (/) Statul se or+ani-ea- potri,it principiului separaiei )i ec>ilibrului puterilor 8 le+islati,, e9ecuti, )i ?u'ectoreasc 8 2n ca'rul 'emocraiei constituionale. (5) @n Romnia, respectarea Constituiei, a supremaiei sale )i a le+ilor este obli+atorie. Su,eranitatea "rticolul 2 (;) Su,eranitatea naional aparine poporului romn, care o e9ercit prin or+anele sale repre-entati,e, constituite prin ale+eri libere, perio'ice )i corecte, precum )i prin re(eren'um. (2) Nici un +rup )i nici o persoan nu pot e9ercita su,eranitatea 2n nume propriu. Teritoriul "rticolul 3 (;) Teritoriul Romniei este inalienabil. (2) =rontierele rii sunt cons(inite prin le+e or+anic, cu respectarea principiilor )i a celorlalte norme +eneral a'mise ale 'reptului internaional. (3) Teritoriul este or+ani-at, sub aspect a'ministrati,, 2n comune, ora)e )i ?u'ee. @n con'iiile le+ii, unele ora)e sunt 'eclarate municipii. (/) 3e teritoriul statului romn nu pot (i strmutate sau coloni-ate populaii strine. nitatea poporului )i e+alitatea 2ntre ceteni "rticolul / (;) Statul are ca (un'ament unitatea poporului romn )i soli'aritatea cetenilor si. (2) Romnia este patria comun )i in'i,i-ibil a tuturor cetenilor si, (r 'eosebire 'e ras, 'e naionalitate, 'e ori+ine etnic, 'e limb, 'e reli+ie, 'e se9, 'e opinie, 'e apartenen politic, 'e a,ere sau 'e ori+ine social. 1 1 37

Cetenia "rticolul 5 (;) Cetenia romn se 'obn'e)te, se pstrea- sau se pier'e 2n con'iiile pre,-ute 'e le+ea or+anic. (2) Cetenia romn nu poate (i retras aceluia care a 'obn'it8o prin na)tere. Areptul la i'entitate "rticolul : (;) Statul recunoa)te )i +arantea- persoanelor aparinn' minoritilor naionale 'reptul la pstrarea, la 'e-,oltarea )i la e9primarea i'entitii lor etnice, culturale, lin+,istice )i reli+ioase. (2) #surile 'e protecie luate 'e stat pentru pstrarea, 'e-,oltarea )i e9primarea i'entitii persoanelor aparinn' minoritilor naionale trebuie s (ie con(orme cu principiile 'e e+alitate )i 'e ne'iscriminare 2n raport cu ceilali ceteni romni. Romnii 'in strintate "rticolul 4 Statul spri?in 2ntrirea le+turilor cu romnii 'in a(ara (rontierelor rii )i acionea- pentru pstrarea, 'e-,oltarea )i e9primarea i'entitii lor etnice, culturale, lin+,istice )i reli+ioase, cu respectarea le+islaiei statului ai crui ceteni sunt. 3luralismul )i parti'ele politice "rticolul 6 (;) 3luralismul 2n societatea romneasc este o con'iie )i o +aranie a 'emocraiei constituionale. (2) 3arti'ele politice se constituie )i 2)i 'es()oar acti,itatea 2n con'iiile le+ii. %le contribuie la 'e(inirea )i la e9primarea ,oinei politice a cetenilor, respectn' su,eranitatea naional, inte+ritatea teritorial, or'inea 'e 'rept )i principiile 'emocraiei. Sin'icatele, patronatele )i asociaiile pro(esionale "rticolul 0 Sin'icatele, patronatele )i asociaiile pro(esionale se constituie )i 2)i 'es()oar acti,itatea potri,it statutelor lor, 2n con'iiile le+ii. %le contribuie la aprarea 'repturilor )i la promo,area intereselor pro(esionale, economice )i sociale ale membrilor lor. Relaii internaionale "rticolul ;0 Romnia 2ntreine )i 'e-,olt relaii pa)nice cu toate statele )i, 2n acest ca'ru, relaii 'e bun ,ecintate, 2ntemeiate pe principiile )i pe celelalte norme +eneral a'mise ale 'reptului internaional. Areptul internaional )i 'reptul intern "rticolul ;; (;) Statul romn se obli+ s 2n'eplineasc 2ntocmai )i cu bun8cre'in obli+aiile ce8i re,in 'in tratatele la care este parte. (2) Tratatele rati(icate 'e 3arlament, potri,it le+ii, (ac parte 'in 'reptul intern. (3) @n ca-ul 2n care un tratat la care Romnia urmea- s 'e,in parte cuprin'e 'ispo-iii contrare Constituiei, rati(icarea lui poate a,ea loc numai 'up re,i-uirea Constituiei. Simboluri naionale

2 1 37

"rticolul ;2 (;) Arapelul Romniei este tricolor7 culorile sunt a)e-ate ,ertical, 2n or'inea urmtoare 2ncepn' 'e la lanceB albastru, +alben, ro)u. (2) Ciua naional a Romniei este ; Aecembrie. (3) Imnul naional al Romniei este DAe)teapt8te romneD. (/) Stema rii )i si+iliul statului sunt stabilite prin le+i or+anice. *imba o(icial "rticolul ;3 @n Romnia, limba o(icial este limba romn. Capitala "rticolul ;/ Capitala Romniei este municipiul Eucure)ti. TIT* * II Arepturile, libertile )i 2n'atoririle (un'amentale C"3ITO* * I Aispo-iii comune ni,ersalitatea "rticolul ;5 (;) Cetenii bene(icia- 'e 'repturile )i 'e libertile consacrate prin Constituie )i prin alte le+i )i au obli+aiile pre,-ute 'e acestea. (2) *e+ea 'ispune numai pentru ,iitor, cu e9cepia le+ii penale sau contra,enionale mai (a,orabile. %+alitatea 2n 'repturi "rticolul ;: (;) Cetenii sunt e+ali 2n (aa le+ii )i a autoritilor publice, (r pri,ile+ii )i (r 'iscriminri. (2) Nimeni nu este mai presus 'e le+e. (3) =unciile )i 'emnitile publice, ci,ile sau militare, pot (i ocupate, 2n con'iiile le+ii, 'e persoanele care au cetenia romn )i 'omiciliul 2n ar. Statul romn +arantea- e+alitatea 'e )anse 2ntre (emei )i brbai pentru ocuparea acestor (uncii )i 'emniti. (/) @n con'iiile a'errii Romniei la niunea %uropean, cetenii niunii care 2n'eplinesc cerinele le+ii or+anice au 'reptul 'e a ale+e )i 'e a (i ale)i 2n autoritile a'ministraiei publice locale. Cetenii romni 2n strintate "rticolul ;4 Cetenii romni se bucur 2n strintate 'e protecia statului romn )i trebuie s8)i 2n'eplineasc obli+aiile, cu e9cepia acelora ce nu sunt compatibile cu absena lor 'in ar. Cetenii strini )i apatri-ii "rticolul ;6 (;) Cetenii strini )i apatri-ii care locuiesc 2n Romnia se bucur 'e protecia +eneral a persoanelor )i a a,erilor, +arantat 'e Constituie )i 'e alte le+i.

3 1 37

(2) Areptul 'e a-il se acor' )i se retra+e 2n con'iiile le+ii, cu respectarea tratatelor )i a con,eniilor internaionale la care Romnia este parte. %9tr'area )i e9pul-area "rticolul ;0 (;) Ceteanul romn nu poate (i e9tr'at sau e9pul-at 'in Romnia. (2) 3rin 'ero+are 'e la pre,e'erile alineatului (;), cetenii romni pot (i e9tr'ai 2n ba-a con,eniilor internaionale la care Romnia este parte, 2n con'iiile le+ii )i pe ba- 'e reciprocitate. (3) Cetenii strini )i apatri-ii pot (i e9tr'ai numai 2n ba-a unei con,enii internaionale sau 2n con'iii 'e reciprocitate. (/) %9pul-area sau e9tr'area se >otr)te 'e ?ustiie. Tratatele internaionale pri,in' 'repturile omului "rticolul 20 (;) Aispo-iiile constituionale pri,in' 'repturile )i libertile cetenilor ,or (i interpretate )i aplicate 2n concor'an cu Aeclaraia ni,ersal a Arepturilor Omului, cu pactele )i cu celelalte tratate la care Romnia este parte. (2) Aac e9ist neconcor'ane 2ntre pactele )i tratatele pri,itoare la 'repturile (un'amentale ale omului, la care Romnia este parte, )i le+ile interne, au prioritate re+lementrile internaionale, cu e9cepia ca-ului 2n care Constituia sau le+ile interne conin 'ispo-iii mai (a,orabile. "ccesul liber la ?ustiie "rticolul 2; (;) Orice persoan se poate a'resa ?ustiiei pentru aprarea 'repturilor, a libertilor )i a intereselor sale le+itime. (2) Nici o le+e nu poate 2n+r'i e9ercitarea acestui 'rept. (3) 3rile au 'reptul la un proces ec>itabil )i la soluionarea cau-elor 2ntr8un termen re-onabil. (/) Furis'iciile speciale a'ministrati,e sunt (acultati,e )i +ratuite. C"3ITO* * II Arepturile )i libertile (un'amentale Areptul la ,ia )i la inte+ritate (i-ic )i psi>ic "rticolul 22 (;) Areptul la ,ia, precum )i 'reptul la inte+ritate (i-ic )i psi>ic ale persoanei sunt +arantate. (2) Nimeni nu poate (i supus torturii )i nici unui (el 'e pe'eaps sau 'e tratament inuman ori 'e+ra'ant. (3) 3e'eapsa cu moartea este inter-is. *ibertatea in'i,i'ual "rticolul 23 (;) *ibertatea in'i,i'ual )i si+urana persoanei sunt in,iolabile. (2) 3erc>e-iionarea, reinerea sau arestarea unei persoane sunt permise numai 2n ca-urile )i cu proce'ura pre,-ute 'e le+e.

4 1 37

(3) Reinerea nu poate 'ep)i 2/ 'e ore. (/) "restarea pre,enti, se 'ispune 'e ?u'ector )i numai 2n cursul procesului penal. (5) @n cursul urmririi penale arestarea pre,enti, se poate 'ispune pentru cel mult 30 'e -ile )i se poate prelun+i cu cte cel mult 30 'e -ile, (r ca 'urata total s 'ep)easc un termen re-onabil, )i nu mai mult 'e ;60 'e -ile. (:) @n (a-a 'e ?u'ecat instana este obli+at, 2n con'iiile le+ii, s ,eri(ice perio'ic, )i nu mai tr-iu 'e :0 'e -ile, le+alitatea )i temeinicia arestrii pre,enti,e )i s 'ispun, 'e 2n'at, punerea 2n libertate a inculpatului, 'ac temeiurile care au 'eterminat arestarea pre,enti, au 2ncetat sau 'ac instana constat c nu e9ist temeiuri noi care s ?usti(ice meninerea pri,rii 'e libertate. (4) @nc>eierile instanei pri,in' msura arestrii pre,enti,e sunt supuse cilor 'e atac pre,-ute 'e le+e. (6) Celui reinut sau arestat i se a'uc 'e 2n'at la cuno)tin, 2n limba pe care o 2nele+e, moti,ele reinerii sau ale arestrii, iar 2n,inuirea, 2n cel mai scurt termen7 2n,inuirea se a'uce la cuno)tin numai 2n pre-ena unui a,ocat, ales sau numit 'in o(iciu. (0) 3unerea 2n libertate a celui reinut sau arestat este obli+atorie, 'ac moti,ele acestor msuri au 'isprut, precum )i 2n alte situaii pre,-ute 'e le+e. (;0) 3ersoana arestat pre,enti, are 'reptul s cear punerea sa 2n libertate pro,i-orie, sub control ?u'iciar sau pe cauiune. (;;) 3n la rmnerea 'e(initi, a >otrrii ?u'ectore)ti 'e con'amnare, persoana este consi'erat ne,ino,at. (;2) Nici o pe'eaps nu poate (i stabilit sau aplicat 'ect 2n con'iiile )i 2n temeiul le+ii. (;3) Sanciunea pri,ati, 'e libertate nu poate (i 'ect 'e natur penal. Areptul la aprare "rticolul 2/ (;) Areptul la aprare este +arantat. (2) @n tot cursul procesului, prile au 'reptul s (ie asistate 'e un a,ocat, ales sau numit 'in o(iciu. *ibera circulaie "rticolul 25 (;) Areptul la liber circulaie, 2n ar )i 2n strintate, este +arantat. *e+ea stabile)te con'iiile e9ercitrii acestui 'rept. (2) =iecrui cetean 2i este asi+urat 'reptul 'e a8)i stabili 'omiciliul sau re)e'ina 2n orice localitate 'in ar, 'e a emi+ra, precum )i 'e a re,eni 2n ar. Giaa intim, (amilial )i pri,at "rticolul 2: (;) "utoritile publice respect )i ocrotesc ,iaa intim, (amilial )i pri,at.

5 1 37

(2) 3ersoana (i-ic are 'reptul s 'ispun 'e ea 2ns)i, 'ac nu 2ncalc 'repturile )i libertile altora, or'inea public sau bunele mora,uri. In,iolabilitatea 'omiciliului "rticolul 24 (;) Aomiciliul )i re)e'ina sunt in,iolabile. Nimeni nu poate ptrun'e sau rmne 2n 'omiciliul ori 2n re)e'ina unei persoane (r 2n,oirea acesteia. (2) Ae la pre,e'erile alineatului (;) se poate 'ero+a prin le+e pentru urmtoarele situaiiB a e9ecutarea unui man'at 'e arestare sau a unei >otrri ?u'ectore)ti7 b) 2nlturarea unei prime?'ii pri,in' ,iaa, inte+ritatea (i-ic sau bunurile unei persoane7 c) aprarea securitii naionale sau a or'inii publice7 ') pre,enirea rspn'irii unei epi'emii. (3) 3erc>e-iia se 'ispune 'e ?u'ector )i se e(ectuea- 2n con'iiile )i 2n (ormele pre,-ute 'e le+e. (/) 3erc>e-iiile 2n timpul nopii sunt inter-ise, 2n a(ar 'e ca-ul in(raciunilor (la+rante. Secretul corespon'enei "rticolul 26 Secretul scrisorilor, al tele+ramelor, al altor trimiteri po)tale, al con,orbirilor tele(onice )i al celorlalte mi?loace le+ale 'e comunicare este in,iolabil. *ibertatea con)tiinei "rticolul 20 (;) *ibertatea +n'irii )i a opiniilor, precum )i libertatea cre'inelor reli+ioase nu pot (i 2n+r'ite sub nici o (orm. Nimeni nu poate (i constrns s a'opte o opinie ori s a'ere la o cre'in reli+ioas, contrare con,in+erilor sale. (2) *ibertatea con)tiinei este +arantat7 ea trebuie s se mani(este 2n spirit 'e toleran )i 'e respect reciproc. (3) Cultele reli+ioase sunt libere )i se or+ani-ea- potri,it statutelor proprii, 2n con'iiile le+ii. (/) @n relaiile 'intre culte sunt inter-ise orice (orme, mi?loace, acte sau aciuni 'e 2n,r?bire reli+ioas. (5) Cultele reli+ioase sunt autonome (a 'e stat )i se bucur 'e spri?inul acestuia, inclusi, prin 2nlesnirea asistenei reli+ioase 2n armat, 2n spitale, 2n penitenciare, 2n a-ile )i 2n or(elinate. (:) 3rinii sau tutorii au 'reptul 'e a asi+ura, potri,it propriilor con,in+eri, e'ucaia copiilor minori a cror rspun'ere le re,ine. *ibertatea 'e e9primare "rticolul 30 (;) *ibertatea 'e e9primare a +n'urilor, a opiniilor sau a cre'inelor )i libertatea creaiilor 'e orice (el, prin ,iu +rai, prin scris, prin ima+ini, prin sunete sau prin alte mi?loace 'e comunicare 2n public, sunt in,iolabile.

6 1 37

(2) Cen-ura 'e orice (el este inter-is. (3) *ibertatea presei implic )i libertatea 'e a 2n(iina publicaii. (/) Nici o publicaie nu poate (i suprimat. (5) *e+ea poate impune mi?loacelor 'e comunicare 2n mas obli+aia 'e a (ace public sursa (inanrii. (:) *ibertatea 'e e9primare nu poate pre?u'icia 'emnitatea, onoarea, ,iaa particular a persoanei )i nici 'reptul la propria ima+ine. (4) Sunt inter-ise 'e le+e 'e(imarea rii )i a naiunii, 2n'emnul la r-boi 'e a+resiune, la ur naional, rasial, 'e clas sau reli+ioas, incitarea la 'iscriminare, la separatism teritorial sau la ,iolen public, precum si mani(estrile obscene, contrare bunelor mora,uri. (6) Rspun'erea ci,il pentru in(ormaia sau pentru creaia a'us la cuno)tinpublic re,ine e'itorului sau reali-atorului, autorului, or+ani-atorului mani(estrii artistice, proprietarului mi?locului 'e multiplicare, al postului 'e ra'io sau 'e tele,i-iune, 2n con'iiile le+ii. Aelictele 'e pres se stabilesc prin le+e. Areptul la in(ormaie "rticolul 3; (;) Areptul persoanei 'e a a,ea acces la orice in(ormaie 'e interes public nu poate (i 2n+r'it. (2) "utoritile publice, potri,it competenelor ce le re,in, sunt obli+ate s asi+ure in(ormarea corect a cetenilor asupra treburilor publice )i asupra problemelor 'e interes personal. (3) Areptul la in(ormaie nu trebuie s pre?u'icie-e msurile 'e protecie a tinerilor sau securitatea naional. (/) #i?loacele 'e in(ormare 2n mas, publice )i pri,ate, sunt obli+ate s asi+ure in(ormarea corect a opiniei publice. (5) Ser,iciile publice 'e ra'io )i 'e tele,i-iune sunt autonome. %le trebuie s +arante-e +rupurilor sociale )i politice importante e9ercitarea 'reptului la anten. Or+ani-area acestor ser,icii )i controlul parlamentar asupra acti,itii lor se re+lementea- prin le+e or+anic. Areptul la 2n,tur "rticolul 32 (;) Areptul la 2n,tur este asi+urat prin 2n,mntul +eneral obli+atoriu, prin 2n,mntul liceal )i prin cel pro(esional, prin 2n,mntul superior, precum )i prin alte (orme 'e instrucie )i 'e per(ecionare. (2) @n,mntul 'e toate +ra'ele se 'es()oar 2n limba romn. @n con'iiile le+ii, 2n,mntul se poate 'es()ura )i 2ntr8o limb 'e circulaie internaional. (3) Areptul persoanelor aparinn' minoritilor naionale 'e a 2n,a limba lor matern )i 'reptul 'e a putea (i instruite 2n aceast limb sunt +arantate7 mo'alitile 'e e9ercitare a acestor 'repturi se stabilesc prin le+e. (/) @n,mntul 'e stat este +ratuit, potri,it le+ii. Statul acor' burse sociale 'e stu'ii copiilor )i tinerilor pro,enii 'in (amilii 'e(a,ori-ate )i celor instituionali-ai, 2n con'iiile le+ii.

7 1 37

(5) @n,mntul 'e toate +ra'ele se 'es()oar 2n uniti 'e stat, particulare )i con(esionale, 2n con'iiile le+ii. (:) "utonomia uni,ersitar este +arantat. (4) Statul asi+ur libertatea 2n,mntului reli+ios, potri,it cerinelor speci(ice (iecrui cult. @n )colile 'e stat, 2n,mntul reli+ios este or+ani-at )i +arantat prin le+e. "ccesul la cultur "rticolul 33 (;) "ccesul la cultur este +arantat, 2n con'iiile le+ii. (2) *ibertatea persoanei 'e a8)i 'e-,olta spiritualitatea )i 'e a acce'e la ,alorile culturii naionale )i uni,ersale nu poate (i 2n+r'it. (3) Statul trebuie s asi+ure pstrarea i'entitii spirituale, spri?inirea culturii naionale, stimularea artelor, prote?area )i conser,area mo)tenirii culturale, 'e-,oltarea creati,itii contemporane, promo,area ,alorilor culturale )i artistice ale Romniei 2n lume. Areptul la ocrotirea sntii "rticolul 3/ (;) Areptul la ocrotirea sntii este +arantat. (2) Statul este obli+at s ia msuri pentru asi+urarea i+ienei )i a sntii publice. (3) Or+ani-area asistenei me'icale )i a sistemului 'e asi+urri sociale pentru boal, acci'ente, maternitate )i recuperare, controlul e9ercitrii pro(esiilor me'icale )i a acti,itilor parame'icale, precum )i alte msuri 'e protecie a sntii (i-ice )i mentale a persoanei se stabilesc potri,it le+ii. Areptul la me'iu sntos "rticolul 35 (;) Statul recunoa)te 'reptul oricrei persoane la un me'iu 2ncon?urtor sntos )i ec>ilibrat ecolo+ic. (2) Statul asi+ur ca'rul le+islati, pentru e9ercitarea acestui 'rept. (3) 3ersoanele (i-ice )i ?uri'ice au 2n'atorirea 'e a prote?a )i a ameliora me'iul 2ncon?urtor. Areptul 'e ,ot "rticolul 3: (;) Cetenii au 'rept 'e ,ot 'e la ,rsta 'e ;6 ani, 2mplinii pn 2n -iua ale+erilor inclusi,. (2) Nu au 'rept 'e ,ot 'ebilii sau alienaii mintal, pu)i sub inter'icie, )i nici persoanele con'amnate, prin >otrre ?u'ectoreasc 'e(initi,, la pier'erea 'repturilor electorale. Areptul 'e a (i ales "rticolul 34 (;) "u 'reptul 'e a (i ale)i cetenii cu 'rept 'e ,ot care 2n'eplinesc con'iiile pre,-ute 2n articolul ;: alineatul (3), 'ac nu le este inter-is asocierea 2n parti'e politice, potri,it articolului /0 alineatul (3). (2) Can'i'aii trebuie s (i 2mplinit, pn 2n -iua ale+erilor inclusi,, ,rsta 'e cel puin 23 'e ani pentru a (i ale)i 2n Camera Aeputailor sau 2n or+anele a'ministraiei publice locale, ,rsta 'e cel puin 33 'e

8 1 37

ani pentru a (i ale)i 2n Senat )i ,rsta 'e cel puin 35 'e ani pentru a (i ale)i 2n (uncia 'e 3re)e'inte al Romniei. Areptul 'e a (i ales 2n 3arlamentul %uropean "rticolul 36 @n con'iiile a'errii Romniei la niunea %uropean, cetenii romni au 'reptul 'e a ale+e )i 'e a (i ale)i 2n 3arlamentul %uropean. *ibertatea 2ntrunirilor "rticolul 30 #itin+urile, 'emonstraiile, procesiunile sau orice alte 2ntruniri sunt libere )i se pot or+ani-a )i 'es()ura numai 2n mo' pa)nic, (r nici un (el 'e arme. Areptul 'e asociere "rticolul /0 (;) Cetenii se pot asocia liber 2n parti'e politice, 2n sin'icate, 2n patronate )i 2n alte (orme 'e asociere. (2) 3arti'ele sau or+ani-aiile care, prin scopurile ori prin acti,itatea lor, militea- 2mpotri,a pluralismului politic, a principiilor statului 'e 'rept ori a su,eranitii, a inte+ritii sau a in'epen'enei Romniei sunt neconstituionale. (3) Nu pot (ace parte 'in parti'e politice ?u'ectorii Curii Constituionale, a,ocaii poporului, ma+istraii, membrii acti,i ai armatei, polii)tii )i alte cate+orii 'e (uncionari publici stabilite prin le+e or+anic. (/) "sociaiile cu caracter secret sunt inter-ise. #unca )i protecia social a muncii "rticolul /; (;) Areptul la munc nu poate (i 2n+r'it. "le+erea pro(esiei, a meseriei sau a ocupaiei, precum )i a locului 'e munc este liber. (2) Salariaii au 'reptul la msuri 'e protecie social. "cestea pri,esc securitatea )i sntatea salariailor, re+imul 'e munc al (emeilor si al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe ar, repausul sptmnal, conce'iul 'e o'i>n pltit, prestarea muncii 2n con'iii 'eosebite sau speciale, (ormarea pro(esional, precum )i alte situaii speci(ice, stabilite prin le+e. (3) Aurata normal a -ilei 'e lucru este, 2n me'ie, 'e cel mult 6 ore. (/) *a munc e+al, (emeile au salariu e+al cu brbaii. (5) Areptul la ne+ocieri colecti,e 2n materie 'e munc )i caracterul obli+atoriu al con,eniilor colecti,e sunt +arantate. Inter-icerea muncii (orate "rticolul /2 (;) #unca (orat este inter-is. (2) Nu constituie munc (oratB a) acti,itile pentru 2n'eplinirea 2n'atoririlor militare, precum )i cele 'es()urate, potri,it le+ii, 2n locul acestora, 'in moti,e reli+ioase sau 'e con)tiin7

9 1 37

b) munca unei persoane con'amnate, prestat 2n con'iii normale, 2n perioa'a 'e 'etenie sau 'e libertate con'iionat7 c) prestaiile impuse 2n situaia creat 'e calamiti ori 'e alt pericol, precum )i cele care (ac parte 'in obli+aiile ci,ile normale stabilite 'e le+e. Areptul la +re, "rticolul /3 (;) Salariaii au 'reptul la +re, pentru aprarea intereselor pro(esionale, economice )i sociale. (2) *e+ea stabile)te con'iiile )i limitele e9ercitrii acestui 'rept, precum )i +araniile necesare asi+urrii ser,iciilor eseniale pentru societate. Areptul 'e proprietate pri,at "rticolul // (;) Areptul 'e proprietate, precum )i creanele asupra statului, sunt +arantate. Coninutul )i limitele acestor 'repturi sunt stabilite 'e le+e. (2) 3roprietatea pri,at este +arantat )i ocrotit 2n mo' e+al 'e le+e, in'i(erent 'e titular. Cetenii strini )i apatri-ii pot 'obn'i 'reptul 'e proprietate pri,at asupra terenurilor numai 2n con'iiile re-ultate 'in a'erarea Romniei la niunea %uropean )i 'in alte tratate internaionale la care Romnia este parte, pe ba- 'e reciprocitate, 2n con'iiile pre,-ute prin le+e or+anic, precum )i prin mo)tenire le+al. (3) Nimeni nu poate (i e9propriat 'ect pentru o cau- 'e utilitate public, stabilit potri,it le+ii, cu 'reapt )i prealabil 'esp+ubire. (/) Sunt inter-ise naionali-area sau orice alte msuri 'e trecere silit 2n proprietate public a unor bunuri pe ba-a apartenenei sociale, etnice, reli+ioase, politice sau 'e alt natur 'iscriminatorie a titularilor. (5) 3entru lucrri 'e interes +eneral, autoritatea public poate (olosi subsolul oricrei proprieti imobiliare, cu obli+aia 'e a 'esp+ubi proprietarul pentru 'aunele a'use solului, plantaiilor sau construciilor, precum )i pentru alte 'aune imputabile autoritii. (:) Aesp+ubirile pre,-ute 2n alineatele (3) )i (5) se stabilesc 'e comun acor' cu proprietarul sau, 2n ca- 'e 'i,er+en, prin ?ustiie. (4) Areptul 'e proprietate obli+ la respectarea sarcinilor pri,in' protecia me'iului )i asi+urarea bunei ,ecinti, precum )i la respectarea celorlalte sarcini care, potri,it le+ii sau obiceiului, re,in proprietarului. (6) ",erea 'obn'it licit nu poate (i con(iscat. Caracterul licit al 'obn'irii se pre-um. (0) Eunurile 'estinate, (olosite sau re-ultate 'in in(raciuni ori contra,enii pot (i con(iscate numai 2n con'iiile le+ii. *ibertatea economic "rticolul /5 "ccesul liber al persoanei la o acti,itate economic, libera iniiati, )i e9ercitarea acestora 2n con'iiile le+ii sunt +arantate.

10 1 37

Areptul la mo)tenire "rticolul /: Areptul la mo)tenire este +arantat. Ni,elul 'e trai "rticolul /4 (;) Statul este obli+at s ia msuri 'e 'e-,oltare economic )i 'e protecie social, 'e natur s asi+ure cetenilor un ni,el 'e trai 'ecent. (2) Cetenii au 'reptul la pensie, la conce'iu 'e maternitate pltit, la asisten me'ical 2n unitile sanitare 'e stat, la a?utor 'e )oma? )i la alte (orme 'e asi+urri sociale publice sau pri,ate, pre,-ute 'e le+e. Cetenii au 'reptul )i la msuri 'e asisten social, potri,it le+ii. =amilia "rticolul /6 (;) =amilia se 2ntemeia- pe cstoria liber consimit 2ntre soi, pe e+alitatea acestora )i pe 'reptul )i 2n'atorirea prinilor 'e a asi+ura cre)terea, e'ucaia )i instruirea copiilor. (2) Con'iiile 'e 2nc>eiere, 'e 'es(acere )i 'e nulitate a cstoriei se stabilesc prin le+e. Cstoria reli+ioas poate (i celebrat numai 'up cstoria ci,il. (3) Copiii 'in a(ara cstoriei sunt e+ali 2n (aa le+ii cu cei 'in cstorie. 3rotecia copiilor )i a tinerilor "rticolul /0 (;) Copiii )i tinerii se bucur 'e un re+im special 'e protecie )i 'e asisten 2n reali-area 'repturilor lor. (2) Statul acor' alocaii pentru copii )i a?utoare pentru 2n+ri?irea copilului bolna, ori cu >an'icap. "lte (orme 'e protecie social a copiilor )i a tinerilor se stabilesc prin le+e. (3) %9ploatarea minorilor, (olosirea lor 2n acti,iti care le8ar 'una sntii, moralitii sau care le8ar pune 2n prime?'ie ,iaa ori 'e-,oltarea normal sunt inter-ise. (/) #inorii sub ,rsta 'e ;5 ani nu pot (i an+a?ai ca salariai. (5) "utoritile publice au obli+aia s contribuie la asi+urarea con'iiilor pentru participarea liber a tinerilor la ,iaa politic, social, economic, cultural )i sporti, a rii. 3rotecia persoanelor cu >an'icap "rticolul 50 3ersoanele cu >an'icap se bucur 'e protecie special. Statul asi+ur reali-area unei politici naionale 'e e+alitate a )anselor, 'e pre,enire )i 'e tratament ale >an'icapului, 2n ,e'erea participrii e(ecti,e a persoanelor cu >an'icap 2n ,iaa comunitii, respectn' 'repturile )i 2n'atoririle ce re,in prinilor )i tutorilor. Areptul 'e petiionare "rticolul 5; (;) Cetenii au 'reptul s se a'rese-e autoritilor publice prin petiii (ormulate numai 2n numele semnatarilor.

11 1 37

(2) Or+ani-aiile le+al constituite au 'reptul s a'rese-e petiii e9clusi, 2n numele colecti,elor pe care le repre-int. (3) %9ercitarea 'reptului 'e petiionare este scutit 'e ta9. (/) "utoritile publice au obli+aia s rspun' la petiii 2n termenele )i 2n con'iiile stabilite potri,it le+ii. Areptul persoanei ,tmate 'e o autoritate public "rticolul 52 (;) 3ersoana ,tmat 2ntr8un 'rept al su ori 2ntr8un interes le+itim, 'e o autoritate public, printr8un act a'ministrati, sau prin nesoluionarea 2n termenul le+al al unei cereri, este 2n'reptit s obin recunoa)terea 'reptului pretins sau a interesului le+itim, anularea actului )i repararea pa+ubei. (2) Con'iiile )i limitele e9ercitrii acestui 'rept se stabilesc prin le+e or+anic. (3) Statul rspun'e patrimonial pentru pre?u'iciile cau-ate prin erorile ?u'iciare. Rspun'erea statului este stabilit 2n con'iiile le+ii )i nu 2nltur rspun'erea ma+istrailor care )i8au e9ercitat (uncia cu rea8 cre'in sau +ra, ne+li?en. Restrn+erea e9erciiului unor 'repturi sau al unor liberti "rticolul 53 (;) %9erciiul unor 'repturi sau al unor liberti poate (i restrns numai prin le+e )i numai 'ac se impune, 'up ca-, pentruB aprarea securitii naionale, a or'inii, a sntii ori a moralei publice, a 'repturilor )i a libertilor cetenilor7 'es()urarea instruciei penale7 pre,enirea consecinelor unei calamiti naturale, ale unui 'e-astru ori ale unui sinistru 'eosebit 'e +ra,. (2) Restrn+erea poate (i 'ispus numai 'ac este necesar 2ntr8o societate 'emocratic. #sura trebuie s (ie proporional cu situaia care a 'eterminat8o, s (ie aplicat 2n mo' ne'iscriminatoriu )i (r a a'uce atin+ere e9istenei 'reptului sau a libertii. C"3ITO* * III @n'atoririle (un'amentale =i'elitatea (a 'e ar "rticolul 5/ (;) =i'elitatea (a 'e ar este sacr. (2) Cetenii crora le sunt 2ncre'inate (uncii publice, precum )i militarii, rspun' 'e 2n'eplinirea cu cre'in a obli+aiilor ce le re,in )i, 2n acest scop, ,or 'epune ?urmntul cerut 'e le+e. "prarea rii "rticolul 55 (;) Cetenii au 'reptul )i obli+aia s apere Romnia. (2) Con'iiile pri,in' 2n'eplinirea 2n'atoririlor militare se stabilesc prin le+e or+anic. (3) Cetenii pot (i 2ncorporai 'e la ,rsta 'e 20 'e ani )i pn la ,rsta 'e 35 'e ani, cu e9cepia ,oluntarilor, 2n con'iiile le+ii or+anice. Contribuii (inanciare "rticolul 5: (;) Cetenii au obli+aia s contribuie, prin impo-ite )i prin ta9e, la c>eltuielile publice.

12 1 37

(2) Sistemul le+al 'e impuneri trebuie s asi+ure a)e-area ?ust a sarcinilor (iscale. (3) Orice alte prestaii sunt inter-ise, 2n a(ara celor stabilite prin le+e, 2n situaii e9cepionale. %9ercitarea 'repturilor )i a libertilor "rticolul 54 Cetenii romni, cetenii strini )i apatri-ii trebuie s8)i e9ercite 'repturile )i libertile constituionale cu bun8cre'in, (r s 2ncalce 'repturile )i libertile celorlali. C"3ITO* * IG ",ocatul 3oporului Numirea )i rolul "rticolul 56 (;) ",ocatul 3oporului este numit pe o 'urat 'e 5 ani pentru aprarea 'repturilor )i libertilor persoanelor (i-ice. "'?uncii ",ocatului 3oporului sunt speciali-ai pe 'omenii 'e acti,itate. (2) ",ocatul 3oporului )i a'?uncii si nu pot 2n'eplini nici o alt (uncie public sau pri,at, cu e9cepia (unciilor 'i'actice 'in 2n,mntul superior. (3) Or+ani-area )i (uncionarea instituiei ",ocatul 3oporului se stabilesc prin le+e or+anic. %9ercitarea atribuiilor "rticolul 50 (;) ",ocatul 3oporului 2)i e9ercit atribuiile 'in o(iciu sau la cererea persoanelor le-ate 2n 'repturile )i 2n libertile lor, 2n limitele stabilite 'e le+e. (2) "utoritile publice sunt obli+ate s asi+ure ",ocatului 3oporului spri?inul necesar 2n e9ercitarea atribuiilor sale. Raportul 2n (aa 3arlamentului "rticolul :0 ",ocatul 3oporului pre-int celor 'ou Camere ale 3arlamentului rapoarte, anual sau la cererea acestora. Rapoartele pot conine recoman'ri pri,in' le+islaia sau msuri 'e alt natur, pentru ocrotirea 'repturilor )i a libertilor cetenilor. TIT* * III "utoritile publice C"3ITO* * I 3arlamentul S%C!I N%" ; Or+ani-are )i (uncionare Rolul )i structura "rticolul :; (;) 3arlamentul este or+anul repre-entati, suprem al poporului romn )i unica autoritate le+iuitoare a rii. (2) 3arlamentul este alctuit 'in Camera Aeputailor )i Senat. "le+erea Camerelor "rticolul :2

13 1 37

(;) Camera Aeputailor )i Senatul sunt alese prin ,ot uni,ersal, e+al, 'irect, secret )i liber e9primat, potri,it le+ii electorale. (2) Or+ani-aiile cetenilor aparinn' minoritilor naionale, care nu 2ntrunesc 2n ale+eri numrul 'e ,oturi pentru a (i repre-entate 2n 3arlament, au 'reptul la cte un loc 'e 'eputat, 2n con'iiile le+ii electorale. Cetenii unei minoriti naionale pot (i repre-entai numai 'e o sin+ur or+ani-aie. (3) Numrul 'eputailor )i al senatorilor se stabile)te prin le+ea electoral, 2n raport cu populaia rii. Aurata man'atului "rticolul :3 (;) Camera Aeputailor )i Senatul sunt alese pentru un man'at 'e / ani, care se prelun+e)te 'e 'rept 2n stare 'e mobili-are, 'e r-boi, 'e ase'iu sau 'e ur+en, pn la 2ncetarea acestora. (2) "le+erile pentru Camera Aeputailor )i pentru Senat se 'es()oar 2n cel mult 3 luni 'e la e9pirarea man'atului sau 'e la 'i-ol,area 3arlamentului. (3) 3arlamentul nou ales se 2ntrune)te, la con,ocarea 3re)e'intelui Romniei, 2n cel mult 20 'e -ile 'e la ale+eri. (/) #an'atul Camerelor se prelun+e)te pn la 2ntrunirea le+al a noului 3arlament. @n aceast perioa' nu poate (i re,i-uit Constituia )i nu pot (i a'optate, mo'i(icate sau abro+ate le+i or+anice. (5) 3roiectele 'e le+i sau propunerile le+islati,e 2nscrise pe or'inea 'e -i a 3arlamentului prece'ent 2)i continu proce'ura 2n noul 3arlament. Or+ani-area intern "rticolul :/ (;) Or+ani-area )i (uncionarea (iecrei Camere se stabilesc prin re+ulament propriu. Resursele (inanciare ale Camerelor sunt pre,-ute 2n bu+etele aprobate 'e acestea. (2) =iecare Camer 2)i ale+e un birou permanent. 3re)e'intele Camerei Aeputailor )i pre)e'intele Senatului se ale+ pe 'urata man'atului Camerelor. Ceilali membri ai birourilor permanente sunt ale)i la 2nceputul (iecrei sesiuni. #embrii birourilor permanente pot (i re,ocai 2nainte 'e e9pirarea man'atului. (3) Aeputaii )i senatorii se pot or+ani-a 2n +rupuri parlamentare, potri,it re+ulamentului (iecrei Camere. (/) =iecare Camer 2)i constituie comisii permanente )i poate institui comisii 'e anc>et sau alte comisii speciale. Camerele 2)i pot constitui comisii comune. (5) Eirourile permanente )i comisiile parlamentare se alctuiesc potri,it con(i+uraiei politice a (iecrei Camere. He'inele Camerelor "rticolul :5 (;) Camera Aeputailor )i Senatul lucrea- 2n )e'ine separate. (2) Camerele 2)i 'es()oar lucrrile )i 2n )e'ine comune, potri,it unui re+ulament a'optat cu ,otul ma?oritii 'eputailor )i senatorilor, pentruB a) primirea mesa?ului 3re)e'intelui Romniei7

14 1 37

b) aprobarea bu+etului 'e stat )i a bu+etului asi+urrilor sociale 'e stat7 c) 'eclararea mobili-rii totale sau pariale7 ') 'eclararea strii 'e r-boi7 e) suspen'area sau 2ncetarea ostilitilor militare7 () aprobarea strate+iei naionale 'e aprare a rii7 +) e9aminarea rapoartelor Consiliului Suprem 'e "prare a !rii7 >) numirea, la propunerea 3re)e'intelui Romniei, a 'irectorilor ser,iciilor 'e in(ormaii )i e9ercitarea controlului asupra acti,itii acestor ser,icii7 i) numirea ",ocatului 3oporului7 ?) stabilirea statutului 'eputailor )i al senatorilor, stabilirea in'emni-aiei )i a celorlalte 'repturi ale acestora7 I) 2n'eplinirea altor atribuii care, potri,it Constituiei sau re+ulamentului, se e9ercit 2n )e'in comun. Sesiuni "rticolul :: (;) Camera Aeputailor )i Senatul se 2ntrunesc 2n 'ou sesiuni or'inare pe an. 3rima sesiune 2ncepe 2n luna (ebruarie )i nu poate 'ep)i s(r)itul lunii iunie. " 'oua sesiune 2ncepe 2n luna septembrie )i nu poate 'ep)i s(r)ituI lunii 'ecembrie. (2) Camera Aeputailor )i Senatul se 2ntrunesc si 2n sesiuni e9traor'inare, la cererea 3re)e'intelui Romniei, a biroului permanent al (iecrei Camere ori a cel puin o treime 'in numrul 'eputailor sau al senatorilor. (3) Con,ocarea Camerelor se (ace 'e pre)e'inii acestora. "ctele ?uri'ice )i c,orumul le+al "rticolul :4 Camera Aeputailor )i Senatul a'opt le+i, >otrri )i moiuni, 2n pre-ena ma?oritii membrilor. Caracterul public al )e'inelor "rticolul :6 (;) He'inele celor 'ou Camere sunt publice. (2) Camerele pot >otr2 ca anumite )e'ine s (ie secrete. S%C!I N%" a 28a Statutul 'eputailor si al senatorilor #an'atul repre-entati, "rticolul :0 (;) @n e9ercitarea man'atului, 'eputaii )i senatorii sunt 2n ser,iciul poporului.

15 1 37

(2) Orice man'at imperati, este nul. #an'atul 'eputailor )i al senatorilor "rticolul 40 (;) Aeputaii )i senatorii intr 2n e9erciiul man'atului la 'ata 2ntrunirii le+ale a Camerei 'in care (ac parte, sub con'iia ,ali'rii ale+erii )i a 'epunerii ?urmntului. Furmntul se stabile)te prin le+e or+anic. (2) Calitatea 'e 'eputat sau 'e senator 2ncetea- la 'ata 2ntrunirii le+ale a Camerelor nou8alese sau 2n ca- 'e 'emisie, 'e pier'ere a 'repturilor electorale, 'e incompatibilitate ori 'e 'eces. Incompatibiliti "rticolul 4; (;) Nimeni nu poate (i, 2n acela)i timp, 'eputat )i senator. (2) Calitatea 'e 'eputat sau 'e senator este incompatibil cu e9ercitarea oricrei (uncii publice 'e autoritate, cu e9cepia celei 'e membru al Ju,ernului. (3) "lte incompatibiliti se stabilesc prin le+e or+anic. Imunitatea parlamentar "rticolul 42 (;) Aeputaii )i senatorii nu pot (i tra)i la rspun'ere ?uri'ic pentru ,oturile sau pentru opiniile politice e9primate 2n e9ercitarea man'atului. (2) Aeputaii )i senatorii pot (i urmrii )i trimi)i 2n ?u'ecat penal pentru (apte care nu au le+tur cu ,oturile sau cu opiniile politice e9primate 2n e9ercitarea man'atului, 'ar nu pot (i perc>e-iionai, reinui sau arestai (r 2ncu,iinarea Camerei 'in care (ac parte, 'up ascultarea lor. rmrirea )i trimiterea 2n ?u'ecat penal se pot (ace numai 'e ctre 3arc>etul 'e pe ln+ @nalta Curte 'e Casaie )i Fustiie. Competena 'e ?u'ecat aparine @naltei Curi 'e Casaie )i Fustiie. (3) @n ca- 'e in(raciune (la+rant, 'eputaii sau senatorii pot (i reinui )i supu)i perc>e-iiei. #inistrul Fustiiei 2l ,a in(orma ne2ntr-iat pe pre)e'intele Camerei asupra reinerii )i a perc>e-iiei. @n ca-ul 2n care Camera sesi-at constat c nu e9ist temei pentru reinere, ,a 'ispune ime'iat re,ocarea acestei msuri. S%C!I N%" a 38a *e+i(erarea Cate+orii 'e le+i "rticolul 43 (;) 3arlamentul a'opt le+i constituionale, le+i or+anice )i le+i or'inare. (2) *e+ile constituionale sunt cele 'e re,i-uire a Constituiei. (3) 3rin le+e or+anic se re+lementea-B a) sistemul electoral7 or+ani-area )i (uncionarea "utoritii %lectorale 3ermanente7 b) or+ani-area, (uncionarea )i (inanarea parti'elor politice7 c) statutul 'eputailor )i al senatorilor, stabilirea in'emni-aiei )i a celorlalte 'repturi ale acestora7

16 1 37

') or+ani-area )i 'es()urarea re(eren'umului7 e) or+ani-area Ju,ernului )i a Consiliului Suprem 'e "prare a !rii7 () re+imul strii 'e mobili-are parial sau total a (orelor armate )i al strii 'e r-boi7 +) re+imul strii 'e ase'iu )i al strii 'e ur+en7 >) in(raciunile, pe'epsele )i re+imul e9ecutrii acestora7 i) acor'area amnistiei sau a +raierii colecti,e7 ?) statutul (uncionarilor publici7 I) contenciosul a'ministrati,7 l) or+ani-area )i (uncionarea Consiliului Superior al #a+istraturii, a instanelor ?u'ectore)ti, a #inisterului 3ublic )i a Curii 'e Conturi7 m) re+imul ?uri'ic +eneral al proprietii )i al mo)tenirii7 n) or+ani-area +eneral a 2n,mntului7 o) or+ani-area a'ministraiei publice locale, a teritoriului, precum )i re+imul +eneral pri,in' autonomia local7 p) re+imul +eneral pri,in' raporturile 'e munc, sin'icatele, patronatele )i protecia social7 r) statutul minoritilor naionale 'in Romnia7 s) re+imul +eneral al cultelor7 t) celelalte 'omenii pentru care 2n Constituie se pre,e'e a'optarea 'e le+i or+anice. Iniiati,a le+islati, "rticolul 4/ (;) Iniiati,a le+islati, aparine, 'up ca-, Ju,ernului, 'eputailor, senatorilor sau unui numr 'e cel puin ;00.000 'e ceteni cu 'rept 'e ,ot. Cetenii care 2)i mani(est 'reptul la iniiati, le+islati, trebuie s pro,in 'in cel puin un s(ert 'in ?u'eele rii, iar 2n (iecare 'in aceste ?u'ee, respecti, 2n municipiul Eucure)ti, trebuie s (ie 2nre+istrate cel puin 5.000 'e semnturi 2n spri?inul acestei iniiati,e. (2) Nu pot (ace obiectul iniiati,ei le+islati,e a cetenilor problemele (iscale, cele cu caracter internaional, amnistia )i +raierea. (3) Ju,ernul 2)i e9ercit iniiati,a le+islati, prin transmiterea proiectului 'e le+e ctre Camera competent s 2l a'opte, ca prim Camer sesi-at. (/) Aeputaii, senatorii )i cetenii care e9ercit 'reptul la iniiati, le+islati, pot pre-enta propuneri le+islati,e numai 2n (orma cerut pentru proiectele 'e le+i.

17 1 37

(5) 3ropunerile le+islati,e se supun 'e-baterii mai 2nti Camerei competente s le a'opte, ca prim Camer sesi-at. Sesi-area Camerelor "rticolul 45 (;) Se supun spre 'e-batere )i a'optare Camerei Aeputailor, ca prim Camer sesi-at, proiectele 'e le+i )i propunerile le+islati,e pentru rati(icarea tratatelor sau a altor acor'uri internaionale )i a msurilor le+islati,e ce re-ult 'in aplicarea acestor tratate sau acor'uri, precum )i proiectele le+ilor or+anice pre,-ute la articolul 3; alineatul (5), articolul /0 alineatul (3), articolul 55 alineatul (2), articolul 56 alineatul (3), articolul 43 alineatul (3) literele e), I), l), n), o), articolul 40 alineatul (2), articolul ;02 alineatul (3), articolul ;05 alineatul (2), articolul ;;4 alineatul (3), articolul ;;6 alineatele (2) )i (3), articolul ;20 alineatul (2), articolul ;2: alineatele (/) )i (5) )i articolul ;/2 alineatul (5). Celelalte proiecte 'e le+i sau propuneri le+islati,e se supun 'e-baterii )i a'optrii, ca prim Camer sesi-at, Senatului. (2) 3rima Camer sesi-at se pronun 2n termen 'e /5 'e -ile. 3entru co'uri )i alte le+i 'e comple9itate 'eosebit termenul este 'e :0 'e -ile. @n ca-ul 'ep)irii acestor termene se consi'er c proiectele 'e le+i sau propunerile le+islati,e au (ost a'optate. (3) Aup a'optare sau respin+ere 'e ctre prima Camer sesi-at, proiectul sau propunerea le+islati, se trimite celeilalte Camere care ,a 'eci'e 'e(initi,. (/) @n ca-ul 2n care prima Camer sesi-at a'opt o pre,e'ere care, potri,it alineatului (;), intr 2n competena sa 'eci-ional, pre,e'erea este 'e(initi, a'optat 'ac )i cea 'e8a 'oua Camer este 'e acor'. @n ca- contrar, numai pentru pre,e'erea respecti,, le+ea se 2ntoarce la prima Camer sesi-at, care ,a 'eci'e 'e(initi, 2n proce'ur 'e ur+en. (5) Aispo-iiile alineatului (/) re(eritoare la 2ntoarcerea le+ii se aplic 2n mo' corespun-tor )i 2n ca-ul 2n care Camera 'eci-ional a'opt o pre,e'ere pentru care competena 'eci-ional aparine primei Camere. "'optarea le+ilor )i a >otrrilor "rticolul 4: (;) *e+ile or+anice )i >otrrile pri,in' re+ulamentele Camerelor se a'opt cu ,otul ma?oritii membrilor (iecrei Camere. (2) *e+ile or'inare )i >otrrile se a'opt cu ,otul ma?oritii membrilor pre-eni 'in (iecare Camer. (3) *a cererea Ju,ernului sau 'in proprie iniiati,, 3arlamentul poate a'opta proiecte 'e le+i sau propuneri le+islati,e cu proce'ur 'e ur+en, stabilit potri,it re+ulamentului (iecrei Camere. 3romul+area le+ii "rticolul 44 (;) *e+ea se trimite, spre promul+are, 3re)e'intelui Romniei. 3romul+area le+ii se (ace 2n termen 'e cel mult 20 'e -ile 'e la primire. (2) @nainte 'e promul+are, 3re)e'intele poate cere 3arlamentului, o sin+ur 'at, ree9aminarea le+ii. (3) Aac 3re)e'intele a cerut ree9aminarea le+ii ori 'ac s8a cerut ,eri(icarea constituionalitii ei, promul+area le+ii se (ace 2n cel mult ;0 -ile 'e la primirea le+ii a'optate 'up ree9aminare sau 'e la primirea 'eci-iei Curii Constituionale, prin care i s8a con(irmat constituionalitatea.

18 1 37

Intrarea 2n ,i+oare a le+ii "rticolul 46 *e+ea se public 2n #onitorul O(icial al Romniei )i intr 2n ,i+oare la 3 -ile 'e la 'ata publicrii sau la o 'at ulterioar pre,-ut 2n te9tul ei. Consiliul *e+islati, "rticolul 40 (;) Consiliul *e+islati, este or+an consultati, 'e specialitate al 3arlamentului, care a,i-ea- proiectele 'e acte normati,e 2n ,e'erea sistemati-rii, uni(icrii )i coor'onrii 2ntre+ii le+islaii. %l ine e,i'ena o(icial a le+islaiei Romniei. (2) @n(iinarea, or+ani-area )i (uncionarea Consiliului *e+islati, se stabilesc prin le+e or+anic. C"3ITO* * II 3re)e'intele Romniei Rolul 3re)e'intelui "rticolul 60 (;) 3re)e'intele Romniei repre-int statul romn )i este +arantul in'epen'enei naionale, al unitii )i al inte+ritii teritoriale a rii. (2) 3re)e'intele Romniei ,e+>ea- la respectarea Constituiei )i la buna (uncionare a autoritilor publice. @n acest scop, 3re)e'intele e9ercit (uncia 'e me'iere 2ntre puterile statului, precum )i 2ntre stat )i societate. "le+erea 3re)e'intelui "rticolul 6; (;) 3re)e'intele Romniei este ales prin ,ot uni,ersal, e+al, 'irect, secret )i liber e9primat. (2) %ste 'eclarat ales can'i'atul care a 2ntrunit, 2n primul tur 'e scrutin, ma?oritatea 'e ,oturi ale ale+torilor 2nscri)i 2n listele electorale. (3) @n ca-ul 2n care nici unul 'intre can'i'ai nu a 2ntrunit aceast ma?oritate, se or+ani-ea- al 'oilea tur 'e scrutin, 2ntre primii 'oi can'i'ai stabilii 2n or'inea numrului 'e ,oturi obinute 2n primul tur. %ste 'eclarat ales can'i'atul care a obinut cel mai mare numr 'e ,oturi. (/) Nici o persoan nu poate 2n'eplini (uncia 'e 3re)e'inte al Romniei 'ect pentru cel mult 'ou man'ate. "cestea pot (i )i succesi,e. Gali'area man'atului )i 'epunerea ?urmntului "rticolul 62 (;) Re-ultatul ale+erilor pentru (uncia 'e 3re)e'inte al Romniei este ,ali'at 'e Curtea Constituional. (2) Can'i'atul a crui ale+ere a (ost ,ali'at 'epune 2n (aa Camerei Aeputailor )i a Senatului, 2n )e'in comun, urmtorul ?urmntB DFur s8mi 'ruiesc toat puterea )i priceperea pentru prop)irea spiritual )i material a poporului romn, s respect Constituia )i le+ile rii, s apr 'emocraia, 'repturile )i libertile (un'amentale ale cetenilor, su,eranitatea, in'epen'ena, unitatea )i inte+ritatea teritorial a Romniei. ")a s8mi a?ute Aumne-euKD. Aurata man'atului "rticolul 63

19 1 37

(;) #an'atul 3re)e'intelui Romniei este 'e 5 ani )i se e9ercit 'e la 'ata 'epunerii ?urmntului. (2) 3re)e'intele Romniei 2)i e9ercit man'atul pn la 'epunerea ?urmntului 'e 3re)e'intele nou ales. (3) #an'atul 3re)e'intelui Romniei poate (i prelun+it, prin le+e or+anic, 2n ca- 'e r-boi sau 'e catastro(. Incompatibiliti )i imuniti "rticolul 6/ (;) @n timpul man'atului, 3re)e'intele Romniei nu poate (i membru al unui parti' )i nu poate 2n'eplini nici o alt (uncie public sau pri,at. (2) 3re)e'intele Romniei se bucur 'e imunitate. 3re,e'erile articolului 42 alineatul (;) se aplic 2n mo' corespun-tor. Numirea Ju,ernului "rticolul 65 (;) 3re)e'intele Romniei 'esemnea- un can'i'at pentru (uncia 'e prim8ministru )i nume)te Ju,ernul pe ba-a ,otului 'e 2ncre'ere acor'at 'e 3arlament. (2) @n ca- 'e remaniere +u,ernamental sau 'e ,acan a postului, 3re)e'intele re,oc )i nume)te, la propunerea primului8ministru, pe unii membri ai Ju,ernului. (3) Aac prin propunerea 'e remaniere se sc>imb structura sau compo-iia politic a Ju,ernului, 3re)e'intele Romniei ,a putea e9ercita atribuia pre,-ut la alineatul (2) numai pe ba-a aprobrii 3arlamentului, acor'at la propunerea primului8ministru. Consultarea Ju,ernului "rticolul 6: 3re)e'intele Romniei poate consulta Ju,ernul cu pri,ire la probleme ur+ente )i 'e importan 'eosebit. 3articiparea la )e'inele Ju,ernului "rticolul 64 (;) 3re)e'intele Romniei poate lua parte la )e'inele Ju,ernului 2n care se 'e-bat probleme 'e interes naional pri,in' politica e9tern, aprarea rii, asi+urarea or'inii publice )i, la cererea primului8 ministru, 2n alte situaii. (2) 3re)e'intele Romniei pre-i'ea- )e'inele Ju,ernului la care particip. #esa?e "rticolul 66 3re)e'intele Romniei a'resea- 3arlamentului mesa?e cu pri,ire la principalele probleme politice ale naiunii. Ai-ol,area 3arlamentului "rticolul 60 (;) Aup consultarea pre)e'inilor celor 'ou Camere )i a li'erilor +rupurilor parlamentare, 3re)e'intele Romniei poate s 'i-ol,e 3arlamentul, 'ac acesta nu a acor'at ,otul 'e 2ncre'ere pentru (ormarea Ju,ernului 2n termen 'e :0 'e -ile 'e la prima solicitare )i numai 'up respin+erea a cel puin 'ou solicitri 'e 2n,estitur.

20 1 37

(2) @n cursul unui an, 3arlamentul poate (i 'i-ol,at o sin+ur 'at. (3) 3arlamentul nu poate (i 'i-ol,at 2n ultimele : luni ale man'atului 3re)e'intelui Romniei )i nici 2n timpul strii 'e mobili-are, 'e r-boi, 'e ase'iu sau 'e ur+en. Re(eren'umul "rticolul 00 3re)e'intele Romniei, 'up consultarea 3arlamentului, poate cere poporului s8)i e9prime, prin re(eren'um, ,oina cu pri,ire la probleme 'e interes naional. "tribuii 2n 'omeniul politicii e9terne "rticolul 0; (;) 3re)e'intele 2nc>eie tratate internaionale 2n numele Romniei, ne+ociate 'e Ju,ern, )i le supune spre rati(icare 3arlamentului, 2ntr8un termen re-onabil. Celelalte tratate )i acor'uri internaionale se 2nc>eie, se aprob sau se rati(ic potri,it proce'urii stabilite prin le+e. (2) 3re)e'intele, la propunerea Ju,ernului, acre'itea- )i rec>eam repre-entanii 'iplomatici ai Romniei )i aprob 2n(iinarea, 'es(iinarea sau sc>imbarea ran+ului misiunilor 'iplomatice. (3) Repre-entanii 'iplomatici ai altor state sunt acre'itai pe ln+ 3re)e'intele Romniei. "tribuii 2n 'omeniul aprrii "rticolul 02 (;) 3re)e'intele Romniei este coman'antul (orelor armate )i 2n'epline)te (uncia 'e pre)e'inte al Consiliului Suprem 'e "prare a !rii. (2) %l poate 'eclara, cu aprobarea prealabil a 3arlamentului, mobili-area parial sau total a (orelor armate. Numai 2n ca-uri e9cepionale, >otrrea 3re)e'intelui se supune ulterior aprobrii 3arlamentului, 2n cel mult 5 -ile 'e la a'optare. (3) @n ca- 'e a+resiune armat 2n'reptat 2mpotri,a rii, 3re)e'intele Romniei ia msuri pentru respin+erea a+resiunii )i le a'uce ne2ntr-iat la cuno)tin 3arlamentului, printr8un mesa?. Aac 3arlamentul nu se a(l 2n sesiune, el se con,oac 'e 'rept 2n 2/ 'e ore 'e la 'eclan)area a+resiunii. (/) @n ca- 'e mobili-are sau 'e r-boi 3arlamentul 2)i continu acti,itatea pe toat 'urata acestor stri, iar 'ac nu se a(l 2n sesiune, se con,oac 'e 'rept 2n 2/ 'e ore 'e la 'eclararea lor. #suri e9cepionale "rticolul 03 (;) 3re)e'intele Romniei instituie, potri,it le+ii, starea 'e ase'iu sau starea 'e ur+en 2n 2ntrea+a ar ori 2n unele uniti a'ministrati,8teritoriale )i solicit 3arlamentului 2ncu,iinarea msurii a'optate, 2n cel mult 5 -ile 'e la luarea acesteia. (2) Aac 3arlamentul nu se a(l 2n sesiune, el se con,oac 'e 'rept 2n cel mult /6 'e ore 'e la instituirea strii 'e ase'iu sau a strii 'e ur+en )i (uncionea- pe toat 'urata acestora. "lte atribuii "rticolul 0/ 3re)e'intele Romniei 2n'epline)te )i urmtoarele atribuiiB a) con(er 'ecoraii )i titluri 'e onoare7

21 1 37

b) acor' +ra'ele 'e mare)al, 'e +eneral )i 'e amiral7 c) nume)te 2n (uncii publice, 2n con'iiile pre,-ute 'e le+e7 ') acor' +raierea in'i,i'ual. Suspen'area 'in (uncie "rticolul 05 (;) @n ca-ul s,r)irii unor (apte +ra,e prin care 2ncalc pre,e'erile Constituiei, 3re)e'intele Romniei poate (i suspen'at 'in (uncie 'e Camera Aeputailor )i 'e Senat, 2n )e'in comun, cu ,otul ma?oritii 'eputailor )i senatorilor, 'up consultarea Curii Constituionale. 3re)e'intele poate 'a 3arlamentului e9plicaii cu pri,ire la (aptele ce i se imput. (2) 3ropunerea 'e suspen'are 'in (uncie poate (i iniiat 'e cel puin o treime 'in numrul 'eputailor )i senatorilor )i se a'uce, ne2ntr-iat, la cuno)tin 3re)e'intelui. (3) Aac propunerea 'e suspen'are 'in (uncie este aprobat, 2n cel mult 30 'e -ile se or+ani-ea- un re(eren'um pentru 'emiterea 3re)e'intelui. 3unerea sub acu-are "rticolul 0: (;) Camera Aeputailor )i Senatul, 2n )e'in comun, cu ,otul a cel puin 'ou treimi 'in numrul 'eputailor )i senatorilor, pot >otr2 punerea sub acu-are a 3re)e'intelui Romniei pentru 2nalt tr'are. (2) 3ropunerea 'e punere sub acu-are poate (i iniiat 'e ma?oritatea 'eputailor )i senatorilor )i se a'uce, ne2ntr-iat, la cuno)tin 3re)e'intelui Romniei pentru a putea 'a e9plicaii cu pri,ire la (aptele ce i se imput. (3) Ae la 'ata punerii sub acu-are )i pn la 'ata 'emiterii 3re)e'intele este suspen'at 'e 'rept. (/) Competena 'e ?u'ecat aparine @naltei Curi 'e Casaie )i Fustiie. 3re)e'intele este 'emis 'e 'rept la 'ata rmnerii 'e(initi,e a >otrrii 'e con'amnare. Gacana (unciei "rticolul 04 (;) Gacana (unciei 'e 3re)e'inte al Romniei inter,ine 2n ca- 'e 'emisie, 'e 'emitere 'in (uncie, 'e imposibilitate 'e(initi, a e9ercitrii atribuiilor sau 'e 'eces. (2) @n termen 'e 3 luni 'e la 'ata la care a inter,enit ,acana (unciei 'e 3re)e'inte al Romniei, Ju,ernul ,a or+ani-a ale+eri pentru un nou 3re)e'inte. Interimatul (unciei "rticolul 06 (;) Aac (uncia 'e 3re)e'inte 'e,ine ,acant ori 'ac 3re)e'intele este suspen'at 'in (uncie sau 'ac se a(l 2n imposibilitate temporar 'e a8)i e9ercita atribuiile, interimatul se asi+ur, 2n or'ine, 'e pre)e'intele Senatului sau 'e pre)e'intele Camerei Aeputailor. (2) "tribuiile pre,-ute la articolele 66800 nu pot (i e9ercitate pe 'urata interimatului (unciei pre-i'eniale. Rspun'erea pre)e'intelui interimar

22 1 37

"rticolul 00 Aac persoana care asi+ur interimatul (unciei 'e 3re)e'inte al Romniei s,r)e)te (apte +ra,e, prin care se 2ncalc pre,e'erile Constituiei, se aplic articolul 05 )i articolul 06. "ctele 3re)e'intelui "rticolul ;00 (;) @n e9ercitarea atribuiilor sale, 3re)e'intele Romniei emite 'ecrete care se public 2n #onitorul O(icial al Romniei. Nepublicarea atra+e ine9istena 'ecretului. (2) Aecretele emise 'e 3re)e'intele Romniei 2n e9ercitarea atribuiilor sale pre,-ute 2n articolul 0; alineatele (;) )i (2), articolul 02 alineatele (2) )i (3), articolul 03 alineatul (;) )i articolul 0/ literele a), b) )i ') se contrasemnea- 'e primul8ministru. In'emni-aia )i celelalte 'repturi "rticolul ;0; In'emni-aia )i celelalte 'repturi ale 3re)e'intelui Romniei se stabilesc prin le+e. C"3ITO* * III Ju,ernul Rolul )i structura "rticolul ;02 (;) Ju,ernul, potri,it pro+ramului su 'e +u,ernare acceptat 'e 3arlament, asi+ur reali-area politicii interne )i e9terne a rii )i e9ercit con'ucerea +eneral a a'ministraiei publice. (2) @n 2n'eplinirea atribuiilor sale, Ju,ernul cooperea- cu or+anismele sociale interesate. (3) Ju,ernul este alctuit 'in prim8ministru, mini)tri )i ali membri stabilii prin le+e or+anic. @n,estitura "rticolul ;03 (;) 3re)e'intele Romniei 'esemnea- un can'i'at pentru (uncia 'e prim8ministru, 2n urma consultrii parti'ului care are ma?oritatea absolut 2n 3arlament ori, 'ac nu e9ist o asemenea ma?oritate, a parti'elor repre-entate 2n 3arlament. (2) Can'i'atul pentru (uncia 'e prim8ministru ,a cere, 2n termen 'e ;0 -ile 'e la 'esemnare, ,otul 'e 2ncre'ere al 3arlamentului asupra pro+ramului )i a 2ntre+ii liste a Ju,ernului. (3) 3ro+ramul )i lista Ju,ernului se 'e-bat 'e Camera Aeputailor )i 'e Senat, 2n )e'in comun. 3arlamentul acor' 2ncre'ere Ju,ernului cu ,otul ma?oritii 'eputailor )i senatorilor. Furmntul 'e cre'in "rticolul ;0/ (;) 3rimul8ministru, mini)trii )i ceilali membri ai Ju,ernului ,or 'epune in'i,i'ual, 2n (aa 3re)e'intelui Romniei, ?urmntul 'e la articolul 62. (2) Ju,ernul 2n 2ntre+ul su )i (iecare membru 2n parte 2)i e9ercit man'atul, 2ncepn' 'e la 'ata 'epunerii ?urmntului. Incompatibiliti "rticolul ;05

23 1 37

(;) =uncia 'e membru al Ju,ernului este incompatibil cu e9ercitarea altei (uncii publice 'e autoritate, cu e9cepia celei 'e 'eputat sau 'e senator. Ae asemenea, ea este incompatibil cu e9ercitarea unei (uncii 'e repre-entare pro(esional salari-ate 2n ca'rul or+ani-aiilor cu scop comercial. (2) "lte incompatibiliti se stabilesc prin le+e or+anic. @ncetarea (unciei 'e membru al Ju,ernului "rticolul ;0: =uncia 'e membru al Ju,ernului 2ncetea- 2n urma 'emisiei, a re,ocrii, a pier'erii 'repturilor electorale, a strii 'e incompatibilitate, a 'ecesului, precum )i 2n alte ca-uri pre,-ute 'e le+e. 3rimul8ministru "rticolul ;04 (;) 3rimul8ministru con'uce Ju,ernul )i coor'onea- acti,itatea membrilor acestuia, respectn' atribuiile ce le re,in. Ae asemenea, pre-int Camerei Aeputailor sau Senatului rapoarte )i 'eclaraii cu pri,ire la politica Ju,ernului, care se 'e-bat cu prioritate. (2) 3re)e'intele Romniei nu8l poate re,oca pe primul8ministru. (3) Aac primul8ministru se a(l 2n una 'intre situaiile pre,-ute la articolul ;0:, cu e9cepia re,ocrii, sau este 2n imposibilitate 'e a8)i e9ercita atribuiile, 3re)e'intele Romniei ,a 'esemna un alt membru al Ju,ernului ca prim8ministru interimar, pentru a 2n'eplini atribuiile primului8ministru, pn la (ormarea noului Ju,ern. Interimatul, pe perioa'a imposibilitii e9ercitrii atribuiilor, 2ncetea- 'ac primul8 ministru 2)i reia acti,itatea 2n Ju,ern. (/) 3re,e'erile alineatului (3) se aplic 2n mo' corespun-tor )i celorlali membri ai Ju,ernului, la propunerea primului8ministru, pentru o perioa' 'e cel mult /5 'e -ile. "ctele Ju,ernului "rticolul ;06 (;) Ju,ernul a'opt >otrri )i or'onane. (2) <otrrile se emit pentru or+ani-area e9ecutrii le+ilor. (3) Or'onanele se emit 2n temeiul unei le+i speciale 'e abilitare, 2n limitele )i 2n con'iiile pre,-ute 'e aceasta. (/) <otrrile )i or'onanele a'optate 'e Ju,ern se semnea- 'e primul8ministru, se contrasemnea- 'e mini)trii care au obli+aia punerii lor 2n e9ecutare )i se public 2n #onitorul O(icial al Romniei. Nepublicarea atra+e ine9istena >otrrii sau a or'onanei. <otrrile care au caracter militar se comunic numai instituiilor interesate. Rspun'erea membrilor Ju,ernului "rticolul ;00 (;) Ju,ernul rspun'e politic numai 2n (aa 3arlamentului pentru 2ntrea+a sa acti,itate. =iecare membru al Ju,ernului rspun'e politic soli'ar cu ceilali membri pentru acti,itatea Ju,ernului )i pentru actele acestuia. (2) Numai Camera Aeputailor, Senatul )i 3re)e'intele Romniei au 'reptul s cear urmrirea penal a membrilor Ju,ernului pentru (aptele s,r)ite 2n e9erciiul (unciei lor. Aac s8a cerut urmrirea penal, 3re)e'intele Romniei poate 'ispune suspen'area acestora 'in (uncie. Trimiterea 2n ?u'ecat a unui

24 1 37

membru al Ju,ernului atra+e suspen'area lui 'in (uncie. Competena 'e ?u'ecat aparine @naltei Curi 'e Casaie )i Fustiie. (3) Ca-urile 'e rspun'ere )i pe'epsele aplicabile membrilor Ju,ernului sunt re+lementate printr8o le+e pri,in' responsabilitatea ministerial. @ncetarea man'atului "rticolul ;;0 (;) Ju,ernul 2)i e9ercit man'atul pn la 'ata ,ali'rii ale+erilor parlamentare +enerale. (2) Ju,ernul este 'emis la 'ata retra+erii 'e ctre 3arlament a 2ncre'erii acor'ate sau 'ac primul8 ministru se a(l 2n una 'intre situaiile pre,-ute la articolul ;0:, cu e9cepia re,ocrii, ori este 2n imposibilitatea 'e a8)i e9ercita atribuiile mai mult 'e /5 'e -ile. (3) @n situaiile pre,-ute 2n alineatul (2) sunt aplicabile pre,e'erile articolului ;03. (/) Ju,ernul al crui man'at a 2ncetat potri,it alineatelor (;) )i (2) 2n'epline)te numai actele necesare pentru a'ministrarea treburilor publice, pn la 'epunerea ?urmntului 'e membrii noului Ju,ern. C"3ITO* * IG Raporturile 3arlamentului cu Ju,ernul In(ormarea 3arlamentului "rticolul ;;; (;) Ju,ernul si celelalte or+ane ale a'ministraiei publice, 2n ca'rul controlului parlamentar al acti,itii lor, sunt obli+ate s pre-inte in(ormaiile )i 'ocumentele cerute 'e Camera Aeputailor, 'e Senat sau 'e comisiile parlamentare, prin interme'iul pre)e'inilor acestora. @n ca-ul 2n care o iniiati, le+islati, implic mo'i(icarea pre,e'erilor bu+etului 'e stat sau a bu+etului asi+urrilor sociale 'e stat, solicitarea in(ormrii este obli+atorie. (2) #embrii Ju,ernului au acces la lucrrile 3arlamentului. Aac li se solicit pre-ena, participarea lor este obli+atorie. @ntrebri, interpelri )i moiuni simple "rticolul ;;2 (;) Ju,ernul )i (iecare 'intre membrii si au obli+aia s rspun' la 2ntrebrile sau la interpelrile (ormulate 'e 'eputai sau 'e senatori, 2n con'iiile pre,-ute 'e re+ulamentele celor 'ou Camere ale 3arlamentului. (2) Camera Aeputailor sau Senatul poate a'opta o moiune simpl prin care s8)i e9prime po-iia cu pri,ire la o problem 'e politic intern sau e9tern ori, 'up ca-, cu pri,ire la o problem ce a (cut obiectul unei interpelri. #oiunea 'e cen-ur "rticolul ;;3 (;) Camera Aeputailor )i Senatul, 2n )e'in comun, pot retra+e 2ncre'erea acor'at Ju,ernului prin a'optarea unei moiuni 'e cen-ur, cu ,otul ma?oritii 'eputailor )i senatorilor. (2) #oiunea 'e cen-ur poate (i iniiat 'e cel puin o ptrime 'in numrul total al 'eputailor )i senatorilor )i se comunic Ju,ernului la 'ata 'epunerii. (3) #oiunea 'e cen-ur se 'e-bate 'up 3 -ile 'e la 'ata cn' a (ost pre-entat 2n )e'ina comun a celor 'ou Camere.

25 1 37

(/) Aac moiunea 'e cen-ur a (ost respins, 'eputaii )i senatorii care au semnat8o nu mai pot iniia, 2n aceea)i sesiune, o nou moiune 'e cen-ur, cu e9cepia ca-ului 2n care Ju,ernul 2)i an+a?ea- rspun'erea potri,it articolului ;;/. "n+a?area rspun'erii Ju,ernului "rticolul ;;/ (;) Ju,ernul 2)i poate an+a?a rspun'erea 2n (aa Camerei Aeputailor )i a Senatului, 2n )e'in comun, asupra unui pro+ram, a unei 'eclaraii 'e politic +eneral sau a unui proiect 'e le+e. (2) Ju,ernul este 'emis 'ac o moiune 'e cen-ur, 'epus 2n termen 'e 3 -ile 'e la pre-entarea pro+ramului, a 'eclaraiei 'e politic +eneral sau a proiectului 'e le+e, a (ost ,otat 2n con'iiile articolului ;;3. (3) Aac Ju,ernul nu a (ost 'emis potri,it alineatului (2), proiectul 'e le+e pre-entat, mo'i(icat sau completat, 'up ca-, cu amen'amente acceptate 'e Ju,ern, se consi'er a'optat, iar aplicarea pro+ramului sau a 'eclaraiei 'e politic +eneral 'e,ine obli+atorie pentru Ju,ern. (/) @n ca-ul 2n care 3re)e'intele Romniei cere ree9aminarea le+ii a'optate potri,it alineatului (3), 'e-baterea acesteia se ,a (ace 2n )e'ina comun a celor 'ou Camere. Aele+area le+islati, "rticolul ;;5 (;) 3arlamentul poate a'opta o le+e special 'e abilitare a Ju,ernului pentru a emite or'onane 2n 'omenii care nu (ac obiectul le+ilor or+anice. (2) *e+ea 'e abilitare ,a stabili, 2n mo' obli+atoriu, 'omeniul )i 'ata pn la care se pot emite or'onane. (3) Aac le+ea 'e abilitare o cere, or'onanele se supun aprobrii 3arlamentului, potri,it proce'urii le+islati,e, pn la 2mplinirea termenului 'e abilitare. Nerespectarea termenului atra+e 2ncetarea e(ectelor or'onanei. (/) Ju,ernul poate a'opta or'onane 'e ur+en numai 2n situaii e9traor'inare a cror re+lementare nu poate (i amnat, a,n' obli+aia 'e a moti,a ur+ena 2n cuprinsul acestora. (5) Or'onana 'e ur+en intr 2n ,i+oare numai 'up 'epunerea sa spre 'e-batere 2n proce'ur 'e ur+en la Camera competent s (ie sesi-at )i 'up publicarea ei 2n #onitorul O(icial al Romniei. Camerele, 'ac nu se a(l 2n sesiune, se con,oac 2n mo' obli+atoriu 2n 5 -ile 'e la 'epunere sau, 'up ca-, 'e la trimitere. Aac 2n termen 'e cel mult 30 'e -ile 'e la 'epunere, Camera sesi-at nu se pronun asupra or'onanei, aceasta este consi'erat a'optat )i se trimite celeilalte Camere care 'eci'e 'e asemenea 2n proce'ur 'e ur+en. Or'onana 'e ur+en cuprin-n' norme 'e natura le+ii or+anice se aprob cu ma?oritatea pre,-ut la articolul 4: alineatul (;). (:) Or'onanele 'e ur+en nu pot (i a'optate 2n 'omeniul le+ilor constituionale, nu pot a(ecta re+imul instituiilor (un'amentale ale statului, 'repturile, libertile )i 2n'atoririle pre,-ute 'e Constituie, 'repturile electorale )i nu pot ,i-a msuri 'e trecere silit a unor bunuri 2n proprietate public. (4) Or'onanele cu care 3arlamentul a (ost sesi-at se aprob sau se respin+ printr8o le+e 2n care ,or (i cuprinse )i or'onanele ale cror e(ecte au 2ncetat potri,it alineatului (3).

26 1 37

(6) 3rin le+ea 'e aprobare sau 'e respin+ere se ,or re+lementa, 'ac este ca-ul, msurile necesare cu pri,ire la e(ectele ?uri'ice pro'use pe perioa'a 'e aplicare a or'onanei. C"3ITO* * G "'ministraia public S%C!I N%" ; "'ministraia public central 'e specialitate Structura "rticolul ;;: (;) #inisterele se or+ani-ea- numai 2n subor'inea Ju,ernului. (2) "lte or+ane 'e specialitate se pot or+ani-a 2n subor'inea Ju,ernului ori a ministerelor sau ca autoriti a'ministrati,e autonome. @n(iinarea "rticolul ;;4 (;) #inisterele se 2n(iinea-, se or+ani-ea- )i (uncionea- potri,it le+ii. (2) Ju,ernul )i ministerele, cu a,i-ul Curii 'e Conturi, pot 2n(iina or+ane 'e specialitate, 2n subor'inea lor, numai 'ac le+ea le recunoa)te aceast competen. (3) "utoriti a'ministrati,e autonome se pot 2n(iina prin le+e or+anic. =orele armate "rticolul ;;6 (;) "rmata este subor'onat e9clusi, ,oinei poporului pentru +arantarea su,eranitii, a in'epen'enei )i a unitii statului, a inte+ritii teritoriale a rii )i a 'emocraiei constituionale. @n con'iiile le+ii )i ale tratatelor internaionale la care Romnia este parte, armata contribuie la aprarea colecti, 2n sistemele 'e alian militar )i particip la aciuni pri,in' meninerea sau restabilirea pcii. (2) Structura sistemului naional 'e aprare, pre+tirea populaiei, a economiei )i a teritoriului pentru aprare, precum )i statutul ca'relor militare, se stabilesc prin le+e or+anic. (3) 3re,e'erile alineatelor (;) )i (2) se aplic, 2n mo' corespun-tor, )i celorlalte componente ale (orelor armate stabilite potri,it le+ii. (/) Or+ani-area 'e acti,iti militare sau paramilitare 2n a(ara unei autoriti statale este inter-is. (5) 3e teritoriul Romniei pot intra, staiona, 'es()ura operaiuni sau trece trupe strine numai 2n con'iiile le+ii sau ale tratatelor internaionale la care Romnia este parte. Consiliul Suprem 'e "prare a !rii "rticolul ;;0 Consiliul Suprem 'e "prare a !rii or+ani-ea- )i coor'onea- unitar acti,itile care pri,esc aprarea rii )i securitatea naional, participarea la meninerea securitii internaionale )i la aprarea colecti, 2n sistemele 'e alian militar, precum )i la aciuni 'e meninere sau 'e restabilire a pcii. S%C!I N%" a 28a "'ministraia public local 3rincipii 'e ba- "rticolul ;20

27 1 37

(;) "'ministraia public 'in unitile a'ministrati,8teritoriale se 2ntemeia- pe principiile 'escentrali-rii, autonomiei locale )i 'econcentrrii ser,iciilor publice. (2) @n unitile a'ministrati,8teritoriale 2n care cetenii aparinn' unei minoriti naionale au o pon'ere semni(icati, se asi+ur (olosirea limbii minoritii naionale respecti,e 2n scris )i oral 2n relaiile cu autoritile a'ministraiei publice locale )i cu ser,iciile publice 'econcentrate, 2n con'iiile pre,-ute 'e le+ea or+anic. "utoriti comunale )i or)ene)ti "rticolul ;2; (;) "utoritile a'ministraiei publice, prin care se reali-ea- autonomia local 2n comune )i 2n ora)e, sunt consiliile locale alese )i primarii ale)i, 2n con'iiile le+ii. (2) Consiliile locale )i primarii (uncionea-, 2n con'iiile le+ii, ca autoriti a'ministrati,e autonome )i re-ol, treburile publice 'in comune )i 'in ora)e. (3) "utoritile pre,-ute la alineatul (;) se pot constitui )i 2n sub'i,i-iunile a'ministrati,8teritoriale ale municipiilor. Consiliul ?u'eean "rticolul ;22 (;) Consiliul ?u'eean este autoritatea a'ministraiei publice pentru coor'onarea acti,itii consiliilor comunale )i or)ene)ti, 2n ,e'erea reali-rii ser,iciilor publice 'e interes ?u'eean. (2) Consiliul ?u'eean este ales )i (uncionea- 2n con'iiile le+ii. 3re(ectul "rticolul ;23 (;) Ju,ernul nume)te un pre(ect 2n (iecare ?u'e )i 2n municipiul Eucure)ti. (2) 3re(ectul este repre-entantul Ju,ernului pe plan local )i con'uce ser,iciile publice 'econcentrate ale ministerelor )i ale celorlalte or+ane ale a'ministraiei publice centrale 'in unitile a'ministrati,8 teritoriale. (3) "tribuiile pre(ectului se stabilesc prin le+e or+anic. (/) @ntre pre(eci, pe 'e o parte, consiliile locale )i primari, precum )i consiliile ?u'eene )i pre)e'inii acestora, pe 'e alt parte, nu e9ist raporturi 'e subor'onare. (5) 3re(ectul poate ataca, 2n (aa instanei 'e contencios a'ministrati,, un act al consiliului ?u'eean, al celui local sau al primarului, 2n ca-ul 2n care consi'er actul ile+al. "ctul atacat este suspen'at 'e 'rept. C"3ITO* * GI "utoritatea ?u'ectoreasc S%C!I N%" ; Instanele ?u'ectore)ti @n(ptuirea ?ustiiei "rticolul ;2/ (;) Fustiia se 2n(ptuie)te 2n numele le+ii. (2) Fustiia este unic, imparial )i e+al pentru toi.

28 1 37

(3) Fu'ectorii sunt in'epen'eni )i se supun numai le+ii. Statutul ?u'ectorilor "rticolul ;25 (;) Fu'ectorii numii 'e 3re)e'intele Romniei sunt inamo,ibili, 2n con'iiile le+ii. (2) 3ropunerile 'e numire, precum )i promo,area, trans(erarea )i sancionarea ?u'ectorilor sunt 'e competena Consiliului Superior al #a+istraturii, 2n con'iiile le+ii sale or+anice. (3) =uncia 'e ?u'ector este incompatibil cu orice alt (uncie public sau pri,at, cu e9cepia (unciilor 'i'actice 'in 2n,mntul superior. Instanele ?u'ectore)ti "rticolul ;2: (;) Fustiia se reali-ea- prin @nalta Curte 'e Casaie )i Fustiie )i prin celelalte instane ?u'ectore)ti stabilite 'e le+e. (2) Competena instanelor ?u'ectore)ti )i proce'ura 'e ?u'ecat sunt pre,-ute numai prin le+e. (3) @nalta Curte 'e Casaie )i Fustiie asi+ur interpretarea )i aplicarea unitar a le+ii 'e ctre celelalte instane ?u'ectore)ti, potri,it competenei sale. (/) Compunerea @naltei Curi 'e Casaie )i Fustiie )i re+ulile 'e (uncionare a acesteia se stabilesc prin le+e or+anic. (5) %ste inter-is 2n(iinarea 'e instane e9traor'inare. 3rin le+e or+anic pot (i 2n(iinate instane speciali-ate 2n anumite materii, cu posibilitatea participrii, 'up ca-, a unor persoane 'in a(ara ma+istraturii. (:) Controlul ?u'ectoresc al actelor a'ministrati,e ale autoritilor publice, pe calea contenciosului a'ministrati,, este +arantat, cu e9cepia celor care pri,esc raporturile cu 3arlamentul, precum )i a actelor 'e coman'ament cu caracter militar. Instanele 'e contencios a'ministrati, sunt competente s soluione-e cererile persoanelor ,tmate prin or'onane sau, 'up ca-, prin 'ispo-iii 'in or'onane 'eclarate neconstituionale. Caracterul public al 'e-baterilor "rticolul ;24 He'inele 'e ?u'ecat sunt publice, a(ar 'e ca-urile pre,-ute 'e le+e. =olosirea limbii materne )i a interpretului 2n ?ustiie "rticolul ;26 (;) 3roce'ura ?u'iciar se 'es()oar 2n limba romn. (2) Cetenii romni aparinn' minoritilor naionale au 'reptul s se e9prime 2n limba matern 2n (aa instanelor 'e ?u'ecat, 2n con'iiile le+ii or+anice. (3) #o'alitile 'e e9ercitare a 'reptului pre,-ut la alineatul (2), inclusi, prin (olosirea 'e interprei sau tra'uceri, se ,or stabili ast(el 2nct s nu 2mpie'ice buna a'ministrare a ?ustiiei )i s nu implice c>eltuieli suplimentare pentru cei interesai.

29 1 37

(/) Cetenii strini )i apatri-ii care nu 2nele+ sau nu ,orbesc limba romn au 'reptul 'e a lua cuno)tin 'e toate actele )i lucrrile 'osarului, 'e a ,orbi 2n instan )i 'e a pune conclu-ii, prin interpret7 2n procesele penale acest 'rept este asi+urat 2n mo' +ratuit. =olosirea cilor 'e atac "rticolul ;20 @mpotri,a >otrrilor ?u'ectore)ti, prile interesate )i #inisterul 3ublic pot e9ercita cile 'e atac, 2n con'iiile le+ii. 3oliia instanelor "rticolul ;30 Instanele ?u'ectore)ti 'ispun 'e poliia pus 2n ser,iciul lor. S%C!I N%" a 28a #inisterul 3ublic Rolul #inisterului 3ublic "rticolul ;3; (;) @n acti,itatea ?u'iciar, #inisterul 3ublic repre-int interesele +enerale ale societii )i apr or'inea 'e 'rept, precum )i 'repturile )i libertile cetenilor. (2) #inisterul 3ublic 2)i e9ercit atribuiile prin procurori constituii 2n parc>ete, 2n con'iiile le+ii. (3) 3arc>etele (uncionea- pe ln+ instanele 'e ?u'ecat, con'uc )i supra,e+>ea- acti,itatea 'e cercetare penal a poliiei ?u'iciare, 2n con'iiile le+ii. Statutul procurorilor "rticolul ;32 (;) 3rocurorii 2)i 'es()oar acti,itatea potri,it principiului le+alitii, al imparialitii )i al controlului ierar>ic, sub autoritatea ministrului ?ustiiei. (2) =uncia 'e procuror este incompatibil cu orice alt (uncie public sau pri,at, cu e9cepia (unciilor 'i'actice 'in 2n,mntul superior. S%C!I N%" a 38a Consiliul Superior al #a+istraturii Rolul )i structura "rticolul ;33 (;) Consiliul Superior al #a+istraturii este +arantul in'epen'enei ?ustiiei. (2) Consiliul Superior al #a+istraturii este alctuit 'in ;0 membri, 'in careB a) ;/ sunt ale)i 2n a'unrile +enerale ale ma+istrailor )i ,ali'ai 'e Senat7 ace)tia (ac parte 'in 'ou secii, una pentru ?u'ectori )i una pentru procurori7 prima secie este compus 'in 0 ?u'ectori, iar cea 'e8a 'oua 'in 5 procurori7 b) 2 repre-entani ai societii ci,ile, speciali)ti 2n 'omeniul 'reptului, care se bucur 'e 2nalt reputaie pro(esional )i moral, ale)i 'e Senat7 ace)tia particip numai la lucrrile 2n plen7 c) ministrul ?ustiiei, pre)e'intele @naltei Curi 'e Casaie )i Fustiie )i procurorul +eneral al 3arc>etului 'e pe ln+ @nalta Curte 'e Casaie )i Fustiie.

30 1 37

(3) 3re)e'intele Consiliului Superior al #a+istraturii este ales pentru un man'at 'e un an, ce nu poate (i re2nnoit, 'intre ma+istraii pre,-ui la alineatul (2) litera a). (/) Aurata man'atului membrilor Consiliului Superior al #a+istraturii este 'e : ani. (5) <otrrile Consiliului Superior al #a+istraturii se iau prin ,ot secret. (:) 3re)e'intele Romniei pre-i'ea- lucrrile Consiliului Superior al #a+istraturii la care particip. (4) <otrrile Consiliului Superior al #a+istraturii sunt 'e(initi,e )i ire,ocabile, cu e9cepia celor pre,-ute la articolul ;3/ alineatul (2). "tribuii "rticolul ;3/ (;) Consiliul Superior al #a+istraturii propune 3re)e'intelui Romniei numirea 2n (uncie a ?u'ectorilor )i a procurorilor, cu e9cepia celor sta+iari, 2n con'iiile le+ii. (2) Consiliul Superior al #a+istraturii 2n'epline)te rolul 'e instan 'e ?u'ecat, prin seciile sale, 2n 'omeniul rspun'erii 'isciplinare a ?u'ectorilor )i a procurorilor, potri,it proce'urii stabilite prin le+ea sa or+anic. @n aceste situaii, ministrul ?ustiiei, pre)e'intele @naltei Curi 'e Casaie )i Fustiie )i procurorul +eneral al 3arc>etului 'e pe ln+ @nalta Curte 'e Casaie )i Fustiie nu au 'rept 'e ,ot. (3) <otrrile Consiliului Superior al #a+istraturii 2n materie 'isciplinar pot (i atacate la @nalta Curte 'e Casaie )i Fustiie. (/) Consiliul Superior al #a+istraturii 2n'epline)te )i alte atribuii stabilite prin le+ea sa or+anic, 2n reali-area rolului su 'e +arant al in'epen'enei ?ustiiei. TIT* * IG %conomia )i (inanele publice %conomia "rticolul ;35 (;) %conomia Romniei este economie 'e pia, ba-at pe libera iniiati, )i concuren. (2) Statul trebuie s asi+ureB a) libertatea comerului, protecia concurenei loiale, crearea ca'rului (a,orabil pentru ,alori(icarea tuturor (actorilor 'e pro'ucie7 b) prote?area intereselor naionale 2n acti,itatea economic, (inanciar )i ,alutar7 c) stimularea cercetrii )tiini(ice )i te>nolo+ice naionale, a artei )i protecia 'reptului 'e autor7 ') e9ploatarea resurselor naturale, 2n concor'an cu interesul naional7 e) re(acerea )i ocrotirea me'iului 2ncon?urtor, precum )i meninerea ec>ilibrului ecolo+ic7 () crearea con'iiilor necesare pentru cre)terea calitii ,ieii7 +) aplicarea politicilor 'e 'e-,oltare re+ional 2n concor'an cu obiecti,ele niunii %uropene. 3roprietatea

31 1 37

"rticolul ;3: (;) 3roprietatea este public sau pri,at. (2) 3roprietatea public este +arantat )i ocrotit prin le+e )i aparine statului sau unitilor a'ministrati,8teritoriale. (3) Eo+iile 'e interes public ale subsolului, spaiul aerian, apele cu potenial ener+etic ,alori(icabil, 'e interes naional, pla?ele, marea teritorial, resursele naturale ale -onei economice )i ale platoului continental, precum )i alte bunuri stabilite 'e le+ea or+anic, (ac obiectul e9clusi, al proprietii publice. (/) Eunurile proprietate public sunt inalienabile. @n con'iiile le+ii or+anice, ele pot (i 'ate 2n a'ministrare re+iilor autonome ori instituiilor publice sau pot (i concesionate ori 2nc>iriate7 'e asemenea, ele pot (i 'ate 2n (olosin +ratuit instituiilor 'e utilitate public. (5) 3roprietatea pri,at este in,iolabil, 2n con'iiile le+ii or+anice. Sistemul (inanciar "rticolul ;34 (;) =ormarea, a'ministrarea, 2ntrebuinarea )i controlul resurselor (inanciare ale statului, ale unitilor a'ministrati,8teritoriale )i ale instituiilor publice sunt re+lementate prin le+e. (2) #one'a naional este leul, iar sub'i,i-iunea acestuia, banul. @n con'iiile a'errii la niunea %uropean, prin le+e or+anic se poate recunoa)te circulaia )i 2nlocuirea mone'ei naionale cu aceea a niunii %uropene. Eu+etul public naional "rticolul ;36 (;) Eu+etul public naional cuprin'e bu+etul 'e stat, bu+etul asi+urrilor sociale 'e stat )i bu+etele locale ale comunelor, ale ora)elor )i ale ?u'eelor. (2) Ju,ernul elaborea- anual proiectul bu+etului 'e stat )i pe cel al asi+urrilor sociale 'e stat, pe care le supune, separat, aprobrii 3arlamentului. (3) Aac le+ea bu+etului 'e stat )i le+ea bu+etului asi+urrilor sociale 'e stat nu au (ost a'optate cu cel puin 3 -ile 2nainte 'e e9pirarea e9erciiului bu+etar, se aplic 2n continuare bu+etul 'e stat )i bu+etul asi+urrilor sociale 'e stat ale anului prece'ent, pn la a'optarea noilor bu+ete. (/) Eu+etele locale se elaborea-, se aprob )i se e9ecut 2n con'iiile le+ii. (5) Nici o c>eltuial bu+etar nu poate (i aprobat (r stabilirea sursei 'e (inanare. Impo-ite, ta9e )i alte contribuii "rticolul ;30 (;) Impo-itele, ta9ele )i orice alte ,enituri ale bu+etului 'e stat )i ale bu+etului asi+urrilor sociale 'e stat se stabilesc numai prin le+e. (2) Impo-itele )i ta9ele locale se stabilesc 'e consiliile locale sau ?u'eene, 2n limitele )i 2n con'iiile le+ii. (3) Sumele repre-entn' contribuiile la constituirea unor (on'uri se (olosesc, 2n con'iiile le+ii, numai potri,it 'estinaiei acestora.

32 1 37

Curtea 'e Conturi "rticolul ;/0 (;) Curtea 'e Conturi e9ercit controlul asupra mo'ului 'e (ormare, 'e a'ministrare )i 'e 2ntrebuinare a resurselor (inanciare ale statului )i ale sectorului public. @n con'iiile le+ii or+anice, liti+iile re-ultate 'in acti,itatea Curii 'e Conturi se soluionea- 'e instanele ?u'ectore)ti speciali-ate. (2) Curtea 'e Conturi pre-int anual 3arlamentului un raport asupra conturilor 'e +estiune ale bu+etului public naional 'in e9erciiul bu+etar e9pirat, cuprin-n' )i nere+ulile constatate. (3) *a cererea Camerei Aeputailor sau a Senatului, Curtea 'e Conturi controlea- mo'ul 'e +estionare a resurselor publice )i raportea- 'espre cele constatate. (/) Consilierii 'e conturi sunt numii 'e 3arlament pentru un man'at 'e 0 ani, care nu poate (i prelun+it sau 2nnoit. #embrii Curii 'e Conturi sunt in'epen'eni 2n e9ercitarea man'atului lor )i inamo,ibili pe toat 'urata acestuia. %i sunt supu)i incompatibilitilor pre,-ute 'e le+e pentru ?u'ectori. (5) Curtea 'e Conturi se 2nnoie)te cu o treime 'in consilierii 'e conturi numii 'e 3arlament, 'in 3 2n 3 ani, 2n con'iiile pre,-ute 'e le+ea or+anic a Curii. (:) Re,ocarea membrilor Curii 'e Conturi se (ace 'e ctre 3arlament, 2n ca-urile )i con'iiile pre,-ute 'e le+e. Consiliul %conomic )i Social "rticolul ;/; Consiliul %conomic )i Social este or+an consultati, al 3arlamentului )i al Ju,ernului 2n 'omeniile 'e specialitate stabilite prin le+ea sa or+anic 'e 2n(iinare, or+ani-are )i (uncionare. TIT* * G Curtea Constituional Structura "rticolul ;/2 (;) Curtea Constituional este +arantul supremaiei Constituiei. (2) Curtea Constituional se compune 'in nou ?u'ectori, numii pentru un man'at 'e 0 ani, care nu poate (i prelun+it sau 2nnoit. (3) Trei ?u'ectori sunt numii 'e Camera Aeputailor, trei 'e Senat )i trei 'e 3re)e'intele Romniei. (/) Fu'ectorii Curii Constituionale ale+, prin ,ot secret, pre)e'intele acesteia, pentru o perioa' 'e 3 ani. (5) Curtea Constituional se 2nnoie)te cu o treime 'in ?u'ectorii ei, 'in 3 2n 3 ani, 2n con'iiile pre,-ute 'e le+ea or+anic a Curii. Con'iii pentru numire "rticolul ;/3 Fu'ectorii Curii Constituionale trebuie s aib pre+tire ?uri'ic superioar, 2nalt competen pro(esional )i o ,ec>ime 'e cel puin ;6 ani 2n acti,itatea ?uri'ic sau 2n 2n,mntul ?uri'ic superior. Incompatibiliti "rticolul ;//

33 1 37

=uncia 'e ?u'ector al Curii Constituionale este incompatibil cu oricare alt (uncie public sau pri,at, cu e9cepia (unciilor 'i'actice 'in 2n,mntul ?uri'ic superior. In'epen'ena )i inamo,ibilitatea "rticolul ;/5 Fu'ectorii Curii Constituionale sunt in'epen'eni 2n e9ercitarea man'atului lor )i inamo,ibili pe 'urata acestuia. "tribuii "rticolul ;/: Curtea Constituional are urmtoarele atribuiiB a) se pronun asupra constituionalitii le+ilor, 2nainte 'e promul+area acestora, la sesi-area 3re)e'intelui Romniei, a unuia 'intre pre)e'inii celor 'ou Camere, a Ju,ernului, a @naltei Curi 'e Casaie )i Fustiie, a ",ocatului 3oporului, a unui numr 'e cel puin 50 'e 'eputai sau 'e cel puin 25 'e senatori, precum )i, 'in o(iciu, asupra iniiati,elor 'e re,i-uire a Constituiei7 b) se pronun asupra constituionalitii tratatelor sau altor acor'uri internaionale, la sesi-area unuia 'intre pre)e'inii celor 'ou Camere, a unui numr 'e cel puin 50 'e 'eputai sau 'e cel puin 25 'e senatori7 c) se pronun asupra constituionalitii re+ulamentelor 3arlamentului, la sesi-area unuia 'intre pre)e'inii celor 'ou Camere, a unui +rup parlamentar sau a unui numr 'e cel puin 50 'e 'eputai sau 'e cel puin 25 'e senatori7 ') >otr)te asupra e9cepiilor 'e neconstituionalitate pri,in' le+ile )i or'onanele, ri'icate 2n (aa instanelor ?u'ectore)ti sau 'e arbitra? comercial7 e9cepia 'e neconstituionalitate poate (i ri'icat )i 'irect 'e ",ocatul 3oporului7 e) soluionea- con(lictele ?uri'ice 'e natur constituional 'intre autoritile publice, la cererea 3re)e'intelui Romniei, a unuia 'intre pre)e'inii celor 'ou Camere, a primului8ministru sau a pre)e'intelui Consiliului Superior al #a+istraturii7 () ,e+>ea- la respectarea proce'urii pentru ale+erea 3re)e'intelui Romniei )i con(irm re-ultatele su(ra+iului7 +) constat e9istena 2mpre?urrilor care ?usti(ic interimatul 2n e9ercitarea (unciei 'e 3re)e'inte al Romniei )i comunic cele constatate 3arlamentului )i Ju,ernului7 >) ' a,i- consultati, pentru propunerea 'e suspen'are 'in (uncie a 3re)e'intelui Romniei7 i) ,e+>ea- la respectarea proce'urii pentru or+ani-area )i 'es()urarea re(eren'umului )i con(irm re-ultatele acestuia7 ?) ,eri(ic 2n'eplinirea con'iiilor pentru e9ercitarea iniiati,ei le+islati,e 'e ctre ceteni7 I) >otr)te asupra contestaiilor care au ca obiect constituionalitatea unui parti' politic7 l) 2n'epline)te )i alte atribuii pre,-ute 'e le+ea or+anic a Curii. Aeci-iile Curii Constituionale "rticolul ;/4

34 1 37

(;) Aispo-iiile 'in le+ile )i or'onanele 2n ,i+oare, precum )i cele 'in re+ulamente, constatate ca (iin' neconstituionale, 2)i 2ncetea- e(ectele ?uri'ice la /5 'e -ile 'e la publicarea 'eci-iei Curii Constituionale 'ac, 2n acest inter,al, 3arlamentul sau Ju,ernul, 'up ca-, nu pun 'e acor' pre,e'erile neconstituionale cu 'ispo-iiile Constituiei. 3e 'urata acestui termen, 'ispo-iiile constatate ca (iin' neconstituionale sunt suspen'ate 'e 'rept. (2) @n ca-urile 'e neconstituionalitate care pri,esc le+ile, 2nainte 'e promul+area acestora, 3arlamentul este obli+at s ree9amine-e 'ispo-iiile respecti,e pentru punerea lor 'e acor' cu 'eci-ia Curii Constituionale. (3) @n ca-ul 2n care constituionalitatea tratatului sau acor'ului internaional a (ost constatat potri,it articolului ;/: litera b), acesta nu poate (ace obiectul unei e9cepii 'e neconstituionalitate. Tratatul sau acor'ul internaional constatat ca (iin' neconstituional nu poate (i rati(icat. (/) Aeci-iile Curii Constituionale se public 2n #onitorul O(icial al Romniei. Ae la 'ata publicrii, 'eci-iile sunt +eneral obli+atorii )i au putere numai pentru ,iitor. TIT* * GI Inte+rarea euroatlantic Inte+rarea 2n niunea %uropean "rticolul ;/6 (;) "'erarea Romniei la tratatele constituti,e ale niunii %uropene, 2n scopul trans(errii unor atribuii ctre instituiile comunitare, precum )i al e9ercitrii 2n comun cu celelalte state membre a competenelor pre,-ute 2n aceste tratate, se (ace prin le+e a'optat 2n )e'ina comun a Camerei Aeputailor )i Senatului, cu o ma?oritate 'e 'ou treimi 'in numrul 'eputailor )i senatorilor. (2) Ca urmare a a'errii, pre,e'erile tratatelor constituti,e ale niunii %uropene, precum )i celelalte re+lementri comunitare cu caracter obli+atoriu, au prioritate (a 'e 'ispo-iiile contrare 'in le+ile interne, cu respectarea pre,e'erilor actului 'e a'erare. (3) 3re,e'erile alineatelor (;) )i (2) se aplic, 2n mo' corespun-tor, )i pentru a'erarea la actele 'e re,i-uire a tratatelor constituti,e ale niunii %uropene. (/) 3arlamentul, 3re)e'intele Romniei, Ju,ernul )i autoritatea ?u'ectoreasc +arantea- a'ucerea la 2n'eplinire a obli+aiilor re-ultate 'in actul a'errii )i 'in pre,e'erile alineatului (2). (5) Ju,ernul transmite celor 'ou Camere ale 3arlamentului proiectele actelor cu caracter obli+atoriu 2nainte ca acestea s (ie supuse aprobrii instituiilor niunii %uropene. "'erarea la Tratatul "tlanticului 'e Nor' "rticolul ;/0 "'erarea Romniei la Tratatul "tlanticului 'e Nor' se (ace prin le+e a'optat 2n )e'ina comun a Camerei Aeputailor )i Senatului, cu o ma?oritate 'e 'ou treimi 'in numrul 'eputailor )i senatorilor. TIT* * GII Re,i-uirea Constituiei Iniiati,a re,i-uirii "rticolul ;50 (;) Re,i-uirea Constituiei poate (i iniiat 'e 3re)e'intele Romniei la propunerea Ju,ernului, 'e cel puin o ptrime 'in numrul 'eputailor sau al senatorilor, precum )i 'e cel puin 500.000 'e ceteni cu 'rept 'e ,ot.

35 1 37

(2) Cetenii care iniia- re,i-uirea Constituiei trebuie s pro,in 'in cel puin ?umtate 'in ?u'eele rii, iar 2n (iecare 'in aceste ?u'ee sau 2n municipiul Eucure)ti trebuie s (ie 2nre+istrate cel puin 20.000 'e semnturi 2n spri?inul acestei iniiati,e. "rticolul ;5; (;) 3roiectul sau propunerea 'e re,i-uire trebuie a'optat 'e Camera Aeputailor )i 'e Senat, cu o ma?oritate 'e cel puin 'ou treimi 'in numrul membrilor (iecrei Camere. (2) Aac prin proce'ura 'e me'iere nu se a?un+e la un acor', Camera Aeputailor )i Senatul, 2n )e'in comun, >otrsc cu ,otul a cel puin trei ptrimi 'in numrul 'eputailor )i senatorilor. (3) Re,i-uirea este 'e(initi, 'up aprobarea ei prin re(eren'um, or+ani-at 2n cel mult 30 'e -ile 'e la 'ata a'optrii proiectului sau a propunerii 'e re,i-uire. *imitele re,i-uirii "rticolul ;52 (;) Aispo-iiile pre-entei Constituii pri,in' caracterul naional, in'epen'ent, unitar )i in'i,i-ibil al statului romn, (orma republican 'e +u,ernmnt, inte+ritatea teritoriului, in'epen'ena ?ustiiei, pluralismul politic )i limba o(icial nu pot (orma obiectul re,i-uirii. (2) Ae asemenea, nici o re,i-uire nu poate (i (cut 'ac are ca re-ultat suprimarea 'repturilor )i a libertilor (un'amentale ale cetenilor sau a +araniilor acestora. (3) Constituia nu poate (i re,i-uit pe 'urata strii 'e ase'iu sau a strii 'e ur+en )i nici 2n timp 'e r-boi. TIT* * GIII Aispo-iii (inale )i tran-itorii Intrarea 2n ,i+oare "rticolul ;53 3re-enta Constituie intr 2n ,i+oare la 'ata aprobrii ei prin re(eren'um. *a aceea)i 'at, Constituia 'in 2; au+ust ;0:5 este )i rmne 2n 2ntre+ime abro+at. Con(lictul temporal 'e le+i "rticolul ;5/ (;) *e+ile )i toate celelalte acte normati,e rmn 2n ,i+oare, 2n msura 2n care ele nu contra,in pre-entei Constituii. (2) Consiliul *e+islati,, 2n termen 'e ;2 luni 'e la 'ata intrrii 2n ,i+oare a le+ii sale 'e or+ani-are, ,a e9amina con(ormitatea le+islaiei cu pre-enta Constituie )i ,a (ace 3arlamentului sau, 'up ca-, Ju,ernului, propuneri corespun-toare. Aispo-iii tran-itorii "rticolul ;55 (;) 3roiectele 'e le+i )i propunerile le+islati,e 2n curs 'e le+i(erare se 'e-bat )i se a'opt potri,it 'ispo-iiilor constituionale anterioare intrrii 2n ,i+oare a le+ii 'e re,i-uire. (2) Instituiile pre,-ute 'e Constituie, e9istente la 'ata intrrii 2n ,i+oare a le+ii 'e re,i-uire, rmn 2n (unciune pn la constituirea celor noi. (3) 3re,e'erile alineatului (;) al articolului 63 se aplic 2ncepn' cu urmtorul man'at pre-i'enial.

36 1 37

(/) Aispo-iiile cu pri,ire la @nalta Curte 'e Casaie )i Fustiie ,or (i a'use la 2n'eplinire 2n cel mult 2 ani 'e la 'ata intrrii 2n ,i+oare a le+ii 'e re,i-uire. (5) Fu'ectorii 2n (uncie ai Curii Supreme 'e Fustiie )i consilierii 'e conturi numii 'e 3arlament 2)i continu acti,itatea pn la 'ata e9pirrii man'atului pentru care au (ost numii. 3entru asi+urarea 2nnoirii Curii 'e Conturi 'in 3 2n 3 ani, la e9pirarea man'atului actualilor consilieri 'e conturi ace)tia ,or putea (i numii pentru 2nc un man'at 'e 3 ani sau 'e : ani. (:) 3n la constituirea instanelor ?u'ectore)ti speciali-ate, liti+iile re-ultate 'in acti,itatea Curii 'e Conturi ,or (i soluionate 'e ctre instanele ?u'ectore)ti or'inare. Republicarea Constituiei "rticolul ;5: *e+ea 'e re,i-uire a Constituiei se public 2n #onitorul O(icial al Romniei 2n termen 'e 5 -ile 'e la 'ata a'optrii. Constituia, mo'i(icat )i completat, 'up aprobarea prin re(eren'um, se republic 'e ctre Consiliul *e+islati,, cu reactuali-area 'enumirilor, 'n'u8se te9telor o nou numerotare.

37 1 37