Sunteți pe pagina 1din 14

ARIA CURRICULAR : ARTE Disciplina- EDUCAIE MUZICAL Manualul utilizat - Editura Aramis (autor Sofica Matei) Nr.

ore/saptamana 1 Total 32 ore Semestrul I -17 ore Semestrul al II-lea 15 ore EDUCAIE MUZICAL PLANIFICARE CALENDARISTIC AN COLAR 2013-2014 Nr. crt. 1 !" Unitatea de in atare de re#. C(NTAREA 11 )!CAL 13 1! 22 2" RITMUL* 11 DURATELE +I 12 'AUZELE 13 22 23 2+ C$ntinuturile %n a&arii C#$tare du%& au' (e%ri$deri s%ecifice de c#$t E)a*uare Su$etu* mu'ica* ,i '-omotu* Su$etu* mu'ica* Ritmu* mu'ica* (urata de u$ tim% (%&trime) ,,Mic vntul frunzele .au'a de u$ tim% ( %&trime) ,, Broscua (urata de o /um&tate de tim% ( o%timea ) ,,O ti!ea Com0i$a1ii ritmice ( %&trime ,i o%time) (urata de doi tim%i "oi!ea,,#ani, nani Com0i$a1ii ritmice ( reca%itu*are) E)a*uare Acce$tu* M&sura de doi tim%i (dou& %&trimi) ,,Melo$ie 1 ,,"o!n, $o!n s-nl! 2e$uri a*e fo*c*oru*ui oca'io$a*3 co*i$da ,i c#$tecu* de stea mu'ica*e E)a*uare 4$&*1imea su$etu*ui mu'ica* Nr. $re 2 'eri$ada 16. !2". ! " . !2$.11 !"s.

M,URILE

11 13 1! 22 2! 2"

2.126. 1.2 1%

MEL!DIA

12

1". 1.-

1! 23

Me*odia ,,%rietenii cntrei ,,&e ura $r'la ,,(n $ure Structura me*odiei Strofa5 refre$u*5 r#$du* me*odic ,,)u !in'ea ,,"o'arul ,,*rec ostaii Sem$e*e de re%eti1ie +Bon$arul E)a*uare 6im0ru* mu'ica* )oca* ,,%ri!vara a sosit 6im0ru* mu'ica* i$strume$ta* ,,,lasul instu!entelor 7$strume$te mu'ica*e3 %ia$u*5 )ioara 2e$uri*e mu'ica*e Ra%sodia5 )a*su* ( audi1ii) ,,-a so$ia a &&-a ,,.alurile "unrii E)a*uare Nua$1e*e + #u lsa e !ine 6em%ou* ,,%ria, ria C#$tarea a*ter$ati)& +,lasul florilor ,,Ma!ei C#$tarea cu iso$ +%rea /fnt #sctoare $e "u!nezeu C#$tarea cu acom%a$iame$t armo$ic ,,"ra' !i-e 0ocul ro!nesc Caracteru* me*odiei ,i co$1i$utu* tematic ,,"ac vesel se triete Reca%itu*are fi$a*& E)a*uare fi$a*& $

2%. 2

TIM-RUL MUZICAL

1! 1" 22 23 2! 2"

". ""1. "

"

INTER'RETAREA 1 2 13 1! 21 22 24 2! 2+

&

2#. %16. 6

'R!IECTAREA UNITIL!R DE .N)ARE EDUCAIE MUZICAL 8N76A6EA (E 4N9:;ARE3 C<N6AREA 9OCAL: Nr de ore3 2 Detalieri de c$n&inut C#$tare du%& au' +"etea t-te ro!ne +1colarul vesel Data 20 0 = !". re# Acti it/&i de %n /&are Sta0i*irea %o'i1iei corecte >$ tim%u* c#$t&rii E? de res%ira1ie5 7$ter%retarea *a u$iso$ a u$or c#$tece du%& au' Redarea fra-me$tar& ,i i$te-ra*&5 >$ co*ecti)5 >$ -ru%uri mici ,i i$di)idua*5 a re%ertoriu*ui Sta0i*irea %o'i1iei corecte >$ tim%u* c#$t&rii E? de res%ira1ie5 emisie5 dic1ie ,i fra'are corect& 7$ter%retarea *a u$iso$ a u$or c#$tece du%& au' Resurse @ ma$ua*u* @ demo$stra1ia5 e?erci1iu* @ acti)itate fro$ta*&5 i$di)idua*&5 %e -ru%e .erioada3 20 0= -2+ 0= 2013 E aluare O0ser)area sistematic& !"s.

(e%ri$deri s%ecifice de c#$t +Melcul su rat

2+ 0 =

1 1A 2"

@ ma$ua*u* @ demo$stra1ia5 e?erci1iu* @ acti)itate fro$ta*&5 i$di)idua*&5 %e -ru%e

8N76A6EA (E 4N9:;ARE3 R76M8L5 (8RA6ELE 7 .A8BELE Nr de ore3 C Su$etu* mu'ica* 4 10 ,i '-omotu* .erioada3 30 10 -2= 11 2013 1 !A 1 1A 1 3A 22 (ifere$1ierea su$etu*ui mu'ica* de '-omot Audierea com%arat& a u$or su$ete emise de )oci uma$e5 a u$or i$ter)a*e (asce$de$te-desce$de$te)A E? de fami*iari'are cu ce*e %atru ca*it&1i a*e su$etu*ui mu'ica* Sesi'area ,i i$tuirea durate*or ( ritmu* mu'ica*- su$ete *u$-i ,i scurte)A Sesi'area $ua$1e*or co$trasta$te F E?%rimarea durate*or su$ete*or *u$-i %ri$ si*a0e E? de citire ritmic& a %&trimi*or 7$to$area u$ui fra-me$t mu'ica* cu a/utoru* si*a0ei D m&rE 6actarea duratei de %&trime Re%re'e$tarea -rafic& a duratei de %&trime 7$ter%retarea u$ui c#$tec re%re'e$tati) Sesi'area %au'ei ,i marcarea ei >$ diferite moduri 7$troducerea sem$u*ui -rafic Redarea >$ scris a %au'ei de u$ tim% @ma$ua*u*5 C(5 casetofo$ @acti)itate fro$ta*&5 i$di)idua*&5 %e -ru%e

Ritmu* DC#$tecu* ritmu*uiE 11 1 0 1 !A 1 1A 1 3A 22 1 1A 1 2@A 1 3A 23

@ma$ua*u*5 C(5 casetofo$ @acti)itate fro$ta*&5 i$di)idua*&5 %e -ru%e @demo$stra1ia5 e?erci1iu*5 co$)ersa1ia5 e?%*ica1ia @ma$ua*u*5 %*a$,e5 mar5 C(5 casetofo$ @acti)itate fro$ta*&5 i$di)idua*&5 %e -ru%e @demo$stra1ia5 e?erci1iu*5 co$)ersa1ia5 e?%*ica1ia @ma$ua*u*5 %*a$,e5casetofo$ @acti)itate fro$ta*&5 i$di)idua*&5 %e -ru%e @demo$stra1ia5 e?erci1iu*5 co$)ersa1ia5 e?%*ica1ia

O0ser)area sistematic&

.ro0& %ractic&

(urata de u$ tim% ( %&trime) D Mi,c& )#$tu* fru$'e*eE

1C 1 0

.au'a de u$ tim% D Groscu1aE

2! 1 0

1 3A 1 1A 22

"urata $e o 0u!tate $e ti! 2 o ti!ea3 D O%timeaE5 Com0i$a1ii ritmice DBidaru*E (urata de doi tim%i ( doimea) (oimeaE5 D Na$i5 $a$iE

01 1 1

1 1A 1 3A 22

1! 1 1

Memori'area )ersuri*or me*odieiA E? de i$to$are au$ui fra-me$t mu'ica* cu a/utoru* si*a0e*or D me-reE 7$troducerea sem$u*ui -rafic a* duratei de o%time Recu$oa,terea5 i$tuirea ,i redarea duratei de o%time 6actarea durate*or de %&trime ,i o%timeA Citirea ritmic& a u$ui fra-me$t care co$1i$e durate de %&trime ,i o%timeA 7$ter%retarea u$ui c#$tec re%re'e$tati) 7$troducerea duratei de doime E? de citire ritmic& fo*osi$d si*a0a %re*u$-it&3 m&&r Scrierea sem$u*ui -rafic a* duratei de doi tim%i ( doime) Com0i$a1ii ritmice ( reca%itu*are) 6actarea durate*or de %&trime5 doime ,i o%timeA Citirea ritmic& a u$ui fra-me$t care co$1i$e durate de %&trime ,i o%timeA

@ma$ua*u*5 %*a$,e5casetofo$ @acti)itate fro$ta*&5 i$di)idua*& @demo$stra1ia5 e?erci1iu*5 co$)ersa1ia5 e?%*ica1ia

22 1 1

1 3A 2 2A 11

@ma$ua*u*5 C(5 casetofo$5 fi,& @demo$stra1ia5 e?%*ica1ia5 e?erci1iu* @acti)itate fro$ta*&5 i$di)idua*& @ma$ua*u*5 C(5 casetofo$5 %*a$,e @demo$stra1ia5 e?%*ica1ia @acti)itate fro$ta*&5 i$di)idua*& @ma$ua*u*5 %*a$,e 5 fi,& @act i$di)idua*&

O0ser)area sistematic& .ro0& %ractic&

E)a*uare ora*&

E)a*uare

2= 1 1

8N76A6EA (E 4N9:;ARE3 M:S8R7LE Nr de ore3 4 Acce$tu* 0" 1 ,,Melo$ie & 2 11 13 Sesi'area tim%u*ui acce$tuat si a ce*ui $eacce$tuat di$tr-u$ -ru% de doi tim%iA .erioada3 0" 12 - 10 01 2014 @ma$ua*u*5 C(5 casetofo$5 F O0ser)area %*a$,e sistematic&

"

22

M&sura de doi tim%i ( dou& %&trimi) ,,Msura44 ,,"o!n, $o!n, s-nl!44 13 1 2 11 13 22

2e$uri a*e 20 1 fo*c*oru*ui 2 oca'io$a*3 co*i$da ,i c#$tecu* de stea

1" 22 23 2"

(e*imitarea %ri$ 0are de masura a -ru%uri*or de $ote cu%ri$se i$tre doua acce$teA Marcarea acce$tu*uiA E?ercitii de memori'are a )ersuri*orH me*odieiA 7$te*e-erea co$stituirii masurii de 2H4A Recitare ritmica %e$tru sesi'area acce$tu*ui A 7$troducerea masurii de doi tim%iA E?ercitii de marcare a acce$tu*uiA 6actarea masurii de doi tim%iA E?ercitii de $otareA Memori'area )ersuri*orHme*odieiA C*asificarea ca$tece*or du%a co$ti$ut tematic si caracteru* me*odieiA Memori'area )ersuri*or co*i$de*orHme*odieiA Auditie u$or *ucrari di$ creatia cu*taco*i$daA (e*imitarea %ri$ 0are de masura a -ru%uri*or de $ote cu%ri$se i$tre doua acce$teA Marcarea acce$tu*uiA 6actarea masurii de doi tim%iA E?ercitii de $otareA

@demo$stra1ia5 e?%*ica1ia @acti)itate fro$ta*&5 i$di)idua*&

@ma$ua*u*5 C(5 casetofo$5 %*a$,e @demo$stra1ia5 e?%*ica1ia @acti)itate fro$ta*&5 i$di)idua*&

O0ser)area sistematic&

@ma$ua*u*5 C(5 casetofo$5 cu*e-ere de co*i$de @demo$stra1ia5 e?%*ica1ia5 e?erci1iu* @acti)itate fro$ta*&5 i$di)idua*& @ma$ua*u*5 %*a$,e 5 fi,& @act i$di)idua*&

.ro0& %ractic&

E)a*uare

10 0 1

E)a*uare ora*&

8N76A6EA (E 4N9:;ARE3 MELO(7A Nr de ore3 " 4$&*1imea 1+ 0 su$etu*ui 1 mu'ica* 55%rietenii cntrei .erioada3 1+ 01 - 2C 02 2014 11 13 1! 22 Co$,tie$ti'area >$&*1imii su$etu*ui mu'ica* ( su$ete >$a*te5 medii5 /oase) Redare fra-me$tar& ,i i$te-ra*&5 >$ co*ecti)5 >$ -ru%uri mici ,i i$di)idua*5 a u$ui re%ertoriu de c#$tece5 cu am0itusu* cu%ri$s >$tre do1do2A Audierea com%arat& a u$or i$ter)a*e asce$de$te-desce$de$te C#$tarea )oca*& *a u$iso$5 %e -ru%e E?erci1ii de scriere %e %ortati) Redare fra-me$tar& ,i i$te-ra*&5 >$ co*ecti)5 >$ -ru%uri mici ,i i$di)idua*5 a u$ui re%ertoriu de c#$tece5 cu am0itusu* cu%ri$s >$tre do1do2A Audierea com%arat& a u$or i$ter)a*e asce$de$te-desce$de$te C#$tarea )oca*& *a u$iso$5 %e -ru%e E?erci1ii de scriere %e %ortati) 4$)&1area c#$tecu*ui %ro%us cu sesi'area fiec&rui r#$d me*odic Sta0i*irea e*eme$te*or de co$struc1ie a me*odiei ( >$ce%ut5 sf#r,it5 r#$d me*odic ) @ma$ua*u*5 c#$tece*e D .riete$ii c#$t&re1iE5 casetofo$5 C(-uri @demo$stra1ia5 e?%*ica1ia5 e?erci1iu* @acti)itate fro$ta*&5 i$di)idua*&

O0ser)area sistematic&

Me*odia ,,(n $ure

24 0 1

11 13 1! 22

@ma$ua*u*5 c#$tece*e D7e%ura, dr&-&*a,E5 D4$ %&dureE5 casetofo$5 C(-uri @demo$stra1ia5 e?%*ica1ia5 e?erci1iu* @acti)itate fro$ta*&5 i$di)idua*& @ma$ua*u*5 c#$tece*e D(o-aru*E5 ,,*rec ostaii casetofo$5 C(-uri @demo$stra1ia5 e?%*ica1ia5

.ro0& %ractic&

Structura me*odiei -Strofa5refre$u*5 r#$du* me*odic

31 0 1

12 13 1!

,,"o'arul44 ,,*rec ostaii 14 0 2

Sem$e*e de re%eti1ie ,,Bon$arul44 21 0 2 12 13 1!

E)a*uare

2C 0 2

12 13 1!

7$ter%retarea c#$tecu*ui %ro%us ,i sta0i*irea %&r1i*or disti$cte a*e u$ui c#$tec ( strof& ,i refre$ ) E?erci1ii %ractice %e$tru sesi'area sem$e*or de re%eti1ie ( re%eti1ie *a >$ce%ut de r#$d5 re%eti1ie >$tre dou& sem$e ) E?erci1ii %ractice %e$tru sesi'area sem$u*ui du0*u de re%eti1ie E?ercitii %ractice %e$tru sesi'area sem$e*or de re%etitie(re%etitie *a i$ce%ut de ra$dHre%etitie i$tre ce*e doua sem$e)A E?ercitii %ractice %e$tru sesi'area sem$u*ui du0*u de re%etitieA Memori'area )ersuri*orHme*odieiA Sta0i*irea e*eme$te*or de co$struc1ie a me*odiei (>$ce%ut5 sf#r,it5 r#$d me*odic ) 7$ter%retarea c#$tecu*ui %ro%us ,i sta0i*irea %&r1i*or disti$cte a*e u$ui c#$tec (strof& ,i refre$ ) E?erci1ii %ractice %e$tru sesi'area sem$e*or de re%eti1ie (re%eti1ie *a >$ce%ut de r#$d5 re%eti1ie >$tre dou& sem$e )

e?erci1iu* @acti)itate fro$ta*&5 i$di)idua*&

@ma$ua*u*5 c#$tecu* DGo$daru*E5 casetofo$5 C( @demo$stra1ia5 e?%*ica1ia5 e?erci1iu* @acti)itate fro$ta*&5 i$di)idua*& @ma$ua*u*5 %*a$,e 5 fi,& @act i$di)idua*&

O0ser)area sistematic& .ro0& %ractic&

E)a*uare ora*&

8N76A6EA (E 4N9:;ARE3 67MGR8L M8B7CAL Nr de ore3 ! 6im0ru* mu'ica* 0+ 03 )oca* ,,%ri!vara a sosit44 11 13 1! 22 Recu$oasterea si difere$tierea tim0ru*ui )oca* ()oce co%i*5 femeie5 0ar0at)A E?em%*ificarea tim0ru*ui )oca* %ri$ scurte fra-me$te %e -ru%e a*ter$ati)e de e*e)i (fete5 .erioada3 0+ 03 - 04 04 2014 @ma$ua*u*5 c#$tecu* 55.rim&)ara a sositII5 casetofo$5 C( @demo$stra1ia5 e?%*ica1ia5

2" 6im0ru* i$strume$ta* ,,,lasul instru!entelor44 7$strume$te mu'ica*e3 %ia$u*5 )ioara 2e$uri mu'ica*e Ra%sodia5 )a*su*(audi1ii) ,,.alurile "unrii44 ,,Melo$ie $in -a so$ia -o!n44 E)a*uare 14 03 21 03 11 13 1! 22 2" 1" 22 23 2"

0aieti)A Ca$tarea cu $ua$ta si tem%ou* %otri)ite5i$ i$ter%retarea )oca*a si )oca*-i$strume$ta*a i$di)idua*a si co*ecti)aA Sesi'area tim0ruri*or deferite ()oca* si i$strume$ta*)A Recu$oa,terea ,i difere$1ierea tim0ru*ui i$strume$ta* ( )ioar&5%ia$ ) Audi1ie mu'ica*& C*asificarea ca$tece*or du%a co$ti$ut tematic si caracteru* me*odieiA Memori'area )ersuri*orHme*odieiA Auditie mu'ica*aA Audierea u$or *ucrari di$ creatia cu*tara%sodiaH)a*su*A Ca$tarea cu $ua$ta si tem%ou* %otri)ite5i$ i$ter%retarea )oca*a si )oca*-i$strume$ta*a i$di)idua*a si co*ecti)aA C*asificarea ca$tece*or du%a co$ti$ut tematic si caracteru* me*odieiA

e?erci1iu* @acti)itate fro$ta*&5 i$di)idua*& @ma$ua*u*5 casetofo$5 C( @demo$stra1ia5 e?%*ica1ia5 e?erci1iu* @acti)itate fro$ta*&5 i$di)idua*&5 %e -ru%e

O0ser)area sistematic&

2C 03

ma$ua*u*5 casetofo$5 C( O0ser)area @demo$stra1ia5 e?%*ica1ia5 sistematic& e?erci1iu* @acti)itate fro$ta*&5 i$di)idua*&

04 03

1" 22 23 2"

@ma$ua*u*5 fi,& @act i$di)idua*& E)a*uare ora*&

10

8N76A6EA (E 4N9:;ARE3 INTER'RETAREA Nr de ore3 + Nua$1e*e 02 0! ,,)ntec $e lea'n44 1! 7$ter%retare i$ $ua$te diferite A 7$ter%retarea ca$tecu*ui %ro%us i$ dia*o- A Auditie mu'ica*aA Audierea com%arata (%ri$ /ocuri) a su$ete*or de i$te$sitati diferite3 tare- mediu J i$cetA Sesi'area $ua$te*or co$trasta$te (tare-i$cet)A Memori'area )ersuri*orHme*odieiA E?ercitii de i$ter%retare i$ tem%o diferit A Sesi'area tem%o-uri*or co$trasta$te (*e$t-re%ede)A Ca$tarea cu $ua$ta si tem%o-u* %otri)ite5 i$ i$ter%retarea )oca*a si )oca*-i$strume$ta*a i$di)idua*a si co*ecti)aA E?ercitii de memori'are a )ersuri*orHme*odieiA 7$to$area fiecarei )oci se%arat si a%oi im%reu$a A Ca$tarea %e -ru%e5 uti*i'a$d a*ter$ati) sau co$comite$t i$strume$te*e me*odice si de %ercutie a*eseA Ca$tarea )oca*a *a u$iso$5 %e -ru%e (a*ter$ati)5 i$ *a$t5 i$ dia*o-)5 cu so*ist si corA E?ercitii de teK$ica )oca*aA .erioada3 02 0! - 20 0" 2014 @ma$ua*u*5 DC#$tec de O0ser)area *ea-&$E5 casetofo$5 C( sistematic& @demo$stra1ia5 e?%*ica1ia5 e?erci1iu* @acti)itate fro$ta*&5 i$di)idua*& @ma$ua*u*5 D.#r#ia,5 %#r#ia,E5 casetofo$5 C( @demo$stra1ia5 e?%*ica1ia5 e?erci1iu* @acti)itate fro$ta*&5 i$di)idua*& @ma$ua*u*5 552*asu* f*ori*orIIcasetofo$5 C( @demo$stra1ia5 e?%*ica1ia5 e?erci1iu* @acti)itate fro$ta*&5 i$di)idua*& O0ser)area sistematic&

6em%o ,,%ria, ria44

0= 0!

21

C#$tarea a*ter$ati)& ,,,lasul florilor44

1" 0!

22

11

C#$tarea cu iso$ ,,%rea /fnt #sctoare $e "u!nezeu44

23 0!

E?ercitii de memori'are a )ersuri*orHme*odieiA Ca$tarea cu iso$5A E?ercitii de teK$ica )oca*aA E?ercitii de memori'are a )ersuri*orHme*odieiA

C#$tarea cu acom%a$iame$t armo$ic ,,"ra' !i-e 0ocul ro!nesc44

30 0!

24 2!

Caracteru* me*odiei ,i co$1i$utu* tematic ,,"ac vesel se triete44 E aluare #inal/ 0" 0" 12 13 22

Sesi'area tim0ru*ui diferit ()oca*Hi$strume$ta*)A Ca$tarea %e -ru%e ()oca*e si i$strume$ta*e)5 uti*i'a$d a*ter$ati)e sau co$comite$t i$strume$te*e me*odice si de %ercutie a*eseA Acom%a$ierea cu miscari cor%ora*e(0atai di$ %a*meH%e -e$u$cKiH%e %ie%tHcu ta*%a i$ %odeaH%oc$i$d di$ de-ete)A Acom%a$ierea cu /ucarii mu'ica*e (to0a H *em$e H c*o%ote*)A 7$ter%retarea u$or ca$tece i$)atate i$sotite de miscari *i0ere5miscari de da$s E?ercitii care sa demo$stre'e *e-atura di$tre te?t si me*odie A (ifere$1ierea tematic& a c#$tece*or Memori'area )ersuri*orHme*odieiA Sesi'area tim0ruri*or diferite ()oca*i$strume$ta*)A Ca$tarea %e -ru%e5 uti*i'a$d a*ter$ati) sau co$comite$t i$strume$te*e me*odice si de

@ma$ua*u*5 55.rea Sf#$t& N&sc&toare de E)a*uare ora*& (um$e'euII casetofo$5 C( @demo$stra1ia5 e?%*ica1ia5 e?erci1iu* @acti)itate fro$ta*&5 i$di)idua*& @ma$ua*u*5 ,,(ra- mi-e /ocu* rom#$escII5 casetofo$5 C( @demo$stra1ia5 e?%*ica1ia5 e?erci1iu* @acti)itate fro$ta*&5 i$di)idua*&

20 0"

@ma$ua*u*5 55(ac& )ese* se tr&ie,teII5 casetofo$5 C( @ e?erci1iu*5 e?%*ica1ia5 @acti)itate fro$ta*&5 i$di)idua*& @ma$ua*u*5 fi,& E)a*uare ora*& @act i$di)idua*&

12

%ercutie a*eseA Sesi'area tem%ouri*or co$trasta$te (*e$t-re%ede)A Sesi'area $ua$te*or co$trasta$te (tare-i$cet)A Recu$oasterea si redarea durate*or i$)atate si %au'ei de u$ tim%A Com0i$atii ritmiceA Recu$oasterea si redarea durate*or i$)atate si %au'ei de u$ tim% de o%timeA

OBIECTIVE CADRU I DE REFERIN O1: Valorificarea n practica !"ical# $ocal# %i in&tr! ental# a ele entelor 'e li (a) !"ical receptate 1 1 s& re%roduc& u$ re%ertoriu de c#$tece rece%tate du%& au'5 res%ect#$d ceri$1e*e u$ei emisii5 i$to$a1ii ,i dic1ii corecteA 1 2 5s $iversifice !icrile rin care evi$eniaz ele!entele $e li!6a0 !uzical 7ntlnite 7n !elo$ii 1.3. s& difere$1ie'e auditi) ,i >$ c#$tare ca*it&1i*e su$etu*ui mu'ica* (>$&*1ime5 i$te$sitate5 durat& ,i tim0ru)A 1 4 s re$ea instru!ental 26loc8fl9te, :ilofon, cla e, instru!ente s ecifice zonei etc;3 sunete $e 7nli!i $iferite i !elo$ii si! le 2$in folclorul co iilor3< 1 ! s& ide$tifice %ri$ audi1ie e*eme$te de *im0a/ mu'ica* (tim0ru5 ritm5 me*odie)A 1 " s& recu$oasc& i$tuiti) mu'ica %o%u*ar&5 res%ecti) mu'ica cu*t&5 >$ cadru* audi1ii*or O*: E+pri area prin !"ic# 2 1 s& uti*i'e'e $ua$1a ,i tem%o-u* adec)ate >$ i$ter%retarea c#$tece*or di$ re%ertoriu5 core*#$du-*e cu co$1i$utu* de idei a* c#$tecu*uiA 2 2 s& c#$te *a u$iso$ ,i >$ ara$/ame$te armo$ico-%o*ifo$iceA 2 3 s& ide$tifice >$ c#$tece*e audiate s%ecificu* re*a1iei di$tre co$1i$utu* de idei ,i caracteru* me*odieiA 2 4 s& c#$te )oca*5 cu acom%a$iame$t i$strume$ta* rea*i'at de c&tre cadru* didacticA 2 ! s& acom%a$ie'e c#$tece*e ritmic ,i metricA

13

2 " s& >,i e?%rime ar-ume$tat %referi$1a %e$tru a$umite c#$tece5 %e$tru u$ a$umit -e$ de mu'ic&A 2 + s& redea %ri$ o$omato%ee ,iHsau %ri$ su$ete mu'ica*e %erso$a/e *iterare5 fe$ome$e $atura*e etc A 2 C @s i! rovizeze scurte !elo$ii;

14