Sunteți pe pagina 1din 2

II.1. Masurile Generale.

Majoritatea speciilor, prin ecologia lor au nevoie in perpetuarea lor de o serie de habitate diferite care sa le asigure: hrana sau locuri de adapost, refugiu sau reproducre. In acest sens se vor aplica (preventiv) un set de masuri generale pentru toate suprafetele gospodarite indiferent daca sunt semnalate specii deosebite sub raportul conservarii biodiversitatii. Pentru meninerea acestor habitate sunt suficiente msurile care se aplic curent n practica silvic ntre care amintim: promovarea cu prioritate a regenerarii naturale a arboretelor conservarea ecotipurilor forestiere (climatice, edafice, biotice) prin includerea lor n subparcele distincte !i stabilirea de "eluri de gospodrire corespun#toare meninerea si promovarea subarboretului acolo unde este posibil alegerea unor compo#itii tel conform tipului natural fundamental de padure care sa promove#e un amestec bogat de specii la nivelul fiecrui arboret mentinerea unui peisaj mo#aicat prin mentinerea poienilor, enclavelor si $%$& urilor cu avantaje pentru conservarii biodiversitati paturii ierbacee respectiv asigurarea haranei faunei salbatice in cadrul 'P&urilor se va reali#a structuri echilibrate pe clase de v(rst (fiecarui stadiu de de#voltare ii corespun alte speii coloni#atoare). pastrarea unor $arbori pentru biodiversitate$ & grupe de arbori lasati ca $oa#e de diversitate$ pentru asigurarea continuitatii in timp si spatiu a elementelor lantului trofic pastrarea sistematica a unei anumite cantitati de lemn mort (pe picior si la sol) in urma interventiilor silvice ocrotirea habitatelor marginale (li#iere, #one umede, pduri ripariene, grohotiuri, stancarii) i a vegetaiei limitrofe. )ceste masuri de ordin general sunt concepute si pentru speciile de interes conservativ pentru care un management punctual nu este relevant (specii ce nu pot fi locali#ate prin natura comportamentului specific *populational). Masuri Specifice. +unt acele msuri menite s asigure conservarea speciilor rare, periclitate in #onele importante pentru perpetuarea lor si acolo unde acestea au fost identificate. Pentru o implementare eficienta se vor parcurge sistematic urmatoarele etape: ,. Identificarea *locali#are elementelor de biodiversitate cu oca#ia: evaluarea impactului de mediu inaintea desfasurarii operatiunilor silvice raportari ale personalului de tere *control fond consultari cu factorii interesati -. +tabilirea msurilor necesare. )cestea se vor prelua din ane.ele ce cuprind : (i) lista speciilor ce vor face obiectul evaluarilor (ii) /lemente de identificarea speciilor de interes conservativ ecologia speciilor evaluare de risc *)menintari pentru fiecare specie in parte i masurile minime de conservare ce urmea#a a se respecta (6.2.a Anexa 1 Mamifere mari, 6.2.a Anexa 2 Mamifere mici, 6.2.a Anexa 3 Pasari, 6.2.a Anexa 4 Herpetofauna; Anexa 6.2.a. 5 Plante s.a) alaturi de: 0. Implementarea masurilor minime de conservare se va asigura prin: punerea in valoare a masei lemnoase in mod adecvat (tinand cont de evaluarea de impact de mediu respectiv masurile minime de conservare ce se impun) impunerea de $masuri speciale$ in autori#atiile de e.ploatare P% de predare a parchetului, instruirea personalului controlul e.ploatarilor 1. Monitori#area elementelor de biodiversitate si a eficientei masurilor de conservare se va face prin: controlul e.ploatarii * reprimire ,

controale de fond patrulari *inspectii periodice.