Sunteți pe pagina 1din 3

Subiecte examen

29 aprilie 2013 12:25

3-4 subiecte pe fiecare bilet, 1-2 din fiecare parte a cartii 1. 2. Definiti dreptul U si pre!entati elementele acestei definitii pa" #3-#4 Din ce se c$mpune cadrul instituti$nal al U si ce interes specific repre!inta fiecare inst - pa" 1%9-1#0 3. &urtea de 'ustitie a uniunii - instanta repre!entati(a - pa" 2)3 4. *rin ce se particulari!ea!a dreptul Uniunii fata de dreptul intl public - pa" #5#) 5. +r"anismele infiintate de ,nstitutii in ba!a tratatel$r - pa" 1#1 - pana la a"entii. ). Statutul membril$r curtii de /ustitie si ai tribunalului - 2)4-2)) %. +rdinea /uridica a U - #%-## #. 0"entiile U - 1#2-1#4 9. 1refa &urtii de /ustitie si ser(iciile &' 10. *rincipiul pri$ritatii dreptului Uniunii - #9-91 11. *rincipiul ec2ilibrului instituti$nal - 1#5-1#) 12. *resedentia &urtii de 'ustitie si c$nstituirea camerel$r 13. *rincipiul aplicabilitatii directe al dreptului Uniunii - 92-93 14. *rincipiul aut$n$miei institutiil$r, princ c$$perarii l$iale si .... 15. 3uncti$narea curtii de /ustitie - 2)#-2)9 1). *rincipiul efectului direct al dreptului Uniunii - 93-9) 1%. *rincipiul repre!entarii interesel$r -princ pe care se fundamentea!a structura instituti$nala. - 1#%-1## 1#. &urtea de /ustitie - instanta administrati(a 19. *rincipiul c$mpetentei de atributie - prin ce "u(ernea!a sist de c$mpetente in U . - pa" 9)-104 20. Deputatii in *arlamentul ur$pean - 190-191 21. &urtea de 'ustitie - instanta c$nstituti$nala - 2%1-2%2 22. *rincipiul subsidiaritatii - prin ce "u(ernea!a sistemul de c$mpetente in U . 104-10# 23. +r"ani!area deputatil$r in cadrul *arlamentului ur$pean 4 "rupuri p$litice 192-195-sus. 24. &urtea de 'ustitie - instanta internati$nala - 2%2-atat, d$ar intr$ducerea. 25. *rincipiul pr$p$rti$nalitatii - 10#-110 2). &$misiile parlamentare, dele"atiile interparlamentare, c$lab$rarea * cu alte inst ale Uniunii 2%. *rincipiile subsidiaritatii si pr$p$rti$nalitatii p$tri(it tr 5isab$na - 110-111 2#. &urtea de 'ustitie - mai mult decat $ instanta internati$nala - 2%3-2%4 29. 3unctiile *arlamentului ur$pean - ist$ric si enumerare, re"lementare - 19%199 30. 6rimitearea preliminara - functie speciala de interpretare si c$mpetenta materiala si functi$nala a &urtii- 2%4-2%) 31. *rincipiul e"alitatii, prin dem$cratiei repre!entati(e, princ transparentei -princ pe care se intemeia!a functi$narea Uniunii. - 111-113 32. 3unctia le"islati(a a *arlamentului ur$pean - 199 33. 0ctiunile in fata curtii de /ustitie p$tri(it c$mpetentei - 2%%-2%# 34. *rincipii pe care se intemeia!a funct Uniunii: principii ce stau la ba!a actiunii Uniunii pe scena internati$nala, princ care "u(ernea!a p$litica p( c$ncurenta, princ care "u(ernea!a p$litica ec$n$mica si m$netara, princ unif$rme pe care se intemeia!a p$litica c$merciala c$muna - 113-114

35. 3). 3%.

3unctia bu"etara a *arl ur$pean - 199-201 0ctiunea in anulare in fata curtii de /ustitie - 2%9-2#3 Dreptul primar al U : tratatele uniunii, carta drepturil$r fundamentale a uniunii -11)-120 3#. 3unctia de c$ntr$l p$litic a parlamentului eur$pean - 201-205 39. xceptia de ine"alitate - 2#3 40. Dreptul primar al uniunii - actele de aderare ale statel$r membre si c$n(entiile intre statele membre inc2eiate in aplicarea tratatel$r c$munitare - 121-123 41. Statutul /urisdicti$nar al parlamentului eur$pean-20%-20# 42. 0ctiunea in carenta - 2#4-2#5 43. Dreptul primar al uniunii: ac$rduri inc2eiate de repre!entantii statel$r membre in cadrul c$nsiliului, alte ac$rduri intre statele membre inc2eiate intr-un d$meniu de c$mpetenta c$munitara respecti( $ materie care a f$st $misa de tratate - 123-124 44. 0tributiile parlamentului in cadrul actiunii externe a parlamentului - 209-210 45. 0ctiunea in c$nstatarea incalcarii de catre un stat membru a $bli"atiil$r care ii re(in in temeiul tratatel$r- 2#5-2## 4). 0ctele /uridice ale uniunii - 12)-129 4%. 7elatiile parlamentului cu parlamentele nati$nale - 210-211 4#. 0ctiunea imp$tri(a sanctiunil$r pecuniare - 2##-2#9 49. 7e"ulamente - 130-133 50. &$mp$nenta si $r"ani!area c$nsiliului eur$pean 51. 0cituni intr$duse de a"entii uniunii 52. Directi(a - 133-fin 53. 3uncti$narea c$nsiliului eur$pean - 215 54. 0ctiunea in resp$nsabilitate extra-c$ntractuala a uniunii - 290 55. Deci!ia - 13# 5). 3unctiile c$nsiliului eur$pean - enumerare - 21) 5%. 0ctiunea in resp$nsabilitate c$ntractuala a uniunii 5#. 7ec$mandarea si a(i!ul - 240 59. &$mp$nenta c$nsiliului si presedentia c$nsiliului - 219-224 )0. 7ecursului curtii de /ustitie imp$tri(a deci!iil$r tribunalului - 233 )1. 8$ti(area actel$r /uridice al uniunii - 142-143 )2. &$mitetele din cadrul c$nsiliului - c$reper...... - 224-cu asterix. - 22) )3. 7eexaminarea de catre curtea de /ustitie a un$r deci!ii ad$ptate de tribunal in ba!a tfue si a statutului curtii de /ustitie - p.294-295 )4. Semnarea, publicarea, n$tificarea si intrarea in (i"$are a actel$r /uridice ale Ue p.143-14) )5. 3unctiile &$nsiliului )). 6rimierea preliminara in fata &urtii de 'ustitie a U p295 )%. *rincipii "enerale de drept, i!($are ale dreptului U p.14% )#. 8$dul de luare a deci!iil$r in cadrul &$nsiliului p.22%-230 )9. &$mp$nenta $r"ani!ati$nala si functiile 6ribunalului p.300 %0. *rincipii aplicate de &urtea de 'ustitie de la 5uxembur" si f$rta l$r /uridica p.151 %1. 3c. 5e"islati(a a &$nsiliului p.231-232 %2. &$mpetentele 6ribunalului p.301-303 %3. 0c$rduri inc2eiatede &$munitati cu state terte sau $r"ani!atii internati$nale p.15# %4. 3unctia bu"etara a c$nsiliului %5. 6ribunalele speciali!ate - 303 %). 0ctele unilaterale ad$ptate de $r"anele instituite de anumite ac$rduri externe ale c$munitatil$r - 159-1)0 %%. 3unctia ce defineste p$liticile si c$$rd$narea - 233 %#. 6ribunalul functiei publice a U - 304

%9.

0c$rdurile inc2eiate de statele membre cu state terte si l$cul ac$rduril$r externe in $rdinea /uridica a U - 1)1-2 #0. &$mpetenta c$nsiliului de a ad$pta acte fara caracter le"islati( - 234, subpct 4,5 #1. &$mp$nenta si $r"ani!area curtii de c$nturi - 30%-# #2. 'urisprudenta curtii de /ustitie de la luxemb$ur" - i!($r de drept al U - 1)3 #3. &$mpetenta c$nsiliului de a inc2eia ac$rduri internati$nale - 235-# #4. 3uncti$narea curtii de c$nturi a U #5. 6ratatul lisab$na de m$dificare a 6U - 33 #). &$mpetenta c$nsiliului in d$meniul * S& si in d$meniul spatiu de libertate securitate, /ustitie - 23#-9 #%. Uniunea eur$peana p$tri(it tr lisab$na - )2 ##. &$nditiile pe care tb sa le indeplineasca un stat in (ederea aderarii la U - ))%0 #9. 0partenenta la U - %0-3 90. &etatenia U p( tr lisab$na p( disp$!itiei asupra U si 63U - %)-% 91. &$mp$nenta c$misiei eur$pene - 240-5 92. 3unctiile c$misiei - 245-9 93. &$mpetenta c$misiei de a supra(e"2ea aplicarea dreptului U sub c$ntr$lul curtii - 250 94. &$mpetenta c$misiei de a executa bu"etul si de a "esti$na pr$"ramele 95. &$mpetenta c$misiei de a executa functii de c$$rd$nare, executare si administrare in cf cu tratatele - 254-) 9). numerati atributiile curtii de c$nturi a U 9%. xercitarea atributiil$r curtii de c$nturi 9#. +biecti(ele si misiunile sistemului eur$pean al bancil$r centrale - 213 99. &$mp$nenta si $r"ani!area 9& 100. &$mpetentele 9& 101. &$mitetul ec$n$mic si s$cial - c$mp$nenta si $r"ani!are 102. &etatenia U p$tri(it tr lisab$na in c$nditiile 63U 103. &etatenia U p$tri(it cartei drepturil$r fundamentale 104. &etatenia eur$peana p( c$n(entiei eur$pene pt apararea dr $mului si a liberatatil$r fundamentale 105. &$mpetenta c$misiei in asi" repre!entarii externe ale ue 10). &$mpetenta c$misiei in ad$ptarea initiati(el$r de pr$"ramare anuala si multianuala in (ederea inc2eierii ac$rduril$r interinstituti$nale si c$mpetenta in asi"urarea aplicarii tratatel$r- 249 10%. 3unctia c$misiei de pr$m$t$r al initiati(el$r le"islati(e - 25# 10#. &$mpetenta & S si c$mitetul stiintific si te2nic U706+8 109. &$mitetul re"iunil$r 110. 9anca eur$peana de in(estitii