Sunteți pe pagina 1din 26

Ghid de practic

CUPRINS

1. Modul de realizare a stagiului de practic; 2. Activitatea de coordonare a studenilor; 3. Documente care atest efectuarea stagiului de practic. Proiectul i Caietul de practic. 4. Descrierea procesului de evaluare a activit ilor desfurate n cadrul stagiului de practic; 5. Breviar terminologic.

1. Modul de realizare a stagiului de practic 1.1. Definirea stagiului de practic

Stagiul de practic este ansamblul activitior desfurate de ctre studeni n conformitate cu prevederile Legii duca iei !a ionale nr. "#$%""& Legii nr. $'(#$%%) privind practica elevilor i a studenilor& *rdinului M C+ nr. ,-''# $%%( privind aprobarea Cadrului general privind organizarea stagiilor de practic n cadrul programelor de studii universitare de licen i masterat& .egulamentului privind activitatea didactic n cadrul studiilor universitare de licen #de masterat& Metodologiei privind organizarea i desf urarea practicii de specialitate n cadrul programelor de studii universitare de licen #de masterat& care are drept scop acumularea unor competene specializate i transversale definitorii pentru programele de studii universitare oferite de /acultatea de .ela ii conomice 0nternaionale. Practica de specialitate reprezint o component important a procesului de acumulare i dezvoltare a cuno tin elor& competen elor i aptitudinilor

cognitive cerute de relaionarea dinamic i proactiv cu mediul socio1economic i de anga2area absolvenilor pe posturi care necesit competen ele acumulate pe parcursul pregtirii universitare. 3n perioadele aferente stagiilor de practic se urmrete consolidarea legturii biunivoce ntre mediul universitar i cel socio1 profesional& care au influene i se definesc prin conota ii sinergice n ambele sensuri. 4tagiul de practic este prevzut n planurile de nvm5nt n ultimele , sptm5ni ale semestrului al patrulea al ciclului de studii universitare de licen i pe parcursul ntregului semestru al anului al doilea de la ciclul de studii universitare de masterat. 4tagiul de practic se poate efectua, pe baz de convenie cadru sau individual 6vezi ane7a "8& nc9eiat nainte de nceperea fiecrui an universitar& n conformitate cu prevederile fielor de disciplin& la organiza ii din domeniul produc iei& comer ului i serviciilor& la bnci i alte organizaii ale pie ei financiare i de capital& la institute de cercetri de profil& la instituii ale administratiei publice centrale sau locale sau in alte organizatii cu personalitate 2uridica din ar sau strintate& la misiunile diplomatice din .om5nia sau la cele ale rii noastre aflate n strintate& in centrele de cercetare ale facultii sau ale instituiilor partenere& n ntreprinderile simulate i n bazele de practic organizate de ctre departamentele facult ii sau de ctre organiza iile studen e ti i care au fost aprobate n prealabil de ctre Consiliul /acult ii. Pentru studen ii nmatriculai la programele de studii universitare de licen & conven iile de practic trebuie s fie nc9eiate i depuse la prodecanul care are n atribuii coordonarea acestei activiti curriculare nu mai t5rziu de e7pirarea unei perioade de ma7imum ,% de zile calendaristice de la nceperea semestrului n care este prevzut practica de specialitate. Pentru studenii nmatricula i la ciclul de studii universitare de masterat& conveniile de practic trebuie nc9eiate anterior datei la care ncepe semestrul n care este prevzut aceast obligaie curricular 6respectiv semestrul al doilea an anului 008. Perioadele de practic prevzute n planurile de nv m5nt ale programelor de studii universitare de licen se pot ec9ivala cu perioade de anga2are part time sau full time

dac n fia postului ocupat sunt cuprinse activit i care pot contribui la acumularea de competene i aptitudini practice specifice calificrilor pe care le ob in studen ii la finalizarea programului de studii pe care l urmeaz. c9ivalarea cu perioade de anga2are individual se face dup cum urmeaz: dou luni n timpul semestrelor univesitare& c5nd studenii se pot anga2a part1time; trei sptm5ni pe perioada vacanelor sau n perioada de practic din cadrul graficului activit ilor didactice& pentru un numr de ore cel puin egal cu cel prevzut n fi a disciplinei Practic de specialitate. 3n acest caz& in perioadele prevzute pentru nc9eierea conven iilor de practic& studenii trebuie s prezinte& la prodecanul care are n atribu ii coordonarea acestei activiti curriculare& o adeverin care atest calitatea de anga2at i un duplicat al fiei postului ocupat#un 2ob description oficializat prin semntura i tampila organizaiei respective pentru a se verifica compatibilitatea ntre atribu iile e7ercitate la locul de munc i prevederile fiei disciplinei practic de specialitate. 4tagiul de practic se poate efectua i n conformitate cu programele de practic promovate i susinute de ctre facultate 6departamentele i centrele de cercetare ale facultii8 sau de ctre organizaiile studen eti. Aceste programe concepute pentru organizarea practicii de specialitate trebuiesc prezentate conducerii facult ii& anterior nceperii semestrului n care este prevzut practica de specialitate pentru a fi naintate spre aprobare Consiliului facultii. Perioada de practica desf urat n cadrul unor programe care nu au fost aprobate n prealabil de ctre Consiliul facult ii nu va fi considerat ec9ivalabil. Pentru studenii care au fcut parte din grupurile int ale unor proiecte P*D D.;& n care Academia de 4tudii conomice din Bucureti este beneficiar& av5nd ca obiect conomice& se aplic prevederile contractuale ale principal practica de specialitate precum i pentru cei care particip la programele de mobilitate ale Academiei de 4tudii acelor programe. 3n cazul studenilor nmatriculai la programele de studii universitare de masterat& stagiul de practic nu poate fi ec9ivalat cu perioade de practic anterioare& practica

trebuind s fie efectuat e7clusiv pe parcursul semestrului n care este prevzut n planul de nvm5nt. 4tudenii au obligaia ca& nainte de nceperea stagiului de practc& s se asigure c le1 a fost aprobat ec9ivalarea perioadei de practic cu perioade de anga2are part time sau full time i c a fost semnat convenia de practic de ctre toate pr ile implicate n acest proces. 1. . Dese!narea locului de efectuare a stagiului de practic

Desemnarea locului de efectuare a stagiului de practic se face n func ie de programul de studii urmat de ctre studen i i de recomandrile generale i specializate fcute cu ocazia sesiunilor de orientare i consiliere profesional organizate pentru buna pregtire a stagiilor de practic. Pentru aceasta& prodecanul responsabil cu organizarea practicii de specialitate a studenilor facultii& mpreun cu membrul Consiliului Departamentului de .ela ii economice internaionale& desemnat s se ocupe de practica de specialitate i cu directorii de studii ai programelor de masterat& va organiza& n luna octombrie o reuniune la care sunt invitate cadrele didactice care au normate activit i de ndrumare a practicii de specialitate. La aceast reuniune se va prezenta g9idul de practic i se va organiza procesul de consiliere de specialitate pentru studen ii anului de studii n al crui plan de nvm5nt este prevzut disciplina practic de specialitate. *rganiza ia la care se va desfura stagiul de practic va fi cuprins n Conventia de practica sau n adeverina care atest anga2area part time sau ful time a studentului. Conven ia de practic sau adeverina de anga2at atest doar disponibilitatea unei organiza ii de a accepta statutul de partener de practic i a oferi condi iile pentru desf urarea acestui proces de formare profesional d enivel universitar. La finele stagiului de practic studenii vor trebui s ob in un atestat din partea partenerului de practic n care se menioneaz numrul mimin de ore desf urate&

modul n care s1a comportat studentul i calificativul acordat de ctre tutorele de practic. Acest document atest desfurarea efectiv a programului de practic. 1.". Durata stagiului de practic

Durata stagiului de practic reprezint perioada n care studentul este prezent i implicat n rezolvarea sarcinilor specifice posturilor conforme cu pregatirea sa. Aceasta este de -% de ore pentru ciclul de studii universitare de licen i de $(% de ore pentru ciclul de studii universitare de masterat. Pentru programele de studii universitare de licen& practica de specialitate este prevzut n semestrul al <1lea& ultimele , sptm5ni nainte de sesiunea de e7amene din lunile mai i iunie ale fiecrui an universitar. Pentru programele de studii universitare de masterat& practica de specialitate este prevzut pe ntregul parcurs al ultimului semestru de studii 6semestrul al patrulea8& c5te $% de ore n fiecare din cele "< sptm5ni ale acestuia. *bligaiile aferente stagiului de practic vor trebui s fie dimensionate astfel incat s asigure prezena activ a studentilor la activit ile specifice obiectului de activitate al partenerului de practic i s permit tutorelul de practic s fac o evaluare relevant a prestaiei studentului la locul de efectuare a practicii. 3nainte de nceperea fiecrui an universitar se vor actualiza i ncrca n 40M;.& de ctre membrul Consiliului Departamentului de .ela ii economice interna ionale desemnat s coordoneze practica de specialitate a studen ilor de la ciclul de studii universitare de licen fiele disciplinei practic de specialitate. Pentru practica aferent programelor de studii universitare de masterat& aceast opera iune va fi efectuat de ctre directorii de studii ai fiecrui program de masterat. Cadrele didactice supervizoare ale periodelor de practic se vor stabili dintre membrii personalului didactic i de cercetare n ale cror norme didactice sunt prevzute activit i de coordonare a acestei obligaii curriculare pentru studenii de la ciclul de studii universitare de licen . Pe parcursul semestrului n care este prevzut practica de specialitate& vor fi stabilite programe de consultaii spt5m5nale cu ocazia crora se va asigura consilierea de specialitate din partea cadrelor didactice care au normate activit i de practic. 3n cazul

studenilor nmatriculai la ciclul de studii universitare de masterat& practica de specialitate va fi normat sub forma a $ ore de seminar pe sptm5n n cadrul crora se va asigura urmrirea constant a modului n care se desf oar procesul. 4c9ema grafic a desfurrii diagramei relaionale aferente procesului de practic este prevzut n fig. !r. ".

/ig.!r.". Diagrama relaional a programului de desf urare a practicii de specialitate

. #C$I%I$#$&# D& C''RD'N#R& # S$#GIU(UI D& PR#C$IC) Activitatea de coordonare este un proces structurat& continuu i are ca obiective: cunoaterea anticipativ de ctre studeni a procedurilor referitoare la pregatirea& derularea si finalizarea stagiului de practica; normarea didactic adecvat a acestor activiti curriculare;

consilierea

studenilor

conformitate

cu

cerin ele

psi9opedagogiei

academice i metodicii didactice moderne; stabilirea clar a responsabilitilor av5nd ca deziderat ma7imizarea efectelor pozitive ale practicii de specialitate asupra stocului de competen e specializate i transversale acumulate de ctre absolven ii programelor noastre de studii universitare; relaionarea sinergic a mediului academic cu mediul economic i social& naional i internaional. Acest proces are n centrul su dou principale eta2e de rela ionare: relaia dintre cadrul didactic supervisor i studentul participant la stagiul de practic i relaia dintre tutorele desemnat de ctre partenerul de practic i studentul participant la stagiul de practic. 3n ce privete relatia dintre cadrul didactic supervisor i studentul participant la stagiul de practic, procesul va presupune: Aducerea la cunotina tuturor membrilor comunitii universitare a facultii a prevederilor =9idului privind organizarea practicii de specialitate i a setului de documente curriculare aferente; *rganizarea n cele mai bune condiii a aciunilor de consiliere i orientare profesional a studenilor participani la stagiile de practic prin desemnarea& nainte de nceperea semestrului n care este prevzut practica de specialitate& a cadrelor didactice supervizoare de practic; Programarea activitilor de orientare si consiliere& spri2inirea studenilor n alegerea temei care va fi tratat n proiectul de practic i stabilirea structurii raportului de practic;

*rganizarea procesului de monitorizare a modului n care studenii participani la stagiile de practic acumuleaz cuno tin e practice& competene aplicative; Asigurarea nivelului de ma7im practic de disponibilitate clarificarea din partea specializate& aptitudini cognitive i capabilit i

supervizorului

pentru

problemelor

nt5mpinate de ctre studenii participani la stagiile de practic; Colaborarea permanenta dintre cadrul didactic supervizor de stagii de practic i tutorii desemnai de fiecare dintre partenerii de practic; 0dentificarea specificitii fiecrei baze de practic i a bunelor practici n materie astfel nc5t s se asigure nivelul adecvat de feed bac>; Dialogul permanent cu studenii implicai n stagiile de practic& pentru determinarea msurii n care stagiul de practic a corespuns ateptrilor acestora i a nivelului la care s1au ob inut abilit ile profesionale aplicative aferente programului de studii urmat; 3ntocmirea de ctre cadrul ddactic supervizor al programului de practic& mpreun cu tutorele de practic& a unei /i e de evaluare a progreselor nregistrate de studen i pe parcursul stagiului de practic 6vezi Ane7a $8; ?erificarea i avizarea coninutului Caietului de practic i a Proiectului de practic anterior datei desfurrii colocviului cu ocazia cruia vor fi evaluate performanele individuale ale studenilor;

3n ce privete relatia dintre tutorele desemnat de ctre partenerul de practic i studentul participant la stagiul de practic procesul va presupune: 4tabilirea i programarea activitilor la care va participa studentul pe parcursul perioadei de practic& spri2inirea studenilor in stabilirea formei finale a temei care va fi tratat n proiectul de practic i consilierea acestora n procesul de elaborare a proiectului de practic; Prezentarea specificului partenerului de practic i stabilirea departamentului#departamentelor unde se va efectua efectiv practica de specialitate; 3ntreprinderea tuturor demersurilor pentru responsabilizarea i implicarea studentului participant la stagiul de practic n activit ile care pot contribui la ma7imum de acumulri practice; /acilitarea accesului studentului la activiti& date i informatii de care acesta are nevoie n elaborarea Proiectului de practic; Asigurarea condiiilor pentru clarificarea problemelor nt5mpinate de ctre studenii participani la stagiile de practic Meninerea legturii cu cadrul didactic desemnat s supervizeze stagiul de practic la respectivul partener de practic; 3ntocmirea& mpreun cu supervizorul de practic& a unei /i e de evaluare a progreselor nregistrate pe parcursul stagiului de practic; ?erificarea i avizarea coninutului Caietului de practic i a Proiectului de practic elaborate de ctre studentul participant la stagiul de practic.

". Docu!ente care atest efectuarea stagiului de practic. Proiectul i Caietul de practic 4tagiul de practic de specialitate se va finaliza cu un Proiect de practic elaborat n relaie cu o tem convenit cu tutorele de practic i avizat n prealabil de ctre cadrul didactic desemnat s supervizeze aceast activitate. Proiectul de practic va trebui s respecte structura cuprins n Ane7a nr. ,. 0n alegerea temei pentru Proiectul de practic se va pleca de la o situaie concret& specific pentru partenerul de practic& insist5ndu1se asupra modului concret n care se poate solu iona aceasta. Desfurtorul activitilor aplicative derulate pe parcursul stagiului de practic va fi cuprins n Caietul de practic elaborat n conformitate cu template1ul prevzut n Ane7a nr. <. 3n acest document vor trebui men ionate i detaliate activit ile zilnice la care a participat studentul& provocrile cu care acesta s1a confruntat i modul de rezolvare a acestora& soluiile inovative identificate& studiile de caz relevate& recomandrile cu privire la adoptarea de soluii noi la problemele curente ale organiza ie. Proiectul i Caietul de practic sunt documente absolut necesare n procesul de evaluare a studenilor cu ocazia colocviului de practic. Aceste dou documente trebuie elaborate i prezentate cu ocazia e7aminrii at5t de ctre studen ii care desf oar practica n baza unei convenii de practic c5t i de cei care au desf urat practica sub forma anga2rii part time sau full time. !eprezentarea celor dou documente avizate de ctre cadrul didactic supervizor i de ctre tutorele desemnat de ctre partenerul de practic va conduce la neacceptarea studentului la colocviu i la repetarea stagiului de practic. *. Descrierea procesului de e+aluare a acti+it ilor desf urate ,n cadrul stagiului de practic

Procesul de evaluare a activitilor aferente stagiului de practic se compune din dou etape: evaluarea pe parcursul perioadei de practic i evaluarea final cu ocazia colocviului de practic. valuare pe parcursul periodei de practic se efectueaz n parteneriat funcional de ctre cadrul didactic supervizor i de ctre tutorele din partea partenerului de practic i are n vedere aspecte cum ar fi: Adaptarea studentului la e7igenele climatului organizational in care i desfoar activitatea partenerul de practic; .aspunsul dat de ctre student la solicitrile primite n procesul de ndeplinire a sarcinilor specifice posturilor ncadrate; ?aloarea adugat pentru entitatea respectiv prin activitatea practic desfsurat de ctre student; Modul n care studentul raporteaz practicille organizaionale specifice partenerului de practic la modelele teoretice studiate n facultate. 3n perioada sesiunii de e7amene regulamentare studen ii vor sus ine colocviul de practic dup o programare care va fi adus la cuno tin a acestora pe site1ul facult ii n conformitate cu prevederile .egulamentului privind activitatea didactic a studen ilor. .ezultatul la colocviul de practic va lua forma de note de la "% la ". Colocviul de practic se va susine pe grupe administrative cu comisii de e7aminare constituite conform prevederilor regulamentare i aprobate n Consiliul facult ii la nceputul semestrului n care este prevzut practica de specialitate. Din comisiile de e7aminare la practic pot face parte reprezentani ai asocia iilor profesionale de profil i tutori din partea partenerilor de practic. Dac nu face parte din comisia de e7aminare& cadrul didactic supervizor al practicii de specialitate va participa la e7aminare ca membru cooptat al comisiei. La colocviul de practic vor fi evaluate: Proiectul de practic i caietul de practic& prezentarea de ctre student a acumulrilor profesionale realizate pe parcursul stagiului de practic i maniera n care se rspunde la ntrebrile membrilor comisiei de

e7aminare. 4tudenii vor trebui s pun accentul pe aspectele aplicative pendinte de tema abordat n cadrul Proiectului de practic i s dovedeasc capabilitatea de a structura adecvat ideile& de a argumenta ipotezele relevate i de a asigura congrune a dintre aspectele teoretice i cele practic1aplicative. Dac la colocviul de practic nu se obine o not de promovare 6minimum '8 se va proceda la refacerea periodei de practic n anul universitar urmtor. -. .re+iar ter!inologic 0n conformitate cu prevederile *rdinului M C+ nr. ,-''# $%%(& termenii folosi i n cadul acestui g9id de practic au urmtoarele semnifica ii: a8 Stagiul de practic 1 activitatea desfurat de ctre studenii nmatricula i la ciclul de studii universitare de licen& respectiv de masterat& n conformitate cu planul de nvm5nt al fiecrui program de studii& cu =rilele de competen e !r. "& "Bis i $ i cu /ia disciplinei grilele& care are ca principal obiectiv verificarea aplicabilit ii cunotinelor teoretice dob5ndite de acetia pe parcursul programului de formare profesional. b8 'rganizator de practica 1 instituia de nvm5nt superior care ofer programe de studii universitare de licen#de masterat @ n acest caz Academia de 4tudii conomice din Bucureti; c8 Partener de practic @ o organizaie din domeniul produciei& comerului i serviciilor& o banc sau o alt organizaie specific pentru pia a financiar i de capital& un institut de cercetri de profil& o institu ie a administratiei publice centrale sau locale& o misiune diplomatic acreditat n .om5nia sau una a rii noastre aflat n strintate& un centru de cercetare al facult ii sau al institu iilor partenere& o ntreprindere simulat sau o baz de practic organizat de ctre departamentele facultii sau de ctre organizaiile studeneti i care a fost aprobat n prealabil de ctre Consiliul facultii. d8 Participant la stagiul de practic 1 studentul nmatriculat la un program de studii universitare de licen& respectiv de masterat& care desf oar activit i practice pentru consolidarea cunotintelor teoretice i pentru dob5ndirea de competen e specalizate&

abiliti cognitive i capabiliti transversale& spre a le aplica n concordan cu planul de nvm5nt i cu grilele de competene aferente programului de studii pentru care a optat. e8 Cadru didactic super+izor @ un membru al comunitii academice a facult ii& av5nd competene profesionale n domeniul economiei i afacerilor interna ionale& desemnat de ctre conducerea facultii la propunerea directorului departamentului de .elaii economice internaionale s asigure planificarea& organizarea si supraveg9erea desfurrii stagiilor de practic. f8 $utore @ un specialist desemnat de partenerul de practic pentru a se ocupa de ndrumarea studentului#studenilor participan i la stagii de practic i a monitoriza respectarea de ctre acesta#acetia a condi iilor de pregatire i dobandire a competenelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practic. g8 Credit transfera/il este unitatea curricular care se obine n baza unui anumit efort de nvare neles potrivit (egii nr. 001 22* privind organizarea studiilor universitare& cu modificrile i completrile ulterioare. 98 Con+enia3cadru privind efectuarea stagiului de practic @ reprezint documentul de consacrare formal a parteneriatului structurat ntre organizatorul de practic& partenerul de practic i studentul participant la un stagiu de practic& pe baza ane7ei nr. $ la *rdinul M C+ nr. ,-''# $%%(. i8 Portofoliu de practic 1 documentul ataat Conveniei1cadru privind efectuarea stagiului de practic ce cuprinde obiectivele educa ionale care urmeaz a fi atinse& competenele specializate i transversale ce urmeaza a fi dob5ndite prin efectuarea stagiuluil de practic& precum i modalitatile de derulare a acestui proces. 28 Co!petena 4 reprezint ansamblu multifuncional i transferabil de cunotin e& deprinderi#abiliti i aptitudini& necesare pentru: implinirea i dezvoltarea personal, prin realizarea propriilor obiective n via, conform intereselor i aspira iilor fiecruia i dorinei de a nva pe tot parcursul vie ii; integrarea social i participarea ceteneasc activ n societate; ocuparea unui loc de munc i participarea la funcionarea i dezvoltarea unei economii durabile; formarea unei concep ii de via , bazate pe valorile umaniste i tiinifice, pe cultura na ional i universal i pe

stimularea dialogului intercultural; educarea n spiritul demnit ii, toleran ei i respectrii drepturilor i libertilor fundamentale ale omului; cultivarea sensibilit ii fa de problematica uman, fa de valorile moral-civice i a respectului pentru natur i mediul inconjurtor natural, social i cultural.

Anexa nr. 1
CONVENIE CADRU privind efectuarea stagiului de practic n cadrul programelor de studii universitare de licen sau masterat Prezenta convenie-cadru se ncheie ntre: Academia de Studii Economice din Bucureti (denumit n continuare organizator de practic), reprezentat de Rector prof.univ.dr. Pavel NS !S"# adresa or$anizatorului de practic: Piaa Roman nr. %# sector &# cod po'tal (&()*+# ,ucure'ti# email: rectorat-ase.ro# telefon: (.&.)&/.&/.((# fa0: (.&.)&/.&1.//. 22.............................................................................. (denumit n continuare partener de practic), reprezentat de (numele si calitatea3 dl4dna...............................................................................................# adresa partenerului de practic: ..............................................................................................................# adresa unde se va desf'ura sta$iul de practic: ...........................................................................................................# email:2222.........................# telefon: .................................. Student4masterand 2222..2222222........................................................................... (denumit n continuare practicant) 5NP22....................................# ziua na'terii............................# locul na'terii ......................................# cetean.......................................# pa'aport (dac este cazul3.........................# permisul de 'edere (dac este cazul3 ....................................# adresa de domiciliu ................................................................................................................................# adresa unde va locui pe durata desf'urrii sta$iului de practic ....................................................................................................... nscris n anul universitar .....................# la !cademia de Studii "conomice din ,ucure'ti# facultatea 22222..........................................................................................# anul de studii 22# seria..........# $rupa...................# email: 2222........................# telefon:................................. ARTICOLUL 1 Obiectul conveniei-cadru (&3 5onvenia-cadru sta6ile'te cadrul n care se or$anizeaz 'i se desf'oar sta$iul de practic n vederea consolidrii cuno'tinelor teoretice 'i pentru formarea a6ilitilor# spre a le aplica n concordan cu specializarea pentru care se instruie'te# efectuat de practicant. (.3 Sta$iul de practic este realizat de practicant n vederea do67ndirii competenelor profesionale menionate n portofoliul de practic# parte inte$rant a prezentei convenii-cadru. ()3 8odalitile de derulare 'i coninutul sta$iului de pre$tire practic sunt descrise n prezenta convenie-cadru 'i n portofoliul de practic cuprins n ane0a la prezenta convenie-cadru. ARTICOLUL Statutul practicantului Practicantul rm7ne# pe toat durata sta$iului de pre$tire practic# student4masterand al instituiei de nvm7nt superior. ARTICOLUL ! Durata i perioada desfurrii stagiului de practic (&3 Sta$iul de practic va avea durata de........................... (.3 Perioada desf'urrii sta$iului de practic este de la (zi4lun4an3..........................p7n la (zi4lun4an3.............................. ARTICOLUL " Plata i obligaiile sociale (&3 Sta$iul de pre$tire practic (se 6ifeaz situaia corespunztoare3: 9 Se efectueaz n cadrul unui contract de munc# cei doi parteneri put7nd s 6eneficieze de prevederile :e$ii nr. *.4.((* privind stimularea ncadrrii n munc a elevilor 'i studenilor. 9 Nu se efectueaz n cadrul unui contract de munc. 9 Se efectueaz n cadrul unui proiect finanat prin ;ondul Social "uropean. 9 Se efectueaz n cadrul proiectului .................................................................................. 22222222222222222222222222222222222222

(.3 <n cazul an$a=rii ulterioare# perioada sta$iului nu va fi considerat ca vechime n situaia n care convenia nu se deruleaz n cadrul unui contract de munc. ()3 Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practic# cu e0cepia situaiei n care practicantul are statut de an$a=at. (+3 Partenerul de practic poate totu'i acorda practicantului o indemnizaie# $ratificare# prim sau avanta=e n natur# specificate la art. &.. ARTICOLUL # esponsabilitile practicantului (&3 Practicantul are o6li$aia ca pe durata derulrii sta$iului de practic s respecte pro$ramul de lucru sta6ilit 'i s e0ecute activitile specificate de tutore n conformitate cu portofoliul de practic# n condiiile respectrii cadrului le$al cu privire la volumul 'i dificultatea acestora. (.3 Pe durata sta$iului# practicantul respect re$ulamentul de ordine interioar al partenerului de practic. <n cazul nerespectrii acestui re$ulament# conductorul partenerului de practic 'i rezerv dreptul de a anula convenia-cadru# dup ce n preala6il a ascultat punctul de vedere al practicantului 'i al tutorelui 'i a n'tiinat conductorul instituiei de nvm7nt unde practicantul este nscris 'i dup primirea confirmrii de primire a acestei informaii ()3 Practicantul are o6li$aia de a respecta normele de securitate 'i sntate n munc pe care 'i le-a nsu'it de la reprezentantul partenerului de practic nainte de nceperea sta$iului de practic. (+3 >e asemenea# practicantul se an$a=eaz s nu foloseasc# n niciun caz# informaiile la care are acces n timpul sta$iului despre partenerul de practic sau clienii si# pentru a le comunica unui ter sau pentru a le pu6lica# chiar dup terminarea sta$iului# dec7t cu acordul respectivului partener de practic. ARTICOLUL $ esponsabilitile partenerului de practic (&3 Partenerul de practic va sta6ili un tutore pentru sta$iul de practic# selectat dintre salariaii proprii 'i ale crui o6li$aii sunt menionate n portofoliul de practic# parte inte$rant a conveniei-cadru. (.3 <n cazul nerespectrii o6li$aiilor de ctre practicant# tutorele va contacta cadrul didactic supervizor# aplic7ndu-se sanciuni conform re$ulamentului de or$anizare 'i funcionare al instituiei de nvm7nt superior. ()3 <nainte de nceperea sta$iului de practic# partenerul are o6li$aia de a face practicantului instructa=ul cu privire la normele de securitate 'i sntate n munc# n conformitate cu le$islaia n vi$oare. Printre responsa6ilitile sale# partenerul de practic va lua msurile necesare pentru securitatea 'i sntatea n munc a practicantului# precum 'i pentru comunicarea re$ulilor de prevenire asupra riscurilor profesionale. (+3 Partenerul de practic tre6uie s pun la dispoziia practicantului toate mi=loacele necesare pentru do67ndirea competenelor precizate n portofoliul de practic. (?3 Partenerul de practic are o6li$aia de a asi$ura practicanilor accesul li6er la serviciul de medicina muncii# pe durata derulrii pre$tirii practice. ARTICOLUL % Obligaiile organizatorului de practic (&3 @r$anizatorul de practic desemneaz un cadru didactic supervizor# responsa6il cu planificarea# or$anizarea 'i suprave$herea desf'urrii pre$tirii practice. 5adrul didactic supervizor# mpreun cu tutorele desemnat de partenerul de practic sta6ilesc tematica de practic 'i competenele profesionale care fac o6iectul sta$iului de pre$tire practic. (.3 <n cazul n care derularea sta$iului de pre$tire practic nu este conform cu an$a=amentele luate de ctre partenerul de practic n cadrul prezentei convenii# conductorul instituiei de nvm7nt superior (or$anizator de practic3 poate decide ntreruperea sta$iului de pre$tire practic conform conveniei-cadru# dup informarea preala6il a conductorului partenerului de practic 'i dup primirea confirmrii de primire a acestei informaii. ()3 <n urma desf'urrii cu succes a sta$iului de practic# or$anizatorul va acorda practicantului numrul de credite specificate n prezentul contract# ce vor fi nscrise 'i n Suplimentul la diplom# potrivit re$lementrilor "uropass (>ecizia ...+&4.((+45" a Parlamentului "uropean 'i a 5onsiliului3. ARTICOLUL & Persoane desemnate de organizatorul de practic i partenerul de practic (&3 utorele (persoana care va avea responsa6ilitatea practicantului din partea partenerului de practic3: >l4>na22............................................................................ ;uncia..................................................... elefon............................... ;a0................................ "mail................................................... (.3 5adrul didactic supervizor# responsa6il cu urmrirea derulrii sta$iului de practic din partea or$anizatorului de practic: >l4>na22............................................................................ ;uncia..................................................... elefon............................... ;a0................................ "mail................................................... ARTICOLUL ' !valuarea stagiului de pregtire practic prin credite transferabile Numrul de credite transfera6ile ce vor fi o6inute n urma desf'urrii sta$iului de practic este de...................... ARTICOLUL 1( aportul privind stagiul de pregtire practic (&3 <n timpul derulrii sta$iului de practic# tutorele mpreun cu cadrul didactic supervizor vor evalua practicantul n permanen# pe 6aza unei fi'e de o6servaie4evaluare. Aor fi evaluate at7t nivelul de do67ndire a competenelor profesionale# c7t 'i comportamentul 'i modalitatea de inte$rare a practicantului n activitatea partenerului de practic (disciplin# punctualitate# responsa6ilitate n rezolvarea sarcinilor# respectarea re$ulamentului de ordine interioar al ntreprinderii4instituiei pu6lice etc3. (.3 :a finalul sta$iului de practic# tutorele ela6oreaz un raport# pe 6aza evalurii nivelului de do67ndire a competenelor de ctre practicant. Rezultatul acestei evaluri va sta la 6aza notrii practicantului de ctre cadrul didactic supervizor. ()3 Periodic 'i dup ncheierea sta$iului de practic# practicantul va prezenta un caiet de practic care va cuprinde:

B denumirea modulului de pre$tireC B competene e0ersateC B activiti desf'urate pe perioada sta$iului de practicC B o6servaii personale privitoare la activitatea depus. (+3 5aietul de practic va fi nsoit de portofoliul de practic (prezentat n ane0 la convenia cadru3. ARTICOLUL 11 Sntatea i securitatea n munc" Protecia social a practicantului (&3 Dn cazul sta$iilor e0terne# practicantul ane0eaz prezentului contract dovada asi$urrii medicale vala6il n perioada 'i pe teritoriul statului unde se desf'oar sta$iul de practic. (.3 Partenerul de practic are o6li$aia respectrii prevederilor le$ale cu privire la sntatea 'i securitatea n munc a practicatului pe durata sta$iului de practic. ()3 Practicantului i se asi$ur protecie social conform le$islaiei n vi$oare. 5a urmare# conform dispoziiilor :e$ii nr. )+%4.((. privind asi$urrile pentru accidente de munc 'i 6oli profesionale# cu modificrile 'i completrile ulterioare# practicantul 6eneficiaz de le$islaia privitoare la accidentele de munc pe toat durata efecturii pre$tirii practice. (+3 <n cazul unui accident suportat de practicant# fie n cursul lucrului# fie n timpul deplasrii la lucru# partenerul de practic se an$a=eaz s n'tiineze asi$urtorul cu privire la accidentul care a avut loc. ARTICOLUL 1 #ondiii facultative de desfurare a stagiului de pregtire practic (&3 <ndemnizaie# $ratificri sau prime acordate practicantului: (.3 !vanta=e eventuale: ()3 !lte precizri: ARTICOLUL 1! Prevederi finale !ceast convenie-cadru s-a ncheiat n trei e0emplare la data: ......................... Rector ) Academia de Studii Re-re,entant ) Student2ma3terand ) Economice din Bucureti *Or+ani,ator 00000000000000 *1racticant/ de -ractic./ *1artener de -ractic./ Nume4e i -renume4e Data Semn.tura 5tam-i4a

Prof.univ.dr. Pavel NS !S"

!m luat cuno'tin Nume i -renume Cadru didactic 3u-er8i,or Tutore Data 6unc7ie Semn.tura

ANE9: 4a con8en7ia)cadru &. .. ). +. ?. %. *. 1. /. &(. &&. &.. Nr. P@R @;@:<E >" PR!5 <5 la 5onvenia-cadru privind efectuarea sta$iului de practic n cadrul pro$ramelor de studii universitare de licen sau masterat >urata total a pre$tirii practice: 5alendarul pre$tirii: Perioada sta$iului# timpul de lucru 'i orarul (de precizat zilele de pre$tire practic n cazul timpului de lucru parial3: !dresa unde se va derula sta$iul de pre$tire practic: >eplasarea n afara locului unde este repartizat practicantul vizeaz urmtoarele locaii: 5ondiii de primire a studentului4masterandului n sta$iul de practic 8odaliti prin care se asi$ur complementaritatea ntre pre$tirea do67ndit de studentul4masterandul n instituia de nvm7nt superior 'i n cadrul sta$iului de practic: Numele 'i prenumele cadrului didactic care asi$ur suprave$herea peda$o$ic a practicantului pe perioada sta$iului de practic: >repturi 'i responsa6iliti ale cadrului didactic din unitatea de nvm7nt - or$anizator al practicii# pe perioada sta$iului de practic: Numele 'i prenumele tutorelui desemnat de ntreprindere care va asi$ura respectarea condiiilor de pre$tire 'i do67ndirea de ctre practicant a competenelor profesionale planificate pentru perioada sta$iului de practic: >repturi 'i responsa6iliti ale tutorelui de practic desemnat de partenerul de practic: >efinirea competenelor care vor fi do67ndite pe perioada sta$iului de practic 5ompetena 8odulul de pre$tire :ocul de munc !ctiviti planificate @6servaii

&).

8odaliti de evaluare a pre$tirii profesionale do67ndite de practicant pe perioada sta$iului de pre$tire practic Nume 'i prenume ;uncie Semntura

5adru didactic supervizor utore Practicant >ata

#ne5a. Nr. . 6'RMU(#R D& &%#(U#R& # #C$I%I$)7II S$UD&N7I('R PR#C$IC#N7I 8N C#DRU( S$#GII('R D& PR#C$IC)

INS$I$U7I# 8N C#R& S& 6#C& PR#C$IC#: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

NUM& $U$'R&: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

NUM& ;I PR&NUM& S$UD&N$ PR#C$IC#N$: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

P&RI'#D# &%#(U#$): AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

I. &+aluarea cuno9tin:elor teoretice

Legenda: 1- nesatisfctor, 2

necesit mbunt!ire, "

satisfctor, #

peste medie, $

e%cep!ional

Legat de obiectul de activitate al practicii& cunoBtinCele teoretice ale studentului sunt:

"

<

'

Comentarii 6detaliaCi cunoBtinCele teoretice pe care consideraCi ca studentul nu le are Bi consideraCi c ar trebui s le deCin8

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

II. &+aluarea acti+it:ii studentului ,n cadrul stagiului de practic


Legenda: 1- nesatisfctor, 2 necesit mbunt!ire, " satisfctor, # peste medie, $ e%cep!ional

A. Calitatea activitCii desfBurate B. Capacitatea de ndeplinire a obiectivelor cerute C. ;tilizarea timpului 6punctualitate& utilizarea eficient a timpului pentru ndeplinirea sarcinilor cerute8 D. iniCiativ 6Capacitatea de a lucra independent8 . Lucru n ec9ip 6cu colegii Bi tutorele8 /. Capacitatea de aplica n practic o serie de elemente teoretice =. Capacitatea de nCelegere a standardelor Bi procedurilor aplicabile sarcinilor cerute E. Capacitatea de a lua decizii legate de sarcinile cerute 0. Capacitatea de a rezolva probleme#g5ndire critic F. Creativitate n ndeplinirea sarcinilor cerute G. Adaptabilitate L. CompetenCe de comunicare scris

1 1 1

< < < < < < < < < < < <

< < < < < < < < < < < <

" " "

< < < < < < < < < < < <

* * *

< < < < < < < < < < < <

< < < < < < < < < < < <

1 1 1 1 1 1 1 1 1

" " " " " " " " "

* * * * * * * * *

M. CompetenCe de comunicare verbal

<

<

"

<

<

<

III. #lte co!entarii= AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA N'$# PR'PUS) 6de la " la "%& "%1ma7im8

4emntura +utorelui

Not: Acest formular se refer la ntregul stagiu de practic i servete exclusiv pentru examinarea studentului la colocviul de practic

#ne5a nr. ". $e!plate de Proiect de practic

Infor!aii generale
Nu!e i prenu!e student> serie> grupa. H? rugm completai cu numele i prenumele dumneavoastr.I Progra!ul de licen1de !asterat H? rugm specificai programul de licen pe care l urmai.I #nul uni+ersitar H? rugm specificai anul universitar.I

Proiect de practic
$itlul proiectului de practic

H? rugm specificai titlul proiectului de practic.I

Introducere

H? rugm s elaborai o scurt introducere la proiectului de practic.I

Cadrul teoretic
H4e va realiza o evaluare a literaturii de specialitate relevant pentru tema cercetat.I

Studiul de caz
HAceast parte reprezint o aplicaie practic ce se nscrie n aria activit ilor desf urate de student n cursul stagiului.I

Concluzii
H? rugm s elaborai concluziile n urma cercetrii efectuate.I

.i/liografie
H? rugm s elaborai o list cu toate referinele bibliografice utilizate pe parcursul elaborrii proiectului de practic.I

#ne5ele
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 4emntur student JJJJJJJJJJJJJJJJJJ. 4emntur +utore desemnat de partenerul de practic JJJJJJJJJJJJJJJJJJ. 4emntur Cadru didactic supervizor................................................................

Data JJJJJJJJJJ..

#ne5a nr. * $e!plate Caiet de practic Infor!aii generale

Nu!e i prenu!e student> seria> grupa H? rugm completai cu numele i prenumele dumneavoastr.I Progra!ul de licen1de !asterat H? rugm specificai programul de licen pe care l urmai.I #nul uni+ersitar H? rugm specificai anul universitar.I

Descriere succint a stagiului de practic


$otal ore acti+itate practic H? rugm specificai numrul total de ore efectuate& perioada de desfurare i programul de lucru zilnic.I

Detalii pri+ind organizaia partener de practic H? rugm specificai denumirea firmei gazd.I H? rugm specificai coordonatele firmei gazd 1 adresa sediu i domeniu principal de activitate.I H? rugm specificai detalii privind tutorele#ndrumtorul desemnat: nume& funcie& telefon#adresa de contact.I H? rugm specificai cadrul de desfurare a activitii: localizare& ec9ipa& ec9ipament.I

Scurt descriere a acti+itii desfurate H? rugm elaborai o sintez a activitii de practic desfurate.I

&+aluarea acti+itii desfurate H? rugm s precizai deprinderile practice dob5ndite pe parcursul efecturii stagiului de practic.I H? rugm s precizai cunotinele teoretice utilizate pe parcursul efecturii stagiului de practic.I H? rugm s precizai aspectele relevante n formarea dumneavoastr ca specialist.I

Descrierea detaliat a stagiului de practic1


H? rugm detaliai n tabelul de mai 2os activitile desfurate n cadrul stagiului de practic& numrul de ore corespunztor fiecrei activiti& data efecturii activitii i& dup caz& observaii privind activitile.I

Data

Nr. de ore

#cti+itile desfurate

'/ser+aii

4emntur student JJJJJJJJJJJJJJJJJ. 4emntur +utore desemnat de partenerul de practic JJJJJJJJJJJJJJJJJ. 4emntur Cadru didactic supervizor................................................................

Data JJJJJJJJJJ..

Meniuni i!portante pri+ind caietul de practic = !; e7ist limit de pagini 6ma7im sau minim8 pentru caietul de practic !; este obligatorie ane7area de documente& dec5t n msura n care acestea au fost puse la dispoziia studentului de ctre tutorele din companie 6brouri de prezentare& prezentri& formulare tipizate etc.8

" $

Liniile i coloanele tabelului pot fi suplimentate Prile evideniate cu galben vor fi eliminate n momentul redactrii caietului de practic