Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ARAD

Bulevardul Revolutiei, nr.6 , Arad, !udetul Arad

Tele"on#"a$% &&'#&()*()))&+ ,,,.-alatul.o-iilorarad.ro E /ail% -alatul.o-iilor(&&012a3oo..o/ # -.arad14/ail..o/

Motto: Mens sana in corpore sano

REGULAMENT CONCURS TINERII I DROGURILE


I. MOD DE ORGANIZARE Palatul Co-iilor Arad vine 5n 5nt6/-inarea .o-iilor 7i a elevilor, 5n 4eneral, a tinerilor, .u o -ro8le/9 .otidian9 % DRO:URILE ; 0< Con.ur=ul .on=t9 5n ela8orarea unui e=eu -e te/a -revenirii .on=u/ului de dro4uri> (< E=eul va .onine o -arte introdu.tiv?, tratare, .on.lu@ie 7i 8i8lio4ra"ie, da.9 e=te .a@ul. Condiiile reda.t9rii % A /ini/ B -a4ini> A reda.tare la .al.ulator> A "ont Ti/e= Ne, Ro/an> A .ara.tere de 0(> A =-aiere 0,) randuri> Grup int: elevii din Palatul Co-iilor Arad # Clu8urile Co-iilor din !udeul Arad, elevii .olilor din /uni.i-iul Arad i din !ude. Cate4oriile de v6r=t9% C C C .la=ele DII E DIII .la=ele IF E F .la=ele FI E FII

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ARAD

Bulevardul Revolutiei, nr.6 , Arad, !udetul Arad

Tele"on#"a$% &&'#&()*()))&+ ,,,.-alatul.o-iilorarad.ro E /ail% -alatul.o-iilor(&&012a3oo..o/ # -.arad14/ail..o/

Etapele c ncur!ului: ETAPA C I.

"# $ "% &artie 'ter&enul li&it( de tran=/itere a e=eurilor la adre=a Palatului Co-iilor Arad GArad, BC dul. RevoluHiei, nr.6 < 5n atenHia -ro". AndreeaCIlorina Boran, -entru .on.ur=ul !udeHean JTinerii 7i dro4urileK.

" $ ) aprilie $ a*iarea re+ultatel r *inalitil r ' pri&ele #, e!euri -e la *iecare cate. rie -e /0r!t<, -rin =iteCul Palatului Co-iilor Arad i "oru/ul In=-e.toratului L.olar JudeHean Arad. ETAPA a IICa C Con.ur=ul !udeean de e=euri M Tinerii i dro4urile N On data de * a-rilie (&0', la Palatul Co-iilor Arad, orele 00.&&, va avea lo. "inala .on.ur=ului !udetean de

e=euri JTinerii 7i dro4urileK, -rin -re@entarea Po,erPoint a e=eului. Elevii "inali=ti G -ri/ii 0& de la .ele trei .ate4orii de v6r=t9 -arti.i-ante< vor avea a=u-ra lor -re@entarea e=eului -e =u--ort USB#CD =i .arnetul de elev # CI. Juriul va "i "or/at din re-re@entai ai Mini=terului Edu.aHiei Naionale, In=-e.toratul L.olar JudeHean Arad, In=-e.toratul de PoliHie Judeean Arad i Centrul de Prevenire, Evaluare i Con=iliere Antidro4 Arad. II. E1ALUAREA ESEURILOR Pentru 5n=.riere =e va "olo=i "i7a de 5n=.riere. O dat9 .o/-letat9, a.ea=ta va "i tri/i=9 5/-reun9 .u e=eul la =ediul Palatului Co-iilor Arad, -6n9 la data li/it9, 5n atenHia -ro". AndreeaCIlorina Boran, .oordonator al .er.ului Edu.aHie -entru Cet9Henie De/o.rati.9. Ii7ele 5/-reun9 .u e=eurile de-u=e du-9 data li/it9, nu vor /ai intra 5n .on.ur=. Prin a.ordarea -un.ta!elor =e vor =ele.ta -ri/ele 0& e=euri de la "ie.are .ate4orie de v6r=t9, a.ea=tea ur/6nd =9 -arti.i-e la eta-a a IICa, "inala .on.ur=ului.

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ARAD

Bulevardul Revolutiei, nr.6 , Arad, !udetul Arad

Tele"on#"a$% &&'#&()*()))&+ ,,,.-alatul.o-iilorarad.ro E /ail% -alatul.o-iilor(&&012a3oo..o/ # -.arad14/ail..o/

III.

CRITERII DE E1ALUARE A ESEURILOR

CondiHii de 5n=.riere% .on.ur=ul ad/ite .a -arti.i-anHi, elevii .la=elor DII E FII, din Palatul Co-iilor Arad, Clu8urile Co-iilor din !udeHul Arad 7i unitatile de inv99/6nt din /uni.i-iul =i !udeul Arad. Parti.i-anHii =unt o8li4aHi =9 re=-e.te .ondiHiile de 5n=.riere% C C C -erioada =oli.itat9 5n invitaHie (0C (* /artie (&0' Gtran=/iterea e=eurilor< .ondiHiile de v6r=t9> "or/atul.

Pentru o8ie.tivitate 5n evaluarea e=eurilor =.ri=e 7i a -re@ent9rii, !uriul .on.ur=ului va avea 5n vedere ur/atoarea 4ril9 de evaluare> C C C C C C ori4inalitatea e=eului E (& -un.te ade.varea la -ro8le/ati.a a8ordat9 E (& -un.te> =9 re=-e.te .erinHele i/-u=e -rivind reda.tarea e=eului E 0& -un.te > .ore.titudinea do.u/ent9rii 7tiinHi"i.e E (& -un.te> i/-a.tul a=u-ra tinerilor E (& -un.te. .alitatea e=eului E 0& -un.te.

Cla!a&ent *inal: C C Total -un.ta!% Lo.ul%

2re&iile Pre/ierea elevilor "inaliti =e va "a.e -rin a.ordarea di-lo/elor .u lo.urile o8inute i /edalii.

Pro"e=or .oordonator% AndreeaCIlorina Boran eC/ail% andreeaP8oran12a3oo..o/ tele"on.% &*''.**&.0*)

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ARAD

Bulevardul Revolutiei, nr.6 , Arad, !udetul Arad

Tele"on#"a$% &&'#&()*()))&+ ,,,.-alatul.o-iilorarad.ro E /ail% -alatul.o-iilor(&&012a3oo..o/ # -.arad14/ail..o/

3I4 DE 5NSCRIERE Unitatea 6c lar 7777777777777777777777777777777777 L calitatea PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP Ele/ul Gnu/e, -renu/e, .la=a<% PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 2r *e! r c r- nat r Gnu/e, -renu/e<%

De!crierea e!eului: A.ea=t? =e.tiune va .u-rinde% C titlul> C o8ie.tivul> C evaluarea i/-a.tului a=u-ra 8ene"i.iarilor> C =u=tena8ilitatea.

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ARAD

Bulevardul Revolutiei, nr.6 , Arad, !udetul Arad

Tele"on#"a$% &&'#&()*()))&+ ,,,.-alatul.o-iilorarad.ro E /ail% -alatul.o-iilor(&&012a3oo..o/ # -.arad14/ail..o/