Sunteți pe pagina 1din 14

ENERGIA SOLAR Durata de via a astrului solar este de 5 miliarde de ani, ceea ce nseamn c , la scara noastr a timpului, el reprezint

o energie inepuizabil $i deci regenerabil . Energia total captat de scoar a terestr este de 720*106 TWh pe an, corespunz toare unei medii de 200W/m2. Aceast valoare nseamn c o locuin de m rime medie are un acoperi$ mai mult dect suficient pentru a produce energie electric necesar . n fapt, energia primit zilnic de P mnt de la Soare, reprezint necesarul de energie al ntregii popula ii a Terrei pentru 27 de ani! Dar disponibilitatea acestei energii depinde de ciclul zi-noapte, de latitudinea locului unde este captat , de anotimpuri $i de p tura noroas .

Dup unele clasific ri, energia solar este considerat sursa primar pentru energiile regenerabile de natur : - solar termic $i fotoelectric - eolian - hidro de natur marin (valuri maree) - termo oceanic - biomas

n continuare, se vor considera doar cele dou forme clasice pentru energia solar , respectiv conversiile solar-termic $i solar-electric (fotoelectricitatea). CONVERSIA SOLAR-TERMIC n ceea ce prive$te conversia solar-termic, exist dou categorii majore, respectiv: - CSP Concentrating Sun Power energia solar este concentrat $i utilizat pentru cre$terea temperaturii unui agent termic, utilizat ulterior pentru producerea energiei electrice, ntr-un sistem de amploare industrial ; - captatori de mic putere, destina i, n general utiliz rii pe scar redus , n general pentru ob inerea apei calde (aplica ii casnice sau industriale de mic putere). n ceea ce prive$te eficien a economic , n tabelul de mai jos sunt sintetizate pre urile pe kW pentru cele mai reprezentative tehnologii neconven ionale

Se observ tendin a puternic de sc dere a pre ului/kW pentru producerea industrial de energie electric pe baza energiei solare termice. Acest aspect este determinat $i de disponibilitatea acestei surse. n figurile urm toare sunt ilustrate resursele estimate (neregenerabile $i regenerabile). 1 Quad = 1015 BTU; 1 BTU = 1055 J = 252 cal. Consumul anual SUA 100.000.000.000.000.000.000 J = 100 Quads Consumul anual mondial 400.000.000.000.000.000.000 J = 400 Quads

Convertoare de tipul CSP (Concentrating Sun Power) Exist trei tehnologii de baz pentru acest tip de concersie: - Power tower; - oglinzi parabolice liniare (trough = troace); - oglinzi parabolice $i motoare Stirling sau generator de aburi. Tehnologia Power tower Studiile au debutat n anii 1970, cnd inginerii de la Sandia National Laboratories din Albuquerque, New Mexico $i Livermore, California, au studiat conceptul de turn de for $i au ajuns la concluzia c s-ar putea ob ine energie electric pe scar mare, suficient pentru a alimenta ora$e ntregi. n consecin , n anul 1976 s-a construit la Sandia n Albuquerque baza experimental National Solar Thermal Test Facility (NSTTF).

La NSTTF, turnul are 63 m n l ime $i 222 heliostate (oglinzi) controlate digital. Acestea pot direc iona razele solare c tre una din cele patru facilit i de produc ie, fiind capabile de o produc ie termic de 5 MW. Baza experimental a fost folosit n cadrul a $ase programe importante de dezvoltarea a turnurilor de for (Power tower), inclusiv pentru Solar Two (tehnologie cu sare topit ). Cteva caracteristici ale bazei experimentale: - putere termic 5 MW; - flux maxim 260 W/cm2; - suprafa a de captare 2800 m2;

Pot fi studiate: - comportarea $i caracteristicile componentelor $i materialelor; - efectele nc lzirii aerodinamice asupra transmisiilor radar; - simularea flash-ului nuclear; - observa ii astronomice; - calibrarea sateli ilor. Principiul de func ionare al centralelor de tipul Power tower este ilustrat n figura urm toare. Energia solar este concentrat n vrful turnului, unde este nc lzit agentul termic, ce este utilizat apoi pentru producerea aburului necesar antren rii turbinelor, ca ntr-o central termo-electric clasic .

Centralele de tip Power tower pot atinge factori de nc rcare medie anual de pn la 60%. Pe durata zilelor de var (mai lungi), factorul de nc rcare poate atinge chiar 80%. Aceste valori sunt posibile doar utiliznd sisteme de stocare. F r astfel de sisteme, factorul de nc rcare este limitat la aproximativ 25%.

Imediat dup construirea NSTTF, s-a nceput construire primei centrale solare de 10 MW, Solar One, lng Barstow, California. n 1982 aceasta a intrat n func iune. Ea avea un turn de 90 m $i 1818 heliostate. Centrala a func ionat, conform proiectului, pn n 1988, dovedind c se poate produce energie pe scar industrial cu tehnologia Power Tower (n ultimul an a func ionat 96% din timp). Pe durata ei de via a furnizat 38.000 MWh, func ionnd aproape n permanen la capacitatea nominal de 10 MW.

Cele mai mari probleme ntmpinate au fost legate de: - realizarea unor oglinzi foarte mari cu care s fie focalizate razele solare, innd cont de deplasarea Soarelui; - energia foarte mare captat de receptorul central (de pn la 1000 de ori mai mult dect radia ia normal , ceea ce duce la atingerea unor temperaturi de pn la 565 C. Ca agent termic, n cazul centralei Solar One a fost utilizat apa. Aceasta era pompat n turn, transformat n abur, care era utilizat apoi fie pentru antrenarea turbinelor, fie pentru stocarea energiei termice cu ajutorul unor rezervoare imense care con ineau un amestec de ulei, nisip $i roci.

Ro$u energii (termic $i electric ) estimate; Albastru energii (termic $i electric ) ob inute. Experimentul $i-a dovedit ns $i limitele, mai ales n ceea ce prive$te sistemul de stocare a energiei $i func ionarea pe timp cu nnor ri intermitente. Pe baza experien ei acumulate, s-a realizat centrala Solar Two, pentru care agentul termic a fost sarea. Unele s ruri au capacitatea de a nmagazina, n stare lichid , mult energie termic Au fost reutilizate o mare parte din echipamentele centralei Solar One (cmpul de heliostate, turnul, turbine). Qinnd cont de agentul termic folosit, s-a realizat un receptor nou, un alt sistem de stocare $i de transport al agentului termic.

Caracteristici: Heliostate - 1818 heliostate, fiecare cu suprafa a de 39 m2, reutilizate de la Solar One; - 108 heliostate noi (95 m2 fiecare). Receptorul central - diametru 5,1 m; - n l ime 6,2 m; - 24 de panouri, fiecare cu 32 de tuburi de diametru 25 mm; - putere termic nominal 43 MW. Sistemul de stocare - 2 rezervoare cu diametrul de 12 $i n l imea de 8 m; - 1400 t de sare (60 % nitrat de sodiu $i 40 nitrat de potasiu = saltpeter). Generatorul de abur - putere termic 35,5 MW la 100 bari $i 538 C. Generatorul electric - 10 MW, reutilizat de la Solar One Cost proiect 58 milioane $ Proiectarea $i construc ia centralei Solar Two s-a realizat n perioada 1992 1995. Primele teste s-au desf $urat la nceputul anului 1996. Centrala a func ionat n perioada aprilie 1996 - aprilie 1999. Cteva performan e realizate: - puterea maxim 11,6 MW; - energia zilnic maxim 105 MWh; - produc ia lunar maxim 1633 MWh (valoarea proiectat 1500 MWh); - poate acoperi necesarul a 10.000 de locuin e; - func ionare de durat . Exemplu, n 1998, ntr-o perioad de 39 de zile, a func ionat 32 de zile (4 zile nefavorabile meteorologic, 1 zi ntrerupere a conexiunii electrice externe, 2 zile de ntre inere); - randamentul receptorului central 88% n condi ii de vnt slab $i 86 % n condi ii de vnt moderat; - randamentul sistemului de stocare 97%; - consumul propriu (pompe de sare, nc lzirea conductelor pentru prevenirea solidific rii s rii) redus. Estimarea costului energiei produse cu astfel de sisteme

Urmeaz industrializarea sistemului de c tre un consor iu interna ional din care fac parte $i Bechtel $i Boeing, n Spania, Egipt, Maroc $i Italia. Centralele vor fi de 40 MW (de patru ori mai mari dect Solar Two), cu generator de 15 MW care s produc 24 h/zi, urm rindu-se realizarea unor centrale de 30-200MW. n Europa, exist o singur platform experimental de acest gen, aflat n Spania, pe Plataforma Solar de Almera, Spain. Cmpul colector este format din 300 de heliostate distribuite pe 16 rnduri n partea de nord a platformei. Suprafa a total a heliostatelor este de 1.880 m2. Fiecare heliostat este format din 12 elemente reflectorizante curbate. Turnul are n l imea de 80 m. Platforma experimental nu produce energie electric , ci este utilizat pentru a testa diferitele componente (heliostate, receptorul, tehnologia de stocare, tehnicile de control) $i pentru aplica ii acre necesit temperaturi ridicate (producerea de metan) $i testarea diferitelor materiale, cum ar fi scuturile termice ale vehiculelor, simulndu-se reintrarea n atmosfer Tehnologia cu oglinzi parabolice liniare Energia Soarelui este concentrat , cu ajutorul unor oglinzi parabolice liniare, fiind direc ionat c tre un tub (aflat n focarul parabolei) prin care circul ulei. Energia termic este apoi utilizat pentru ob inerea aburului pentru antrenarea unei turbine clasice, care la rndul ei antreneaz un generator electric.

O astfel de central presupune un cmp de oglinzi parabolice orientate pe direc ia nord-sud, care pot fi rotite est-vest pentru a urm ri deplasarea Soarelui.

n prezent, toate centralele de acest tip sunt hibride, n sensul c folosesc combustibil fosil (gaze) pentru compensarea perioadelor cu radia ie redus . Ele sunt prev zute $i cu sisteme de stocare. Imagini ale centralei de la Kramer Junction, California

Cea mai mare capacitate de produc ie (SEGS) a fost construit ntre 1984 $i 1991, n de$ertul Mojave, California $i totalizeaz 354MWe. Complexul SEGS const n nou centrale cu concentratoare parabolice liniare, ce folosesc gazele naturale ca surs de rezerv , dar maximum 25 % din energia livrat este produs cu ajutorul acestora. n cei mai buni ani, doar 5% din energie a fost produs pe baz de gaze naturale. Ea a func ionat continuu de cnd a fost concesionat $i exploatat strict comercial, asigurnd necesarul de energie electric pentru o popula ie de 250.000 locuitori. n plus, produc ia a crescut anual cu 35%, datorit amelior rii exploat rii n ultimii 10 ani, sc derii costurilor de ntre inere cu 40% ca urmare a rezultatelor ini iativelor private de cercetare $i dezvoltare. Randamentul maxim atins a fost de 21%, iar media anual este cuprins ntre 14 $i 18%. Factorul de capacitate anual (ponderea dintr-un an cnd puterea nominal a fost men inut doar pe baza energiei solare) a fost de 24%. n Europa, exist o instala ie pilot, la Plataforma Solar de Almera, n Spania, numit The Direct Solar Steam project (DISS). Aceasta este compus dintr-un cmp de 11 colectoare parabolice liniare (trough = troace), orientate pe direc ia nord-sud, avnd o suprafa reflectiv total de 2.750 m2. Cele 11 colectoare sunt realizate din module parabolice de 12 m lungime, 5,7 m l ime, conectate n serie pe cte 550 m. Tehnologia cu oglinzi parabolice $i motoare Stirling sau generator de abur

Sistem Boeing/Stirling Energy Systems

Sistem Science Application International Corporation/STM Power Inc. de 25 kW ce func ioneaz n Phoenix, Arizona.

n general, oglinzile parabolice au 8-10 m diametru, dar exist $i realiz ri mai mari. De exemplu, cel mai mare captor de acest gen, Big Dish se afl n Australia $i are o suprafa de 400 m2. Oglinda parabolic este format din 54 de elemente reflectorizante triunghiulare, $i produce abur la temperature de 500C. Aburul antreneaz un turbo-generator conectat la re eaua Canberra. Aceast tehnologie are totu$i cel mai mare randament, putnd ajunge la 29 %, fa 20 %, specific celorlalte tehnologii solare. Evolu ia pre urilor de

Domeniile de putere sunt 1MWe pentru oglinzi parabolice, 10MWe pentru Power tower $i 50MWe pentru centralele cu troace parabolice. n prezent, pre urile sunt de ordinul a 3.000 /kWe pentru Power tower $i troace parabolice, iar odat cu realizarea unor capacit i de 100MWe-200MWe (pn la 1 GWe, ceea ce este comparabil cu o central nuclear $i ar necesita 17 km2 de de$ert), pre ul va sc dea n continuare. Pentru oglinzile parabolice pre ul este nc mare. Se sper ca odat cu dezvolt rile tehnologice, pre ul s scad sub 5.000 /kWe. Alte utiliz ri ale CSP: n procese chimice, pentru producerea de hidrogen sau metale. Instala iile de laborator au atins un randament de 100%, dar pentru procesele industriale se poate miza pe un randament de 50 % (foarte bun). n figura urm toare sunt sintetizate aplica iile $i tehnologia corespunz toare pentru conversia solar-termic .

n 2003, existau proiecte demonstrative n derulare ce nsumau 2,7 GWe $i peste 10 milioane m2 de captatori solari. Majoritatea proiectelor propuneau intrarea comercial n func iune n 2010. Investi ia total reprezint 4,5 miliarde .

S-ar putea să vă placă și