Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT DE LECTIE COLEGIUL NAIONAL PEDAGOGIC CONSTANTIN BRTESCU Data:16 martie 2011 Clasa a V-a B Timp: 50 min.

Loc d d s!"#$%a% : sala de clas P%op$&"to%: prof. Cristina Gl UNITATEA DE 'N(ARE: Roma Antic TE)A: C lt ra roman TIPUL LECIEI: mi!t CO)PETENE SPECI*ICE: 1.2 "tili#area termenilor istorici specifici cronolo$iei% &pocii Antice n diferite sit a'ii de com nicare scris sa oral( ).* Relatarea n i fapt istoric din Antic+itate pe ,a#a s rselor istorice( *.2 "tili#area s rselor istorice n -ederea il strrii n i fapt istoric( CO)PETENE COGNITI(E: C1./efinirea conceptelor: art% ar+itect r% pict r% sc lpt r% mo#aic ri% fresc( C2. Caracteri#area stil rilor artei romane( C). 0oti-area importan'ei 1or m l i roman( C*. 2dentificarea tip rilor de constr c'ii romane( C5. 3reci#area filo#ofilor 4i scriitorilor romani din Antic+itate. CO)PETENE *OR)ATI(E: C6. Ar$ mentarea afirma'iei :Am $asit Roma de caramida si o las de marm ra.. CO)PETENE ATITUDINALE: C5.1orm larea nei opinii c pri-ire la transformrile n plan c lt ral ale Romei imperiale+ STRATEGII DIDACTICE: )ETODE , PROCEDEE: a. 0etode% procedee% te+nici: e!plica'ia% con-ersa'ia% pro,lemati#area% demonstra'ia( ,. 0i6loace de instr ire: fi4e de l cr c fra$mente din diferite s rse istorice(

c. 0od ri de or$ani#are a instr irii: acti-itate frontal% acti-itate indi-id al( )I-LOACE DE 'N().NT: man al l de istorie pentr clasa a Va % &d. 7eora%8 9.G+eor$+i'% :. ;ane. fi4e de l cr % ima$ini% dic'ionar l% Atlas istoric didactic(&d. Clio <o-a 8prof.3asc Vasile. BIBLIOGRA*IE: - 9i ,a G+eor$+i'% :orin ;ane% Istorie. Manual pentru clasa a V-a% &d. 7eora( - 0arcel Bordet% Istoria Romei Antice% &d. 9ider% B c re4ti% 1==>( - G+. C. Vorona% Istoria universal a arhitecturii ilustrat% &d. 7e+nic% B c re4ti% 1=>6( - ;-idi /r?m,a% Istoria culturii i civilizaiei, -ol. 222% &d. :aec l m% B c re4ti% 200)( - 0. :tan% C. Vornic - Istoria de nota 10. aiet de lucru, clasele V-VI pentru dezvoltarea competenelor prevzute !n pro"rama colar% &d. C/3ress% B c re4ti%2010

SC/E)A LECIEI T%"s"t$%il c$lt$%ii %oma& @Ca rmare a nfloririi -ie'ii economice 4i politice% n societate roman s-a de#-oltat o c lt r s perioar% acord?nd -se aten'ie deose,it artei. @3rincipal l model a fost cel oferit de c lt ra $reac pe care imitat-o n m lte aspecte% dar a creat 4i modele ori$inale. @1amiliile de -a# a6 ta material pe oamenii de c lt r sraci. @0aecena a dr it c+iar teren ri scriitorilor% poe'ilor 4i arti4tilor. -ino-a'iile te+nice de tot fel l a contri, it la ridicarea ni-el l i de trai la Roma. -lim,a latin de-ine n fel de lim, ni-ersal. -or$ani#area armatei a permis na4terea n i -ast imperi .

LITERATURA: -este inspirat din literat ra $reac% iar principalele teme s nt dra$ostea% moartea% le$enda% o,icei rile romane(

cei mai c nosc 'i scriitori ai Romei Antice a fost:

@;V2/2": @A scris po-estiri mitolo$ice% poe#ii didactice 4i de dra$oste @A7risteleB 4i A3onticeleB @&!ilat la 7omis 8Constan'a. de ctre ;cta-ian A $ st s @V&RG292": @3oet epic @&lo$ia# -irt 'iile romane 8A&neidaB. @A scris n poem didactic despre a$ric lt r 8AGeor$iceleB. @C;RA72": @3oet liric @Contemporan c ;cta-ian A $ st s @A scris: ode, satire, scrisori @3re#int aspecte din -ia'a tr ditorilor pm?nt l i *ILOSO*IA: - interes l lor s-a concentrat aproape n ntre$ime as pra pro,lemelor 6 ridice 4i administrati-e% militare 4i politice( -principalii filosofi a fost &pictet% :eneca 4i 0arc s A reli s( 0TIINA: - n domeni l 4tiin'ei% romanii a mpr m tat de la $reci elemente de matematic% 4tiin'ele nat rii 4i medicin( - a contri, it la de#-oltarea 4tiin'elor maniste: istoria 4i drept l( ISTORIOGRA*IA RO)ANA @CA2": 2"92": CA&:AR @ B/e ,ello $alicoB @A/e ,ello ci-iliB @727": 92V2": D AA, "r,e conditaB @7AC2": @39"7ARC @/2; CA::2":

ALI REPRE1ENTANI AI CULTURII RO)ANE: @C2C&R; D oratorie @37;9&0&" D $eo$rafie @CA7; C&9 BE7RF< D a$ronomie @V27R"V2": D ar+itect r @A3;99;/;R /2< /A0A:C D ar+itect r ARTA: A%2it ct$%a %oma&": s-a remarcat prin temple% aped cte%terme% arc ri de tri mf% amfiteatre% for ri. Sc$lpt$%a3 a fost p s n sl 6,a ar+itect rii decor?nd constr c'iile 4i mon mentele ridicate( - a fost reali#ate n meroase stat i 4i ,asorelief ri( Pict$%a: a oc pat 4i ea n rol% important fiind tili#at la mpodo,irea loc in'elor( - n domenio l pict rii s-a reali#at n meroase portrete dar 4i ta,lo ri n care era e-iden'iate aspecte din -ia'a de #i c #i( C %amica: s-a de#-oltat s , infl en'a ceramicii $rece4ti( - principalele -ase era amforele(

*i#a 4 Citi'i -ers rile de mai 6os scrise de poet l latin ;-idi s% n anii petrec 'i la 7omis. 1. : ,linia'i n te!t c -intele ce descri -ia'a de #i c #i a loc itorilor. 2. &!plica'i n mele de ,ar,ari dat de poet $eto-dacilor. C?nd ns -ine iarna cea trist 4i c mplit( Gi $er -m,rac 'ara n al, l l i -e4m?nt At nci s-i -e#i pe ,ar,ari de -iscol do,or?'iH At nci% de fri$% ,ar,arii 4i p n pe ei co6oace% < -4i las dec?t o,ra# l $ol 2ar ' r' rii de $+ia' le # r ie n plete% /e al, promoroac sc?nteie ,ar,a lor C?nd cri-' l sl,atic% c aspra l i s flare% In$+ea' apa mrii ori fl -i l n-ol, rat% Indat ce se-a4terne c?mpia cea de $+ea'% /a ,ar,arii n-al pe caii lor cei i 'i. 8d p 3.;-idi s <aso% 7ristele.

*i#a 5 *o%$l Roma& sa *o%$m$l Roma& a fost n for m al ora4 l i Roma% n 6 r l #onei centrale a ora4 l i -ec+i% sit at ntre /eal l Capitol l i 4i /eal l 3alatinilor 4i nde a-ea loc acti-it'i de comer'% afaceri% reli$ie 4i administrarea 6 sti'iei. / p cercetarea sedimentelor a reie4it c o parte din for m era de6a constr it n primele #ile ale Rep ,licii. 2nitial acolo a fost o mla4tin% care a fost secat n secol l al V22-lea .Cr. nde s-a constr it Cloaca 0a!ima% n mare sistem de canali#are care d cea apa n r? l 7i,r % astfel nc?t tot mai m lte persoane a ncep t s se sta,ileasc ntre cele do deal ri. 3rincipal l dr m al for m l i% Via :acra% trece prin -ec+ea piata si prin fost l centr ci-ic. "nele dintre cele mai ,ine conser-ate mon mente si cele mai remarca,ile s nt impresionant l Arc de 7ri mf a l i :eptimi s :e-er s - o constr ctie proiectata pentr a sar,atori -ictoriile romanilor - si fost l atri m al Casei 1ecioarelor Vestale% prec m si 7empl l Vestei. /e asemenea% se remarca si 7empl l l i Antoni si al 1a stinei% Arca l i 7it s% constr ita pentr a sar,atori distr $erea 2er salim l i de catre 7it s in an l 50 d.Cr. 9a dreapta Arc l i de 7ri mf s nt scari care serp iesc spre colina 3alatina printr-o serie de terase catre $radinile 1arnese. Aici a-ea loc procesi ni tri mfale% ale$eri si tot aici se re nea si :enat l. 7rei arc ri de tri mf a fost constr ite la 1or m Roman m. Acestea era folosite de imparati pentr a cele,ra -ictoriile militare ale 2mperi l i Roman. 1. /escrie'i 1or l roman 4i e!plica'i rol l pe care l a-ea. 2. Ce n'ele$em prin 1or l romanJ ). Care era principal l dr m al 1or l iJ

*i#a 6 /escrie'i mosaic l ,atalia l i A9. 0acedon.

32C7"RA 2n interioarele caselor din 3ompei si Cerc l m $asim copii d pa modelele $recesti si e!ec tate de pictori $reci:scene din nat ra sa din interior% peisa6e% ar+itect ri fantastice s ,iecte mitolo$ice sa le$endare% nat ra moarta% prec m si o delicata ornamentatie c moti-e florale.2n aceasi cate$orie intra si compo#itiile c animale sa -e$etale comesti,ile asa n mita nat ra moarta. ; arta preferata in mod deose,it de romani si foarte raspandita in intre$ l imperi a fost mo#aic l. 3ina in sec 22 d.Cr. mo#aic rile romane era l crate aproape e!cl si- in al,- ne$r ( dar din sec rmator mo#aic rile policrome incep sa acopere pa-iment l% peretii si plafon l -ilelor. 0arele mo#aic opera elenistica din sec 22 repre#entand ,atalia l i Ale!andr 0acedon este capodopera $eni l i( $asit intr-o -ila din 3ompei apartine ac m 0 #e l i <ational din <apoli.

O7i cti8 l op %atio&al

S$cc si$& a mom &t$l$i l c9i i #i timp$l a! ctat a. 0oment l or$ani#atoric 81K.

DES*0URAREA OREI S$cc si$& a Acti8itat a p%o! so%$l$i d l m &t lo% d p% da% sa$ d o%:a&i;a% co&9i&$t 3re$tirea res rselor <otea# a,sen'ele. 3re$te4te pentr acti-itatea mi6loacele de n-'are didactic 3o#i'ia $eo$rafic a Romei. Vecintatea 3en. 2talice Intemeierea Romei In orele precedente s-a n-'at mai m lte aspecte ce 'in de Roma antic. :e an n' tema lec'iei. :e en n' o,iecti-ele pe n'eles l ele-ilor. Roma- factor de ci-ili#a'ie 3reci#a'i nde se afl sit at din p nct de -edere $eo$rafic Roma. 3re#enta'i c?nd a fost ntemeiat Roma. 3o-esti'i le$enda ntemeierii Romei Care a fost formele de or$ani#are politic n Roma anticJ In timp l cr i mprat roman 2mperi l a a6 ns la ma!ima sa ntindere teritorialJ Ast#i % -om n-'a despre C lt ra roman. Roma a fost cea care a rsp?ndit c lt ra material 4i spirit al n toat l mea c nosc t a Antic+it'ii. -ino-a'iile te+nice de tot fel l a contri, it la ridicarea ni-el l i de trai la Roma.

Acti8itat a l 8$l$i d <&8"9a%

,. React ali#area c no4tin'elor 85K.

C1 C2 C) C* C5 C6 C1 C2 C) C* C5 C6

c. An n'area lec'iei noi% a plan l i ei de predare-n-'are% a ceea ce tre, ie s 4tie 4i s fac ele- l la sf?r4it l lec'iei 81K. &n n'area o,iecti-elor 81L.. d. /o,?ndirea noilor c no4tin'e 8)5K.

&le-ii se pre$tesc pentr o no lec'ie%ordon?nd 4i materialele necesare desf4 rrii acti-it'ii didactice 9ocali#ea# pe +art. &n mer 4i locali#ea# Con-ersa'ia pe +art. Roma a fost ntemeiat n dialo$ l an l 55) .Cr. -po-estesc le$enda ntemeierii Romei. Atlas l istoric didactic: &!pansi nea Re$alitatea% rep ,lica% Romei p?n n sec. 22 2mperi l roman 7a,la 4i creta In timp l mprat l i 7raian &le-ii descoper caracteristicile romane care a fc t din Cetatea &tern n important factor de ci-ili#a'ie. &le-ii notea# n caiete aceste caracteristici.

) tod , p%oc d , mi=loac d <&8"9"m>&t Atlas istoric didactic 0an al l de istorie

Con-ersa'ia &!plica'ia 7a,la 4i creta

Arta roman

C1

-lim,a latin de-ine n fel de lim, ni-ersal. -or$ani#area armatei a permis na4terea n i -ast imperi . 3rofesor l notea# pe ta,l. /efini'i termen l c lt r 4i de ar+itect r8arta de a constr i cldiri% edificii. Arta este na dintre ram rile c lt rii. &n mer domeniile artei 8ar+itect ra% sc lpt ra% pict ra% ceramica. 4i e!plic n'eles l fiecr ia. 3re#int rol l prioritar 6 cat de a%2it ct$%"+ 8a ncep t s se de#-olte s , infl en'a celei $rece4ti( primele constr c'ii ncerca s le imite pe cele $rece4ti( Cere ele-ilor s citeasc fi4a de l cr nr. 1 4i s e-iden'ie#e principalele constr c'ii romane. Sc$lpt$%a3 a fost p s n sl 6,a ar+itect rii decor?nd constr c'iile 4i man mentele ridicate( - a fost reali#ate n meroase stat i 4i ,asorelief ri( Pict$%a: a oc pat 4i ea n rol%

&le-ii s nt aten'i la e!plica'ii. /escoper principalele constr c'ii romane: -1or m l roman 8descrierea 4i rol l 6 cat( e!. 1or m l l i 7raian.( -templele romane 8e!. 3anteon l% templ l t t ror #eilor.( -circ rile 4i amfiteatrele 8e!. Circ s 0a!im s% Colosse m.( -aped ctele 4i -iad ctele( -termele. Acti-itate pe $r pe

Con-ersa'ia 1isa 1 aracteristici arhitecturii romane &!plica'ia /escoperirea /emonstra'ia c a6 tor l +r'ii 1i4a de l cr nr.2 *o%$l %oma& 7a,la 4i creta

Con-ersa'ia &!plica'ia /escoperirea /emonstra'ia 7a,la 4i creta 2ma$ini

Vor l a noti'e. Vor rsp nde la ntre,rile le$ate de ce s-

927&RA7"RA

important fiind tili#at la mpodo,irea loc in'elor( - n domeni l pict rii s-a reali#at n meroase portrete dar 4i ta,lo ri n care era e-iden'iate aspecte din -ia'a de #i c #i( C %amica: s-a de#-oltat s , infl en'a ceramicii $rece4ti( - principalele -ase era amforele( 3rofesor l contin alte domenii ale c lt rii romane: filo#ofia% literat ra% istoria 4i drept l. : nt en mera'i principalii filosofi% scriitori 4i istorici. LITERATURA: -este inspirat din literat ra $reac% iar principalele teme s nt drea$ostea% moartea% le$enda% o,icei rile romane( - cei mai c nosc 'i scriitori ai Romei Antice a fost: ;V2/2": A scris po-estiri mitolo$ice% poe#ii didactice 4i de dra$oste A7risteleB 4i A3onticeleB &!ilat la 7omis 8Constan'a.

a predat p?n n acel moment. : nt aten'i la profesor care afi4ea# ima$ini c principalele constr c'ii romane.

Con-ersa'ia &!plica'ia /escoperirea /emonstra'ia c a6 tor l ima$inii 1i4a de l cr nr.) Mozaic #atalia lui Al. Macedon 7a,la 4i creta

&le-ii re'in celelalte domenii ale c lt rii romane. : nt aten'i la profesor 4i descoper c a6 tor l doc mentelor din fi4a de l cr &le-ii -or nota pe caiete.

Con-ersa'ia e ristic 1i4 de l cr * :te!t din ;-idi s /emonstra'ia c

G722<MA

de ctre ;cta-ian A $ st s V&RG292": 3oet epic &lo$ia# -irt 'iile romane 8A&neidaB. A scris n poem didactic despre a$ric lt r 8AGeor$iceleB. C;RA72": 3oet liric Contemporan c ;cta-ian A $ st s A scris: ode, satire, scrisori 3re#int aspecte din -ia'a tr ditorilor pm?nt l i *ILOSO*IA: - interes l lor s-a concentrat aproape n ntre$ime as pra pro,lemelor 6 ridice 4i administrati-e% militare 4i politice( -principalii filosofi a fost &pictet% :eneca 4i 0arc s A reli s( 0TIINA: - n domeni l 4tiin'ei% romanii a mpr m tat de la $reci elemente de matematic% 4tiin'ele nat rii 4i medicin( - a contri, it la de#-oltarea 4tiin'elor maniste: istoria 4i drept l(

a6 tor l te!t istoric

2:7;R2A:: CA2": 2"92": CA&:AR @ B/e ,ello $alicoB @ A/e ,ello ci-iliB 727": 92V2": D AA, "r,e conditaB 7AC27": 39"7ARC /2; CA::2": /R&37"9: - s-a rsp?ndit foarte m lt n 2mperi l Roman( - n timp l mprat l i Cadrian s a fost reali#at n cod de le$i de ctre 6 rist l :al-ian s( 3rofesor l contin sc+i'a pe ta,l.

C2 C5

e. 1i!area c no4tin'elor 85K.

- impart ele-ilor fisa de l cr indi-id ala

- ele-ii rasp nd la cerintele de pe Rsp nd la cerin'ele fisa de l cr profesor l i.

Con-ersa'ia

7ema pentr acas

3rofesor l an n' tema pentr acas 4i

/e n-'at lec'ia C lt ra roman. Re#ol-area temei de 7em :Cltorie ima$inar n l cr pentr acas.

ofer indica'ii pentr re#ol-area ei.

Roma antic Colosse m l Dsim,ol al ar+itect rii romane

FISA DE LUCRU 1
Arhitectura, domeniul principal al artelor romane, a exprimat puterea si maretia Romei. A avut un caracter practic, pentru ca a raspuns nevoii de confort si distractie a oamenilor. Initiatorii in arhitectur au fost etruscii care le-au imprumutat romanilor bolta in semicerc si cupola. Apoi, arhitectii romani au imbinat elementele etrusce cu cele grecesti, construind temple cu coloane in cele trei stiluri: doric, ionic si corintic. Sub influenta Orientului, au fost ridicate constructii monumentale. dificii civile nenumarate au impodobit orasul: porticuri !galerii exterioare", circuri !pentru cursele de care", teatre, amfiteatre, basilici !cldiri destinate afacerilor sau #ustitiei", arcuri de triumf, biblioteci, mausolee, terme !bai publice", apeducte !constructii pentru transportul apei". Roma a fost intr-o permanent de$voltare, fiecare imprat strduindu-se s o infrumusete$e% cele cincispre$ece forumuri, o sut de temple, douspre$ece basilici, $ece terme, $idurile de incint cu turnuri si porti, miile d ef&nt&ni, dou$eci de apeducte au dat grandoare ora'ului. Astfel de edificii minunate au fost create si in provincii, astfel civili$atia roman s-a rsp&ndit in tot imperiul, urbanismul contribuind la procesul de romani$are.

3e ,a#a te!t l i rasp ndeti la rmatoarele cerinte: 1. : ,liniati in te!t infl entele e!ercitate as pra ar+itect rii romane. 2. &!emplificati patr tip ri de constr ctii en merate in te!t. ). 2dentificati do a caracteristici ale ar+itect rii romane