Sunteți pe pagina 1din 3

WORKSHOP 24-25 MAI 2014 PLOIESTI Psihologie aplicat !

" #o$e"i%l sec%&it tii "atio"ale' Psihologia $%"cii si o&ga"i(atio"al ' Psihologie aplicat !" se&)icii

ASO*IA+IA ROM,-. PE-TR/ */-OA0TERE 0I I-TER1E-+IE PSIHOLO2I*. 3A4 R4 *4 I4 P45

METO6OLO2IE 0I TEH-I*I 6E L/*R/ 7- *A8I-ETELE 6E PSIHOLO2IE


PLOIESTI 24 9 25 $ai 2014 :o&$ato&i; 1. Drd. Anghel Ilie GRADINARU (psiholog principal/supervizor: psihologie aplicat n domeniul securittii nationale si psihologia muncii si organizational) 2. Dr. Mihaela SANDU ((psiholog specialist/supervizor: psihologie aplicat n domeniul securittii nationale si psihologia muncii si organizational, psihologia transporturilor) -%$ & #e c&e#ite aco&#ate #e *olegi%l Psihologilo& #i" Ro$<"ia; - *o$isia #e psihologie pe"t&% ap &a&e= o&#i"e p%>lic si sig%&a"t "atio"al 20 c&e#ite (pentru specializarea sihologie aplicat n domeniul securittii nationale) - *o$isia pe"t&% psihologia $%"cii= t&a"spo&t%&ilo& si se&)iciilo& - 20 c&e#ite (pentru specializrile sihologia muncii si organizational! sihologie aplicat n servicii) 1. 2. A#&esa>ilitate; psihologi care lucreaz n domeniul: sihologiei muncii, si serviciilor sihologiei pentru aprare, ordine pu"lic #i sigurant national studenti, masteranzi

O>iecti)ele c%&s%l%i; $tilizarea adecvat a conceptelor, teoriilor #i metodelor de "az speci%ice psihologiei muncii si organizationale si psihologiei pentru aprare si securitate national. $tilizarea metodologiei de lucru adecvate n vederea evalurii psihologice n domeniul psihologiei muncii si organizationale si n domeniul psihologiei pentru aprare si securitate national. $tilizarea adecvat n comunicarea pro%esional a conceptelor, teoriilor #i metodele de "az speci%ice.

&ealizarea psihodiagnosticului individual prin metode cantitative #i calitative ntr-un demers relevant pentru serviciul solicitat si ntocmirea %isei postului, 'unoasterea importantei statisticii n psihologie. 'onstruirea unei rela(ii de comunicare adaptat la caracteristicile psihologice #i la nevoile "ene%iciarului 'unoa#terea legislatiei #i a normelor speci%ice n vigoare ce reglementeaz pro%esia de psiholog cu drept de li"er practic n specialitatea psihologia muncii #i organizational si n specialitatea sihologie pentru aprare si securitate national! $tilizarea adecvat n comunicarea pro%esional a conceptelor, teoriilor #i metodelor de "az speci%ice sihologiei muncii #i organizationale si sihologie pentru aprare si securitate national! *o$pete"?ele speci@ice ac%$%late 'unoasterea legislatiei #i a normelor speci%ice n vigoare ce reglementeaz pro%esia de psiholog cu drept de li"er practic n specialitatea psihologia muncii #i organizational si n specialitatea sihologie pentru aprare si securitate national! $tilizarea adecvat n comunicarea pro%esional a conceptelor, teoriilor #i metodelor de "az speci%ice sihologiei muncii #i organizationale si sihologie pentru aprare si securitate national! )*ercitarea sarcinilor pro%esionale con%orm principiilor deontologice speci%ice n e*ercitarea pro%esiei de psiholog -%$ & #e pa&ticipa"ti )i(ati A c%&s; minim 1+ de persoane. E)al%a&ea c%&s%l%i si a @o&$ato&ilo&; chestionar cu ntre"ri deschise TaB pa&ticipa&e; 450 lei 9 pe"t&% st%#e"ti= $aste&a"(i si alte catego&ii ca&e "% @ac pa&te #i" *PR ; 500 lei pe"t&% psihologii c% #&ept #e li>e&a p&actica 3!"&egist&ati *PR54 TaBa )a @i achitat !" co"t%l; RO 2C OTP1 1D00 000 541C5 RO 01 8a"ca - OTP 8a"E 9 :iliala Ploiesti - Tit%la& co"t; 8o"tas Mag#ale"a *a&$e" ,e plateste avans suma de 2-- lei iar di%erenta se va achita in ziua cursului. e ordinul de plata se speci%ic .numele + Curs Tehnici Pe"t&% i"sc&ie&i si i"@o&$atii s%pli$e"ta&e )a &%ga$ co"tactati; Psiholog *a&$e" 8o"tas= e-$ail; psihologieploiestiFGahoo4co$' tel 0H224ICD400C' http;AAcli"ica-psihologie4>logspot4&oA *e"t&%l #e Psihologie Ploiesti= st&4 1asl%i= "&4 2J 3 (o"a Rep%>licii 5

METO6OLO2IE 0I TEH-I*I 6E L/*R/ 7- *A8I-ETELE 6E PSIHOLO2IE


PRO2RAM KI/A 1 9 24 $ai 2014 1. ro%esia de psiholog cu drept de li"er practic: &eglementri actuale emise de 'olegiul sihologilor din &om/nia in domeniul psihologiei muncii #i organiza(ionale #i 0prare #i securitate na(ional! - 2 o&e 1.1. 'ontractarea serviciilor psihologice! 1.2. 1odel tip de contract ! 1.2. 1odel tip de aviz 3 pentru psihologi n supervizare si pentru psihologi practicieni! 1.4. 'on%identialitatea actului psihologic 2. 'adru legislativ si norme speci%ice 'omisiei de psihologia 1uncii #i 5rganiza(ional, norme speci%ice 'omisiei pentru 0prare #i securitate na(ional, 'odul deontologic al pro%esiei de psiholog!- 2 o&e 2. )valuarea psihologic a di%eritelor categorii de personal, n condi(ii speci%ice de munc pentru psihologia muncii #i organiza(ional #i sihologie pentru aprare #i securitate na(ional - C o&e 2.1. identi%icarea principalelor riscuri pro%esionale! 2.2. tipuri de teste aplicate n %unc(ie de riscul evaluat! 2.2. competen(ele psihologului din domeniul psihologiei muncii #i organiza(ionale #i din domeniul psihologiei pentru aprare #i securitate na(ional. KI/A 2 9 25 $ai 2014 4. ro%ilul ocupational si %i#a postului! 1odalitati de intocmire a %isei postului pentru di%erite %unc(ii. - 4 o&e +. )la"orarea #i emiterea avizului psihologic, tipologii de avizare - 2 o&e 6. )lemente de statistic psihologic (etalonare, validitate #i %idelitate) - I o&e 6.1.7ipuri de etalonare #i modalit(i de construc(ie a unui etalon! 6.2.8mportan(a validit(ii unui test! 6.2. 8mportanta %idelit(ii testului psihologic. 9. )valuarea cursan(ilor, a cursului #i %ormatorilor! :ntre"ri - 1 o&