Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV

BD. EROILOR 25, TEL. 0268.474059, f-litere@unitbv.ro

METODOLOGIA I TEMATICA
EXAMENULUI DE LICEN / DISERTAIE
FORMA DE NVMNT ID / IFR
SESIUNEA IULIE 2013
METODOLOGIE
Examenul de licen din sesiunea IULIE 2013 va consta n urmtoarele probe:
I. Proba scris: 1. examen scris cunotine fundamentale (2 ore)
2. examen scris cunotine de specialitate (3 ore)
II. Susinerea lucrrii de licen

STRUCTURA EXAMENELOR DIN PROBA SCRIS:


Programul LIMBA I LITERATURA ROMN O LIMB I LITERATUR
STRIN
1. Disciplina fundamental la alegere dintre: Teoria literaturii i Teoria culturii sau
Lingvistic general sau Literatura comparat.
2. Discipline de specialitate: se aplic principiul complementaritii dintre domeniul
lucrrii de licen i domeniul disciplinei de specialitate.
Situaia 1: studenii a cror lucrare de licen este n domeniul literaturii
(inclusiv teoria literaturii) sau studiilor culturale vor da examen la disciplinele de
specialitate din cele dou limbi contemporane pe care le-au studiat (LRC i
LEC/ LFC).
Situaia 2: studenii a cror lucrare de licen este n domeniul lingvistic vor da
examen la disciplinele de specialitate din literatur romn i folclor i
literatur englez/ literatur francez.
Calendarul examenelor de licen i al susinerii lucrrilor de licen/ disertaie se va
anuna la nceputul semestrului al doilea al anului universitar n curs.
Se pot prezenta la licen / disertaie numai absolvenii integraliti care au achitat
complet taxa de colarizare!
Formularele necesare nscrierii i completrii dosarului se gsesc pe site-ul
www.unitbv.ro, pagina Facultii de Litere.

Pag. 1/7

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV


BD. EROILOR 25, TEL. 0268.474059, f-litere@unitbv.ro

TEMATIC
I. DISCIPLINE SPECIALIZAREA A
Discipline de specialitate
LIMBA ROMN CONTEMPORAN
1. Structura fonologic a limbii romne. Tendine ale limbii romne actuale: aspecte
fonetice, ortoepice, ortografice, ale punctuaiei.
Bibliografie:
Coteanu, I. (coord.), Limba romn contemporan, E.D.P., Bucureti, 1984
***, [DOOM] Dicionarul ortografic, ortoepic i morfologic al limbii romne, Ed.
Academiei, Institutul de Lingvistic I. Iordan i Al. Rosetti, Bucureti, 2005
Ene, A., Limba romn contemporan. Elemente de fonetic, fonologie, lexicologie,
Editura Universitii Transilvania, Braov, 2010
Vasiliu, E., Fonologia limbii romne, E..E, Bucureti, 1965
2. Vocabularul limbii romne contemporane: structur, tipuri de relaii interne, greeli
lexico-semantice. Dinamica vocabularului limbii romne contemporane.
Bibliografie:
***, [DOOM] Dicionarul ortografic, ortoepic i morfologic al limbii romne, Ed.
Academiei, Institutul de Lingvistic I. Iordan i Al. Rosetti, 2005
Ene, A., Limba romn contemporan. Elemente de fonetic, fonologie, lexicologie,
Editura Universitii Transilvania, Braov, 2010
Guu-Romalo, V., Aspecte ale evoluiei limbii romne, Ed. Humanitas Educaional,
Bucureti, 2005
Guu-Romalo, V. Corectitidine i greeal, Ed. Humanitas Educaional, Bucureti, 2000
Stoichioiu-Ichim, A., Vocabularul limbii romne actuale. Dinamic, influene,
creativitate, Ed. Bic All, Bucureti, 2005
3. Organizarea structural-ierarhic a enunului. Grupuri sintactice.
Bibliografie:
Guu-Romalo, V. (coord.), Gramatica limbii romne, vol. II, Ed. Academiei Romne,
2008, p. 47-124
4. Organizarea structural-ierarhic a enunului. Funcii sintactice.
Bibliografie:
Guu-Romalo, Valeria (coord.), Gramatica limbii romne, vol. II, Ed. Academiei Romne,
2008, p. 241-473
Pag. 2/7

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV


BD. EROILOR 25, TEL. 0268.474059, f-litere@unitbv.ro

Gheorghe, Mihaela, Limba romn. Probleme teoretice i aplicaii. O introducere n


sintaxa modern a complementelor, Ed. Universitii Transilvania din Braov, 2009
Neamu, G. G., Teoria i practica analizei gramaticale, Ed. Excelsior, Cluj-Napoca, 1999
Pan-Dindelegan, G., Elemente de gramatic. Dificulti, controverse, noi interpretri, Ed.
Humanitas, Bucureti, 2003
Pan-Dindelegan, G., Teorie i analiz gramatical, Ed. Coresi, Bucureti, 1993
Prof.univ.dr. Mihaela GHEORGHE
Lector univ. dr. Ana ENE
LITERATURA ROMN I FOLCLOR
1.
2.
3.
4.
5.

Tipuri de discurs n literatura romn veche.


Proza sentimental a prozatorilor paoptiti i postpaoptiti.
Teme eminesciene.
Direcii i grupuri n poezia romn postbelic.
Poezia riturilor de trecere.
Bibliografie obligatorie: cea aferent suporturilor de curs
Prof. univ. dr. Ovidiu MOCEANU
Prof. univ. dr. Andrei BODIU
Conf. univ. dr. Ruxandra IVNCESCU
Lector univ. dr. Mihai IGNAT

Discipline fundamentale
LINGVISTIC GENERAL
1. Limba sistem de semne. (Teza lui F. de Saussure despre conceptul de limb).
2. Semnul lingvistic. Definiie. Caracteristici.
3. Schimbrile fonetice. Tipuri i consecine.
Bibliografie obligatorie:
Ionescu, Emil Manual de lingvistic general, ediia a II-a, Editura All, Bucureti, 1997,
p. 44-64
Coteanu, Ion (ed.) Crestomaie de lingvistic general, Editura Fundaiei Romnia de
mine, Bucureti, 1998, p. 7-35
Saussure, (de) Ferdinand Curs de lingvistic general, Editura Polirom, Iai, 1998
Bibliografie facultativ (orientativ):
Benveniste, Emile Probleme de lingvistic general, 1-2, Editura Teora, Bucureti, 2000
Graur, Alexandru Introducere n lingvistic, Editura tiinific, Bucureti, 1972
Graur, Al., S. Stati, L. Wald Tratat de lingvistic general, Editura Academiei,
Bucureti, 1971
Prof. univ. dr. Mihaela GHEORGHE
Lector univ. dr. Ana ENE
Pag. 3/7

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV


BD. EROILOR 25, TEL. 0268.474059, f-litere@unitbv.ro

TEORIA LITERATURII
1.
2.
3.
4.

Natura i funciile literaturii.


Modul de existen i structura operei literare.
Teoria, critica i istoria literar.
Conceptul de literatur i cmpul lui de semnificaii: literatura cult/popular;
sacr/profan.
5. Puncte de vedere canonice asupra genurilor literare.
Bibliografie obligatorie: cea aferent suporturilor de curs
Conf. univ. dr. Rodica ILIE
Lector univ. dr. Romulus BUCUR

LITERATUR COMPARAT
1.
2.
3.
4.

Marile epoci ale culturii i literaturii Greciei antice. Reprezentani i opere.


Conceptul de imaginaie n romantismul european.
Specificul poeziei moderne: poetul, poemul, fabricarea poeziei.
Tipuri de eu liric n poezia modern.
Bibliografie obligatorie: cea aferent suporturilor de curs
Conf. univ. dr. Adrian LCTU
Lector. univ. dr. Georgeta MOARCS

II. DISCIPLINE SPECIALIZAREA B (ENGLEZ / FRANCEZ)


LIMBA ENGLEZ CONTEMPORAN
1. FONETIC, LEXICOLOGIE:
The Suprasegmental Phonemes.
Formarea cuvintelor: derivarea sintagmatica i paradigmatica. Compunerea.
mprumuturile.
Bibliografie obligatorie: cea aferent suporturilor pentru disciplina LEC din anul I,
semestrele I i II

Pag. 4/7

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV


BD. EROILOR 25, TEL. 0268.474059, f-litere@unitbv.ro

2. MORFOLOGIE:
Inflectional Morphemes in the English Language System.
Grammatical Categories in English: Mood, Tense, Aspect, Voice, Number,
Gender, Case, Comparison.
Bibliografie obligatorie: cea aferent suportului de curs pentru disciplina LEC din anul II,
semestrul I
3. SINTAX:
The simple Sentence Types of Predication: Copulative, Intransitive, Transitive.
The Complex Sentence: That Complement Clauses; Infinitive Complement
Clauses; Gerundial Clauses; Relative Clauses.
Bibliografie obligatorie: cea aferent suportului de curs pentru disciplina LEC din anul II,
semestrul II
Conf. univ. dr. Elena BUJA
Conf. univ. dr. Liliana COPOSESCU
Conf. univ. dr. Gabriela CUSEN
Lector univ. dr. Rzvan Sftoiu

LITERATURA ENGLEZ
1.

Comediile lui W. Shakespeare: caracteristici,


personaje, modaliti de realizare a comicului.
2.
Tragediile lui W. Shakespeare: caracteristici,
eroul tragic, modaliti de realizare a tragicului.
3.
Aspecte ale prozei engleze n sec. al XIX-lea.
4.
Romanul modern englez.
Bibliografie obligatorie:
*** suporturile de curs pentru disciplina Literatura englez din anii I, II i III, semestrele
I i II (seciunile referitoare la temele de mai sus) i bibliografia aferent temelor enunate
din suporturile de curs
Shakespeare, W - The Complete Works, Wordsworth Editions Ltd., 1995
*** The New Pelican Guide to English Literature: The Age of Shakespeare; ed. Boris
Ford, Penguin Books, 1982
*** The Cambridge Companion to Shakespeare Studies, ed. Stanley Wells; CUP
Brown, John Russell Shakespeare: the Tragedie, Palgrave, N. Y. , 2001
Greer, Germeine Shakespeare, OUP, 1986
Honigmann, E. A. J. Myriad-Minder Shakespeare: Essays on the Tragedies, Problem
Comedies and Shakespeare the Man, Macmillan Press Ltd., 1998
Pag. 5/7

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV


BD. EROILOR 25, TEL. 0268.474059, f-litere@unitbv.ro

Not: Titlurile din lista bibliografic se gsesc la Biblioteca Universitii Transilvania (Aul) i la
Biblioteca Centrului Cultural Britanic.

Lector univ. dr. Aura SIBIAN


Asist. univ. drd. Anca BDULESCU

LIMBA FRANCEZ CONTEMPORAN


1. LEXICOLOGIE: Formarea cuvintelor: derivarea sintagmatica i paradigmatica.
Compunerea. mprumuturile.
2. MORFOLOGIE: Grupul verbal i categoriile verbale: timp, mod, aspect, diatez.
3. SINTAXA PROPOZIIEI: Grupul predicativ. Complementul direct i
complementul indirect.
4. SINTAXA FRAZEI: Tipurile de fraz: asertiv, exclamativ, interogativ, negativ,
pasiv, emfatic, impersonal.
5. SEMANTIC: Semul, sememul, clasemul. Relaii paradigmatice (sinonimie,
omonimie, hiperonimie, antonimie). Relaii sintagmatice (tipuri de sintagme).
Bibliografie obligatorie: cea aferent suporturilor de curs pentru disciplina LFC din anii I,
II i III, semestrele I i II
Lector univ. dr. Corina MICU
Lector univ. dr. Andrei BARNA
Lector univ. dr. Virgil BORCAN
LITERATURA FRANCEZ
1. SECOLUL AL XIX-LEA:
Balzac, le demiurge de La Commedie Humaine.
Stendhal, le roman miroir promen au long dun chemin.
Bibliografie obligatorie: cea aferent suportului de curs pentru disciplina Literatura
francez a sec. al XIX-lea (autor: Lect. univ. dr. Andrei BARNA)
2. SECOLUL AL XX-LEA:
Andr Gide la pulvrisation des valeurs morales traditionnelles et la libert
totale; le renouveau des techniques romanesques (la mise en abyme).
Marcel Proust: le roman comme vision du monde et de soi; les nouveaux chemins
de lcriture; lexprience de lintemporel; la mtaphore proustienne.
Le Thtre de labsurde et la crise du langage: Ionesco, Becket (Gent, Adamov).
Bibliografie obligatorie: cea aferent suportului de curs pentru disciplina Literatura
francez a sec. al XX-lea (autor: Lect. univ. dr. Monica HRAN)

Pag. 6/7

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV


BD. EROILOR 25, TEL. 0268.474059, f-litere@unitbv.ro

Bibliografie critic facultativ (orientativ):


Albaret, C. Monsieur Proust, Laffont, Paris, 1973
Albrs, R.-M. Mtamorphoses du roman, Albin Michel, Paris, 1967
Deleuze, G. Proust et les signes, P.U.F., 1964
Henry, A. Marcel Proust, Thorie pour une esthtique, Klincksieck, Paris, 1982
Martin, C. Gide par lui-mme, Seuil, Paris, 1953
Maurois, A. la recherche de Marcel Proust, Hachette, Paris, 1949
Richard, J.-P. Proust et le monde sensible, Seuil, Paris, 1974
Surer, P. 50 annes de thtre franais, Sedes, Paris, 1969
Tadi, J.-Y. Lectures de Proust, Armand Colin, Paris, 1971
Vernois, J. La dynamique thtrale dEugne Ionesco, Klincksieck, Paris, 1972
Lector univ. dr. Monica HRAN
Lector univ. dr. Andrei BARNA

Pag. 7/7

S-ar putea să vă placă și