Sunteți pe pagina 1din 8

Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.

3
ANEXA 1.5 - PLAN DE AFACERI
Acest model are ca scop determinarea indicatorilor de performanta financiara a proiectului.
Este recomandata utilizarea acestui model; modificarea formulelor de calcul atrage dupa sine excluderea aplicatiei de la finantare.
Modelul contine urmatoarele foi de calcul:
Date de intrare:
A-Venituri&Cheltuieli
Aceasta foaie de calcul are doua parti:
A- Proiectia veniturilor;
B- Proiectia cheltuielilor
B-ContProfit&Pierdere
Fluxul de numerar:
C-FN-Implem-An1'!A1
==>
C-FN-Implem-An2'!A1
==>
C-FN-Operare'!A1

==>

C-FN-FaraGrant'!A1

==>

si

Rezultate:
Indicatori!A1

pentru anul 1 DE IMPLEMENTARE a proiectului


pentru anul 2 DE IMPLEMENTARE
a proiectului (daca este cazul)
pentru perioada post implementare
(perioada de OPERARE a investitiei)
pentru situatia "FARA GRANT"

Datele se introduc numai in foile de calcul pentru Date de intrare; datele se introduc in LEI.
A nu se modifica formulele de calcul, celulele in gri, acestea sunt calculate automat in urma introducerii datelor de intrare

==>

prezinta INDICATORII rezultati din


calculul automat

A - PROIECIA VENITURILOR I CHELTUIELILOR


(lei)
NR.
CRT.

CATEGORIA DE VENITURI/CHELTUEILI

PRE IMPLEMENTARE

PERIOADA DE OPERARE SI NTREINERE A INVESTIIEI


AN 1

AN 0

AN 2

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

219,000.00

231,920.00

245,585.00

260,065.00

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

240,900.00

255,105.00

270,145.00

286,075.00

26,262.00

26,262.00

26,262.00

26,262.00

TOTAL AN 1

TOTAL AN 2

TOTAL AN 3

956,570.00
-

1,052,225.00
-

1,134,900.00

Anexa 2 A - Proiectia veniturilor


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Venituri din vanzari produse


Venituri din prestari servicii
Venituri din vanzari marfuri
Venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete
Venituri din subventii pentru investitii
Venituri din alte activitati
Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D)
Venituri din productia realizata pentru scopuri
proprii si capitalizata
Alte venituri din exploatare
Total venituri din exploatare
Venituri din imobilizari financiare
Venituri din diferente de curs valutar
Venituri din dobanzi
Venituri din sconturi obtinute
Alte venituri financiare
Total venituri financiare
Venituri din subventii
Total venituri extraordinare

TOTAL VENITURI

876,001.00

4.00
876,005.00

3.00
219,003.00

3.00
231,923.00

3.00
245,588.00

3.00
260,068.00

6.00
267,168.00

6.00
281,373.00

6.00
296,413.00

6.00
312,343.00

5,511.00

1,378.00

1,516.00

1,605.00

1,670.00

1,800.00

1,906.00

2,018.00

2,137.00

67.00
5,578.00

18.00
1,396.00

19.00
1,535.00

20.00
1,625.00

22.00
1,692.00

23.00
1,823.00

25.00
1,931.00

26.00
2,044.00

28.00
2,165.00

105,048.00
-

105,048.00

12.00
956,582.00
6,169.00
79.00
6,248.00
-

24.00
1,157,297.00
7,861.00
102.00
7,963.00
-

28.00
1,239,976.00

962,830.00

1,165,260.00

1,248,498.00

8,973.00

68,450.00
125,483.00
1,702.00
195,635.00
36,400.00
12,256.00
48,656.00
118,216.00
3,936.00
366,443.00
13,716.00
13,716.00
380,159.00

881,583.00

220,399.00

233,458.00

247,213.00

261,760.00

268,991.00

283,304.00

298,457.00

314,508.00

8,293.00

2,075.00

2,107.00

2,327.00

2,464.00

16,100.00

16,450.00

17,400.00

18,500.00

91,382.00

22,845.00

24,192.00

25,618.00

27,129.00

28,728.00

30,423.00

32,216.00

34,116.00

1,240.00

310.00

329.00

348.00

368.00

390.00

412.00

437.00

463.00

100,915.00
23,519.00
6,000.00
29,519.00
50,870.00
2,865.00
184,169.00

25,230.00
5,900.00
1,986.00
7,886.00
12,718.00
716.00
46,550.00

26,628.00
5,900.00
1,986.00
7,886.00
12,718.00
758.00
47,990.00

28,293.00
5,900.00
1,986.00
7,886.00
19,554.00
803.00
56,536.00

29,961.00
5,900.00
1,986.00
7,886.00
22,972.00
851.00
61,670.00

45,218.00
9,100.00
3,064.00
12,164.00
29,554.00
901.00
87,837.00

47,285.00
9,100.00
3,064.00
12,164.00
29,554.00
954.00
89,957.00

50,053.00
9,100.00
3,064.00
12,164.00
29,554.00
1,011.00
92,782.00

53,079.00
9,100.00
3,064.00
12,164.00
29,554.00
1,070.00
95,867.00

7,795.00

1,950.00

2,242.00

2,579.00

2,965.00

3,140.00

3,325.00

3,522.00

3,729.00

7,795.00

1,950.00

2,242.00

2,579.00

2,965.00

3,140.00

3,325.00

3,522.00

3,729.00

99,784.00
1,355.00
110,112.00
23,600.00
7,944.00
31,544.00
67,962.00
3,128.00
212,746.00
9,736.00
9,736.00

191,964.00

48,500.00

50,232.00

59,115.00

64,635.00

90,977.00

93,282.00

96,304.00

99,596.00

222,482.00

8,412.00
110.00
8,522.00
-

Anexa 2 B - Proiectia cheltuielilor


1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele


consumabile
Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu
prestatii externe)
Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)
Cheltuieli privind marfurile
Total cheltuieli materiale
Cheltuieli cu personalul angajat
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala
Total cheltuieli cu personalul
Cheltuieli cu amortizarile
Alte cheltuieli de exploatare
Total cheltuieli exploatare
Cheltuieli din diferente de curs valutar
Cheltuielile privind dobanzile
Cheltuieli privind sconturile acordate
Alte cheltuieli financiare
Total cheltuieli financiare financiare
Cheltuieli privind calamitatile si alte
evenimente
Total cheltuieli extraordinare

TOTAL CHELTUIELI

Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.3

78,717.00
279,743.00
1,836.00
360,296.00
42,200.00
14,208.00
56,408.00
118,216.00
4,246.00
539,166.00
14,795.00

14,795.00

553,961.00

PROIECIA CONTULUI DE PROFIT I PIERDERE


(lei)
Nr.
Crt.

CATEGORIA

PRE IMPLEMENTARE
AN 0

VENITURI DIN EXPLOATARE


Cifra de afaceri
1
Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D)
2
Venituri din productia realizata pentru
3
scopuri proprii si capitalizata
Alte venituri din exploatare
4
Total venituri din exploatare
CHELTUIELI DE EXPLOATARE
5
6
7
8

Cheltuieli materiale total


Cheltuieli cu personalul total
Cheltuieli cu amortizarile
Alte cheltuieli de exploatare
Total cheltuieli de exploatare
Rezultatul din exploatare
TOTAL VENITURI FINANCIARE
Total venituri financiare

PERIOADA DE OPERARE SI NTREINERE A INVESTIIEI


AN 1
TRIM I

TRIM II

AN 2
TRIM III

TRIM IV

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

TOTAL AN 1

TOTAL AN 2

TOTAL AN 3

876,001.00
-

219,000.00
-

231,920.00
-

245,585.00
-

260,065.00
-

267,162.00
-

281,367.00
-

296,407.00
-

312,337.00
-

956,570.00
-

1,157,273.00
-

1,239,948.00
-

4.00
876,005.00

3.00
219,003.00

3.00
231,923.00

3.00
245,588.00

3.00
260,068.00

6.00
267,168.00

6.00
281,373.00

6.00
296,413.00

6.00
312,343.00

12.00
956,582.00

24.00
1,157,297.00

28.00
1,239,976.00

100,915.00
29,519.00
50,870.00
2,865.00
184,169.00
691,836.00

25,230.00
7,886.00
12,718.00
716.00
46,550.00
172,453.00

26,628.00
7,886.00
12,718.00
758.00
47,990.00
183,933.00

28,293.00
7,886.00
19,554.00
803.00
56,536.00
189,052.00

29,961.00
7,886.00
22,972.00
851.00
61,670.00
198,398.00

45,218.00
12,164.00
29,554.00
901.00
87,837.00
179,331.00

47,285.00
12,164.00
29,554.00
954.00
89,957.00
191,416.00

50,053.00
12,164.00
29,554.00
1,011.00
92,782.00
203,631.00

53,079.00
12,164.00
29,554.00
1,070.00
95,867.00
216,476.00

110,112.00
31,544.00
67,962.00
3,128.00
212,746.00
743,836.00

195,635.00
48,656.00
118,216.00
3,936.00
366,443.00
790,854.00

360,296.00
56,408.00
118,216.00
4,246.00
539,166.00
700,810.00

5,578.00

1,396.00

1,535.00

1,625.00

1,692.00

1,823.00

1,931.00

2,044.00

2,165.00

6,248.00

7,963.00

8,522.00

CHELTUIELI FINANCIARE DIN CARE


Cheltuieli din diferente de curs valutar
Cheltuielile privind dobanzile
Cheltuieli privind sconturile acordate
Alte cheltuieli financiare
Total cheltuieli financiare
Rezultatul financiar
REZULTATUL BRUT AL EXERCIIULUI FINANCIAR

9
10
11
12

13

Impozit pe profit/cifra de afaceri


REZULTATUL NET AL EXERCIIULUI FINANCIAR

Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.3

7,795.00
7,795.00
(2,217.00)
689,619.00
22,029.00
667,590.00

1,950.00
1,950.00
(554.00)
171,899.00

2,242.00
2,242.00
(707.00)
183,226.00

2,579.00
2,579.00
(954.00)
188,098.00

2,965.00
2,965.00
(1,273.00)
197,125.00

3,140.00
3,140.00
(1,317.00)
178,014.00

3,325.00
3,325.00
(1,394.00)
190,022.00

3,522.00
3,522.00
(1,478.00)
202,153.00

3,729.00
3,729.00
(1,564.00)
214,912.00

9,736.00
9,736.00
(3,488.00)
740,348.00

13,716.00
13,716.00
(5,753.00)
785,101.00

14,795.00
14,795.00
(6,273.00)
694,537.00

5,475.00
166,424.00

5,798.00
177,428.00

6,140.00
181,958.00

6,502.00
190,623.00

8,014.86
169,999.14

7,653.00
182,369.00

8,104.00
194,049.00

8,582.00
206,330.00

23,915.00
716,433.00

32,353.86
752,747.14

34,047.00
660,490.00

PROIECIA FLUXULUI DE NUMERAR CU AJUTOR NERAMBURSABIL


(perioada de implementare a proiectului - anul 1)
(lei)
PERIOADA DE IMPLEMENTARE
LUNA 1

LUNA 2

LUNA 3

LUNA 4

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE


1
Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati)
2

Vanzari de active, incl TVA

Credite pe termen lung, din care

3.1

LUNA 6

LUNA 7

LUNA 8

LUNA 9

LUNA 10

LUNA 11

TOTAL AN 1

LUNA 12

250,000.00

250,000.00
-

Imprumut pentru realizarea investitiei

3.2
4

Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare


Ajutor nerambursabil (inclusiv avans)

Achizitii de active fixe corporale, incl TVA (total buget fara cap. 1.1 constructii si

instalatii si cap. 1.4 programe informatice )


Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA* ( cap. 1.4 programe informatice din
Buget)
Cresterea investitiilor in curs (cap.1.1 constructii si instalatii esalonat cf. Grafic

Total intrari de lichiditati

LUNA 5

250,000.00

488,216.00

78,976.00

250,000.00
567,192.00
-

realizare)
Total iesiri de lichididati prin investitii
8

Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care:

8.1

Rate la imprumut - cofinantare la proiect

8.2

Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financ.

488,216.00
-

78,976.00
-

567,192.00
-

Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care:

9.1

La imprumut - cofinantare la proiect

9.2

La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

120,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

120,000.00

Total iesiri de lichiditati prin finantare

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

120,000.00

Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare

(10,000.00)

(10,000.00)

(10,000.00)

(248,216.00)

(10,000.00)

(10,000.00)

(10,000.00)

(88,976.00)

(10,000.00)

(10,000.00)

(10,000.00)

(10,000.00)

(437,192.00)

82,200.00

83,884.00

85,600.00

87,354.00

89,140.00

91,875.00

94,691.00

99,592.00

102,580.00

105,657.00

106,826.00

108,092.00

1,137,491.00

82,200.00

83,884.00

85,600.00

87,354.00

89,140.00

91,875.00

94,691.00

99,592.00

102,580.00

105,657.00

106,826.00

108,092.00

1,137,491.00

820.00

821.00

823.00

871.00

871.00

872.00

923.00

923.00

925.00

977.00

977.00

980.00

10,783.00

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
10
Incasari din activitatea de exploatare, incl TVA
11

Incasari din activitatea financiara pe termen scurt

12

Credite pe termen scurt

Total intrari de numerar

13

Materii prime si materiale

14

Alte materiale

1,901.00

1,901.00

1,902.00

2,013.00

2,013.00

2,014.00

2,132.00

2,132.00

2,133.00

2,257.00

2,257.00

2,259.00

24,914.00

15

Energia si apa

123.00

123.00

123.00

123.00

123.00

123.00

130.00

138.00

146.00

155.00

164.00

173.00

1,644.00

16

Marfuri

17

Aferente personalului angajat

1,515.00

1,515.00

1,515.00

1,515.00

1,515.00

1,515.00

1,515.00

1,515.00

1,515.00

1,515.00

1,515.00

1,515.00

18,180.00

18

Asigurari si protectie sociala

1,113.00

1,113.00

1,113.00

1,113.00

1,113.00

1,113.00

1,113.00

1,113.00

1,113.00

1,113.00

1,113.00

1,113.00

13,356.00

19

Prestatii externe

7,160.00

7,160.00

7,162.00

7,582.00

7,582.00

7,584.00

8,030.00

8,030.00

8,031.00

8,503.00

8,503.00

8,504.00

93,831.00

20

Impozite, taxe si varsaminte asimilate

202.00

202.00

202.00

214.00

227.00

240.00

254.00

269.00

284.00

302.00

319.00

338.00

3,053.00

21

Alte plati aferente exploatarii

36.00

36.00

36.00

38.00

40.00

41.00

43.00

43.00

46.00

48.00

48.00

51.00

506.00

12,870.00
69,330.00
30,287.00

12,871.00
71,013.00

12,876.00
72,724.00

13,469.00
73,885.00
36,680.00

13,484.00
75,656.00

13,502.00
78,373.00

14,140.00
80,551.00
38,537.00

14,163.00
85,429.00

14,193.00
88,387.00

14,870.00
90,787.00
40,809.00

14,896.00
91,930.00

14,933.00
93,159.00

25
26

Plati din activitatea de exploatare incl TVA


Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA
Plati TVA
Rambursari TVA
Impozit pe profit/cifra de afaceri
Plati/incasari pentru impozite si taxe
Rambursari de credite pe termen scurt
Plati de dobanzi la credite pe termen scurt

27

Dividende (inclusiv impozitele aferente)

22
23
24

650.00

650.00

650.00

747.00

747.00

749.00

859.00

859.00

860.00

988.00

988.00

250,000.00
989.00

166,267.00
971,224.00
146,313.00
22,920.00
169,233.00
250,000.00
9,736.00

36,444.00
32,886.00

650.00
70,363.00

650.00
72,074.00

42,902.00
30,983.00

747.00
74,909.00

749.00
77,624.00

45,194.00
35,357.00

859.00
84,570.00

860.00
87,527.00

47,937.00
42,850.00

988.00
90,942.00

250,989.00
(157,830.00)

428,969.00
542,255.00

22,886.00

60,363.00

62,074.00

(217,233.00)

64,909.00

67,624.00

25,357.00

(4,406.00)

77,527.00

32,850.00

80,942.00

(167,830.00)

105,063.00

50,000.00

72,886.00

133,249.00

195,323.00

(21,910.00)

42,999.00

110,623.00

135,980.00

131,574.00

209,101.00

241,951.00

322,893.00

50,000.00

72,886.00

133,249.00

195,323.00

(21,910.00)

42,999.00

110,623.00

135,980.00

131,574.00

209,101.00

241,951.00

322,893.00

155,063.00

155,063.00

5,507.00
35,794.00

Total plati exclusiv cele aferente exploatarii


Flux de numerar din activitatea de exploatare

5,475.00
42,155.00

5,798.00
44,335.00

6,140.00
46,949.00

FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)


Flux de lichiditati net al perioadei
Disponibil de numerar al lunii precedente
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei

Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.3

50,000.00

PROIECIA FLUXULUI DE NUMERAR CU AJUTOR NERAMBURSABIL


(perioada de implementare a proiectului - anul 2)
Atentie! Aceasta foaie de calcul se va completa doar daca perioada de implementare depaseste 12 luni
LUNA 1

LUNA 2

LUNA 3

LUNA 4

PERIOADA DE IMPLEMENTARE
LUNA 6
LUNA 7

LUNA 5

LUNA 8

LUNA 9

LUNA 10

LUNA 11

LUNA 12

TOTAL AN 2

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE


1

Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati)

Vanzari de active, incl TVA

Credite pe termen lung, din care

3.1
3.2
4

Imprumut pentru realizarea investitiei

Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare


Ajutor nerambursabil (inclusiv avans)

Total intrari de lichiditati

Achizitii de active fixe corporale, incl TVA (total buget fara cap. 1.1

constructii si instalatii si cap. 1.4 programe informatice )


Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA* ( cap. 1.4 programe

informatice din Buget)


Cresterea investitiilor in curs (cap.1.1 constructii si instalatii esalonat cf.

Grafic realizare)
Total iesiri de lichididati prin investitii
8

Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care:

8.1

Rate la imprumut - cofinantare la proiect

8.2

Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financ.

Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care:

9.1

La imprumut - cofinantare la proiect

9.2

La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

120,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

120,000.00

Total iesiri de lichiditati prin finantare

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

120,000.00

Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare

(10,000.00)

(10,000.00)

(10,000.00)

(10,000.00)

(10,000.00)

(10,000.00)

(10,000.00)

(10,000.00)

(10,000.00)

(10,000.00)

(10,000.00)

(10,000.00)

(120,000.00)

84,500.00

86,192.00

89,916.00

91,674.00

91,468.00

93,297.00

95,163.00

97,066.00

99,007.00

101,988.00

105,007.00

109,069.00

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
10

Incasari din activitatea de exploatare, incl TVA

11

Incasari din activitatea financiara pe termen scurt

12

Credite pe termen scurt

1,144,347.00
-

Total intrari de numerar

84,500.00

86,192.00

89,916.00

91,674.00

91,468.00

93,297.00

95,163.00

97,066.00

99,007.00

101,988.00

105,007.00

109,069.00

1,144,347.00

13

Materii prime si materiale

4,035.00

4,035.00

4,037.00

5,095.00

5,095.00

5,097.00

6,161.00

6,161.00

6,163.00

7,229.00

7,229.00

9,230.00

69,567.00

14

Alte materiale

3,088.00

3,088.00

3,089.00

3,270.00

3,270.00

3,271.00

3,463.00

3,463.00

3,465.00

3,667.00

3,667.00

3,690.00

40,491.00

15

Energia si apa

146.00

146.00

146.00

154.00

154.00

154.00

164.00

164.00

164.00

173.00

173.00

173.00

1,911.00

16

Marfuri

17

Aferente personalului angajat

2,366.00

2,366.00

2,366.00

2,366.00

2,366.00

2,366.00

2,366.00

2,366.00

2,366.00

2,366.00

2,366.00

2,366.00

28,392.00

18

Asigurari si protectie sociala

19

Prestatii externe

20

Impozite, taxe si varsaminte asimilate

21

Alte plati aferente exploatarii

1,689.00

1,689.00

1,689.00

1,689.00

1,689.00

1,689.00

1,689.00

1,689.00

1,689.00

1,689.00

1,689.00

1,689.00

20,268.00

10,162.00

10,162.00

10,162.00

10,467.00

10,467.00

10,467.00

11,789.00

11,789.00

11,789.00

26,130.00

26,130.00

26,130.00

175,644.00

358.00

358.00

358.00

379.00

379.00

379.00

401.00

401.00

401.00

425.00

425.00

425.00

4,689.00

10,357.00

10,357.00

10,357.00

10,357.00

10,357.00

10,357.00

10,357.00

10,357.00

10,357.00

10,357.00

10,357.00

10,357.00

124,284.00

Plati din activitatea de exploatare incl TVA

32,201.00

32,201.00

32,204.00

33,777.00

33,777.00

33,780.00

36,390.00

36,390.00

36,394.00

52,036.00

52,036.00

54,060.00

465,246.00

Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA

52,299.00

53,991.00

57,712.00

57,897.00

57,691.00

59,517.00

58,773.00

60,676.00

62,613.00

49,952.00

52,971.00

55,009.00

679,101.00

22

Plati TVA

23

Rambursari TVA

43,215.00

45,763.00

48,461.00

51,318.00

188,757.00

24

Impozit pe profit/cifra de afaceri

6,502.00
49,717.00

7,227.00
52,990.00

7,653.00
56,114.00

8,104.00
59,422.00

29,486.00
218,243.00

25
26

Rambursari de credite pe termen scurt


Plati de dobanzi la credite pe termen scurt

27

Dividende (inclusiv impozitele aferente)


Total plati exclusiv cele aferente exploatarii

50,763.00

Flux de numerar din activitatea de exploatare

1,536.00

Plati/incasari pentru impozite si taxe

1,046.00

1,046.00

1,048.00

1,108.00

1,046.00

1,048.00

54,098.00

52,945.00

56,664.00

3,799.00

1,108.00

1,174.00

1,109.00

1,174.00

1,174.00

1,243.00

1,108.00

1,109.00

57,288.00

1,174.00

1,174.00

60,665.00

56,583.00

58,408.00

1,485.00

59,502.00

61,439.00

(10,713.00)

1,243.00

13,716.00

1,243.00

1,243.00

231,959.00

51,728.00

53,766.00

447,142.00

1,243.00

FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)


(8,464.00)

42,945.00

46,664.00

(6,201.00)

46,583.00

48,408.00

(8,515.00)

49,502.00

51,439.00

(20,713.00)

41,728.00

43,766.00

327,142.00

Disponibil de numerar al lunii precedente

Flux de lichiditati net al perioadei


155,063.00

155,063.00

146,599.00

189,544.00

236,208.00

230,007.00

276,590.00

324,998.00

316,483.00

365,985.00

417,424.00

396,711.00

438,439.00

155,063.00

Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei

155,063.00

146,599.00

189,544.00

236,208.00

230,007.00

276,590.00

324,998.00

316,483.00

365,985.00

417,424.00

396,711.00

438,439.00

482,205.00

482,205.00

Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.3

PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR CU AJUTOR NERAMBURSABIL


(perioada de operare si intretinere a investitiei)
PERIOADA DE OPERARE SI INTRETINERE
AN 1
AN 2
AN 3
ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE
1
2
3
3.1
3.2
4
5

Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati)


Vanzari de active, incl TVA
Credite pe termen lung, din care
Imprumut pentru realizarea investitiei
Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare
Ajutor nerambursabil (inclusiv avans)
Total intrari de lichiditati
Achizitii de active fixe corporale, incl TVA (total buget fara cap. 1.1 constructii si instalatii si

cap. 1.4 programe informatice )


Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA* ( cap. 1.4 programe informatice din Buget)

Cresterea investitiilor in curs (cap.1.1 constructii si instalatii esalonat cf. Grafic realizare)

8
8.1
8.2

Total iesiri de lichididati prin investitii


Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care:
Rate la imprumut - cofinantare la proiect
Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financ.

9
9.1
9.2

Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care:


La imprumut - cofinantare la proiect
La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare
Total iesiri de lichiditati prin finantare
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
10
Incasari din activitatea de exploatare, incl TVA
11
Incasari din activitatea financiara pe termen scurt
12
Credite pe termen scurt
Total intrari de numerar
13
Materii prime si materiale
14
Alte materiale
15
Energia si apa
16
Marfuri
17
Aferente personalului angajat
18
Asigurari si protectie sociala
19
Prestatii externe
20
Impozite, taxe si varsaminte asimilate
21
Alte plati aferente exploatarii
Plati din activitatea de exploatare inclusiv TVA
Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA
22
Plati TVA
23
Rambursari TVA
24
Impozit pe profit/cifra de afaceri
Plati/incasari pentru impozite si taxe
25
Rambursari de credite pe termen scurt
26
Plati de dobanzi la credite pe termen scurt
27
Dividende (inclusiv impozitele aferente)
Total plati exclusiv cele aferente exploatarii
Flux de numerar din activitatea de exploatare
FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Flux de lichiditati net al perioadei
Disponibil de numerar al perioadei precedente
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei

Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.3

155,063.00

120,000.00

120,000.00

120,000.00

120,000.00
120,000.00
(120,000.00)

120,000.00
120,000.00
(120,000.00)

120,000.00
120,000.00
(120,000.00)

1,316,000.00

1,513,400.00

1,967,420.00

1,316,000.00
280,002.00
146,565.00
2,198.00

1,513,400.00
320,003.00
193,549.00
10,527.00

1,967,420.00
379,705.00
284,150.00
23,285.00

32,651.00
23,308.00
201,991.00
5,392.00
142,927.00
835,034.00
480,966.00
203,611.00

57,548.00
36,804.00
232,289.00
16,201.00
264,366.00
1,131,287.00
382,113.00
219,635.00

88,813.00
64,846.00
301,976.00
38,062.00
313,675.00
1,494,512.00
472,908.00
236,919.00

34,117.00
237,728.00

36,802.00
256,437.00

39,698.00
276,617.00

14,795.00

15,960.00

17,215.00

252,523.00
228,443.00

272,397.00
109,716.00

293,832.00
179,076.00

108,443.00
155,063.00
263,506.00

(10,284.00)
263,506.00
253,222.00

59,076.00
253,222.00
312,298.00

PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR FARA AJUTOR NERAMBURSABIL


(perioada de implementare + perioada de operare)
Introduceti PERIOADA DE IMPLEMENTARE a proiectului (luni) >>

12
IMPLEMENTARE
AN 1
AN 2

ACTIVITATEA DE INVESTITII
1
Achizitii de active fixe corporale, incl TVA
2
Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA
3
Cresterea investitiilor in curs

567,192.00
567,192.00

Flux de lichiditati din activitatea de investitii


4
Valoarea Reziduala
ACTIVITATEA FINANCIARA
5
Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financ.
6
Plati de dobanzi la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare

OPERARE SI MENTENANTA
AN 2
-

AN 3
-

120,000.00

120,000.00

120,000.00

120,000.00

120,000.00

120,000.00

120,000.00

120,000.00

120,000.00

120,000.00

Total plati exclusiv cele aferente exploatarii


Flux de numerar din activitatea de exploatare

1,137,491.00
1,137,491.00
10,783.00
24,914.00
1,644.00
18,180.00
13,356.00
93,831.00
3,053.00
506.00
166,267.00
971,224.00
146,313.00
22,920.00
169,233.00
250,000.00
9,736.00
428,969.00
542,255.00

1,144,347.00
1,144,347.00
69,567.00
40,491.00
1,911.00
28,392.00
20,268.00
175,644.00
4,689.00
124,284.00
465,246.00
679,101.00
188,757.00
29,486.00
218,243.00
13,716.00
231,959.00
447,142.00

1,316,000.00
1,316,000.00
280,002.00
146,565.00
2,198.00
32,651.00
23,308.00
201,991.00
5,392.00
142,927.00
835,034.00
480,966.00
203,611.00
34,117.00
237,728.00
14,795.00
252,523.00
228,443.00

1,513,400.00
1,513,400.00
320,003.00
193,549.00
10,527.00
57,548.00
36,804.00
232,289.00
16,201.00
264,366.00
1,131,287.00
382,113.00
219,635.00
36,802.00
256,437.00
15,960.00
272,397.00
109,716.00

1,967,420.00
1,967,420.00
379,705.00
284,150.00
23,285.00
88,813.00
64,846.00
301,976.00
38,062.00
313,675.00
1,494,512.00
472,908.00
236,919.00
39,698.00
276,617.00
17,215.00
293,832.00
179,076.00

Flux de lichiditati net al perioadei (2 ani implementare)


Flux de lichiditati net al perioadei (1 an implementare)
Disponibil de numerar al lunii precedente
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei

(144,937.00)
(144,937.00)
50,000.00
(94,937.00)

327,142.00
108,443.00
(94,937.00)
232,205.00

108,443.00
(10,284.00)
232,205.00
340,648.00

(10,284.00)
59,076.00
340,648.00
330,364.00

59,076.00

Total iesiri de lichiditati financiare


ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
7
Incasari din activitatea de exploatare, incl TVA
8
Incasari din activitatea financiara pe termen scurt
9
Credite pe termen scurt
Total intrari de numerar
10
11
12
13
14
15
16
17
18

AN 1

Materii prime si materiale


Alte materiale
Energia si apa
Marfuri
Aferente personalului angajat
Asigurari si protectie sociala
Prestatii externe
Impozite, taxe si varsaminte asimilate
Alte plati aferente exploatarii
Plati din activitatea de exploatare inclusiv TVA
Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA

19
20
21

Plati TVA
Rambursari TVA
Impozit pe profit/cifra de afaceri

22
23
24

Rambursari de credite pe termen scurt


Plati de dobanzi la credite pe termen scurt
Dividende (inclusiv impozitele aferente)

Plati/incasari pentru impozite si taxe

FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)

Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.3

50,000

330,364.00
389,440.00

INDICATORI FINANCIARI
UM
Nr. Crt.

AN 1

1
2
3
4
5

SPECIFICATIE
Valoare investitie = valoarea totala a proiectului cu TVA
Durata de realizare investitie
Rata interna de rentabilitate a investitiei (RIRF/C)
Rata de actualizare financiara
Valoare neta actualizata (VNAF/C)

LEI
luni
%
%
LEI

Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei

LEI

Programul Operational Regional - Axa prioritara 4, DMI 4.3

IMPLEMENTARE

155,063.00

AN 2

482,205.00

OPERARE SI INTRETINERE
AN 1
567,192.0
12.0
5.02%
9.00%
-7,785.6
263,506.00

AN 2

253,222.00

AN 3

312,298.00