Sunteți pe pagina 1din 35

REDACIA 02

GHID

PAGINA 1/35

GD.0.ESTL

GHID privind elaborarea i susinerea tezei de licen

ELABORAT RE%$O!%ABIL DATA %E&!'T(RA SOLCAN Angela i alii 16.12.2013

OORDO!AT COTELNIC Ala Pri !"r#re$%#r 20.12.2013

"ERI#I AT &ACI' Sergi( Dire$%#r D)CDC 23.12.2013

A$ROBAT &ELOSTECINIC Grig#re Re$%#r ASE) DS nr. 3 din 24.12. 2013

GD)*)E%TL G+id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen

PAGINA 2/35

oordonator, Cotelnic Ala olectiv de autori, Solcan Angela Casian Angela Chistruga Boris Ciocrlan Aliona Costa Ilie Zlatina Natalia Serduni Serghei Gumo schi Ana

GD)*)E%TL G+id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen

PAGINA 3/35

GENERALIT*I ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 5 1+ ALEGEREA TE)EI TE,EI DE LICEN*+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2+ ACTI.ITATEA ST'DENT'L'I PRI.IND ELA&ORAREA I S'SINEREA TE,EI DE LICEN* / 3+ ROL'L COND'C*TOR'L'I 0TIINI1IC +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2 3+ ATRI&'IILE E1'L'I CATEDREI DE SPECIALITATE +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++10 5+ STR'CT'RA4 CONIN'T'L 0I .OL')'L TE,EI DE LICEN*+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++11 -+ CERINE RE1ERITOARE LA REDACTAREA TE,EI DE LICEN*+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++15 6.1. EXIGENE DE PERFECTARE............................................................................................................ 15 6.2. RECOMANDRI
STILISTICE.............................................................................................................. 16

/+ E5IGENE ETICE+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1/ 6+ PROCED'RA DE AD)ITERE LA S'SINEREA TE,EI DE LICEN*+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++16 2+ S'SINEREA TE,EI DE LICEN*++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 12 10+ E.AL'AREA TE,EI DE LICEN*++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 20 11+ S'SINEREA REPETAT*++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 21 &I&LIOGRA1IE++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 22 ANE5E+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 23 ANEXA 1. CEREREA PRIVIND APROBAREA TEMEI TEZEI DE LICEN........................................................23 ANEXA 2. PLANUL CALENDARISTIC DE EXECUTARE A
TEZEI DE LICEN.................................................25

GD)*)E%TL G+id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen

PAGINA 3/35

ANEXA 3. MODEL DE ETICHET PE COPERTA TEZEI DE LICEN ..............................................................26 ANEXA 4. PAGIN DE TITLU ................................................................................................................. 2 ANEXA 5. DECLARA!IA PE PROPRIA RSPUNDERE.................................................................................2" ANEXA 6. MODEL DE CUPRINS ............................................................................................................. 2# ANEXA ".MODELE DE PREZENTARE
$I NUMEROTARE A TABELELOR% FIGURILOR $I FORMULELOR..............33

ANEXA #. AVIZUL CONDUCTORULUI $TIIN!IFIC.....................................................................................34

GD)*)E%TL G+id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen

PAGINA 5/35

GE!ERALIT'I
!inali"area studiilor su#erioare de licen$ %n Academia de Studii Economice din &oldo a 'ASE&( #re ede organi"area e)amenului de licen$* care include #ro+e de #ro,il i de s#ecialitate i susinerea te"ei de licen$. Teza de licen este lucrarea tiini-ic ori.inal/ elaborat prin activitatea de cercetare independent a studentului/ care reprezint condiie obli.atorie pentru acordarea unei cali-icri) Te"a de licen-$ are dre#t o+iecti e aluarea com#eten-elor a+sol en-ilor de a e,ectua cercet$ri* de a a#lica cuno.tin-e teoretice %n #rocesul de ela+orare a unor solu-ii #ractice s#eci,ice domeniului de ,ormare #ro,esional$ sau de reali"are a studiului de ca"* de a redacta un material unitar care s$ cu#rind$ o+ser a-ii i conclu"ii #ro#rii. Te"a de licen-$ se ela+orea"$ %n ultimul an al studiilor su#erioare de licen-$. /erioada de ela+orare a te"ei de licen-$ este #recedat$ de un stagiu de #ractic$* care are dre#t sco# consolidarea cuno.tin-elor teoretice* o+-inute %n ASE&* selectarea in,orma-iei necesare #entru ela+orarea te"ei de licen-$ .i* de asemenea* o+-inerea unor a+ilit$-i %n domeniul de s#eciali"are. 0Ghidul #ri ind ela+orarea .i sus-inerea te"ei de licen$1 este ela+orat %n +a"a2 - Legii %n $-$mntului a 3e#u+licii &oldo a* nr.45678III din 9:.06. :;;4< - Legii #ri ind dre#tul de autor .i dre#turile cone)e* nr. :=;* 09.06.90:0< - 3egulamentului de organi"are a studiilor %n %n $-$mntul su#erior %n +a"a Sistemului Na-ional de Credite de Studiu* a#ro+at #rin >ot$rrea Colegiului &inisterului Educa-iei nr. 6.9 din :4 se#tem+rie 90:0< - 3egulamentului7cadru #ri ind organi"area e)amenului de ,inali"are a studiilor su#erioare de licen-$* ciclul I '?rdinul &ET al 3e#u+licii &oldo a nr. :5 din :4.09.900@< - Standardului S& IS? A;0290:9 In,ormare .i documentare. 3eguli #entru #re"entarea re,erin-elor +i+liogra,ice .i citarea resurselor de in,ormare 'IS? A;0290:0* IDT(< - Codului de etic$ uni ersitar$ al ASE&* a#ro+at #rin Deci"ia Senatului nr.6 din 9:.09.9006< - 3EG.0.?E!L 3egulamentului #ri ind organi"area e)amenului de ,inali"are a studiilor su#erioare de licen-$ %n ASE&* a#ro+at #rin Deci"ia Senatului nr. @ din 9@.05.90:0< - 3EG.0.//S 3egulament #ri ind #re enirea #lagiatului %n rndul studenilorB masteran"ilor* a#ro+at #rin Deci"ia Senatului nr.4 din 96.09.90:=< - Deci"iilor Senatului ASE& #ri ind acti itatea de ela+orare i sus-inere a te"elor de licen-$. Cn #rocesul ela+or$rii Ghidului s7a -inut cont de recomand$rile din 0Ghidul #ri ind #er,ectarea te"elor de doctorat .i autore,eratelor1 a#ro+at de Consiliul Na-ional #entru Acreditare .i Atestare al 3e#u+licii &oldo a* #recum .i 1Ghidul #ri ind ela+orarea i susinerea te"elorB#roiectelor de licen$1 ela+orat %n cadrul /roiectului TE&/DS 1De" oltarea de #arteneriate cu %ntre#rinderile din 3e#u+lica &oldo a1. Ghidul este adresat studenilor* conduc$torilor .tiin-i,ici .i mem+rilor comisiilor #entru e)amenul de licen$ i sta+ilete regulile uni,icate #ri ind ela+orarea i susinerea te"ei de licen$ %n cadrul Academiei de Studii Economice a &oldo ei.

GD)*)E%TL G+id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen

PAGINA -/35

0) ALEGEREA TE&EI TE1EI DE LI E!2'


Tematica te"elor de licen$ este ela+orat$ la catedrele de s#ecialitate i a#ro+at$ anual de Consiliul !acult$ii* ,iind comunicat$ studenilor* cel tr"iu* la ,inele #enultimului an de studii. Concomitent* tematica este #lasat$ #e #agina Ee+ a ,acult$ilorBcatedrelor* ,iind actuali"at$ anual. Studentul* din lista #ro#us$ de catedra de s#ecialitate* selectea"$ la ,inele anului de studiu #recedent* con,orm #ro#riilor interese* tema te"ei* dar nu mai tr"iu de #rima lun$ a anului terminal de studii. Tema aleas$ de student se include %n Contractul anual de studii. Cn ederea a#ro+$rii temei* studentul* nu mai tr"iu de =0 se#tem+rie* com#letea"$ i #re"int$ e,ului catedrei de s#ecialitate Cererea privind aprobarea temei tezei de licen 'Ane)a :(* %n care se indic$ tema te"ei de licen$ aleas$ i o#ional conduc$torul tiini,ic. Du#$ studierea cererilor de#use* e,ul catedrei a#ro+$ tema te"ei de licen$ i desemnea"$ conduc$torul tiini,ic. Nu e)ist$ o ierarhie aloric$ a temelor #ro#use* ,iecare tem$ #ermi-nd o+-inerea notei ma)ime* %n condi-iile res#ect$rii condi-iilor .i cerin-elor sti#ulate. Studentul #oate %nainta #ro#uneri c$tre e,ul catedrei de s#ecialitate #ri ind tematica te"ei de licen-$* aceasta ,iind e)aminat$ .i* du#$ ca"* a#ro+at$ la .edin-a de catedr$ i Consiliul !acult$ii. Se %ncuraFea"$ ela+orarea te"elor de licen-$ la solicitarea #racticienilor cu im#lementarea re"ultatelor o+-inute. Studentul #oate solicita schim+area temei te"ei de licen$ numai o singur$ dat$* dar nu mai tr"iu dect cu = luni #n$ la susinerea te"ei. Schim+area temei se a#ro+$ de c$tre e,ul catedrei de s#ecialitate.

GD)*)E%TL G+id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen

PAGINA //35

2+ A TI"ITATEA %T(DE!T(L(I $RI"I!D ELABORAREA I %(%2I!EREA TE1EI DE LI E!2'


/rocesul de ela+orare i sus-inere a te"ei de licen$ include urm$toarele eta#e de +a"$2 :. selectarea i aprobarea temei tezei de licen la catedra de profil - #n$ la data de 3* septe4brie al ultimului an de studii< 9. nregistrarea n sistemul Anti-plagiat a inteniei de elaborare, sus inere a tezei de licen i respectare a termenilor stabilii, conform instruciunii, care poate fi consultat la catedra de profil - #n$ la data de 3* noie4brie al ultimului an de studii< 3. elaborarea tezei de licen n conformitatea cu planul calendaristic: studierea surselor bibliografice conform temei alese. Anali"nd literatura* studentul urmea"$ s$ selecte"e in,orma-iile care se %nscriu %n tema de cercetare .i s$ le structure"e logic. Su#limentar* este necesar s$ se aleag$ in,orma-ia necesar$ #entru alc$tuirea ulterioar$ a +i+liogra,iei2 denumirea re istei* articolului* numele .i #renumele autorului* denumirea c$r-ii* locul edit$rii* anul de edi-ie* #aginile de unde s7a colectat in,orma-ia etc.< formularea obiectivelor i aprobarea planului provizoriu al tezei* ntocmirea Planului calendaristic de executare a tezei de licen 'Ane)a 9(. /lanul #ro i"oriu al te"ei se ela+orea"$ su+ egida conduc$torului tiini,ic* ulterior* odat$ cu documentarea detaliat$ #e tema res#ecti $* se a %ntocmi #lanul de,initi . /lanul calendaristic de e)ecutare a te"ei de licen-$ se #re"int$ s#re a#ro+are .e,ului de catedr$ i se ane)ea"$ la arianta ,inal$ a te"ei< culegerea, prelucrarea i sistematizarea informaiilor cu caracter #ractic. Acestea #ot ,i o+-inute att din sursele interne ale %ntre#rinderilor .i organi"a-iilor ce sunt o+iect de studiu %n lucrare 'note* in,orm$ri* ra#oarte* ,acturi* comen"i* e iden-e* d$ri de seam$ ale di,eritelor com#artimente* ser icii* etc.(* ct .i din di,erite surse e)terne de in,orma-ii secundare 'materiale ale di,eritelor %ntre#rinderi* institu-ii* asocia-ii* camere de comer-* centre .i institu-ii de cercet$ri* etc.(. In,ormaia #ri ind %ntre#rinderea studentul o o+ine %n decursul des,$ur$rii stagiului de #ractic$< pregtirea prii textuale a tezei* ela+orarea ca#itolelor* con,orm cerinelor #re"entului Ghid< prezentarea tezei de licen conductorului tiinific %nainte de co#ertare* #entru ca acesta s$ ai+$ #osi+ilitatea s$ ,ac$ o+ser a-iile ce im#un com#let$ri .iBsau modi,ic$ri ce ar %m+un$t$i calitatea te"ei< imprimarea i copertarea unui e)em#lar al te"ei de licen-$. 5. depunerea tezei, n format electronic, n epozitoriul A!"#, n scopul testrii antiplagiat - cu cel puin 3 spt45ni %naintea #erioadei de e)amen< 4. predarea tezei n original la catedr, cu acordul conductorului tiinific, i nregistrarea n egistrul evidenei tezelor de licen - cu cel puin 3 spt45ni %naintea #erioadei de e)amen< $. verificarea de ctre eful de catedr a corespunderii con%inutului tezei n varianta scris pe &'rtie cu cea n format electronic, pentru a exclude plasarea n epozitoriul A!"# a materialului ce nu %ine de tema supus cercetrii( ). sus%inerea public a tezei de licen%, nso%it de avizul conductorului *tiin%ific *i vizat de *eful de catedr, va avea loc n conformitate cu orarul stabilit. Studentul* %n calitate de autor* este singurul r$s#un"$tor #entru e)actitatea .i eridicitatea tuturor datelor #re"entate %n lucrare.

GD)*)E%TL G+id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen

PAGINA 6/35

GD)*)E%TL G+id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen

PAGINA 2/35

3) ROL(L O!D( 'TOR(L(I 6TII!2I#I


/e #arcursul ela+or$rii te"ei de licen$* ,iecare student este asistatB%ndrumat de un conduc$tor tiini,ic. Conduc$tor al te"ei de licen$ #oate ,i desemnat un #ro,esor uni ersitar* con,ereniar uni ersitar sau lector su#erior din cadrul catedrelor de s#ecialitate* cercet$tor tiini,ic de %nalt$ cali,icare din instituiile de cercetare7#roiectare* #recum i s#ecialist #ractician din economia naional$. Dn cadru didactic #oate coordona #n$ la :9 te"e de licen$* #entru o norm$ didactic$ de#lin$* de aceea a#ro+area conduc$torului a ,i e,ectuat$ %n ordinea de#unerii cererii la catedr$. Cn ca"ul %n care se com#letea"$ num$rul sta+ilit #entru un anumit conduc$tor tiini,ic* cererile su#limentare or ,i re#arti"ate altor cadre didactice. Conduc$torului .tiin-i,ic al te"ei de licen-$ %i re in urm$toarele acti it$-i2 in,ormarea studentului cu #ri ire la eta#ele de reali"are i #re"entare a /lanului calendaristic de ela+orare a te"ei de licen$< e)aminarea i a#ro+area #lanului te"ei de licen-$< consultarea studentului ori de cte ori acesta solicit$* %n orele de ser iciu< o,erirea unor sugestii cu #ri ire la con-inutul te"ei* inclusi o+ser a-ii critice .i recomand$ri de corec-ie< recomandarea surselor +i+liogra,ice la tema cercetat$< monitori"area i a i"area #eriodic$ a stadiului %nde#linirii o+iecti elor de eta#$* semnnd %n /lanul calendaristic la com#artimentul 1Gi"e de e)ecutare1< anali"a con-inutului integral .i a ,ormei ,inale a te"ei< admiterea te"ei de licen$ #entru #lasare %n Sistemul Anti /lagiat< %ntocmirea %n +a"a ariantei ,inale a te"ei a Avizului asupra tezei de licen 'Ane)a ;(. Deoarece te"a de licen$ este o lucrare #ersonal$ a c$rei res#onsa+ilitate re ine studentului* conduc$torul .tiin-i,ic asist$ .i sus-ine studentul* ,$r$ a im#une unele idei neacce#tate de c$tre student. La ,inali"area te"ei de licen$* conduc$torul .tiin-i,ic anali"ea"$ con-inutul te"ei .i cores#underea acesteia cu cerin-ele %naintate de Ghid* %ntocmind un a i" %n care men-ionea"$ as#ectele #o"iti e* dar .i o+iec-iile .i neaFunsurile* e alund* totodat$* cu not$ te"a #re"entat$. Planul calendaristic de executare a tezei de licen *i Avizul conductorului *tiin%ific sunt documente obligatorii semnate de conductorul tiinific pentru acceptarea *i sus%inerea tezei.

GD)*)E%TL G+id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen

PAGINA 10/35

7) ATRIB(IILE E#(L(I ATEDREI DE %$E IALITATE


Cn sco#ul ,acilit$rii #rocesului ela+or$rii* #re"ent$rii i susinerii te"ei de licen$* e,ul catedrei de s#ecialitate a %ntre#rinde urm$toarele m$suri2 a i"area tematicii te"elor de licen$ ela+orate %n cadrul catedrei %n anul de studii #recedent celui %n care se ela+orea"$ i se susine te"a< #re"entarea* #e su#ort de hrtie s#re a#ro+are Consiliului !acult$ii tematicii te"elor de licen$ a#ro+ate la catedr$ i #lasarea acesteia #e #agina HEB a catedreiB,acult$ii< desemnarea conduc$torului tiini,ic %n tim# de #n$ la 9 s$#t$mni du#$ %ncheierea termenului de de#unere a cererilor de c$tre studeni< #lasarea in,ormaiei #ri ind a#ro+area temelor i conduc$torilor te"elor de licen$ #e #agina HEB a catedrei sau #e #anoul de a i"e a catedrei< a#ro+areaB res#ingerea solicit$rii de modi,icare a temei te"ei* cu = luni #n$ la %nce#utul sesiunii de susinere a te"elor< a#ro+areaB res#ingerea cererii cu #ri ire la tema te"ei de licen$ #entru studenii ce solicit$ susinere re#etat$< se %nregistrea"$ ca utili"ator %n sistemul de gestiune a cursurilor ASE& I &??DLE 'EEE. le.ase.md( #entru a eri,ica* ulterior* ni elul de coinciden$ a te"elor de licen$< in,ormea"$ conduc$torul tiini,ic cu #ri ire la Instruciunea #ri ind intenia de ela+orare a te"ei i a Instruciunii #ri ind #lasarea te"ei de licen$ %n sistemul Anti /lagiat< admitereaBres#ingerea s#re susinere a te"ei de licen$ %n +a"a ra#ortului din Sistemul Anti /lagiat i a a i"ului la te"a de licen$ %ntocmit de conduc$torul tiini,ic.

GD)*)E%TL G+id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen

PAGINA 11/35

8) %TR( T(RA/ O!2I!(T(L 6I "OL(&(L TE1EI DE LI E!2'


Te"a de licen-$ este structurat$ #e ca#itole .i include urm$toarele elemente o+ligatorii2 operta 9 se a#lic$ o etichet$ cu dimensiunea :0 ) :4 cm 'Ane)a =(* care conine urm$toarea in,ormaie2 sigla .i denumirea institu-iei 'ASE&7ului(< numele i #renumele de#lin al studentului i gru#a academic$< denumirea 'titlul( te"ei de licen$< numele* #renumele i titlul tiini,ico7didactic al conduc$torului tiini,ic< locul 'Chiin$u( i anul ela+or$rii te"ei de licen$. $a.ina de titlu 9 se #er,ectea"$ con,orm Ane)ei 5 i a conine2 denumirea instituiei de %n $$mnt 'Academia de Studii Economice din &oldo a(< denumirea ,acult$ii i a catedrei de s#ecialitate< numele .i #renumele studentului< denumirea 'titlul( te"ei de licen$< meniunea 1Te"$ de licen$1< ci,rul .i denumirea s#ecialit$-ii< a i"ul de admitere la susinere a e,ului de catedr$ 'cu s#aiul re"er at #entru semn$tur$(< men-iunea 0Autor1 cu indicarea numelui* #renumelui studentului* gru#a academic$ .i ,orma de studii 'cu s#aiul re"er at #entru semn$tur$(< date des#re conduc$torul tiini,ic 'nume* #renume* titlul tiini,ico7didactic( 'cu s#aiul re"er at #entru semn$tur$(< locul 'Chiin$u( i anul ela+or$rii te"ei de licen$. Declaraia pe propria rspundere 9 te"a de licen$ tre+uie s$ re,lecte integral munca autorului* de aceea studentul va se4na :n ori.inal 1Declara-ia #e #ro#ria r$s#undere1 'Ane)a 4(* din care re"ult$ c$ te"a %i a#arine .i sunt res#ectate dre#turile de autor. uprins 9 %n 0Cu#rins1 sunt men-ionate toate ca#itolele .i su+ca#itolele te"ei de licen$ cu #reci"area #aginilor la care acestea #ot ,i g$site. Cn Ane)a A sunt #re"entate modele de Cu#rins. 0Cu#rins17ul este %ntocmit a#licndu7se o#-iunile &icroso,t Hord7ului 'Insert* 3e,erences* Inde) and Ta+les(. Golumul 0Cu#rinsului1 este de : I 9 #agini. Lista abrevierilor 'o#-ional( 7 %n ordinea al,a+etic$ sunt listate toate acronimele ,olosite %n te)t* %m#reun$ cu semni,ica-ia ini-ialelor .i traducerea %n lim+a romn$ 'dac$ este ca"ul(. De exemplu:

GD)*)E%TL G+id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen BERD ; Banca Euro#ean$ de 3econstruc-ie .i De" oltare B!& ; Banca Na-ional$ a &oldo ei %< ; Curtea Su#rem$ de Justiie =&& I Cntre#rinderile mici .i miFlocii ODI&& ; ?rgani"a-ia de De" oltare a Cntre#rinderilor &ici .i &iFlocii %! ; Standardul Na-ional de Conta+ilitate

PAGINA 12/35

Lista -i.urilor i lista tabelelor 'o#-ional( 7 %n ca"ul %n care te"a de licen-$ con-ine ,iguri 'imagini* diagrame( .iBsau ta+ele numeroase* acestea #ot ,i #re"entate* imediat du#$ cu#rins* su+ ,orma unor liste '#entru ,iguri .i ta+ele( care con-in numele ,iec$rui element .i num$rul #aginii la care se a,l$ acesta. Introducere 9 aceasta a conine in,ormaii #ri ind2 7 Im#ortan-a .i actualitatea temei< 7 Sco#ul .i o+iecti ele cercet$rii< 7 ?+iectul in estigat .i su+iectul cercetat< 7 &etodologia cercet$rii< 7 Ba"a in,orma-ional$< 7 Descrierea concis$ a ,iec$rui dintre ca#itolele te"ei< 7 /re"entarea cantitati $ a elementelor adiacente '+i+liogra,ie* ane)e(. Introducerea nu se numerotea"$ ca un ca#itol se#arat* iar olumul ma)im al acesteia este de = 7 5 #agini. oninutul de baz al tezei 9 te"a de licen$ este e)#us$ %n 9 7 = ca#itole* ,iecare a nd cte 9 7 5 su+ca#itole. Studentul* %m#reun$ cu conduc$torul .tiin-i,ic* decide* %n de#enden-$ de tematica te"ei* dac$ aceasta a con-ine : sau 9 ca#itole #ractice. Cn anumite situa-ii o+iecti e te"a #oate a ea .i mai mult de = ca#itole dac$ tematica a+ordat$ de autor are un caracter s#eci,ic .i nu e)ist$ solu-ia de structurare logico7analitic$ %n ma)im = ca#itole. Con-inutul de +a"$ al te"ei de licen-$ #oate a ea urm$toarea structur$2 apitolul I ; partea teoretic Cn #rimul ca#itol se #re"int$ cadrul teoretic al #ro+lemei cercetate. Studentul* studiind literatura de s#ecialitate* descrie conce#-iileBteoriileBmodelele de +a"$* e,ectuea"$ anali"a acestora* #re"entnd a antaFele .i limitele. Cn aceast$ #arte a te"ei* studentul tre+uie s$ demonstre"e ca#acitatea de a selecta di erse surse +i+liogra,ice* de a le anali"a .i de a7.i ,ormula #ro#riul #unct de edere. Golumul #$r-ii teoretice constituie cca. =0 K din olumul te"ei. apitolul II ; partea analitic Ca#itolul II* %n ,uncie de caracterul i coninutul temei* #oate s$ #re ad$ o anali"$ a #rinci#alilor indicatori ai acti it$-ii %ntre#rinderii* #e e)em#lul c$reia este ela+orat$ te"a de licen-$* e)aminndu7se #ro+lemele din acti itatea #ractic$ '#e un ca" concret sau #e situaii similare(. Golumul #$r-ii analitice constituie cca. 50 K din olumul te"ei. apitolul III ; partea practic Ca#itolul III cu#rinde re"ultatele cercet$rii e,ectuate* #recum .i inter#retarea acestora. Este rele at ra#ortul dintre re"ultatele #ro#rii .i cele din literatura de s#ecialitate i sunt trase #rinci#alele conclu"ii ale studentului %n +a"a cercet$rii e,ectuate.

GD)*)E%TL G+id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen

PAGINA 13/35

Golumul materialului ilustrati din te"$ ',iguri* ta+ele* etc.( nu a de#$.i =0 K din olumul #$r-ii de +a"$. /entru te"ele de licen$ din domeniul ibernetic i in-or4atic econo4ic i In-or4atica se admite modi,icarea coninutului de +a"a al lucr$rilor %n con,ormitate cu cerinele standardelor %n igoare #entru #roiectele in,ormatice. De regula* te"ele de licen$ %n aceste domenii sunt orientate s#re crearea unor tehnologii in,ormaionale 'sisteme in,ormatice* a#licaii so,t* etc.(* care e +ine sa ,ie im#lementate %n #ractica reala a organi"aiilor. Ast,el* coninutul de +a"$ al te"ei de licen$ este e)#us %n =75 ca#itole* ,iecare a nd cte = 7 5 su+ca#itole* iar #artea teoretic$ %n te"ele de licen$ din domeniul dat se conto#ete cu toate com#artimentele #ractice. La %nce#utul ,iec$rui ca#itol i su+ca#itol sunt e ideniate as#ectele teoretice rele ante #entru #artea res#ecti a de #roiect* demonstrndu7se ca#acitatea de a selecta sursele +i+liogra,ice necesare si* totodat$* ca#acitatea de a argumenta soluiile de #roiect #ro#use. /entru te"ele de licen-$ %n domeniul Dreptului se admite structura %n 9 I = ca#itole2 un ca#itol teoretic .i unul sau dou$ ca#itole analitice %m+inate cu anali"a reglement$rii %n igoare .i a #racticii Fudiciare dac$ e)ist$ s#e-e de acest ,el. Ca#itolul I al lucr$rii este teoretic .i are ca sco# de a anali"a esen-a rela-iilor Furidice .i economico7sociale* care #re"int$ #rin sine o+iectul in estiga-iei. Aici o+iectul in estigat #oate ,i re,lectat %n as#ect istorico7e oluti . Con-inutul acestui ca#itol #ermite de a a#recia cunoa.terea de c$tre autor a surselor literare %n economie .i Furidic$* ca#acitatea mentalit$-ii critice* a e iden-ia #ro+lemele esen-iale la moment* a com#ara di,erite #uncte de edere asu#ra cau"elor %n studiu. Cn ca#itolele II .i III #e +a"a te"elor #rinci#ale* e)#use %n ca#itolul I* se anali"ea"$ .i se generali"ea"$ acti itatea organi"a-iei sau institu-iei Furidice #ri ite #rin #risma reglement$rilor %n igoare ale 3e#u+licii &oldo a* ce #oate ,i %m+inat .i cu un studiu com#arat* dac$ tematica te"ei are asemenea o+iecti . $entru -iecare specialitate/ catedra de pro-il/ ar putea elabora instruc iuni 4ai detaliate privind coninutul de baz a tezei) oncluzii 7 %n cadrul acestei #$r-i* sunt ,ormulate cele mai im#ortante conclu"ii ale cercet$rii* #recum .i recomand$rile o+inute %n re"ultatul cercet$rilor. Conclu"iile nu se numerotea"$ ca un ca#itol a#arte i are un olum de cca. 9 7= #agini. Biblio.ra-ie 9 indic$ olumul .i calitatea document$rii teoretice a studentului. Cn lista +i+liogra,ic$ or ,i inserate doar lucr$rile consultate* indi,erent de natura lor #rimar$. Nu se #ermite indicarea titlurilor care nu au ,ost consultate. De asemenea* toate sursele citate %n te)tul lucr$rii tre+uie s$ se reg$seasc$ %n lista +i+liogra,iei. Lista cu re,erine +i+liogra,ice tre+uie s$ conin$ %ntre 90 i =0 de titluri +i+liogra,ice* care #ot ,i re#arti"ate du#$2 Acte normati e 'legile 3e#u+licii &oldo a* hot$rrile Gu ernului 3e#u+licii &oldo a* regulamente* materiale instructi e i metodice(< &onogra,ii* manuale* lucr$ri didactice* +rouri<

GD)*)E%TL G+id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen

PAGINA 13/35

Articole din ediii #eriodice 're iste* culegeri de articole etc.(< 3esurse electronice< Standarde< Documente interne etc. Cn +i+liogra,ie* manualele* monogra,iile etc. se includ %n ordinea al,a+etic$ a numelui autorului. Cn ca"ul re,erinelor +i+liogra,ice de #e Internet* se indic$ adresa de Internet com#let$ cu #reci"are %ntre #arante"e a datei acces$rii adresei res#ecti e. 3egulile #ri ind asigurarea +i+liogra,ic$ a te"ei sunt #re"entate %n Ane)a 6. Ane>e 9 con-in materialele care #ot com#leta ideile din te"a de licen$* la ele ,$cndu7se re,erin-e #e #arcursul lucr$rii. Ane)ele nu se includ %n olumul lucr$rii* sunt e)#use %n ordinea %n care sunt ,$cute re,erine %n te)tul de +a"$. La ,iecare Ane)$ se indic$ titlul .i sursa de unde a ,ost #reluat documentul res#ecti . +olumul tezei de licen, con,orm Deci"iei Senatului ASE& nr. 5B@ din 94 martie 900;* este de 40 7 A0 #agini. ,abelul "olu4ul co4parti4entelor tezei de licen& !r) Denu4irea co4parti4entului "olu4ul/ pa.ini Co#erta 'eticheta( : /agina de titlu : Declara-ia #e #ro#ria r$s#undere : Lista a+re ierilor 'o#-ional( : Lista ,igurilor .i lista ta+elelor 'o#-ional( : Cu#rins : Introducere =75 Ca#itolul I. :6 7 :@ Ca#itolul II. :@ 7 90 Ca#itolul III. :4 7 :@ oncluzii 97= ,otal, pagini ?* Bi+liogra,ia #n$ la 4 :0. Ane)e nu mai mult de :B= din olumul te"ei

GD)*)E%TL G+id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen

PAGINA 15/35

?)

ERI!2E RE#ERITOARE LA REDA TAREA TE1EI DE LI E!2'


?)0) E>i.ene de per-ectare

3edactarea te"ei de licen$ tre+uie s$ cores#und$ urm$toarelor cerin-e2 Te"a de licen$ se editea"$ com#uteri"at #e hrtie al+$* ,ormat A5* #e o singur$ #arte a ,oii. Te"a de licen$ se #er,ectea"$ ,olosindu7se ,ontul Times NeE 3oman cu dimensiunea de :9 #t. S#a-iul %ntre rnduri este de :*4 inter ale. Te)tul se ni elea"$ du#$ am+ele cm#uri laterale. /aginile te"ei au urm$torul cm#2 %n stnga I =0 mm* sus I 94 mm* %n drea#ta I :4 mm* Fos I 94 mm. Toate #aginile te"ei se numerotea"$* %nce#nd cu #agina de titlu .i terminnd cu ultima #agina* ,$r$ a admite li#sa acestora sau re#etarea lor. /e #agina de titlu nu se #une num$rul #aginii. Num$rul #aginii se indic$ #e cm#ul din drea#ta #aginii* sus sau Fos. Titlul ca#itolelor sunt scrise cu litere maFuscule ',ont :57:A #t.* +old* centrat(* a su+ca#itolelor L cu litere mici* %n a,ar$ de #rima liter$ ',ont :5 #t.* +old* centrat(. Du#$ denumirea ca#itolului sau a su+ca#itolului nu se #une #unct. Ca#itolele se numerotea"$ cu ci,re romane* iar su+ca#itolele cu ara+e. !iecare ca#itol %nce#e din #agin$ nou$* su+ca#itolele urmea"$ succesi . Su+linierea titlurilor nu se admite. Toate ta+elele* ,ormulele* ,igurile 'desene* diagrame etc.( se numerotea"$* indicndu7 se num$rul ca#itolului .i num$rul de ordine a acesteia. De e)em#lu* Ta+elul :.9 'ta+elul doi din ca#itolul %nti(. 'Ane)a @( Denumirea ta+elului se am#lasea"$ deasu#ra ta+elului* iar a ,igurii I su+ ,igur$. Cn mod o+ligatoriu este necesar de indicat unit$ile de m$sur$ i sursele +i+liogra,ice. Ta+elele .i ,igurile din ane)e se numerotea"$ lund %n considerare num$rul ane)ei* de e)em#lu* Ta+elul A :.9 'ta+elul 9 din Ane)a :(. Ta+elul ce ocu#$ mai mult de 9B= din #agin$ se #lasea"$ la Ane)e. Dac$ ta+elul nu #oate ,i #lasat #e o singur$ #agin$* continuarea acesteia a %nce#e cu indicarea 0Continuare ta+elul 9.:1. Denumirea coloanelor %n ca"ul dat nu se re#et$* indicndu7se doar num$rul acestora. !ormuleleBecuaiile or ,i centrate* iar numerotarea acestora se a #lasa la s,r itul rndului. E)#lica-ia sim+olurilor utili"ate se #re"int$ su+ ,ormul$ %n ordinea %n care ele urmea"$. &odele de #re"entare .i numerotare a ta+elelor* ,igurilor .i ,ormulelor sunt #re"entate %n Ane)a @.

GD)*)E%TL G+id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen

PAGINA 1-/35

Cn mod o+ligatoriu* se utili"ea"$ literele cu diacritice s#eci,ice lim+ii romne '$* * %* .* - .i maFusculele lor(. Semnele de #unctua-ie 'M.M* M<M* M*M* MNM* MOM( sunt urmate %n mod o+ligatoriu de un s#aiu. Nu sunt acce#tate #rescurt$ri ale cu intelor. Cn te"$ nu se admit %nsemn$ri* corec-ii* contur$ri de litere* .ters$turi* #ete* ad$ug$ri la #agin$ etc. Im#rimarea te"ei #e hrtie tre+uie s$ ,ie calitati $. Literele* semnele* ,ormulele* ,igurile tre+uie s$ ai+$ aceea.i intensitate #e #arcursul rndului* #aginii* lucr$rii %n ansam+lu* iar indicii ,ormulelor tre+uie s$ ,ie li"i+ili. Se recomanda a ti#$ri te"a la im#rimant$ laser. Te"a se leag$ %n co#erte cartonate 'co#ert$ tare( %ntr7un singur e)em#lar. ?)@) Reco4andri stilistice

Te"a de licen$ constituie un te)t tiini,ic* care necesit$ ordonarea coerent$ i succint$ a ideilor* e itndu7se orice greeli gramaticale. !ra"ele tre+uie s$ ,ie concise i clare* e itndu7se ,olosirea unui stil #rea meta,oric. Se recomand$ a utili"a aa e)#rim$ri ca2 1#rin urmare1* 1cu toate c$1* 1 aa cum re"ult$ din cele menionate anterior1 etc. E)#unerea materialului %n te"a de licen$ se ,ace de la #ersoana a treia* ,olosindu7se un lim+aF im#ersonal. Ast,el* or ,i e itate e)#resiile 1eu consider1* 1%n o#inia mea1 etc.

GD)*)E%TL G+id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen

PAGINA 1//35

A) EBIGE!2E ETI E
Te"a de licen$ tre+uie s$ re,lecte integral munca studentului. Toate sursele +i+liogra,ice utili"ate or ,i men-ionate %n lista +i+liogra,ic$* %n ca" contrar* studentul a ,i %n inuit de #lagiat. Cn sco#ul de#ist$rii ca"urilor de #lagiat* de susinere re#etat$ a aceleiai te"e de licen$ #recum i a co#ierii a unor #asaFe integrale din di,erite surse #rin deci"ia Senatului ASE& a ,ost a#ro+at Regulamentul privind prevenirea plagiatului n rndul studenilor masteranzilor! Cn con,ormitate cu regulamentul dat* #rin #lagiat academic se %nelege 1ac-iunea de #reluare a unor #roduse de munc$ intelectual$ .i #resu#une e)#unerea* %ntr7o o#er$ scris$ sau o comunicare oral$* inclusi %n ,ormat electronic* a unor crea-ii intelectuale originale e)trase din o#ere scrise* inclusi %n ,ormat electronic* ale altor autori* ,$r$ a men-iona acest lucru .i ,$r$ a ,ace trimitere la sursele originale.1 /entru a ,i e itate %n inuirile %n #lagiat* studentul tre+uie s$ ,ac$ re,erin-e la sursele citate* #recum .i s$ indice sursa de in,ormare* %n su+solul #aginii* ,olosind &icroso,t Hord7ul 'Insert* 3e,erence* !ootnote( .i con-innd datele +i+liogra,ice cu indicarea #aginii. !iecare student este o+ligat* cu acordul conduc$torului tiini,ic* s$ de#un$ te"a de licen-$ %n ,ormat electronic* %n 3e#o"itoriul ASE& 'sistemul anti7#lagiat(* #n$ la #re"entarea la catedr$* %n sco#ul sta+ilirii gradului de coinciden-$ a te"ei cu alte surse. Cn ca"ul %n care aceasta con-ine mai #u-in de A0K te)t original se constat$ o situa-ie de #lagiat. Pe,ul de catedr$ a %ntocmi un #roces7 er+al de constatare a #lagiatului #e care %l a %nainta Juriului !acult$-ii. Juriul a anali"a ca"ul #resu#us de #lagiat .i a lua una din urm$toarele deci"ii2 7 te"a este admis$ #entru sus-inere* dac$ nu s7a ade erit ,a#tul #lagiatului sau au ,ost sta+ilite ,a#te minore* in oluntare de #lagiat* 7 te"a nu este admis$ #entru sus-inere* dac$ s7a ade erit ,a#tul #lagiatului. Studentul a ,i in,ormat* #rin a,i.are #e #anoul catedrei* re,eritor la deci"ia luat$* %n curs de 95 de ore. Cn ca"ul de#ist$rii #lagiatului de c$tre Comisia #entru e)amenul de licen-$Bmasterat* %n cadrul e)amenului de sus-inere a te"ei* te"a a ,i a#reciat$ cu nota : 1unu1. Studentul care a ,ost de#istat* a doua oar$* c$ a #lagiat te"a nu a ,i admis #e iitor la e)amenul de sus-inere a te"ei. $la.iatul :n cazul unei teze de licen reprezint o -raud intelectual 4aCor/ care atra.e i4ediat eli4inarea din e>a4enul de susinere a tezei respective/ -apta -iind conse4nat :n Dosarul personal al studentului)

GD)*)E%TL G+id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen

PAGINA 16/35

D) $RO ED(RA DE AD&ITERE LA %(%2I!EREA TE1EI DE LI E!2'


Depunerea :n %iste4ul Anti $la.iat A%E& u cel puin 3 spt45ni :naintea e>a4enului de -inalizare a studiilor , fiecare absolvent este obligat s depun, conform prevederilor "nstruciunii privind plasarea tezelor de licen masterat pentru verificarea gradului de plagiat* te"a de licen$* n format electronic, n epozitoriul A!"#.
:.

Depunerea tezei de licen la catedra de specialitate Te"a de licen$ co#ertat$ i #er,ectat$ con,orm #re ederilor #re"entului Ghid* %nsoit$ de /lanul calendaristic a i"at de conduc$torul tiini,ic se #re"int$ s#re %nregistrare la catedra de #ro,il %n "iua %nregistr$rii %n Sistemul Anti /lagiat. De#unerea i %nregistrarea n Registrul evidenei tezelor de licen la catedra de s#ecialitate este #osi+il$ doar %n ca"ul %n care te"a este semnat$ de conduc$torul tiini,ic i student #e #agina de titlu.
9. =. Ad4iterea la susinerea tezei de licen e,ul catedrei admite la susinere te"a de licen n urmtoarele condiii: A i"ul ,a ora+il al conduc$torului tiini,ic 'Ane)a ;#$ Rezultatele Raportului privind gradul de coinciden al lucrrilor ncrcate de ctre utilizatori, care atest nivelul redus de coinciden %pn la &'( text original#!

GD)*)E%TL G+id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen

PAGINA 12/35

E) %(%2I!EREA TE1EI DE LI E!2'


Te"ele de licen$ admise s#re susinere sunt #re"entate %n ,a-a Comisiilor #entru e)amenul de licen$* com#onena c$reia este a#ro+at$ #rin ordinul rectorului ASE&. ?rarul susinerii te"elor se a a,ia la A i"ierul catedreiB,acult$ii de s#ecialitate iBsau #agina Ee+ a catedreiB,acult$ii. Ne#re"entarea a+sol entului la data* ora i locaia sta+ilite #oate atrage eliminarea acestuia din e)amenul de licen$. Susinerea te"ei de licen$ este #u+lic$. Studentului i se o,er$ :0 7 :4 min. #entru #re"entarea acesteia. Comunicarea er+al$ #oate ,i %nsoit$ de #re"entarea %n /oEer /ointB/re"i. Cn sco#ul utili"$rii e,iciente a tim#ului re"er at #re"ent$rii* se recomand$ ca studentul s$ ela+ore"e un #lan de e)#unere a ra#ortului* care ar a ea urm$toarea structur$2 Titlul te"ei de licen$< Im#ortan-a .i actualitatea temei< Sco#ul .i o+iecti ele te"ei< ?+iectul in estigat .i su+iectul cercetat< 3e"ultatele cercet$rii< Conclu"ii. Du#$ #re"entarea ra#ortului* studentul r$s#unde la %ntre+$rile mem+rilor Comisiei #entru e)amenul de licen$. 3$s#unsurile tre+uie s$ ,ie clare* succinte .i la su+iect* iar studentul tre+uie s$ demonstre"e att o +un$ #reg$tire general$ la #ro,il* ct .i o #reg$tire +un$ la tema te"ei de licen-$. Dlterior* se d$ citire A i"ul conduc$torului tiini,ic* studentul urmnd s$7i e)#un$ #ro#riul #unct de edere ,a$ de o+ieciile indicate.

GD)*)E%TL G+id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen

PAGINA 20/35

0*) E"AL(AREA TE1EI DE LI E!2'


Deci"ia Comisiei #ri ind a#recierea te"ei de licen$ are la +a"$ calitatea lucr$rii* conclu"iile conduc$torului tiini,ic* re"ultatele susinerii. Nota #ro#us$ de conduc$torul tiini,ic este orientati $. Nota ,inal$ re#re"int$ media aritmetic$ a notelor mem+rilor Comisiei* care se sta+ilete de comun acord la .edin-a %nchis$ a Comisiei #entru e)amenul de licen-$. /entru e aluarea te"ei de licen-$* mem+rii Comisiei or ,olosi criterii s#eci,icate %n Ta+elul 9. ,abelul . riteriile de evaluare a tezei de licen i ponderea -iecrui criteriu !r) crt) :. 9. =. 5. 4. A. riteriu de evaluare Argumentarea im#ortanei cercet$rii 3eali"area o+iecti elor cercet$rii CalitateaBcom#le)itatea document$rii 3ele an-a #ractic$ a studiului e,ectuat /er,ectarea te"ei 'li"i+ilitate* gra,ic$* elocin-$( /re"entarea lucr$rii i r$s#unsurile la %ntre+$ri $onderea 0*: 0*9 0*: 0*9 0*: 0*=

Nota ,inal$ 'N!( se a calcula con,orm ,ormulei2 !# F G Hi pi ':( unde2 Qi I #onderea criteriului Ri1< #i 7 nota criteriului Ri1* calculat$ ca media aritmetic$ a notelor atri+uite de c$tre mem+rii comisiei.
III /ota final se rotun0ete la nota ntreag cea mai apropiat, frac%iunile de 12 sutimi se rotun0esc n favoarea studentului.

3e"ultatul susinerii te"ei de licen$ se comunic$ studenilor %n aceeai "i* du#$ edina Comisiei #entru e)amenul de licen$. Cn ca"ul cnd te"a de licen$ a ,ost a#reciat$ cu o not$ su+ 4.00* Comisia #entru e)amenul de licen$ decide dac$ aceeai lucrare* du#$ recti,ic$rile necesare* #oate ,i #re"entat$ la o susinere re#etat$ %n sesiunile ulterioare sau este necesar$ schim+area temei te"ei de licen$. Cn ca"ul de#ist$rii #lagiatului %n #rocesul de sus-inere a te"ei* Comisia #entru e)amenul de licen-$ a#recia"$ te"a cu nota : 'unu(. Studentul are dre#tul s$ conteste re"ultatele e alu$rii te"ei de licen-$. Cererile #entru contestare se de#un %n scris la secretariatul Comisiei #entru e)amenul de licen-$* %n termen de ma)imum 95 ore de la comunicarea re"ultatelor. Contesta-iile or ,i e)aminate de c$tre Comisia de licen-$ %n termen de 5@ de ore de la de#unere cererii* %n #re"en-a unui mem+ru a Comisiei de su#ra eghere a e)amin$rii contestaiilor* desemnate #rin ordinul rectorului ASE&. Comisia #entru e)amenul de licen-$* du#$ re eri,icarea te"ei de licen-$* decide schim+area sau nu a notei #rin cre.terea sau #rin mic.orarea acesteia. Deci"ia Comisiei r$mne de,initi $.

GD)*)E%TL G+id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen

PAGINA 21/35

00) %(%I!EREA RE$ETAT'


Cn ca"ul %n care studentul nu a sus-inut te"a de licen-$ %n sesiunea sta+ilit$* acesta are dre#tul s$ o sus-in$ re#etat* de cel mult dou$ ori %n decursul a 4 ani de la a+sol ire* cu su#ortarea cheltuielilor de e)aminare* sta+ilite de ASE&. La a doua sus-inere* studentul a solicita recon,irmarea temei te"ei de licen-$* cu cel #uin A luni #n$ la %nce#erea e)amenului de licen$* #rin de#unerea cererii #e numele rectorului* a i"at$ de c$tre .e,ul catedrei de s#ecialitate .i decanul ,acult$-ii res#ecti e.

GD)*)E%TL G+id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen

PAGINA 22/35

BIBLIOGRA#IE
:. 3egulamentul7cadru #ri ind organi"area e)amenului de ,inali"are a studiilor su#erioare de licen-$* ciclul I* ?rdinul &ET al 3e#u+licii &oldo a nr. :5 din :4.09.900@ 9. 3egulamentul #ri ind organi"area e)amenului de ,inali"are a studiilor su#erioare de licen-$ %n ASE&* 3EG.0.?E!L din 9@.05.90:0( =. Ghidul #ri ind #er,ectarea te"elor de doctorat i autore,eratelor* >ot$rrea Comisiei de Atestare a CNNA* nr. AT 0=B:7: din 9= a#rilie 900;
5.

Codul de Etic$ uni ersitar$ al ASE&. EEE.ase.mdBBintegritatea

4. Deci"ia Senatului ASE& #ri ind e)ecutarea te"elor de licen$ %n cadrul ASE&* nr. :B@ din 9@ a#rilie 90:0 A. Deci"ia Senatului ASE& #ri ind o#timi"area #rocesului de ela+orare a lucr$rilor %n ,orm$ scris$ %n ASE&* nr. 5B@ din 94 martie 900; 6. BEL?STECINIC Gr.* SAGCIDC ?). )ndrumar metodic pentru ndeplinirea teze de licen i a tezei de masterat pentru studenii facultii *+usiness i ,dministrarea ,facerilor-, .pecialitii */ar0eting i 1ogistic-. Chiin$u2 ASE&* 90:0. :6 #. @. BDCD3 G.* G3ABA3?GSC>I L. "ndicaii metodice privind elaborarea tezei de licen pentru studenii specialitii -2ontabilitate-. Chiin$u2 ASE&* 900;. =9 #. ;. C>ICIDC A. i alii 34id privind elaborarea i susinerea tezelor proiectelor de licen* ela+orat %n cadrul #roiectului :555455 TE&/DS 900@ I !3 7 J/>ES 1De" oltarea de #arteneriate cu %ntre#rinderile din 3e#u+lica &oldo a1. Chiin$u2 CE/ DT&* 90:0. 9; #. :0. EC? D. 2um se face o tez de licen. Ia.i2 /olirom* 900A. 9A= #. ::. >CNCD 3.* ST3ATDLAT ?. B?TNA3I N. i alii "ndicaii metodice privind elaborarea i perfectarea tezei de licen pentru studenii anului """* s#ecialitatea 1!inane i +$nci1* Chiin$u2 ASE&* 900@. :4 #. :9. 3AD I. 2um se scrie un text tiinific. ed. a 97a* Ia.i2 /olirom* 900@. 9;5 #.

GD)*)E%TL G+id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen

PAGINA 23/35

A!EBE
Ane>a 0) ererea privind aprobarea te4ei tezei de licen 6e-ului catedrei
SSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSS

%ubse4natul JaKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL student JK .r)LLLLLLLLLLLL/ -or4a de :nv45nt J1IM#)R)KLLLLLLLLL/ adresa e94ail LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL/ nr) tele-onLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL ro. s dispunei aprobarea te4ei tezei de licen,LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL '#e +a"a materialelor SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS( te4a tradus :n li4ba en.lezLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL) %olicit :n calitate de conductor tiini-ic pe dl)Mdna ___________________________________________________________________ ______
%titlul, numele, prenumele# Data SSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS %semntura studentului#

!e desemneaz n calitate de conductor *tiin%ific


33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 %titlul, numele, prenumele# Data SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 'semn$tura .e,ului de catedr$( Data

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS %semntura conductorului tiinific#

%olicit sc+i4barea te4ei tezei susnu4ite pe, 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 te4a tradus :n li4ba en.lezSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS. Data SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS %acordul efului de catedr# Data SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

GD)*)E%TL G+id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen

PAGINA 23/35

%acordul conductorului tiinific#

GD)*)E%TL G+id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen Ane>a @) $lanul calendaristic de e>ecutare a tezei de licen

PAGINA 25/35

A$ROBAT, 6e- catedr


LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL NLLOLLLLLLLLLLLLL @*LLL

$lanul calendaristic de e>ecutare a tezei de licen


%numele i prenumele studentului#

Te4a tezei de licen& SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Etapele e>ecutrii tezei de licen&,

!r) crt)

Etapele

Ter4enul de realizare "iza de e>ecutare plan real

:. Cnregistrarea inteniei de ela+orare a te"ei %n


sistemul anti#lagiat 9. Studierea surselor +i+liogra,ice

=. Sta+ilirea o+iecti elor 5. A#ro+area #lanului te"ei 4. Culegerea materialelor #ractice A. Ela+orarea i #re"entarea ca#itolului I 6. Ela+orarea i #re"entarea ca#itolului II @. Ela+orarea i #re"entarea ca#itolului III ;. /re"entarea ariantei ,inale a te"ei :0. De#unerea te"ei* %n ,ormat electronic* %n
3e#o"itoriul ASE& ::. /redarea te"ei %n original la catedr$

%tudent JaK LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL


%semntura#

onductor tiini-ic LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL


%semntura#

GD)*)E%TL G+id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen

PAGINA 2-/35

Ane>a 3) &odel de etic+et pe coperta tezei de licen&

Dan "=RLA!/ .r) BA 008

TE1A DE LI E!2' O$articularitile 4ana.eriale :n cadrul :ntreprinderilor 4ici i 4iClociiO '#e +a"a materialelor S3L 1/rim$ ara1(
onductor tiini-ic, dr)/ con-. Ion $=%LAR( HII!'( 9 @*07

GD)*)E%TL G+id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen Ane>a 7) $a.in de titlu

PAGINA 2//35

A ADE&IA DE %T(DII E O!O&I E A &OLOD"EI #A (LTATEA B(%I!E%% 6I AD&I!I%TRAREA A#A ERILOR ATEDRA &A!AGE&E!T
%6imes 7e8 Roman, bold, 9: pt!, centrat#

Dan "=RLA!
'%6imes 7e8 Roman, bold, 9; pt!, centrat#

$ARTI (LARIT'2ILE &A!AGERIALE =! ADR(L =!TRE$RI!DERILOR &I I 'I &I<LO II Jpe baza 4aterialelor %RL O$ri4varaK
%6imes 7e8 Roman, bold, 9; pt!, centrat#

TE1' DE LI E!2'
%6imes 7e8 Roman, bold, 9& pt!, centrat#

%pecialitatea 3?3)0 Business (i ad4inistrare


%6imes 7e8 Roman, bold, 9: pt!, centrat#

AD&I% la susinere Pe, catedr$2 con,. uni . /renumele Numele SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 1SSS1SSSSSSSSSSSSSS90SS %6imes 7e8 Roman, 9< pt!#

Autor, student gr. BA ::4* %n $$mnt cu ,rec en$ la "i Dan "=RLA!
5555555555555555555555 %semntura#

onductor tiini-ic, dr.* con,. Ion $=%LAR(


555555555555555555555 %semntura#

HI6I!'( 9 @*07
%6imes 7e8 Roman, bold, 9: pt!, centrat#

GD)*)E%TL G+id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen

PAGINA 26/35

Ane>a 8) Declaraia pe propria rspundere

Su+semnatul 'a(*SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS a+sol ent al !acult$-ii SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS al Academiei de Studii Economice din &oldo a* s#ecialitatea SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS* declar pe propria rspundere c teza de licen & pe te4a SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS a -ost elaborat de 4ine i nu a 4ai -ost prezentat niciodat la o alt -acultate sau instituie de :nv45nt superior din ar sau din strintate/ iar e>e4plarul prezentat i :nre.istrat la catedr corespunde inte.ral cu varianta electronic plasat :n siste4ul Anti9pla.iat . De asemenea* declar c sursele utilizate :n tez/ inclusiv cele din Internet/ sunt indicate cu respectarea re.ulilor de evitare a pla.iatului 2 7 ,ragmentele de te)t sunt re#roduse %ntocmai .i sunt scrise %n ghilimele* de-innd re,erin-a #recis$ a sursei< 7 redareaBre,ormularea %n cu inte #ro#rii a te)telor altor autori con-ine re,erin-a #recis$< 7 re"umarea ideilor altor autori con-ine re,erin-a #recis$ a originalului.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Numele /remulele

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Semn$tura

GD)*)E%TL G+id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen Ane>a ?) Model de cuprins

PAGINA 22/35

Declaraia de propria rspunderePPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP)3 Lista abrevierilor JopionalKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP))7 Lista -i.urilor JopionalKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP8 Lista tabelelor Jopional(TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTA I!TROD( ERE PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP))A

apitolul I) TITL(LPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP)) :.:. Su+ca#itolul TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT :.9. Su+ca#itolul :.=. T... apitolul II) TITL(L 9.:. Su+ca#itolul 9.9. Su+ca#itolul 9.=. T. . apitolul III) TITL(L =.:. Su+ca#itolul =.9. Su+ca#itolul =.=. TTT O! L(1II BIBLIOGRA#IE A!EBE

GD)*)E%TL G+id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen

PAGINA 30/35

Ane>aA) Modele de prezentare a referinelor bibliografice :n con-or4itate cu standardul %& I%O ?E*,@*0@ In-or4are i docu4entare) Re.uli pentru prezentarea re-erinelor biblio.ra-ice i citarea resurselor de in-or4are 'IS? A;0290:0* IDT( A TE !OR&ATI"E :. Legea cu #ri ire la Centrul Na-ional Anticoru#-ie2 nr. ::0578G din 0A.0A.9009. /onitor =ficial al Republicii /oldova. 90:9* nr. 90;79::* A7:=. 9. >ot$rrea Gu ernului 3e#u+licii &oldo a cu #ri ire la organi"area .i ,unc-ionarea &inisterului Justi-iei2 nr. 6=A din 0=.:0.90:9. /onitor =ficial al Republicii /oldova. 90:9* nr. 9:979:4* :=7:A. &A!(ALE/ &O!OGRA#II/ L( R'RI DIDA TI E/ BRO(RI %c+e4a de baz a re-erinei biblio.ra-ice pentru 4ono.ra-ii JcriK, ele4ente principale ADT?3'I(. 6itlu!. Loc a#ari-ie2 Editura* an a#ari-ie. /agina-ia ' opional(. Num$r standardi"at 'ISBN(. "xemplul - 4publicaii cu autori5 :. BEL?STECINIC* Gr)/ SAU?GICI* G.* &?ISEENC?* E. .ecuritatea economic a statului: teorie, metodologie, practic. Chi.in$u2 ASE&* 90::. ISBN ;6@7;;647647 46570. 9. C>IST3DGA* B.* /ISANIDC< &.* SC3BD* ?.* D?DD7GDCEA* L.* B3AP?GSC>I7 GELENCIDC* G.* >A3CENC?* D. "ntegrarea i cooperarea economic regional. Chi.in$u2 ASE&* 90:0. ISBN ;6@7;;64764745470. =. &?LD?GAND/ Dumitru) Doctrine i economiti celebri. Chi.in$u2 A3C* 90::. ISBN ;6@7;;647A:7A=57@. 5. NEDE3IVA* Ale)andru .. a. 2ontabilitate financiar. Ed. a 97a* re . .i com#l. Chi.in$u2 ACA/* 900=. A=6 #. ISBN ;;647;6097:75. 4. TALEB* Nassim Nicholas. 64e +lac0 .8an: t4e impact of 4ig4l> improbable . 9nd ed. London2 /engium BooQs* 90:0. ISBN ;6@707:5:70=54;7:. A. WXYXZX[* \.]. ?@ABCAD E@AF@GHHI@AJGCID I CDKILLD@DCMI@NDHGO AEPIHIQGMIO. ^_`_abc2 dce_fg* 90:0. ISBN ;6@7;;647;5:74=79. "xemplul . 4fr autori5 :. ,nuarul statistic al Republicii /oldova <'9<! Chi.in$u2 Statistic$* 90:9. 4A0 #. ISBN ;6@7;;6476@7;=974. 9. Rroduction: >earboo0 <''S. 3ome2 !A?* 9005. 9A0 #. ISBN ;97470049:A79.

GD)*)E%TL G+id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen

PAGINA 31/35

"xemplul 3 4 teze, autoreferateK :. DAGID/ Constantin. Raionalizarea sistemului informaional din Republica /oldova n perspectiva integrrii n Tniunea Uuropean2 autore,. al t". de doct. %n economie. Chi.in$u* 90:=. =0 #. 9. hi^jk[]l[im* iaag. VNWFGXPD@YZI[ N\DP LICGCYAJ]W ICYP@NHDCPAJ2 n_o. T n7eg pfqa. agrf. ^_`_apr* 90::. :A: o. $(BLI AII =! &ATERIALELE O!#ERI!2ELOR/ %I&$O1IOA!ELOR :. SAGCIDC* ?)ana. &arQetingul ino a-ional ca instrument de #romo are a #arteneriatului dintre economie .i .tiin-$. In2 2ompetitivitatea i inovarea n economia cunoaterii2 con,. .t. intern.* 9@79; se#t. 90:9. Ch.2 ASE&* 90:9* ol.:* ##. :A=7:A6. ISBN ;6@7;;647647A967=. 9. NEDE3IVA* Ale)andru. As#ecte generale #ri ind tran"i-ia la noile standarde na-ionale de conta+ilitate. In2 2ontabilitatea i auditul n contextul integrrii economice europene: progrese i ateptri2 con,. .t. inter.* 4 a#r. 90:=. Chi-in$u2 ASE&* 90:=* ##. :=7:A. ISBN ;6@7;;6475959767:. =. VD3CAND* Giorel. 3olul conta+ilit$-ii %n #rocesul integr$rii economice. In2 Rroblemele contabilitii i auditului n condiiile globalizrii 2 con,. intern.* :47:A a#r. 9004. Chi.in$u2 ASE&* 9004* ##. @7:0. ISBN ;;6476479@;7A. ARTI OLE DI! EDIII $ERIODI E ADT?3'i(. Titlul articolului. 6itlul publicaiei seriale. Anul* olumul* num$rul serialului* #aginile unde este am#lasat$ lucrarea. Num$rul standardi"at 'ISSN(. :. /s3VAC>I* Ion.* PIPCAN* Natalia. E olu-ia schim+$rilor structurale din comer-ul e)terior al 3e#u+licii &oldo a. Uconomica! 90:9* nr. =* =;75A. ISSN :@:07;:=A. 9. C?TELNIC* Ala. tualitu in higher education2 current situation and #ers#ecti es 'case o, the 3e#u+lic o, &oldo a(. Revie8 of 3eneral /anagement. 90:9* 0?'9(* 6A7 @A. ISSN :@5:7@:@). =. >?L&ST3?&* B.* &ILG3?&* /. The ,irm as an incenti e sustem. ,merican Uconomic Revie8. :;;5. @5'5(* ;697;;:. ISSN 00097@9@9. 5. BIILAP* Ludmila* D?3?GAIA* Irina. Cultura organi"a-ional$ ca ,actor al com#etiti it$-ii %ntre#rinderii. ,nalele ,cademiei de .tudii Uconomice a /oldovei! 90:=* ed. a ::7a* nr. :* 4074A. ISSN :@467:5==. RE%(R%E ELE TRO!I E :. Pi.can* NadeFda. E olu-ia conce#-iilor #ri ind a u-ia na-ional$ .i #ro+lema com#etiti it$-ii. Uconomica vonlinew. 90:9* nr. 5* 67:5 vcitat =0 a#r. 90:=w. ISSN :@:07;:=A. Dis#oni+il2 htt#2BBase.mdB,ilesBeconomicaB90:9BecS90:9S5:.#d, 9. NATI?NAL 3ESEA3C> C?DNCIL vD.S.w* Committee on the Training Needs o, >ealth /ro,essionals to 3es#ond to !amilu Giolence. Current Educational Acti ities in the >ealth /ro,essions. In2 2onfronting 24ronic 7eglect: 64e Uducation and 6raining of ^ealt4 Rrofessionals on _amil> `iolence vonlinew. Hashington* DC2 National Academu /ress* 9009* ##. =4755 vcitat 9= June 900Aw. Dis#oni+il2 htt#2BBdarEin.na#.eduBo#en+ooQ.#h#Nrecord idx:0:96y#agex=4

GD)*)E%TL G+id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen

PAGINA 32/35

GD)*)E%TL G+id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen

PAGINA 33/35

Ane>a D)&odele de prezentare i nu4erotare a tabelelor/ -i.urilor i -or4ulelor


#odel de prezentare a tabelului Tabelul 0)3 !u4rul de salariai ai =&& :n anul @**E mii #ersoane !orme de #ro#rietate Total =&& #ro#rietatea #u+lic$ #ro#rietatea #ri at$ #ro#rietatea mi)t$ '#u+lic$ .i #ri at$( ,$r$ #artici#area str$in$ #ro#rietatea str$in$ #ro#rietatea %ntre#rinderilor mi)te 'cu #artici#area ca#italului str$in( C&& 7 total 30?/@ 96*: 944*@ A*9 :5*9 :=*0 %ntre#rinderi miFlocii 008/0 90*5 6@*0 =*@ 6*9 4*A din care2 %ntre#rinderi mici 00A/0 4*6 :00*0 9*: 5*6 5*A %ntre#rinderi micro D7/0 :*0 66*@ 0*9 9*= 9*@

%ursa, Raportul *,ctivitatea ntreprinderilor mici i mialocii n Republica /oldova n anul <''b888!statistica!md %citat '<!'c!<'9'#
#odel de prezentare a figurii

#i.ura @)0) Evoluia nu4rului =&& :n anul @**?9 @**E J4ii :ntreprinderiK

%ursa, Raportul *,ctivitatea ntreprinderilor mici i mialocii n Republica /oldova n anul <''b888!statistica!md %citat '<!'c!<'9'# #odel de prezentare a formulei

RR =
unde2 RR - #ragul de renta+ilitate 2_t 7 cheltuielile ,i)e totale Ru 7 #re-ul unitar

2_t Ru 2`u

'9.:.(

GD)*)E%TL G+id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen


2`u I cheltuielile aria+ile unitare

PAGINA 33/35

Ane>a E) Avizul conductorului tiini-ic

Acade4ia de %tudii Econo4ice din &oldova !acultatea SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Catedra SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

A"I1
asupra tezei de licen cu te4a SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS. elaborat de studentul JaK SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS* gr. * %n $$mntSSSSSSSSSSSSSSSSSSS* 3e,eritor la con-inutul te"ei de licen$ #ro#unem urm$toarele a#recieri2 !r) riteriu de apreciere ali-icativ #oarte bine Bine %atis-ctor crt)
J0*9EK JD9AK J?98K

!esatis-ctor J790K

:. 9. =. 5. 4. A. 6. @. ;.

Structura lucr$rii2 coeren-a conce#tual$ .i modalitatea de #re"entare A+ordarea teoretic$ a temei Trans#unerea #ro+lematicii #e o a#lica-ie #ractic$ Cores#underea con-inutului lucr$rii cu sco#ul .i o+iecti ele #ro#use Dtili"area in,orma-iei analitice %n e)#unerea materialului Di ersitatea .i actualitatea surselor +i+liogra,ice Contri+u-ia #ersonal$ a autorului Cores#underea te"ei cu #re ederile Ghidului 3ele an-a conclu"iilor

Su#limentar men-ion$m2 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Cn conclu"ie* consider$m c$ te"a de licen-$ %ntrune.te integralB#ar-ialBnu %ntrune.te 'de su+liniat( condi-iile #entru a ,i sus-inut$ %n ,a-a Comisiei #entru e)amenele de licen-$ . /ota propus de conductor2SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS onductor tiini-ic, LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
',unc-ia* titlul .tiin-i,ic(* 'numele* #renumele(7

LLLLLLLLLLLLLLLL
'semn$tura(

GD)*)E%TL G+id privind elaborarea i susinerea tezelor de licen Data

PAGINA 35/35