Sunteți pe pagina 1din 3

Furnizor: C.U.I/C.I.

F: Sediul: Judet: Contul: Banca:

Seria si numarul:

Cumparator: Nr.Reg.Com.:

Factura fiscala
Nr.Facturii: Data(ziua,luna,anul) Nr. aviz insotirea marfi: (daca este cazul) COTA TVA :

C.U.I Sediu: Judet: Contul: Banca: Pretul unitar (fara TVA) - Valoarea lei 4 5 (3x4)

Nr. Crt. 0 1 2 3 4 5

Denumirea produselor sau a serviciilor (lucrarilor) 1

U.M. 2

Cantitatea 3

- lei -

Semnatura si stampila furnizorului

Date privind expeditia Numele delegatului: Identificat cu B.I./C.I./ Seria: Nr.: Eliberat(a) de: Mijlocul de transport nr.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data: ora: Semnaturi:

Total din care: accize Semnatura de primire Total de plata (col.5 + col.6)

Valoarea TVA lei 6

Total de plata (col.5 + col.6)

Furnizor: C.U.I/C.I.F: 0 Sediul Judetul

0 0 0 CHITANTA nr Data 00-ian.-00

Am primit de la Adresa Suma de Reprezentand cva factura nr 0.00 adica 0

0 0

din Casier

00-ian.-00