Sunteți pe pagina 1din 132

FUNDAMENTELE ECONOMICE ALE INVESTIIILOR

CUPRINS
INTRODUCERE.................................................................................................................. 3
CAP. 1. INVESTIIILE I DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIAL....................4
1.1. Conceptul de investiii...................................................................................................................4
1.2. Clasificarea investiiilor.................................................................................................................8
1.3. Investiiile i strategia ntreprinderii............................................................................................11
1.4. Proiecte de investiii i programe de investiii............................................................................14
1.5. Caracteristici ale investiiilor.......................................................................................................1
CONCLUZII....................................................................................................................... 16
CUVINTE CHEIE.............................................................................................................. 17
CAP. 2. SURSELE DE FINANARE A INVESTIIILOR............................................20
2.1. !urse interne de finanare............................................................................................................2"
2.2. !urse e#terne de finanare...........................................................................................................22
2.3. $rganisme financiare internaionale............................................................................................23
2.4. %easing&ul 'credit&(ail)................................................................................................................28
2.5. !tructura de finanare a investiiilor............................................................................................2*
CAP. 3. EFICIENA ECONOMIC I DECIZIA DE INVESTIII...........................32
3.1. Conceptul de eficien+.................................................................................................................32
3.2. Procedura de selecie a proiectelor de investiii..........................................................................35
3.3. ,valuarea i anali-a proiectelor de investiii...............................................................................3*
CAP. 4. INDICATORI STATICI DE EVALUARE A EFICIENEI ECONOMICE A
INVESTIIILOR............................................................................................................... 41
4.1. Indicatori cu caracter general......................................................................................................41
4.2. Indicatori de (a-+........................................................................................................................43
4.3. .plicaie practic+.........................................................................................................................4*
CAP. . METODE FINANCIARE DE EVALUARE A PROIECTELOR DE
INVESTIII. INFLUENA FACTORULUI TIMP ASUPRA ......................................
PROCESULUI INVESTIIONAL...................................................................................
5.1. Influena factorului timp asupra investiiilor n perioada de edificare a o(iectivului.................55
5.2. .plicaie practic+.........................................................................................................................5*
5.3. /e0nica discont+rii. Calculul principalilor indicatori dinamici ai eficienei economice a
investiiilor..........................................................................................................................................1
5.4. 1omente de referin+ ale actuali-+rii..........................................................................................4
5.4.1. .ctuali-area la momentul lu+rii deci-iei 'm)..................................4
5.4.2. .ctuali-area la momentul nceperii lucr+rilor de investiii 'n).......2
5.4.3. .ctuali-area la momentul punerii n funciune a noului o(iectiv 'p)
.............................................................................................................................*
5.4.4. .ctuali-area la momentul scoaterii din funciune a capitalului fi#
'v).........................................................................................................................2"
5.5. Indicatorii 3+ncii 1ondiale.........................................................................................................22
5.5.1. .nga4amentul de capital..................................................................22
5.5.2. 5aportul dintre veniturile totale actuali-ate i costurile totale
actuali-ate............................................................................................................23
5.5.3. 6enitul net actuali-at 'valoarea actuali-at+ net+ total+)..................25
5.5.4. Indicele de profita(ilitate................................................................2*
5.5.5. 5ata intern+ de renta(ilitate a unui proiect de investiii '5I5).......2*
5.5.. Cursul de revenire net actuali-at '/estul 3runo)............................81
5.*. .plicaie practic+.........................................................................................................................82
CAP. 6. ELA!ORAREA I FUNDAMENTAREA ECONOMIC A PROIECTELOR
DE INVESTIII PE !AZA STUDIILOR DE FEZA!ILITATE..................................."7
.1. Concept........................................................................................................................................82
.2. 1etodologii de ela(orare a studiului de fe-a(ilitate...................................................................8*
.3. ,lementele principale ale studiului de fe-a(ilitate......................................................................*1
CAP. 7. RISCUL I DECIZIA DE INVESTIII.............................................................#7
2.1. Conceptul de risc.........................................................................................................................*2
2.2. ,valuarea riscului......................................................................................................................1""
CUVINTE CHEIE............................................................................................................ 104
RSPUNSURILE TESTELOR DE CONTROL I EVALUARE................................10
TESTE $RIL................................................................................................................. 117
RSPUNSURILE TESTELOR $RIL.........................................................................12#
MIC DICIONAR DE TERMENI UTILIZAI %N FUNDAMENTAREA
INVESTIIILOR............................................................................................................. 130
2
INTRODUCERE
Pre-entul curs se adresea-+7 n primul r8nd7 studenilor de la 9acultatea de :tiine
,conomice i .dministraie Pu(lic+7 toate speciali-+rile7 forma de nv++m8nt la distan+7 cu scopul
de a oferi acestora un prim pac0et de informaii referitoare la pro(lemele de (a-+ ale 9undamentelor
economice ale investiiilor.
Investiiile 4oac+ rolul de element generator n orice activitate economic+7 ceea ce face ca o
firm+ s+ se nasc+7 s+&i desf+oare activitatea sau s+ moderni-e-e i s+ de-volte capacitatea de
producie.
%ucrarea este structurat+ pe apte capitole7 cuprin-8nd elemente teoretice i aplicaii
practice. Capitolul I intitulat ;Investiiile i dezvoltarea economico-social< pre-int+ aspectele
introductive ale noiunii de investiie7 cu accent pe noiunea de investiii la nivelul firmei. =n al
doilea capitol sunt pre-entate sursele de finanare ale investiiilor7 trat8nd sursele interne i e#terne
ale investiiilor7 dar i pro(lema leasing&ului i evidenierea structurii de finanare a investiiilor. >n
su(capitol este dedicat i organismelor financiare internaionale. Capitolul al treilea7 intitulat
;Eficiena economic n luarea deciziei de investiii< pre-int+ conceptul de eficien+7 procedura de
selecie a proiectelor de investiii la nivelul firmei i elemente introductive7 selective privind
evaluarea i anali-a proiectelor de investiii. =n capitolul patru ;Indicatori statici de evaluare a
eficienei economice a investiiilor< sunt pre-entai? indicatorii cu caracter general i indicatorii de
(a-+. Capitolul cinci intitulat ;Metode financiare de evaluare a proiectelor de investiii< pre-int+
succesiv?
indicatorii imo(ili-+rilor din investiii sau influena factorului timp n perioada edific+rii
o(iectivului de investiii7 mpreun+ cu o aplicaie practic+@
te0nica actuali-+rii i momentele de referin+ ale actuali-+rii@
indicatorii folosii de 3anca 1ondial+ atunci c8nd se solicit+ un credit pentru investiii@
o aplicaie practic+ privind indicatorii 3+ncii 1ondiale.
=n capitolul ase este pre-entat conceptul de studiu de fe-a(ilitate cu aplica(ilitate la deci-ia
de investiii. .lte su(iecte sunt cele referitoare la metodologia de evaluare a studiilor de fe-a(ilitate
i elementele pe care tre(uie s+ le cuprind+ un studiu de fe-a(ilitate. Capitolul al aptelea intitulat
;Riscul i decizia de investiii< tratea-+ conceptul de risc7 mpreun+ cu noiuni de evaluare a
riscurilor i de introducere a evalu+rii riscului la nivel de firm+.
%ucrarea se spri4in+ pe o (i(liografie ampl+ n domeniul investiiilor7 al eficienei economic7
al lu+rii deci-iilor7 n management i teorii economice7 at8t n lim(a rom8n+7 c8t i n lim(ile
engle-+ i france-+. Aotele (i(liografice au rolul de a indica sursele folosite n ela(orarea lucr+rii7
dar i de a invita studenii i specialitii7 c+rora li se adresea-+7 s+ continue i s+ aprofunde-e studiul
acestui domeniul.
3
CAP. 1. INVESTIIILE I DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIAL
Rezumat
Investiiile reprezint factorul primordial al dezvoltrii economiei, iar nelegerea
conceptului de investiii va fi prima problem abordat. e asemenea, este necesar o clasificare
bine fundamentat a investiiilor, precum i impactul realizrii unei investiii asupra strategiei unei
ntreprinderi.
!n ultima parte a acestui capitol sunt definite noiunile de proiect de investiii i program de
investiii, precum i evidenierea caracteristicilor investiiilor.
1.1. Conceptul de investiii
Investiiile repre-int+ factorul primordial n strategia de-volt+rii economiei naionale7 a
tuturor ramurilor i domeniilor de activitate7 a sporirii veniturilor7 condiie a creterii nivelului de
trai B2C.
$rient+rile i o(iectivele cercet+rii economice7 n etapa actual+7 acord+ o atenie deose(it+
domeniului investiiilor.
Conceptul de investiie a fost i este de-(+tut n teoria economic+ din toate +rile7 fiind
e#primate mai multe opinii cu privire la coninutul i sfera de cuprindere a acestora.
.ccepiunea cea mai des nt8lnit+ pentru definirea investiiilor este aceea de c0eltuial+ sau
plasament de sume (+neti la un moment iniial7 pentru a o(ine efecte ulterioare7 iar numeroi
economiti7 din diverse +ri7 au c+utat s+ surprind+ c8t mai multe aspecte legate de coninutul i
mecanismul investiiilor.
>n prim aspect n definirea investiiilor se refer+ la faptul c+ acestea sunt opusul consumului
imediat7 care nseamn+ distrugerea unei p+ri din valoarea creat+7 n fapt7 distrugerea de avuie7
investiiile urm+rind tocmai contrariul. =n modelele de cretere economic+ ale lui DeEnes7 Farrod7
Gomar7 investiiile sunt considerate ca fiind egale cu economiile.
,conomistul france- P. .ftalion afirm+ c+ investiiile repre-int+ renunarea la sursele (+neti
lic0ide actuale contra speranelor n o(inerea unor resurse viitoare7 evident mai mari7 care vor fi
o(inute n timp.
$ definiie mai concret+ este dat+ de P. 1asse B1*C7 care consider+ c+ investiiile repre-int+
o c0eltuial+ actual+7 cert+7 reali-at+ pentru o(inerea ;unor efecte viitoare7 de cele mai multe ori
incerte<. P. 1asse sta(ilete patru elemente eseniale pentru o investiie?
!u(iectul7 repre-entat de cel care investete 'persoan+ fi-ic+ sau 4uridic+)@
$(iectul7 repre-ent8nd lucrul7 ntreprinderea7 firma7 utila4ul etc.7 deci modul n care se
concreti-ea-+ investiia@
Costul7 repre-ent8nd efortul suplimentar7 cert7 actual consumat pentru o(inerea acelui
o(iect concret@
,fectele valorice7 re-ultate prin reali-area investiiei7 care se o(in n viitor i repre-int+
n realitate7 o speran+ mai mult sau mai puin cert+.
Peumans B25C arat+ c+ a investi repre-int+ a do(8ndi (unuri concrete7 a pl+ti a-i un cost n
vederea o(inerii de venituri viitoare7 renunarea la o satisfacie cert+ imediat+ n favoarea unei serii
de sperane reparti-ate n timp.
$ alt+ definiie dat+ de economitii rui i americani su(linia-+ c+ nu este suficient+
considerarea investiilor ca o simpl+ c0eltuial+7 ci tre(uie avute n vedere dou+ sensuri pentru o mai
corect+ delimitare a noiunii de investiie i anume?
a. investiia este o c0eltuial+7 repre-ent8nd o surs+ financiar+ avansat+ i consumat+ n
pre-ent pentru a o(ine efecte viitoare@
4
(. investiia este n acelai timp7 o aciune7 o lucrare concreti-at+ n utila4e7 construcii etc.7
deci7 multitudinea de active fi#e i circulante prin care se o(in ntreprinderi noi7 se moderni-ea-+7
se reutilea-+ sau se de-volt+ cele e#istente.
Cu alte cuvinte7 investiia tre(uie anali-at+ su( un du(lu aspect?
financiar@
material sau fi-ic7
iar necorelarea celor dou+ elemente face7 practic nereali-a(il+ o investiie.
=n 5om8nia noiunea de investiie are dou+ accepiuni?
n sens larg, investiiile sunt definite ca plasarea unor sume de (ani n diferite domenii?
economic7 social7 cultural7 administrativ7 militar etc.7 pentru a construi i ac0i-iiona utila4e7
instalaii7 cl+diri7 pentru a preg+ti personal7 n vederea reali-+rii de noi te0nologii etc.7 dar i pentru
08rtii de valoare7 anga4amente n operaii comerciale7 (ancare sau operaii de (urs+7 inclusiv operaii
speculative@
n sens restr"ns, din punct de vedere economic7 investiiile se refer+ doar la c0eltuielile
prin care se creea-+ sau se ac0i-iionea-+ noi capitaluri fi#e i circulante7 productive i
neproductive7 pentru nlocuirea7 moderni-area sau de-voltarea unor active fi#e e#istente n
economie.
,#ist+ mai multe moduri de a(ordare a investiiilor 'figura nr. 1)?
#igura nr. $ % &ipuri de abordare a investiiilor
1. 'bordarea contabil i (uridic % consider+ investiiile ca fiind similare cu imo(ili-+rile7
nelese ca (unuri mo(ile sau imo(ile7 corporale sau necorporale7 ac0i-iionate sau create pentru
o ntreprindere7 destinate s+ r+m8n+ dura(ile7 deci s+ se materiali-e-e n ns+i ntreprinderea
respectiv+. ,le pot fi7 la r8ndul lor7 departa4ate astfel?
Imo(ili-+ri legate de e#ploatare@
Imo(ili-+ri n afara e#ploat+rii sau care nu sunt direct productive7 ele r+spun-8nd altor
preocup+ri.
.ceast+ nelegere a noiunii de investiii pre-int+ un du(lu neles. Pe de o parte7 permite
suprapunerea unei vi-iuni conta(ile i a unei vi-iuni 4uridice asupra investiiilor pentru c+7 n aceste
dou+ optici7 nu sunt reinute dec8t elementele patrimoniale. Pe de alt+ parte7 poate fi aplicat+ cu
uurin+ 'n momentul anali-ei (ilanului7 mai ales) ntruc8t pre-int+ un caracter o(iectiv
indiscuta(il7 atestat de evidena conta(il+.
/otui7 o astfel de accepiune a noiunii de investiii pre-int+ un caracter restrictiv7 deoarece
nu permite luarea n calcul a investiiilor care nu au inciden+ asupra activului ntreprinderii sau care
nu se pretea-+ la o evaluare (+neasc+ e#plicit+. .ceast+ vi-iune patrimonial+ a investiiilor e#clude
de fapt toate c0eltuielile care cresc potenialul viitor al ntreprinderii f+r+ s+ afecte-e valoarea unui
anumit activ. .stfel7 o campanie pu(licitar+ f+cut+ pentru a lansa o marc+ sau un produs nu poate fi
considerat+ o ;investiie pu(licitar+<. $ important+ operaie de preg+tire profesional+ care vi-ea-+
de-voltarea n timp a calific+rii i a potenialului salariailor nu poate fi considerat+ o ;investiie de
calificare<. !tudiile i modific+rile costisitoare f+cute cu privire la organi-area muncii7 a
procedeelor sau a serviciilor nu pot fi considerate ca ;investiii de organi-are<.
5
Investiii
.(ord+ri simple
.(ord+ri comple#e
.(ordarea
conta(il+
.(ordarea
4uridic+
.(ordarea
strict monetar+
.(ordarea
psi0ologic+
.(ordarea
economic+
.(ordarea
social+
Gin aceast+ perspectiv+ 4uridic+ i conta(il+7 orice c0eltuial+ care nu are inciden+
patrimonial+ direct+ nu este considerat+ investiie7 c0iar dac+ aceasta sporete n timp potenialul i
performanele ntreprinderii. !tudii economice recente evaluea-+ la circa 4"H partea investiiilor
patrimoniale n efortul glo(al de investiii al ntreprinderii i su(linia-+ astfel rolul determinant7 de
"H al investiiilor ;nemateriale< care nu se reg+sesc n ac0i-iii de simple elemente de activ B34C.
2. 'bordarea economic % consider+ investiiile ca fiind toate sacrificiile f+cute a-i n
sperana o(inerii n viitor a unor re-ultate7 al c+ror nivel total va fi superior c0eltuielilor iniiale.
Geci7 spre deose(ire de simpla nregistrare conta(il+7 definirea economic+ ine seama de o serie de
aspecte importante7 precum?
influena factorului timp@
noiunile de randament i eficien+ a operaiilor economice@
riscuri legate de viitor.
Ge asemenea7 o investiie poate fi repre-entat+ la fel de (ine printr&o ac0i-iie de (unuri7 de
ec0ipament7 dar i prin c0eltuieli pentru o campanie pu(licitar+7 pentru ela(orarea unui produs nou7
pentru un program de cercetare&de-voltare.
3. 'bordarea financiar % este mai puin restrictiv+ astfel c+7 o investiie este un ansam(lu
de c0eltuieli ce va genera7 pe o perioad+ lung+7 venituri sau economii7 care s+ ram(urse-e sau s+
recupere-e c0eltuielile iniiale. 9a+ de definirea economic+7 din punct de vedere financiar se are
permanent n vedere acoperirea nevoii de fonduri de e#ploatare generate de diferite tipuri de
investiii.
5ecurgerea la o anali-+ e#clusiv monetar+ permite s+ distingem tipurile de proiecte definite
prin modul de succesiune a flu#urilor monetare pe care le determin+.
>nele proiecte cer o anumit+ m+rime a fondurilor alocate i determin+ o anumit+ m+rime a
re-ultatelor o(inute7 re-ultate care se o(in n totalitate ntr&un moment final7 la o anumit+ dat+.
Proiecte de acest tip sunt relativ rare n industrie. =n sc0im( investiiile financiare furni-ea-+
numeroase e#emple de acest fel.
Ge asemenea7 e#ist+ proiecte care cer o anumit+ m+rime a fondurilor investite7 dar
antrenea-+ ncas+ri ealonate. Aumeroase investiii n ec0ipament industrial ilustrea-+ acest ca-.

t
1
t
2
I
t
n
'I)
I

t
"
C
'J)
.lte proiecte reclam+ o investiie ealonat+ a fondurilor dar determin+ toate ncas+rile la o
anumit+ dat+? ansam(luri industriale7 comple#e livrate la c0eie7 pot fi e#emple n acest fel.
=n sf8rit7 unele proiecte necesit+ c0eltuieli ealonate i determin+ ncas+ri de asemenea
ealonate. ,ste ca-ul ma4orit+ii investiiilor industriale sau a investiiilor din infrastructur+ care
implic+ aloc+ri de fonduri pe mai muli ani nainte de punerea n e#ploatare total+ sau parial+ a
o(iectivelor.
4. 'bordarea psi)ologic J pune accent pe intuiia individului sau a firmei care investete.
!e insist+ asupra faptului c+ investiia conduce la decalarea consumului n timp.
Gin aceast+ perspectiv+7 investiia nseamn+ renunarea la (unuri imediate n sc0im(ul
(unurilor viitoare. .ceast+ formulare pre-int+ ;contradicia psi0ologic+< la care este supus
investitorul7 constr8ns s+ confrunte resursele imediate pe care le&ar anga4a cu ram(urs+rile viitoare
i incerte la care sper+.
.tunci c8nd este vor(a de investiii7 nt8lnim de multe ori termenul de ;speculaie<.
,conomistul american Killiam !0arpe spune c+ oamenii de afaceri americani o(inuiesc s+&i
etic0ete-e prietenii drept investitori7 iar dumanii drept ;speculatori<.
!unt economiti care susin c+ nu e#ist+ nici o diferen+ de esen+ ntre cele dou+ concepte.
/otui7 speculatorul repre-int+ un tip aparte de investitor care se individuali-ea-+ printr&un
comportament specific B22C?
speculatorul are o atitudine diferit+ fa+ de risc7 n comparaie cu investitorul o(inuit? primul
este atras puternic de investiiile cu risc deose(it de mare7 cel de&al doilea prefer+ un risc c8t mai
sc+-ut@
din aceast+ atitudine re-ult+ c+ speculatorul mi-ea-+ pe un profit anormal de mare7
corespun-+tor cu riscul pe care i&l asum+7 n timp ce investitorul o(inuit contea-+ pe un profit
normal de mare@
speculatorul acionea-+ mai mult pe termen scurt7 n timp ce pentru o investiie o(inuit+
ori-ontul de timp este relativ mai mare@
2
t
"
t
1
t
2
I t
n
'I)
I


C
'J)
t
"
t
1
t
2
I t
n
'J) 'J) 'J)
'I)
I

C
'J)
t
"
I t
1
I t
2
I t
n
'J) 'J) 'J)
'I)
I

C
'J)
n timp ce ma4oritatea agenilor economici consider+ c+ informaiile i semnalele furni-ate de
c+tre pia+ sunt corect interpretate de c+tre toi7 speculatorul crede c+ are un avanta4
informaional fa+ de ceilali7 anticip8nd o evoluie pe care alii nu o ntrev+d. !peculaia este
deci ncercarea de a fructifica pre-umatul avanta4 de informaie.
Contrar aparenelor7 speculatorul nu este un factor de de-ec0ili(ru al pieei7 ci dimpotriv+7
un puternic factor de ec0ili(ru. Gac+ nu ar e#ista ageni economici care s+ preia riscul pe care alii l
evit+ B2C7 mecanismele economice ar avea tendina de (locare. Prin speculaie are loc redistri(uirea
stimulentelor legate de risc.
9a+ de aceste a(ord+ri7 pot fi urm+rite i alte elemente7 cum sunt? ameliorarea condiiilor de
munc+7 efectele asupra concurenei 'efecte ofensive i efecte defensive)7 ameliorarea po-iiei pe
pia+7 relaia cu progresul te0nic7 incidentele strategice etc. .(ordarea unei investiii su( diferitele ei
aspecte te0nice7 economice7 sociale7 financiare7 poart+ denumirea de a(ordare multicriterial+.
=n conclu-ie7 investiiile repre-int+ c0eltuielile financiare7 materiale i umane efectuate n
diferite domenii 'cum sunt cele economice7 administrative7 sociale7 culturale7 militare etc.) pentru
ac0i-iionarea sau reali-area de active fi#e i circulante noi sau moderni-area celor e#istente7 n
vederea o(inerii ulterioare a unui flu# de lic0idit+i i av8nd drept scop creterea avuiei aparin8nd
unor persoane fi-ice sau 4uridice.
=n economia de pia+ se vor(ete i de un proces invers J de-investiia B34C prin care se
transform+ active n lic0idit+i7 folosite fie pentru returnarea lor unor investitori care se retrag din
afaceri7 fie pentru a fi reinvestite n alte afaceri i7 n acest ca-7 de-investiia nu este sinonim+ cu
consumul7 ea servind n continuare activit+ii de investiii.
Ceea ce tre(uie reinut este faptul c+ investiiile repre-int+ suportul material al de-volt+rii
economico&sociale a +rii. Prin ele se asigur+ sporirea capitalului fi#7 creterea randamentului te0nic
i economic al celui e#istent7 dar i crearea de noi locuri de munc+. =n acest conte#t7 investiiile
repre-int+ elementul decisiv al creterii economice7 al promov+rii factorilor intensivi7 calitativi i de
eficien+.
1.2. Clasificarea investiiilor
Aecesitatea fundament+rii eficienei economice a investiiilor presupune aprofundarea
pro(lemelor metodologice i teoretice cu privire la clasificarea investiiilor. !tructurarea poate fi
reali-at+ n funcie de modul n care este privit+ i definit+ investiia i anume ca o c0eltuial+ sau ca
o materiali-are a acestei c0eltuieli. Pe l8ng+ aceste dou+ accepiuni7 investiiile pot fi grupate i n
funcie de sursa de finanare a c0eltuielilor.
Geose(im urm+toarele criterii?
1. D&'( )*+&,* +-.)/0/123(4 2)5-6+27220- '/+ 82 B2C?
a) investiii pentru lucr+ri de construcii&monta4 care constau n e#ecutarea construciilor
considerate mi4loace fi#e pentru reali-area produciei7 dar i n monta4ul utila4elor@
() investiii pentru cump+rarea utila4elor necesare reali-+rii produciei@
c) investiii pentru lucr+ri geologice@
d) investiii pentru studii7 cercet+ri7 proiect+ri i preg+tirea personalului7 precum i alte
investiii necesare acoperirii unor c0eltuieli speciale ap+rute odat+ cu reali-area
o(iectivului de investiii 'amena4+ri de terenuri7 participare la licitaii etc.).
2. D&'( 3*,*3+-,&0 2)5-6+27220/,4 9)+:0)2;?
a) investiii n sfera productiv+7 care pot fi?
a1. investiii de nlocuire7 care au ca destinaie nlocuirea activelor fi#e datorit+ u-urii fi-ice
i morale@
a2. investiii de moderni-are care au rolul de a asigura condiiile de reducere a costurilor de
producie i a creterii productivit+ii@
8
a3. investiii de de-voltare care au drept scop creterea capacit+ilor de producie 'e#tinderea
sau de-voltarea ntreprinderilor e#istente7 crearea de noi ntreprinderi etc.) ca urmare a
creterii cererii pentru produsele e#istente sau pentru lansarea de noi produse@
a4. investiii strategice care cuprind c0eltuielile cu cercetarea tiinific+ i cele de natur+
social+ pentru personalul anga4at n unit+ile productive i care au ca o(iect reducerea
riscului din cele dou+ domenii amintite.
() investiii n sfera neproductiv+7 care se reali-ea-+ n nv++m8nt7 cultur+ i art+7 tiin+7
s+n+tate i asisten+ social+.
=n teoria economic+ se utili-ea-+ des noiunile de investiii de nlocuire i investiiile de
de-voltare7 dar n practic+ este dificil+ departa4area lor7 at8t ca surse de reali-are7 c8t i din punct de
vedere al efectelor o(inute. .stfel7 orice investiie de nlocuire produce modific+ri specifice
investiiilor de de-voltare sau noi i orice investiie de de-voltare presupune cel puin o investiie de
nlocuire.
=n legislaia rom8neasc+ nu se face o delimitare clar+ ntre investiiile de moderni-are7 de
de-voltare i celelalte categorii de investiii.
=n literatura de specialitate B2*C7 B31C distincia este clar+7 din punct de vedere al elementelor
pe care le conin i din punctul de vedere al modului n care poate fi evaluat proiectul respectiv.
.stfel7 o investiie de moderni-are are n vedere doar ameliorarea condiiilor de producie cu
sau f+r+ modificarea volumului produciei. Ge aici7 re-ultatul este de a o(ine o economie la
costurile de producie i m(un+t+irea renta(ilit+ii activelor ntreprinderii.
=ntr&o alt+ accepiune7 investiiilor de moderni-are le sunt asimilate i cele de nlocuire@
acestea vi-8nd nlocuirea i revi-uirea ec0ipamentelor te0nice7 u-ate din punct de vedere fi-ic i
moral.
Investiiile de moderni-are pre-int+ o serie de avanta4e7 printre care mai importante sunt
urm+toarele B3C?
pornesc de la o (a-+ te0nico&material+ e#istent+@
durata reali-+rii investiiei este mic+@
crete gradul de fia(ilitate i mentena(ilitate7 concomitent cu prelungirea duratei de via+
a utila4elor@
efortul investiional este orientat spre ec0ipamentul de producie i mai puin spre alte
investiii cone#e i colaterale.
Geci-ia privind reali-area proiectului de moderni-are se pretea-+ unei anali-e financiare.
C0eltuielile de investiii i economiile la costurile de e#ploatare sau creterea productivit+ii sunt
cunoscute sau pot fi estimate de c+tre ntreprindere.
Investiiile de de-voltare sau e#pansiune se refer+ la toate investiiile ntreprinderii care
contri(uie la de-voltarea activit+ii sale i care au drept scop creterea capacit+ii de producie a
unei firme7 cretere determinat+ de modificarea cererii pentru produsele firmei sau lansarea de
produse noi. :i acestea sunt legate de investiii reali-ate n perioade precedente i pre-int+ o serie de
avanta4e B2*C7 care constau n?
e#istena investiiilor colaterale7 care se materiali-ea-+ n utilit+i@
e#istena surselor de materii prime@
e#istena unui personal calificat7 cu o anumit+ e#perien+ i tradiie etc.
.ceste investiii se refer+ la proiecte vi-8nd capacitatea de producie a ntreprinderii7
ac0i-iionarea de societ+i mici7 e#terioare7 care posed+ unit+i de producie necesare e#pansiunii
ntreprinderii7 modificarea structurii sortimentale a produciei7 creteri suplimentare ale produciei7
lans+ri de produse noi etc. Gin punct de vedere al naturii lor7 aceste investiii se pretea-+ cel mai
(ine la evaluarea renta(ilit+ii financiare.
>n proiect de moderni-are&de-voltare poate i tre(uie s+ cuprind+ i investiii umane.
.cestea se refer+ la deci-ia de a anga4a noi specialiti sau de perfecionare a celor e#isteni.
5ecrutarea de noi cadre este o investiie important+ din punctul de vedere al costurilor pe care le
presupune. .ceste investiii nu apar n nici un (ilan conta(il i este greu ca o ntreprindere s+ ia n
acest domeniu o deci-ie investiional+7 astfel nc8t nu poate fi formulat+ i nici estimat+ precis
*
renta(ilitatea unei asemenea investiii care7 de fapt7 are caracter o(ligatoriu. .cest aspect nu se
pretea-+ la anali-e de renta(ilitate financiar+7 deoarece elementele necesare sunt mai greu de
evaluat.
3. D&'( )*+&,* 0/,4 2)5-6+27220- 6&)+?
a) investiii care se materiali-ea-+ i se reg+sesc n capitalul fi# i circulant al firmei7 cum
ar fi investiiile corporale care cuprind terenurile i mi4loacele fi#e@
() investiii care nu se materiali-ea-+ i nu m+resc valoarea capitalului fi# i circulant care
pot fi?
(1) investiii necorporale7 care cuprind c0eltuielile de constituire7 de cercetare7 de-voltare&
proiectare i alte imo(ili-+ri necorporale@
(2) investiii financiare care cuprind titlurile de participare i alte titluri de valoare.
4. D&'( 6&,6* <- 82)*)7*,-4 '&+-; 9)+:0)2?
a) investiii reali-ate din sursele proprii ale unei firme7 care pot fi?
amorti-area@
capitali-area profiturilor@
atragerea economiilor altor persoane prin emiterea de aciuni noi sau prin
mo(ili-area resurselor.
() investiii reali-ate din surse atrase sau mprumutate7 prin intermediul unor credite interne
sau e#terne.
5. D&'( ,263&0 *6/32*+ ',/2-3+&0&2 <- 2)5-6+272-4 2)5-6+27220- 6&)+?
a) cu risc minim sau -ero7 de genul plasamentelor n o(ligaiuni@
() cu risc redus7 ca-ul investiiilor de nlocuire@
c) cu risc mediu7 n ca-ul investiiilor de moderni-are@
d) cu risc ridicat i foarte ridicat pentru investiiile de de-voltare sau de cercetare&
de-voltare.
. D&'( ;/<&0 <- ,-*02=*,- * 0&3,(,20/,4 9)+:0)2;?
a) investiii n antrepri-+7 adic+ lucr+rile sunt reali-ate de o firm+ speciali-at+ i nu de
agentul economic n cau-+@
() investiii n regie7 n care lucr+rile mai puin speciali-ate7 sunt reali-ate cu fore proprii
de agentul economic.
2. U) 0/3 *'*,+- 9) )/72&)20- 2)5-6+272/)*0- 90 /3&'( +,-2 3*+-1/,22 <- 2)5-6+2722?
a) investiii directe@
() investiii colaterale@
c) investiii cone#e.
.cestea in seama c+7 n economia naional+ i c0iar mondial+7 orice investiie este
complementar+ investiiilor din alte domenii7 deoarece indiferent de gradul de li(eralism economic
practicat7 e#ist+ o multitudine de cone#iuni i interferene ntre agenii economici.
a) Investiia direct 'de (a-+)7 cuprinde totalitatea c0eltuielilor prev+-ute n documentaia
previ-ionat+ de un agent economic n vederea reali-+rii nemi4locite a unor o(iective de investiii
noi7 nlocuirea7 moderni-area sau de-voltarea unor ntreprinderi de4a e#istente n diferite ramuri ale
economiei. Geci7 fiecare agent economic reali-ea-+ o investiie direct+7 dar care7 pentru a fi
finali-at+ i pentru a fi e#ploatat+7 tre(uie s+ intre n relaii cu ali ageni economici. Gin acest punct
de vedere7 se aprecia-+ c+ orice investiie direct+ generea-+ anumite investiii colaterale i cone#e.
() Investiia colateral cuprinde c0eltuielile pentru efectuarea unor lucr+ri legate teritorial i
funcional de o anumit+ investiie direct+ i se refer+ concret la? construirea de conducte pentru
alimentarea cu ap+7 ga-e7 canali-are7 energie termic+7 linii de transport a energiei electrice7 reele de
telecomunicaii7 inclusiv racordurile la reele pu(lice7 c+i i drumuri de acces etc.7 necesare punerii
n funciune i e#ploat+rii capitalului fi# creat prin investiia direct+ sau de (a-+.
1"
.tunci c8nd investiia colateral+ deservete mai muli ageni economici sau se reali-ea-+ n
comun7 aceast+ investiie se poate ad+uga n cote p+ri la investiia total+ suportat+ de fiecare agent
economic.
c) Investiia cone* repre-int+ c0eltuielile de investiii7 necesare a se efectua n alte ramuri
sau domenii pentru a putea pune la dispo-iia investiiei directe sau de (a-+ utila4e7 materii prime7
com(usti(ili7 energie7 c+i de comunicaii7 dot+ri social culturale etc. Investiiile cone#e nu se includ
n valoarea total+ a o(iectului re-ultat din investiia direct+7 deoarece ele repre-int+ investiii directe
n domeniul n care se reali-ea-+. Ca e#cepie7 se includ n investiia total+ acele investiii cone#e
care nu produc efecte economice pe (a-a c+rora s+ se recupere-e.
Identificarea investiiilor directe7 colaterale i cone#e repre-int+ un aspect comple# al teoriei
privind eficiena economic+ a investiiilor7 at8t la nivel macroeconomic7 c8t i la nivel
microeconomic.
8. D2) '&)3+ <- 5-<-,- *0 '2-7-2 82)*)32*,-4 ->26+( +,-2 3*+-1/,22 <- 2)5-6+2722?
a) investiii pentru afaceri, care constau n c0eltuieli pentru maini7 utila4e7 dot+ri ale unei
societ+i comerciale 'cotate la (ursa de valori mo(iliare)@
() investiii imobiliare, n nelesul de cl+diri7 locuine7 terenuri 'cotate la (ursa de valori
imo(iliare)@
c) investiii n stocuri, care constau n produsele stocate7 dorit sau nu7 pentru a fi v8ndute
ulterior 'cotate la (ursa de m+rfuri).
Aoiunea de investiie este mult amplificat+ n economia de pia+7 n sensul c+ prin investiie
se nelege plasamentul capitalului lic0id n active diverse7 indiferent de durata deinerii lor7 care
poate fi7 deci7 i cu caracter speculativ i pe durate mai scurte.
/otui7 investiiile cu caracter economico&productiv sau de afaceri sunt considerate eseniale
ntr&o economie.
*. Ge asemenea7 9) ;-+/</0/12* ONU 6- 8/0/6-63 )/72&)20- <- 2)5-6+2722 ?,&+- @2
2)5-6+2722 )-+-7 primele referindu&se la creterea i refacerea capitalului fi# i circulant7 iar ultimele
definind doar c0eltuielile pentru creterea capitalului fi# i circulant. .ceste noiuni sunt utili-ate n
scopul asigur+rii compara(ilit+ii pe plan internaional.
1.3. Investiiile i strategia ntreprinderii
=ntreprinderea7 pe parcursul reali-+rii activit+ii sale7 urm+rete o(iective multiple.
=n condiiile economiei de pia+7 aciunile managerului se ndreapt+ nu numai spre o(inerea
unui profit c8t mai mare n raport cu consumul de resurse7 ci urm+resc i alte aspecte7 conform unui
plan care include o(iective primare7 o(iective secundare7 precum i o(iective intermediare.
!copurile urm+rite de ntreprindere pot fi diverse7 iar pe de alt+ parte7 e#ist+ un ansam(lu de
elemente care pot e#ercita o cert+ inciden+ asupra acestor o(iective 'figura nr. 2).
!trategia glo(al+ a firmei este influenat+ de tipul de economie de pia+ e#istent7 promovat
de guvern B3C7 de opiunile politice i de politica pe care o promovea-+ firma.
=n economia +rilor n tran-iie7 trecerea de la economia de comand+ la cea de pia+7 induce
elemente particulare n studiul strategiei ntreprinderii i n special n strategia investiional+. =n
ultimii ani dimensiunea investiional+ a fost marcat+ de c8teva repere B3C?
(locarea flu#urilor financiare de alimentare i derulare a investiiilor@
pertur(area circuitelor materiale J pe fondul lipsei autorit+ii deci-ionale7 a lipsei de ori-ont
economic7 a retragerii unor ntreprinderi din lanul economic.
Condiiile de insta(ilitate monetar+7 a cursului de sc0im(7 a numeroase reglement+ri
4uridico&economice7 pro(lema restructur+rii7 modelul noii economii duc la o nou+ definire a
strategiei investiionale7 care cuprinde? o(iective7 strategii7 mecanisme7 toate aliniate la sc0im(area
sistemului n care funcionea-+.
=ntreprinderea poate adopta o politic+ de cretere7 de reorgani-are sau de reconversie7 pentru
care este necesar+ o anumit+ politic+ investiional+. .ceasta implic+ nevoia de investiii i tipul
11
acestora varia-+ n funcie de tipul pieei i structura concurenei. Piaa se anali-ea-+ pentru un
produs sau pentru grupe omogene de produse.
Gac+ ntreprinderea face parte dintr&un sector ;t8n+r< cu cererea n cretere7 evoluia din
punct de vedere te0nic este rapid+@ se impun investiii importante n cercetare&de-voltare7 n
creterea capacit+ii de producie i ac0i-iionarea de noi ec0ipamente.
12
#igura nr. + % ,biectivele firmei i principalii factori de influen
13
.specte economico&financiare?
(eneficii anuale@
grad de lic0iditate.
.specte de munc+?
num+rul de muncitori@
activitatea sindical+.
.specte de producie?
nivelul stocurilor@
grad de te0nologi-are.
.specte comerciale?
gama de produse pe pia+@
calitatea i pre-entarea produselor.
.specte de coordonare?
J ec0ip+ de conducere.
$(iectivele firmei
$(iective primare?
creterea valorii ntreprinderii@
creterea valorii aciunilor@
asigurarea permanenei n viaa
economic+.
$(iective secundare?
consolidarea prestigiului pe pia+@
nt+rirea po-iiei prin acorduri cu alte
ntreprinderi@
o(inerea unei ponderi politico&sociale@
politica ecologic+.
$(iective intermediare?
facilitarea o(inerii de credite@
favori-area e#pansiunii comerciale.
/ipul de economie de pia+
promovat de guvern
Impactul legislativ Impactul concurenei
'9or+ i structur+)
Incidena pieei n ansam(lu
Gac+ ntreprinderea face parte dintr&un sector ;m(+tr8nit< unde cererea este n sc+dere7
cu o te0nologie dep+it+ se impune reali-area de investiii de nlocuire.
.ceast+ anali-+ strategic+ conduce la considerarea a patru tipuri de pia+ 'figura nr. 3)?
!ector t8n+r i cu cerere n cretere
!ector m(+tr8nit i cu cerere
sla(+
=ntreprindere
dominant+
J 5enta(ilitate puternic+
Aevoie puternic+ de investiii
.utofinanare
J 5enta(ilitate puternic+
Aevoie redus+ de investiii
,#cedent de lic0idit+i
=ntreprindere
dominat+
J 5enta(ilitate sla(+
Aevoie puternic+ de investiii
Geficit foarte mare de lic0idit+i
J 5enta(ilitate sla(+
Aevoie redus+ de investiii
.utofinanare.
#igura nr. - % &ipuri de piee i nevoia de investiii
$ situaie de tipul I generea-+ o renta(ilitate mare7 iar fondurile dega4ate tre(uie s+ fie
constant utili-ate pentru creterea pieei. Gac+ aceast+ situaie nu permite dega4area de lic0idit+i
importante7 ea poate evolua n termenii situaiei II care poate dega4a profituri importante f+r+ s+
necesite reinvestirea lor.
$ situaie de tipul III necesit+ mari investiii te0nologice i comerciale pentru a c8tiga o
parte nsemnat+ a pieei cu sperana c+ va trece n situaia I 'de ntreprindere dominant+). $
situaie de tipul I6 este caracteristic+ unui sector care stagnea-+7 pentru care este dificil s+
evideniem partea sa de pia+.
.ceste elemente duc la conclu-ia c+ politica investiional+7 de alegere a proiectelor de
investiii dep+ete cadrul pur financiar. =n acelai timp7 este urm+rit+ renta(ilitatea pe termen
lung7 principalul element al tuturor o(iectivelor.
!trategia investiional+7 al+turi de celelalte strategii ale firmei 'strategia de pia+7 de
restructurare7 privati-are7 informati-are etc.) formea-+ strategia glo(al+ a firmei.
$ importan+ deose(it+ se acord+7 de asemenea7 rolului investiiilor n strategia
restructur+rii capacit+ilor de producie7 pentru c+ restructurarea nu se poate desf+ura n afara
procesului investiional.
=n practic+7 sunt numeroase ntreprinderi aflate n cri-+ care ncearc+ s+&i dep+easc+
dificult+ile prin restr8ngerea c0eltuielilor7 sacrific8nd de multe ori c0eltuielile investiionale.
Ge asemenea7 se pot deose(i dou+ tendine n activitatea de investiii? a investi pentru a
produce mai (ine i a investi pentru a supravieui. /recerea la economia de pia+ este pentru
multe ntreprinderi7 n primul r8nd7 o pro(lem+ de supravieuire. !upravieuirea este7 ns+7 doar o
modalitate de a am8na i de a mpiedica falimentul economic.
Practica reliefea-+ rolul important pe care l au investiiile n susinerea unor strategii
active ale ntreprinderii precum? fa(ricarea de noi produse7 cucerirea de noi piee7 speciali-area
accentuat+7 adaptarea rapid+ la cerinele clientului. Promovarea acestor strategii are anse mult
mai mari de reuit+ fa+ de acele strategii care urm+resc doar reducerea costurilor7 reali-8nd
mereu acelai produs.
Interesul agenilor economici este acela de a se impune i de a&i consolida po-iia pe
pia+7 ceea ce confirm+ componenta ofensiv+ a strategiei investiionale n vederea restructur+rii
capacit+ilor de producie i permanentei adapt+ri la mecanismul cererii i ofertei.
1.4. Proiecte de investiii i programe de investiii
Pentru a evidenia corect toate distinciile ntr&un studiu de fe-a(ilitate al unei investiii
ntr&o ntreprindere facem apel la definiia proiectului.
>n proiect poate fi definit ca o operaiune format+ dintr&un ansam(lu coerent de
c0eltuieli care contri(uie la reali-area unui o(iectiv dat. >n proiect de investiie7 foarte rar poate
fi tratat i-olat ntr&o ntreprindere. 9iecare proiect vine s+ se insere-e ntr&un program e#istent sau
14
n unul nou. ,l poate duce la creterea capitalului sau modific+ structura de ansam(lu i nivelul
s+u de renta(ilitate. $ investiie poate duce i la reducerea capitalului dac+ antrenea-+ efecte
negative pentru o parte a capitalului e#istent.
Gefinirea unui proiect de investiie poate conine diferite variante cu caracteristici
particulare i e#clusive pentru unele dintre ele. Proiectul de investiii poate fi definit ca un
ansam(lu optimal de aciuni de investiii (a-ate pe o planificare sectorial+7 glo(al+ i coerent+7
pe (a-a c+reia7 o com(inaie definit+ de resurse umane7 materiale etc. provoac+ o de-voltare
economico&social+ determinat+ B3C. !tudiul asupra proiectelor se face nu numai pentru proiecte
diferite7 dar i pentru variantele acestora.
Proiectele difer+ n funcie de perioada de timp i pot e#ista?
proiecte de investiii pe termen mediu@
proiecte de investiii pe termen lung.
/ipologia proiectelor de investiii se poate pre-enta dup+ mai multe criterii. =n realitate7
distincia nu este foarte clar+. Ge e#emplu7 o investiie de nlocuire a activelor fi#e u-ate se
asocia-+7 adesea7 cu o moderni-are a te0nologiei. $ investiie e#tern+ poate nsemna n acelai
timp o fu-iune de te0nologii noi sau complementare. Criteriul care permite o separare a
diferitelor categorii de investiii este cel al riscului implicat. Ge e#emplu7 o investiie de nlocuire
pre-int+ un risc marginal minim n raport cu o investiie de moderni-are sau7 mai mult7 n raport
cu o investiie de de-voltare intern+ sau e#tern+ B34C. .ceste proiecte condiionea-+
competitivitatea pe termen lung a ntreprinderii7 deoarece preg+tesc condiiile de producie
viitoare i7 n consecin+7 condiionea-+ i re-ultatele viitoare i ec0ili(rul financiar viitor. ,le
anga4ea-+ resurse financiare importante7 pe termen lung7 i de aceea aceste proiecte pre-int+
riscuri deose(ite7 lansarea lor av8nd cel mai adesea un caracter ireversi(il.
.legerea unei a(ord+ri financiare poate desc0ide perspective favora(ile de cretere7 fie
continu8nd cu activitatea actual+7 fie lans8nd noi activit+i. >n eec sau o eroare pot afecta
competitivitatea viitoare7 c0iar viitorul ntreprinderii.
Programele investiionale au la (a-+ ideea c+ investiiile sunt mi4loacele prin care se
fi#ea-+ de-voltarea ntreprinderii pe termen lung7 evoluia eficienei i po-iiei n mediul din care
face parte. =n raport cu situaia dat+7 ntr&un program de investiii se sta(ilesc o(iectivele7
performanele7 aciunile i mi4loacele necesare atingerii o(iectivelor7 precum i modul de
com(inare i folosire a acestor mi4loace B2*C7 B34C.
Programele de investiii au la (a-+ strategia de de-voltare a ntreprinderii7 au o sfer+ mai
larg+ de cuprindere dec8t proiectele de investiii. =n cadrul programelor7 pot e#ista mai multe
tipuri de proiecte de investiii ntre care e#ist+ sau nu relaii de intercondiionare. .stfel7 e#ist+?
proiecte independente? dou+ proiecte sunt independente dac+ alegerea 'sau
respingerea) unui proiect nu are nici o leg+tur+ cu alegerea 'sau respingerea) altui proiect@
proiecte complementare? proiectul de a c+rui alegere depinde alegerea altui proiect.
Pot fi date de succesiunea n timp a proiectului@
proiecte e#clusive 'care se e#clud reciproc)? dou+ proiecte se e#clud reciproc dac+
alegerea unui proiect e#clude alegerea celuilalt proiect.
=ntr&un program de investiii7 proiectele nu sunt e#clusive 'concurente). >rm+resc
aceleai o(iective sau o(iective diferite7 nu presupun acelai spaiu de desf+urare7 nu presupun
finanarea din aceeai surs+7 ci sunt luate mpreun+ pentru a se reduce riscul proiectelor
individuale.
Ge e#emplu7 n cadrul strategiei de restructurare a ntreprinderii7 programele de investiii
pot fi constituite din proiecte de moderni-are7 de de-voltare7 din proiecte care vi-ea-+
de-investirea anumitor mi4loace fi#e7 proiecte de speciali-are profesional+ a personalului iLsau
de reali-are a sistemului informaional al ntreprinderii B34C.
=n cadrul activit+ii de cercetare&de-voltare7 un program de investiii poate cuprinde
proiecte de cretere7 de-voltare7 moderni-are7 recrutare de noi specialiti7 cursuri de instruire7
speciali-are7 dotare cu te0nic+ i te0nologie nou+.
15
Gerularea n timp a programelor de investiii depinde de durata proiectelor incluse n
program i de intercondiion+rile temporale dintre proiecte. .stfel7 durata unui program poate
varia ntre durata celui mai lung proiect 'n timp) iLsau suma duratelor tuturor proiectelor care
constituie programul respectiv.
Gurata programului poate varia i n funcie de resursele de care dispune ntreprinderea i
de modul de alocare a acestora. .stfel7 dac+ un proiect este prev+-ut a fi nceput n anul al treilea
de reali-are a programului7 sursa de finanare fiind mprumutul7 atunci orice ncercare a factorilor
interesai de a devansa termenul de ncepere a proiectului r+m8ne f+r+ re-ultat deoarece lipsete
finanarea.
Programele de investiii7 n general7 au o arie de cuprindere mai larg+ dec8t proiectele de
investiii7 iar pentru implementarea lor este necesar a fi detaliate n unul sau mai multe proiecte
de investiii.
1.5. Caracteristici ale investiiilor
Investiiile repre-int+ aciuni sau succesiuni de aciuni prin care anumite resurse
disponi(ile7 disponi(ili-a(ile sau atrase sunt transformate n (unuri concrete 'materiale sau
nemateriale) n scopul o(inerii de efecte viitoare su( form+ de avanta4e7 dar7 n principal7 profit.
Ge aici se desprind c8teva caracteristici eseniale?
1. D-,&0*,-* +-;'/,*,( a investiiilor se reali-ea-+ pe intervale lungi de timp7 fiind
nsoit+ de o separare a perioadelor de anga4are a eforturilor 'perioada propriu&-is+ a c0eltuielilor
investiiei) i de o(inere a efectelor 'veniturilor).
.stfel7 durata aciunilor investiionale induce categorii speciale de risc7 at8t la nivelul
c0eltuielilor7 c8t i al ncas+rilor. =n acelai timp7 decalarea n timp a c0eltuielilor i efectelor
o(lig+ la folosirea te0nicii actuali-+rii pentru a putea compara valori 'c0eltuieli7 ncas+ri i
(eneficii).
=n aciunile investiionale pot fi preci-ate trei perioade distincte7 identificate n raport cu
eforturile implicate?
c+utarea ideilor i evaluarea@
punerea n oper+@
o(inerea efectelor.
2. C/;'0-;-)+*,2+*+-* investiiilor este evident+ n raport cu caracterul limitat al
resurselor 'n principal7 financiare) de care investitorul dispune sau pe care le poate atrage pentru
reali-area aciunilor sale. .stfel7 alocarea unor resurse pentru un proiect diminuea-+ proporional
ansele aloc+rii de resurse pentru alte proiecte ale investitorului.
3. C*,*3+-,&0 3/)-> sau indus al investiiilor este dat de intercondiion+rile dintre
proiecte. Practic7 orice investiie induce nevoia de alte investiii at8t n aval7 c8t i n amonte.
4. I,-5-,62?202+*+-* 2)5-6+27220/, se raportea-+ la imposi(ilitatea recuper+rii ca atare a
resurselor implicate pentru reali-area lor.
. U)232+*+-* ',/2-3+-0/,
C0iar dac+ proiectele de investiii au acelai profil7 volum7 calitate7 ele nu sunt identic
reproducti(ile i7 de aceea7 determin+rile i anali-ele sunt specifice pentru fiecare proiect.
C/)30&=22
in cele prezentate n acest capitol, investiiile reprezint renunarea la resurse bneti
lic)ide actuale contra speranelor n obinerea unor resurse viitoare mai mari.
.entru nelegerea n profunzime a investiiilor s-a realizat abordarea acestora din mai
multe perspective i anume/ abordarea contabil, abordarea strict monetar, abordarea
psi)ologic % ca abordri simple, dar i abordarea economic i cea social % ca abordri
comple*e.
0a orice categorie economic comple*, tipologia investiiilor este destul de vast, ceea
ce a dus la clasificarea acestora dup mai multe criterii astfel/ dup natura te)nologic, dup
1
caracterul investiiilor, dup natura investiiilor, dup sursele de finanare, dup riscul asociat
proiectelor de investiii, dup modul de realizare a lucrrilor i din punctul de vedere al pieei
financiare.
1n loc aparte l ocup cele trei categorii de investiii/ directe, colaterale i cone*e,
precum i clasificarea investiiilor n conformitate cu metodologia ,21I n investiii nete i
brute. !n nc)eierea capitolului sunt prezentate caracteristicile investiiilor i anume/ derularea
temporal, complementaritatea, caracterul cone*, ireversibilitatea investiiilor i unicitatea
proiectelor.
'cest capitol a ncercat s familiarizeze studenii cu conceptul de investiie, care nu este
altceva dec"t o c)eltuial, ceea ce face iminent introducerea noiunii de finanare a
investiiilor ce va fi prezentat n capitolul urmtor.
C&52)+- 3.-2-
investiie@
investiii directe@
investiii cone#e@
investiii colaterale@
investiii de de-voltare@
investiii strategice@
investiii de moderni-are@
investiii de nete@
investiii (rute@
proiect de investiii@
program de investiii.
12
%)+,-?(,2 @2 +-6+- <- 3/)+,/0
1. Investiia este?
a) o c0eltuial+ cert+7 ireversi(il+7 pentru un viitor ce conine elemente de incertitudine@
() o c0eltuial+ pentru toate reparaiile din firm+@
c) un scop (ine conturat7 dar f+r+ leg+tur+ cu viitoarea activitate a firmei@
d) o c0eltuial+ cert+ care pre-int+ riscuri n recuperarea ei.
2. Ce sunt investiiile (ruteM
a) investiiile alocate pentru reparaii capitale@
() investiiile finanate din amorti-+ri@
c) investiiile nete plus amorti-area@
d) investiiile ce provin din produsul naional net.
3. Care din urm+toarele caracteristici sunt proprii investiiilor?
a) caracter novator@
() caracter atemporal@
c) caracter ireversi(il@
d) se reali-ea-+ pe o perioad+ scurt+ de timp iar efectele se o(in pe o perioad+ lung+ de
timp.
4. Care din urm+toarele clasific+ri nu sunt proprii investiiilor?
a) n regie i n antrepri-+@
() terminate i n curs de reali-are@
c) omogene i neomogene@
d) finanate din surse proprii7 atrase sau alte surse.
5. Ce sunt investiiile colateraleM
a) investiiile materiali-ate n utilit+i@
() investiiile f+cute n alte ramuri pentru asigurarea materiilor prime necesare viitorului
o(iectiv@
c) investiiile socio&culturale@
d) investiiile n mi4loace circulante i pentru pro(e te0nologice.
. Ce este o investiie n accepiunea cea mai des utili-at+M
2. ,numerai modurile de a(ordare a investiiilor.
8. Cum se delimitea-+ investiiile dup+ caracterul acestoraM
*. Care sunt avanta4ele investiiilor de moderni-areM
1". %a ce se refer+ investiiile de e#pansiune i care sunt avanta4ele acestoraM
11. Gefinii investiia direct+.
12. =n ce const+ o investiie colateral+M
13. Ce este investiia cone#+M
14. Gefinii investiiile (rute i investiiile nete.
15. Ce repre-int+ un proiect de investiiiM Gar un program de investiiiM
18
1. ,numerai caracteristicile investiiilor.
1*
CAP. 2. SURSELE DE FINANARE A INVESTIIILOR
Rezumat
!n una din definiiile date investiiilor n capitolul precedent se afirm c acestea
reprezint o c)eltuial sau un plasament de sume bneti. !n momentul lurii deciziei de
investiii ntreprinztorul utilizeaz acumulrile anterioare de capital, dar nu ntotdeauna
acestea sunt suficiente realizrii obiectivului propus.
!n acest capitol vom analiza sursele din care pot fi finanate investiiile, organismele
financiare internaionale, precum i structura de finanare a investiiilor.
%a originile oric+rei investiii se afl+ ntotdeauna acumul+ri anterioare ale investitorului
direct sau ale altor investitori dispui s+&i anga4e-e economiile7 n diferite forme7 n reali-area
proiectului n cau-+.
!ursele din care pot fi finanate investiiile sunt?
surse din interiorul rii7 repre-entate de fondurile proprii ale firmelor7 emitere de
aciuni7 credite (ancare pe termen lung sau termen mi4lociu7 alocaii 'su(venii) de la (uget@
surse din e*terior7 su( forma mprumuturilor (ancare7 a investiiilor directe de capital
etc.
!ursele investiionale mai pot fi clasificate n?
surse proprii 're-ultate din e#ploatarea capitalului propriu sau din autofinanare)@
surse atrase 'credite sau mprumuturi7 su(venii7 cola(or+ri cu ali parteneri etc.).
2.1. Surse interne de finanare
.coperirea nevoilor de finanare a investiiilor se spri4in+7 n marea ma4oritate a ca-urilor7
pe surse interne 'auto0tone).
9ondurile proprii ale ntreprinderii sau autofinanarea e#prim+ capacitatea acesteia de a
produce resurse de investiii din activitatea de e#ploatare i din alte activit+i.
9ondul de de-voltare ce se constituie de c+tre societatea comercial+ 'firm+) este alimentat
din?
o parte din profitul net reparti-at pentru investiii@
amorti-area destinat+ acestui scop@
sume ncasate din v8n-area activelor fi#e sau a materialelor re-ultate din
de-mem(rarea celor scoase din funciune etc.
P,/82+&0 )-+ re-ultat din e#erciiul financiar este reparti-at at8t pentru de-voltare7 c8t i
pentru alte destinaii? dividendele acionarilor7 premii pentru salariai etc.
A;/,+26;-)+&0 3&;&0*+ servete firmei pentru finanarea nnoirii activelor fi#e
'imo(ili-+rilor) a4unse la limita duratei lor de funcionare7 precum i pentru nevoile de
de-voltare&moderni-are 'mai rar). Prin amorti-are ntreprinderea reali-ea-+ de fapt recuperarea
investiiilor reali-ate anterior.
=n procesul de amorti-are a capitalului i de reinvestire a sumelor astfel recuperate
intervin ns+ c8teva influene importante care determin+ posi(ile decala4e ntre sumele recuperate
prin amorti-are i nivelul i structura capitalului. .ceste influene sunt determinate de?
progresul te0nic@
frecvena nlocuirilor@
inflaie.
%)3*6(,20- <2) 5:)=*,-* &+20*A-0/, 63/*6- <2) 8&)372&)- pot fi utili-ate drept capital
pentru investiii.
2"
>nele elemente de active fi#e sunt v8ndute nainte de nc0eierea duratei lor de
funcionare sau la sf8ritul acesteia7 ca materiale vec0i. !umele ncasate alimentea-+ fondul de
de-voltare din care se finanea-+ investiiile. Ge aceste sume se ine seama la aprecierea
necesarului de capital pentru ac0i-iia noului utila4. Pentru aceasta ele se scad din preul de
ac0i-iie al noului utila4.
Pot e#ista situaii c8nd unele maini7 cl+diri etc.7 e#istente n proprietatea firmei7 sunt
utili-ate la un nou proiect al s+u7 de de-voltare&moderni-are. =n acest ca-7 valoarea re-idual+ a
respectivelor active fi#e repre-int+ o economie de capital (+nesc7 legat+ de noul proiect. .ceste
utila4e constituie7 ns+7 un element al efortului investiional7 valoarea lor r+mas+ este inclus+ n
totalul c0eltuielilor de investiii iniiale.
.lte active fi#e devenite disponi(ile7 datorit+ restructur+rii activit+ii firmei7 dar nc+
(une pentru e#ploatare7 sunt v8ndute7 nc0iriate7 date n locaie de gestiune etc.
E;2+-,-* @2 52)<-,-* <- *372&)2 este o cale important+ de cretere a capitalului firmei.
Creterea capitalului se poate reali-a fie prin emisiuni de noi aciuni 'cretere efectiv+)7
fie prin emisiuni de aciuni prin mo(ili-area re-ervelor 'restructurarea capitalului).
E;262&)20- <- )/2 *372&)2 sunt supuse unor fundament+ri riguroase i reglement+ri
precise. ,le se fac la valoarea nominal+ a aciunilor7 iar firma sta(ilete un pre in8nd cont de
dou+ cerine?
preul s+ fie interesant pentru cump+r+torii poteniali7 adic+ s+ fie inferior cursului
ultimei cotaii7 dac+ firma este cotat+@
preul s+ fie peste o anumit+ limit+ pentru a nu dispersa prea mult capitalul.
Giferena dintre valoarea de pia+ 'preul o(inut la emisiune) i valoarea nominal+ a
aciunilor nou emise constituie ;prima de emisiune<. .ceasta acoper+ diferitele c0eltuieli
oca-ionate de creterea capitalului 'reuniuni ale adun+rii acionarilor7 pu(licitate etc.) sau poate
fi utili-at+ pentru creterea capitalului.
$peraiunile de ;/?202=*,- * ,-=-,5-0/, au loc prin emisiuni de aciuni care nu m+resc
valoarea capitalului. !e reali-ea-+ un transfer al pasivului societ+ii din postul de ;re-erve< n
posturile de ;capital< i ;prim+ de emisiune<.
Aefiind vor(a dec8t de o redistri(uire7 aciunile emise n contul re-ervelor sunt atri(uite
gratuit. $peraiunea poate fi reali-at+ i prin creterea valorii nominale a vec0ilor aciuni.
=n vederea recapitali-+rii7 o serie de ntreprinderi mici i mi4locii din ara noastr+ au
folosit metoda 1,3$7 const8nd n emiterea i plasarea de aciuni c+tre conducere i salariaii
proprii. .stfel7 a fost soluionat+ pe moment pro(lema lic0idit+ilor.
=n ntreprinderile mari7 propuse pentru privati-are7 concomitent cu transferul gratuit al
unei p+ri din patrimoniu c+tre populaie7 are loc vinderea de aciuni prin licitaie7 contra
numerar.
>n rol important pentru constituirea unor resurse de investiii l au fondurile mutuale7 pe
calea emiterii i v8n-+rii de aciuni7 prin care se mo(ili-ea-+ economiile (+neti ale populaiei.
Gein+torii ncasea-+ anual dividende.
,#ist+ unele fonduri mutuale i de investiii7 care funcionea-+ pe principiul particip+rii
deponenilor la investiiile efectuate de fondul respectiv7 primind o cot+ parte din profit7
proporional cu valoarea particip+rii. Cei care doresc s+&i converteasc+ aciunile n (ani lic0i-i7
o pot face prin intermediul (ursei de valori.
%;',&;&+&,20- ?*)3*,- '- +-,;-) 0&)1 @2 ;2A0/32&
9irmele apelea-+ la credite (ancare atunci c8nd resursele proprii sunt insuficiente7 n
ca-ul unora cu activit+i mai puin renta(ile7 iar n ca-ul altora7 cu activitate prosper+7 atunci
c8nd i propun proiecte de mare anvergur+.
5ecurgerea la mprumuturi (ancare este su(ordonat+ unor cerine specifice pieei
financiare7 n sensul de a respecta principiul ec0ili(rului financiar al firmei i solva(ilit+ii sale n
ca- de con4unctur+ nefavora(il+.
21
=n economia rom8neasc+7 utili-area creditelor pentru investiii nt8mpin+ mari o(stacole7
din cau-a do(8n-ilor e#trem de ridicate. 1otivul principal l constituie e#istena inflaiei. =n
astfel de mpre4ur+ri7 (+ncile practic+ o rat+ real&po-itiv+ a do(8n-ii 'mai mare dec8t rata
inflaiei).
Creditele pentru investiii7 n funcie de garaniile care stau la (a-a lor7 m(rac+ mai multe
forme.
a) !mprumuturi bancare ce se acord pe baz de garanii materiale. .ceste garanii se
refer+ la capitalul sau patrimoniul firmei7 n special unele elemente ale activului imo(ili-at7 care
ar putea fi valorificate la nevoie pentru recuperarea datoriei.
() 0redite ipotecare. Cel care solicit+ creditul ipotec0ea-+ o valoare7 n general cl+diri7
terenuri i mi4loace circulante cu mare transfera(ilitate 'convertire rapid+ n lic0idit+i).
.ceast+ categorie de credite este7 n general7 mai restr8ns+7 fiind legat+ de micii
investitori7 i se refer+ la locuine7 la micile investiii din agricultur+7 la micile investiii ale
antreprenorilor care lucrea-+ pe cont propriu7 asociaii familiale7 mici !5%&uri etc.
c) 0redite de cas)-flo3. .ceste credite nu sunt garantate material. !ingura garanie este
studiul de fe-a(ilitate al afacerii. =n +rile de-voltate acest tip de credit este categoria cea mai
r+sp8ndit+.
=n principiu7 creditul de cas0&floN implic+ cele mai mari riscuri7 comparativ cu celelalte
categorii de credite. .stfel7 dac+ din volumul creditelor acordate cu garanie material+ doar 5H
a4ung la pierdere7 la creditele de cas0&floN pierderea este de 2"H i c0iar mai mare. .cest lucru
este neles i acceptat de c+tre (+nci7 care i constituie societ+i de asigurare i provi-ioane de
risc.
3+ncile comerciale rom8neti evit+ s+ acorde astfel de credite7 datorit+ riscului pe care&l
presupun. Pentru acoperirea eventualelor pierderi7 (+ncile tre(uie s+ instituie m+surile care se
impun i s+ e#ercite un control asupra agentului economic n cau-+7 control care s+ cuprind+
toate laturile activit+ii.
Pentru a veni n spri4inul ntreprinderilor private7 s&a creat 9ondul 5om8n de Oarantare a
Creditelor7 a c+rui menire este7 pe de o parte7 s+ contri(uie la consolidarea sistemului (ancar prin
asumarea unei p+ri a riscului e#istent n acordarea unor mprumuturi. Partea de garanie este de
ma#im 2"H din valoarea creditului asigurat. !ta(ilirea acestui plafon urm+rete implicarea mai
activ+ a (+ncilor n asumarea r+spunderii de mp+rire a riscului.
=n fa-a iniial+7 au e#istat i e-it+ri din partea (+ncilor comerciale n a&i asuma riscul
acestui gen de credit 'cas0&floN). Gei e#ist+ riscul de a se nregistra i pierderi7 la creditul de
cas0&floN 'suportate din provi-ioanele de risc) tre(uie reinut c+ ele contri(uie ntr&o (un+
m+sur+ la de-voltarea sectorului ntreprinderilor private.
Oaraniile de credite se acord+ pe (a-a unor criterii privind eficiena i renta(ilitatea
proiectului. !e au n vedere i unele priorit+i7 fiind preferate firmele care produc o valoare
ad+ugat+ mare7 i e#port+ producia sau ameliorea-+ infrastructura.
!&1-+&0 <- 6+*+ aloc+ fonduri pentru investiii n volume c8t mai mici posi(il7 asigur8nd
resurse doar pentru domenii care nu pot face fa+ pieei i concurenei7 deci nu pre-int+ interes
pentru investitorii particulari7 dar a c+ror e#isten+ este necesar+ n de-voltarea economico&
social+ a +rii. !e au n vedere domenii de interes naional7 m(un+t+iri funciare7 protecia
mediului etc. 'centrale nucleare7 lucr+ri din domeniul mineritului7 petrolului7 energiei electrice
etc.).
Ge asemenea7 se intervine cu fonduri de la (uget pentru facilitarea acord+rii de credite
(ancare unor ageni economici 'credite cu do(8n-i stimulative7 reduse) diferena p8n+ la nivelul
ratei de pe piaa capitalului fiind suportat+ de stat.
2.2. Surse eterne de finanare
22
Pentru nevoile de redresare7 de rete0nologi-are a economiei se apelea-+ la mprumuturi
e#terne i investiii directe de capital str+in.
Creditele e#terne sunt de mai multe categorii i anume?
credite guvernamentale sau cu garanie guvernamental+7 n spatele c+rora este statul7
c0iar dac+ se acord+ prin (+nci@
credite bancare7 unde riscul este e#clusiv al (+ncilor@
credite acordate de instituii internaionale7 gen 91I7 3I5G7 3,5G etc.
Creditele guvernamentale se ntemeia-+ pe convenia nc0eiat+ ntre guvernul +rii care
va acorda creditul i guvernul celei care va primi creditul7 sta(ilindu&se totodat+7 i plafoane de
garanii ale mprumuturilor. =n cadrul plafoanelor sta(ilite se pot primi credite pentru
ac0i-iionarea de maini7 utila4e7 ec0ipamente7 dar numai din ara creditoare. Ouvernul 5om8niei
este autori-at s+ contracte-e i s+ garante-e mpreun+ cu 3A57 credite financiare e#terne7
necesare aprovi-ion+rii cu materii prime de (a-+ i finan+rii investiiilor.
Investiiile directe de capital str+in repre-int+ una din c+ile cele mai eficiente7 mai
profita(ile pentru procesul redres+rii. ,le antrenea-+ sc0im(+ri su(staniale7 deoarece astfel sunt
atrase te0nici i te0nologii moderne i managementul adecvat. Pe l8ng+ participarea la capital i
susinerea rete0nologi-+rii7 firma str+in+ poate asigura comen-i i piee7 c0iar o preg+tire mai
eficient+ a forei de munc+.
Creditele e#terne pe termen lung sunt acordate condiionat de c+tre instituiile i
organismele internaionale de specialitate n vederea atingerii unor o(iective propuse. #MI7 de
e#emplu7 nu cere garanii materiale7 ci garanii generale7 de politic+ economic+7 adic+ aplicarea
anumitor m+suri7 n perioada de timp pentru care se acord+ mprumutul7 care permit naintarea pe
linia reformei economice7 astfel nc8t s+ ai(+ loc redresarea (alanei de pl+i a +rii i s+ poat+ fi
napoiat mprumutul.
%a fel 3I5G i 3,5G acord+ credite condiionate7 adic+ numai mprumuturi ;pe proiect<7
pentru a finana proiecte de investiii.
/oate celelalte (+nci pretind o garanie material+7 anga4area aurului7 legarea finan+rii de
un flu# comercial i garantarea cu produsele respective. .cestea acord+ credite pe (a-a unor
studii de fe-a(ilitate i n condiiile unor puternice garanii de solva(ilitate. Creditele sunt
acordate pentru o(iective comerciale vitale din programul de restructurare.
2.3. !rganisme financiare internaionale
Conferina de la 3retton&Koods '1*44)7 organi-at+ su( egida $A> a pus (a-ele unui nou
sistem monetar internaional. Importana acestei conferine const+ n sc0im(area complet+ a
concepiei de p8n+ atunci7 prin introducerea spiritului nelegerii mutuale7 al cooper+rii largi n
pro(lemele activit+ii financiar&valutare. Ge fapt7 ea marc0ea-+ trecerea de la relaiile (ilaterale
la relaii financiar&valutare multilaterale.
Conferina a iniiat i nfiinarea a dou+ instituii financiare internaionale? 9ondul
1onetar Internaional '91I) i 3anca Internaional+ pentru 5econstrucie i Ge-voltare '3I5G).
F/)<&0 M/)-+*, I)+-,)*72/)*0 a fost creat n 1*427 cu scopul de a a4uta la de-voltarea
relaiilor economice internaionale7 prin facilitarea sc0im(urilor valutare7 ec0ili(rarea i
armoni-area (alanelor de pl+i e#terne i7 n esen+7 sta(ilitatea cursurilor valutare.
.cest organism internaional se pre-int+ ca o instituie de asigurare unde fiecare
coti-ea-+7 dup+ mi4loacele sale7 pentru a putea s+ (eneficie-e de a4utoare su(staniale. 91I
intervine n ca-ul a4ust+rii (alanelor de pl+i i n privina de-volt+rii prin mecanismele specifice
de credit7 la solicitarea guvernului +rii respective.
Creditul acordat de 91I este un credit guvernamental sau cu garanie guvernamental+7 n
spatele c+ruia este statul7 c0iar dac+ se acord+ prin (+nci. Creditul este pe termen lung7
condiionat de anga4area +rilor mprumutate la ndeplinirea anumitor o(iective. .dic+7 nu se cer
23
garanii materiale7 ci garanii de politic+ economic+? aplicarea anumitor m+suri n perioada de
timp pentru care a fost f+cut creditul7 care permit naintarea reformei economice7 pentru a
napoia mprumutul. Geci7 va tre(ui s+ se o(in+ reducerea deficitului (alanei i creterea
re-ervei valutare a +rii.
5+spunderea pe care i&o asum+ 91I fa+ de programele de reform+ economic+ ale +rilor
mem(re se asocia-+ cu cea a guvernelor +rilor care solicit+ asisten+ n nvingerea dificult+ilor
grave cu care se confrunt+. 5olul 91I este de a a4uta +rile s+ se redrese-e prin acordarea unor
mprumuturi avanta4oase.
Principalele forme de mprumut utili-ate de 91I7 de care i 5om8nia a (eneficiat
ncep8nd din 1**" sunt?
P aran4amentele de tip stand&(E7 care se acord+ +rilor mem(re n scopul dep+irii unor
dificult+i temporare privind (alana de pl+i@
P spri4inirea +rilor cu venituri foarte sc+-ute n finanarea programelor
macroeconomice pe termen mediu i a programelor de a4ustare structural+@
P facilit+i de finanare compensatorie7 adic+ de acoperire a pierderilor nregistrate de
+rile mem(re ale 91I n ca-ul creterii e#cesive a preului la ieiul de import.
=n programele de a4ustare pe care le anali-ea-+ i le apro(+ i&a g+sit loc i componenta
social+. $(iectivul final urm+rit este creterea economic+ real+ i dura(il+7 ceea ce implic+ o
com(atere n profun-ime a inflaiei7 a oma4ului7 a de-ec0ili(relor (alanelor de pl+i i a
ndator+rii e#cesive.
1i4loacele prin care acionea-+ 91I sunt?
P monitori-area politicii economice sta(ilite de +rile mem(re7 n urma recomand+rilor
primite i a dialogului detaliat cu repre-entanii 91I@
P intervenia ntr&o manier+ i mai 0ot+r8t+ atunci c8nd o ar+ aflat+ n cri-+ a (alanei
de pl+i i solicit+ a4utorul.
.sistena financiar+ de tip multilateral7 acordat+ diverselor +ri mem(re ale 91I7 n
scopul relans+rii economice7 se pare c+ este de preferat unei asistene (ilaterale7 pentru c+
garantea-+ neutralitatea politic+ a spri4inului acordat7 i n acelai timp7 favori-ea-+ atenuarea
practicii mprumuturilor legate7 adic+ condiionate de unele avanta4e ce ar putea fi cerute n
sc0im(.
!*)3* I)+-,)*72/)*0( '-)+,& R-3/)6+,&372- @2 D-=5/0+*,- B!IRDC a fost nfiinat+ n
1*45 i are sediul la Kas0ington. 3anca a avut la nceput menirea de a finana refacerea
economiei +rilor ce au suferit n cel de&al doilea r+-(oi mondial. Gup+ terminarea acestei
misiuni7 i&a asumat rolul finan+rii unor investiii n scopuri productive din +rile n curs de
de-voltare7 din +rile s+race7 av8nd prioritate sectorul pu(lic.
3I5G a do(8ndit i numele de 3anca 1ondial+ deoarece aproape toate statele lumii au
aderat la acest organism. $ ar+ poate do(8ndi calitatea de mem(ru al 3+ncii atunci c8nd accept+
regulile de conduit+ n materie de finane internaionale7 respectiv s+ adere la 91I i are o
contri(uie la fondul statutar al 3+ncii.
9ondurile de care dispune 3I5G provin din trei surse principale? capitalul social su(scris
de statele mem(re7 capitalurile mo(ili-ate prin emisiunile de o(ligaiuni i (eneficiul o(inut din
operaiile efectuate.
1+rimea sumei ce se su(scrie de fiecare ar+ interesat+ s+ devin+ mem(ru al 3+ncii se
negocia-+7 adic+ se sta(ilete n funcie de situaia sa economic+ i financiar+7 apreciat+ prin
produsul intern (rut pe locuitor.
9ondurile 3+ncii 1ondiale se creea-+ n cea mai mare parte prin su(scrieri din partea
+rilor de-voltate7 al+turi de toate statele lumii7 care contri(uie dup+ posi(ilit+ile lor. Capitalul
social este format din peste 1732 milioane de aciuni7 fiecare aciune valor8nd 1"".""" dolari
!>.. !u(scripia f+cut+ de fiecare mem(ru este divi-at+ n dou+ p+ri astfel?
24
P 1"H se vars+ efectiv7 const8nd din 1H aur sau dolari !>. 'sumele put8nd fi utili-ate
li(er de 3anc+) i *H n moneda statului su(scriitor 'sume ce se pot utili-a cu consim+m8ntul
+rii mem(re)@
P *"H7 r+mas+ nev+rsat+7 este p+strat+ de c+tre fiecare mem(ru7 la (anca sa central+7
ntr&un cont la dispo-iia 3I5G.
3anca 1ondial+ contractea-+ mprumuturi pe termen lung pe pieele financiare
internaionale prin emiterea i v8n-area de o(ligaiuni. .ceste mprumuturi pe care le primete
sunt purt+toare de do(8n-i la nivelul pieei de capital.
=n ceea ce privete profiturile 3+ncii7 acestea re-ult+ din do(8n-ile i comisioanele de
anga4are aferente mprumuturilor acordate. ,ste vor(a de sumele r+mase dup+ ac0itarea
diverselor c0eltuieli 'do(8nd+ la sumele mprumutate7 salariile aparatului (ancar etc.).
5olul 3+ncii 1ondiale este de a spri4ini statele mem(re cu fonduri pentru reconstrucie i
de-voltare. Creditele se acord+ ntr&o manier+ clasic+ 'n condiii de pia+)7 cu o(ligaia utili-+rii
lor eficiente7 ceea ce presupune evitarea operaiunilor care ar putea genera pierderi. Geci7 3anca
1ondial+ tre(uie s+ m(ine dou+ tr+s+turi? s+ fie7 n acelai timp7 instituie financiar+
internaional+ i instituie de de-voltare internaional+.
3I5G poate garanta sau acorda mprumuturi 'sau particip+ la acordarea de mprumuturi)
tuturor statelor mem(re sau ntreprinderilor 'industriale7 agricole7 de transporturi) de pe teritoriile
statelor mem(re.
C/)<27220- 3-,&+- 6&)+ &,;(+/*,-0-D
Q statul sau (anca central+ s+ garante-e integral ram(ursarea mprumutului@
Q solicitantul s+ nu poat+ o(ine altfel mprumutul n condiii re-ona(ile pentru el@
Q un comitet competent7 printr&un raport scris7 va recomanda proiectul7 dup+ un e#amen
aprofundat al cererii@
Q (anca estimea-+ ce do(8nd+ i ce ta#e financiare sunt adaptate la natura proiectului@
Q n acordarea i garantarea unui mprumut7 3anca va e#amina pro(a(ilitatea n care
mprumutatul i garantul sunt n m+sur+ s+ fac+ fa+ o(ligaiilor aferente mprumutului.
$(iectivele 3+ncii 1ondiale pot fi sinteti-ate n urm+toarele?
1. 9acilitea-+ reconstrucia7 de-voltarea i punerea n valoare a resurselor +rilor mem(re@
2. Contri(uie la completarea sau suplinirea lipsei de capitaluri pentru investiiile private str+ine
n +rile mem(re@
3. Permite reali-area ec0ili(rului pe termen lung al sc0im(urilor internaionale pentru +rile
mem(re.
>neori7 3anca 1ondial+ recurge la com(inarea mprumuturilor sale cu cele ale altor
instituii internaionale7 creditul purt8nd denumirea de cofinanare.
Procedura preliminar+ n vederea acord+rii unui credit 3I5G presupune urm+toarele?
P solicitarea de principiu a unei +ri mem(re n (a-a unui studiu de fe-a(ilitate a
investiiei@
P raportul unei comisii de e#peri 3I5G n urma vi-itei efectuate n ara solicitatoare i
a anali-+rii oportunit+ii investiiei@
P negocierea acordului de mprumut de c+tre repre-entanii desemnai de 3anc+ i de
ara solicitatoare@
P apro(area i semnarea acordului de mprumut de c+tre Parlamentul +rii solicitatoare.
=n cadrul 3+ncii 1ondiale au fost create dou+ organisme7 ca filiale ale sale? Corporaia
9inanciar+ Internaional+ 'C9I) i .sociaia Internaional+ de Ge-voltare '.IG). 3anca mpreun+
cu filialele sale compun grupul 3+ncii 1ondiale.
C9I 'nfiinat+ n 1*5) are ca scop s+ a4ute ntreprinderile private din +rile mem(re pe
calea de-volt+rii.
.IG are rolul de a asista +rile cele mai s+race7 n condiii mult mai favora(ile dec8t cele
ale 3I5G. .ceast+ instituie acord+ mprumuturi pentru proiecte de de-voltare al c+ror termen de
ram(ursare poate fi de 35&4" de ani7 inclu-8nd i o perioad+ de graie de 1" ani7 f+r+ do(8nd+7
fiind perceput numai un comision de "725H pe an pentru acoperirea c0eltuielilor administrative.
25
Creditele pe termen lung apar de o(icei su( form+ de a4utor (ilateral sau a4utoare
acordate de c+tre unele (+nci regionale de de-voltare.
2
!*)3* E&,/'-*)( '-)+,& R-3/)6+,&372- @2 D-=5/0+*,- B!ERDC
. fost creat+ n 1**1 n scopul acord+rii de asisten+ +rilor din ,uropa Central+ i de ,st7
pentru crearea i de-voltarea unei economii de pia+. .cionarii s+i sunt at8t din aceast+ regiune7
printre care i 5om8nia7 c8t i din restul lumii7 la care se adaug+ >niunea ,uropean+ i 3anca
,uropean+ de Investiii.
=n structura ei intern+ se afl+ dou+ departamente? 3anca Comercial+ i 3anca de
Ge-voltare.
Proiectele susinute de 3,5G tre(uie s+ contri(uie la de-voltarea sectorului privat7 la
ncura4area investiiilor str+ine directe7 crearea i consolidarea instituiilor financiare7
restructurarea industriei7 crearea unei infrastructuri moderne pentru de-voltarea sectorului privat7
promovarea ntreprinderilor mici i mi4locii7 prote4area mediului am(iant.
!pri4inul acordat +rilor din ,uropa Central+ i de ,st de c+tre 3,5G const+ n asisten+
te0nic+ i financiar+7 pentru a le a4uta la gr+(irea procesului de tran-iie la economia de pia+.
P0*6*;-)+-0- 8/)<&,20/, 6*0- 6&)+ <2,-372/)*+- *6+8-0D
cel puin "H c+tre ntreprinderile sectorului privat i ntreprinderile din proprietatea
statului care sunt n perspectiv+ de privati-are@
cel mult 4"H c+tre infrastructura pu(lic+ sau alte proiecte.
!*)3* '/*+- /8-,2 *626+-)7( 9) &,;(+/*,-0- </;-)22D
servicii consultative@
identificarea proiectelor7 preg+tirea i finanarea infrastructurii sectoarelor@
mo(ili-area finan+rii adiionale din surse pu(lice i private7 pe (a-+ de cofinanare@
spri4inirea implement+rii proiectului7 inclusiv furni-+rii de utila4e i ec0ipamente.
P,/'&)-,20- <- 82)*)7*,- 9)*2)+*+- !ERD +,-?&2- ?*=*+- '- &,;(+/*,-0-D
proiecte nsoite de planuri de afaceri sau studii de fe-a(ilitate@
un raport de anali-+ i o e#perti-+ a partenerilor@
minimul de fonduri cerute de (anc+ '5 mil. ,>5$)@
finanarea n moned+ converti(il+@
s+ corespund+ priorit+ilor (+ncii i n ca-ul ntreprinderilor comerciale@
disponi(ilitate de capital n ntreprindere sau pentru proiect.
!*)3* E&,/'-*)( <- I)5-6+2722 B!EIC
3,I are misiunea de a favori-a reali-area o(iectivelor >niunii ,uropene7 prin acordarea
de resurse financiare pe termen lung pentru reali-area unor investiii via(ile.
3anca ofer+ servicii pe linia evalu+rii i finan+rii proiectelor de investiii.
Pentru a&i atinge scopul7 proiectele i programele tre(uie s+ fie via(ile n patru domenii?
economic7 te0nic7 ecologic i financiar. 9iecare proiect de investiii este serios evaluat i urm+rit
p8n+ la atingerea scopului s+u.
3anca finanea-+ proiecte ale +rilor din cadrul >niunii ,uropene7 iar mprumutul nu
dep+ete7 n linii generale7 5"H din costurile de investiii. ,l poate fi utili-at al+turi de
su(veniile naionale.
3,I finanea-+ investiii de mari dimensiuni 'pornind de la 25 mil. ,>5$) prin
mprumuturi individuale n cola(orare cu iniiatorul proiectului. Proiectele de dimensiune medie
i mic+ sunt susinute indirect sau prin mprumutarea (+ncilor care operea-+ la nivel naional sau
regional.
C,2+-,220- <- *',/?*,- * 3,-<2+-0/, 6- ,-8-,( 0*D
e#istena leg+turii investiiei cu politicile >niunii ,uropene@
via(ilitatea te0nic+ i financiar+ a proiectului de investiii@
respectarea regulilor de protecie a mediului ncon4ur+tor@
situaia financiar+ a iniiatorului7 perspectivele de cas0&floN i garaniile oferite.
22
Gurata mprumutului poate a4unge p8n+ la 2" de ani. ,a depinde de tipul i durata de
via+ te0nologic+ a proiectului.
!c+derea rolului statului n de-voltarea economic+7 odat+ cu demararea procesului de
privati-are7 precum i deficitele (ugetare ale multor +ri7 constituie motivul pentru care (+ncile
comerciale7 instituiile financiare multilaterale '3anca 1ondial+7 3,5G)7 precum i ageniile de
creditare se uit+ din ce n ce mai puin la garaniile date de stat n spri4inul unor proiecte7 fiind
interesate mai mult de via(ilitatea proiectului n cau-+ din punct de vedere comercial i de
structura sa solid+ din punct de vedere financiar.
9inanarea de proiect este orice finanare care se reali-ea-+ doar pe (a-a caracteristicilor
proiectului nsui. !unt e#cluse din start proiectele iniiate de firme n care finanarea e#tern+
este mo(ili-at+ pe (a-a propriei lor sta(ilit+i i nu pe (a-a solidit+ii proiectului nsui7 precum
i ntreprinderile de stat c+rora7 n mod o(inuit7 li se aloc+ fonduri de la (ugetul de stat sau
c+rora li se acord+ garanie guvernamental+ pentru reali-area proiectului respectiv.
2.4. "easing#ul $credit#%ail&
Cunoscut la noi din literatura de specialitate dar foarte frecvent utili-at n practica multor
+ri de-voltate7 credit&(ail a ap+rut ca varianta france-+ a sistemului american de leasing.
Credit&(ailul nu este o surs+ propriu&-is+ de finanare a investiiilor7 ci creea-+
posi(ilitatea pentru ntreprindere de a dispune de anumite (unuri f+r+ a fi o(ligat+ s+ le cumpere
'f+r+ a deveni proprietara lor).
Conform legii france-e7 credit&(ail este definit ca ;o operaiune de nc0iriere a (unurilor
de ec0ipament7 a utila4elor i (unurilor imo(iliare de folosin+ comun+7 cump+rate special pentru
a fi nc0iriate de c+tre ntreprindere7 care le p+strea-+ n proprietate7 d8nd dreptul locatarului de a
ac0i-iiona integral sau parial (unurile respective la un pre convenit n funcie de v+rs+mintele
efectuate su( form+ de c0irie<.
=n efectuarea unei operaiuni de credit&(ail intervin trei organisme?
ntreprinderea care are nevoie de (un@
furni-orul 'v8n-+torul)@
organismul financiar al credit&(ail.
!pre deose(ire de o nc0iriere o(inuit+7 credit&(ail confer+ locatarului dreptul de a
deveni proprietarul (unului la sf8ritul contractului7 la un pre convenit. .stfel7 credit&(ail apare
ca un su(stitut interesant al unei surse de finanare a investiiilor.
Credit&(ail pre-int+ avanta4e importante pentru toate cele trei tipuri de organisme
implicate7 date de atenuarea sau c0iar eliminarea efectelor riscului indus prin operaiunile de
finanare i investiionale clasice. Principalul avanta4at al acestei operaiuni r+m8ne a fi
utili-atorul care poate (eneficia de efectele folosirii (unului respectiv f+r+ a anga4a integral
suma7 aa cum ar tre(ui s+ fac+ n ca-ul cump+r+rii.
>tili-atorul alege (unul de care are nevoie de la furni-or7 depun8nd o documentaie
complet+ apoi organismului de credit&(ail cu care nc0eie un contract.
$rganismul financiar de credit&(ail este cel care acoper+ financiar operaiunea fa+ de
furni-or. >neori7 acesta o(lig+ furni-orul la plata unui avans care nu repre-int+ dec8t o parte din
valoarea (unului. =n perioada de e#ploatare utili-atorul pl+tete o c0irie7 de regul+ la nceputul
fiec+rei perioade.
>tili-atorul reali-ea-+ astfel o economie de investiii7 c0iar dac+ suma avansului i a
pl+ilor ulterioare succesive dep+ete valoarea preului integral de ac0i-iie a (unului. =n plus7
are posi(ilitatea de a cump+ra (unul la un pre i termen convenite. 5iscul operaiunii este
mp+rit7 de fapt7 ntre cele trei organisme.
=n sens relativ7 credit&(ail asigur+ i posi(ilit+i suplimentare de mprumut pentru
utili-ator7 sumele pl+tite neafect8nd rata ndator+rii.
28
2.5. Structura de finanare a investiiilor
=n structura surselor de finanare a investiiilor7 efortul propriu 'autofinanarea) r+m8ne
permanent pe primul plan.
=n principiu7 pentru investitor autofinanarea pare a fi o surs+ gratuit+7 deoarece nu
presupune nici un fel de pl+i. Gar7 totui7 ca o parte a capitalului propriu7 autofinanarea are i ea
un cost sau7 mai degra(+7 un cost de oportunitate7 dat de limita ratei de renta(ilitate cerute de
acionari 'de proprietari). .ceasta pentru c+ ei renun+ la o remunerare suplimentar+ n scopul
asigur+rii de resurse financiare pentru de-voltarea viitoare a firmei.
.utofinanarea pentru investiii se reali-ea-+ pe (a-a fondurilor proprii de origine
intern+? re-erve i amorti-are.
=n sens practic pot fi puse n eviden+ dou+ modalit+i de evaluare a nivelului posi(il al
autofinan+rii.
Prima modalitate7 numit+ comercial+7 sugerea-+ mai degra(+ o determinare de principiu a
nivelului posi(il al autofinan+rii. =n acest sens7 autofinanarea apare ca diferena dintre totalul
v8n-+rilor i totalul c0eltuielilor prev+-ute pentru o perioad+ 'un an). /re(uie preci-at c+ n
totalul c0eltuielilor nu se include amorti-area.
. doua modalitate de calcul7 n sens financiar&conta(il7 poate fi de-voltat+ pe (a-a
urm+toarei relaii de calcul?
( ) ( ) / . C P C C P .
- f f

7 unde?
.
f
J capacitatea de autofinanare a ntreprinderii@
P J total ncas+ri@
C J total c0eltuieli 'f+r+ amorti-are)@
.
-
J amorti-area anual+@
/ J rata impo-itului@
C
f
J c0eltuieli financiare.
Gin aceasta7 deduc8nd dividendele sau venitul proprietarilor se o(ine autofinanarea
prev+-ut+ sau efectiv+ a unei perioade.
Aivelul autofinan+rii este influenat de?
cifra de afaceri@
politica de mprumut@
politica de amorti-are@
politica de distri(uire a dividendelor.
Proporiile n care ntreprinderea i acoper+ finanarea proiectelor sale din diferite surse
pot fi diferite. =n principal dou+ sunt determinantele acestei structuri?
posi(ilit+ile de acces la fiecare surs+@
costul specific al fiec+rei surse.
=n condiii de acces nelimitat la oricare surs+7 cea mai (un+ structur+ de finanare a
proiectelor este aceea prin care ntreprinderea poate reali-a un cost mediu minim al capitalului.
Gac+ ntreprinderea va urm+ri s+&i diminue-e costul capitalului atunci pare normal ca ea
s+ apele-e la diferite surse n ordinea descresc+toare a costurilor specifice de remunerare.
Pentru o pia+ financiar+ relativ ec0ili(rat+ sursa cea mai ieftin+ este mprumutul.
$rientarea ntreprinderii spre finanarea proiectelor sale prin mprumut este deci fireasc+. =n
acest mod ntreprinderea o(ine un ;efect de levier< po-itiv7 care va permite o cretere a
(eneficiilor i7 implicit7 a (eneficiilor de reparti-at.
,fectul de levier poate fi determinat cu a4utorul relaiei?
( ) e r % l
7 unde
l J efectul de levier@
2*
D
G
% R rata ndator+rii7 n care?
G J datoria pe termen mediu i lung@
D J nivelul capitalului permanent al ntreprinderii@
r J rata renta(ilit+ii economice a capitalului@
e J costul remuner+rii mprumutului 'rata do(8n-ii).
/entaia ntreprinderii spre mprumuturi este temperat+ de riscul propriu7 pe de o parte7 i
de solicitarea de garanii din partea celui care acord+ mprumutul7 pe de alt+ parte. =n aceste
condiii7 rata ndator+rii7 calculat+ ca raport ntre datoriile pe termen mediu i lung i capitalul
propriu7 nu va putea fi acceptat+ peste o anumit+ limit+. >neori7 reglement+rile legale fi#ea-+
limita ratei ndator+rii. .adar7 ntreprinderea va tre(ui s+ caute o structur+ ec0ili(rat+ de
finanare7 care s+&i asigure procurarea resurselor la cel mai mic cost.
1odul de finanare a proiectului va avea consecine asupra flu#urilor anuale de fonduri
ale ntreprinderii7 iar structura optim+ de finanare poate fi sta(ilit+ anali-8nd modificarea
costului capitalului n raport cu rata ndator+rii.
.ctivitatea unei ntreprinderi este necesar a fi finanat+ at8t pe termen scurt 'investiiile n
active circulante)7 c8t i pe termen lung 'investiiile n active fi#e). Pentru anumite perioade este
posi(il a fi transferate anumite fonduri necesare finan+rii pe termen lung pentru reali-area
finan+rii pe termen scurt.
9irmele care&i desf+oar+ activitatea pe actuala pia+ rom8neasc+ sunt ntreprinderi mari
'n general cele cu capital de stat sau cu capital ma4oritar de stat) i ntreprinderi mici i mi4locii
'cu capital privat). .m(ele categorii se confrunt+ cu pro(leme privind finanarea produciei pe
termen scurt7 c8t i pe termen lung. =n timp ce ntreprinderile mari utili-ea-+ toate fondurile
pentru reali-area finan+rii pe termen scurt 'i nu reuesc ntotdeauna) cu re-ultate negative
asupra ntregii activit+i i asupra via(ilit+ii ntreprinderii pe termen lung7 ntreprinderile mici i
mi4locii ncearc+ s+ o(in+ fonduri pentru investiii. Gin acest motiv este important s+ fie
susinut+ de-voltarea investiiilor. Pro(lema care apare este legat+ de g+sirea surselor de
finanare pentru aceste ntreprinderi.
C/)30&=22
Iniial, orice proiect de investiii se bazeaz pe acumulrile anterioare de capital ale
investitorului, dar i pe sursele altor investitori dispui s-i anga(eze economiile. 'stfel, sursele
din care pot fi finanate investiiile sunt/ surse din interiorul rii i surse din e*terior, sau ntr-o
alt clasificare surse proprii i surse atrase.
'utofinanarea reprezint capacitatea firmei de a produce resurse investiionale din
profitul net, amortismentul cumulat, ncasrile din v"nzarea utila(elor scoase din funciune,
emiterea i vinderea de aciuni i mobilizarea rezervelor. !ns, de cele mai multe ori firmele sunt
nevoite s apeleze la mprumuturi bancare pe termen lung i mi(lociu. 'stfel, creditele pentru
investiii pot fi credite pe baz de garanie material, credite ipotecare i credite de cas)-flo3.
1n loc aparte n finanarea investiiilor l reprezint leasing-ul 4creditul-bail5, care are
avanta(ul c utilizatorul acestuia realizeaz o economie de investiii.
'adar, pe parcursul acestui capitol au fost prezentate sursele de finanare necesare
realizrii unei investiii care va duce la creterea profitului, a productivitii, la acoperirea unor
noi segmente de pia, la lrgirea gamei de produse sau mai bine spus la eficientizarea
activitii unei firme. !n capitolul urmtor va fi prezentat conceptul de eficien economic i
decizia de investiii.
C&52)+- 3.-2-
surse de finanare@
surse proprii@
surse atrase@
cas0&floN@
3"
leasingLcredit&(ail@
autofinanare@
efect de levier.
%)+,-?(,2 @2 +-6+- <- 3/)+,/0
1. Care sunt sursele din care pot fi finanate investiiileM
2. Care este componena fondului de de-voltare ce se constituie de c+tre o societate
comercial+M
3. =n ce situaie apelea-+ firmele la credite (ancareM
4. Care sunt creditele (ancare de investiii n funcie de garaniile solicitate de instituiile
financiareM
5. ,numerai categoriile de credite e#terne.
. Care este caracteristica creditelor de cas0&floNM
a) nu implic+ riscuri pentru (anc+@
() nu se pot reali-a pierderi@
c) sunt garantate pe (a-a studiului de fe-a(ilitate@
d) sunt garantate material.
2. Care sunt organismele ce intr+ n efectuarea unei operaiuni de leasingM
8. !ursele de finanare a investiiilor pot fi?
a) surse interne i e#terne@
() surse proprii i mprumutate@
c) leasing@
d) emitere de aciuni.
*. Care sunt elementele determinante ale structurii financiareM
1". Ce este efectul de levierM
11. Care sunt diferenele dintre leasing i creterea capitalului prin mo(ili-area
re-ervelorM
31
CAP. 3. EFICIENA ECONOMIC I DECIZIA DE INVESTIII
Rezumat
.entru a fi viabil i pentru a face obiectul concurenei, orice activitate economic
trebuie s fie eficient.
!n acest capitol va fi definit conceptul de eficien, subliniind principalele sale
componente % efecte6rezultate i eforturi6c)eltuieli % precum i tipologia acestora. e asemenea,
va fi prezentat procedura de selecie a proiectelor de investiii, precum i evaluarea i analiza
acestora.
3.1. Conceptul de eficien'
$rice activitate uman+ este7 n acelai timp7 consumatoare de resurse i produc+toare de
efecte. Ge-voltarea economico&social+ s&a (a-at7 mult timp7 pe concepia c+ omenirea dispune de
resurse naturale n cantit+i mai mult dec8t suficiente. Gar7 ocurile produse de cri-ele de energie
i de materii prime7 precum i degradarea tot mai evident+ a mediului natural7 datorit+ e#ploat+rii
sale neraionale7 au condus la conturarea unei concepii realiste cu privire la disponi(ilit+ile de
resurse la nivel mondial7 c8t i la nivelul fiec+rei +ri n parte.
Aivelul limitat al resurselor materiale i de munc+ generea-+ cerina economicit+ii
folosirii lor7 n sensul asigur+rii unor randamente ma#ime sau unor consumuri c8t mai reduse.
Pornind de la sensul lingvistic al noiunii de eficien+7 se poate afirma c+ eficiena este
atri(utul oric+rei activit+i umane de a produce efectul util dorit. =n e#presia sa cea mai general+7
eficiena este redat+ de relaia dintre re-ultatele o(inute7 ntr&o anumit+ activitate '.
i
) i
c0eltuielile de resurse cu respectiva activitate. Gar7 caracteri-area nivelului s+u de eficien+
presupune raportarea 'studiul comparativ) la o (a-+ de comparaie spaio&temporal+ '.
"
) care
poate fi nivelul atins n alte activit+i similare7 sau variante de proiect7 m+rimi normative
predeterminate etc. 'figura nr. 4).
#igura nr. 7 % &ipuri de corelaii pentru studiul eficienei
n care? 5
i
L5
"
J consum de resurse 'eforturi) pentru activitatea iL"@
,
i
L,
"
J efecte generate de activitatea iL".
Conform acestei sc0eme7 studiul eficienei unei activit+i are la (a-+ urm+toarele tipuri de
corelaii?
a) comparaie ntre nivelul resurselor@
() comparaie ntre nivelul efectelor@
c) comparaie de tipul efortLefect i efectLefort@
d) comparaie ntre nivelurile de eficien+.
>na din accepiunile noiunii de eficien+ este? efecte c8t mai mari n raport cu resursele
alocate sau consumate. .ceasta arat+ efectul util pe unitatea de resurs+ alocat+ ',L5) sau invers7
efortul depus pentru o(inerea unei unit+i de efect '5L,).
32
5
i
5
"
,
i
,
"
a
(
.
i
.
"
c
c
d
Privit+ din punct de vedere aplicativ7 eficiena se poate defini ca un raport o(iectiv7
cantitativ7 ntre efectele i eforturile depuse n vederea o(inerii lor.
5
,
e J ma#im7 adic+7 ma#imi-area efectelor o(inute pe unitatea de resurs+
alocat+Lconsumat+@
,
5
e J minim7 adic+7 minimi-area consumului de resurse pe unitatea de efect o(inut.
Aatura i caracterul eforturilor i efectelor se reflect+ asupra caracterului eficienei. Gin
punctul de vedere al resurselor7 acestea tre(uie s+ fie c8t mai riguros structurate ca s+ r+spuns+
cerinelor de anali-+ 'cum se folosesc7 c8t se consum+7 gradul de valorificare7 economisirea lor).
!tructurarea presupune urm+toarele criterii?
dup+ criteriul regener+rilor n timp?
resurse regenera(ile@
resurse neregenera(ile.
dup+ natura lor?
umane7 te0nice@
materiale7 financiare.
dup+ modul cum particip+ la circuitul economic?
resurse poteniale@
resurse intrate n circuitul economic.
Gin punctul de vedere al efectelor7 de asemenea7 eficiena necesit+ structurarea acestora.
,fectele pot fi?
S directe? identifica(ile la locul unde se desf+oar+ activitatea@
S indirecte? identifica(ile n alte sectoare de activitate.
P Gup+ momentul la care se produc?
S efecte imediate@
S efecte posi(ile7 viitoare.
P Gup+ natura lor?
Q efecte economice@
Q efecte ecologice@
Q efecte sociale@
Q efecte te0nice etc.
$ anali-+ complet+ i comple#+ impune luarea n considerare7 ntr&o e#primare unitar+7 a
tuturor categoriilor de efecte. Pro(leme deose(ite ridic+ efectele de natur+ diferit+. .cest lucru
este deose(it de dificil7 uneori c0iar imposi(il de reali-at7 dei din punct de vedere teoretic7 se
poate re-olva prin regula paralelogramului deforma(il 'figura nr. 5).
33
#igura nr. 8% 0ompunerea efectelor
=n figur+?
,
1
7 ,
2
7 ,
3
7 ,
4
J categorii de efecte diferite ca natur+@
C
1
J re-ultanta compunerii efectelor ,
1
i ,
2
@
C
2
J re-ultanta compunerii efectului ,
3
cu re-ultanta C
1
@
C
3
J re-ultanta compunerii efectului ,
4
cu re-ultanta C
2
7 aceasta fiind re-ultanta glo(al+.
=n practic+ acest lucru este inaplica(il i7 de aceea7 n multe ca-uri se procedea-+ la
a(ordarea parial+ a studiului de eficien+7 pe tipuri de efecte 'n principal7 studiul de eficien+
economic+).
Gin punct de vedere cantitativ7 corelaia dintre eforturi i efecte se e#prim+ prin indicatori
de eficien+ care7 de regul+7 m(rac+ forma unor raporturi matematice. Pentru a caracteri-a
eficiena unei activit+i7 n toat+ comple#itatea sa7 este necesar s+ se foloseasc+ un sistem de
indicatori care s+ pun+ n eviden+ toate corelaiile posi(ile ntre eforturi i efecte.
Ge un real folos este matricea efectLefort 'figura nr. ). ,ste o matrice p+trat+7 n care
num+rul de liniiLcoloane este cel al indicatorilor de efort i de efect identificai ca fiind
caracteristici activit+ii ce se anali-ea-+. $rdonarea acestora permite partiionarea matricei n
patru cadrane. 9iecare cadran va conine un anumit tip de indicatori de eficien+ economic+7
astfel?
a) indicatori de tip efortLefort 'cadranul I)7 cum ar fi? costul unui loc de munc+7 gradul de
n-estrare te0nic+ a muncii etc.@
() indicatori de tip efectLefort 'cadranul II)7 cum ar fi? profit la un leu investit7 producia
la un milion lei mi4loace fi#e etc.@
c) indicatori de tip efortLefect 'cadranul III)7 cum ar fi? investiia specific+7 c0eltuieli la
1""" lei producie etc.@
d) indicatori de tip efectLefect 'cadranul I6)? profit la 1""" lei ncas+ri7 curs de revenire
etc.
,forturi 'resurse) ,fecte
5
1
T 5
i
T 5
n
,
1
T ,
4
T ,
m
34
C
3
,
1
C
1
,
2
,
3
,
4
C
2
,forturi
n
i
1
5
5
5

Cadran I Cadran II
,fecte
m
4
1
,
,
,

Cadran III Cadran I6


#igura nr. 9 % Matricea efort6efect
3.2. Procedura de selecie a proiectelor de investiii
Geci-ia de investiie ntr&o firm+ presupune parcurgerea anumitor etape logice7 pre-entate
cronologic 'figura nr. 2).
Procedura de selecie este o pro(lem+ specific+ fiec+rei organi-aii. Ge ma#im+
importan+ este anali-a impactului firm+ & mediu economic.
Gei necuantifica(il+7 aceast+ anali-+ este utili-at+ pentru sta(ilirea strategiei de
de-voltare a firmei i conine trei momente importante?
determinarea o(iectivelor firmei@
anali-a diagnostic a firmei care urm+rete s+ determine punctele forte i sla(e ale
firmei@
evaluarea mediului economic n care firma i desf+oar+ activitatea.
.nali-a i diagnosticarea mediului sunt componente deose(it de importante ale
procesului strategic managerial care asigur+ succesul firmei pe piaa concurenial+7 de o(icei
introduse n studiile de fe-a(ilitate.
,ste cunoscut faptul c+ toate unit+ile identific+ punctele forte i sl+(iciunile lor i
posi(ilit+ile i amenin+rile mediului concurenial. Gar ceea ce este pierdut adesea din vedere
este faptul c+ o com(inare ntre aceti factori poate duce la o(inerea i alegerea anumitor
strategii. .st+-i proiectanii de strategii utili-ea-+ un num+r de matrice care arat+ relaiile dintre
varia(ilele critice 'de e#emplu7 matricea /$K!).
35
#igura nr. : % Etape decizionale
Principalele stadii n alegerea proiectelor de investiii sunt urm+toarele B31C?
I. generarea propunerilor de investiii 'etapele 1&3)@
II. selecia proiectelor de investiii 'etapele 4&8)@
III. implementarea7 controlul i anali-a re-ultatelor 'etapele *&1").
I. Oenerarea propunerilor de investiii este7 de o(icei7 o pro(lem+ descentrali-at+ care
permite s+ fie ela(orate propuneri de investiii la toate nivelurile ntreprinderii. =n general7
nivelurile inferioare propun investiii de nlocuire7 de moderni-are sau de e#pansiune7 iar
nivelurilor superioare le revine responsa(ilitatea de a propune proiecte de de-voltare strategic+.
=n acest stadiu7 fiecare proiect tre(uie s+ fie nsoit de un studiu comercial7 te0nic i financiar7
care s+ 4ustifice oportunitatea investiiei.
II. !elecia proiectelor de investiii se efectuea-+ pe criterii financiare7 dar in8nd cont de
priorit+ile directe de politic+ investiional+. ,a se refer+ la alegerea investiiilor renta(ile n
funcie de resursele ce pot fi alocate pentru acestea.
/eoria financiar+ indic+ faptul c+ n luarea deci-iei de investiie pot fi nt8lnite anumite
criterii care duc la folosirea unor metode sau a altora7 cum ar fi? ma#imi-area profitului firmei7
minimi-area termenului de recuperare7 reducerea riscului asociat proiectului de investiii sau
ordonarea optimal+ a proiectelor mutual e#clusive. =n general7 este acceptat c+ a(ordarea
dinamic+ este o te0nic+ mult mai (un+ dec8t a(ordarea static+ n ceea ce privete considerarea
acestor criterii.
=n pre-ent7 cele mai utili-ate metode sunt cele care impun o anali-+ (a-at+ pe influena
factorului timp asupra valorii profita(ilit+ii. =ntre acestea7 te0nica venitului net total actuali-at
'6A.) are cea mai (un+ fundamentare teoretic+. =ns+ unii manageri prefer+ rata intern+ de
renta(ilitate '5I5) BC7 B32C.
=n marile ntreprinderi i puterea de deci-ie poate fi descentrali-at+. Ge e#emplu7 un ef
de departament dispune de un (uget care s+ fie folosit pentru finanarea unor investiii de mic+
amploare 'nlocuiri etc.). Gin contra7 marile proiecte fac o(iectul unor lungi de-(ateri n cadrul
conducerii firmei7 in8nd cont de diversele o(iective ale ntreprinderii 'strategia de de-voltare7
prestigiu etc.).
3
O?2-3+25- ->+-,)-
I;'0-;-)+*,-* @2
3/)+,/0&0
*. Implementarea de&
ci-iei i controlul
proiectului
'naliza
1". .nali-a re-ul&
tatelor
D2*1)/6+23*,-*
',/?0-;-0/,
1. Identificarea oportunit+&
ilor de investiie
,binerea informaiilor
despre proiect
2. Culegerea infor&
maiilor relevante
Identificarea
alternativelor de proiect
3. Considerarea c+ilor
alternative pentru
atingerea o(iectivelor
;uarea deciziei
. ,valuarea financiar+ a
proiectului
2. Considerarea aspectelor non
financiare i necuantifica(ile
8. %uarea deci-iei
'naliza financiar a proiectului
4. %ucrul la proiecte specifice
f+r+ detalii
5. Identificarea c0eltuielilor
financiare i a veniturilor
9I51.
O?2-3+25- 2)+-,)-
Ge asemenea7 managerii i iniiatorii de proiecte sunt implicai n activitatea de luare a
deci-iilor din punctul de vedere al modului n care sunt c0eltuite fondurile. Ge e#emplu7 eful
unui serviciu funcional identific+ posi(ilit+i profita(ile de investiii7 managerul general
investig0ea-+ aceast+ pro(lem+ i mpreun+ g+sesc un mod de a(ordare al afacerii.
Cunoaterea factorilor care influenea-+ profita(ilitatea a4ut+ managerii n canali-area
resurselor firmei spre cele mai profita(ile investiii. =n multe firme s&a renunat la ideea c+
directorul economic d+ un verdict despre via(ilitatea proiectelor de investiii propuse7 dar acest
lucru nu nseamn+ c+ nu sunt folosite te0nicile de evaluare i c+ nu se au n vedere aspectele de
marUeting7 producie i resurse umane ale tuturor proiectelor.
5e-ultatul acestui stadiu const+ n ela(orarea unui plan de investiii i de finanare. .cest
document pre-int+ sinte-a investiiilor selecionate i finanarea acestora.
III. /oate procedurile de planificare sunt asociate cu o procedur+ de control asupra
reali-+rilor. Controlul permite o (un+ e#ecuie a planului i eventuale aciuni corective. Ge
e#emplu7 compararea previ-iune J reali-are permite ameliorarea te0nicilor de previ-iune
utili-ate i de asemenea7 a te0nicilor de alegere a proiectelor de investiie.
Geci-ia de investiie este o deci-ie de politic+ general+ a ntreprinderii. ,a necesit+ n
ntreprinderi un sistem de organi-are care permite o (un+ circulaie a informaiei i asigur+
coerena deci-iilor.
Geci-ia de investiie anga4ea-+ firma pe perioade lungi i cere reali-area unei politici de
finanare n vederea o(inerii fondurilor necesare. !e are n vedere alocarea capitalurilor
disponi(ile sau a celor colectate. .ceast+ prevedere este cunoscut+ n literatura de specialitate
anglo&sa#on+ su( denumirea de ;capital (udgeting< B42C.
Geci-ia re-ult+ din confruntarea nevoiLresurse. .ceast+ confruntare poate fi anali-at+ n
dou+ maniere diferite 'figura nr. 8) dup+ cum vom considera totalul resurselor ca un dat sau ca
un re-ultat a alegerii efectuate.
32
#igura nr. < % .roceduri de mprire a capitalurilor
=n realitate7 procedurile sunt de o(icei iterative i fac apel la am(ele moduri de a(ordare?
Procedura numit+ ;capital rationing< const+ n a determina totalul resurselor care pot fi
folosite pentru investiii. .cest total re-ult+ din alegerea preala(il+ a unei politici de finanare.
Cunoaterea apro#imativ+ a previ-iunii de autofinanare i a ratei ndator+rii firmei permite
fi#area unei sume glo(ale de fonduri care pot fi disponi(ile. Pro(lema const+ n alocarea acestor
resurse ntr&o manier+ eficient+.
. doua procedur+ const+ n clasificarea tuturor posi(ilit+ilor de a investi n
coresponden+ cu o(iectivele firmei i care corespund criteriilor care sunt fi#ate. 6om o(ine
astfel totalul resurselor n vederea reali-+rii politicii industriale i comerciale a firmei. !e impune
e#aminarea condiiilor finan+rii i posi(ilitatea de reali-are a proiectelor considerate oportune.
>nele firme condiionea-+ reali-area fiec+rui proiect de investiii de e#istena unei
singure surse de fonduri7 dar7 n general7 la reali-area diferitelor proiecte de investiii pot s+
contri(uie diferite surse. Ge aceea7 se impune o anali-+ atent+ a surselor de finanare.
38
!trategia ntreprinderii
i o(iectivele generale
Geci-ia de investiii
Inventarierea surselor de
finanare disponi(ile
Oruparea proiectelor de
investiii
Geterminarea structurii
capitalului
Oruparea proiectelor de
investiii
,valuarea individual+ a
proiectelor de investiii
!elecia proiectelor de
investiii i a
programelor de
finanare
,valuarea individual+ a
proiectelor de investiii
.nali-a riscului
!elecia proiectelor de
investiii
Inventarierea surselor de
finanare
Geterminarea structurii
capitalului
.legerea definitiv+ a
proiectelor de investiii
i a programelor de
finanare
3.3. (valuarea i anali)a proiectelor de investiii
9irmele7 n general7 au resurse limitate i nu dispun de fonduri pentru a investi n toate
proiectele posi(ile 'sau recunoscute sau imaginate ca posi(ile). Gac+ un set de proiecte de
investiii este identificat i evaluat ca fiind promi+tor7 atunci este necesar s+ respingem alte
c8teva proiecte de investiii sau seturi de proiecte de investiii de la finanare. .cest proces de
evaluare servete la concreti-area strategiei ntreprinderii i e#ist+ o mare varietate de metode
care asist+ managerii n activitatea de planificare i evaluare a proiectelor de investiii 'figura nr.
*).
#igura nr. = % Metode care asist managerii n activitatea de planificare i evaluare a
proiectelor de investiii
Gei7 considerentele economice pot fi determinante n deci-ia de investiie7 totui opiniile
individuale i preferinele decidenilor pot deveni factori care afectea-+ selecia.
C/)30&=22
Eficiena este atributul oricrei aciuni umane de a produce efectul util dorit, fiind un
raport obiectiv ntre efectele i eforturile depuse n vederea obinerii lor.
, ntreprindere este eficient atunci c"nd obine rezultate6efecte ma*ime cu
c)letuieli6eforturi minime. !n acest sens, pentru determinarea eficienei unei activiti se
utilizeaz mai multe categorii de indicatori astfel/ indicatori de tip efort6effort, cum ar fi costul
unui loc de munc, gradul de nzestrare te)nic a muncii> indicatori de tip efect6effort, cum ar fi
profit la un leu investit, producia la un milion lei mi(loace fi*e> indicatori de tip efort6efect, cum
ar fi investiia specific, c)eltuieli la $??? lei producie i indicatori de tip efect6efect, din care
amintim profit la $??? lei ncasri, curs de revenire etc.
in cele prezentate pe parcursul acestui capitol reiese c eficiena economic a
investiiilor reprezint problema fundamental a investitorului, iar un proiect va fi eficient dac
indicatorii de eficien calculai n acest sens rspund cerinelor decidenilor. 'adar, n
capitolul urmtor, vom analiza indicatorii statici de evaluare ai eficienei economice a
investiiilor.
C&52)+- 3.-2-
eficien+@
efect util@
efecteLre-ultate@
efoturiLc0eltuieli@
profita(ilitate.
3*
1etode de evaluare a proiectelor
de investiii
1etode conta(ile
5ata de
renta(ilitate medie@
/ermenul de
recuperare.
1etode financiare
6enitul net actuali-at@
Indicele de profita(ilitate@
5ata intern+ de renta(ilitate@
/ermenul de recuperare
actuali-at
1etode
multicriteriale
%)+,-?(,2 <- 3/)+,/0
1. Care este accepiunea noiunii de eficien+M
2. ,numerai tipurile de corelaii ce stau la (a-a studiului eficienei unei activit+i.
3. Care este structura resurselor i formele acestoraM
4. Pre-entai structura efectelor din punctul de vedere al eficienei.
5. ,numerai etapele7 n ordine cronologic+7 de fundamentare a deci-iei de investiii.
. Care sunt principalele stadii n alegerea proiectelor de investiiiM
2. Care sunt metodele financiare de care dispun managerii n activitatea de planificare i
evaluare a proiectelor de investiiiM
4"
CAP. 4. INDICATORI STATICI DE EVALUARE A EFICIENEI ECONOMICE A
INVESTIIILOR
Rezumat
1n proces economic va fi caracterizat de un numr mai mare sau mai mic de indicatori,
n funcie de gradul su de comple*itate, fr a se e*clud posibilitatea ca n cadrul aceleeai
variante unii indicatori s fie favorabil, iar alii nefavorabili.
.entru evaluarea eficienei economice a investiiilor este necesar utilizarea unui sistem
de indicatori ce cuprinde urmtoarele grupe importante/ indicatori cu caracter general,
indicatori de baz, indicatori specifici diferitelor obiective i ramuri, precum i anumii
indicatori suplimentari. .e parcursul acestui capitol vor fi analizate aceste categorii de
indicatori i va fi prezentat metodologia de calcul a fiecrui indicator n parte.
/ermenul 2)<23*+/, are n vedere un instrument cu a4utorul c+ruia s+ se poat+ reda starea
unui sistem la un moment dat.
,ficiena economic+ este o categorie economic+ comple#+ ce nu poate fi m+surat+ prin
intermediul unui singur indicator.
>n fenomen7 un proces economic va fi caracteri-at de un num+r mai mare sau mai mic de
indicatori7 n funcie de gradul s+u de comple#itate7 nefiind e#clus+ posi(ilitatea ca7 n cadrul
aceleiai variante7 unii dintre indicatori s+ fie favora(ili7 iar alii nefavora(ili. =n aceste situaii se
impune du(larea calculelor economice de o anali-+ economic+ corespun-+toare.
=n evaluarea eficienei economice a investiiilor se utili-ea-+ sistemul de indicatori de
eficien+ economic+ a investiiilor.
.ceasta cuprinde patru mari grupe de indicatori7 dup+ cum urmea-+ B2*C?
a) Indicatori cu caracter general@
() Indicatori de (a-+@
c) Indicatori specifici diferitelor o(iective i ramuri@
d) Indicatori suplimentari.
4.1. Indicatori cu caracter general
Prima grup+ de indicatori contri(uie la formarea unei imagini glo(ale asupra condiiilor
concrete de eficien+ economic+ n care se va reali-a i va funciona o(iectivul de investiii.
=n cadrul acestei grupe putem enumera urm+torii indicatori?
1. 0apacitatea de producie J e#prim+ producia ma#im+ ce poate fi o(inut+ ntr&o
perioad+ de timp7 n condiii normale de funcionare a capitalului fi#7 de utili-are a resurselor
umane i materiale i a unui anumit coeficient de sc0im(uri.
Aotat+ prin E capacitatea de producie se poate e#prima n unit+i fi-ice 'm7 m
2
7 tone7
(uc+i etc.) i n unit+i valorice 'c8nd producia este eterogen+).

n
1 4
4 4
p V W
7 unde?
W J capacitatea de producie valoric+@
V
4
J capacitatea fi-ic+ de producie a sortimentului 4@
p
4
J preul sortimentului 4 de producie.
2. 2umrul de salariai. .cest indicator tre(uie cunoscut din fa-a de proiectare7 el
sta(ilindu&se n corelaie cu producia7 productivitatea muncii i coeficientul de sc0im(uri.
/otodat+7 indicatorul amintit tre(uie cunoscut i n structur+7 pe categorii de personal.
3. 0ostul de producie tre(uie cunoscut at8t la nivelul ntregii producii reali-ate7 c8t i
la nivelul fiec+rui sortiment de producie n parte7 ca i pe unitatea de produs.
41
4. .rofitul J efectul net urm+rit de oricare ntreprin-+tor. Prin intermediul profitului7
ntreprin-+torul asigur+ premisele necesare pentru creterea capitalului fi#. Ge asemenea7 firmele
au posi(ilitatea s+ calcule-e unul dintre cei mai importani indicatori7 rata profitului7 care arat+
ce capacitate are aceasta de a produce profit.
5. .roductivitatea muncii J care arat+ producia ce poate fi reali-at+ pe un lucr+tor sau
pe or+. Poate fi calculat+ n unit+i fi-ice sau n unit+i valorice. 9ormula de calcul este?
%
W
N 7 unde?
N J productivitatea muncii@
W J producia e#primat+ fi-ic sau valoric@
% J num+rul de lucr+tori sau unit+i de timp pe munc+.
. =n economia de pia+7 cel mai important indicator de eficien+ economic este
rentabilitatea7 profita(ilitatea7 dat+ de rata renta(ilit+ii. ,#ist+ mai multe formule de calcul?
1""
C
P
r
7 unde?
r J renta(ilitatea@
P J profitul o(inut@
C J costul de producie.
Ge asemenea7 rata profitului poate fi calculat+ i astfel?
1""
C.
P
r
7 unde?
r J rata profitului@
P J profitul o(inut@
C. J cifra de afaceri@
sau
1""
C
P
r
u

7 n care?
r J rata profitului@
P J profitul o(inut@
C
u
J capitalul utili-at.
42
4.2. Indicatori de %a)'
.cetia sunt proprii anali-ei eficienei economice a investiiilor i constituie cea mai
important+ grup+ de indicatori pentru adoptarea unei 4udicioase deci-ii de investiii.
1. @olumul capitalului investit 'I
t
)
.cest indicator economic reflect+ efortul economic total pentru reali-area unui anumit
o(iectiv de investiii.
Indicatorul amintit se calculea-+ astfel?
s " c d t
C 1 I I I + + +
7 n care?
I
t
J volumul total al capitalului investit@
I
d
J volumul capitalului destinat investiiilor directe@
I
c
J volumul capitalului destinat investiiilor colaterale@
1
"
J necesarul iniial de mi4loace circulante@
C
s
J c0eltuieli suplimentare 'legate de preg+tirea cadrelor7 supraveg0erea lucr+rilor etc.).
=n efortul investiional total al unui ntreprin-+tor intr+ valoarea investiiei directe7
reflectat+ prin devi-ul general7 investiiile colaterale 'de natura c+ilor de acces rutiere7 feroviare7
asigurarea cu a(ur te0nologic din -on+7 energie electric+ etc.)7 c0eltuieli referitoare la dotarea
iniial+ cu mi4loace circulante precum i c0eltuieli suplimentare efectuate de ntreprin-+tor.
=n ceea ce privete materiali-area propriu&-is+ a investiiilor7 aceasta se concreti-ea-+ n
capitalul fi# activ7 c8t i n capitalul fi# pasiv.
2. urata de realizare a lucrrilor de investiii 'd)
=n cadrul acestei perioade de timp are loc materiali-area eforturilor investiionale n
capital fi#.
!pecific acestei perioade este faptul c+ fonduri de valori nsemnate sunt dislocate din
circuitul economic f+r+ ca acestea s+ produc+ nimic p8n+ la finali-area o(iectivului.
Constructorul i (eneficiarul tre(uie s+ cola(ore-e n aceast+ perioad+ i s+ identifice toate c+ile
posi(ile ce au ca numitor comun reducerea duratei de e#ecuie a o(iectivului.
Gou+ pro(leme rein atenia?
modul de ealonare a c0eltuielilor de capital pe fiecare an n parte7 din cadrul duratei
de reali-are@ se va urm+ri ca cea mai mare parte a fondurilor s+ fie alocate c+tre sf8ritul
perioadei de e#ecuie@
eventualitatea punerii pariale n funciune a unei capacit+i de producie.
.cest raionament va influena favora(il eficiena economic+ prin faptul c+ fondurile de
investiii din anii n care o parte din capacit+i vor funciona7 i deci vor produce7 se vor diminua
cu profitul o(inut pe aceste capacit+i n anii respectivi7 aspect ce va influena po-itiv eficiena
economic+.
3. urata de funcionare a obiectivului ncepe n momentul punerii n funciune a
acestuia i se sf8rete odat+ cu scoaterea sa din funciune 'de-afectarea sa).
=n cadrul duratei de funcionare a o(iectivului distingem trei perioade de timp mai
importante?
perioada de atingere a parametrilor proiectai@
perioada de funcionare normal+@
perioada de declin.
Orafic7 aceasta se pre-int+ astfel 'figura nr. 1")?
43
C
G
f
d G
a
G
n
G
d
0
G
e
.ni
%ei
W
#igura nr. $? % .erioade de timp n cadrul duratei de funcionare a obiectivului
unde?
d J durata de reali-are a investiiei@
G
a
J durata de atingere a parametrilor proiectai@
G
n
J durata de funcionare normal+@
G
d
J durata de declin@
G
e
J durata eficient+ de funcionare@
G
f
J durata fi-ic+ de funcionare@
W J valoarea produciei@
C J costul produciei.
Gurata de atingere a parametrilor proiectai tre(uie redus+7 pe c8t posi(il7 deoarece
profitul n aceast+ perioad+ va fi mai mic dec8t cel proiectat.
Gurata de funcionare normal+ tre(uie prelungit+ c8t mai mult cu putin+7 deoarece
efectele nete de profit vor fi mai mari.
Gurata eficient+ de funcionare7 nseamn+ c+ n aceast+ perioad+ c0eltuielile de producie
vor fi acoperite7 asigur8ndu&se i un anumit profit. Peste momentul G
e
7 care se constituie su(
forma unui prag de eficien+7 o(iectivul ar mai putea funciona7 ns+ veniturile provenite din
reali-area produciei nu mai acoper+ c0eltuielile7 ele sunt mai mici.
Pe distana
e f
G G G
se nregistrea-+ activitate cu pierderi. Ge aici re-ult+ o
conclu-ie foarte important+7 cu implicaie direct+ n eficiena economic+ a investiiilor i anume7
cea asupra momentului optim de scoatere din funciune a unei anumite capacit+i de producie.
7. Investiia specific
.cest indicator sinteti-ea-+ corelaia dintre efortul investiional7 pe de o parte7 i efectul
o(inut su( forma capacit+ii de producie7 pe de alt+ parte@ se poate calcula at8t pentru
construcii noi7 c8t i pentru moderni-+ri7 de-volt+ri7 rete0nologi-+ri de capacit+i de producie7
la care se mai adaug+ ca-ul n care se compar+ mai multe variante.
a) !n cazul obiectivelor noi?
0
t
V
I
s
7 unde?
s J investiia specific+@
I
t
J volumul investiiei@
V
0
J capacitatea de producie e#primat+ n unit+i fi-ice '(uc+i7 tone7 m
2
).
=n acest ca-7 indicatorul se e#prim+ n lei investiii7 ce revin pe unitatea fi-ic+ de
capacitate.
Calcul8nd acest indicator din mai multe variante posi(ile de investiii7 va fi preferat+
varianta n care indicatorul amintit nregistrea-+ valoarea cea mai mic+.
=n practic+7 uneori7 c8nd producia viitorului o(iectiv este eterogen+7 se impune
calcularea acestui indicator n funcie de capacitatea de producie e#primat+ valoric?
0
t
W
I
s
7 unde?
W
0
J capacitatea de producie e#primat+ valoric.
44
=n acest ca-7 indicatorul respectiv arat+ c8i lei&efort de capital investit revin la un leu&
producie o(inut+.
() !n cazul modernizrii, dezvoltrii sau rete)nologizrii unor obiective?
" mi
m
m
V V
I
s

7 unde?
s
m
J investiia specific+ pentru moderni-are@
V
mi
J capacitatea de producie e#primat+ n unit+i fi-ice dup+ moderni-are7
de-voltare7 rete0nologi-are@
V
"
J capacitatea de producie e#istent+ nainte de moderni-are7 de-voltare sau
rete0nologi-are.
!u( aceast+ form+7 indicatorul n cau-+ reflect+ c8i lei&efort de capital investit revin
pe unitatea fi-ic+&spor de capacitate re-ultat+ n urma moderni-+rii7 de-volt+rii sau
rete0nologi-+rii.
!e poate calcula i n funcie de sporul valoric de capacitate?
" mi
m
m
W W
I
s

.
Indicatorul e#prim+ c8i lei capital investit revin la un leu spor de capacitate e#primat
valoric.
c) .entru compararea mai multor variante?
4 i
4 i
c
V V
I I
s

7 unde?
s
c
J investiia specific+ pentru compararea variantelor@
I
i
J investiia total+ n varianta i@
I
4
J investiia total+ n varianta 4@
V
i
J capacitatea de producie n varianta i@
V
4
J capacitatea de producie n varianta 4.
=n toate aceste ca-uri tre(uie respectate restriciile? I
i
XI
4
i V
i
X V
4
7 adic+7 ntotdeauna
investiia total+ n varianta i tre(uie s+ fie mai mare dec8t investiia total+ n varianta 4 i
producia n varianta i tre(uie s+ fie mai mare dec8t producia n varianta 4.
Poate fi calculat+ i prin e#primarea valoric+ a capacit+ii de producie?
4 i
4 i
c
W W
I I
s

.
.cest indicator are o sfer+ larg+ de aplica(ilitate i un grad ridicat de relevan+7 ceea ce
face ca acesta s+ fie pre-ent n toate calculele de fundamentare a eficienei economice a
investiiilor pentru un o(iectiv ce urmea-+ a se reali-a.
,l are i anumite limite dictate de faptul c+ se corelea-+ efortul total de capital investit cu
efectul de capacitate o(inut numai la nivelul unui an7 fapt pentru care indicatorul tre(uie
completat cu alii.
8. &ermenul de recuperare a investiiei
,ste un alt indicator sintetic de eficien+ economic+ a investiiilor care e#prim+ corelaia
dintre efortul de capital investit7 pe de o parte7 i efectul o(inut su( forma profitului anual7 pe de
alt+ parte.
!e poate calcula pentru mai multe situaii?
a) .entru construcia unor obiective noi?
0
t
P
I
/
7 unde?
/ J termenul de recuperare a capitalului investit@
I
t
J valoarea capitalului investit@
P
0
J profitul anual.
45
Indicatorul reflect+ care este perioada de timp n care se va recupera capitalul investit din
profitul anual o(inut. Orafic poate fi repre-entat astfel 'figura nr. 11)?
#igura nr. $$ % &ermenul de recuperare a investiiei
!
1
J efortul de capital c0eltuit n decursul perioadei de reali-are@
!
2
R !
1
J diferena dintre valoarea produciei i costul produciei pe o anumit+ perioad+
de timp7 n care se recuperea-+ !
1
.
() .entru modernizarea, dezvoltarea i rete)nologizarea unor obiective e*istente?
" mi
0 0
m
P P
I
/

7 unde?
mi
0
P
J profitul anual o(inut de o(iectivul e#istent n urma moderni-+rii7 de-volt+rii sau
a rete0nologi-+rii@
"
0
P
J profitul anual o(inut de o(iectivul e#istent nainte de moderni-are7 de-voltare sau
rete0nologi-are.
c5 .entru compararea variantelor de investiii
4 i
0 0
4 i
P P
I I
/

7 unde?
/ J termenul de recuperare a investiiei de moderni-are de-voltare@
I
i
7 I
4
J valoarea capitalului investit n varianta i7 respectiv 4@
4 i
0 0
P 7 P
J profitul anual o(inut n varianta i7 respectiv 4.
. 0oeficientul de eficien economic a investiiilor7 repre-int+ inversul termenului de
recuperare a investiiei. Poate fi calculat tot n trei variante?
a) .entru obiective noi?
t
0
I
P
e
7 unde?
e J coeficientul de eficien+ economic+ a investiiilor@
P
0
J profitul anual@
I
t
J investiia total+.
.cest indicator arat+ c8i lei profit anual se vor o(ine la un leu capital investit. Aivelul
s+u tre(uie s+ fie c8t mai mare.
() .entru modernizarea, dezvoltarea sau rete)nologizarea unui obiectiv e*istent?
m
0 0
I
P P
e
" m

7 unde?
" m
0 0
P 7 P
J profitul o(inut dup+ i respectiv nainte de moderni-are&de-voltare@
4
Considerate m+rimi
constante
S
1
S
2
G / G
t
/imp
%ei
W
C
I
m
J investiia de moderni-are&de-voltare.
Indicatorul e#prim+ sporul de profit o(inut n urma moderni-+rii7 de-volt+rii sau a
rete0nologi-+rii la valoarea capitalului investit pentru moderni-are7 de-voltare sau
rete0nologi-are.
c5 .entru compararea variantelor
4 i
0 0
I I
P P
e
4 i

7 unde?
4 i
0 0
P 7 P
J profitul anual o(inut n varianta i7 respectiv 4@
I
i
7 I
4
J valoarea capitalului investit n varianta i7 respectiv 4.
:. 0)eltuieli ec)ivalente sau recalculate
.tunci c8nd evalu+m eficiena economic+ a investiiilor pentru diverse variante posi(ile
de urmat7 ne nt8lnim cu situaii n care o variant+ presupune n fa-a investiional+ un efort de
capital mai mare comparativ cu alte variante7 ns+7 dup+ punerea n funciune costurile de
e#ploatare se afl+ n relaie invers+.
=n acest ca- putem calcula indicatorul c0eltuieli ec0ivalente7 care cuantific+ efortul total7
at8t pentru investiii7 c8t i pentru e#ploatare?
e t
G C0 I D +
7 n care?
D J c0eltuieli ec0ivalente@
C0 J costuri anuale de producie@
G
e
J durata eficient+ de funcionare a o(iectivului.
Orafic7 indicatorul poate fi calculat astfel 'figura nr. 12)?
#igura nr. $+ % Modul de calcul al indicatorului c)eltuieli ec)ivalente
unde?
!
1
J valoarea capitalului investit@
e
G C0
J suprafaa unui dreptung0i care nsumat+ cu !
1
redau efortul total oca-ionat de
reali-area o(iectivului respectiv7 precum i cu asigurarea funcion+rii sale n ntreaga via+
economic+.
Indicatorul c0eltuieli ec0ivalente sau recalculate este un indicator de efort.
=n unele ca-uri7 acest indicator se calculea-+ cu formula?
/ C0 I D
t
+
7 n care?
/ J termenul de recuperare.
.ceast+ formul+ este recomandat+ atunci c8nd duratele de funcionare 'G) ale
o(iectivului anali-at sunt mai mari7 ceea ce ar denatura anali-a economic+.
Indicatorul asigur+ compara(ilitatea datelor numai dac+7 n toate variantele7 capacit+ile
de producie sunt egale@ n situaia n care capacit+ile de producie difer+7 pe variante7
indicatorul va tre(ui calculat n forma sa specific+7 astfel?
e
G V
D
U

7 unde?
U J c0eltuieli ec0ivalente specifice7
D J c0eltuieli ec0ivalente@
G
e
J durata eficient+ de funcionare a o(iectivului.
42
G
e
d
W
C
Aivelul acestui indicator tre(uie s+ fie c8t mai sc+-ut.
<. Randamentul economic al investiiei
!copul oric+rui ntreprin-+tor este de a o(ine c8t mai mult profit. .stfel7 distingem mai
multe categorii de profit ce se reg+sesc n calculele de eficien+ economic+ a investiiilor. .stfel7
avem?
a) .rofitul anual 'P
0
) J care se calculea-+ ca diferen+ ntre valoarea produciei i costul
produciei?
C0 W P
0 0

7 unde?
P
0
J profitul anual7
C0 J costul anual al produciei@
W
0
J valoarea anual+ a produciei.
() .rofitul total 'P
t
) a c+rui semnificaie este profitul reali-at din momentul punerii n
funciune a o(iectivului i p8n+ la e#pirarea duratei de funcionare?
e 0 t
G P P
7 unde
P
t
J profit total@
P
0
J profit anual@
G
e
J durata eficient+ de funcionare.
c) .rofit de recuperare 'P
r
) care repre-int+ partea din profitul total destinat+ recuper+rii
fondurilor de investiii c0eltuite. Profitul de recuperare repre-int+ profitul o(inut
p8n+ la e#pirarea termenului de recuperare a investiiei. .adar?
t r
I P
d) .rofitul final 'P
f
) repre-int+ partea din profitul total o(inut+ dup+ e#pirarea
termenului de recuperare a investiiilor. Geci?
t t f r t f
I P P sau P P P
5andamentul economic al investiiei se calculea-+ ca raport ntre profitul final pre-entat
anterior i capitalul investit?
t
f
I
P
5
7 unde?
5 J randamentul economic al investiiei@
P
f
J profitul final@
I
t
J investiia total+.
.cest indicator e#prim+ c8i lei&profit final se vor o(ine la un leu&capital investit sau c8i
lei&profit se o(in dup+ recuperarea investiiei la fiecare leu&investit.
Orafic7 corelaia dintre capitalul investit i profitul final poate fi redat+ astfel 'figura nr.
13)?
#igura nr. $- % 0orelaia dintre capitalul investit i profitul final
!im(olurile repre-int+?
!
1
J valoarea capitalului investit 'I
t
)@
!
2
J profitul de recuperare 'P
r
)@
!
3
J profitul final 'P
f
).
48
C
!
1
!
2
!
3
d
/ G
e
W
=n practic+7 randamentul economic al investiiei se calculea-+ nu n funcie de profitul
net7 ci n funcie de profitul total7 astfel?
1
I
P
5
I
I P
5
t
t
t
t t

.
Indicatorul reflect+ o situaie cu at8t mai convena(il+7 cu c8t nivelul s+u va fi mai ridicat.
Principalele c+i de sporire a randamentului economic al investiiilor sunt7 de fapt7 c+ile de
cretere a profitului final7 dup+ cum urmea-+?
reducerea timpului de recuperare a investiiei@
reducerea c0eltuielilor de producie@
prelungirea duratei de funcionare a o(iectivului@
creterea valorii produciei prin sporirea produciei fi-ice7 ridicarea calit+ii
produciei7 m(un+t+irea structurii sortimentale a acesteia etc.
4.3. *plicaie practic'
$ societate comercial+ produc+toare de (+uturi r+coritoare7 are la dispo-iie dou+ variante
de investiii pentru de-voltarea liniei te0nologice de producie a (+uturilor r+coritoare n sticle tip
P,/.
!+ se fundamente-e varianta optim+ de investiii cu a4utorul indicatorilor statici de
eficien+ economic+7 cunosc8nd c+7 cele dou+ variante propuse n vederea reali-+rii o(iectivului
se caracteri-ea-+ prin urm+torii indicatori te0nico&economici?
Ar.
crt.
Indicatori >1
6arianta
I II
1. Investiia total+ mil. lei 5"".""" 58"."""
2. Capacitatea de producie mil. (uc. .""" .5""
3. 6enituri anuale mil. lei "".""" 25."""
4. C0eltuieli anuale de producie mil. lei 45".""" 45."""
5. Gurata de funcionare eficient+ ani 1" 1"
a) Investiia total+ este un indicator de volum care cuantific+ efortul investiional total
f+cut pentru reali-area o(iectivului?
c i col d t
P P !1C I I I + + + +
7 unde?
I
t
J investiia total+@
I
d
7 I
col
7 I
con
J investiia direct+7 colateral+ i cone#+@
!1C J stocul de mi4loace circulante necesar la prima dotare@
P
i
J pierdere de profit ca urmare a scoaterii din circuitul economic a unor resurse
financiare@
P
c
J pierdere de profit ca urmare a scoaterii din folosin+ a unor capacit+i de producie n
vederea moderni-+rii.
I
tI
R 5"".""" mil. lei
I
tII
R 58".""" mil. lei
=n funcie de valoarea acestui indicator7 este preferat+ varianta I7 care corespunde unui
efort investiional total minim. /otui7 acest indicator este un indicator de volum i nu poate fi
aleas+ varianta optim+ numai prin prisma m+rimii lui7 deoarece este posi(il ca o investiie total+
mai mare s+ presupun+ ac0i-iionarea unor utila4e mai performante care s+ m(un+t+easc+
activitatea firmei. Ge aceea este necesar calculul altor indicatori pe (a-a efectelor i eforturilor
proiectului.
4*
() Investiia specific+ repre-int+ efortul investiional f+cut pentru o(inerea unei unit+i
de capacitate e#primat+ fi-ic sau valoric.
9ormula de calcul este?
0
0
0
t
W
I
s sau
V
I
s
7 unde?
s J investiia specific+@
I
t
J investiia total+@
V
0
J capacitatea de producie e#primat+ fi-ic@
W
0
J capacitatea de producie e#primat+ valoric sau valoarea produciei anuale sau venitul
anual.
.stfel7 vom avea?
. (uc L lei 23 7 8*
5"" .
""" . 58"
V
I
s
. (uc L lei 34 7 83
""" .
""" . 5""
V
I
s
0
t
II
0
t
I


!e o(serv+ ca valoarea indicatorului n varianta I este mai mic dec8t n varianta II7 ceea
ce nseamn+ c+ se investesc mai puini lei pentru a o(ine o (ucat+ produs.
.tunci c8nd utili-+m valoarea produciei anuale7 vom avea?
83 7 "
""" . ""
""" . 5""
W
I
s
0
t
I

lei investii L lei producie
8 7 "
""" . 25
""" . 58"
W
I
s
0
t
II

lei investii L lei producie
!e o(serv+ c+ i n cea de&a doua variant+ de calcul7 valoarea indicatorului este mai mic+
tot n varianta I fa+ de varianta II. Geci7 n funcie de indicatorul investiia specific+7 varianta I
este mai eficient+ dec8t varianta II.
c) /ermenul de recuperare e#prim+ perioada de timp n care se recuperea-+ investiia
din profitul anual.
0
t
P
I
/
7 n care?
/ J termenul de recuperare@
I
t
J investiia total+@
P
0
J profitul anual.
Profitul anual se determin+ ca diferen+ ntre venituri i c0eltuieli.
P
0
R W
0
J C
0
7 unde?
W
0
J venituri anuale@
C
0
J c0eltuieli anuale.
=n varianta I?
ani 34 7 3
""" . 15"
""" . 5""
P
I
/
lei . mil """ . 15" """ . 45" """ . "" P
0I
tI
I
0I


=n varianta II?
ani 2 7 2
""" . 21"
""" . 58"
P
I
/
lei . mil """ . 21" """ . 45 """ . 25 P
0II
tII
II
0II


!e o(serv+ c+ n funcie de acest indicator7 varianta II este mai eficient+ dec8t varianta I7
deoarece investiia este recuperat+ ntr&un timp mai scurt. =n acelai timp n varianta II fa+ de
5"
varianta I se o(ine un profit suplimentar de 121.8"" mil. lei '
( ) lei . mil 8"" . 121 lei . mil """ . 21" 2 7 2 34 7 3
).
d) Coeficientul de eficien+ economic+ se calculea-+ ca raport ntre profitul anual i
investiia total+ i e#prim+ profitul anual ce se o(ine la 1 leu investit. Coeficientul de eficien+
economic+ este inversul termenului de recuperare.
t
0
I
P
e
7 unde?
e J coeficientul de eficien+ economic+@
P
0
J profitul anual@
I
t
J investiia total+.
=n varianta I?
3" 7 "
""" . 5""
""" . 15"
I
P
e
tI
0I
I

lei profit anual la 1 leu investit.
=n varianta II?
3 7 "
""" . 58"
""" . 21"
I
P
e
tII
0II
II

lei profit anual la 1 leu investit.
!e o(serv+ deci ca varianta II este mai eficient+ fa+ de varianta I7 deoarece asigur+ un
profit anual mai mare la 1 leu investit.
Calculat ca inversul termenului de recuperare?
/
1
e @
3" 7 "
34 7 3
1
/
1
e
I
I

lei profit anual la 1 leu investit@
3 7 "
2 7 2
1
/
1
e
II
II

lei profit anual la 1 leu investit.
e) C0eltuielile recalculate e#prim+ efortul total 'cu investiia i cu c0eltuielile anuale de
producie).

G
1 0
0 t
C I D 7 n care?
D J c0eltuieli recalculate@
G J durata de funcionare a viitorului o(iectiv@

G
1 0
0
C
J c0eltuieli totale de producie 'pe ntreaga durat+ de funcionare).
Gac+ C
0
R constant7
G C I D
0 t
+
.
lei . mil """ . 23" . 5 1" """ . 45 """ . 58" G C I D
lei . mil """ . """ . 5 1" """ . 45" """ . 5"" G C I D
0II tII II
0I tI I
+ +
+ +
6arianta I este mai eficient+ deoarece pre-int+ un efort total minim 'cu investiia i cu
c0eltuielile de producie). Gar acest indicator este un indicator de volum care ia n considerare
eforturile. Aumai prin prisma acestui indicator nu putem conclu-iona c+ varianta I este optim+7
deoarece este posi(il ca n varianta II s+ se o(in+ o capacitate de producie fi-ic+ mult mai mare
sau venituri anuale mult mai mari fa+ de varianta I. Ge aceea este necesar+ calcularea i a altor
indicatori.
f) C0eltuielile specifice recalculate e#prim+ efortul total 'cu investiia i c0eltuielile
anuale de producie) f+cute pentru a o(ine o unitate de capacitate fi-ic+ 'U) sau valoric+ 'UY).
51

G
1 0
0
V
D
U
@ dac+ V
0
R constant
0
V G
D
U

G
1 0
0
W
D
Z U
@ dac+ W
0
R constant
0
W G
D
Z U


.
. (uc L lei 4 7 8"
5
23" . 5
5"" . 1"
""" . 23" . 5
V G
D
U
. (uc L lei 33 7 83

5""
""" . 1"
""" . """ . 5
V G
D
U
0II
II
II
0I
I
I

=n funcie de c0eltuielile specifice recalculate7 cu capacitatea e#primat+ fi-ic7 varianta II


este mai eficient+.
Pentru a surprinde ns+ i influena structurii produciei
( )
0II 0II
W W
7 tre(uie calculat
acest indicator i n funcie de capacitatea e#primat+ valoric.
83 7 "

5
""" . "" 1"
""" . """ . 5
W G
D
U
0I
I Z
I

lei efort total L 1 leu capacitate


22 7 "
25
523
""" . 25 1"
""" . 23" . 5
W G
D
U
0II
II Z
II

lei efort total L 1 leu capacitate


:i n funcie de acest indicator7 varianta II este eficient+.
g) 5andamentul economic e#prim+ profitul final 'dup+ recuperarea investiiei) o(inut la
1 leu investit.

G
1 0
t
0
t
t
G
1 0
0
1
I
P
I
I P
5
7 unde?
5 J randamentul economic al investiiei.
Gac+ P
0
R constant
1
I
P
1
I
P G
5
t
t
t
0


.
2 1 3 1
5
15
1
""" . 5""
""" . 15" 1"
5
I

lei profit final L 1 leu investit


2 7 2 1 2 7 3
58
21"
1
""" . 58"
""" . 21" 1"
5
II

lei profit final L 1 leu investit


=n funcie de randamentul economic7 varianta II este mai eficient+7 deoarece asigur+ un
profit final mai mare la 1 leu investit.
52
!inteti-8nd?
Indicatorii 6arianta I 6arianta II
I
t
5"".""" mil. lei 58".""" mil. lei
s 83734 leiL(uc. 8*723 leiL(uc.
/ 3734 ani 272 ani
e "73" "73
D 5.""".""" 5.23"."""
U 83733 8"74
UY "783 "722
5 2 272
=n conclu-ie7 pe (a-a anali-ei tuturor indicatorilor se poate aprecia c+ varianta optim+
este varianta II.
C/)30&=22
up cum precizam i n capitolul precedent, eficiena economic este o categorie
economic comple* ce necesit determinarea anumitor indicatori. .e parcursul acestui capitol
am prezentat indicatorii cu caracter general/ capacitatea de producie, numrul de salariai,
costul de producie, profitul, productivitatea muncii i rentabilitatea. ar aceti indicatori nu
sunt suficieni, pentru determinarea eficienei economice este necesar prezentarea indicatorilor
de baz proprii analizei eficienei economice. 'ceasta este cea mai important grup de
indicatori pentru adoptarea unei (udicioase decizii de investiii.
Arupa indicatorilor de baz cuprinde/ volumul capitalului investit 4I
t
5, durata realizrii
lucrrilor de investiii 4d5, durata de funcionare a obiectivului 45, investiia specific 4s5,
termenul de recuperare a investiiei 4&5, coeficientul de eficien economic a investiiei 4e5,
c)eltuieli ec)ivalente sau recalculate 4B5 i randamentul economic al investiiei 4R5.
, problem important n ceea ce privete investiiile este faptul c acestea se realizeaz
ntr-o anumit perioad de timp, iar recuperarea fondurilor consumate are loc ntr-o alt
perioad de timp, ceea ce face ca at"t investiiile, c"t i efectele lor i nivelul eficienei s aib
un pronunat caracter dinamic. 'stfel, sistemul de indicatori statici de eficien economic
prezentai n acest capitol va fi completat cu indicatorii dinamici din capitolul urmtor.
C&52)+- 3.-2-
indicator@
profit@
rata profitului@
productivitatea muncii@
renta(ilitate.
%)+,-?(,2 @2 +-6+- <- 3/)+,/0
1. Care dintre urm+torii indicatori sunt indicatori de volumM
a) investiia specific+7 investiia total+ i termenul de recuperare@
() profitul anual7 profitul total i profitul final@
c) randamentul economic7 profitul anual i venitul anual@
d) num+rul de salariai7 c0eltuieli recalculate i aportul valutar.
2. Investiia specific+ nu e#prim+?
a) efortul investiional ce se face pentru reali-area unei unit+i de capacitate@
() efortul investiional ce tre(uie f+cut pentru o(inerea unui leu profit final@
53
c) c0eltuielile investiionale ce se fac pentru a crete capacitatea de producie cu o
unitate fi-ic+@
d) efortul investiional7 n lei7 ce se face pentru a crete profitul unit+ii cu un leu.
3. 5andamentul economic al investiiei este un indicator ce se calculea-+?
a) ca diferen+ dintre venituri i c0eltuieli@
() ca raport ntre profitul final i volumul capitalului investit@
c) ca raport ntre profit i costul de producie@
d) ca inversul coeficientului de eficien+ economic+.
4. Cum se calculea-+ termenul de recuperare a investiiei n ca-ul punerii pariale n
funciune a capacit+ii de producie7 tiindu&se c+ se reali-ea-+ un profit suplimentarM
a) profitul suplimentar se adaug+ la profitul anual@
() profitul suplimentar se adaug+ la investiii@
c) nu se ia n calcul@
d) se scade din profitul total.
5. Gac+ termenul static de recuperare a investiiei este de 3 ani7 iar durata de funcionare
a viitorului o(iectiv este de 15 ani7 coeficientul de eficien+ economic+ a investiiei
este?
a) "715 lei la un leu investit@
() nu se poate calcula@
c) 5 lei la un leu investit@
d) "733 lei la un leu investit.
. ,numerai indicatorii cu caracter general ai eficienei economice.
2. Ce repre-int+ capacitatea de producie i cum poate fi e#primat+M
8. Care sunt indicatorii de (a-+ proprii anali-ei eficienei economice a investiiilorM
*. Care sunt pro(lemele eseniale ce vor fi luate n calcul n ca-ul indicatorului ;durata
de reali-are a lucr+rilor de investiii<M
1". 5epre-entai pe a#a timpului perioadele de timp n cadrul duratei de funcionare a
unui o(iectiv de investiii.
11. Cum se e#prim+ investiia specific+ n fiecare din situaiile n care poate fi calculat+M
12. Ce repre-int+ termenul de recuperare a investiiei ca indicator de (a-+M
13. Care sunt modalit+ile de e#primare a coeficientului de eficien+ economic+ n cele
trei situaii de calculM
14. =n ce situaie se calculea-+ indicatorul ;c0eltuieli ec0ivalente sau recalculate<M
15. Cum se calculea-+ i ce e#prim+ indicatorul ;randamentul economic al investiiilor<M
1. Care sunt principalele c+i de cretere a randamentului economic al investiiilorM
54
CAP. . METODE FINANCIARE DE EVALUARE A PROIECTELOR DE INVESTIII.
INFLUENA FACTORULUI TIMP ASUPRA
PROCESULUI INVESTIIONAL
Rezumat
.rocesul de realizare a investiiilor i de recuperare a fondurilor consumate se
desfoar n timp, investiiile i efectele lor, precum i nivelul eficienei, av"nd un pronunat
caracter dinamic. ;egtura dintre timp i investiii se manifest pe multiple planuri, dar cel mai
important este acela de multiplicare a investiiilor. 'ceasta nseamn c resursele umane i
materiale, atrase din circuitul economic curent i imobilizate n procesul investiional, i
modific valoarea pe msur ce timpul de imobilizare crete. !ntruc"t investiiile alocate n
prezent nu mai sunt ec)ivalente, sub influena timpului, din punct de vedere valoric cu profitul
ce se va obine n viitor, rezult c o abordare concret a proceselor investiionale, n vederea
fundamentrii tiinifice a deciziei, necesit analiza lor dinamic, adic in"nd seama de
influena multiplicatoare a factorului timp.
Ctabilirea eficienei investiiilor presupune studierea rezultatelor obinute prin
consumarea acestora, deci este necesar s analizm influena factorului timp i n perioada de
e*ploatare a capitalului fi* creat.
.entru aceasta trebuie fcut o etapizare a fenomenului supus cercetrii/ perioada n
care se consum resurse materiale i umane fr s se obin venituri 4fazele preinvestiional
i investiional5 i perioada n care investiiile realizeaz venituri 4faza de e*ploatare5.
/eoria financiar+ indic+ faptul c+ n luarea deci-iei de investiie pot fi nt8lnite anumite
criterii care duc la folosirea unor metode sau a altora7 cum ar fi? ma#imi-area profitului firmei7
minimi-area termenului de recuperare7 reducerea riscului asociat proiectului de investiii sau
ordonarea optim+ a proiectelor mutual e#clusive. =n general7 este acceptat c+ a(ordarea dinamic+
este o te0nic+ mult mai (un+ dec8t a(ordarea static+ n ceea ce privete considerarea acestor
criterii.
Procesul de reali-are a investiiilor i de recuperare a fondurilor consumate se desf+oar+
n timp7 investiiile i efectele lor7 precum i nivelul eficienei7 av8nd un pronunat caracter
dinamic. %eg+tura dintre timp i investiii se manifest+ pe multiple planuri7 dar cel mai important
este acela de multiplicare a investiiilor. .ceasta nseamn+ c+ resursele umane i materiale7 atrase
din circuitul economic curent i imo(ili-ate n procesul investiional7 i modific+ valoarea pe
m+sur+ ce timpul de imo(ili-are crete. =ntruc8t investiiile alocate n pre-ent nu mai sunt
ec0ivalente7 su( influena timpului7 din punct de vedere valoric cu profitul ce se va o(ine n
viitor7 re-ult+ c+ o a(ordare concret+ a proceselor investiionale7 n vederea fundament+rii
tiinifice a deci-iei7 necesit+ anali-a lor dinamic+7 adic+ in8nd seama de influena
multiplicatoare a factorului timp.
!ta(ilirea eficienei investiiilor presupune studierea re-ultatelor o(inute prin
consumarea acestora7 deci este necesar s+ anali-+m influena factorului timp i n perioada de
e#ploatare a capitalului fi# creat.
Pentru aceasta tre(uie f+cut+ o etapi-are a fenomenului supus cercet+rii? perioada n care
se consum+ resurse materiale i umane f+r+ s+ se o(in+ venituri 'fa-ele preinvestiional+ i
investiional+) i perioada n care investiiile reali-ea-+ venituri 'fa-a de e#ploatare).
5.1. Influena factorului timp asupra investiiilor n perioada de edificare a o%iectivului
55
.ceasta este perioada n care se consum+ fondurile f+r+ s+ se o(in+ venituri i se
caracteri-ea-+ prin imo(ili-+ri de resurse umane i materiale n activit+i cum sunt? ela(orarea
studiului de fe-a(ilitate7 proiectarea o(iectivului i e#ecutarea lucr+rilor de construcii&monta4 pe
antiere.
%ucr+rile e#ecutate la nceputul acestei perioade conduc la imo(ili-+ri n special de for+
de munc+ superior calificat+7 ceea ce repre-int+ o pierdere de venit net7 at8t pentru agentul
economic7 c8t i pentru economia naional+. ,ste necesar ca durata etapei de cercetare&proiectare
s+ fie c8t mai scurt+7 dar suficient de mare pentru a asigura calitatea acestor lucr+ri. Gar aceasta
poate avea i alte efecte (enefice?
reducerea riscului de u-ur+ moral+ la viitoarele produse@
c8tigarea pieelor de desfacere@
o(inerea unui pre de v8n-are ridicat 'cel puin pentru o perioad+ de timp)@
recuperarea investiiilor n avans fa+ de termenul sta(ilit etc.
=n perioada de e#ecuie a lucr+rilor de construcii&monta47 se consum+ fonduri mari7 n
special resurse materiale7 care sunt imo(ili-ate treptat pe antier i puse n oper+7 a4ung8nd n
final ca ntreg fondul de investiii s+ fie imo(ili-at. :i n ca-ul acestor lucr+ri m+rimea
imo(ili-+rilor este influenat+ 0ot+r8tor de timpul afectat pentru e#ecutarea lor.
Gurata de e#ecuie este aceea n care se consum+ cea mai mare parte din valoarea
investiiei.
,alonarea investiiilor influenea-+ n mod direct imo(ili-+rile de fonduri care repre-int+
pierderi poteniale pentru economia naional+. =n general7 investiiile pot fi ealonate n mod
cresc+tor 'varianta I)7 uniform 'varianta II) sau descresc+tor 'varianta III) 'figura nr. 14).
#igura nr. $7 % Evaluarea cresctoare, uniform i descresctoare a investiiilor
Geoarece o sum+ c0eltuit+ r+m8ne imo(ili-at+ p8n+ la nceputul funcion+rii o(iectivului
i c0iar peste acest moment7 p8n+ la recuperarea efectiv+7 varianta mai convena(il+ este varianta
I la care imo(ili-+rile sunt cele mai mici.
Pentru evaluarea eficienei economice pe aceast+ perioad+7 prin prisma m+rimii
imo(ili-+rilor i a pierderilor datorate acestor imo(ili-+ri7 se folosesc o serie de indicatori i
anume?
$. Mrimea imobilizrilor totale
>n fond de investiii alocat ntr&un an 0 va r+m8ne imo(ili-at p8n+ la sf8ritul perioadei
de e#ecuie a o(iectivului 'figura nr. 15).
.nul de imo(ili-are
Investiia
1 2 3 T 0 T d&1 d
I
1
I
1
I
1
I
1
T I
1
T I
1
I
1
5
Investiii
.nii
1 2 3
6arianta I
Investiii
.nii
1 2 3
6arianta III
Investiii
.nii
1 2 3
6arianta II
I
2
I
2
I
2
T I
2
T I
2
I
2
I
3
I
3
T I
3
T I
3
I
3

I
0
I
0
T I
0
I
0

I
d&1
I
d&1
I
d&1
I
d
I
d
#igura nr. $8 % Imobilizarea fondurilor de investiii
1+rimea imo(ili-+rilor totale de investiii se o(ine nsum8nd toate elementele matricei7
adic+?
( )

d
1 0
0 i
U 0 d I 1 7 n care?
1
i
J m+rimea imo(ili-+rilor totale@
I
0
J fondul de investiii c0eltuit n anul 0@
d J durata de e#ecuie a o(iectivului@
U J factor de corecie7 care poate lua valorile "7 1L2 sau 1 n funcie de momentul la care
se consider+ c+ s&a c0eltuit investiia7 sf8ritul anului7 mi4locul sau nceputul anului.
.stfel7 vom avea?
n ca-ul c0eltuirii resurselor la nceputul anului?
( )

d
1 0
0 i
1 0 d I 1
n ca-ul c0eltuirii resurselor la mi4locul anului?

,
_

d
1 0
0 i
2
1
0 d I 1
n ca-ul c0eltuirii resurselor la sf8ritul anului?
( )

d
1 0
0 i
0 d I 1
9iecare (eneficiar7 constructor sau alt factor care contri(uie la reali-area procesului
investiional7 se preocup+ pentru darea parial+ n folosin+ a unor capacit+i de producie7 care s+
duc+ at8t la diminuarea imo(ili-+rilor de fonduri7 c8t i la o(inerea unei producii suplimentare.
=n acest ca-7 m+rimea total+ a imo(ili-+rilor se va calcula cu formula?
( ) ( ) + + +

d
4 0
Z
0
1 4
1 0
0
Z
i
U 0 d I U 0 d I 1
7 n care?
Z
i
1 J m+rimea imo(ili-+rilor@
4 J anul punerii n funciune a capacit+ii pariale@
Z
0
I & valoarea investiiei corectat+ cu profitul o(inut n anul 0 al edific+rii o(iectivului
( )
0 0
Z
0
P I I .
+. Imobilizarea specific
=n ca-urile n care variantele de investiii care se compar+ nu prev+d aceeai capacitatea
de producie7 varianta care prevede capacitatea mare de producie va necesita i fonduri mai mari
de investiii n raport cu celelalte variante7 ceea ce va conduce7 implicit7 la o valoare mai mare a
imo(ili-+rilor totale de fonduri. Ge aceea7 deci-ia de investiii poate fi eronat+ dac+ este (a-at+
numai pe minimi-area indicatorului menionat.
Ge aceea se utili-ea-+ indicatorul imo(ili-area specific+7 care se calculea-+ cu formula?
52
( )
V
U 0 d I
m
d
1 0
0
4
+


n care V J capacitatea de producie.
Indicatorul astfel calculat e#prim+ imo(ili-area ce revine la o unitate de capacitate de
producie. >neori7 acest indicator se mai poate sta(ili i n funcie de valoarea produciei i
e#prim+ imo(ili-area ce revine la un leu producie.
Indicatorul astfel calculat are avanta4ul c+ surprinde i influena modific+rii structurii
produciei7 dac+ aceasta difer+ ntre variantele supuse anali-ei.
=n ca-ul n care se dau parial n folosin+ capacit+i de producie7 imo(ili-area specific+
se calculea-+ cu formula?
( ) ( )
( ) W sau V
U 0 d I U 0 d I
m
d
4 0
Z
0
1 4
1 0
0
i

+ + +

-. Imobilizarea medie anual


.cest indicator e#prim+ nivelul imo(ili-+rii medii anuale i se calculea-+ ca raport ntre
m+rimea imo(ili-+rii totale i durata de e#ecuie. !e calculea-+ pentru a asigura compara(ilitatea
ntre variante atunci c8nd duratele de e#ecuie a acestora sunt diferite.
( )
i
d
1 0
0
i
i
a
d
U 0 d I
d
1
m

+

7 unde?
m
a
J imo(ili-area medie anual+@
1
i
J m+rimea imo(ili-+rilor totale@
d
i
J duratele de e#ecuie.
7. Efectul economic al imobilizrilor 4.ierderea din imobilizri5
.cest indicator reflect+ efectul nereali-at ca urmare a scoaterii din circuitul productiv a
resurselor investiionale7 prin relaia?
( )

+
d
1 0
0 i
U 0 d I e ,
Ge o(icei se folosete relaia?
( )

+
d
1 0
0 i
1 0 d I e , 7 n care?
,
i
J efectul economic al imo(ili-+rilor 'pierderea din imo(ili-+ri)@
e J coeficientul de eficien+ economic+ a o(iectivului respectiv@
i J varianta de investiie.
5elaia de calcul a coeficientului - a fost pre-entat+ n capitolul anterior.
8. Efectul economic specific al imobilizrilor
Pentru asigurarea compara(ilit+ii variantelor?
V
,
i
i

.
Indicatorul astfel calculat e#prim+ efectul economic nereali-at 'sau pierderea) ce revine
la o unitate de capacitate.
9. Efectul economic al reducerii duratei de e*ecuie
=n anali-a economic+ este important s+ se su(linie-e care vor fi avanta4ele
ntreprin-+torului n ca-ul n care constructorul reduce durata de e#ecuie prev+-ut+ n contract.
58
5educerea duratei de e#ecuie a o(iectivului de investiii contri(uie la micorarea
imo(ili-+rilor i7 deci7 la creterea venitului net. ,fectul economic al reducerii duratei de
e#ecuie ',
d
) se poate determina cu a4utorul relaiei?
( ) d d 1 e ,
p f d

7 n care?
,
d
J efectule economic al reducerii duratei de e#ecuie a investiiei@
e J coeficientul de eficien+ economic+ a o(iectivului respectiv@
1
f
J valoarea mi4loacelor fi#e@
d
p
J durata de e#ecuie programat+@
d J durata de e#ecuie reali-at+.
5.2. *plicaie practic'
>n proiect de investiii n dou+ variante este caracteri-at de urm+torii indicatori te0nico&
economici?
Ar.
crt.
Indicator >1
6arianta
I II
1. Capacitatea de producie t 2""" 25""
2. 6enitul anual mii lei 3"".""" 35"."""
3. C0eltuieli anuale de producie mii lei 21".""" 25"."""
4. Gurata de funcionare eficient+ ani 15 15
5. 6aloarea investiiei
din care? anul I
anul II
mii lei
mii lei
mii lei
2""."""
1""."""
1""."""
25"."""
1""."""
15"."""
!+ se evidenie-e varianta optim+ prin prisma indicatorilor imo(ili-+rilor tiind c+
resursele sunt c0eltuite la 4um+tatea anului.
a) 1+rimea imo(ili-+rilor depinde de volumul c0eltuielilor de investiii7 durata de
reali-are a o(iectivului i modul de ealonare a acestor c0eltuieli n timp.
( )

+
d
1 0
0 i
U 0 d I 1 7 unde?
1
i
J m+rimea imo(ili-+rilor totale@
I
0
J investiia din anul 0 de reali-are@
d J durata de reali-are a o(iectivului@
U J coeficient care poate lua valoarea " dac+ resursele sunt c0eltuite la sf8ritul anului7 1
dac+ investiia se reali-ea-+ la nceputul anului i "75 atunci c8nd resursele sunt c0eltuite la
4um+tatea anului.
1
I
R 1""."""'2J1I"75) I 1""."""'2J2I"75)R
R
""" . 2"" 5 7 " """ . 1"" 5 7 1 """ . 1"" +
mii lei
1
II
R 1""."""'2J1I"75) I 15"."""'2J2I"75) R
R
""" . 225 5 7 " """ . 15" 5 7 1 """ . 1"" +
mii lei
!e o(serv+ un volum mai mare de imo(ili-+ri la varianta a II&a ca urmare a efortului
suplimentar de investiii.
() Imo(ili-area specific+ 'm
i
) se calculea-+ cu a4utorul relaiei?
i
i
i
V
1
m
7 n care?
m
i
J imo(ili-area specific+@
1
i
J m+rimea imo(ili-+rilor totale@
V
i
J capacitatea de producie proiectat+@
5*
i J varianta de proiect.
1""
""" . 2
""" . 2""
m
I

lei imo(ili-aiLton+
*"
5"" . 2
""" . 225
m
II

lei imo(ili-aiLton+
c) ,fectul economic al imo(ili-+rilor e#prim+ efectul nereali-at ca urmare a imo(ili-+rii
fondurilor respective.
1 e , 7 unde?
e J coeficientul de eficien+ economic+ a investiiilor a proiectelor de investiii sau
eficiena medie pe ramur+.
45 7 "
""" . 2""
""" . *"
""" . 2""
""" . 21" """ . 3""
I
P
e
tI
0I
I


lei profit anualL1 leu investit
4" 7 "
""" . 25"
""" . 1""
""" . 25"
""" . 25" """ . 35"
I
P
e
tII
0II
II


lei profit anualL1 leu investit
""" . *" """ . 2"" 45 7 " 1 e ,
I I I

mii lei
""" . *" """ . 225 4" 7 " 1 e ,
II II II

mii lei
!e o(serv+ c+ efectul nereali-at este acelai n am(ele variante de investiii.
Gac+ vom considera eficiena medie pe ramur+ ca fiind "7157 atunci?
""" . 3" """ . 2"" 15 7 " 1 e ,
I I I

mii lei
25" . 33 """ . 225 15 7 " 1 e ,
II II II

mii lei
!e o(serv+ c+ efectul nereali-at este mai mare n varianta II@ ca urmare a unor imo(ili-+ri
mai mari7 acestea din urm+ fiind determinate de un volum de investiii mai mare.
d) ,fectul economic al imo(ili-+rilor specific e#prim+ efectul economic al imo(ili-+rilor
ce revin la 1 leu investit.
=n prima variant+?

'
investit leu 1 L lei 3 7 "
""" . 25"
""" . *"
I
,
e
investit leu 1 L lei 45 7 "
""" . 2""
""" . *"
I
,
e
I
,
e
tII
II
II
tI
I
I
t
sau

'
investit leu 1 L lei 135 7 "
""" . 25"
25" . 33
e
investit leu 1 L lei 15 7 "
""" . 2""
""" . 3"
e
I
,
e
II
I
t
=n urma calculului acestor patru indicatori7 apreciem c+ varianta II este varianta optim+.
"
5.3. +e,nica discont'rii. Calculul principalilor indicatori dinamici ai eficienei economice a
investiiilor
P,2)32'220- <263/)+(,22
=n calculele de eficien+ economic+ se compar+ m+rimea profitului ce se preconi-ea-+ a fi
o(inut dintr&o aciune productiv+7 cu fondurile de investiii necesare. Gar7 p8n+ acum nu s&a
inut seama de faptul c+ fondurile de investiii se c0eltuiesc ntr&o anumit+ perioad+7 iar profitul
se o(ine ntr&o alt+ perioad+. 1ai mult7 fondurile de investiii se c0eltuiesc ntr&o perioad+
relativ scurt+7 de 1&2 ani7 iar profitul se o(ine pe parcursul unei perioade ndelungate7 de 15&2"
ani7 n ca-ul utila4elor i "&8" ani n ca-ul cl+dirilor. /impul acionea-+ ca un factor distinct7
proces care7 n acest domeniu7 se cunoate su( denumirea de influena factorului timp asupra
investiiilor i re-ultatelor lor7 ceea ce nseamn+ o anali-+ dinamic+.
Geoarece n anali-a dinamic+ se aduc toate valorile dispersate n timp la un singur
moment7 acest proces poart+ numele de actuali-are sau discontare.
=ntreaga te0nic+ a discont+rii se (a-ea-+ pe urm+torul raionament? o sum+ de un leu care
este investit+ productiv ntr&un anumit domeniu la nceputul unui an7 dup+ trecerea acestui an7 ca
urmare a folosirii ei va aduce un profit a. =n anul urm+tor7 fondul utili-at va fi 1Ia7 iar re-ultatul
este ( )
2
a 1+ .a.m.d.7 astfel nc8t dup+ 0 ani suma de un leu devine ( )
0
a 1+ 7 adic+7 la nceputul
anului I? 1 lei7 la sf8ritul anului I o(inem
( ) a 1 a 1 1 + +
lei@ la sf8ritul anului II se o(ine
( ) ( ) ( )
2
a 1 a 1 a a 1 + + + + 7 la sf8ritul anului III? ( ) ( ) ( )
3 2 2
a 1 a 1 a a 1 + + + + .a.m.d.7 astfel c+
dup+ 0 ani o(inem ( )
0
a 1+ lei.
=n consecin+7 o investiie de 1 leu f+cut+ ast+-i ec0ivalea-+ peste 0 ani nu cu o sum+ de
un leu7 ci de ( )
0
a 1+ lei7 dac+ inem seama de influena factorului timp.
,#presia ( )
0
a 1+ se numete 8*3+/, <- 8,&3+2823*,- i se notea-+ cu -Y. 9actorul de
fructificare -Y se folosete la aducerea n pre-ent a unor sume investite n trecut sau la ducerea
din pre-ent a sumelor investite7 spre viitor7 m+rind aceste sume7 deoarece ntotdeauna -Y X 1.
Pro(lema se pune i invers7 adic+7 dac+ un leu investit n pre-ent devine peste 0 ani
( )
0
a 1+ 7 atunci7 valoarea actual+ 'pre-ent+) a unui leu ce se va o(ine n anul 0 va fi?
( )
0
a 1
1
+
.
.cesta este tocmai 8*3+/,&0 <- *3+&*02=*,- - folosit la aducerea n pre-ent din viitor a sumei de
un leu@ - i -Y se numesc factori de discontare.
9actorul de actuali-are
( )
0
a 1
1
+
se folosete la aducerea n pre-ent a unor sume ce se vor
reali-a n viitor7 micor8nd aceste sume7 deoarece - [ 1.
Gac+ se notea-+ cu # J suma investit+ n pre-ent i cu E J suma total+ acumulat+ peste 0
ani7 atunci vom avea ( )
0
a 1 # E + de unde
( )
0
a 1
E
#
+

7 n care # repre-int+ valoarea actual+ a E


lei o(inui n anul 0.
!im(olul * repre-int+ eficiena anual+ a sumei unitare c0eltuite@ el corespunde eficienei
medii o(inute la o(iective similare7 din ramura sau su(ramura unde se c0eltuiete suma
respectiv+ i7 n literatura de specialitate7 este denumit coeficient de actuali-are.
!emnificaia economic+ a coeficientului * este urm+toarea? el repre-int+ profitul ce poate
fi o(inut ntr&un an7 ca urmare a sumei de un leu7 investit+ productiv la nceputul acelui an.
.tenie? m+rimea acestui coeficient nu tre(uie pus+ pe seama modific+rii preurilor7 care poate
surveni n perioada ndelungat+ pentru care el se aplic+. 1+rimea lui decurge din proprietatea
fundamental+ a oric+rui proces economic ca7 n urma desf+ur+rii unei activit+i productive7
re-ultatul s+ compense-e integral resursele consumate i7 pe deasupra7 s+ se o(in+ un profit
pentru societate i pentru agentul economic care a desf+urat activitatea respectiv+.
!pecialitii estimea-+ c+ n condiii normale7 m+rimea acestui coeficient pe ansam(lul
economie naionale este de "715 sau 15 'cu diferenieri pe ramuri sau su(ramuri).
1
=n ca-ul n care se aprecia-+ c+ n perioadele urm+toare va interveni o inflaie pe piaa
intern+ sau internaional+7 o sporire considera(il+ a do(8n-ilor la capital sau c8nd investiiile se
efectuea-+ n condiii de risc accentuat7 re-ultatele finale tre(uie corectate n mod corespun-+tor.
5evenind la e#presiile ( )
0
a 1 # E + i
( )
0
a 1
E
#
+

i in8nd seama c+ a X "7 re-ult+ c+


ntotdeauna ntre # i E e#ist+ relaia # [ E. .ceasta se interpretea-+ astfel? n calculele pe care le
efectu+m este necesar s+ avem n vedere c+ sumele viitoare tre(uie s+ fie mai mari ca sumele
actuale7 pentru a se asigura compara(ilitatea lor7 in8nd seama de influena factorului timp.
Ge fapt7 calculele dinamice se (a-ea-+ pe formula do(8n-ii compuse7 cu o preci-are?
pentru calculele de eficien+ economic+ a investiilor se recurge la o convenie? dei ntr&un an
fondurile de investiii se c0eltuiesc n 35 -ile7 vom considera c+ fenomenul investiional are loc
ntr&o singur+ -i7 la data de 31 decem(rie a anului respectiv i7 de asemenea7 la o(inerea
profitului? dei procesul de producie i de v8n-are a produselor are loc -ilnic7 vom considera c+
profitul se o(ine ntr&o singur+ -i a anului7 i anume7 la 31 decem(rie.
=n continuare vom sta(ili 8/,;&0-0- <- ',2)32'2& utili-ate n calculele de actuali-are
plec8nd de la indicatorul randamentul economic al investiiilor7 calculat n forma static+ astfel?
1
I
P
5
t
t

7 unde?
P
t
J profitul total@
I
t
J investiia total+.
5andamentul economic al investiiilor7 n form+ dinamic+7 se calculea-+ cu relaia?
1
I
P
5
a
a
t
t
a

7 n care?
a a
t t a
I 7 P 7 5
repre-int+ valorile actuali-ate la acelai moment.
Consider+m c+ ne afl+m la momentul punerii n funciune a o(iectivului de investiii. =n
acest ca-7 profitul se va actuali-a folosind factorul de actuali-are -7 respectiv?
( )

+


G
1 0
0
0
G
1 0
0
p
t
P
a 1
1
P - P
a
7 n care?
p
t
a
P
J profitul total actuali-at la momentul punerii n funciune a o(iectivului@
G J durata de funcionare a viitorului o(iectiv@
P
0
J profitul anual@
a J coeficientul de actuali-are.
Investiiile actuali-ate se calculea-+ astfel?
( ) +

1 d
" 0
0
0
1 d
" 0
0
p
t
I a 1 I Z - I
a
7 n care?
p
t
a
I
J investiiile totale actuali-ate la momentul punerii n funciune a o(iectivului@
-Y J factorul de fructificare@
d J durata de e#ecuie a o(iectivului i n care se consum+ resursele investiionale@
I
0
J investiiile anuale.
>tili-area factorului - sau -Y depinde de po-iia anului respectiv fa+ de momentul de
referin+. .stfel7 dac+ o valoare 'fie investiie7 fie profit) a fost nregistrat+ ntr&un an7 iar anul
respectiv precede momentul de referin+7 atunci acea valoare se actuali-ea-+ cu factorul de
fructificare -Y. Invers7 dac+ valoarea n cau-+ s&a reali-at ntr&un an situat dup+ momentul de
referin+7 atunci se aplic+ factorul de actuali-are -.
Remarc important/ =n ca-ul aplic+rii factorului de actuali-are7 0 ia valorile 17 27 T7 t7
iar atunci c8nd se aplic+ factorul de fructificare7 0 ia valorile "7 17 27 T7 tJ17 unde t repre-int+
intervalul de timp cuprins ntre momentul la care se face actuali-area i momentul n care se
o(ine ultima sum+ ce se actuali-ea-+. 6aloarea " pentru 07 n ca-ul folosirii factorului de
2
fructificare '-Y) se e#prim+ prin faptul c+ suma ce urmea-+ a fi actuali-at+ a fost nregistrat+ la
sf8ritul anului.
=n activitatea practic+7 indicatorii ce se actuali-ea-+ J profit7 costuri7 producie etc. J se
consider+ adeseori ca fiind constani pe ntreaga perioad+ a lor.
.stfel7 dac+?
( )

+

G
1 0
0 0
p
t
P
a 1
1
P
a
i consider8nd P
0
constant7 atunci relaia devine?
( )
! P
a 1
1
P P
0
G
1 0
0 0
p
t
a

+

=n formula de mai sus7 sim(olul de la e#ponentul lui


p
t
a
P
'adic+ p)7 repre-int+ momentul
la care se face actuali-area.
Gesf+ur8nd suma ! re-ult+?
( ) ( )
G 2
a 1
1
a 1
1
a 1
1
!
+
+ +
+
+
+

7 care este o progresie geometric+ av8nd raia?
a 1
1
V
+

a
c+rei sum+ este?
( )
( )
G
G
a 1 a
1 a 1
!
+
+

7 re-ultat o(inut dup+ aplicarea formulei?


V 1
V 1
a !
n
1 p


7 n care?
!
p
J suma unei progresii geometrice@
a
1
J primul termen al sumei@
V J raia sumei@
n J num+rul de termeni ai progresiei geometrice.
Geci n ca-ul n care profitul anual este egal pe ntreaga perioad+ de funcionare a
o(iectivului7 profitul total actuali-at este?
( )
( )
G
G
0
p
t
a 1 a
1 a 1
P P
a
+
+

7 n care?
( )
( )
G
G
a 1 a
1 a 1
+
+
J suma factorilor de actuali-are
( )
0
a 1
1
+
pentru G ani. 6alorile se g+sesc n
ta(ele speciale.
Pentru anali-area la un moment viitor a profitului7 de e#emplu scoaterea din funciune a
o(iectivului7 se va folosi factorul de fructificare7 deoarece n acest ca- anii preced momentul de
referin+.
5e-ult+?
( ) s P a 1 P P
0
1 G
"
0
0
v
t
a

+

Gac+ vom de-volta suma s7 avem?
( ) ( ) ( )
1 G 2 1
a 1 a 1 a 1 1 s

+ + + + + + +
.plic8nd formula de calcula sumei unei progresii geometrice7 re-ult+?
( )
a
1 a 1
s
G
+
.
Geci7 dac+ profitul anual este egal pe ntreaga perioad+ de funcionare a o(iectivului7
acesta7 actuali-at7 se poate calcula astfel?
( )
a
1 a 1
P P
G
0
v
t
a
+
.
3
5.4. -omente de referin' ale actuali)'rii
Calculele de actuali-are se pot efectua la orice moment7 c0iar anterior sau posterior
perioadei n care se e#ecut+ lucr+rile de investiii. Aumim data la care se face actuali-area
;/;-)+ <- ,-8-,2)7(.
Principalele momente de referin+ din viaa economic+ a unui o(iectiv sunt?
m J momentul adopt+rii deci-iei de investiii@
n J momentul nceperii lucr+rilor de investiii@
p J momentul punerii n funciune a noului capital fi#@
u J momentul nceperii restituirii creditului@
v J momentul scoaterii din funciune a capitalului fi#.
Orafic7 aceste momente de referin+ i perioadele pe care le delimitea-+ se repre-int+
astfel 'figura nr. 1)?
#igura nr. $9 % Momente de referin ale actualizrii
Cele patru perioade pe grafic semnific+?
g J perioada de ela(orare a documentaiilor te0nico&economice ale o(iectivului de
investiii7 de o(inere a avi-elor i apro(+rilor necesare reali-+rii o(iectivului@
d J durata de e#ecuie a lucr+rilor de investiii pe antier@
f J perioada de graie 'sau de r+ga-) scurs+ ntre momentul punerii n funciune i
nceperea restituirii creditelor primite@
G J durata eficient+ de funcionare a o(iectivului de investiii.
Pentru determinarea unui indicator de eficien+ economic+ a investiiilor n form+
dinamic+7 la orice moment de referin+7 este necesar+ parcurgerea urm+toarelor etape?
1) !e sta(ilete indicatorul pe care dorim s+&l actuali-+m i se calculea-+ m+rimea sa n
form+ static+ pentru a o putea7 n final7 compara cu m+rimea dinamic+.
2) !e sta(ilete momentul de referin+ la care se face actuali-area7 se repre-int+ pe o a#+
ori-ontal+ 'a#a timpului) numai trei din cele cinci momente n7 p i v. Gac+ momentul
de referin+ este m sau n7 se nscrie i acest moment pe a#a respectiv+. !e notea-+
momentul de referin+ ales cu ".
3) !e nscrie indicatorul 'profit sau investiie) pe a#a repre-entat+.
4) !e trasea-+ triung0iul actuali-+rii 'pentru investiii i profit). !e sta(ilete formula de
calcul ce se va aplica.
5) !e aplic+ formulele de calcul.
) !e compar+ datele actuali-ate cu cele sta(ilite iniial7 n form+ static+7 i se trag
conclu-iile ce se impun.
8.7.$. 'ctualizarea la momentul lurii deciziei 4m5
%a nceput7 nscriem pe a#a timpului momentele n7 p i v. =ntruc8t momentul de referin+
ales 'm) nu figurea-+ printre acestea7 nscriem pe a#a timpului i momentul m.
.poi7 se trasea-+ triung0iurile actuali-+rii i se notea-+ prin 0aurare intervalele pe care
se g+sesc indicatorii ce urmea-+ a fi calculai. =ntotdeauna triung0iurile actuali-+rii vor fi cu
v8rful n st8nga i (a-a n dreapta.
.a cum sunt orientate v8rfurile triung0iurilor7 la momentul m7 ne semnific+ micorarea
sumelor respective7 prin actuali-area la momentul lu+rii deci-iei. 6om actuali-a investiiile7
profitul7 randamentul economic al investiiilor i termenul de recuperare a investiiilor 'figura nr.
12).
4
timpul
g d
f
G
m n p u v
#igura nr. $: % Momentul de referin i triung)iurile actualizrii
$. Investiiile totale actualizate
!e o(serv+ c+ investiiile se ealonea-+ pe o perioad+ care7 n raport cu momentul de
referin+ ales 'm)7 este viitoare. =n consecin+7 investiiile actuale se vor micora folosind factorul
de actuali-are -?
( )

+

d g
1 0
0 0
m
t
I
a 1
1
I
a
7 n care?
m
t
a
I
J investiia actuali-at+ la momentul lu+rii deci-iei.
Gup+ cum se o(serv+ din figur+7 pentru perioada de ela(orare a documentaiei de
investiii nu se c0eltuiesc resurse investiionale. =n acest ca-7 relaia devine?
( ) ( ) ( )

+

+

+

+
+
+

d g
1 g 0
0 0
g
1 0
0 0
d g
1 0
0 0
m
t
I
a 1
1
I
a 1
1
I
a 1
1
I
a
.
!e urm+rete ca aceast+ valoare s+ fie c8t mai apropiat+ de valoarea lor static+7 ceea ce
presupune7 n aceleai condiii de eficien+7 reducerea duratelor de proiectare i de e#ecuie7
precum i o imo(ili-are raional+ a fondurilor (+neti7 care s+ asigure un consum mai mare de
resurse investiionale n ultima parte de e#ecuie a investiiei.
+. .rofitul actualizat
:i pentru profit perioada de reali-are este o perioad+ viitoare fa+ de momentul lu+rii
deci-iei7 fapt ce presupune actuali-area profitului prin folosirea factorului de actuali-are -.
9ormula de calcul este?
( )

+

+ +

G d g
1 0
0 0
m
t
P
a 1
1
P
a
7 n care?
m
t
a
P
J profitul total actuali-at la momentul lu+rii deci-iei.
=n perioada de ela(orare a documentaiei te0nico&economice 'g) i n perioada de
e#ecuie a o(iectivului 'd) nu se o(ine profit7 ceea ce impune ca acest fapt s+ se reflecte n
formula profitului actuali-at.
( ) ( ) ( )

+

+

+

+ +
+ +
+

+ +

G d g
1 d g 0
0 0
d g
1 0
0 0
G d g
1 0
0 0
m
t
P
a 1
1
P
a 1
1
P
a 1
1
P
a
.
Profitul actuali-at la momentul lu+rii deci-iei arat+ cu c8t ec0ivalea-+ n acest moment
profitul reali-at pe ntreaga durat+ de funcionare a o(iectivului.
=n practica economic+ se consider+ c+ profitul anual este constant n timp 'P
0
J constant)
ceea ce favori-ea-+ aplicarea unei formule restr8nse7 prin folosirea sumei ! a unei progresii
geometrice?
( ) ( )
( )
( )
G
G
d g 0
G d g
1 d g 0
0 0
m
t
a 1 a
1 a 1
a 1
1
P
a 1
1
P P
a
+
+

+

+

+
+ +
+ +
5
g
d G
m R " n
p v
/impul
I
P
m
a
/
.ceast+ relaie are avanta4ul c+ reduce calculele i asigur+7 prin relaia matematic+7
comparaia dintre profitul actuali-at la diverse momente de referin+. Pentru investiii7 de o(icei7
nu se utili-ea-+ o relaie restr8ns+7 deoarece ele difer+ de la o perioad+ la alta7 iar atunci c8nd nu
difer+7 durata de reali-are este mai mic+7 fapt ce nu 4ustific+ utili-area formulei restr8nse.
-. Randamentul economic al investiiilor
!tatic?
1
I
P
5
t
t

7 n care?
P
t
J profitul total@
I
t
J investiia total+.
=n form+ dinamic+7
1
I
P
5
a
a
t
t
a

7 n care?
5
a
J randamentul economic actuali-at@
a
t
P
J profitul total actuali-at@
a
t
I
J investiia total+ actuali-at+.
Goi indicatori actuali-ai se pot compara dac+ actuali-area s&a f+cut la acelai moment de
referin+. Pentru sta(ilirea formulei de calcul a randamentului economic actuali-at la momentul
lu+rii deci-iei se pleac+ de la relaia?
1
I
P
5
m
t
m
t m
a
a
a

7 unde?
m
a
5 J randamentul economic actuali-at la momentul lu+rii deci-iei@
m
t
a
P
J profitul total actuali-at la momentul lu+rii deci-iei@
m
t
a
I
J investiia total+ actuali-at+ la momentul lu+rii deci-iei.
Pentru calculul randamentului economic actuali-at al investiiilor se pot folosi dou+
relaii7 dup+ cum profitul se modific+ n timp sau r+m8ne constant?
( )
( )
1
I
a 1
1
P
a 1
1
5
d g
1 g 0
0 0
G d g
1 d g 0
0 0
m
a

+
+
+ +
+ +
sau
( )
( )
( )
( )

+
+
+

+
+

d g
1 g 0
0 0
0 G
G
d g
m
a
I
a 1
1
P
a 1 a
1 a 1
a 1
1
5
Prima relaie pre-entat+ poate fi folosit+ ntotdeauna7 indiferent de evoluia profitului
anual7 iar cea de&a doua numai n ca-ul n care profitul anual este constant pe ntreaga durat+ de
funcionare a o(iectivului 'G).
=ntotdeauna7 randamentul economic al investiiilor n form+ dinamic+ este mai mic dec8t
cel n form+ static+7 reflect8nd mai corect eficiena economic+ a investiiilor.
7. &ermenul actualizat de recuperare a investiiilor
9ormula de calcul a termenului de recuperare static este?

0
t
P
I
/

+ +
+ +

a
/ d g
1 d g 0
0 t 0 t
P I P / I
7 folosit+ atunci c8nd profitul nu este egal n timp.
Pentru a calcula termenul actuali-at de recuperare a investiiilor vom pune condiia ca
investiiile totale actuali-ate s+ fie egale cu profitul actuali-at7 nsumat pe durata de recuperare a
investiiei.
Pentru momentul lu+rii deci-iei avem?
( )
0
/ d g
1 d g 0
0
m
t
P
a 1
1
I
m
a
a

+ +
+ +
.
!ingurul termen necunoscut n relaia de mai sus este termenul actuali-at de recuperare a
investiiilor ( )
m
a
/ care se o(ine prin ncerc+ri succesive.
=n ca-ul practic7 c8nd profitul anual este considerat a fi constant7 formula devine?
( ) ( ) ( )
( )
( )
m
a
m
a
m
a
a /
/
d g
0
/
1 0
0 d g
0
m
t
a 1 a
1 a 1
a 1
P
a 1
1
a 1
P
I
+
+

+

Ge aici se urm+rete aflarea lui
( )
m
a
/
a 1+
7 astfel?
( ) ( ) ( )
0
/
0
/ d g
m
t
P a 1 P a 1 a a 1 I
m
a
m
a
a
+ + +
+
de unde?
( ) ( ) ( )
0
/ d g
m
t
/
0
P a 1 a a 1 I a 1 P
m
a
a
m
a
+ + +
+
( ) ( ) [ ] ( )
( )
d g
m
t 0
0
/
0
d g
m
t 0
/
a 1 I a P
P
a 1 P a 1 I a P a 1
a
m
a
a
m
a
+
+
+
+ + +
i apoi?
( ) [ ]
( ) a 1 log
a 1 I a P log P log
/
d g
m
t 0 0 m
a
a
+
+

+
.
=ntotdeauna termenul actuali-at de recuperare a investiiilor este mai mare dec8t cel
static7 ceea ce arat+ c+ influena factorului timp se face n sensul diminu+rii eficienei economice.
8.7.+. 'ctualizarea la momentul nceperii lucrrilor de investiii 4n5
!e nscriu pe a#a timpului cele trei momente n7 p i v. Cum momentul care ne interesea-+
se g+sete pe aceast+ a#+7 se pot trasa triung0iurile actuali-+rii. =ntruc8t toi anii la care se refer+
procesul economic anali-at 'perioadele d i G) repre-int+ perioade viitoare fa+ de momentul la
care se face actuali-area 'n)7 se va folosi factorul -7 aa cum indic+ i v8rfurile celor dou+
triung0iuri 'figura nr. 18)?
#igura nr. $< % Momentul de referin i triung)iurile actualizrii
2
d G
n R "
p v
/imp
P
I
n
a
/
$. Investiia total actualizat
( )

d
1 0
0 0
n
t
I
a 1
1
I
a
+. .rofitul total actualizat
( )

G d
1 0
0 0
n
t
P
a 1
1
P
a
=n perioada de e#ecuie a o(iectivului7 dac+ nu se dau parial n funciune capacit+i de
producie7 nu se o(ine i profit7 astfel nc8t avem?
( ) ( ) ( )

+
+
+

+

+

+

G d
1 d 0
0 0
d
1 0
0 0
G d
1 0
0 0
n
t
P
a 1
1
P
a 1
1
P
a 1
1
P
a
=n ca-ul n care profitul este egal n timp 'P
0
J constant)7 profitul total actuali-at la
momentul nceperii lucr+rilor de investiii se poate scrie@
( ) ( ) ( ) ( )
( )
( )

+
+ +
+

+

+ +

+

G d
1 d 0
G
1 0
G
G
d 0 0 d 0 0 0
n
t
a 1 a
1 a 1
a 1
1
P
a 1
1
a 1
1
P
a 1
1
P P
a
-. Randamentul economic al investiiilor
1
I
P
5
n
t
n
t n
a
a
a

=n funcie de relaiile de4a calculate o(inem?
( )
( )
1
I
a 1
1
P
a 1
1
5
d
1 0
0 0
G d
1 d 0
0 0
n
a

+
+
sau
( )
( )
( )
( )
1
I
a 1
1
P
a 1 a
1 a 1
a 1
1
5
d
1 0
0 0
0 G
G
d
n
a

+
+

5andamentul economic actuali-at la momentul nceperii funcion+rii o(iectivului este


egal cu cel calculat pentru momentul lu+rii deci-iei. Ge altfel7 randamentul economic al
investiiilor7 indiferent de momentul de referin+ ales7 va avea aceeai valoare.
7. &ermenul actualizat de recuperare a investiiilor
( )

+

+
+
n
a
a
/ d
1 d 0
0
0
n
t
P
a 1
1
I sau
( ) ( )

+ +

n
a
a
/
1 0
0 d 0
n
t
a 1
1
a 1
1
P I
.plic8nd formula restr8ns+ pentru suma factorilor de actuali-are?
( )
( )
( )
n
a
n
a
a /
/
d 0
n
t
a 1 a
1 a 1
a 1
1
P I
+
+

+
.
Gin prima relaie?
( ) ( ) ( )
0
/
0
/ d
n
t
P a 1 P a 1 a a 1 I
n
a
n
a
a
+ + +
8
( ) ( ) ( )
0
/ d
n
t
/
0
P a 1 a a 1 I a 1 P
n
a
a
n
a
+ + +
( ) ( ) [ ]
0
d
n
t 0
/
P a a 1 I P a 1
a
n
a
+ +
( )
( ) a a 1 I P
P
a 1
d
n
t 0
0
/
a
n
a
+
+
Prin logaritmare se o(ine?
( ) [ ]
( ) a 1 log
a a 1 I P log P log
/
d
n
t 0 0 n
a
a
+
+

8. 0)eltuieli totale actualizate


=n form+ static+?
G C0 I D
t
+
.
=n form+ dinamic+?
n
t
n
t
n
a
a a
C I D +
n
t
a
I
de4a am calculat&o.
( )

G d
1 0
0
n
t
C0
a 1
1
C
a
Cum n perioada de e#ecuie a o(iectivului economic nu se fac c0eltuieli7 relaia devine?
( ) ( ) ( )

+
+
+

+

+

+

G d
1 d 0
0
G d
1 0
d
1 0
0 0
n
t
C0
a 1
1
C0
a 1
1
C0
a 1
1
C
a
.
8.7.-. 'ctualizarea la momentul punerii n funciune a noului obiectiv 4p5
Orafic7 se poate repre-enta astfel 'figura nr. 1*)?
#igura nr. $= % Momentul de referin i triung)iurile actualizrii
!e constat+ c+ investiiile se vor multiplica prin actuali-are7 iar profitul se va micora.
$. Investiiile totale actualizate
9a+ de momentul ales7 investiiile sunt c0eltuite ntr&o perioad+ trecut+7 fapt pentru care
sumele se vor m+ri folosindu&se factorul de multiplicare 'fructificare) -Y7 astfel?
( )
0
1 d
" 0
0
0
1 d
" 0
p
t
I a 1 I Z - I
a

Investiia astfel calculat+ e#prim+ valoarea produciei ce s&ar fi o(inut n condiiile n


care investiiile nu erau imo(ili-ate n cadrul procesului investiional7 ci erau folosite ntr&o
activitate economic+ la care nivelul eficienei economice este egal cu a.
+. .rofitul total actualizat
*
n
d G
v
p R "
/impul
P
I
( )
( )
G
G
0
p
ta
a 1 a
1 a 1
P P
+
+

-. Randamentul economic actualizat al investiiilor
1
I
P
5
p
ta
p
ta
p
a

7. &ermenul actualizat de recuperare a investiiilor
[ ]
( ) a 1 log
I a P log P log
/
p
ta 0 0 p
a
+

8.7.7. 'ctualizarea la momentul scoaterii din funciune a capitalului fi* 4v5


=n acest ca- utili-+m factorul de fructificare -Y7 at8t pentru investiii7 c8t i pentru profit.
Orafic avem 'figura nr. 21)?
#igura nr. +? % Momentul de referin i triung)iurile actualizrii
$. Investiiile totale actualizate
( )
0
1 G d
" 0
0
v
t
I a 1 I
a
+

+

Cum n perioada de funcionare a o(iectivului nu se fac7 de fapt7 c0eltuieli de investiii7


formula devine?
( ) ( ) ( )

+

+ + +
1 G d
G 0
0
0
1 G
" 0
0 0 0
1 G d
" 0
0
v
t
I a 1 I a 1 I a 1 I
a
Indicatorul astfel calculat e#prim+ care ar fi producia ce s&ar o(ine n momentul v7 dac+
investiiile considerate ar fi folosite n procesul de producie cu o eficien+ economic+ egal+ cu a.
+. .rofitul total actualizat
( )

+
1 G
" 0
0
0
v
t
P a 1 P
a
=n ca-ul n care P
0
este constant pe toat+ perioada de funcionare a capitalului fi#7 aceast+
relaie devine?
( )
( )
a
1 a 1
P ! P a 1 P P
G
0 0
1 G
" 0
0
0
v
t
a
+
+

-. Randamentul economic actualizat al investiiilor


2"
/impul
d G
n p v
I
P
1
I
P
5
v
ta
v
ta
v
a

7. &ermenul de recuperare actualizat
( ) ( ) [ ]
( ) a 1 log
I a a 1 P log a 1 P log
/
v
ta
G
0
G
0
v
a
+
+ +

21
5.5. Indicatorii .'ncii -ondiale
.cordarea mprumuturilor de c+tre organismele internaionale se face pe (a-a unei
profunde anali-e a proiectelor de investiii ela(orate de (eneficiarul de credite. 3anca 1ondial+
acord+ aceste credite numai pentru o(iective concrete de investiii cu o nalt+ eficien+
economic+.
Caracteri-area eficienei economice a o(iectivelor ce vor fi eventual creditate se face
printr&un sistem de indicatori ela(orat special pentru acest scop7 de forul financiar al $A>. =n
pre-ent7 acest sistem este preluat i de aproape toate marile (+nci finanatoare de investiii
e#istente n lume.
!istemul de indicatori este format din?
8.8.$. 'nga(amentul de capital
.cest indicator e#prim+ costurile totale iniiale de investiii7 pentru constituirea
capacit+ilor de producie proiectate i a costurilor ulterioare punerii n funciune7 pentru
e#ploatarea acestora7 e#clusiv amortismentul7 e#primate n valoare actual+7 la un moment de
referin+7 de regul+ momentul nceperii lucr+rilor de investiii 'n).
$ri-ontul de timp pentru calculul capitalului anga4at este durata de e#ecuie a lucr+rilor
de investiii 'd) i durata eficient+ de funcionare 'G)7 sau o perioad+ de calcul convenional+ 'de
e#emplu7 2" sau 2 de ani).
=n activitatea practic+7 acest indicator se mai numete capital anga(at.
.nga4amentul de capital se determin+ cu a4utorul relaiei?
( )
( )
7
a 1
1
C I C I D
0
G d
1 0
0 0
n
t
n
t
n
t
a a a
+
+ +

+

n care?
n
t
a
D
J anga4amentul total de capital7 actuali-at la momentul n@
n
t
a
I
J costurile totale actuali-ate la momentul n@
I
0
J investiiile anuale@
C
0
J costurile anuale sau c0eltuielile anuale@
d J durata de e#ecuie a lucr+rilor de investiii@
G J durata eficient+ de funcionare.
Gac+ toate proiectele sau diversele alternative ale investiiilor ce se evaluea-+7 au un
ori-ont de timp de aceeai m+rime7 atunci este asigurat+ compara(ilitatea n timp a proiectelor.
Cunoaterea anga4amentului de capital pre-int+ interes pentru investitori i manageri7
deoarece tre(uie s+ se urm+reasc+ dac+ valoarea actual+ total+ a cas0&floN&ului este mai mare
dec8t anga4amentul de capital. >n proiect are un cost eficient i este accepta(il dac+?
CF
+*
F G
+*
7
unde? C9
ta
J cas0&floN total actuali-at.
.cest indicator r+spunde preocup+rilor de a atinge scopurile urm+rite cu eforturi minime7
determinate de constituirea i funcionarea capacit+ilor de producie i servicii7 anga4amentul de
capital se recomand+ a fi folosit drept criteriu de alegere a variantelor la proiectele de investiii
reali-ate n domeniile de interes pu(lic7 finanate de la (uget7 minim D
ta
.
Calculul i anali-a acestui indicator este prev+-ut+ de metodologia 3I5G i a altor
organisme financiar&(ancare internaionale7 fiind cunoscut su( denumirea de costuri totale
actuali-ate 'C
ta
).
E*emplu?
22
>n proiect de investiii se caracteri-ea-+ pe ori-ontul? dIGR2I1"R12 ani prin flu#urile
de investiii i de costurile de e#ploatare7 pre-entate mai 4os. Pentru o rat+ de actuali-are a R
"75"7 s+ se determine anga4amentul total de capital.
J mil. lei J
0 I
0
C
0
D
0
( )
0
a 1
1
+
D
ta
1 15" J 15" "72 1""7"5
2 3"" J 3"" "7444 13372
3 J 25" 25" "72* 2471
4 J 2"" 2"" "71*2 3*75
5 J 18" 18" "7132 2372
J 12" 12" "7"88 147*
2 J 12" 12" "7"58 *7*
8 J 12" 12" "7"3* 7
* J 1*" 1*" "7"2 47*
1" J 2"" 2"" "7"12 375
11 J 21" 21" "7"12 274
12 J 22" 22" "7""2 172
D
ta
414745
6aloarea indicatorului anga4ament de capital este 414745 mil. lei.
8.8.+. Raportul dintre veniturile totale actualizate i costurile totale actualizate
.nali-a venituri&costuri se (a-ea-+ pe evaluarea raportului i diferenei a(solute dintre
veniturile totale actuali-ate '6
ta
) i costurile totale actuali-ate repre-entate prin capitalul anga4at
actuali-at 'D
ta
)7 pentru n R ".
( )
( )
( )

+
+
+

G d
1 0
0 0 0 ta
G d
1 0
0 0 ta
a 1
1
C I D
7
a 1
1
6 6
=n a(ordarea static+ a pro(lemelor7 adic+ pentru o rat+ de actuali-are a R "7 avanta4ul net
actuali-at al proiectului va fi?
.A
t
R 6
t
J D
t
$per8nd cu valori actuali-ate cumulate7 la o anumit+ rat+ de actuali-are 'a)7 avanta4ul net
actuali-at al investitorului la proiectul dat va fi?
.A
ta
R 6
ta
J D
ta
Gac+ 6
t
R D
t
7 respectiv 6
ta
R D
ta
7 1
D
6
r @ 1
D
6
r
ta
ta
a
t
t

ceea ce indic+ faptul c+ proiectul de investiii nu produce nici avanta4e7 nici pierderi7 deci
investitorul nu c8tig+ nimic.
C8nd 6
t
[ D
t
7 respectiv 6
ta
[ D
ta
7 raportul venituri&costuri este su(unitar?
1
D
6
7 1
D
6
ta
ta
t
t
< <
23
proiectul produce pierderi7 costurile nu se recuperea-+7 iar acesta tre(uie respins deoarece nu este
eficient. Gac+
1
D
6
ta
ta
<
7 nu are rost s+ mai calcul+m ceilali indicatori de anali-+ dinamic+ a
eficienei economice a investiiilor.
Gac+ 6
t
X D
t
7 respectiv 6
ta
X D
ta
7 raportul dintre venituri i costuri este supraunitar
t
t
D
6
X
17
ta
ta
D
6
X 17 ceea ce e#prim+ faptul c+ proiectul este eficient7 accepta(il i se poate continua
anali-a.
.v8nd n vedere c+ anali-a acestui indicator se refer+ la un ori-ont de timp ndelungat7 c+
6
0
i C
0
sunt valori previ-ionate7 pentru a contracara eventualele pertur(+ri i deform+ri ale
indicatorului r
a
7 pentru a reine un proiect este nevoie ca r
a
s+ fie cu mult mai mare ca 1.
/re(uie su(liniat faptul c+ raportul
ta
ta
D
6
este sensi(il la m+rimea ratelor de actuali-are.
E*emplu?
.plicarea unui proiect necesit+ costuri de investiii care nsumea-+ 1"" milioane lei.
Gurata de reali-are a lucr+rilor d R 3 ani. Investiiile se ealonea-+ astfel? anul 1 J 2" milioane
lei@ anul 2 J 3" milioane lei@ anul 3 J 5" milioane lei. Gurata de funcionare eficient+ G R 1" ani.
Aivelul costurilor anuale de e#ploatare C
0
i ale veniturilor 6
0
sunt pre-entate n ta(elul de mai
4os. $ri-ontul de timp pentru anali-+ d I G R 3 I 1" R 13 ani.
. V
.
I
.
C
.
G
.
1 J 2" J 2"
2 J 3" J 3"
3 J 5" J 5"
4 8 J 2" 2"
5 *5 J *" *"
115 J 85 85
2 112 J 85 85
8 12" J 85 85
* 12" J 85 85
1" 118 J 85 85
11 112 J 82 82
12 115 J 88 88
13 11" J *" *"
/otal 1"*5 1"" 85" *5"
=n ta(elul urm+tor se pre-int+ valorile actuali-ate totale ale veniturilor i costurilor7
raportul venituri&costuri i diferena a(solut+ ntre 6
0
i C
0
7 determinate pentru diferite rate de
actuali-are.
aR" aR"7"2 aR"7"5 aR"71" aR"72" aR"725
6aloarea actuali-at+ a
veniturilor J 6
ta
J
1"*5 *2271 22172 4*2715 25171* 187
Costuri totale actuali-ate
J D
ta
J
*5" 8137"1 5372 48781 28732 21278
ta
ta
D
6
17153 17132 171"3 17"5 "7*3 "78*
6
ta
J D
ta
145 1"*7 2753 23724 J12718 J272
24
Gin anali-a re-ultatelor o(inute se desprinde ideea c+ m+rimea ratei de actuali-are
folosite7 pe de o parte7 i valoarea raportului venituri&costuri 'sau diferena a(solut+ ntre venituri
i costuri)7 pe de alt+ parte7 se sta(ilesc urm+toarele@
1. cu c8t m+rimea ratei de actuali-are este mai mic+ 'a ")7 cu at8t crete valoarea
raportului venituri&costuri i a avanta4ului net '6
ta
J D
ta
)@
Pentru a R "7
+
0 t ta 0 t ta
C I D @ 6 6 6
7 iar
ta ta
ta
ta
D 6 i
D
6

iau valori ma#ime.


2. pe m+sur+ ce crete m+rimea ratei de actuali-are folosite n calcule7 raportul
ta
ta
D
6
i
m+rimea a(solut+ a avanta4ului economic net scad7 raportul
ta
ta
D
6
poate deveni c0iar
su(unitar7 iar '6
ta
J D
ta
) ia valori negative.
5aportul venituri&costuri este utili-at7 de multe ori7 n calitate de criteriu de deci-ie n
investiii.
!e consider+ ca fiind eficient+7 optim+7 acea variant+ sau acel proiect care asigur+ o
valoare ma#im+ a indicatorului raportul dintre veniturile totale actuali-ate i costurile totale
actuali-ate?
ma#
D
6
r
ta
ta
a

'o(inerea unui venit c8t mai mare pe unitate de costuri totale).
8.8.-. @enitul net actualizat 4valoarea actualizat net total5
6enitul net actuali-at constituie un indicator fundamental pentru evaluarea economic+ i
financiar+ a oric+rui proiect de investiii.
Indicatorul 6A
ta
caracteri-ea-+7 n valoare a(solut+7 aportul de avanta4 economic al unui
proiect de investiii7 c8tigul7 r+splata sau recompensa investitorului pentru capitalul investit n
proiectul respectiv7 e#primat fie su( form+ de cas0&floN n valoare actual+7 fie ca valoare net+
actuali-at+ B2*C.
Gefinit n raport de cas0&floN7 indicatorul 6A
ta
reali-ea-+ compararea ntre cas0&floN&ul
total actuali-at dega4at pe durata de via+ economic+ a unui proiect sau variante de proiect de
investiii 'C9
ta
) i efortul investiional total generat de acel proiect7 e#primat tot n valoare
actuali-at+ 'I
ta
).
1omentul de referin+ pentru calculul valorii actuale totale a investiiei i cas0&floN&ului
este momentul nceperii lucr+rilor 'n R ").
6A
ta
este un indicator integral de eficien+ economic+ a investiiilor de tipul diferenei i
pune n eviden+ surplusul total de cas0&floN n raport cu costul investiiei7 toate e#primate n
valori actuale.
C8nd durata de reali-are a proiectului de investiii este scurt+7 su( un an7 iar e#ploatarea
investiiilor7 utila4elor7 a capacit+ilor de producie i servicii ncepe imediat7 n acelai an?
( )
0
G
1 0
0 t ta
a 1
1
C9 I 6A
+
+

7 unde C9
0
R P
0
I .
0
.
Gac+ durata de e#ecuie este mai mare de un an?
( ) ( ) ( )
0
G
1 0
0 d 0
d
1 0
0 ta
a 1
1
C9
a 1
1
a 1
1
I 6A
+

+
+
+.
Gefinit prin intermediul valorii nete7 6A
ta
e#prim+ suma alge(ric+ a valorii nete
actuali-ate pe ori-ontul de timp 'dIG).
25
Prin valoarea net+ anual+7 pentru fiecare an 07
( ) G d 0 +
7 se nelege diferena dintre
volumul anual al veniturilor generate i previ-ionate la un proiect de investiii i al costurilor
totale7 de investiii i de e#ploatare7 din anul 0 'I
0
IC
0
RD
0
)?
( )
0 0 0 0 0 0
D 6 C I 6 6A +
.
Geci
( )

+

G d
1 0
0 0 ta
a 1
1
6A 6A
.
E*emplu?
>n proiect de investiii necesit+ un volum de investiii de 5"" mil. lei. =n anul 0 R 1" pe
ori-ontul de timp previ-ionat se fac investiii de moderni-are de 15" mil. lei investiii. Gin cele
5"" mil. lei investii7 11" mil. lei sunt investite n mi4loace circulante i se reali-ea-+ n anul 0 R
3.
Gurata de e#ecuie d R 3 ani7 dar n anul 0 R 3 capacitatea funcionea-+ parial@ investiiile
de capital amorti-a(ile n al treilea an sunt de 3" mil. lei.
Gurata de funcionare eficient+ este de 13 ani 'G R 13).
.morti-area capitalului fi# este conceput+ n strategie liniar+.
an L lei . mil 3"
ani 13
lei . mil 3*"
.
15 3

=n ultimii ani amortismentul anual sporete cu nc+ 25 mil. leiLan7 pentru a amorti-a
investiiile de moderni-are '15" mil. lei ? ani R 25 mil. leiLan).
,alonarea investiiilor7 flu#urile previ-ionate ale venitului i costurilor anuale 'e#clusiv
amortismentele)7 precum i ale profitului (rut la proiectul considerat pe ori-ontul de 15 ani se
pre-int+ ca n ta(elul de mai 4os?
.nul '0) I
0
6
0
C
0
'inclusiv
amortismentul)
.
0
P
0
1 '1"") " " " "
2 '2"") " " " "
3 '2"") 2" 52" 3" 15"
4 J *" 48" 3" 18"
5 J 21" 48" 3" 2""
J 21" 48" 3" 2""
2 J 21" 48" 3" 2""
8 J 2"5 485 3" 1*"
* J 2"5 4*5 3" 18"
1" '15") 2"5 5"" 55 15"
11 J 235 4*" 55 1*"
12 J 225 4*" 55 18"
13 J 222 4*2 55 125
14 J 21" 4*5 55 1"
15 J *5 5"" 55 14"
a) Calculul 6A
ta
pentru rata de actuali-are a R "74@ n R "7 pe (a-+ de cas0&floN?
2
0 C9
0
I
0
( )
0
4 7 " 1
1
+
I
0a
C9
0a
1 J 1"" "72143 J21743 J
2 J 2"" "751" J1"2 J
3 18" 2"" "7344 J22788 275*2
4 21" J "72 J 547
5 23" J "718 J 42728
23" J "7133 J 3"75*
2 23" J "7"*5 J 21785
8 22" J "7"8 J 147*
* 21" J "7"35 J 2735
1" 2"5 15" "7"25 J3725 57125
11 245 J "7"18 J 4741
12 235 J "7"13 J 37"55
13 23" J "7""* J 27"2
14 215 J "7"" J 172*
15 1*5 J "7""5 J "7*25
lei . mil 582 7 4 42 7 254 " 7 25" C9 I 6A
15
1 0
0a
15
1 0
0a ta
+ +


22
() Calculul 6A
ta
'a R "74"7 n R ") pe (a-a sumei alge(rice a valorii nete actuali-ate.
0 6
0
D
0
RI
0
IC
0
6A
0
( )
0
4 7 " 1
1
+
6A
ta
1 2 3 4 5
1 " '1"") J1"" "72143 J21743
2 " '2"") J2"" "751 J1"2
3 2" *" J2" "7344 J27288
4 *" 48" 21" "72 547
5 21" 48" 23" "718 42728
21" 48" 23" "7133 3"75*
2 21" 48" 23" "7"*5 21785
8 2"5 485 22" "7"8 147*
* 2"5 4*5 21" "7"35 2735
1" 2"5 5" 55 "7"25 17325
11 235 4*" 245 "7"18 4741
12 222 4*" 235 "7"13 37"55
13 222 4*2 23" "7""* 27"2
14 21" 4*5 215 "7"" 172*
15 *5 5"" 1*5 "7""5 "7*25
lei . mil 582 7 4 3"5 7 185 218 7 18" 6A 6A
15
1 0
0a ta
+

!unt acceptate proiectele sau variantele de proiect caracteri-ate prin 6A


ta
X". =n plan
economic i financiar7 un proiect de investiii cu 6A
ta
po-itiv semnific+ faptul c+ acel proiect are
capacitatea de a ram(ursa pe perioada duratei de via+ economic+ G7 capitalul investit7 respectiv
c+ el are o renta(ilitate glo(al+7 a capitalului iniial cel puin egal+ cu rata de actuali-are 'a)
folosit+ n calcule i de a produce cas0&floN n e#ces7 de a asigura o(inerea unei anumite valori
nete. Cu c8t 6A
ta
este mai mare7 cu at8t i renta(ilitatea sa este mai mare. Gac+ 6A
ta
are valoare
nul+ sau negativ+ proiectul este inaccepta(il7 renta(ilitatea sa fiind inferioar+ ratei de actuali-are
'e [ a)@ capitalul respectiv ar putea fi reinvestit cu o renta(ilitate egal+ cu rata de actuali-are i ar
aduce avanta4e corespun-+toare mai mari.
5ata de actuali-are 'a) folosit+ n calculele 6A
ta
ndeplinete rolul de criteriu de testare a
eficienei 'renta(ilit+ii) unui proiect de investiii7 de acceptare sau de respingere a unui proiect
de investiii.
6A
ta
la un proiect devine negativ+ dac+ se alege pentru calcule o rat+ de actuali-are 'a)
prea mare7 iar proiectul respectiv devine inoportun i se respinge.
6A
ta
ndeplinete funcia de criteriu de deci-ie de investiii.
Punctele sla(e ale indicatorului 6A
ta
sunt?
nu pune n eviden+ importana relativ+7 comparativ+ a aportului proiectului respectiv@
nu permite soluionarea pro(lemelor de deci-ie de investiii c8nd difer+ durata de
via+ economic+ de la proiect la altul@
nu ine seama de m+rimea termenului de recuperare '/)@
depinde de m+rimea ratei de actuali-are 'a) folosit+ n calcule7 ceea ce ridic+
pro(lema acord+rii unei atenii deose(ite alegerii acesteia.
Ge e#emplu7 la proiectul de investiii menionat mai sus pentru?
a R 15H 6A
ta
R I343725 mil. lei
a R 5"H 6A
ta
R J33721 mil. lei
a R 4"H 6A
ta
R 47332 mil. lei.
28
6A
ta
7 prin semnificaia sa7 determin+ valoarea economic+ a unui proiect de investiii7
urm+rindu&se creterea acestei valori prin optimi-area deci-iei de investiii dup+ criteriul
ma#imi-+rii 6A
ta
. Geci se prefer+ proiectele care se caracteri-ea-+ prin 6A
ta
ma#im.
8.8.7. Indicele de profitabilitate
Caracteri-ea-+ nivelul raportului dintre 6A
ta
i fondurile de investiii care stau la (a-a
proiectelor de investiii i generea-+ acel volum de 6A
ta
.
!e pot avea n vedere investiiile iniiale 'I
t
) sau valoarea actuali-at+ a acestora I
ta
. !e
e#prim+ n procente.
%a proiectul de investiii de mai sus vom avea?
H 834 7 1 1""
""" . "" . 25"
""" . 582 . 4
I
6A
D
H 2" 7 " 1""
""" . """ . 5"
""" . 582 . 4
I
6A
D
ta
ta
2
t
ta
1


Pentru a e#prima acest raport su( form+ de indice G actuali-at7 se folosete formula?
ta
ta
ta
ta
a
I
6A
1
I
C9
D +
.
Geci?
"1834 7 1 "1834 7 " 1
""" . "" . 25"
""" . 582 . 4
1 834 . 1"1
""" . "" . 25"
""" . 42 . 254
D
a
+ +
Indicele de profita(ilitate ne permite s+ select+m variantele eficiente de proiect la care D
a
X 1 i s+ le ordon+m dup+ valoarea descresc+toare a indicelui D
a
.
%a proiectele la care D
a
R 17 6A
ta
va fi nul. Cu c8t indicele de profita(ilitate D
a
va fi mai
mare7 cu at8t proiectele sunt mai eficiente7 n condiii ec0ivalente7 compara(ile din alte puncte de
vedere.
%a calculul i anali-a proiectelor de investiii tre(uie apelat ori de c8te ori proiectele se
diferenia-+ ntre ele prin efortul investiional necesar 'I
ta
)7 deoarece ne permite s+ lu+m n
considerare amploarea investiiilor7 costurile necesare de investiii7 ceea ce nu reali-ea-+ 6A
ta
.
6arianta optim+ de proiect este aceea care r+spunde criteriului? D
a
ma#im.
Indicele de profita(ilitate calculat su( forma D
1
7 ordon8nd proiectele eficiente7 ne permite
s+ ela(or+m strategia cea mai avanta4oas+ de investiii aleg8nd n proiecte dintre ele7 in8nd seama
de restriciile (ugetelor de capital7 deci n limitele fondurilor disponi(ile 'I
"
) pentru finanarea
investiiilor folosind7 n calitate de criteriu de optimi-are a setului de proiecte7 ma#im de 6A
ta
pe
ansam(lul proiectelor selectate.
8.8.8. Rata intern de rentabilitate a unui proiect de investiii 4RIR5
5I5 repre-int+ acea rat+ a do(8n-ii compuse care atunci c8nd se folosete ca rat+ de
actuali-are 'a) pentru calculul valorii actuale a flu#urilor de cas0&floN i de investiii ale
proiectelor face ca suma valorii actuale a cas0&floN&ului s+ fie egal+ cu suma valorii actuale a
costurilor de investiii i7 deci7 valoarea net+ actual+ total+ s+ fie nul+?
5I5 R a7 pentru care 6A
ta
'a) R ".
Geci7 la 5I5 a unui proiect se a4unge atunci c8nd 6A
ta
a acelui proiect tinde s+ devin+
egal+ cu -ero.
6A
ta
'a R 5I5) R "7 iar
1
D
6
ta
ta

.
=n sens mai larg7 5I5 se definete ca acea rat+ de actuali-are 'a) care face ca pe perioada
'dIG) valoarea actuali-at+ total+ a veniturilor din v8n-area produselor s+ fie egal+ cu suma
costurilor totale de investiii i de e#ploatare actuali-ate D
ta
sau C
ta
.
2*
%a nivelul ratei interne de renta(ilitate se a4unge atunci c8nd 6A
ta
'a) R " i dac+ 5I5 R a.
Gin punt de vedere economic7 dac+ 5I5 R a7 acest lucru semnific+ faptul c+ proiectul dega4+ un
cas0&floN egal cu capitalul investit i c+ pe durata de via+ economic+ el asigur+ o renta(ilitate
anual+ a7 a capitalului7 nc+ neamorti-at7 e#istent la nceputul fiec+rui an.
Pentru a X 5I5 proiectul de investiii ncetea-+ de a mai fi eficient7 deoarece I
ta
devine
mai mare ca volumul C9
ta
i 6A
ta
va avea valoare negativ+ '6A
ta
[ ").
Gac+ a [ 5I57 6A
ta
este po-itiv+ i deci7 proiectul de investiii devine accepta(il dup+
condiia 6A
ta
X ".
!ta(ilirea 5I5 deriv+ direct din calculul valorii nete actuale totale '6A
ta
) dar7 de aceast+
dat+7 m+rimea c+utat+ nu este 6A
ta
7 ci 5I5 i nivelul acestuia se identific+ prin tatonare7 prin
ncerc+ri succesive.
.nalitic7 pentru determinarea 5I5 se pleac+ de la egalitatea I
ta
R C9
ta
7 respectiv de la
ecuaia?
6A
ta
R JI
ta
I C9
ta
R ".
=n vederea determin+rii 5I5 se calculea-+ 6A
ta
corespun-+toare la diverse rate de
actuali-are7 alese nt8mpl+tor. Gin aproape n aproape a4ungem s+ sta(ilim care este acea rat+ de
actuali-are care conduce la anularea 6A
ta
. =n final7 pentru determinarea cu e#actitate a 5I5 se
folosete relaia?
( )
+
+
+
+
ta ta
ta
min ma# min
6A 6A
6A
a a a 5I5
7
n care?
a
min
i a
ma#
J rata mai mic+ respectiv7 rata mai mare de actuali-are folosite pentru calculul
6A
ta
@ diferena admis+ ntre ele tre(uie s+ fie de ma#im 5 puncte procentuale.
E*emplu?
>n proiect de investiii de 45 mil. lei@ d R 2 ani7 G R 2 ani. 9lu#ul tranelor anuale de
investiii i ale cas0&floN&ului sunt cele din ta(elul de mai 4os.
0 1 2 3 4 5 2 8 *
I
0
15 3" J J J J J J J
C9
0
J J 3 25 25 25 24 24 22
!e cere s+ se calcule-e 5I5 a proiectului de investiii.
Calcul+m 6A
ta
pentru o rat+ de actuali-are7 aleas+ nt8mpl+tor7 de a R 2"H.
Pentru n R "7 vom avea?
lei . mil 3325 7 33 *4 7 " 3" 833 7 " 15 2 7 1 3" 2 7 1 15 I
2 1
ta
+ +

( ) ( )
( ) ( )
lei . mil 42 7 1
21 7 " 22 25 7 " 3 7 " 24 352 7 " 42 7 " 5 7 " 25 5*3 7 " 2"
2 7 1 22 2 7 1 2 7 1 24 2 7 1 2 7 1 2 7 1 25 2 7 1 2" C9
* 8 2 5 4 3
ta

+ + + + + +
+ + + + + +

$(serv+m c+ nu se respect+ egalitatea I
ta
R C9
ta
. Pentru a R 2"H7 I
ta
[ C9
ta
@ 6A
ta
'a R
2"H) R 2871325 mil. lei. Pentru a micora 6A
ta
alegem o rat+ de actuali-are mai mare7 de
e#emplu 4"H i recalcul+m valorile actuale.
I
ta
R 27"145 mil. lei
C9
ta
R 272318 mil. lei
6A
ta
R J27"145 I 272318 R I"72123 mil. lei
Putem afirma c+ 5I5 este ceva peste 4"H7 deoarece 6A
ta
nu este7 nc+ egal+ cu -ero
pentru a R 4"H.
Pentru a micora 6A
ta
i a g+si valoarea negativ+ a acestuia ca s+ putem calcula 5I5 cu
relaia analitic+ menionat+7 alegem a R 42H i o(inem?
I
ta
R 257442 mil. lei
C9
ta
R 25715* mil. lei
8"
6A
ta
R J"7283 mil. lei
9olosind relaia analitic+ cu a
min
R 4"H i a
ma#
R 42H7 o(inem?
( ) H 43 7 41
283 7 " 2123 7 "
2123 7 "
H 4" H 42 H 4" 5I5
+

.
5I5 are semnificaia i funcia de criteriu fundamental pentru acceptarea proiectelor de
investiii i fundamentarea opiunilor.
%a proiectele de investiii care se caracteri-ea-+ prin 6A
ta
apropiate7 apro#imativ egale7
se d+ prioritate proiectului cu 5I5 ma#im. =n folosirea 5I5 drept criteriu de alegere vom avea n
vedere urm+toarea e#igen+?
se accept+ proiectele cu 5I5 calculat+ X 5I5 dat7 dorit.
Condiia limit+ de acceptare a unui proiect de investiii dup+ 5I5 este 5I5X". !u(
aceast+ limit+ a 5I5 costurile de investiii nu se recuperea-+.
8.8.9. 0ursul de revenire net actualizat 4&estul Druno5
Indicatorul caracteri-ea-+ costul intern7 e#primat n valut+ naional+7 al unei unit+i de
valut+ e#tern+ o(inut+ fie prin e#portul de produse i servicii7 fie economisite prin nlocuirea
importului7 ca urmare a reali-+rii diferitelor proiecte de investiii care au asemenea scopuri i
o(iective.
Cursul de revenire net actuali-at servete7 deci7 la aprecierea competitivit+ii activit+ii
agenilor economici din ar+ pe piaa internaional+.
.cest test ne permite s+ evit+m deci-iile de investiii care asigur+ o(inereaLeconomisirea
de valut+ e#tern+ cu un cost intern prea mare.
Informaiile necesare calculului C5A. sunt?
flu#ul veniturilor anuale n valut+ previ-ionate pe seama v8n-+rilor la e#port de
produse i servicii7 respectiv flu#ul economiilor anuale de valut+ previ-ionate prin reducerea
importului@
costurile de investiii i e#ploatare a capacit+ii e#primate n valut+@
costurile n moned+ naional+ pentru investiii i de e#ploatare a capacit+ilor@
flu#ul valorii nete actuale.
5elaia de calcul este?
( ) ( )
( )
( ) ( )
( ) valut+ ,A
lei C/. D
C5A.
sau
valut+ 6A
D lei C/.
C5A.
ta
ta
ta
ta

unde?
D
ta
'C/.) J costurile totale actuali-ate 'anga4amentul total de capital) e#primat n lei@
6A
ta
J valoarea net+ total+ actuali-at+7 n valut+@
,A
ta
J economia net+ total+ actuali-at+7 n valut+.
>n proiect este accepta(il dac+ C5A. cursul oficial de sc0im( al valutei.
$ formul+ mai general+ de determinare a C5A. este aceea care ine seama de
comerciali-area pe piaa intern+ a unei p+ri din producie?
( )
( )
[ ]
( )
( )
[ ]

+

+
+

e
e
G d
1 0
0 0 0 0
G d
1 0
0
\
0 0 0
valut+
a 1
1
C,6 I6 66
lei
a 1
1
6 C, I
C5A. 7
n care?
\
0
6 J veniturile anuale din v8n-area produselor comerciali-ate n ar+7 din producia
reali-at+ pentru e#port7 e#primat+ n lei@
81
66
0
J veniturile anuale din comerciali-area pe piaa e#tern+ a produselor7 n valut+@
I6
0
J costurile anuale de investiii n valut+@
C,6
0
J costurile anuale de e#ploatare7 n valut+.
%egat de aplicarea testului 3runo se ridic+ cel puin dou+ ntre(+ri?
1. rata de actuali-are este aceeai i pentru calculul 6A
ta
n valut+ i pentru calculul D
ta
'anga4amentului de capital) n leiM
2. dac+ folosim rate de actuali-are diferite7 cum tre(uie determinate eleM
,#ist+ opinii ale specialitilor i pentru folosirea aceleai rate de actuali-are7 dar i pentru
folosirea unor rate diferite. .stfel7 pentru calculul valorii actuale a costurilor n lei se susine
folosirea unei rate de actuali-are care s+ reflecte renta(ilitatea medie pe piaa intern+7 rata
do(8n-ii la creditele pentru investiii etc.7 iar pentru calculul n valut+7 la alegerea ratei de
actuali-are s+ se in+ seama de rata de discontare practicat+ pe piaa mondial+.
5./. *plicaie practic'
$ societate comercial+ dispune de un proiect de investiii n vederea reali-+rii unei noi
capacit+i de producie caracteri-at+ de urm+torii indicatori te0nico&economici?
Ar.
crt.
Genumire indicatori >1 Proiect
1. 6aloarea investiiei
din care? anul 1
anul 2
anul 3
mil. lei
mil. lei
mil. lei
mil. lei
35"
5"
2""
1""
2. 6eniturile anule 'mil. lei) pentru cei
1" ani ai duratei de funcionare
mil. lei '18"7 24"7 28"7
28"7 28"7 28"7
28"7 28"7 28"7
28")
3. C0eltuieli anuale de e#ploatare 'mil.
lei) pentru cei 1" ani ai duratei de
funcionare
mil. lei '1""7 11"7 1257
1257 1257 1257
1257 1257 1257
125)
!+ se fundamente-e eficiena economic+ a acestui proiect de investiii cu a4utorul
indicatorilor specifici metodologiei 3I5G 'a R 2"H).
1. .nga4amentul total de capital 'D
t
) repre-int+ c0eltuielile totale cu reali-area i
e#ploatarea o(iectivului pe durata de funcionare eficient+.
( )
( )
0
G
1 0
0 0
a 1
1
C I D
+
+

7 unde?
I
0
J investiia anual+@
C
0
J c0eltuieli anuale@
a J rata de actuali-are@
G J durata de funcionare.
D R 52372 mil. lei 've-i ta(el).
9iind un indicator de efort nu putem vor(i de eficiena economic+ a proiectului de
investiii n funcie numai de valoarea acestui indicator.
82
2. 5aportul dintre venituri i c0eltuieli 'r) permite comparaia ntre suma ncas+rilor pe
ntreaga durat+ de funcionare a o(iectivului i c0eltuielile totale efectuate pentru reali-area i
e#ploatarea o(iectivului.
( )
( )
( )
0
G
1 0
0 0
0
G
1 0
0
ta
ta
a 1
1
C I
a 1
1
6
D
6
r
+
+
+

7 n care?
6
0
J venitul anual@
I
0
J investiia anual+@
C
0
J c0eltuielile anuale@
a J rata de actuali-are@
G J durata de funcionare.
12 7 1
2 7 523
52 7 14
D
6
r
ta
ta

've-i ta(el).
Gin punct de vedere al eficienei7 acest raport tre(uie s+ fie mai mare ca 17 astfel nc8t
c0eltuielile cu investiia i producia s+ fie acoperite cu veniturile reali-ate.
Geci7 firma i acoper+ toate c0eltuielile din veniturile reali-ate.
3. 6enitul net actuali-at '6A
ta
) e#prim+ efectele nete o(inute dup+ recuperarea
c0eltuielilor cu investiia i producia.
( )
0
G
1 0
0 ta
a 1
1
6A 6A
+

7 unde?
6A
0
J venitul net anual7 care se calculea-+ ca diferen+ ntre veniturile anuale i
anga4amentul anual de capital
( )
0 0 0 0 0 0
C I 6 D 6 6A +
a J rata de actuali-are@
G J durata de funcionare.
6A
ta
R *1732 mil. %ei 've-i ta(el).
Proiectul este eficient n ca-ul n care 6A
ta
X". Geci situaia n ca-ul proiectului de
investiii considerat este favora(il+7 deoarece c0eltuielile sunt acoperite i se nregistrea-+ i un
profit suficient de mare.
4. 5ata intern+ de renta(ilitate '5I5) este rata de discontare la care firma nu o(ine
profit7 veniturile actuali-ate fiind egale cu costurile actuali-ate. Indicatorul e#prim+ procentual
capacitatea investiiei de a o(ine profit i de recuperare a c0eltuielilor cu investiia i producia.
Cu c8t valoarea indicatorului este mai mare7 cu at8t renta(ilitatea firmei este mai (un+.
( )
+
+
+
+
ta ta
ta
min ma# min
6A 6A
6A
a a a 5I5
7 n care?
a
min
i a
ma#
J rate de actuali-are@
6A
taI
J venitul net actuali-at aferent lui a
min
@
6A
ta&
J venitul net actuali-at aferent lui a
ma#
.
Consider+m a
min
R 25H i a
ma#
R 3"H.
( )
( ) ta(el ve-i H 85 7 22 H 85 7 2 H 25 52 7 " H 5 H 25
"8 7 43
825 7 24
H 5 H 25
255 7 18 825 7 24
825 7 24
H 25 H 3" H 25 5I5
+ +
+
+
+
!e constat+ un nivel (un al indicatorului.
=n condiiile economiei de pia+ 5I5 poate fi considerat criteriu fundamental pentru
acceptarea proiectelor de investiii n comparaie cu eficiena medie pe economie '15H).
5I5 R 22785 X 15H ceea ce nseamn+ c+ proiectul poate fi acceptat.
83
5. Indicele de profita(ilitate 'D) poate fi calculat su( trei forme?
2 7 "
35"
32 7 *1
I
6A
D
t
ta
1

lei venit net actuali-at la 1 leu investiie total+@
38 7 "
25 7 238
32 7 *1
I
6A
D
ta
ta
2

lei venit net actuali-at la 1 leu investiie total+@
38 7 1
I
6A
1 D
ta
ta
a
+
Proiectul poate fi acceptat tiind c+ indicele de profita(ilitate calculat su( form+
actuali-at+ D
a
tre(uie s+ fie mai mare dec8t 1.
F I
0
C
0
D
0
( )
0
2 7 " 1
1
+
D
0a
6
0
1 2 3 4 6 7
1 5" J 5" "7833 4175 J
2 2"" J 2"" "7*4 13873 J
3 1"" J 1"" "7528 5278 J
4 J 1"" 1"" "7482 4872 18"
5 J 11" 11" "74"" 44 24"
J 125 125 "7335 417825 28"
2 J 125 125 "722* 347825 28"
8 J 125 125 "7233 2*7125 28"
* J 125 125 "71*4 24725 28"
1" J 125 125 "712 2"725 28"
11 J 125 125 "7134 1725 28"
12 J 125 125 "7112 14 28"
13 J 125 125 "7"*3 11725 28"
6
0a
6A
0
6A
0a
( )
0
25 7 " 1
1
+
6A
0a
( )
0
3 7 " 1
1
+
6A
0a
" # 10 11 12 13 14
J J5" J4175 "78"" J4" "72" 38
J J2"" J13878 "74" J128 "75*2 J11*
J J1"" J5278 "7512 J5172 "7455 J4575
872 8" 3875 "74"* 32722 "735" 28
* 13" 52 "7322 42751 "72* 347*2
*378 155 517*25 "722 4"71 "72"2 327"8
28712 155 437245 "72"* 3273*5 "715* 24745
5724 155 37115 "718 27"4 "7122 187*1
54732 155 3"7"2 "7134 2"722 "7"*4 14752
4573 155 25711 "71"2 17585 "7"22 1171
32752 155 2"722 "7"85 13733 "7"55 87525
3173 155 1273 "7"8 1"754 "7"43 75
27"4 155 147415 "7"55 87525 "7"33 57115
D
ta
R 52372@ 6
ta
R 14752@ 6
0a
R *1732@ 6A
taI
R 247825@ 6A
ta&
R J187255.
C/)30&=22
84
eterminarea eficienei economice a unui proiect de investiii necesit analiza influenei
factorului timp at"t asupra resurselor alocate, c"t i asupra rezultatelor preconizate.
urata de e*ecuie a unui obiectiv este aceea n care se consum cea mai mare parte din
valoarea investiiei, ceea ce face ca ealonarea acesteia s fie influenat direct de imobilizrile
de fonduri. e obicei, investiiile pot fi ealonate n mod cresctor, uniform sau descresctor.
0ea mai convenabil variant este aceea n care imobilizrile se realizeaz cresctor.
!n vederea determinrii eficienei economice pe aceast perioad se folosesc urmtorii
indicatori/ mrimea imobilizrilor totale 4M
i
5, imobilizarea specific 4m
(
5, imobilizarea medie
anual 4m
a
5, pierderi din imobilizri 4E
i
5, efectul economic specific al imobilizrilor 4
i
5 i
efectul economic al reducerii perioadei de e*ecuie 4E
d
5.
&impul acioneaz ca un factor distinct asupra investiiilor i a rezultatelor lor, ceea ce
genereaz o analiz dinamic n cadrul creia se aduc toate valorile dispersate n timp la un
singur moment, proces denumit actuali)are sau discontare. !n cadrul te)nicii discontrii se
utilizeaz cei doi factori/ factorul de fructificare i factorul de actuali)are, n funcie de
momentul pentru care se realizeaz actualizarea.
0alculele de actualizare se pot realiza la orice moment anterior sau posterior perioadei
n care se e*ecut lucrrile de investiii, iar data la care se face actualizarea se numete
moment de referin'. 'stfel, pe parcursul acestui capitol au fost prezentate metodele de
actualizare pentru principalele momente de referin i anume/ momentul adoptrii deciziei de
investiii 4m5, momentul nceperii lucrrilor de investiii 4n5, momentul punerii n funciune a
noului obiectiv 4p5 i momentul scoaterii din funciune a obiectivului 4v5.
up cum am precizat n capitolul +, n situaia realizrii unui obiectiv mai amplu este
nevoie de surse suplimentare de finanare, iar unui din organismele care acord mprumuturi
este Danca Mondial. 'ceasta acord credite numai pentru obiective concrete de investiii cu o
eficien economic ridicat i pe baza unui sistem de indicatori proprii. Cistemul de indicatori
ai Dncii Mondiale este format din/ anga(amentul de capital 4B
ta
5, raportul dintre veniturile
totale actualizate i c)eltuielile totale actualizate 4@
ta
6B
ta
5, venitul net actualizat 4@2
ta
5, indicele
de profitabilitate 4B
a
5, rata intern de rentabilitate 4RIR5 i cursul de revenire net actualizat
40R2'5.
&oate aceste categorii de indicatori fac obiectul unor studii aprofundate denumite studii
de fe)a%ilitate ce se realizeaz cu scopul de a se a(unge la decizia de investiii i sunt prezentate
n capitolul urmtor.
C&52)+- 3.-2-
factorul timp@
ealonare@
imo(ili-+ri@
efect economic@
discontare@
actuali-are.
%)+,-?(,2 @2 +-6+- <- 3/)+,/0
1. ,numerai indicatorii imo(ili-+rilor.
2. C8nd se folosete factorul de fructificareM Gar factorul de actuali-areM
3. Care este semnificaia economic+ a coeficientului de actuali-are *M
4. Care sunt valorile pe care le ia . n ca-ul utili-+rii factorului de actuali-are i a
factorului de fructificare i de ceM
5. ,numerai principalele momente de referin+ din viaa economic+ a unui o(iectiv.
85
. 5epre-entai a#a timpului preci-8nd momentele de referin+ i e#plicai cele patru
perioade de pe grafic.
2. Care sunt etapele ce vor fi parcurse pentru determinarea unui indicator de eficien+
economic+ a investiiilor n form+ dinamic+M
8. Cum se situea-+ termenul actuali-at de recuperare a investiiilor fa+ de termenul de
recuperare n form+ static+M Gar randamentul economic al investiiilor n form+
dinamic+ fa+ de cel staticM
*. Care este valoarea randamentului economic actuali-at la momentul n fa+ de cel
calculat la momentul mM
1". Ce e#prim+ investiia total+ actuali-at+ la momentul pM
11. Care este particularitatea profitului total actuali-at la momentul nceperii restituirii
creditului primitM
12. Care factor de discontare se utili-ea-+ pentru calculul investiiei i a profitului la
momentul vM
13. Ce e#prim+ indicatorul ;anga4ament de capital< din metodologia 3+ncii 1ondialeM
14. Gefinii indicatorul 6A
ta
.
15. Care este semnificaia indicelui de profita(ilitateM
1. Ce repre-int+ rata intern+ de renta(ilitate a unui proiect de investiiiM
12. Care este semnificaia indicatorului C5A.M
18. 5elaia '1Ia)
0
e#prim+?
a) rata actuali-+rii@
() factorul de fructificare@
c) factorul de actuali-are@
d) coeficientul de actuali-are.
1*. Indicatorii dinamici calculai la mai multe momente au aceleai valori dac+?
a) nu au aceeai durat+ de reali-are a investiiei@
() at8t eforturile c8t i efectele sunt e#primate n unit+i valorice@
c) variantele au aceeai durat+ de funcionare eficient+@
d) nu sunt egali.
2". ,fectul economic al imo(ili-+rii resurselor investiionale e#prim+?
a) imo(ili-area specific+@
() influena factorului timp@
c) efectul nereali-at@
d) m+rimea do(8n-ii dac+ sursa de finanare este creditul.
8
CAP. 6. ELA!ORAREA I FUNDAMENTAREA ECONOMIC A PROIECTELOR DE
INVESTIII PE !AZA STUDIILOR DE FEZA!ILITATE
Rezumat
.rogramele investiionale au la baz ideea c investiiile sunt mi(loacele prin care se
fi*eaz dezvoltarea ntreprinderii pe termen lung, evoluia eficienei i poziiei n mediul din
care face parte. !n raport cu situaia dat, ntr-un program de investiii se stabilesc obiectivele,
performanele, aciunile i mi(loacele necesare atingerii obiectivelor, precum i modul de
combinare i folosire a acestor mi(loace.
1n studiu de fezabilitate nu este un scop n sine, ci un mi(loc de a se a(unge la decizia de
investiie. El trebuie s ofere o baz te)nic, economic i financiar pentru o astfel de decizie.
0.1. Concept
Prin studiul de fe-a(ilitate B35C se nelege ansam(lul de piese scrise privind necesitatea
viitorului o(iectiv7 sursele de aprovi-ionare cu materii prime i pieele de desfacere7 asigurarea
capitalului J lic0idit+i i credite etc.
!tudiul de fe-a(ilitate se concreti-ea-+ ntr&un proiect n care se definesc i anali-ea-+
elementele critice legate de reali-area unui produs mpreun+ cu variantele de a(ordare. =n mod
sintetic7 studiul se refer+ la o anumit+ capacitate de producie7 la un amplasament de4a ales7 o
anumit+ te0nologie7 anumite costuri de investiii7 de producie i cu venituri astfel nc8t s+
asigure o renta(ilitate corespun-+toare a investiiei.
!tudiul de fe-a(ilitate implic+ o anali-+ ce va fi concreti-at+ n costuri i venituri7
deoarece se raportea-+ la factorii de producie disponi(ili7 la condiiile pieei locale i la
condiiile de producie. Proiectul anali-at poate fi ales sau nu7 n funcie de studiul de fe-a(ilitate
care 4ustific+ sau nu via(ilitatea acestuia.
Gup+ K. 3e0rens i P.1. FaNraneU B3C studiul de fe-a(ilitate ar tre(ui s+ se concentre-e
pe sta(ilirea strategiei firmei cu accent pe resursele proprii7 anali-a riscului i a posi(ilit+ilor de
cooperare. Ge asemenea7 dup+ opinia lor7 o atenie deose(it+ ar tre(ui acordat+ activit+ilor?
marUeting 'piee i produse)7 cu accentul pe preuri i distri(uia produselor@
producie7 unde s+ se anali-e-e metodele de producie7 stocurile necesare7 asigurarea
resurselor7 productivitatea7 automati-+ri7 investiii@
cercetare&proiectare7 n special stimularea i organi-area cercet+rii proprii i
o(inerea de patente sau licene de la eventuali parteneri@
finanarea activit+ilor7 cu evidenierea surselor7 a profitului pro(a(il7 lic0idit+ilor7
riscului n asigurarea acestora i7 n general7 a eficienei economice@
personalul7 conducerea7 salariaii i preg+tirea acestora7 salariile7 serviciile sociale7
tr+s+turile strategice n acest sens@
managementul i organi-area7 ce privete sistemul i metodele de conducere7
organi-area societ+ii i informati-area@
particip+ri i cooper+ri7 cu anali-a posi(ilit+ilor de ac0i-iie a altor societ+i7
cooper+ri sau coaliii.
]in8nd seama de destinaia lor7 e#ist+ mai multe categorii de studii de fezabilitate i
anume?
pentru obiective noi7 de producie sau servicii7 care deseori pot fi devansate de studii
de prefe-a(ilitate n scopul restr8ngerii num+rului de variante anali-ate i clarific+rii unor
aspecte te0nice7 de marUeting i financiare@
dezvoltarea societii e*istente>
restructurarea societii e*istente>
82
privatizare>
desprinderea unei secii dintr-o societate>
lic)idarea societii>
nfiinarea unei societi mi*te.
$(iectivele urm+rite la ela(orarea studiilor de fe-a(ilitate?
economisirea de mi(loace 'materii prime7 energie7 manoper+ etc.) pentru reali-area
produciei sau serviciilor preconi-ate7 cu consecine favora(ile asupra creterii renta(ilit+ii@
redresarea economic a societii prin ameliorarea performanelor i calit+ii
produselor7 e#tinderea pieei7 creterea productivit+ii etc.@
conturarea unei strategii pe termen mediu i lung.
!tudiile de fe-a(ilitate i de restructurare vor tre(ui nsoite de studii adiacente care
privesc n special?
informatizarea activit+ilor societ+ilor@
cercetarea tiinific proprie@
reorganizarea societii J management performant@
colaborarea cu alte societi 'din ar+ i str+in+tate) su( diverse forme? o(inerea de
licene7 particip+ri7 nfiinarea de societ+i mi#te7 credite sau simpo-ioane7 e#po-iii etc.
!trategii premerg+toare?
anali-a&diagnostic@
progno-a produselor@
progno-a te0nologiilor@
studii de pia+ 'marUeting).
$ lucrare ela(orat+ de Institutul de !tudii al Aaiunilor >nite B43C consider+ c+ strategia
de (a-+ a unei firme tre(uie s+ asigure concentrarea forelor acesteia n vederea atingerii
o(iectivului urm+rit7 s+ ia n considerare cooper+ri i s+ in+ seama de riscul pro(a(il@ n acel
studiu +rile sunt grupate dup+ gradul de risc 'clasele .7 37 C7 G) iar do(8n-ile 'la creditele n
dolari) vor fi sporite cu circa 2H la +rile din clasa . p8n+ la 8H pentru cele din clasa G7
datorit+ riscului comple# 'de maturi-are a societ+ii7 participare la comerul e#terior etc.) ce se
poate manifesta. !e propune ca la +rile cu grad de risc ridicat anali-ele s+ fie efectuate pentru
perioade de luni 'sau c0iar mai puin)7 calculele fiind f+cute n monede puternice i sta(ile
',>5$7 >!G etc.). Ge asemenea7 se propune ca n fiecare variant+7 n afar+ de sensi(ilitate7 s+
fie anali-ate creterea capitalului social7 nivelul lic0idit+ilor 'normal ntre 1"&25H din v8n-+rile
anuale)7 durata de atingere a profitului7 anali-a potenialului concurenei.
88
0.2. -etodologii de ela%orare a studiului de fe)a%ilitate
=n ela(orarea studiilor de fe-a(ilitate sunt cunoscute dou+ metodologii principale?
metodologia 3I5G7 care este mai cunoscut+ la noi deoarece 5om8nia a aderat n
1*22 la 3I5G i a (eneficiat de mai multe mprumuturi ce au avut la (a-+ studii de fe-a(ilitate@
metodologia $A>GI de ela(orare a studiilor de fe-a(ilitate.
*C M-+/</0/12* !IRD 3&',2)<-D
1. IDENTIFICAREA proiectelor prioritare pentru de-voltarea general+ care asigur+ o
renta(ilitate glo(al+ suficient+.
2. PRE$TIREA PROIECTELOR7 care conine patru tipuri de activit+i?
anali-a aspectelor comerciale@
anali-a cerinelor necomerciale 'studii te0nice i te0nologice)@
anali-a pro(lemelor generale privind finanarea7 statutul 4uridic7 condiiile legale i
administrative@
punerea la punct a unui scadenar previ-ional de costuri i c8tiguri.
3. EVALUAREA proiectului7 care cuprinde?
evaluarea financiar+ i anali-a renta(ilit+ii proiectului din punctul de vedere al
agentului economic@
evaluarea economic+ i anali-a renta(ilit+ii proiectului din punctul de vedere al
colectivit+ii@
evaluarea erorilor de estimare i luarea n considerare a incertitudinilor viitorului.
4. DECIZIA7 care poate fi de trei feluri?
restudierea diferitelor aspecte7 ca urmare a insuficientei anali-e a proiectului@
renunarea la proiect ca fiind prematur7 sau pentru c+ renta(ilitatea ce se poate
o(ine nu 4ustific+ utili-area resurselor@
reinerea unei variante.
5. REALIZAREA proiectului7 care este e#trem de important+ deoarece derularea
corespun-+toare asigur+ meninerea n cadrul costurilor prev+-ute iniial sau invers7 ncetinirea
ritmului conduce la m+rirea costurilor i respectiv la diminuarea renta(ilit+ii.
. CONTROLUL e#ecut+rii proiectului prin urm+rirea periodic+ a situaiei financiare i
a capacit+ii de ram(ursare a creditelor 'n ca-ul credit+rii pariale a proiectului).
?C M-+/</0/12* ONUDI 3&',2)<- &,;(+/*,-0- -+*'-D
.. IA/5$G>C,5,
3. P5,^,A/.5,. !,C/$5>%>I IAG>!/5I.% =A C.5, ,!/, C>P5IA!
P5$I,C/>% care cuprinde? pre-entarea sectorului industrial i a leg+turilor cu celelalte sectoare
economice? pre-entarea su(sectorului@ pro(leme@ dificult+i@ propuneri de m(un+t+ire.
C. PI.].7 P5,]>%7 GI!/5I3>]I. n care se includ date cu privire la? pia+7 distri(uia
i marUetingul7 sta(ilirea preului.
G. P5,^,A/.5,. 9I51,I :I . IAI]I./$5>%>I 'IA!/I/>]I,I
9IA.A]./$.5,) n care se prevede? istoric7 proprietari7 organigram+7 management.
,. P5,^,A/.5,. P5$I,C/>%>I care se refer+ la? o(iective7 scop7 descriere te0nic+7
personal i instruire7 materii prime principale7 conducerea 'administrarea) i e#ecuia proiectului7
calendarul proiectului.
9. C$!/>% IA6,!/I]I,I :I P%.A>% G, 9IA.A].5, cuprinde date referitoare la?
costul investiiei necesare de capital circulant7 planul de finanare7 sistemul de ac0i-iii7 alocarea
mprumutului i ealonarea acestuia.
8*
O. .A.%I^. 9IA.ACI.5_ se refer+ la partea de? venituri7 c0eltuieli de e#ploatare7
proiecii financiare7 anali-a pragului de renta(ilitate7 cerine privind conta(ilitatea i controlul
financiar7 rata financiar+ de renta(ilitate7 principalele riscuri.
F. .A.%I^. ,C$A$1IC_ are n vedere? calcularea ratei economice de renta(ilitate7
cone#iunile i utili-area forei de munc+7 efectele cursului de sc0im(7 influenele proiectului
asupra de-volt+rii sectorului industrial n care este cuprins.
I. .C$5G>5I G, C$$P,5.5,.
=ntre cele dou+ metodologii se constat+ o anumit+ diferen+ n structur+ i n etape7
deoarece studiul propus de 3anca 1ondial+ este conceput din punctul de vedere al celui care
mprumut+7 n sensul c+ o etap+ important+ este deci-ia.
Introducerea n ara noastr+ a studiilor de fe-a(ilitate s&a f+cut de c+tre 3I5G care
urm+rea ca fundamentarea deci-iei pentru acordarea mprumuturilor s+ se fac+ prin aceste studii7
verific8nd astfel e#istena condiiilor reale pentru recuperarea mprumuturilor i a do(8n-ilor
aferente.
>n studiu de fe-a(ilitate tre(uie s+ cuprind+?
a) 0adrul general al ntreprinderii? sectorul de activitate7 ponderea produciei
ntreprinderii n economia naional+7 flu#urile de aprovi-ionare7 modalit+ile de desfacere7
e#portul i principalii parteneri7 conte#tul legislativ i administrativ7 condiiile locale etc.
() .iaa intern i e*tern i comercializarea produselor? volumul i structura ofertei7
nivelul cererii i gradul de acoperire7 nivelul preurilor practicate7 relaii tradiionale etc.
c) &e)nica i te)nologia? starea ec0ipamentelor7 condiii speciale de e#ploatare7
perspectivele te0nice i te0nologice 'progres te0nic) i posi(ilit+i de acces7 implicaii asupra
materiilor prime7 energiei7 forei de munc+ etc.
d) .roduse? evoluia caracteristicilor7 posi(ilit+i de su(stituie7 grad de saturaie a pieei7
caracteristici te0nice i de utili-are7 consumuri specifice etc.
e) Cituaia economic i financiar pe ultimii ani? capacitatea de producie i gradul de
utili-are7 pragul de renta(ilitate7 preuri de v8n-are7 calitatea i competitivitatea produselor7
c0eltuieli de producie7 nivelul impo-itelor7 cola(orarea cu alte firme7 pro(lema polu+rii7
re-ultate economico&financiare7 surse de finanare etc.
f) Ctrategia dezvoltrii ntreprinderii? volumul i structura produciei7 perfecionarea
te0nicii i te0nologiei7 preg+tirea personalului7 pre-entarea i distri(uirea produselor7 investiii
necesare.
g) !tudiul tre(uie nc0eiat prin concluzii privind aspectele te0nice7 economice7 financiare7
organi-atorice i de conducere7 tr+s+turile strategiei i impactul asupra re-ultatelor viitoare ale
ntreprinderii.
=ntocmirea unui studiu de fe-a(ilitate a4ut+ s+ r+spundem7 de fapt7 la ntre(area ;Ce este
mai eficient? s+ investeti capitalul '(+nesc) ntr&o afacere sau s+&l depui la (anc+ pentru a o(ine
o do(8nd+M<.
3ineneles c+ pentru fiecare dintre aceste dou+ alternative e#ist+ foarte multe posi(ilit+i
'pentru oricare proiect). Ge e#emplu7 s+ investeti ntr&o afacere? ntreprinderi noi7 moderni-are&
de-voltare7 restructurare etc.@ s+ depui la (anc+@ la care (anc+@ pe ce perioad+ etc.
Ge asemenea7 prima variant+ este specific+ societ+ilor7 iar cea de&a doua persoanelor
fi-ice.
.legerea proiectelor de investiii este un act prin care se decide dac+ un proiect7 sau o
variant+ a acestuia7 este acceptat sau respins. =ns+7 aceast+ acceptare sau respingere nu poate fi
limitat+ la momentul alegerii7 deoarece investiia este de fapt o succesiune de opiuni7 care
ncepe cu identificarea ideii proiectului i durea-+ p8n+ la sf8ritul duratei de via+ a proiectului
'figura nr. 23).
*"
Identificarea
ideii de
proiect
Preg+tirea
studiului de
fe-a(ilitate
$fert+
Cerere
,valuare
.legere
proiect
5eali-are
,#ploatare
5ecuperare
Constituire
fonduri
9inanare
#igura nr. +$ % Etapele alegerii
$ m(inare a celor dou+ metodologii de reali-are a studiului de fe-a(ilitate cu luarea n
considerare a practicii din firmele noastre poate duce la re-ultate mai (une n ceea ce privete
luarea deci-iei. Ge fapt7 se impune reali-area unui compromis ntre acestea i ceea ce este
necesar n vederea o(inerii unei finan+ri pentru investiii7 n practica curent+ a afacerilor din
economia rom8neasc+.
0.3. (lementele principale ale studiului de fe)a%ilitate
$. 'naliza-diagnostic a strii actuale a ntreprinderii
Pentru a evidenia starea unei ntreprinderi tre(uie s+ cunoatem (ine punctele forte i pe
cele sla(e7 dar i sensi(ilitatea acesteia la evoluia factorilor e#terni 'figura nr. 24). Giagnosticul
este o evaluare e#&post.
*1
#igura nr. ++ % 0onte*tul analizei-diagnostic
Giagnosticul complet presupune mai multe niveluri de anali-+? diagnosticul conta(il7
diagnosticul financiar7 diagnosticul te0nico&comercial i diagnosticul resurselor umane.
Giagnosticul conta(il este o parte important+ a studiului de fe-a(ilitate care este dat de
valorile reflectate n conta(ilitate. .cest lucru presupune anali-a (ilanului7 pentru reevaluarea
posturilor de activ i de pasiv i7 de asemenea7 anali-a re-ultatelor conta(ile pentru a calcula
(eneficiul.
Giagnosticul financiar va completa imaginea conta(il+ a ntreprinderii cu elemente
financiare. .ceasta nu nseamn+ c+ vom lua n considerare numai anul de gestiune trecut7 cum
face anali-a conta(il+7 dar i modul n care este previ-ionat cas0&floN&ul. .cest tip de diagnostic
este reali-at pentru a permite o(inerea de informaii cu privire la creterea7 structura i
soliditatea financiar+7 nivelul autofinan+rii7 renta(ilitatea acesteia7 situaia capitalurilor
permanente i a tre-oreriei.
Cadrul analitic al anali-ei financiare i economice este repre-entat de un set de ta(ele
financiare care se ntocmesc pornind de la trei situaii de (a-+?
(ilanul@
situaia veniturilor i c0eltuielilor@
flu#ul de venituri nete 'cas0&floN).
!tructura (ilanului7 a situaiei veniturilor i c0eltuielilor precum i a flu#ului de venituri
nete constituie modele sintetice practicate pe plan mondial7 care nu coincid ca structur+ cu datele
cerute de %egea conta(ilit+ii din ara noastr+. .cest lucru implic+ necesitatea unei mai (une
cunoateri a acestora pentru a fi ndeplinite cerinele de ordin te0nic ale studiilor de fe-a(ilitate.
5e-ultatele economico&financiare ale ntreprinderii vor fi evideniate prin calculul
indicatorilor recomandai de $A>GI7 respectiv indicatorii de activitate7 de renta(ilitate7 de
lic0iditate.
1. I)<23*+/,2 <- *3+252+*+-
a) 5ata capitalului de lucru se determin+ ca raport procentual ntre profitul net i capitalul
de lucru. Capitalul de lucru repre-int+ diferena dintre activele curente i pasivele curente.
1""
lucru de Capital
net Pofit
5C%
*2
!ituaia economiei i a sectorului de activitate
Istoricul ntreprinderii
.ccesul la informaii
Calitatea informaiilor
=ntreprinderea
Puncte Puncte
forte sla(e
Indicatorul ofer+ posi(ilitatea anali-ei activit+ii i eventual sc0im(area profilului pentru
unele firme.
() 5ata de eficien+ a stocurilor repre-int+ raportul procentual dintre c0eltuielile directe i
nivelul stocurilor.
1""
!tocuri
directe C0eltuieli
5,!
.cest indicator asigur+ informarea managementului societ+ii privind nivelul stocurilor
peste necesarul e#istent sau su( necesar.
2. I)<23*+/,2 <- ,-)+*?202+*+-
a) 5ata profitului calculat+ la cifra de afaceri
1""
afaceri de Cifra
Profit
5P6
() 5ata profitului calculat+ la total active
1""
active /otal
Profit
5P.
Indicatorul arat+ profita(ilitatea sau ineficiena afacerii7 fiind cei mai cunoscui indicatori
i cel mai adesea calculai la nivelul unei firme.
3. I)<23*+/,2 <- 023.2<2+*+-
a) 5ata rapid+ a lic0idit+ii se determin+ astfel?
curente $(liga(l
stocuri & curente .ctive
55%
5ata rapid+ a lic0idit+ii ia n considerare acele active care pot fi transformate repede n
(ani. Ca regul+ general+ acest indicator poate avea valoarea 1 sau este de dorit a se apropia de 1.
!e consider+ c+ o rat+ rapid+ a lic0idit+ii mai mic+ de "78 este nefavora(il+7 cu toate c+ i
o situaie favora(il+ poate fi influenat+ de rata inflaiei.
() 5ata recuper+rii creanelor
1""
afaceri de Cifra
nencasate i emise 9acturi
55C
5ata recuper+rii creanelor m+soar+ timpul care este necesar pentru recuperarea (anilor
afereni facturilor emise i nencasate.
Indicatorul ofer+ informaii privind circulaia lic0idit+ilor ntr&o firm+ i impune
depistarea clienilor care nu&i ac0it+ datoriile7 dac+ nivelul indicatorului dep+ete o anumit+
valoarea 'de e#emplu7 " mil.L*" -ile).
c) 5ata de plat+ a de(itelor se determin+ cu formula?
35
directe C0eltuieli
creditori 9urni-ori
5P%
+

Ca i indicatorul precedent7 nivelul acestei rate ofer+ indicaii cu privire la e#istena sau
lipsa lic0idit+ilor n activitatea firmei. Compararea se face cu o valoarea e#primat+ n num+rul
de -ile repre-ent8nd plata furni-orilor i creditelor7 valoare legat+ de politica de creditare a
firmei.
d) 5ata de acoperire a creditelor se calculea-+ astfel?
aferente Go(8n-i scadente capital de 5ate
pl+l+ti Gividende & .morti-are net Profit
5.C
+
+

Aivelul acestui indicator mai mare sau egal cu 1 indic+ faptul c+ firma poate face afaceri
profita(ile n viitor7 sau capacitatea de plat+ este (un+ i n ca-ul unor credite foarte mari7 ratele
i do(8n-ile aferente fiind acoperite integral din capitalul propriu al firmei. Gac+ indicatorul este
su(unitar7 situaia este defavora(il+7 iar firma va fi nevoit+ s+ ia m+suri n vederea creterii
profitului.
e) 5ata de autofinanare este?
*3
propriu Capital
totale $(liga(l
5.
.nalog ratei precedente7 nivelul indicatorului este comparat cu 1. $ valoarea supraunitar+
indic+ situaie favora(il+ n sensul c+ o(ligaiile totale pot fi acoperite de capitalul propriu al
firmei7 f+r+ a mai apela la credite. Informaia este necesar+ i asociailor pentru anali-a modului
n care este condus+ firma.
1etoda indicatorilor financiari este cea mai utili-at+7 dar nu ntotdeauna este suficient de
relevant+. Principala pro(lem+ financiar+ o repre-int+ o(ligaiile (ancare ale firmei date de
nivelul ridicat al ratelor scadente i do(8n-ilor aferente comparativ cu nivelul ncas+rilor7 pe de o
parte7 i cu nivelul mar4ei (rute de profit7 pe de alt+ parte.
,conomistul american ,. .ltman B1C a introdus o metod+ de apreciere a riscului financiar
al firmei care are la (a-+ anali-a discriminatorie a ratelor financiare. .ceasta const+ ntr&o
ecuaie format+ pe seama indicatorilor financiari care se aplic+ frecvent n practica
ntreprinderilor i a (+ncilor americane. 1ai poart+ denumirea de ;;-+/<* 63/,&,20/,<.
Conclu-iile economistului american au fost verificate n practic+. ,cuaia are urm+toarea
form+?
5 4 3 2 1
` *** 7 " ` "" 7 " ` "33 7 " ` "14 7 " ` "12 7 " ^ + + + +
7 unde
^ J scorul funciei discriminant@
`
1
J 'active circulante J o(ligaii curente) L active totale@
`
2
J 'profit net L active totale) a 1""@
`
3
J 'profit (rut L active totale) a 1""@
`
4
J 'valoarea de pia+ a capitalului propriuLvaloarea conta(il+ a datoriei) a 1""@
`
5
J cifra de afaceri L total active.
Gac+ ^2725 riscul financiar al firmei este sc+-ut7 situaia financiar+ potenial+ fiind
(un+. Gac+ ^[2725 riscul financiar este ridicat i pro(a(ilitatea de faliment este mare.
$ alt+ metod+ este metoda Conan J Folder B12C care are la (a-+ tot o relaie de acest tip.
5 4 3 2 1
5 24 7 " 5 1" 7 " 5 82 7 " 5 22 7 " 5 1 7 " ^ + +
7 unde
5
1
J 'active circulante J stocuri) L active@
5
2
J capitaluri permanente L total active@
5
3
J c0eltuieli financiare L cifra de afaceri@
5
4
J c0eltuieli salariale L valoarea ad+ugat+@
5
5
J e#cedent (rut de e#ploatare L ndatorare glo(al+.
!corul varia-+ ntre "721 J limit+ superioar+7 unde pro(a(ilitatea de faliment este de
1""H i J"714 c8nd pro(a(ilitatea de faliment este de 1"H. !corul limit+ este de J"7"8 c8nd
pro(a(ilitatea de faliment este de circa 5"H.
1etoda (ancar+ empiric+ const+ n notarea fiec+rei varia(ile luate n studiu cu un num+r
de puncte 'nota). Ge o(icei este utili-at+ o gril+ de cotare care apelea-+ la procedeul punctelor de
risc al clienilor7 n funcie de m+rimea firmei7 tipul acesteia7 cifra de afaceri7 tipul contractelor
nc0eiate7 tipul clienilor7 imaginea ntreprinderii7 ;v8rsta firmei<7 produsele acesteia i calitatea
managementului. Gup+ acordarea notelor se totali-ea-+ puncta4ele i se face o medie a acestora.
,ste cunoscut faptul c+ toate unit+ile identific+ punctele forte i sl+(iciunile lor i
posi(ilit+ile i amenin+rile mediului concurenial. Gar ceea ce este pierdut adesea din vedere
este faptul c+ o com(inare ntre aceti factori poate duce la o(inerea i alegerea anumitor
strategii. .st+-i proiectanii de strategii utili-ea-+ un num+r de matrice care arat+ relaiile dintre
varia(ilele critice 'de e#emplu7 matricea /$K!).
+. Evaluarea proiectelor de investiii
.nali-a financiar+ are ca o(iective principale?
J determinarea celei mai ;atr+g+toare< variante dup+ evaluarea tuturor variantelor
poteniale privind configuraia proiectului i direcia corespun-+toare de aciune@
J ntocmirea unui plan de finanare realist pentru acoperirea c0eltuielilor pe timpul
e#ecuiei proiectului@
*4
J ilustrarea resurselor financiare disponi(ile care s+ acopere necesit+ile n timpul
desf+ur+rii operaiunilor7 s+ asigure o disponi(ilitate regulat+ a m+rfurilor i serviciilor i
satisfacerea tuturor o(ligaiilor financiare@
J verificarea nivelurilor de profit i de compensare a investitorilor pentru riscul asumat.
Geci7 o(iectivul principal al unei investiii este o(inerea de profit ma#im cu meninerea
celui mai sc+-ut nivel al riscului.
Pentru un ntreprin-+tor7 o(iectivul de (a-+ al anali-ei financiare l repre-int+ at8t
napoierea capitalului investit7 c8t i o(inerea unui profit sau mai (ine -is renta(ilitatea
financiar+ a unui o(iectiv de investiii tre(uie s+ fie cel puin egal+ cu costul oportun al
capitalului 'plus 2&3 procente & mar4a de siguran+).
Gin punctul de vedere al (+ncii7 iniiatorul proiectului tre(uie s+ efectue-e anali-ele
necesare pentru a demonstra c+ va o(ine o valorificare satisf+c+toare a capitalului. .ceste
anali-e indic+ (+ncii creditoare via(ilitatea financiar+ a proiectului i solva(ilitatea
investitorului.
C/)30&=22
up cum se vede din coninutul acestui capitol, un studiu de fezabilitate se
concretizeaz ntr-un proiect n care se definesc i se analizeaz elementele critice legate de
realizarea unui obiectiv. Ctudiile se refer la o anumit capacitate de producie, la
amplasamentul de(a ales, te)nologie, costuri de investiii, la producie i la veniturile ce se vor
realiza din aceasta, astfel nc"t s se asigure o rentabilitate corespunztoare a investiiei.
.entru nelegerea fundamentrii i elaborrii unui studiu de fezabilitate sunt prezentate
dou metodologii i anume metodologia DIR i metodologia ,21I. e asemenea, s-a
evideniat componena unui studiu de fezabilitate/ cadrul (uridic, piaa intern i e*tern i
comercializarea produselor, te)nica i te)nologia, produse, situaia economic i financiar,
strategia dezvoltrii ntreprinderii i concluziile.
;a finalul acestui capitol au fost prezentate elementele principale ale unui studiu de
fezabilitate. 'stfel, iniiatorul unui proiect de investiii trebuie s efectueze analiza necesar
pentru a demonstra c va valorifica eficient capitalul alocat realizrii unei investiii. ar, nu
trebuie pierdut din vedere faptul c agenii economici acioneaz ntr-un mediu economic n
continu transformare, ceea ce implic anumite riscuri, iar acestea vor fi abordate n capitolul
urmtor.
C&52)+- 3.-2-
studiu de fe-a(ilitate@
restructurare@
informati-are@
metodologia 3I5G@
metodologia $A>GI.
%)+,-?(,2 <- 3/)+,/0
1. Cum se definete un studiu de fe-a(ilitateM
2. ,numerai categoriile de studii de fe-a(ilitate cunoscute.
3. Care sunt o(iectivele urm+rite la ela(orarea studiilor de fe-a(ilitateM
4. Care sunt studiile adiacente ce nsoesc un studiu de fe-a(ilitateM
5. ,numerai etapele metodologiei 3I5G de reali-area a studiilor de fe-a(ilitate.
*5
. ,numerai etapele metodologiei $A>GI de reali-are a studiilor de fe-a(ilitate.
2. Care sunt principalele elemente ale unui studiu de fe-a(ilitateM
*
CAP. 7. RISCUL I DECIZIA DE INVESTIII
Rezumat
'genii economici acioneaz ntr-un mediu economic caracterizat printr-o continu
sc)imbare, informaiile de care dispun asupra mediului fiind uneori insuficiente. in acest
motiv, comportamentul lor este influenat de tot felul de perturbaii ce apar i care i pun
amprenta asupra fiecrei decizii, decizii care comport un anumit grad de risc.
!n literatura economic se face deosebirea ntre risc, acesta presupun"nd calcule
fundamentate pe o e*perien trecut sau pe date suficiente pentru a putea calcula
probabilitatea producerii unui anumit eveniment economic i incertitudine, care apare mai
degrab ca o lips de informaie ntr-un anumit domeniu, referitoare la consecinele unei
aciuni. Rezult c, luarea n considerare a riscului genereaz fundamentarea procesului
investiional cu asocierea probabilitilor care e*prim ansa realizrii anumitor indicatori
economici.
1.1. Conceptul de risc
=n sensul cel mai larg7 investiia repre-int+ sacrificiul unei p+ri din consumul pre-ent
pentru un posi(il i incert consum viitor. !acrificiul este f+cut ntotdeauna n sperana c+ acel
consum viitor va fi mai mare dec8t cel sacrificat n pre-ent. Gou+ atri(ute sunt n 4oc? timpul i
riscul B2"C. !acrificiul are loc n pre-ent i este sigur. 5ecompensa vine mai t8r-iu7 dac+ va e#ista
i m+rimea ei este incert+. =n unele ca-uri predomin+ timpul7 alteori atri(utul dominant este
riscul7 iar alteori am(ele aspecte sunt importante.
=n literatura economic+ se face deose(irea ntre risc7 acesta presupun8nd calcule
fundamentate pe o e#perien+ trecut+ sau pe date suficiente pentru a putea calcula pro(a(ilitatea
producerii unui anumit eveniment economic i incertitudine7 care apare mai degra(+ ca o lips+ de
informaie ntr&un anumit domeniu7 referitoare la consecinele unei aciuni. 5e-ult+ c+7 luarea n
considerare a riscului generea-+ fundamentarea procesului investiional cu asocierea
pro(a(ilit+ilor care e#prim+ ansa reali-+rii anumitor indicatori economici.
=n a(ordarea incertitudinii i riscului se au n vedere7 de regul+7 consecinele anticipate
ale uneia sau alteia din variantele de aciune i doar uneori cau-ele care determin+ consecinele
aciunilor. Incertitudinea are la (a-+ num+rul redus al cunotinelor certe sau c0iar lipsa acestora
referitoare la consecinele unei aciuni. Riscul presupune un calcul informaional (a-at pe o
e#perien+ trecut+ e#trem de vast+ sau pe date informaionale7 put8ndu&se face astfel estim+ri
privind pro(a(ilitatea consecinelor unor aciuni sau a ivirii unui eveniment.
Gup+ natura sigur+ sau nesigur+ a cunotinelor pe care le avem asupra unor fenomene
ale pieei ca cerere7 v8n-+ri7 preuri etc.7 putem spune c+ le studiem ntr&un viitor sigur sau ntr&
un viitor nesigur 'de e#emplu7 produse alimentare i cele cu v8n-are relativ grea).
=n economia de pia+7 al c+rei mecanism de reglare se (a-ea-+ pe concuren+7 pe oscilaia
preurilor etc.7 incertitudinea i riscul sunt nite varia(ile de care tre(uie inut seama7 suprimarea
lor nefiind posi(il+. /ot ceea ce pot face agenii economici este s+ studie-e i s+ calcule-e riscul7
pentru a&l cunoate i a alege varianta de activitate mai puin riscant+. Calculul riscului7 ns+7 nu
scutete agentul economic de asumarea sau acceptarea lor7 ci i d+ doar posi(ilitatea s+ le
nfrunte n cunotin+ de cau-+.
Gei este foarte greu de a face o distincie clar+ ntre incertitudine i risc7 s&a a4uns totui
s+ fie delimitate7 pentru nevoile practice7 astfel? incertitudinea ca o situaie c+reia nu i se pot
asocia 'sta(ili) pro(a(ilit+ile7 iar riscul o situaie c+reia i se pot asocia pro(a(ilit+i ntr&o
anumit+ distri(uie.
.genii economici7 acionarii7 partenerii firmelor 'furni-ori7 clieni) percep riscul ca un
re-ultat nefavora(il7 cu o pro(a(ilitate anume.
*2
=n economia de pia+ (a-at+ pe 4ocul li(er al cererii i al ofertei ce determin+ alocarea
resurselor7 riscul este pre-ent7 iar pentru a face fa+ acestuia7 agentul economic va c+uta s+&i
perfecione-e te0nologiile7 s+ m(un+t+easc+ calitatea produselor7 s+ promove-e noi produse7 s+
reduc+ costurile7 toate acestea reali-8ndu&se cu a4utorul unor programe investiionale adecvate.
Aoiunea de risc este suscepti(il+ de diverse interpret+ri7 care se refer+ la aspecte
distincte.
5iscurile pot fi de natur+ fi-ic+ sau financiar+.
Riscurile fizice7 din punct de vedere al re-ervei ce poate fi constituit+7 pot varia n funcie
de estimarea (a-ei de capital.
=n riscul economic intervin acele posi(ilit+i care pot afecta valoarea (eneficiului i7 prin
urmare7 constituie7 n mod cert7 un risc intern al ntreprinderii considerat+ n ansam(lul s+u.
=n cadrul riscurilor financiare7 inflaia are un impact deose(it asupra via(ilit+ii
financiare a proiectului7 deoarece ea influenea-+ volumul activelor fi#e7 capitalul circulant7
costurile de producie i c0iar ncas+rile din v8n-+ri. Pentru a4ustarea planului financiar n funcie
de inflaie7 c0eltuielile anuale sau semestriale estimate din costul total al investiiei 'inclusiv
re-erva pentru riscurile fi-ice) se a4ustea-+ cu un factor estimat de inflaie@ acelai lucru fiind
vala(il i pentru costurile de producie.
Pentru creterile previ-i(ile ale costurilor proiectului datorate modific+rii preurilor
unitare ale diferitelor componente ce pot interveni dup+ estimarea (a-ei de capital7 se prevede o
re-erv+ de cretere a preurilor care se calculea-+ aplic8nd rata estimat+ de cretere la (a-a de
capital estimat+.
=n riscul financiar pot interveni creditele7 at8t cele pe termen lung7 c8t i cele pe termen
mediu7 care constituie (a-a adev+ratului risc financiar.
Riscul n economie se poate caracteri-a i estima n funcie de factorii care l determin+ i
de dimensiunile pe care le cunoate n manifestarea sa.
Gup+ factorii care&l generea-+7 se disting dou+ tipuri de risc i anume? riscul n afaceri
'de ntreprindere) i riscul financiar.
Riscul n afaceri este generat de evoluia progresului te0nic n ritm rapid i consecinele
sale greu de st+p8nit@ incertitudinile pieei referitoare la evoluia cererii7 sc0im(area gusturilor
consumatorilor7 modificarea preurilor etc.@ insta(ilitatea economic+ i politic+ 'situaii de cri-+
economic+7 de inflaie7 oma47 greve etc.).
.cest tip de risc este un element definitoriu n activitatea agenilor economici7 fie de a&i
dinami-a7 fie de a&i aduce n stare de faliment. .cest risc poate fi diminuat de c+tre agenii
economici7 dac+ vor cunoate (ine piaa7 pe (a-a unor studii de marUeting7 dac+ aplic+ strategii i
metode de promovare a v8n-+rilor7 de adaptare a ofertei i preurilor la condiiile pieei etc.
Riscul financiar pentru o firm+ decurge din situaia financiar+ a firmei iLsau proporia
mare a mprumuturilor sale luate de la (+nci. .cest gen de risc const+ n faptul c+ firma a4unge n
situaia ca din re-ultatele sale financiare s+ nu poat+ ac0ita nici do(8n-ile la mprumuturile
contractate.
=n ca-ul n care firma nu are datorii (ancare7 nivelul (eneficiilor din e#ploatare este egal
cu cel al (eneficiilor nete7 iar riscul financiar este mic.
Coeficientul de risc este foarte mare atunci c8nd este vor(a de un risc independent de
agentul economic7 adic+ determinat de con4unctura economic+ defavora(il+ 'de e#emplu7 pentru
a prent8mpina riscul7 (+ncile finanatoare au luat m+suri? nu acord+ mprumuturi dec8t p8n+ la
cel mult 5"H din costul investiiei proiectate7 diferena urm8nd s+ fie acoperit+ din surse proprii
i emiterea de aciuni).
Gup+ gravitatea prime4diei i consecinele asupra situaiei firmei7 riscul poate fi?
Riscul de ruin 4faliment5 apare atunci c8nd firma a4unge ntr&o situaie deose(it de grea7
practic fiind condamnat+ la dispariie7 urm8nd s+ dea faliment7 ceea ce nseamn+ c+ salariaii i
pierd posturile7 creditorii i pierd creanele 'n totalitate sau parial)7 acionarii i pierd sumele
de (ani pe care le&au investit@ acest risc este cel mai de temut.
*8
Riscul de insolvabilitate survine atunci c8nd firma nu mai poate face fa+ pl+ilor.
Incapacitatea de a&i lic0ida anga4amentele 'cri-+ de insolva(ilitate) poate conduce fie la
lic0idare7 c8nd nu mai este nici o ans+ de salvare 'manifest8ndu&se riscul de ruin+)7 fie c+ se
soluionea-+ printr&o investiie de con4unctur+7 pe (a-a unui credit suplimentar de la (anc+7 sau
firma respectiv+ se asocia-+ cu o alt+ firm+ suscepti(il+ de a o a4uta. =n acest ultim ca-7 este
vor(a de o pierdere a independenei care7 n unele situaii7 poate deveni definitiv+.
Riscul pierderii autonomiei se manifest+ nainte de declanarea cri-ei de insolva(ilitate@
el se manifest+ atunci c8nd firma o(serv+ 'constat+) c+7 prin mi4loace proprii7 nu mai are
capacitatea de a&i conserva 'p+stra) n viitor po-iia sa n producie sau su( aspect comercial.
Geci7 resursele de autofinanare se dovedesc insuficiente n raport cu nevoile de de-voltare
'e#tindere).
Riscul scderii rentabilitii este un risc mai mult de natur+ financiar+7 care e#prim+
faptul c+ la o cretere de capital7 (eneficiul net nu crete n aceeai proporie7 semnal8ndu&se
fenomenul de diluare.
=n ceea ce privete riscul investiional7 o modalitate simpl+ de identificare a acestuia
const+ n raportarea proiectelor la activitatea general+ a firmei. .stfel vom avea un risc similar
cu cel general pentru proiectele care permit simpla continuare a activit+ii 'moderni-are7
nlocuire) i un risc superior pentru proiectele care modific+ starea sau structura firmei
'e#pansiune7 de-voltare7 cercetare).
1ediul economic naional actual a impus noi categorii de risc?
riscuri manageriale 'riscul ;ntreprin-+torului<)@
riscuri informaionale@
riscuri de natur+ legislativ+ B2C@
riscuri legate de mediul ncon4ur+tor etc.
bosep0 !c0umpeter a plasat noiunea de risc n centrul anali-ei7 dar a limitat definiia
acestuia la ;riscul ntreprin-+torului<.
.st+-i7 se impune e#tinderea coninutului i formelor de manifestare7 ca urmare a
nivelului i modului de e#isten+ a societ+ii contemporane. .stfel7 toate formele de risc ce
caracteri-ea-+ societatea industrial+ contemporan+ 'poluarea7 catastrofe produse de om etc.)
impun necesitatea integr+rii acestora n conceptul de risc al ntreprin-+torului.
Gac+ urm+rim evoluia riscurilor din sfera activit+ilor industriale7 sesi-+m n primul r8nd
specificul de activitate7 apoi potenialul material7 financiar7 uman7 instituional alocat i nu n
ultimul r8nd sistemul de organi-are i conducere B1"C.
Incertitudinile de natur+ legislativ+ sunt frecvente n statele aflate n tran-iie7 ca re-ultat
al frecventelor modific+ri ale actelor normative7 cau-ate de nevoia de adaptare la economia de
pia+.
Ge asemenea7 folosirea unor te0nologii dep+ite a adus mari daune mediului ncon4ur+tor
n +rile ,uropei Centrale i de ,st. .ceste +ri sunt constr8nse s+ promove-e o legislaie care
o(lig+ firmele s+ nl+ture orice nea4unsuri de aceast+ natur+.
.tunci c8nd investiiile dep+esc cadrul naional7 pe l8ng+ aspectele legate de riscul
specific de firm+ intervine i riscul general de ar+. .cesta este un risc legat de multitudinea de
factori specifici fiec+rei +ri7 de natur+ economic+ i politic+7 ce poate afecta gradul de
profita(ilitate a firmei sau proiectului.
!tudiile $A>GI folosesc o clasificare a +rilor dup+ categorii de risc7 denumite .7 37 C7
G 'n ordinea cresc+toare a riscului) i recomand+ o do(8nd+ sporit+ la acordarea creditelor
'ta(el nr. 2).
. 3 C G
!por la do(8nda creditelor
pe termen scurt
pe termen lung
175
2J275
275
47"
47"
7"
7"
87"
**
&abelul nr. $ % Cpor la dob"nda creditelor pe ri
Ge asemenea7 poate fi considerat i un risc comple# care ia n considerare mai muli din
factorii menionai 'n acest ca-7 do(8nda va face o(iectul negocierilor).
5om8nia a primit n martie 1** de la principalele agenii speciali-ate evaluarea oficial+
a riscului de ar+ 'rating) pe piaa internaional+ de capital7 respectiv ;C<7 pentru titlurile
financiare pe termen lung n valut+. =n acest an7 ara noastr+ a primit un coeficient mai (un al
riscului de ar+ ;3<7 distan8ndu&se de un grup de +ri cu risc ridicat de neac0itare a datoriilor7 ca?
.l(ania7 Da-a0stan7 3ulgaria7 5usia etc.
1.2. (valuarea riscului
.t8t n literatura de specialitate7 c8t i n practica afacerilor este cunoscut faptul c+ tipuri
diferite de investiii implic+ un risc diferit asupra firmei B8C7 B23C. .stfel7 putem avea 'ta(elul nr.
3)?
1""
/ipuri de investiii Aivelul riscului proiectului Influena asupra firmei
1. Investiii de nlocuire
1ediu
Compara(il+ cu
activitatea firmei
2. Investiii de moderni-are&
de-voltare
J de e#tindere a activit+ii
actuale@
J introducerea de noi produse
i crearea de noi capacit+i.
1ediu
5idicat
!ensi(il+
Important+
3. Investiii de cercetare&
de-voltare
5idicat Puternic+
4. Investiii de ameliorare a
condiiilor de munc+
1ediu !la(+
5. Investiii impuse prin
legislaie7 protecia mediului.
!c+-ut sau ine#istent !la(+ sau ine#istent+
!ursa? .daptat dup+ Cocri7 6.7 Ian7 6.7 ,conomia afacerilor7 vol. III7 ,d. !anvialE7 Iai7
1**
&abelul nr. + % &ipuri de investiii i riscul asociat
Gin datele pre-entate mai sus se constat+ c+ anali-a riscului proiectelor de investiii poate
fi efectuat+ n funcie de gradul de risc specific acestora i n funcie de modul n care proiectele
sunt anali-ate individual sau drept portofolii de dou+ sau mai multe proiecte de investiii 'figura
nr. 25).
Principalele elemente pe care tre(uie s+ le conin+ anali-a riscului unui proiect de
investiii sunt urm+toarele? identificarea c8t mai e#act+ a factorilor de risc7 evaluarea lor7
cuantificarea consecinelor lor7 sta(ilirea r+spunderilor i aplicarea unor m+suri pentru eliminarea
cau-elor generatoare de risc.
Pentru proiectele riscante7 se impune condiia ca investiia s+ fie recuperat+ foarte repede.
9aptul poate fi atri(uit at8t contienti-+rii riscului7 c8t i pro(lemei apariiei u-urii te0nice i
te0nologice7 acest ultim punct fiind semnificativ n industriile cu te0nologie sofisticat+.
>n factor care reduce riscul proiectului este a(ilitatea conducerii de a fi receptiv+ la
sc0im(+ri. Ge e#emplu? dac+ pentru un produs se reduce cererea7 producia poate fi redus+ i pot
fi luate i alte m+suri pentru a se limita pierderile. Pe de alt+ parte7 dac+ cererea dep+ete nivelul
produciei7 firma poate aciona astfel nc8t s+&i creasc+ profiturile. .stfel7 multe proiecte pot
avea un risc mult mai sc+-ut i un potenial mult mai mare dec8t se estimea-+ iniial.
>n proiect de investiie dac+ este evaluat individual poate fi destul de riscant7 dar mai
puin riscant atunci c8nd se constituie drept o component+ a unui program de investiii. Au este
o(ligatoriu ca un program de investiii s+ duc+ la anularea riscului proiectelor componente7 dar n
condiiile economiei rom8neti se impune cuprinderea n programe a diverselor proiecte7 fiind
cunoscut+ necesitatea rete0nologi-+rii7 dar i a restructur+rii ramurilor. Ge o(icei7 ntr&un
program de investiii7 se com(in+ proiecte cu randamente sla( corelate sau necorelate7 ceea ce
face ca riscul programului s+ fie compara(il cu riscul mediu al pieei financiare.
=n industrie7 riscul este accentuat datorit+ concurenei intensive care se manifest+ pe
pia+7 modific+rilor frecvente ale cererii n funcie de dorinele clienilor7 progresului te0nic la
care industria este deose(it de receptiv+ fiind relativ fle#i(il+ la te0nologii etc.
Gimensionarea corect+ i aprecierea riscului investiional este o(ligatorie pentru agenii
economici7 permi8ndu&le o fundamentare corect+ a deci-iei7 iar asumarea acestuia (a-at+ pe
criterii corecte de apreciere a mediului economic constituie sursa profiturilor viitoare.
$ form+ de estimare a riscului n procesul investiional este cercetarea i sta(ilirea mar4ei
de risc pe care o presupune fiecare element luat n considerare n calculele de fundamentare a
investiiilor i sta(ilirea pe aceast+ cale a implicaiilor pe care le generea-+ asupra eficienei
1"1
proiectelor anali-ate. .stfel7 se pot modifica c0eltuielile cu investiiile7 de o(icei n sensul
creterii acestora ceea ce va atrage modific+ri semnificative la nivelul venitului net. 9lu#urile de
venit net se pot diminua i datorit+ evoluiilor imprevi-i(ile ale costului m8inii de lucru i a
materiilor prime7 a preului de v8n-are a produselor etc. Ge aceea flu#urile financiare
previ-ionate sunt corectate cu coeficieni care s+ reflecte riscul de reali-are a lor7 n felul acesta
o(in8ndu&se o imagine mai fidel+ a implicaiilor pe care le generea-+ reali-area proiectului de
investiii.
.socierea la nivelul varia(ilelor luate n calcul pentru fundamentarea procesului
investiional a unor serii care s+ reflecte distri(uia de pro(a(ilitate a reali-+rii lor contri(uie la
m(un+t+irea procesului de deci-ie prin reflectarea mai adecvat+ a realit+ii7 deoarece viitorul nu
se poate previ-iona ntotdeauna cu certitudine.
1odificarea oric+ror varia(ile luate n calcul pentru fundamentarea deci-iei de investiii
se reg+sete p8n+ la urm+ n m+rimea venitului net actuali-at7 de aceea putem limita anali-a
riscului la cercetarea speranei matematice a sumei venitului net actuali-at7 ponderat cu
pro(a(ilit+ile de reali-are a lui n funcie de mpre4ur+rile concrete ce ar putea interveni.
9ormula de calcul a speranei matematice a c8tigului pentru venitul net ',) este
urm+toarea?

n
1 t
t t
P 6 ,
unde? 6
t
J venitul net n anul t@
P
t
J pro(a(ilitatea reali-+rii venitului net.
.d8ncirea informaiilor asupra gradului de risc se poate face prin calculul dispersiei
venitului net actuali-at n 4urul speranei matematice i a coeficientului de variaie dintre
dispersie i sperana matematic+.
1"2
!ursa? .daptat dup+ O0. Aegoescu7 5isc i incertitudine n economia de pia+7 ,d. .lter ,go Cristian7 Oalai7 1**5
#igura nr. +- % 'naliza riscului proiectelor de investiii
1etode
apro#imative
de evaluare a
riscului
,valuarea riscului unui
proiect de investiii
individual
,valuarea riscului unui
proiect care formea-+
portofoliul de proiecte de
firm+
1etode pentru
m+surarea
riscului
5educerea
duratei
proiectului
.4ustarea
flu#urilor
'ec0ivalent
&cert)
.4ustarea
ratei de
actuali-are
Proiecte
pentru o
perioad+
Proiecte n
mai multe
perioade
!perana
matematic+
6ariaia i
ecartul tip
Coeficientul
de variaie
.r(ore de
deci-ie
9ormule
statistice
!imulare
.plicarea unor
metode de ec0ili(ru
ale activelor
financiare
.nali-a riscului
1etode pentru
identificarea
surselor
riscului
.nali-a de
sen-itivitate
1etoda
scenariilor
1"3
C/)30&=22
!n economia de pia, bazat pe concuren i pe oscilaia preurilor, incertitudinea i riscul
sunt variabile de care trebuie s se in seama, deoarece suprimarea lor nu este posibil. e aceea,
agenii economici trebuie s studieze i s calculeze riscul, pentru a cunoate i a alege varianta de
activitate mai puin riscant.
'bordarea incertitudinii i a riscului are n vedere consecinele anticipate ale unei sau alteia
dintre variantele de aciune i doar uneori cauzele care determin consecinele aciunilor.
!n nc)eierea acestui capitol am evideniat faptul c introducerea cu succes a evalurii riscului
ntr-o firm depinde de competena te)nic a specialitilor alei s realizeze aceast analiz, dar
succesul sau eecul evalurii riscului este determinat i de o sum de factori organizatorici i
comportamentali.
C&52)+- 3.-2-
risc@
incertitudine@
riscuri fi-ice@
riscuri financiare@
riscuri n afaceri@
risc investiional.
%)+,-?(,2 <- 3/)+,/0
1. Ce repre-int+ conceptele de risc i incertitudineM
2. C8nd avem de a face cu risc financiarM
3. Care este tipologia riscului dup+ gravitatea pre4udiciului i consecinele asupra situaiei
financiareM
4. =n ce const+ riscul de falimentM
5. Ce este riscul de insolva(ilitateM
. Cum se manifest+ riscul pierderii autonomieiM
1"4
RSPUNSURILE TESTELOR DE CONTROL I EVALUARE
CAPITOLUL 1
1. a7 c
2. g
3. c
4. a7 d
. a
6. .ccepiunea cea mai des nt8lnit+ pentru definirea investiiilor este aceea de c0eltuial+ sau
plasament de sume (+neti la un moment iniial7 pentru a o(ine efecte ulterioare.
7. Principalele moduri de a(ordare a investiiilor sunt? a(ordarea conta(il+7 a(ordarea 4uridic+7
a(ordarea strict monetar+7 a(ordarea psi0ologic+7 a(ordarea economic+ i a(ordarea social+.
". Gup+ caracterul lor7 investiiilor se clasific+ astfel?
a) investiii n sfera productiv7 care pot fi?
a1. investiii de nlocuire7 care au ca destinaie nlocuirea activelor fi#e datorit+ u-urii fi-ice i
morale@
a2. investiii de moderni-are care au rolul de a asigura condiiile de reducere a costurilor de
producie i a creterii productivit+ii@
a3. investiii de de-voltare care au drept scop creterea capacit+ilor de producie 'e#tinderea
sau de-voltarea ntreprinderilor e#istente7 crearea de noi ntreprinderi etc.) ca urmare a
creterii cererii pentru produsele e#istente sau pentru lansarea de noi produse@
a4. investiii strategice care cuprind c0eltuielile cu cercetarea tiinific+ i cele de natur+ social+
pentru personalul anga4at n unit+ile productive i care au ca o(iect reducerea riscului din
cele dou+ domenii amintite.
() investiii n sfera neproductiv7 care se reali-ea-+ n nv++m8nt7 cultur+ i art+7 tiin+7
s+n+tate i asisten+ social+.
#. Investiiile de moderni-are pre-int+ o serie de avanta4e7 printre care mai importante sunt
urm+toarele?
Q pornesc de la o (a-+ te0nico&material+ e#istent+@
Q durata reali-+rii investiiei este mic+@
Q crete gradul de fia(ilitate i mentena(ilitate7 concomitent cu prelungirea duratei de via+
a utila4elor@
Q efortul investiional este orientat spre ec0ipamentul de producie i mai puin spre alte
investiii cone#e i colaterale.
10. Investiiile de de-voltare sau e#pansiune se refer+ la toate investiiile ntreprinderii care
contri(uie la de-voltarea activit+ii sale i care au drept scop creterea capacit+ii de
producie a unei firme7 cretere determinat+ de modificarea cererii pentru produsele firmei
1"5
sau lansarea de produse noi. :i acestea sunt legate de investiii reali-ate n perioade
precedente i pre-int+ o serie de avanta4e7 care constau n?
Q e#istena investiiilor colaterale7 care se materiali-ea-+ n utilit+i@
Q e#istena surselor de materii prime@
Q e#istena unui personal calificat7 cu o anumit+ e#perien+ i tradiie etc.
11. Investiia direct+ 'de (a-+)7 cuprinde totalitatea c0eltuielilor prev+-ute n documentaia
previ-ionat+ de un agent economic n vederea reali-+rii nemi4locite a unor o(iective de
investiii noi7 nlocuirea7 moderni-area sau de-voltarea unor ntreprinderi de4a e#istente n
diferite ramuri ale economiei.
12. Investiia colateral+ cuprinde c0eltuielile pentru efectuarea unor lucr+ri legate teritorial i
funcional de o anumit+ investiie direct+ i se refer+ concret la? construirea de conducte
pentru alimentarea cu ap+7 ga-e7 canali-are7 energie termic+7 linii de transport a energiei
electrice7 reele de telecomunicaii7 inclusiv racordurile la reele pu(lice7 c+i i drumuri de
acces etc.7 necesare punerii n funciune i e#ploat+rii capitalului fi# creat prin investiia
direct+ sau de (a-+.
13. Investiia cone#+ repre-int+ c0eltuielile de investiii7 necesare a se efectua n alte ramuri sau
domenii pentru a putea pune la dispo-iia investiiei directe sau de (a-+ utila4e7 materii
prime7 com(usti(ili7 energie7 c+i de comunicaii7 dot+ri social culturale etc. Investiiile
cone#e nu se includ n valoarea total+ a o(iectului re-ultat din investiia direct+7 deoarece
ele repre-int+ investiii directe n domeniul n care se reali-ea-+. Ca e#cepie7 se includ n
investiia total+ acele investiii cone#e care nu produc efecte economice pe (a-a c+rora s+
se recupere-e.
14. Investiiile nete sunt constituite din sumele de (ani ce provin din produsul naional net i au
ca scop sporirea capitalului fi# i a stocurilor de materii prime i materiale. Gac+ la
investiia net+ se adaug+ amorti-area7 care are ca scop principal nlocuirea capitalului fi#
u-at7 se o(ine investiia brut7 ce contri(uie la creterea a(solut+ a capitalului fi#.
1. .roiectul de investiii poate fi definit ca un ansam(lu optimal de aciuni de investiii (a-ate
pe o planificare sectorial+7 glo(al+ i coerent+7 pe (a-a c+reia7 o com(inaie definit+ de
resurse umane7 materiale etc. provoac+ o de-voltare economico&social+ determinat+.
.rogramele investiionale au la (a-+ ideea c+ investiiile sunt mi4loacele prin care se
fi#ea-+ de-voltarea ntreprinderii pe termen lung7 evoluia eficienei i po-iiei n mediul
din care face parte. .stfel7 ntr&un program de investiii se sta(ilesc o(iectivele7
performanele7 aciunile i mi4loacele necesare atingerii o(iectivelor7 precum i modul de
com(inare i folosire a acestor mi4loace.
16. Caracteristicile eseniale ale investiiilor sunt?
Q derularea temporar+@
Q complementaritatea@
Q caracterul cone#@
Q ireversi(ilitatea investiiilor@
Q unicitatea proiectelor.
CAPITOLUL 2
1"
1. !ursele din care pot fi finanate investiiile sunt?
Q surse din interiorul rii7 repre-entate de fondurile proprii ale firmelor7 emitere de
aciuni7 credite (ancare pe termen lung sau termen mi4lociu7 alocaii 'su(venii) de la
(uget@
Q surse din e*terior7 su( forma mprumuturilor (ancare7 a investiiilor directe de capital
etc.
!ursele investiionale mai pot fi clasificate n?
Q surse proprii 're-ultate din e#ploatarea capitalului propriu sau din autofinanare)@
Q surse atrase 'credite sau mprumuturi7 su(venii7 cola(or+ri cu ali parteneri etc.).
2. 9ondul de de-voltare ce se constituie de c+tre o societate comercial+ 'firm+) este alimentat
din?
Q o parte din profitul net reparti-at pentru investiii@
Q amorti-area destinat+ acestui scop@
Q sume ncasate din v8n-area activelor fi#e sau a materialelor re-ultate din de-mem(rarea
celor scoase din funciune etc.
3. 9irmele apelea-+ la credite (ancare atunci c8nd resursele proprii sunt insuficiente7 n ca-ul
unora cu activit+i mai puin renta(ile7 iar n ca-ul altora7 cu activitate prosper+7 atunci c8nd
i propun proiecte de mare anvergur+.
4. Creditele de investiii7 n funcie de garaniile care stau la (a-a lor7 sunt?
Q mprumuturi (ancare ce se acord+ pe (a-+ de garanii materiale@
Q credite ipotecare@
Q credite de cas0&floN.
. Creditele e#terne sunt de mai multe categorii i anume?
Q credite guvernamentale sau cu garanie guvernamental+7 n spatele c+rora este statul7
c0iar dac+ se acord+ prin (+nci@
Q credite bancare7 unde riscul este e#clusiv al (+ncilor@
Q credite acordate de instituii internaionale7 gen 91I7 3I5G7 3,5G etc.
6. c.
7. =n efectuarea unei operaiuni de leasing intervin trei organisme?
Q ntreprinderea care are nevoie de (un@
Q furni-orul 'v8n-+torul)@
Q organismul financiar al leasing&ului.
". a7 (7 c7 d.
#. Proporiile n care ntreprinderea i acoper+ finanarea proiectelor sale din diferite surse pot
fi diferite. =n principal dou+ sunt determinantele acestei structuri?
Q posi(ilit+ile de acces la fiecare surs+@
Q costul specific al fiec+rei surse.
10. ,fectul de levier repre-int+ sporirea renta(ilit+ii capitalurilor proprii ale unei ntreprinderi
ca urmare a efectelor po-itive ale capitalului mprumutat. Condiia producerii efectului de
1"2
levier este reali-area unei renta(ilit+i a capitalului total superioar+ fa+ de costul capitalului
mprumutat.
11. %easing&ul pre-int+ avanta4e importante pentru toate cele trei tipuri de organisme implicate7
date de atenuarea sau c0iar eliminarea efectelor riscului indus prin operaiunile de finanare
i investiionale clasice. Principalul avanta4at al acestei operaiuni r+m8ne a fi utili-atorul
care poate (eneficia de efectele folosirii (unului respectiv f+r+ a anga4a integral suma7 aa
cum ar tre(ui s+ fac+ n ca-ul cump+r+rii. =n ca-ul creterii capitalului prin mo(ili-area
re-ervelor7 are loc o emisiune de aciuni care nu m+rete valoarea capitalului. !e reali-ea-+
un transfer al pasivului societ+ii din postul de ;re-erve< n posturile de ;capital< i ;prim+
de emisiune<.
CAPITOLUL 3
1. ,ficiena este atri(utul oric+rei activit+i umane de a produce efectul util dorit. =n e#presia
sa cea mai general+7 eficiena este redat+ de relaia dintre re-ultatele o(inute7 ntr&o anumit+
activitate '.
i
) i c0eltuielile de resurse cu respectiva activitate.
2. !tudiul eficienei unei activit+i are la (a-+ urm+toarele tipuri de corelaii?
Q comparaie ntre nivelul resurselor@
Q comparaie ntre nivelul efectelor@
Q comparaie de tipul efortLefect i efectLefort@
Q comparaie ntre nivelurile de eficien+.
3. !tructurarea resurselor presupune urm+toarele criterii?
Q dup+ criteriul regener+rilor n timp? resurse regenera(ile i resurse neregenera(ile
Q dup+ natura lor? umane7 te0nice7 materiale7 financiare@
Q dup+ modul cum particip+ la circuitul economic? resurse poteniale i resurse intrate n
circuitul economic.
4. Gin punctul de vedere al eficienei7 efectele pot fi? directe J identifica(ile la locul unde se
desf+oar+ activitatea i indirecte J identifica(ile n alte sectoare de activitate.
Q dup+ momentul la care se produc? efecte imediate i efecte posi(ile7 viitoare@
Q dup+ natura lor? efecte economice@ efecte ecologice@ efecte sociale@ efecte te0nice etc.
. Geci-ia de investiie ntr&o firm+ presupune parcurgerea cronologic a urm+toarelor etape
logice?
1. identificarea oportunit+ilor de investiie@
2. culegerea informaiilor relevante@
3. considerarea c+ilor alternative pentru atingerea o(iectivelor@
4. lucrul la proiecte specifice f+r+ detalii@
5. identificarea c0eltuielilor financiare i a veniturilor@
. evaluarea financiar+ a proiectului@
2. considerarea aspectelor non&financiare i necuantifica(ile@
8. luarea deci-iei@
*. implementarea deci-iei i controlul proiectului@
1". anali-a re-ultatelor.
6. Principalele stadii n alegerea proiectelor de investiii sunt?
1"8
I. generarea propunerilor de investiii 'etapele 1&3)@
II. selecia proiectelor de investiii 'etapele 4&8)@
III. implementarea7 controlul i anali-a re-ultatelor 'etapele *&1").
7. 1etodele care asist+ managerii n activitatea de planificare i evaluare a proiectelor de
investiii sunt?
Q metode conta(ile? rata de renta(ilitate i termenul de recuperare@
Q metode financiare? venitul net actuali-at7 indicele de profita(ilitate7 rata intern+ de
renta(ilitate i termenul de recuperare actuali-at@
Q metode multicriteriale.
CAPITOLUL 4
1. (7 d
2. (
3. (
4. a
. d
6. Indicatorii cu caracter general ai eficienei economice ai eficienei economice sunt?
Q capacitatea de producie@
Q num+rul de salariai@
Q costul de producie@
Q profitul@
Q productivitatea muncii@
Q renta(ilitatea.
7. 0apacitatea de producie J e#prim+ producia ma#im+ ce poate fi o(inut+ ntr&o perioad+
de timp7 n condiii normale de funcionare a capitalului fi#7 de utili-are a resurselor umane
i materiale i a unui anumit coeficient de sc0im(uri.
". Indicatorii de (a-+ proprii anali-ei eficienei economice a investiiilor sunt?
Q volumul capitalului investit@
Q durata de reali-are a lucr+rilor de investiii@
Q durata de funcionare a o(iectivului@
Q investiia specific+@
Q termenul de recuperare a investiiei@
Q coeficientul de eficien+ economic+ a investiiilor@
Q c0eltuieli ec0ivalente sau recalculate@
Q randamentul economic al investiiei.
#. Pro(lemele eseniale ce vor fi luate n calcul n ca-ul indicatorului ;durata de reali-are a
lucr+rilor de investiii< sunt?
1"*
Q modul de ealonare a c0eltuielilor de capital pe fiecare an n parte7 din cadrul duratei de
reali-are@ se va urm+ri ca cea mai mare parte a fondurilor s+ fie alocate c+tre sf8ritul
perioadei de e#ecuie@
Q eventualitatea punerii pariale n funciune a unei capacit+i de producie.
10. Oraficul care pre-int+ perioadele de timp n cadrul duratei de funcionare a unui o(iectiv de
investiii?
11. Investiia specific+ se e#prim+ astfel?
Q n ca-ul o(iectivelor noi7 folosind capacitatea de producie e#primat+ n unit+i fi-ice7 se
e#prim+ n lei investiii7 ce revin pe unitatea fi-ic+ de capacitate@
Q c8nt producia este eterogen+ indicatorul arat+ c8i lei&efort de capital investit revin la un
leu&producie o(inut+@
Q n ca-ul moderni-+rii7 de-volt+rii sau rete0nologi-+rii unor o(iective7 capacitatea de
producie fiind e#primat+ n unit+i fi-ice J indicatorul reflect+ c8i lei&efort de capital
investit revin pe unitatea fi-ic+&spor de capacitate re-ultat+ n urma moderni-+rii7
de-volt+rii sau rete0nologi-+rii@
Q n ca-ul moderni-+rii7 de-volt+rii sau rete0nologi-+rii unor o(iective7 iar producia este
eterogen+7 indicatorul e#prim+ c8i lei capital investit revin la un leu spor de capacitate
e#primat valoric.
12. /ermenul de recuperare a investiiei e#prim+ corelaia dintre efortul de capital investit7 pe
de o parte7 i efectul o(inut su( forma profitului anual7 pe de alt+ parte.
13. Coeficientul de eficien+ economic+ se e#prim+ astfel?
Q pentru o(iective noi indicatorul arat+ c8i lei profit anual se vor o(ine la un leu capital
investit. Aivelul s+u tre(uie s+ fie c8t mai mare@
Q n ca-ul moderni-+rii7 de-volt+rii sau rete0nologi-+rii unor o(iective indicatorul e#prim+
sporul de profit o(inut n urma moderni-+rii7 de-volt+rii sau a rete0nologi-+rii la valoarea
capitalului investit pentru moderni-are7 de-voltare sau rete0nologi-are@
Q pentru compararea variantelor indicatorul se e#prim+ prin sporul de profit al uneia dintre
variante.
14. .tunci c8nd evalu+m eficiena economic+ a investiiilor pentru diverse variante posi(ile de
urmat7 ne nt8lnim cu situaii n care o variant+ presupune n fa-a investiional+ un efort de
capital mai mare comparativ cu alte variante7 ns+7 dup+ punerea n funciune costurile de
e#ploatare se afl+ n relaie invers+. =n acest ca- putem calcula indicatorul c0eltuieli
ec0ivalente7 care cuantific+ efortul total7 at8t pentru investiii7 c8t i pentru e#ploatare.
11"
C
W
G
f
d G
a
G
n
G
d
0
G
e
.ni
%ei
1. 5andamentul economic al investiiei se calculea-+ ca raport ntre profitul final pre-entat
anterior i capitalul investit?
t
f
I
P
5
7 unde?
5 J randamentul economic al investiiei@
P
f
J profitul final@
I
t
J investiia total+.
.cest indicator e#prim+ c8i lei&profit final se vor o(ine la un leu&capital investit sau c8i
lei&profit se o(in dup+ recuperarea investiiei la fiecare leu&investit.
16. Principalele c+i de sporire a randamentului economic al investiiilor sunt7 de fapt7 c+ile de
cretere a profitului final7 dup+ cum urmea-+?
Q reducerea timpului de recuperare a investiiei@
Q reducerea c0eltuielilor de producie@
Q prelungirea duratei de funcionare a o(iectivului@
Q creterea valorii produciei prin sporirea produciei fi-ice7 ridicarea calit+ii produciei7
m(un+t+irea structurii sortimentale a acesteia etc.
CAPITOLUL
1. Indicatorii imo(ili-+rilor sunt?
a) m+rimea imo(ili-+rilor totale@
() imo(ili-area specific+@
c) imo(ili-area medie anual+@
d) efectul economic al imo(ili-+rilor 'pierderi din imo(ili-+ri)@
e) efectul economic specific al imo(ili-+rilor@
f) efectul economic al reducerii duratei de e#ecuie.
2. 9actorul de fructificare -Y R '1Ia)
0
se folosete la aducerea n pre-ent a unor sume investite
n trecut7 sau la ducerea din pre-ent a sumelor investite7 spre viitor7 m+rind aceste sume7
deoarece ntotdeauna -Y X 1.
9actorul de actuali-are
( )
0
a 1
1
+
se folosete la aducerea n pre-ent a unor sume ce se vor
reali-a n viitor7 micor8nd aceste sume7 deoarece - [ 1.
3. !emnificaia economic+ a coeficientului * este urm+toarea? el repre-int+ profitul ce poate fi
o(inut ntr&un an7 ca urmare a sumei de un leu7 investit+ productiv la nceputul acelui an.
4. =n ca-ul aplic+rii factorului de actuali-are7 0 ia valorile 17 27 T7 t7 iar atunci c8nd se aplic+
factorul de fructificare7 0 ia valorile "7 17 27 T7 tJ17 unde t repre-int+ intervalul de timp
cuprins ntre momentul la care se face actuali-area i momentul n care se o(ine ultima
sum+ ce se actuali-ea-+. 6aloarea " pentru 07 n ca-ul folosirii factorului de fructificare '-Y)
se e#prim+ prin faptul c+ suma ce urmea-+ a fi actuali-at+ a fost nregistrat+ la sf8ritul
anului.
. Principalele momente de referin+ din viaa economic+ a unui o(iectiv sunt?
m J momentul adopt+rii deci-iei de investiii@
n J momentul nceperii lucr+rilor de investiii@
111
p J momentul punerii n funciune a noului capital fi#@
u J momentul nceperii restituirii creditului@
v J momentul scoaterii din funciune a capitalului fi#.
6. Orafic7 momentele de referin+ i perioadele pe care le delimitea-+ se repre-int+ astfel?
Cele patru perioade pe grafic semnific+?
g J perioada de ela(orare a documentaiilor te0nico&economice ale o(iectivului de
investiii7 de o(inere a avi-elor i apro(+rilor necesare reali-+rii o(iectivului@
d J durata de e#ecuie a lucr+rilor de investiii pe antier@
f J perioada de graie 'sau de r+ga-) scurs+ ntre momentul punerii n funciune i
nceperea restituirii creditelor primite@
G J durata eficient+ de funcionare a o(iectivului de investiii.
7. Pentru determinarea unui indicator de eficien+ economic+ a investiiilor n form+ dinamic+7
la orice moment de referin+7 este necesar+ parcurgerea urm+toarelor etape?
a) !e sta(ilete indicatorul pe care dorim s+&l actuali-+m i se calculea-+ m+rimea sa n
form+ static+ pentru a o putea7 n final7 compara cu m+rimea dinamic+.
() !e sta(ilete momentul de referin+ la care se face actuali-area7 se repre-int+ pe o a#+
ori-ontal+ 'a#a timpului) numai trei din cele cinci momente n7 p i v. Gac+ momentul de
referin+ este m sau n7 se nscrie i acest moment pe a#a respectiv+. !e notea-+
momentul de referin+ ales cu ".
c) !e nscrie indicatorul 'profit sau investiie) pe a#a repre-entat+.
d) !e trasea-+ triung0iul actuali-+rii 'pentru investiii i profit). !e sta(ilete formula de
calcul ce se va aplica.
e) !e aplic+ formulele de calcul.
f) !e compar+ datele actuali-ate cu cele sta(ilite iniial7 n form+ static+7 i se trag
conclu-iile ce se impun.
". /ermenul actuali-at de recuperare a investiiilor este ntotdeauna mai mare dec8t cel static7
ceea ce arat+ c+ influena factorului timp se face n sensul diminu+rii eficienei economice.
=ntotdeauna7 randamentul economic al investiiilor n form+ dinamic+ este mai mic dec8t cel
n form+ static+7 reflect8nd mai corect eficiena economic+ a investiiilor.
#. 5andamentul economic actuali-at la momentul nceperii funcion+rii o(iectivului este egal
cu cel calculat pentru momentul lu+rii deci-iei. Ge altfel7 randamentul economic al
investiiilor7 indiferent de momentul de referin+ ales7 va avea aceeai valoare.
10. Investiia total+ actuali-at+ la momentul p e#prim+ valoarea produciei ce s&ar fi o(inut n
condiiile n care investiiile nu erau imo(ili-ate n cadrul procesului investiional7 ci erau
folosite ntr&o activitate economic+ la care nivelul eficienei economice este egal cu a.
11. Pentru moment nceperii restituirii creditului primit7 actuali-area profitului pre-int+
urm+toarea particularitate? pentru actuali-area profitului din perioada f se va folosi factorul
112
timpul
g d
f
G
m n p u v
de multiplicare -Y7 iar pentru actuali-area profitului din perioada G J f se va utili-a factorul
de actuali-are -.
12. Pentru calculul investiiei i a profitului la momentul v utili-+m factorul de fructificare -Y.
13. .nga4amentul de capital e#prim+ costurile totale iniiale de investiii7 pentru constituirea
capacit+ilor de producie proiectate i a costurilor ulterioare punerii n funciune7 pentru
e#ploatarea acestora7 e#clusiv amortismentul7 e#primate n valoare actual+7 la un moment
de referin+7 de regul+ momentul nceperii lucr+rilor de investiii 'n).
14. Indicatorul 6A
ta
caracteri-ea-+7 n valoare a(solut+7 aportul de avanta4 economic al unui
proiect de investiii7 c8tigul7 r+splata sau recompensa investitorului pentru capitalul investit
n proiectul respectiv7 e#primat fie su( form+ de cas0&floN n valoare actual+7 fie ca valoare
net+ actuali-at+.
Gefinit n raport de cas0&floN7 indicatorul 6A
ta
reali-ea-+ compararea ntre cas0&floN&ul
total actuali-at dega4at pe durata de via+ economic+ a unui proiect sau variante de proiect
de investiii 'C9
ta
) i efortul investiional total generat de acel proiect7 e#primat tot n
valoare actuali-at+ 'I
ta
).
1. Indicele de profita(iliate caracteri-ea-+ nivelul raportului dintre 6A
ta
i fondurile de
investiii care stau la (a-a proiectelor de investiii i generea-+ acel volum de 6A
ta
. !e pot
avea n vedere investiiile iniiale 'I
t
) sau valoarea actuali-at+ a acestora I
ta
. !e e#prim+ n
procente.
16. 5I5 repre-int+ acea rat+ a do(8n-ii compuse care7 atunci c8nd se folosete ca rat+ de
actuali-are 'a) pentru calculul valorii actuale a flu#urilor de cas0&floN i de investiii ale
proiectelor7 face ca suma valorii actuale a cas0&floN&ului s+ fie egal+ cu suma valorii
actuale a costurilor de investiii i7 deci7 valoarea net+ actual+ total+ s+ fie nul+. =n sens mai
larg7 5I5 se definete ca acea rat+ de actuali-are 'a) care face ca pe perioada 'dIG)
valoarea actuali-at+ total+ a veniturilor din v8n-area produselor s+ fie egal+ cu suma
costurilor totale de investiii i de e#ploatare actuali-ate D
ta
sau C
ta
.
17. C5A. caracteri-ea-+ costul intern7 e#primat n valut+ naional+7 al unei unit+i de valut+
e#tern+ o(inut+ fie prin e#portul de produse i servicii7 fie economisite prin nlocuirea
importului7 ca urmare a reali-+rii diferitelor proiecte de investiii care au asemenea scopuri
i o(iective.
1". (
1#. d
20. c
CAPITOLUL 6
1. !tudiu de fe-a(ilitate repre-int+ ansam(lul de piese scrise privind necesitatea viitorului
o(iectiv7 sursele de aprovi-ionare cu materii prime i pieele de desfacere7 asigurarea
capitalului J lic0idit+i i credite etc. !tudiul de fe-a(ilitate se concreti-ea-+ ntr&un proiect
n care se definesc i anali-ea-+ elementele critice legate de reali-area unui produs mpreun+
113
cu variantele de a(ordare. =n mod sintetic7 studiul se refer+ la o anumit+ capacitate de
producie7 la un amplasament de4a ales7 o anumit+ te0nologie7 anumite costuri de investiii7
de producie i cu venituri astfel nc8t s+ asigure o renta(ilitate corespun-+toare a investiiei.
2. ]in8nd seama de destinaia lor7 e#ist+ mai multe categorii de studii de fezabilitate i anume?
Q pentru obiective noi7 de producie sau servicii7 care deseori pot fi devansate de studii de
prefe-a(ilitate n scopul restr8ngerii num+rului de variante anali-ate i clarific+rii unor
aspecte te0nice7 de marUeting i financiare@
Q dezvoltarea societii e*istente>
Q restructurarea societii e*istente>
Q privatizare>
Q desprinderea unei secii dintr-o societate>
Q lic)idarea societii>
Q nfiinarea unei societi mi*te.
3. $(iectivele urm+rite la ela(orarea studiilor de fe-a(ilitate sunt?
Q economisirea de mi(loace 'materii prime7 energie7 manoper+ etc.) pentru reali-area
produciei sau serviciilor preconi-ate7 cu consecine favora(ile asupra creterii
renta(ilit+ii@
Q redresarea economic a societii prin ameliorarea performanelor i calit+ii
produselor7 e#tinderea pieei7 creterea productivit+ii etc.@
Q conturarea unei strategii pe termen mediu i lung.
4. !tudiile de fe-a(ilitate i de restructurare sunt nsoite de studii adiacente care privesc n
special?
Q informatizarea activit+ilor societ+ilor@
Q cercetarea tiinific proprie@
Q reorganizarea societii J management performant@
Q colaborarea cu alte societi 'din ar+ i str+in+tate) su( diverse forme? o(inerea de
licene7 particip+ri7 nfiinarea de societ+i mi#te7 credite sau simpo-ioane7 e#po-iii etc.
. ,tapele metodologiei 3I5G de reali-are a studiilor de fe-a(ilitate sunt?
a) identificarea proiectelor prioritare pentru de-voltarea general+@
() preg+tirea proiectelor@
c) evaluarea proiectelor@
d) deci-ia@
e) reali-area proiectului@
f) controlul e#ecut+rii proiectului prin urm+rirea periodic+ a situaiei financiare i a
capacit+ii de ram(ursare a creditelor.
6. ,tapele metodologiei $A>GI de reali-are a studiilor de fe-a(ilitate sunt?
a) introducerea@
() pre-entarea sectorului industrial n care este cuprins proiectul@
c) piaa7 preul7 distri(uia@
d) pre-entarea firmei i a iniiatorului 'instituiei finanatoare)@
e) pre-entarea proiectului@
f) costul investiiei i planul de finanare@
g) anali-a financiar+@
0) anali-a economic+@
114
i) acorduri de cooperare.
7. Principalele elemente ale unui studiu de fe-a(ilitate sunt?
a) 0adrul general al ntreprinderii? sectorul de activitate7 ponderea produciei ntreprinderii
n economia naional+7 flu#urile de aprovi-ionare7 modalit+ile de desfacere7 e#portul i
principalii parteneri7 conte#tul legislativ i administrativ7 condiiile locale etc.
() .iaa intern i e*tern i comercializarea produselor? volumul i structura ofertei7
nivelul cererii i gradul de acoperire7 nivelul preurilor practicate7 relaii tradiionale etc.
c) &e)nica i te)nologia? starea ec0ipamentelor7 condiii speciale de e#ploatare7
perspectivele te0nice i te0nologice 'progres te0nic) i posi(ilit+i de acces7 implicaii
asupra materiilor prime7 energiei7 forei de munc+ etc.
d) .roduse? evoluia caracteristicilor7 posi(ilit+i de su(stituie7 grad de saturaie a pieei7
caracteristici te0nice i de utili-are7 consumuri specifice etc.
e) Cituaia economic i financiar pe ultimii ani? capacitatea de producie i gradul de
utili-are7 pragul de renta(ilitate7 preuri de v8n-are7 calitatea i competitivitatea
produselor7 c0eltuieli de producie7 nivelul impo-itelor7 cola(orarea cu alte firme7
pro(lema polu+rii7 re-ultate economico&financiare7 surse de finanare etc.
f) Ctrategia dezvoltrii ntreprinderii? volumul i structura produciei7 perfecionarea
te0nicii i te0nologiei7 preg+tirea personalului7 pre-entarea i distri(uirea produselor7
investiii necesare.
g) !tudiul tre(uie nc0eiat prin conclu-ii privind aspectele te0nice7 economice7 financiare7
organi-atorice i de conducere7 tr+s+turile strategiei i impactul asupra re-ultatelor
viitoare ale ntreprinderii.
CAPITOLUL 7
1. Incertitudinea are la (a-+ num+rul redus al cunotinelor certe sau c0iar lipsa acestora
referitoare la consecinele unei aciuni. Riscul presupune un calcul informaional (a-at pe o
e#perien+ trecut+ e#trem de vast+ sau pe date informaionale7 put8ndu&se face astfel
estim+ri privind pro(a(ilitatea consecinelor unor aciuni sau a ivirii unui eveniment.
2. Riscul financiar apare atunci c8nd inflaia are un impact deose(it asupra via(ilit+ii
financiare a proiectului7 deoarece ea influenea-+ volumul activelor fi#e7 capitalul circulant7
costurile de producie i c0iar ncas+rile din v8n-+ri. Pentru a4ustarea planului financiar n
funcie de inflaie7 c0eltuielile anuale sau semestriale estimate din costul total al investiiei
'inclusiv re-erva pentru riscurile fi-ice) se a4ustea-+ cu un factor estimat de inflaie@ acelai
lucru fiind vala(il i pentru costurile de producie.
3. Gup+ gravitatea prime4diei i consecinele asupra situaiei firmei7 riscul poate fi?
Q risc de ruin+ 'faliment)@
Q risc de insolva(ilitate@
Q riscul pierderii autonomiei@
Q riscul sc+derii renta(ilit+ii.
4. Riscul de faliment 4ruin5 apare atunci c8nd firma a4unge ntr&o situaie deose(it de grea7
practic fiind condamnat+ la dispariie7 urm8nd s+ dea faliment7 ceea ce nseamn+ c+ salariaii
i pierd posturile7 creditorii i pierd creanele 'n totalitate sau parial)7 acionarii i pierd
sumele de (ani pe care le&au investit@ acest risc este cel mai de temut.
115
. Riscul de insolvabilitate survine atunci c8nd firma nu mai poate face fa+ pl+ilor.
Incapacitatea de a&i lic0ida anga4amentele 'cri-+ de insolva(ilitate) poate conduce fie la
lic0idare7 c8nd nu mai este nici o ans+ de salvare 'manifest8ndu&se riscul de ruin+)7 fie c+
se soluionea-+ printr&o investiie de con4unctur+7 pe (a-a unui credit suplimentar de la
(anc+7 sau firma respectiv+ se asocia-+ cu o alt+ firm+ suscepti(il+ de a o a4uta. =n acest
ultim ca-7 este vor(a de o pierdere a independenei care7 n unele situaii7 poate deveni
definitiv+.
6. Riscul pierderii autonomiei se manifest+ nainte de declanarea cri-ei de insolva(ilitate@ el
se manifest+ atunci c8nd firma o(serv+ 'constat+) c+7 prin mi4loace proprii7 nu mai are
capacitatea de a&i conserva 'p+stra) n viitor po-iia sa n producie sau su( aspect
comercial. Geci7 resursele de autofinanare se dovedesc insuficiente n raport cu nevoile de
de-voltare 'e#tindere).
11
TESTE $RIL
1. Gefiniiile repre-int+?
a) factorul primordial n strategia de-volt+rii economiei naionale@
() c0eltuial+ sau plasament de sume (+neti la un moment iniial7 pentru a o(ine efecte
ulterioare@
c) opusul consumului imediat@
d) renunarea la sursele (+neti lic0ide actuale contra speranelor n o(inerea unor resurse
viitoare7 care vor fi o(inute n timp.
2. ,lemente eseniale pentru o investiie sunt?
a) su(iectul7 repre-entat de cel care investete@
() o(iectul7 repre-ent8nd modul n care se concreti-ea-+ investiia@
c) sursele de finanare a investiiei@
d) costul7 repre-ent8nd efortul suplimentar7 cert7 actual consumat pentru o(inerea unui
o(iectiv@
e) efectele valorice care se o(in n viitor i repre-int+ o speran+ mai mult sau mai puin cert+.
3. =n ara noastr+ noiunea de investiie are urm+toarele accepiuni?
a) investiia repre-int+ multitudinea de active fi#e i circulante prin care se o(in ntreprinderi
noi7 se moderni-ea-+7 se reutilea-+ sau se de-volt+ cele e#istente@
() investiiile se refer+ doar la c0eltuielile prin care se creea-+ sau se ac0i-iionea-+ noi
capitaluri fi#e i circulante7 productive i neproductive7 pentru nlocuirea7 moderni-area sau
de-voltarea unor active fi#e e#istente n economie@
c) investiiile sunt definite ca plasarea unor sume de (ani n diferite domenii? economic7 social7
cultural7 administrativ7 militar etc.7 pentru a construi i ac0i-iiona utila4e7 instalaii7 cl+diri7
pentru a preg+ti personal7 n vederea reali-+rii de noi te0nologii etc.7 dar i pentru 08rtii de
valoare7 anga4amente n operaii comerciale7 (ancare sau operaii de (urs+7 inclusiv operaii
speculative.
4. .(ord+rile simple ale investiiilor sunt?
a) a(ordarea conta(il+@
() a(ordarea economic+@
c) a(ordarea strict monetar+@
d) a(ordarea 4uridic+@
e) a(ordarea social+.
5. .(ordarea economic+ consider+ investiiile ca fiind?
a) similare cu imo(ili-+rile ac0i-iionate sau create pentru o ntreprindere7 destinate s+
r+m8n+ dura(ile@
() toate sacrificiile f+cute a-i n sperana o(inerii n viitor a unor re-ultate7 al c+ror nivel total
va fi superior c0eltuielilor iniiale@
c) un ansam(lu de c0eltuieli ce va genera7 pe o perioad+ lung+7 venituri sau economii7 care s+
ram(urse-e sau s+ recupere-e c0eltuielile iniiale.
. Gefinirea economic+ a investiiilor ine seama de urm+toarele aspecte importante?
a) influena factorului timp@
112
() noiunile de randament i eficien+ a operaiilor economice@
c) riscuri legate de viitor@
d) posi(ilitatea de autofinanare.
2. Gup+ natura te0nologic+7 investiiile pot fi?
a) investiii pentru lucr+ri de construcii&monta4@
() investiii pentru cump+rarea utila4elor necesare reali-+rii produciei@
c) investiii de de-voltare care au drept scop creterea capacit+ilor de producie@
d) investiii pentru lucr+ri geologice@
e) investiii pentru studii7 cercet+ri7 proiect+ri i preg+tirea personalului.
8. Gup+ caracterul investiiilor7 nt8lnim urm+toarele categorii de investiii?
a) investiii n sfera productiv+@
() investiii n sfera neproductiv+@
c) investiii pentru lucr+ri geologice.
*. Investiiile din sfera productiv+ pot fi?
a) investiii de moderni-are care au rolul de a asigura condiiile de reducere a costurilor de
producie i a creterii productivit+ii@
() investiii de nlocuire7 care au ca destinaie nlocuirea activelor fi#e datorit+ u-urii fi-ice i
morale@
c) investiii care se materiali-ea-+ i se reg+sesc n capitalul fi# i circulant al firmei@
d) investiii strategice care au ca o(iect reducerea riscului.
1". Investiia de moderni-are are drept scop?
a) ameliorarea condiiilor de producie cu sau f+r+ modificarea volumului produciei cu scopul
de a o(ine o economie la costurile de producie i m(un+t+irea renta(ilit+ii activelor
ntreprinderii@
() nlocuirea i revi-uirea ec0ipamentelor te0nice7 u-ate din punct de vedere fi-ic i moral.
11. .vanta4ele investiiilor de moderni-are sunt?
a) pornesc de la o (a-+ te0nico&material+ e#istent+@
() durata reali-+rii investiiei este mic+@
c) crete gradul de fia(ilitate i mentena(ilitate7 concomitent cu prelungirea duratei de via+ a
utila4elor@
d) necesit+ personal foarte (ine speciali-at n reali-area o(iectivului propus@
e) efortul investiional este orientat spre ec0ipamentul de producie i mai puin spre alte
investiii cone#e i colaterale.
12. Investiiile de de-voltare sau e#pansiune se refer+ la?
a) investiiile care contri(uie la de-voltarea activit+ii i care au drept scop creterea capacit+ii
de producie a unei firme@
() nlocuirea i revi-uirea ec0ipamentelor te0nice7 u-ate din punct de vedere fi-ic i moral@
c) cretere ntreprinderii determinat+ de modificarea cererii pentru produsele firmei sau
lansarea de produse noi.
13. .vanta4ele investiiilor de de-voltare sau e#pansiune se refer+ la?
a) crete gradul de fia(ilitate i mentena(ilitate7 concomitent cu prelungirea duratei de via+ a
utila4elor@
118
() e#istena investiiilor colaterale7 care se materiali-ea-+ n utilit+i@
c) e#istena surselor de materii prime i a unui personal calificat7 cu o anumit+ e#perien+ i
tradiie.
14. Gup+ sursa de finanare7 investiiile sunt clasificate astfel?
a) investiii care se materiali-ea-+ i se reg+sesc n capitalul fi# i circulant al firmei@
() investiii financiare care cuprind titlurile de participare i alte titluri de valoare@
c) investiii reali-ate din amorti-are7 capitali-area profiturilor7 atragerea economiilor altor
persoane prin emiterea de aciuni noi sau prin mo(ili-area resurselor@
d) investiii reali-ate din surse atrase sau mprumutate7 prin intermediul unor credite interne
sau e#terne.
15. Gup+ modul de reali-are a lucr+rilor investiiile pot fi?
a) investiii n antrepri-+7 adic+ lucr+rile sunt reali-ate de o firm+ speciali-at+ i nu de agentul
economic n cau-+@
() investiii colaterale@
c) investiii n regie7 n care lucr+rile mai puin speciali-ate7 sunt reali-ate cu fore proprii de
agentul economic.
1. Gin punct de vedere al pieei financiare7 e#ist+ urm+toarele categorii de investiii?
a) investiii pentru afaceri7 care constau n c0eltuieli pentru maini7 utila4e7 dot+ri ale unei
societ+i comerciale@
() investiii imo(iliare7 n nelesul de cl+diri7 locuine7 terenuri@
c) investiii n stocuri7 care constau n produsele stocate7 dorit sau nu7 pentru a fi v8ndute
ulterior.
12. >n proiect de investiii poate fi definit ca?
a) operaiune format+ dintr&un ansam(lu coerent de c0eltuieli care contri(uie la reali-area unui
o(iectiv dat@
() un ansam(lu optimal de aciuni de investiii (a-ate pe o planificare sectorial+7 glo(al+ i
coerent+7 pe (a-a c+reia7 o com(inaie definit+ de resurse umane7 materiale etc. provoac+ o
de-voltare economico&social+ determinat+@
c) investiiile prin care se fi#ea-+ de-voltarea ntreprinderii pe termen lung7 evoluia eficienei
i po-iiei n mediul din care face parte.
18. =n cadrul programelor de investiii pot e#ista mai multe tipuri de proiecte de investiii i anume?
a) proiecte independente? dou+ proiecte sunt independente dac+ alegerea unui proiect nu are
nici o leg+tur+ cu alegerea altui proiect@
() proiecte complementare? proiectul de a c+rui alegere depinde alegerea altui proiect@
c) proiecte e#clusive situaie n care alegerea unui proiect e#clude alegerea celuilalt proiect.
1*. Caracteristicile eseniale ale investiiilor sunt?
a) derularea temporar+ a investiiilor@
() c+utarea ideilor i evaluarea@
c) complementaritatea@
d) caracterul cone# sau indus@
e) ireversi(ilitatea@
f) unicitatea proiectelor.
11*
2". !ursele din care pot fi finanate investiiile sunt?
a) surse din interiorul +rii@
() surse din e#terior@
c) surse proprii@
d) surse atrase.
21. 9ondul de de-voltare ce se constituie de c+tre o firm+ este alimentat din?
a) parte din profitul net reparti-at pentru investiii@
() sume ncasate din v8n-area activelor fi#e sau a materialelor re-ultate din de-mem(rarea
celor scoase din funciune@
c) amorti-area destinat+ acestui scop@
d) aportul de capital al acionarilor.
22. 9irmele apelea-+ la credite (ancare n urm+toarele situaii?
a) resursele proprii sunt insuficiente@
() se are n vedere reali-area unor investiii de e#tindere n str+in+tate.
c) i propun proiecte de mare anvergur+.
23. =n funcie de garaniile care stau la (a-a lor7 creditele pentru investiii au urm+toarele forme?
a) mprumuturi (ancare ce se acord+ pe (a-+ de garanii materiale@
() credite ipotecare@
c) credite garantate de guvern@
d) credite de cas0&floN.
24. Creditele e#terne sunt?
a) credite guvernamentale sau cu garanie guvernamental+@
() investiiile directe de capital str+in@
c) credite (ancare@
d) credite acordate de instituii internaionale.
25. Investiiile directe pre-int+ urm+toarele aspecte?
a) repre-int+ una din c+ile cele mai eficiente7 mai profita(ile pentru procesul redres+rii@
() se are n vedere transferul dreptului de proprietate asupra investitorului direct@
c) antrenea-+ sc0im(+ri su(staniale7 deoarece astfel sunt atrase te0nici i te0nologii moderne
i managementul adecvat@
d) firma str+in+ poate asigura comen-i i piee7 c0iar o preg+tire mai eficient+ a forei de
munc+.
2. Principalele forme de mprumut utili-ate de 91I sunt?
a) spri4inirea +rilor cu venituri foarte sc+-ute n finanarea programelor macroeconomice pe
termen mediu i a programelor de a4ustare structural+@
() aran4amentele de tip stand&(E7 care se acord+ +rilor mem(re n scopul dep+irii unor
dificult+i temporare privind (alana de pl+i@
c) facilit+i de finanare compensatorie.
12"
22. 3,5G poate oferi asisten+ n urm+toarele domenii?
a) servicii consultative@
() identificarea proiectelor7 preg+tirea i finanarea infrastructurii sectoarelor@
c) moderni-area i de-voltarea infrastructurii@
d) spri4inirea implement+rii proiectului7 inclusiv furni-+rii de utila4e i ec0ipamente@
e) mo(ili-area finan+rii adiionale din surse pu(lice i private7 pe (a-+ de cofinanare.
28. =n efectuarea unei operaiuni de leasing intervin urm+toarele organisme?
a) ntreprinderea care are nevoie de (un@
() furni-orul@
c) instituia de asigurare@
d) organismul financiar al credit&(ail.
2*. Aivelul autofinan+rii este influenat de?
a) diferena dintre totalul v8n-+rilor i totalul c0eltuielilor prev+-ute pentru o perioad+ 'un an)@
() cifra de afaceri@
c) politica de mprumut i politica de amorti-are@
d) costul specific al fiec+rei surse@
e) politica de distri(uire a dividendelor.
3". ,lementele de calcul a efectului de levier sunt?
a) rata ndator+rii@
() datoria pe termen mediu i lung@
c) nivelul capitalului permanent al ntreprinderii@
d) rata renta(ilit+ii economice a capitalului@
e) rata do(8n-ii.
31. Care este caracteristica creditelor de cas0&floNM
a) nu implic+ riscuri pentru (anc+@
() nu se pot reali-a pierderi@
c) sunt garantate pe (a-a studiului de fe-a(ilitate@
d) sunt garantate material.
32. ,ficiena este?
a) atri(utul oric+rei activit+i umane de a produce efectul util dorit@
() relaia dintre re-ultatele o(inute7 ntr&o anumit+ activitate i c0eltuielile de resurse cu
respectiva activitate@
c) efecte c8t mai mari n raport cu resursele alocate sau consumate@
d) un raport o(iectiv7 cantitativ7 ntre efectele i eforturile depuse n vederea o(inerii lor.
33. !tudiul eficienei unei activit+i are la (a-+ urm+toarele tipuri de corelaii?
a) comparaie ntre nivelul resurselor@
() comparaie ntre nivelul efectelor@
c) comparaia dintre nivelul autofinan+rii i sursele mprumutate@
d) comparaie de tipul efortLefect i efectLefort@
e) comparaie ntre nivelurile de eficien+.
121
34. Gup+ natura lor7 resursele pot fi?
a) regenera(ile@
() umane7 te0nice@
c) poteniale@
d) materiale7 financiare.
35. Gup+ modul cum particip+ la circuitul economic resursele pot fi?
a) resurse intrate n circuitul economic@
() resurse neregenera(ile@
c) resurse poteniale.
3. Gup+ momentul la care se produc7 efectele pot fi?
a) directe? identifica(ile la locul unde se desf+oar+ activitatea@
() efecte imediate@
c) efecte posi(ile7 viitoare@
d) efecte sociale.
32. =n funcie de natura lor7 efectele se mpart n?
a) indirecte? identifica(ile n alte sectoare de activitate@
() efecte economice i efecte ecologice@
c) efecte sociale i efecte te0nice@
d) efecte posi(ile7 viitoare.
38. Principalele categorii de indicatori de eficien+ economic+ care alc+tuiesc matricea efectLefort sunt?
a) indicatori de tip efortLefort@
() indicatori ai productivit+ii@
c) indicatori de tip efectLefort@
d) indicatori de tip efortLefect@
e) indicatori de tip efectLefect.
3*. Gin categoria indicatorilor de tip efectLefort fac parte?
a) costul unui loc de munc+@
() profit la un leu investit@
c) investiia specific+@
d) producia la un milion lei mi4loace fi#e.
4". Gin categoria indicatorilor de tip efortLefect fac parte?
a) gradul de n-estrare te0nic+ a muncii@
() investiia specific+@
c) c0eltuieli la 1""" lei producie@
d) producia la un milion lei mi4loace fi#e.
41. =n categoria indicatorilor de tip efortLefort intr+?
a) costul unui loc de munc+@
() investiia specific+@
c) gradul de n-estrare te0nic+ a muncii.
42. =n categoria indicatorilor de tip efectLefect se nscriu?
a) profit la un leu investit@
122
() profit la 1""" lei ncas+ri@
c) curs de revenire@
d) c0eltuieli la 1""" lei producie.
43. 1omentele importante n determinarea strategiei unei firme sunt?
a) determinarea o(iectivelor firmei@
() anali-a diagnostic a firmei care urm+rete s+ determine punctele forte i sla(e ale firmei@
c) ntocmirea proiectelor de investiii@
d) evaluarea mediului economic n care firma i desf+oar+ activitatea.
44. Principalele stadii n alegerea proiectelor de investiii sunt?
a) generarea propunerilor de investiii@
() sta(ilirea strategiei de investiii@
c) selecia proiectelor de investiii@
d) implementarea7 controlul i anali-a re-ultatelor@
e) m+surarea re-ultatelor.
45. Procedeul de confruntare dintre nevoi i resurse n vederea adopt+rii deci-iei de nvestiii are n
vedere?
a) determinarea tuturor resurselor care pot fi folosite pentru investiii7 acestea re-ult8nd din
alegerea preala(il+ a unei politici de finanare@
() clasificarea tuturor posi(ilit+ilor de a investi n coresponden+ cu o(iectivele firmei i care
corespund criteriilor care sunt fi#ate@
c) contractarea unor credite n vederea reali-+rii cu orice pre a o(iectivelor propuse.
4. 1etodele financiare de evaluare i anali-+ a proiectelor de investiii sunt?
a) venitul net actuali-at@
() rata de renta(ilitate medie@
c) indicele de profita(ilitate@
d) rata intern+ de renta(ilitate@
e) termenul de recuperare actuali-at.
42. 1etodele conta(ile de evaluare i anali-+ a proiectelor de investiii sunt?
a) termenul de recuperare@
() rata intern+ de renta(ilitate@
c) rata de renta(ilitate medie@
d) termenul de recuperare actuali-at.
48. =n cadrul acestei grupei indicatorilor cu caracter general putem enumera?
a) capacitatea de producie@
() termenul de recuperare@
c) num+rul de salariai@
d) costul de producie@
e) profitul i rata profitului@
f) investiia specific+@
g) productivitatea muncii@
0) rata intern+ de renta(ilitate.
123
4*. 5enta(ilitatea poate fi e#primat+ ca raport ntre?
a) profitul o(inut i costul de producie@
() profitul (rut i c0eltuielile actuali-ate@
c) profitul o(inut i cifra de afaceri@
d) profitul o(inut i capitalul utili-at.
5". !istemul de indicatori de (a-+ este format din?
a) volumul capitalului investit@
() durata de reali-are a investiiilor@
c) termenul actuali-at de recuperare@
d) investiia specific+@
e) coeficientul de eficien+ economic+@
f) randamentule economic al investiiilor.
51. Investiia specific+ se e#prim+ prin?
a) lei investiii7 ce revin pe unitatea fi-ic+ de capacitate@
() lei&efort de capital investit ce revin la un leu&producie o(inut+@
c) lei&efort de capital investit revin pe unitatea fi-ic+&spor de capacitate re-ultat+ n urma
moderni-+rii7 de-volt+rii sau rete0nologi-+rii@
d) lei capital investit revin la un leu spor de capacitate e#primat valoric.
52. Principalele c+i de sporire a randamentului economic al investiiilor sunt?
a) reducerea timpului de recuperare a investiiei@
() reducerea c0eltuielilor de producie@
c) ma#imi-area surselor de finanare a investiiilor prin intermediul creditelor.
d) prelungirea duratei de funcionare a o(iectivului@
e) creterea valorii produciei prin sporirea produciei fi-ice7 ridicarea calit+ii produciei7
m(un+t+irea structurii sortimentale a acesteia.
53. Care din urm+torii indicatori sunt indicatori de volumM
a) investiia specific+7 investiia total+ i termenul de recuperare@
() profitul anual7 profitul total i profitul final@
c) randamentul economic7 profitul anual i venitul anual@
d) num+rul de salariai7 c0eltuieli recalculate i aportul valutar.
54. Investiia specific+ nu e#prim+?
a) efortul investiional ce se face pentru reali-area unei unit+i de capacitate@
() efortul investiional ce tre(uie f+cut pentru o(inerea unui leu profit final@
c) c0eltuielile investiionale ce se fac pentru a crete capacitatea de producie cu o unitate
fi-ic+@
d) efortul investiional7 n lei7 ce se face pentru a crete profitul unit+ii cu un leu.
55. 5andamentul economic al investiiei este un indicator ce se calculea-+?
a) ca diferen+ dintre venituri i c0eltuieli@
() ca raport ntre profitul final i volumul capitalului investit@
c) ca raport ntre profit i costul de producie@
d) ca inversul coeficientului de eficien+ economic+.
124
5. Cum se calculea-+ termenul de recuperare a investiiei n ca-ul punerii pariale n funciune a
capacit+ii de producie7 tiindu&se c+ se reali-ea-+ un profit suplimentarM
a) profitul suplimentar se adaug+ la profitul anual@
() profitul suplimentar se adaug+ la investiii@
c) nu se ia n calcul@
d) se scade din profitul total.
52. Cea mai eficient+ ealonare a investiiilor este?
a) ealonarea n mod cresc+tor@
() ealonarea uniform+@
c) ealonarea n mod descresc+tor.
58. Gin categoria indicatorilor imo(ili-+rilor fac parte?
a) m+rimea imo(ili-+rilor totale@
() imo(ili-area specific+@
c) imo(ili-area medie anual+@
d) pierderi din imo(ili-+ri@
e) efectul economic specific al imo(ili-+rilor.
5*. =n cadrul te0nicii de discontare se utili-ea-+ urm+torii factori?
a) factorul de fructificare@
() factorul de uniformi-are@
c) factorul de actuali-are.
". 9actorul de fructificare se folosete pentru?
a) aducerea n pre-ent a unor sume investite n trecut@
() aducerea n pre-ent din viitor a sumei de un leu@
c) ducerea din pre-ent a sumelor investite7 spre viitor7 m+rind aceste sume.
1. 9actorul de actuali-are se folosete pentru?
a) aducerea n pre-ent a unor sume ce se vor reali-a n viitor7 micor8nd aceste sume@
() ducerea din pre-ent a sumelor investite7 spre viitor7 m+rind aceste sume@
c) aducerea n pre-ent din viitor a sumei de un leu.
2. !im(olul * nt8lnit n formulele factorilor de discontare repre-int+?
a) eficiena anual+ a sumei unitare c0eltuite@
() coeficient de actuali-are@
c) repre-int+ profitul ce poate fi o(inut ntr&un an7 ca urmare a sumei de un leu7 investit+
productiv la nceputul acelui an.
3. Principalele momente de referin+ din viaa economic+ a unui o(iectiv sunt?
a) momentul adopt+rii deci-iei de investiii@
() momentul nceperii lucr+rilor de investiii@
c) termenul de recuperare a investiiei@
d) momentul punerii n funciune a noului capital fi#@
e) momentul nceperii restituirii creditului@
f) momentul scoaterii din funciune a capitalului fi#.
125
4. Care din afirmaiile de mai 4os este adev+rat+?
a) termenul actuali-at de recuperare a investiiilor este mai mare dec8t cel static@
() randamentul economic actuali-at al investiiilor este mai mic dec8t cel static@
c) indiferent de momentul de referin+ ales7 randamentul economic al investiiilor va avea
aceeai valoare.
5. ,lementele cu a4utorul c+rora se determin+ capitalul anga4at sunt?
a) durata de e#ecuie a lucr+rilor de investiii@
() durata eficient+ de funcionare@
c) factorul de fructificare@
d) investiiile anuale@
e) costurile anuale sau c0eltuielile anuale@
. Indicatorul ;anga4amentul de capital< ndeplinete urm+toarele cerine?
a) asigurat+ compara(ilitatea n timp a proiectelor@
() investitori i manageri pot urm+ri dac+ valoarea actual+ total+ a cas0&floN&ului este mai
mare dec8t anga4amentul de capital@
c) este folosit drept criteriu de alegere a variantelor la proiectele de investiii reali-ate n
domeniile de interes pu(lic7 finanate de la (uget7 minim D
ta
.
2. Indicatorul 6A
ta
repre-int+?
a) aportul de avanta4 economic al unui proiect de investiii n valoare a(solut+@
() compararea ntre cas0&floN&ul total actuali-at dega4at pe durata de via+ economic+ a unui
proiect sau variante de proiect de investiii i efortul investiional total generat de acel
proiect7 e#primat tot n valoare actuali-at+@
c) indicator integral de eficien+ economic+ a investiiilor de tipul diferenei i pune n eviden+
surplusul total de cas0&floN n raport cu costul investiiei7 toate e#primate n valori actuale.
8. 5ata de actuali-are 'a) folosit+ n calculele 6A
ta
ndeplinete?
a) rolul de criteriu de testare a eficienei@
() rolul de criteriu al renta(ilit+ii@
c) repre-int+ doar rata profitului anual.
*. Punctele sla(e ale indicatorului 6A
ta
sunt?
a) nu pune n eviden+ importana relativ+7 comparativ+ a aportului proiectului respectiv@
() este folosit drept criteriu de alegere a variantelor la proiectele de investiii reali-ate n
domeniile de interes pu(lic@
c) nu permite soluionarea pro(lemelor de deci-ie de investiii c8nd difer+ durata de via+
economic+ de la proiect la altul@
d) depinde de m+rimea ratei de actuali-are 'a) folosit+ n calcule7 ceea ce ridic+ pro(lema
acord+rii unei atenii deose(ite alegerii acesteia@
e) nu ine seama de m+rimea termenului de recuperare.
2". 5ata intern+ de renta(ilitate repre-int+?
a) acea rat+ a do(8n-ii compuse care atunci c8nd se folosete ca rat+ de actuali-are 'a) pentru
calculul valorii actuale a flu#urilor de cas0&floN i de investiii ale proiectelor face ca suma
valorii actuale a cas0&floN&ului s+ fie egal+ cu suma valorii actuale a costurilor de investiii
i7 deci7 valoarea net+ actual+ total+ s+ fie nul+@
12
() un criteriu fundamental pentru acceptarea proiectelor de investiii i fundamentarea
opiunilor@
c) acea rat+ de actuali-are 'a) care face ca pe perioada 'dIG) valoarea actuali-at+ total+ a
veniturilor din v8n-area produselor s+ fie egal+ cu suma costurilor totale de investiii i de
e#ploatare actuali-ate D
ta
sau C
ta
.
21. Informaiile necesare calculului C5A. sunt?
a) flu#ul veniturilor anuale n valut+ previ-ionate pe seama v8n-+rilor la e#port de produse i
servicii@
() flu#ul economiilor anuale de valut+ previ-ionate prin reducerea importului@
c) venitul net total actuali-at i rata intern+ de renta(ilitate@
d) costurile de investiii i e#ploatare a capacit+ii e#primate n valut+@
e) costurile n moned+ naional+ pentru investiii i de e#ploatare a capacit+ilor@
f) flu#ul valorii nete actuale.
22. 5elaia '1Ia)
0
e#prim+?
a) rata actuali-+rii@
() factorul de fructificare@
c) factorul de actuali-are@
d) coeficientul de actuali-are.
23. Indicatorii dinamici calculai la mai multe momente au aceleai valori dac+?
a) nu au aceeai durat+ de reali-are a investiiei@
() at8t eforturile c8t i efectele sunt e#primate n unit+i valorice@
c) variantele au aceeai durat+ de funcionare eficient+@
d) nu sunt egali.
24. ,fectul economic al imo(ili-+rii resurselor investiionale e#prim+?
a) imo(ili-area specific+@
() influena factorului timp@
c) efectul nereali-at@
d) m+rimea do(8n-ii dac+ sursa de finanare este creditul.
25. >n studiu de fe-a(ilitate repre-int+?
a) un mi4loc de a se a4unge la deci-ia de investiie oferind o (a-+ te0nic+7 economic+ i
financiar+ pentru o astfel de deci-ie@
() ansam(lul de piese scrise privind necesitatea viitorului o(iectiv@
c) un proiect n care se definesc i anali-ea-+ elementele critice legate de reali-area unui
produs mpreun+ cu variantele de a(ordare@
d) un pac0et de proiecte i programe de investiii.
2. $(iectivele urm+rite la ela(orarea studiilor de fe-a(ilitate?
a) economisirea de mi4loace@
() determinarea surselor de finanare necesare reali-+rii unui o(iectiv@
c) redresarea economic+ a societ+ii@
d) conturarea unei strategii pe termen mediu i lung.
22. !tudii adiacente care nsoesc studiile de fe-a(ilitate se refer+ la?
a) informati-area activit+ilor societ+ilor@
() aplicarea te0nicii discont+rii@
122
c) cercetarea tiinific+ proprie@
d) reorgani-area societ+ii@
e) cola(orarea cu alte societ+i din ar+ i str+in+tate.
28. Componena unui studiu de fe-a(ilitate este urm+toarea?
a) cadrul general al ntreprinderii@
() piaa intern+ i e#tern+ i comerciali-area produselor@
c) te0nica7 te0nologia i produsele@
d) situaia economic+ i financiar+@
e) strategia de-volt+rii ntreprinderii.
2*. Indicatorii recomandai de $A>GI pentru evidenierea re-ultatelor economico&financiare sunt?
a) indicatori de activitate@
() indicatorii imo(ili-+rilor@
c) indicatorii de renta(ilitate@
d) indicatorii de lic0iditate.
8". 5iscul presupune?
a) calcule fundamentate pe o e#perien+ trecut+ sau pe date suficiente pentru a putea calcula
pro(a(ilitatea producerii unui anumit eveniment economic@
() un num+rul redus al cunotinelor certe sau c0iar lipsa acestora referitoare la consecinele
unei aciuni@
c) calcul informaional (a-at pe o e#perien+ trecut+ e#trem de vast+ sau pe date
informaionale7 put8ndu&se face astfel estim+ri privind pro(a(ilitatea consecinelor unor
aciuni sau a ivirii unui eveniment.
81. 5iscul economic poate fi?
a) riscul n afaceri este generat de evoluia progresului te0nic n ritm rapid i consecinele sale
greu de st+p8nit@
() riscul financiar ce decurge din situaia financiar+ a firmei iLsau proporia mare a
mprumuturilor sale luate de la (+nci@
c) riscul de ruin+ 'faliment) apare atunci c8nd firma a4unge ntr&o situaie deose(it de grea.
82. Gup+ gravitatea prime4diei i consecinele asupra situaiei firmei7 riscul poate fi?
a) riscul de faliment@
() riscul de insolva(ilitate@
c) riscul pierderii autonomiei@
d) riscul sc+derii renta(ilit+ii.
83. 5iscul de faliment apare atunci c8nd?
a) firma a4unge ntr&o situaie deose(it de grea7 practic fiind condamnat+ la dispariie@
() firma nu mai poate face fa+ pl+ilor. Incapacitatea de a&i lic0ida anga4amentele@
c) este un risc mai mult de natur+ financiar+7 care e#prim+ faptul c+ la o cretere de capital7
(eneficiul net nu crete n aceeai proporie7 semnal8ndu&se fenomenul de diluare.
128
RSPUNSURILE TESTELOR $RIL
1. a7 (7 c7 d
2. a7 (7 d7 e
3. (7 c
4. a7 c7 d
5. (
. a7 (7 c
2. a7 (7 d7 e
8. a7 (
*. a7 (7 d
1". a7 (
11. a7 (7 c7 e
12. a7 c
13. (7 c
14. c7 d
15. a7 c
1. a7 (7 c
12. a7 (
18. a7 (7 c
1*. a7 c7 d7 e7 f
2". a7 (7 c7 d
21. a7 (7 c
22. a7 c
23. a7 (7 d
24. a7 c7 d
25. a7 c7 d
2. a7 (7 c
22. a7 (7 d7 e
28. a7 (7 d
2*. (7 c7 e
3". a7 (7 c7 d
31. c
32. a7 (7 c
33. a. (. d. e
34. (7 d
35. a7 c
3. (7 c
32. (7 c
38. a7 c7 d7 e
3*. (7 d
4". (7 c
41. (7 c
42. (7 c
43. a7 (7 d
44. a7 c7 d
45. a7 (
4. a7 c7 d7 e
42. a7 c
48. a7 c7 d7 e7 g
4*. a7 c7 d
5". a7 (7 d7 e7 f
51. a7 (7 c7 d
52. a7 (7 d7 e
53. (7 d
54. (
55. (
5. a
52. a
58. a7 (7 c7 d7 e
5*. a7 c
". a7 c
1. a7 c
2. a7 (7 c
3. a7 (7 d7 e7 f
4. a7 (7 c
5. a7 (7 d7 e7 f
. a7 (7 c
2. a7 (7 c
8. a7 (
*. a7 c7 d7 e
2". a. (. c
21. a7 (7 d7 e7 f
22. (
23. d
24. c
25. a7 (7 c
2. a7 c7 d
22. a7 c7 d7 e
28. a7 (7 c7 d7 e
2*. a7 c7 d
8". a7 c
81. a7 (
82. a7 (7 c7 d
83. a
12*
MIC DICIONAR DE TERMENI UTILIZAI %N FUNDAMENTAREA INVESTIIILOR
*ctuali)are J raionament economic prin care se determin+ preuirea 'evaluarea) pre-ent+ a
unui venit7 (un7 activ7 utilitate viitoare. =n cadrul acestui raionament se ine seama de factorul timp i
de condiiile de modificare ale fiec+rei perioade.
*utofinanare $finanare intern'& J asigurarea desf+ur+rii activit+ii agenilor economici
satisfacerea nevoilor curente de producie7 a celor de investiii i a altor necesit+i de resurse proprii
f+r+ a apela la surse e#terne7 este deci capacitatea de acumulare intern+ a unei ntreprinderi.
Cas,#flo2 J flu#urile n numerar ale ncas+rilor i pl+ilor unei ntreprinderi@ cel mai adesea
indic+7 printr&o form+ ta(elar+7 totalitatea resurselor i o(ligaiilor de plat+ ale unei ntreprinderi7
pun8nd n eviden+ sursele de autofinanare ale acesteia.
C,eltuieli J e#presie (+neasc+ a factorilor de producie consumai pentru producerea i
desfacerea unei m+rfi sau a unui serviciu.
3iscontare J operaiunea prin care se determin+ valoarea actual+ a unui venit viitor7 lu8ndu&se
n consideraie raportul dintre cererea i oferta de (unuri i de active financiare7 evoluia costurilor7 a
te0nologiilor de fa(ricaie. 1+rimea re-ultat+ din aceast+ operaiune e#prim+ inversul do(8n-ii
compuse.
(fect de levier J sporirea renta(ilit+ii capitalurilor proprii ale unei ntreprinderi ca urmare a
efectelor po-itive ale capitalului mprumutat. Condiia producerii efectului de levier este reali-area unei
renta(ilit+i a capitalului total superioar+ fa+ de costul capitalului mprumutat.
(ficien' economic' J presupune7 fie ma#imi-area efectelor o(inute cu resursele utili-ate i
consumate7 fie o(inerea efectelor necesare cu minimum de c0eltuieli de resurse economice. %a nivel
microeconomic7 eficiena economic+ are ca form+ principal+ de apreciere rentabilitatea firmei7 iar la
nivelul economiei naionale forma principal+ este productivitatea muncii naionale7 cel mai important
factor de cretere economic+ intensiv+.
(alonare J aciunea de a reparti-a un ntreg n mai multe p+ri la intervale succesive dinainte
sta(ilite i re-ultatele acesteia.
4inanare J aciunea de asigurare a mi4loacelor (+neti necesare acoperirii c0eltuielilor cerute
de reali-area unui proiect economic7 a unei activit+i economice i sociale.
Imo%ili)'ri J investirea de disponi(ilit+i (+neti mari ntr&o ntreprindere sau afacere.
Incertitudine J situaie n care re-ultatele unei deci-ii nu sunt certe. 9ormal7 incertitudinea
corespunde ca-ului n care re-ultatele acoper+ mai multe alternative posi(ile7 spre deose(ire de
certitudine7 care desemnea-+ sigurana deci-iei.
Indicator economic J e#presia numeric+ 'cifric+) a laturii cantitative a fenomenelor i
proceselor economice7 n condiii concrete de timp i loc.
Informati)are J proces de prelucrare n regim de asistare cu calculatorul a funciunilor de ordin
te0nologic7 educaional7 conceptual etc.7 ale unui sistem&o(iect de tip firm+ de afaceri7 instituie
administrativ+ sau socio&cultural+7 (a-at+ pe calculatoare i telecomunicaii7 i cerinele informaionale
de e#ercitare a funciunilor sistemului&o(iect@ acest proces conduce la n-estrarea fiec+rui sistem&o(iect
cu un sistem informatic propriu7 care i asigur+ o infrastructur+ integratoare pentru efectuarea
operaiilor de culegere7 transmitere7 prelucrare7 memorare i reg+sire a informaiilor n form+
electronic+.
Investiia direct' J cuprinde totalitatea c0eltuielilor prev+-ute n documentaia previ-ionat+ de
un agent economic n vederea reali-+rii nemi4locite a unor o(iective de investiii noi7 nlocuirea7
moderni-area sau de-voltarea unor ntreprinderi de4a e#istente n diferite ramuri ale economiei.
Investiie J totalitatea c0eltuielilor care se fac pentru cump+rarea (unurilor de capital.
13"
Investiii %rute J dac+ la investiia net+ se adaug+ amorti-area7 care are ca scop principal
nlocuirea capitalului fi# u-at7 se o(ine investiia brut7 ce contri(uie la creterea a(solut+ a capitalului
fi#.
Investiii colaterale J c0eltuielile pentru efectuarea unor lucr+ri legate teritorial i funcional de
o anumit+ investiie direct+ i se refer+ concret la? construirea de conducte pentru alimentarea cu ap+7
ga-e7 canali-are7 energie termic+7 linii de transport a energiei electrice7 reele de telecomunicaii7
inclusiv racordurile la reele pu(lice7 c+i i drumuri de acces etc.7 necesare punerii n funciune i
e#ploat+rii capitalului fi# creat prin investiia direct+ sau de (a-+.
Investiii conee J c0eltuielile de investiii necesare a se efectua n alte ramuri sau domenii
pentru a putea pune la dispo-iia investiiei directe sau de (a-+ utila4e7 materii prime7 com(usti(ili7
energie7 c+i de comunicaii7 dot+ri social culturale etc. Investiiile cone#e nu se includ n valoarea total+
a o(iectului re-ultat din investiia direct+7 deoarece ele repre-int+ investiii directe n domeniul n care
se reali-ea-+.
Investiii de de)voltare J se refer+ la toate investiiile ntreprinderii care contri(uie la
de-voltarea activit+ii sale i care au drept scop creterea capacit+ii de producie a unei firme7 cretere
determinat+ de modificarea cererii pentru produsele firmei sau lansarea de produse noi.
Investiii de moderni)are J au n vedere doar ameliorarea condiiilor de producie cu sau f+r+
modificarea volumului produciei. Ge aici7 re-ultatul este de a o(ine o economie la costurile de
producie i m(un+t+irea renta(ilit+ii activelor ntreprinderii.
Investiii nete J sunt constituite din sumele de (ani ce provin din produsul naional net i au ca
scop sporirea capitalului fi# i a stocurilor de materii prime i materiale.
"easing J operaiunea prin care la o locaie 'nc0iriere) de ec0ipamente mo(iliare sau
imo(iliare se asocia-+ o eventual+ cump+rare7 ulterioar+7 n m+sura n care c0iria poate fi asimilat+ n
contul preului final pentru ec0ipamentul respectiv. Pentru cel ce are nevoie de ec0ipamente i recurge
la leasing7 se reali-ea-+ o finanare simpl+ i rapid+ pentru ntreaga investiie7 dar are un cost relativ
ridicat. .ceast+ form+ de finanare este sensi(il+ la con4unctur+.
Productivitatea muncii J eficiena7 rodnicia cu care este utili-at factorul de producie munc+.
Poate fi interpretat+ ca for+ productiv+ a muncii.
Profit J venitul adus de capitalul utili-at ntr&o ntreprindere. Ca m+rime este diferena dintre
ncas+rile efective 'sumele de ncasat) i totalul c0eltuielilor aferente.
Profita%ilitate J indicator de renta(ilitate egal cu diferena dintre renta(ilitatea financiar+ i rata
real+ a do(8n-ii. .cest indicator 4oac+ un rol determinant n deci-ia de a investi7 deoarece permite
compararea efectelor 'avanta4elor) investiiei productive cu cele ale plasamentului financiar.
Program de investiii J au la (a-+ ideea c+ investiiile sunt mi4loacele prin care se fi#ea-+
de-voltarea ntreprinderii pe termen lung7 evoluia eficienei i po-iiei n mediul din care face parte.
.stfel7 ntr&un program de investiii se sta(ilesc o(iectivele7 performanele7 aciunile i mi4loacele
necesare atingerii o(iectivelor7 precum i modul de com(inare i folosire a acestor mi4loace.
Proiect de investiii J este definit ca un ansam(lu optimal de aciuni de investiii (a-ate pe o
planificare sectorial+7 glo(al+ i coerent+7 pe (a-a c+reia7 o com(inaie definit+ de resurse umane7
materiale etc. provoac+ o de-voltare economico&social+ determinat+.
5ata profitului J indicator relevant pentru m+rimea i dinamica profirului7 care se calculea-+ ca
raport procentual ntre masa 'volumul) profitului i costuri7 volumul capitalului sau cifra de afaceri.
5enta%ilitate J form+ a eficienei economice care evidenia-+ capacitatea agenilor economici
de a reali-a profit. 1+rimea profitului repre-int+ e#presia a(solut+ a renta(ilit+ii n m+rime relativ+7 se
e#prim+ prin rata renta(ilit+ii 'profitului). $ investiie este considerat+ renta(il+ dac+ rata renta(ilit+ii
este superioar+ ratei do(8n-ii practicate la depo-itele (ancare. 5ata renta(ilit+ii se calculea-+ ca raport
procentual ntre profitul net i capitalul permanent sau ntre profitul net i cifra de afaceri.
5estructurare J aciunea de reorgani-are i nnoire a economiei7 g0idat+ de criteriul
performanei i eficiene7 care duce la crearea unor noi structuri J pe forme de proprietate7 pe ramuri7
131
su(ramuri i sectoare de activitate7 dup+ modul de organi-are i nivelul te0nologic etc. J n concordan+
cu interesul general pentru progresul economiei naionale i (un+starea populaiei.
5isc H un calcul informaional (a-at pe o e#perien+ trecut+ e#trem de vast+ sau pe date
informaionale7 put8ndu&se face astfel estim+ri privind pro(a(ilitatea consecinelor unor aciuni sau a
ivirii unui eveniment.
Studiu de fe)a%ilitate J ansam(lul de piese scrise privind necesitatea viitorului o(iectiv7 sursele
de aprovi-ionare cu materii prime i pieele de desfacere7 asigurarea capitalului J lic0idit+i i credite
etc. !tudiul de fe-a(ilitate se concreti-ea-+ ntr&un proiect n care se definesc i anali-ea-+ elementele
critice legate de reali-area unui produs mpreun+ cu variantele de a(ordare. =n mod sintetic7 studiul se
refer+ la o anumit+ capacitate de producie7 la un amplasament de4a ales7 o anumit+ te0nologie7 anumite
costuri de investiii7 de producie i cu venituri astfel nc8t s+ asigure o renta(ilitate corespun-+toare a
investiiei.
132