Sunteți pe pagina 1din 3

Management Curs 2

Structuri organizatorice 1. Structura organizatorica : definire ; elemente componente. Structura organizatorica reprezinta ansamblul de compartimente dintr-o firma , institutie , modul lor de constituire , grupare si subordonare , precum si relatiile care se stabilesc intre acestea. In cadrul unei structure organizatorice se pot regasi integral sau partial urmatoarele functiuni specific unei intreprinderi : Functiunea de productie Functiunea de cercetare , dezvoltare Functiunea de personal ( de resurse umane ) Functiunea financiar-contabila Functiunea administrative Functiunea de mentenanta

Principalele componente ale unei structure organizatorice sunt urmatoarele : a) Postul : reprezinta ansamblul de sarcini competente si responsabilitati care revin unei singure persoane si sunt prevazute alaturi de alte elemente specific in fisa postului. - Sarcina : reprezinta o atributie , o indatorire ce revine titularului unui post pentru atingerea unor obiective. - Competenta : este capacitatea titularului unui post de a indeplini o anumita sarcina si de a se pronunta in legatura cu anumite problem ( competenta este determinate de pregatire , experienta , aptitudini , atitudine). - Responsabilitatea : obligatia titularului unui post de a indeplini anumite sarcini. b) Functia : reprezinta totalitatea posturilor cu aceleasi caracteristici principale. Functiile dintr-o organizatie pot fi : Functii de conducere Functii de executie Toate aceste fiind prezentate intr-un document intitulat STAT DE FUNCTII. c) Ponderea ierarhica ( Sfera de autoritate sau norma de control ) : reprezinta numarul de salariati condusi in mod nemijlocit , direct , de un cadru de conducere ( nr.de subordonati ai unui sef). Se stabileste in functie de caracterul de serie al productiei , complexitatea procesului tehnologic , experienta si pregatirea managerilor si subordonatilor , gradul de motivare al salariatilor , dispersia activitatilor , etc. d) Compartimentul : reprezinta ansamblul de posture omogene precum si complementare care prin activitatea lor contribuie la atingerea acelorasi obiective.

Intr-o firma pot exista 2 categorii de compartimente : Compartimente operationale ( in care se desfasoara procese tehnologice ) . Sunt sectii si ateliere. Compartimente functionale ( in care se desfasoara activitati de proiectare , financiare , resurse umane , comerciale ). Sunt servicii si birouri.

e) Nivelul ierarhic : reprezinta totalitatea compartimentelor de aceeasi natura situate la aceeasi distanta organizatorica fata de conducerea firmei. Exemplu : toate atelierele formeaza un nivel ierarhic. f) Relatiile organizatorice : reprezinta totalitatea legaturilor oficiale si neoficiale ce se stabilesc intre salariatii si compartimentele unei firme.

2. Relatii organizatorice.

Relatii organizatorice { { { {

Relatiile ierarhice : sunt relatii intre sef-subordonat bazate in primul rand pe decizii pe care conducerea le adopta si salariatii , angajatii trebuie sa le execute. Relatiile functionale : sunt legaturi prin care compartimentele functionale isi manifesta autoritatea asupra tuturor compartimentelor din firma pe baza unor procedure de lucru , regulamente , proiecte , studii , analize , etc. Relatiile de stat major : statul major reprezinta un colectiv de specialist care realizeaza anumite studii si analize pregatind astfel o baza documentara pentru adoptarea unor decizii de catre conducerea superioara a firmei. Totodata ei pot actiona in numele conducerii prin delegare de responsabilitate la diferite niveluri ierarhice. Notiunea de stat major se aplica sub diferite denumiri precum : asistenti manager , analisti , etc. Relatiile de control : se manifesta intre diferitele compartimente de control ( CTC , CFI ) si celelalte companii in scopul prevenirii si corectarii unor disfunctionalitati de ordin ethnic , financiar.

Relatiile de cooperare : se stabilesc intre salariatii din cadrul aceluiasi compartiment sau din compartimente diferite , avand ca scop inlesnirea rezolvarii unor problem fara a mai fi necesara interventia managerilor de pe nivelurile ierarhice superioare. Relatiile de reprezentare : sunt relatii de parteneriat care se stabilesc intre conducerea organizatiei si reprezentanti ai diferitelor grupari salariale. ( Management Sindicate ). Relatii informale : sunt legaturi care se stabilesc intre salariatii unei firme pe baza impartasirii unor valori commune privind : Aspecte profesionale Aspecte culturale Aspect de varsta Relatii anterioare angajarii Simpatii Aceste relatii avand un rol foarte important in intarirea sau slabirea relatiilor formate ( acestea fiind relatii oficiale impuse prin regulamente si decizii ).