Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA PETROL I GAZE DIN PLOIETI Departamentul de pregtire a pers nalului dida!ti! Pr gram de " rmare !

ntinu # $ANAGE$ENT EDU%A&IONAL EUROPEAN

UNIVERSITATEA PETROL I GAZE DIN PLOIETI Departamentul de pregtire a pers nalului dida!ti! Pr gram de " rmare ! ntinu # $ANAGE$ENT EDU%A&IONAL EUROPEAN

Man agementul resurselor umane se definete prin aplicarea atribuiilor / funciilor manageriale la domeniul specific al resurselor umane , avnd un rol deosebit de important n funcionarea i dezvoltarea unei organizaii. Astfel, deciziile adoptate n acest domeniu au efecte variate asupra organizaiei , dar i asupra resurselor sale umane ca indivizi sau ca grupuri de indivizi; orice dezechilibru n acest domeniu poate genera disfuncii la nivelul funcion rii organizaiei ; prin intermediul strategiilor adresate resurselor umane, organizaia poate genera schimb ri individuale , pe care personalul le transfer i la mediul e!terior. "erformana unei organizaii depinde n mare parte de performana resurselor umane pe care le deine , managerii unei astfel de organizaii trebuind s #i asume responsabilit i specifice n raport cu aceste resurse. $n acest sens , managementul resurselor umane trebuie s in cont de % utilizarea optim a potenialului uman e!istent, investiie n dezvoltarea resurselor umane, estimarea necesarului de competene pentru intervalul urm tor. &a nivelul fiec rei organizaii , managementul resurselor umane i propune dezvoltarea i eficiena unor domenii precum % atragerea resurselor umane necesare, dezvoltarea resurselor umane e!istente, motivarea lor, meninerea resurselor umane care corespund cerinelor organizaionale. 'n intervalul () septembrie *++, - () septembrie *++. num rul elevilor din /rupul 0colar "lopeni s#a modificat dup cum se observ din tabelul de mai 1os %
2abel nr.(

NUMAR ELEVI
TOTAL Din care: n !"!#$n% &ice' (i 3lasa a '4 a 3lasa a 4 a 3lasa a 4' a 3lasa a 4'' a n !"!#$n% &ice' *era& 3lasa a 4' a seral 3lasa a 4'' a seral 3lasa a 4''' a seral +c,a&a -e ar%e .i #e*erii 3lasa a '4 a 3lasa a 4 a 3lasa a 4' a 3lasa a 4'' a 3lasa a 4''' a An'& II /r,0e*i,na&! An'& III /r,0e*i,na&!

2004-2005
1040 546 (5+ (56 (,* (5) 5) 5, # *) 144 (,, # # # # 142 )6

2005-2006
872 4)5 ((* ((. (*. (56 64 5, 5+ # 313 67 ((, (+5 # # # #

2006-2007
843 501 ((( ((5 ((7 (7( )1 5* 57 *5 251 .. )5 7, ). # # #

2007-2008
806 420 (+) 6. (+* (+) )4 57 *) 5) 2)2 .8 ,6 ,7 *8 ,( # #

UNIVERSITATEA PETROL I GAZE DIN PLOIETI Departamentul de pregtire a pers nalului dida!ti! Pr gram de " rmare ! ntinu # $ANAGE$ENT EDU%A&IONAL EUROPEAN +c,a&a -e #ai.%ri 53 # # #
2abel nr.*

2004-2005
n !"!#$n% &ice' (i n !"!#$n% &ice' *era& +c,a&a -e ar%e .i #e*erii An'& II /r,0e*i,na&! An'& III /r,0e*i,na&! +c,a&a -e #ai.%ri TOTAL 546 5) 144 142 )6 53 1040

2005-2006
4)5 64 313 # # # 872

2006-2007
501 )1 251 # # # 843

2007-2008
420 )4 2)2 # # # 806

RE1ARTI2IA REDU3ERII NUM4RULUI DE ELEVI

2@2A& (++: 6+: 8+: .+: 7+: )+: ,+: 5+: *+: (+: +:
*++,#*++) *++)#*++7 *++7#*++. *++.#*++8

0coala de maitri

1040 53 96 142 144 59 546

872 0 313 64 495

843 0 251 91 501

806 0 292 94 420


Anul ''' profesional Anul '' profesional 0coala de arte i meserii $nv mnt liceu seral $nv mnt liceu zi 9iagrama nr.(

Astfel, ntr#un interval de patru ani , num rul total al elevilor colii a sc zut cu *5, , ceea ce nseamn reducerea cu apro!imativ **,) : a efectivului de elevi al colii, cea mai mare sc dere avnd loc intre anii *++,/*++) si *++)/*++7 cu (78 de elevi . 3auzele acestei micor ri a num rului elevilor sunt n cea mai mare parte de ordin social sau economic. Astfel oraul "lopeni a suferit o continu depopulare datorit desfiin rii multor locuri de munc n ;.3."lopeni ;.A. unde ma1oritatea p rinilor elevilor colii erau anga1ai . Aceasta a avut drept consecin migrarea unor familii n mediul rural din mpre1urimi <comunele " uleti, 3ocor tii#Mislii , 9umbr veti , = rbil u etc.> sau n oraele din apropiere - "loieti , ;l nic, ? icoi - unde adulii i#au putut g si alte locuri de munc . @ alt cauz a sc derii continue a num rului de elevi la /rupul 0colar "lopeni o reprezint migrarea familiilor n alte ri < 'talia , ;pania , ?elgia , 3ipru etc. > , apro!imativ *+: din populaia oraului fiind plecat n str in tate. Muli elevi erau l sai n gri1a bunicilor sau a altor rude , iar la un moment dat p rinii au considerat necesar ntregirea familiei , astfel nct copii au a1uns i ei n alte ri europene. 5

UNIVERSITATEA PETROL I GAZE DIN PLOIETI Departamentul de pregtire a pers nalului dida!ti! Pr gram de " rmare ! ntinu # $ANAGE$ENT EDU%A&IONAL EUROPEAN

Analiznd datele din tabele i graficul se observ o sc dere mai accentuat a num rului de elevi din nv mntul liceal < clasele a '4 a respectiv a 4 a >de la ),7 n anul colar *++,/*++) la ,*+ n anul *++./*++8. 9e asemenea , se poate observa c sc derea nregistrat n intervalul *++7/*++. # *++./*++8 este mult mai mare dect cea nregistrat n intervalul *++,/*++) *++)/*++7 , respective de 8( de elevi . $n acelai interval structura pe se!e se prezint astfel %
2abel nr.5

;e! / an colar

2004-2005 $nv. liceu zi Aseral 0c. de arte i meserii (.7 *)6 ,5)

2005-2006 $nv. liceu zi Aseral *,) 5(, ))6 0c. de arte i meserii (,. (77 5(5

2006-2007 $nv. liceu zi Aseral *77 5*7 )6* 0c. de arte i meserii (+8 (,5 *)(

2006-2007 $nv. liceu zi Aseral (68 5(7 )(, 0c. de arte i meserii 67 (67 *6*

5e#inin Ma*c'&in TOTAL

*8* 5*5 7+)

STRU%TURA PE SE'E A POPULATIEI S%OLARE DIN GRUPUL S%OLAR PLOPENI


700 600 500 400 300 c. de arte i meserii c. de arte i meserii c. de arte i meserii nv. liceu zi +seral nv. liceu zi +seral nv. liceu zi +seral 100 0 nv. liceu zi +seral 200 c. de arte i meserii eminin !asculin "#"$%

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2006-2007

9iagrama nr.*

$n ceea ce privete structura pe se!e a populaiei colare se constat c num rul fetelor este mai mic n fiecare an colar chiar dac avem i clase de industrie uoar la coala de arte i meserii. $n ceea ce privete num rul total el elevilor colii , dup se!e, se observ i n num rul total al elevilor aceeai tendin de cretere a se!ului masculin n fiecare an colar.

UNIVERSITATEA PETROL I GAZE DIN PLOIETI Departamentul de pregtire a pers nalului dida!ti! Pr gram de " rmare ! ntinu # $ANAGE$ENT EDU%A&IONAL EUROPEAN

STRU%TURA PE SE'E A ELEVILOR

700 600 500 400 300 200 100 0

2004 - 2005

2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008

%&'() *$! %&'() *$! %&'() *$! %&'() *$!

9iagrama nr.5

9up studiul limbilor str ine , situaia se prezint astfel %


2abel nr.,

2004-2005 Li#6a 0rance(a 9in care% TOTAL 1040 605 435 658 658 -

2005-2006 872 55) 313 655 55) )6

2006-2007 843 5)2 251 721 5)2 130

2007-2008 806 512 2)2 806 512 2)2

n !"!#$n% &icea& (i 7 *era& +c,a&a -e ar%e *i #e*erii Li#6a en8&e(a 9in care % TOTAL

n !"!#$n% &icea& (i 7 *era& +c,a&a -e ar%e *i #e*erii

RE1ARTI2IA DU14 9TUDIUL LIM:ILOR 9TR4INE


700 600 500 400 300 200 100 0 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

&imba francez 2@2A& 'nvatamant liceal zi A seral ;coala de arte si meserii &imba engleza 2@2A& 'nvatamant liceal zi A seral ;coala de arte si meserii

9iagrama nr.,

UNIVERSITATEA PETROL I GAZE DIN PLOIETI Departamentul de pregtire a pers nalului dida!ti! Pr gram de " rmare ! ntinu # $ANAGE$ENT EDU%A&IONAL EUROPEAN

Bum rul total al elevilor care studiaz limba francez a sc zut odat cu sc derea num rului total al elevilor. $n fiecare an colar limba englez a ctigat tot mai multe ore datorit faptului c la clas prin planurile#cadru se studiaz dou limbi str ine drept urmare n anul colar *++. - *++8 ele sunt distribuite n mod egal.

Li#6i&e *%r!ine -i*%ri6'i%e /e cic&'ri -e ;n !"!#$n%


0coala de arte si meserii $nv mnt liceal zi A seral &imba engleza 2@2 A& 0coala de arte si meserii $nv mnt liceal zi A seral &imba franceza 2@2 A&

100+

50+

0+ 2004- 20052005 2006 2006- 20072007 2008

9iagrama nr.)

&a nv mntul liceal zi i seral toi elevii nva ambele limbi str ine , sc derea num rului acestora datorndu#se numai sc derii num rului total de elevi i nu datorit unei schimb ri n curriculum; 9in tabelul de repartiie al limbilor str ine studiate n coal se observ foarte uor creterea orelor de limba englez dar nu n detrimentul celor de limba de francez ci ca disciplin de sine st t toare fiind a doua limb de studiu. Cepartiia elevilor dup num rul limbilor str ine studiate se prezint astfel%
2abel nr.)

Nr< &i#6i *%r!ine 2004 - 2005 1040 658 AN +3OLAR 2005 - 2006 2006 - 2007 872 843 655 721 2007 - 2008 806 806

1 Li#6! *%r!in! 2 Li#6i *%r!ine

2 %im,i str-ine

Br. limbi str ine AB 03@&AC *++. # *++8 Br. limbi str ine AB 03@&AC *++7 # *++. Br. limbi str ine AB 03@&AC *++) # *++7 Br. limbi str ine AB 03@&AC *++, # *++)

1 %im,str-in-

500

1000

1500

9iagrama nr.7

UNIVERSITATEA PETROL I GAZE DIN PLOIETI Departamentul de pregtire a pers nalului dida!ti! Pr gram de " rmare ! ntinu # $ANAGE$ENT EDU%A&IONAL EUROPEAN

9inamica num rului personalului ncadrat la /rupul 0colar "lopeni se observ foarte bine n tabelul de mai 1os:
2abel nr.7

1er*,na& ;nca-ra%
2004=2005

N'#!r
2005=2006 2006=2007 2007=2008

1er*,na& -i-ac%ic 3u funcii de conducere "rofesori 'ngineri Maitri instructori 1er*,na& -i-ac%ic a'>i&iar 1er*,na& -e ;n%re"inere .i ,/era"i,na&

63 * 5. (. 6 ) 14

5) * 57 () 8 ) 14

61 * 58 () 8 8 11

57 * 58 (* . 8 12

Astfel num rul persoanelor anga1ate la /rupul 0colar "lopeni a suferit o fluctuaie in intervalul de patru ani analizat de la 75 cadre didactice n 2004=2005 la ). n 2007=2008 , consecin a sc derii num rului de elevi precum i a mplinirii vrstei de pensionare. 1ER9ONAL N3ADRAT LA ?RU1UL +3OLAR 1LO1ENI 70 60 50 40 30 20 10 0 *++,/*++) *++)/*++7 *++7/*++. *++./*++8
9iagrama nr..

63

59

61

57 38 38

37

36

"ersonal didactic 3u funcii de conducere "rofesori 'ngineri

17 9 2 2

15 8 2

15 8 2

12

Maitri instructori

;tructura pe se!e a personalului didactic ncadrat n diferite funcii %


2abel nr..

1er*,na& -i-ac%ic
2004=2005 5 M

9e>'&
2005=2006 5 M 2006=2007 5 M 2007=2008 5 M

1er*,na& -i-ac%ic %,%a& "rofesori 'ngineri Maitri instructori

37 ** (+ )

25 (8 * )

3) *( (+ 8

20 (( , )

43 *( (* 7

18 (+ 5 )

42 *. (( ,

15 6 * , .

UNIVERSITATEA PETROL I GAZE DIN PLOIETI Departamentul de pregtire a pers nalului dida!ti! Pr gram de " rmare ! ntinu # $ANAGE$ENT EDU%A&IONAL EUROPEAN
2004.2005 2005.2006 2006.2007 2007.2008

STRU%TURA PE SE'E A PERSONALULUI (N%ADRAT


!

*e/ul

"ersonal didact ic t otal "rofesori

!
'ngineri

20

40

60

80

100

M aitri instructori

9iagrama nr.8

9ac n structura pe se!e a elevilor b ieii erau mai muli dect fetele , n structura pe se!e a cadrelor didactice ncadrate situaia este alta % se!ul feminin domin net se!ul masculin. Astfel, ponderea cadrelor didactice de se! masculine este sub 5+: din totalul cadrelor didactice in fiecare an din perioada analizata. Ceferitor la ponderea persoanelor de se! feminin , acesta se menine in 1ur de .+: i chiar peste, n toi anii analizai ns se observ sc derea continu de#a lungul acestei perioade. Analiznd structura populaiei n funcie de vrst se constat % *++,/*++) *++./*++8 ;ub 5+ ani (+ - (): 7 - (+: 5( - ,+ ani *, - 58: (6 - 5*: ,( - )+ ani *+ - 5(: *) - ,5: "este )+ ani 6 -(,: . - (*: 3adrele didactice cu vrsta sub 5+ ani reprezenta n anul colar *++,/*++) apro!imativ () : din totalul cadrelor didactice pe cnd n anul colar *++./*++8 reprezint numai (+: din total; Aceeai sc dere se sesizeaz i la cadrele didactice cu vrste ntre 5( i ,+ ani; n procent de 58: n anul colar *++,/*++), respectiv 5*: n anul colar *++./*++8. &a cadrele didactice cu vrsta cuprins ntre ,( - )+ ani se poate observa o schimbare a proporiei i anume 5(: n anul colar *++,/*++) i ,5: n anul colar *++./*++8. &a grupa de vrst peste )+ ani se constat o schimbare aproape negli1abil i anume (,: n anul colar *++,/*++) i (*: n anul colar *++./*++8. 9TRU3TURA 1O1ULA2IEI N 5UN32IE DE V@R9T4
2abel nr.8

9'6 30 ani 31 B 40 ani 41 B 50 ani 1e*%e 50 ani

2004 - 2005 15A 38A 31A 14A

2007 - 2008 10A 32A 43A 12A

UNIVERSITATEA PETROL I GAZE DIN PLOIETI Departamentul de pregtire a pers nalului dida!ti! Pr gram de " rmare ! ntinu # $ANAGE$ENT EDU%A&IONAL EUROPEAN

),+ )*+ ,+

-/+

0-+

)/+

/,,3 2 /,,.

-.+

-)+

)0+

/,,0 2 /,,*

/,+

0,+

1,+

.,+

),,+ )/,+

*u, 30 ani 41 0 50 ani

31 0 40 ani 1este 50 ani


9iagrama nr.6

;e constat tendina de mb trnire a cadrelor didactice din /rupul 0colar "lopeni.

?'?&'@/CAD'E

;ituaiile statistice privind num rul de elevi la nceputul anului colar. Dia de ncadrare a personalului didactic. ;ituaiile statistice privind num rul de persoane i vrsta lor. 9osarele comisiilor metodice din coala.