Sunteți pe pagina 1din 35

MINISTERUL AGRICULTURII I INDUSTRIEI ALIMENTARE AL REPUBLICII MOLDOVA

Colegiul Agricol din aul

LUCRRI DE LABORATOR PENTRU PRACTICA DE INSTRUIRE LA LIMBAJUL DE PROGRAMARE C


!" #In$or%a&ica# ''''''''''''''''''''''''''''''''''

Lucrare practica Nr 1 Tema: Programe liniare.


1.Scopul. ( O)inerea de*rinderii *rac&ice de ela)orare i de*+narea *rogra%eleor( (, S&udierea i u&ili-area in.&ruciunilor de )a-a a li%)a/ului *en&ru ela)orea *rogra%elor liniare( 2.Cunotinte necesare. ,( De*rinderi de lucru cu calcula&orul .i %ediul de lucru( ,(, Ti*uri de da&e .i%*le( ,(0 Sin&a1a i %odul de u&ili-are a in.&ruciunilor .i%*le( ,(2 Sin&a1a i %odul de u&ili-are a $unciilor ar&i%e&ice i &rigono%e&rice( 3. Coninutul temei. 0( S&udierea *rincii*ilor $unda%en&ale de lucru 3n %ediul de *rogra%are .i a %eniurilor de dialog *rinci*al( 0(, In.uirea in.&ruciunilor de ci&ire i a$iare a da&elor( 0(0 Ela)orarea i de*+narea *rogra%ului( 4.Coninutul raportului. 2( Te%a i .co*ul lucr+rii( 2(, Condiia *ro)le%ei( 2(0 Sc4e%a )loc a algori&%ului( 2(2 Li.&ingul *rogra%ului( 2(" Re-ul&a&ul calcului cu anali-a corec&i&udinii( 2(5 De.crierea in.&ruciunilor $olo.i&e 3n *rogra%( 2(6 Conclu-ii( 5.Exemplu de program( Calculai 7aloriile 8 .i 9 con$or% $or%uleleor:

Deoarece 7alorile ;<%<) .i 1 nu .un& de&er%ina&e<7or $i in&rodu.e de u&ili-a&or( Sc4e%a )loc a a*rogra%ului(

Listingul programului. =include>.&udio(4? =include>conio(4? =include>%a&4(4? =include>.&dli)(4? 7oid %ain@7oidA B in& ;<%<)<1:$loa& $<CD *rin&$@ECulege nu%erele ;<%<)<1#AD .can$@EFdFdFdFd#<G;<G%<G)<G1#AD $H;I*oJ@&an@*oJ@%<0AA<,AK.Lr&@;I*oJ@%<,AK;I%K6AD CHe1*@*oJ@)<,AM2AM*oJ@.in@1N)A<,AD *rin&$@E8HF$<9HF$#<$<CAD ge&c4@AD O . !ariante. Calculai 7alorile $unciilor(

Lucrare practica Nr 2 Tema:"odi#iacrea masi$elor unidimensionale.


1.Scopul. ( O)inerea de*rinderii *rac&ice de ela)oraere i de*+narea *ogra%elor ciclice( (, S&udierea i u&ili-area in.&ruciunelor de )a-+ ale li%)a/ului *en&ru *relucrarea i %odi$icarea %a.i7elor unidi%en.ionale( 2. Cunotine necesare ,( De.crierea %a.i7elor unidi%en.ionale( ,(, Sin&a1a i %odul de u&ili-are a in.&ruciunii ciclice 8OR( 3.Coninutul temei. 0( S&udierea de$inirii %.i7elor unidi%en.ionale i $olo.irii in.&ruciunilor ciclice( 0(, In.uirea %e&odelor de in&roducere i a$iare a %a.i7elor unidi%en.ionale ( 0(0 In.uirea &e4nicilor i %e&odelor de *rogra%are la *relucrarea %a.i7elor *rin aran/area i 3nlocuirea ele%n&elor %a.i7uilui( 0(2 Ela)oararea algori&%ului de .oluionare a *ro)le%ei( 0(" Alc+&uirea i de*+narea *rogra%ului( 4.Coninutul raportului. 2( Te%a i .co*ul lucr+rii( 2(, Condiia *ro)le%ei( 2(0 Sc4e%a )loc a algori&%ului(

2(2 Li.&ingul *rogra%ului( 2(" Re-ul&a&ul calcului cu anali-a corec&i&udinii( 2(5 De.crierea in.&ruc&iunilor $olo.i&e in *rogra%( 2(6 Conclu-ii( 5.Exemplu dee program. E.&e da& un %a.i7 unidi%en.ional P cu n ele%en&e (Aran/ai ele%en&ele *ri%ei /u%+&ai din %a.i7 3n ordenea de.cre.c+&oare( A$iai %a.i7ul re-ul&a& ca r+.*un.( Schema bloc a programuli.

Listingul programului.

. !ariante. E.&e da& un %a.i7 unidi%en.ional cu n ele%en&e:

Lucrare practic% Nr.3 Tema: Prelucrarea masi$elor unidimensionale


( Scopul( ( ( O)inerea de*rinderii *rac&ice de ela)orare i de*+nare a *rogra%elor ciclice( (,( S&rudierea i u&ili-area in.&ruciunilor de )a-+ ale li%)a/ului *en&ru *relucrarea i calcularea %a.i7elor unidi%en.ionale( 2. Cunotine necesare . ,( ( De.crierea i iniiali-area %a.i7elor unidi%en.ionale ,(,( Sin&a1a i %odul de u&ili-are a in&ruciunii ciclice 8OR( 3. Coninutul temei. 0( ( In.uirea &e4niciilor i %e&odelor de *rogra%are la *relucrarea %a.i7elor *rin a$larea ele%en&elor %ini%ale i %a1i%ale <a .u%elor< *rodu.elor .i %ediilor ele%en&elor 3n %a.i7< co%*ararea ace.&ora( 0(,( Ela)orarea algori&%ului de .oluionare a *ro)le%ei( 0(0( Alc+&uirea i de*+narea *rogra%ului( 4. Coninutul raportului. 2( Te%a i .co*ul lucr+rii( 2(, Condiia *ro)le%ei( 2(0 Sc4e%a Q)loc a algori&%ului( 2(2 Li.&ingul *rogra%ului( 2(" Re-ul&a&ul calculelor cu anali-a corec&i&udinii( 2(5 De.crierea in.&ruc&iunilor *rinci*ale $olo.i&e 3n *rogra%( 2(6 Conclu-ii( 5.Exemplu de program. E.&e da& un %a.i7 unidi%en.ional P cu n ele%en&e(Co%*ara&i .u%a *ri%ei /u%a&a&i a %a.i7ului cu %edia ari&%e&ica la a doua /u%a&a&e a %a.i7ului(Sc4e%a )loc a *rogra%ului: Schema bloc a programuli.

Listingul programului: =include>.&dio(4? =include>conio(4? =include>%a&4(4? =include>.&dli)(4? Void %ain@7oidAB In& 1 R,ST<n<;<I<.HSD 8loa& %<. <HS<rHSD Prin&$ @EUnCulege %ari%ea %a.i7ului n>H,SUn#AD Scan$@EFd#<GnAD 8or@iHSDi>nDiKKAB Prin&$@VCulege ele%enu&ul FdUn#<iAD Scan$@EFd#<G1RiTADO Prin&$@EMa.i7ul ini&ial e.&e:Un#AD 8or@iHSDi>nDiKKAB Prin&$@EFd#<1RiTADO

I$ @$%od@n<,AHHSA;H$loor@nN,AD el.e ;H$loor@nN,AK D 8or@iHSDi>nDiKKAB I$@i>;A.KH1RiTDel.e B. H1RiTDrKKDOO MH. NrD Prin&$@EUnSu%a *ri%ei /u%a&a&i e.&e FdUn#<.AD Prin&$@EMedia la a doua /u%a&a&e e.&e F$#<%AD Ge&c4@ADO . !ariante. E.&e da& un %a.i7 unidi%en.ional cu n ele%en&e:

Lucrare practic% Nr.4 Tema: Calcularea masi$elor unidimensionale


1. Scopul. ( O)inerea de*rinderii *rac&ice de ela)orare i de*+nare a *rogra%elor ciclice( (, S&udierea i u&ili-area in.&ruciunilor de )a-a ale li%)a/ului *en&ru *relucrarea i calcularea %a.i7elor unidi%en.ionale( 2. Cunotine necesare ,( De.crierea i iniiali-area %a.i7elor unidi%en.ionale( ,(, Sin&a1a i %odul de u&ili-are a in.&ruciunii ciclice 8OR( 3. Coninutul temei 0( In.uirea &e4nicilor i %e&odelor de *rogra%are la *relucrarea %a.i7elor *rin a$larea ele%en&elor *are .au i%*are< %ini%ale i %a1i%ale *rin&er cele cu *o-iii *are .au i%*are( 0(, Ela)orarea algori&%ului de .oluionare a *ro)le%ei( 0(0 Alc+&uirea .i de*+narea *rogra%ului( 4. Coninutul raportului. 2( Te%a i .co*ul lucr+rii( 2(, Condi&ia *ro)le%ei( 2(0 Sc4e%aM)loc a algori&%ului( 2(2 Li.&ingul *rogra%ului( 2(" Re-ul&a&ul calculelor cu anali-a corec&i&udinii( 2(5 De.crierea in.&ruciunilor *rinci*ale $olo.i&e 3n *rogra%( 2(6 Conclu-ii( 5.Exemplu de program. E.&e da& un %a.i7 unidi%en.ional P cu n ele%en&e( Calculai .u%a ele%en&elor di7i-a)ile la 0 de *e *o-i&ii *are din %a.i7( Sc4e%a )loc a *rogra%ului:

Listingul programului:
=include>.&dio(4? =include>conio(4?

=include>%a&4(4? =include>.&dli)(4? 7oid %ain@7oidAB in& 1R,ST<n<I<.HSD *rin&$@EUnculege %ari%ea %a.i7ului n>H,SUn#AD .can$@EFd#<GnAD $or @iHSD i>nD iKKAB *rin&$@Eculege ele%en&al FdUn#<iAD .can$@EFd#<G1RiTADO *rin&$@E%a.i7ul ini&ial e.&e :Un#AD $or@iHSDi>nD iKKAB *rin&$@EFd#<1RiTADO $or @iHSDi>nD iKKAB i$ @@$%od@i<,AHHSAGG@$%od@1RiT<0AHHSAA .K1RiTDO *rin&$@EUn.u%aHFdUn#<.AD ge&c4@ADO .!ariante. E.&e da& un %a.i7 unidi%en.io%al cu n ele%en&e:

Lucrare practic% Nr.5 Tema:Crearea si prelucrarea masi$elor unidimensionale


1.Scopul. ( O)inerea de*rinderii *rac&ice de ela)orare i de*+nare a *rogra%elor ciclice( (, S&udierea i u&ili-area in.&ruciunilor de )a-+ ale li%)a/ului *en&ru crearea i *relucrarea %a.i7elor unidi%en.ionale( 2.Cunotine necesare. ,( De.crierea i iniiali-area %a.i7elor unidi%en.ionale( ,(, Sin&a1a i %odul de u&ili-are a in.&ruciunilor ciclice 8OR( 3.Coninutul temei. 0( In.uirea &e4nicilor i %e&odelor de *rogra%are la *relucrarea a doua %a..i7e *rin crearea unor %a..i7e noi 3n cadrul *rogra%ului< de&er%inarea 7alorii unei $uncii cu a/u&orul ele%en&elor %a.i7elor( 0(, Ela)orarea algori&%ului de .oluionare a *ro)le%ei( 0(0 Alc+&uirea i de*+narea *rogra%ului( 4.Coninutul raportului. 2( Te%a i .co*ul lucr+rii( 2(, Condiia *ro)le%ei( 2(0 Sc4e%a Q)loc a algori&%ului( 2(2 Li.&ingul *rogra%ului( 2(" Re-ul&a&ul calculelor cu anali-a corec&i&udinii( 2(5 De.crierea in.&ruciunilor *rinci*ale $olo.i&e 3n *rogra%( 2(6 Conclu-ii( 5.Exemple de program. Sun& da&e , %a.i7e unidi%en.ionale P .i 9 cu n ele%en&e(De crea& un nou %a.i7 W@nA a.&$el<inci& WiH1,i N@1iK"AK Ci N@Ci K0AD Sc4e%aM)loc a *rogra%ului:

Listingul programului: =include>.&dio(4? =include>conio(4? =include>%a&4(4? =include>.&dli)(4? Void %ain@7oidA B In& 1R,ST<CR,ST<n<iD $loa& -R,STD Prin&$@EUnCulege %ari%ea %a.i7elor 1 .i C n>H,SUn#AD Scan$@EFd#<GnAD Prin&$@EUnCulege %ari%ea %a.i7ului 1Un#AD 8or @iHSDi>nDiKKAB Prin&$@ECulege ele%en&al FdUn#<iAD Scan$@EFd#<G1RiTADO Prin&$@EUnCulege ele%en&ele %a.i7ului CUn#AD 8or @iHSDi>nDiKKAB Prin&$@EUnCulege ele%en&al FdUn#<iAD

Scan$@EFd#<GCRiTADO Prin&$@EUnMa.i7ul 1 ini&ial e.&e:Un#AD 8or@iHSD i>nDiKKAB Prin&$@EUnMa.i7ul C ini&ial e.&e:Un#AD 8or @iHSDi>nD iKKAB Prin&$@EFd#<CRiTADO 8or @iHSDi>nD iKKAB WRiTH*oJ@1RiT<,AN@1RiTK"AK .Lr&@CRiTA N@CRiTK0AD O Prin&$@EUnMa.i7ul - $inal e.&e:Un#AD 8or@iHSDi>nDiKKAB Prin&$@EF(,$#<-RiTADO Ge&c4@ADO

.!ariante. Sin& da&e , %a.i7e unidi%en.ionale cu n ele%en&e( De calcula& 7aloarea $unc&iei in con$or%i&a&e cu condi&ia:

Lucrare practica Nr.

Tema:Programe rami#lcate
1. Scopul. ( ( O)inerea de*rinderii *rac&ice de ela)orare i de*+nare a *rogra%elor cu un grad %ai 3nal& de co%*lici&a&e( (,( S&udierea i u&ili-area in.&ruciunilor de )a-a ale li%)a/ului *en&ru ela)orarea *rogra%elor ra%i$ica&e( 2. Cunotinte necesare. ,( ( Ti*urile de da&e .i%*le( ,(,( Sin&a1a i %odul de u&ili-are a in.&ruciunilor .&ruc&ura&e( ,(0( Sin&a1a i %odul de u&ili-are a $unciilor *en&ru de&er%inarea *ari&+ii nu%erelor< re.&ului de la 3%*+rire< 3%*+ririi $+r+ re.&< ro&ungirea nu%erelor .(a( 3. Coninutul temei. 0( ( S&udierea %odali&+ilor de de&er%inare a *ari&+ii nu%erelor< de ro&ungire i &runc4iere a nu%erelor< 3n.uirea $olo.irii o*eraiilor de 3%*+rire $+r+ re.& i re.& de la 3%*+rire( 0(,(In.uirea in.&ruciunilor ra%i$ica&e( 0(0(Ela)orarea i de*+narea *rogra%ului( 4. Coninutul raportului. 2( (Te%a i .co*ul lucr+rii( 2(,(Condiia *ro)le%ei( 2(0(Sc4e%aM)loc a algori&%ului( 2(2(Li.&ingul *rogra%ului( 2("(Re-ul&a&ul calculelor cu anali-a corec&i&udinii( 2(5(De.crierea in.&ruciunilor *rinci*ale $olo.i&e 3n *rogra%( 2(6(Conclu-ii( 5. Exemplu de program( De&er%ina&i *ari&a&ea *ar&ii in&regi de la i%*ar&irea @.u%ei din&re ci$ra u&ili-a&orului .i 5A< .i re-ul&a&ul e1*re.iei

8H

Sc&ema 'loc a programului:

Listingul programului:
=include>.&dio( 4? =include>conio( 4 ? =include>%a&4( 4? =include>.&dli)(4? 7oid %ain@7oidA B in& %<&<c<1<a<)<u<.<*D $loa& $<;D *rin&$@XUnCulege 7alorile *en&ru %<&<c<1<a<)UnXAD .can$@XFdFdFdFdFdFdX< G%<G&< Gc< G1< Ga< G)AD $H*oJ@@% I&an@&AKa).@cI.in@&AAA< lN0AK@ *oJ@a<,I1AK*oJ@)<@MlAI1A Ico.@aK)AI I1 AN@1K AD *rin&$@XUnCulege Y ci$ra in&reagaUn#AD .can$@XFdX<GuAD ;H@5KuAN$D *H$loor@;AD *rin&$@XUn$HF$ ci&ul e.&eHF$ * *ar&ea in&reagaHFdX<$<;<*AD i$ @$%od@*<,AHHSA *rin&$@XUnPar&ea in&reaga e.&e *araUnXAD el.e *rin&$@XUnPar&ea in&reaga e.&e i%*araUn#AD ge&c4@AD O

.!ariante

Lucrare practic% Nr.( Tema: Prelucrarea diagonalelor )n masi$e 'idimensionale


1. Scopul ( (S&udierea .i u&ili-area &e4nicilor .i in.&ruc&iunilor de )a-a ale li%)a/ului *en&ru *relucrarea diagonalelor %a.i7elor )idi%en.ionale( (,(O)&inerea de*rinderii *rac&ice de el)orare .i de*anare a *rogra%elor cu .&ruc&ura#ciclu in ciclu#( (0(In.u.irea *rocedeelor .&ereo&i*e de in&roducere .i a$i.are a %a.i7elor )idi%en.ionale( ,. cunostinte necesare ,( ( De.crierea %a.i7elor )idi%en.ionale ,(,( Sin&a1a .i %odul de organi-are a ciclului $or( ,(0(Organi-area ciclurilor incor*ora&e( 0. Continutul temei. 0( (S&udierea &e4nicilor de de$inire a %a.i7elor )idi%en.ionale( 0(,(S&udierea %e&odelor de in&roducere .i a$i.are a %a.i7elor )idi%en.ionale( 0(0(S&udierea &e4nicilor de *rogra%are a .&uc&urilor cu cicluri incor*ora&e( 0(2(Ela)orarea algori&%ului de .olu&ionare a *ro)le%ei( 0("(Alca&uirea .i de*anarea *rogra%ului( 4. Continutul raportului. 2( ( Te%a .i .co*ul lucrarii( 2(,(Condi&ia *ro)le%ei( 2(0( Sc4e%a )loc al algori&%ului( 2(2(Li.&ingul *rogra%ului( 2("(Re-ul&a&ul calcului cu anali-a corec&i&udinii( 2(5(De.crierea in.&ruc&iunilor *rinci*ale $olo.i&e in *rogra%( 2(6(Conclu-ii( 5. Exemplu de program. E.&e da& un %a.i7 )idi%en.ional PRn<nT( De&er%ina&i *ari&a&ea .au i%*ari&a&ea ele%en&ului %ini%al de *e diagonal *rinci*ala( S&ema 'loc a programului:

Listingul programului: =include >.&dio(4? =include>conio(4? =include >%a&4(4? =include>.&dli)(4? Void %ain @7oidAB In& 1 R,ST R,ST < n < I< /< %inD Prin&$ @EUn Culege %ari%ea %a.i7ului n>H,SUn#AD Scan$@EFd#<GnAD Prin&$@EUnCulege ele%en&ele %a.i7uluiUn#AD 8or @iHSD i>nD iKKAB 8or @/HSD />nD /KKAB Prin&$ @EUnCulege ele%en&al 1RFdTRFdTUn#<I</AD Scan$@EFd#<G1RiTR/T#ADOO Prin&$ @EUnMa.i7ul ini&ial e.&e:Un#AD 8or @iHSD i>nD iKKAB 8or @/HSD />nD /KKAB Prin&$ @EFd#<1RiTR/TADO Prin&$@EUn#ADO Min H1R TR TD 8or @iHSD i>nD iKKA B I$ @1RiTRiT>%in A%inH1RiTRiTDO I$ @$ %od @%in<,AHHSA Prin&$ @EUnEle%en&ul %ini%al de *e diagonala *rinci*ala e.&e *ar .i HFdUn#<%in AD El.e *rin&$@Eele%en&ul %ini%al de *e diagonal *rinci*ala e.&e I%*ar .i HFd Un#<%inAD Ge&c4@AD O

. !ariante E.&e da& un %a.i7 )idi%en.ional Rn<nT:

Lucrare practic% Nr.* Tema:Prelucrarea r)ndurilor i coloanelor )n masi$e 'idimensionale 1. Scopul. S&udierea .i u&ili-area &e4nicilor .i in.&ruc&iunilor de )a-a ale li%)a/ului *en&ru *relucrarea rindurilor .i coloanelor %a.i7elor )idi%en.ionale( (,( O)&inerea de*rinderii *rac&ice de ela)orare .i de*anare a *rogra%elor cu .&ruc&ura Eciclu in ciclu#( (0( In.u.irea *relucrarii %a.i7elor )idi%en.ionale la ni7el de linie .i coloane( Cunostintele necesare. ,( ( De.crierea %a.i7elor )idi%en.ionale( ,(,( Sin&a-a .i %odul de u&ili-are a in.&ruc&iunii ciclice $or( ,(0( Organi-area ciclurilor incor*ora&e( Continutul temei. 0( ( S&udierea %e&odelor de in&roducere .i a$i.are a %a.i7elor )idi%en.ionale( 0(,( S&udieerea &e4nicilor de *rogra%are a .&uc&urilor cu cicluri incor*ora&e( 0(0( In.u.irea &e4nicilor .i %e&odelor de *rogra%are la *relucrarea %a.i7elor )idi%en.ionale *rin *relucrarea coloanelor .i liniilor concre&e( 0(2( Ela)orarea algori&%ului de .olu&ionare a *ro)le%ei( 0("( Alca&uirea .i de*anarea *rogra%ului( Continutul raportului. 2( ( Te%a .i .co*ul lucrarii( 2(,( Condi&ia *ro)le%ei( 2(0( Sc4e%a )loc al algori&%ului( 2(2( Li.&ingul *rogra%ului( 2("( Re-ul&a&ul calcurilor cu anali-a corec&i&udinii( 2(5( De.crierea in.&ruc&iunilor *rinci*ale $olo.i&e in *rogra%( 2(6( Conclu-ii( Exemplu de program: E.&e da& un %a.i7 )idi%en.ional PRn<nT( De&er%ina&i ele%en&al %ini%al *rin&re ele%en&ele %ini%ale ale coloanelor i%*are( ( (

2.

3.

4.

5.

Sc&ema 'loc al programului:

Listingul programului: =include >.&dio(4? =include >conio(4? =include>%a&4(4? =include>.&dli)(4? Void %ain @7oidAB In& 1R,STR,ST< n< ;< I< /< %in< %ini%D Prin&$@EUnCulege %ari%ea %a.i7ului n>H,SUn#AD Scan$@EFd#<GnAD Prin&$@EUnCulege ele%en&ele %a.i7uluiUn#AD 8or@iHSD i>nD iKKAB 8or@/HSD />nD /KKAB Prin&$@EUnCulege ele%en&al 1 RFdTRFdTUn#<I</AD Scan$@EFd#<G1RiTR/TADOO Prin&$@EUnMa.i7ul ini&ial e.&e:Un#AD 8or@iHSD i>nD iKKAB 8or@/HSD />nD /KKAB Prin&$@EFd#<1RiTR/TADO Prin&$@EUn#ADO Mini%H1R TR TD ;H D 8or@iHSDi>nDiKKAB I$ @1RiTR T>%ini%A%ini%H1RiTR TDO JH D Z4ile @/>nAB Min H1R TR/TD 8or @iHSDi>nDiKKAB I$ @1RiTR/T>%inA%inH1RiTR/TDO Prin&$@EUnPe coloana Fd %ini%alul e.&e HFd Un#</<%inAD I$ @%in>%ini%AB %ini%H%inD ;H/DO

JKH,D O Prin&$@EUnMini%alul din&re %ini%ali e.&e *e coloana Fd .i HFd Un#<;<%inAD Ge&c4@AD O .!ariante E.&e da& un %a.i7 )idi%en.ional Rn<nT:

Lucrare practica Nr.+ Tema: Prelucrarea ariilor &asurate in masi$e 'idimensionale


1. Scopul. ( ( S&udierea .i u&ili-area &e4nicilor .i in.&ruc&iunilor de )a-a ale li%)a/ului *en&ru *relucrarea ariilor 4a.ura&e in %a.i7e )idi%en.ionale( (,( O)&inerea de*rinderii *rac&ice de ela)orare .i de*anare a *rogra%elor cu .&ruc&ura Eciclu in ciclu#( (0( ln.u.irea *relucrarii %a.i7elor )idi%en.ionale *rin *relucrarea ariilor 4a.ura&e( 2. Cunostinte necesare. ,( ( De.crierea .i ini&iali-area %a.i7elor )idi%en.ionale( ,(,(Sin&a1a .i %odul de u&ili-are a in.&ruc&iunii ciclice 8OR( ,(0(Organi-arca ciclurilor incor*ora&e( 3. Continutul temei. 0( ( In.u.irea &e4nicilor .i %e&odelor de *rogra%are la *relucrarea %a.i7elor )idi%en.ionale *rin *relucrarea ariilor 4a.ura&e( 0(,(Ela)orarea algori&%ului de .olu&ionare a *ro)le%ei( 0(0(Alca&uirea .i de*anarea *rogra%ului( 4. Continutul raportului( 2( ( Te%a .i .co*ul lucrarii( 2(,( Condi&ia *ro)le%ei( 2(0( Sc4e%aM)loc a algori&%ului( 2(2( Li.&ingul *rogra%ului( 2("( Re-ul&a&ul calculelor cu anali-a corec&i&udinii( 2(5( De.crierea in.&ruc&iunilor *rinci*ale $olo.i&e in *rogra%( 2(6( Conclu-ii( 5. Exemplu de program. E.&e da& un %a.i7 )idi%en.ional( PRn<nT( Calcula&i *rodu.ul ele%en&elor *o-i&i7e *are din aria 4a.ura&a(

Sc&ema 'loc a programului:

Listingul programului:
=incIude>.&dio( 4 ? =include> conio( 4 ? =include> %a&4< 4 ? =include>.&dli)( 4 ? 7oid %ain@7oidA B in& 1R,STR,ST<n<i</<*<;D *rin&$@XUnCulege %ari%ea %a.i7ului n>H,SUn#AD .can$@XFdX< GnAD *rin&$@XUnCulege ele%en&ele %a.i7uluiUn #AD $or@iHSDi >nDiKKAB $or@/HSD/>nD/KKAB *rin&$@EUnCulege ele%en&ul 1RFdTRFdTUnX<i</AD .can$@EFdX<G1RiTR/TADOO *rin&$@XUnMa.i7ul ini&ial e.&e:UnXAD $or@iHSDi >nDiKKAB $or@/HSD/>nD/KKAB *rin&$@XFd X<1RiTR/TADO *rin&$@XUnXADO *HlD ;H$loor@@$loa&AnN$loa&@,AAD $or@iHSDi >nDiKKAB $or@/H;D/>n D/K KA B i$ @ @1RiTR/T?SAGG@$%od@1RiTR/T<,AHHSA A *H*I1RiTR/TD OO *rin&$@XUnProdu.ul ele%en&elor din aria 4a.ura&a e.&eHFd ;HFdUnX<*<;AD ge&c4@AD

.!ariante E.&e da& un %a.i7 )idi%en.ional Rn<nT(

Lucrare practic% Nr.1, Tema: "odi#icarea masi$elor 'idimensionale


1. Scopul. ( ( S&udierea .i u&ili-area &e4nicilor .i in.&ruc&iunilor de )a-a ale li%)a/ului *en&ru *relucrarea .i %odi$icarea %a.i7elor )idi%en.ionale( (,( O)&inerea de*rinderii *rac&ice de ela)orare .i de*anare a *rogra%elor cu .&ruc&ure Eciclu in ciclu#( (0( In.u.irea *relucrarii %a.i7elor )idi%en.ionale *rin aran/area ele%en&elor %a.i7elor( 2. Cunostinte necesare. ,( ( De.crierea .i ini&iali-area %a.i7elor )idi%en.ionale(

,(,(Sin&a1a .i %odul de u&ili-are a in.&ruc&iunii ciclice 8OR( ,(0(Srgani-area ciclurilor incor*ora&e( 3. Continutul temei. 0( ( In.u.irea &e4nicilor .i %e&odelor de *rogra%are la *relucrarea %a.i7elor )idi%en.ionale *rin *rin aran/area .i inlocuirea ele%en&elor de *e rinduri .i coloane( 0(,( Ela)orarea algori&%ului de .olu&ionare a *ro)le%ei( 0(0(Alca&uirea .i de*anarea *rogra%ului( 4. Continutul raportului. 2( ( Te%a .i .co*ul lucrarii( 2(,( Condi&ia *ro)le%ei( 2(0( Sc4e%aM)loc a algori&%ului( 2(2( Li.&ingul *rogra%ului( 2("( Re-ul&a&ul calculelor cu anali-a corec&i&udinii( 2(5( De.crierea in.&ruc&iunilor *rinci*ale $olo.i&e in *rogra%( 2(6( Conclu-ii( 5. Excmplu de program. E.&e da& un %a.i7 )idi%en.ional( PRn<nT( Sc4i%)a&i cu locul ele%en&ul %a1i%al al coloanei indica&e de u&ili-a&or cu ele%en&ul %ini%al de *e rindul 0(

Sc&ema 'loc a programului:

Listingul programului:
=include>.&dio( 4 ? =include>conio(4? =include>%a&4(4? =include>.&dli)( 4? 7oid %ain @7oidA B in& 1R,ST R,ST<n<i</<%a1<%in<r%in<;%in<r%a1<;%a1<;<au1D *rin&$@XUnCulege %ari%ea %a.i7ului n>H,SUnXAD .can$@XFdX< GnAD *rinl$@XUnCulege ele%en&ele %a.i7uluiUn#AD $or @iHSDi>nDiKKAB $or @/HSD/>nD/KKAB *rin&$@XUnCulege ele%en&al 1RFdTRFdTUnX<i</AD .can$@XFdX<G1RiTR/TADOO *rin&$@XUnMa.i7u ini&ial e.&e:Un XAD $or@iHSDi>nDiKKAB $or@/HSD/>nD/KKAB *rin&$rFd X<1RiTR/TADO *rin&$@XUnXADO *rin&$@XUnlndica&i nu%arul coloaneiUn#AD .can$@XFdX<G;AD %a1H1RST R;T Dr%a1HSD;%a1H;D%inH1R0T RST Dr%inH0D;%inHSD $or@iHSDi>nDiKKAB i$ @1RiTR;T?%a1A B%a1H1RiTR;TD r%a1HiDO i$ @1R0TRiT>%inA B%inH1R0TRiTD ;%inHiDO *rin&$@XUn*e coloana Fd ele%en&ul %a1i%al e.&e 1RFdT RFdT HFdUn X< ;< r%a1< ;%a1< %a1AD *rin&$@XUn*e rindul 0 ele%en&ul %ini%al e.&e 1RFdTRFdT HFdUnX<r%in<;%in<%inAD

au1 H1Rr%a1T R;%a1T D1Rr%a1T R;%a1T H1Rr%inT R;%inT D1Rr%inT R;%inT Hau1D *rin&$@XUnMa.i7ul $inal e.&e :UnXAD $or@iHSDi>nDiKKAB $or@/HSD/>nD/KKAB *rin&$@XFd X<1RiTR/TADO *rin&$@XUnXADO ge&c4@AD O

.!ariante. E.&e da& un %a.i7 )idi%en.ional Rn<nT(