Sunteți pe pagina 1din 41

GUVERNUL ROMNIEI HOTRRE pentru aprobarea Strategiei sistemului administra iei peniten!

iare pe perioada "#$#%"#$&

n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre. Art. 1 Se aprob Strategia sistemului administraiei penitenciare pe perioada 20102013, denumit n continuare Strategie, prevzut n ane a nr. 1, care !ace parte integrant din prezenta "otr#re. Art. 2 Se aprob Sistemul de indicatori, $rogramarea bugetar privind implementarea strategiei sistemului penitenciar 2010-2013, Activitile ntreprinse pentru implementarea planului anual de activiti %i &aportul de sintez privind stadiul implementrii strategiei sistemului penitenciar, prevzute n ane ele nr. 1A, 1', 1( %i 1). Art. 3 Ane ele nr. 1A, 1', 1( %i 1) !ac parte integrant din prezenta "otr#re. Art. * +1, $lanul anual de activiti privind implementarea Strategiei se aprob anual, prin -rdin al .inistrului /ustiiei. +2, $entru anul 2010, $lanul anual de activiti se aprob n termen de 30 de zile de la data adoptrii prezentului act normativ. Art. 0 Se desemneaz Administraia 1aional a $enitenciarelor ca instituie responsabil pentru coordonarea implementrii Strategiei.

R!"#"!$!%&R' ("!) *+C

'ne(a nr) $ Strategia sistemului administra iei peniten!iare pe perioada "#$#%"#$& *apitolul I + Introdu!ere ncepnd cu anul ,00-, la nivelul sistemului administraiei penitenciare a .ost iniiat un proces de re.orm intens. rocesul de trans.ormare instituional a sistemului administraiei penitenciare, ca parte a procesului de re.orm a sistemului /udiciar, a 0nceput prin demilitarizarea sistemului 1i prin restructurarea 2ireciei Generale a enitenciarelor din cadrul "inisterului 3ustiiei. n perioada ,00-#,004 au .ost 0nre5istrate pro5rese importante, 0n special prin modi.icarea le5islaiei 0n materie, iniierea de proiecte de in.ormatizare, de modernizare a spaiilor de detenie precum 1i prin derularea de pro5rame de pre5tire iniial 1i de specializare a personalului. Cu toate acestea, la nivelul sistemului administraiei penitenciare au .ost semnalate 1i dis.uncionaliti 5enerate de discontinuitatea adoptrii 1i implementrii deciziilor 1i politicilor iniiate, precum 1i de ine.icacitatea plani.icrii strate5ice a aciunilor. %chimbrile dese la nivelul conducerii 6dministraiei $aionale a enitenciarelor au avut un impact ne5ativ asupra ritmului de re.orm a sistemului penitenciar romnesc 1i au .cut di.icil implementarea unei strate5ii 0n acest domeniu. entru reiniializarea re.ormei a .ost elaborat 0n iunie ,008 $lanul de msuri pentru e!icientizarea sistemului penitenciar, document care a prevzut ca una dintre msurile importante 0n acest sens s .ie .undamentarea 1i implementarea unei strate5ii a sistemului administraiei penitenciare. rezentul document strate5ic este rezultatul unui proces de .undamentare a direciilor viitoare de aciune pentru perioada ,010#,017. 6st.el, la baza acestui document se a.l o serie de documente, respectiv Analiza diagnostic a sistemului penitenciar, &aportul corpului de control al $rimului ministru, $lanul de msuri pentru e!icientizarea sistemului penitenciar 2 2003. )a elaborarea %trate5iei sistemului administraiei penitenciare pe perioada ,010#,017 au participat speciali1ti din cadrul 6dministraiei $aionale a enitenciarelor 1i "inisterului 3ustiiei. *apitolul II % In,orma ii generale rele-ante %istemul administraiei penitenciare 0n Romnia este constituit din 6dministraia $aional a enitenciarelor 1i unitile subordonate, considerate instituii publice de aprare, ordine public 1i si5uran naional ale statului. 6dministraia $aional a enitenciarelor este un serviciu public care contribuie la aprarea ordinii publice 1i a si5uranei naionale prin asi5urarea pazei, escortrii, suprave5herii, aplicarea re5imului de detenie 1i or5anizarea de activiti de asisten social 1i educaie destinate reinseriei sociale a persoanelor private de libertate. 6ctivitatea 6dministraiei $aionale a enitenciarelor este coordonat direct de ctre "inistrul /ustiiei 1i se des.1oar 0n con.ormitate cu prevederile Constituiei Romniei, 2eclaraiei 'niversale a 2repturilor +mului, Conveniei pentru aprarea drepturilor omului 1i a libertilor .undamentale, cu recomandrile Consiliului (uropei cu privire la tratamentul deinuilor, cu dispoziiile )e5ii nr. ,478,00- privind %tatutul

.uncionarilor publici cu statut special din 6dministraia $aional a enitenciarelor, )e5ii nr. 9181441 privind si5urana naional a Romniei 1i le5islaiei privind e:ecutarea pedepselor. %istemul administraiei penitenciare este un serviciu public cu un rol social deosebit, determinat de .unciile sale de .ormare a unei atitudini corecte .a de munc, .a de ordinea de drept 1i .a de re5ulile de convieuire social a persoanelor private de libertate. 6cest rol devine vizibil 0n conte:t social, 0n special 0n momentul producerii unor evenimente ne5ative. 2e aceea se pune accentul pe importana modului de or5anizare 1i coordonare a activitilor de e:ecutare a pedepselor privative de libertate, pe asi5urarea pazei, escortrii 1i suprave5herii persoanelor private de libertate. 6dministraia $aional a enitenciarelor are obli5aia de a asi5ura ordinea 1i disciplina locurilor de detenie 0n condiiile crerii unui climat care s respecte demnitatea persoanelor private de libertate. 6dministraia $aional a enitenciarelor trebuie s evalueze permanent nevoile de asisten social, educaie 1i terapeutice ale persoanelor private de libertate, acest proces constituind baza strate5iei de reinte5rare social a acestora. 6ctivitatea de pre5tire 1colar 1i de cali.icare a persoanelor private de libertate, coordonarea 1i plani.icarea etapelor 1i a pro5ramelor educaionale sunt activiti curente des.1urate 0n cadrul sistemului pentru realizarea .unciei educative 1i de asisten psiho#social. )a nivelul sistemului administraiei penitenciare se or5anizeaz 1i sunt suprave5heate activitile privind asi5urarea dreptului la asistena medical a persoanelor private de libertate. entru realizarea acestei .uncii sistemul administraiei penitenciare utilizeaz personal de specialitate, o baza material proprie 1i proceduri similare sistemului sanitar public. entru a realiza toate aceste .uncii, personalul din cadrul sistemului administraiei penitenciare trebuie s .ie selectat 1i evaluat pe baza unor criterii speci.ice activitii pe care urmeaz s o des.1oare 1i s bene.icieze de .ormare 1i per.ecionare pro.esional continu. n e5al msur, 6dministraia $aional a enitenciarelor bene.iciaz de patrimoniul propriu prin care se asi5ur condiiile materiale necesare des.1urrii activitii unitilor penitenciare. )a nivelul 6dministraiei $aionale a enitenciarelor se evalueaz 1i plani.ic, 0n .uncie de obiectivele sistemului administraiei penitenciare, prioritile 1i resursele materiale 1i .inanciare 1i se elaboreaz pro5rame anuale 1i de perspectiv pentru investiii 1i reparaii capitale ale spaiilor de deinere. *apitolul III % *adru .uridi! e(istent 6naliza .uncional care a stat la baza elaborrii Planului de msuri pentru eficientizarea sistemului penitenciar 2008-2009 a relevat lipsa unei strate5ii pe termen mediu8lun5 care s 01i propun soluionarea problemelor identi.icate la nivelul sistemului. n aceste sens, Planul de msuri pentru eficientizarea sistemului penitenciar 2008-2009 a prevzut elaborarea unui document strate5ic pe termen mediu 1i a unui plan de aciune a.erent care s se constituie 0ntr#un document reper cu privire la aciunile 0ntreprinse pentru .uncionarea e.icient a sistemului administraiei penitenciare. n prezent, cadrul /uridic care re5lementeaz sistemul administraiei penitenciare din Romnia este urmtorul;

Legisla ie intern/ 1. Constituia Romniei< ,. Codul enal al Romniei< 7. Codul de rocedur enal< -. )e5ea nr. ,=98,00> privind e:ecutarea pedepselor 1i a msurilor dispuse de or5anele /udiciare 0n cursul procesului penal< 9. )e5ea nr. ,478,00- privind %tatutul .uncionarilor publici cu statut special din 6dministraia $aional a enitenciarelor, republicat< >. ?otrrea Guvernului nr. >9,8,004 privind or5anizarea 1i .uncionarea "inisterului 3ustiiei 1i )ibertilor Cetene1ti< =. ?otrrea Guvernului nr. 18-48,00- privind or5anizarea, .uncionarea 1i atribuiile 6dministraiei $aionale a enitenciarelor, cu modi.icrile 1i completrile ulterioare< 8. ?otrrea Guvernului nr. 18-88,00- privind stabilirea drepturilor de hran, 0n timp de pace, ale personalului din sistemul administraiei penitenciare< 4. ?otrrea Guvernului nr. 184=8,00> pentru aprobarea Re5ulamentului de aplicare a )e5ii nr. ,=98,00> privind e:ecutarea pedepselor si a masurilor dispuse de or5anele /udiciare in cursul procesului penal< 10. ?otrrea Guvernului nr. 14->8,00- privind condiiile 0n baza crora .uncionarul public cu statut special din sistemul administraiei penitenciare are dreptul la concedii de odihn, concedii de studii, 0nvoiri pltite 1i concedii .r plat, bilete de odihn, tratament 1i recuperare, cu modi.icrile 1i completrile ulterioare< 11. ?otrrea Guvernului nr. 144=8,00- privind stabilirea uni.ormei, echipamentului speci.ic 1i 0nsemnelor distinctive pentru .uncionarii publici cu statut special din sistemul administraiei penitenciare< 1,. ?otrrea Guvernului nr. 144>8,00- privind condiiile de acordare 0n mod 5ratuit a asistenei medicale 1i psiholo5ice, a medicamentelor 1i a protezelor pentru .uncionarii publici cu statut special din sistemul administraiei penitenciare, cu modi.icrile 1i completrile ulterioare < 17. +rdinul nr. ,=1-8C8,008 privind durata 1i periodicitatea vizitelor, 5reutatea 1i numrul pachetelor, precum 1i cate5oriile de bunuri ce pot .i primite, cumprate, pstrate 1i .olosite de persoanele a.late 0n e:ecutarea pedepselor privative de libertate< 1-. +rdinul "inistrului 3ustiiei nr. ,89-8C8,00- pentru aprobarea Re5ulamentului privind condiiile de participare, or5anizare 1i des.1urare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante 1i avansare, precum 1i condiiile pentru modi.icare 1i 0ncetarea raporturilor de serviciu ale .uncionarilor publici din sistemul administraiei penitenciare, cu modi.icrile 1i completrile ulterioare < 19. +rdinul "inistrului 3ustiiei nr. ,=408C8,00- privind aprobarea Competenelor de 5estiune a resurselor umane ale ministrului /ustiiei, directorului 5eneral al 6dministraiei $aionale a enitenciarelor 1i directorilor unitilor subordonate< 1>. +rdinul "inistrului 3ustiiei nr. ,=478C8,00- pentru aprobarea Re5ulamentului de or5anizare 1i des.1urare a perioadei de sta5iu, a cursurilor de specializare 1i a evalurii pentru de.initivarea 0n .uncie a .uncionarilor publici debutani din sistemului administraiei penitenciare< 1=. +rdinul "inistrului 3ustiiei nr. ,8998C8,00- pentru aprobarea "etodolo5iei privind or5anizarea 1i des.1urarea pre5tirii pro.esionale a .uncionarilor publici din sistemul administraiei penitenciare<

18. +rdinul "inistrului 3ustiiei nr. ,=4,8C8,00- pentru aprobarea Criteriilor privind evaluarea per.ormanelor activitii pro.esionale a .uncionarilor publici din sistemul administraiei penitenciare, precum 1i a ma5istrailor deta1ai 0n sistemul penitenciar< 14. +rdinul "inistrului 3ustiiei nr. ,89>8C8,00- pentru aprobarea Re5ulamentului privind modul de constituire, or5anizare 1i des.1urare a activitii comisiilor de disciplin din 6dministraia $aional a enitenciarelor 1i din unitile subordonate, cu modi.icrile 1i completrile ulterioare< ,0. +rdinul "inistrului 3ustiiei nr. ,=4-8C8,00- pentru aprobarea Codului deontolo5ic al personalului din sistemul administraiei penitenciare< ,1. +rdinul "inistrului 3ustiiei nr. ,=418C8,00- privind stabilirea condiiilor pentru dobndirea calitii de .uncionar public 0n sistemul administraiei penitenciare de ctre salariaii civili preluai prin reor5anizarea 2ireciei Generale a enitenciarelor< ,,. 2ecretul nr. 9-9814=, privind e:ecutarea msurii educative a internrii minorilor in.ractori 0ntr#un centru de reeducare< ,7. )e5ea nr. 498,00> privind re.orma 0n domeniul sntii, cu modi.icrile 1i completrile ulterioare < ,-. )e5ea nr. ->8,007 privind drepturile pacientului< ,9. +rdinul comun "3#"% nr. 17>18C8101>8,00= privind asistena medical a persoanelor private de libertate a.late 0n custodia 6dministraiei $aionale a enitenciarelor. Legisla ie interna ional/ ,>. 2eclaraia 'niversal a 2repturilor +mului din 10 decembrie 14-8 adoptat de 6dunarea General a +r5anizaiei $aiunilor 'nite< ,=. Convenia pentru aprarea 2repturilor +mului 1i a )ibertilor .undamentale amendat de rotocolul nr. 11 0nsoit de rotocolul adiional 1i de rotocoalele nr. -, >, =, 1, 1i 17< ,8. Convenia 0mpotriva torturii 1i altor pedepse 1i tratamente cu cruzime, inumane sau de5radante. Re!omand/ri interna ionale ,4. 6nsamblul de principii pentru prote/area tuturor persoanelor supuse unei .orme oarecare de detenie sau 0ncarcerare< 70. 6nsamblul de re5uli minime pentru tratamentul deinuilor< 71. Re5ulile europene pentru penitenciare< 7,. 6nsamblul re5ulilor minime ale $aiunilor 'nite cu privire la administrarea /ustiiei pentru minori @Re5ulile de la *ei/in5A< 77. Recomandarea nr. R @84A 1, cu privire la educaia 0n penitenciare< 7-. Recomandarea nr. R @8=A 7 a Comitetului de "ini1tri ai statelor membre re.eritoare la Re5ulile enitenciare (uropene. 79. Recomandarea nr. R @4=A1, a Comitetului de "ini1tri ctre statele membre privind personalul implicat 0n implementarea sanciunilor 1i msurilor.

*apitolul IV % 0e,inirea problemei 6naliza .unciilor sistemului administraiei penitenciare din perspectiva modului real 0n care acestea sunt realizate relev .aptul c ma/oritatea activitilor a.late 0n competena 6dministraiei $aionale a enitenciarelor au nevoie de intervenia mana5ementului pentru a deveni e.iciente. 6cest proces este cu att mai comple: cu ct 0n perioada viitoare, att pe termen scurt, ct 1i pe termen mediu 1i lun5, sistemul administraiei penitenciare va .i supus presiunii unor .actori interni 1i e:terni. n ceea ce prive1te !actorii interni, pe termen scurt, principala presiune este cauzat de recesiunea economico#.inanciar care poate avea multiple e.ecte, inclusiv cre1terea ratei criminalitii. n acest sens, sistemul administraiei penitenciare trebuie s .ie pre5tit pentru primirea 1i asi5urarea condiiilor de e:ecutare a pedepselor privative de libertate la care sunt supuse persoanele condamnate la 0nchisoare, cu att mai mult cu ct un indicator e:presiv 0l reprezint rata in.racionalitii, 0n cre1tere 0n ultima perioad. e termen lun5, sistemul administraiei penitenciare trebuie s .ie pre5tit pentru primirea 1i asi5urarea condiiilor de e:ecutare a pedepselor privative de libertate pentru cetenii romni condamnai 0n strintate care urmeaz s e:ecute pedepsele privative de libertate 0n penitenciarele romne1ti. 4actorii e terni care pot in.luena ne5ativ activitatea sistemului administraiei penitenciare in de sistemul or5anizaional, ca tot unitar, dar 1i de elemente componente ale acestuia. 6st.el, sistemul or5anizaional actual necesit, la nivelul mana5ementului, un or5anism de mana5ement participativ care s includ 1i directorii de uniti. n ceea ce prive1te practicile mana5eriale 5enerale 1i speci.ice sistemului administraiei penitenciare, acestea nu pot asi5ura un sistem coerent de raportare, urmrire 1i monitorizare a deciziilor 1i per.ormanelor. 2in punct de vedere or5anizatoric, directorul 5eneral este 5revat de ponderea ierarhic ridicat, consumatoare de timp 1i ener5ie, iar subdiviziunile or5anizatorice nu respect 0n totalitate principiul omo5enitii 5ruprii activitilor. 2e asemenea, o problem important este ine.icacitatea sistemului 0n a implementa msuri incluse 0n documente strate5ice. n ceea ce prive1te elementele componente ale sistemului or5anizaional, acestea au .ost 5rupate 0n .uncii de baz 1i .uncii suport. n cate5oria !unciilor de baz au .ost analizate reinte5rarea social, si5urana, paza 1i escortarea 1i respectiv, asistena medical. n cate5oria !unciilor suport au .ost analizate resursele umane, suportul economico#administrativ, comunicarea, /uridicul, .uncia de cooperare 1i elaborare#implementare pro5rame, prevenirea corupiei 1i criminalitii 0n mediul penitenciar, inspecia penitenciar 1i respectiv, tehnolo5ia in.ormaiei 1i comunicaii. $) Reintegrare so!ial/ 6naliza domeniului reinte5rrii sociale a scos 0n eviden urmtoarele aspecte; a. 2omeniul reinte5rrii sociale dispune de personal cali.icat, numrul .iind, 0ns, insu.icient pentru a cre1te calitatea lucrului cu persoanele private de libertate. b. 6tractivitatea pro5ramelor de .ormare pro.esional este sczut, o cauz .iind lipsa unei politici de reinte5rare coerente, adaptat la nevoile persoanelor private de libertate 1i mediului e:tern.

c. %tandardizarea domeniului de reinte5rare social se 5se1te 0ntr#un stadiu incipient, .iind necesar actualizarea procedurilor speci.ice, de.inirea unor indicatori de per.orman de sistem, precum 1i a unor standarde de calitate. d. Resursele materiale 1i .inanciare @nivelul de accesibilitate i utilizare al acestoraA insu.iciente des.1urrii activitilor speci.ice domeniului reinte5rare social in.lueneaz ne5ativ calitatea 1i cantitatea rezultatelor e. 2emersurile speci.ice de educaie i asisten psihosocial sunt destinate pre5tirii persoanelor private de libertate 0n vederea reinte5rrii social i sunt derulate e:clusiv 0n perioada e:ecutrii pedepselor privative de libertate. $u e:ist o subdiviziune or5anizatoric @ci numai persoane care au 1i ast.el de atribuiiA 0n cadrul 6dministraiei $aionale a enitenciarelor, care s se ocupe cu promovarea ima5inii persoanelor private de libertate 0n societate 1i 0n rndul an5a/atorilor, 0n vederea unei reinte5rri sociale mai e.icace. $u e:ist o politic inte5rat de reinser ie social, asumat la nivel naional, care s includ responsabiliti interinstituionale 0n domeniul asistenei postpenale. ") Siguran a de inerii 2ocumentul Analiza diagnostic a sistemului penitenciar care a stat la baza elaborrii prezentei %trate5ii a relevat urmtoarele aspecte; a. *u5etul insu.icient nu permite dezvoltarea sustenabil a sistemului administraiei penitenciare potrivit le5islaiei actuale privind re5imurile de e:ecutare a pedepselor privative de libertate. b. %istemul de si5uran, paz 1i escortare dispune de mi/loace materiale 0nvechite care nu pot 5aranta si5urana deteniei pentru toate persoanele private de libertate punnd, 0n acela1i timp, 0n pericol, viaa personalului din sistem, dar 1i a populaiei din a.ara sistemului penitenciar. c. Condiiile de detenie rmn precare, e:istnd riscul cre1terii numrului de persoane private de libertate cu a.eciuni dobndite 0n timpul perioadei de detenie sau chiar al declan1rii unor epidemii. d. $ormele 1i instruciunile privind si5urana deinerii nu sunt 0nsoite 0ntotdeauna de un control ri5uros, dovad .iind numrul mare de obiecte8substane interzise introduse 0n spaiile de deinere. (ste necesar adaptarea continu a normelor privind si5urana deinerii 0n .uncie de situaia de .apt. &) 'sisten / medi!al/ 2ocumentul Analiza diagnostic a sistemului penitenciar care a stat la baza elaborrii prezentei %trate5ii a relie.at urmtoarele aspecte speci.ice domeniului medical; a. ersonalul medical cu studii superioare este insu.icient 0n raport cu numrul persoanelor private de libertate, 0n condiiile 0n care standardele medicale recomand 70 de consultaii pe zi, 0n sistemul medical penitenciar e:istnd situaii de un cadru medical cu studii superioare la 900 deinui, cu peste 100 de consultaii pe zi pentru un cadru medical. b. Bondurile bu5etare alocate sistemului medical penitenciar, altele dect salariile personalului, nu acoper necesarul privind dotarea cabinetelor medicale con.orm standardelor impuse de "inisterul %ntii. c. %istemul medical penitenciar nu dispune de o politic 0n domeniu, e:plicit, pe termen mediu 1i 0nsoit de indicatori de sistem care s msoare rezultatele 1i s .undamenteze interveniile oportune.

1) Resurse umane n domeniul resurselor umane din sistemul administraiei penitenciare au .ost identi.icate urmtoarele; a. $u e:ist o strate5ie de resurse umane pe termen mediu care s .ie elaborat 0n colaborare cu mana5erii din 6dministraia $aional a enitenciarelor 1i unitile penitenciare. b. (ste necesar dezvoltarea unor indicatori de per.orman di.ereniai dup speci.icul postului, care s stea la baza procesului de evaluare a per.ormanelor pro.esionale individuale susinut de in.ormarea 1i e:plicarea acestor indicatori personalului. c. %e impune .ormarea personalului de resurse umane 0n domeniul politicilor de resurse umane 0n vederea trecerii de la o 5estiune cotidian a personalului la un mana5ement strate5ic al resurselor umane. d. Gestionarea personalului nu este susinut de aplicaii in.ormatice care s .aciliteze .undamentarea deciziei 0n timp util 1i pe baza unor date .iabile. 2) E!onomi!o%administrati2ocumentul Analiza diagnostic a sistemului penitenciar care a stat la baza elaborrii prezentei %trate5ii a evideniat urmtoarele; a. onderea cheltuielilor de personal a dep1it 0n anii ,00= 1i ,008 ani >9C din bu5etul total 0n detrimentul cheltuielilor cu bunurile 1i serviciile 1i a celor de capital. + reechilibrare a bu5etului, concomitent cu adoptarea unei politici .inanciare /udicioase 0n ceea ce prive1te bunurile 1i serviciile 1i o politic investiional coerent se constituie 0n premise viabile de dezvoltare durabil a sistemului administraiei penitenciare. b. Capacitatea demonstrat a 6dministraiei $aionale a enitenciarelor de a obine venituri din .olosirea la munc a persoanelor private de libertate este un ar5ument solid pentru a dezvolta o politic .inanciar distinct, dar inte5rat 0n ansamblul indicatorilor ce de.inesc condiiile de detenie ale persoanelor private de libertate. 3) *omuni!are 4Rela ii publi!e 5i Mass%media6 2in documentul Analiza diagnostic a sistemului penitenciar care a stat la baza elaborrii prezentei %trate5ii se desprinde concluzia c personalul din domeniul relaiilor publice 1i comunicrii este insu.icient 1i necesit .ormare pro.esional de specialitate. 7) Te8nologia in,orma iei 5i !omuni!a ii 2in documentul Analiza diagnostic a sistemului penitenciar care a stat la baza elaborrii prezentei %trate5ii se desprind urmtoarele concluzii; a. 6plicaiile care centralizeaz date la nivelul 6dministraiei $aionale a enitenciarelor sunt 0n numr redus, att 0n ceea ce prive1te .unciile suport, ct, mai ales, .unciile de baz ale sistemului administraiei penitenciare. 6ceast situaie a.ecteaz obinerea de date 1i in.ormaii 0n timp real necesare .undamentrii ri5uroase a deciziilor conducerii 6dministraiei $aionale a enitenciarelor. b. 2omeniul !& din sistemul administraiei penitenciare nu este ri5uros normat prin proceduri speci.ice proprii aplicaiilor in.ormatice. c. onderea posturilor vacante din domeniul !& este de -0C. 6ceast lips de personal poate a.ecta, 0n ultim instan, transmiterea datelor 1i in.ormaiilor 0n timp util 1i ast.el, procesul decizional.

9) *ooperare 5i programe 2ocumentul Analiza diagnostic a sistemului penitenciar care a stat la baza elaborrii prezentei %trate5ii a relevat urmtoarele aspecte cu care se con.runt %erviciul Cooperare 1i pro5rame; a. ersonalul serviciului, chiar dac insu.icient, este motivat, pre5tit 1i e.icient 0n ceea ce prive1te atra5erea de .onduri cu .inanare e:tern. &rans.erul de abiliti la nivelul unitilor penitenciare poate spori volumul .ondurilor cu .inanare e:tern atrase 0n sistem. b. Resursele .inanciare destinate or5anizrii de evenimente internaionale sunt limitate .apt ce 0n5reuneaz introducere 0n sistemul administraie penitenciare de abiliti speci.ice. c. 6spectele de natur or5anizatoric 1i lo5istic @lips spaiu, lips mi/loace de transport pentru protocol etc.A a.ecteaz e.iciena 1i e.icacitatea muncii. :) ;uridi! n ceea ce prive1te problemele cu care se con.runt compartimentul /uridic, au .ost constatate urmtoarele; a. roiectele de acte normative elaborate la nivelul serviciului /uridic nu sunt 0nsoite de documente de politic public8analize de impact din care s rezulte 0ns1i necesitatea adoptrii acelor proiecte. b. $ivelul actual de consultare a .actorilor interesai poate .i 0mbuntit prin crearea de noi canale de comunicare e:tern 1i intern. $#) <re-enirea !riminalit/ ii 5i terorismului =n mediul peniten!iar 2omeniul prevenirii criminalitii 1i terorismului 0n mediul penitenciar se con.runt cu urmtoarele probleme; 1. !nstrumentele speci.ice de des.1urare a activitii de obinere, veri.icare, prelucrare, 5estionare 1i valori.icare a datelor 1i in.ormaiilor din mediul penitenciar necesit dezvoltare att din punct de vedere calitativ, ct 1i cantitativ. ,. (ste necesar cre1terea 5radului de operaionalizare a Compartimentului %tudii 1i ro5rame reventive din cadrul 2ireciei revenirea Criminalitii 1i &erorismului. 7. Bondurile destinate pre5tirii personalului de specialitate sunt insu.iciente 0n raport cu numrul de personal la nivel naional 1i nevoile de .ormare. -. $u e:ist cadru le5islativ 1i o structur 0n cadrul 2ireciei revenirea Criminalitii 1i &erorismului care s des.1oare e:clusiv activiti care s vizeze inte5ritatea personalului 6dministraiei $aionale a enitenciarelor. $$) Inspe! ia peniten!iar/ 2in documentul Analiza diagnostic a sistemului penitenciar se desprind urmtoarele concluzii; a. )ipsa personalului .ace di.icil derularea de controale tematice, 0n condiiile 0n care inspeciile 5enerale pro5ramate au prioritate. 6cest lucru poate 0mpiedica descoperirea acelor de.iciene de detaliu ale domeniului controlat. b. (:ist o .orm incipient a unui sistem unitar de raportare a stadiului implementrii msurilor dispuse 0n urma e.ecturii controalelor, ctre conducerea 6dministraiei $aionale a enitenciarelor. (ste important 0mbuntirea acestuia 1i permanentizare aplicrii lui 0n vederea .acilitrii interveniei .actorilor decizionali de la nivel central 0n timp util.

c. !nstrumentarul metodolo5ico#mana5erial speci.ic activitii de control nu este diseminat 1i la nivelul tuturor unitilor penitenciare. Cunoa1terea acestuia de ctre directorii unitilor penitenciare ar contribui la urmrirea mai .acil, de ctre ace1tia, a asi5urrii con.ormitii activitii conduse. d. $u a .ost identi.icat un sistem de indicatori 5lobali de sistem care s permit compararea activitii cu o baz obiectiv de raportare. 2in prezentarea problemelor cu care se con.runt sistemul penitenciar se contureaz, ast.el, patru mari domenii de intervenie; $) Management organi>a ional D 0n acest domeniu sunt cuprinse interveniile de remediere 1i anticipare a problemelor identi.icate 0n zona sistemului or5anizaional 1i al .unciilor suport @resurse umane, economico#administrativ, comunicare, /uridic, cooperare 1i pro5rame, prevenirea corupiei 1i criminalitii 0n mediul penitenciar, inspecia penitenciarA. !nterveniile de natur strate5ic asupra acestui domeniu trebuie s .ie subsumate unor principii precum coerena sistemului, pro.esionalism, e.icacitate 1i e.icien. ") Reintegrare so!ial/ D reprezint pilonul de baz al asi5urrii tranziiei 0ntre perioada de detenie 1i cea de reinser ie 0n viaa comunitii. Gradul 0n care lucrtorii din domeniul reinte5rare social se implic 0n colaborare cu alte sectoare de activitate, 0n ciclul primire#.ormare#eliberare, condiioneaz cre terea anselor de reinte5rare a persoanei private de libertate 0n societate, cu riscuri diminuate de recidiv. (ste nevoie de o nou abordare, orientat deopotriv ctre persoana privat de libertate 1i ctre .inalizarea demersurilor de incluziune social, prin contribuia altor instiuii, al cror obiect de activitate 0l reprezint asisten a postpenal, consecutiv demersurilor derulate 0n perioada e:ecu ional#penal. Rezultatul trebuie s se concretizeze 0ntr#o strate5ie coerent, asumat de toate instituiile cu atribuii 0n domeniul reinte5rrii sociale. &) Siguran /? pa>/ 5i es!ortare D reprezint pilonul de baz al 5arantrii drepturilor att pentru persoanele private de libertate, ct 1i pentru comunitate prin prevenirea con.lictelor 0ntre deinui, prevenirea tentativelor de evadare 1i a celor de prsire a locului de munc, a5resare a personalului de suprave5here 1i paz etc. 6ceast .uncie a sistemului penitenciar necesit o atenie deosebit din punct de vedere .inanciar 1i al .ormrii personalului operativ. + viitoare abordare strate5ic a acestui domeniu trebuie s in seama 0n mod imperativ de aceste dou aspecte; alocare de .onduri .inanciare 1i pre5tirea personalului. 1) 'sisten / medi!al/ D condiiile speci.ice mediului privativ de libertate impun e:istena unor politici de sntate adaptate acestui sistem. Eiitoarele intervenii 0n acest domeniu trebuie s aib un caracter strate5ic, iar acest domeniu trebuie s .ie considerat unul din cele patru domenii prioritare ale sistemului administraiei penitenciare.

10

*apitolul V + Misiune 5i Obie!ti-e strategi!e MISIUNE 6dministraia $aional a enitenciarelor este serviciul public responsabil cu aplicarea re5imului de detenie 1i cu asi5urarea interveniei recuperative, 0n condiii care 5aranteaz respectarea demnitii umane, .acilitnd responsabilizarea 1i reinte5rarea 0n societate a persoanelor private de libertate 1i contribuind la cre1terea 5radului de si5uran a comunitii, meninerea ordinii publice 1i securitii naionale. 6dministraia $aional a enitenciarelor aplic 0n domeniile de competena sa strate5ia Guvernului Romniei privind e:ecutarea pedepselor 1i msurilor privative de libertate pronunate de instanele /udectore1ti. OBIE !I"E S!#$!E%I E Obie!ti-ul Strategi! nr) $ % Garantarea siguran ei sistemului administra iei peniten!iare Garantarea si5uranei locurilor de detenie1 este una dintre responsabilitile principale ale 6dministraiei $aionale a enitenciarelor. %i5urana locului de deinere este un concept care se re.er la toate activitile des.1urate de administraia penitenciar 0n scopul supunerii persoanelor private de libertate unor restricii le5ale 0n ceea ce prive1te libertatea de mi1care, ast.el 0nct s .ie 0mpiedicat sustra5erea lor de la e:ecutarea sanciunilor privative de libertate, precum 1i pentru prote/area vieii, inte5ritii corporale 1i sntatea acestora, a personalului 1i a altor persoane care intr 0n contact direct cu sistemul administraiei penitenciare. 6ctivitile des.1urate de administraia penitenciar pentru realizarea si5uranei deinerii constau 0n luarea msurilor de paz, escortare, 0nsoire 1i suprave5here, precum 1i de meninere a ordinii 1i disciplinei 0n rndul persoanelor private de libertate, care urmresc ca; aA toate penitenciarele s .ie con.orme 0n ceea ce prive1te sistemele de si5uran a perimetrului, a seciilor de deinere 1i a locurilor 0n care au acces persoanele private de libertate< bA accesul 1i circulaia persoanelor private de libertate 0n interiorul 1i 0n a.ara penitenciarului s se e.ectueze 0n con.ormitate cu dispoziiile le5ii< cA accesul 1i circulaia altor persoane 1i a autovehiculelor 0n interiorul penitenciarului s .ie limitat la strictul necesar< dA locurile 1i momentele vulnerabile din penitenciar s .ie 5estionate 0n mod e.icient< eA percheziiile pentru descoperirea obiectelor interzise 1i descura/area ameninrilor la adresa securitii penitenciarului s .ie e:ecutate periodic< .A controlul antiterorist 1i de specialitate s se e.ectueze asupra tuturor persoanelor 1i autovehiculelor care intr 0n penitenciar< 5A .olosirea mi/loacelor de imobilizare s .ie autorizat numai 0n cazurile strict prevzute de le5e.
2e.iniie; Siguran a lo!urilor de deten ie F totalitatea activitilor des.1urate 0n unitile din cadrul sistemului administraiei penitenciare 0n scopul aplicrii restriciilor le5ale privind libertatea de mi1care a persoanelor private de libertate ast.el 0nct s .ie 0mpiedicat sustra5erea acestora de la e:ecutarea sanciunilor privative de libertate, precum 1i pentru prote/area vieii, inte5ritii corporale 1i sntatea persoanelor private de libertate, a personalului din sistemul administraiei penitenciare 1i a altor persoane care intr 0n contact cu sistemul administraiei penitenciare.
1

11

!mpactul a1teptat prin realizarea acestui obiectiv este crearea unui sistem penitenciar si5ur pentru persoanele private de libertate 1i comunitate. Obie!ti-ul Strategi! nr) " + Edu!a ie 5i asisten / psi8oso!ial/ adaptate ne-oilor persoanelor pri-ate de libertate Reinte5rarea social a persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate reprezint un proces care 01i are 0nceputurile 0n .aza e:ecuional D penal. 'n rol esenial al serviciului penitenciar este acela al pre5tirii persoanelor private de libertate pentru perioada post#detenie. entru atin5erea acestui obiectiv este necesar corelarea nevoilor persoanelor private de libertate a.late 0n custodie cu o.erta recuperativ 1i demersul de incluziune social realizat 0n colaborare cu alte instituii implicate. &otodat, pentru succesul componentei de reinte5rare social este necesar concursul comunitilor locale 0n derularea acestui tip de activitate, 0n dubla lor calitate; de parteneri ai serviciului penitenciar 1i de bene.iciari ai 0ntre5ului proces de reinserie social. 6cest obiectiv va conduce la reducerea riscului de recidiv 1i va .i realizat prin; aA adaptarea activitilor 1i pro5ramelor educaionale 1i de asisten psihosocial la nevoile persoanelor private de libertate< bA con1tientizarea de ctre comunitate a importanei reinte5rrii sociale a persoanelor care au e:ecutat pedepse privative de libertate 1i implicarea reprezentanilor acesteia 0n procesul de reducere a riscului de recidiv< cA creterea parametrilor calitativi ai o.ertei de pro5rame 1i activiti de educaie 1i asisten psihosocial derulate, 0n vederea includerii unui numr ct mai mare de persoane private de libertate 0n demersuri recuperative adaptate nevoilor individuale identi.icate, precum i cerinelor societii !mpactul a1teptat prin realizarea acestui obiectiv este cre1terea 5radului de reinte5rare social a persoanelor private de libertate 1i reducerea numrului de evenimente ne5ative 0n sistemul penitenciar. Obie!ti-ul Strategi! nr) & + 'sisten / medi!al/ de !alitate pentru persoanele pri-ate de libertate? prote.area 5i promo-area s/n/t/ ii? pre!um 5i pre-enirea =mboln/-irilor "ediul de via al sistemului penitenciar este recunoscut ca .iind unul cu necesiti medicale speci.ice. Comportamentul a5resiv al unor persoane private de libertate, precaritatea educaiei i5ienico#sanitare 0n rndul acestora, riscul crescut al transmiterii bolilor de natur se:ual, starea precar a condiiilor de detenie 0n unele uniti penitenciare sunt .actori care condiioneaz meninerea 1i prote/area sntii persoanelor private de libertate de e:istena unui sistem medical adaptat mediului penitenciar. entru a asi5ura un act medical de calitate 1i un sistem medical per.ormant, se urmre1te; aA asi5urarea resurselor materiale necesare des.1urrii activitii medicale< bA dezvoltarea pro5ramelor de prevenire a 0mbolnvirilor, de educaie i5ienico#sanitar, precum 1i de promovare a sntii 0n rndul persoanelor private de libertate< cA colaborarea e.icient cu sistemul sanitar public.

12

!mpactul a1teptat prin realizarea acestui obiectiv este reducerea morbiditii 1i mortalitii 0n rndul persoanelor private de libertate, 0n condiii speci.ice sistemului penitenciar 1i 0n concordan cu evoluia acestor indicatori 0n populaia 5eneral Obie!ti-ul Strategi! nr) 1 + Transparen / 5i imagine real/ a sistemului peniten!iar? la ni-elul so!iet/ ii n mod .recvent, cazurile relatate de mass#media cu privire la sistemul penitenciar sunt a:ate pe prezentarea tarelor acestui sistem inducndu#se ast.el, la nivelul societii, o ima5ine ne5ativ. Comunicarea cu toi .actorii comunitii, asi5urarea transparenei deciziilor 1i aciunilor cu impact semni.icativ asupra sistemului penitenciar, precum 1i 0mbuntirea cadrului or5anizatorico#.uncional al acestui se5ment sunt eseniale pentru o ima5ine real a sistemului administraiei penitenciare. 6cest obiectiv va .i realizat prin; aA cre1terea vizibilitii aciunilor cu impact pozitiv< bA 0mbuntirea comunicrii cu partenerii sociali 1i mass#media< cA asi5urarea prezentrii unei ima5ini obiective a sistemului administraiei penitenciare. !mpactul a1teptat prin implementarea acestui obiectiv este cre1terea con1tientizrii de ctre societate asupra rolului sistemului administraiei penitenciare. Obie!ti-ul Strategi! nr) 2 + Management institu ional per,ormant n cadrul sistemului administraiei penitenciare .uncioneaz, 0n prezent, peste 1,900 de an5a/ai care asi5ur realizarea activitilor a.erente aplicrii re5imului de detenie pentru peste ,=000 persoane a.late 0n e:ecutarea unor pedepse privative de libertate. 6dministrarea e.icient a sistemului administraiei penitenciare implic nu doar o viziune strate5ic a echipei de conducere a instituiei, ci 1i implementarea unui sistem decizional bazat pe obinerea susinerii din partea personalului 0n situaia adoptrii de msuri cu impact ma/or asupra sistemului. 6cest lucru va conduce la per.orman 1i la atin5erea obiectivelor, prin asocierea resurselor necesare realizrii obiectivelor 1i alocarea raional a acestora. 6cest obiectiv se va realiza prin; aA implementarea unui sistem mana5erial bazat pe stabilirea de obiective 1i obinerea de rezultate concrete< bA orientarea ctre necesitile personalului din cadrul sistemului administraiei penitenciare, an5a/aii reprezentnd cea mai important resurs 0n demersul de re.ormare a sistemului< cA plani.icarea resurselor 1i analizarea impactului politicilor elaborate pentru dezvoltarea sistemului. !mpactul a1teptat prin realizarea acestui obiectiv este cre1terea e.icienei 1i e.icacitii sistemului administraiei penitenciare. *apitolul VI % <rin!ipii generale !mplementarea strate5iei este subsumat urmtoarelor principii 5enerale; # respectarea dispoziiilor le5ale< # respectarea drepturilor persoanelor private de libertate, 0n condiiile prevzute de le5e<

13

# e5alitatea 1anselor, pe baza meritelor pro.esionale< # responsabilitate 1i imparialitate< # e.icien 0n utilizarea resurselor< # ierarhia or5anizatoric 1i .uncional. *apitolul VII % 0ire! ii de a! iune O&iecti'ul Strate(ic nr) * %arantarea si(uran+ei sistemului de deten+ie 1.1. 2ezvoltarea in.rastructurii 1i suprastructurii sistemului administraiei penitenciare 0n con.ormitate cu prevederile le5ale 1i normele europene de detenie, care s conduc la crearea premiselor materiale pentru asi5urarea si5uranei 1i respectarea drepturilor .undamentale ale persoanelor private de libertate. 5ermen6 decem&rie 20*, &ezultat6 =n!eperea lu!r/rilor de e(e!u ie a dou/ peniten!iare noi de !apa!itate medie 4sub 2## de lo!uri6 ,inali>area obie!ti-elor de in-esti ii @pa-ilioane deten ieA? la <eniten!iarul Ti!8ile5ti 5i Vaslui ,inali>area obie!ti-elor de repara ii !apitale @pa-ilioane deten ieA la <eniten!iarele *odlea 5i 0r) Tr) Se-erin 1.,. ro.ilarea unitilor de detenie subordonate 6dministraiei $aionale a enitenciarelor, 0n scopul respectrii cerinelor le5ale cu privire la aplicarea di.ereniat a re5imurilor de e:ecutarea a pedepselor. 5ermen6 decem&rie 20*, &ezultat6 sistem al administra+iei penitenciare pr-filat pe re(imuri de e.ecutare a pedepsel-r 1.7. mbuntirea sistemului de paz 1i suprave5here a persoanelor private de libertate 5ermen6 decem&rie 20*, &ezultat6 capacitate sp-rit de supra'e(/ere 0i c-ntr-l 0i limitarea sustra(eril-r de la e.ecutarea pedepsel-r prin1 %isteme inte5rate de paz, suprave5here 1i acces pentru penitenciarele de ma:im si5uran 1i cele 0n re5im semideschis 1i deschis !mplementarea ca elemente de serviciu a cinilor specializai 0n depistarea dro5urilor 1i a tele.oanelor mobile !mplementarea de mi/loace moderne care s asi5ure identi.icarea persoanelor private de libertate dup amprenta di5ital %istem operaional de acces la serviciile de tele.onie 1i cumprturi pe baz de cartel personalizat 2otarea adecvat a personalului care e:ecut misiuni de paz, suprave5here, escortare 1i intervenie cu mi/loace 1i echipamente speci.ice @arme de .oc neletale, mi/loace de comunicare, alarmare 1i protecie, echipament de protecie, mi/loace de transport de mic 1i medie capacitate dotate cu sisteme G % etc.A %istem de suprave5here electronic de la distan a persoanelor private de libertate care bene.iciaz de permisiunea ie1irii din penitenciar sau

14

care des.1oar activiti 0n e:teriorul locului de deinere .r alt tip de suprave5here %istem autorizat de bruia/ pentru sistemele de tele.onie mobil 1.-. mbuntirea mana5ementului incidentelor prin dezvoltarea de competene pro.esionale 5ermen6 decem&rie 20*2 &ezultat6 pers-nal pre(tit pr-fesi-nal 2n (esti-narea incidentel-r critice O&iecti'ul Strate(ic nr) 2 Educa+ie 0i asisten+ psi/-s-cial adaptate ne'-il-r pers-anel-r cust-diate ,.1. (laborarea 1i implementarea unui sistem unitar de evaluare 1i intervenie a:at pe nevoile de educaie 1i de asisten psihosocial ale persoanelor custodiate 1i pe cerinele societii. 5ermen6 decem&rie 20*, &ezultat6 cre0terea (radului de participare a pers-anel-r pri'ate de li&ertate la pr-(ramele de educa+ie 0i asisten+ psi/-s-cial 2n 'ederea reinte(rrii s-ciale a acest-ra ,.,. (laborarea 1i promovarea, 0mpreun cu instituiile ce au atribuii 0n domeniul incluziunii sociale, a unei strate5ii naionale de reinte5rare social a persoanelor private de libertate. 5ermen 3 iunie 20** &ezultat6 cadru strate(ic de incluziune s-cial a pers-anel-r pri'ate de li&ertate asumat la ni'el na+i-nal ,.7. 2ezvoltarea de parteneriate cu or5anizaiile non#5uvernamentale 1i comunitile locale, care s conduc la .acilitarea reinte5rrii persoanelor private de libertate. 5ermen6 permanent-20*, &ezultat6 cre0terea (radului de reinte(rare s-cial a pers-anel-r pri'ate de li&ertate ,.-. Crearea unui parteneriat 0ntre serviciul penitenciar romnesc 1i structurile de pro.il din 'niunea (uropean care s .aciliteze schimbul de bune practici 0n domeniul reinte5rrii sociale. 5ermen6 decem&rie 20*, &ezultat6 transferul de &une practici 2n d-meniul reinte(rrii pers-anel-r pri'ate de li&ertate ,.9. Continuarea activitilor speci.ice implementrii proiectelor .inanate din .onduri europene 1i identi.icarea de noi oportuniti 0n domeniul reinte5rrii persoanelor private de libertate 1i .ormrii personalului de specialitate. 5ermen6 decem&rie 20*, &ezultat6di'ersificare 0i calitate ridicat a acti'it+ii de reinte(rare s-cial a pers-anel-r pri'ate de li&ertate

15

O&iecti'ul Strate(ic nr) , $sisten+a medical de calitate pentru pers-anele pri'ate de li&ertate4 pr-te5area 0i pr-m-'area snt+ii4 precum 0i pre'enirea 2m&-ln'iril-r 7.1. 6rmonizarea speci.icului asistenei medicale din sistemul penitenciar cu le5islaia "inisterului %ntii. 5ermen6 decem&rie 20** &ezultat6 transpunerea re(lementril-r le(ale specifice sistemului pu&lic de sntate 2n le(isla+ia aplica&il re+elei sanitare a sistemului penitenciar 7.,. 6si5urarea condiiilor optime, de natur or5anizatorico#.uncional, privind acordarea asistenei medicale primare 1i de specialitate 0n unitile penitenciare. 5ermen6 decem&rie 20*, &ezultat6 reducerea numrului de 2m&-ln'iri 2n sistemul penitenciar 7.7 6si5urarea asistenei medicale de calitate a persoanelor private de libertate, 0n strans colaborare cu reeaua sanitar public 5ermen6 decem&rie 20*, &ezultat6 eficacizarea c-la&-rrii cu sistemul sanitar pu&lic O&iecti'ul Strate(ic nr) 6 !ransparen+ 0i ima(ine real a sistemului penitenciar4 la ni'elul s-ciet+ii -.1. %pecializarea personalului cu atribuii 0n domeniul comunicrii 5ermen6 aprilie 20** &ezultat6 dez'-ltarea c-mpeten+el-r purtt-ril-r de cu'7nt din unit+ile penitenciare -.,. 2ezvoltarea structurilor de relaii publice 1i comunicare din cadrul sistemului administraiei penitenciare. 5ermen6 decem&rie 20** &ezultat6 sistem eficace de c-municare 0i rela+ii pu&lice -.7. Crearea unei reele inte5rate de comunicare la nivelul sistemului administraiei penitenciare. 5ermen6 n-iem&rie 20** &ezultat6 transmiterea eficient a inf-rma+iil-r 2n timp util -..-. 2ezvoltarea colaborrii cu instituii specializate 0n relaii publice 1i comunicare. 5ermen6 permanent &ezultat6 transparen+ crescut a acti'it+ii sistemului administra+iei penitenciare

16

O&iecti'ul Strate(ic nr) 8 Mana(ement institu+i-nal perf-rmant 9.1. Crearea cadrului or5anizatorico D .uncional speci.ic, 0n vederea elaborrii, implementrii, monitorizrii 1i evalurii strate5iilor, pro5ramelor, planurilor, politicilor publice elaborate la nivelul sistemului administraiei penitenciare, precum 1i 0n vederea .undamentrii deciziilor prin elaborarea de studii, analize, sinteze, interpretri, etc. 5ermen6 decem&rie 20*0 &ezultat6 (onstituirea unei unit+i de mana(ement 0i p-litici pu&lice 9.,. n.iinarea G!nstitutului $aional de 6dministraie enitenciarH prin care s se asi5ure pro.esionalizarea, 0n sistem inte5rat propriu, a ocupaiei de .uncionar 0n sistemul administraiei penitenciare. 5ermen6 decem&rie 20*, &ezultat62m&unt+irea a&ilit+il-r de (esti-nare a acti'it+il-r specifice sistemului administra+iei penitenciare 9.7. (laborarea 1i implementarea unui pro5ram anual, transparent, de identi.icare 1i dezvoltare a capacitilor mana5eriale a an5a/ailor din sistemul penitenciar, care s contribuie la 0mbuntirea mana5ementului instituional. 5ermen6 ianuarie 20** 3 prima pr-m-+ie &ezultat6 pers-nal mana(erial pre(tit pentru c-nducerea unit+il-r penitenciare 9.-. 2escentralizarea pro5resiv a actului decizional pn la nivel re5ional 5ermen6 decem&rie 20** &ezultat6 structur decizi-nal descentralizat 9.9. Reor5anizarea structurii 6dministraiei $aionale a enitenciarelor pe principii moderne de mana5ement 1i respectiv, 5ruparea activitilor omo5ene sau 0nrudite, care s asi5ure o intervenie .undamentat, oportun 1i 0n timp util a .actorilor de decizie. 5ermen6 decem&rie 20*0 &ezultat6 structur -r(anizat-ric dinamic 9.>. (laborarea 1i implementarea politicilor de resurse umane 1i a procedurilor a.erente, respectiv plani.icarea, recrutarea, inte5rarea, .ormarea, evaluarea, motivarea, 5estionarea carierei 1i consilierea resurselor umane din sistemul administraiei penitenciare. 5ermen6 decem&rie 20** &ezultat6 sistem inte(rat de (estiune a resursel-r umane 9.=. (laborarea 1i implementarea unui sistem .le:ibil de 5estiune previzional a personalului. 5ermen6 n-iem&rie 20*0 &ezultat6 instrument de (estiune pre'izi-nal a resursel-r umane 9.8. Revizuirea structurilor or5anizatorice ale unitilor penitenciare 1i adaptarea acestora la modalitii de .uncionare a structurii centrale, la cerinele

17

le5ale 1i cele ale mediului e:tern, 0n vederea cre1terii 5radului de reacie a acestora la provocrile interne 1i e:terne. 5ermen6 martie 20** &ezultat6 structuri -r(anizat-rice adaptate cerin+el-r interne 0i e.terne 9.4. Consolidarea cadrului or5anizatorico#.uncional 0n domeniul elaborrii pro5ramelor cu .inanare e:tern. 5ermen6 decem&rie 20*0 &ezultat6 cre0terea '-lumului de f-nduri cu finan+are e.tern atrase de unit+ile penitenciare 9.10. Consolidarea cadrului or5anizatorico D .uncional al activitii de prevenire a criminalitii 1i terorismului 0n mediul penitenciar. 5ermen6 decem&rie 20*0 &ezultat6 c-ntr-larea fen-menului infrac+i-nal 2n interi-rul unit+il-r penitenciare 9.11. 6daptarea, armonizarea, securizarea 1i dezvoltarea sistemului in.ormatic 1i de comunicaii 0n .uncie de necesitile de colectare, prelucrare 1i tratare a datelor 1i in.ormaiilor ale .iecrei structuri8subdiviziuni or5anizatorice. 5ermen6 decem&rie 20*, &ezultat6 eficientizarea acti'it+ii 9.1,. Consolidarea cadrului le5islativ ce re5lementeaz activitatea sistemului administraiei penitenciare. 5ermen6 decem&rie 20** &ezultat6 cadru le(islati' c-erent4 c-mplet4 unitar 9.17. 6ctualizarea procedurilor de lucru speci.ice .iecrei subdiviziuni or5anizatorice din sistemul administraiei penitenciare care s conduc la cre1terea ri5urozitii activitilor des.1urate. 5ermen6 aprilie 20** &ezultat6 pr-ceduri de lucru actualizate 9.1-. +ptimizarea sistemului de 5estiune a in.ormaiilor clasi.icate 0n vederea prote/rii e.ective a acestora. 5ermen6 decem&rie 20*, &ezultat6 sistem de inf-rma+ii clasificate pr-te5at 9.19. Consolidarea cadrului or5anizatorico#.uncional al activitii de control la nivelul sistemului administraiei penitenciare. 5ermen6 decem&rie 20*2 &ezultat6 acti'itate de c-ntr-l eficace 0i eficient 9.1>. mbuntirea condiiilor de detenie 0n sistemul administraiei penitenciare. 5ermen6 decem&rie 20*, &ezultat6 reducerea numrului de pl7n(eri ale pers-anel-r pri'ate de li&ertate pri'ind c-ndi+iile de deten+ie

18

9.1=. 2ezvoltarea relaiilor de cooperare internaional 5ermen6 decem&rie 20*, &ezultat6 transfer de e.perien+ 0i &une practici la ni'elul sistemului administra+iei penitenciare 9.18. (.icientizarea activitilor de e:aminare psiholo5ic a personalului 5ermen6 decem&rie 20** &ezultat6cre0terea -perati'it+ii acti'it+ii de e.aminare psi/-l-(ic a pers-nalului 9.14. mbuntirea capacitii de asi5urare a resurselor la nivelul sistemului administraiei penitenciare 5ermen; decem&rie 20*, &ezultat;rap-rt necesar resurse9e.istent resurse -ptim 9.,0. !mplementarea sistemului de control mana5erial la nivelul sistemului administraiei penitenciare 0n con.ormitate cu +"B nr. 4->8-.0=.,009 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de mana5ement8control intern la entitile publice 1i pentru dezvoltarea sistemelor de control mana5erial 5ermen; decem&rie 20** &ezultat; sistem de c-ntr-l mana(erial implementat *apitolul VIII + Re>ultateleB impa!tul !mpactul obiectivelor strate5ice preconizat a implementarea acestora este prezentat 0n capitolul nr. E! *apitolul IC % Re>ultatele B a!ti-it/ iDa! iuni Rezultatele obiectivelor speci.ice sunt prezentate 0n capitolul E!! Rezultatele activitilor sunt prezentate 0n lanul 6nual de 6ctiviti la nivelul sistemului administraiei penitenciare, lan ce va .i adoptat prin +rdin al "inistrului 3ustiiei. *apitolul C + Indi!atori %istemul de indicatori care msoar rezultatele activitilor, ale obiectivelor speci.ice 1i respectiv, ale obiectivelor strate5ice este prezentat 0n ane:a nr. 16. *apitolul CI % Impli!a ii pe buget Resursele necesare implementrii strate5iei 6dministraiei $aionale a enitenciarelor vor .i asi5urate din bu5etul instituiei 1i din .inanri e:terne. n ane:a nr. 1* sunt prezentate pro5ramele bu5etare necesare implementrii obiectivelor strate5iei. *apitolul CII % Impli!a ii .uridi!e !mplementarea strate5iei presupune att adaptarea le5islaiei e:istente 0n domeniul penitenciar, ct 1i adoptarea de noi acte normative. 6st.el, pentru atin5erea avea loc odat cu

19

obiectivelor strate5iei, 2irecia Contencios 1i (laborare 6cte $ormative din cadrul 6dministraiei $aionale a enitenciarelor va elabora un pachet de proiecte de acte normative necesar a .i adoptat. Eor .i modi.icate acte normative precum; # ?otrrea Guvernului nr. 18-48,00- privind or5anizarea, .uncionarea 1i atribuiile 6dministraiei $aionale a enitenciarelor< # 2ecretul nr. 9-9814=, privind e:ecutarea msurii educative a internrii minorilor in.ractori 0ntr#un centru de reeducare. 2e asemenea, a .ost 0naintat arlamentului roiectul de le5e privind e:ecutarea pedepselor. "inisterul 3ustiiei 0mpreun cu 6dministraia $aional a enitenciarelor vor identi.ica 1i promova soluiile le5islative care s permit implementarea dispoziiilor $rotocolului opional la (onvenia mpotriva torturii %i a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptat la $eI JorK la 18 decembrie ,00,, semnat de Romnia la ,- septembrie ,007, rati.icat prin )e5ea 10481-.0-.,004. *apitolul CIII % <ro!eduri de monitori>are? e-aluare? re-i>uire? raportare $) Monitori>area 5i raportarea implement/rii strategiei rin monitorizare se urmre1te atin5erea rezultatelor previzionate 0n momentul stabilirii activitilor ce urmeaz a .i implementate. %chema nr. 1 prezint mecanismul de monitorizare 1i raportare a stadiului implementrii strate5iei sistemului administraiei penitenciare. )a nivelul "inisterului 3ustiiei, mecanismul de monitorizare 1i raportare este urmtorul; # Consilierii 0ncadrai la cabinetele demnitarilor 0n ale cror atribuii intr 1i domeniul administraiei penitenciare in.ormeaz permanent demnitarul care coordoneaz 6dministraia $aional a enitenciarelor. !n.ormarea se .ace pe baza raportrilor primite de la %erviciul Cabinet, Consilieri 1i Re5istratur General din cadrul 6dministraiei $aionale a enitenciarelor, asupra stadiului 1i problemelor 0ntlnite 0n implementarea strate5iei sistemului administraiei penitenciare. # 2emnitarul care asi5ur coordonarea 6dministraiei $aionale a enitenciarelor in.ormeaz permanent "inistrul 3ustiiei asupra stadiului 1i problemelor 0ntlnite 0n implementarea strate5iei sistemului administraiei penitenciare. # Consiliul 2irector pentru 6dministraia $aional a enitenciarelor, .ormat din "inistrul 3ustiiei, %ecretarul8%ubsecretarul de stat care coordoneaz 6dministraia $aional a enitenciarelor 1i 2irectorul General al 6dministraiei $aionale a enitenciarelor dezbate problemele ma/ore aprute 0n implementarea strate5iei. Consiliul se reune1te la solicitarea unuia dintre membrii si, ori de cte ori este nevoie. n baza raportrilor 1i in.ormrilor primite, .actorii de decizie de la nivelul "inisterului 3ustiiei monitorizeaz 1i se asi5ur de implementarea activitilor 1i respectarea termenelor stabilite. )a nivelul 6dministraiei $aionale a enitenciarelor, mecanismul de monitorizare 1i raportare este urmtorul; # ersoana responsabil cu raportarea stadiului implementrii strate5iei, numit prin decizie a 2irectorului unitii penitenciare, raporteaz sptmnal %erviciului Cabinet, Consilieri 1i Re5istratur General msurile adoptate la nivel de unitate 0n perioada de raportare. Raportarea se .ace 0n baza instrumentului de raportare din ane:a nr. 1C.

20

# %erviciul Cabinet, Consilieri 1i Re5istratur General centralizeaz raportrile primite de la unitile penitenciare, prelucreaz in.ormaiile primite 1i elaboreaz un raport de sintez privind stadiul implementrii strate5iei pe care 0l transmite, la .iecare dou sptmni, Comitetului de "onitorizare al 6dministraiei $aionale a enitenciarelor 1i Consilierilor 0ncadrai la cabinetele demnitarilor din cadrul "inisterului 3ustiiei 0n ale cror atribuii intr domeniul penitenciar. "odelul cadru al Raportului de sintez privind stadiul implementrii strate5iei este prezentat 0n ane:a nr. 12. %erviciul Cabinet, Consilieri 1i Re5istratur General in.ormeaz permanent 2irectorul General al 6dministraiei $aionale a enitenciarelor asupra stadiului 1i problemelor 0ntlnite 0n implementarea strate5iei sistemului administraiei penitenciare. # 2irectorul General al 6dministraiei $aionale a enitenciarelor in.ormeaz permanent demnitarul din cadrul "inisterului 3ustiie care asi5ur coordonarea 6dministraiei $aionale a enitenciarelor. # Comitetul de "onitorizare privind implementarea strate5iei analizeaz stadiul implementrii acesteia, respectarea termenelor, problemele 1i cauzele care au condus la neimplementare sau implementare de.ectuoas, stabile1te msurile care se impun pentru corectarea erorilor 1i asi5ur, prin .iecare membru, transmiterea acestor msuri personalului din subordine 1i impulsionarea implementrii strate5iei. Comitetul de monitorizare se 0ntlne1te 0n mod re5ulat, o dat la .iecare dou sptmni, prin convocarea acestuia de ctre 2irectorul General al 6dministraiei $aionale a enitenciarelor. n componena Comitetului de "onitorizare intr 2irectorul General al 6dministraiei $aionale a enitenciarelor, 2irectorii Generali 6d/unci ai 6dministraiei $aionale a enitenciarelor 1i conductorii subdiviziunilor or5anizatorice din cadrul 6dministraiei $aionale a enitenciarelor. *aza de raportare a realizrii rezultatelor o reprezint lanul 6nual de 6ctiviti 1i %istemul de indicatori. Biecare unitate penitenciar va elabora lanul 6nual de 6ctiviti propriu 0n concordan cu lanul 6nual de 6ctiviti la nivelul sistemului administraiei penitenciare, 0n termen de 70 de zile de la data adoptrii prin +rdin al "inistrului 3ustiiei a lanului 6nual de 6ctiviti la nivel de sistem penitenciar. Responsabilitatea prelucrrii %trate5iei 1i lanului 6nual de 6ctiviti revine conducerii 6dministraiei $aionale a enitenciarelor. rin evaluarea strate5iei se urmre1te impactul produs 0n urma punerii 0n aplicare a msurilor adoptate. "surarea impactului se .ace de ctre un 5rup de lucru din cadrul "inisterului 3ustiiei sau de ctre evaluatori e:terni. Grupul de lucru din cadrul "inisterului 3ustiiei este constituit prin +rdin al "inistrului 3ustiiei. (valuarea se .ace la s.r1itul .iecrui an 1i se concretizeaz 0n documentul &aportul Anual de 7valuare a Strategiei sistemului administraiei penitenciare . ") Re-i>uirea strategiei rin revizuirea strate5iei se urmre1te adaptarea continu a aciunilor a .i 0ntreprinse la in.luenele .actorilor interni 1i e:terni. Revizuirea se .ace, dac este cazul, 0n baza Raportului 6nual de (valuare a %trate5iei sistemului administraiei penitenciare. Raportul 6nual de (valuare a %trate5iei sistemului administraiei penitenciare reprezint .undamentul lanului 6nual de 6ctiviti elaborat la 0nceputul anului urmtor. 2irectorul General al 6dministraiei $aionale a enitenciarelor coordoneaz procesul de revizuire a strate5iei 1i de elaborare a lanului 6nual de 6ctiviti.

21

*apitolul CIV % Etape ulterioare 5i institu ii responsabile !nstrumentul prin care se asi5ur implementarea strate5iei este lanul 6nual de 6ctiviti care conine obiective strate5ice, obiective speci.ice, activitile, termenele de realizare, responsabilii 1i indicatorii de rezultate. Legend/ 6$ F 6dministraia $aional a enitenciarelor "3 F "inisterul 3ustiiei 2(6 F 2irecia (conomico D 6dministrativ

22

*onsiliul 0ire!tor pentru 'N< Ministru Se!retarDSubse!retar de stat 0ire!tor General 'N<

Ministru
!n.ormare permanent

Se!retarDSubse!retar de stat !n.ormare permanent


!n.ormare permanent

*onsilieri

Raportare la .iecare , sptmni

0ire!tor General 'N<

Comitet de "onitorizare 2irector General 6$ 2irectori Gen. 6d/. 6$ < 2irectori 2irecii8Le.ii %ervicii 6$

!n.ormare permanent

%erviciul Cabinet, Consilieri, Re5istr. Gen.

Raportare la .iecare , sptmni

-> 'niti ale sistemului penitenciar

'.

'.

Raportare sptmnal '.

'.

'.

'.

ersoan responsabil cu raportarea

S!8ema nr) $ Me!anismul de monitori>are 5i raportare a stadiului implement/rii strategiei sistemului peniten!iar

23

'ne(a nr) $' Sistemul de indi!atori


Indi!atori de sistem Garantarea siguran ei sistemului de deten ie 1. $umr evadri ,. $umr tentative de evadare 7. $umr de revolte ale persoanelor private de libertate -. $umr a5resiuni 0ntre persoane private de libertate cu urmri 5rave 9. $umr a5resiuni ale persoanelor private de libertate asupra personalului din sistemul administraiei penitenciare >. $umr de a5resiuni ale personalului din sistemul administraiei penitenciare .a de persoanele private de libertate =. $umr omucideri 0ntre persoane private de libertate 8. $umr de percheziii 5enerale 4. $umr de percheziii aleatoare 10. $umr obiecte interzise descoperite la intrarea 0n penitenciar 11. $umr obiecte interzise descoperite 0n spaiile de detenie 1,. $umr de pln5eri ale persoanelor private de libertate privind condiiile de detenie Edu!a ie 5i asisten / psi8oso!ial/ adaptate ne-oilor persoanelor pri-ate de libertate 17. $umr pro5rame de 1colarizare 1-. $umr persoane private de libertate participante la pro5rame de 1colarizare 19. $umr pro5rame de .ormare pro.esional 1>. $umr persoane private de libertate participante la pro5rame de .ormare pro.esional 1=. $umr activiti socio#educative 18. $umr persoane private de libertate participante la activiti socio#educative 14. $umr contracte prestri servicii8lucrri etc. ,0. $umr persoane private de libertate participante la munc contractat ,1. $umr ore consiliere psiholo5ic ,,. $umr persoane private de libertate participante la pro5rame de consiliere psiholo5ic Indi!atori de impa!t Garantarea siguran ei sistemului de deten ie 1. !ndicele e:tern privind si5urana sistemului penitenciar F percepia populaiei asupra si5uranei sistemului penitenciar ,. !ndicele intern privind si5urana sistemului penitenciar F percepia persoanelor private de libertate privind si5urana sistemului penitenciar

Edu!a ie 5i asisten / psi8oso!ial/ adaptate ne-oilor persoanelor pri-ate de libertate 7. Rata recidivei

-. $umr sinucideri 0n rndul persoanelor private de libertate 9. $umr a5resiuni 0ntre persoanelor private de libertate

24

'sisten / medi!al/ de !alitate ,7. $umr ore educaie i5ienico#sanitar ,-. $umr pacieni persoane private de libertate cu boli cronice ,9. $umr consultaii persoane private de libertate cu boli cronice ,>. $umr pacieni persoane private de libertate cu &*C dobndit 0n perioada deteniei ,=. $umr pacieni persoane private de libertate cu boli se:uale dobndite 0n perioada deteniei ,8. $umr pacieni persoane private de libertate cu hepatit C dobndit 0n perioada deteniei ,4. $umr 0mbolnviri 0n rndul persoanelor private de libertate 70. $umr bolnavi tratai 0n sistemul sanitar propriu 71. $umr bolnavi tratai 0n sistemul sanitar public Transparen / 5i imagine real/ a sistemului peniten!iar 7,. $umr apariii 0n mass#media local 77. $umr apariii 0n mass#media central 7-. $umr +$G#uri implicate 0n activiti cu persoane private de libertate 79. $umr persoane private de libertate implicate 0n activiti cu +$G#uri 7>. $umr instituii locale implicate 0n activiti cu persoane private de libertate 7=. $umr persoane private de libertate implicate 0n activiti cu instituiile locale Management institu ional per,ormant 78. Costul 5lobal8persoan privat de libertate 74. onderea veniturilor proprii 0n total venituri -0. onderea cheltuielilor cu personalul 0n total cheltuieli -1. onderea cheltuielilor cu bunuri 1i servicii 0n total cheltuieli -,. $umr ore .ormare pro.esional8salariat8pe cate5orii de salariai -7. $umr ore suplimentare8salariat --. Gradul de ocupare a posturilor -9. Gradul de e:ecuie bu5etar ->. Gradul de dotare cu ma1ini, echipamente -=. onderea investiiilor 0n total cheltuieli

'sisten / medi!al/ de !alitate >. $umr decese 0n rndul persoanelor private de libertate din cauze medicale datorate sistemului medical penitenciar

Transparen / 5i imagine real/ a sistemului peniten!iar =. Gradul de notorietate al sistemului penitenciar # notorietate pozitiv # notorietate ne5ativ 8. Gradul de implicare a societii 0n reinte5rarea persoanelor private de libertate

Management institu ional per,ormant 4. (.iciena sistemului penitenciar F Cheltuieli cu or5anizarea 1i .uncionarea sistemului administraiei penitenciare8*ene.icii rezultate 0n urma reinte5rrii persoanelor private de libertate

10. (.icacitatea sistemului penitenciar F $umr obiective realizate8$umr obiective propuse

25

'ne(a nr) $E <rogramarea bugetar/ pri-ind implementarea strategiei sistemului administra iei peniten!iare "#$#%"#$& <rogram bugetar I % Obie!ti- strategi! pe !are =l adresea>/B Garantarea siguran ei sistemului de deten ie % Obie!ti-ul spe!i,i! pe !are =l adresea>/B 0e>-oltarea in,rastru!turii 5i suprastru!turii sistemului peniten!iar % Termen de reali>areB de!embrie "#$& Titlul program bugetarB 0e>-oltarea in,rastru!turii 5i suprastru!turii sistemului peniten!iar Obie!ti-ul programului bugetarB *re5terea !apa!it/ ii de !a>are a persoanelor pri-ate de libertate '!ti-it/ i ale programului bugetar Re>ultat Indi!ator de re>ultat Responsabil !denti.icarea terenurilor libere de , penitenciare noi 1. $umr locuri noi de 6$ @2irecia (conomico# orice sarcini care se preteaz la a cte 900 locuri detenie administrativA construcia penitenciarelor @ ,010A< .iecare, din care ,. $umr locuri noi de reluarea e.ectiv a acestora de unul destinat detenie destinate e:clusiv persoanelor private de ctre 6dministraia $aional a persoanelor libertate de se: .eminin enitenciarelor @,010A< (laborarea studiilor de pre# private de .ezabilitate 1i .ezabilitate 1i obinerea libertate de se: avizelor 1i acordurilor de la instituiile .eminin abilitate @,010#,011A< ntocmirea proiectului tehnic de e:ecuie, obinerea autorizaiei de construire, demararea lucrrilor de e:ecuiei @,011#,017A 1i continuarea acestora dup ,017. Finan area programului Sursa de ,inan are $) Euget de stat Total !8eltuieli *apitolul 3$)$# Titlul CII '!ti-e ne,inan!iare % mii lei % 'probat "#$# 2## 2## 2## "#$$ 2## 2## 2## Estimare pe termen mediu "#$" 2"# 2"# 2"# "#$& 213 213 213

26

<rogram bugetar II % Obie!ti-ul strategi! pe !are =l adresea>/B Garantarea siguran ei sistemului de deten ie % Obie!ti-ul spe!i,i! pe !are =l adresea>/B Gmbun/t/ irea !ondi iilor de deten ie prin moderni>area lo!urilor de deten ie e(istente 5i asigurarea utilit/ ilor a,erente % Termen de reali>areB de!embrie "#$& Titlul program bugetarB Gmbun/t/ irea !ondi iilor de deten ie a,erente regimurilor semides!8is 5i des!8is Obie!ti-ul programului bugetarB Reabilitarea spa iilor de deten ie 5i de des,/5urare a a!ti-it/ ilor so!io% edu!ati-e '!ti-it/ i ale programului bugetar Re>ultat Indi!ator de per,orman / Responsabil # demararea unor lucrri de investiii 1i Cre1terea %upra.a spaii de cazare 2irecia (conomico # reparaii capitale @spaii detenie, supra.eei cu 1i des.1urare activiti 6dministrativ6 0mpre/muiri, curi plimbare, blocuri spaiile de cazare modernizate alimentare, utiliti, etc.A pentru modernizate 0mbuntirea condiiilor de detenie a.erente celor 1, uniti cu re5im semideschis 1i deschis @*aia "are, *istria, *rila, 2eva, 2robeta &urnu %everin, *ucure1ti 3ilava, elendava, loie1ti, oarta 6lb, %atu "are, &r5u 3iu 1i EasluiA. Binalizarea @,017A unora din lucrrile menionate precum 1i continuarea altora dup ,017 Finan area programului Sursa de ,inan are $) Euget de stat Total !8eltuieli *apitolul 3$)$# Titlul CII '!ti-e ne,inan!iare % mii lei % 'probat "#$# 2)223 2)223 2)223 "#$$ 2)223 2)223 2)223 Estimare pe termen mediu "#$" 2)779 2)779 2)779 "#$& 3)#37 3)#37 3)#37

27

<rogram bugetar III % Obie!ti- strategi! pe !are =l adresea>/B Garantarea siguran ei sistemului de deten ie % Obie!ti-ul spe!i,i! pe !are =l adresea>/B Gmbun/t/ irea sistemului de pa>/ 5i supra-eg8ere a persoanelor pri-ate de libertate % Termen de reali>areB de!embrie "#$& Titlul program bugetarB Gmbun/t/ irea sistemului de pa>/ 5i supra-eg8ere a persoanelor pri-ate de libertate Obie!ti-ul programului bugetarB Redu!erea num/rului de e-enimente negati-e '!ti-it/ i ale programului bugetar Re>ultat Indi!ator de per,orman / Responsabil !mplementarea sistemelor inte5rate de %porirea $umr de evadri 2irecia %i5urana paz, suprave5here 1i acces pentru capacitii 2einerii 1i Re5im penitenciarele prin; unitilor enitenciar, 2irecia # analizarea 1i aprobarea 0n Consiliul penitenciare de (conomico # &ehnico D (conomic al 6$ a studiilor de control 1i 6dministrativ .ezabilitate a.erente celor 1, uniti D suprave5here pn 0n luna iunie ,010 la unitile unde acestea s#au .inalizat 1i pn 0n luna decembrie ,010 la unitile unde urmeaz s se .inalizeze aceste studii< # includerea 0n lista de investiii pe anul ,010 pentru contractarea proiectelor tehnice de e:ecuie la - @patruA uniti< # contractarea proiectelor tehnice la celelalte 8 @optA uniti 1i 0nceperea lucrrilor la - @patruA uniti @,011A< # continuarea lucrrilor de e:ecuie, 0ncepute 0n anul ,011, la cele - @patruA uniti 1i 0nceperea e:ecuiei la celelalte 8 @optA uniti @,01,A< # .inalizarea lucrrilor la cele - @patruA uniti 1i continuarea lucrrilor de e:ecuie la celelalte 8 @optA uniti @,017A. implementarea sistemelor inte5rate de 28

paz, suprave5here 1i acces pentru penitenciarele prin; # dotarea cu mi/loace de securitate .izic pentru automatizarea accesului 0n posturile de control 1i pe seciile de deinere @pori automate, turnichete 0n punctele de acces, cartele de acces, etc.A< # suprave5herea video a perimetrului locurilor de deinere, a seciilor de deinere, curi de plimbarea, cluburi a punctelor de acces, etc. 1i utilizarea acestora 0n paralel cu personalul de paz< # suprave5herea perimetrelor cu a/utorul senzorilor de mi1care pe perimetrul locului de deinere< # 0n.iinarea dispeceratelor de securitate 1i monitorizare. implementarea ca elemente de serviciu a cinilor specializai 0n depistarea dro5urilor 1i a tele.oanelor mobile< achiziionarea de mi/loace moderne care s asi5ure identi.icarea persoanei private de libertate dup amprenta di5ital implementarea sistemului operaional de acces la serviciile de tele.onie 1i cumprturi< dotarea corespunztoare a unitilor de penitenciare, precum 1i a personalului din sectorul operativ< sistem de suprave5here electronic la distan a persoanelor private de libertate 29

a.late 0n permisiunea de penitenciar sistem autorizat de tele.oanelor mobile Finan area programului

ie1ire bruia/

din a

Sursa de ,inan are $) Euget de stat Total !8eltuieli *apitolul 3$)$# Titlul CII '!ti-e ne,inan!iare

'probat "#$# 2)27# 2)27# 2)27#

"#$$ 2)27# 2)27# 2)27#

% mii lei % Estimare pe termen mediu "#$" 2)7:& 2)7:& 2)7:&

"#$& 3)#9& 3)#9& 3)#9&

<rogram bugetar IV % Obie!ti- strategi! pe !are =l adresea>/B Edu!a ie 5i asisten / psi8oso!ial/ adaptate ne-oilor persoanelor pri-ate de libertate % Obie!ti-ul spe!i,i! pe !are =l adresea>/B Elaborarea 5i implementarea unui sistem unitar de inter-en ie a(at pe ne-oile persoanelor pri-ate de libertate 5i !erin ele so!iet/ ii % Termen de reali>areB de!embrie "#$& Finan area programului % mii lei % Sursa de ,inan are $) Euget de stat Total !8eltuieli *apitolul 3$)$# Titlul II Eunuri 5i ser-i!ii *apitolul 3$)$# Titlul CII '!ti-e ne,inan!iare 'probat "#$# ""# ""# $73 11 11 "#$$ ""# ""# $73 11 11 Estimare pe termen mediu "#$" $9& $9& $9& % % "#$& $:" $:" $:" % %

30

<rogram bugetar V % Obie!ti-ul strategi! pe !are =l adresea>/B 'sisten / medi!al/ de !alitate pentru persoanele pri-ate de libertate % Obie!ti-ul spe!i,i! pe !are =l adresea>/B 'sigurarea !ondi iilor optime de a!ordare a asisten ei medi!ale =n sistemul administra iei peniten!iare % Termen de reali>areB de!embrie "#$& Titlul program bugetarB 'sigurarea !ondi iilor optime de a!ordare a asisten ei medi!ale =n sistemul administra iei peniten!iare Obie!ti-ul programului bugetarB 0otarea sistemului medi!al peniten!iar !u e!8ipamente 5i materiale medi!o% sanitare ne!esare '!ti-it/ i ale programului bugetar Re>ultat Indi!ator de per,orman / Responsabil # %ervicii @medicina munciiA 8an roduse 1i servicii $umrul de echipamente 2irecia "edical, 2irecia # "edicamente8an achiziionate 1i servicii medicale (conomico # # "ateriale sanitare8an achiziionate 6dministrativ # +biecte de inventar # re5tire pro.esional8an # "i/loace .i:e, ambulane Finan area programului Sursa de ,inan are $) Euget de stat Total !8eltuieli Titlul II "#)#$)&# 'lte ser-i!ii 4medi!ina mun!ii6 "#)#1)#$ Medi!amente "#)#1)#" Materiale sanitare "#)#2)&# Obie!te de in-entar "#)$& <reg/tire pro,esional/ Titlul $" '!ti-e ,i(e 7$)#$)#" Mi.loa!e ,i(e? ambulan e 'probat "#$# 1)&$2 &):1# 1"& ")971 "23 :3 ":$ &72 &72 "#$$ 1)&$2 &):1# 1"& ")971 "23 :3 ":$ &72 &72 Estimare pe termen mediu "#$" 1)197 1)#:7 11# "):9: "33 $## &#& &:# &:# # mii lei "#$& 1)7$" 1)&#" 13" &)$&9 "7: $#2 &$9 1$# 1$#

31

<rogram bugetar VI % Obie!ti-ul strategi! pe !are =l adresea>/B Transparen / 5i imagine real/ a sistemului administra iei peniten!iare % Obie!ti-ul spe!i,i! pe !are =l adresea>/B 0e>-oltarea !olabor/rii !u institu iile spe!iali>ate =n rela ii publi!e 5i !omuni!are % Termen de reali>areB de!embrie "#$$ Titlul program bugetarB *ampanie na ional/ de promo-are a imaginii sistemului administra iei peniten!iare 5i a persoanelor pri-ate de libertate Obie!ti-ul programului bugetarB *re5tere gradului de per!ep ie a popula iei asupra sistemului adminisra iei peniten!iare 5i persoanelor pri-ate de libertate '!ti-it/ i ale programului bugetar Re>ultat Indi!ator de per,orman / Responsabil # identi.icare productor clip publicitar< Bilm publicitar !ndice de percepie a *iroul Relaii ublice, # cumprare servicii elaborare clip elaborat sistemului penitenciar 2irecia (conomico # publicitar< 6dministrativ # plani.icare 1i derulare campanie publicitar Finan area programului % mii lei % Sursa de ,inan are $) Euget de stat Total !8eltuieli *apitolul 3$)$# Titlul II Eunuri 5i ser-i!ii 'probat "#$# "# "# "# "#$$ "# "# "# Estimare pe termen mediu "#$" "$ "$ "$ "#$& "" "" ""

<rogram bugetar VII % Obie!ti-ul strategi! pe !are =l adresea>/B Management institu ional per,ormant + Obie!ti-ul spe!i,i! pe !are =l adresea>/B <ro,esionali>area =n sistem integrat propriu a o!upa iei de ,un! ionar =n sistemul administra iei peniten!iare % Termen de reali>areB de!embrie "#$& Titlul program bugetarB Gn,iin area Institutului Na ional de 'dministra ie <eniten!iar/ Obie!ti-ul programului bugetarB *re5terea !alit/ ii mun!ii personalului lu!r/tor =n sistemul administra iei peniten!iare 32

'sigurarea ne!esarului de personal pentru sistemul administra iei peniten!iare '!ti-it/ i ale programului bugetar Re>ultat Indi!ator de per,orman / Responsabil (laborarea studiu de .ezabilitate pentru # 1colarizarea # sistem unitar de .ormare 6$ , un campus care s cuprind; anual a 900 de a personalului din sistemul "3 # Corp principal 1i aul, persoane administraiei penitenciare # Corp secundar nr. 1 @bibliotec 1i mediatecA, # Corp secundar nr. , @am.iteatre 1i spaii cazare pro.esoriA< # %paii cazare studeni<*az sportiv @teren multi.uncional, sal sport, bazin 0notA< # *loc alimentar 1i spaiu multi.uncional de alimentaie< # Central termic< # Reele, utiliti e:terioare incintei< # %istematizare vertical< # %upra.a carosabil, parcare auto, alei pietonale 1i spaii verzi< # mpre/muire !$6 < # 'tila/e, echipamente tehnolo5ice 1i .uncionale cu monta/. % Elaborarea proie!tului te8ni! 5i demararea lu!r/rilor de e(e!u ie Finan area programului Sursa de ,inan are $) Euget de stat Total !8eltuieli *apitolul 3$)$# Titlul CII '!ti-e ne,inan!iare % mii lei % 'probat "#$# "## "## "## "#$$ "## "## "## Estimare pe termen mediu "#$" "#9 "#9 "#9 "#$& "$9 "$9 "$9 33

<rogram bugetar VIII % Obie!ti-ul strategi! pe !are =l adresea>/B Management institu ional per,ormant % Obie!ti-ul spe!i,i! pe !are =l adresea>/B *onsolidarea !adrului organi>atori!o%,un! ional al a!ti-it/ ii te8ni!e de pre-enire a !riminalit/ ii 5i terorismului =n mediul peniten!iar? pre!um 5i adaptarea? armoni>area? se!uri>area 5i de>-oltarea sistemului in,ormati! 5i de !omuni!a ii % Termen de reali>areB de!embrie "#$& Titlul program bugetarB *onsolidarea !adrului organi>atori!o%,un! ional al a!ti-it/ ii te8ni!e de pre-enire a !riminalit/ ii 5i terorismului =n mediul peniten!iar? pre!um 5i adaptarea? armoni>area? se!uri>area 5i de>-oltarea sistemului in,ormati! 5i de !omuni!a ii Obie!ti-ul programului bugetarB Identi,i!area !ore!t/ a ris!urilor spe!i,i!e sistemului peniten!iar '!ti-it/ i ale programului bugetar Re>ultat Indi!ator de per,orman / Responsabil # 6chiziionarea unui sistem in.ormatic # sistem $r. de evenimente 6$ @2irecia revenirea inte5rat care s permit descrcarea in.ormatic ne5ative ma/ore cauzate Criminalitii 1i coninuturilor cartelelor %!" 1i a operaional de .uncionarea sistemului &erorismului, 2irecia tele.oanelor mobile # aplicaii so.tIare in.ormaional &ehnolo5ia !n.ormaiei 1i # 6chiziionarea unui pachet de aplicaii operaionale Comunicaii, 2irecia so.tIare inte5rate care s permit # dezvoltarea (conomico # stocarea, structurarea 1i analizarea sistemului 6dministrativA datelor 1i prezentarea 0n .orme in.ormatic comprehensive # %chimbarea parcului de echipamente la momentul casrii, indi.erent de .orma de provenien @achiziie de ctre unitate, donaie, achiziie 0n baza .ondurilor hare etc.A # 6chiziionarea de echipamente noi, 0n .uncie de necesitile .iecrei uniti, 0n vederea acoperirii tuturor activitilor des.1urate la nivelul unitii

34

Finan area programului % mii lei % Sursa de ,inan are $) Euget de stat Total !8eltuieli *apitolul 3$)$# Titlul CII '!ti-e ne,inan!iare 'probat "#$# 1)$#7 1)$#7 1)$#7 "#$$ 1)$#7 1)$#7 1)$#7 Estimare pe termen mediu "#$" 1)"7$ 1)"7$ 1)"7$ "#$& 1)192 1)192 1)192

<rogram bugetar IC % Obie!ti-ul strategi! pe !are =l adresea>/B Management institu ional per,ormant % Obie!ti-ul spe!i,i! pe !are =l adresea>/B Gmbun/t/ irea !apa!it/ ii de asigurare a resurselor la ni-elul sistemului administra iei peniten!iare 4,un! ionarea sistemuluiB salarii? !8eltuieli !urente? et!)6 % Termen de reali>areB de!embrie "#$& Titlul program bugetarB Re=nnoirea par!ului auto al sistemului peniten!iar Obie!ti-ul programului bugetarB 'sigurarea ne!esarului de mi.loa!e auto pentru des,/5urarea =n !ondi ii optime a a!ti-it/ ilor de ba>/ ale sistemului administra iei peniten!iare '!ti-it/ i ale programului bugetar Re>ultat Indi!ator de per,orman / Responsabil 6chiziia de autovehicule; 6utovehicule $umr autovehicule 2irecia (conomico # - autodube @9 buciA, microdube @>0 achiziionate achiziionate, pe tipuri de 6dministrativ autovehicule buciA transport persoane private de libertate @>9 buciA< Finan area programului % mii lei % Sursa de ,inan are $) Euget de stat Total !8eltuieli *apitolul 3$)$# Titlul CII '!ti-e ne,inan!iare 'probat "#$# 1)"72 1)"72 1)"72 "#$$ 1)"72 1)"72 1)"72 Estimare pe termen mediu "#$" 1)113 1)113 1)113 "#$& 1)339 1)339 1)339 35

<rogram bugetar C % Obie!ti-ul strategi! pe !are =l adresea>/B Management institu ional per,ormant % Obie!ti-ul spe!i,i! pe !are =l adresea>/B Gmbun/t/ irea !apa!it/ ii de asigurare a resurselor la ni-elul sistemului administra iei peniten!iare 4,un! ionarea sistemuluiB salarii? !8eltuieli !urente? et!)6 % Termen de reali>areB de!embrie "#$& Titlul program bugetarB Fun! ionarea =n !ondi ii optime a sistemului administra iei peniten!iare Obie!ti-ul programului bugetarB 'sigurarea resurselor ,inan!iare ne!esare unei bune ,un! ion/ri a sistemului administra iei peniten!iare '!ti-it/ i ale programului bugetar Re>ultat Indi!ator de per,orman / Responsabil Binanarea activitii curente a sistemului %istem .uncional Cheltuieli curente 2irector General al 6$ , administraiei penitenciare 2irecia (conomico # 6dministrativ Finan area programului % mii lei % Sursa de ,inan are $) Euget de stat Total !8eltuieli *apitolulH TitlulH ") Fonduri nerambursabile Total !8eltuieli *apitolulH TitlulH &) Venituri proprii Total !8eltuieli *apitolulH Titlul H "##: 71#)$$9 'probat "#$# 7$$)##" Estimare pe termen mediu "#$$ "#$" "#$& 7$$)##" 7&:)11" 773)1$1

1):"2

71&

71&

77&

9$"

1:)3:2

17)&:1

17)&:1

1:)"9:

2$)72&

36

Ne!esarul de ,onduri pentru apli!area strategiei sistemului peniten!iar "#$# % "#$& mii lei

Nr) !rt) 1 , 7 9 > = 8 4 10

<rogram bugetar 2ezvoltarea in.rastructurii 1i suprastructurii sistemului penitenciar mbuntirea condiiilor de detenie pentru respectarea cerinelor le5ale a.erente re5imurilor semideschis 1i deschis mbuntirea sistemului de paz 1i suprave5here a persoanelor private de libertate (laborarea 1i implementarea unui sistem unitar de intervenie a:at pe nevoile persoanelor custodiate 1i cerinele societii 6si5urarea condiiilor optime de acordare a asistenei medicale 0n sistemul penitenciar Campanie naional de promovare a ima5inii sistemului penitenciar 1i a persoanelor private de libertate n.iinarea !nstitutului $aional de 6dministraie enitenciar Consolidarea cadrului or5anizatorico # .uncional al activitii de prevenire a criminalitii 1i terorismului 0n mediul penitenciar Re0nnoirea parcului auto al sistemului penitenciar mbuntirea procesului de .undamentare 1i e:ecuie a bu5etului TOT'L

Estimare "##: 0 "#$# 900 "#$$ 900 "#$" 900 "#$& 9,000

Valoare total/ 3?2##

0 0

9,99> ,=8

=,000 ,,800

=,000 4,>00

8,000 4,>00

"7?223 ""?"79

0 0 0 0

1=4 7,,,> 0 0

,>11,990 87 ,90

7=9 1,,700 0 100

-=, 1,,700 0 900

$?":# &:?&73 9& 92#

0 0 0 #

0 0 =-8,>9= 729?&:3

9,-74 1,700 4,7,808 :2"?::1

9,000 =,400 4-0,=0, :9&?177

9,440 =,400 497,0-, $?##"?9#1

$3?1": $7?$## &?233?"#: &?3:7?37$

37

'ne(a $ * UNIT'TE' <ENITEN*I'RD0IRE*II'B JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 0'T'B JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ <ERIO'0' 0E R'<ORT'RE BJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ '*TIVITII GNTRE<RINSE <ENTRU IM<LEMENT'RE' <L'NULUI 'NU'L 0E '*TIVITII Nr) !rt) Obie!ti-ul din planul anual de a!ti-it/ i +A se introduce numai acel obiectiv din $lanul anual de activiti al instituiei, pentru care s-au ntreprins aciuni de implementare, E.emplu1 Crearea unor condiii decente de cazare pentru persoanele private de libertate '!ti-itateaK =ntreprins/ + A se introduce activitatea ntreprins a!erent obiectivului din planul anual de activiti al uniti sau, n !uncie de situaie, meniunea 8nicio aciune ntreprins9, E.emplu1 lucrri de reamena/are a camerei nr. 7 din %ecia , Sau, n !uncie de situaie, $icio aciune 0ntreprins M %e vor introduce activitile 0ntreprinse e(!lusi- 0n perioada de raportare. n cazul 0n care nu s#a 0ntreprins nicio activitate 0n perioada de raportare se va transmite raportarea cu meniunea 8 nicio aciune ntreprinsH sau se raporteaz derularea aciunilor a.late 0n lucru. Obser-a ii +Se vor introduce, dac este cazul, observaii legate de obiectivul respectiv,

$)

E.emplu1 n aciune au .ost implicai numai dou persoane private de libertate 0ntruct nu e:ist .or de munc disponibil

38

0IFI*ULTIIDOEST'*OLE @:n aceast rubric vor !i menionate di!icultile nt#mpinate n realizarea msurilor propuse %i a obiectivelor !i ate, cu prezentarea cauzelor ce le-au determinat A E.emplu1 !ncapacitate accesare .onduri nerambursabile pe domeniul reinserie datorit lipsei acreditrii ca .urnizor de servicii sociale )ips .onduri D din necesarul solicitat s#a alocat =0C )ips .onduri D la necesarul iniial solicitat s#au adu5at cheltuieli suplimentare, reprezentnd ,0C peste bu5etul iniial prevzut )ips bene.iciari pentru .ora de munc persoanelor private de libertate TERMENE @Se vor meniona termenele scadente 2n luna 2n curs, !i ate pentru realizarea di!eritelor obiective, cu menionarea stadiului actual A Obie!tiE.emplu1 1. reamena/are camer detenie ,. reamena/are .oi1or paz 7. .inalizare concurs posturi vacante -. inventar creane restante 9. stabilire list persoane acces in.ormaii clasi.icate 1 sept ,008 1 sept ,008, prelun5it 1 oct 19 sept 1 sept Br termen Realizat n curs de realizare n curs de realizare $erealizat, continu .r termen Realizat Termen Stadiu reali>are

39

'ne(a nr) $ 0 0ataB JJJJJJJJJJJJJJJJJ <erioada de raportareB JJJJJJJJJJJJJJJJ Raport de sinte>/ pri-ind stadiul implement/rii strategiei sistemului administra iei peniten!iare ') Obie!ti- strategi! $B se va enuna obiectivul strategic I) Obie!ti-e spe!i,i!e adresate =n perioada de raportareB se vor enuna obiectivele speci!ice care au !ost adresate n perioada de raportare II) Re>ultate ob inuteB se vor introduce rezultatele activitilor III) 0i,i!ult/ iDobsta!ole =ntLmpinate =n implementarea a!ti-it/ ilor propuseB se vor enuna di!icultile;obstacolele nt#mpinate n implementarea activitilor, unitatea respectiv sau unitile respective IV) 0ep/5irea termenelor de implementareB se vor enuna activitile pentru care au !ost dep%ite termenele %i cauzele corespunztoare V) Ni!io a! iune =ntreprins/ !orespun>/toare obie!ti-elor pre-/>ute =n planului de m/suri B se vor enuna unitile unde nu s-a implementat nicio activitate n perioada de raportare VI) Unit/ i peniten!iare !e nu au raportatB se vor enuna unitile penitenciare care nu au raportat potrivit termenelor stabilite n strategie E) Obie!ti- strategi! "B se va enuna obiectivul strategic !. Obie!ti-e spe!i,i!e adresate =n perioada de raportareB se vor enuna obiectivele speci!ice care au !ost adresate n perioada de raportare !!. Re>ultate ob inuteB se vor introduce rezultatele activitilor !!!. 0i,i!ult/ iDobsta!ole =ntLmpinate =n implementarea a!ti-it/ ilor propuseB se vor enuna di!icultile;obstacolele nt#mpinate n implementarea activitilor, unitatea respectiv sau unitile respective !E. 0ep/5irea termenelor de implementareB se vor enuna activitile pentru care au !ost dep%ite termenele %i cauzele corespunztoare E. Ni!io a! iune =ntreprins/ !orespun>/toare obie!ti-elor pre-/>ute =n planului de m/suri B se vor enuna unitile unde nu s-a implementat nicio activitate n perioada de raportare E!. Unit/ i peniten!iare !e nu au raportatB se vor enuna unitile penitenciare care nu au raportat potrivit termenelor stabilite n strategie 40

*) Obie!ti- strategi! &B se va enuna obiectivul strategic !. Obie!ti-e spe!i,i!e adresate =n perioada de raportareB se vor enuna obiectivele speci!ice care au !ost adresate n perioada de raportare !!. Re>ultate ob inuteB se vor introduce rezultatele activitilor !!!. 0i,i!ult/ iDobsta!ole =ntLmpinate =n implementarea a!ti-it/ ilor propuseB se vor enuna di!icultile;obstacolele nt#mpinate n implementarea activitilor, unitatea respectiv sau unitile respective !E. 0ep/5irea termenelor de implementareB se vor enuna activitile pentru care au !ost dep%ite termenele %i cauzele corespunztoare E. Ni!io a! iune =ntreprins/ !orespun>/toare obie!ti-elor pre-/>ute =n planului de m/suri B se vor enuna unitile unde nu s-a implementat nicio activitate n perioada de raportare E!. Unit/ i peniten!iare !e nu au raportatB se vor enuna unitile penitenciare care nu au raportat potrivit termenelor stabilite n strategie 0) Obie!ti- strategi! 1B se va enuna obiectivul strategic !. Obie!ti-e spe!i,i!e adresate =n perioada de raportareB se vor enuna obiectivele speci!ice care au !ost adresate n perioada de raportare !!. Re>ultate ob inuteB se vor introduce rezultatele activitilor !!!. 0i,i!ult/ iDobsta!ole =ntLmpinate =n implementarea a!ti-it/ ilor propuseB se vor enuna di!icultile;obstacolele nt#mpinate n implementarea activitilor, unitatea respectiv sau unitile respective !E. 0ep/5irea termenelor de implementareB se vor enuna activitile pentru care au !ost dep%ite termenele %i cauzele corespunztoare E. Ni!io a! iune =ntreprins/ !orespun>/toare obie!ti-elor pre-/>ute =n planului de m/suri B se vor enuna unitile unde nu s-a implementat nicio activitate n perioada de raportare E!. Unit/ i peniten!iare !e nu au raportatB se vor enuna unitile penitenciare care nu au raportat potrivit termenelor stabilite n strategie Gnto!mitB Nume 5i prenumeB Fun! iaB

41