Sunteți pe pagina 1din 5

REGULAMENTUL CONCURSULUI

Tu cum te menii n form?

26 martie 2013 29 martie 2013 SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI


1.1. Organizatorul Concursului Tu cum te mentii in forma? (denumit in cele ce urmeaza

Concursu !) este SC Cosmetics Oriflame Romania S.R. . cu sediul in !ucuresti" str. #oria $%celariu 61&'1 Sector 1 (r.Reg.Com.) *+0,26-1',199+. C/0) RO6169+03" 2el) 0212330-62" 0212330-63" 0212330-6+" $o3il) 01+2111010" 0a4) 021+0+3300" 021+0+330-" 021+0+3992" inregistrata ca o5erator in e6identele 7utoritatii (ationale de Su5ra6eg8ere a 9relucrarii :atelor cu Caracter 9ersonal" su3 nr. -229. 1.". Concursul se 6a derula conform 5re6ederilor 5rezentului regulament (denumit in continuare #Re$u amentu #)" fiind o3ligatoriu 5entru toti 9artici5antii. Organizatorul isi rezer6a dre5tul de a modifica Regulamentul 5e 5arcursul desfasurarii Concursului. SECTIUNEA ". TERMINOLOGIE 2.1. /n 5rezentul Regulament" in afara notiunilor definite in cu5rinsul articolelor" termenii si e45resiile de mai ;os 6or a6ea urmatoarea semnificatie) i. %&orta ma'ora! re5rezinta orice e6eniment ori alta cauza e4terioara" inde5endenta de 6ointa 9artici5antilor sau a Organizatorului" neim5uta3ila acestora si care nu 5oate fi" in mod a3solut" 5re6azuta" controlata ori de5asita de catre acestia" si care conduce la neinde5linirea" inde5linirea necores5unzatoare ori la intarzierea e4ecutarii 5re6ederilor 5rezentului Regulament. Constituie caz de forta ma;ora" cu titlu e4em5lificati6" iar nu limitati6" oricare dintre urmatoarele circumstante) raz3oi" anar8ie" acte de terorism" raz3oi ci6il" cutremure" incendii" e45lozii" furtuni" inundatii" 5ertur3ari ale traficului aerian sau de alta natura" restrictii de calatorie in tara sau in strainatate si alte fenomene meteorologice ad6erse" confiscari sau orice alte actiuni ale institutiilor 5u3lice. ii. %Concursu ! re5rezinta acest concurs care se 6a desfasura in conformitate cu 5rezentul Regulament" fiind denumit Concursul. iii. %Re$u ament! re5rezinta 5rezentul document organizatoric al Concursului" inclusi6 ane4ele si actele aditionale ulterioare care fac 5arte din acesta. i6. %Orif ame Cosmetics!,%Or$ani(atoru ! este organizatorul Concursului" identificat conform sectiunii 1.1. de mai sus si a6and atri3utii in organizarea Concursului sta3ilite 5rin 5rezentul Regulament. 6. %)artici*ant! re5rezinta 5artici5anul care inde5lineste regulile de 5artici5are la concurs SECTIUNEA +. ,urata Concursu ui. )remii e oferite Casti$atori or Concursu ui 3.1. Concursul se 6a desfasura 5e 26 &29 martie. 3.2. /n urma 5arcugerii conditiilor de calificare la concurs" 5e 29 martie" 6or fi desemnati castigatori ai unui set format din Su5% (atural !alance si S8a<e (atural !alance. SECTIUNEA -. )artici*antii si con.itii e .e *artici*are a Concurs +.1. 9entru a 5artici5a la Concurs" 9artici5antii tre3uie sa inde5lineasca cumulati6 urmatoarele conditii)
1

Sa intre 5e 5agina de 0ace3oo< Oriflame Romania ===.face3oo<.com,oriflamero. Sa 5osteze un comentariu la 5ostul de anuntare a concusului care sa contina o3ligatoriu) a. Sa ras5unda la intre3area) 2u cum alegi sa se te metii in forma in aceasta 5rima6ara) 1. S5ort 2. 7limenta>ie s%n%toas% 3. 2ratament anticelulitic iii. Sa acce5te" in cazul in care este desemnat castigator" ca numele sau alaturi de comentariu facut sa fie distri3uite 5e 5agina oficiala de 0ace3oo< Oriflame Romania ===.face3oo<.com,oriflamero i6. Sa trimita datele 5resonale si adresa de li6rare 5entru trimiterea 5remiilor" in ma4imum +' de ore de la data de la data anuntarii sale dre5t castigator. 6. Sa res5ecte 5re6ederile 5rezentului Regulament 5entru 5artici5area la Concurs. +.2. Se 5ot inscrie in 6ederea 5artici5arii la Concurs numai 5ersoanele fizice /Participantii0 cu domiciliul sau resedinta in Romania. (u 5ot 5artici5a la Concurs urmatoarele categorii de 5ersoane) anga;atii com5aniei anga;atii oricaror com5anii im5licate in realizarea oricaror acti6itati legate de organizarea si desfasurarea Concursului

i. ii.

:e asemenea" rudele anga;atilor mentionati mai sus (res5ecti6 co5ii,5arinti" frati,surori" sot,sotie) nu au dre5tul de a 5artici5a la Concurs. +.3. 9artici5area la Concurs im5lica acce5tarea 5re6ederilor 5rezentului Regulament si acce5tul de intrare automata in 3aza de date a Organizatorului" 9artici5antii dandu&si acordul e45res" neec8i6oc si ire6oca3il ca Organizatorul sa 5relucreze datele cu caracter 5ersonal ale 9artici5antilor. +.+. Organizatorul nu isi asuma res5onsa3ilitatea 5entru niciun fel de informatie falsa furnizata de 9artici5anti" 5recum si 5entru 5relucrarea informatiilor astfel furnizate. +.-. Organizatorul isi rezer6a dre5tul de a descalifica orice 9artici5ant la Concurs 5e moti6 de neconcordanta cu tema Concursului. 9rin inscrierea in aceasta acti6itate" 9artici5antul confirma fa5tul ca a citit si a inteles toate conditiile 5rezentului regulament si ca le acce5ta. SECTIUNEA 1. )artici*area a Concurs -.1. 9entru inscrierea 6ala3ila in 6ederea 5artici5arii la Concurs este necesara inde5linirea cumulati6a a urmatoarelor conditii) (1) Participantul tre3uie sa ai3a dre5t de 5artici5are 5otri6it 5re6ederilor 7rt. + de mai sus. (2) /nscrierea se 6a face e4clusi6 in 5erioada Concursului mentionata la 7rt +.1 de mai sus. -.2 ?n 5artici5ant 5oate castiga ma4im un 5remiu. SECTIUNEA 2. ,esemnarea Casti$atori or Castigatorii sunt desmentati 5e data de 29 martie. Castigatorii 6or fi desemnati in functie de comentariul 5e care aleg sa il 5u3lice 5e 5agina oficiala de 0ace3oo< a oriflame Romania" in
2

urma e6aluarii 5rimite de catre un ;uriu format din mem3ri ai ec8i5ei de mar<eting Oriflame. /n cazul in care un castigator nu este de acord cu conditiile de 5artici5are sau nu trimite datele necesare furnizarii 5remiului in ma4imum +' de ore de la contactarea aceastuia de catre un re5rezentant al organizatorului" 5remiul nu 6a mai fi acordat. SECTIUNEA 34 Ta5e si im*o(ite Organizatorul se o3liga sa retina si sa 6ireze im5ozitul datorat 5entru 6eniturile constand in 5remiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu 5re6ederile art. 11 alin (+) din Codul 0iscal a5ro3at 5rin legea -11 din 22,12,2003" cu modificarile si com5letarile ulterioare" orice alte o3ligatii de orice alta natura" in legatura cu acestea" fiind in sarcina e4clusi6a a castigatorilor. SECTIUNEA 64 )rotectia .ate or *ersona e 9rin inscrierea si 5artici5area la Concurs" Participantii declara ca sunt de acord cu 5re6ederile 5rezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor 5ersonale sa intre in 3aza de date a S.C. Cosmetics Oriflame Romania S.7." sa fie 5relucrate si utilizate de acesta (5ersonal ori 5rin im5uternicit) in sco5uri 5recum) inmanarea 5remiilor castigatorilor" inregistrarea si 6alidarea castigatorilor" realizarea de ra5oarte statistice cu 5ri6ire la consumatori" acti6itati de mar<eting direct 5recum informarea 5ersoanelor incluse in 3aza de date a S.C. Cosmetics Oriflame Romania S.7. 5rin di6erse mi;loace de comunicare (5osta" e&mail" S$S sau alte mi;loace de comunicare 5ermise 5rin lege) cu 5ri6ire la alte actiuni desfasurate in 6iitor de catre Organizator" trimiterea catre 5artici5ant de di6erse materiale 5u3licitare" informati6e si,sau o3iecte 5romotionale si,sau mostre. Cosmetics Oriflame Romania S.7. este inregistrat ca o5erator de date cu caracter 5ersonal nr. 5229 la 7utoritatea (ationala de Su5ra6eg8ere a 9relucrarii :atelor cu Caracter 9ersonal si a o5eratorului sau de $ar<eting :irect" in conformitate cu Legea nr. 677/2001 5ri6ind 5rotectia 5ersoanelor cu 5ri6ire la 5relucrarea datelor cu caracter 5ersonal si li3era circulatie a acestor date (@ egea 611,2001@). Organizatorul se o3liga ca datele 5ersonale sa nu fie difuzate catre terti cu e4ce5tia im5uternicitilor sai. 9rin inscrierea la acest Concurs" 5artici5antii sunt de acord cu 5re6ederile 5rezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca" in cazul in care 6or castiga" numele si localitatea de resedinta sa fie facute 5u3lice si folosite in sco5uri 5u3licitare" fara alte o3ligatii sau 5lati. a cererea scrisa" semnata si datata a 5ersoanei res5ecti6e" adresata :e5artamentului Relatii Consumatori" !&dul #oria $acelariu" nr. 61 '1" sector 1" !ucuresti" o data 5e an" in mod gratuit" S.C. Cosmetics Oriflame Romania S.7. 6a confirma utilizarea datelor care o 5ri6esc sau 6a inceta orice 5relucrare a acestora. :e asemenea" S.C Cosmetics Oriflame Romania S.7. 6a rectifica" actualiza" 3loca" sterge sau transforma in date anonime 5e toate acelea a caror folosire nu este conforma dis5ozitiilor egii nr. 611,2001. Organizatorul se o3liga sa res5ecte 5re6ederile Legii nr. 677 /2001" 5ri6ind 5rotectia datelor 5ersonale ale Participantilor stocate 5e durata Concursului si ulterior acesteia. Ca atare" Organizatorul se anga;eaza sa 5astreze confidentialitatea datelor 5ersonale ale Participantilor la Concurs si sa le utilizeze conform legislatiei in 6igoare. Participantilor la Concurs le sunt garantate dre5turile 5re6azute de Legea 677/2001 5ri6ind 5rotectia 5ersoanelor cu 5ri6ire la 5relucrarea datelor cu caracter 5arsonal si li3era circulatie a acestor date si in s5ecial cele cu 5ri6ire la) & dreptul de acces la date 5otri6it caruia orice 5ersoana 6izata are dre5tul de a o3tine de la Organizator" la cerere si in mod gratuit 5entru o solicitare 5e an" confirmarea fa5tului ca datele care ii 5ri6esc sunt sau nu sunt 5relucrate de catre Organizator.

& dreptul de opozitie 5otri6it caruia 5ersoana 6izata are dre5tul de a se o5une in orice moment" din moti6e intemeiate si legitime legate de situatia sa 5articulara" ca datele care o 6izeaza sa fac o3iectul unei 5relucrari" cu e4ce5tia cazurilor in care e4ista dis5ozitii legale contrare. & dreptul de interventie asupra datelor 5otri6it caruia orice 5ersoana 6izata are dre5tul de a o3tine de la Organizator" la cerere si in mod gratuit) a) du5a caz" rectificarea" actualizarea" 3locarea sau stergerea datelor a caror 5relucrare nu este conforma legii" in s5ecial a datelor incom5lete sau ine4acte. 3) du5a caz" transformarea in date anonime a datelor a caror 5relucrare nu este conforma legii. c) realizarea notificarii catre terte 5ersoane carora le&au fost dez6aluite datele" a oricarei o5eratiuni efectuate conform lit. a) sau 3)" daca o asemenea notificare nu se do6edeste im5osi3ila sau nu 5resu5une un efort dis5ro5ortionat fata de interesul legitim care ar 5utea fi lezat. a cererea e45resa a oricaruia dintre Participanti" Organizatorul 6a asigura acestuia e4ercitarea oricaruia dintre dre5turile 5re6azute la 7rt de mai sus. 9entru e4ercitarea acestor dre5turi" 5artici5antii inscrisi la Concurs 6or trimite Organizatorului 5e adresa !&dul #oria $acelariu" nr. 61 '1" sector 1" !ucuresti" o cerere intocmita in forma scrisa" datata si semnata. Organizatorul se o3liga de asemenea sa res5ecte toate 5re6ederile Legii nr. 677/2001" 5ri6ind 5rotectia datelor 5ersonale stocate atat 5e durata desfasurarii Concursului" cat si ulterior inc8eierii acesteia 5e o durata nelimitata de tim5 si" daca este cazul" sa notifice catre 7utoritatea (ationala de Su5ra6eg8ere a 9relucrarii :atelor cu Caracter 9ersonal orice cu 5ri6ire la colectarile si 5relucrarile de date cu caracter 5ersonal realizate in legatura cu inscrierea si 5artici5area la Concurs. Organizatorul se o3liga ca la 5rima comunicare in scris 5e care o 6a a6ea cu 5ersoanele din 3aza de date astfel creata" sa aduca acestora la cunostinta dre5turile conform Legii 677/2001. SECTIUNEA . 7 8 Incetarea 9 Intreru*erea Concursu ui. &orta ma'ora Promotia 5oate inceta inainte de im5linirea 5erioadei 5re6azute in cazul 5roducerii unui e6eniment ce constituie forta ma;ora" inclusi6 in cazul im5osi3ilitatii Organizatorului" din moti6e inde5endente de 6ointa sa" de a asigura desfasurarea in 3une conditii a Concursului. 0orta ma;ora inseamna orice e6eniment care nu 5oate fi 5re6azut" controlat sau remediat de catre Organizator" inclusi6 im5osi3ilitatea Organizatorului din moti6e inde5endente de 6ointa sa si a carui a5aritie il 5une 5e acesta din urma in im5osi3ilitatea de a&si inde5lini o3ligatiile asumate 5rin Regulament. Promotia mai 5oate inceta inainte de im5linirea 5erioadei sta3ilite ori 5oate fi sus5endata oricand in 3aza li3erei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in 5reala3il o astfel de situatie si cu res5ectarea 5re6ederilor 7rt. 1 de mai sus. SECTIUNEA 1:8 Im*osi;i itatea ri.icarii *remii or /n cazul in care oricare dintre castigatorii Concursului se afla in im5osi3ilitate de a se de5lasa" 5redarea 5remiului se 6a face unei 5ersoane im5uternicite 5rin 5rocura notariala s5eciala 5entru acest lucru. Organizatorul este a3sol6it de orice ras5undere decurgand din acordarea 5remiului res5ecti6ei 5ersoane im5uternicite 5rin 5rocura notariala" 5recum si de 5lata oricaror des5agu3iri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta. SECTIUNEA 11 < Liti$ii

A6entualele litigii a5arute intre Organizator si Participantii cu 5ri6ire la orice as5ect legat de desfasurarea Concursului se 6or solutiona 5e cale amia3ila" iar in cazul in care aceasta nu 6a fi 5osi3ila" litigiile 6or fi solutionate in instantele ;udecatoresti romane com5etente din munici5iul !ucuresti. A6entualele reclamatii legate de derularea Concursului se 5ot trimite 5e adresa Organizatorului in termen de ma4im 10 zile lucratoare de la data anuntarii 5u3lice a castigatorilor. :u5a e45irarea acestui termen" Organizatorul nu 6a mai lua in considerare nicio reclamatie. SECTIUNEA 1"8 A te C au(e :eciziile Organizatorului 5ri6ind concursul sunt finale si a5lica3ile tuturor Participantilor. 9remiile neacordate 6or ramane in 5osesia Organizatorului care 5oate dis5une li3er de acestea in maniera 5e care o 6a considera necesara sau 5otri6ita intereselor sale. Organizatorul este indre5tatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentati6a de frauda a sistemului" a3uz sau orice alte tentati6e care ar 5utea afecta imaginea sau costurile 5e care le im5lica organizarea si desfasurarea Concursului.