Sunteți pe pagina 1din 33

MANAGEMENTUL CALITATII-SUPORT DE CURS

SCOALA POSTLICEALA

MANAGEMENTUL CALITATII
SUPORT DE CURS

PROF.VODA CRUCITA

MANAGEMENTUL CALITATII-SUPORT DE CURS

CONCEPTUL DE ASIGURAREA CALITII ASIGURAREA CALITII

Ansamblul activitilor preventive prin care se urmrete n mod sistematic s se asigure corectitudinea i eficacitatea acti(it"ti$or &e) Planificare Organizare Coordonare Antrenare inere sub control

n scopul de a garanta obinerea rezultatelor la nivelul calitativ dorit

ASI !"A"#A !"A"#A ASI CA$I%&II CA$I%&II

"#A$I'A"#A !(O" "#A$I'A"#A !(O" O)I#C%I*# O)I#C%I*# #+%#"(# #+%#"(#

"#A$I'A"#A !(O" "#A$I'A"#A !(O" O)I#C%I*# O)I#C%I*# I(%#"(# I(%#"(#

"eprezint "eprezint activitile activitile desfurate, desfurate, n n scopul scopul de de a a da da ncredere ncredere clienilor clienilor c c sistemul sistemul calitii calitii furnizorului furnizorului permite permite obinerea obinerea calitii calitii cerute cerute

"eprezint "eprezint activitile activitile desfurate desfurate pentru pentru a a da da ncredere ncredere conducerii conducerii firmei firmei c c va fi obinut calitatea cerut va fi obinut calitatea cerut

CALITATEA TOTAL - satisfacerea co ti !" a ceri #e$or c$ie #i$or % co &i#ii$e ! or cost!ri 'i i'e
2

MANAGEMENTUL CALITATII-SUPORT DE CURS

CONCEPTUL DE CONTROL AL CALITII

Supraveg-erea calitii reprezint monitorizarea i verificarea continu a strii unei entiti, n scopul asigurrii c cerinele specificate sunt satisfcute.

#valuarea calitii reprezint examinarea sistematic, efectuat pentru a determina n ce msur o entitate este capabil s satisfac cerinele specificate. CO(%"O$!$ CA$I%&II Inspecia calitii reprezint activitile prin care se msoar, examineaz, ncearc una sau mai multe caracteristici ale unei entiti i se compar rezultatul cu cerinele specificate, n scopul determinrii conformitii acestor caracteristici

*erificarea calitii reprezint confirmarea conformitii cu cerinele specificate, prin examinarea i aducerea de probe tangibile.

MANAGEMENTUL CALITATII-SUPORT DE CURS

CONCEPTUL DE SISTEM DE CALITATE #lementele sistemului de management al calitii, definite de standardul ISO 23345 6333, sunt structurate conform ciclului P#*A 7Planific, #8ecut, *erific, Acioneaza9 Cerinele privind siste !l de "n"#e ent "l $"lit%ii "! &'st str!$t!r"te pe !r %t'"rele se$i!ni Siste !l de "n"#e ent "l $"lit%ii Resp'ns"(ilit"te" $'nd!$erii M"n"#e ent!l res!rsel'r Re"li)"re" pr'd!s!l!i M%s!r"re* "n"li)% +i , (!n%t%ire #$#.#(%# /# CO(/!C#"# A SC #$#.#(%#$# SIS%#.!$!I CA$I%&II #$#.#(%# /# /#S0&1!"A"# A SC

Not"

ele entele $"re in de resp'ns"(ilit"te" $'nd!$erii p't &i $'nsider"te $" repre)ent-nd *e$e'e te &e co &!cere a siste'!$!i &e 'a a+e'e t a$ ca$it"#ii,* ,n ti p $e ele entele $'resp!n)%t'"re $el'rl"lte se$i!ni repre)int% *e$e'e te &e &esf"-!rare a siste'!$!i &e 'a a+e'e t a$ ca$it"#ii, Orie tarea c"tre c$ie t. A.or&area 'a a+e'e t!$!i ca siste' 1'.! "t"#irea co ti !".Orie tarea s0re re2!$tate A.or&area 0e .a2e &e fa0te % $!area &eci2ii$or Re$a#ii reci0roc a(a ta3oase c! f!r i2or!$

Lea&ers/i0. Po$itica -i o.iecti(e$e % &o'e i!$ ca$it"#ii I'0$icarea 0erso a$!$!i A.or&area .a2at" 0e 0roces.I&e tificare -i i terac#i! e

0actorii c-eie i principiile sistemului de management al calitii

CONCEPTUL DE SISTEM DE CALITATE- ELEMENTE DE CONDUCERE


.

MANAGEMENTUL CALITATII-SUPORT DE CURS

#lemente de conducere a sistemului calitii

Planificare Organizare ctre client Analiza efectuat de conducere Angajamentul conducerii de sus Politica n domeniul calitii Organizare

esponsabilitate i autoritate

!omunicare intern

eprezentantul conducerii

#lementele de conducere a sistemului de management al calitii, definite de standardul ISO 233456333 sunt urmtorele

RESPONSA4ILITATEA CONDUCERII a +a3a'e t!$ co &!cerii orie tarea s0re c$ie t 0o$itica % &o'e i!$ ca$it"#ii 0$a ificare '(ie$tivele re&erit'"re l" $"lit"te pl"ni&i$"re" siste !l!i de "n"#e ent "l $"lit%ii res0o sa.i$itate5 a!toritate -i co'! icare resp'ns"(ilit"te +i "!t'rit"te repre)ent"nt!l $'nd!$erii $' !ni$"re intern% a a$i2a efect!at" &e co &!cere "spe$te #ener"le d"te de intr"re "le "n"li)ei d"te de ie+ire "le "n"li)ei
/

MANAGEMENTUL CALITATII-SUPORT DE CURS

CONCEPTUL DE SISTEM DE CALITATE - ELEMENTE DE DESF6URARE

#lemente de desfurarare a sistemului calitii

#lemente referitoare la managementul resurselor

#lemente generale referitoare la sistemul de management al calitii

#lemente referitoare la realizarea produsului

#lemente referitoare la msurare, analiz i mbuntire

#lementele de desfurare a sistemului de management al calitii, definite de standardul ISO 233456333 grupate pe cele patru seciuni sunt 7. Siste'!$ &e 'a a+e'e t a$ ca$it"#ii ceri #e +e era$e ceri #e referitoare $a &oc!'e ta#ie 8. Ma a+e'e t!$ res!rse$or

asi+!rarea res!rse$or res!rse !'a e i frastr!ct!r" 'e&i! &e $!cr! 9. Rea$i2area 0ro&!s!$!i 0$a ificarea rea$i2"rii 0ro&!s!$!i 0rocese referitoare $a re$a#ia c! c$ie t!$!i 0roiectare -i &e2(o$tare a0ro(i2io are 0ro&!c#ie -i f!r i2are &e ser(icii #i erea s!. co tro$ a &is0o2iti(e$or &e '"s!rare -i 'o itori2are :. M"s!rare5 a a$i2" -i %'.! "t"#ire

as0ecte +e era$e 'o itori2are -i a a$i2" DOCUMENTELE SISTEMULUI CALITII


MANAGEMENTUL CALITATII-SUPORT DE CURS

niveluri principale conform standardului ISO 4334: /ocumentele sistemului de asigurarea calitii pot fi structurate ierar-ic pe trei ; < -id pentru documentaia sistemului de management al calitii"

Ni(e$!$ A Ma !a$!$ Ca$it"#ii

Ni(e$!$ 4 Proce&!ri$e Siste'!$!i Ca$it"#ii Ni(e$!$ C Doc!'e te$e Ca$it"#ii ;for'!$are5 ra0oarte5 i str!c#i! i &e $!cr!<

MANUALUL CALITII 1 &escrie siste'!$ &e 'a a+e'e t a$ ca$it"#ii or+a i2a#iei % co cor&a #" c! 0o$itica -i o.iecti(e$e ca$it"#ii PROCEDURILE SISTEMULUI CALITII - &escri! 0rocese$e -i acti(it"#i$e ecesare 0e tr! i'0$e'e tarea siste'!$!i &e 'a a+e'e t a$ ca$it"#ii DOCUMENTELE CALITII - re0re2i t" &oc!'e te &e $!cr! &eta$iate MANUALUL CALITII .A(!A$!$ CA$I%&II este un document care descrie sistemul de management al calitii unei ntreprinderi, servind ca referin permanent n implementarea i meninerea acestui sistem
2

MANAGEMENTUL CALITATII-SUPORT DE CURS

#acilitez nelegere #acilitez nelegere unitar aa politicii unitar politicii calitii calitii #aciliteaz realizarea #aciliteaz realizarea obiectivelor prin definirea obiectivelor prin definirea responsabilitilor, a structurii responsabilitilor, a structurii organizatorice si prin organizatorice si prin mbuntirea calitii mbuntirea calitii $mbuntete $mbuntete comunicarea n comunicarea n interiorul organizaiei si interiorul organizaiei si relaiile cu clienii i relaiile cu clienii i partenerii partenerii

Asigur instruirea Asigur instruirea unitar aa personalului unitar personalului privind sistemul de privind sistemul de management al calitii management al calitii

A*A(%A?#$# A*A(%A?#$# !%I$I'&"II !%I$I'&"II .A(!A$!$!I .A(!A$!$!I CA$I%&%II CA$I%&%II

!ontribuie la crearea !ontribuie la crearea unei imagini unei imagini favorabile n relaiile favorabile n relaiile cu clienii cu clienii

Asigur accesul la Asigur accesul la documentele sistemului de documentele sistemului de management al calitii i management al calitii i facilitez gestionarea facilitez gestionarea acestora acestora %ervete ca %ervete ca document document principal pentru principal pentru auditul calitii auditul calitii

!ontribuie la !ontribuie la c&tigarea ncrederii c&tigarea ncrederii clienilor c cerinele clienilor c cerinele lor vor fifi satsifcute lor vor satsifcute

=n general, o firm are un singur manual al calitii> "esponsabilitatatea redactrii i gestionrii manualului calitii i revine efului compartimentului de asigurarea calitii din firm> MANUALUL CALITII O.ser(a#ii Gr"d!l de det"liere +i 'd!l de red"$t"re +i pre)ent"re "l !n!i M"n!"l "l C"lit%ii depinde de nev'ile spe$i&i$e "le &ir ei $"re ,l el"('re)% Pentr! el"('r"re" "n!"l!l!i* $-t +i pentr! "$t!"li)%rile !lteri'"re "le "$est!i"* tre(!ie $'ns!lt"te t'"te dep"rt" entele3 $' p"rti entele &ir ei s"! pers'"nele i pli$"te ,n "$tivit"te" de "si#!r"re" $"lit%ii din $"dr!l &ir ei M"n!"l!l C"lit%ii tre(!ie s% in% $'nt de $'ndiiile $'n$rete +i re"le "le &ir ei pentr! $"re se el"('re")% (")-nd!-se pe pr"$ti$ile de4" e5istente ,n d' eni!l "si#!r%rii $"lit%ii
6

MANAGEMENTUL CALITATII-SUPORT DE CURS

M"n!"l!l C"lit%ii se p'"te re&eri l" t't"lit"te" "$tivit%il'r &ir ei s"! n! "i l" ' p"rte dintre "$este" O &ir % ,si p'"te ,+i el"('r" !n "n!"l "l $"lit%ii pentr! !) intern +i "lt!l !tili)"t in s$'p!ri e5terne

Standardul ISO 4334: conine reglementri privind elaborarea .anualului Calitii

Ma !a$!$ Ca$it"#ii 0oate fi str!ct!rat) titl!l* s$'p!l +i d' eni!l de "pli$"re "l "n!"l!l!i $!prins!l "n!"l!l!i p"#in" intr'd!$tiv% re&erit'"re l" 'r#"ni)"ie +i "n!"l p'liti$" ,n d' eni!l $"lit%ii +i '(ie$tivele re&erit'"re l" $"lit"te pre)ent"re" 'r#"ni)"iei* " resp'ns"(ilit%il'r +i "!t'rit%ii des$riere" ele entel'r siste !l!i $"lit%ii +i3 s"! indi$"re" pr'$ed!ril'r siste !l!i $"lit%ii se$i!ne $! de&iniii 7ter in'l'#ie8 #9id "l "n!"l!l!i $"lit%ii "ne5" $'nin-nd d"te de re&erin%

Administrarea .anualului Calitii se realizeaz de ctre compartimentul calitate, prin revizii periodice i anuale

Mo&ificari$e= act!a$i2"ri$e Ma !a$!$!iCa$it"#ii re2!$tate % !r'a re(i2ii$or 0erio&ice5 a0ro.ate &e -ef!$ co'0arti'e t!$!i ca$itate -i5 % fi a$5 &e co &!cerea fir'ei= or+a i2a#iei5 (or fi % cor0orate % ca&r!$ 'o&ific"ri$or sta.i$ite c! oca2ia re(i2iei a !a$e a 'a !a$!$!i ca$it"#ii. PROCEDURILE REFERITOARE LA SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITII P"OC#/!"A@ reprezint modalitatea specific de desfurare a unei activiti sau a unui proces

Procedurile sistemului calitii %ipuri de procedu ri

Proceduri operaionale

Procedurile de lucru

Proceduri de inspecie5 ncercri

MANAGEMENTUL CALITATII-SUPORT DE CURS

Sta &ar&!$ ISO >??7=8??? 0re(e&e o.$i+ati(itatea e$a.or"rii &e 0roce&!ri &oc!'e tatate c! 0ri(ire $a !r'"toare$e acti(it"#i) CO(%"O$!$ CO(%"O$!$ /OC!.#(%#$O" /OC!.#(%#$O"

CO(%"O$!$ CO(%"O$!$ =("# =("# IS%"&"I$O" IS%"&"I$O"

A!/I%!$ A!/I%!$ I(%#"( I(%#"(

CO(%"O$!$ CO(%"O$!$ P"O/!S!$!I P"O/!S!$!I (#CO(0O". (#CO(0O".

ACI!(I ACI!(I CO"#C%I*# CO"#C%I*#

ACI!(I ACI!(I P"#*#(%I*# P"#*#(%I*# STRUCTURA GENERAL A UNEI PROCEDURI 0orma de prezentare a procedurilor documentate, numrul i volumul acestora difer n funcie de mrimea firmei, specificul activitii, domeniul de aplicare si structura prevzut n .anualul Calitii Str!ct!ra +e era$" a ! ei 0roce&!ri este; s$'p!l pr'$ed!rii d' eni! de "pli$"re de&iniii* pres$!rt%ri d'$! ente de re&erin% des$riere" pr'$ed!rii resp'ns"(ilit%i ,nre#istr%ri "ne5e Explicativ pentru tipuri de proceduri generale i operaionale TIPUL DE CODUL
1<

DENUMIREA PROCEDURII

MANAGEMENTUL CALITATII-SUPORT DE CURS

PROCEDUR

PROCEDURI GENERALE PG-si ('l ?7-7@-n! "r!l pr'$ed!rii

PROCEDURI OPERAIONAL EPO-si ('l

PROCEDURII PG <1 PG <2 PG 11 PG 11=<1 PG <3 PG <3=<1 PG <. PG </ PG <0 PG <2 PG <6 PG<: PG 1< PG 11 PG 12 PG 13 PG 1. PG 1/ PG 10 PO <1 PO <2 PO <3 PO <.

An"li)" '&ertei* " $' en)ii3 $'ntr"$t!l!i Pr'ie$t"re +i de)v'lt"re te9n'l'#i$% Co tro$!$ &oc!'e te$or ;0roce&!ra o.$i+atorie< El"('r"re" +i "$t!"li)"re" pr'$ed!ril'r Apr'vi)i'n"re C'ntr'l!l pr'd!s!l!i &!rni)"t de $lient Identi&i$"re +i tr"s"(ilit"te >-n)"re* &"$t!r"re Inspe$ii +i ,n$er$%ri C'ntr'l!l e$9ip" entel'r de %s!r"re +i ,n$er$"re Co tro$!$ 0ro&!s!$!i eco for' ;0roce&!ra o.$i+atorie< Ac#i! i corecti(e -i 0re(e ti(e ;0roce&!ra o.$i+atorie< M"nip!l"re* dep')it"re* " ("l"re* $'nserv"re +i livr"re Co tro$!$ % re+istr"ri$or ;0roce&!ra o.$i+atorie< A!&it!ri i ter e a$e ca$it"#ii ;0roce&!ra o.$i+atorie< M"n"#e ent!l res!rsel'r ! "ne Servi$e An"li)" d"tel'r C' !ni$"re Ev"l!"re" s"tis&"$iei $lienil'r Inst"l"re "+ini- !nelte >-n)"re "+ini- !nelte ? (!n%t%ire" $'ntin!% FC 8

DOCUMENTE SPECIFICE LOCULUI DE MUNC- PROCEDURI

Proce&!ri &oc!'e tate /efiniia termenului procedura este Amod specificat de desfurare a unei activiti sau a unui procesB

?n $")!l de &"% este v'r(" de pr'$ed!ri d'$! ent"te s"! s$rise= Ele p't &"$e re&erire l" i str!c#i! i &e $!cr!5 care &efi esc c!' se rea$i2ea2" o a !'e acti(itate. Procedurile descriu n general activitile, care traverseaz mai multe funcii Instruciunile de lucru se refer mai curCnd la activiti n cadrul unei singure funciiD

M' ent"n n! e5ist% re#le ent%ri $l"re privind str!$t!r" !nei pr'$ed!ri Str!$t!r" !nei pr'$ed!ri p'"te &i e5pri "t%; 7. % teAt5
11

MANAGEMENTUL CALITATII-SUPORT DE CURS

8. &ia+ra'e f$!A5 9. ta.e$e5 :. co'.i a#ie a acestora. Coninutul procedurii va descrie activitileD Ni(e$!$ &e &eta$i! p'"te v"ri" ,n &!n$tie de; 1= $' ple5it"te" "$tivit"tii* 2= et'dele !tili)"te* 3= nivel!l de instr!ire si $"p"$it"te" de ,ntele#ere " pers'n"l!l!i* $"re v" e5e$!t" "$tivit"te" respe$tiv"= Ur'atoare$e as0ecte v'r &i l!"te ,n $'nsider"re; de&inire" nev'il'r 'r#"ni)"iei* $lienil'r +i &!rni)'ril'r "$estei"@ des$riere" pr'$es!l!i ,n te5t si3s"! di"#r" e &l!5@ st"(ilire" " $e tre(!ie &"$!t* de $%tre $ine s"! de $%tre $"re &!n$ie din 'r#"ni)"ie* de $e* $-nd* !nde +i $! @ des$riere" pr'$es!l!i de $'ntr'l +i $'ntr'l!l "$tivit%il'r identi&i$"te@ de&inire" ne$es"r!l!i de res!rse pentr! ,ndeplinire" "$tivit%il'r 7res!rse de pers'n"l* de instr!ire* e$9ip" ente* "teri"le8@ de&inire" d'$! ent"iei $elei "i p'trivite pentr! "$tivit"te" $er!t%@ de&inire" intr%ril'r +i ie+iril'r pr'$es!l!i de&inire" %s!r%ril'r $e tre(!ie &"$!te Se ,nt'$ es$ '(li#"t'ri! @ 0roce&!ri*$"pit'le "le st"nd"rd!l!i SR EN ISO >??7 )8???) co tro$!$ &oc!'e te$or5 co tro$!$ % re+istr"ri$or5 a!&it!$ i ter 5co tro$!$ 0ro&!s!$!i eco for'5ac#i! i corecti(e5 ac#i! i 0re(e ti(e ?n $"dr!l !nei 'r#"ni)"ii $"re se "lini")% l" 'del!l SR EN ISO :<<1;2<<<* se p't el"('r" pr'$ed!ri pentr! &ie$"re $"pit'l +i s!($"pit'l din st"nd"rd FC 9 DOCUMENTE SPECIFICE LOCULUI DE MUNC INSTRUCIUNI5 FORMULARE

I str!c#i! i &e $!cr! Instruciunile de lucru se refer la activitatea restrCns, limitat uneori la un singur post de lucru5 utilaE etcD Acestea prezint modul cum se realizeaz cu consecven activiti i proceseD

Instr!$i!nile de l!$r! "r tre(!i el"('r"te pentr! des$riere" re"li)%rii "$el'r "$tivit%i* $"re "r &i "&e$t"te de lips" !n'r "st&el de instr!$i!ni= Det"liile* $"re n! $'nd!$ l" !n $'ntr'l sp'rit "l "$tivit%ii* tre(!ie evit"te= Instr!ire" p'"te red!$e nev'i" de instr!$i!ni det"li"te* s!( re)erv" $% pers'n"l!l "&e$t"t deine in&'r "iile ne$es"re pentr! "-+i e5e$!t" $'re$t s"r$inile=
12

MANAGEMENTUL CALITATII-SUPORT DE CURS

Indi&erent de &'r "t s"! $' (in"i" "le"s%* instr!$i!ne" de l!$r! tre(!ie s% &ie ,n 'rdine" 'per"iil'r* tre(!ie s% re&le$te $erinele +i "$tivit%ile relev"nte= For'!$ar 0ormularele sunt proiectate i meninute pentru nregistrarea datelor, care demonstreaz conformitatea cu cerinele S.CD

A'r !l"rele tre(!ie s% $'nin% ; 7. tit$!$5 8. !'"r!$ &e i&e tificare5

9. re(i2ia -i &ata re(i2iei A'r !l"rele tre(!ie s% &ie eni'n"te s"! "t"+"te l" 3 s"! l" instr!$i!nile de l!$r!= "n!"l!l $"lit%ii* l" pr'$ed!rile d'$! ent"te +i FC : DOCUMENTE SPECIFICE LOCULUI DE MUNC SPECIFICII= DESENE5 4ULETINE DE ANALIB= 1NCERCRI

S0ecifica#ii te/ ice= &ese e= .!$eti e &e a a$i2"= .!$eti e &e % cerc"ri Specificaiile sunt documente, care stipuleaz cerineleD

Spe$i&i$"iile s!nt !ni$e pentr! pr'd!s3 'r#"ni)"tie* de "$ee" st"nd"rd!l de re&erin% n! le det"li")%= C"iet de s"r$ini p'"te &i $'nsider"t ' spe$i&i$"ie= Desenele te9ni$e s!nt d'$! ente "le pr'd!s!l!i Desenele $lienil'r &"$ p"rte din d'$! ent"i" e5tern% Cerinele le#"le +i "le "!t'rit%il'r &"$ p"rte din d'$! ent"i" e5tern% M"n!"lele de enten"n%

E5ist% di&erite $erine "le st"nd"rd!l!i prin $"re 'r#"ni)"i" p'"te , (!n%t%i SMC +i p'"te de 'nstr" $'n&'r it"te" prin pre#"tire" "lt'r d'$! ente $9i"r d"$" st"nd"rd!l n! le $ere ,n 'd e5pli$it* de e5e pl!;

/arta 0rocese$or5 &ia+ra'e a$e 0rocese$or -i= sa! &escrieri a$e 0rocese$orC
13

MANAGEMENTUL CALITATII-SUPORT DE CURS


s0ecifica#iiC i str!c#i! i &e $!cr! -i= sa! &e testareC &oc!'e te co #i D & co'! ic"ri i ter eC 0ro+ra'e &e 0ro&!c#ieC $ista f!r i2ori$or a0ro.a#iC 0$a !ri &e testare -i i s0ec#ieC 0$a !ri a$e ca$it"#ii. FC E SISTEME DE MANAGEMENT ALE CALITII

SIS%#. /# .A(A #.#(% A$ CA$I%&II ; sistem de management prin care se orienteaz i se controleaz o organizaie n ceea ce privete calitatea Factorii c/eie -i 0ri ci0ii$e Siste'e$or &e Ma a+e'e t a$e ca$it"#ii s! t)

Orient"re" $%tre $lient Le"ders9ip=P'liti$" +i '(ie$tivele ,n d' eni!l $"lit%ii I pli$"re" pers'n"l!l!i= M'tive* instr!ire +i $'n+tienti)"re A('rd"re" (")"t% pe pr'$es=Identi&i$%ri +i inter"$i!ni A('rd"re" "n"#e ent!l!i $" siste ? (!n%t%ire" $'ntin!%=Orient"re" spre re)!lt"t A('rd"re" pe (")e de &"pte ,n l!"re" de$i)iil'r

1.

MANAGEMENTUL CALITATII-SUPORT DE CURS

Rel"ii re$ipr'$ "v"nt"4'"se $! &!rni)'r!l

4e eficii$e i tro&!cerii siste'e$or &e 'a a+e'e t a$e ca$it"#ii s! t


C'n+tienti)"re" $"lit%ii , (!n%t%ite Cl"rit"te" resp'ns"(ilit%il'r din &ir % I pli$"re" $res$!t% " "n#"4"til'r E&i$ien% intern% ? (!n%t%ire" i "#inii Atr"#ere" de n'i $lieni C"lit"te" "$i!nil'r $'re$tive Uni&'r it"te" ,n ,ndeplinire" s"r$inil'r FT 7? 1NREGISTRRILE CALITII

=nregistrrile referitoare la calitate sunt documente prin care se declar rezultatele obinute sau care furnizeaz dovezi obiective privind activitile desfurate %e refer la aspecte ale $' ()*%+ , * asigurrii calitii 1 re+istr"ri$e ca$it"tii p't s" &ie; )('( A-( la nivelul firmei Gener"le Spe$i&i$e Not") $' ()*%+ , *-( %e refer la !A-*+,.** Este ne$es"r% inere" l" )i " ,nre#istr%il'r re&erit'"re l" "$tivit"te" de diferitele $"lit"teactiviti " &ir ei * t'$ "i pentr! " p!te" de 'nstr" $'n&'r it"te" pr'd!sel'r $! $erinele spe$i&i$"te referitoare +i pentr! la " veri&i$" ()*%+ , * &!n$i'n"re" e&i$ient% " siste !l!i$' $"lit%ii calitate n fiecare %P(!*#*!( dintre etapele 1/ realizrii produsului

MANAGEMENTUL CALITATII-SUPORT DE CURS

E5e ple de ,nre#istr%ri re&erit'"re l" $"lit"te; 1 re+istr"ri referitoare $a rece0#ie) 1 re+istr"ri referitoare $a acti(it"#i$e &e i N'te de re$epie si $'nst"t"re de di&erente Re#istre de intr"ri R"p'"rte de respin#ere Ai+e de !r %rire " &!rni)'ril'r s0ec#ie5 % cerc"ri -i $a acti(it"#i$e &e 'etro$o+ie) B!letin de "n"li)% Re#istr! pentr! evidene "n"li)e e&e$t!"te Re#istr! de ne$'n&'r it%i B!letin de veri&i$"re etr'l'#i$%

1 re+istr"ri &i 0erioa&a &e +ara #ie -i 0ost+ara #ie Re#istr! de eviden" " pr'$ed!ril'r Re#istr! de eviden" " re$l" "iil'r $lienil'r Pl"ni&i$"re" +i eviden" l!$r%ril'r e&e$t!"te FT 77 CONCEPTUL DE AUDIT AL CALITII A!/I%!$ CA$I%&II / reprezint un proces sistematic, independent i documentat de evaluare obiectiv a dovezilor de audit pentru a determina n ce msur sunt ndeplinite criteriile de audit prestabiliteD

?n 'a a+e'e t!$ ca$it"#ii5 ter en!l de "!dit este !tili)"t ,n sens!l de e5" in"re " $"lit%ii pr'd!sel'r* servi$iil'r* pr'$esel'r !nei &ir e s"! " siste !l!i de "n"#e ent "l $"lit%ii= A!&it!ri$e ca$it"#ii repre)int% e5" in%ri siste "ti$e "le "$tivit%il'r +i re)!lt"tel'r "$est'r"* re&erit'"re l" $"lit"te* &iind pl"ni&i$"te +i pr'#r" "te ,n &!n$ie de n"t!r" +i i p'rt"n" "$tvit%il'r A!&it!ri$e ca$it"#ii s!nt e5" in%ri independente* ,n sens!l $% tre(!ie $'nd!se de pers'"ne $"re n! "! resp'ns"(ilit%i dire$te ,n d' eniile "!dit"te A!&it!ri$e ca$it"#ii se re"li)e")% ,n r"p'rt $! $riteriile de "!dit prest"(ilite* pentr! " st"(ili ,n $e %s!r" s!nt respe$t"te $riteriile de "!dit= Criteriile de "!dit s!nt; pr'$ed!rile "pli$"(ile* $erinele spe$i&i$"te ,n st"nd"rde +i spe$i&i$"ii te9ni$e* p'liti$" &ir ei ,n d' eni!l $"lit%ii /ovezile de audit reprezint informaii relevante 10 pentru criteriile de audit stabilite i care sunt verificabile

MANAGEMENTUL CALITATII-SUPORT DE CURS

Meto&e &e o.#i ere a &o(e2i$or &e a!&it) 1= Intervi!ri $! pers'"nele i pli$"te ,n d' eni!l "!dit"t 2= E5" in"re" d'$! entel'r re&erit'"re l" $"lit"te" pr'd!sel'r s"! pr'$esel'r 3= O(serv"re" dire$t% " "$tivit%il'r Not") Ac#i! i$e corecti(e se v'r de&ini pe (")" re)!lt"tel'r de l" "!dit!rile e&e$t!"te I&e tificarea -i e$i'i area ca!2e$or eco for'it"#i$or $'nst"te ,n pr'$es!l de "!dit Eficacitatea a!&it!ri$or ca$it"#ii depinde &'"rte !lt de $' peten" "!dit'ril'r A!/I%O" I( /O.#(I!$ CA$I%&II @ persoana care are compena necesar pentru a efectua audituri ale calitiiF el trebuie s fie autorizat pentru efectuarea unui anumit tip de audit

SCOPUL AUDITULUI CALITII este de " ev"l!" "$i!nile $'re$tive ne$es"re pentr! eli in"re" ne$'n&'r it%il'r +i p'si(ilit%ile de , (!n%t%ire " siste !l!i de "n"#e ent "l $"lit%ii &ir ei* " pr'd!sel'r +i servi$iil'r* si " pr'$esel'r= FT 78TIPURI DE AUDIT A!&it!ri$e ca$it"#ii e(a$!ea2a 0ro&!se$e5 ser(icii$e5 0rocese$e sa! site'e$e ca$it"#ii ! ei fir'e

A!/I%!"I$# CA$I%&II Auditul calitii produsului0 serviciului Auditul calitii procesului Auditul sistemului calitii

AUDITURILE CALITII SE POT EFECTUA 1N SCOPURI INTERNE SAU EFTERNE

12

MANAGEMENTUL CALITATII-SUPORT DE CURS

A!&it!ri$e i ter e a$e ca$it"#ii - "! $" s$'p ev"l!"re" "$i!nil'r $'re$tive s"! de , (!n%t%ire #ener"l% ,n $"dr!l pr'priei &ir e= Ele s!nt e&e$t!"te de &ir " ,ns%+i +i repre)int% ' $' (in"ie ,ntre "!dit!l $"lit%ii pr'd!s!l!i3 servi$i!l!i* pr'$es!l!i +i siste !l!i $"lit%ii &ir ei= A!&it!ri$e eAter e a$e ca$it"#ii 1 "! $" s$'p '(inere" !nei d've)i privind $"p"$it"te" &!rni)'r!l!i de " "si#!r" '(inere" $"lit%ii $er!te= Ele s!nt e&e$t!"te ,n #ener"l +i in vedere" $erti&i$%rii siste !l!i $"lit%ii "l !nei &ir e= A!/I%!"I$# CA$I%&II

Audituri interne
7<prima parteB9

Audituri e8eterne

Audituri <secund parteB

Audituri <tera parteB

Nota) A!dit!l siste !l!i $"lit%ii e&e$t!"t de ' ter" p"rte* ,n s$'p!l $erti&i$%rii* p'"rt% den! ire" de *a!&it &e certificare, A!dit!l $"re se des&%+'"r" ,n"inte" "!dit!l!i de $erti&i$"re* p'"rt% den! ire" de C"!dit de preev"l!"reD s"! de *0rea!&it, A!dit!l $"re se des&%+'"r" d!p% $erti&i$"re" siste !l!i $"lit%ii* p'"rt% den! ire" de ,a!&it &e s!0ra(e+ere, FC @ DOCUMENTE DE AUDIT PLANUL DE AUDIT5 RAPORTUL DE AUDIT Planul de audit i raportul de audit sunt documente de calitate obligatorii n procesul de desfurare al unui audit i sunt elaborate de ctre compartimentul de asigurarea calitii.

P$a !$ &e a!&it tre(!ie s% respe$te "n! ite $erine spe$i&i$e pr'$ed!rii de "!dit"re +i "n! e;

"8 O(ie$tivele +i d' eni!l "!dit!l!i (8 Identit"te" pers'"nel'r $"re "! resp'ns"(ilit%i dire$te re&erit'"re l" '(ie$tivele +i d' eni!l "!dit!l!i $8 Identi&i$"re" d'$! entel'r de re&erin% 7st"nd"rde ISO* "n!"l!l $"lit%ii* pr'$ed!ri* et$8 d8 Identit"te" e (ril'r e$9ipei de "!dit e8 Li (" !tili)"t% ,n ti p!l "!dit!l!i
16

MANAGEMENTUL CALITATII-SUPORT DE CURS

&8 #8 98 i8 48 E8

Peri'"d" si l'$!l e&e$t!%rii "!dit!l!i Identi&i$"re" entit%il'r 'r#"ni)"t'ri$e $"re tre(!ie "!dit"te D"t" +i d!r"t" &ie$%rei "$tivit%i des&"+!r"te ,n $"dr!l "!dit!l!i Pr'#r" !l re!ni!nil'r $! $'nd!$ere" &ir ei "!dit"te Cerine privind $'n&ideni"lit"te" in&'r "iil'r List" de di&!)"re " r"p'rt!l!i de "!dit +i d"t" prev%)!t% pentr! di&!)"re Ra0ort!$ &e a!&it este prin$ip"l!l d'$! ent $! $"re se &in"li)e")% "!dit!l siste !l!i $"lit%ii +i tre(!ie s% respe$te "n! ite $erine spe$i&i$e pr'$ed!rii de "!dit"re +i "n! e;

"8 O(ie$tivele +i d' eni!l "!dit!l!i (8 Det"lii privind; pl"n!l de "!dit* identit"te" e (ril'r e9ipei de "!dit* " repre)ent"nil'r "!dit"t!l!i* d"t" e&e$t!%rii "!dit!l!i* identi&i$"re" ,ntreprinderii "!dit"te $8 Identi&i$"re" d'$! entel'r de re&erin% "le "!dit!l!i d8 Ne$'n&'r it%ile $'nst"t"te e8 Apre$ierile e$9ipei de "!dit privind $'n&'r it"te" siste !l!i $"lit%ii $! re&ereni"l!l st"(ilit A12*+1!A-*+,.** &8 Apre$ierile e$9ipei de "!dit privind e&i$"$it"te" siste !l!i $"lit%ii ,n re"li)"re" '(ie$tivel'r A12*+1!A-*+,.** P O21%1-1* #8 List" de di&!)"re " r"p'rt!l!i de "!dit P O21%1-1* Not") P$a !$ &e a!&it tre.!ie a0ro.at &e c"tre c$ie t -i co'! icat a!&itori$or -i ce$!i a!&itat #8aminarea produsului n raport cuG a!&itor!$!i -ef E$a.orarea ra0ort!$!i &e a!&it se rea$i2ea2a s!. co &!cerea Ra0ort!$ &e a!&it este 0re&at c$ie t!$!i &e c"tre a!&itor!$ -ef C$ie t!$ este ce$ care 0! e $a &is0o2i#ia co &!cerii fir'ei a!&itate ! eAe'0$ar a$ acest!i Specificaia produsului Caietul de sarcini ra0ort Dif!2area ra0ort!$!i c"tre ter#i este 0osi.i$" !'ai c! acor&!$ ce$!i a!&itat P"strarea &oc!'e te$or se face &e co'! acor&5 &e c"tre c$ie t5 or+a is'!$ a!&itor -i ce$ a!&itat #8aminarea produsului n FT7G AUDITUL CALITFGII PRODUSULUI relatie cu .ediul .ateriale prelucrate Auditul calitii produsului se efectueaz pentru evaluarea conformitii caracteristicilor de calitate a unui produs finit sau semifinit cu cerinele clientului sau cu cerinele specificate in #laborare documentele de referin "aport de audit "aport de neconformitate Analiza cauzelor neconformitilor

Stabilire

.suri corective "aport de msuri corective FT 7H Supraveg-erea aplicrii msurilor corective


1:

MANAGEMENTUL CALITATII-SUPORT DE CURS

AUDITUL CALITII PROCESULUI

A!/I%!$ CA$I%&II P"OC#S#$O"

/ocumente de referin #c-ipamente

#8aminare #8aminare #c-ipamente de inspecie .aterii prime, materiale Produse5 componente #laborare #laborare /ate referitoare la calitate $iste de verificare "aport de e8aminare "aport de audit Analize Stabilire msuri Stabilire msuri corective pentruG corective pentruG /ezvoltarea produsului #c-ipamente Planificarea fabricaiei /esfurarea procesului Aprovizionare 2< Supraveg-ere Supraveg-ere .suri corective

MANAGEMENTUL CALITATII-SUPORT DE CURS

AUDITUL SISTEMELOR CALITII Auditurile sistemelor calitii se efectueaza pentruG determinarea conformitii elementelor sistemului calitii cu cerinele specificate n documentele de referin determinarea eficacitii sistemului calitii privind realizarea obiectivelor stabilite n domeniul calitii mbuntirea sistemului calitii firmei audiate 21 satisfacerea unor cerine reglementare nregistrare5certificarea sistemului calitii firmei auditate

MANAGEMENTUL CALITATII-SUPORT DE CURS

A!/I%!$ SIS%#.#$O" CA$I%&II /eclanarea /eclanarea auditului auditului Pregtirea Pregtirea auditului auditului

Obiectul auditului 0recvena auditului #8aminarea preliminar Planul de audit Organizarea ec-ipei de audit Stabilirea documentelor de lucru

#fectuarea #fectuarea auditului auditului

"euniunea de desc-idere #8aminarea sistemului calitii


Culegerea dovezilor

#laborarea i #laborarea i gestionarea gestionarea documentelor documentelor auditului auditului =nc-eierea =nc-eierea auditului auditului !rmrirea aciunilor !rmrirea aciunilor corective corective

Observaiile auditorilor

"euniunea de nc-idere "aportul de audit /ifuzare raport audit Pstrare documente audit

FC G

INSTRUMENTELE CALITII - Dia+ra'a Pareto

/in categoria instrumentelor calitii fac parteG diagrama Pareto, diagrama cauza@ efect 7Is-iHaIa9, -istograma defectelor, fia de inspecie

/iagrama Pareto permite evidenierea celor mai importante elemente ale unei probleme, asupra crora trebuie acionat cu prioritate. 22 /iagrama Pareto se utilizeaz n analiza cantitativ a defectelorD

MANAGEMENTUL CALITATII-SUPORT DE CURS

Pe tr! co str!irea &ia+ra'ei Pareto se p"r$!r# !r %t'"rele et"pe; Sele$t"re" ele entel'r $"re v'r &i "n"li)"te 7de e5e pl!* tip!ri de de&e$te8 St"(ilire" 'd"lit%ii de e5pri "re " ele entel'r 7,n v"l'ri "(s'l!te s"! rel"tive8

St"(ilire" peri'"dei pentr! $!le#ere" d"tel'r C!le#ere" +i 'rd'n"re" d"tel'r 7,n "$est s$'p se re$' "nd% !tili)"re" !n'r t"(ele ,n $"re d"tele v'r &i tre$!te ,n 'rdine des$res$"t'"re8 Co str!irea ! ei &ia+ra'e !ti$i2D & ! +rafic % co$oa e "st&el;

se deli ite")% pe "(s$is% !n n! "r de interv"le e#"l $! $el "l ele entel'r "n"li)"te se tr"se")% d'!" 'rd'n"te; pe 'rd'n"t" din st-n#" se repre)int% !nit"te" de %s!r" st"(ilit% i"r $e" din dre"pt" serve+te pentr! repre)ent"re" pr'$ent!"l% pentr! &ie$"re ele ent se $'nstr!ies$ pe "(s$is% $'l'"ne $! l!n#i e" $'resp!n)"t'"re v"l'rii ele entel'r

$'nstr!ire" $!r(ei $! !l"tive " &re$venel'r* prin ,ns! "re" s!$$esiv% " p'nderil'r $"l$!l"te pentr! &ie$"re ele ent* de l" st-n#" l" dre"pt" O.ser(a#ie Prin compararea diagramelor realizate nainte i dup luarea unor msuri corective sau de mbuntire, se poate evidenia progresul nregistrat n revolvarea problemelor

FC H INSTRUMENTELE CALITII - Dia+ra'a Is/iIaJa /in categoria instrumentelor calitii fac parteG diagrama Pareto, diagrama cauza@ efect 7Is-iHaIa9, -istograma defectelor, fia de inspecie

/iagrama cauza @ efect 7Is-iHaIa9 permite evidenierea i ierara3izarea cauzelor 4reale i potentiale5 ale unui defect dat /iagrama cauza @ efect 7Is-iHaIa9 se mai utilizeaz pentru investigarea rezultatelor ateptate ale unei aciuni, 23 evidenierea relaiilor dintre diferitele cauze ale unui anumit fenomen, ca procedeu de nregistrare a ideilor

MANAGEMENTUL CALITATII-SUPORT DE CURS

Pe tr! co str!irea &ia+ra'ei Is/iIaJa se p"r$!r# !r %t'"rele et"pe; de&inire" pr'(le ei - a$e c"rei ca!2e (or fi a a$i2ateC este 0refera.i$ ca acestea s" se faca % +r!0 de&inire" $"te#'riil'r prin$ip"le de $"!)e p'si(ile - % &o'e i!$ 0ro&!c#iei s! t5 &e re+!$"5 &e$i'itate !r'"toare$e cate+orii &e ca!2e ;* ce$e E M,<) mna de lucru, metodele , mediul, mainile, materialele se re$' "nd% $" "$e"st" siste "ti)"re " $"!)el'r s% n! &ie prel!"t% "!t' "t* ,n 'ri$e sit!"ie=Tre(!ie de&inite $"te#'riile de $"!)e $ele "i p'trivite pentr! pr'(le " "n"li)"t%=St"nd"rd!l ISO :<<.-. re$' "nd% deli it"re" !r %t'"rel'r $"te#'rii prin$ip"le de $"!)e;

siste !l de d"te +i in&'r "ii e$9ip" entele i4l'"$ele de %s!r"r"re pers'n"l!l edi!l "teri"lele et'dele

i&e tificarea t!t!ror ca!2e$or 0osi.i$e5 !tili)-nd* de pild%* te9ni$" (r"inst'r in# 7$"!)e re"le* p'si(ile* pr'("(ile* p'teni"le8= Aie$"re din "$este $"!)e este ,n$"dr"t" ,ntr-!n" din $"te#'riile prin$ip"le* "nteri'r $'nstit!ite= D"$" ,ntr-' $"te#'rie s!nt pre" !lte $"!)e* ,n $"dr!l ei se p't deli it" s!($"te#'ri= A$est" r" i&i$"re 7ier"r9i)"re8 p'"te &i &"$!t% p-n% l" nivel!l de det"liere ne$es"r co str!irea &ia+ra'ei se re"li)e")% prin p')iiei $"te#'riil'r prin$ip"le de $"!)e eni'n"re" e&e$t!l!i ,n $"s!" din dre"pt" +i st"(ilire"

&e2(o$tarea &ia+ra'ei $'nst% ,n spe$i&i$"re" $"!)el'r $'resp!n)"t'"re &ie$%r!i nivel de det"liere=?n &el!l "$est" ele entele $"!)"le prin$ip"le* se$!nd"re si in're s!nt $'rel"te e5pli$it +i r"i'n"l FC > INSTRUMENTELE CALITII - Kisto+ra'a &efecte$or Di cate+oria i str!'e te$or ca$it"#ii fac 0arte) &ia+ra'a Pareto5 &ia+ra'a ca!2a- efect ;Is/iIaJa<5 /isto+ra'a &efecte$or5 fi-a &e i s0ec#ie

Kisto+ra'e$e s!nt !tili)"te pentr! repre)ent"re" #r"&i$" " distri(!iei !n!i "ns" (l! de d"te= 1 a a$i2a ca$it"#ii5 /isto+ra'e$e &"$ilite")% evideniere" p!n$tel'r $riti$e "s!pr" $%r'r" tre(!ie $'n$entr"te2. e&'rt!rile de , (!n%t%ire=

MANAGEMENTUL CALITATII-SUPORT DE CURS

Se !tili)e")% d'!" tip!ri de 9ist'#r" e; 9ist'#r" " de &re$ven" 9ist'#r" " $! !l"t% Pe tr! co str!irea ! ei /isto+ra'e se 0arc!r+ !r'"toare$e eta0e) $!le#ere" d"tel'r st"(ilire" n! %r!l!i de interv"le ,n $"re v'r &i , p%rite d"tele deter in"re" interv"l!l!i "5i de v"ri"ie " d"tel'r 7di&eren" dintre v"l'rile e5tre e8 "5i de v"ri"ie " d"tel'r* l"

deter in"re" %ri ii interv"lel'r* prin , p%rire" interv"l!l!i n! %r!l de interv"le st"(ilire" li itel'r &ie$%r!i interv"l "r$"re" pe "(s$is% " interv"lel'r deli it"te "r$"re" pe 'rd'n"t% " &re$venei d"tel'r n! eri$e $'nstr!ire" 9ist'#r" ei O.ser(a#ie

Pentru facilitarea construirii -istogramei se recomand ca datele s fie cuprinse ntr@un tabel

I ter(a$ e 1 2 H= t't"l

Li'ite Me&ia Disti.!#ia i ter(a$e i ter(a$e$or &ate$or 0e i ter(a$e

Frec(e # a a.so$!ta

Frec(e # a re$ati(a L

Frec(e # a a.so$!t" c!'!$at"

Frec(e #a re$ati(" c!'!$at" L

1<< INSTRUMENTELE CALITII M Fi-a &e i s0ec#ie

1<< FC 7?

/in categoria instrumentelor calitii fac parteG diagrama Pareto, diagrama cauza@ efect 7Is-iHaIa9, -istograma defectelor, fia de inspecie

2/

MANAGEMENTUL CALITATII-SUPORT DE CURS

0iele de inspecie 7fiele pentru nregistrarea frevenei defectelor9 se utilizeaz pentru nregistrarea sistematic a datelor referitoare la calitate

E$a.orarea fi-ei 0e tr! % re+istrarea &efecte$or 0res!0! e 0arc!r+erea !r'"toare$or eta0e) de&inire" s$'p!l!i !r %rit prin $!le#ere" d"tel'r st"(ilire" d"tel'r ne$es"re pentr! "tin#ere" s$'p!l!i st"(ilire" et'd'l'#iei de "n"li)% " d"tel'r

,nt'$ ire" &i+ei pentr! ,nre#istr"re" d"tel'r* $! re)erv"re" !n!i sp"i! pentr! !r %t'"rele in&'r "ii; $ine " $'le$t"t d"tele* !nde* $-nd +i $! s-" re"li)"t "$e"st% $'le$t"re@ e&e$t!"re" !nei test%ri preli in"re prin $'le$t"re" +i ,nre#istr"re" $-t'rv" d"te "n"li)" +i revi)!ire" &'r ei de pre)ent"re " &i+ei* ,n &!n$ie de ne$esit%i Data NN Tota$ &efecte 0e ti0!ri 9?

Ti0!ri &e &efecte 7 8 Tip A Tip B Tip C T't"l de&e$te Cine " $'le$t"t d"tele;

L'$!l ,n $"re s-"! $'le$t"t d"tele C! s-"! $'le$t"t d"tele FT 8? 0amilia de standarde ISO 23335 6333 cuprinde un numr de patru standarde, STRUCTURA GENERAL A STANDARDELOR ISO >???= 8??? nsoite de un numr de rapoarte te-nice

ISO 2333
Sisteme de mangement al calitiiD Principii de baz i vocabular

ISO 2334
Sisteme de management al calitiiDCerine

ISO 233J
Sisteme de management al calitiiD -id pentru mbuntirea performanelor 20

ISO 43344
-id pentru auditarea sistemelor de management al calitii

MANAGEMENTUL CALITATII-SUPORT DE CURS

N't% Prin "$e"st% str!$t!r% s-" "v!t ,n vedere si pli&i$"re" &" iliei ISO :<<< +i "si#!r"re" !nei "i (!ne "d"pt%ri l" $erinele di&eritel'r $"te#'rii de !tili)"t'ri* "st&el in$-t st"nd"rdele s% devin% !n instr! ent e&i$ient pentr! $re+tere" $"p"$it%ii $'n$!reni"le " 'r#"ni)"iil'r prin; de&inire" !n!i sin#!r 'del de "si#!r"re e5tern% " $"lit%ii 7ISO :<<18* spre de'se(ire de edii" din 1::. $"re $!prinde" trei "se ene" 'dele 7 ISO :<<1* ISO :<<2* ISO :<<38 de&inire" !n!i ISO :<<. 'del de "si#!r"re intern% " $"lit%ii* 'rient"t spre TIM 7t't"l J!"litK "n"#e ent8-

str!$t!r"re" ele entel'r siste !l!i de "n"#e ent "l $"lit%ii ,n $"dr!l " (el'r $i$l!l!i PE>A 7Pl"ni&i$%* E5e$!t%* >eri&i$%* A$i'ne")%8

'dele* p'trivit

'rient"re" p'liti$ii $"lit%ii $%tre , (!n%t%ire" $'ntin!% " pr'$esel'r 'r#"ni)"iei +i re)!lt"tel'r "$est'r"* "si#!r-nd!-se $' p"ti(ilit"te" $! $elel"lte p'liti$ii se$t'ri"le "le 'r#"ni)"iei*,n $"dr!lp'liti$ii s"le #ener"le "si#!r"re" !n!i site in&'r "i'n"l e&i$ient* $"re s% per it% ev"l!"re" ri#!r'"s% " #r"d!l!i de ,ndeplinire " '(ie$tivel'r re&erit'"re l" $"lit"te +i , (!n%t%ire" $'ntin!% " re)!lt"tel'r '(in!te "$$ent!l se p!ne pe e&i$"$it"te" pr'$esel'r ,n METODA PROIECTELOR Idee" ,nv%%rii (")"te pe pr'ie$t " &'st l"ns"t% de Lilli" M= Nilp"tri$E* prin l!$r"re" The project method ;7>7H<= Pr'ie$t!l este ' et'd" inter"$tiv% de pred"re-,nv%"re* $"re pres!p!ne ' i$r'$er$et"re s"! ' investi#"re siste "ti$% " !n!i s!(ie$t $"re pre)int% interes pentr! elevi= Meto&a 0roiect este &!nd" ent"t% pe prin$ipi!l ,nv%%rii prin "$i!ne pr"$ti$%* $! &in"lit"te re"l% 7Cle"rnin# (K d'in#D8 $ee" $e ,i $'n&er% +i 'tiv"i" ne$es"r%= Op!s% instr!$iei ver("liste +i livre+ti* ,nv%"re" prin re"li)"re" de pr'ie$te repre)int% !n 'd "i $!prin)"t'r de 'r#"ni)"re " pr'$es!l!i de ,nv%% -nt prin $"re p't &i s"tis&%$!te $erinele !nei ed!$"ii pr"# "ti$e* ,n spirit!l "$i!nii +i independenei ,n #-ndire= "i "re %s!r% de$-t pe d'$! ent"re" "$est'r"

22

MANAGEMENTUL CALITATII-SUPORT DE CURS

Elev!l tre(!ie s% ,nvee s% "$i'ne)e d!p% $e " #-ndit ,n pre"l"(il +i s% "4!n#% l" $'n$l!)i" $" ' "$tivit"te pr'ie$t"t% se des&%+'"r% "i r"pid* i"r #re+elile p't &i evit"te ,n "i "re %s!r% de l" ,n$ep!t* d"$% e&'rt!l pre"l"(il de #-ndire " &'st "i "re +i "i ,ndel!n#"t= An"li)" !n'r l!$r%ri "le elevil'r 7de e5e pl!* C$i'rneleD pentr! re)'lv"re" !n'r pr'(le e8 per ite '(serv"re" " nen! %r"te ,n$er$%ri* ret!+%ri* rel!%ri* #re+eli et$= ,n $"re s-" investit ' "re $"ntit"te de !n$% +i de ti p* t'$ "i pentr! $" " lipsit $'n$entr"re" "s!pr" !n!i Cpl"nD de "$i!ne pre"l"(il= Proiect!$ are ! ro$ eAtre' &e 'are % &e2(o$tarea i te$ect!a$"5 iar e$e(ii tre.!ie s" fie i str!i#i s" $!cre2e 'ai '!$t % fa2a 0roiecti(" ;0re+"tirea acti(it"#i$or<5 &ecDt % fa2a ac#io a$". In Cped"#'#i" pr'ie$tiv% 'dern%D* pr'ie$t!l este ,neles $" ' te % de $er$et"re 'rient"t% spre "tin#ere" !n!i s$'p (ine pre$i)"t $e !r e")% " &i re"li)"t* pe $-t p'si(il* prin , (in"re" $!n'+tinel'r te'reti$e $! activitatea practic= Pentr! "$e"st"* elevii ,+i "le# s"! pri es$ ' te % rel"tiv $!prin)%t'"re* pe $"re ' re"li)e")% ,n &'r e v"ri"te de st!di!* de investi#"ie +i de "$tivit"te pr"$ti$%* &ie individ!"l* &ie prin e&'rt $'le$tiv* ,n e$9ip%= Ast&el* pr'ie$t!l devine $'n$' itent +i aciune de cercetare -i aciune practic* s!('rd'n"t% ,ndeplinirii !n'r s"r$ini $'n$rete de instr!$ie +i ed!$"ie= Elev!l se deprinde "st&el* s% ,nvee +i din $er$et"re +i din "$tivit"te" pr"$ti$%* s%-+i ,ns!+e"s$% "t-t pr'$es!"lit"te" +tiinei* $-t +i $'nin!t!l "$estei"* r"p'rt-nd!-se dire$t l" "$tivit"te" pr"$ti$%= 1 f! c#ie &e at!ra co cret" a acti(it"#ii5 efort!$ se 'ateria$i2ea2" &e fiecare &at" fie % tr-o *$!crare -tii #ific", 0re2e tat" $a sfDr-it &e se'estr!=a -co$ar5 ;'o&e$ te/ ic5 &osar &oc!'e tar5 +/i& 5&ic#io ar5 co str!irea ! !i a0arat=&is0o2iti( etc.< Elevii s!nt p!+i ,n sit!"i" de " "nti$ip"; - !n re)!lt"t* - $%ile de " "4!n#e l" el "teri"lele +i i4l'"$ele $e se v'r !tili)"= Anti$ip"re" re)!lt"t!l!i pres!p!ne ' repre)ent"re " $ee" $e !r e")% s% se e&e$t!e)e* ,n sens!l !nei pre&i#!r%ri $-t "i $l"re " "$est!i"= De l" ' "st&el de $l"ri&i$"re re)!lt% +i $elel"lte "$tivit%i +i "n! e; el"('r"re" et"pel'r prin $"re tre$e l!$r"re"* sele$t"re" +i pr'$!r"re" "le#ere" "teri"lel'r ne$es"re*

i4l'"$el'r +i pr'$edeel'r de l!$r!*

st"(ilire" ter enel'r de e5e$!ie 7d"$% este $")!l8* st"(ilire" " di&erite resp'ns"(ilit%i 7d"$% este ' "$tivit"te ,n #r!p8
26

MANAGEMENTUL CALITATII-SUPORT DE CURS

+i "lte ele ente spe$i&i$e d' eni!l!i ,n $"re se pr'ie$te")%= Proiectarea se .a2ea2" 0e ! 0ro+ra' co'0$et &e $!cr!5 % care s! t c!0ri se toate e$e'e te$e ecesare ! ei astfe$ &e $!cr"ri. Mo&er i2area 0roces!$!i &e % ("#"'D t co si&er" acti(it"#i$e 0roiecti(e ca 'eto&e &e i str!ire5 ca 'i3$oace ecesare 0e tr! ati +erea a !'itor sco0!ri e&!cati(e -i 0e tr! a fi !ti$i2ate % a !'ite sit!a#ii core$ate c! co #i !t!ri$e % ("#"rii -i c! (Drsta e$e(i$or. O "st&el de et'd% de ,nv%% -nt este ne$es"r s% se "pli$e t't "i insistent "i "les ,n li$eele de spe$i"lit"te* $el p!in l" !nele '(ie$te de ,nv%% -nt* d"t &iind r'l!l ei &'r "tiv de'se(it de v"l'r's= 1 ("#area .a2at" 0e 0roiecte 0res!0! e se$ectarea &e i for'a#ii5 0re$!crarea -i si teti2area acestora5 for'!$area &e % tre."ri care s" c"$"!2easc" i (esti+a#ia5 i terac#i! i % ca&r!$ +r!0!$!i5 co'! icarea re2!$tate$or5 core$area $or5 rea$i2area ! !i 0ro&!s fi a$.

Di ce$e 'e #io ate se &es0ri & cDte(a or'e ce tre.!ie res0ectate % tr-o astfe$ &e acti(itate) NORMELE ACTIVITATILOR PROIECTIVE s!(ie$t!l pr'p!s spre pr'ie$t"re s% pre)inte interes pentr! elevi +i s% &ie "$$ept"t $" ' !n$" pl%$!t%@ elevii s% el"('re)e pr'ie$t!l pe (")" &'r !l%rii $l"re " $'ndiiil'r pe $"re "$est" tre(!ie s% le ,ndepline"s$%@ tre(!ie pre$i)"te et"pele de des&%+!r"re " l!$r%ril'r* &ie de $%tre &ie$"re #r!p% ,n p"rte* &ie prin dis$!ii $! pr'&es'r!l@ elevii s% "i(% ' "re li(ert"te de "$i!ne spre " se p!te" "si#!r" "ni&est"re" 'ri#in"lit%ii +i " inventivit%ii@ ,n "n! ite ' ente "le l!$r!l!i +i "i "les ,n &in"l* tre(!ie e&e$t!"t% ' "pre$iere $riti$% " pr'ie$tel'r pe (")" !n'r $riterii st"(ilite "nteri'r $! elevii@ elevii p't l!$r" "t-t individ!"l 7de pild"* pentr! d'$! ent"re8* $-t +i ,n #r!p 7det"liere" pr'ie$t!l!i* "n"li)" l!i $riti$" et$=8@ !n$" pr'&es'r!l!i s% se $'n$entre)e "s!pr" "si#!r%rii i4l'"$el'r de in&'r "re " elevil'r* " $''per%rii $! elevii ,n st"(ilire" '(ie$tivel'r +i " $'ndiiil'r@ pr'&es'r!l p'"te s!#er" p'si(ilit%i n'i* ,n$!r"4e")% "ni&est%rile de 'ri#in"lit"te* 'dere")% "n"li)" $riti$% &in"l% " pr'ie$tel'r* p!ne l" disp')ii" elevil'r !nele "teri"le de d'$! ent"re 7"ltele de$-t $ele pr'$!r"te de elevii ,n+i+i8* 'r#"ni)e")% !nele ,nt-lniri $! spe$i"li+tii=

Etape posibile n realizarea unui proiect 7Ad"pt"t d!p% C=Ulri$9* Managementul clasei: nvare prin cooperare* A=S=D=* B!$!re+ti* 1:::8 ; 1. Alegerea temei 2. Stabilirea obiectivelor
2:

MANAGEMENTUL CALITATII-SUPORT DE CURS

3.

lani!icarea activitilor

distri(!ire" resp'ns"(ilit%il'r ,n $"dr!l #r!p!l!i 7,n $")!l !n!i pr'ie$t $"re se re"li)e")% ,n #r!p8 identi&i$"re" s!rsel'r de in&'r "re st"(ilire" +i pr'$!r"re" res!rsel'r 7 "teri"lel'r8 ne$es"re st"(ilire" !n!i $"lend"r "l des&%+!r%rii "$tivit%il'r 7"n"li)" +i distri(!ire" re"list% " ti p!l!i ne$es"r8 "le#ere" et'del'r $e v'r &i &'l'site=

:. "ercetarea sau investigarea propriu#$is 7$"re se der!le")% de re#!l% pe ' peri'"d% ti p8 E. %eali$area produselor !inale 7r"p'"rte* p'ster* "rti$'le* "l(! e* 9%ri* $%ri* et$=8 @.

"i

"re de

re$entarea re$ultatelor& transmiterea "$est'r" $el'rl"li $'le#i s"!3+i "lt'r pers'"ne 7elevi din +$'"l%* pr'&es'ri* e (ri "i $' !nit%ii* et$=8

G. 'valuarea $er$et%rii3 "$tivit%il'r der!l"te 7individ!"l s"! ,n #r!p* de $%tre $"dr!l did"$ti$ s"! de $%tre p'teni"li (ene&i$i"ri "i pr'ie$t!l!i pr'd!sel'r re"li)"te= A$e"st% et'd%;

'&er% &'"rte (!ne 'p'rt!nit%i pentr! "('rd%ri interdis$iplin"re "le !n'r te e* &en' ene* et$= &"$ilite")% ,nv%"re" prin $''per"re 7l!$r!l ,n #r!p8 de)v'lt% $"p"$it%ile de investi#"re +i de siste "ti)"re " in&'r "iil'r sp'res$ elevil'r= &"$ilite")% !tili)"re" et'del'r 'derne de ev"l!"re 7p'rt'&'li!* "!t'ev"l!"re"* et$=8 'tiv"i" pentr! ,nv%"re prin "pel!l l" sit!"ii din vi"" $'tidi"n% +i prin i pli$"re"

per it v"l'ri&i$"re !n'r s!rse diverse de in&'r "re +i d'$! ent"re sti !le")% "!t'n' i" elevil'r +i $re"tivit"te" "$est'r" '&er% t!t!r'r elevil'r p'si(ilit"te" de " $'ntri(!i* ,ntr-!n &el s"! "lt!l* l" re"li)"re" pr'd!s!l!i &in"l=
3<

MANAGEMENTUL CALITATII-SUPORT DE CURS

E(a$!area se p'"te &"$e !tili)-nd diverse Fi-e &e e(a$!are +i a!toe(a$!are* individ!"le* $"re !r %res$ re"li)"re" $' petenel'r pe p"r$!rs!l "i !lt'r "ni de st!di!= ?n $'ndiiile ,n $"re d'ri s% re"li)" ev"l!"re" $' petenel'r* prin re"li)"re" !n!i pr'ie$t de $%tre elevi s"! !n #r!p de elevi* ev"l!"re" se v" &"$e pe (")" !n'r $riterii de ev"l!"re re&erit'"re l" $'n$epi" +i re"li)"re" pr'ie$t!l!i= N! i se p"re p'trivit s% !tili)" n'te* litere s"! s$%ri de v"l'ri d"r* "r &i &'"rte (ine s% "r$% printr!n se n #r"&i$ $")!l ,n $"re elev!l "ni&est% ' $' peten% de &ie$"re d"t% $-nd "$e"st" ,i este $er!t% +i prin "lt se n #r"&i$ $")!l ,n $"re elev!l "ni&est% r"re'ri "$e" $' peten%= D"$" se $'nst"t% $% per&'r "nele !n!i elev s!nt sl"(e l" "n! ite $' petene* v" tre(!i s% re edie l" !r %t'"rele "$tivit%i* i"r d"$% se $'nst"t% $% per&'r "nele "4'rit%ii elevil'r s!nt sl"(e ,n "$est d' eni!* pr'&es'r!l v" tre(!i s%-+i revi)!i"s$% str"te#iile de pred"re=

Pe p"r$!rs!l des&%+!r%rii &ie$%rei et"pe " pr'ie$t!l!i se &"$e ' 'nit'ri)"re $'n&'r !r %t'"rei Fi-e &e 'o itori2are 0roiect si in "$el"+i ti p se v" $' plet" ' Fi-" i &i(i&!a$" &e !r'"rire a co'0ete #e$or= Ai+ele individ!"le se pre)int% elevil'r l" ,n$ep!t!l der!l%rii pr'ie$t!l!i

FISA DE MONITORIBARE PROIECT Nr. crt. 1 2 3 . / 0 2 6 : 1< 11 12 13 1. 1/ 10 12 16 E ! #=criteri! A! &'st "v!te ,n vedere ideile indi$"te A! &'st "$$es"te t'"te $%ile de d'$! ent"re indi$"te ,n pl"n S!nt re"li)"te t'"te &i+ele de d'$! ent"re st"(ilite ,n pl"n!l de "$tivit%i S-"! identi&i$"t s'l!iile p'si(ile S-" re"li)"t "n"li)" s'l!iil'r identi&i$"te prin evideniere" "v"nt"4el'r3 de)"v"nt"4el'r S-" "r#! ent"t $'re$t v"ri"nt" "le"s% A! &'st identi&i$"te d' eniile $'ne5e i pli$"te ,n der!l"re" pr'ie$t!l!i A! &'st sele$t"te #r!pele de l!$r! pe s!(ie$te A! &'st n! ii resp'ns"(il!l de pr'ie$t +i lider!l de #r!p A! &'st "l'$"te resp'ns"(ilit%ile ,n $"dr!l pr'ie$t!l!i S-" re"li)"t pl"ni&i$"re" "$tivit%il'r pe #r!pe de l!$r! S-"! ,nt'$ it di"#r" ele $'resp!n)%t'"re S-"! respe$t"t pl"n!rile st"(ilite S-"! "s" (l"t s!(pr'ie$tele ,n pr'ie$t!l &in"l S-" "n"li)"t +i v"lid"t pr'ie$t!l &in"l S-" re"li)"t pre)ent"re" +i "r#! ent"re" pr'ie$t!l!i S-" el"('r"t ' $' !ni$"re3"rti$'l l" revist" +$'l"r% pentr! dise in"re" re)!lt"tel'r pr'ie$t!l!i S-"! pri it s!#estii +i re$' "nd%ri pentr! , (!n%t%ire" "$tivit%il'r si il"re ,n viit'r
31

DA

NU

O.s.= co'e tarii

MANAGEMENTUL CALITATII-SUPORT DE CURS

FI6 DE URMRIRE INDIVIDUALA A COMPETENELOR El"('r"re" !n!i pr'ie$t +i el"('r"re" !n!i pr'd!s

Criterii &e e(a$!are Criterii referitoare la concepia proiectului: -elev!l " +ti!t s" "le"#% +i s% n! e"s$% pr'd!s!l pe $"re ,l v" $'n&e$i'n"@ -elev!l " identi&i$"t et"pele re"li)%rii pr'd!s!l!i -elev!l " +ti!t s% pre$i)e)e 'rdine" l'#i$% " et"pel'r re"li)%rii pr'd!s!l!i -elev!l " "les "teri"lele ne$es"re re"li)%rii pr'd!s!l!i -elev!l " identi&i$"t instr! entele +i i4l'"$ele ne$es"re@ -elev!l " "n"li)"t te9ni$ile pe $"re tre(!ie s% le "pli$e ,n &ie$"re et"p"

Proiect

Criterii referitoare la realizarea proiectului produs #&ie$"re #r!p " +ti!t s% 'r#"ni)e)e , p%rire" s"r$inil'r -&ie$"re #r!p respe$t% , p%rire" s"r$inil'r -&ie$"re #r!p " e&e$t!"t "$tivit"te" ,n ti p!l st"(ilit 4I4LIOGRAFIE 1= O$ar!5 M. M"n"#e ent!l C"lit%ii* Edit!r" E$'n' i$%* B!$!re+ti* 1::: 2= O$ar!5 M.5 Ta #"!5 A Managementul produciei i al calitii* Edit!r" E$'n' i$% Pre!niversit"ri"* B!$!re+ti*2<<2 3= O!ra 5 O.M.5 GrP a5 F.M. "alitatea produselor* Edit!r" Te9ni$%* B!$!re+ti* 1:2: O$ar!5 M. "adrul conceptual al managemnentului calitii* ,n Managementul calitii i protecia consumatorului* Edit!r" ASE* B!$!re+ti* 1::2 .= O$ar!5 M. (e)nici i instrumente ale managementului calitii* ,n Managementul calitii i protecia consumatorului* Edit!r" ASE* B!$!re+ti* 1::2 /= Mira'is5 M.5 McE$/ero 5 P. "erti!icarea *S+ ,--* Edit!r" Te'r"* B!$!re+ti* 1::6 0=Isaic-Ma i!5 A$.5 Vo&"5 V. Manualul "alitii* Edit!r" E$'n' i$%* B!$!re+ti* 1::6 G. Qo$aric5 OR. "reating .ualit/."once&pt0 S/stems0 Strategies and (ools* M$= Gr"O- Mill Intern"ti'n"l Editi'n *1::/@
32

MANAGEMENTUL CALITATII-SUPORT DE CURS

6= O$ar!5 M. (e)nici i instrumente utili$ate n managementul calitii* Edit!r" E$'n' i$%* B!$!re+ti*2<<< := O$ar!5 M. Managementul calitii."oncepte i principii de ba$* Edit!r" ASE* B!$!re+ti* 1::: 1<= O$ar!5 M. Managementul calitii. (e)nici i instrumente* Edit!r" ASE* B!$!re+ti* 1::: 11* Cio.a !5 E. Auditul sistemelor calitii* ,n Managementul calitii i protecia consumatorilor* Edit!r" ASE* B!$!re+ti* 1::0 PPPPP PPPPPSt"nd"rd!l SR EN ISO :<<<32<<1* Siste e de "n"#e ent "l $"lit%ii= Prin$ipii &!nd" ent"le +i v'$"(!l"r PPPPPSt"nd"rd!l SR EN ISO :<<132<<1* Siste e de "n"#e ent "l $"lit%ii= Cerine PPPPPSt"nd"rd!l SR EN ISO 1<<11* p"rte" 1*2 +i 3 31::. G9id pentr! "!dit"re" siste el'r de "n"#e ent "l $"lit%ii PPPPPSt"nd"rd ISO 1<<1332<<1* G!idelines &'r J!"litK "n"#e ent sKste d'$! ent"ti'n

33