Sunteți pe pagina 1din 2

SC ...................................................

Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................
DECIZIA NR.....................
Data ..........................
Administratorul SC ...................................................................................................
dl/d-na..............................................................................
Avnd n vedere referatul (nota de constatare) nregistrat sub
nr....................../.................... ntocmit de ctre dl/d-na................................. avnd funcia
de...........................................,
cu
ocazia
cercetrii
prealabile
privind
pe
dl/dna ..................................................... avnd funcia de .........................................., care
a
(descrierea
faptei) .................................................................................................... ..............................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................
s-a constatat c aceste fapte nu i sunt imputabile.
Termenul de ..................zile lucrtoare acordat salariatului pentru a-i manifesta
expres
consimmntul
cu
privire
la
locurile
de
munc
oferite ....................................................................................................................................
.....................................................................
expir la data de..................; zilele cuprinse n intervalul de la ............................... pn la
..............................
nu
constituie
vechime
n
munc,
ntruct
dl/dna................................................nu a prestat activitate, fiind n termenul prevzut de
art.64, 73(2) din Codul Muncii
n baza art.61 lit.d, art.64, 74 din Codul Muncii;
n temeiul prevederilor Legii 31/90 privind privind societile comerciale i a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societii,
D E C I D E:
Art.1. ncepnd cu data de ............................... nceteaz contractul individual de
munc
al
d-lui/d-nei
.................................................
avnd
funcia
de ..................................... n cadrul societii, conform art. 61 lit.d din Codul Muncii.
Art.2. Prezenta poate fi contestat n termen de 30 de zile de la comunicare la
Tribunalul Brasov.
Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/dna ................................................................................... i se comunic celui n cauz.
ADMINISTRATOR,

L.S.
Dovada comunicarii;
Data si semnatura salariatului sau
confirmare de primire data postei