Sunteți pe pagina 1din 9

!

Tanaviosoft-2004

Capitolul ASAMBL!RI NEDEMONTABILE

LEC!IA "9
ASAMBL!RI PRIN NITUIRE !" 19.1.Tipuri de nituri. !" 19.2.Tipuri de mbin!ri. !" 19.3.Scule "i utilaje folosite la nituire. !" 19.4.Aplica#ie.

! 19.1. Tipuri de nituri.


Nituirea este opera#ia tehnologic! de asamblare nedemontabil!,cu ajutorul unor organe de ma"ini numite nituri.
1

P!r#ile componente ale nitului: 1.Capul ini#ial. 2.Tija. 3.Capul de nchidere.

Niturile se confec#ioneaz! din urm!toarele materiale:o#eluri moi OL32.OL37;alame, cupru,aluminiu,material plastic

!
Tanaviosoft-2004

Tipuri de nituri:

! 19.2. Tipuri de mbin!ri.


Clasificarea mbin#rilor nituite "# dup! pozi#ia elementelor mbin!rii: cap la cap; cu margini suprapuse. "# dup! destina#ie: de rezisten#!; de etan"are; de rezisten#!-etan"are.

mbin!rile cap la cap sunt:cu o eclis! "i cu dou! eclise.

! 19.3.Scule "i dispozitive utilizate la nituire.


La nituirea manual! se utilizeaz!: $# ciocane; $# c!puitorul; $# contrac!puitorul; $# tr!g!torul.

!
Tanaviosoft-2004

! 19.4. Aplica#ie.
S! se indice pe desen ,ce solicitare mecanic! simpl! se manifest! n cazul de fa#!.

!
Tanaviosoft-2004

LEC!IA 20
ASAMBL!RI PRIN LIPIRE !" 20.1.Materiale utilizate. !" 20.2.Tipuri de mbin!ri. !" 20.3.Scule "i dispozitive utilizate la lipire. !" 20.4.Lipituri nemetalice.

! 20.1. Materiale utilizate.


Lipirea este opera#ia de asamblare nedemontabil! a elementelor unei mbin!ri ,care utilizeaz! aliaj de lipit.Compozi#ia chimic! a aliajului de lipit este diferit! de cea a metalului de baz!. Lipirea se bazeaz! pe for#ele intermoleculare dezvoltate ntre aliajul de lipit "i metalul de baz!.Metoda prezint! urm!toarele avantaje: $# simplitatea procesului tehnologic de asamblare; $# temperatura necesar! asambl!rii este sc!zut!; $# nivelul de preg!tire profesional! poate fi sc!zut. $# rezisten#a mecanic! a lipiturii este redus!. Metoda de asamblare prin lipire se utilizeaz! n urm!toarele domenii: %# electrotehnic!; %# mecanic! fin!; %# repararea obiectelor electrocasnice. Lipirea se poate realiza utiliznd aliaje de lipit metalice ,dar "i adezivi. Clasificarea aliajelor de lipit %# aliaje de lipit moi; %# aliaje de lipit tari.

!
Tanaviosoft-2004

Aliajele de lipit moi. "# Propriet!#i: rezisten#a la rupere < 50-70 MPa; temperatura de topire <4500 C; Aliajele au la baz! staniu,plumb "i zinc.M!rcile aliajelor de lipit sunt: Lp20Sb,Lp30,Lp30Sb,Lp40,Lp50,Lp60,Lp65,Lp90. Aliaje de lipit tari. "# Propriet!#i: rezisten#a la rupere:150-160 MPa; temperatura de topire>4500 C. Aliajele au la baz! cupru,staniu,zinc,argint.M!rcile aliajelor de lipit(brazuri) sunt: Am42Lp,Am47Lp,Am51Lp. Fluxurile %# Se utilizeaz! urm!toarele fluxuri: acid clorhidric diluat; clorur! de zinc(apa tare); clorura de amoniu(#ipirig); stearina; borax.

! 20.2. Tipuri de mbin!ri.


Clasificarea mbin#rilor lipite "# dup! pozi#ia elementelor mbin!rii: cap la cap; cu margini suprapuse.

!
Tanaviosoft-2004

! 20.3.Scule "i dispozitive utilizate la lipire.

Tehnologia lipirii se cur!#! suprafe#ele mbin!rii cu hrtie abraziv!,prin polizare,cu pila; se decapeaz! suprafe#ele cu clorur! de zinc; se cur!#! ciocanul de lipit cu pila; se nc!lze"te ciocanul de lipit; se decapeaz! suprafa#a ciocanului de lipit n clorur! de amoniu; se tope"te aliaj de lipit cu ciocanul de lipit; se execut! lipirea.

! 20.4.Lipituri nemetalice.
Pentru lipire se utilizeaz! substan#e chimice numite adezivi.Din categoria adezivilor fac parte: cleiurile; chiturile; r!"ini epoxitice.

!
Tanaviosoft-2004

LEC!IA 2"
ASAMBL!RI PRIN SUDARE !" 21.1.Generalit!#i.Metode de sudare. !" 21.2.Tipuri de mbin!ri. !" 21.3.Rosturi de sudare.

! 21.1. Generalit!#i.Metode de sudare.


Sudarea este procedeul tehnologic de asamblare nedemontabil! a metalelor "i aliajelor,prin topire local!,cu sau f!r! metal de adaos. Asambl!rile sudate prezint! o serie de avantaje: economie de materiale "i de manoper!; executarea unor piese complexe; posibilitatea mecaniz!rii "i automatiz!rii opera#iei de sudare; eliminarea zgomotului produs la nituire; siguran#! mai mare la etan"eitate; rezisten#! mecanic! superioar!. Metode de sudare "# sudarea prin topire: sudarea cu arc electric; sudarea cu flac!r! oxiacetilenic!; sudarea cu jet de plasm!. "# sudarea prin presiune: sudarea n puncte; sudarea n linie.

!
Tanaviosoft-2004

! 21.2.Tipuri de mbin!ri.
Clasificarea mbin#rilor sudate. dup! pozi#ia elementelor mbin!rilor: cap la cap: -cu o eclis!; -cu dou! eclise; cu margini suprapuse; dup! pozi#ia cordonului de sudur!: orizontal!; orizontal! n plan vertical; vertical!; n corni"!; de plafon. dup! forma rostului de sudare: rost H; rost I; rost K; rost U; rost V; rost X; rost Y; alte tipuri de mbin!ri: n L; n T; n X;

Tipuri de mbin#ri

!
Tanaviosoft-2004

Tipuri de mbin!ri

! 21.2.Rosturi de sudare.
Rosturi de sudare