Sunteți pe pagina 1din 10

Caseta 3.1 Prezentarea generala a acquis-ului EU de mediu : legislatia Uniunii 1.

Orizontal, care acopera: studiul de evaluare a impactului asupra mediului, accesul la informatii, participarea pu licului si rasunderea de mediu

Hotrrea Guvernului nr. 445 din 13 iulie 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului Ordinul nr. 135 din 10 ebruarie 2010 privind aprobarea !etodolo"iei de aplicare a evaluarii impactului supra mediului pentru proiecte publice si private Ordin nr. #$3 din 2$ septembrie 2002 privind aprobarea "%idurilor metodolo"ice aplicabile etapelor procedurii&cadru de evaluare a impactului asupra mediului Ordin nr. #$4 din 2$ septembrie 2002 pentru aprobarea 'rocedurii de evaluare a impactului asupra mediului (n conte)t trans rontier i de participare a publicului la luarea deci*iei (n ca*ul proiectelor cu impact trans rontier HG nr. #+# din 2# iulie 2005 & accesul publicului la in orma,ia privind mediul -e"ea nr. 349 din 1# noiembrie 2009 pentru rati icarea 'rotocolului privind evaluarea strate"ic de mediu la .onven,ia privind evaluarea impactului asupra mediului (n conte)t trans rontier -e"ea nr. #$ din 10 mai 2000 pentru rati icarea .onven,iei privind accesul la in orma,ie/ participarea publicului la luarea deci*iei i accesul la 0usti,ie (n probleme de mediu/ semnat la 1ar%us la 25 iunie 199# 2spunderea de mediu O3G nr. $# din 200+ privind rspunderea de mediu cu re erire la prevenirea i repararea pre0udiciului asupra mediului

2. Calitatea aerului

Legea nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului (ncon0urtor 4publicat (n !onitorul O icial nr. 45252#.0$.20116 Legea nr. 271/23.06.2003 pentru rati icarea protocoalelor .onven,iei asupra polurii atmos erice trans rontiere pe distan,e lun"i/ (nc%eiat la Geneva la 13 noiembrie 19+9/ adoptate la 1ar%us la 24 iunie 199# i la Got%enbur" la 1 decembrie 1999 4publicat (n !onitorul O icial nr. 4+0501.0+.20036 Legea nr. 652/07.12.2002 pentru aderarea 2omniei la 'rotocolul .onven,iei din 19+9 asupra polurii atmos erice trans rontiere pe distan,e lun"i cu privire la inan,area pe termen lun" a 'ro"ramului de cooperare pentru suprave"%erea i evaluarea transportului pe distan,e lun"i al poluan,ilor atmos erici (n 7uropa 47!7'6/ adoptat la Geneva la 2# septembrie 19#4 4publicat (n !onitorul O icial nr. 911514.12.20026 Legea nr. 8/25.01.1991 pentru rati icarea .onven,iei asupra polurii atmos erice trans rontiere pe distan,e lun"i/ (nc%eiat la Geneva la 13 noiembrie 19+9 4publicat (n !onitorul O icial nr. 1#52$.01.19916 Ordonana de Urgen nr. 12/28.02.2007 pentru modi icarea i completarea unor acte normative care transpun ac8uis&ul comunitar (n domeniul protec,iei mediului 4publicat (n !onitorul O icial nr. 153502.03.200+6 Hotr rea !u"ernului nr. 210/28.02.2007 pentru modi icarea i completarea unor acte normative care transpun ac8uis&ul comunitar (n domeniul protec,iei mediului 4publicat (n !onitorul O icial nr. 1#+519.03.200+6 Hotr rea !u"ernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerin,elor te%nice pentru limitarea emisiilor de compui or"anici volatili re*ulta,i din depo*itarea/ (ncrcarea/ descrcarea i distribu,ia ben*inei la terminale i la sta,iile de ben*in/ 2epublicat 4publicat (n !onitorul O icial nr. 595529.0#.200+6

Ordinul #.$. nr. 2035/16.11.2009 pentru modi icarea ane)ei la Ordinul ministrului economiei i comer,ului nr. 4$#52005 privind desemnarea or"anismelor de inspec,ie a instala,iilor/ ec%ipamentelor i dispo*itivelor utili*ate (n scopul limitrii emisiilor de compui or"anici volatili re*ulta,i din depo*itarea/ (ncrcarea/ descrcarea i distribu,ia ben*inei la terminale i la sta,iile de ben*in 4publicat (n !onitorul O icial nr. +99524.11.20096 Ordinul #.#.%.%. nr. 1095/02.07.2007 pentru aprobarea 9ormativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului (n vederea acilitrii in ormrii publicului 4publicat (n !onitorul O icial nr. 513531.0+.200+6 Ordinul #.#.!.&. nr. 27/10.01.2007 pentru modi icarea i completarea unor ordine care transpun ac8uis&ul comunitar de mediu 4publicat (n !onitorul O icial nr. 194521.03.200+6 Ordinul #.#.!.&. nr. 35/11.01.2007 privind aprobarea !etodolo"iei de elaborare i punere (n aplicare a planurilor i pro"ramelor de "estionare a calit,ii aerului 4publicat (n !onitorul O icial nr. 5$524.01.200+6 Ordinul #.$.C. i #.'.C.'. nr. 716 i 92 din 13.12.2005 i 25.01.2006 pentru aprobarea 9ormelor privind inspec,ia te%nic a containerelor mobile utili*ate pentru trans erul ben*inei de la un terminal la o sta,ie de ben*in/ la alt depo*it sau terminal/ (n scopul limitrii emisiilor de compui or"anici volatili re*ulta,i din opera,iile de (ncrcare/ transport/ descrcare i distribu,ie a ben*inei la terminale i la sta,iile de ben*in 4publicat (n !onitorul O icial nr. 15251+.02.200$6 Ordinul #.$.C. nr. 122/24.03.2005 privind (nlocuirea ane)ei la Ordinul ministrului industriei i resurselor nr. 33+52001 pentru aprobarea 9ormelor privind inspec,ia te%nic a instala,iilor/ ec%ipamentelor i dispo*itivelor utili*ate (n scopul limitrii emisiilor de compui or"anici volatili re*ulta,i din depo*itarea/ (ncrcarea/ descrcarea i distribu,ia ben*inei la terminale i la sta,iile de ben*in 4publicat (n !onitorul O icial nr. 32451#.04.20056 Ordinul #.#.!.&. nr. 781/09.12.2004 pentru aprobarea 9ormelor metodolo"ice privind msurarea i anali*a emisiilor de compui or"anici volatili re*ulta,i din depo*itarea i distribu,ia ben*inei la terminale 4publicat (n !onitorul O icial nr. 1243523.12.20046 Legea nr. 271/2003 (entru rati)i*area (roto*oalelor Con"eniei a+u(ra (olurii at,o+)eri*e tran+)rontiere (e di+tane lungi- .n*/eiat la !ene"a la 13 noie,0rie 1979- ado(tate la &ar/u+ la 24 iunie 1998 1i la !ot/en0urg la 1 de*e,0rie 1999 2 H! nr. 1856/2005 (ri"ind (la)oanele naionale (entru anu,ii (oluani at,o+)eri*i- #O). nr. 3/11.01.2006 2 H! nr. 1879/2006 (entru a(ro0area 3rogra,ului naional de redu*ere (rogre+i" a e,i+iilor de dio4id de +ul)- o4i5i de a5ot- *o,(u1i organi*i "olatili 1i a,onia*- #O). nr. 27/16.01.2007

Hotrre nr. 133 din 23 ebruarie 2010 pentru modi icarea si completarea Hotararii Guvernului nr. +#05200$ privind stabilirea sc%emei de comerciali*are a certi icatelor de emisii de "a*e cu e ect de sera Ordinul !inistrului nr. 25452009 din 12 martie 2009 pentru aprobarea !etodolo"iei privind alocarea certi icatelor de emisii de "a*e cu e ect de ser din 2e*erva pentru instala,iile nou&intrate pentru perioada 200#&2012 4publicat (n !.O. nr. 1#$525.03.20096: H.G. nr. +#05200$ privind stabilirea sc%emei de comerciali*are a certi icatelor de emisii de "a*e cu e ect de ser/ 4publicat (n !.O. nr. 55452+.0$.200$6 ; tranpune %ire*ti"a Con+iliului nr. 2003/87/C$ din 13 o*to,0rie 2003 de stabilire a unui sistem de comerciali*are a certi icatelor de emisie de "a*e cu e ect de ser (n cadrul .omunit,ii i de modi icare a <irectivei 9$5$15.7 a .onsiliului 4=e)t cu relevan, pentru >776: H.G. nr. $05200# din 1$ ianuarie 200# pentru aprobarea 'lanului na,ional de alocare privind certi icatele de emisii de "a*e cu e ect de ser pentru perioadele 200+ i 200#&2012/ !.O . nr. 12$5200# din 1#.02.200# 4 1ne)e 6: <eci*ia 200452#05.7 din 11 ebruarie 2004 privind un mecanism de monitori*are a emisiilor de "a*e cu e ect de ser (n cadrul .omunit,ii i de punere (n aplicare a 'rotocolului de la ?@oto:

<eci*ia .omisiei nr. 200+55#95.7 de stabilire a "%idurilor privind monitori*area i raportarea emisiilor de "a*e cu e ect de ser (n con ormitate cu <irectiva 20035#+5.7 a 'arlamentului 7uropean i a .onsiliului: O.!. nr. 14+45200+ pentru aprobarea 2e"ulamentului privind "estionarea i operarea re"istrului na,ional al emisiilor de "a*e cu e ect de ser 4publicat (n !.O. nr. $#05200+6: O.#. nr. 1008/2006 pentru stabilirea competentelor i procedurii de emitere i revi*uire a autori*a,iei privind emisiile de "a*e cu e ect de ser/ 4publicat (n !.O. nr. #455200$6: O.!. nr. 1#9+5200+ pentru pentru aprobarea procedurii de emitere a autori*a,iei privind emisiile de "a*e cu e ect de ser pentru perioada 200#&2012/ 4publicat (n !.O. nr. #425200+6: O.!. nr. #55200+ pentru aprobarea !etodolo"iei privind elaborarea 'lanului 9a,ional de 1locare/ 4publicat (n !.O. nr. 10159.02.200+6: Hotrre nr. 5# din 22 ianuarie 2004 privind aprobarea 'ro"ramului na,ional de eliminare treptat a substan,elor care epui*ea* stratul de o*on Hotrre nr. 243 din 1+ aprilie 1995 privind (n iin,area/ or"ani*area i unc,ionarea .omitetului 9a,ional pentru 'rotec,ia >tratului de O*on -e"ea nr. #4 din 3 decembrie 1993 pentru aderarea 2omniei la .onven,ia privind protec,ia stratului de o*on/ adoptat la Aiena la 22 martie 19#5/ i la 'rotocolul privind substan,ele care epui*ea* stratul de o*on/ adoptat la !ontreal la 1$ septembrie 19#+/ i pentru acceptarea 1mendamentului la 'rotocolul de la !ontreal privind substan,ele care epui*ea* stratul de o*on/ adoptat la cea de&a doua reuniune a pr,ilor/ de la -ondra/ din 2+&29 iunie 1990 -e"ea nr. 150 din $ aprilie 2001 pentru acceptarea 1mendamentului la 'rotocolul de la !ontreal privind substan,ele care epui*ea* stratul de o*on/ adoptat la cea de&a BC&a reuniune a pr,ilor/ la !ontreal/ din 15&1+ septembrie 199+ -e"ea nr. 159 din 3 octombrie 2000 pentru aprobarea Ordonan,ei Guvernului nr. #951999 privind re"imul comercial i introducerea unor restric,ii la utili*area %idrocarburilor %alo"enate care distru" stratul de o*on -e"ea nr. 2#1 din 5 octombrie 2005 pentru aprobarea 1mendamentului la 'rotocolul de la !ontreal privind substan,ele care epui*ea* stratul de o*on/ adoptat la Dei0in" la 3 decembrie 1999 Ordonan,a nr. 24 din 2+ ianuarie 2000 pentru acceptarea 1mendamentului la 'rotocolul de la !ontreal privind substan,ele care epui*ea* stratul de o*on/ adoptat la .open%a"a la 25 noiembrie 1992

3. !anagementul deseurilor
H.!. nr. 1470/2004 privind aprobarea >trate"iei na,ionale de "estionare a deeurilor i a 'lanului na,ional de "estionare a deeurilor 4!.O . nr. 954 din 1# octombrie 20046/ modi icat i completat prin H.!. nr. 358/11.04.2007 4!.O . nr. 2+1524.04.200+6: O# nr. 1364 5 1499 / 2006 privind aprobarea planurilor re"ionale de "estionare a deeurilor 4!.O . nr. 232504.04.200+/ iar ane)ele 1&# (n nr. 232bis din aceeai dat6: O# nr. 1385/29.12.2006 privind aprobarea 'rocedurii de participare a publicului la elaborarea/ modi icarea sau revi*uirea planurilor de "estionare a deeurilor/ adoptate sau aprobate la nivel na,ional/ re"ional i 0ude,ean 4!.O . nr. $$529.01.200+6: O# nr. 951/06.06.2007 privind aprobarea !etodolo"iei de elaborare a planurilor re"ionale i 0ude,ene de "estionare a deeurilor 4!.O . nr. 49+ i 49+bis525.0+.200+6: H.! nr. 235/2007 privind "estionarea uleiurilor u*ate & abro" HG nr. $$252001 4!.O . nr. 1995 22.03.200+6 H! nr. 1132/2008 privind re"imul bateriilor i acumulatorilor i al deeurilor de baterii i acumulatori O# nr. 669/1304/30.06.2009 privind procedura de (nre"istrare a productorilor de baterii i acumulatori

H.!. nr. 349/2005 privind depo*itarea deeurilor 4!.O . nr. 394 din 10 mai 20056/ completat prin HG nr. 21052#.02.200+ pentru modi icarea i completarea unor acte normative care transpun ac8uis&ul comunitar (n domeniul protec,iei mediului: Ordin nr. 757/2004 pentru aprobarea 9ormativului te%nic privind depo*itarea deeurilor 4!.O . nr. #$ din 2$ ianuarie 20056 modi icat de Ordin nr. 1230 din 30 noie,0rie 2005 privind modi icarea ane)ei la Ordinul ministrului mediului i "ospodririi apelor nr. +5+52004 pentru aprobarea 9ormativului te%nic privind depo*itarea deeurilor 4!.O . nr. 1101 din + decembrie 20056: Ordin nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare i procedurilor preliminare de acceptare a deeurilor la depo*itare i lista na,ional de deeuri acceptate (n iecare clas de depo*it de deeuri 4!.O . nr. 194 din # martie 20056: Ordin nr. 775/2006 pentru aprobarea -istei localit,ilor i*olate care pot depo*ita deeurile municipale (n depo*itele e)istente ce sunt e)ceptate de la respectarea unor prevederi ale Hotrrii Guvernului nr. 34952005 privind depo*itarea deeurilor 4!.O . nr. $+550+ iulie 200$6 completat de Ordinul 27/2007 pentru modi icarea i completarea unor ordine care transpun ac8uis&ul comunitar de mediu 4!.O . nr. 194 din 21 martie 200+6 H.! nr. 128/2002 privind incinerarea deeurilor 4!.O . nr. 1$0 din $ martie 20026 modi icat i completat prin H! nr. 268/2005 4!.O . nr. 332 din 20 aprilie 20056: Ordin nr. 756/2004 pentru aprobarea 9ormativului te%nic privind incinerarea deeurilor 4!.O . nr. #$ din 2$ ianuarie 2005/ publicat (n !.O . nr. #$bis din 2$ ianuarie 20056: Ordin 1274/2005 privind emiterea avi*ului de mediu la (ncetarea activit,ilor de eliminare a deeurilor/ respectiv depo*itare i incinerare 4!.O . nr. 11#0 din 2# decembrie 20056/ completat prin Ordinul ##%% nr. 636/2008 4!.O . nr. 425 din $ iunie 200#6 H! nr. 621/2005 privind "estionarea ambala0elor i deeurilor de ambala0e 4!.O . nr. $39 din 20 iulie 20056 ambala0e modi icat i completat prin H! nr. 1872/2006 4!.O . nr. 15510.01.200+6: Ordin nr. 927/2005 privind procedura de raportare a datelor re eritoare la ambala0e i deeuri de ambala0e 4!.O . nr. 929 din 1# octombrie 20056: Ordin nr. 1281 /1121/2005 privind stabilirea modalit,ilor de identi icare a containerelor pentru di erite tipuri de materiale (n scopul aplicrii colectrii selective 4!.O . nr. 51 din 19 ianuarie 200$6: Ordinul nr. 1229 /731/1095/2005 pentru aprobarea 'rocedurii i criteriilor de autori*are a operatorilor economici (n vederea prelurii responsabilit,ii privind reali*area obiectivelor anuale de valori icare/ i reciclare a deeurilor de ambala0e 4!.O . nr. 2+ din 12 ianuarie 200$6/ modi icat prin Ordinul 194/360/1395/2006 4!.O . nr. 499 din 0# iunie 200$6 si Ordinul nr. 968/2006 4!.O . nr. #3$ din 11 octombrie 200$6 i Ordinul nr. 1207/2007 4!.O . nr. +40 din 01.11.200+6: Ordin nr. 493/2006 privind constituirea .omisiei de evaluare i autori*are a operatorilor economici (n vederea prelurii responsabilit,ii privind reali*area obiectivelor anuale de valori icare i reciclare a deeurilor de ambala0e 4!.O . nr. 45$525 mai 200$6 modi icat prin Ordinul nr. 1140/2006 4!.O . nr. ###531 oct. 200$6 i Ordinul nr. 978/2009 4!.O . nr. 9+#510 iulie 20096 H! nr. 173/2000 pentru re"lementarea re"imului special privind "estiunea i controlul bi enililor policlorurati i ale altor compui similari 4!.O . nr. 131 din 2# martie 20006/ modi icat prin H! nr. 291/2005 4!.O . nr. 330 din 19 aprilie 20056 i prin H! nr. 975/2007 4!.O . nr. 59# din 30 au"ust 200+6/ completat prin H! nr. 210/28.02.2007 pentru modi icarea i completarea unor acte normative care transpun ac8uis&ul comunitar (n domeniul protec,iei mediului: H! nr. 856 /2002 privind eviden,a "estiunii deeurilor i pentru aprobarea listei cuprin*nd deeurile/ inclusiv deeurile periculoase 4!.O . nr. $59 din 5 septembrie 20026 modi icat prin H! nr. 210/2007 pentru modi icarea i completarea unor acte normative care transpun ac8uis&ul comunitar (n domeniul protec,iei mediului 4!.O . nr. 1#+ din 19 martie 200+6 H! nr. 788/2007 privind stabilirea unor msuri pentru aplicarea 2e"ulamentului 'arlamentului 7uropean i al .onsiliului 4.76 nr. 1.0135200$ privind trans erul de deeuri & abro" HG nr. #955200$ pentru aplicarea 2e"ulamentului .77 259593/ 4!.O . nr. 255502.0#.200+ modi icat i completat prin H! 1453/2008 4!.O . nr. +#3 din 24 noiembrie 200#6:

H! nr. 1061/10.09.2008 privind transportul deeurilor periculoase i nepericuloase pe teritoriul 2omniei 4!.O . nr. $+2530.09.200#6: Ordin nr. 1119/2005 privind dele"area catre 1"en,ia 9a,ional pentru 'rotec,ia !ediului a atribu,iilor ce revin !inisterului !ediului i Gospodririi 1pelor (n domeniul e)portului deeurilor periculoase i al transportului deeurilor nepericuloase (n vederea importului/ per ec,ionrii active i a tran*itului 4!.O . nr. 1024 din 1# noiembrie 20056 Ordin *o,un nr. 344 /708/2004 pentru aprobarea 9ormelor te%nice privind protec,ia mediului i (n special a solurilor/ cnd se utili*ea* nmolurile de epurare (n a"ricultur 4!.O . nr. 959 din 19 octombrie 20046 H! nr. 1313/2006 pentru modi icarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 240$52004 privind "estionarea ve%iculelor scoase din u* 4!.O . nr. #29 din 9 octombrie 200$6: Ordin nr. 1224 /722/2005 pentru aprobarea 'rocedurii i condi,iilor de autori*are a persoanelor 0uridice (n vederea prelurii responsabilit,ii privind reali*area obiectivelor anuale de reutili*are/ reciclare i valori icare ener"etic a ve%iculelor scoase din u* 4!.O . nr. 11+# din 2+ decembrie 20056 modi icat i completat prin Ordin nr. 985/1726/2007 4!.O . nr. 5$1515.0#.200+6: HO'6787$ 9r. 1037 din 13 o*to,0rie 2010 privind deeurile de ec%ipamente electrice i electronice Ordin nr. 901/2005 privind aprobarea msurilor speci ice pentru colectarea deeurilor de ec%ipamente electrice i electronice care pre*int riscuri prin contaminare pentru securitatea i sntatea personalului din punctele de colectare 4!.O . nr. 910 din 12 octombrie 20056: Ordin nr. 1223 /715/2005 privind procedura de (nre"istrare a productorilor/ modul de eviden, i raportare a datelor privind ec%ipamentele electrice i electronice i deeurile de ec%ipamente electrice i electronice 4!.O . nr. 1 din 3 ianuarie 200$6 modi icat i completat prin Ordinul nr. 706/2007 4!.O . nr. 30+ din 9.05.200+6: Odinul 556 /435/191 din 5 iunie 2006 privind marca0ul speci ic aplicat ec%ipamentelor electrice i electronice introduse pe pia, dup data de 31 decembrie 200$ 4!.O . nr. $0# din 13 iulie 200$6: Hotr re nr. 992/2005 4!.O . nr. #22 din 12 septembrie 20056 privind limitarea utili*rii anumitor substan,e periculoase (n ec%ipamentele electrice i electronice 4!.O . nr. #22 din 12 septembrie 20056/ modi icat prin H! nr. 816 din 21 iunie 2006 4!.O . nr. 5## din + iulie 200$6. 1ne)a la HG a ost modi icat prin Ordinul ##%% nr. 1226/1771/2007 4!.O . nr. $2$ din 12 septembrie 200+6/ i Ordinul 1771/2007 4!.O . nr. $2$ din 12 septembrie 200+6/ completat prin Ordinul nr. 344/2009 4!.O . nr. 291 din 5 mai 20096 i prin Ordinul 732/2009 4!.O . nr. 291 din 5 mai 20096 Ordin nr. 751 /870/2004 privind "estionarea deeurilor din industria dio)idului de titan 4!.O . nr. 10 din 5 ianuarie 20056 H! 124/2003 privind prevenirea/ reducerea i controlul polurii mediului cu a*best modi icat prin H! nr. 734/2006 4!.O . nr. 519 din 15 iun. 200$6 O7%:9 9r. 2042/2934/180 din 22 noie,0rie 2010 privind aprobarea 'rocedurii pentru aprobarea planului de "estionare a deeurilor din industriile e)tractive i a normativului de con,inut al acestuia Hotr rea !u"ernului nr. 856/2008 privind "estionarea deeurilor din industriile e)tractive/ publicat (n !onitorul O icial nr. $24 din 2+ au"ust 200# Legea nr.211/2011 privind re"imul deseurilor

4. Calitatea a(ei

-e"ea nr. 10+5199$ -7G71 1'7-O2/ !.O . nr. 2445#.10.199$ -e"ea 31052004 pentru modi icarea i completarea -e"ii 10+5199$/ !.O . nr. 5#4530 iunie 2004

-e"ea 22#52000 pentru aprobarea OG nr. 9552000 pentru rati icarea 'rotocolului privind apa i sntatea/ adoptat la -ondra la 1+ iunie 1999/ la .onven,ia privind protec,ia i utili*area cursurilor de ap tans rontier i a lacurilor interna,ionale/ adoptat la HelsinEi la 1+ martie 1992 & !.O . nr. $29505.12.2000 -e"ea nr. 4$$52001 pentru aprobarea O3G nr. 24452000 privind si"uran,a bara0elor & !.O . nr. 42#531.0+.2001 -e"ea nr. 45#52002 privind calitatea apei potabile & !.O . nr. 552529.0+.2002 -e"ea nr. 31152004 pentru modi icarea i completarea -e"ii 45#52002 & !.O . nr. 5#2530.0$.2004 HG nr. 4+252000 privind unele msuri de protec,ie a calit,ii resurselor de ap & !.O . nr. 2+2515.0$.2002 HG nr. $$25+.0+.2005 privind modi icarea HG nr. 10052002 pentru aprobarea 9ormelor de calitate pe care trebuie s le (ndeplineasc apele de supra a, utili*ate pentru potabili*are i a 9ormativului privind metodele de msurare i recven,a de prelevare i anali* a probelor din apele de supra a, destinate producerii de ap potabil & !.O . nr. $1$515.0+.2005 HG nr. 35152005 privind aprobarea 'ro"ramului de eliminare treptat a evacuarilor/ emisiilor i pierderilor de substan,e prioritar periculoase & !.O . nr. 42#520.05.2005 HG nr. 1##52002 pentru aprobarea unor norme privind condi,iile de descrcare (n mediul acvatic a apelor u*ate & !.O . nr. 1#+.20.03.2002 9='1&011 & 9orme te%nice privind colectarea/ epurarea i evacuarea apelor u*ate oreneti 41ne)a 16 9='1&00252002 & 9ormativ privind condi,iile de evacuare a apelor u*ate din re,elele de canali*are ale localit,ilor i direct (n sta,iile de epurare 9='1&00152002 privind stabilirea limitelor de (ncrcare cu poluan,i a apelor u*ate industriale i oreneti la evacuarea (n receptorii naturali HG nr. 35252005 privind modi icarea i completarea HG 1##52002 pentru aprobarea unor norme privind condi,iile de descrcare (n mediul acvatic a apelor u*ate & !.O . nr. 39#511.05.2005 HG nr. 20152002 pentru aprobarea 9ormelor te%nice privind calitatea apelor pentru molute & !.O . nr. 19$522.03.2002 HG nr. 20252002 pentru aprobarea 9ormelor te%nice privind calitatea apelor de supra a, care necesit protec,ie i ameliorare (n scopul sus,inerii vie,ii piscicole & !.O . nr. 19$522.03.2002 HG nr. 45952002 privind aprobarea 9ormelor de calitate pentru ap din *onele naturale amena0ate pentru (mbiere & !.O . nr. 35052+.05.2002 Ordinul nr. 2235200$ pentru aprobarea 2e"ulamentului de or"ani*are i unc,ionare a sistemului de alarmare (n ca* de poluri accidentale ale apelor din 2omnia 4>1'1&2O!6 i a centrului interna,ional principal de alarmare (n ca* de poluri accidentale pe <unre din 2omnia 4.B'1& 2O!6 Ordin comun !!G15!1'<2 nr. 242519+52005 pentru aprobarea or"ani*rii monitorin"ului pentru reducerea aportului de poluan,i proveni,i din surse a"ricole & !.O . nr. 4+153.0$.2005 O! nr. 24552$.03.2005 privind aprobarea !etodolo"iei de evaluare a riscului substan,elor periculoase din lista B i BB a substan,elor prioritare5prioritar periculoase (n mediul acvatic !.O . nr. 5$5501.0+.2005 Ordinul nr. 109+5199+ al !1''! de aprobare a 9ormelor te%nice privind metodolo"ia de conducere i control a procesului de epurare biolo"ic cu nmol activ (n sta,ii de epurare a apelor u*ate oreneti/ industriale i din *oote%nie 49='1&0035199+6/ a 9ormelor te%nice privind G%idul de stabilire a pro"ramelor de recoltare i anali*are a probelor de ap u*at 49='1&0045199+6/ i a 9ormelor te%nice privind metodolo"ia de prelevare a probelor de ape u*ate din e luen,ii inali 49='1&0055199+6 & !.O . nr. 4+5 03.02.199# Ordinul nr. 1035+0551.29252002 !B25!1'!5!-'=- privind aprobarea 9ormelor pentru proiectarea/ e)ecu,ia i e)ploatarea ia*urilor de decantare din industria minier & !.O . nr. +425 11.10.2002 Ordinul nr. 1.14$52002 al !1'! pentru aprobarea 9ormativului privind obiectivele de re erin, pentru clasi icarea calit,ii apelor de supra a, & !.O . nr. 19+52+.03.2003 Ordinul nr. 1012 din 19 octombrie 2005 pentru aprobarea procedurii privind mecanismul de acces la in orma,iile de interes public privind "ospodrirea apelor Ordinul nr. 1044 din 2+ octombrie 2005 pentru aprobarea procedurii privind consultarea utili*atorilor de ap/ riveranilor i publicului la luarea deci*iilor (n domeniul "ospodririi apelor

-e"ea nr. 2#052003 pentru aprobarea O3G nr. 20252002 privind "ospodrirea inte"rat a *onelor costiere & !.O . nr. 45452$.0$.2003 HG nr. 4+$52003 privind aprobarea 9ormelor metodolo"ice pentru punerea (n aplicare a prevederilor .odului interna,ional de mana"ement al si"uran,ei & .odul B.>.!. amendat/ a 9ormelor metodolo"ice privind procedura de eliberare a certi icatelor de mana"ement al si"uran,ei (n con ormitate cu cerin,ele codului B.>.!. amendat i a 9ormelor metodolo"ice pentru manadatarea auditorilor & !.O . nr. 3125 09.05.2003 OG nr. 1552000 pentru aderarea 2omniei la 'rotocolul din 1992 pentru amendarea .onven,iei interna,ionale privind raspunderea civil pentru pa"ubele produse prin poluare cu %idrocarburi/ 19$9/ (nc%eiat la -ondra la 2+ noiembrie 1992 & !.O . nr. 35529.01.2000

". Controlul poluarii industriale-e"e pentru rati icarea 'rotocolului privind 2e"istrul poluan,ilor emii i trans era,i/ adoptat la ?iev la 21 mai 2003/ la .onven,ia privind accesul la in orma,ie/ participarea publicului la luarea deci*iei i accesul la 0usti,ie (n probleme de mediu/ semnat la 1ar%us la 25 iunie 199# HO=12F27 nr. 140 din $ ebruarie 200# privind stabilirea unor msuri pentru aplicarea prevederilor 2e"ulamentului 4.76 al 'arlamentului 7uropean i al .onsiliului nr. 1$$5200$ privind (n iin,area 2e"istrului 7uropean al 'oluan,ilor 7mii i =rans era,i i modi icarea directivelor .onsiliului 915$#95.77 si 9$5$15.7

:33C

1. Ordonan,a de ur"en, a Guvernului nr. 15252005 privind prevenirea i controlul inte"rat al polurii & 'ublicat (n !onitorul O icial nr. 10+#530 noiembrie 2005 2.-e"ea nr. #45200$ pentru aprobarea Ordonan,ei de ur"en, a Guvernului nr. 15252005 privind prevenirea i controlul inte"rat al polurii & 'ublicat (n !onitorul O icial nr. 32+511 aprilie 200$ *** O3G nr. 4052010 pentru modi icarea O3G 15252005 & !.O . 2#3530.04.2010 *** -e"ea 20552010 pentru aprobarea O3G nr. 4052010 & !.O . +$551$.11.2010 Ordinul !1'! nr. 3+502.04.2003 pentru aprobarea <ocumentului de re erin, privind cele mai bune te%nici disponibile 4D1=6 pentru industria celulo*ei i %rtiei & publicat (n !onitorul O icial nr. 24+510.04.2003 Ordinul !1'1! nr. 5$$501.09.2003 pentru aprobarea <ocumentului de re erin, privind cele mai bune te%nici disponibile 4D1=6 pentru industria productoare de ciment i var & publicat (n !onitorul O icial nr. $#9501.10.2003 Ordinul !1'1! nr. #1#51+.10.2003 pentru aprobarea 'rocedurii de emitere a autori*a,iei inte"rate de mediu & publicat (n !onitorul O icial nr. #00513.11.2003 Ordinul !1'1! nr. 3$50+.01.2004 privind aprobarea G%idului te%nic "eneral pentru aplicarea procedurii de emitere a autori*a,iei inte"rate de mediu & publicat (n !onitorul O icial nr. 43519.01.2004 Ordinul !1'1! nr. 1$9502.03.2004 pentru aprobarea/ prin metoda con irmrii directe/ a <ocumentelor de re erin, privind cele mai bune te%nici disponibile 4D27G6/ aprobate de 3niunea 7uropean & publicat (n !onitorul O icial nr. 20$509.03.2004 Ordinul !!G1 nr. 115#52005 pentru modi icarea i completarea ane)ei la Ordinul ministrului a"riculturii/ pdurilor/ apelor i mediului nr. #1#52003 pentru aprobarea 'rocedurii de emitere a autori*a,iei inte"rate de mediu & 'ublicat (n !onitorul O icial cu numrul 1091 din data de 5 decembrie 2005 Ordinul !1'1! nr. 130152+.12.2005 pentru in iin,area .omisiei pentru anali*a contesta,iilor (n cadrul procedurii de autori*are inte"rat Ordinul !!G1 nr. 24952005 pentru (n iin,area .entrului na,ional de coordonare/ in ormare/ reactuali*are a "%idurilor privind cele mai bune te%nici disponibile i de comunicare cu Diroul 7uropean pentru 'revenirea i .ontrolul Bnte"rat al 'olurii i cu Gorumul 7uropean de Bn ormare & 'ublicat (n !onitorul O icial nr. 29$5# aprilie 2005

:n+talaii ,ari de ardere ;:#&<

HG nr. 440 din 2# aprilie 2010 privind stabilirea unor msuri pentru limitarea emisiilor (n aer ale anumitor poluan,i proveni,i de la instala,iile mari de ardere

Ordinul comun !1'1!/ !7./ !1B/ nr. +125 24.09.2003 pentru aprobarea G%idului privind elaborarea propunerilor de pro"rame de reducere pro"resiv a emisiilor anuale de dio)id de sul / o)i*i de a*ot i pulberi provenite din instala,ii mari de ardere & publicat (n !onitorul O icial nr. 14551#.02.2004 Ordinul !1'1! nr. 1052515.12.2003 privind or"ani*area i unc,ionarea >ecretariatului te%nic pentru controlul activit,ilor instala,iilor mari de ardere & publicat (n !onitorul O icial nr. 32515.01.2004 Ordinul !!G1 nr.34+51+.0#.2004 privind modelul de noti icare a autorit,ilor publice de protec,ie a mediului privind limitarea unc,ionrii instala,iilor mari de ardere/ (n vederea dero"rii de la respectarea valorilor limit de emisie/ con orm prevederilor Hotrrii Guvernului nr.54152003 & publicat (n !onitorul O icial nr. +#$52$.0#.2004 HG 54152003 privind stabilirea unor msuri pentru limitarea emisiilor (n aer ale anumitor poluan,i proveni,i din B!1 Ordinul 105252003 privind or"ani*area i unc,ionarea >ecretariatului =e%nic pentru B!1 Ordinul +1252004 G%id elaborare 'ro"rame de reducere pro"resiva a emisiilor Ordinul #3352005 pentru aprobarea 'ro"ramului na,ional de reducere a emisiilor de dio)id de sul / o)i*i de a*ot i pulberi provenite din B!1

Co,(u1i Organi*i =olatili ;CO=< din >ol"enii organi*i


>ol"enti

HG $9952003 privind stabilirea unor msuri pentru reducerea emisiilor de compu,i or"anici volatili datorate utili*rii solven,ilor or"anici (n anumite activit,i i instala,ii HG 190252004 pentru modi icarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. $9952003 privind stabilirea unor msuri pentru reducerea emisiilor de compui or"anici volatili datorate utili*rii solven,ilor or"anici (n anumite activit,i i instala,ii HG 13395200$ pentru modi icarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. $9952003 privind stabilirea unor msuri pentru reducerea emisiilor de compui or"anici volatili datorate utili*rii solven,ilor or"anici (n anumite activit,i i instala,ii HG +355200$ privind limitarea emisiilor de compui or"anici volatili datorate utili*rii solven,ilor or"anici (n anumite vopsele/ lacuri i (n produsele de re inisare a supra e,elor ve%iculelor

#. $u stantele c%imice

-e"ea nr. 2$352005 pentru modi icarea i completarea -e"ii nr. 3$052003 privind re"imul substan,elor i preparatelor c%imice periculoase HG 140#5200# privind clasi icarea/ ambalarea i etic%etarea substan,elor periculoase Hotrrea Guvernului nr. 9252003 pentru aprobarea 9ormelor metodolo"ice privind clasi icarea/ etic%etarea i ambalarea preparatelor c%imice periculoase Hotrrea Guvernului nr. 59+5200+ pentru modi icarea i completarea 9ormelor metodolo"ice privind clasi icarea/ etic%etarea i ambalarea preparatelor periculoase aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 9252003 Ordin nr. 123#514$15+1#5200+ pentru modi icarea i completarea 1ne)ei nr. 1 a Hotrrii Guvernului nr. 34+52003 privind restric,ionarea introducerii pe pia, i a utili*rii anumitor substan,e i preparate periculoase HG nr. 49# din 23 mai 200+ pentru modi icarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 34+52003 privind restric,ionarea introducerii pe pia, i a utili*rii anumitor substan,e i preparate c%imice periculoase HG nr. $4$ din + iulie 2005 pentru modi icarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 34+52003 privind restric,ionarea introducerii pe pia, i a utili*rii anumitor substan,e i preparate c%imice periculoase

HG nr. 932 din 10 iunie 2004 pentru modi icarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 34+52003 privind restric,ionarea introducerii pe pia, i a utili*rii anumitor substan,e i preparate c%imice periculoase HG nr. 34+ din 2+ martie 2003 privind restric,ionarea introducerii pe pia, i a utili*rii anumitor substan,e i preparate c%imice periculoase HG 124 din 30 ianuarie 2003 privind prevenirea/ reducerea i controlul polurii mediului cu a*best HG +34 din + iunie 200$ pentru modi icarea Hotrrii Guvernului nr. 1245 2003 privind prevenirea/ reducerea i controlul polurii mediului cu a*best -e"ea nr. 91 din 1# martie 2003 pentru aderarea 2omniei la .onven,ia privind procedura de consim,mnt prealabil (n cunotin, de cau*/ aplicabil anumitor produi c%imici periculoi i pesticide care ac obiectul comer,ului interna,ional/ adoptat la 2otterdam la 10 septembrie 199# Ordin nr. 12395133#514$05+53 din $ au"ust 200+ privind modalit,ile de reali*are a controlului e)portului i importului produilor c%imici periculoi/ precum i modalit,ile de colaborare dintre autorit,i/ con orm Hotrrii Guvernului nr. 3055200+ privind unele msuri pentru aplicarea 2e"ulamentului 'arlamentului 7uropean i al .onsiliului 4.76 nr. 30452003 privind e)portul i importul produilor c%imici periculoi HG 305 din 2# martie 200+ privind unele msuri pentru aplicarea 2e"ulamentului 'arlamentului 7uropean i al .onsiliului nr. 30452003 privind e)portul i importul produilor c%imici periculoi

Ordin 911 din 1 octombrie 2005 pentru modificarea i completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaiei i pdurilor, ministrului sntii i familiei i ministrului apelor i proteciei mediului nr.396 !0! 1.9"" 2002 pri#ind inter$icerea utili$rii pe teritoriul %om&niei a produselor de u$ fitosanitar conin&nd anumite substane acti#e

Hotrre nr. 5$1 din 2#5055200# privind stabilirea unor msuri pentru aplicarea 2e"ulamentului 'arlamentului 7uropean i al .onsiliului 4.76 nr. #5052004 privind poluan,ii or"anici persisten,i i pentru modi icarea <irectivei +9511+5.77 -e"ea 2$1 din 1$ iunie 2004 pentru rati icarea .onven,iei privind poluan,ii or"anici persisten,i/ adoptat la >tocE%olm la 22 mai 2001 Ordin 1001555252005 privind procedurile de raportare/ de ctre a"en,ii economici/ a datelor i in orma,iilor re eritoare la substan,ele i preparatele c%imice HG #035200+ privind stabilirea unor msuri pentru aplicarea 2e"ulamentului .onsiliului 4.776 nr. +93593 din 23 martie 1993 privind evaluarea i controlul riscurilor substan,elor e)istente i a 2e"ulamentului .omisiei 4.76 nr. 1.4##594 din 2# iunie 1994 privind stabilirea principiilor de evaluare a riscurilor pentru om i mediu a substan,elor e)istente (n con ormitate cu 2e"ulamentul .onsiliului 4.776 nr. +93593 Hotrrea Guvernului nr. $5#5200+ privind stabilirea unor msuri pentru asi"urarea aplicrii 2e"ulamentului nr. $4#52004 al 'arlamentului 7uropean i al .onsiliului privind deter"en,ii Ordinul nr. 349 din 3 mai 200+ pentru modi icarea i completarea 2e"ulamentului privind or"ani*area i unc,ionarea .omisiei interministeriale pentru autori*area (n"rmintelor (n vederea (nscrierii (n lista (n"rmintelor autori*ate/ cu men,iunea 2O&H9G2IJI!F9=/ pentru utili*area i comerciali*area (n 2omnia/ aprobat prin Ordinul ministrului a"riculturii/ pdurilor/ apelor i mediului i al ministrului snt,ii nr. $52252004 Hotrre nr. +34 din + iunie 200$ pentru modi icarea Hotrrii Guvernului nr. 12452003 privind prevenirea/ reducerea i controlul polurii mediului cu a*best Ordin nr. 10# din 1$ ebruarie 2005 privind metodele de prelevare a probelor i de determinare a cantit,ilor de a*best (n mediu

Hotrre nr. 124 din 30 ianuarie 2003 privind prevenirea/ reducerea i controlul polurii mediului cu a*best

&. 'gomotul

O2<B9 nr. #31 5 14$1 din 1$ iulie 200# al ministrului mediului i de*voltrii durabile i al ministrului sanat,ii publice privind in iin,area comisiilor te%nice re"ionale pentru veri icarea criteriilor utili*ate la elaborarea planurilor de actiune i anali*area acestora/ precum i pentru aprobarea componen,ei i a re"ulamentului de or"ani*are i unc,ionare ale acestora O! nr. 152555#511195532&200# pentru aprobarea G%idului privind adoptarea valorilor limit i a modului de aplicare a acestora atunci cnd se elaborea* planurile de ac,iune/ pentru indicatorii -*sn i -noapte (n ca*ul *"omotului produs de tra icul rutier pe drumurile principale i (n a"lomerri/ tra icul eroviar pe cile erate principale i (n a"lomerri/ tra icul aerian pe aeroporturile mari i5sau urbane i pentru *"omotul produs (n *onele de a"lomerri unde se des aoar activit,i industriale preva*ute (n ane)a nr. 1 la O.3.G nr. 15252005 privind prevenirea i controlul inte"rat al polurii/ aprobat cu modi icri i completri prin -e"ea nr. #45200$ HO=I2F27 nr. 321 din 14 aprilie 2005 privind evaluarea i "estionarea *"omotului ambiantK6 & 2epublicare O! $+# 5 1344 5 915 5 139+ din 200$ pentru aprobarea G%idului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de *"omot pentru *"omotul produs de activit,ile din *onele industriale/ de tra icul rutier/ eroviar i aerian din vecintatea aeroporturilor O! +205200+ privind modi icarea Ordinului ministrului transporturilor/ construc,iilor i turismului nr. 1.25#52005 pentru stabilirea unit,ilor responsabile cu elaborarea %r,ilor de *"omot pentru cile erate/ drumurile i aeroporturile a late (n administrarea lor/ a %r,ilor strate"ice de *"omot i a planurilor de ac,iune a erente acestora/ din domeniul propriu de activitate/ precum i limitele de competen, ale acestora O! 1#305200+ pentru aprobarea G%idului privind reali*area/ anali*area i evaluarea %r,ilor strate"ice de *"omot