Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaiei Naionale

Inspectoratul colar al Judeului Timi


Liceul Teoretic Grigore Moisil Timioara
SESIUNEA DE COMUNICRI NOI INFO EDIIA A XXI-A
etapa judeean a Concursului Naional Interdisciplinar InfoEducaie
Data desfyurrii: 7 - 11 aprilie 2014
nscrierea: n perioada 3.03.2014 21.03.2014 prin e-mail: elicia!ianc"#a$oo!com yi prin fax: %&'( )*+,(&-
conirmarea prin e.mail n decursul a dou/ 0ile lucr/toare
Locul de desfyurare: Liceul Teoretic "Grigore Moisil", str. Ghirlandei nr.4, Timiyoara
Concursul se va desfyura pe 4 seciuni:
. multimedia: otograie- ilm- clip- prelucr/ri ,1- animaie
. prelucrare graic/: ai- pliant- poster- reclam/- sigl/
. sot educaional- sot utilitar- ro2oi- 3ocuri
. aplicaii 4e2- aplicaii mo2ile- aplicaii economice
Agenda din 0ilele cu pro2e de concurs:
%+:,% . 5%:%% instalarea lucr/rilor pe calculatoare de c/tre ele6i i comisia te$nic/
5%:%% . 5,:%% pro2e de concurs
5,:%% . 5):%% 7 pau0/
5):%% . pro2e de concurs
Programul de mai 3os se poate sc$im2a dac/ apar e6enimente nepre6a0ute!
Luni, 7 aprilie
Pregtire tehnic a concursului
Mari, 8 aprilie
8ro2e concurs . MULTIMEDIA: fotografie, film, clip, prelucrri 3D, animaie
Miercuri, 9 aprilie
8ro2e concurs . PRELUCRARE GRAFIC: afiy, pliant, poster, reclam, sigl
1oi, 10 aprilie
8ro2e concurs . SOFT EDUCAIONAL, SOFT UTILITAR, ROBOI, 1OCURI
Vineri, 11 aprilie
8ro2e concurs . APLICAII WEB, APLICAII MOBILE, APLICAII ECONOMICE
Participarea: ele6i de liceu- indierent de anul de studiu 9clasele I:.:II; din 3udeul Timi
Durata probelor de concurs: ) 0ile
Componena comisiilor de jurizare:
. cadre didactice uni6ersitare
. proesori de inormatic/
. repre0entani ai domeniului IT local
. studeni cu re0ultate e<cepionale o2inute la sesiuni de comunic/ri i olimpiade naionale
Istoricul concursului:
an
199
4
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
2012 2013
numr
lucrri
15 30 19 24 29 54 39 92 121 97 129 128 105 103 77 188 195 216 220 205
numr
coli
4 8 4 5 6 8 11 16 16 13 16 10 10 8 7 12 12 13 15 12
data
desf
urrii
24.0
4
6.0
5
16.0
3
9.0
2
14.0
3
14.0
3
1.0
4
25.0
2
4.0
4
10.0
4
27.0
3
15-
16 .
04
15.0
5
22-
24 .
03
17-
19 .
04
4.0
4
17.0
4
7.0
5
26.05 11.05
numr
comisii
1 1 1 2 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
1/3
Modalitatea de nscriere:
. =iecare liceu 6a trimite un singur iier n ormat E:>EL *?.&%%, 9@) Landscape;- sal6at cu numele liceului- ce
6a conine o2ligatoriu trei foi de calcul: participani, CNP yi centralizatorA
. Completarea lucrrilor n tabelul participani se ace n ordinea seciunilor pre0entat/ n ta2elul
centrali0ator! >oloana clasa 9de tip te<t; 6a i completat/ cu: %*- 5%- 55 respecti6 5& 9ar/ a ad/uga altce6aB;!
=iecare lucrare 6a a6ea n ta2el un singur rCnd! Ele6ii i proesorii 6or i scrii su2 orma: Nume Prenume
olosind separatorul 6irgul/ 9e<! 8opescu @nca Dana- @dam tean;A
. Completarea elevilor n tabelul CNP se ace n ordine ala2etic/A
. En coloana FNum/r lucr/riF a tabelului centralizator se completea0/ cu % dac/ nu sunt lucr/ri!
Gnitatea de n6//mCnt: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@dresa: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nr!teleon: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nr! nreg! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
E.mail: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SESIUNEA DE COMUNICRI NOI INFO 7 - 11 aprilie 2014
Ta2el cu ele6ii participani
Nr! crt! Nr! seciune Heciunea Titlul lucr/rii >olecti6ul de autori >lasa 8roesori coordonatori
5
Ta2el cu >N8.urile ele6ilor participani
Nr! crt! Nume i prenume ele6 >lasa >N8 Lista seciunilor la care particip/ D2ser6aii
5
Ta2el centrali0ator cu lucr/rile nscrise n concurs
Nr! seciune Heciunea Num/r lucr/ri
5 otograie
& prelucr/ri ,1
, animaie
) ilm
' clip
( ai
? pliant
+ poster
* reclam/
5% sigl/
55 sot educaional
5& sot utilitar
5, ro2oi
5) 3ocuri
5' aplicaii 4e2
5( aplicaii mo2ile
5? aplicaii economice
TDT@L LG>IJII
1IIE>TDI- 8ID=EHDII 1E IN=DIM@TI>J-
Regulile yi condiii de participare
K Toate lucr/rile se 6or instala pe calculatoarele din liceu! Nu se accept/ lucr/ri accesi2ile doar prin internetB
>oncurenii tre2uie s/ poat/ pune la dispo0iia comisiei sursele lucr/rilor!
K 8entru seciunile: sot educaional- sot utilitar- ro2oi- 3ocuri- aplicaii 4e2- aplicaii mo2ile i aplicaii
economice concurenii 6or reali0a documentaia aerent/- de cel mult 5% de pagini- listat/ i ndosariat/!
K La seciunea sot educaional- nu se admit pre0ent/ri po4er point- lucr/ile 6or i interacti6e i 6or a6ea cel
puin &%L din aplicaie codA
2/3
K La seciunile media 9su2seciunia: fotografie) i prelucrare grafic ( toate su2seciunile: afiy, pliant, poster,
reclame yi sigl) lucr/rile 6or i reali0ate de ctre un singur elev care poate participa cu cel mult 2 lucrri la
fiecare subseciune;
K Timpul de pre0entate 6a i- n uncie de amploarea lucr/rii- ntre & i 5% minute! 8re0ent/rile pot i urmate de
discuiiA
K >riteriile de e6aluare i 2aremele se sta2ilesc de c/tre comisiile de 3uri0are i 6or i comunicate participanilor-
de iecare comisie- naintea nceperii pro2elor concurs! Notarea lucr/rilor se ace cu puncta3 de la % la 5%%! En
ca0ul n care dierena de e6aluare a doi e6aluatori este mai mare de &% de puncte- se procedea0/ la reanali0area
e6alu/rii! Juri0area se ace n 0iua pre0ent/rii lucr/rii! 8uncta3ul pentru lucr/ri certiicat de preedintele comisiei
este inal!
K >oncurenii care pre0int/ lucr/ri plagiate 6or i descaliicaiA
K Lucr/rile pre0entate n concurs i documentaiile nu 6or i reinuteA
K 8remiile 6or i acordate n uncie de calitatea lucr/rilor nu de num/rul lorB
K Ele6ii care n aceast/ perioad particip la alte concursuri naionale/internaionale se pot nscrie n concurs
completCnd rubrica Observaii a tabelului CNP cu: num/r de teleon- adres/ de e.mail i concursul la care
particip/! Lucr/rile lor 6or i predate- n , e<emplare- pCn/ n data de ? aprilie! 8re0ent/rile pot i nregistrate i
predate deodat/ cu lucr/rile sau concurenii pot delega pe altcine6a pentru a participa n concurs! 1e asemenea
comunicarea comisiei- dac/ este ca0ul- cu aceti concureni se 6a reali0a teleonic sau pe internet n 0iua de
concurs planiicat/ iec/rei seciuniA
K Profesorii coordonatori sunt rugai s instruiesc elevii cu regulile yi condiiile de participare la concurs.
Faza naional, Concursul InfoEducaie - $ttp:MM444!inoeducatie!ro, se va desfyura, n perioada 28 iulie -
3 august 2014, la Glciuc, judeul Vrancea,
pe urmtoarele seciuni:
- soft utilitar
- soft educaional
- pagini web
- multimedia
- roboi
>DDI1DNT@TDI I DIG@NIN@TDI 8IDIE>T-
pro! =elicia Ianc- Liceul Teoretic Grigore Moisil Timioara
8IEE1INTE E:E>GTIO- INH8E>TDI 1E H8E>I@LIT@TE-
pro! Htanco6 Nel3Po- IJ TIMI
3/3