Sunteți pe pagina 1din 121

Codul de procedur fiscal din 24 decembrie 2003 - Republicare

Forma sintetic la data 18-Mar-2014. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale !olters "lu#er.

(la data 07-Apr-2008 a se vedea referinte de aplicare din Norma din 2008 ) (la data 03-Aug-2007 actul a fost adoptat de Ordonanta 92/2003 ) (la data 14-Oct-2005 reglementat de Decizia 2/2005 ) (la data 20- ul-2004 reglementat de Norme Metodologice din 2004 )

TITLUL I: Dispozi ii !enerale


C"#IT$LUL I: Domeniul de aplicare a Codului de procedur fiscal
"r%& ': (fera de aplicare a Codului de procedur fiscal )'*$rezentul cod reglementeaz dre%turile i o&liga'iile %r'ilor din ra%orturile (uridice fiscale %ri)ind administrarea im%ozitelor i ta*elor datorate &ugetului de stat i &ugetelor locale+ %re)zute de ,odul fiscal--.. )2*$rezentul cod se a%lic i %entru administrarea dre%turilor )amale+ %recum i %entru administrarea crean'elor %ro)enind din contri&u'ii+ amenzi i alte sume ce constituie )enituri ale &ugetului general consolidat+ %otri)it legii+ /n msura /n care %rin lege nu se %re)ede altfel. )3*$rin administrarea im%ozitelor+ ta*elor+ contri&u'iilor i a altor sume datorate &ugetului general consolidat se /n'elege ansam&lul acti)it'ilor desf urate de organele fiscale /n legtur cu0 a*/nregistrarea fiscal1 b*declararea+ sta&ilirea+ )erificarea i colectarea im%ozitelor+ ta*elor+ contri&u'iilor i a altor sume datorate &ugetului general consolidat1 c*solu'ionarea contesta'iilor /m%otri)a actelor administrati)e fiscale.
(la data 17-!ep-2011 Art" 1# alin" (3) din titlul $# capitolul $ completat de Art" $# punctul 1" din )

)4*$rezentul cod nu se a%lic %entru administrarea crean'elor datorate &ugetului general consolidat rezultate din ra%orturi (uridice contractuale+ cu e*ce%'ia rede)en'elor miniere+ a rede)en'elor %etroliere i a rede)en'elor rezultate din contracte de concesiune+ arend i alte contracte de e*%loatare eficient a terenurilor cu destina'ie agricol+ /ncheiate de Agen'ia 2omeniilor Statului.
(la data 0%-!ep-2012 Art" 1# alin" (4) din titlul $# capitolul $ modificat de Art" &$$$ din Ordonanta urgenta 47/2012 )
1. 2ecizia ,.,.3. nr. 21452004+ %u&licat /n M. 6f. nr. 788 din 19 iunie 20041 2. 2ecizia ,.,.3. nr. 82452009+ %u&licat /n M. 6f. nr. 1020 din 21 decem&rie 20091 8. 2ecizia :.,.,.;. nr. 74815200<+ s.c.a.f. =,om%eten'a material. 3ecu%erare a(utor de stat.. 1. $rin aderarea 3om>niei la ?niunea @uro%ean+ o %arte din reglementrile comunitare au de)enit direct a%lica&ile /n 'ara noastr. 2e e*em%lu+ /n domeniul )amal+ sunt direct a%lica&ile %re)ederile 3egulamentului i ,odului )amal comunitar+ acestea %re)al>nd asu%ra legisla'iei interne =%re)ederile ,odului )amal sunt a%lica&ile cu %ri)ire la modul de organizare a sistemului )amal.. 2. Augetul general consolidat este un termen relati) nou care i-a gsit consacrarea /n Begea nr. 70052002 %ri)ind finan'ele %u&lice. Acest termen include+ %e l>ng &ugetul de stat+ &ugetele locale+ &ugetul asigurrilor sociale de stat+ fondul na'ional unic al asigurrilor sociale de sntate+ &ugetul asigurrilor %entru oma(+ %recum i fondurile s%eciale sta&ilite %otri)it legii. &&& ci%es%e mai depar%e )'-4* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 2: Rapor%ul Codului de procedur fiscal cu al%e ac%e norma%i.e )'*Administrarea im%ozitelor+ ta*elor+ contri&u'iilor i a altor sume datorate &ugetului general consolidat+ %re)zute la art. 1+ se /nde%line te %otri)it dis%ozi'iilor ,odului de %rocedur fiscal+ ale ,odului fiscal+ %recum i ale altor reglementri date /n a%licarea acestora. )2*$rezentul cod constituie %rocedura de dre%t comun %entru administrarea im%ozitelor+ ta*elor+ contri&u'iilor i a altor sume datorate &ugetului general consolidat. )3*?nde %rezentul cod nu dis%une se a%lic %re)ederile ,odului de %rocedur ci)il.
1. 2ecizia ,.,.3. nr. 8415200<+ %u&licat /n M. 6f. nr. 292 din 22 a%rilie 200<1 2. 2ecizia :.,.,.;.+ s.c.a.f. nr. 81<95200< =$rinci%iul %rimordialit'ii dre%tului comunitar.1 8. 2ecizia :.,.,.;.+ s.c.a.f. nr. 49175200< =$rioritatea normelor interna'ionale %ri)ind dre%turile omului.. 1. $re)ederile art. 2 sunt modificate im%licit de regulamentele comunitare cu a%lica&ilitate direct+ /nce%>nd cu data de 1 ianuarie 2004. Aceste modificri se refer+ de e*em%lu+ la constituirea i stingerea datoriei )amale =)ezi ,odul )amal comunitar.. ,odul de %rocedur fiscal are caracter de lege s%ecial fa' de dre%tul comun re%rezentat de ,odul de %rocedur ci)il. Aceast situa'ie nu e*clude a%licarea %rioritar a unor legi s%eciale+ care au amendat ,odul de %rocedur ci)il %recum Begea nr. 77452004 a contenciosului-administrati)+ %u&licat /n M. 6f. nr. 1174 din 4 decem&rie 2004 =)ezi Ane*a 8.. :n doctrin s-au analizat im%lica'iile acestor acte normati)e /n %rocedura fiscal =)ezi 2. 2asclu+ ,. Ale*andru C @*%lica'iile ,odului de %rocedur fiscal+ @d. 3osetti+ %. 47-49.. &&& ci%es%e mai depar%e )'-3* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 3: 0odificarea 1i comple%area Codului de procedur fiscal )'*$rezentul cod se modific i se com%leteaz numai %rin lege+ %romo)at+ de regul+ cu 9 luni /nainte de data intrrii /n )igoare a acesteia. )2*6rice modificare sau com%letare la %rezentul cod intr /n )igoare cu /nce%ere din %rima zi a anului urmtor celui /n care a fost ado%tat %rin lege.
1. $ro&lema modificrii ,odului de %rocedur fiscal =ca i a ,odului fiscal. %rin 6rdonan'e de urgen' este /nc un su&iect a%rig dez&tut. ,u toate acestea+ ,urtea ,onstitu'ional a fost constant /n a acce%ta modificrile aduse ,odului fiscal i ,odului de %rocedur fiscal %rin ordonan'e de urgen' =a se )edea i 2eciziile ,.,.3. nr. 175 200<+ 4895200< i 4845200<.. At>t tim% c>t nu sunt im%use limite constitu'ionale %ri)ind delegarea legislati)+ alin. =1. are doar caracter de recomandare. 2. Alin. =2. al acestui articol %oate fi considerat doar o norm su%leti)+ a%lica&il /n i%oteza %u'in %ro&a&il c actul modificator nu con'ine o %re)edere e*%res %ri)ind intrarea /n )igoare. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

(la data 2%- an-2005 Art" 4 din titlul $# capitolul $ a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 39/2005 ) (la data 03-!ep-2007 Art" 4 din titlul $# capitolul $ modificat de Art" $# punctul 1" din sectiunea 1 din ) (la data 28-Apr-2010 Art" 4 din titlul $# capitolul $ a'rogat de Art" $# punctul 1" din Ordonanta urgenta 39/2010 )

1. 2eciziile ,omisiei de %roceduri fiscale i ale ,omisiei fiscale centrale cu %ri)ire la a%licarea ,odului de %rocedur fiscal+ emise /n %erioada 2009 C 2011+ sunt %rezentate /n Ane*a 1. 2. A se )edea i art. DDD din 6.?.E. nr. 8<52010 %rin care se desfiin'eaz ,omisia de %roceduri fiscale. 1. 6MF$ nr. 149752011 %ri)ind constituirea ,omisiei de %roceduri fiscale+ %u&licat /n M. 6f. nr. 1<7 din 21 martie 20111 2. 2eciziile ,omisiei Fiscale ,entrale nr. 152009+ %u&licat /n M. 6f. nr. 844 din 8 mai 2009+ nr. 452009+ nr. 752009 i nr. 952009+ %u&licate /n M. 6f. nr. 889 din 11 octom&rie 20091 8. 2eciziile ,omisiei de $roceduri Fiscale nr. 152008 =M. 6f. nr. 440 din 14 noiem&rie 2008.+ nr. 252008 =M. 6f. nr. 894 din 22 decem&rie 2008.+ nr. 852008 =M. 6f. nr. 888 din 24 decem&rie 2008.1 DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

C"#IT$LUL II: #rincipii !enera%e de condui% 2n adminis%rarea impozi%elor, %a3elor, con%ribu iilor 1i a al%or sume da%ora%e bu!e%ului !eneral consolida%
"r%& 4: "plicarea uni%ar a le!isla iei
(la data 20- ul-2004 Art" 5 din titlul $# capitolul $$ reglementat de partea 1(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*6rganul fiscal este o&ligat s a%lice unitar %re)ederile legisla'iei fiscale %e teritoriul 3om>niei+ urmrind sta&ilirea corect a im%ozitelor+ ta*elor+ contri&u'iilor i a altor sume datorate &ugetului general consolidat. )2*,omisia fiscal central constituit %otri)it art. 9 din Codul fiscal are res%onsa&ilit'i de ela&orare a deciziilor cu %ri)ire la a%licarea unitar a %rezentului cod+ a legisla'iei su&sec)ente acestuia+ %recum i a legisla'iei care intr /n sfera de a%licare a Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal.
(la data 28-Apr-2010 Art" 5 din titlul $# capitolul $$ completat de Art" $# punctul 2" din Ordonanta urgenta 39/2010 )
pre.ederi din par%ea '5' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& 4 din %i%lul I, capi%olul II 7.1. :n sco%ul a%licrii unitare a %re)ederilor legisla'iei fiscale+ Ministerul Finan'elor $u&lice i Ministerul Administra'iei i Dnternelor %ot ela&ora ghiduri %ractice %entru /ndrumarea func'ionarilor din domeniul fiscal. 1. Forma are mai degra& )aloare de %rinci%iu. Ehidurile %ractice men'ionate sunt %u&licate+ de regul+ %e site-urile Ministerului Finan'elor $u&lice i Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal. 2. Dnstrumente utile %entru a%licarea reglementrilor fiscale s-au do)edit a fi deciziile ,omisiei centrale fiscale i ,omisiei de %roceduri fiscale+ dar i circularele interne emise i %u&licate %e site-urile institu'iilor %u&lice im%licate. 8. :n str>ns legtur cu a%licarea acestui %rinci%iu+ se afl %rinci%iul nediscriminrii. 2re%tul comunitar a im%us+ /ndeose&i+ a%licarea %e scar larg a acestui %rinci%iu /n domeniul im%ozitelor directe ca element fundamental al li&erei circula'ii a &unurilor+ ser)iciilor i ca%italurilor. 1. 6MF$ nr. 149752011 %ri)ind constituirea i atri&u'iile ,omisiei fiscale centrale+ M. 6f. nr. 1<7 din 21 martie 2011 =rectificat /n M. 6f. nr. 248 din 20 a%rilie 2011.. &&& ci%es%e mai depar%e )'-3* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 7: +3erci%area drep%ului de apreciere


(la data 20- ul-2004 Art" % din titlul $# capitolul $$ reglementat de partea 2(1 din Norme Metodologice din 2004 )

6rganul fiscal este /ndre%t'it s a%recieze+ /n limitele atri&u'iilor i com%eten'elor ce /i re)in+ rele)an'a strilor de fa%t fiscale i s ado%te solu'ia admis de lege+ /ntemeiat %e constatri com%lete asu%ra tuturor /m%re(urrilor edificatoare /n cauz.
pre.ederi din par%ea 25' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& 7 din %i%lul I, capi %olul II 9.1. :n a%recierea unei situa'ii fiscale asu%ra creia urmeaz a lua o decizie+ organul fiscal )a determina strile de fa%t rele)ante din %unct de )edere fiscal %rin utilizarea mi(loacelor de %ro& %re)zute de lege. 1. @*ercitarea dre%tului de a%reciere este condi'ionat de realizarea unei analize com%lete a tuturor as%ectelor =circumstan'elor. care descriu situa'ia de fa%t. 2. :n doctrin+ dre%tul de a%reciere se consider c nu este discre'ionar+ ci se &azeaz %e %rinci%iul rezona&ilit'ii i %ro%or'ionalit'ii =M. Argaru+ G. Anghel - ,odul de %rocedur fiscal adnotat+ @d. 3osetti+ 2009+ %. 89.. 8. Formele sta&ilesc o legtur direct /ntre e*ercitarea dre%tului de a%reciere a situa'iei de fa%t fiscale i utilizarea mi(loacelor de %ro& %re)zute de lege =)ezi ,a%. DDD al Gitlului D.. $e cale de consecin'+ a%recierile organului fiscal ar tre&ui s fie %ro&ate+ %otri)it legii+ e)it>nd a&ordrile %ar'iale =incom%lete. ale situa'iei de fa%t. 4. $rinci%iul %ro%or'ionalit'ii care st la &aza dre%tului de a%reciere nu este a%licat /n %ractic. Acesta ar tre&ui s gu)erneze acti)itatea de administrare fiscal+ /ndeose&i /n cazul a%licrii sanc'iunilor %re)zute de lege =e*. contra)en'ii.. &&& ci%es%e mai depar%e )'-4* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 8: Rolul ac%i.


(la data 20- ul-2004 Art" 7 din titlul $# capitolul $$ reglementat de partea 3(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*6rganul fiscal /n tiin'eaz contri&ua&ilul asu%ra dre%turilor i o&liga'iilor ce /i re)in /n desf urarea %rocedurii %otri)it legii fiscale.
(la data 25-Oct-2004 Art" 7# alin" (1) din titlul $# capitolul $$ a se vedea referinte de aplicare din Carta din 2004 )

)2*6rganul fiscal este /ndre%t'it s e*amineze+ din oficiu+ starea de fa%t+ s o&'in i s utilizeze toate informa'iile i documentele necesare %entru determinarea corect a situa'iei fiscale a contri&ua&ilului. :n analiza efectuat organul fiscal )a identifica i )a a)ea /n )edere toate circumstan'ele edificatoare ale fiecrui caz. )3*6rganul fiscal are o&liga'ia s e*amineze /n mod o&iecti) starea de fa%t+ %recum i s /ndrume contri&ua&ilii %entru de%unerea declara'iilor i a altor documente+ %entru corectarea declara'iilor sau a documentelor+ ori de c>te ori este cazul. )4*6rganul fiscal decide asu%ra felului i )olumului e*aminrilor+ /n func'ie de circumstan'ele fiecrui caz /n %arte i de limitele %re)zute de lege. )4*6rganul fiscal /ndrum contri&ua&ilul /n a%licarea %re)ederilor legisla'iei fiscale. :ndrumarea se face fie ca urmare a solicitrii contri&ua&ililor+ fie din ini'iati)a organului fiscal.
pre.ederi din par%ea 35' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& 8 din %i%l ul I, capi%olul II 4.1. :n tiin'area contri&ua&ililor asu%ra dre%turilor i o&liga'iilor /n cadrul %rocedurii /n desf urare se face )er&al sau /n scris. 2ac informarea se face )er&al+ organul fiscal )a /ntocmi o not /n care )a consemna /nde%linirea o&liga'iei i orice alte detalii legate de aceasta %e care le consider rele)ante. Fota se )a ata a la dosarul cazului. 4.2. :ndrumarea ca urmare a solicitrii contri&ua&ililor se face de ctre organul fiscal %rin asisten' direct la sediul acestuia+ %recum i %rin cores%onden' scris+ e-mail+ telefon i altele asemenea. 4.8. :ndrumarea contri&ua&ililor din ini'iati)a organului fiscal se face %rin furnizarea de ser)icii menite s le faciliteze acestora /nde%linirea o&liga'iilor fiscale+ %recum i %rin ac'iuni de educare /n domeniul fiscal. Aceast /ndrumare se %oate realiza at>t la ni)el central+ c>t i la ni)el local+ %rin orice instrument aflat la dis%ozi'ia organului fiscal+ cum ar fi0 transmiterea formularelor de declara'ii+ furnizarea de %rograme informatice %entru com%letarea acestora+ ela&orarea i distri&uirea de materiale %u&licitare =ghiduri+ &ro uri+ %liante+ afi e i altele asemenea.+ difuzarea /n %resa scris de articole+ comunicate i materiale de %res+ /nt>lniri de lucru cu gru%uri de contri&ua&ili+ furnizarea de informa'ii /n cadrul emisiunilor informati)e ale %osturilor de radio i tele)iziune+ introducerea /n %rogramele de /n)'m>nt a unor lec'ii cu su&iect de fiscalitate i altele asemenea. 1. 3olul acti) al organului fiscal+ /n conce%'ia art. 4+ are /n )edere im%licarea func'ionarului fiscal /n acti)itatea de /ndrumare a contri&ua&ililor+ at>t la cererea acestora+ c>t i din %ro%rie ini'iati). 2. Ba fel de im%ortant este cerin'a art. 4 ca func'ionarul s nu se limiteze la o sim%l consemnare a unei situa'ii de fa%t+ ci la in)estigarea tuturor circumstan'elor care au condus la res%ecti)a situa'ie. :n

continuarea acestei in)estiga'ii+ func'ionarul este o&ligat s indice contri&ua&ilului modalitatea concret de solu'ionare a %ro&lemei. 2in %cate+ acest articol nu con'ine sanc'iuni %entru neres%ectarea o&liga'iilor ce re)in func'ionarului =fiscal.. :n aceast situa'ie+ singura modalitate de sanc'ionare este cea a rs%underii disci%linare+ %rocedur intern asu%ra creia contri&ua&ilul nu are nici un control+ de i %oate solicita declan area in)estiga'iei. 8. &&& ci%es%e mai depar%e )'-3* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 9: Limba oficial 2n adminis%ra ia fiscal


(la data 20- ul-2004 Art" 8 din titlul $# capitolul $$ reglementat de partea 4(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*Bim&a oficial /n administra'ia fiscal este lim&a rom>n. )2*2ac la organele fiscale se de%un %eti'ii+ documente (ustificati)e+ certificate sau alte /nscrisuri /ntr-o lim& strin+ organele fiscale )or solicita ca acestea s fie /nso'ite de traduceri /n lim&a rom>n certificate de traductori autoriza'i. )3*2is%ozi'iile legale cu %ri)ire la folosirea lim&ii minorit'ilor na'ionale se a%lic /n mod cores%unztor.
pre.ederi din par%ea 45' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& 9 din %i%lul I, capi%olul II 8.1. $otri)it dis%ozi'iilor Begii administra'iei %u&lice locale nr. 2'4:200'+ cu modificrile i com%letrile ulterioare+ /n unit'ile administrati)-teritoriale /n care cet'enii a%ar'in>nd minorit'ilor na'ionale au o %ondere de %este 20 H din numrul locuitorilor organele fiscale )or a%lica %re)ederile legale %ri)ind dre%tul cet'enilor a%ar'in>nd unei minorit'i na'ionale de a se adresa oral sau /n scris i /n lim&a matern+ %recum i comunicarea ctre ace tia a rs%unsurilor at>t /n lim&a rom>n+ c>t i /n lim&a matern. Actele administrati)e fiscale emise /n astfel de situa'ii se /ntocmesc /n mod o&ligatoriu /n lim&a rom>n. 8.2. 6rganele fiscale com%etente teritorial sunt o&ligate s asigure condi'iile %entru folosirea lim&ii materne /n toate situa'iile %re)zute de lege+ %otri)it %ct. 8.1. 1. :n conte*tul aderrii la ?niunea @uro%ean+ utilizarea unor alte lim&i /n administra'ia fiscal re%rezint o e*ce%'ie nota&il de la %rinci%iile art. 8 din ,odul de %rocedur fiscal. :n acest sens+ rele)ante sunt modificrile aduse legislatiei %ri)ind restituirea ta*ei %e )aloarea adugat i celei referitoare la e*ecutarea crean'elor /n alte state mem&re =Gitlul IDDD al ,odului de %rocedur fiscal.. 1. Begea administra'iei %u&lice locale nr. 21752001+ re%u&licat =M. 6f. nr. 128 din 20 fe&ruarie 20041 2. ,odul fiscal al 3om>niei+ a%ro&at %rin Begea nr. 74152008 =M. 6f. nr. <24 din 80 decem&rie 2008.. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& ;: Drep%ul de a fi ascul%a% )'*:naintea lurii deciziei organul fiscal este o&ligat s asigure contri&ua&ilului %osi&ilitatea de a- i e*%rima %unctul de )edere cu %ri)ire la fa%tele i /m%re(urrile rele)ante /n luarea deciziei. )2*6rganul fiscal nu este o&ligat s a%lice %re)ederile alin. =1.c>nd0 a*/nt>rzierea /n luarea deciziei determin un %ericol %entru constatarea situa'iei fiscale reale %ri)ind e*ecutarea o&liga'iilor contri&ua&ilului sau %entru luarea altor msuri %re)zute de lege1 b*situa'ia de fa%t %rezentat urmeaz s se modifice nesemnificati) cu %ri)ire la cuantumul crean'elor fiscale1 c*se acce%t informa'iile %rezentate de contri&ua&il+ %e care acesta le-a dat /ntr-o declara'ie sau /ntr-o cerere1 d*urmeaz s se ia msuri de e*ecutare silit.
1. 2ecizia ,.,.3. nr. 12<152008+ %u&licat /n M. 6f. nr. 187 din 4 martie 20081 2. 2ecizia ,.,.3. nr. 111052008+ %u&licat /n M. 6f. nr. 442 din 18 noiem&rie 20081 8. 2ecizia ,.,.3. nr. 9945200<+ %u&licat /n M. 6f. nr. 484 din 29 iunie 200<1 4. 2ecizia ,.,.3. nr. 8425200<+ %u&licat /n M. 6f. nr. 481 din 24 iunie 200<1 7. 2ecizia ,.,.3. nr. 84452010+ %u&licat /n M. 6f. nr. 802 din 10 mai 20101 9. 2ecizia ,.,.3. nr. 121852010+ %u&licat /n M. 6f. nr. 449 din 1< noiem&rie 2010. 1. 2re%tul de a fi ascultat are+ mai degra&+ un caracter o%'ional+ dec>t unul o&ligatoriu. ,azurile /n care organele fiscale nu sunt o&ligate s asculte contri&ua&ilul aco%er+ %ractic+ toate situa'iile %osi&il litigioase. :n mod s%ecial+ dre%tul de a fi ascultat este necesar a fi e*ercitat /n situa'iile /n care s-au constatat diferen'e de im%ozite+ iar %r'ile sunt /n dezacord asu%ra modului de solu'ionare a situa'iei. &&& ci%es%e mai depar%e )'-'* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '0: $bli!a ia de cooperare )'*,ontri&ua&ilul este o&ligat s coo%ereze cu organele fiscale /n )ederea determinrii strii de fa%t fiscale+ %rin %rezentarea fa%telor cunoscute de ctre acesta+ /n /ntregime+ conform realit'ii+ i %rin indicarea mi(loacelor do)editoare care /i sunt cunoscute. )2*,ontri&ua&ilul este o&ligat s /ntre%rind msurile /n )ederea %rocurrii mi(loacelor do)editoare necesare+ %rin utilizarea tuturor %osi&ilit'ilor (uridice i efecti)e ce /i stau la dis%ozi'ie.
1. :n doctrin+ acest %rinci%iu este )zut ca fiind /n oglind cu %rinci%iul Jascultrii contri&ua&iluluiK =3. Aufan C Gratat de dre%t fiscal+ %. 88.. 2. :n o%inia noastr+ o&liga'ia de coo%erare %are a fi mai degra& o o&liga'ie corelati) fa' de dre%turile care decurg din rolul acti) al organului fiscal. :ntr-ade)r+ a a cum organul fiscal este o&ligat s identifice toate circumstan'ele situa'iei i s asiste contri&ua&ilul %entru res%ectarea legii+ a a i contri&ua&ilul are o&liga'ia de a a)ea un rol acti) /n rela'ia cu fiscul. :n &un msur+ se %oate %une semnul egalit'ii /ntre %rinci%iul &unei-credin'e i cel al o&liga'iei de coo%erare /n cazul ins%ec'iei fiscale sau a altor forme de control. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '': (ecre%ul fiscal


(la data 20- ul-2004 Art" 11 din titlul $# capitolul $$ reglementat de partea 5(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*Func'ionarii %u&lici din cadrul organului fiscal+ inclusi) %ersoanele care nu mai de'in aceast calitate+ sunt o&liga'i+ /n condi'iile legii+ s %streze secretul asu%ra informa'iilor %e care le de'in ca urmare a e*ercitrii atri&u'iilor de ser)iciu. )2*Dnforma'iile referitoare la im%ozite+ ta*e+ contri&u'ii i alte sume datorate &ugetului general consolidat %ot fi transmise0 a*autorit'ilor %u&lice+ /n sco%ul /nde%linirii o&liga'iilor %re)zute de lege1 b*autorit'ilor fiscale ale altor 'ri+ /n condi'ii de reci%rocitate /n &aza unor con)en'ii1 c*autorit'ilor (udiciare com%etente+ %otri)it legii1 d*oricrui solicitant+ cu acordul scris al contri&ua&ilului /n cauz1 e*/n alte cazuri %re)zute de lege.
(la data 28-)e'-2014 Art" 11# alin" (2) din titlul $# capitolul $$ modificat de Art" $$$# punctul 1" din Ordonanta urgenta 8/2014 )

)3*Autoritatea care %rime te informa'ii fiscale este o&ligat s %streze secretul asu%ra informa'iilor %rimite. )3'*@ste %ermis transmiterea informa'iilor de natura celor %re)zute la alin. =1.+ inclusi) %entru %erioada /n care a a)ut calitatea de contri&ua&il0 a*contri&ua&ilului /nsu i1

b*succesorilor acestuia. )32*:n sco%ul a%licrii %re)ederilor alin. =2. lit. a.+ autorit'ile %u&lice %ot /ncheia %rotocoale %ri)ind schim&ul de informa'ii.
(la data 17-!ep-2011 Art" 11# alin" (3) din titlul $# capitolul $$ completat de Art" $# punctul 2" din Ordonanta 29/2011 )

)4*@ste %ermis transmiterea de informa'ii cu caracter fiscal /n alte situa'ii dec>t cele %re)zute la alin. =2.+ /n condi'iile /n care se asigur c din acestea nu reiese identitatea )reunei %ersoane fizice sau (uridice. )4*Feres%ectarea o&liga'iei de %strare a secretului fiscal atrage rs%underea %otri)it legii.
pre.ederi din par%ea 45' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& '' din %i%lul I, capi%olul II 11.1. :n categoria informa'iilor de natura celor considerate a fi secret fiscal intr datele referitoare la identitatea contri&ua&ililor+ natura i cuantumul o&liga'iilor fiscale+ natura+ sursa i suma )eniturilor de&itorului+ %l'i+ conturi+ rula(e+ transferuri de numerar+ solduri+ /ncasri+ deduceri+ credite+ datorii+ )aloarea %atrimoniului net sau orice fel de informa'ii o&'inute din declara'ii ori documente %rezentate de ctre contri&ua&ili sau orice alte informa'ii cunoscute de organul fiscal ca urmare a e*ercitrii atri&u'iilor de ser)iciu. 1. Secretul fiscal are un caracter o&ligatoriu %entru func'ionarii fiscali+ cu e*ce%'ia situa'iilor %re)zute la alineatul 2. 3eglementarea este (ustificat de %osi&ilele %re(udicii comerciale care ar rezulta din %u&licarea informa'iilor comunicate organelor fiscale. 1. Begea nr. 18851<<< %ri)ind Statutul func'ionarilor %u&lici+ re%u&licat /n M. 6f. nr. 897 din 2< mai 20041 2. 6$AFAF nr. 217152011 %ri)ind /nscrierea %e documente a numrului de /nregistrare ca o%erator de date cu caracter %ersonal+ %u&licat /n M. 6f. nr. 8<0 din 8 iunie 2011. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '2: <una-credin


(la data 24-*ec-2008 Art" 12 din titlul $# capitolul $$ reglementat de Decizia 3/2008 )

3ela'iile dintre contri&ua&ili i organele fiscale tre&uie s fie fundamentate %e &un-credin'+ /n sco%ul realizrii cerin'elor legii.
pre.ederi din "c%ul )Decizia 3:2009* la da%a 24-Dec-2009 pen%ru "r%& '2 din %i%lul I, capi%olul II :n situa'ia /n care contri&ua&ilul+ cu &un-credin'+ efectueaz o %lat mai mare dec>t cuantumul crean'ei fiscale /nscrise eronat /ntr-o declara'ie fiscal care a fost corectat ulterior de ctre contri&ua&il sau au fost sta&ilite de ctre organul fiscal diferen'e datorate /n %lus fa' de crean'a fiscal ini'ial+ /n condi'iile legii+ data stingerii+ /n limita sumei %ltite su%limentar+ este data %l'ii astfel cum aceasta este definit de lege+ dac suma %ltit su%limentar nu a fost stins %>n la data corectrii de ctre contri&ua&il sau %>n la data sta&ilirii de ctre organul fiscal a diferen'ei datorate /n %lus. 1. :n doctrin+ no'iunea de J&un-credin'K este inter%retat /n lumina dis%ozi'iilor art. 74 din ,onstitu'ia 3om>niei i art. <40+ res%ecti) art. 18<< din ,odul ci)il Ln.a. art. 14 /n Foul ,od ci)ilM =3. Aufan C Gratat de dre%t fiscal+ %. 841 N. Sasu+ D. 2. $troi C ,odul de %rocedur fiscal comentat i e*%licat+ %. 42-48.. ,onstitu'ia descrie &una-credin' ca fiind o&liga'ia su&iectelor de dre%t de a res%ecta limitele materiale i (uridice ale dre%turilor lor+ astfel /nc>t s fie %re/nt>m%inat o e*ercitare a&uzi) a dre%turilor. 2. 6 no'iune frec)ent utilizat /n dre%tul fiscal =e*. Begea e)aziunii fiscale nr. 24152007. este cea de Jrea-credin'K+ no'iune ce nu a fost detaliat de legiuitor+ astfel c re)ine doctrinei i (uris%ruden'ei sarcina de a o e*%lica. 1. ,onstitu'ia 3om>niei din 81 octom&rie 2008+ %u&licat /n M. 6f. nr. 494 din 81 octom&rie 20081 2. Begea nr. 2845200< %ri)ind ,odul ci)il al 3om>niei =art. 14. re%u&licat /n M. 6f. nr. 707 din 17 iulie 2011 i %us /n a%licare de Begea nr. 4152011+ /nce%>nd cu 1 octom&rie 20111 &&& ci%es%e mai depar%e )'-2* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

C"#IT$LUL III: "plicarea pre.ederilor le!isla iei fiscale


"r%& '3: In%erpre%area le!ii Dnter%retarea reglementrilor fiscale tre&uie s res%ecte )oin'a legiuitorului a a cum este e*%rimat /n lege.
1. 2ecizia ,.S.;. nr. 224051<<<+ s.c.a. =@*ce%'ie de nelegalitate.1 2. 2ecizia :.,.,.;. nr. 28052008+ s.c.a.f. =Act administrati) emis /n a%licarea legii. ,onsecin'ele a&rogrii legii.1 8. 2ecizii ale ,ur'ii de ;usti'ie a ,omunit'ilor @uro%ene /n domeniul fiscal. 1. Dnter%retarea legisla'iei fiscale %resu%une o analiz sistematic a te*tului+ cu res%ectarea )oin'ei legiuitorului+ a a cum a fost reflectat /n lege =n.a. C inclusi) /n ordonan' sau ordonan' de urgen'.. 2in economia te*tului art. 18 rezult unele as%ecte de re'inut0 a. actele normati)e de a%licare i5sau inter%retare nu %ot e*cede te*tului legal inter%retat1 &. identificarea )oin'ei legiuitorului necesit o analiz sistematic a legii+ dar i a unor materiale a(uttoare =note de fundamentare a ordonan'elor+ e*%unerea de moti)e a legilor+ stenogramele edin'elor %arlamentare /n comisii sau %len etc..1 c. a%licarea unor acte normati)e de ordin inferior care adaug la lege /ncalc %re)ederile acestui articol de lege. &&& ci%es%e mai depar%e )'-3* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '4: Cri%eriile economice )'*Ieniturile+ alte &eneficii i )alori %atrimoniale sunt su%use legii fiscale indiferent dac sunt o&'inute din acti)it'i ce /nde%linesc sau nu cerin'ele altor dis%ozi'ii legale. )2*Situa'iile de fa%t rele)ante din %unct de )edere fiscal se a%reciaz de organul fiscal du% con'inutul lor economic.
(la data 17-!ep-2011 Art" 14 din titlul $# capitolul $$$ completat de Art" $# punctul 3" din Ordonanta 29/2011 )
1. :n doctrin =3. Aufan C o%. cit. %. 78.+ se face trimitere la %re)ederi similare din ma(oritatea statelor dez)oltate. Aceast %re)edere este (ustificat de e*isten'a unit'ii de tratament /ntre %ersoanele care / i desf oar acti)itatea /n mod legal i cei care nu res%ect %re)ederile legale. 2. 2is%ozi'iile art. 14 nu sunt corelate cu %re)ederile Begii nr. 1251<<0 Lart. 9 alin. =2.M care dis%un confiscarea )eniturilor din acti)it'i comerciale ilicite =neautorizate.. Mai tre&uie adugat c sfera de a%licare a Begii nr. 1251<<0 este insuficient delimitat /n %ractic. Gotu i+ /ntruc>t titlul acesteia se refer la %rote(area %o%ula'iei+ ne %oate conduce la concluzia limitrii sferei de a%licare la comer'ul cu amnuntul. 1. Begea nr. 1251<<0 %ri)ind %rote(area %o%ula'iei /m%otri)a unor acti)it'i comerciale ilicite+ re%u&licat /n M. 6f. nr. 2<1 din 7 mai 200<1 2. 6rdonan' de urgen' nr. <<52009 %ri)ind institu'iile de credit i adec)area ca%italului+ %u&licat /n M. 6f. nr. 1024 din 24 decem&rie 20091 &&& ci%es%e mai depar%e )'-2* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '4: +ludarea le!isla iei fiscale )'*:n cazul /n care+ elud>ndu-se sco%ul legii fiscale+ o&liga'ia fiscal nu a fost sta&ilit ori nu a fost ra%ortat la &aza de im%unere real+ o&liga'ia datorat i+ res%ecti)+ crean'a fiscal corelati) sunt cele legal determinate. )2*$entru situa'iile %re)zute la alin. =1. sunt a%lica&ile %re)ederile art. 28.
1. 2ecizia ,;,@ ,-10850< !eald Beasing c. ,ommissioners of NM3, =?". =A&uz de dre%t. Dna%lica&ilitatea legisla'iei comunitare. 1. Art. 17 =coro&orat cu art. 11 ,od fiscal. re%rezint o /ncercare mai %u'in reu it de trans%unere a %rinci%iului Jsu&stance o)er formK. Acest articol a a)ut+ %ro&a&il+ ca sco% %re)enirea a&uzului de dre%t+ institu'ie (uridic de origine francez =a&us de droit.+ %reluat i /n noul ,od ci)il. 2. @ludarea Jsco%uluiK legii fiscale nu %oate afecta dre%tul contri&ua&ilului de a alege )arianta legal care rs%unde cel mai &ine intereselor sale+ inclusi) reducerea sarcinii fiscale. :n o%inia noastr+ art. 17 are dre%t J'intK situa'iile de simulare a realit'ii fiscale care sunt de(a sanc'ionate at>t de ,odul ci)il+ c>t i de ,odul fiscal =art. 11.. 8. @ludarea legisla'iei fiscale este o no'iune fr cores%ondent /n legisla'ia noastr. 2e i nu se %oate %une semnul egalit'ii /ntre JeludareK i Je)aziuneK+ descrierea efectelor fiscale %ar s fie similare =a se )edea Begea nr. 24152007 C Ane*a 10.. &&& ci%es%e mai depar%e )'-4* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

C"#IT$LUL I=: Rapor%ul >uridic fiscal

"r%& '7: Con inu%ul rapor%ului de drep% procedural fiscal 3a%ortul de dre%t %rocedural fiscal cu%rinde dre%turile i o&liga'iile ce re)in %r'ilor+ %otri)it legii+ %entru /nde%linirea modalit'ilor %re)zute %entru sta&ilirea+ e*ercitarea i stingerea dre%turilor i o&liga'iilor %r'ilor din ra%ortul de dre%t material fiscal.
1. Eenul %ro*im al ra%ortului (uridic de dre%t %rocedural fiscal este ra%ortul (uridic. ,a orice ra%ort (uridic+ ra%ortul de dre%t %rocedural fiscal are trei elemente0 su&iectele+ con'inutul i o&iectul =)ezi 2. 2asclu+ ,. Ale*andru+ o%. cit+ %. 84.. a. Su&iectele sunt creditorul i de&itorul =)ezi art. 14 ,od %rocedur fiscal.1 &. ,on'inutul re%rezint dre%turile i o&liga'iile %r'ilor =creditorul are un dre%t de crean'+ de&itorul are datoria5o&liga'ia %re)zut de lege.1 c. 6&iectul o&liga'iei const /ntr-o %resta'ie =legat de administrarea im%ozitelor+ ta*elor+ contri&u'iilor sau altor sume datorate &ugetului consolidat al statului. sau /ntr-o a&'inere =non-ac'iune.. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '8: (ubiec%ele rapor%ului >uridic fiscal )'*Su&iecte ale ra%ortului (uridic fiscal sunt statul+ unit'ile administrati)-teritoriale sau+ du% caz+ su&di)iziunile administrati)-teritoriale ale munici%iilor+ definite %otri)it Begii administra'iei %u&lice locale nr. 2'4:200'+ re%u&licat+ cu modificrile i com%letrile ulterioare+ contri&ua&ilul+ %recum i alte %ersoane care do&>ndesc dre%turi i o&liga'ii /n cadrul acestui ra%ort.
(la data 17-!ep-2011 Art" 17# alin" (1) din titlul $# capitolul $& modificat de Art" $# punctul 4" din Ordonanta 29/2011 )

)2*,ontri&ua&ilul este orice %ersoan fizic ori (uridic sau orice alt entitate fr %ersonalitate (uridic ce datoreaz im%ozite+ ta*e+ contri&u'ii i alte sume &ugetului general consolidat+ /n condi'iile legii. )3*Statul este re%rezentat de Ministerul @conomiei i Finan'elor %rin Agen'ia Fa'ional de Administrare Fiscal i unit'ile sale su&ordonate cu %ersonalitate (uridic.
(la data 03-!ep-2007 Art" 17# alin" (3) din titlul $# capitolul $& modificat de Art" $# punctul 3" din sectiunea 1 din Ordonanta 47/2007 )

)4*?nit'ile administrati)-teritoriale sau+ du% caz+ su&di)iziunile administrati)-teritoriale ale munici%iilor sunt re%rezentate de autorit'ile administra'iei %u&lice locale+ %recum i de com%artimentele de s%ecialitate ale acestora+ /n limita atri&u'iilor delegate de ctre autorit'ile res%ecti)e.
(la data 17-!ep-2011 Art" 17# alin" (4) din titlul $# capitolul $& modificat de Art" $# punctul 4" din Ordonanta 29/2011 )

)4*Agen'ia Fa'ional de Administrare Fiscal i unit'ile su&ordonate acesteia+ %recum i com%artimentele de s%ecialitate ale autorit'ilor administra'iei %u&lice locale sunt denumite /n %rezentul cod organe fiscale.
(la data 03-+ar-2008 Art" 17# alin" (5) din titlul $# capitolul $& modificat de Art" $# punctul 1" din Ordonanta urgenta 19/2008 )
1. :n doctrin+ s-a semnalat li%sa de consisten' terminologic cu %ri)ire la termenul de Jra%ort (uridic fiscalK+ Jra%ort de dre%t %rocedural fiscalK+ Jra%ort de dre%t material fiscalK+ %un>ndu-se+ totu i+ semnul de egalitate /ntre ace ti termeni. =2. 2asclu+ ,. Ale*andru C o%. cit... 2. Su&iectele ra%ortului (uridic fiscal sunt0 1. statul =%entru &ugetul de stat.+ re%rezentat %rin Agen'ia Fa'ional de Administrare Fiscal1 2. unit'ile administrati)-teritoriale =%entru )eniturile &ugetelor locale.1 8. contri&ua&ilul C %ersoan fizic sau (uridic sau orice entitate fr %ersonalitate (uridic care are o&liga'ii fiscale de natura )eniturilor &ugetului general consolidat =de e*em%lu+ sucursala unei firme strine.1 4. alte %ersoane care do&>ndesc dre%turi sau o&liga'ii /n cadrul ra%ortului (uridic =a se )edea i comentariul urmtor i dis%ozi'iile %ri)ind fiducia din noul ,od ci)il.. &&& ci%es%e mai depar%e )'-3* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '9: ?mpu%ernici ii


(la data 20- ul-2004 Art" 18 din titlul $# capitolul $& reglementat de partea %(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*:n rela'iile cu organul fiscal contri&ua&ilul %oate fi re%rezentat %rintr-un /m%uternicit. ,on'inutul i limitele re%rezentrii sunt cele cu%rinse /n /m%uternicire sau sta&ilite de lege+ du% caz. 2esemnarea unui /m%uternicit nu /l /m%iedic %e contri&ua&il s / i /nde%lineasc %ersonal o&liga'iile fiscale+ chiar dac nu a %rocedat la re)ocarea /m%uternicirii %otri)it alin. =2..
(la data 25-+a,-200- Art" 18# alin" (2) din titlul $# capitolul $& modificat de Art" $# punctul 1" din capitolul $ din )

)2*:m%uternicitul este o&ligat s de%un la organul fiscal actul de /m%uternicire+ /n original sau /n co%ie legalizat. 3e)ocarea /m%uternicirii o%ereaz fa' de organul fiscal de la data de%unerii actului de re)ocare.
(la data 25-Oct-200- Art" 18# alin" (2) din titlul $# capitolul $& modificat de Art" $# punctul 1" din Legea 324/2009 )

)3*:n cazul re%rezentrii contri&ua&ililor /n rela'iile cu organele fiscale %rin a)ocat+ forma i con'inutul /m%uternicirii sunt cele %re)zute de dis%ozi'iile legale %ri)ind organizarea i e*ercitarea %rofesiei de a)ocat. )4*,ontri&ua&ilul fr domiciliu fiscal /n 3om>nia+ care are o&liga'ia de a de%une declara'ii la organele fiscale+ tre&uie s desemneze un /m%uternicit+ cu domiciliul fiscal /n 3om>nia+ care s /nde%lineasc+ /n numele i din a)erea contri&ua&ilului+ o&liga'iile acestuia din urm fa' de organul fiscal. )4*$re)ederile %rezentului articol sunt a%lica&ile i re%rezentan'ilor fiscali desemna'i %otri)it ,odului fiscal+ dac legea nu %re)ede altfel.
pre.ederi din par%ea 75' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& '9 din %i%lul I, capi%olul I= 18.1. 2esemnarea re%rezentantului fiscal de ctre %ersoanele im%oza&ile sta&ilite /n strintate+ care realizeaz o%era'iuni su%use ta*ei %e )aloarea adugat %e teritoriul 3om>niei+ se face %otri)it art. 171 din Begea nr. 48':2003 %ri)ind ,odul fiscal+ cu modificrile ulterioare+ denumit /n continuare ,odul fiscal. 1. 2ecizia ,.S.;. nr. 144752008+ =citat de G. Anghel+ M. Argaru C ,odul de %rocedur fiscal adnotat+ %. 98-94 referitor la /ntinderea mandatului a)ocatului unei societ'i comerciale.. 2. 2ecizia :.,.,.;.+ s.c.a.f. nr. 17452010 =3e%rezentantul legal al unei societ'i /n faliment.. 1. Situa'ia /m%uternici'ilor5re%rezentan-'ilor este com%licat+ datorit e*isten'ei unei legi s%eciale %ri)ind acti)itatea de re%rezentare fiscal =6.E. nr. 4152001.. $rin similitudine cu statutul a)oca'ilor+ acti)itatea de re%rezentare /n fa'a organelor fiscale ar tre&ui rezer)at %rofesioni tilor autoriza'i conform 6.E. nr. 4152001 =consultan'ilor fiscali.. 2. :nce%>nd cu data intrrii /n )igoare a 6.?.E. nr. 495200<+ actul de /m%uternicire nu mai tre&uie /ntocmit o&ligatoriu /n form autentic =la notariat.. 6riginalul =/n form scris. tre&uie %rezentat o&ligatoriu organului fiscal com%etent+ /nainte de /nce%erea mandatului. &&& ci%es%e mai depar%e )'-4* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& ';: 6umirea cura%orului fiscal )'*2ac nu e*ist un /m%uternicit %otri)it art. 18+ organul fiscal+ /n condi'iile legii+ )a solicita instan'ei (udectore ti com%etente numirea unui curator fiscal %entru contri&ua&ilul a&sent+ al crui domiciliu fiscal

este necunoscut ori care+ din cauza &olii+ unei infirmit'i+ &tr>ne'ii sau unui handica% de orice fel+ nu %oate s / i e*ercite i s / i /nde%lineasc %ersonal dre%turile i o&liga'iile ce /i re)in %otri)it legii. )2*$entru acti)itatea sa curatorul fiscal )a fi remunerat %otri)it hotr>rii (udectore ti+ toate cheltuielile legate de aceast re%rezentare fiind su%ortate de cel re%rezentat.
1. ,uratela fiscal re%rezint o categorie s%ecial de re%rezentare. Se /n'elege din te*t c un curator fiscal nu %oate fi numit dec>t %rin hotr>re (udectoreasc+ la solicitarea organului fiscal. :n doctrin+ s-a e)aluat /ntinderea dre%turilor i o&liga'iilor curatorului fiscal %rin com%ara'ie cu curatela din dre%tul comun =2. 2asclu+ ,. Ale*andru C o%. cit.+ %. 70-71.. 1. Begea nr. 2845200< %ri)ind ,odul ci)il+ re%u&licat /n M. 6f. nr. 707 din 17 iulie 2011. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 20: $bli!a iile reprezen%an ilor le!ali )'*3e%rezentan'ii legali ai %ersoanelor fizice i (uridice+ %recum i ai asocierilor fr %ersonalitate (uridic sunt o&liga'i s /nde%lineasc o&liga'iile fiscale ale %ersoanelor re%rezentate+ /n numele i din a)erea acestora. )2*:n cazul /n care+ din orice moti)+ o&liga'iile fiscale ale asocierilor fr %ersonalitate (uridic nu sunt achitate %otri)it alin. =1.+ asocia'ii rs%und solidar %entru /nde%linirea acestora.
1. 3e%rezentan'ii legali ai %ersoanelor fizice i (uridice sunt+ /n fa%t+ /m%uternici'i /n sensul art. 18 ,od %rocedur fiscal+ al cror mandat este sta&ilit %otri)it legii a%lica&ile. 2. :n cazul asocierilor fr %ersonalitate (uridic+ %re)ederile art. 20 tre&uie corelate cu cele ale ,odului fiscal. 2in aceast cauz+ %ot a%rea %ro&leme de inter%retare /n cazul asocierilor /n %artici%a'iune /n care rolul asociatului secundar =ascuns+ ocult. se limiteaz /n a %une /n asociere &unuri /n sco%ul o&'inerii de %rofit. $rin a%licarea literal a alin. =2. al art. 20 ,od %rocedur fiscal+ acest asociat ar urma s fie 'inut res%onsa&il %entru o&liga'iile neachitate de asociatul %rinci%al =f'i .. Aceast inter%retare a fost com&tut /n doctrin =2. 2asclu+ ,. Ale*andru C o%. cit.+ %. 79-78. /n sensul c %re)ederile art. 20 alin. =2. ,od %rocedur fiscal nu se a%lic /n cazul asocierilor /n %artici%a'iune. &&& ci%es%e mai depar%e )'-3* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

TITLUL II: Dispozi ii !enerale pri.ind rapor%ul de drep% ma%erial fiscal


C"#IT$LUL I: Dispozi ii !enerale
"r%& 2': Crean ele fiscale )'*,rean'ele fiscale re%rezint dre%turi %atrimoniale care+ %otri)it legii+ rezult din ra%orturile de dre%t material fiscal. )2*2in ra%orturile de dre%t %re)zute la alin. =1. rezult at>t con'inutul+ c>t i cuantumul crean'elor fiscale+ re%rezent>nd dre%turi determinate const>nd /n0 a*dre%tul la %erce%erea im%ozitelor+ ta*elor+ contri&u'iilor i a altor sume care constituie )enituri ale &ugetului general consolidat+ dre%tul la ram&ursarea ta*ei %e )aloarea adugat+ dre%tul la restituirea im%ozitelor+ ta*elor+ contri&u'iilor i a altor sume care constituie )enituri ale &ugetului general consolidat+ %otri)it alin. =4.+ denumite crean'e fiscale %rinci%ale1 b*dre%tul la %erce%erea do&>nzilor+ %enalit'ilor de /nt>rziere sau ma(orrilor de /nt>rziere+ du% caz+ /n condi'iile legii+ denumite crean'e fiscale accesorii.
(la data 01- ul-2010 Art" 21# alin" (2)# litera ." din titlul $$# capitolul $ modificat de Art" $# punctul 3" din Ordonanta urgenta 39/2010 )

)3*:n cazurile %re)zute de lege+ organul fiscal este /ndre%t'it s solicite stingerea o&liga'iei fiscale de ctre cel /ndatorat s e*ecute acea o&liga'ie /n locul de&itorului. )4*:n msura /n care %lata sumelor re%rezent>nd im%ozite+ ta*e+ contri&u'ii i alte )enituri ale &ugetului general consolidat se constat c a fost fr temei legal+ cel care a fcut astfel %lata are dre%tul la restituirea sumei res%ecti)e.
1. 2ecizia ,.,.3. nr. 82452009+ M. 6f. nr. 1020 din 21 decem&rie 20091 2. 2ecizia :.,.,.;. nr. 212252007+ s.c.a.f. =Sume %erce%ute /n &aza unui act normati) declarat neconstitu'ional.1 8. 2ecizia :.,.,.;. nr. 17<52010+ s.c.a.f. =3a%orturi (uridice fiscale deri)ate din ra%orturile sta&ilite /n cursul %rocesului %enal.. 1. :n doctrin+ a fost criticat modul defectuos de redactare a te*tului %rin corelare cu art. 19 ,od %rocedur fiscal =2. 2ascalu+ ,. Ale*andru C o%. cit.+ %. 7<-91.. 2. ,rean'ele fiscale =care /nlocuiesc termenul de crean'e &ugetare din reglementarea anterioar. re%rezint+ de fa%t+ sumele de %lat la &ugetul general consolidat al statului =im%ozite+ ta*e+ contri&u'ii i alte sume datorate.. Acestea se /m%art /n crean'e fiscale %rinci%ale =im%ozite+ ta*e+ contri&u'ii. i crean'e fiscale accesorii =ma(orri de /nt>rziere.. 3egimul crean'elor fiscale este detaliat ulterior /n ,odul de %rocedur fiscal =Gitlul ID i Gitlul IDDD.. &&& ci%es%e mai depar%e )'-3* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 22: $bli!a iile fiscale $rin o&liga'ii fiscale+ /n sensul %rezentului cod+ se /n'elege0 a*o&liga'ia de a declara &unurile i )eniturile im%oza&ile sau+ du% caz+ im%ozitele+ ta*ele+ contri&u'iile i alte sume datorate &ugetului general consolidat1 b*o&liga'ia de a calcula i de a /nregistra /n e)iden'ele conta&ile i fiscale im%ozitele+ ta*ele+ contri&u'iile i alte sume datorate &ugetului general consolidat1 c*o&liga'ia de a %lti la termenele legale im%ozitele+ ta*ele+ contri&u'iile i alte sume datorate &ugetului general consolidat1 d*o&liga'ia de a %lti do&>nzi+ %enalit'i de /nt>rziere sau ma(orri de /nt>rziere+ du% caz+ aferente im%ozitelor+ ta*elor+ contri&u'iilor i altor sume datorate &ugetului general consolidat+ denumite o&liga'ii de %lat accesorii1
(la data 01- ul-2010 Art" 22# litera *" din titlul $$# capitolul $ modificat de Art" $# punctul 4" din Ordonanta urgenta 39/2010 )

e*o&liga'ia de a calcula+ de a re'ine i de a /nregistra /n e)iden'ele conta&ile i de %lat+ la termenele legale+ im%ozitele i contri&u'iile care se realizeaz %rin sto%a( la surs1 f*orice alte o&liga'ii care re)in contri&ua&ililor+ %ersoane fizice sau (uridice+ /n a%licarea legilor fiscale.
1. 6&liga'iile fiscale enumerate la art. 22 re%rezint+ %ractic+ o&iectul ra%orturilor de dre%t %rocedural fiscal din %ers%ecti)a contri&ua&ililor =asieta im%ozitelor+ ta*elor i contri&u'iilor.. Astfel+ sunt

men'ionate ca /ndatoriri ale contri&ua&ililor0 a. declararea &unurilor i )eniturilor im%oza&ile sau a crean'elor fiscale1 &. calculul i /nregistrarea crean'elor fiscale /n e)iden'ele conta&ile i fiscale %ro%rii+ inclusi) a celor re'inute la surs1 c. %lata+ la termen+ a crean'elor fiscale declarate sau sta&ilite de organele fiscale1 d. alte o&liga'ii de natur fiscal+ inclusi) actualizarea )ectorului fiscal+ 'inerea e)iden'ei conta&ile i fiscale %re)zut de lege. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 23: 6a1%erea crean elor 1i obli!a iilor fiscale )'*2ac legea nu %re)ede altfel+ dre%tul de crean' fiscal i o&liga'ia fiscal corelati) se nasc /n momentul /n care+ %otri)it legii+ se constituie &aza de im%unere care le genereaz. )2*$otri)it alin. =1. se na te dre%tul organului fiscal de a sta&ili i a determina o&liga'ia fiscal datorat.
1. 2ecizia ,.,.3. nr. 19845200<+ M. 6f. nr. 44 din 20 ianuarie 20101 2. 2ecizia ,.S.;. nr. 18<751<<9 =2is%ari'ia &unurilor aflate la ter'i nu e*clude res%onsa&ilitatea fiscal a %ro%rietarului mrfii.. 1. Art. 28 are un rol inter%retati) i sta&ile te regula conform creia na terea dre%tului de crean' fiscal = i a o&liga'iilor corelati)e. are loc la momentul /n care se constituie &aza de im%unere. 2e e*em%lu+ /n cazul salariilor+ o&liga'iile fiscale iau na tere la data la care se datoreaz dre%turile salariale. Gotu i+ %entru ma(oritatea crean'elor fiscale+ e*ist %re)ederi legale s%ecifice care sta&ilesc momentul /n care iau na tere o&liga'iile fiscale =de e*em%lu+ %re)ederile %ri)ind e*igi&ilitatea GIA din ,odul fiscal.. 2. :n legisla'ia de ins%ira'ie comunitar+ na terea crean'elor i o&liga'iilor fiscale este descris %rin termeni distinc'i0 fa%t generator+ e*igi&ilitatea ta*ei =sau a %l'ii ta*ei. C a se )edea i Gitlul ID i Gitlul IDD din ,odul fiscal. &&& ci%es%e mai depar%e )'-3* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 24: (%in!erea crean elor fiscale ,rean'ele fiscale se sting %rin /ncasare+ com%ensare+ e*ecutare silit+ scutire+ anulare+ %rescri%'ie i %rin alte modalit'i %re)zute de lege.
1. Art. 24 enumer+ de %rinci%iu+ modalit'i de stingere a crean'elor fiscale+ incluz>nd0 a. /ncasarea =%lata.1 &. com%ensarea1 c. e*ecutarea silit1 d. scutirea1 e. anularea1 f. %rescri%'ia1 g. alte modalit'i %re)zute de lege =de e*em%lu+ darea /n %lat C art. 147 ,od %rocedur fiscal sau cesiunea crean'elor C art. 147 1.. 2. :n ,odul )amal comunitar+ e*ist denumiri s%ecifice %entru modalit'ile de stingere men'ionate mai sus =de e*em%lu+ remiterea datoriei )amale+ termen %reluat i /n noul ,od ci)il.. 1. ,odul )amal comunitar =3egulamentul ,@@52<185<2. i 3egulamentul )amal comunitar =3egulamentul ,@@524745<8.. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 24: Credi%orii 1i debi%orii )'*:n ra%orturile de dre%t material fiscal+ creditorii sunt %ersoanele titulare ale unor dre%turi de crean' fiscal %re)zute la art. 21+ iar de&itorii sunt acele %ersoane care+ %otri)it legii+ au o&liga'ia corelati) de %lat a acestor dre%turi. )2*:n cazul /n care o&liga'ia de %lat nu a fost /nde%linit de de&itor+ de&itori de)in+ /n condi'iile legii+ urmtorii0 a*mo tenitorul care a acce%tat succesiunea contri&ua&ilului de&itor1 b*cel care %reia+ /n tot sau /n %arte+ dre%turile i o&liga'iile de&itorului su%us di)izrii+ fuziunii ori reorganizrii (udiciare+ du% caz1 c*%ersoana creia i s-a sta&ilit rs%underea /n conformitate cu %re)ederile legale referitoare la faliment1 d*%ersoana care / i asum o&liga'ia de %lat a de&itorului+ %rintr-un anga(ament de %lat sau %rintr-un alt act /ncheiat /n form autentic+ cu asigurarea unei garan'ii reale la ni)elul o&liga'iei de %lat1 e*%ersoana (uridic+ %entru o&liga'iile fiscale datorate de sediile secundare ale acesteia1 f*alte %ersoane+ /n condi'iile legii.
1. ,reditorii sunt+ de regul+ statul =re%rezentat+ %otri)it legii+ de Ministerul Finan'elor $u&lice+ res%ecti) de Agen'ia Fa'ional de Administrare Fiscal. sau autorit'ile administra'iei locale. 2e&itorii sunt acele %ersoane care au o&liga'ia corelati) de %lat =stingere. a crean'ei fiscale. 6&liga'ia de %lat a de&itorului este %reluat de succesorii acestuia sau alte %ersoane care i-au asumat %lata crean'ei+ cum sunt0 a. mo tenitorul care a acce%tat succesiunea contri&ua&ilului de&itor =%ersoan fizic.1 &. succesorul %ersoanei (uridice dizol)ate ca urmare a di)izrii+ fuziunii sau reorganizrii (udiciare+ du% caz1 c. fide(usorul =%ersoana care / i asum o&liga'ia de %lat.1 d. %ersoana creia i s-a sta&ilit rs%underea /n conformitate cu %re)ederile legale %ri)ind falimentul =insol)en'a.. 2. 2in %unct de )edere (uridic+ sediul secundar nu are %ersonalitate distinct de %ersoana care l-a /nfiin'at. Acest as%ect %rezint o im%ortan' %ractic deose&it /n cazul sediilor %ermanente ale %ersoanelor fizice sau (uridice nerezidente. &&& ci%es%e mai depar%e )'-2* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 27: #l%i%orul )'*$ltitor ai o&liga'iei fiscale este de&itorul sau %ersoana care /n numele de&itorului+ conform legii+ are o&liga'ia de a %lti sau de a re'ine i de a %lti+ du% caz+ im%ozite+ ta*e+ contri&u'ii+ amenzi i alte sume datorate &ugetului general consolidat.
(la data 01- an-2011 Art" 2%# alin" (2) din titlul $$# capitolul $ modificat de Art" $&# punctul 1" din ) (la data 02-)e'-2011 Art" 2%# alin" (2) din titlul $$# capitolul $ a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 232/2011 )

)2*$entru contri&ua&ilii care au sedii secundare+ %ltitor de o&liga'ii fiscale este contri&ua&ilul+ cu e*ce%'ia im%ozitului %e )enitul din salarii+ %entru care %ltitor de im%ozit este sediul secundar o&ligat+ %otri)it legii+ s se /nregistreze fiscal ca %ltitor de salarii i de )enituri asimilate salariilor.
(la data 24- un-2011 Art" 2%# alin" (2) din titlul $$# capitolul $ modificat de Art" 1# punctul 1" din Legea 12 /2011 )

)3*,ontri&ua&ilii %re)zu'i la alin. =2. au o&liga'ia de a declara+ /n numele sediilor secundare /nregistrate fiscal+ im%ozitul %e )enitul din salarii datorat+ %otri)it legii+ de acestea.
(la data 24- un-2011 Art" 2%# alin" (2) din titlul $$# capitolul $ completat de Art" 1# punctul 1" din Legea 12 /2011 )

)4*:n cazul contri&ua&ililor nereziden'i care desf oar acti)it'i %e teritoriul 3om>niei %rin mai multe sedii %ermanente+ o&liga'ia %re)zut la alin. =8. se /nde%line te %rin sediul %ermanent desemnat %otri)it titlului DD

din

Codul

fiscal.

(la data 01- ul-2013 Art" 2%# alin" (3) din titlul $$# capitolul $ completat de Art" $# punctul 37" din Legea 1 8/2013 )
1. 2ecizia :.,.,.;. nr. 849252007+ s.c.a. =6&liga'ia de calcul i %lat a im%ozitului %e salarii.. 1. Germenul de J%ltitorK include+ %e l>ng de&itor+ i %ersoana care are o&liga'ia de a %lti =sau de a re'ine i %lti. crean'a fiscal. :n su&sidiar+ %ltitorul tre&uie s /nde%lineasc i celelalte o&liga'ii fiscale =/nregistrare+ declarare etc... DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 28: Rspunderea solidar


(la data 04-)e'-2014 Art" 27 din titlul $$# capitolul $ a se vedea referinte de aplicare din ane/a 1 din Ordinul 127/2014 )

)'*3s%und solidar cu de&itorul urmtoarele %ersoane0 a*asocia'ii din asocierile fr %ersonalitate (uridic+ inclusi) mem&rii /ntre%rinderilor familiale+ %entru o&liga'iile fiscale datorate de acestea+ /n condi'iile %re)zute la art. 20+ alturi de re%rezentan'ii legali care+ cu rea-credin'+ au determinat nedeclararea i5sau neachitarea o&liga'iilor fiscale la scaden'1
(la data 04-)e'-2014 Art" 27# alin" (1)# litera A" din titlul $$# capitolul $ a se vedea referinte de aplicare din ane/a 2 din Ordinul 127/2014 )

b*ter'ii %o%ri'i+ /n situa'iile %re)zute la art. '4; alin& );*, )'0*, )'2* 1i )'4* + /n limita sumelor sustrase indis%oni&ilizrii.
(la data 04-)e'-2014 Art" 27# alin" (1)# litera ." din titlul $$# capitolul $ a se vedea referinte de aplicare din ane/a 3 din Ordinul 127/2014 )

c*re%rezentantul legal al contri&ua&ilului care+ cu rea-credin'+ declar &ncii+ %otri)it art. 14< alin. =12. lit. a.+ c nu de'ine alte dis%oni&ilit'i &ne ti.
(la data 02-)e'-2012 Art" 27# alin" (1)# litera ." din titlul $$# capitolul $ completat de Art" $# punctul 1" din Ordonanta 2/2012 ) (la data 04-)e'-2014 Art" 27# alin" (1)# litera 0" din titlul $$# capitolul $ a se vedea referinte de aplicare din ane/a 3 din Ordinul 127/2014 )

)2*$entru o&liga'iile de %lat restante ale de&itorului declarat insol)a&il+ /n condi'iile %rezentului cod+ rs%und solidar cu acesta urmtoarele %ersoane0
(la data 04-)e'-2014 Art" 27# alin" (2) din titlul $$# capitolul $ a se vedea referinte de aplicare din ane/a 2 din Ordinul 127/2014 )

a*%ersoanele fizice sau (uridice care+ anterior datei declarrii insol)a&ilit'ii+ cu rea-credin'+ au do&>ndit /n orice mod acti)e de la de&itorii care i-au %ro)ocat astfel insol)a&ilitatea1 b*administratorii+ asocia'ii+ ac'ionarii i orice alte %ersoane care au %ro)ocat insol)a&ilitatea %ersoanei (uridice de&itoare %rin /nstrinarea sau ascunderea+ cu rea-credin'+ su& orice form+ a acti)elor de&itorului1 c*administratorii care+ /n %erioada e*ercitrii mandatului+ cu rea-credin'+ nu i-au /nde%linit o&liga'ia legal de a cere instan'ei com%etente deschiderea %rocedurii insol)en'ei+ %entru o&liga'iile fiscale aferente %erioadei res%ecti)e i rmase neachitate la data declarrii strii de insol)a&ilitate1 d*administratorii sau orice alte %ersoane care+ cu rea-credin'+ au determinat nedeclararea i5sau neachitarea la scaden' a o&liga'iilor fiscale1 e*administratorii sau orice alte %ersoane care+ cu rea-credin'+ au determinat restituirea sau ram&ursarea unor sume de &ani de la &ugetul general consolidat fr ca acestea s fie cu)enite de&itorului. )3*$ersoana (uridic rs%unde solidar cu de&itorul declarat insol)a&il /n condi'iile %rezentului cod sau declarat insol)ent dac+ directori indirect+ controleaz+ este controlat sau se afl su& control comun cu de&itorul i dac este /nde%linit cel %u'in una dintre urmtoarele condi'ii0
(la data 04-)e'-2014 Art" 27# alin" (3) din titlul $$# capitolul $ a se vedea referinte de aplicare din ane/a 2 din Ordinul 127/2014 )

a*do&>nde te+ cu orice titlu+ dre%tul de %ro%rietate asu%ra unor acti)e cor%orale de la de&itor+ iar )aloarea conta&il a acestor acti)e re%rezint cel %u'in (umtate din )aloarea conta&il a tuturor acti)elor cor%orale ale do&>nditorului1 b*are sau a a)ut ra%orturi comerciale contractuale cu clien'ii i5sau cu furnizorii+ al'ii dec>t cei de utilit'i+ care au a)ut sau au ra%orturi contractuale cu de&itorul /n %ro%or'ie de cel %u'in (umtate din totalul )aloric al tranzac'iilor1 c*are sau a a)ut ra%orturi de munc sau ci)ile de %restri de ser)icii cu cel %u'in (umtate dintre anga(a'ii sau %restatorii de ser)icii ai de&itorului. )4*:n /n'elesul alin. =8.+ termenii i e*%resiile de mai (os au urmtoarele semnifica'ii0 a*control - ma(oritatea dre%turilor de )ot+ fie /n adunarea general a asocia'ilor unei societ'i comerciale ori a unei asocia'ii sau funda'ii+ fie /n consiliul de administra'ie al unei societ'i comerciale ori consiliul director al unei asocia'ii sau funda'ii1 b*control indirect - acti)itatea %rin care o %ersoan e*ercit controlul %rin una sau mai multe %ersoane.
(la data 23- un-2010 Art" 27 din titlul $$# capitolul $ modificat de Art" 1$# punctul 1" din Ordonanta urgenta 54/2010 )
1. 2ecizia ,.,.3. nr. 82752008+ M. 6f. nr. 844 din 7 mai 20081 2. 2ecizia ,.,.3. nr. 4<052008+ M. 6f. nr. 784 din 7 august 20081 8. 2ecizia ,.,.3. nr. 12<452008+ M. 6f. nr. 899 din 22 decem&rie 20081 4. 2ecizia ,.,.3. nr. 7<5200<+ M. 6f. nr. <8 din 18 fe&ruarie 200<1 7. 2ecizia ,.,.3. nr. 78<5200<+ M. 6f. nr. 874 din 24 mai 200<1 9. 2ecizia ,.,.3. nr. 1112 5200<+ M. 6f. nr. 994 din 9 octom&rie 200<1 4. 2ecizia ,.,.3. nr. 10<<5200<+ M. 6f. nr. 974 din 2 octom&rie 200<1 8. 2ecizia ,.,.3. nr. 18745200<+ M. 6f. nr. 872 din < decem&rie 200<1 <. 2ecizia ,.,.3. nr. 11852010+ M. 6f. nr. 14< din 8 martie 20101 10. 2ecizia ,.,.3. nr. 88052010+ M. 6f. nr. 882 din 1< mai 20101 11. 2ecizia :,,;+ s.c.a.f. nr. 82045200< =3s%undere solidar. $re-e*istenta insol)a&ilit'ii.1 12. 2ecizia :,,;+ s.c.a.f. nr. 10405200< =3s%underea solidar a %ersoanei (uridice. ,ondi'ii.1 18. 2ecizia D,,;+ s.c.a.f. nr. 71<52010 =3s%undere solidar.. &&& ci%es%e mai depar%e )'-'* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 29: Dispozi ii speciale pri.ind s%abilirea rspunderii


(la data 04-)e'-2014 Art" 28 din titlul $$# capitolul $ a se vedea referinte de aplicare din ane/a 1 din Ordinul 127/2014 )

)'*3s%underea %ersoanelor %re)zute la art. 24 se )a sta&ili %otri)it dis%ozi'iilor %rezentului articol. )2*:n sco%ul %re)zut la alin. =1. organul fiscal )a /ntocmi o decizie /n care )or fi artate moti)ele de fa%t i de dre%t %entru care este anga(at rs%underea %ersoanei /n cauz. 2ecizia se )a su%une s%re a%ro&are conducerii organului fiscal. )3*2ecizia a%ro&at %otri)it alin. =2. constituie titlu de crean' %ri)ind o&liga'ia la %lat a %ersoanei rs%unztoare %otri)it art. 24 i )a cu%rinde+ %e l>ng elementele %re)zute la art. 48 alin. =2.+ i urmtoarele0 a*codul de identificare fiscal a %ersoanei rs%unztoare+ o&ligat la %lata o&liga'iei de&itorului %rinci%al+ %recum i orice alte date de identificare1 b*numele i %renumele sau denumirea de&itorului %rinci%al1 codul de identificare fiscal1 domiciliul sau sediul acestuia+ %recum i orice alte date de identificare1 c*cuantumul i natura sumelor datorate1 d*termenul /n care %ersoana rs%unztoare tre&uie s %lteasc o&liga'ia de&itorului %rinci%al1 e*temeiul legal i moti)ele /n fa%t ale anga(rii rs%underii. )4*3s%underea )a fi sta&ilit at>t %entru o&liga'ia fiscal %rinci%al+ c>t i %entru accesoriile acesteia. )4*Gitlul de crean' %re)zut la alin. =8. se comunic %ersoanei o&ligate la %lat. 2is%ozi'iile art. 111 alin. =2. sunt a%lica&ile /n mod cores%unztor.
(la data 17-!ep-2011 Art" 28# alin" (5) din titlul $$# capitolul $ modificat de Art" $# punctul 5" din Ordonanta 29/2011 )

)7*Gitlul de crean' comunicat %otri)it alin. =7. %oate fi atacat /n condi'iile legii.
1. 2ecizia ,.,.3. nr. 12<452008+ M. 6f. nr. 899 din 22 decem&rie 20081 2. 2ecizia ,.,.3. nr. 78<5200<+ M. 6f. nr. 874 din 24 mai 200<1 8. 2ecizia ,.,.3. nr. 18745200<+ M. 6f. nr. 872 din < decem&rie 200<. 1. 3s%underea solidar este anga(at %rin decizie emis de ctre organul fiscal com%etent. Aceasta constituie titlu de crean'+ act administrati) fiscal care %oate fi atacat /n instan' %otri)it Begii contenciosului administrati) =Begea nr. 77452008.. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 2;: Drep%urile 1i obli!a iile succesorilor )'*2re%turile i o&liga'iile din ra%ortul (uridic fiscal trec asu%ra succesorilor de&itorului /n condi'iile dre%tului comun. )2*2is%ozi'iile alin. =1. nu sunt a%lica&ile /n cazul o&liga'iei de %lat a sumelor ce re%rezint amenzi a%licate+ %otri)it legii+ de&itorului %ersoan fizic. "r%& 30: Dispozi ii pri.ind cesiunea crean elor fiscale ale con%ribuabililor
(la data 20- ul-2004 Art" 30 din titlul $$# capitolul $ reglementat de partea 7(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*,rean'ele %rinci%ale sau accesorii %ri)ind dre%turi de ram&ursare sau de restituire ale contri&ua&ililor+ %recum i sumele afectate garantrii e*ecutrii unei o&liga'ii fiscale %ot fi cesionate numai du% sta&ilirea lor %otri)it legii. )2*,esiunea %roduce efecte fa' de organul fiscal com%etent numai de la data la care aceasta i-a fost notificat. )3*2esfiin'area cesiunii sau constatarea nulit'ii acesteia ulterior stingerii o&liga'iei fiscale nu este o%oza&il organului fiscal.
pre.ederi din par%ea 85' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& 30 din %i%lul II, capi%olul I 80.1. ,esiunea de crean' tre&uie s /nde%lineasc cerin'ele de )aliditate din dre%tul comun. $l'ile efectuate /ntre organul fiscal i contri&ua&ilul cedent %>n la notificarea cesiunii sunt )ala&ile. 80.2. 2in momentul notificrii cesiunii+ crean'a fiscal se transfer ctre cesionar cu toate dre%turile %e care i le conferea cedentului+ inclusi) accesoriile acesteia+ /n condi'iile legii. ,esionarul de)ine creditor %entru )aloarea crean'ei /nscris /n actul de cesiune+ indiferent de %re'ul %e care l-a %ltit i chiar dac cesiunea s-a fcut cu titlu gratuit. 80.8. :n cazul /n care organul fiscal constat c aceea i crean' fiscal a fost cesionat mai multor cesionari+ cesionarul care a notificat %rimul organul fiscal )a de)eni creditor al crean'ei cesionate.

C"#IT$LUL II: Domiciliul fiscal


"r%& 3': Domiciliul fiscal
(la data 20- ul-2004 Art" 31 din titlul $$# capitolul $$ reglementat de partea 8(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*:n cazul crean'elor fiscale administrate de Ministerul @conomiei i Finan'elor %rin Agen'ia Fa'ional de Administrare Fiscal+ %rin domiciliu fiscal se /n'elege0 a*%entru %ersoanele fizice+ adresa unde / i au domiciliul+ %otri)it legii+ sau adresa unde locuiesc efecti)+ /n cazul /n care aceasta este diferit de domiciliu1 b*%entru %ersoanele fizice care desf oar acti)it'i economice /n mod inde%endent sau e*ercit %rofesii li&ere+ sediul acti)it'ii sau locul unde se desf oar efecti) acti)itatea %rinci%al1 c*%entru %ersoanele (uridice+ sediul social sau locul unde se e*ercit gestiunea administrati) i conducerea efecti) a afacerilor+ /n cazul /n care acestea nu se realizeaz la sediul social declarat1 d*%entru asocierile i alte entit'i fr %ersonalitate (uridic+ sediul acestora sau locul unde se desf oar efecti) acti)itatea %rinci%al. )2*$rin adresa unde locuiesc efecti)+ /n sensul alin. =1. lit. a.+ se /n'elege adresa locuin'ei %e care o %ersoan o folose te /n mod continuu %este 188 de zile /ntr-un an calendaristic+ /ntreru%erile de scurt durat nefiind luate /n considerare. 2ac ederea are un sco% e*clusi) de )izit+ concediu+ tratament sau alte sco%uri %articulare asemntoare i nu de% e te %erioada unui an+ nu se consider adresa unde locuiesc efecti). )3*:n situa'ia /n care domiciliul fiscal nu se %oate sta&ili %otri)it alin. =1. lit. c. i d.+ domiciliul fiscal este locul /n care se afl ma(oritatea acti)elor.

)3'*2omiciliul fiscal definit %otri)it alin. =1. ori =8. se /nregistreaz la organul fiscal /n toate cazurile /n care acesta este diferit de domiciliul sau de sediul social %rin de%unerea unei cereri de modificare a domiciliului fiscal+ /nso'it de acte do)editoare ale informa'iilor cu%rinse /n aceasta. )32*,ererea se de%une la organul fiscal /n a crui raz teritorial urmeaz a se sta&ili domiciliul fiscal. ,ererea se solu'ioneaz de organul fiscal+ /n termen de 17 zile lucrtoare de la data de%unerii acesteia+ %rin emiterea deciziei de modificare a domiciliului fiscal care se comunic contri&ua&ilului %otri)it art. 44. )33*6rganul fiscal emite din oficiu decizia de modificare a domiciliului fiscal ori de c>te ori constat c domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social+ iar contri&ua&ilul nu a de%us cerere de modificare a domiciliului fiscal. )34*2ata schim&rii domiciliului fiscal este data comunicrii deciziei de modificare a domiciliului fiscal.
(la data 02-)e'-2012 Art" 31# alin" (3) din titlul $$# capitolul $$ completat de Art" $# punctul 2" din Ordonanta 2/2012 )

)4*:n cazul celorlalte crean'e fiscale ale &ugetului general consolidat+ %rin domiciliu fiscal se /n'elege domiciliul reglementat %otri)it dre%tului comun sau sediul social /nregistrat %otri)it legii.
pre.ederi din par%ea 95' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& 3' din %i%lul II, capi%olul II 81.1. 2omiciliul fiscal se /nregistreaz la organul fiscal /n toate cazurile /n care acesta este diferit de domiciliul sau de sediul social. 81.2. :nregistrarea domiciliului fiscal+ %entru %ersoanele fizice+ se face %rin de%unerea unei cereri de /nregistrare a domiciliului fiscal+ /nso'it+ du% caz+ de urmtoarele documente0 a. co%ie de %e actul care face do)ada titlului /n temeiul cruia+ %otri)it legii+ %ersoana de'ine s%a'iul destinat domiciliului fiscal =calitatea de %ro%rietar+ chiria + uzufructuar i altele asemenea.1 &. co%ie de %e actul de identitate /n care a fost /nscris+ %otri)it legii s%eciale+ men'iunea de sta&ilire a domiciliului i a re edin'ei la care se solicit /nregistrarea domiciliului fiscal. 81.8. :n cazul %ersoanelor (uridice+ cererea de /nregistrare a domiciliului fiscal )a fi /nso'it de co%ii de %e actele care fac do)ada de'inerii legale a s%a'iului %entru domiciliul fiscal. 81.4. ,o%iile de %e documente )or fi certificate %e fiecare %agin de organul fiscal com%etent+ %entru conformitate cu originalul. 81.7. ,ererea se de%une la organul fiscal /n a crui raz teritorial urmeaz a se sta&ili domiciliul fiscal. 81.9. Ba %rimirea cererii+ aceasta )a fi transmis de /ndat de ctre organul fiscal %re)zut la %ct. 81.7 ctre organul fiscal /n a crui raz teritorial contri&ua&ilul a a)ut ultimul domiciliu fiscal+ /n )ederea /ntocmirii formalit'ilor de transfer al dosarului fiscal. 81.4. 2osarul fiscal se transmite /n termen de cel mult 80 de zile de la %rimirea cererii i )a fi /nso'it de certificatul de atestare fiscal+ %recum i de fi a de e)iden' %e %ltitor. 81.8. Ba %rimirea dosarului fiscal+ organul fiscal /n a crui raz teritorial se afl noul domiciliu fiscal )a emite de /ndat decizia de /nregistrare a noului domiciliu fiscal+ care se )a comunica contri&ua&ilului %otri)it art. 48 din ,odul de %rocedur fiscal. 81.<. :nregistrarea /n registrul contri&ua&ililor de la noul organ fiscal+ %recum i scoaterea din registrul contri&ua&ililor de la )echiul organ fiscal se o%ereaz cu data comunicrii deciziei %re)zute la %ct. 81.8. $>n la data la care s-au o%erat modificrile /n registrul contri&ua&ililor+ com%eten'a %entru solu'ionarea oricrei %ro&leme %ri)ind administrarea re)ine organului fiscal de la )echiul domiciliu fiscal. 1. 2omiciliul fiscal %oate fi+ teoretic+ diferit de sediul social =/n cazul %ersoanelor (uridice. sau de domiciliul %ersoanei fizice. :n %ractic+ este recomanda&il ca sediul social i domiciliul fiscal s coincid =a se )edea condi'iile de declarare a contri&ua&ililor inacti)i.. 2. 6dat cu intrarea /n )igoare a 6rdonan'ei de urgen' a Eu)ernului nr. 7452010 a fost introdus o %rocedur s%ecial de /nregistrare a sediului social la organele fiscale+ detaliat de 6$AFAF nr. 211252010. 1. 6$AFAF nr. 72952004 %ri)ind %rocedura de modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contri&ua&ilului+ %u&licat /n M. 6f. nr. 847 din 17 se%tem&rie 20041 2. 6MF$ nr. 184952009 %ri)ind a%ro&area $rocedurii de atri&uire a codului de /nregistrare fiscal %entru %ersoanele fizice care desf oar acti)it'i economice /n mod inde%endent sau e*ercit %rofesii li&ere+ a $rocedurii de modificare a domiciliului fiscal %entru asocierile i alte entit'i fr %ersonalitate (uridic+ %recum i a modelului unor formulare+ %u&licat /n M. 6f. nr. 444 din 81 august 20091 &&& ci%es%e mai depar%e )'-2* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

TITLUL III: Dispozi ii procedurale !enerale


(la data 15-)e'-2007 titlul $$$ a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 185/2007 )

C"#IT$LUL I: Compe%en a or!anului fiscal


"r%& 32: Compe%en a !eneral
(la data 20- ul-2004 Art" 32 din titlul $$$# capitolul $ reglementat de partea -(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*6rganele fiscale au com%eten' general %ri)ind administrarea crean'elor fiscale+ e*ercitarea controlului i emiterea normelor de a%licare a %re)ederilor legale /n materie fiscal. )2*:n cazul im%ozitului %e )enit i al contri&u'iilor sociale+ %rin hotr>re a Eu)ernului se %oate sta&ili alt com%eten' s%ecial de administrare.
(la data 24- un-2011 Art" 32# alin" (2) din titlul $$$# capitolul $ modificat de Art" 1# punctul 1" din Legea 12 /2011 )

)3*Dm%ozitele+ ta*ele i alte sume care se datoreaz+ %otri)it legii+ /n )am sunt administrate de ctre organele )amale. )4*Asisten'a i /ndrumarea contri&ua&ililor %ri)ind a%licarea unitar a %re)ederilor legisla'iei %ri)ind im%ozitele+ ta*ele+ contri&u'iile sociale i alte )enituri &ugetare administrate de Agen'ia Fa'ional de Administrare Fiscal se realizeaz de ctre aceasta i de unit'ile sale su&ordonate+ conform %rocedurii sta&ilite %rin ordin al %re edintelui Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal.
(la data 03-+ar-2008 Art" 32 din titlul $$$# capitolul $ completat de Art" $# punctul 2" din Ordonanta urgenta 19/2008 )
pre.ederi din par%ea ;5' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& 32 din %i%lul III, capi%olul I 82.1. Ministerul Finan'elor $u&lice+ %rin Agen'ia Fa'ional de Administrare Fiscal+ i unit'ile sale teritoriale au com%eten' general /n ceea ce %ri)e te administrarea+ e*ercitarea controlului i emiterea normelor de a%licare cu %ri)ire la crean'ele fiscale ce se cu)in &ugetului general consolidat+ care+ %otri)it legii+ sunt date /n com%eten'a lor de administrare. :n sco%ul administrrii unitare a acestor crean'e+ %re edintele Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal emite instruc'iuni /n condi'iile legii. 82.2. ?nit'ile administrati)-teritoriale au com%eten' general /n ceea ce %ri)e te administrarea crean'elor fiscale care+ %otri)it legii+ sunt date /n com%eten'a lor de administrare. 1. 2ecizia :.,.,.;.+ s.c.a.f. nr. 74815200< =,om%etenta material. 3ecu%erarea a(utorului de stat nelegal.. 1. :n doctrin+ s-a sus'inut c sta&ilirea com%eten'ei de administrare a marilor contri&ua&ili are la &az criteriul com%eten'ei materiale a organelor fiscale =2. 2asclu+ ,. Ale*andru C o%. cit.+ %. 100C101.. 1. 6$AFAF nr. 142<52004 %entru a%ro&area com%eten'ei de administrare a unor categorii de contri&ua&ili de ctre 2irec'ia Eeneral a Finan'elor $u&lice a Munici%iului Aucure ti+ %u&licat /n M. 6f. nr. 9<1 din 11 octom&rie 20041 2. 6$AFAF nr. 208<52004 %entru a%ro&area $rocedurii de administrare a misiunilor di%lomatice+ oficiilor consulare+ re%rezentan'elor organiza'iilor interna'ionale i intergu)ernamentale acreditate /n 3om>nia+ %recum i a re%rezentan'elor %ersoanelor (uridice strine+ care / i au sediul sau / i desf oar acti)itatea %e teritoriul munici%iului Aucure ti+ /n )ederea a%licrii 6rdinului %re edintelui Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal nr. 1.42<52004 %entru a%ro&area com%eten'ei de administrare a unor categorii de contri&ua&ili de ctre 2irec'ia Eeneral a Finan'elor $u&lice a Munici%iului Aucure ti+ %u&licat /n M. 6f. nr. 482 din 80 octom&rie 20041 &&& ci%es%e mai depar%e )'-'* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 33: Compe%en a %eri%orial


(la data 0%-+ar-2007 Art" 33# alin" (1) din titlul $$$# capitolul $ a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2 /2007 )

)'*$entru administrarea im%ozitelor+ ta*elor+ contri&u'iilor i a altor sume datorate &ugetului general consolidat+ com%eten'a re)ine acelui organ fiscal+ (ude'ean+ local sau al munici%iului Aucure ti+ sta&ilit %rin ordin al %re edintelui Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal+ /n a crui raz teritorial se afl domiciliul fiscal al contri&ua&ilului sau al %ltitorului de )enit+ /n cazul im%ozitelor i contri&u'iilor realizate %rin sto%a(

la

surs+

/n

condi'iile

legii.

(la data 03-!ep-2007 Art" 33# alin" (1) din titlul $$$# capitolul $ modificat de Art" $# punctul 4" din sectiunea 1 din Ordonanta 47/2007 ) (la data 08-*ec-2010 Art" 33# alin" (1) din titlul $$$# capitolul $ a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2731/2010 ) (la data 28- un-2011 Art" 33# alin" (1) din titlul $$$# capitolul $ a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2224/2011 ) (la data 01- an-2014 Art" 33# alin" (1) din titlul $$$# capitolul $ a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 3582/2013 )

)2*:n cazul contri&ua&ililor nereziden'i care desf oar acti)it'i %e teritoriul 3om>niei %rin unul sau mai multe sedii %ermanente+ com%eten'a re)ine organului fiscal %e a crui raz teritorial se afl situat sediul %ermanent desemnat %otri)it titlului DD din Codul fiscal. :n cazul /nregistrrii fiscale declara'ia de /nregistrare fiscal se de%une la organul fiscal /n raza cruia se afl sediul %ermanent ce urmeaz a fi desemnat.
(la data 01- ul-2013 Art" 33# alin" (2) din titlul $$$# capitolul $ modificat de Art" $# punctul 37" din Legea 1 8/2013 )

)3*$entru administrarea de ctre organele fiscale din su&ordinea Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal a crean'elor fiscale datorate de marii contri&ua&ili+ inclusi) de sediile secundare ale acestora+ com%eten'a %oate fi sta&ilit /n sarcina altor organe fiscale dec>t cele %re)zute la alin. =1.+ %rin ordin al %re edintelui Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal.
(la data 03-!ep-2007 Art" 33# alin" (3) din titlul $$$# capitolul $ modificat de Art" $# punctul 4" din sectiunea 1 din Ordonanta 47/2007 ) (la data 08-*ec-2010 Art" 33# alin" (3) din titlul $$$# capitolul $ a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2730/2010 ) (la data 01- an-2014 Art" 33# alin" (3) din titlul $$$# capitolul $ a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 3581/2013 )
1. ,om%eten'a teritorial are la &az criteriul domiciliului fiscal al contri&ua&ililor sau+ du% caz+ al %ltitorului de )enit =%entru im%ozite cu re'inere la surs.. 2. :n doctrin+ s-a sus'inut ideea nulit'ii actelor administrati)e emise de un organ fiscal necom%etent+ %rin a%licarea regulilor generale din ,odul de %rocedur ci)il =2. 2asclu+ ,. Ale*andru C o%. cit.+ %. 117.. 1. 6$AFAF nr. 222452011 %entru a%ro&area com%eten'ei teritoriale de administrare+ %u&licat /n M. 6f. nr. 470 din 28 iunie 2011. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 34: Compe%en a 2n cazul sediilor secundare


(la data 20- ul-2004 Art" 34 din titlul $$$# capitolul $ reglementat de partea 10(1 din Norme Metodologice din 2004 ) (la data 01- an-2011 Art" 34 din titlul $$$# capitolul $ modificat de Art" $&# punctul 2" din )

)'*:n cazul sediilor secundare /nregistrate fiscal+ %otri)it legii+ com%eten'a teritorial %entru administrarea im%ozitului %e )enitul din salarii datorat de acestea re)ine organului fiscal com%etent %entru administrarea o&liga'iilor datorate de contri&ua&ilul care le-a /nfiin'at. )2*,om%eten'a %entru /nregistrarea fiscal a sediilor secundare ca %ltitoare de salarii i )enituri asimilate salariilor+ %otri)it legii+ re)ine organului fiscal /n a crui raz teritorial se afl situate acestea.
(la data 24- un-2011 Art" 34 din titlul $$$# capitolul $ modificat de Art" 1# punctul 1" din Legea 12 /2011 )
pre.ederi din par%ea '05' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& 34 din %i%lul III, capi%olul I 84.1. :n cazul /n care %rin lege se sta&ilesc /n sarcina contri&ua&ililor o&liga'ii de %lat la sedii secundare+ inclusi) %entru o&liga'iile cone*e acestora+ cum ar fi o&liga'ii de declarare+ o&liga'ii de de%unere de documente+ cereri+ fi e fiscale+ %recum i orice alte o&liga'ii %re)zute de lege+ com%eten'a teritorial %entru administrarea acestor o&liga'ii a%ar'ine organului fiscal /n a crui raz teritorial se afl sediul secundar. 84.2. $entru im%ozitul %e )enitul din salarii+ datorat de sediul secundar+ /nregistrat ca %ltitor al o&liga'iei fiscale la alt organ fiscal teritorial dec>t al contri&ua&ilului %ersoan (uridic+ %ltitor este sediul secundar. $lata se face /n acest caz la unitatea teritorial a Grezoreriei Statului /n a crei raz se afl sediul secundar+ documentele de %lat cu%rinz>nd o&ligatoriu i urmtoarele informa'ii0 a. codul de identificare fiscal i denumirea %ersoanei (uridice1 &. codul de identificare fiscal al sediului secundar. 1. ?tilizarea termenului de Jsediu secundarK %oate conduce la confuzii /n %ractic. Astfel+ /n legisla'ia comercial+ %rin sediu secundar se /n'elege orice dezmem&rm>nt al %ersoanei (uridice+ indiferent de denumirea acesteia0 sucursal+ agen'ie+ re%rezentan' sau %unct de lucru. 2. Sediile secundare Jsta&ileK+ res%ecti)+ %unctele de lucru cu mai mult de cinci salaria'i+ tre&uiau /nregistrate la organul fiscal teritorial %entru a se %utea )ira o %arte din im%ozitul %e )enit la &ugetul local. Begea nu face distinc'ie /ntre sediile secundare ale %ersoanelor (uridice rom>ne i strine. 6 %ro&lem interesant %ri)e te ra%ortul dintre sediile %ermanente i sediile secundare. Sediile %ermanente sunt men'ionate la un alt articol =art. 88. dec>t sediile secundare+ com%eten'a re)enind organului fiscal /n care se realizeaz cea mai mare %arte a cifrei de afaceri+ /n tim% ce la sediile secundare+ com%eten'a re)ine organului fiscal /n a crui raz de com%eten' teritorial sunt situate. 2e i+ /n doctrin+ s-a /ncercat o a%ro%iere /ntre sediile %ermanente i cele secundare+ utilitatea acestui demers este discuta&il %rin %risma efectelor asu%ra regimului de im%unere a acestor dezmem&rminte. &&& ci%es%e mai depar%e )'-2* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 34: Compe%en a %eri%orial a compar%imen%elor de speciali%a%e ale au%ori% ilor adminis%ra iei publice locale ,om%artimentele de s%ecialitate ale autorit'ilor administra'iei %u&lice locale sunt com%etente %entru administrarea im%ozitelor+ ta*elor i altor sume datorate &ugetelor locale ale unit'ilor administrati)teritoriale sau+ du% caz+ ale su&di)iziunilor administrati)-teritoriale ale munici%iilor.
(la data 17-!ep-2011 Art" 35 din titlul $$$# capitolul $ modificat de Art" $# punctul %" din Ordonanta 29/2011 )
1. ,om%eten'a administrrii im%ozitelor i ta*elor locale re)ine administra'iilor %u&lice locale %e raza crora se afl &unurile sau ser)iciile su%use im%unerii =a se )edea i cazul s%ecial al ta*ei locale de %u&licitate.. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 34': Compe%en a pri.ind impozi%ul 1i con%ribu iile aferen%e .eni%urilor din ac%i.i% i a!ricole )'*$rin e*ce%'ie de la %re)ederile art. 88 i 87+ im%ozitul i contri&u'iile aferente )eniturilor din acti)it'i agricole+ datorate de %ersoanele fizice+ %otri)it legii+ se %ot achita /n numerar i la com%artimentele de s%ecialitate ale unit'ii administrati) - teritoriale cores%unztoare localit'ii /n care / i au domiciliul fiscal contri&ua&ilii unde nu e*ist o unitate teritorial a Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal+ dac /ntre unitatea administrati)-teritorial i Agen'ia Fa'ional de Administrare Fiscal s-a /ncheiat un %rotocol /n acest sco%. 2ata %l'ii este data %re)zut la art. 114 alin. =8. lit. a. inclusi) %entru sumele achitate eronat de ctre contri&ua&il %e alte ti%uri de o&liga'ii sau stinse eronat de ctre organele fiscale /n realizarea %rocedurii %re)zute la alin. =4.. )2*Sumele /ncasate %otri)it alin. =1. se de%un de ctre organele fiscale din cadrul unit'ilor administrati)teritoriale /n cont distinct de dis%oni&il+ /n termen de cel mult 7 zile lucrtoare de la /ncasare+ /m%reun cu

situa'ia %ri)ind sumele /ncasate care )a cu%rinde cel %u'in urmtoarele informa'ii0 numrul i data documentului %rin care s-a efectuat /ncasarea /n numerar+ ,?D5,F$ contri&ua&il+ denumire contri&ua&il+ ti%ul o&liga'iei achitate+ suma achitat. )3*Sumele de%use /n contul %re)zut la alin. =2. se )ireaz de unit'ile Grezoreriei Statului /n conturile cores%unztoare de )enituri ale &ugetului de stat i ale &ugetelor asigurrilor sociale+ /n termen de dou zile lucrtoare de la de%unere+ %otri)it %rocedurii %re)zute la alin. =4.. )4*$rocedura de /ncasare i de )irare la &ugetul de stat i &ugetele asigurrilor sociale a sumelor /ncasate %otri)it alin. =1.+ %recum i modul de cola&orare i de realizare a schim&ului de informa'ii dintre organele fiscale din cadrul Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal i organele fiscale din cadrul unit'ilor administrati)-teritoriale se a%ro& %rin ordin comun al ministrului finan'elor %u&lice i al ministrului dez)oltrii regionale i administra'iei %u&lice.
(la data 02-!ep-2013 Art" 35 din titlul $$$# capitolul $ completat de Art" $ din Ordonanta 28/2013 ) (la data 22-Oct-2013 Art" 35(1# alin" (4) din titlul $$$# capitolul $ a se vedea referinte de aplicare din !rocedura din 2013 ) (la data 22-Oct-2013 Art" 35(1# alin" (4) din titlul $$$# capitolul $ a se vedea referinte de aplicare din !rocedura din 2013 )

"r%& 37: Compe%en a special


(la data 20- ul-2004 Art" 3% din titlul $$$# capitolul $ reglementat de partea 11(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*:n situa'ia /n care contri&ua&ilul nu are domiciliu fiscal+ com%eten'a teritorial re)ine organului fiscal /n raza cruia se face constatarea actului sau fa%tului su%us dis%ozi'iilor legale fiscale. )2*2is%ozi'iile alin. =1. se a%lic i %entru luarea de urgen' a msurilor legale ce se im%un /n cazurile de dis%ari'ie a elementelor de identificare a &azei de im%unere reale+ %recum i /n caz de e*ecutare silit. )3*$entru administrarea de ctre organele fiscale din su&ordinea Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal a crean'elor datorate de contri&ua&ilii nereziden'i+ care nu au %e teritoriul 3om>niei un sediu %ermanent+ com%eten'a re)ine organului fiscal sta&ilit %rin ordin al ministrului economiei i finan'elor+ la %ro%unerea %re edintelui Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal.
pre.ederi din par%ea ''5' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& 37 din %i%lul III, capi%olul I 89.1. $ersoanele care nu au domiciliul fiscal %e teritoriul 3om>niei / i /nde%linesc o&liga'iile fiscale la organul fiscal /n a crui raz teritorial se o&'in )eniturile+ alte &eneficii sau )alori %atrimoniale care+ %otri)it legii+ constituie &aza de im%unere. :n cazul contri&ua&ililor nereziden'i care desf oar acti)it'i %e teritoriul 3om>niei %rintr-un sediu %ermanent+ com%eten'a re)ine organului fiscal /n a crui raz teritorial se realizeaz+ /n /ntregime sau cu %re%onderen'+ cifra de afaceri. 89.2. :n cazul /n care e*ist %ericol de dis%ari'ie a elementelor de identificare a &azei de im%unere reale+ %recum i /n caz de e*ecutare silit+ %entru luarea de urgen' a msurilor legale ce se im%un+ com%etent este organul fiscal /n a crui raz teritorial se face constatarea actului sau fa%tului su%us dis%ozi'iilor legale fiscale ori /n raza cruia se afl &unurile su%use e*ecutrii silite. :n acest caz organul fiscal care a luat msura legal are o&liga'ia de a face demersurile necesare %entru identificarea domiciliului fiscal al contri&ua&ilului i de a transmite actul %rin care s-au dis%us msurile legale organului fiscal de la domiciliul fiscal al contri&ua&ilului. 1. ,om%eten'a organelor fiscale este de mai multe feluri0 a. material+ %rin /m%rtirea /n contri&ua&ili mari+ mi(locii i mici+ conform regulilor de la art. 821 &. teritorial+ du% criteriul domiciliului fiscal sau al /nregistrrii sediilor secundare. c. s%ecial+ /n cazurile %re)zute la art. 89 sau /n cazul /nregistrrii %rin re%rezentant fiscal. 1. 6MF$ nr. 217452009 %ri)ind organizarea acti)it'ii de administrare a contri&ua&ililor nereziden'i care nu au %e teritoriul 3om>niei un sediu %ermanent+ %u&licat /n M. 6f. nr. 1078 din 2< decem&rie 2009+ rectificat /n M. 6f. nr. 10< din 18 fe&ruarie 2004. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 38: Conflic%ul de compe%en


(la data 20- ul-2004 Art" 37 din titlul $$$# capitolul $ reglementat de partea 12(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*@*ist conflict de com%eten' c>nd dou sau mai multe organe fiscale se declar deo%otri) com%etente sau necom%etente. :n acest caz organul fiscal care s-a /n)estit %rimul sau care s-a declarat ultimul necom%etent )a continua %rocedura /n derulare i )a solicita organului ierarhic su%erior comun s hotrasc asu%ra conflictului. )2*:n situa'ia /n care organele fiscale /ntre care a%are conflictul de com%eten' nu sunt su&ordonate unui organ ierarhic comun+ conflictul de com%eten' i)it se solu'ioneaz de ctre ,omisia fiscal central din cadrul Ministerului @conomiei i Finan'elor. )3*:n cazul &ugetelor locale+ ,omisia fiscal central se com%leteaz cu c>te un re%rezentant al Asocia'iei ,omunelor din 3om>nia+ Asocia'iei 6ra elor din 3om>nia+ Asocia'iei Munici%iilor din 3om>nia+ ?niunii Fa'ionale a ,onsiliilor ;ude'ene din 3om>nia+ %recum i al Ministerului Dnternelor i 3eformei Administrati)e. )4*6rganul com%etent s solu'ioneze conflictul de com%eten' )a hotr/ de /ndat asu%ra conflictului+ iar solu'ia ado%tat )a fi comunicat organelor fiscale aflate /n conflict+ %entru a fi dus la /nde%linire+ cu informarea+ du% caz+ a %ersoanelor interesate.
(la data 17-!ep-2011 Art" 37# alin" (3) din titlul $$$# capitolul $ completat de Art" $# punctul 7" din Ordonanta 29/2011 )

)4*$rin conflict de com%eten' /n sensul %rezentului articol se /n'elege conflictul a%rut /n legtur cu modul de a%licare a regulilor de com%eten' %ri)ind administrarea crean'elor fiscale %re)zute de %rezentul cod i5sau+ du% caz+ de Codul fiscal sau alte legi care reglementeaz crean'ele fiscale /n legtur cu care a a%rut conflictul. :n cazul com%artimentelor de s%ecialitate ale autorit'ilor administra'iei %u&lice locale+ conflictul de com%eten' /n sensul %rezentului articol nu )izeaz conflictul a%rut /n legtur cu modul de delimitare a teritoriului /ntre unit'ile administrati)-teritoriale.
(la data 28-)e'-2014 Art" 37# alin" (4) din titlul $$$# capitolul $ completat de Art" $$$# punctul 2" din Ordonanta urgenta 8/2014 )
pre.ederi din par%ea '25' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& 38 din %i%lul III, capi%olul I 84.1. ,onflictul i)it /ntre dou administra'ii ale finan'elor %u&lice din raza teritorial a aceluia i (ude' se solu'ioneaz de ctre direc'ia general a finan'elor %u&lice creia acestea /i sunt su&ordonate. 84.2. ,onflictul i)it /ntre dou administra'ii ale finan'elor %u&lice din (ude'e diferite sau dintre o administra'ie a finan'elor %u&lice i o direc'ie a finan'elor %u&lice ori dintre dou direc'ii ale finan'elor %u&lice se solu'ioneaz de ctre Agen'ia Fa'ional de Administrare Fiscal. 84.8. ,onflictul i)it /ntre organe fiscale care nu sunt su&ordonate unui organ ierarhic comun se solu'ioneaz de ctre ,omisia fiscal central din cadrul Ministerului Finan'elor $u&lice.

84.4. ,onflictul i)it /ntre dou organe )amale se solu'ioneaz de ctre Autoritatea Fa'ional a Imilor. 84.7. 6rganul com%etent s solu'ioneze conflictul de com%eten' )a hotr/ de /ndat asu%ra conflictului i )a comunica decizia organelor fiscale aflate /n conflict.

"r%& 39: "cord asupra compe%en ei ,u acordul organului fiscal care+ conform %re)ederilor %rezentului cod+ de'ine com%eten'a teritorial+ %recum i al contri&ua&ilului /n cauz+ un alt organ fiscal %oate %relua acti)itatea de administrare a acestuia. "r%& 39': (c@imbarea compe%en ei )'*:n cazul /n care se schim& domiciliul fiscal+ %otri)it legii+ com%eten'a teritorial trece la noul organ fiscal de la data schim&rii domiciliului fiscal. )2*$re)ederile alin. =1. se a%lic /n mod cores%unztor i contri&ua&ililor mari i mi(locii+ defini'i %otri)it legii+ /n cazul /n care se modific aceast calitate. )3*:n situa'ia /n care se afl /n curs de derulare o %rocedur fiscal+ cu e*ce%'ia %rocedurii de e*ecutare silit+ organul fiscal care a /nce%ut %rocedura este com%etent s o finalizeze.
(la data 17-!ep-2011 Art" 38 din titlul $$$# capitolul $ completat de Art" $# punctul 8" din Ordonanta 29/2011 )

"r%& 3;: Conflic%ul de in%erese Func'ionarul %u&lic din cadrul organului fiscal im%licat /ntr-o %rocedur de administrare se afl /n conflict de interese+ dac0 a*/n cadrul %rocedurii res%ecti)e acesta este contri&ua&il+ este so'5so'ie al5a contri&ua&ilului+ este rud %>n la gradul al treilea inclusi) a contri&ua&ilului+ este re%rezentant sau /m%uternicit al contri&ua&ilului1 b*/n cadrul %rocedurii res%ecti)e %oate do&>ndi un a)anta( ori %oate su%orta un deza)anta( direct1 c*e*ist un conflict /ntre el+ so'ul5so'ia+ rudele sale %>n la gradul al treilea inclusi) i una dintre %r'i sau so'ul5so'ia+ rudele %r'ii %>n la gradul al treilea inclusi)1 d*/n alte cazuri %re)zute de lege.
1. 2ecizia ,.,.3. nr. <8752010+ %u&licat /n M. 6f. nr. 791 din 10 august 2010. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 40: "b inerea 1i recuzarea )'*Func'ionarul %u&lic care tie c se afl /n una dintre situa'iile %re)zute la art. 8< este o&ligat s /n tiin'eze conductorul organului fiscal i s se a&'in de la /nde%linirea %rocedurii. )2*:n cazul /n care conflictul de interese se refer la conductorul organului fiscal+ acesta este o&ligat s /n tiin'eze organul ierarhic su%erior. )3*A&'inerea se %ro%une de func'ionarul %u&lic i se decide de /ndat de conductorul organului fiscal sau de organul ierarhic su%erior. )4*,ontri&ua&ilul im%licat /n %rocedura /n derulare %oate solicita recuzarea func'ionarului %u&lic aflat /n conflict de interese. )4*3ecuzarea func'ionarului %u&lic se decide de /ndat de ctre conductorul organului fiscal sau de organul fiscal ierarhic su%erior. 2ecizia %rin care se res%inge cererea de recuzare %oate fi atacat la instan'a (udectoreasc com%etent. ,ererea de recuzare nu sus%end %rocedura de administrare /n derulare.
1. 2ecizia ,.,.3. nr. <7852004+ %u&licat /n M. 6f. nr. 8<8 din 28 decem&rie 20041 2. 2ecizia ,.,.3. nr. <8752010+ %u&licat /n M. 6f. nr. 791 din 10 august 2010. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

C"#IT$LUL II: "c%ele emise de or!anele fiscale


"r%& 4': 6o iunea de ac% adminis%ra%i. fiscal
(la data 27-2ov-2004 Art" 41 din titlul $$$# capitolul $$ reglementat de Decizia 7/2004 )

:n /n'elesul %rezentului cod+ actul administrati) fiscal este actul emis de organul fiscal com%etent /n a%licarea legisla'iei %ri)ind sta&ilirea+ modificarea sau stingerea dre%turilor i o&liga'iilor fiscale.
pre.ederi din "c%ul )Decizia 8:2004* la da%a 28-6o.-2004 pen%ru "r%& 4' din %i%lul III, capi%olul II - Art. 41 i 144 din 6rdonan'a Eu)ernului nr. ;2:2003 %ri)ind ,odul de %rocedur fiscal+ re%u&licat+ art. 91 alin. =4. i art. 178 alin. =2. din Begea nr. '4':';;8 %ri)ind ,odul )amal al 3om>niei+ cu modificrile i com%letrile ulterioare+ art. 10 din Notr>rea Eu)ernului nr. 899:200' %ri)ind a%ro&area $rocedurii de control al )alorii /n )am a mrfurilor im%ortate 2ecizia %ri)ind determinarea definiti) a )alorii /n )am a mrfurilor im%ortate+ care st la &aza emiterii actului constatator+ %otri)it reglementrilor )amale /n )igoare+ nu este act administrati) fiscal+ /ntruc>t acesta nu este de natur a na te+ modifica sau stinge dre%turi sau o&liga'ii fiscale. Actul administrati) fiscal care are ca efect na terea+ modificarea sau stingerea dre%turilor sau o&liga'iilor fiscale i care %oate fi contestat de ctre contri&ua&il este actul constatator /ntocmit de &iroul )amal de control i )muire. 1. Actul administrati) fiscal este o s%ecie a actului administrati) a)>nd dre%t caracteristici %rinci%ale0 =i. fa%tul c este emis de un organ fiscal com%etent =conform art. 82-89 ,od %rocedur fiscal. i =ii. se refer la o&ligatii fiscale =conform art. 22. sau dre%turi corelati)e. $e &aza acestor caracteristici+ actul administrati) fiscal se %oate delimita de alte acte administrati)e emise de organele fiscale+ /n calitatea acestora de autoritti %u&lice. 2. ,onform 2eciziei nr. 452004+ J2ecizia %ri)ind determinarea definiti) a )alorii /n )amK+ document care st la &aza emiterii actului constatator+ nu este act administrati) fiscal. 8. Acte administrati)e fiscale sunt J2ecizia de im%unereK =emis %e &aza ra%ortului de ins%ec'ie fiscal.+ dar i solu'iile fiscale indi)iduale antici%ate =)ezi articolul urmtor.. 1. 6MF$ nr. 141952004 %entru a%ro&area 2eciziei nr. 452004 a ,omisiei fiscale centrale %ri)ind a%licarea unitar a unor %re)ederi referitoare la ,odul de %rocedur fiscal+ %u&licat /n M. 6f. nr. 1112 din 24 noiem&rie 20041 &&& ci%es%e mai depar%e )'-3* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 42: (olu ia fiscal indi.idual an%icipa% 1i acordul de pre 2n a.ans )'*Solu'ia fiscal indi)idual antici%at este actul administrati) emis de Agen'ia Fa'ional de Administrare Fiscal /n )ederea solu'ionrii unei cereri a contri&ua&ilului referitoare la reglementarea unor situa'ii fiscale de fa%t )iitoare. Situa'ia fiscal de fa%t )iitoare se a%reciaz /n func'ie de data de%unerii cererii.
(la data 17-!ep-2011 Art" 42# alin" (1) din titlul $$$# capitolul $$ modificat de Art" $# punctul -" din Ordonanta 29/2011 )

)2*Acordul de %re' /n a)ans este actul administrati) emis de Agen'ia Fa'ional de Administrare Fiscal /n )ederea solu'ionrii unei cereri a contri&ua&ilului+ referitoare la sta&ilirea condi'iilor i modalit'ilor /n care urmeaz s fie determinate+ %e %arcursul unei %erioade fi*e+ %re'urile de transfer+ /n cazul tranzac'iilor

efectuate /ntre %ersoane afiliate+ astfel cum sunt definite /n Codul fiscal. Granzac'iile )iitoare care fac o&iectul acordului de %re' /n a)ans se a%reciaz /n func'ie de data de%unerii cererii.
(la data 02-)e'-2012 Art" 42# alin" (2) din titlul $$$# capitolul $$ modificat de Art" $# punctul 3" din Ordonanta 2/2012 )

)3*Solu'ia fiscal indi)idual antici%at sau acordul de %re' /n a)ans se comunic numai contri&ua&ilului cruia /i sunt destinate. )4*Solu'ia fiscal indi)idual antici%at i acordul de %re' /n a)ans sunt o%oza&ile i o&ligatorii fa' de organele fiscale+ numai dac termenii i condi'iile acestora au fost res%ectate de contri&ua&il. )4*$rin cerere contri&ua&ilul %ro%une con'inutul solu'iei fiscale indi)iduale antici%ate sau al acordului de %re' /n a)ans+ du% caz. )4'*:n sco%ul solu'ionrii cererii+ organul fiscal com%etent0 a*se %oate de%lasa la domiciliul fiscal al contri&ua&ilului sau /n alt loc sta&ilit de comun acord cu acesta %entru analizarea documenta'iei /n )ederea fundamentrii %roiectului de solu'ie fiscal indi)idual antici%at ori acord de %re' /n a)ans+ %otri)it %rocedurii a%ro&ate %rin ordin al %re edintelui Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal1 b*%oate solicita contri&ua&ilului clarificri cu %ri)ire la cerere i5sau documentele de%use. )42*6rganul fiscal com%etent %rezint contri&ua&ilului %roiectul solu'iei fiscale indi)iduale antici%ate sau acordului de %re' /n a)ans+ du% caz+ acord>ndu-i acestuia %osi&ilitatea de a- i e*%rima %unctul de )edere %otri)it art. < alin. =1.+ cu e*ce%'ia cazului /n care contri&ua&ilul renun' la acest dre%t i notific acest fa%t organului fiscal com%etent. )43*,ontri&ua&ilul %oate %rezenta clarificrile %re)zute la alin. =7 1. lit. &. sau %oate e*%rima %unctul de )edere %re)zut la alin. =72. /n termen de 90 de zile lucrtoare de la data solicitrii clarificrilor necesare ori de la data comunicrii %roiectului solu'iei fiscale indi)iduale antici%ate sau acordului de %re' /n a)ans.
(la data 02-)e'-2012 Art" 42# alin" (5) din titlul $$$# capitolul $$ completat de Art" $# punctul 4" din Ordonanta 2/2012 )

)7*:n solu'ionarea cererii contri&ua&ilului se emite solu'ia fiscal indi)idual antici%at sau acordul de %re' /n a)ans. :n situa'ia /n care contri&ua&ilul nu este de acord cu solu'ia fiscal indi)idual antici%at sau cu acordul de %re' /n a)ans emis+ )a transmite+ /n termen de 17 zile de la comunicare+ o notificare la organul fiscal emitent. Solu'ia fiscal indi)idual antici%at sau acordul de %re' /n a)ans %entru care contri&ua&ilul a transmis o notificare organului fiscal emitent nu %roduce niciun efect (uridic. )8*,ontri&ua&ilul+ titular al unui acord de %re' /n a)ans+ are o&liga'ia de a de%une anual la organul emitent al acordului un ra%ort %ri)ind modul de realizare a termenilor i condi'iilor acordului /n anul de ra%ortare. 3a%ortul se de%une %>n la termenul %re)zut de lege %entru de%unerea situa'iilor financiare anuale. )9*Solu'ia fiscal indi)idual antici%at i acordul de %re' /n a)ans nu mai sunt )ala&ile dac %re)ederile legale de dre%t material fiscal /n &aza crora a fost luat decizia se modific. );*$entru emiterea unei solu'ii fiscale indi)iduale antici%ate+ %recum i %entru emiterea sau modificarea unui acord de %re' /n a)ans+ emitentul /ncaseaz tarife care se sta&ilesc %rin hotr>re a Eu)ernului. )'0*,ontri&ua&ilul solicitant are dre%tul la restituirea tarifului achitat /n cazul /n care organul fiscal com%etent res%inge emiterea5modificarea solu'iei fiscale indi)iduale antici%ate sau a acordului de %re' /n a)ans.
(la data 02-)e'-2012 Art" 42# alin" (10) din titlul $$$# capitolul $$ modificat de Art" $# punctul 3" din Ordonanta 2/2012 )

)''*Germenul %entru emiterea unui acord de %re' /n a)ans este de 12 luni /n cazul unui acord unilateral+ res%ecti) de 18 luni /n cazul unui acord &ilateral sau multilateral+ du% caz. Germenul %entru emiterea solu'iei fiscale indi)iduale antici%ate este de %>n la 8 luni. 2is%ozi'iile art. 40 sunt a%lica&ile /n mod cores%unztor.
(la data 17-!ep-2011 Art" 42# alin" (11) din titlul $$$# capitolul $$ modificat de Art" $# punctul -" din Ordonanta 29/2011 )

)'2*$rocedura referitoare la emiterea solu'iei fiscale indi)iduale antici%ate i a acordului de %re' /n a)ans )a fi a%ro&at %rin hotr>re a Eu)ernului.
1. :n doctrin+ s-au e*%rimat o%inii diferite referitoare la /ncadrarea solu'iei fiscale indi)iduale antici%ate /n categoria actelor administrati)e fiscale+ datorit modificrilor aduse defini'iei de-a lungul tim%ului. 2. A)anta(ul solu'iei fiscale indi)iduale antici%ate const /n certitudinea im%unerii+ /n s%ecial+ /n situa'iile /n care legisla'ia este neclar. ,u toate acestea+ im%lementarea acestor solu'ii /nt>m%in unele dificult'i %ractice0 a. modificrile frec)ente ale legisla'iei %ot conduce la anularea de dre%t a actului administrati)1 &. %rocedura de emitere a solu'iei fiscale indi)iduale antici%ate este greoaie+ de cele mai multe ori de% ind termenul legal1 c. solu'ia se a%lic numai /n situa'iile i %entru contri&ua&ilul care a solicitat-o1 d. tariful %entru emiterea acestei solu'ii este destul de mare =1.000 @uro. %entru ma(oritatea com%aniilor din 3om>nia1 &&& ci%es%e mai depar%e )'-7* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 43: Con inu%ul 1i mo%i.area ac%ului adminis%ra%i. fiscal )'*Actul administrati) fiscal se emite numai /n form scris. )2*Actul administrati) fiscal cu%rinde urmtoarele elemente0 a*denumirea organului fiscal emitent1 b*data la care a fost emis i data de la care / i %roduce efectele1 c*datele de identificare a contri&ua&ilului sau a %ersoanei /m%uternicite de contri&ua&il+ du% caz1 d*o&iectul actului administrati) fiscal1 e*moti)ele de fa%t1

f*temeiul de dre%t1 !*numele i semntura %ersoanelor /m%uternicite ale organului fiscal+ %otri)it legii1 @* tam%ila organului fiscal emitent1 i*%osi&ilitatea de a fi contestat+ termenul de de%unere a contesta'iei i organul fiscal la care se de%une contesta'ia1 >*men'iuni %ri)ind audierea contri&ua&ilului. )3*Actul administrati) fiscal emis /n condi'iile alin. =2. %rin intermediul unui centru de im%rimare masi) este )ala&il i /n cazul /n care nu %oart semntura %ersoanelor /m%uternicite ale organului fiscal+ %otri)it legii+ i tam%ila organului emitent+ dac /nde%line te cerin'ele legale a%lica&ile /n materie.
(la data 02-)e'-2012 Art" 43# alin" (3) din titlul $$$# capitolul $$ modificat de Art" $# punctul 5" din Ordonanta 2/2012 )

)4*$rin ordin al ministrului finan'elor %u&lice se sta&ilesc categoriile de acte administrati)e fiscale care se emit /n condi'iile alin. =8.+ de ctre organele fiscale din cadrul Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal.
(la data 02-)e'-2012 Art" 43# alin" (4) din titlul $$$# capitolul $$ modificat de Art" $# punctul 5" din Ordonanta 2/2012 )

)4*$rin ordin comun al ministrului administra'iei i internelor i al ministrului finan'elor %u&lice se sta&ilesc categoriile de acte administrati)e fiscale care %ot fi emise /n condi'iile alin. =8. de ctre organele fiscale ale autorit'ilor administra'iei %u&lice locale+ iar consiliile locale sta&ilesc+ %rin hotr>re+ dac organele fiscale din cadrul autorit'ii administra'iei %u&lice locale res%ecti)e %ot emite acte administrati)e fiscale /n condi'iile alin. =8..
(la data 02-)e'-2012 Art" 43# alin" (4) din titlul $$$# capitolul $$ completat de Art" $# punctul %" din Ordonanta 2/2012 )
1. 2ecizia ,.,.3. nr. 1<85200<+ %u&licat /n M. 6f. nr. 171 din 11 martie 200<1 2. 2ecizia :.,.,.;. nr. 201752007+ s.c.a.f. =Act administrati) fiscal nemoti)at /n fa%t i /n dre%t.1 8. 2ecizia :.,.,.;.+ s.c.a.f nr. 71952010 =Act administrati) fiscal. Gitlu e*ecutoriu.. 1. Art. 48 sta&ile te+ /n mod e*%res+ care sunt elementele constituti)e ale actului administrati) fiscal. Actul administrati) fiscal se emite /n form scris+ aceasta fiind o condi'ie de )aliditate. $entru a fi o%oza&il contri&ua&ilului+ actul /n form scris tre&uie comunicat+ /n condi'iile sta&ilite de art. 47 ,od %rocedur fiscal. 2. ,azurile care determin nulitatea actului administrati) fiscal sunt cele %re)zute de art. 49 ,od %rocedur fiscal+ cu %recizarea c acestea se refer doar la condi'iile de form care atrag aceast sanc'iune legal. 8. Actele administrati)e fiscale %entru care nu este necesar semntura i tam%ila sunt+ %rintre altele0 &&& ci%es%e mai depar%e )'-3* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 44: Comunicarea ac%ului adminis%ra%i. fiscal


(la data 20- ul-2004 Art" 44 din titlul $$$# capitolul $$ reglementat de Art" 42 din partea 13# capitolul $$ din Norme Metodologice din 2004 )

)'*Actul administrati) fiscal tre&uie comunicat contri&ua&ilului cruia /i este destinat. :n situa'ia contri&ua&ililor fr domiciliu fiscal /n 3om>nia+ care i-au desemnat /m%uternicit %otri)it art. 18 alin. =4.+ %recum i /n situa'ia numirii unui curator fiscal+ /n condi'iile art. 1<+ actul administrati) fiscal se comunic /m%uternicitului sau curatorului+ du% caz.
(la data 17-!ep-2011 Art" 44# alin" (2) din titlul $$$# capitolul $$ modificat de Art" $# punctul 10" din )

)2*Actul administrati) fiscal se comunic %rin remiterea acestuia contri&ua&ilului5/m%uternicitului+ dac se asigur %rimirea su& semntur a actului administrati) fiscal sau %rin %o t+ cu scrisoare recomandat cu confirmare de %rimire.
(la data 02-)e'-2012 Art" 44# alin" (2) din titlul $$$# capitolul $$ modificat de Art" $# punctul 7" din Ordonanta 2/2012 )

)2'*Actul administrati) fiscal %oate fi comunicat i %rin alte mi(loace cum sunt fa*+ e-mail sau alte mi(loace electronice de transmitere la distan'+ dac se asigur transmiterea te*tului actului administrati) fiscal i confirmarea %rimirii acestuia i dac contri&ua&ilul a solicitat e*%res acest lucru.
(la data 02-)e'-2012 Art" 44# alin" (2(1) din titlul $$$# capitolul $$ modificat de Art" $# punctul 7" din Ordonanta 2/2012 ) (la data 17-!ep-2011 Art" 44# alin" (2) din titlul $$$# capitolul $$ completat de Art" $# punctul 11" din )

)22*:n cazul /n care comunicarea %otri)it alin. =2. sau =2 1.+ du% caz+ nu a fost %osi&il+ aceasta se realizeaz %rin %u&licitate.
(la data 02-)e'-2012 Art" 44# alin" (2(2) din titlul $$$# capitolul $$ modificat de Art" $# punctul 7" din Ordonanta 2/2012 )

)3*,omunicarea %rin %u&licitate se face %rin afi area+ concomitent+ la sediul organului fiscal emitent i %e %agina de internet a Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal+ a unui anun' /n care se men'ioneaz c a fost emis actul administrati) fiscal %e numele contri&ua&ilului. :n cazul actelor administrati)e emise de organele fiscale %re)zute la art. 87+ afi area se face+ concomitent+ la sediul acestora i %e %agina de internet a autorit'ii administra'iei %u&lice locale res%ecti)e. :n li%sa %aginii de internet %ro%rii+ %u&licitatea se face %e %agina de internet a consiliului (ude'ean. :n toate cazurile+ actul administrati) fiscal se consider comunicat /n termen de 17 zile de la data afi rii anun'ului.
(la data 27- an-200% Art" 44# alin" (3) din titlul $$$# capitolul $$ a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 94/200 )

-. ,urtea ,onstitu'ional admite e*ce%'ia de neconstitu'ionalitate i constat c dis%ozi'iile art. 44 alin. =8. din 6rdonan'a Eu)ernului nr. ;2:2003 %ri)ind ,odul de %rocedur fiscal sunt neconstitu'ionale /n msura /n care se inter%reteaz /n sensul c organul fiscal emitent %oate s %rocedeze la comunicarea actului administrati) fiscal %rin %u&licitate+ cu /nlturarea ne(ustificat a ordinii de realizare a modalit'ilor de comunicare %re)zute la art. 44 alin. =2. lit. a.-d. din aceea i ordonan'.
(la data 07- ul-2011 Art" 44# alin" (3) din titlul $$$# capitolul $$ atacat de (e/ceptie admisa) Actul din Decizia 53 /2011 )

)4*2is%ozi'iile ,odului de %rocedur ci)il %ri)ind comunicarea actelor de %rocedur sunt a%lica&ile /n mod cores%unztor.
pre.ederi din "r%& 42 din par%ea '3, capi%olul II )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& 44 din %i%lul III, capi%olul II 48.1. 2is%ozi'iile art. <0+ <1 i <2 din ,odul de %rocedur ci)il sunt a%lica&ile+ cu e*ce%'ia dis%ozi'iilor %ri)ind comunicarea %rin afi are. 1. 2ecizia ,.,.3. nr. 128852008+ %u&licat /n M. 6f. nr. 899 din 22 decem&rie 20081 2. 2ecizia ,.,.3. nr. 1<85200<+ %u&licat /n M. 6f. nr. 190 din 19 martie 200<1 8. 2ecizia ,.,.3. nr. 8<152010+ %u&licat /n M. 6f. nr. 782 din 14 august 20101 4. 2ecizia D.,.,.;.+ s.c.a.(. nr. <4452010 =@fectele comunicrii %rin %u&licitate+ cu rea-credin'.. 1. ,omunicarea actului administrati) fiscal este condi'ie %reliminar %entru o%oza&ilitate+ res%ecti) %entru a determina data de la care actul administrati) fiscal %oate %roduce efecte %entru contri&ua&il =)ezi i art. 47 i %ct. 44.1 din norme.. 1. 6MF$ nr. <452009 %ri)ind a%ro&area modelului i con'inutului formularelor i a instruc'iunilor de com%letare a acestora /n )ederea /nde%linirii %rocedurii de comunicare a actelor administrati)e fiscale %rin %u&licitate+ %u&licat /n M. 6f. nr. 4< din 24 ianuarie 20091 2. 6$AFAF nr. 228<52010 %entru a%ro&area $rocedurii %ri)ind emiterea i comunicarea unor acte administrati)e %entru de&itorii care /nregistreaz o&liga'ii fiscale restante su& o anumit limit+ %u&licat /n M. 6f. nr. 748 din 12 august 2010. &&& ci%es%e mai depar%e )'-'* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 44: $pozabili%a%ea ac%ului adminis%ra%i. fiscal


(la data 20- ul-2004 Art" 45 din titlul $$$# capitolul $$ reglementat de partea 14(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*Actul administrati) fiscal %roduce efecte din momentul /n care este comunicat contri&ua&ilului sau la o dat ulterioar men'ionat /n actul administrati) comunicat+ %otri)it legii. )2*Actul administrati) fiscal ce nu a fost comunicat %otri)it art. 44 nu este o%oza&il contri&ua&ilului i nu %roduce niciun efect (uridic.
(la data 17-!ep-2011 Art" 45 din titlul $$$# capitolul $$ completat de Art" $# punctul 12" din Ordonanta 29/2011 )
pre.ederi din par%ea '45' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& 44 din %i%lul III, capi%olul II 44.1. 6rganul fiscal nu %oate %retinde e*ecutarea o&liga'iei sta&ilite /n sarcina contri&ua&ilului %rin actul administrati)+ dac acest act nu a fost comunicat contri&ua&ilului+ %otri)it legii. 1. Germenele de /nde%linire a o&liga'iilor fiscale sta&ilite %rin actul administrati) fiscal se calculeaz de la data comunicrii actului =a a cum se %re)ede /n cazul deciziei de im%unere+ /n cazul im%ozitului %e )enit.. Fecomunicarea actului+ indiferent de moti)+ face ca acesta s nu %roduc efecte asu%ra contri&ua&ilului. :n cazul /n care actul administrati) fiscal sta&ile te o&liga'ii de %lat i nu este comunicat contri&ua&ilului+ acesta nu %oate sta la &aza /nce%erii e*ecutrii silite. 1. 2ecizia nr. 952004 %ri)ind a%licarea unitar a unor %re)ederi referitoare la im%ozitul %e )enit+ ta*a %e )aloarea adugat i %ro&leme de %rocedur fiscal+ %u&licat /n M. 6f. nr. <82 din 29 octom&rie 2004. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 47: 6uli%a%ea ac%ului adminis%ra%i. fiscal Bi%sa unuia dintre elementele actului administrati) fiscal+ referitoare la numele+ %renumele i calitatea %ersoanei /m%uternicite a organului fiscal+ numele i %renumele ori denumirea contri&ua&ilului+ a o&iectului actului administrati) sau a semnturii %ersoanei /m%uternicite a organului fiscal+ cu e*ce%'ia %re)zut la art. 48 alin. =8.+ atrage nulitatea acestuia. Fulitatea se %oate constata la cerere sau din oficiu.
1. Art. 49 a fost introdus ulterior i sta&ile te c li%sa unor elemente ale actului administrati) fiscal atrage nulitatea acestuia+ constatat la cererea contri&ua&ilului sau din oficiu. 2. :n doctrin =2. 2asclu+ ,. Ale*andru C o%. cit.+ %. 12< C 180.+ se sus'ine c li%sa celorlalte elemente %oate atrage anula&ilitatea actului administrati) fiscal+ /n condi'iile %re)zute la art. 107 alin. =2. ,od %rocedur fiscal. Aceast %rim o%inie a fost com%letat de condi'ia0 Jnumai dac %rin aceasta s-a %ricinuit o )tmare ce nu se %oate anula dec>t %rin anularea saK =A. Fanu-Moca C ,ontencios fiscal+ @d. ,.N. AecO+ Aucure ti 2009+ %. 140.. Aceste o%inii e*tind /n domeniul fiscal a%licarea %rinci%iilor constitu'ionale referitoare la contenciosul administrati). DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 48: Desfiin area sau modificarea ac%elor adminis%ra%i.e fiscale


(la data 20- ul-2004 Art" 47 din titlul $$$# capitolul $$ reglementat de partea 15(1 din Norme Metodologice din 2004 ) (la data 03-+ar-2008 Art" 47 din titlul $$$# capitolul $$ completat de Art" $# punctul 3" din ) (la data 25-+a,-200- Art" 47# alin" (2) din titlul $$$# capitolul $$ modificat de Art" $# punctul 2" din capitolul $ din )

)'*Actul administrati) fiscal %oate fi modificat+ anulat sau desfiin'at /n condi'iile %rezentului cod. )2*Anularea ori desfiin'area total sau %ar'ial+ cu titlu ire)oca&il+ %otri)it legii+ a actelor administrati)e fiscale %rin care s-au sta&ilit crean'e fiscale %rinci%ale atrage anularea+ desfiin'area ori modificarea at>t a actelor administrati)e fiscale %rin care s-au sta&ilit crean'e fiscale accesorii aferente crean'elor fiscale %rinci%ale indi)idualizate /n actele administrati)e fiscale anulate ori desfiin'ate+ c>t i a actelor administrati)e fiscale su&sec)ente emise /n &aza actelor administrati)e fiscale anulate sau desfiin'ate+ chiar dac actele administrati)e fiscale %rin care s-au sta&ilit crean'e fiscale accesorii sau actele administrati)e fiscale su&sec)ente au rmas definiti)e /n sistemul cilor administrati)e de atac sau (udiciare. :n acest caz+ organul fiscal emitent+ din oficiu sau la cererea contri&ua&ilului+ )a emite un nou act administrati) fiscal+ %rin care )a desfiin'a sau modifica /n mod cores%unztor actele administrati)e fiscale %rin care s-au sta&ilit crean'e fiscale accesorii sau actele administrati)e fiscale su&sec)ente. )3*Se anuleaz ori se desfiin'eaz+ total sau %ar'ial+ chiar dac /m%otri)a acestora s-au e*ercitat sau nu ci de atac+ actele administrati)e fiscale %rin care s-au sta&ilit+ /n mod eronat+ crean'e fiscale accesorii aferente crean'elor fiscale %rinci%ale %rin orice modalitate.
(la data 24- un-2011 Art" 47 din titlul $$$# capitolul $$ modificat de Art" 1# punctul 1" din Legea 12 /2011 )
pre.ederi din par%ea '45' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& 48 din %i%lul III, capi%olul II 49.1. Actele administrati)e fiscale se modific sau se desfiin'eaz /n situa'ii cum sunt0 a. /ndre%tarea erorilor materiale %otri)it art. 44 din ,odul de %rocedur fiscal1 &. constatarea nulit'ii actului administrati) fiscal %otri)it art. 47 din ,odul de %rocedur fiscal1 c. do)edirea titularului dre%tului de %ro%rietate %otri)it art. 94 din ,odul de %rocedur fiscal1 d. desfiin'area sau modificarea deciziei de im%unere su& rezer)a )erificrii ulterioare %otri)it art. 84 alin. =2. din ,odul de %rocedur fiscal1 e. anularea sau /ndre%tarea actului de e*ecutare ori a titlului e*ecutoriu contestat+ ca urmare a solu'ionrii de ctre instan'a (udectoreasc a contesta'iei la e*ecutarea silit+ %otri)it art. 140 din ,odul de %rocedur fiscal1 f. desfiin'area+ %otri)it art. 187 alin. =8. din ,odul de %rocedur fiscal+ total sau %ar'ial+ a actului administrati) atacat+ ca urmare a solu'ionrii de ctre organul fiscal com%etent a contesta'iei formulate. 1. 2esfiin'area actului administrati) fiscal %roduce acelea i efecte ca i nulitatea+ res%ecti)+ are efect retroacti) i necesit re%unerea contri&ua&ilului /n situa'ia anterioar emiterii actului administrati) fiscal. 2. 2esfiin'area actului administrati) fiscal %oate a)ea loc /n urmtoarele cazuri0 a. constatarea nulit'ii actului administrati) fiscal datorit li%sei elementelor de form %re)zute de art. 49 ,od %rocedur fiscal1

&. do)edirea titularului dre%tului de %ro%rietate real i eliminarea im%unerii %ro)izorii+ conform art. 99 ,od %rocedur fiscal1 c. anularea actului de e*ecutare sau a titlului e*ecutoriu contestat de ctre instan'a (udectoreasc+ conform art. 144 ,od %rocedur fiscal1 d. desfiin'area total sau %ar'ial a actului administrati) fiscal atacat ca urmare a deciziei organului fiscal com%etent de solu'ionare a contesta'iei. 8. &&& ci%es%e mai depar%e )'-4* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

(la data 22-+a,-2007 Art" 48 din titlul $$$# capitolul $$ a se vedea referinte de aplicare din "n#tructiuni din 2007 ) (la data 03-+a,-200% Art" 48 din titlul $$$# capitolul $$ reglementat de punctul 3" din Decizia 1/200 ) (la data 30-*ec-2004 Art" 48 din titlul $$$# capitolul $$ reglementat de punctul 1" din Decizia 9/2004 ) (la data 20- ul-2004 Art" 48 din titlul $$$# capitolul $$ reglementat de partea 1%(1 din Norme Metodologice din 2004 ) (la data 22-+a,-2007 Art" 48 din titlul $$$# capitolul $$ a se vedea referinte de aplicare din Actul din )

"r%& 49: ?ndrep%area erorilor ma%eriale din ac%ele adminis%ra%i.e fiscale )'*6rganul fiscal %oate /ndre%ta erorile materiale din cu%rinsul actului administrati) fiscal+ din oficiu sau la cererea contri&ua&ilului. )2*$re)ederile alin. =1. nu se a%lic actelor administrati)e fiscale %entru care s-au e*ercitat cile de atac %re)zute de lege+ iar solu'ia este definiti). )3*$rin erori materiale+ /n sensul %rezentului articol+ se /n'elege orice gre eli de redactare+ omisiuni sau men'iuni gre ite din actele administrati)e fiscale+ cu e*ce%'ia acelora care atrag nulitatea actului administrati) fiscal+ %otri)it legii+ sau care %ri)esc fondul actului administrati) fiscal. )4*:n cazul /n care du% comunicarea actului administrati) fiscal organul fiscal constat+ din oficiu+ c e*ist erori materiale /n cu%rinsul su+ acesta comunic contri&ua&ilului un act de /ndre%tare a erorii materiale. )4*:n situa'ia /n care /ndre%tarea erorii materiale este solicitat de contri&ua&il+ organul fiscal %rocedeaz astfel0 a*dac cererea de /ndre%tare a erorii materiale este /ntemeiat+ emite i comunic contri&ua&ilului actul de /ndre%tare a erorii materiale1 b*dac cererea de /ndre%tare a erorii materiale nu este /ntemeiat+ res%inge cererea %rintr-o decizie ce se comunic contri&ua&ilului. )7*Actul de /ndre%tare a erorii materiale i decizia de res%ingere a cererii de /ndre%tare a erorii materiale urmeaz regimul (uridic al actului ini'ial i %ot fi contestate /n condi'iile legii /n care %utea fi contestat actul ini'ial.
(la data 17-!ep-2011 Art" 48 din titlul $$$# capitolul $$ modificat de Art" $# punctul 13" din Ordonanta 29/2011 )
pre.ederi din par%ea '75' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& 49 din %i%lul III, capi%olul II 44.1. @rorile materiale re%rezint gre elile sau omisiunile cu %ri)ire la numele+ calitatea i sus'inerile %r'ilor din ra%ortul (uridic fiscal sau cele de calcul ori altele asemenea. Aceste erori nu %ot %ri)i fondul actului+ res%ecti) e*isten'a sau ine*isten'a o&liga'iilor fiscale sta&ilite %rin actul administrati) fiscal. 44.2. 2ac /ndre%tarea erorii materiale se face %rin adugri sau tersturi o%erate /n cu%rinsul actului administrati) fiscal+ acestea )or fi semnate i tam%ilate de organul fiscal+ /n caz contrar nefiind luate /n considerare+ /ndre%tarea erorii materiale )a fi o%erat %e toate e*em%larele originale ale actului administrati) fiscal. 44.8. 2u% efectuarea /ndre%trii erorii materiale+ organul fiscal are o&liga'ia de a comunica contri&ua&ilului sau oricrei alte %ersoane interesate+ de /ndat+ o%era'iunea efectuat. 44.4. :n cazul /n care /ndre%tarea erorii materiale nu se %oate efectua direct %e actul administrati) fiscal+ se emite un nou act administrati) fiscal care+ de asemenea+ )a fi comunicat contri&ua&ilului. pre.ederi din punc%ul '& )Decizia ;:2004* la da%a 30-Dec-2004 pen%ru "r%& 49 din %i%lul III, capi%olul II 1. Art. 114 alin. =1. coro&orat cu art. 44 din 6rdonan'a Eu)ernului nr. ;2:2003 %ri)ind Codul de procedur fiscal+ re%u&licat+ art. 12 din 6rdonan'a Eu)ernului nr. 7':2002 %ri)ind colectarea crean'elor &ugetare+ re%u&licat $entru contri&ua&ilii %ersoane (uridice la care sediile secundare au efectuat %l'i ctre &ugetul general consolidat+ re%rezent>nd im%ozite+ ta*e+ contri&u'ii i alte )enituri ale &ugetului general consolidat+ folosind codul de identificare fiscal al %ersoanei (uridice+ dar au de%us declara'ii %ri)ind o&liga'iile de %lat la &ugetul general consolidat folosind codul de identificare fiscal %ro%riu sau indic>nd un cont &ugetar necores%unztor+ %lata o&liga'iilor fiscale se consider ca fiind efectuat /n termen de ctre %ersoana (uridic+ fr calcul de o&liga'ii fiscale accesorii du% data efecturii %l'ii de ctre sediile secundare. 3eglarea e)iden'ei analitice %e %ltitori se face %e &aza cererii de%use de contri&ua&ilul %ersoan (uridic. pre.ederi din punc%ul 3& )Decizia ':2007* la da%a 03-0aA-2007 pen%ru "r%& 49 din %i %lul III, capi%olul II 8. Art. 48 coro&orat cu art. 110 din 6rdonan'a Eu)ernului nr. ;2:2003 %ri)ind Codul de procedur fiscal+ re%u&licat+ cu modificrile i com%letrile ulterioare :n situa'ia /n care+ ulterior efecturii %l'ii o&liga'iilor fiscale+ la termenul i /n cuantumul sta&ilit de reglementrile legale /n materie+ contri&ua&ilii constat erori /n documentele de %lat+ %ot solicita organului fiscal com%etent corectarea erorilor+ %lata fiind considerat ca efectuat la data de&itrii contului contri&ua&ilului+ cu condi'ia creditrii unui cont &ugetar. Ba cererea (ustificat a contri&ua&ililor i du% analiza fi ei de e)iden' analitic a %ltitorilor+ %recum i a documentelor de %lat a o&liga'iilor &ugetare+ organele fiscale teritoriale+ %e &aza unui referat a%ro&at de conductorul unit'ii fiscale+ )or solicita unit'ilor de trezorerie com%etente efectuarea transferurilor de sume /n conturile &ugetare cores%unztoare+ /n conformitate cu )oin'a de %lat a contri&ua&ilului e*%rimat /n cerere. ,ontri&ua&ilul )a furniza orice alte informa'ii sau documente solicitate de organul fiscal com%etent+ /n legtur cu situa'ia sa fiscal. Earan'iile constituite i de%use de ctre contri&ua&ili la termenul i cuantumul sta&ilit de lege )or fi considerate constituite /n termen chiar dac au fost de%use la o alt unitate de trezorerie a statului+ /n situa'ia /n care contri&ua&ilul )a face do)ada de%unerii acestora+ /n acela i termen+ la unitatea de trezorerie a statului com%etent. 1. :ndre%tarea erorilor materiale men'ionate la art. 48 se refer la actele administrati)e fiscale i nu la actele /ntocmite de contri&ua&ili =declara'ii fiscale.. Sinonimia termenilor nu tre&uie s ne /n ele asu%ra diferen'ei de o&iect al o%era'iunilor. 2eclara'iile fiscale se corecteaz %rin mecanismul rectificrii+ de regul+ la ini'iati)a contri&ua&ilului. 1. 6MF$ nr. 14<52004 %entru a%ro&area Dnstruc'iunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de ta* %e )aloarea adugat+ %u&licat /n M. 6f. nr. 844 din 22 mai 20041 2. 2ecizia ,omisiei Fiscale ,entrale nr. <52004 %ri)ind a%licarea unitar a unor %re)ederi referitoare la ,odul de %rocedur fiscal+ a%ro&at %rin 6MF$ nr. 1<2952004+ %u&licat /n M. 6f. nr. 1248 din 80 decem&rie 20041 8. 2ecizia ,omisiei Fiscale ,entrale nr. 252007 %entru a%ro&area solu'iilor %ri)ind a%licarea unitar a unor %re)ederi referitoare la ta*a %e )aloarea adugat+ con)en'iile de e)itare a du&lei im%uneri i %ro&leme de %rocedur fiscal+ a%ro&at %rin 6MF$ nr. 144752007+ %u&licat /n M. 6f. nr. 880 din 80 se%tem&rie 20071 &&& ci%es%e mai depar%e )'-'* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

(la data 17-!ep-2011 Art" 48 din titlul $$$# capitolul $$ completat de Art" $# punctul 14" din )

"r%& 49': #re.ederi aplicabile ac%elor de e3ecu%are 1i al%or ac%e emise de or!anele fiscale 2is%ozi'iile art. 48 alin. =8.+ art. 44+ 47 i 48 se a%lic /n mod cores%unztor i actelor de e*ecutare i altor acte emise de organele fiscale+ cu e*ce%'ia cazului /n care %rin lege se %re)ede altfel.
(la data 31-Aug-2012 Art" 48(1 din titlul $$$# capitolul $$ modificat de Art" $# punctul 1" din Ordonanta 1 /2012 )

C"#IT$LUL III: "dminis%rarea 1i aprecierea probelor (+CBIU6+" ': Dispozi ii !enerale


"r%& 4;: 0i>loace de prob )'*,onstituie %ro& orice element de fa%t care ser)e te la constatarea unei stri de fa%t fiscale+ inclusi) /nregistrri audio)ideo+ date i informa'ii aflate /n orice mediu de stocare+ %recum i alte mi(loace materiale de %ro&+ care nu sunt interzise de lege.

)2*$entru determinarea strii de fa%t fiscale+ organul fiscal+ /n condi'iile legii+ administreaz mi(loace de %ro&+ %ut>nd %roceda la0 a*solicitarea informa'iilor+ de orice fel+ din %artea contri&ua&ililor i a altor %ersoane1 b*solicitarea de e*%ertize1 c*folosirea /nscrisurilor1 d*efectuarea de cercetri la fa'a locului1 e*efectuarea+ /n condi'iile legii+ de controale curente+ o%erati)e i ino%inate sau controale tematice+ du% caz. )3*$ro&ele administrate )or fi coro&orate i a%reciate 'in>ndu-se seama de for'a lor do)editoare recunoscut de lege.
(la data 28-)e'-2014 Art" 4- din titlul $$$# capitolul $$$# sectiunea 1 modificat de Art" $$$# punctul 3" din Ordonanta urgenta 8/2014 )
1. Mi(loacele de %ro& %re)zute de art. 4< au o str>ns legtur cu e*ercitarea dre%tului de a%reciere al organului fiscal+ %otri)it art. 9 ,od %rocedur fiscal. For'a do)editoare a mi(loacelor de %ro& =%ro&elor. se determin %otri)it %re)ederilor ,odului de %rocedur ci)il. :n doctrin+ se sus'ine o%inia c Jorganul fiscal %oate administra urmtoarele mi(loace de %ro& /n cadrul %rocedurii fiscale0 a. declara'iile1 &. /nscrisurile1 c. e*%ertizele1 d. cercetarea la fa'a locului1 e. %rezum'iileK =2. 2asclu+ ,. Ale*andru C o%. cit.+ %. 144.. Autorii cita'i adaug la lista %re)zut de art. 4< declara'iile i %rezum'iile+ %rin e*tensie la dre%tul comun =,odul de %rocedur ci)il.. 1. Begea nr. 2845200< %ri)ind ,odul ci)il+ re%u&licat /n M. 6f. nr. 707 din 17 iulie 20111 2. ,odul de %rocedur ci)il al 3om>niei+ %u&licat /n Aro ura din 29 iulie 1<<8. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 40: Drep%ul or!anului fiscal de a solici%a prezen a con%ribuabilului la sediul su


(la data 20- ul-2004 Art" 50 din titlul $$$# capitolul $$$# sectiunea 1 reglementat de partea 17(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*6rganul fiscal %oate solicita %rezen'a contri&ua&ilului la sediul su %entru a da informa'ii i lmuriri necesare sta&ilirii situa'iei sale fiscale reale. 6dat cu aceast solicitare+ c>nd este cazul+ organul fiscal )a indica i documentele %e care contri&ua&ilul este o&ligat s le %rezinte. )2*Solicitarea se face /n scris i cu%rinde /n mod o&ligatoriu0 a*data+ ora i locul la care contri&ua&ilul este o&ligat s se %rezinte1 b*&aza legal a solicitrii1 c*sco%ul solicitrii1 d*documentele %e care contri&ua&ilul este o&ligat s le %rezinte.
(la data 17-!ep-2011 Art" 50 din titlul $$$# capitolul $$$# sectiunea 1 completat de Art" $# punctul 15" din Ordonanta 29/2011 )
pre.ederi din par%ea '85' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& 40 din %i%lul III, capi%olul III, sec%iunea ' 4<.1. 6ri de c>te ori consider necesar+ organul fiscal )a solicita %rezen'a contri&ua&ilului la sediul su %entru a da informa'ii i lmuriri necesare sta&ilirii situa'iei fiscale a acestuia. ,>nd este cazul+ solicitarea )a fi fcut /n scris. 4<.2. :n cazul /n care solicitarea se face /n scris+ aceasta )a cu%rinde /n mod o&ligatoriu0 a. data+ ora i locul la care contri&ua&ilul este o&ligat s se %rezinte1 &. &aza legal a solicitrii1 c. sco%ul solicitrii1 d. documentele %e care contri&ua&ilul este o&ligat s le %rezinte. 1. Art. 70 reflect+ din %ers%ecti)a organelor fiscale+ o&liga'ia de coo%erare care re)ine contri&ua&ililor. Solicitarea %rezen'ei contri&ua&ilului %oate fi formulat %rintr-un act administrati) distinct+ /ns+ /n cele mai multe cazuri+ solicitarea este inclus /n te*tul unui alt document =Fotificare+ Soma'ie etc... 2. :n %ractic+ este recomandat s se rs%und la aceste solicitri din cel %u'in dou moti)e0 a. e*ist ansa lmuririi unor situa'ii generate de erori =ale contri&ua&ilului ori ale organului fiscal. /nainte ca acestea s e)olueze /n litigii sau /nce%erea e*ecutrii silite1 &. /n caz de litigiu+ consemnarea %rezen'ei+ /n scris+ demonstreaz &una-credin' a contri&ua&ilului i coo%erarea+ la solicitarea organelor fiscale+ %entru rezol)area %e cale amia&il a situa'iei res%ecti)e. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 4': Comunicarea informa iilor 2n%re or!anele fiscale 2ac /ntr-o %rocedur fiscal se constat fa%te care %rezint im%ortan' %entru alte ra%orturi (uridice fiscale+ organele fiscale / i )or comunica reci%roc informa'iile de'inute.

(+CBIU6+" 2: Informa ii 1i e3per%ize


"r%& 42: $bli!a ia de a furniza informa ii )'*,ontri&ua&ilul sau alt %ersoan /m%uternicit de acesta are o&liga'ia de a furniza organului fiscal informa'iile necesare %entru determinarea strii de fa%t fiscale. :n acela i sco%+ organul fiscal are dre%tul s solicite informa'ii i altor %ersoane cu care contri&ua&ilul are sau a a)ut ra%orturi economice sau (uridice. Dnforma'iile furnizate de alte %ersoane se iau /n considerare numai /n msura /n care sunt confirmate i de alte mi(loace de %ro&.
(la data 03-!ep-2007 Art" 52# alin" (1) din titlul $$$# capitolul $$$# sectiunea 2 modificat de Art" $# punctul 5" din sectiunea 1 din Ordonanta 47/2007 )

)2*,ererea de furnizare a informa'iilor se formuleaz /n scris i )a s%ecifica natura informa'iilor solicitate %entru determinarea strii de fa%t fiscale i documentele care sus'in informa'iile furnizate. )3*2eclara'ia %ersoanelor o&ligate %otri)it alin. =1. s furnizeze informa'ii )a fi+ du% caz+ %rezentat sau consemnat /n scris. )4*:n situa'ia /n care %ersoana o&ligat s furnizeze informa'ia /n scris este+ din moti)e inde%endente de )oin'a sa+ /n im%osi&ilitate de a scrie+ organul fiscal /ntocme te un %roces-)er&al.
1. 6&liga'ia de a furniza informa'ii este o consecin' direct a o&liga'iei de coo%erare a contri&ua&ililor. ,el mai adesea+ astfel de cereri de informa'ii a%ar /n cursul ins%ec'iei fiscale. 2e regul+ contri&ua&ilul =sau /m%uternicitul. furnizeaz informa'iile solicitate su& form de JFote e*%licati)eK. 2. Dnforma'iile %ot fi solicitate i unor ter'i care au rela'ii economice cu contri&ua&ilul+ de e*em%lu+ atunci c>nd se realizeaz controale J/ncruci ateK. ,odul de %rocedur fiscal sta&ile te /n mod s%ecial o&liga'ia &ncilor de a furniza informa'ii =art. 74 ,od %rocedur fiscal.. 8. 3efuzul furnizrii de informa'ii re%rezint contra)en'ie %otri)it art. 21< ,od %rocedur fiscal i se sanc'ioneaz cu amend /ntre 1.000 i 8.000 lei %entru %ersoane fizice i /ntre 4.000 i 24.000 lei %entru %ersoane (uridice+ /n func'ie i de )aloarea o&liga'iilor fiscale care au fost sustrase de la %lat =dac este cazul.. &&& ci%es%e mai depar%e )'-3* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 43: -urnizarea periodic de informa ii

)'*,ontri&ua&ilii sunt o&liga'i s furnizeze %eriodic organelor fiscale informa'ii referitoare la acti)itatea desf urat. )2*Furnizarea informa'iilor %re)zute la alin. =1. se face %rin com%letarea unei declara'ii %e %ro%rie rs%undere. )3*Fatura informa'iilor+ %eriodicitatea+ %recum i modelul declara'iilor se a%ro& %rin ordin al %re edintelui Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal.
1. Art. 78 constituie &aza legal %entru declara'iile informati)e %re)zute de ,odul fiscal la art. <8+ 11< i 179 8. Fe/nde%linirea o&liga'iei de a furniza informa'ii %eriodic+ /n condi'iile sta&ilite de organele fiscale+ constituie contra)en'ie i se sanc'ioneaz cu amend /ntre 2.000 i 8.700 lei+ /n cazul %ersoanelor fizice i cu amend /ntre 12.000 i 14.000 lei /n cazul %ersoanelor (uridice =art. 21< ,od %rocedur fiscal.. 1. ,odul Fiscal al 3om>niei+ ado%tat %rin Begea nr. 74152008+ %u&licat /n M. 6f. nr. <24 din 28 decem&rie 2008. 2. 6$AFAF nr. 8952004 %entru a%ro&area modelului i con'inutului unor formulare de declara'ii informati)e %ri)ind acti)itatea desf urat /n cursul anului 2009+ %u&licat /n M. 6f. nr. <8 din 9 fe&ruarie 20041 8. 6$AFAF nr. 87<952011 %ri)ind declararea li)rrilor5%restrilor i achizi'iilor efectuate %e teritoriul na'ional de %ersoanele /nregistrate /n sco%uri de GIA i %entru a%ro&area modelului i con'inutului declara'iei informati)e %ri)ind li)rrile5%restrile i achizi'iile efectuate %e teritoriul na'ional de %ersoanele /nregistrate /n sco%uri de GIA+ %u&licat /n M. 6f. nr. <24 din 28 decem&rie 2011. &&& ci%es%e mai depar%e )'-'* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 43': $bli!a ii declara%i.e cu pri.ire la reziden ii al%or s%a%e membre U+ )'*$ltitorii de )enituri de natura celor %re)zute la art. 10< 12 alin. =1. lit. a.+ &.+ c. i d. au o&liga'ia s de%un o declara'ie %ri)ind )eniturile %ltite fiecrui &eneficiar care este rezident al altor state mem&re ale ?niunii @uro%ene+ %>n /n ultima zi a lunii fe&ruarie a anului curent+ %entru anul e*%irat. )2*,ontri&ua&ilii reziden'i ai altor state mem&re ale ?niunii @uro%ene care o&'in )enituri din %ro%riet'i imo&iliare situate /n 3om>nia au o&liga'ia s de%un o declara'ie %ri)ind )eniturile realizate %>n /n data de 27 mai a anului curent+ %entru anul e*%irat. )3*Modelul i con'inutul declara'iilor %re)zute la alin. =1. i =2. se a%ro& %rin ordin al %re edintelui Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal. )4*:n sco%ul realizrii schim&ului automat o&ligatoriu de informa'ii %re)zut la art. 10< 12+ com%artimentele de s%ecialitate ale unit'ilor administrati)-teritoriale sau+ du% caz+ su&di)iziunilor administrati)-teritoriale ale munici%iilor au o&liga'ia de a transmite organelor fiscale din cadrul Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal informa'ii cu %ri)ire la &unurile imo&ile de'inute /n %ro%rietate de reziden'i ai altor state mem&re ale ?niunii @uro%ene %e teritoriul res%ecti)ei unit'i administrati)-teritoriale. Gransmiterea i con'inutul informa'iilor+ %recum i termenele i %rocedura de realizare a acestora se a%ro& %rin ordin comun al ministrului finan'elor %u&lice i al ministrului dez)oltrii regionale i administra'iei %u&lice. ,om%artimentele de s%ecialitate ale unit'ilor administrati) - teritoriale sau+ du% caz+ su&di)iziunilor administrati)-teritoriale ale munici%iilor transmit organelor fiscale din cadrul Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal+ la cererea acestora+ i alte informa'ii cu rele)an' fiscal dis%oni&ile+ /n format electronic. )4*:n sco%ul transmiterii de ctre com%artimentele de s%ecialitate ale unit'ilor administrati)-teritoriale a informa'iilor %re)zute la alin. =4.+ reziden'ii din alte state mem&re ale ?niunii @uro%ene care do&>ndesc %ro%rietatea unui &un imo&il /n 3om>nia au o&liga'ia de%unerii declara'iei fiscale /n condi'iile i la termenele %re)zute de Codul fiscal. Modelul i con'inutul declara'iei se a%ro& %rin ordin comun al ministrului finan'elor %u&lice i al ministrului dez)oltrii regionale i administra'iei %u&lice. )7*6rganele fiscale din cadrul Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal au o&liga'ia de a comunica organelor fiscale din cadrul unit'ilor administrati) teritoriale sau+ du% caz+ su&di)iziunilor administrati)teritoriale ale munici%iilor+ %rin schim& automat+ informa'ii cu rele)an' fiscal dis%oni&ile+ sta&ilite %e &az de %rotocol. )8*6rganele fiscale din cadrul Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal au o&liga'ia de a comunica organelor fiscale din cadrul unit'ilor administrati)-teritoriale sau+ du% caz+ su&di)iziunilor administrati)teritoriale ale munici%iilor+ la cererea acestora+ i alte informa'ii cu rele)an' fiscal dis%oni&ile+ /n format electronic.
(la data 28-)e'-2014 Art" 53 din titlul $$$# capitolul $$$# sectiunea 2 completat de Art" $$$# punctul 4" din Ordonanta urgenta 8/2014 )

"r%& 44: $bli!a ia bncilor de a furniza informa ii )'*Ancile sunt o&ligate s comunice organelor fiscale lista titularilor %ersoane fizice+ (uridice sau orice alte entit'i fr %ersonalitate (uridic ce deschid ori /nchid conturi+ forma (uridic %e care ace tia o au i domiciliul sau sediul acestora. ,omunicarea se )a face &ilunar+ cu referire la conturile deschise sau /nchise /n %erioada anterioar acesteia i )a fi adresat Ministerului @conomiei i Finan'elor. )2*Ministerul @conomiei i Finan'elor /m%reun cu Aanca Fa'ional a 3om>niei )or ela&ora %roceduri %ri)ind transmiterea informa'iilor %re)zute la alin. =1.. )3*Ministerul @conomiei i Finan'elor+ la cererea (ustificat a autorit'ilor %u&lice centrale i locale+ )a transmite informa'iile de'inute /n &aza alin. =1.+ /n sco%ul /nde%linirii de ctre aceste autorit'i a atri&u'iilor %re)zute de lege. )4*Dnstitu'iile de credit au o&liga'ia ca+ la solicitarea organelor fiscale ale Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal+ s comunice toate rula(ele i5sau soldurile conturilor deschise la acestea+ datele de identificare ale

%ersoanelor care de'in dre%tul de semntur+ %recum i dac de&itorul are sau nu /nchiriate casete de )alori. Solicitarea se face %entru fiecare titular /n %arte. $rin e*ce%'ie de la %re)ederile art. '' alin& )2*+ informa'iile astfel o&'inute )or fi utilizate doar /n sco%ul /nde%linirii atri&u'iilor s%ecifice ale Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal.
(la data 23- un-2010 Art" 54# alin" (3) din titlul $$$# capitolul $$$# sectiunea 2 completat de Art" 1$# punctul 2" din Ordonanta urgenta 54/2010 )
1. Fe/nde%linirea o&liga'iei de a furniza informa'ii %eriodic+ %otri)it %re)ederilor art. 74+ constituie contra)en'ie i se sanc'ioneaz cu amend /ntre 700 i 1.000 lei+ /n cazul %ersoanelor fizice i cu amend /ntre 1.000 i 7.000 lei /n cazul %ersoanelor (uridice =art. 21< ,od %rocedur fiscal.. 1. 6rdinul comun al Ministerului Finan'elor $u&lice i Ancii Fa'ionale a 3om>niei nr. 9005152009 %ri)ind %rocedura transmiterii de ctre &nci+ %ersoane (uridice rom>ne+ i sucursalele din 3om>nia ale &ncilor+ %ersoane (uridice strine+ a informa'iilor referitoare la titularii conturilor deschise i5sau /nchise la &nci+ %u&licat /n M. 6f. nr. 881 din 8 mai 2009. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 44: +3per%iza


(la data 20- ul-2004 Art" 55 din titlul $$$# capitolul $$$# sectiunea 2 reglementat de partea 18(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*6ri de c>te ori consider necesar+ organul fiscal are dre%tul s a%eleze la ser)iciile unui e*%ert %entru /ntocmirea unei e*%ertize. 6rganul fiscal este o&ligat s comunice contri&ua&ilului numele e*%ertului. )2*,ontri&ua&ilul %oate s numeasc un e*%ert %e cheltuiala %ro%rie. )3*@*%er'ii au o&liga'ia s %streze secretul fiscal asu%ra datelor i informa'iilor %e care le do&>ndesc. )4*@*%ertiza se /ntocme te /n scris. )4*6norariile sta&ilite %entru e*%ertizele %re)zute de %rezentul articol )or fi %ltite de la &ugetele organelor fiscale care au a%elat la ser)iciile e*%ertului+ du% caz. )7*2ac organul fiscal nu este lmurit %rin e*%ertiza efectuat+ %oate dis%une /ntregirea e*%ertizei sau o nou e*%ertiz.
(la data 17-!ep-2011 Art" 55# alin" (5) din titlul $$$# capitolul $$$# sectiunea 2 completat de Art" $# punctul 1%" din Ordonanta 29/2011 )
pre.ederi din par%ea '95' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& 44 d in %i%lul III, capi%olul III, sec%iunea 2 78.1. ,>nd+ %entru lmurirea unor /m%re(urri de fa%t+ organul fiscal consider necesar consultarea unor e*%er'i+ %oate numi unul sau mai mul'i e*%er'i+ sta&ilind o&iecti)ele asu%ra crora ace tia tre&uie s se %ronun'e. 78.2. 2is%ozi'iile art. 201 alin. 8 teza D din ,odul de %rocedur ci)il se a%lic /n mod cores%unztor. 78.8. @*%er'ii )or fi numi'i %rin decizie de ctre organul fiscal. ,ostul e*%ertizei se su%ort din &ugetul organului fiscal care a dis%us e*%ertiza. 2ac organul fiscal nu este lmurit %rin e*%ertiza efectuat+ %oate dis%une /ntregirea e*%ertizei sau o nou e*%ertiz. 1. 2ecizia nr. 29<751<44 a Gri&unalului Su%rem al 3.S.3.+ sec'ia ci)il =Statutul e*%ertului C )ezi B. P>'u+ N. Sasu+ 2. $troi - o%. cit.1 2. 2ecizia :,,;+ s.c.a.f. nr. 71175200< =@*%ertiza e*tra(udiciar. Admisi&ilitate.. 1. :n doctrin+ s-a a%reciat c e*%er'ii men'iona'i de art. 77 ,od %rocedur fiscal ar fi cei autoriza'i conform 6.E. nr. 252000 %ri)ind organizarea acti)it'ii de e*%ertiz tehnic (udiciar i e*tra(udiciar+ res%ecti) 6.E. nr. 9751<<4 %ri)ind organizarea acti)it'ii de e*%ertiz conta&il i a conta&ililor autoriza'i =2. 2asclu+ ,. Ale*andru C o%. cit+ %. 170.. Aceast o%inie este incom%let /ntruc>t nu ia /n considerare e*isten'a consultan'ilor fiscali+ autoriza'i %otri)it legii s func'ioneze ca e*%er'i %e %ro&leme fiscale =)ezi art. 14 din 6.E. nr. 4152001.. 2. :ntruc>t Je*%ertizaK este un mi(loc de %ro& /n %rocedura fiscal =administrati).+ normele de %rocedur fiscal %ri)ind e*%ertiza nu sunt recunoscute de instan'ele (udectore ti ca e*%ertize (udiciare+ ci au caracter de e*%ertize e*tra(udiciare. &&& ci%es%e mai depar%e )'-2* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

(+CBIU6+" 3: =erificarea 2nscrisurilor 1i cerce%area la fa a locului


"r%& 47: #rezen%area de 2nscrisuri
(la data 20- ul-2004 Art" 5% din titlul $$$# capitolul $$$# sectiunea 3 reglementat de partea 1-(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*:n )ederea sta&ilirii strii de fa%t fiscale+ contri&ua&ilul are o&liga'ia s %un la dis%ozi'ie organului fiscal registre+ e)iden'e+ documente de afaceri i orice alte /nscrisuri. :n acela i sco%+ organul fiscal are dre%tul s solicite /nscrisuri i altor %ersoane cu care contri&ua&ilul are sau a a)ut ra%orturi economice sau (uridice.
(la data 03-!ep-2007 Art" 5%# alin" (1) din titlul $$$# capitolul $$$# sectiunea 3 modificat de Art" $# punctul %" din sectiunea 1 din Ordonanta 47/2007 )

)2*6rganul fiscal %oate solicita %unerea la dis%ozi'ie a /nscrisurilor la sediul su ori la domiciliul fiscal al %ersoanei o&ligate s le %rezinte. )3*6rganul fiscal are dre%tul s re'in+ /n sco%ul %rote(rii /m%otri)a /nstrinrii sau distrugerii+ documente+ acte+ /nscrisuri+ registre i documente financiar-conta&ile sau orice element material care face do)ada sta&ilirii+ /nregistrrii i achitrii o&liga'iilor fiscale de ctre contri&ua&ili+ %e o %erioad de ma*imum 80 de zile. :n cazuri e*ce%'ionale+ cu a%ro&area conductorului organului fiscal+ %erioada de re'inere %oate fi %relungit cu ma*imum <0 de zile. )4*2o)ada re'inerii documentelor %re)zute la alin. =8. o constituie actul /ntocmit de organul fiscal+ /n care sunt s%ecificate toate elementele necesare indi)idualizrii %ro&ei sau do)ezii res%ecti)e+ %recum i men'iunea c aceasta a fost re'inut+ %otri)it dis%ozi'iilor legale+ de ctre organul fiscal. Actul se /ntocme te /n dou e*em%lare i se semneaz de organul fiscal i de contri&ua&il+ un e*em%lar comunic>ndu-i-se contri&ua&ilului. )4*:n cazul /n care %entru sta&ilirea strii de fa%t fiscale contri&ua&ilul %une la dis%ozi'ia organului fiscal /nscrisuri sau alte documente+ /n original+ acestea se /na%oiaz contri&ua&ilului+ %str>ndu-se /n co%ie+ conform cu originalul+ numai /nscrisuri rele)ante din %unct de )edere fiscal. ,onformitatea cu originalul a co%iilor se efectueaz de ctre contri&ua&il %rin /nscrierea men'iunii Qconform cu originalulQ i %rin semntura acestuia.
(la data 17-!ep-2011 Art" 5%# alin" (3) din titlul $$$# capitolul $$$# sectiunea 3 completat de Art" $# punctul 17" din Ordonanta 29/2011 )

)7*6ri de c>te ori contri&ua&ilul de%une la organul fiscal un document semnat de ctre o %ersoan fizic sau (uridic care e*ercit acti)it'i s%ecifice unor %rofesii reglementate cum ar fi consultan' fiscal+ audit

financiar+ e*%ertiz conta&il+ e)aluare+ documentul tre&uie s con'in /n mod o&ligatoriu i datele de identificare ale %ersoanei /n cauz.
(la data 28-)e'-2014 Art" 5%# alin" (5) din titlul $$$# capitolul $$$# sectiunea 3 completat de Art" $$$# punctul 5" din Ordonanta urgenta 8/2014 )
pre.ederi din par%ea ';5' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& 47 din %i%lul III, capi%olul III, sec%iunea 3 74.1. 2o)ada re'inerii documentelor %re)zute la art. 74 alin. =8. din ,odul de %rocedur fiscal o constituie actul /ntocmit de organul fiscal+ /n care sunt s%ecificate toate elementele necesare indi)idualizrii %ro&ei sau do)ezii res%ecti)e+ %recum i men'iunea c aceasta a fost re'inut+ %otri)it dis%ozi'iilor legale+ de ctre organul fiscal. Actul se /ntocme te /n dou e*em%lare i )a fi semnat de organul fiscal i de contri&ua&il+ un e*em%lar comunic>ndu-se contri&ua&ilului. 74.2. :n cazul /n care %entru sta&ilirea strii de fa%t fiscale contri&ua&ilul %une la dis%ozi'ia organului fiscal /nscrisuri sau alte documente+ /n original+ acestea )or fi /na%oiate contri&ua&ilului+ %str>ndu-se /n co%ie la dosarul fiscal numai /nscrisuri rele)ante din %unct de )edere fiscal. 1. Fe/nde%linirea o&liga'iei de a furniza documentele+ %otri)it %re)ederilor art. 74+ constituie contra)en'ie i se sanc'ioneaz cu amend /ntre 9.000 i 8.000 lei+ /n cazul %ersoanelor fizice i cu amend /ntre 27.000 i 24.000 lei /n cazul %ersoanelor (uridice =art. 21< ,od %rocedur fiscal.. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 48: Cerce%area la fa a locului


(la data 20- ul-2004 Art" 57 din titlul $$$# capitolul $$$# sectiunea 3 reglementat de partea 20(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*:n condi'iile legii+ organul fiscal %oate efectua o cercetare la fa'a locului+ /ntocmind /n acest sens %roces)er&al. )2*,ontri&ua&ilii au o&liga'ia s %ermit func'ionarilor /m%uternici'i de organul fiscal %entru a efectua o cercetare la fa'a locului+ %recum i e*%er'ilor folosi'i %entru aceast ac'iune intrarea acestora %e terenuri+ /n /nc%eri i /n orice alte incinte+ /n msura /n care acest lucru este necesar %entru a face constatri /n interes fiscal. )3*2e'intorii terenurilor ori incintelor res%ecti)e )or fi /n tiin'a'i /n tim% util des%re cercetare+ cu e*ce%'ia cazurilor %re)zute la art. <4 alin. =1. lit. &.. $ersoanele fizice )or fi informate asu%ra dre%tului de a refuza intrarea /n domiciliu sau re edin'. )4*:n caz de refuz+ intrarea /n domiciliul sau /n re edin'a %ersoanei fizice se face cu autorizarea instan'ei (udectore ti com%etente+ dis%ozi'iile %ri)ind ordonan'a %re edin'ial din ,odul de %rocedur ci)il fiind a%lica&ile. )4*Ba cererea organului fiscal+ organele de %oli'ie+ (andarmerie ori al'i agen'i ai for'ei %u&lice sunt o&liga'i s /i acorde s%ri(inul %entru a%licarea %re)ederilor %rezentului articol.
pre.ederi din par%ea 205' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& 48 din %i%lul III, capi%olul III, sec%iunea 3 77.1. 2es%re efectuarea cercetrii la fa'a locului se )a /ncheia un %roces-)er&al care )a cu%rinde0 a. data i locul unde este /ncheiat1 &. numele+ %renumele i calitatea func'ionarului /m%uternicit+ %recum i denumirea organului fiscal din care face %arte acesta1 c. temeiul legal /n &aza cruia s-a efectuat cercetarea la fa'a locului1 d. constatrile efectuate la fa'a locului1 e. sus'inerile contri&ua&ilului+ ale e*%er'ilor sau ale altor %ersoane care au %artici%at la efectuarea cercetrii1 f. semntura func'ionarului i a %ersoanelor %re)zute la lit. e.. :n caz de refuz al semnrii de ctre %ersoanele %re)zute la lit. e.+ se )a face men'iune des%re aceasta /n %rocesul-)er&al1 g. alte men'iuni considerate rele)ante. 1. 2ecizia ,ur'ii @uro%ene a 2re%turilor 6mului C Fiemetz c. Eermania =in)iola&ilitatea domiciliului C sediu %rofesional.1 2. 2ecizia ,ur'ii @uro%ene a 2re%turilor 6mului C Societes ,olas S.A. c. Fran'a =in)iola&ilitatea sediului %ersoanei (uridice.. 1. :n doctrin+ s-a afirmat+ %e &aza (uris%ruden'ei ,@26+ c dis%ozi'iile art. 74 sunt neconstitu'ionale. :n aceste condi'ii+ i contra)en'ia %re)zut %entru refuzul de a %ermite accesul organelor fiscale ar fi neconstitu'ional. =,.F. ,ostas C Earan'iile %ri)ind in)iola&ilitatea domiciliului /n cadrul noii %roceduri fiscale rom>ne+ 332A nr. <-1052004+ %. <.. 2. ,odul de %rocedur fiscal con'ine %re)ederi s%eciale %ri)ind accesul /n domiciliul %ersoanei fizice. Mai tre&uie %recizat c (uris%ruden'a ,@26 se refer la efectuarea de %erchezi'ii+ /n tim% ce ,odul de %rocedur fiscal nu con'ine %re)ederi similare. Feres%ectarea o&liga'iilor %re)zute la art. 74 constituie contra)en'ie i se sanc'ioneaz cu amend /ntre 9.000 i 8.000 lei+ /n cazul %ersoanelor fizice i cu amend /ntre 27.000 i 24.000 lei /n cazul %ersoanelor (uridice =art. 21< ,od %rocedur fiscal.. &&& ci%es%e mai depar%e )'-2* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

(+CBIU6+" 4: Drep%ul de a refuza furnizarea de do.ezi


"r%& 49: Drep%ul rudelor de a refuza furnizarea de informa ii, efec%uarea de e3per%ize 1i prezen%area unor 2nscrisuri )'*So'ul5so'ia i rudele contri&ua&ilului %>n la gradul al treilea inclusi) %ot refuza furnizarea de informa'ii+ efectuarea de e*%ertize+ %recum i %rezentarea unor /nscrisuri. )2*$ersoanele %re)zute la alin. =1. )or fi /n tiin'ate asu%ra acestui dre%t. "r%& 4;: Drep%ul al%or persoane de a refuza furnizarea de informa ii )'*$ot refuza s furnizeze informa'ii cu %ri)ire la datele de care au luat cuno tin' /n e*ercitarea acti)it'ii lor %reo'ii+ a)oca'ii+ notarii %u&lici+ consultan'ii fiscali+ e*ecutorii (udectore ti+ auditorii+ e*%er'ii conta&ili+ medicii i %sihotera%eu'ii+ cu e*ce%'ia informa'iilor cu %ri)ire la /nde%linirea o&liga'iilor fiscale sta&ilite de lege /n sarcina lor. )2*Sunt asimilate %ersoanelor %re)zute la alin. =1. asisten'ii+ %recum i %ersoanele care %artici% la acti)itatea %rofesional a acestora. )3*$ersoanele %re)zute la alin. =1.+ cu e*ce%'ia %reo'ilor+ %ot furniza informa'ii+ cu acordul %ersoanei des%re care au fost solicitate informa'iile. )4*:n regim derogatoriu de la %re)ederile alin. =1.-=8.+ /n )ederea clarificrii i sta&ilirii reale a situa'iei fiscale a contri&ua&ililor+ organele fiscale au com%eten'a de a solicita informa'ii i documente cu rele)an' fiscal ori %entru identificarea contri&ua&ililor sau a materiei im%oza&ile ori ta*a&ile+ du% caz+ iar notarii %u&lici+ a)oca'ii+ e*ecutorii (udectore ti+ organele de %oli'ie+ organele )amale+ ser)iciile %u&lice comunitare regim %ermise de conducere i /nmatriculare a )ehiculelor+ ser)iciile %u&lice comunitare %entru eli&erarea %a a%oartelor sim%le+ ser)iciile %u&lice comunitare de e)iden' a %ersoanelor+ %recum i orice alt entitate care de'ine informa'ii ori documente cu %ri)ire la &unuri im%oza&ile sau ta*a&ile+ du% caz+ ori la %ersoane

care

au

calitatea

de

contri&ua&il

au

o&liga'ia

furnizrii

acestora

fr

%lat.

(la data 17-!ep-2011 Art" 5-# alin" (4) din titlul $$$# capitolul $$$# sectiunea 4 modificat de Art" $# punctul 18" din Ordonanta 29/2011 )

(+CBIU6+" 4: Colaborarea din%re au%ori% ile publice


"r%& 70: $bli!a ia au%ori% ilor 1i ins%i%u iilor publice de a furniza informa ii 1i de a prezen%a ac%e Autorit'ile %u&lice+ institu'iile %u&lice i de interes %u&lic+ centrale i locale+ %recum i ser)iciile deconcentrate ale autorit'ilor %u&lice centrale )or furniza informa'ii i acte organelor fiscale+ la cererea acestora. )2*:n realizarea sco%ului %rezentului cod+ organele fiscale %ot accesa on-line &aza de date a institu'iilor %re)zute la alin. =1.+ %entru informa'iile sta&ilite %e &az de %rotocol.
(la data 03-+ar-2008 Art" %0 din titlul $$$# capitolul $$$# sectiunea 5 completat de Art" $# punctul 4" din Ordonanta urgenta 19/2008 )

"r%& 7': Colaborarea din%re au%ori% ile publice, ins%i%u iile publice sau de in%eres public )'*Autorit'ile %u&lice+ institu'iile %u&lice sau de interes %u&lic sunt o&ligate s cola&oreze /n realizarea sco%ului %rezentului cod. )2*Fu constituie acti)itate de cola&orare ac'iunile /ntre%rinse de autorit'ile %re)zute la alin. =1.+ /n conformitate cu atri&u'iile ce le re)in %otri)it legii. )3*6rganul fiscal care solicit cola&orarea rs%unde %entru legalitatea solicitrii+ iar autoritatea solicitat rs%unde %entru datele furnizate. "r%& 72: Condi ii 1i limi%e ale colaborrii )'*,ola&orarea dintre autorit'ile %u&lice+ institu'iile %u&lice sau de interes %u&lic se realizeaz /n limita atri&u'iilor ce le re)in %otri)it legii. )2*2ac autoritatea %u&lic+ institu'ia %u&lic sau de interes %u&lic solicitat refuz cola&orarea+ autoritatea %u&lic su%erioar am&elor organe )a decide. 2ac o asemenea autoritate nu e*ist+ decizia )a fi luat de autoritatea su%erioar celei solicitate. "r%& 73: Colaborarea in%ers%a%al din%re au%ori% ile publice )'*:n &aza con)en'iilor interna'ionale+ organele fiscale )or cola&ora cu autorit'ile fiscale similare din alte state. )2*:n li%sa unei con)en'ii+ organele fiscale %ot acorda sau %ot solicita cola&orarea altei autorit'i fiscale din alt stat %e &az de reci%rocitate.
1. $re)ederi %ri)ind cola&orarea interstatal sunt cu%rinse at>t /n ,odul fiscal =art. 124 28-12441. C referitor la schim&ul de informa'ii+ c>t i /n ,odul de %rocedur fiscal C referitor la %roceduri amia&ile %entru e)itarea5eliminarea du&lei im%uneri =Gitlul ID1.+ coo%erarea administrati) =Gitlul IDD 1. i recu%erarea crean'elor =Gitlul IDDD+ ,a%. RDD 1.. 1. Begea nr. 74152008 %ri)ind ,odul fiscal al 3om>niei+ %u&licat /n M. 6f. nr. <24 din 28 decem&rie 20081 2. ,on)en'ii de e)itare a du&lei im%uneri i acorduri %ri)ind schim&ul de informa'ii. S@,PD?F@A a 9-a Sarcina %ro&ei DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

(+CBIU6+" 7: (arcina probei


"r%& 74: -or a proban% a documen%elor >us%ifica%i.e 1i e.iden elor con%abile 2ocumentele (ustificati)e i e)iden'ele conta&ile ale contri&ua&ilului constituie %ro&e la sta&ilirea &azei de im%unere+ /n cazul /n care e*ist i alte acte do)editoare+ acestea )or fi luate /n considerare la sta&ilirea &azei de im%unere.
1. Fa' de lista mi(loacelor de %ro& men'ionat la art. 4<+ art. 98 sta&ile te c documentele (ustificati)e i e)iden'ele conta&ile sunt %ro&e =/nscrisuri. care sus'in &aza de im%unere. Aceasta nu e*clude i %osi&ilitatea de a fi luate /n considerare alte acte do)editoare. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 74: (arcina probei 2n do.edirea si%ua iei de fap% fiscale )'*,ontri&ua&ilul are sarcina de a do)edi actele i fa%tele care au stat la &aza declara'iilor sale i a oricror cereri adresate organului fiscal. )2*6rganul fiscal are sarcina de a moti)a decizia de im%unere %e &az de %ro&e sau constatri %ro%rii. )3*:n )ederea sta&ilirii sco%ului sau con'inutului economic al unor tranzac'ii+ %otri)it art. 11 alin. =1. din Codul fiscal+ la solicitarea organului fiscal com%etent+ contri&ua&ilii sunt o&liga'i s %rezinte+ /n termenele sta&ilite de acesta+ dosarul tranzac'iei /n situa'ia /n care tranzac'ia este /ncheiat cu %ersoane situate /n state cu care nu e*ist un instrument (uridic /n &aza cruia s se realizeze schim&ul de informa'ii. )4*,on'inutul dosarului tranzac'iei se a%ro& %rin ordin al %re edintelui Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal.
(la data 02-)e'-2012 Art" %5# alin" (2) din titlul $$$# capitolul $$$# sectiunea % completat de Art" $# punctul 8" din Ordonanta 2/2012 )
1. Art. 97 sta&ile te regulile cu %ri)ire la sarcina %ro&ei. Astfel+ contri&ua&ilul are o&liga'ia =sarcina. de a do)edi =%ro&a. informa'iile5sus'inerile din declara'iile sau cererile adresate organului fiscal. 2. :nce%>nd cu anul 2012 organele fiscale %ot solicita informa'ii %ri)ind tranzac'iile cu entit'i din state cu care 3om>nia nu are acorduri %ri)ind schim&ul de informa'ii fiscale. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 77: Do.edirea %i%ularului drep%ului de proprie%a%e 2n scopul impunerii )'*:n cazul /n care constat c anumite &unuri+ )enituri sau alte )alori care+ %otri)it legii+ constituie &aza im%oza&il sunt de'inute de %ersoane care /n mod continuu &eneficiaz de c> tigurile sau de orice foloase o&i nuite aduse de acestea i c %ersoanele res%ecti)e declar /n scris c nu sunt %ro%rietarii &unurilor+

)eniturilor sau )alorilor /n cauz+ fr s arate /ns care sunt titularii dre%tului de %ro%rietate+ organul fiscal )a %roceda la sta&ilirea %ro)izorie a o&liga'iei fiscale cores%unztoare /n sarcina acelor %ersoane. )2*:n condi'iile legii+ o&liga'ia fiscal %ri)ind &aza im%oza&il %re)zut la alin. =1. )a %utea fi sta&ilit /n sarcina titularilor dre%tului de %ro%rietate. Got astfel ace tia datoreaz des%gu&iri %ersoanelor care au fcut %lata %entru stingerea o&liga'iei sta&ilite %otri)it alin. =1..
1. :n doctrin+ se consider c acest articol instituie o %rezum'ie %otri)it creia %ersoana care &eneficiaz de a)anta(ele economice generate de res%ecti)ele &unuri sau )alori este i %ro%rietarul =titularul. acestora i+ %rin urmare+ i cel care datoreaz im%ozitele =2. 2asclu+ ,. Ale*andru C o%. cit+ %. 174.. ,ontri&ua&ilul care nu a nominalizat titularul dre%tului de %ro%rietate i consider c nu datoreaz im%ozitul+ )a tre&ui s fac do)ada ade)ratului %ro%rietar. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

(la data 20- ul-2004 Art" %7 din titlul $$$# capitolul $$$# sectiunea % reglementat de partea 21(1 din Norme Metodologice din 2004 )

"r%& 78: (%abilirea prin es%imare a bazei de impunere )'*6rganul fiscal sta&ile te &aza de im%unere i o&liga'ia fiscal de %lat aferent+ %rin estimarea rezona&il a &azei de im%unere+ folosind orice %ro& i mi(loc de %ro& %re)zute de lege+ ori de c>te ori acesta nu %oate determina situa'ia fiscal corect. )2*Sta&ilirea %rin estimare a &azei de im%unere se efectueaz /n situa'ii cum ar fi0 a*/n situa'ia %re)zut la art. 88 alin. =4.1 b*/n situa'iile /n care organele de ins%ec'ie fiscal constat c e)iden'ele conta&ile sau fiscale ori declara'iile fiscale sau documentele i informa'iile %rezentate /n cursul ins%ec'iei fiscale sunt incorecte+ incom%lete+ %recum i /n situa'ia /n care acestea nu e*ist sau nu sunt %use la dis%ozi'ia organelor de ins%ec'ie fiscal. )3*:n situa'iile /n care+ %otri)it legii+ organele fiscale sunt /ndre%t'ite s sta&ileasc %rin estimare &azele de im%unere+ acestea identific acele elemente care sunt cele mai a%ro%iate situa'iei de fa%t fiscale. )4*:n sco%ul sta&ilirii %rin estimare a &azei de im%unere+ organele fiscale %ot folosi metode de sta&ilire %rin estimare a &azelor de im%unere+ a%ro&ate %rin ordin al %re edintelui Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal. )4'*:n situa'ia /n care contri&ua&ilii %re)zu'i la art. 2<9 21 alin. =1. lit. a.-e. din Codul fiscal nu de%un declara'ia %ri)ind )enitul asigurat la sistemul %u&lic de %ensii+ organul fiscal sta&ile te %rin estimare &aza lunar de calcul a contri&u'iei de asigurri sociale la ni)elul minim %re)zut la art. 2<9 22 alin. =1. din Codul fiscal. 2is%ozi'iile art. 88 alin. =4. sunt a%lica&ile /n mod cores%unztor.
(la data 01-)e'-2013 Art" %7# alin" (4) din titlul $$$# capitolul $$$# sectiunea % completat de Art" $$# punctul 1" din Ordonanta 8/2013 )

)4*,uantumul o&liga'iilor fiscale rezultate din a%licarea %re)ederilor %rezentului articol sunt sta&ilite su& rezer)a )erificrii ulterioare+ cu e*ce%'ia celor sta&ilite /n cadrul unei ins%ec'ii fiscale.
(la data 17-!ep-2011 Art" %7 din titlul $$$# capitolul $$$# sectiunea % modificat de Art" $# punctul 1-" din Ordonanta 29/2011 )
pre.ederi din par%ea 2'5' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& 78 din %i%lul III, capi%olul III, sec%iunea 7 97.1. @stimarea &azelor de im%unere )a a)ea loc /n situa'ii cum sunt0 a. contri&ua&ilul nu de%une declara'ii fiscale sau cele %rezentate nu %ermit sta&ilirea corect a &azei de im%unere1 &. contri&ua&ilul refuz s cola&oreze la sta&ilirea strii de fa%t fiscale+ inclusi) situa'iile /n care contri&ua&ilul o&struc'ioneaz sau refuz ac'iunea de ins%ec'ie fiscal1 c. contri&ua&ilul nu conduce e)iden'a conta&il sau fiscal1 d. c>nd au dis%rut e)iden'ele conta&ile i fiscale sau actele (ustificati)e %ri)ind o%era'iunile %roductoare de )enituri i contri&ua&ilul nu i-a /nde%linit o&liga'ia de refacere a acestora. 97.2. 6rganul fiscal )a identifica acele elemente care sunt cele mai a%ro%iate situa'iei de fa%t fiscale+ lu>nd /n considerare %re'ul de %ia' al tranzac'iei sau al &unului im%oza&il+ %recum i informa'ii i documente e*istente la dosarul fiscal al contri&ua&ilului care sunt rele)ante %entru im%unere+ iar+ /n li%sa acestora+ organul fiscal )a a)ea /n )edere datele i informa'iile de'inute de acesta des%re contri&ua&ilii cu acti)it'i similare. 1. 2ecizia ,.,.3. nr. 40952004+ %u&licat /n M. 6f. nr. 842 din 21 mai 20041 2. 2ecizia :.,.,.;.+ s.c.a. nr. 8<452004 =Bi%sa unor documente fiscale+ anterior intrrii /n )igoare a ,odului de %rocedur fiscal.1 8. 2ecizia :.,.,.;.+ s.c.a.f. nr. 148452010 =2eterminarea &azei de im%unere %rin estimare.. 1. ?n alt caz de im%unere %rin estimare este cel %re)zut /n a%licarea art. 11 ,od fiscal coro&orat cu art. 4< alin. =2. ,od %rocedur fiscal+ ca urmare a ne/ntocmirii dosarului %re'urilor de transfer =a se )edea i 6$AFAF nr. 22252008.. 1. 6$AFAF nr. 888<52011 %ri)ind sta&ilirea %rin estimare a &azei de im%unere+ %u&licat /n M. 6f. nr. 804 din 14 noiem&rie 2011. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 78': =erificarea documen%ar )'*$entru sta&ilirea corect a situa'iei fiscale a contri&ua&ililor+ organul fiscal %oate %roceda la o )erificare documentar. )2*Ierificarea documentar const /n efectuarea unei analize de coeren' a situa'iei fiscale a contri&ua&ilului+ %e &aza documentelor e*istente la dosarul fiscal al contri&ua&ilului+ %recum i %e &aza oricror informa'ii i documente transmise de ter'i sau de'inute de organul fiscal+ care au rele)an' %entru determinarea situa'iei fiscale. )3*:n situa'ia /n care+ ca urmare a )erificrii documentare+ organul fiscal constat diferen'e fa' de o&liga'iile fiscale declarate de contri&ua&ili+ %rocedeaz la notificarea acestora. 6dat cu notificarea organul fiscal solicit i documentele %e care contri&ua&ilul tre&uie s le %rezinte /n )ederea clarificrii situa'iei fiscale. )4*:n cazul /n care documentele solicitate %otri)it alin. =8. nu au fost %rezentate de contri&ua&il /n termen de 80 de zile de la comunicarea notificrii sau documentele %rezentate nu sunt suficiente %entru clarificarea situa'iei fiscale+ organul fiscal %rocedeaz la sta&ilirea diferen'elor de o&liga'ii fiscale datorate %rin emiterea unei decizii sau dis%une msurile necesare res%ectrii %re)ederilor legale+ du% caz. )4*2ecizia %re)zut la alin. =4. este o decizie su& rezer)a )erificrii ulterioare i %oate fi contestat de ctre contri&ua&il /n condi'iile %rezentului cod. )7*$rocedura de a%licare a %rezentului articol )a fi a%ro&at %rin ordin al %re edintelui Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal.
(la data 17-!ep-2011 Art" %7 din titlul $$$# capitolul $$$# sectiunea % completat de Art" $# punctul 20" din Ordonanta 29/2011 )

C"#IT$LUL I=: Termene


"r%& 79: Calcularea %ermenelor Germenele de orice fel %ri)ind e*ercitarea dre%turilor i /nde%linirea o&liga'iilor %re)zute de ,odul de %rocedur fiscal+ %recum i de alte dis%ozi'ii legale a%lica&ile /n materie+ dac legea fiscal nu dis%une altfel+ se calculeaz %otri)it dis%ozi'iilor ,odului de %rocedur ci)il.
1. :n doctrin+ s-a fcut distinc'ie /ntre termene legale - %re)zute e*%res de lege - i termene administrati)e - sta&ilite de organul fiscal /n cursul unei %roceduri de administrare a crean'elor fiscale =M. Argaru C As%ecte teoretice i %ractice %ri)ind termenele /n dre%tul fiscal+ 32, nr. 1152004+ %. 17<.. 2. Germenele se calculeaz+ %otri)it noului ,od ci)il+ du% cum urmeaz0 a. termenele sta&ilite %e s%tm>ni+ luni i ani se /m%linesc /n ziua cores%unztoare din ultima s%tm>n ori lun sau din ultimul an1 &. /n situa'ia /n care termenul de o lun /nce%e s curg din data de 2<+ 80 sau 81 ale unei luni i se termin /ntr-o lun care nu are o astfel de zi+ atunci termenul se consider /m%linit /n ultima zi a lunii res%ecti)e. c. mi(locul lunii se socote te a cincis%rezecea zi =similar %entru (umtatea de lun.1 d. termenele sta&ilite %e zile se calculeaz %e zile li&ere+ cu e*ce%'ia cazului /n care /n lege se %re)ede altfel. Ba calculul termenului nu se iau /n considerare nici ziua /n care /nce%e s curg i nici ziua c>nd se /m%line te termenul. Germenul se )a /m%lini la ora 24.00 a ultimei zile. &&& ci%es%e mai depar%e )'-3* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 7;: #relun!irea %ermenelor


(la data 03-+a,-200% Art" %- din titlul $$$# capitolul $& reglementat de punctul 2" din Decizia 1/200 ) (la data 20- ul-2004 Art" %- din titlul $$$# capitolul $& reglementat de partea 24(1 din Norme Metodologice din 2004 ) (la data 20- ul-2004 Art" %- din titlul $$$# capitolul $& reglementat de partea 22(1 din Norme Metodologice din 2004 )

Germenele %entru de%unerea declara'iilor fiscale i termenele sta&ilite /n &aza legii de un organ fiscal %ot fi %relungite /n situa'ii temeinic (ustificate+ %otri)it com%eten'ei sta&ilite %rin ordin al ministrului economiei i finan'elor.
pre.ederi din par%ea 225' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& 7; din %i%lul III, capi%olul I= 94.1. :n situa'ii temeinic (ustificate+ contri&ua&ilul %oate cere /n scris %relungirea termenului de de%unere a declara'iei fiscale+ /nainte de e*%irarea acestuia. 94.2. :n cazul /n care+ dintr-o /m%re(urare mai %resus de )oin'a sa+ contri&ua&ilul nu de%une declara'ia fiscal+ acesta o )a de%une /n termen de 80 de zile de la /ncetarea /m%re(urrii+ /n tiin'>nd totodat /n scris organul fiscal des%re /m%re(urarea /n cauz. pre.ederi din par%ea 245' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& 7; din %i%lul III, capi%olul I= 9<.1. $ersoanele im%oza&ile care de)in %ltitoare de G.I.A. %otri)it legii+ la /nregistrare sau ulterior /nregistrrii fiscale+ )or com%leta i )or de%une o declara'ie de /nregistrare fiscal sau+ du% caz+ o declara'ie de men'iuni la organul fiscal /n a crui raz teritorial / i au domiciliul fiscal+ cu e*ce%'ia comercian'ilor care / i /nde%linesc aceste o&liga'ii conform dis%ozi'iilor legale %ri)ind /nregistrarea comercian'ilor. 9<.2. $entru /nregistrarea men'iunilor %ri)ind luarea /n5scoaterea din e)iden' ca %ltitor de G.I.A.+ comercian'ii )or com%leta i )or de%une cererea de %reschim&are a certificatului de /nregistrare+ %otri)it dis%ozi'iilor legale %ri)ind /nregistrarea comercian'ilor+ /nso'it de a)izul organelor fiscale com%etente. 9<.8. :n cazul %ersoanelor im%oza&ile sta&ilite /n strintate+ care realizeaz %e teritoriul 3om>niei o%era'iuni ta*a&ile din %unct de )edere al ta*ei %e )aloarea adugat+ o dat cu de%unerea cererii de desemnare a re%rezentantului fiscal+ %otri)it %re)ederilor ,odului fiscal+ se de%une la organul fiscal com%etent i declara'ia de /nregistrare fiscal a %ersoanei im%oza&ile sta&ilite /n strintate. :nregistrarea fiscal a %ersoanei strine im%oza&ile i atri&uirea codului de identificare fiscal al acesteia se efectueaz anterior transmiterii deciziei de a%ro&are a re%rezentantului fiscal %ro%us. 9<.4. ,odul de identificare fiscal atri&uit %otri)it %ct. 9<.8 este i codul de identificare fiscal atri&uit re%rezentantului fiscal %otri)it reglementrilor s%eciale /n materie de ta* %e )aloarea adugat i care este diferit de codul de identificare fiscal atri&uit re%rezentantului fiscal %entru acti)itatea %ro%rie. 9<.7. Modificrile ulterioare referitoare la desemnarea re%rezentantului fiscal se fac %e &aza cererii de renun'are la re%rezentare i a declara'iei de men'iuni. :n cazul /n care schim&area re%rezentantului fiscal se datoreaz desemnrii de ctre %ersoanele im%oza&ile strine a unui alt re%rezentant fiscal+ la declara'ia de men'iuni se ane*eaz a%ro&area de ctre organul fiscal com%etent a noului re%rezentant fiscal desemnat. 9<.9. :n cazul /n care %ersoana im%oza&il strin / i /nceteaz acti)itatea sau /n cazul /n care este o&ligat s / i /nregistreze sediul %ermanent /n 3om>nia+ %rin declara'ia de men'iuni de%us+ re%rezentantul fiscal )a solicita radierea din registrul contri&ua&ililor a %ersoanei im%oza&ile strine. 9<.4. 6rice %ersoan im%oza&il+ care+ ulterior /nregistrrii ca %ltitor de ta* %e )aloarea adugat nu mai realizeaz dec>t o%era'iuni fr dre%t de deducere datorit modificrii o&iectului de acti)itate+ are o&liga'ia s solicite scoaterea din e)iden' ca %ltitor de ta* %e )aloarea adugat+ /n termen de 10 zile de la sf>r itul lunii /n care a de%us declara'ia de men'iuni %entru modificarea o&iectului de acti)itate. pre.ederi din punc%ul 2& )Decizia ':2007* la da%a 03-0aA-2007 pen%ru "r%& 7; din %i%lul III, capi%olul I= 2. Art. 98 din 6rdonan'a Eu)ernului nr. ;2:2003 %ri)ind ,odul de %rocedur fiscal+ re%u&licat+ cu modificrile i com%letrile ulterioare - Art. 98 din 6rdonan'a Eu)ernului nr. ;2:2003 %ri)ind ,odul de %rocedur fiscal+ re%u&licat+ cu modificrile i com%letrile ulterioare+ i %ct. 94.2 din ane*a la Notr>rea Eu)ernului nr. '&040:2004 %entru a%ro&area Formelor metodologice de a%licare a 6rdonan'ei Eu)ernului nr. ;2:2003 %ri)ind ,odul de %rocedur fiscal se a%lic i /n cazul termenelor sta&ilite %rin actele de acordare a /nlesnirilor la %lata o&liga'iilor &ugetare restante. 1. 6MF$ nr. 91452009 %entru a%ro&area 2eciziei ,omisiei fiscale centrale nr. 152009 %ri)ind a%licarea unitar a unor %re)ederi referitoare la ,odul de %rocedur fiscal+ %u&licat /n M. 6f. nr. 844 din 8 mai 2009. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 80: Termenul de solu ionare a cererilor con%ribuabililor


(la data 05-*ec-2007 Art" 70 din titlul $$$# capitolul $& a se vedea referinte de aplicare din punctul 1" din !rocedura din 2007 )

)'*,ererile de%use de ctre contri&ua&il %otri)it %rezentului cod se solu'ioneaz de ctre organul fiscal /n termen de 47 de zile de la /nregistrare. )2*:n situa'iile /n care+ %entru solu'ionarea cererii+ sunt necesare informa'ii su%limentare rele)ante %entru luarea deciziei+ acest termen se %relunge te cu %erioada cu%rins /ntre data solicitrii i data %rimirii informa'iilor solicitate. "r%& 8': Cazul de for ma>or 1i cazul for%ui% )'*Germenele %re)zute de lege %entru /nde%linirea o&liga'iilor fiscale+ du% caz+ nu /nce% s curg sau se sus%end /n situa'ia /n care /nde%linirea acestor o&liga'ii a fost /m%iedicat de i)irea unui caz de for' ma(or sau a unui caz fortuit. )2*6&liga'iile fiscale se consider a fi /nde%linite /n termen+ fr %erce%erea de do&>nzi+ %enalit'i de /nt>rziere sau ma(orri de /nt>rziere+ du% caz+ ori a%licarea de sanc'iuni %re)zute de lege+ dac acestea se e*ecut /n termen de 90 de zile de la /ncetarea e)enimentelor %re)zute la alin. =1..
(la data 01- ul-2010 Art" 71# alin" (2) din titlul $$$# capitolul $& modificat de Art" $# punctul 5" din Ordonanta urgenta 39/2010 )
1. 2ecizia :.,.,.;. nr. 888852009 s.c.a.f. =,azul de for' ma(or.1 2. 2ecizia :.,.,.;. nr. 88852008+ sec'ia de contencios-administrati) =For'a ma(or.1 8. 2ecizia :.,.,.;+ nr. 148852010 =s.c.a.f. ,ertificat de atestare a fortei ma(ore emis de ,,D3.. 1. ,azul de for' ma(or i cazul fortuit sunt definite de art. 1871 ,od ci)il. Astfel+ for'a ma(or se define te ca un e)eniment e*tern+ im%re)izi&il+ care este a&solut in)inci&il i ine)ita&il %entru orice %ersoan. ,azul fortuit are un caracter relati) =in %ersonam.+ res%ecti) este un e)eniment care nu %oate fi e)itat sau %re)zut de %ersoana care o in)oc+ o&ligat dac e)enimentul nu s-ar fi %rodus. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

TITLUL I=: ?nre!is%rarea fiscal 1i e.iden a con%abil 1i fiscal


"r%& 82: $bli!a ia de 2nre!is%rare fiscal
(la data 01- an-2007 Art" 72 din titlul $& a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2224/200 )

(la data 20- ul-2004 Art" 72 din titlul $& reglementat de partea 23(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*6rice %ersoan sau entitate care este su&iect /ntr-un ra%ort (uridic fiscal se /nregistreaz fiscal %rimind un cod de identificare fiscal. ,odul de identificare fiscal este0 a*%entru %ersoanele (uridice+ %recum i %entru asocieri i alte entit'i fr %ersonalitate (uridic+ cu e*ce%'ia celor %re)zute la lit. &.+ codul de /nregistrare fiscal atri&uit de organul fiscal1 b*%entru comercian'i+ %ersoane fizice i (uridice+ %recum i %entru alte entit'i care se /nregistreaz %otri)it legii s%eciale la registrul comer'ului+ codul unic de /nregistrare atri&uit %otri)it legii s%eciale1 c*%entru %ersoanele fizice care desf oar acti)it'i economice /n mod inde%endent sau e*ercit %rofesii li&ere+ cu e*ce%'ia celor %re)zute la lit. &.+ codul de /nregistrare fiscal atri&uit de organul fiscal1 d*%entru %ersoanele fizice+ altele dec>t cele %re)zute la lit. c.+ codul numeric %ersonal atri&uit %otri)it legii s%eciale1 e*%entru %ersoanele fizice care nu de'in cod numeric %ersonal+ numrul de identificare fiscal atri&uit de organul fiscal. )2*:n sco%ul administrrii im%ozitului %e )enit+ /n cazul %ersoanelor fizice care sunt contri&ua&ili %otri)it titlului DDD %ri)ind im%ozitul %e )enit din Codul fiscal+ codul de identificare fiscal este codul numeric %ersonal. )3*:n cazul %ersoanelor sau al entit'ilor %re)zute la alin. =1. lit. a.+ c. i e.+ atri&uirea codului de identificare fiscal se face e*clusi) de ctre organul fiscal din cadrul Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal+ %e &aza declara'iei de /nregistrare fiscal de%use de aceste %ersoane sau entit'i. )4*$rin e*ce%'ie de la dis%ozi'iile art. 18 alin. =1.+ %entru contri&ua&ilii %re)zu'i la alin. =1. lit. e.+ %recum i %entru contri&ua&ilii nereziden'i %ersoane (uridice+ care realizeaz numai )enituri su%use regulilor de im%unere la surs+ iar im%ozitul re'inut este final+ atri&uirea codului de identificare fiscal se %oate face de organul fiscal+ la solicitarea %ltitorului de )enit.
(la data 02-)e'-2012 Art" 72# alin" (4) din titlul $& modificat de Art" $# punctul -" din Ordonanta 2/2012 )

)4*Au o&liga'ia de%unerii declara'iei de /nregistrare fiscal i %ersoanele %re)zute la alin. =1. lit. d. i e. care au calitatea de anga(ator. )7*$ersoanele fizice care de'in cod numeric %ersonal i sunt su%use im%ozitului %e )enit se /nregistreaz fiscal la data de%unerii %rimei declara'ii fiscale. )8*2eclara'ia de /nregistrare fiscal se de%une /n termen de 80 de zile de la0 a*data /nfiin'rii %otri)it legii+ /n cazul %ersoanelor (uridice+ asocierilor i al altor entit'i fr %ersonalitate (uridic1 b*data eli&errii actului legal de func'ionare+ data /nce%erii acti)it'ii+ data o&'inerii %rimului )enit sau do&>ndirii calit'ii de anga(ator+ du% caz+ /n cazul %ersoanelor fizice. )8'*:n cazul contri&ua&ililor nereziden'i care desf oar acti)it'i %e teritoriul 3om>niei %rin unul sau mai multe sedii %ermanente+ odat cu de%unerea declara'iei de /nregistrare fiscal acesta are o&liga'ia s indice sediul %ermanent desemnat %otri)it titlului DD din Codul fiscal.
(la data 01- ul-2013 Art" 72# alin" (7) din titlul $& completat de Art" $# punctul 38" din Legea 1 8/2013 )

)9*:n sco%ul administrrii crean'elor fiscale+ organele fiscale din cadrul Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal %ot s /nregistreze+ din oficiu sau la cererea altei autorit'i care administreaz crean'e fiscale+ un su&iect de dre%t fiscal care nu i-a /nde%linit o&liga'ia de /nregistrare fiscal+ %otri)it legii. );*:n cazurile %re)zute la alin. =4. i =8.+ atri&uirea codului de identificare fiscal se face %e &aza cererii de%use de solicitant+ cu e*ce%'ia cazului /n care /nregistrarea fiscal se efectueaz din oficiu.
(la data 17-!ep-2011 Art" 72 din titlul $& modificat de Art" $# punctul 21" din Ordonanta 29/2011 )
pre.ederi din par%ea 235' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& 82 din %i%lul I= 98.1. :nregistrarea fiscal a sediilor %ermanente se face %otri)it %re)ederilor art. 2< alin. =4. din ,odul fiscal i ale art. 98 i urmtoarele din ,odul de %rocedur fiscal. 98.2. :nregistrarea /n registrul contri&ua&ililor a %ersoanelor fizice care de'in cod numeric %ersonal atri&uit %otri)it legii s%eciale+ %ltitoare de im%ozit %e )enit+ se face la data de%unerii declara'iei estimati)e+ a declara'iei s%eciale+ a declara'iei de )enit glo&al sau a fi ei fiscale+ du% caz+ /n func'ie de natura )enitului o&'inut. 98.8. $entru %ersoanele %re)zute la art. 98 alin. =1. lit. c. din ,odul de %rocedur fiscal+ care au calitatea de comerciant+ numrul de identificare fiscal se o&'ine conform dis%ozi'iilor legale %ri)ind /nregistrarea comercian'ilor. 1. :n doctrin+ /nregistrarea fiscal are semnifica'ia lurii /n e)iden' de ctre organele fiscale+ a %ersoanelor care do&>ndesc dre%turi i o&liga'ii /n cadrul ra%orturilor %rocedurale fiscale =2. 2asclu+ ,. Ale*andru C o%. cit.+ %. 194.. 2. Art. 42 %re)ede cinci categorii de contri&ua&ili su%use o&liga'iei de /nregistrare fiscal0 - comercian'ii =%ersoane fizice sau (uridice rom>ne+ inclusi) sucursalele %ersoanelor (uridice strine.1 - %ersoanele (uridice+ altele dec>t comercian'ii =asocia'ii+ funda'ii+ sindicate+ culte religioase+ asocia'ii de %ro%rietari+ %artide i alian'e %olitice+ institu'ii %u&lice.1 - asocierile i entit'ile fr %ersonalitate (uridic1 - %ersoanele fizice care de'in cod numeric %ersonal i o&'in )enituri at>t din acti)it'i inde%endente care nu se /nregistreaz la registrul comer'ului =inclusi) din %rofesii li&ere.+ c>t i din alte acti)it'i1 &&& ci%es%e mai depar%e )'-'4* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 83: $bli!a ia 2nscrierii codului de iden%ificare fiscal pe documen%e $ltitorii de im%ozite+ ta*e+ contri&u'ii i alte sume datorate &ugetului general consolidat au o&liga'ia de a men'iona %e facturi+ scrisori+ oferte+ comenzi sau %e orice alte documente emise codul de identificare fiscal %ro%riu.
1. Feres%ectarea o&liga'iei de /nscriere a ,odului de identificare fiscal %e documentele emise de contri&ua&il constituie contra)en'ie+ conform art. 21< alin. =1. lit. g. ,od %rocedur fiscal i se sanc'ioneaz cu amend /ntre 700-1.000 lei %entru %ersoanele fizice i amend /ntre 1.000-7.000 lei %entru %ersoanele (uridice. 2. 2e i art. 48 nu men'ioneaz e*%res acest lucru+ codul de identificare fiscal se )a /nscrie doar %e documentele emise+ adic %e documentele adresate clien'ilor+ furnizorilor i altor %ersoane crora le sunt adresate =documentele care ies din societate5/ntre%rindere indi)idual..

1. ,odul fiscal al 3om>niei =Begea nr. 74152008.+ %u&licat /n M. 6f. nr. <24 din 28 decem&rie 20081 2. Begea nr. 2951<<0 %ri)ind registrul comer'ului+ %u&licat /n M. 6f. nr. 4< din 4 fe&ruarie 1<<81 8. 6.?.E. nr. 2851<<< %ri)ind o&liga'ia agen'ilor economici de a utiliza a%arate de marcat electronice fiscale+ re%u&licat /n M. 6f. nr. 47 din 21 ianuarie 20071 &&& ci%es%e mai depar%e )'-2* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 84: Declararea filialelor 1i sediilor secundare


(la data 15-!ep-2004 Art" 74 din titlul $& a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1329/2004 )

)'*,ontri&ua&ilii au o&liga'ia de a declara organului fiscal com%etent din su&ordinea Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal+ /n termen de 80 de zile+ /nfiin'area de sedii secundare. )2*,ontri&ua&ilii cu domiciliul fiscal /n 3om>nia au o&liga'ia de a declara /n termen de 80 de zile /nfiin'area de filiale i sedii secundare /n strintate. )3*:n sensul %rezentului articol+ %rin sediu secundar se /n'elege un loc %rin care se desf oar integral sau %ar'ial acti)itatea contri&ua&ilului+ cum ar fi0 &irou+ magazin+ atelier+ de%ozit i altele asemenea. )4*$rin sediu secundar se /n'elege i un antier de construc'ii+ un %roiect de construc'ie+ ansam&lu sau monta( ori acti)it'i de su%er)izare legate de acestea+ numai dac antierul+ %roiectul sau acti)it'ile dureaz mai mult de 9 luni. )4'*Sediile %ermanente definite %otri)it Codului fiscal sunt sedii secundare.
(la data 01- ul-2013 Art" 74# alin" (4) din titlul $& completat de Art" $# punctul 38" din Legea 1 8/2013 )

)4*,ontri&ua&ilii care /nregistreaz sediile secundare ca %ltitoare de salarii i de )enituri asimilate salariilor %otri)it Begii nr. 283:2007 %ri)ind finan'ele %u&lice locale+ cu modificrile i com%letrile ulterioare+ nu au o&liga'ia declarrii acestor sedii %otri)it %rezentului articol.
(la data 17-!ep-2011 Art" 74# alin" (2) din titlul $& completat de Art" $# punctul 22" din Ordonanta 29/2011 )
1. Formularul J2eclara'ie %ri)ind sediile secundareK se utilizeaz numai %entru declararea sediilor secundare care+ %otri)it legii+ nu au o&liga'ii de %lat. Formularul J2eclara'ie de /nregistrare fiscal5declara'ie de men'iuni %entru sediile secundare =090.K se utilizeaz %entru /nregistrarea fiscal a sediilor secundare care+ %otri)it Begii nr. 24852009 au o&liga'ii de %lat =im%ozit %e )enitul din salarii. C a se )edea i Ane*a 4. 2. Structurile organizatorice a%ar'in>nd institu'iilor %u&lice care /nde%linesc condi'ia %ri)ind numrul de anga(a'i5salaria'i sunt o&ligate s se /nregistreze ca %ltitori de im%ozit %e )enitul din salarii. Sursa0 Site AFAF 17 decem&rie 2008+ referitor la /nregistrarea fiscal a institu'iilor %u&lice. 1. Begea nr. 24852009 %ri)ind finan'ele %u&lice locale+ %u&licat /n M. 6f. nr. 918 din 18 iulie 20091 2. 6MF$ nr. 182<52004 %entru a%ro&area modelului i con'inutului formularului J2eclara'ie %ri)ind sediile secundareK+ %u&licat /n M. 6f. nr. 847 din 17 se%tem&rie 20041 &&& ci%es%e mai depar%e )'-2* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 84: -orma 1i con inu%ul declara iei de 2nre!is%rare fiscal


(la data 20- ul-2004 Art" 75 din titlul $& reglementat de partea 2%(1 din Norme Metodologice din 2004 ) (la data 04-+a,-2004 Art" 75 din titlul $& a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 00/2004 ) (la data 23-)e'-2004 Art" 75 din titlul $& a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 281/2004 )

)'*2eclara'ia de /nregistrare fiscal se /ntocme te %rin com%letarea unui formular %us la dis%ozi'ie gratuit de organul fiscal din su&ordinea Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal i )a fi /nso'it de acte do)editoare ale informa'iilor cu%rinse /n aceasta. )2*2eclara'ia de /nregistrare fiscal )a cu%rinde0 datele de identificare a contri&ua&ilului+ categoriile de o&liga'ii de %lat datorate %otri)it ,odului fiscal+ datele %ri)ind sediile secundare+ datele de identificare a /m%uternicitului+ datele %ri)ind situa'ia (uridic a contri&ua&ilului+ %recum i alte informa'ii necesare administrrii im%ozitelor+ ta*elor+ contri&u'iilor i altor sume datorate &ugetului general consolidat.
pre.ederi din par%ea 275' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2 004 pen%ru "r%& 84 din %i%lul I= 42.1. :n cazul contri&ua&ililor %re)zu'i la art. 98 alin. =1. lit. a. din ,odul de %rocedur fiscal+ actele do)editoare ale informa'iilor /nscrise /n declara'ia de /nregistrare fiscal sunt0 a. co%ie de %e autoriza'ia de func'ionare eli&erat de autoritatea com%etent sau de %e actul legal de /nfiin'are+ du% caz1 &. do)ada de'inerii sediului =act de %ro%rietate+ contract de /nchiriere i altele asemenea.1 c. alte acte do)editoare. 42.2. :n cazul contri&ua&ililor %ersoane fizice care nu au cod numeric %ersonal+ declara'ia de /nregistrare fiscal )a fi /nso'it de co%ia de %e %a a%ort sau de %e alt document de identitate eli&erat de organele a&ilitate %otri)it legii. 2is%ozi'iile art. 8 alin. =2. din ,odul de %rocedur fiscal sunt a%lica&ile. 42.8. $entru /nregistrarea ca %ltitori de G.I.A. a %ersoanelor fizice care nu au calitatea de comerciant+ %recum i a contri&ua&ililor %re)zu'i la art. 98 alin. =7. din ,odul de %rocedur fiscal+ declara'ia de /nregistrare fiscal )a fi /nso'it+ du% caz+ de urmtoarele documente0 a. co%ie de %e actul de identitate1 &. co%ie de %e documentul eli&erat de autoritatea com%etent+ care atest dre%tul de e*ercitare a acti)it'ii1 c. co%ie de %e alte acte do)editoare /n &aza crora se e*ercit acti)it'i. 42.4. ,o%iile de %e documentele %re)zute la %ct. 42.1-42.8 se certific %e fiecare %agin de organul fiscal com%etent+ %entru conformitate cu originalul. 1. 2eclara'iile de /nregistrare fiscal se /ntocmesc /n dou e*em%lare i se de%un la autoritatea fiscal /n a crei raz de com%eten' se afl domiciliul fiscal al contri&ua&ilului =formularul 010.. :n cazul /nregistrrii comercian'ilor+ formularul de /nregistrare fiscal se de%une la registrul comer'ului /m%reun cu actele necesare /nregistrrii comercian'ilor. 2. 2eclara'ia de /nregistrare se %oate de%une fie %ersonal+ fie %rin /m%uternicit+ la registratura organului fiscal com%etent. ,hiar dac+ /n doctrin+ se sus'ine %osi&ilitatea de%unerii declara'iilor de /nregistrare %rin %o t+ /n %ractic+ este recomanda&il de%unerea formularelor la organul fiscal com%etent+ din considerente de eficien' i de siguran' ori de c>te ori este %osi&il. 1. 6MF$ nr. 29252004 %entru a%ro&area formularelor de /nregistrare fiscal a contri&ua&ililor %u&licat /n M. 6f. nr. 147 din 18 martie 2004+ modificat de 6MF$ nr. 22<952004+ %u&licat /n M. 6f. nr. 894 din 18 decem&rie 20041 &&& ci%es%e mai depar%e )'-2* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 87: Cer%ifica%ul de 2nre!is%rare fiscal


(la data 20- ul-2004 Art" 7% din titlul $& reglementat de partea 27(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*$e &aza declara'iei de /nregistrare fiscal de%use %otri)it art. 42 alin. =8. sau+ du% caz+ a cererii de%use %otri)it art. 42 alin. =<.+ organul fiscal eli&ereaz certificatul de /nregistrare fiscal+ /n termen de 10 zile de la data de%unerii declara'iei sau a cererii. :n certificatul de /nregistrare fiscal se /nscrie o&ligatoriu codul de identificare fiscal.
(la data 17-!ep-2011 Art" 7%# alin" (1) din titlul $& modificat de Art" $# punctul 23" din Ordonanta 29/2011 )

)2*@li&erarea certificatelor de /nregistrare fiscal nu este su%us ta*elor de tim&ru. )3*,ontri&ua&ilii care realizeaz )enituri din acti)itatea de comer' sau %restri de ser)icii ctre %o%ula'ie sunt o&liga'i s afi eze certificatul de /nregistrare fiscal /n locurile unde se desf oar acti)itatea.

)4*:n cazul %ierderii+ furtului sau distrugerii certificatului de /nregistrare fiscal+ organul fiscal )a eli&era un du%licat al acestuia+ /n &aza cererii contri&ua&ililor i a do)ezii de %u&licare a %ierderii+ furtului sau distrugerii /n Monitorul 6ficial al 3om>niei+ $artea a DDD-a.
pre.ederi din par%ea 285' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-20 04 pen%ru "r%& 87 din %i%lul I= 48.1. ,ertificatul de /nregistrare fiscal se emite /n dou e*em%lare1 %rimul e*em%lar se /nm>neaz contri&ua&ilului+ iar al doilea e*em%lar se %streaz la dosarul fiscal al acestuia. 48.2. ,ertificatul de /nregistrare fiscal eli&erat %ltitorilor de ta* %e )aloarea adugat )a a)ea /nscrise codul de identificare fiscal %recedat de litera Q3Q+ %recum i data lurii /n e)iden' ca %ltitor de G.I.A. Aceast dat )a rm>ne neschim&at ori de c>te ori %ltitorul / i schim& certificatul de /nregistrare+ cu e*ce%'ia situa'iei /n care este scos din e)iden'a %ltitorilor de G.I.A. :n acest caz+ atri&utul fiscal Q3Q nu )a mai fi /nscris %e certificatul de /nregistrare. 48.8. ,ertificatul de /nregistrare fiscal con'in>nd atri&utul fiscal Q3Q constituie do)ada lurii /n e)iden' ca %ltitor de ta* %e )aloarea adugat. 1. :nce%>nd cu data de 1 ianuarie 2004+ codul de /nregistrare /n sco%uri de GIA atri&uit %ersoanelor (uridice con'ine %refi*ul J36K+ urmat de codul de identificare fiscal. $re)ederile normelor 48.1-48.8 au fost a&rogate im%licit de la 1 ianuarie 2004. 2. Modelele certificatului de /nregistrare fiscal i cel al certificatului de /nregistrare /n sco%uri de GIA au fost a%ro&ate %rin 6MF$ nr. 29252004. 1. ,odul fiscal al 3om>niei+ ado%tat %rin Begea 74152008 %u&licat /n M. 6f. nr. <24 din 28 decem&rie 20081 2. 6MF$ nr. <0152009 %ri)ind a%ro&area $rocedurii de modificare a codului de /nregistrare /n sco%uri de GIA %entru %ersoanele (uridice /nregistrate ca %ltitori de GIA i a modelului i con'inutului formularelor JFotificareQ i J,ertificat de /nregistrare /n sco%uri de GIAK+ %u&licat /n M. 6f. nr. 408 din 19 august 2009+ modificat de 6MF$ nr. 198852009+ %u&licat /n M. 6f. nr. 848 din 18 octom&rie 20091 &&& ci%es%e mai depar%e )'-2* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 88: 0odificri ul%erioare 2nre!is%rrii fiscale


(la data 20- ul-2004 Art" 77 din titlul $& reglementat de partea 28(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*Modificrile ulterioare ale datelor din declara'ia de /nregistrare fiscal tre&uie aduse la cuno tin' organului fiscal com%etent din su&ordinea Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal+ /n termen de 80 de zile de la data %roducerii acestora+ %rin com%letarea i de%unerea declara'iei de men'iuni. )2*Ba /ncetarea condi'iilor care au generat /nregistrarea fiscal+ contri&ua&ilii au o&liga'ia de a %reda organelor fiscale+ /n )ederea anulrii+ certificatul de /nregistrare fiscal+ odat cu de%unerea declara'iei de men'iuni. )3*:n cazul modificrilor inter)enite /n datele declarate ini'ial i /nscrise /n certificatul de /nregistrare fiscal+ contri&ua&ilii de%un+ odat cu declara'ia de men'iuni+ i certificatul de /nregistrare fiscal+ /n )ederea anulrii acestuia i eli&errii unui nou certificat. )4*2eclara'ia de men'iuni este /nso'it de documente care atest modificrile inter)enite.
(la data 17-!ep-2011 Art" 77# alin" (2) din titlul $& completat de Art" $# punctul 24" din Ordonanta 29/2011 )
pre.ederi din par%ea 295' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2 004 pen%ru "r%& 88 din %i%lul I= 44.1. Modificrile %ri)itoare la domiciliul fiscal se /nregistreaz %otri)it normelor metodologice de a%licare a %re)ederiMor art. 81 din ,odul de %rocedur fiscal. 44.2. :n cazul modificrilor inter)enite /n datele declarate ini'ial i /nscrise /n certificatul de /nregistrare fiscal+ contri&ua&ilii )or de%une+ o dat cu declara'ia de men'iuni+ i certificatul de /nregistrare fiscal /n )ederea anulrii acestuia i eli&errii unui nou certificat. 44.8. 2eclara'ia de men'iuni )a fi /nso'it de documente care atest modificrile inter)enite. 44.4. :n cazul comercian'ilor+ modificrile inter)enite /n datele declarate ini'ial de comercian'i i /nscrise /n certificatul de /nregistrare+ inclusi) cele %ri)itoare la /nregistrarea /n5scoaterea din e)iden' ca %ltitori de G.I.A.+ se fac %rin com%letarea i de%unerea cererii de /nregistrare a men'iunilor5cererii de %reschim&are a certificatului de /nregistrare+ %otri)it dis%ozi'iilor legale %ri)ind /nregistrarea comercian'ilor. Modificrile inter)enite /n datele declarate ini'ial /n )ectorul fiscal )or fi declarate la organul fiscal com%etent. 1. Art. 44 sta&ile te o&liga'ia contri&ua&ililor de a declara modificarea datelor ini'iale declarate =cu ocazia /nregistrrii. /n termen de 80 zile de la data %roducerii acestora+ %rin com%letarea unei declara'ii de men'iuni =utiliz>nd acela i formular utilizat %entru /nregistrare.. 2. Modificarea datelor ini'iale %oate %ri)i0 a. domiciliul fiscal1 &. )ectorul fiscal =)ezi art. 48 ,od %rocedur fiscal.1 c. datele de identificare a contri&ua&ilului1 d. scoaterea din e)iden' =/ncetarea acti)it'ii. a contri&ua&ilului. 8. Ba /ncetarea condi'iilor care au generat /nregistrarea fiscal+ contri&ua&ilii au o&liga'ia de a %reda organelor fiscale+ /n )ederea anulrii+ certificatul de /nregistrare fiscal+ odat cu de%unerea declara'iei de men'iuni. Sursa0 Site AFAF 17 decem&rie 2008+ referitor la modificarea declara'iei de /nregistrare. &&& ci%es%e mai depar%e )'-4* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 88': 0odificri ul%erioare 2nre!is%rrii fiscale 2n cazul comercian ilor )'*Modificrile inter)enite /n datele declarate ini'ial de comercian'i sau de alte entit'i care se /nregistreaz %otri)it legii s%eciale la registrul comer'ului se fac %otri)it dis%ozi'iilor legale %ri)ind /nregistrarea comercian'ilor. )2*Modificrile inter)enite /n datele declarate ini'ial /n )ectorul fiscal se declar la organul fiscal.
(la data 17-!ep-2011 Art" 77 din titlul $& completat de Art" $# punctul 25" din Ordonanta 29/2011 )

"r%& 89: Re!is%rul con%ribuabililor )'*6rganul fiscal com%etent din su&ordinea Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal organizeaz e)iden'a %ltitorilor de im%ozite+ ta*e+ contri&u'ii i alte sume datorate la &ugetul de stat+ &ugetul asigurrilor sociale de stat+ &ugetul Fondului na'ional unic de asigurri sociale de sntate+ &ugetul asigurrilor %entru oma(+ /n cadrul registrului contri&ua&ililor+ care con'ine0 a*datele de identificare a contri&ua&ilului1 b*categoriile de o&liga'ii fiscale de declarare+ %otri)it legii+ denumite )ector fiscal1 categoriile de o&liga'ii fiscale care se /nscriu /n )ectorul fiscal se sta&ilesc %rin ordin al ministrului economiei i finan'elor1 c*alte informa'ii necesare administrrii o&liga'iilor fiscale. )2*2atele %re)zute la alin. =1. se com%leteaz %e &aza informa'iilor comunicate de contri&ua&ili+ de oficiul registrului comer'ului+ de ser)iciul de e)iden' a %o%ula'iei+ de la alte autorit'i i institu'ii+ %recum i din constatrile %ro%rii ale organului fiscal. )3*2atele din registrul contri&ua&ililor %ot fi modificate din oficiu ori de c>te ori se constat c acestea nu cores%und strii de fa%t reale i )or fi comunicate contri&ua&ililor.
(la data 15-!ep-2004 Art" 78# alin" (4) din titlul $& a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 52 /2004 ) (la data 02-)e'-2012 Art" 78# alin" (4) din titlul $& a'rogat de Art" $# punctul 10" din Ordonanta 2/2012 )

(la data 28- un-2005 Art" 78# alin" (5) din titlul $& a se vedea referinte de aplicare din !rocedura din 2005 ) (la data 03-+ar-2008 Art" 78# alin" (5) din titlul $& modificat de Art" $# punctul 5" din ) (la data 17-Apr-2008 Art" 78# alin" (5) din titlul $& a se vedea referinte de aplicare din !rocedura din 2008 ) (la data 2--+a,-2008 Art" 78# alin" (5) din titlul $& a se vedea referinte de aplicare din !rocedura din 2008 ) (la data 25-+a,-200- Art" 78# alin" (5) din titlul $& modificat de Art" $# punctul 3" din capitolul $ din ) (la data 17-!ep-2011 Art" 78# alin" (5) din titlul $& a'rogat de Art" $# punctul 2%" din Ordonanta 29/2011 ) (la data 25-+a,-200- Art" 78# alin" (5) din titlul $& completat de Art" $# punctul 4" din capitolul $ din ) (la data 17-!ep-2011 Art" 78# alin" (%) din titlul $& a'rogat de Art" $# punctul 2%" din Ordonanta 29/2011 )
1. $e l>ng /nregistrarea fiscal reglementat de ,odul de %rocedur fiscal+ legisla'ia fiscal =,odul fiscal. %re)ede %roceduri s%eciale de /nregistrare a contri&ua&ililor /n cazuri+ %recum0 1. /nregistrarea fiscal a nereziden'ilor =%ersoane (uridice. care o&'in )enituri din cesiunea titlurilor de %artici%are1 2. /nregistrarea antre%ozitarilor i a o%eratorilor de %roduse acciza&ile1 8. /nregistrarea direct a %ersoanelor im%oza&ile nerezidente /n sco%uri de GIA1 4. :nregistrarea o%eratorilor intra-comunitari. 2. :n cazul im%ozitelor locale+ nu e*ist o %rocedur de /nregistrare fiscal a contri&ua&ililor+ distinct de cea de declarare a &unurilor im%oza&ile. 3egistrul contri&ua&ililor la ni)elul unit'ilor administrati)-teritoriale este denumit /n lim&a( comun J3ol fiscalK. 1. 6$AFAF nr. 72952004 %ri)ind %rocedura de modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contri&ua&ilului+ %u&licat /n M. 6f. nr. 847 din 17 se%tem&rie 20041 &&& ci%es%e mai depar%e )'-2* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 89': Re!is%rul con%ribuabililor inac%i.i:reac%i.a i )'*,ontri&ua&ilii %ersoane (uridice sau orice entit'i fr %ersonalitate (uridic se declar inacti)i i acestora le sunt a%lica&ile %re)ederile art. 11 alin. =1 1. i =12. din Codul fiscal dac se afl /n una dintre urmtoarele situa'ii0 a*nu / i /nde%linesc+ %e %arcursul unui semestru calendaristic+ nicio o&liga'ie declarati) %re)zut de lege1
(la data 2%-Oct-2011 Art" 78(1# alin" (1)# litera A" din titlul $& reglementat de Ordinul 3347/2011 ) (la data 2%-Oct-2011 Art" 78(1# alin" (1)# litera A" din titlul $& reglementat de ane/a 1 din Ordinul 3347/2011 )
pre.ederi din ane3a ' )$rdinul 3348:20''* la da%a 27-$c%-20'' pen%ru "r%& 895', alin& )'*, li%era "& din %i%lul I=

$N%&$ Nr' 1( !)OC%D*)$ +ri,ind declararea contri-ua-ililor inacti,i +otri,it art' 781 alin' .1/ lit' a/ din 0odul de procedur3 fiscal3
=A. $re)ederi generale 1. :n e)iden'a contri&ua&ililor declara'i inacti)i %otri)it %re)ederilor art. 48 1 alin. =1. lit. a. din Codul de procedur fiscal sunt /nscri i contri&ua&ilii %ersoane (uridice sau orice alte entit'i fr %ersonalitate (uridic care nu / i /nde%linesc+ %e %arcursul unui semestru calendaristic+ nicio o&liga'ie declarati) %re)zut de lege. 2. :n sensul ordinului+ %rin o&liga'ie declarati) se /n'elege o&liga'ia de de%unere a urmtoarelor formulare0 - 100 Q2eclara'ie %ri)ind o&liga'iile de %lat la &ugetul de statQ1 - 112 Q2eclara'ie %ri)ind o&liga'iile de %lat a contri&u'iilor sociale+ im%ozitului %e )enit i e)iden'a nominal a %ersoanelor asigurateQ1 - 101 Q2eclara'ie %ri)ind im%ozitul %e %rofitQ1 - 800 Q2econt de ta* %e )aloarea adugatQ1 - 801 Q2econt s%ecial de ta* %e )aloarea adugatQ1 - 8<0 ID@S Q2eclara'ie reca%itulati) %ri)ind li)rrile5achizi'iile intracomunitare de &unuriQ1 - 8<4 Q2eclara'ie informati) %ri)ind li)rrile5%restrile i achizi'iile efectuate %e teritoriul na'ionalQ. 8. $rocedura %entru /ntocmirea listei contri&ua&ililor declara'i inacti)i se a%lic semestrial+ astfel0 a. /nce%>nd cu data de 27 iunie+ %entru termenele de declarare 27 ianuarie-27 iunie =declara'ii aferente lunilor decem&rie anul %recedent-mai anul curent.1 &. /nce%>nd cu data de 27 decem&rie+ %entru termenele de declarare 27 iulie-27 decem&rie =declara'ii aferente lunilor iunie-noiem&rie.. 4. Fu se /nscriu /n e)iden'a contri&ua&ililor declara'i inacti)i acei contri&ua&ili care+ ca urmare a notificrilor transmise de organul fiscal+ de%un declara'iile fiscale aferente %erioadei de referin' %>n la e*%irarea termenului de 17 zile %re)zut /n con'inutul notificrii. 7. $rezenta %rocedur nu se a%lic contri&ua&ililor care au fost declara'i inacti)i %otri)it condi'iilor %re)zute la art. 48 1 alin. =1. lit. &. i c. din Codul de procedur fiscal. 9. Sediile secundare /nregistrate fiscal ale contri&ua&ililor declara'i inacti)i sunt considerate inacti)e %e %erioada /n care contri&ua&ilii care le-au /nfiin'at rm>n inacti)i. =A. Flu*ul %ri)ind declararea contri&ua&ililor inacti)i 1. Bunar+ organul fiscal /n a crui e)iden' fiscal sunt /nregistra'i contri&ua&ilii /ntocme te lista contri&ua&ililor care nu i-au /nde%linit o&liga'iile declarati)e+ emite i transmite notificri acestei categorii de contri&ua&ili+ %otri)it %rocedurilor de administrare /n )igoare. 2. Semestrial+ /n termen de 17 zile de la termenul de transmitere a notificrilor %entru termenele de declarare 27 iunie+ res%ecti) 27 decem&rie+ com%artimentul de s%ecialitate /ntocme te lista contri&ua&ililor care /nde%linesc condi'iile %entru a fi declara'i inacti)i+ elimin>nd din lista contri&ua&ililor care nu i-au /nde%linit o&liga'iile declarati)e %e acei contri&ua&ili care au de%us declara'iile ca urmare a notificrilor %rimite %otri)it %ct. 1. 8. $entru /ntocmirea listei %re)zute la %ct. 2 se au /n )edere urmtoarele0 a. se selecteaz numai acei contri&ua&ili care+ /n decursul unui semestru calendaristic+ nu au de%us nicio declara'ie fiscal din cele %re)zute la lit. A %ct. 21 &. nu se selecteaz0 - contri&ua&ilii crora li s-a a%ro&at+ la cerere+ de ctre organul fiscal com%etent o msur %ri)ind /nde%linirea o&liga'iilor fiscale declarati)e =regim derogatoriu.1 - contri&ua&ilii care au o&liga'iile fiscale sta&ilite+ %rin decizie+ de ctre organele de ins%ec'ie fiscal1 - sediile secundare ale contri&ua&ililor care sunt %ltitoare de im%ozit %e )enitul din salarii. 4. Bista %re)zut la %ct. 2 con'ine+ /n mod o&ligatoriu+ urmtoarele informa'ii0 a. denumirea contri&ua&ilului1 &. codul de identificare fiscal1 c. domiciliul fiscal1 d. codul de identificare fiscal %entru fiecare sediu secundar /nregistrat fiscal al res%ecti)ului contri&ua&il. 7. :n ma*imum 7 zile de la e*%irarea termenului %re)zut la %ct. 2+ com%artimentul de s%ecialitate transmite fiecrui contri&ua&il din list aflat /n com%eten'a sa de administrare o notificare %ri)ind /nde%linirea condi'iilor %entru declararea ca inacti) %otri)it %re)ederilor art. 48 1 alin. =1. lit. a. din Codul de procedur fiscal+ conform modelului %re)zut /n ane*a nr. 7.e. la ordin. ,omunicarea notificrii se realizeaz %otri)it art. 44 din Codul de procedur fiscal. 9. ,ontri&ua&ilii care+ /n termen de 17 zile de la data comunicrii notificrilor %re)zute la %ct. 7+ i-au /nde%linit o&liga'iile declarati)e sunt elimina'i din lista contri&ua&ililor care /nde%linesc condi'iile %entru a fi declara'i inacti)i. 4. 2u% e*%irarea termenului de 17 zile+ %entru fiecare contri&ua&il /nscris /n list se /ntocme te o decizie de declarare /n inacti)itate+ care se /nainteaz+ s%re semnare+ directorului e*ecuti) al direc'iei generale a finan'elor %u&lice. :n cazul 2irec'iei generale de administrare a marilor contri&ua&ili+ decizia se semneaz de ctre directorul general. Modelul deciziei de declarare /n inacti)itate este %re)zut /n ane*a nr. 7.a. la ordin. 8. 2ecizia de declarare /n inacti)itate se emite /n dou e*em%lare+ din care un e*em%lar se comunic contri&ua&ilului+ %otri)it art. 44 din Codul de procedur fiscal+ iar un e*em%lar se arhi)eaz la dosarul fiscal. 2eclararea contri&ua&ililor inacti)i se face cu data comunicrii deciziei de declarare /n inacti)itate. <. :n termen de cel mult 8 zile de la data comunicrii deciziei de declarare /n inacti)itate+ %otri)it legii+ com%artimentul de s%ecialitate /nscrie /n 3egistrul contri&ua&ililor inacti)i5reacti)a'i+ %rin intermediul 2irec'iei generale de tehnologia informa'iei+ urmtoarele date0 a. denumirea contri&ua&ilului1 &. codul de identificare fiscal1 c. domiciliul fiscal1 d. data declarrii inacti)it'ii fiscale+ i anume data comunicrii ctre contri&ua&il a deciziei de declarare /n inacti)itate1 e. denumirea organului fiscal care a emis decizia de declarare /n inacti)itate+ res%ecti) direc'ia general a finan'elor %u&lice (ude'ean sau a munici%iului Aucure ti ori 2irec'ia general de administrare a marilor contri&ua&ili+ du% caz. 10. 2ecizia de declarare /n inacti)itate %roduce efecte fa' de ter'i de la data /nscrierii /n 3egistrul contri&ua&ililor inacti)i5reacti)a'i.

$N%&$ Nr' 2( !)OC%D*)$ de reacti,are a contri-ua-ililor declara0i inacti,i +otri,it art' 781 alin' .1/ lit' a/ din 0odul de procedur3 fiscal3

=A. $re)ederi generale 1. $entru a fi reacti)a'i+ contri&ua&ilii declara'i inacti)i tre&uie s /nde%lineasc cumulati) urmtoarele condi'ii0 a. s / i /nde%lineasc toate o&liga'iile declarati)e %re)zute de lege1 &. s / i /nde%lineasc toate o&liga'iile de %lat1 c. organele fiscale s constate c ace tia func'ioneaz la domiciliul fiscal declarat. 2. ,ondi'ia %re)zut la %ct. 1 lit. a. se consider /nde%linit i /n cazul /n care o&liga'iile fiscale au fost sta&ilite+ %rin decizie+ de ctre organele de ins%ec'ie fiscal. 8. ,ontri&ua&ilii %entru care s-a deschis %rocedura insol)en'ei /n form sim%lificat+ contri&ua&ilii care au intrat /n faliment sau cei %entru care s-a %ronun'at ori a fost ado%tat o hotr>re de dizol)are se reacti)eaz de organul fiscal+ la cererea acestora+ du% /nde%linirea o&liga'iilor declarati)e. 4. 3eacti)area contri&ua&ililor se face cu data comunicrii deciziei de reacti)are. 2ecizia de reacti)are %roduce efecte fa' de ter'i de la data /nscrierii /n 3egistrul contri&ua&ililor inacti)i5reacti)a'i. 7. Sediile secundare /nregistrate fiscal ale contri&ua&ililor reacti)a'i sunt considerate acti)e /nce%>nd cu data reacti)rii contri&ua&ililor care le-au /nfiin'at. =A. Flu*ul de reacti)are a contri&ua&ililor inacti)i 1. :n cazul /n care un contri&ua&il /nde%line te condi'iile de reacti)are+ acesta %oate solicita reacti)area+ %rin de%unerea unei cereri la organul fiscal /n a crui e)iden' fiscal este /nregistrat. 2. 2u% %rimirea cererii+ com%artimentul de s%ecialitate )erific /n e)iden'ele fiscale %ro%rii dac res%ecti)ul contri&ua&il /nde%line te condi'iile de reacti)are %re)zute la lit. A %ct. 1. 8. Ierificarea /nde%linirii o&liga'iilor declarati)e se realizeaz de ctre com%artimentul cu atri&u'ii /n gestionarea declara'iilor fiscale. 4. $erioada su%us )erificrii cu%rinde termenele de declarare aferente %erioadei de %rescri%'ie a dre%tului organelor fiscale de a sta&ili o&liga'ii fiscale+ inclusi) %entru %erioada /n care contri&ua&ilul a fost declarat inacti). 7. Se consider c un contri&ua&il i-a /nde%linit o&liga'iile declarati)e %entru %erioada /n care acesta a &eneficiat de regimul derogatoriu de declarare sau %entru care o&liga'iile fiscale au fost sta&ilite+ %rin decizie+ de ctre organele de ins%ec'ie fiscal. 9. :nde%linirea o&liga'iilor de %lat se )erific de com%artimentul cu atri&u'ii /n organizarea e)iden'ei %e %ltitori+ la solicitarea com%artimentului de s%ecialitate. 4. 2ac /ntre datele i documentele furnizate de contri&ua&il %rin cerere i datele din e)iden'a fiscal e*ist neconcordan'e %ri)itoare la /nde%linirea o&liga'iilor de declarare i %lat+ com%artimentul de s%ecialitate solicit %rezen'a contri&ua&ilului la sediul su+ /n )ederea clarificrii situa'iei fiscale+ %rin transmiterea notificrii %re)zute /n ane*a nr. 7.f. la ordin. 8. Fotificarea se /ntocme te /n dou e*em%lare+ din care un e*em%lar se comunic contri&ua&ilului+ %otri)it art. 44 din Codul de procedur fiscal+ iar cel de-al doilea e*em%lar se arhi)eaz la dosarul fiscal al acestuia. <. :n cazul /n care contri&ua&ilul notificat nu se %rezint+ %entru clarificarea situa'iei fiscale+ /n termen de 17 zile de la data comunicrii notificrii+ solicitarea de reacti)are se res%inge. 10. :n acest caz+ com%artimentul de s%ecialitate /ntocme te o not care cu%rinde+ /n mod o&ligatoriu+ moti)a'ia res%ingerii i la care se ane*eaz notificarea transmis contri&ua&ilului. Fota se su%une a%ro&rii conductorului organului fiscal /n a crui e)iden' fiscal este /nregistrat contri&ua&ilul. :n cazul 2irec'iei generale de administrare a marilor contri&ua&ili+ nota se a%ro& de directorul general ad(unct care coordoneaz com%artimentul registrul contri&ua&ililor. 11. :n &aza notei a%ro&ate+ com%artimentul de s%ecialitate /ntocme te decizia de res%ingere a cererii de reacti)are+ care se /nainteaz+ s%re semnare+ directorului e*ecuti) al direc'iei generale a finan'elor %u&lice. :n cazul 2irec'iei generale de administrare a marilor contri&ua&ili decizia se semneaz de ctre directorul general. Modelul deciziei de res%ingere a cererii de reacti)are este %re)zut /n ane*a nr. 7.d. la ordin. 12. 2ecizia de res%ingere a cererii de reacti)are se emite /n dou e*em%lare+ din care un e*em%lar se comunic contri&ua&ilului+ %otri)it art. 44 din Codul de procedur fiscal+ iar un e*em%lar se arhi)eaz la dosarul fiscal. 18. :n cazul /n care contri&ua&ilul re)ine cu o nou cerere+ se reia %rocedura %re)zut la %ct. 1-12. 14. 3ezultatele analizei efectuate se /nscriu /ntr-un referat care cu%rinde+ %entru fiecare contri&ua&il0 - datele de identificare ale acestuia =denumirea+ domiciliul fiscal+ codul de identificare fiscal.1 - numrul i data deciziei %rin care res%ecti)ul contri&ua&il a fost declarat inacti)1 - moti)a'ia %ro%unerii de reacti)are. 17. 3eferatul se a)izeaz+ du% caz+ de0 - directorul general ad(unct care coordoneaz com%artimentul registrul contri&ua&ililor+ /n cazul 2irec'iei generale de administrare a marilor contri&ua&ili1 - conductorul organului fiscal %entru administra'iile finan'elor %u&lice ale contri&ua&ililor mi(locii+ ale munici%iilor re edin' de (ude' i ale sectoarelor munici%iului Aucure ti+ administra'iile finan'elor %u&lice comunale i or ene ti. 19. 3eferatul cu%rinz>nd contri&ua&ilii %ro%u i %entru reacti)are se transmite organului de ins%ec'ie fiscal com%etent+ /n )ederea )erificrii condi'iilor de reacti)are %re)zute la art. 48 1 alin. =8. lit. c. din Codul de procedur fiscal. 14. ,a urmare a controlului+ organele de ins%ec'ie fiscal com%leteaz /n referatul cu%rinz>nd contri&ua&ilii care /nde%linesc condi'iile de reacti)are+ %entru fiecare contri&ua&il+ numrul i data actului de control+ %recum i dac a fost /nde%linit condi'ia de reacti)are+ %re)zut la art. 48 1 alin. =8. lit. c. din Codul de procedur fiscal. 18. 3eferatul se a)izeaz de conducerea acti)it'ii de ins%ec'ie fiscal i se transmite organului fiscal /n a crui e)iden' fiscal este /nregistrat contri&ua&ilul. 1<. $e &aza referatului a%ro&at+ com%artimentul de s%ecialitate /ntocme te decizia de reacti)are care se /nainteaz+ s%re semnare+ directorului e*ecuti) al direc'iei generale a finan'elor %u&lice. :n cazul 2irec'iei generale de administrare a marilor contri&ua&ili+ decizia se semneaz de ctre directorul general. Modelul deciziei de reacti)are este %re)zut /n ane*a nr. 7.&. la ordin. 20. 2ecizia de reacti)are se emite /n dou e*em%lare+ din care un e*em%lar se comunic contri&ua&ilului+ %otri)it art. 44 din Codul de procedur fiscal+ iar un e*em%lar se arhi)eaz la dosarul fiscal. 21. :n termen de cel mult 8 zile de la data comunicrii deciziei de reacti)are+ %otri)it legii+ com%artimentul de s%ecialitate /nscrie /n 3egistrul contri&ua&ililor inacti)i5reacti)a'i+ %rin intermediul 2irec'iei generale de tehnologia informa'iei+ urmtoarele date0 a. denumirea contri&ua&ilului1 &. codul de identificare fiscal1 c. domiciliul fiscal1 d. data reacti)rii+ i anume data comunicrii deciziei de reacti)are a contri&ua&ilului1 e. denumirea organului fiscal care a emis decizia de reacti)are+ res%ecti) direc'ia general a finan'elor %u&lice (ude'ean sau a munici%iului Aucure ti ori 2irec'ia general de administrare a marilor contri&ua&ili+ du% caz. 22. 2ac+ /n urma solicitrii de%use de contri&ua&il+ se constat c res%ecti)ul contri&ua&il nu /nde%line te condi'iile de reacti)are+ com%artimentul de s%ecialitate /ntocme te o not care )a cu%rinde /n mod o&ligatoriu moti)a'ia res%ingerii cererii. Fota se su%une a%ro&rii conductorului organului fiscal /n a crui e)iden' fiscal este /nregistrat contri&ua&ilul. :n cazul 2irec'iei generale de administrare a marilor contri&ua&ili+ nota se a%ro& de directorul general ad(unct care coordoneaz com%artimentul registrul contri&ua&ililor. 28. :n &aza notei a%ro&ate+ com%artimentul de s%ecialitate /ntocme te decizia de res%ingere a cererii de reacti)are care se /nainteaz+ s%re semnare+ directorului e*ecuti) al direc'iei generale a finan'elor %u&lice. :n cazul 2irec'iei generale de administrare a marilor contri&ua&ili+ decizia se semneaz de ctre directorul general. Modelul deciziei de res%ingere a cererii de reacti)are este %re)zut /n ane*a nr. 7.d. la ordin. 24. 2ecizia de res%ingere a cererii de reacti)are se emite /n dou e*em%lare+ din care un e*em%lar se comunic contri&ua&ilului+ %otri)it art. 44 din Codul de procedur fiscal+ iar un e*em%lar se arhi)eaz la dosarul fiscal. 27. 2ocumenta'ia care a stat la &aza a%ro&rii5res%ingerii cererii de reacti)are se arhi)eaz la dosarul fiscal al contri&ua&ilului. 29. $rocedura %re)zut de %rezentul ca%itol+ cu e*ce%'ia %ct. 9 i 17-14+ se a%lic i /n cazul reacti)rii+ du% /nde%linirea o&liga'iilor declarati)e+ a contri&ua&ililor %entru care s-a deschis %rocedura insol)en'ei /n form sim%lificat+ a contri&ua&ililor care au intrat /n faliment sau a contri&ua&ililor %entru care s-a %ronun'at ori a fost ado%tat o hotr>re de dizol)are.

$N%&$ Nr' 3( !)OC%D*)$ de 1ndre+tare a erorilor materiale


1. $rocedura de /ndre%tare a erorilor materiale /n cazul contri&ua&ililor declara'i inacti)i se a%lic+ din oficiu+ de ctre organul fiscal com%etent sau la solicitarea scris a re%rezentantului legal al contri&ua&ilului declarat inacti)+ du% caz. 2. :n cazul /n care un contri&ua&il constat c+ din eroare+ a fost /nscris /n registrul contri&ua&ililor inacti)i+ %oate solicita /ndre%tarea erorii materiale+ %rin de%unerea la organul fiscal /n a crui e)iden' fiscal este /nregistrat+ direct sau %rin /m%uternicit+ a unei cereri. 8. 2u% %rimirea cererii+ organul fiscal )erific /n e)iden'ele fiscale %ro%rii dac res%ecti)ul contri&ua&il a fost declarat inacti) ca urmare a unei erori a organului fiscal. 4. 2ac /ntre datele i documentele furnizate de contri&ua&il %rin cerere i datele din e)iden'a fiscal e*ist neconcordan'e %ri)itoare la condi'iile %e &aza crora contri&ua&ilul a fost declarat inacti)+ com%artimentul de s%ecialitate solicit %rezen'a contri&ua&ilului la sediul su+ /n )ederea clarificrii situa'iei fiscale+ %rin transmiterea notificrii %re)zute /n ane*a nr. 7.f. la ordin. 7. Fotificarea se /ntocme te /n dou e*em%lare+ dintre care un e*em%lar se comunic contri&ua&ilului+ %otri)it art. 44 din Codul de procedur fiscal+ iar cel de-al doilea e*em%lar se arhi)eaz la dosarul fiscal al acestuia. 9. :n cazul /n care contri&ua&ilul notificat nu se %rezint %entru clarificarea situa'iei fiscale /n termen de 17 zile de la data comunicrii notificrii+ solicitarea de /ndre%tare a erorii materiale se res%inge. 4. :n acest caz+ com%artimentul de s%ecialitate /ntocme te o not care cu%rinde /n mod o&ligatoriu moti)a'ia res%ingerii i la care se ane*eaz notificarea transmis contri&ua&ilului. Fota se su%une a%ro&rii conductorului organului fiscal /n a crui e)iden' fiscal este /nregistrat contri&ua&ilul. :n cazul 2irec'iei generale de administrare a marilor contri&ua&ili+ nota se a%ro& de directorul general ad(unct care coordoneaz com%artimentul registrul contri&ua&ililor. 8. :n &aza notei a%ro&ate+ com%artimentul de s%ecialitate /ntocme te decizia de res%ingere a cererii de /ndre%tare a erorii materiale care se /nainteaz+ s%re semnare+ directorului e*ecuti) al direc'iei generale a finan'elor %u&lice. :n cazul 2irec'iei generale de administrare a marilor contri&ua&ili+ decizia se semneaz de ctre directorul general. Modelul deciziei de res%ingere a cererii de /ndre%tare a erorii materiale este %re)zut /n ane*a nr. 7.d. la ordin. <. 2ecizia de res%ingere a cererii de /ndre%tare a erorii materiale se emite /n dou e*em%lare+ din care un e*em%lar se comunic contri&ua&ilului+ %otri)it art. 44 din Codul de procedur fiscal+ iar un e*em%lar se arhi)eaz la dosarul fiscal. 10. :n cazul /n care contri&ua&ilul re)ine cu o nou cerere+ se reia %rocedura %re)zut la %ct. 1-<. 11. 2ac se constat+ din oficiu sau ca urmare a solicitrii contri&ua&ilului+ c un contri&ua&il a fost declarat inacti) ca urmare a unei erori+ com%artimentul de s%ecialitate /ntocme te un referat+ care con'ine /n mod o&ligatoriu0 - datele de identificare ale contri&ua&ilului =denumirea+ domiciliul fiscal+ codul de identificare fiscal.1 - numrul i data deciziei %rin care res%ecti)ul contri&ua&il a fost declarat inacti)1 - dac %ro%unerea de scoatere din e)iden'a contri&ua&ililor inacti)i este fcut din oficiu de ctre organul fiscal sau ca urmare a unei cereri a contri&ua&ilului =numrul i data cererii.1 - descrierea situa'iei care a condus la /nscrierea contri&ua&ilului /n e)iden'a contri&ua&ililor declara'i inacti)i din eroare1 - %ro%unerea de /ndre%tare a erorii materiale. 12. 3eferatul se semneaz de ctre %ersoana care l-a /ntocmit+ se )izeaz de ctre conductorul com%artimentului de s%ecialitate i se /nainteaz s%re a%ro&are conductorului organului fiscal /n a crui e)iden' fiscal este /nregistrat contri&ua&ilul+ /n cazul 2irec'iei generale de administrare a marilor contri&ua&ili+ nota se a%ro& de directorul general ad(unct care coordoneaz com%artimentul registrul contri&ua&ililor. 18. $e &aza referatului a%ro&at+ com%artimentul de s%ecialitate /ntocme te decizia de anulare a deciziei de declarare /n inacti)itate a contri&ua&ilului+ cu efect %entru )iitor i %entru trecut. 2ecizia de anulare a deciziei de declarare /n inacti)itate+ %re)zut /n ane*a nr. 7.c. la ordin+ se /nainteaz+ s%re semnare+ directorului e*ecuti) al direc'iei generale a finan'elor %u&lice. :n cazul 2irec'iei generale de administrare a marilor contri&ua&ili+ decizia se semneaz de ctre directorul general. 14. 2ecizia se comunic contri&ua&ilului cu res%ectarea art. 44 din Codul de procedur fiscal. 17. $rocedura %re)zut la %ct. 10-14 se desf oar /n ma*imum 7 zile lucrtoare. 19. ,ontri&ua&ilii %entru care s-a emis decizia de anulare a deciziei de declarare /n inacti)itate se elimin din 3egistrul contri&ua&ililor inacti)i5reacti)a'i i / i %streaz calitatea de contri&ua&ili acti)i

%e toat %erioada de la data comunicrii deciziei de declarare /n inacti)itate %>n la data comunicrii deciziei de anulare a acesteia. 14. :n cazul acestor contri&ua&ili se anuleaz i scoaterea din e)iden'a %ersoanelor im%oza&ile /nregistrate /n sco%uri de GIA. :n acest caz+ se men'ine data /nregistrrii /n sco%uri de GIA ini'ial+ contri&ua&ilul %str>ndu- i aceast calitate inclusi) %e %erioada cu%rins /ntre data comunicrii deciziei de declarare /n inacti)itate i data comunicrii deciziei de anulare a acesteia. 18. 2ac+ /n urma solicitrii de%use de contri&ua&il+ se constat c res%ecti)ul contri&ua&il nu a fost declarat inacti) ca urmare a unei erori+ com%artimentul de s%ecialitate /ntocme te o not care )a cu%rinde /n mod o&ligatoriu moti)a'ia res%ingerii cererii. Fota se su%une a%ro&rii conductorului organului fiscal /n a crui e)iden' fiscal este /nregistrat contri&ua&ilul. :n cazul 2irec'iei generale de administrare a marilor contri&ua&ili+ nota se a%ro& de directorul general ad(unct care coordoneaz com%artimentul registrul contri&ua&ililor. 1<. :n &aza notei a%ro&ate+ com%artimentul de s%ecialitate /ntocme te decizia de res%ingere a cererii de /ndre%tare a erorii materiale+ care se /nainteaz+ s%re semnare+ directorului e*ecuti) al direc'iei generale a finan'elor %u&lice. :n cazul 2irec'iei generale de administrare a marilor contri&ua&ili+ decizia se semneaz de ctre directorul general. Modelul deciziei de res%ingere a cererii de /ndre%tare a erorii materiale este %re)zut /n ane*a nr. 7.d. la ordin. 20. 2ecizia de res%ingere a cererii de /ndre%tare a erorii materiale se emite /n dou e*em%lare+ din care un e*em%lar se comunic contri&ua&ilului+ %otri)it art. 44 din Codul de procedur fiscal+ iar un e*em%lar se arhi)eaz la dosarul fiscal. 21. 2ocumenta'ia care a stat la &aza a%ro&rii5res%ingerii cererii de /ndre%tare a erorii materiale se arhi)eaz la dosarul fiscal al contri&ua&ilului.

$N%&$ Nr' 4( !)OC%D*)$ de #coatere din e,iden0a contri-ua-ililor declara0i inacti,i a contri-ua-ililor radia0i
1. $entru contri&ua&ilii care au fost declara'i inacti)i i care / i /nceteaz acti)itatea se actualizeaz cores%unztor+ de ctre organele fiscale /n a cror e)iden' fiscal ace tia sunt /nregistra'i+ 3egistrul contri&ua&ililor inacti)i5reacti)a'i. 2. :n sensul %rezentei %roceduri+ contri&ua&ilii care / i /nceteaz acti)itatea+ denumi'i /n continuare contri&ua&ili radia'i+ sunt0 a. comercian'ii radia'i din registrul comer'ului1 &. ceilal'i contri&ua&ili+ cu e*ce%'ia comercian'ilor+ care la /ncetarea condi'iilor care au generat /nregistrarea fiscal au de%us certificatul de /nregistrare fiscal+ /n )ederea anulrii. 8. :n %rima zi a fiecrei luni+ com%artimentul de s%ecialitate din cadrul organului fiscal com%etent /ntocme te un referat+ care con'ine /n mod o&ligatoriu0 - datele de identificare ale contri&ua&ililor radia'i =denumirea+ domiciliul fiscal+ codul de identificare fiscal.1 - numrul i data documentului care atest radierea1 - data radierii1 - numrul i data deciziei %rin care res%ecti)ii contri&ua&ili au fost declara'i inacti)i1 - %ro%unerea de scoatere din e)iden'a contri&ua&ililor declara'i inacti)i a contri&ua&ililor radia'i. 4. 3eferatul se semneaz de ctre %ersoana care l-a /ntocmit+ se )izeaz de ctre conductorul com%artimentului de s%ecialitate i se a%ro& de ctre conductorul organului fiscal /n a crui e)iden' fiscal este /nregistrat contri&ua&ilul. 7. :n cazul 2irec'iei generale de administrare a marilor contri&ua&ili+ referatul se a%ro& de ctre directorul general ad(unct care coordoneaz com%artimentul registrul contri&ua&ililor. 9. $e &aza referatului a%ro&at se /ntocme te lista cu%rinz>nd datele de identificare ale contri&ua&ililor declara'i inacti)i care au fost radia'i din 3egistrul contri&ua&ililor. 4. Bistele a)izate de conductorul organului fiscal5directorul general ad(unct se transmit /n format electronic+ scanate+ de direc'iile generale ale finan'elor %u&lice (ude'ene i a munici%iului Aucure ti+ %recum i de 2irec'ia general de administrare a marilor contri&ua&ili ctre 2irec'ia general de tehnologia informa'iei i )or fi /nso'ite de o adres de /naintare+ semnat de directorul e*ecuti)5directorul general+ care )a include numrul de contri&ua&ili cu%rin i /n list. 8. $rocedura %re)zut la %ct. 8-4 se desf oar /n ma*imum 7 zile lucrtoare. <. :n %rima zi de la %rimirea listelor %re)zute la %ct. 4+ 2irec'ia general de tehnologia informa'iei )erific fiecare contri&ua&il din liste cu informa'iile e*istente din 3egistrul contri&ua&ililor la ni)el central i /n situa'ia confirmrii radierii o%ereaz /n 3egistrul contri&ua&ililor inacti)i5reacti)a'i+ /nscriind+ %entru fiecare contri&ua&il din list+ data radierii. :n cazul /n care se constat c unii contri&ua&ili nu figureaz ca fiind radia'i /n 3egistrul contri&ua&ililor la ni)el central+ 2irec'ia general de tehnologia informa'iei comunic direc'iilor generale ale finan'elor %u&lice (ude'ene lista contri&ua&ililor care se afl /n aceast situa'ie. 10. ,ontri&ua&ililor declara'i inacti)i care au fost radia'i li se %streaz istoricul /n 3egistrul contri&ua&ililor inacti)i5reacti)a'i+ %e o %erioad de 7 ani+ /nce%>nd cu 1 ianuarie a anului urmtor celui /n care au fost radia'i.

$N%&$ Nr' 5a(


- Model -

$oz

MDFDSG@3?B FDFAFP@B63 $?ABD,@ AE@FPDA FAPD6FABS 2@ A2MDFDSG3A3@ FDS,ABA 2irec'ia Eeneral a Finan'elor $u&lice a ..............................5 2irec'ia general de administrare a marilor contri&ua&ili Fr. ...................5........................... Adresa0 Gel.0 Fa*0 @-mail0

$oz

2@,DTD@ de declarare /n inacti)itate ,tre0 2enumirea ...................... 2omiciliul fiscal0 localitatea ..................+ str. ......................nr. .........+ &l. .......+ a%. .....+ et. .....+(ude'ul5sectorul .................... ,odul de identificare fiscal ........................ A)>nd /n )edere dis%ozi'iile art. 481 alin. =1. lit. a. din 6rdonan'a Eu)ernului nr. ;2:2003 %ri)ind Codul de procedur fiscal+ re%u&licat+ cu modificrile i com%letrile ulterioare+ /ntruc>t+ %otri)it e)iden'ei fiscale+ nu )-a'i /nde%linit nicio o&liga'ie declarati) aferent semestrului .... al anului ......+ ) aducem la cuno tin' c+ /nce%>nd cu data comunicrii %rezentei decizii+ sunte'i declarat inacti). :n termen de 8 zile de la data comunicrii %rezentei decizii+ )e'i fi /nscris /n 3egistrul contri&ua&ililor inacti)i5reacti)a'i+ afi at %e site-ul Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal+ ###.anaf.ro+ la sec'iunea QDnforma'ii %u&liceQ. $rezenta decizie %roduce efecte fa' de ter'i de la data /nscrierii /n registru+ conform art. 48 1 alin. =10. din 6rdonan'a Eu)ernului nr. ;2:2003+ re%u&licat+ cu modificrile i com%letrile ulterioare. ,onform art. 11 alin. =11. i =12. din Begea nr. 48':2003 %ri)ind Codul fiscal+ cu modificrile i com%letrile ulterioare+ autorit'ile fiscale nu )or lua /n considerare o tranzac'ie efectuat de un contri&ua&il declarat inacti)+ cu e*ce%'ia li)rrilor de &unuri efectuate /n cadrul %rocedurii de e*ecutare silit. 2e asemenea+ nu sunt luate /n considerare de autorit'ile fiscale tranzac'iile efectuate cu un contri&ua&il declarat inacti)+ cu e*ce%'ia achizi'iilor de &unuri efectuate /n cadrul %rocedurii de e*ecutare silit. 2e asemenea+ %otri)it art. 2 alin. =8. din 6rdonan'a Eu)ernului nr. 84:200' %ri)ind organizarea i func'ionarea cazierului fiscal+ re%u&licat+ cu modificrile i com%letrile ulterioare+ inacti)itatea fiscal se /nscrie at>t /n cazierul fiscal al contri&ua&ilului declarat inacti)+ c>t i al re%rezentan'ilor legali ai acestuia. :m%otri)a %rezentei decizii se %oate formula contesta'ie la organul fiscal emitent+ /n termen de 80 de zile de la data comunicrii+ /n conformitate cu dis%ozi'iile art. 204 alin. =1. i art. 20< alin. =2. din 6rdonan'a Eu)ernului nr. ;2:2003+ re%u&licat+ cu modificrile i com%letrile ulterioare. 2irector e*ecuti)52irector general+ Fumele i %renumele .................................... Semntura i tam%ila unit'ii ...................... cod M.F.$. 14.18.29.<0

$N%&$ Nr' 5-(


$oz MDFDSG@3?B FDFAFP@B63 $?ABD,@ $oz AE@FPDA FAPD6FABS 2@ A2MDFDSG3A3@ FDS,ABS 2irec'ia Eeneral a Finan'elor $u&lice a ..............................5 2irec'ia general de administrare a marilor contri&ua&ili Fr. ....................5........................... Adresa0 Gel.0 Fa*0 @-mail0

2@,DTD@ 2@ 3@A,GDIA3@ ,tre0 2enumirea ............................ 2omiciliul fiscal0 localitatea ...................+ str. .............nr. ......+ &l. .......+ a%. .....+ et. .....+ (ude'ul5sectorul ........................... ,odul de identificare fiscal.........................................

A)>nd /n )edere dis%ozi'iile art. 481 alin. =8. i =4. din 6rdonan'a Eu)ernului nr. ;2:2003 %ri)ind Codul de procedur fiscal+ re%u&licat+ cu modificrile i com%letrile ulterioare+ ) aducem la cuno tin' c+ /nce%>nd cu data comunicrii %rezentei decizii+ sunte'i reacti)at. :n termen de 8 zile de la data comunicrii %rezentei decizii+ )e'i fi /nscris /n 3egistrul contri&ua&ililor inacti)i5reacti)a'i+ afi at %e site-ul Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal+ ###.anaf.ro+ la sec'iunea QDnforma'ii %u&liceQ. $rezenta decizie %roduce efecte fa' de ter'i de la data /nscrierii /n registru+ conform art. 48 1 alin. =10. din 6rdonan'a Eu)ernului nr. ;2:2003+ re%u&licat+ cu modificrile i com%letrile ulterioare. :n situa'ia /n care+ /naintea declarrii inacti)it'ii fiscale+ a'i a)ut calitatea de %ersoan im%oza&il /nregistrat /n sco%uri de GIA+ du% reacti)are a)e'i o&liga'ia de a ) /nregistra /n sco%uri de GIA+ %otri)it art. 178 alin. =<. din Begea nr. 48':2003 %ri)ind Codul fiscal+ cu modificrile i com%letrile ulterioare. 2ata /nregistrrii /n sco%uri de GIA se consider )ala&il /nce%>nd cu data reacti)rii. :m%otri)a %rezentei decizii se %oate formula contesta'ie la organul fiscal emitent+ /n termen de 80 de zile de la data comunicrii+ /n conformitate cu dis%ozi'iile art. 204 alin. =1. i art. 20< alin. =2. din 6rdonan'a Eu)ernului nr. ;2:2003+ re%u&licat+ cu modificrile i com%letrile ulterioare. 2irector e*ecuti)52irector general+ Fumele i %renumele ............................... Semntura i tam%ila unit'ii .................. cod M.F.$. 14.18.29.<1

$N%&$ Nr' 5c(


$oz MDFDSG@3?B FDFAFP@B63 $?ABD,@ $oz AE@FPDA FAPD6FABS 2@ A2MDFDSG3A3@ FDS,ABS 2irec'ia Eeneral a Finan'elor $u&lice a ..............................5 2irec'ia general de administrare a marilor contri&ua&ili Fr. ....................5........................... Adresa0 Gel.0 Fa*0 @-mail0

2@,DTD@ de anulare a deciziei de declarare /n inacti)itate ,tre0 2enumirea .................................... 2omiciliul fiscal0 localitatea ...................+ str. .................. nr. ............+ &l. .......+ a%. .....+ et. ....+(ude'ul5sectorul ............................... ,odul de identificare fiscal ...................................... A)>nd /n )edere dis%ozi'iile art. 481 alin. =9. din 6rdonan'a Eu)ernului nr. ;2:2003 %ri)ind Codul de procedur fiscal+ re%u&licat+ cu modificrile i com%letrile ulterioare+ /ntruc>t s-a constatat c a'i fost declarat inacti) din eroare+ ) comunicm anularea 2eciziei de declarare /n inacti)itate nr. ............. din data de .................+ cu efect %entru )iitor i %entru trecut. :m%otri)a %rezentei decizii se %oate formula contesta'ie la organul fiscal emitent+ /n termen de 80 de zile de la data comunicrii+ /n conformitate cu dis%ozi'iile art. 204 alin. =1. i art. 20< alin. =2. din 6rdonan'a Eu)ernului nr. ;2:2003+ re%u&licat+ cu modificrile i com%letrile ulterioare. 2irector e*ecuti)52irector general+ Fumele i %renumele ............................... Semntura i tam%ila unit'ii .................. cod M.F.$. 14.18.29.<2

$N%&$ Nr' 5d(


$oz MDFDSG@3?B FDFAFP@B63 $?ABD,@ $oz AE@FPDA FAPD6FABS 2@ A2MDFDSG3A3@ FDS,ABS 2irec'ia Eeneral a Finan'elor $u&lice a ..............................5 2irec'ia general de administrare a marilor contri&ua&ili Fr. ....................5........................... Adresa0 Gel.0 Fa*0 @-mail0

2@,DTD@ de res%ingere a cererii de reacti)are5/ndre%tare a erorii materiale ,tre0 2enumirea ........................................... 2omiciliul fiscal0 localitatea ...................+ str. ................... nr. ............+ &l. .......+ a%. .....+ et. ....+(ude'ul5sectorul .............................. ,odul de identificare fiscal ........................ ,a urmare a ,ererii de reacti)are5/ndre%tare a erorii materiale nr. .................... din data de ................ i a)>nd /n )edere dis%ozi'iile art. 48 1 din 6rdonan'a Eu)ernului nr. ;2:2003 %ri)ind Codul de procedur fiscal+ re%u&licat+ cu modificrile i com%letrile ulterioare+ %recum i %re)ederile 6rdinului %re edintelui Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal nr. 8.84452011 %entru a%ro&area unor %roceduri de a%licare a art. 481 alin. =1. lit. a. din Codul de procedur fiscal+ %recum i %entru a%ro&area modelului i con'inutului unor formulare. Moti)a'ia res%ingerii cererii de reacti)are5/ndre%tare a erorii materiale0 ....................................................................... :m%otri)a %rezentei decizii se %oate formula contesta'ie la organul fiscal emitent+ /n termen de 80 de zile de la data comunicrii+ /n conformitate cu dis%ozi'iile art. 204 alin. =1. i art. 20< alin. =2. din 6rdonan'a Eu)ernului nr. ;2:2003+ re%u&licat+ cu modificrile i com%letrile ulterioare. 2irector e*ecuti)52irector general+ Fumele i %renumele ............................... Semntura i tam%ila unit'ii .......................... cod M.F.$. 14.18.29.<8

$N%&$ Nr' 5e(


$oz MDFDSG@3?B FDFAFP@B63 $?ABD,@ $oz AE@FPDA FAPD6FABS 2@ A2MDFDSG3A3@ FDS,ABS 2irec'ia Eeneral a Finan'elor $u&lice a ..............................5 2irec'ia general de administrare a marilor contri&ua&ili Administra'ia Finan'elor $u&lice a ................................ Fr. ....................5........................... Adresa0 Gel.0 Fa*0 @-mail0

F6GDFD,A3@ %ri)ind /nde%linirea condi'iilor %entru declararea ca inacti) %otri)it %re)ederilor art. 48 1 alin. =1. lit. a. din 6rdonan'a Eu)ernului nr. ;2:2003 %ri)ind Codul de procedur fiscal+ re%u&licat+ cu modificrile i com%letrile ulterioare :n conformitate cu %re)ederile art. 481 alin. =1. lit. a. din 6rdonan'a Eu)ernului nr. ;2:2003 %ri)ind Codul de procedur fiscal+ re%u&licat+ cu modificrile i com%letrile ulterioare+ ) comunicm c sunte'i inclus /n lista contri&ua&ililor care /nde%linesc condi'iile %entru a fi declara'i inacti)i. $entru a nu fi declarat inacti)+ a)e'i o&liga'ia /nde%linirii tuturor o&liga'iilor declarati)e /nscrise /n )ectorul fiscal+ /n termen de 17 zile de la data %rimirii %rezentei notificri. 2e asemenea+ ) comunicm c+ %otri)it art. 2 alin. =8. din 6rdonan'a Eu)ernului nr. 84:200' %ri)ind organizarea i func'ionarea cazierului fiscal+ re%u&licat+ cu modificrile i com%letrile ulterioare+ inacti)itatea fiscal se /nscrie at>t /n cazierul fiscal al contri&ua&ilului declarat inacti)+ c>t i al re%rezentan'ilor legali ai acestuia. $entru informa'ii su%limentare /n legtur cu aceast notificare+ %ersoana care %oate fi contactat este doamna5domnul ..................................................................+ la sediul nostru sau la numrul de telefon ........................+ /ntre orele .......................... :n s%eran'a c )e'i da curs solicitrii noastre+ ) mul'umim.

,onductorul unit'ii fiscale+

Uef com%artiment+

Fumele i %renumele ........................... Semntura i tam%ila unit'ii..................... :ntocmit Fumele i %renumele ............................ Func'ia ................................................. Semntura ............................................
cod M.F.$. 14.18.04.<<51

................................

$N%&$ Nr' 52(


$oz MDFDSG@3?B FDFAFP@B63 $?ABD,@ AE@FPDA FAPD6FABS 2@ A2MDFDSG3A3@ FDS,ABS 2irec'ia Eeneral a Finan'elor $u&lice a..............................5 2irec'ia general de administrare a marilor contri&ua&ili Administra'ia Finan'elor $u&lice a............................... Fr. ....................5........................... $oz

Adresa0 Gel.0 Fa*0 @-mail0


F6GDFD,A3@ %ri)ind neconcordan'e /ntre documentele furnizate i e)iden'a fiscal ,tre0 2enumirea .................................... ,odul de identificare fiscal ..................... ;ude'ul .................+ localitatea .................+ codul %o tal ...............+ str. ................ nr. .......+ &l. ......+sc. ......+ et. ......+ a%. ......+ sectorul ........... 2in analiza cererii dumnea)oastr de eliminare din 3egistrul contri&ua&ililor inacti)i5reacti)a'i+ ca urmare a unei erori5,ererii de reacti)are /nregistrat su& nr. ..................... din data de ..............................+ a rezultat c e*ist neconcordan'e /ntre datele furnizate de dumnea)oastr /n cerere i e)iden'ele fiscale+ %ri)ind de%unerea formularelor0 VWV 100 Q2eclara'ie %ri)ind o&liga'iile de %lat la &ugetul de stat VWV 112 Q2eclara'ie %ri)ind o&liga'iile de %lat a contri&u'iilor sociale+ im%ozitului %e )enit i e)iden'a nominal a %ersoanelor asigurate VWV 101 Q2eclara'ie %ri)ind im%ozitul %e %rofit VWV 800 Q2econt de ta* %e )aloarea adugat VWV 801 Q2econt s%ecial de ta* %e )aloarea adugat VWV 8<0 ID@S Q2eclara'ie reca%itulati) %ri)ind li)rrile5achizi'iile intracomunitare de &unuri VWV 8<4 Q2eclara'ie informati) %ri)ind li)rrile5%restrile i achizi'iile efectuate %e teritoriul na'ionalQ+ %recum i5sau %ri)ind %lata urmtoarelor o&liga'ii fiscale0 ................................................ I rugm ca /n termen de 17 zile de la data %rimirii %rezentei notificri s ) %rezenta'i la sediul nostru+ /n )ederea clarificrii acestei situa'ii. $entru informa'ii su%limentare /n legtur cu aceast notificare+ %ersoana care %oate fi contactat este doamna5domnul ......................................................+ la sediul nostru sau la numrul de telefon .................................+ /ntre orele ............................. :n cazul /n care nu )e'i da curs solicitrii /n termenul men'ionat mai sus+ cererea dumnea)oastr )a fi res%ins. ,onductorul unit'ii fiscale+ Fumele i %renumele ............................ Semntura i tam%ila unit'ii ............... :ntocmit Fumele i %renumele ................................ Func'ia ...................................................... Semntura ................................................. cod M.F.$. 14.18.04.<<52

$N%&$ Nr' ( C$)$C3%)"43"C"L% de ti+5rire6 modul de di2uzare6 de utilizare 7i de +5#trare ale 2ormularelor
=1. 2ecizie de declarare /n inacti)itate 1. 2enumire0 Q2ecizie de declarare /n inacti)itate 2. ,od0 M.F.$. 14.18.29.<0 8. Format0 A45t1 4. Se ti%re te0 - /ntr-o singur culoare1 - se utilizeaz echi%ament informatic %entru editare. 7. ?.M.0 set =dou file. 9. Se difuzeaz0 gratuit. 4. Se utilizeaz0 %entru declararea strii de inacti)itate a contri&ua&ililor. 8. Se /ntocme te /n0 dou e*em%lare1 de0 organul fiscal com%etent. <. ,ircul0 - originalul la contri&ua&il1 - co%ia la organul fiscal. 10. Se %streaz la dosarul fiscal al contri&ua&ilului. =2. 2ecizie de reacti)are 1. 2enumire0 Q2ecizie de reacti)are 2. ,od0 M.F.$. 14.18.29.<1 8. Format0 A45t1 4. Se ti%re te0 - /ntr-o singur culoare1 - se utilizeaz echi%ament informatic %entru editare. 7. ?.M.0 set =dou file. 9. Se difuzeaz0 gratuit. 4. Se utilizeaz0 %entru reacti)area contri&ua&ililor declara'i inacti)i. 8. Se /ntocme te /n0 dou e*em%lare1 de0 organul fiscal com%etent. <. ,ircul0 - originalul la contri&ua&il1 - co%ia la organul fiscal. 10. Se %streaz la dosarul fiscal al contri&ua&ilului. =8. 2ecizie de anulare a deciziei de declarare /n inacti)itate 1. 2enumire0 Q2ecizie de anulare a deciziei de declarare /n inacti)itate 2. ,od0 M.F.$. 14.18.29.<2 8. Format0 A45t1 4. Se ti%re te0 - /ntr-o singur culoare1 - se utilizeaz echi%ament informatic %entru editare. 7. ?.M.0 set =dou file. 9. Se difuzeaz0 gratuit. 4. Se utilizeaz0 %entru anularea deciziei de declarare /n inacti)itate. 8. Se /ntocme te /n0 dou e*em%lare1 de0 organul fiscal com%etent. <. ,ircul0 - originalul la contri&ua&il1

- co%ia la organul fiscal. 10. Se %streaz la dosarul fiscal al contri&ua&ilului. =4. 2ecizie de res%ingere a cererii de reacti)are5/ndre%tare a erorii materiale 1. 2enumire0 Q2ecizie de res%ingere a cererii de reacti)are5/ndre%tare a erorii materiale 2. ,od0 M.F.$. 14.18.29.<8 8. Format0 A45t1 4. Se ti%re te0 - /ntr-o singur culoare1 - se utilizeaz echi%ament informatic %entru editare. 7. ?.M.0 set =dou file. 9. Se difuzeaz0 gratuit. 4. Se utilizeaz0 %entru res%ingerea cererii de reacti)are i a cererii de /ndre%tare a erorii materiale. 8. Se /ntocme te /n0 dou e*em%lare1 de0 organul fiscal com%etent. <. ,ircul0 - originalul la contri&ua&il1 - co%ia la organul fiscal. 10. Se %streaz la dosarul fiscal al contri&ua&ilului. =7. Fotificare %ri)ind /nde%linirea condi'iilor %entru declararea ca inacti) %otri)it %re)ederilor art. 48 1 alin. =1. lit. a. din 6rdonan'a Eu)ernului nr. ;2:2003 %ri)ind Codul de procedur fiscal+ re%u&licat+ cu modificrile i com%letrile ulterioare 1. 2enumire0 QFotificare %ri)ind /nde%linirea condi'iilor %entru declararea ca inacti) %otri)it %re)ederilor art. 48 1 alin. =1. lit. a. din 6rdonan'a Eu)ernului nr. ;2:2003 %ri)ind Codul de procedur fiscal+ re%u&licat+ cu modificrile i com%letrile ulterioare 2. ,od0 M.F.$. 14.18.04.<<51 8. Format0 A45t1 4. Se ti%re te0 - /ntr-o singur culoare1 - se utilizeaz echi%ament informatic %entru editare. 7. ?.M.0 set =dou file. 9. Se difuzeaz0 gratuit. 4. Se utilizeaz0 %entru notificarea contri&ua&ililor care /nde%linesc condi'iile %entru a fi declara'i inacti)i. 8. Se /ntocme te /n0 dou e*em%lare1 de0 organul fiscal com%etent. <. ,ircul0 - originalul la contri&ua&il1 - co%ia la organul fiscal. 10. Se %streaz la dosarul fiscal al contri&ua&ilului. =9. Fotificare %ri)ind neconcordan'e /ntre documentele furnizate i e)iden'a fiscal 1. 2enumire0 QFotificare %ri)ind neconcordan'e /ntre documentele furnizate i e)iden'a fiscal 2. ,od0 M.F.$. 14.18.04.<<52 8. Format0 A45t1 4. Se ti%re te0 - /ntr-o singur culoare1 - se utilizeaz echi%ament informatic %entru editare. 7. ?.M.0 set =dou file. 9. Se difuzeaz0 gratuit. 4. Se utilizeaz0 %entru notificarea contri&ua&ililor care solicit reacti)area5 tergerea din e)iden'a contri&ua&ililor inacti)i ca urmare a unei erori. 8. Se /ntocme te /n0 dou e*em%lare1 de0 organul fiscal com%etent. <. ,ircul0 - originalul la contri&ua&il1 - co%ia la organul fiscal. 10. Se %streaz la dosarul fiscal al contri&ua&ilului.

$N%&$ Nr' 7( O)8$N"9$)%$ )egi#trului contri-ua-ililor inacti,i/reacti,a0i


1. Se organizeaz e)iden'a contri&ua&ililor declara'i inacti)i5reacti)a'i /n cadrul 3egistrului contri&ua&ililor inacti)i5reacti)a'i+ cu urmtoarea structur0 a. datele de identificare a contri&ua&ilului0 - denumirea contri&ua&ilului1 - codul de identificare fiscal1 - domiciliul fiscal1 &. situa'ia curent a contri&ua&ilului care cu%rinde+ du% caz+ informa'ii referitoare la0 - &1. date %ri)ind declararea inacti)it'ii fiscale0 - data declarrii ca inacti) =zz5ll5aa.+ i anume data comunicrii deciziei de declarare /n inacti)itate a contri&ua&ilului1 - numrul i data deciziei de declarare /n inacti)itate1 - organul fiscal care a emis decizia de declarare /n inacti)itate+ res%ecti) direc'ia general a finan'elor %u&lice (ude'ean sau a munici%iului Aucure ti ori 2irec'ia general de administrare a marilor contri&ua&ili+ du% caz1 - data /nscrierii inacti)it'ii fiscale /n 3egistrul contri&ua&ililor inacti)i5reacti)a'i1 - data anulrii codului de /nregistrare /n sco%uri de GIA =zz5ll5aa.1 - &2. date %ri)ind reacti)area0 - data reacti)rii ca urmare a /nde%linirii condi'iilor de reacti)are =zz5ll5aa.+ i anume data comunicrii deciziei de reacti)are1 - numrul i data deciziei de reacti)are1 - data /nscrierii deciziei de reacti)are /n 3egistrul contri&ua&ililor inacti)i5reacti)a'i1 - organul fiscal care a emis decizia de reacti)are+ res%ecti) direc'ia general a finan'elor %u&lice (ude'ean sau a munici%iului Aucure ti ori 2irec'ia general de administrare a marilor contri&ua&ili+ du% caz1 - data re/nregistrrii /n sco%uri de GIA1 - &8. date %ri)ind /ncetarea acti)it'ii5radierea contri&ua&ilului0 - data /ncetrii acti)it'ii5radierii1 c. situa'ia anterioar a contri&ua&ilului =istoricul. care cu%rinde+ du% caz0 - %erioadele anterioare de inacti)itate =de la zz5ll5aa %>n la zz5ll5aa.. $entru fiecare %erioad de inacti)itate se )or men'iona data anulrii codului de GIA+ data re/nregistrrii /n sco%uri de GIA i ordinul5decizia %rin care a fost declarat inacti) ori a fost reacti)at+ du% caz1 - data radierii. 2. :n cazul contri&ua&ililor care au sedii secundare+ /n e)iden' se /nscriu i sediile secundare /nregistrate fiscal. 8. 3egistrul contri&ua&ililor inacti)i5reacti)a'i se actualizeaz /n termen de 8 zile de la data comunicrii fiecrei decizii de declarare /n inacti)itate+ reacti)are sau anulare a deciziei de declarare /n inacti)itate. 4. 3egistrul contri&ua&ililor inacti)i5reacti)a'i se actualizeaz cu contri&ua&ilii radia'i+ /nscriind %entru fiecare contri&ua&il data radierii5/ncetrii acti)it'ii. ,ontri&ua&ilii radia'i se men'in /n e)iden'a contri&ua&ililor declara'i inacti)i 7 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmtor celui /n care au fost radia'i. 7. 3egistrul contri&ua&ililor inacti)i5reacti)a'i se afi eaz %e site-ul Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal+ ###.anaf.ro+ la sec'iunea QDnforma'ii %u&liceQ.

b*se sustrag de la efectuarea ins%ec'iei fiscale %rin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu %ermit organului fiscal identificarea acestuia1 c*organele fiscale au constatat c nu func'ioneaz la domiciliul fiscal declarat+ %otri)it %rocedurii sta&ilite %rin ordin al %re edintelui Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal. )2*2eclararea contri&ua&ililor inacti)i+ %recum i reacti)area acestora se fac de ctre organul fiscal+ %rin decizie+ emis conform com%eten'elor i %rocedurii sta&ilite %rin ordin al %re edintelui Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal+ care se comunic contri&ua&ilului. )3*,ontri&ua&ilii declara'i inacti)i se reacti)eaz dac /nde%linesc+ cumulati)+ urmtoarele condi'ii0 a*/ i /nde%linesc toate o&liga'iile declarati)e %re)zute de lege1

b*nu

/nregistreaz

o&liga'ii

fiscale

restante1

(la data 28-)e'-2014 Art" 78(1# alin" (3)# litera ." din titlul $& modificat de Art" $$$# punctul %" din Ordonanta urgenta 8/2014 )

c*organele fiscale au constatat c func'ioneaz la domiciliul fiscal declarat. )4*,ondi'ia %re)zut la alin. =8. lit. a. se consider /nde%linit i /n cazul /n care o&liga'iile fiscale au fost sta&ilite+ %rin decizie+ de ctre organele fiscale. )4*$rin e*ce%'ie de la %re)ederile alin. =8.+ contri&ua&ilii %entru care s-a deschis %rocedura insol)en'ei /n form sim%lificat+ contri&ua&ilii care au intrat /n faliment sau contri&ua&ilii %entru care s-a %ronun'at ori a fost ado%tat o hotr>re de dizol)are se reacti)eaz de organul fiscal+ la cererea acestora+ du% /nde%linirea o&liga'iilor declarati)e. )7*6ri de c>te ori se constat c un contri&ua&il a fost declarat inacti) din eroare+ organul fiscal emitent anuleaz decizia de declarare a contri&ua&ilului ca inacti)+ cu efect %entru )iitor i %entru trecut. )8*Agen'ia Fa'ional de Administrare Fiscal organizeaz e)iden'a contri&ua&ililor declara'i inacti)i5reacti)a'i /n cadrul 3egistrului contri&ua&ililor inacti)i5reacti)a'i+ care con'ine0 a*datele de identificare a contri&ua&ilului1 b*data declarrii ca inacti) a contri&ua&ilului1 c*data reacti)rii1 d*denumirea organului fiscal care a emis decizia de declarare /n inacti)itate5reacti)are1 e*alte men'iuni. )9*3egistrul contri&ua&ililor inacti)i5reacti)a'i este %u&lic i se afi eaz %e site-ul Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal. );*:nscrierea /n registrul %re)zut la alin. =8. se face de ctre organul fiscal emitent+ du% comunicarea deciziei de declarare /n inacti)itate5reacti)are+ /n termen de cel mult 7 zile de la data comunicrii.
(la data 01-)e'-2013 Art" 78(1# alin" (-) din titlul $& modificat de Art" $$# punctul 2" din Ordonanta 8/2013 ) (la data 17-!ep-2011 Art" 78 din titlul $& completat de Art" $# punctul 27" din )

)'0*2ecizia de declarare /n inacti)itate5reacti)are %roduce efecte fa' de ter'i din ziua urmtoare datei /nscrierii /n registrul %re)zut la alin. =8..
(la data 28-)e'-2014 Art" 78(1# alin" (10) din titlul $& modificat de Art" $$$# punctul %" din Ordonanta urgenta 8/2014 )
1. 6$AFAF nr. 884452011 %entru a%ro&area unor %roceduri de a%licare a art. 481 alin. =1. lit. a. din ,odul de %rocedur fiscal+ %recum i %entru a%ro&area modelului i con'inutului unor formulare+ %u&licat /n M. 6f. nr. 474 din 29 octom&rie 2011. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 8;: $bli!a ia de a conduce e.iden a fiscal


(la data 20- ul-2004 Art" 7- din titlul $& reglementat de partea 2-(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*:n )ederea sta&ilirii strii de fa%t fiscale i a o&liga'iilor fiscale de %lat datorate+ contri&ua&ilii sunt o&liga'i s conduc e)iden'e fiscale+ %otri)it actelor normati)e /n )igoare.
(la data 1--)e'-2008 Art" 7-# alin" (2) din titlul $& a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 222/2008 )

)2*:n )ederea sta&ilirii %re'urilor de transfer+ contri&ua&ilii care desf oar tranzac'ii cu %ersoane afiliate au o&liga'ia ca+ la solicitarea organului fiscal com%etent+ s /ntocmeasc i s %rezinte+ /n termenele sta&ilite de acesta+ dosarul %re'urilor de transfer. ,on'inutul dosarului %re'urilor de transfer+ %recum i condi'iile /n care se solicit acesta se a%ro& %rin ordin al %re edintelui Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal.
(la data 02-)e'-2012 Art" 7-# alin" (2) din titlul $& modificat de Art" $# punctul 11" din Ordonanta 2/2012 )

)3*Sunt e)iden'e fiscale registrele+ situa'iile+ %recum i orice alte /nscrisuri care+ %otri)it legisla'iei fiscale+ tre&uie /ntocmite /n mod o&ligatoriu /n sco%ul sta&ilirii strii de fa%t fiscale i a crean'elor i o&liga'iilor fiscale+ cum ar fi0 (urnalul %entru )>nzri+ (urnalul %entru cum%rri+ registrul de e)iden' fiscal i altele asemenea.
(la data 17-!ep-2011 Art" 7-# alin" (2) din titlul $& completat de Art" $# punctul 28" din Ordonanta 29/2011 )
pre.ederi din par%ea 2;5' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& 8; din %i%lul I= 49.1. Sunt e)iden'e fiscale registrele+ situa'iile+ %recum i orice alte /nscrisuri care+ %otri)it legisla'iei fiscale+ tre&uie /ntocmite /n mod o&ligatoriu /n sco%ul sta&ilirii strii de fa%t fiscale i a crean'elor i o&liga'iilor fiscale+ cum ar fi0 (urnal %entru )>nzri+ (urnal %entru cum%rri+ registrul de e)iden' fiscal i altele asemenea. 1. 2ecizia :.,.,.;. nr. 182952004 =2ocumentele (ustificati)e.1 2. 2ecizia :.,.,.;. nr. 452008+ sec'iile unite =:ncadrarea (uridic a omisiunii %ri)ind e)iden'a o%era'iunilor efectuate.1 8. 2ecizia :.,.,.;. nr. 144152008+ s.c.a.f. =Gransferul titlurilor de %artici%are.1 4. 2ecizia :.,.,.;. nr. 2<8452008+ s.c.a.f. =2ocumente (ustificati)e %entru im%ozitul %e %rofit i GIA. Begalitatea im%unerii.. 1. @)iden'a fiscal %re)zut la art. 4< tre&uie %ri)it ca o com%letare a e)iden'elor conta&ile+ reglementate %rin acte normati)e s%eciale. ,aracterul com%lementar al acestor e)iden'e este mai %regnant /n cazul J3egistrului de e)iden' fiscalK sau al (urnalelor i registrelor necesare administrrii GIA =(urnale de )>nzri i cum%rri.. :n schim&+ unele %re)ederi fiscale =de e*em%lu+ referitoare la facturi. modific sau chiar derog de la normele conta&ile. 2. :n cazul /n care dosarul %re'urilor de transfer nu este %rezentat /n termenul sta&ilit de organele fiscale+ acestea )or %roceda la sta&ilirea im%ozitului %rin estimare+ conform %rocedurii sta&ilite de 6$AFAF nr. 22252008 =Ane*a 8.. 2e asemenea+ se %oate a%lica amenda cores%unztoare contra)en'iei %re)zute la art. 21< alin. =1. lit. e. ,od %rocedur fiscal cu%rins /ntre 2.000-8.700 lei =%entru %ersoane fizice. i /ntre 12.000-14.000 lei =%entru %ersoane (uridice.. &&& ci%es%e mai depar%e )'-2* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 90: Re!uli pen%ru conducerea e.iden ei con%abile 1i fiscale )'*@)iden'ele conta&ile i fiscale )or fi %strate+ du% caz+ la domiciliul fiscal al contri&ua&ilului+ la sediile secundare ale acestuia+ inclusi) %e su%ort electronic+ sau %ot fi /ncredin'ate s%re %strare unei societ'i autorizate+ %otri)it legii+ s %resteze ser)icii de arhi)are. )2*$rin e*ce%'ie de la %re)ederile alin. =1.+ e)iden'ele conta&ile i fiscale ale e*erci'iului financiar /n curs se %streaz+ du% caz+ la domiciliul fiscal al contri&ua&ililor+ la sediile secundare ale acestora sau+ /n %erioada

1-27 a lunii urmtoare+ la sediul %ersoanei fizice ori (uridice autorizate %entru %relucrarea lor /n )ederea /ntocmirii declara'iilor fiscale. )3*2is%ozi'iile legale %ri)ind %strarea+ arhi)area i lim&a folosit %entru e)iden'ele conta&ile sunt a%lica&ile i %entru e)iden'ele fiscale. )4*:n cazul /n care e)iden'ele conta&ile i fiscale sunt 'inute cu a(utorul sistemelor electronice de gestiune+ %e l>ng datele arhi)ate /n format electronic contri&ua&ilul este o&ligat s %streze i s %rezinte a%lica'iile informatice cu a(utorul crora le-a generat. )4*,ontri&ua&ilii sunt o&liga'i s e)iden'ieze )eniturile realizate i cheltuielile efectuate din acti)it'ile desf urate+ %rin /ntocmirea registrelor sau a oricror alte documente %re)zute de lege. )7*,ontri&ua&ilii sunt o&liga'i s utilizeze %entru acti)itatea desf urat documente %rimare i de e)iden' conta&il sta&ilite %rin lege+ achizi'ionate numai de la unit'ile sta&ilite %rin normele legale /n )igoare+ i s com%leteze integral ru&ricile formularelor+ cores%unztor o%era'iunilor /nregistrate. )8*6rganul fiscal %oate lua /n considerare orice e)iden'e rele)ante %entru im%unere 'inute de contri&ua&il.
1. 2ecizia ,.S.;. s.c.a. nr. 2<4152001 i nr. 144252008+ 2ecizia :.,.,.;. nr. 752004+ s.c.a. =2ocumente (ustificati)e.. 1. 3egulile %ri)ind conducerea e)iden'ei conta&ile se a%lic i /n cazul e)iden'ei fiscale+ res%ecti) dis%ozi'iile %ri)ind %strarea+ arhi)area i lim&a folosit %entru e)iden'ele conta&ile. Grimiterea la lege cu %ri)ire la e)iden'ierea )eniturilor i cheltuielilor tre&uie )zut ca o trimitere la Begea conta&ilit'ii nr. 8251<<1 i legisla'ia deri)at. 2. ,u %ri)ire la a%licarea acestui articol+ no'iunea fundamental este cea de Jdocument (ustificati)K =de regul+ document %rimar %entru 'inerea conta&ilit'ii.. :nalta ,urte de ,asa'ie i ;usti'ie a decis c nu se )a admite deducerea /n sco%uri de GIA sau %entru im%ozitul %e %rofit+ dac documentele (ustificati)e %rezentate nu con'in sau nu furnizeaz toate informa'iile %re)zute de legisla'ia /n )igoare la data efecturii o%era'iunilor %entru care se solicit deducerea de GIA =a se )edea i 2ecizia nr. 752004.. &&& ci%es%e mai depar%e )'-3* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

TITLUL =: Declara ia fiscal


"r%& 9': $bli!a ia de a depune declara ii fiscale
(la data 20- ul-2004 Art" 81 din titlul & reglementat de partea 30(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*2eclara'ia fiscal se de%une de ctre %ersoanele o&ligate %otri)it ,odului fiscal+ la termenele sta&ilite de acesta. )''*2eclara'iile fiscale sunt documente care se refer la0 a*im%ozitele+ ta*ele i contri&u'iile datorate+ /n cazul /n care+ %otri)it legii+ o&liga'ia calculrii im%ozitelor i ta*elor re)ine %ltitorului1 b*im%ozitele colectate %rin sto%a( la surs+ /n cazul /n care %ltitorul are o&liga'ia de a calcula+ de a re'ine i de a )rsa im%ozite i ta*e1 c*&unurile i )eniturile im%oza&ile+ %recum i alte elemente ale &azei de im%ozitare+ dac legea %re)ede declararea acestora1 d*orice informa'ii /n legtur cu im%ozitele+ ta*ele+ contri&u'iile+ &unurile i )eniturile im%oza&ile+ dac legea %re)ede declararea acestora.
(la data 17-!ep-2011 Art" 81# alin" (1) din titlul & completat de Art" $# punctul 2-" din Ordonanta 29/2011 )

)2*:n cazul /n care ,odul fiscal nu %re)ede+ Ministerul @conomiei i Finan'elor )a sta&ili termenul de de%unere a declara'iei fiscale. )3*6&liga'ia de a de%une declara'ia fiscal se men'ine i /n cazurile /n care0 a*a fost efectuat %lata o&liga'iei fiscale1 b*o&liga'ia fiscal res%ecti) este scutit la %lat+ conform reglementrilor legale1
(la data 17-!ep-2011 Art" 81# alin" (3)# litera 0" din titlul & a'rogat de Art" $# punctul 30" din Ordonanta 29/2011 )

d*%entru o&liga'ia fiscal nu rezult+ /n %erioada de ra%ortare+ sume de %lat+ dar e*ist o&liga'ia declarati)+ conform legii. )4*:n caz de inacti)itate tem%orar sau /n cazul o&liga'iilor de declarare a unor )enituri care+ %otri)it legii+ sunt scutite la %lata im%ozitului %e )enit+ organul fiscal com%etent %oate a%ro&a+ la cererea contri&ua&ilului+ alte termene sau condi'ii de de%unere a declara'iilor fiscale+ /n func'ie de necesit'ile administrrii o&liga'iilor fiscale. Asu%ra termenelor i condi'iilor )a decide organul fiscal %otri)it com%eten'elor a%ro&ate %rin ordin al %re edintelui Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal.
(la data 25-+a,-200- Art" 81# alin" (4) din titlul & modificat de Art" $# punctul 5" din capitolul $ din Ordonanta urgenta 4 /2009 )
pre.ederi din par%ea 305' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& 9' din %i%lul = 48.1. 2eclara'iile fiscale sunt documente %rin care se declar0 a. im%ozitele+ ta*ele i contri&u'iile datorate+ /n cazul /n care+ %otri)it legii+ o&liga'ia calculrii im%ozitelor i ta*elor re)ine %ltitorului1 &. &unurile i )eniturile im%oza&ile+ /n cazul /n care+ %otri)it legii+ sta&ilirea im%ozitului i a ta*ei se face de organul fiscal1 c. im%ozitele colectate %rin sto%a( la surs+ /n cazul /n care %ltitorul are o&liga'ia de a calcula+ de a re'ine i de a )rsa im%ozite i ta*e. 1. 2ecizia ,.S.;+ s.c.a. nr. 124852008+ =Fedeclararea im%ozitului %e %rofit. ,onsecin'e.. 1. Art. 81 se refer la declara'iile fiscale %re)zute de ,odul fiscal+ cu %recizarea fcut de norme %otri)it creia acestea se refer la0 a. im%ozitele+ ta*ele i contri&u'iile datorate de ctre contri&ua&ili+ %recum i cele colectate %rin sto%a( la surs1 &. &unurile i )eniturile im%oza&ile+ atunci c>nd sta&ilirea im%ozitului se face de ctre organul fiscal =)ezi im%ozitul %e cldiri sau %e )ehicule.1 c. orice informa'ii /n legtur cu im%ozitele+ ta*ele i contri&u'iile sau &unurile i )eniturile im%oza&ile =aceast %re)edere a intrat /n )igoare la 1 ianuarie 2012 i ar %utea a)ea ca efect includerea declara'iilor informati)e /n categoria declara'iilor fiscale.. 2. 2eclara'ia fiscal este asimilat cu o decizie de im%unere+ su& rezer)a unei )erificri ulterioare i %roduce efectele (uridice ale /n tiin'rii de %lat de la data de%unerii acesteia. 6&liga'ia fiscal de a de%une declara'ii su&zist i /m%re(urrii c+ /n urma de%unerii acesteia+ rezult sume de restituit =de e*em%lu+ decont de GIA cu sume negati)e.. :n Ane*a 7 este %rezentat o list a declara'iilor fiscale+ /n )igoare la 1 ianuarie 2012. &&& ci%es%e mai depar%e )'-3* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 92: -orma 1i con inu%ul declara iei fiscale


(la data 05-Apr-2007 Art" 82 din titlul & a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 4 9/2007 )

(la data 20- ul-2004 Art" 82 din titlul & reglementat de partea 31(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*2eclara'ia fiscal se /ntocme te %rin com%letarea unui formular %us la dis%ozi'ie gratuit de organul fiscal.
(la data 12-)e'-2004 Art" 82# alin" (1) din titlul & a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 257/2004 ) (la data 12-)e'-2004 Art" 82# alin" (1) din titlul & a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 25 /2004 )

)2*:n declara'ia fiscal contri&ua&ilul tre&uie s calculeze cuantumul o&liga'iei fiscale+ dac acest lucru este %re)zut de lege. )3*,ontri&ua&ilul are o&liga'ia de a com%leta declara'iile fiscale /nscriind corect+ com%let i cu &un-credin' informa'iile %re)zute de formular+ cores%unztoare situa'iei sale fiscale. 2eclara'ia fiscal se semneaz de ctre contri&ua&il sau de ctre /m%uternicit. )4*6&liga'ia de semnare a declara'iei fiscale se consider a fi /nde%linit i /n urmtoarele situa'ii0 a*/n cazul transmiterii declara'iilor fiscale %rin sistemul electronic de %l'i. 2ata de%unerii declara'iei se consider a fi data de&itrii contului %ltitorului /n &aza acesteia1 b*/n cazul transmiterii declara'iilor fiscale %rin sisteme electronice de transmitere la distan' /n condi'iile art. 88 alin. =1.. )4*2eclara'ia fiscal tre&uie /nso'it de documenta'ia cerut de %re)ederile legale. )7*$entru anumite categorii de o&liga'ii fiscale+ sta&ilite %rin ordin al ministrului economiei i finan'elor+ organul fiscal %oate transmite contri&ua&ililor formularele de declarare a im%ozitelor+ ta*elor+ contri&u'iilor i a altor sume datorate &ugetului general consolidat+ instruc'iunile de com%letare a acestora+ alte informa'ii utile+ %recum i %licurile %readresate. :n acest caz+ contra)aloarea cores%onden'ei se su%ort de ctre organul fiscal.
(la data 22-+ar-2004 Art" 82# alin" (%) din titlul & a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 37 /2004 ) (la data 24-+ar-2005 Art" 82# alin" (%) din titlul & a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2 1/2005 )
pre.ederi din par%ea 3'5' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& 92 din %i%lul = 4<.1. :n costul cores%onden'ei intr i costul transmiterii de ctre contri&ua&il a %licului %readresat. 1. Formularele de declara'ii fiscale sunt codificate i+ /n %rezent+ se com%leteaz cu a(utorul unui %rogram de asisten' care se %oate descrca de %e #e& site-ul AFAF. @*em%le de codificare a declara'iilor fiscale0 - 100 J2eclara'ie %ri)ind o&liga'iile de %lat la &ugetul de statK1 - 101 J2eclara'ie %ri)ind im%ozitul %e %rofitK1 102 J2eclara'ie %ri)ind contri&u'iile socialeK=2eclara'ia 112.1 - 120 J2econt %ri)ind accizeleK1 - 180 J2econt %ri)ind im%ozitul la 'i'eiul i la gazele naturale din %roduc'ia internK1 - 200 J2eclara'ie de )enitK1 - 800 J2eclara'ie %ri)ind ta*a %e )aloarea adugatK1 - 801 J2econt s%ecial de GIAK etc. A se )edea Ane*a 7 %entru lista oficial a formularelor utilizate %entru declararea im%ozitelor+ ta*elor i contri&u'iilor. 1. 6$AFAF nr. 10152008 %ri)ind a%ro&area modelului i con'inutului formularelor utilizate %entru declararea im%ozitelor+ ta*elor i contri&u'iilor cu regim de sta&ilire %rin autoim%unere sau re'inere la surs+ %u&licat /n M. 6f. nr. 40 din 80 ianuarie 2008+ cu modificrile i com%letrile ulterioare1 &&& ci%es%e mai depar%e )'-'* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 93: Depunerea declara iilor fiscale


(la data 01-Oct-2010 Art" 83 din titlul & a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2520/2010 ) (la data 28-+ar-2008 Art" 83 din titlul & a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 858/2008 ) (la data 31- an-2007 Art" 83# alin" (1) din titlul & a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2210/200 )

)'*2eclara'ia fiscal se de%une la registratura organului fiscal com%etent sau se comunic %rin %o t cu confirmare de %rimire. 2eclara'ia fiscal %oate fi transmis %rin mi(loace electronice sau %rin sisteme de transmitere la distan'. :n cazul im%ozitelor+ ta*elor i al contri&u'iilor administrate de Agen'ia Fa'ional de Administrare Fiscal+ %rocedura %ri)ind transmiterea declara'iilor %rin mi(loace electronice sau %rin sisteme de transmitere la distan' se sta&ile te %rin ordin al %re edintelui Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal.
(la data 25-+a,-200- Art" 83# alin" (1) din titlul & modificat de Art" $# punctul %" din capitolul $ din Ordonanta urgenta 4 /2009 )

)2*2eclara'iile fiscale %ot fi redactate de organul fiscal su& form de %roces-)er&al+ dac din moti)e inde%endente de )oin'a contri&ua&ilului acesta este /n im%osi&ilitatea de a scrie. )3*2ata de%unerii declara'iei fiscale este data /nregistrrii acesteia la organul fiscal sau data de%unerii la %o t+ du% caz. :n situa'ia /n care declara'ia fiscal se de%une %rin mi(loace electronice de transmitere la distan'+ data de%unerii declara'iei este data /nregistrrii acesteia %e %agina de internet a organului fiscal+ astfel cum rezult din mesa(ul electronic de confirmare transmis ca urmare a %rimirii declara'iei.
(la data 03-!ep-2007 Art" 83# alin" (3) din titlul & modificat de Art" $# punctul 7" din sectiunea 1 din Ordonanta 47/2007 ) (la data 17-!ep-2011 Art" 83# alin" (3(1) din titlul & modificat de Art" $# punctul 31" din )

)3'*2ata de%unerii declara'iei %rin mi(loace electronice de transmitere la distan' %e %ortalul e-3om>nia este data /nregistrrii acesteia %e %ortal+ astfel cum rezult din mesa(ul electronic transmis de sistemul de tranzac'ionare a informa'iilor+ cu condi'ia )alidrii con'inutului declara'iei. :n cazul /n care declara'ia nu este )alidat+ data de%unerii declara'iei este data )alidrii astfel cum rezult din mesa(ul electronic.
(la data 31-Aug-2012 Art" 83# alin" (3(1) din titlul & modificat de Art" $# punctul 2" din Ordonanta 1 /2012 )

)32*$re)ederile alin. =81. se a%lic cores%unztor i declara'iilor %ri)ind o&liga'iile de %lat a contri&u'iilor sociale+ im%ozitului %e )enit i e)iden'a nominal a %ersoanelor asigurate+ de%use la organul fiscal com%etent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finan'elor $u&lice+ /n format h>rtie+ semnat i tam%ilat+ conform legii.
(la data 24- un-2011 Art" 83# alin" (3) din titlul & completat de Art" 1# punctul 1" din Legea 12 /2011 ) (la data 31-Aug-2012 Art" 83# alin" (3(2) din titlul & completat de Art" $# punctul 3" din )

)33*$rin e*ce%'ie de la %re)ederile alin. =8 1.+ /n situa'ia /n care declara'ia fiscal a fost de%us %>n la termenul legal+ iar din mesa(ul electronic transmis de sistemul de tranzac'ionare a informa'iilor rezult c aceasta nu a fost )alidat ca urmare a detectrii unor erori /n com%letarea declara'iei+ data de%unerii declara'iei este data din mesa(ul transmis ini'ial /n cazul /n care contri&ua&ilul de%une o declara'ie )alid %>n /n ultima zi a lunii /n care se /m%line te termenul legal de de%unere.
(la data 18-Apr-2013 Art" 83# alin" (3(3) din titlul & modificat de Art" 1# punctul 1" din Legea 100/2013 )

)4*Fede%unerea declara'iei fiscale d dre%tul organului fiscal s %rocedeze la sta&ilirea din oficiu a im%ozitelor+ ta*elor+ contri&u'iilor i a altor sume datorate &ugetului general consolidat. Sta&ilirea din oficiu a o&liga'iilor fiscale nu se %oate face /nainte de /m%linirea unui termen de 17 zile de la /n tiin'area contri&ua&ilului %ri)ind de% irea termenului legal de de%unere a declara'iei fiscale. :n cazul contri&ua&ililor care au o&liga'ia declarrii &unurilor sau )eniturilor im%oza&ile+ sta&ilirea din oficiu a o&liga'iei fiscale se face %rin estimarea &azei de im%unere+ %otri)it art. 78+ $entru im%ozitele+ ta*ele i contri&u'iile administrate de Agen'ia Fa'ional de Administrare Fiscal+ /n tiin'area %entru nede%unerea declara'iilor i sta&ilirea din oficiu a o&liga'iilor fiscale nu se face /n cazul contri&ua&ililor inacti)i+ at>t tim% c>t se gsesc /n aceast situa'ie.
(la data 25-+a,-200- Art" 83# alin" (4) din titlul & modificat de Art" $# punctul %" din capitolul $ din Ordonanta urgenta 4 /2009 )

)4'*,ontri&ua&ilul %oate de%une declara'ia fiscal %entru o&liga'iile fiscale ce au format o&iectul deciziei de im%unere %rin care au fost sta&ilite din oficiu o&liga'iile fiscale+ /n termen de 90 de zile de la data comunicrii deciziei. 2ecizia de im%unere se desfiin'eaz de organul fiscal la data de%unerii declara'iei fiscale.
(la data 17-!ep-2011 Art" 83# alin" (4) din titlul & completat de Art" $# punctul 32" din Ordonanta 29/2011 ) (la data 01- an-2008 Art" 83 din titlul & completat de Art" $# punctul 8" din sectiunea 1 din ) (la data 11-Apr-2011 Art" 83# alin" (5) din titlul & a se vedea referinte de aplicare din Art" $$ din ) (la data 28-)e'-2014 Art" 83# alin" (5) din titlul & a'rogat de Art" $$$# punctul 7" din Ordonanta urgenta 8/2014 )
1. A%licarea alineatului =7. al art. 88 a fost sus%endat %rin 6.?.E. nr. 1<52008 %>n la data de 1 ianuarie 2010. ?lterior+ art. DD al 6.?.E. nr. 8752011 a sta&ilit0 JA%licarea %re)ederilor art. 88 alin. =7. din 6rdonan'a Eu)ernului nr. <252008 %ri)ind ,odul de %rocedur fiscal+ re%u&licat+ cu modificrile i com%letrile ulterioare+ se sus%end %>n la 1 ianuarie 2018. 2. ,odul de %rocedur fiscal %ermite de%unerea declara'iilor fiscale %rin dou modalit'i %rinci%ale0 a. la registratura organului fiscal1 &. %rin %o t+ %rin scrisoare recomandat. $rin e*ce%'ie+ /n cazurile %re)zute de lege+ declara'ia fiscal %oate fi transmis %rin mi(loace electronice sau %rin sisteme de transmitere la distan'+ conform %rocedurii sta&ilite %rin 6MF$ =a se )edea i Ane*a 7 %entru detalii.. 8. Fe/nde%linirea la termen a o&liga'iilor de declarare %re)zute de lege+ a &unurilor i )eniturilor im%oza&ile sau+ du% caz+ a im%ozitelor+ ta*elor i contri&u'iilor i a altor sume constituie contra)en'ie+ %otri)it art. 21< alin. =1. lit. &. ,od %rocedur fiscal. Sanc'iunea %re)zut este amend /ntre 700 i 1.000 lei =%entru %ersoane fizice. i amend /ntre 1.000 i 7.000 lei =/n cazul %ersoanelor (uridice.. &&& ci%es%e mai depar%e )'-3* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 93': Cer%ificarea declara iilor fiscale depuse la or!anele fiscale din cadrul "!en iei 6a ionale de "dminis%rare -iscal )'*,ontri&ua&ilii %ot o%ta %entru certificarea declara'iilor fiscale+ inclusi) a declara'iilor fiscale rectificati)e+ anterior de%unerii acestora la organul fiscal de ctre un consultant fiscal care a do&>ndit aceast calitate %otri)it reglementrilor legale cu %ri)ire la organizarea i e*ercitarea acti)it'ii de consultan' fiscal i care este /nscris ca mem&ru acti) /n 3egistrul consultan'ilor fiscali i al societ'ilor de consultan' fiscal. )2*,ertificarea declara'iilor fiscale se realizeaz cu5fr rezer)e+ %otri)it normelor de certificare a%ro&ate+ /n condi'iile legii+ de ,amera ,onsultan'ilor Fiscali+ cu a)izul Ministerului Finan'elor $u&lice. 2ocumentele care se /ncheie ca urmare a certificrii tre&uie s cu%rind o&ligatoriu e*%lica'ii cu %ri)ire la cuantumul i natura crean'ei fiscale declarate+ %recum i. du% caz+ cauzele care au generat rectificarea+ iar /n cazul unei certificri cu rezer)e+ moti)a'ia acesteia. )3*$rin ordin al ministrului finan'elor %u&lice+ la %ro%unerea %re edintelui Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal+ se a%ro& %rocedura de de%unere la organul fiscal a documentului de certificare /ntocmit de consultantul fiscal %otri)it normelor %re)zute la alin. =2.+ %recum i %rocedura %ri)ind schim&ul de informa'ii /ntre Agen'ia Fa'ional de Administrare Fiscal i ,amera ,onsultan'ilor Fiscali. )4*,ertificarea declara'iilor fiscale de ctre un consultant fiscal care nu este /nscris ca mem&ru acti) /n 3egistrul consultan'ilor fiscali i al societ'ilor de consultan' fiscal sau de ctre o %ersoan care nu are calitatea de consultant fiscal are ca efect li%sa certificrii. )4*6rganul fiscal )a notifica contri&ua&ilul /n cazul /n care constat c a fost de%us o declara'ie fiscal certificat de un consultant fiscal care nu este /nscris ca mem&ru acti) /n 3egistrul consultan'ilor fiscali i al societ'ilor de consultan' fiscal sau de ctre o %ersoan care nu are calitatea de consultant fiscal+ %otri)it legii. :n cazul /n care certificarea nu se de%une /n termen de 80 de zile de la notificare+ sunt a%lica&ile %re)ederile alin. =4.. )7*,ertificarea declara'iilor fiscale de ctre un consultant fiscal re%rezint un criteriu de e)aluare /n analiza de risc efectuat de organul fiscal /n sco%ul selectrii contri&ua&ililor %entru ins%ec'ia fiscal.
(la data 28-)e'-2014 Art" 83 din titlul & completat de Art" $$$# punctul 8" din Ordonanta urgenta 8/2014 )

"r%& 94: Corec%area declara iilor fiscale


(la data 2--)e'-2012 Art" 84 din titlul & a se vedea referinte de aplicare din !rocedura din 2012 ) (la data 20- ul-2004 Art" 84 din titlul & reglementat de partea 32(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*2eclara'iile fiscale %ot fi corectate de ctre contri&ua&il+ din %ro%rie ini'iati)+ %e %erioada termenului de %rescri%'ie a dre%tului de a sta&ili o&liga'ii fiscale. )2*2eclara'iile fiscale %ot fi corectate ori de c>te ori contri&ua&ilul constat erori /n declara'ia ini'ial+ %rin de%unerea unei declara'ii rectificati)e. )3*:n cazul ta*ei %e )aloarea adugat+ corectarea erorilor din deconturile de ta* se realizeaz %otri)it %re)ederilor ,odului fiscal. @rorile materiale din decontul de ta* %e )aloarea adugat se corecteaz %otri)it %rocedurii a%ro&ate %rin ordin al %re edintelui Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal. )4*2eclara'iile fiscale nu %ot fi de%use i nu %ot fi corectate du% anularea rezer)ei )erificrii ulterioare+ cu e*ce%'ia situa'iilor /n care corec'ia se datoreaz /nde%linirii sau ne/nde%linirii unei condi'ii %re)zute de lege care im%une corectarea &azei de im%unere i5sau a im%ozitului aferent. )4*$rin erori+ /n sensul %rezentului articol+ se /n'elege erori cu %ri)ire la cuantumul im%ozitelor+ ta*elor i contri&u'iilor+ &unurile i )eniturile im%oza&ile+ %recum i alte elemente ale &azei de im%unere. )7*:n situa'ia /n care /n tim%ul ins%ec'iei fiscale contri&ua&ilul de%une sau corecteaz declara'iile fiscale aferente %erioadelor i im%ozitelor+ ta*elor+ contri&u'iilor i altor )enituri ce fac o&iectul ins%ec'iei fiscale+ acestea nu )or fi luate /n considerare de organul fiscal.
(la data 17-!ep-2011 Art" 84 din titlul & modificat de Art" $# punctul 33" din Ordonanta 29/2011 )
pre.ederi din par%ea 325' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2 004 pen%ru "r%& 94 din %i%lul = 81.1. 2eclara'iile fiscale %ot fi corectate de ctre contri&ua&ili+ din %ro%rie ini'iati)+ ori de c>te ori constat erori /n declara'ia ini'ial+ %rin de%unerea unei declara'ii rectificati)e la organul fiscal com%etent. 81.2. 2eclara'ia rectificati) se /ntocme te %e acela i model de formular ca i cel care se corecteaz+ situa'ie /n care se )a /nscrie QRQ /n csu'a %re)zut /n acest sco%+ cu e*ce%'ia situa'iei %re)zute la %ct. 81.8+ %recum i a im%ozitelor care se sta&ilesc de %ltitori %rin autoim%unere sau re'inere la surs+ %entru care se com%leteaz un formular distinct. 2eclara'ia rectificati) )a fi com%letat /nscriindu-se toate datele i informa'iile %re)zute de formular+ inclusi) cele care nu difer fa' de declara'ia ini'ial. 81.8. :n cazul ta*ei %e )aloarea adugat+ sumele rezultate din corectarea erorilor de /nregistrare /n e)iden'ele de ta* %e )aloarea adugat se /nregistreaz la r>ndurile de regularizri din decontul lunii /n care au fost o%erate corec'iile. 1. ,orectarea declara'iilor fiscale nu este %ermis /n %erioada /n care contri&ua&ilul face o&iectul ins%ec'iei fiscale. :n acest sens+ se solicit de%unerea unei declara'ii %e %ro%rie rs%undere. :n cazul /n care a%ar diferen'e /n %lus+ se datoreaz ma(orri de /nt>rziere+ %otri)it legii =art. 120 ,od %rocedur fiscal i 2ecizia nr. 452009 a ,omisiei centrale fiscale.. 1. 6MF$ nr. 177152009 %entru a%ro&area 2eciziei comisiei fiscale centrale nr. 452009+ %u&licat /n M. 6f. nr. 889 din 11 octom&rie 20091 2. 6M@F nr. 14<52004 %entru a%ro&area Dnstruc'iunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de ta* %e )aloarea adugat+ %u&licat /n M. 6f. nr. 844 din 22 mai 20041 8. 6MF$ nr. 181152008 %entru a%ro&area %rocedurii de /ndre%tare a erorilor materiale din documentele de %lat /ntocmite de de&itori %ri)ind o&liga'iile fiscale+ %u&licat /n M. 6f. nr. 840 din 2 mai 20081 4. 6$AFAF nr. 18405200< %ri)ind a%ro&area modelului i con'inutului formularului 410 J2eclara'ie rectificati)Q+ cod 14.18.01.005r+ %u&licat /n M. 6f. nr. 708 din 28 iulie 200<. &&& ci%es%e mai depar%e )'-'* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

TITLUL =I: (%abilirea impozi%elor, %a3elor, con%ribu iilor 1i a al%or sume da%ora%e, bu!e%ului !eneral consolida%
C"#IT$LUL I: Dispozi ii !enerale
"r%& 94: (%abilirea impozi%elor, %a3elor, con%ribu iilor 1i a al%or sume da%ora%e bu!e%ului !eneral consolida% )'*Dm%ozitele+ ta*ele+ contri&u'iile i alte sume datorate &ugetului general consolidat se sta&ilesc astfel0 a*%rin declara'ie fiscal+ /n condi'iile art. 82 alin. =2. i art. 89 alin. =4.1 b*%rin decizie emis de organul fiscal+ /n celelalte cazuri. )2*2is%ozi'iile alin. =1. sunt a%lica&ile i /n cazurile /n care im%ozitele+ ta*ele+ contri&u'iile i alte sume datorate &ugetului general consolidat sunt scutite la %lat conform reglementrilor legale+ %recum i /n cazul unei ram&ursri de ta* %e )aloarea adugat.
(la data 1%-+ar-2004 Art" 85# alin" (2) din titlul &$# capitolul $ a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2004 ) (la data 25-+a,-2004 Art" 85# alin" (2) din titlul &$# capitolul $ a se vedea referinte de aplicare din !rocedura din 2004 )
1. Sta&ilirea crean'elor fiscale =im%ozite+ ta*e+ contri&u'ii i alte sume datorate &ugetului general consolidat. se mai nume te i JasietK sau Ja ezarea im%uneriiK. 1. 6MF$ nr. 179152004 %entru a%ro&area 2eciziei ,omisiei fiscale centrale nr. 952004 %ri)ind a%licarea unitar a unor %re)ederi referitoare la im%ozitul %e )enit+ ta*a %e )aloarea adugat i %ro&leme de %rocedur fiscal+ %u&licat /n M. 6f. nr. <82 din 2< octom&rie 2004. 2. 6$AFAF nr. 88<252011 %entru a%ro&area %rocedurii %ri)ind sta&ilirea din oficiu a im%ozitelor+ ta*elor i contri&u'iilor cu regim de sta&ilire %rin autoim%unere sau re'inere la surs+ %u&licat /n M. 6f. nr. 819 din 18 noiem&rie 2011. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 97: Decizia de impunere )'*2ecizia de im%unere se emite de organul fiscal com%etent. 6rganul fiscal emite decizie de im%unere ori de c>te ori acesta modific &aza de im%unere+ ca urmare a unor constatri %reala&ile ale organului fiscal sau /n &aza unei ins%ec'ii fiscale.
(la data 17-!ep-2011 Art" 8%# alin" (1) din titlul &$# capitolul $ modificat de Art" $# punctul 34" din Ordonanta 29/2011 )

)2*$entru crean'ele administrate de Ministerul @conomiei i Finan'elor %rin Agen'ia Fa'ional de Administrare Fiscal+ %rin ordin al ministrului economiei i finan'elor se %ot sta&ili i alte com%eten'e %entru emiterea deciziilor de im%unere ca urmare a ins%ec'iei fiscale.
(la data 11- an-2005 Art" 8%# alin" (2) din titlul &$# capitolul $ a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1939/2004 )

)3*2ecizia de im%unere se emite+ dac este necesar+ i /n cazul /n care nu s-a emis decizie referitoare la &aza de im%unere %otri)it art. 8<. )4*2eclara'ia fiscal /ntocmit %otri)it art. 82 alin. =2. este asimilat cu o decizie de im%unere+ su& rezer)a unei )erificri ulterioare+ i %roduce efectele (uridice ale /n tiin'rii de %lat de la data de%unerii acesteia. )4*:n situa'ia /n care legea nu %re)ede o&liga'ia de calculare a im%ozitului+ declara'ia fiscal este asimilat unei decizii referitoare la &aza de im%unere. )7*2ecizia de im%unere i decizia referitoare la o&liga'iile de %lat accesorii constituie i /n tiin'ri de %lat+ de la data comunicrii acestora+ /n condi'iile /n care se sta&ilesc sume de %lat.

)8*$>n la 1 iulie 2007+ sumele re%rezent>nd im%ozite+ ta*e+ contri&u'ii i alte sume datorate &ugetului general consolidat+ /nscrise /n deciziile de im%unere+ /n actele administrati)e fiscale asimilate acestora+ %recum i /n declara'iile fiscale+ )or fi rotun(ite la 1.000 lei %rin reducere c>nd suma ce urmeaz a fi rotun(it este su& 700 lei i %rin ma(orare c>nd aceasta este %este 700 lei 1..
1. ,om%eten'a de administrare a crean'elor fiscale ale contri&ua&ililor este cea sta&ilit %otri)it art. 82 i 88 ,od %rocedur fiscal. 2. :n tiin'area de %lat este un act %remergtor e*ecutrii silite. 6rganul fiscal nu )a mai transmite o /n tiin'are de %lat+ ci )a /nce%e e*ecutarea silit %rin transmiterea soma'iei+ /n cazul sumelor /nscrise /n declara'ii fiscale i neachitate /n termenul legal. 8. Alin. =4. al acestui articol s-a a%licat %>n la data de 1 iulie 2007+ sumele fiind e*%rimate /n lei )echi =1 leu nou X 10.000 lei )echi.. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 98: -orma 1i con inu%ul deciziei de impunere 2ecizia de im%unere tre&uie s /nde%lineasc condi'iile %re)zute la art. 48. 2ecizia de im%unere tre&uie s cu%rind+ %e l>ng elementele %re)zute la art. 48 alin. =2.+ i categoria de im%ozit+ ta*+ contri&u'ie sau alt sum datorat &ugetului general consolidat+ &aza de im%unere+ %recum i cuantumul acestora+ %entru fiecare %erioad im%oza&il.
1. 2ecizia de im%unere %ri)ind o&liga'iile de %lat su%limentare sta&ilite de ins%ec'ia fiscal urmeaz ra%ortului de ins%ec'ie fiscal. @ste im%ortant de men'ionat c se )a contesta decizia de im%unere+ /ns argumentele i %ro&ele aduse de contri&ua&ili se )or referi la con'inutul ra%ortului de ins%ec'ie =acesta din urm st la &aza i face %arte integrant din decizia de im%unere.. 1. 6MF$ nr. 19052004 %entru a%ro&area modelului i con'inutului unor formulare %ri)ind administrarea im%ozitului %e )eniturile %ersoanelor fizice+ %u&licat /n M. 6f. nr. <7 din 2 fe&ruarie 20041 2. 6MF$ nr. 74752007 %ri)ind deciziile de im%unere anual+ %u&licat /n M. 6f. nr. 411 din 19 mai 20071 8. 6MF$ nr. 41152009 %ri)ind %rocedura de declarare i sta&ilire a im%ozitului %e )eniturile din acti)it'i agricole im%use %e &az de norme de )enit+ %u&licat /n M. 6f. nr. 2<4 din 81 martie 20091 4. 6MF$ nr. <4252009 %ri)ind a%ro&area formularului J2ecizia de im%unere %ri)ind o&liga'iile fiscale su%limentare de %lat sta&ilite de ins%ec'ia fiscalK+ %u&licat /n M. 6f. nr. 728 din 1< iunie 20091 &&& ci%es%e mai depar%e )'-'* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 99: "c%e adminis%ra%i.e fiscale asimila%e deciziilor de impunere Sunt asimilate deciziilor de im%unere i urmtoarele acte administrati)e fiscale0 a*deciziile %ri)ind ram&ursri de ta* %e )aloarea adugat i deciziile %ri)ind restituiri de im%ozite+ ta*e+ contri&u'ii i alte )enituri ale &ugetului general consolidat1 b*deciziile referitoare la &azele de im%unere1 c*deciziile referitoare la o&liga'iile de %lat accesorii1
(la data 17-!ep-2011 Art" 88# litera *" din titlul &$# capitolul $ a'rogat de Art" $# punctul 35" din Ordonanta 29/2011 )

e*deciziile

%ri)ind

nemodificarea

&azei

de

im%unere.

(la data 03-!ep-2007 Art" 88 din titlul &$# capitolul $ completat de Art" $# punctul -" din sectiunea 1 din Ordonanta 47/2007 )
1. 2ecizia %ri)ind nemodificarea &azei de im%unere este emis de organul fiscal ca urmare a ins%ec'iei fiscale+ atest>nd fa%tul c &aza de im%ozitare a fost )erificat i nu au fost identificate diferen'e %ri)ind &aza de im%unere i+ im%licit+ diferen'a %ri)ind im%ozitul datorat. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& 9;: Deciziile referi%oare la bazele de impunere )'*Aazele de im%unere se sta&ilesc se%arat+ %rin decizie referitoare la &azele de im%unere+ /n urmtoarele situa'ii0 a*c>nd )enitul im%oza&il este realizat de mai multe %ersoane. 2ecizia )a cu%rinde i re%artizarea )enitului im%oza&il %e fiecare %ersoan care a %artici%at la realizarea )enitului1 b*c>nd sursa )enitului im%oza&il se afl %e raza altui organ fiscal dec>t cel com%etent teritorial. :n acest caz com%eten'a de a sta&ili &aza de im%unere o de'ine organul fiscal %e raza cruia se afl sursa )enitului.
(la data 20- ul-2004 Art" 8-# alin" (1)# litera ." din titlul &$# capitolul $ reglementat de partea 33(1 din Norme Metodologice din 2004 )
pre.ederi din par%ea 335' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& 9;, alin& )'*, li%era <& din %i%lul =I, capi%olul I 89.1. $entru situa'ia %re)zut la art. 89 alin. =1. lit. &. din ,odul de %rocedur fiscal+ organul fiscal /n a crui raz teritorial se afl sursa de )enit+ com%etent /n sta&ilirea &azei de im%unere+ )a transmite decizia %ri)ind &azele de im%unere organului fiscal de la domiciliul fiscal+ com%etent %entru emiterea deciziei de im%unere.

)2*2ac )enitul im%oza&il este realizat de mai multe %ersoane+ atunci acestea %ot s- i numeasc un /m%uternicit comun /n rela'ia cu organul fiscal.
1. 2eciziile referitoare la &aza de im%unere %re)zute de art. 8< se refer la dou situa'ii0 - sta&ilirea )enitului realizat de mai multe %ersoane asociate =a se )edea i art. 87 ,od fiscal.1 - sursa )enitului se afl /n alt unitate teritorial-administrati) dec>t cea /n care se afl domiciliul fiscal al contri&ua&ilului. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& ;0: (%abilirea obli!a iilor fiscale sub rezer.a .erificrii ul%erioare )'*,uantumul o&liga'iilor fiscale se sta&ile te su& rezer)a )erificrii ulterioare. )2*2ecizia de im%unere su& rezer)a )erificrii ulterioare %oate fi desfiin'at sau modificat+ din ini'iati)a organului fiscal sau la solicitarea contri&ua&ilului+ %e &aza constatrilor organului fiscal com%etent. )3*3ezer)a )erificrii ulterioare se anuleaz numai la /m%linirea termenului de %rescri%'ie sau ca urmare a ins%ec'iei fiscale efectuate /n cadrul termenului de %rescri%'ie. )4*:n situa'ia /n care contri&ua&ilul corecteaz declara'iile fiscale /n condi'iile art. 84 alin. =4.+ se redeschide rezer)a )erificrii ulterioare.
(la data 17-!ep-2011 Art" -0# alin" (3) din titlul &$# capitolul $ completat de Art" $# punctul 3%" din Ordonanta 29/2011 )
1. Ierificarea ulterioar men'ionat la art. <0 se realizeaz %rin intermediul ins%ec'iei fiscale. 2. $rescri%'ia la care face referire acest articol este %rescri%'ia dre%tului de a sta&ili o&liga'ii fiscale =)ezi ca%itolul DD mai (os.. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

C"#IT$LUL II: #rescrip ia drep%ului de a s%abili obli!a ii fiscale


"r%& ;': $biec%ul, %ermenul 1i momen%ul de la care 2ncepe s cur! %ermenul de prescrip ie a drep%ului de s%abilire a obli!a iilor fiscale

)'*2re%tul organului fiscal de a sta&ili o&liga'ii fiscale se %rescrie /n termen de 7 ani+ cu e*ce%'ia cazului /n care legea dis%une altfel. )2*Germenul de %rescri%'ie a dre%tului %re)zut la alin. =1. /nce%e s curg de la data de 1 ianuarie a anului urmtor celui /n care s-a nscut crean'a fiscal %otri)it art. 28+ dac legea nu dis%une altfel. )3*2re%tul de a sta&ili o&liga'ii fiscale se %rescrie /n termen de 10 ani /n cazul /n care acestea rezult din s)>r irea unei fa%te %re)zute de legea %enal. )4*Germenul %re)zut la alin. =8. curge de la data s)>r irii fa%tei ce constituie infrac'iune sanc'ionat ca atare %rintr-o hotr>re (udectoreasc definiti).
1. 2ecizia ,.,.3. nr. 40752004+ %u&licat /n M. 6f. nr. 489 din 81 octom&rie 20041 2. 2ecizia ,.,.3. nr. 71852008+ %u&licat /n M. 6f. nr. 448 din 29 iunie 20081 8. 2ecizia ,.,.3. nr. 19845200<+ %u&licat /n M. 6f. nr. 44 din 20 ianuarie 20101 4. 2ecizia ,.,.3. nr. 18045200<+ %u&licat /n M. 6f. nr. 89 din 18 ianuarie 20101 7. 2ecizia ,.,.3. nr. 24852010+ %u&licat /n M. 6f. nr. 884 din 20 mai 20101 9. 2ecizia ,.,.3. nr. 27852010+ %u&licat /n M. 6f. nr. 888 din 21 mai 20101 4. 2ecizia ,.,.3. nr. <4852010+ %u&licat /n M. 6f. nr. 791 din 10 august 20101 8. 2ecizia ,.,.3. nr. 88852010+ %u&licat /n M. 6f. nr. 799 din 11 august 20101 <. 2ecizia :.,.,.;.+ s.c.a.f. nr. 49845200< =$rescri%'ia /n domeniul )amal du% data aderrii.. 1. ,odul de %rocedur fiscal sta&ile te dou termene de %rescri%'ie a dre%tului de a sta&ili o&liga'ii fiscale0 - un termen general de 7 ani1 &&& ci%es%e mai depar%e )'-2* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

(la data 20- ul-2004 Art" -2 din titlul &$# capitolul $$ reglementat de partea 34(1 din Norme Metodologice din 2004 )

"r%& ;2: ?n%reruperea 1i suspendarea %ermenului de prescrip ie a drep%ului de a s%abili obli!a ii fiscale )'*Germenele de %rescri%'ie %re)zute la art. <1 se /ntreru%0 a*/n cazurile i /n condi'iile sta&ilite de lege %entru /ntreru%erea termenului de %rescri%'ie a dre%tului la ac'iune1 b*la data de%unerii de ctre contri&ua&il a declara'iei fiscale du% e*%irarea termenului legal de de%unere a acesteia1 c*la data la care contri&ua&ilul corecteaz declara'ia fiscal sau efectueaz un alt act )oluntar de recunoa tere a im%ozitului datorat. )2*Germenele de %rescri%'ie %re)zute la art. <1 se sus%end0 a*/n cazurile i /n condi'iile sta&ilite de lege %entru sus%endarea termenului de %rescri%'ie a dre%tului la ac'iune1 b*%e %erioada cu%rins /ntre data /nce%erii ins%ec'iei fiscale i data emiterii deciziei de im%unere ca urmare a efecturii ins%ec'iei fiscale1 c*%e tim%ul c>t contri&ua&ilul se sustrage de la efectuarea ins%ec'iei fiscale1 d*%e %erioada cu%rins /ntre data declarrii unui contri&ua&il inacti) i data reacti)rii acestuia. )3*2is%ozi'iile dre%tului comun %ri)itoare la %rescri%'ia e*tincti) sunt a%lica&ile /n mod cores%unztor.
(la data 17-!ep-2011 Art" -2 din titlul &$# capitolul $$ modificat de Art" $# punctul 37" din Ordonanta 29/2011 )
pre.ederi din par%ea 345' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& ;2 din %i%lul =I, capi%olul II 8<.1. 2is%ozi'iile referitoare la cazurile i condi'iile de sus%endare i /ntreru%ere a termenului de %rescri%'ie sunt cele cu%rinse /n 2ecretul nr. '78:';49 %ri)itor la %rescri%'ia e*tincti)+ cu modificrile ulterioare. 1. :n doctrin+ s-a afirmat c dintre cauzele de sus%endare %re)zute de 2ecretul nr. 19451<78 nu %oate fi re'inut dec>t Jfor'a ma(orK =2. 2asclu+ ,. Ale*andru C o%. cit+ %. 284.. Ba /ncetarea cauzei de sus%endare =de for' ma(or.+ %rescri%'ia / i reia cursul. Similar+ dintre cauzele de /ntreru%ere+ este re'inut Jrecunoa terea dre%tului %retinsK =o&liga'iei fiscale. de ctre de&itor. 2in %unct de )edere %ractic+ recunoa terea o&liga'iei fiscale %oate consta+ de e*em%lu+ /n de%unerea unei declara'ii rectificati)e sau a unei cereri de am>nare la %lat. Alin. =2. %re)ede o cauz s%ecific de sus%endare a %rescri%'iei0 ins%ec'ia fiscal. 2. $re)ederile referitoare la %rescri%tie din 2ecretul nr. 19451<78 au fost %reluate+ cu modificri+ de noul ,od ci)il =art. 2.700-2.744.. 8. $otri)it art. DD alin. =4. din 6.E. nr. 2<52011+ %re)ederile nou introduse de 6.E. nr. 2<52011 sunt a%lica&ile i termenelor de %rescri%'ie aflate /n curs la data intrrii /n )igoare a ordonan'ei. &&& ci%es%e mai depar%e )'-3* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& ;3: +fec%ul 2mplinirii %ermenului de prescrip ie a drep%ului de a s%abili obli!a ii fiscale 2ac organul fiscal constat /m%linirea termenului de %rescri%'ie a dre%tului de sta&ilire a o&liga'iei fiscale+ )a %roceda la /ncetarea %rocedurii de emitere a titlului de crean' fiscal.
1. $rescri%'ia %re)zut la art. <1 are ca efect im%osi&ilitatea emiterii unui titlu de crean' fiscal =decizie de im%unere. i+ im%licit+ im%osi&ilitatea dre%tului de a /nce%e e*ecutarea silit+ %recum i o&liga'ia corelati) de a se su%une e*ecutrii silite. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

TITLUL =I': #rocedura amiabil pen%ru e.i%area:eliminarea dublei impuneri


"r%& ;3': #rocedura amiabil 2n cazul con.en iilor de e.i%are:eliminare a dublei impuneri )'*:n &aza %re)ederilor con)en'iei sau acordului de e)itare a du&lei im%uneri+ contri&ua&ilul rezident /n 3om>nia+ care consider c im%ozitarea /n cellalt stat contractant nu este conform cu %re)ederile con)en'iei ori acordului res%ecti)+ %oate solicita Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal ini'ierea %rocedurii amia&ile. )2*Agen'ia Fa'ional de Administrare Fiscal realizeaz %rocedura amia&il i /n cazul /n care autoritatea com%etent a statului cu care 3om>nia are /ncheiat o con)en'ie sau acord de e)itare a du&lei im%uneri /i solicit acest lucru. )3*$re)ederile alin. =1. i =2. se com%leteaz cu %re)ederile ,on)en'iei %ri)ind eliminarea du&lei im%uneri /n legtur cu a(ustarea %rofiturilor /ntre%rinderilor asociate =<054895@@,.+ a ,odului de conduit re)izuit %entru %unerea /n a%licare efecti) a ,on)en'iei %ri)ind eliminarea du&lei im%uneri /n legtur cu a(ustarea

%rofiturilor /ntre%rinderilor asociate =200<5, 822501. %recum i a con)en'iilor ori acordurilor de e)itare a du&lei im%uneri /ncheiate de 3om>nia cu alte state. "r%& ;32: #rocedura pen%ru eliminarea dublei Impuneri 2n%re persoane romCne afilia%e )'*:n sensul %rezentului articol+ %rin du&l im%unere se /n'elege situa'ia /n care acela i )enit5%rofit im%oza&il se im%oziteaz la dou sau mai multe %ersoane rom>ne afiliate /ntre care s-au /ncheiat tranzac'ii. )2*:n cazul tranzac'iilor /ntre %ersoane rom>ne afiliate+ a(ustarea )enitului sau cheltuielii uneia dintre %ersoanele afiliate+ efectuat de ctre organul fiscal com%etent %entru administrarea crean'elor datorate de res%ecti)a %ersoan+ este o%oza&il i organului fiscal %entru administrarea crean'elor celeilalte %ersoane afiliate. )3*A(ustarea se decide de organul fiscal com%etent %rin emiterea unei decizii de a(ustare care st la &aza emiterii deciziei de im%unere sau a deciziei de nemodificare a &azei de im%unere. 2ecizia de a(ustare se comunic contri&ua&ilului la care s-a efectuat a(ustarea+ %ersoanei rom>ne afiliate la care se refer tranzac'ia a(ustat+ %recum i organului fiscal com%etent %entru administrarea crean'elor datorate de %ersoana rom>n afiliat. )4*A(ustarea este o%oza&il organului fiscal com%etent %entru administrarea crean'elor datorate de %ersoana rom>n afiliat numai dac decizia de a(ustare este definiti) /n sistemul cilor administrati)e i (udiciare de atac. )4*:n )ederea eliminrii du&lei im%uneri ca urmare a a(ustrii )enitului sau cheltuielii+ cealalt %ersoan afiliat %oate corecta+ cores%unztor deciziei de a(ustare+ declara'ia fiscal aferent %erioadei fiscale /n care s-a desf urat res%ecti)a tranzac'ie. Aceast situa'ie re%rezint o condi'ie care im%une corectarea &azei de im%ozitare %otri)it %re)ederilor art. 84 alin. =4..
(la data 02-)e'-2012 titlul &$ completat de Art" $# punctul 12" din Ordonanta 2/2012 )
1. $rocedura amia&il este %re)zut de con)en'iile de e)itare a du&lei im%uneri ca o modalitate de rezol)are a conflictelor de com%eten' referitoare la im%unerea )eniturilor contri&ua&ililor. ,hiar dac 3om>nia nu este /nc %arte contractant a ,on)en'iei %ri)ind eliminarea du&lei im%uneri /n legtur cu a(ustarea %rofiturilor /ntre%rinderilor asociate =<054895@@,.+ %rin Gratatul de aderare la ?@ neam o&ligat s a%licm aceast con)entie. 2. $rocedura de eliminare a du&lei im%uneri /ntre %ersoane rom>ne afiliate a fost introdus %entru a asigura egalitatea de tratament a contri&ua&ililor rom>ni+ %ersoane afiliate+ su%u i a(ustrilor %ri)ind %re'urile de transfer. $rocedura are la &az %ractica interna'ional /n cazul a(ustrilor de %re'uri transfrontaliere. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

TITLUL =I2: Con%rolul an%ifraud


"r%& ;33: Re!uli pri.ind con%rolul opera%i. 1i inopina% )'*,ontrolul o%erati) i ino%inat se efectueaz de ctre ins%ectorii antifraud+ cu e*ce%'ia celor din cadrul 2irec'iei de com&atere a fraudelor+ /n condi'iile legii. )2*,ontrolul o%erati) i ino%inat se %oate efectua i /n sco%ul realizrii de o%era'iuni de control tematic care re%rezint acti)itatea de )erificare %rin care se urmre te constatarea+ analizarea i e)aluarea unui risc fiscal s%ecific uneia sau mai multor acti)it'i economice determinate. )3*Ba /nce%erea controlului o%erati) i ino%inat+ ins%ectorul antifraud este o&ligat s %rezinte contri&ua&ilului legitima'ia de control i ordinul de ser)iciu. )4*6ri de c>te ori controlul o%erati) i ino%inat se efectueaz la sediul social sau la sediile secundare ale contri&ua&ilului+ acesta se consemneaz /n registrul unic de control. )4*Ba finalizarea controlului o%erati) i ino%inat se /ncheie %rocese-)er&ale de control5acte de control+ /n condi'iile legii.
(la data 28-)e'-2014 titlul &$(1 completat de Art" $$$# punctul -" din Ordonanta urgenta 8/2014 )

TITLUL =II: Inspec ia fiscal


(la data 1%-Aug-200% titlul &$$ a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 57/200 )

C"#IT$LUL I: (fera inspec iei fiscale


"r%& ;4: $biec%ul 1i func iile inspec iei fiscale
(la data 20- ul-2004 Art" -4 din titlul &$$# capitolul $ reglementat de partea 35(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*Dns%ec'ia fiscal are ca o&iect )erificarea legalit'ii i conformit'ii declara'iilor fiscale+ corectitudinii i e*actit'ii /nde%linirii o&liga'iilor de ctre contri&ua&ili+ res%ectrii %re)ederilor legisla'iei fiscale i conta&ile+ )erificarea sau sta&ilirea+ du% caz+ a &azelor de im%unere+ sta&ilirea diferen'elor o&liga'iilor de %lat i a accesoriilor aferente acestora.
(la data 03-!ep-2007 Art" -4# alin" (1) din titlul &$$# capitolul $ modificat de Art" $# punctul 10" din sectiunea 1 din Ordonanta 47/2007 )

)2*Dns%ec'ia fiscal are urmtoarele atri&u'ii0 a*constatarea i in)estigarea fiscal a tuturor actelor i fa%telor rezult>nd din acti)itatea contri&ua&ilului su%us ins%ec'iei sau altor %ersoane %ri)ind legalitatea i conformitatea declara'iilor fiscale+ corectitudinea i e*actitatea /nde%linirii o&liga'iilor fiscale+ /n )ederea desco%eririi de elemente noi rele)ante %entru a%licarea legii fiscale1 b*analiza i e)aluarea informa'iilor fiscale+ /n )ederea confruntrii declara'iilor fiscale cu informa'iile %ro%rii sau din alte surse1 c*sanc'ionarea %otri)it legii a fa%telor constatate i dis%unerea de msuri %entru %re)enirea i com&aterea a&aterilor de la %re)ederile legisla'iei fiscale.

)3*$entru ducerea la /nde%linire a atri&u'iilor %re)zute la alin. =2. organul de ins%ec'ie fiscal )a %roceda la0 a*e*aminarea documentelor aflate /n dosarul fiscal al contri&ua&ilului1 b*)erificarea concordan'ei dintre datele din declara'iile fiscale cu cele din e)iden'a conta&il a contri&ua&ilului1 c*discutarea constatrilor i solicitarea de e*%lica'ii scrise de la re%rezentan'ii legali ai contri&ua&ililor sau /m%uternici'ii acestora+ du% caz1 d*solicitarea de informa'ii de la ter'i1 e*sta&ilirea corect a &azei de im%unere+ a diferen'elor datorate /n %lus sau /n minus+ du% caz+ fa' de crean'a fiscal declarat i5sau sta&ilit+ du% caz+ la momentul /nce%erii ins%ec'iei fiscale1 f*sta&ilirea de diferen'e de o&liga'ii fiscale de %lat+ %recum i a o&liga'iilor fiscale accesorii aferente acestora1 !*)erificarea locurilor unde se realizeaz acti)it'i generatoare de )enituri im%oza&ile1 @*dis%unerea msurilor asigurtorii /n condi'iile legii1 i*efectuarea de in)estiga'ii fiscale %otri)it alin. =2. lit. a.1 >*a%licarea de sanc'iuni %otri)it %re)ederilor legale1 D*a%licarea de sigilii asu%ra &unurilor+ /ntocmind /n acest sens %roces-)er&al.
(la data 03-!ep-2007 Art" -4 din titlul &$$# capitolul $ completat de Art" $# punctul 11" din sectiunea 1 din ) (la data 23- un-2010 Art" -4# alin" (4) din titlul &$$# capitolul $ a'rogat de Art" 1$# punctul 3" din Ordonanta urgenta 54/2010 )

)4*Fu intr /n atri&u'iile ins%ec'iei fiscale efectuarea de constatri tehnico- tiin'ifice sau orice alte )erificri solicitate de organele de urmrire %enal /n )ederea lmuririi unor fa%te ori /m%re(urri ale cauzelor aflate /n lucru la aceste institu'ii.
(la data 17-!ep-2011 Art" -4 din titlul &$$# capitolul $ completat de Art" $# punctul 38" din Ordonanta 29/2011 )
pre.ederi din par%ea 345' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& ;4 din %i%lul =II, c api%olul I <1.1. Solicitarea de e*%lica'ii scrise se )a face /n tim%ul ins%ec'iei fiscale+ ori de c>te ori acestea sunt necesare %entru clarificarea i definiti)area constatrilor %ri)ind situa'ia fiscal a contri&ua&ilului. <1.2. :n cazul /n care %ersoana /n cauz refuz s furnizeze e*%lica'iile solicitate sau s rs%und la unele /ntre&ri+ organele de ins%ec'ie fiscal )or transmite /ntre&rile %rintr-o adres scris+ sta&ilind un termen util de cel %u'in 7 zile lucrtoare %entru formularea rs%unsului. :n cazul /n care nu se %rime te rs%unsul solicitat+ se )a consemna refuzul /n ra%ortul %ri)ind rezultatul ins%ec'iei fiscale sau /n %rocesul-)er&al. <1.8. :n toate cazurile+ e*%lica'iile la /ntre&rile %use de organele de ins%ec'ie fiscal se )or da /n scris %rin Qnota e*%licati)Q. <1.4. Sta&ilirea &azei de im%unere+ %recum i a diferen'elor de im%ozite+ ta*e i contri&u'ii+ /n acti)itatea de ins%ec'ie fiscal+ se face %e &aza e)iden'elor conta&ile+ fiscale sau a oricror alte e)iden'e rele)ante %entru im%unere ori folosindu-se metode de estimare /n conformitate cu %re)ederile art. 97 din ,odul de %rocedur fiscal. <1.7. ,>nd organele de ins%ec'ie fiscal sunt /ndre%t'ite %otri)it legii s estimeze &aza de im%unere+ se )or men'iona /n actul de ins%ec'ie moti)ele de fa%t i temeiul legal care au determinat folosirea estimrii+ %recum i criteriile de estimare. 1. 6.?.E. nr. <452011 %ri)ind organizarea i func'ionarea ins%ec'iei economico-financiare la o%eratorii economici+ %u&licat /n M. 6f. nr. 4<< din 11 noiem&rie 20111 2. 6.?.E. nr. <152008 %ri)ind organizarea Erzii Financiare+ %u&licat /n M. 6f. nr. 412 din 18 octom&rie 20081 8. 6M@F nr. 17252008 %entru a%ro&area 3egulamentului de organizare i func'ionare a Erzii Financiare+ %u&licat /n M. 6f. nr. 99 din 2< ianuarie 2008. 1. Acti)itatea de ins%ec'ie fiscal face %arte din categoria acti)it'ilor de control financiar desf urate de stat %rin organisme s%ecializate =,urtea de ,onturi+ com%artimente de audit intern+ Agen'ia Fa'ional de Administrare Fiscal.. 2. Agen'ia Fa'ional de Administrare Fiscal este institu'ia autorizat s desf oare acti)it'i de ins%ec'ie fiscal %rin intermediul direc'iilor financiare teritoriale sau cele de administrare a contri&ua&ililor mari i mi(locii. @ste im%ortant de %recizat c acti)itatea de ins%ec'ie fiscal /n domeniul )amal se realizeaz de ctre Autoritatea Fa'ional a Imilor+ institu'ie autonom integrat /n Agen'ia Fa'ional de Administrare Fiscal. &&& ci%es%e mai depar%e )'-3* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& ;4: #ersoanele supuse inspec iei fiscale


(la data 20- ul-2004 Art" -5 din titlul &$$# capitolul $ reglementat de partea 3%(1 din Norme Metodologice din 2004 )

Dns%ec'ia fiscal se e*ercit asu%ra tuturor %ersoanelor+ indiferent de forma lor de organizare+ care au o&liga'ii de sta&ilire+ re'inere i %lat a im%ozitelor+ ta*elor+ contri&u'iilor i a altor sume datorate &ugetului general consolidat+ %re)zute de lege.
pre.ederi din par%ea 375' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& ;4 din %i%lul =II, capi%olul I <2.1. :n cazul contri&ua&ililor care au sedii secundare+ ins%ec'ia fiscal se )a e*ercita+ de regul+ concomitent la sediul %rinci%al i la sediile secundare de ctre organul fiscal com%etent. <2.2. 6rganul fiscal com%etent %oate delega com%eten'a de efectuare a ins%ec'iei fiscale organelor fiscale /n a cror raz teritorial se afl sediile secundare+ /n condi'iile art. <9 alin. =8. din ,odul de %rocedur fiscal. :n acest caz+ coordonarea acti)it'ii de ins%ec'ie fiscal se face de ctre organul fiscal /n a crui raz teritorial se afl domiciliul fiscal al contri&ua&ilului. <2.8. Ba sediile secundare se /ncheie+ de regul+ acte de ins%ec'ie care se centralizeaz i se definiti)eaz /n actul de ins%ec'ie /ncheiat de organul fiscal /n a crui raz teritorial se afl domiciliul fiscal al contri&ua&ilului. <2.4. $entru im%ozitele+ ta*ele i contri&u'iile care+ %otri)it legii+ se datoreaz i se %ltesc de un sediu secundar+ se /ncheie acte de ins%ec'ie fiscal definiti)e de ctre organul de ins%ec'ie fiscal /n a crui raz teritorial se afl situat sediul secundar. <2.7. Acti)itatea de ins%ec'ie fiscal %re)zut la %ct. <2.1-<2.4 se desf oar cu res%ectarea %re)ederilor art. 88+ 84 i <9 din ,odul de %rocedur fiscal. 1. 6$AFAF nr. 281152004 %ri)ind condi'iile de delegare a com%eten'ei de efectuare a ins%ec'iei fiscale altui organ de ins%ec'ie fiscal+ %u&licat /n M. 6f. nr. 842 din 8 decem&rie 2004. 1. 2e i acti)itatea de ins%ec'ie fiscal este atri&utul e*clusi) al Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal+ /n cazul societ'ilor cu ca%ital de stat+ ,urtea de ,onturi este a&ilitat %rin lege s )erifice modul de sta&ilire i de %lat a o&liga'iilor fiscale. 2. Agen'ia Fa'ional de Administrare Fiscal nu are com%eten'e de control %ri)ind modul de utilizare a fondurilor entit'ilor non-%rofit+ constituite %rin )irarea a %>n la 2H din )enitul anual+ %otri)it art. 74 alin. =4. i art. 84 alin. =2. ,od fiscal =site AFAF+ referitor la control s%onsorizare+ 29 noiem&rie 2008.. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& ;7: -ormele 1i 2n%inderea inspec iei fiscale


(la data 20- ul-2004 Art" -% din titlul &$$# capitolul $ reglementat de partea 37(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*Formele de ins%ec'ie fiscal sunt0 a*ins%ec'ia fiscal general+ care re%rezint acti)itatea de )erificare a tuturor o&liga'iilor fiscale ale unui contri&ua&il+ %entru o %erioad de tim% determinat1 b*ins%ec'ia fiscal %ar'ial+ care re%rezint acti)itatea de )erificare a uneia sau mai multor o&liga'ii fiscale+ %entru o %erioad de tim% determinat. )2*Dns%ec'ia fiscal se %oate e*tinde asu%ra tuturor ra%orturilor rele)ante %entru im%ozitare+ dac acestea %rezint interes %entru a%licarea legii fiscale.
pre.ederi din par%ea 385' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& ;7 din %i%lul =II, capi%olul I

<8.1. 6rganul de ins%ec'ie fiscal decide asu%ra efecturii unei ins%ec'ii fiscale generale sau %ar'iale+ /n temeiul dis%ozi'iilor art. 9 i 4 din ,odul de %rocedur fiscal. 1. :n doctrin =2. 2asclu+ ,. Ale*andru C o%. cit.+ %. 272.+ se sus'ine c ins%ec'ia fiscal %ar'ial re%rezint e*ce%'ia de la regul. :n %ractic+ ins%ec'iile %ar'iale =tematice. sunt cele mai frec)ent /nt>lnite. 2. $otri)it alin. =2. al art. <9+ ins%ec'ia fiscal %ar'ial se %oate e*tinde asu%ra tuturor as%ectelor rele)ante %entru im%ozitare+ dac acestea %rezint interes =dac e*ist indicii %ri)ind e)entuale /nclcri ale legisla'iei fiscale+ de e*em%lu.. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& ;8: #roceduri 1i me%ode de con%rol fiscal


(la data 20- ul-2004 Art" -7 din titlul &$$# capitolul $ reglementat de partea 38(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*:n realizarea atri&u'iilor+ ins%ec'ia fiscal %oate a%lica urmtoarele %roceduri de control0 a*controlul ino%inat+ care const /n acti)itatea de )erificare fa%tic i documentar+ /n %rinci%al+ ca urmare a unei sesizri cu %ri)ire la e*isten'a unor fa%te de /nclcare a legisla'iei fiscale+ fr anun'area /n %reala&il a contri&ua&ilului1 b*controlul /ncruci at+ care const /n )erificarea documentelor i o%era'iunilor im%oza&ile ale contri&ua&ilului+ /n corela'ie cu cele de'inute de alte %ersoane1 controlul /ncruci at %oate fi i ino%inat. )2*Ba finalizarea controlului ino%inat sau /ncruci at se /ncheie %roces-)er&al. )3*:n realizarea atri&u'iilor+ ins%ec'ia fiscal %oate a%lica urmtoarele metode de control0 a*controlul %rin sonda(+ care const /n acti)itatea de )erificare selecti) a documentelor i o%era'iunilor semnificati)e+ /n care sunt reflectate modul de calcul+ de e)iden'iere i de %lat a o&liga'iilor fiscale datorate &ugetului general consolidat1 b*controlul electronic+ care const /n acti)itatea de )erificare a conta&ilit'ii i a surselor acesteia+ %relucrate /n mediu electronic+ utiliz>nd metode de analiz+ e)aluare i testare asistate de instrumente informatice s%ecializate.
(la data 28-Apr-2010 Art" -7# alin" (3) din titlul &$$# capitolul $ completat de Art" $# punctul %" din ) (la data 01- an-2011 Art" -7# alin" (4) din titlul &$$# capitolul $ modificat de Art" $&# punctul 3" din ) (la data 17-!ep-2011 Art" -7# alin" (4) din titlul &$$# capitolul $ a'rogat de Art" $# punctul 3-" din Ordonanta 29/2011 )
pre.ederi din par%ea 395' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& ;8 din %i%lul =II, capi%olul I <4.1. ?tilizarea %rocedurilor de control se %oate face indi)idual sau com&inat+ /n func'ie de sco%ul+ o&iecti)ele+ com%le*itatea+ dificult'ile+ s%ecificul acti)it'ii desf urate i de %erioada ins%ec'iei fiscale. <4.2. Selectarea documentelor i a o%era'iunilor semnificati)e se a%reciaz de ins%ector i )a a)ea /n )edere )olumul+ )aloarea i %onderea lor /n acti)itatea contri&ua&ilului. <4.8. ,ontrolul ino%inat im%lic o )erificare fa%tic i documentar i se desf oar oric>nd+ fr /n tiin'area %reala&il a %ersoanelor su%use ins%ec'iei fiscale+ indiferent de locul unde acestea desf oar acti)it'i su%use im%unerii. <4.4. $re)ederile art. 77 din ,odul de %rocedur fiscal sunt a%lica&ile.

"r%& ;9: #erioada supus inspec iei fiscale )'*Dns%ec'ia fiscal se efectueaz /n cadrul termenului de %rescri%'ie a dre%tului de a sta&ili o&liga'ii fiscale. )2*Ba contri&ua&ilii mari+ %erioada su%us ins%ec'iei fiscale /nce%e de la sf>r itul %erioadei controlate anterior+ /n condi'iile alin. =1.. )3*Ba celelalte categorii de contri&ua&ili ins%ec'ia fiscal se efectueaz asu%ra crean'elor nscute /n ultimii 8 ani fiscali %entru care e*ist o&liga'ia de%unerii declara'iilor fiscale. Dns%ec'ia fiscal se %oate e*tinde %e %erioada de %rescri%'ie a dre%tului de a sta&ili o&liga'ii fiscale+ dac este identificat cel %u'in una dintre urmtoarele situa'ii0 a*e*ist indicii %ri)ind diminuarea im%ozitelor+ ta*elor+ contri&u'iilor i a altor sume datorate &ugetului general consolidat1 b*nu au fost de%use declara'ii fiscale /n interiorul termenului de %rescri%'ie1 c*nu au fost /nde%linite o&liga'iile de %lat a im%ozitelor+ ta*elor+ contri&u'iilor i altor sume datorate &ugetului general consolidat.
1. 2ecizia ,.,.3. nr. 19845200<+ %u&licat /n M. 6f. nr. 44 din 20 ianuarie 20101 2. 2ecizia :,,;+ s.c.a.f. nr. 224252008 =Dns%ec'ie fiscal. 3eguli. 2is%unerea re)erificrii. ,ondi'ii.1 8. 2ecizia :,,;+ s.c.a.f. . nr. 28252010 i nr. 121852010 =3e)erificarea unei %erioade. ,ondi'ii.. 1. @*ist o str>ns legtur /ntre termenul de %rescri%'ie a dre%tului de a sta&ili o&liga'iile fiscale =7 ani conform art. <1 ,od %rocedur fiscal. i %erioada /n care se %oate efectua ins%ec'ia fiscal. 2e e*em%lu+ /n cazul unei ins%ec'ii fiscale /nce%ute la data de 1 decem&rie 200<+ %ot face o&iectul )erificrii o&liga'iile fiscale %entru care nu s-a /m%linit termenul de %rescri%'ie sta&ilit de art. <1 ,od %rocedur fiscal+ res%ecti)+ cele aferente anilor 2004+ 2007+ 2009+ 2004+ 2008 i %erioada scurs din anul curent. 2. $rin e*ce%'ie+ /n cazul contri&ua&ililor =al'ii dec>t marii contri&ua&ili.+ ins%ec'ia fiscal se efectueaz asu%ra crean'elor nscute /n ultimii trei ani fiscali %entru care e*ist o&liga'ia de%unerii declara'iilor fiscale. Astfel+ /n e*em%lul din comentariul de mai sus+ /ntr-o inter%retare sistematic a te*tului =a se )edea i art. <1 ,od %rocedur fiscal.+ )or %utea face o&iectul ins%ec'iei fiscale anii 2009+ 2004 i 2008+ dar i %erioada scurs din anul curent. &&& ci%es%e mai depar%e )'-3* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

C"#IT$LUL II: Realizarea inspec iei fiscale


"r%& ;;: Compe%en a
(la data 20- ul-2004 Art" -- din titlul &$$# capitolul $$ reglementat de partea 3-(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*Dns%ec'ia fiscal se e*ercit e*clusi)+ nemi(locit i ne/ngrdit %rin Agen'ia Fa'ional de Administrare Fiscal sau+ du% caz+ de com%artimentele de s%ecialitate ale autorit'ilor administra'iei %u&lice locale+ conform dis%ozi'iilor %rezentului titlu+ ori de alte autorit'i care sunt com%etente+ %otri)it legii+ s administreze im%ozite+ ta*e+ contri&u'ii sau alte sume datorate &ugetului general consolidat.
(la data 03-!ep-2007 Art" --# alin" (2) din titlul &$$# capitolul $$ modificat de Art" $# punctul 12" din sectiunea 1 din )

)2*,om%eten'a de e*ercitare a ins%ec'iei fiscale %entru Agen'ia Fa'ional de Administrare Fiscal i unit'ile sale su&ordonate se sta&ile te %rin ordin al %re edintelui Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal. 6rganele de ins%ec'ie fiscal din a%aratul central al Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal au

com%eten'

/n

efectuarea

ins%ec'iei

fiscale

%e

/ntregul

teritoriu

al

'rii.

(la data 03-+ar-2008 Art" --# alin" (2) din titlul &$$# capitolul $$ modificat de Art" $# punctul %" din Ordonanta urgenta 19/2008 )

)3*,om%eten'a %ri)ind efectuarea ins%ec'iei fiscale se %oate delega altui organ fiscal. :n cadrul Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal condi'iile /n care se %oate efectua delegarea altui organ fiscal se sta&ilesc %rin ordin al %re edintelui Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal.
(la data 03-!ep-2007 Art" --# alin" (3) din titlul &$$# capitolul $$ modificat de Art" $# punctul 12" din sectiunea 1 din Ordonanta 47/2007 ) (la data 08-*ec-2007 Art" --# alin" (3) din titlul &$$# capitolul $$ a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2311/2007 ) (la data 0-- an-2014 Art" --# alin" (3) din titlul &$$# capitolul $$ a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 381 /2013 )
pre.ederi din par%ea 3;5' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& ;; din %i%lul =II, capi%olul II <9.1. Agen'ia Fa'ional de Administrare Fiscal are com%eten' general material i teritorial /n efectuarea ins%ec'iei fiscale /n domeniul im%ozitelor+ ta*elor+ contri&u'iilor sociale i al celorlalte sume datorate &ugetului general consolidat %entru a cror administrare este com%etent %otri)it legii. <9.2. ?nit'ile administrati)-teritoriale+ %rin com%artimentele de s%ecialitate din structura acestora+ au com%eten'a material i teritorial %entru efectuarea ins%ec'iei fiscale /n domeniul im%ozitelor+ ta*elor i al altor )enituri %entru a cror administrare sunt com%etente+ %otri)it legii. <9.8. 2elegarea de com%eten' se face %rin emiterea unui ordin de ser)iciu. $otri)it art. <9 alin. =8. din ,odul de %rocedur fiscal+ com%eten'a se %oate delega i /n cazul controalelor /ncruci ate sau /n alte cazuri fundamentate. 1. 2ecizia ,.S.;. nr. 14<452008+ sec'ia contencios-administrati) =:nlturare o&liga'ii de %lat.. 1. ,om%eten'a /n domeniul ins%ec'iei fiscale este acordat de art. <8 ,od %rocedur fiscal astfel0 - com%artimentelor de s%ecialitate ale autorit'ilor %u&lice locale C /n domeniul im%ozitelor i ta*elor locale1 - organelor )amale din cadrul Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal C /n domeniul ta*elor )amale1 - organelor de ins%ec'ie organizate la ni)elul a%aratului central i teritorial al Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal C /n domeniul im%ozitelor+ ta*elor i contri&u'iilor administrare de AFAF1 :n anumite domenii reglementate %rin legi s%eciale+ com%eten'a de administrare+ inclusi) de ins%ec'ie+ re)ine altor organe =de e*em%lu+ Fondul de mediu este administrat de Administra'ia Fondului de mediu.. 1. 6$AFAF nr. 472152009 %entru a%ro&area Formelor metodologice %ri)ind realizarea su%ra)egherii i controlului )amal ulterior+ %u&licat /n M. 6f. nr. 988 din 27 iulie 20091 &&& ci%es%e mai depar%e )'-'* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '00: (elec%area con%ribuabililor pen%ru inspec ie fiscal )'*Selectarea contri&ua&ililor ce urmeaz a fi su%u i ins%ec'iei fiscale este efectuat de ctre organul de ins%ec'ie fiscal com%etent+ /n func'ie de ni)elul riscului sta&ilit ca urmare a analizei de risc. )2*Analiza de risc re%rezint acti)itatea efectuat /n sco%ul de a identifica riscurile de nedeclarare a crean'elor fiscale+ de a le e)alua+ de a le gestiona+ %recum i de a le utiliza /n )ederea selectrii contri&ua&ililor ce urmeaz a fi su%u i ins%ec'iei fiscale. )3*,ontri&ua&ilul nu %oate face o&iec'ii cu %ri)ire la %rocedura de selectare folosit.
(la data 28-)e'-2014 Art" 100 din titlul &$$# capitolul $$ modificat de Art" $$$# punctul 10" din Ordonanta urgenta 8/2014 )
1. Selectarea contri&ua&ililor %entru ins%ec'ia fiscal este atri&utul e*clusi) al conducerii organelor fiscale+ legea interzic>nd /n mod e*%res contri&ua&ilului s conteste %rocedura de selectare. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '0': ".izul de inspec ie fiscal


(la data 20- ul-2004 Art" 101 din titlul &$$# capitolul $$ reglementat de partea 40(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*:naintea desf urrii ins%ec'iei fiscale+ organul fiscal are o&liga'ia s /n tiin'eze contri&ua&ilul /n legtur cu ac'iunea care urmeaz s se desf oare+ %rin transmiterea unui a)iz de ins%ec'ie fiscal. )2*2u% %rimirea a)izului de ins%ec'ie fiscal+ contri&ua&ilul %oate solicita+ o singur dat+ %entru moti)e (ustificate+ am>narea datei de /nce%ere a ins%ec'iei fiscale. Am>narea se a%ro& sau se res%inge de ctre organul fiscal %rin decizie. :n cazul /n care organul fiscal a admis cererea de am>nare a ins%ec'iei fiscale+ comunic contri&ua&ilului data la care a fost re%rogramat ins%ec'ia fiscal. )3*A)izul de ins%ec'ie fiscal cu%rinde0 a*temeiul (uridic al ins%ec'iei fiscale1 b*data de /nce%ere a ins%ec'iei fiscale1 c*o&liga'iile fiscale i %erioadele ce urmeaz a fi su%use ins%ec'iei fiscale1 d*%osi&ilitatea de a solicita am>narea datei de /nce%ere a ins%ec'iei fiscale.
(la data 17-!ep-2011 Art" 101 din titlul &$$# capitolul $$ modificat de Art" $# punctul 40" din Ordonanta 29/2011 )
pre.ederi din par%ea 405' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& '0' din %i%lul =II, capi%olul II <8.1. Ba cererea temeinic (ustificat a contri&ua&ililor+ organul de ins%ec'ie fiscal %oate a%ro&a am>narea datei /nce%erii ins%ec'iei fiscale+ comunic>ndu-le acestora data la care a fost re%rogramat ins%ec'ia fiscal. 1. :n doctrin =2. 2asclu+ ,. Ale*andru C o%. cit.+ %. 244. s-a afirmat c A)izul de ins%ec'ie fiscal nu este un act administrati) fiscal+ ci numai o form %rocedural %reala&il ins%ec'iei fiscale+ cu consecin'e im%ortante asu%ra )alidit'ii acesteia =im%licit asu%ra rezultatelor ins%ec'iei.. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '02: Comunicarea a.izului de inspec ie fiscal


(la data 20- ul-2004 Art" 102# alin" (1) din titlul &$$# capitolul $$ reglementat de partea 41(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*A)izul de ins%ec'ie fiscal se comunic contri&ua&ilului+ /n scris+ /nainte de /nce%erea ins%ec'iei fiscale+ astfel0 a*cu 80 de zile %entru marii contri&ua&ili1 b*cu 17 zile %entru ceilal'i contri&ua&ili.
pre.ederi din par%ea 4'5' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& '02, alin& )'* din %i%lul =II, capi%olul II <<.1. A)izul de ins%ec'ie fiscal se comunic contri&ua&ilului /n conformitate cu dis%ozi'iile art. 48 alin. =2. din ,odul de %rocedur fiscal.

)2*:n situa'ia /n care data de /nce%ere a ins%ec'iei fiscale /nscris /n a)iz este ulterioar /m%linirii termenului %re)zut la alin. =1.+ ins%ec'ia fiscal nu %oate /nce%e /nainte de data /nscris /n a)iz. )3*A)izul de ins%ec'ie fiscal se comunic la /nce%erea ins%ec'iei fiscale /n urmtoarele situa'ii0 a*/n cazul efecturii unei ins%ec'ii fiscale la un contri&ua&il aflat /n %rocedura de insol)en'1 b*/n cazul /n care+ ca urmare a unui control ino%inat sau /ncruci at+ se im%une /nce%erea imediat a ins%ec'iei fiscale1

c*%entru e*tinderea ins%ec'iei fiscale la %erioade+ im%ozite+ ta*e i contri&u'ii+ altele dec>t cele cu%rinse /n a)izul de ins%ec'ie fiscal. )4*@miterea a)izului de ins%ec'ie fiscal nu este necesar0 a*/n cazul controlului ino%inat i al controlului /ncruci at1 b*/n cazul unor ac'iuni /nde%linite ca urmare a solicitrii unor autorit'i+ %otri)it legii1 c*/n cazul refacerii ins%ec'iei fiscale ca urmare a unei decizii de solu'ionare a contesta'iei1 d*%entru solu'ionarea unor cereri ale contri&ua&ilului. )4*,ontri&ua&ilul %oate renun'a la &eneficiul %erioadei de comunicare a a)izului de ins%ec'ie fiscal %re)zut la alin. =1.. )7*2ata /nce%erii ins%ec'iei fiscale este data men'ionat /n registrul unic de control. :n cazul contri&ua&ililor care nu de'in sau nu %rezint organelor de ins%ec'ie fiscal registrul unic de control+ aceast dat se /nscrie /ntr-un %roces-)er&al de constatare. )8*2ac ins%ec'ia fiscal nu /nce%e la 17 zile de la data %re)zut /n a)iz+ contri&ua&ilul )a fi /n tiin'at+ /n scris+ asu%ra noii date de /nce%ere a ins%ec'iei fiscale.
(la data 17-!ep-2011 Art" 102 din titlul &$$# capitolul $$ modificat de Art" $# punctul 41" din Ordonanta 29/2011 )
1. 6MF$ nr. 180452004 %ri)ind modelul i con'inutul formularelor i documentelor utilizate /n acti)itatea de ins%ec'ie fiscal+ %u&licat /n M. 6f. nr. 828 din 8 se%tem&rie 2004. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '03: Locul 1i %impul desf1urrii inspec iei fiscale


(la data 20- ul-2004 Art" 103 din titlul &$$# capitolul $$ reglementat de partea 42(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*Dns%ec'ia fiscal se desf oar+ de regul+ /n s%a'iile de lucru ale contri&ua&ilului. ,ontri&ua&ilul tre&uie s %un la dis%ozi'ie un s%a'iu adec)at+ %recum i logistica necesar desf urrii ins%ec'iei fiscale. )2*2ac nu e*ist un s%a'iu de lucru adec)at %entru derularea ins%ec'iei fiscale+ atunci acti)itatea de ins%ec'ie se )a %utea desf ura la sediul organului fiscal sau /n orice alt loc sta&ilit de comun acord cu contri&ua&ilul. )3*Dndiferent de locul unde se desf oar ins%ec'ia fiscal+ organul fiscal are dre%tul s ins%ecteze locurile /n care se desf oar acti)itatea+ /n %rezen'a contri&ua&ilului sau a unei %ersoane desemnate de acesta. )4*Dns%ec'ia fiscal se desf oar+ de regul+ /n tim%ul %rogramului de lucru al contri&ua&ilului. Dns%ec'ia fiscal se %oate desf ura i /n afara %rogramului de lucru al contri&ua&ilului+ cu acordul scris al acestuia i cu a%ro&area conductorului organului fiscal.
pre.ederi din par%ea 425' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& '03 di n %i%lul =II, capi%olul II 100.1. $rin s%a'iul adec)at necesar desf urrii ins%ec'iei fiscale se /n'elege asigurarea unui s%a'iu /n limita %osi&ilit'ilor contri&ua&ilului+ du% caz+ dotat cu necesarul minim de &irotic i care s %ermit %strarea /n siguran' a documentelor %rimite %entru ins%ec'ia fiscal sau ela&orate de ctre organele de ins%ec'ie fiscal. :n cazul /n care contri&ua&ilul nu %oate asigura un s%a'iu cores%unztor+ )a anun'a /n scris i moti)at organul de ins%ec'ie fiscal com%etent.

"r%& '04: Dura%a efec%urii inspec iei fiscale )'*2urata efecturii ins%ec'iei fiscale este sta&ilit de organele de ins%ec'ie fiscal sau+ du% caz+ de com%artimentele de s%ecialitate ale autorit'ilor administra'iei %u&lice locale+ /n func'ie de o&iecti)ele ins%ec'iei+ i nu %oate fi mai mare de 8 luni. )2*:n cazul marilor contri&ua&ili sau al celor care au sedii secundare+ durata ins%ec'iei nu %oate fi mai mare de 9 luni. )3*$erioadele /n care derularea ins%ec'iei fiscale este sus%endat nu sunt incluse /n calculul duratei acesteia+ conform %re)ederilor alin. =1. i =2.. )4*,onductorul ins%ec'iei fiscale com%etent %oate decide sus%endarea unei ins%ec'ii fiscale ori de c>te ori sunt moti)e (ustificate %entru aceasta. )4*,ondi'iile i modalit'ile de sus%endare a unei ins%ec'ii fiscale se )or sta&ili %rin ordin al %re edintelui Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal+ res%ecti) %rin ordin comun al ministrului economiei i finan'elor i al ministrului internelor i reformei administrati)e+ /n cazul ins%ec'iilor fiscale efectuate de organele fiscale %re)zute la art. 87+ care se %u&lic /n Monitorul 6ficial al 3om>niei+ $artea D.
(la data 1-- an-2010 Art" 104# alin" (5) din titlul &$$# capitolul $$ a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 14/2010 )
1. 6$AFAF nr. 1452010 %ri)ind condi'iile i modalit'ile de sus%endare a ins%ec'iei fiscale+ %u&licat /n M. 6f. nr. 40 din 20 ianuarie 2010. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '04: Re!uli pri.ind inspec ia fiscal


(la data 20- ul-2004 Art" 105 din titlul &$$# capitolul $$ reglementat de partea 43(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*Dns%ec'ia fiscal )a a)ea /n )edere e*aminarea tuturor strilor de fa%t i ra%orturile (uridice care sunt rele)ante %entru im%unere. )2*Dns%ec'ia fiscal )a fi efectuat /n a a fel /nc>t s afecteze c>t mai %u'in acti)itatea curent a contri&ua&ililor i s utilizeze eficient tim%ul destinat ins%ec'iei fiscale.
(la data 22-*ec-2008 Art" 105# alin" (3) din titlul &$$# capitolul $$ reglementat de punctul 5" din Decizia 2/2008 )

)3*Dns%ec'ia fiscal se efectueaz o singur dat %entru fiecare im%ozit+ ta*+ contri&u'ie i alte sume datorate &ugetului general consolidat i %entru fiecare %erioad su%us im%ozitrii.
(la data 17-!ep-2011 Art" 105# alin" (3) din titlul &$$# capitolul $$ modificat de Art" $# punctul 42" din Ordonanta 29/2011 ) (la data 03-+ar-2008 Art" 105# alin" (4) din titlul &$$# capitolul $$ a'rogat de Art" $# punctul 7" din Ordonanta urgenta 19/2008 )

)4*Dns%ec'ia fiscal se e*ercit %e &aza %rinci%iilor inde%enden'ei+ unicit'ii+ autonomiei+ ierarhizrii+ teritorialit'ii i descentralizrii.

)7*Acti)itatea de ins%ec'ie fiscal se organizeaz i se desf oar /n &aza unor %rograme anuale+ trimestriale i lunare a%ro&ate /n condi'iile sta&ilite %rin ordin al %re edintelui Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal+ res%ecti) %rin acte ale autorit'ilor administra'iei %u&lice locale+ du% caz. )8*Ba /nce%erea ins%ec'iei fiscale+ ins%ectorul este o&ligat s %rezinte contri&ua&ilului legitima'ia de ins%ec'ie i ordinul de ser)iciu semnat de conductorul organului de control. :nce%erea ins%ec'iei fiscale tre&uie consemnat /n registrul unic de control. )9*Ba finalizarea ins%ec'iei fiscale+ contri&ua&ilul este o&ligat s dea o declara'ie scris+ %e %ro%ria rs%undere+ din care s rezulte c au fost %use la dis%ozi'ie toate documentele i informa'iile solicitate %entru ins%ec'ia fiscal. :n declara'ie se )a men'iona i fa%tul c au fost restituite toate documentele solicitate i %use la dis%ozi'ie de contri&ua&il. );*,ontri&ua&ilul are o&liga'ia s /nde%lineasc msurile %re)zute /n actul /ntocmit cu ocazia ins%ec'iei fiscale+ /n termenele i condi'iile sta&ilite de organele de ins%ec'ie fiscal.
pre.ederi din par%ea 435' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& '04 din %i%lul =II, capi%olul II 102.1. Ba e*aminarea strii de fa%t fiscale %entru sta&ilirea &azei de im%unere+ organul fiscal com%etent )a a)ea /n )edere toate documentele (ustificati)e i e)iden'ele financiar-conta&ile i fiscale care constituie mi(loace de %ro& i sunt rele)ante %entru sta&ilirea dre%turilor i o&liga'iilor fiscale. 102.2. ,>nd este necesar+ organul de ins%ec'ie fiscal )a ane*a la actul de ins%ec'ie fiscal co%ii de %e documentele care au stat la &aza constatrilor efectuate cu ocazia ins%ec'iei. 2is%ozi'iile art. 74 din ,odul de %rocedur fiscal sunt a%lica&ile. 102.8. ,>nd este necesar+ organele de ins%ec'ie fiscal )or dis%une msurile asigurtorii /n condi'iile art. 127 din ,odul de %rocedur fiscal. 102.4. 2atele su%limentare+ necunoscute organelor de ins%ec'ie fiscal la data efecturii ins%ec'iei fiscale la un contri&ua&il+ %e care se fundamenteaz decizia de re)erificare a unei anumite %erioade+ %ot rezulta /n situa'ii+ cum sunt0 a. efectuarea unui control /ncruci at+ %otri)it %re)ederilor art. <4 alin. =1. lit. c. din ,odul de %rocedur fiscal+ asu%ra documentelor (ustificati)e ale unui gru% de contri&ua&ili din care face %arte i contri&ua&ilul /n cauz1 &. o&'inerea %e %arcursul ac'iunilor de ins%ec'ie fiscal efectuate la al'i contri&ua&ili a unor documente sau informa'ii su%limentare referitoare la acti)itatea contri&ua&ilului+ /ntr-o %erioad care a fost de(a su%us ins%ec'iei fiscale1 c. solicitri ale organelor de urmrire %enal sau ale altor organe ori institu'ii /ndre%t'ite %otri)it legii1 d. informa'ii o&'inute /n orice alt mod+ de natur s modifice rezultatele controlului fiscal anterior. 102.7. :n cazul /n care+ ca urmare a desfiin'rii actului administrati) conform art. 187 alin. =8. din ,odul de %rocedur fiscal+ este necesar re)erificarea unei %erioade im%oza&ile+ aceasta se )a efectua de ctre o alt echi% de ins%ec'ie fiscal dec>t cea care a /ncheiat actul contestat. 102.9. 6rganul fiscal com%etent %oate solicita+ %>n la /m%linirea termenului de %rescri%'ie %re)zut la art. 88 din ,odul de %rocedur fiscal+ re)erificarea unei %erioade im%oza&ile+ %rin /ntocmirea unui referat /n care sunt %rezentate moti)ele solicitrii. 3eferatul este su%us a%ro&rii conductorului organului de ins%ec'ie fiscal com%etent+ iar du% a%ro&are se %rogrameaz ac'iunea de ins%ec'ie fiscal. 102.4. Msurile+ termenele i condi'iile sta&ilite de organele de ins%ec'ie fiscal %otri)it art. 102 alin. =<. din ,odul de %rocedur fiscal )or fi aduse la cuno tin'a contri&ua&ilului %rin actul emis de organul de ins%ec'ie fiscal com%etent. 1. 2ecizia ,S; s.c.a. nr. <152008 =Dnadmisi&ilitatea re)erificrii unei %erioade de(a controlate.. 1. :n doctrin+ re)erificarea unei %erioade care a fcut o&iectul ins%ec'iei fiscale a fost considerat ino%ortun deoarece ar fi de natur s /ncalce %rinci%iul minimei afectri a acti)it'ii contri&ua&ilului =2. 2asclu+ ,. Ale*andru C o%. cit+ %. 284.. 2. $rinci%iul unicit'ii ins%ec'iei fiscale a fost calificat ca un %rinci%iu de &un-administrare. :n acest conte*t+ s-a fcut trimitere la institutia re)erificrii unei %erioade la cererea contri&ua&ilului+ %re)zut de 6MF$ nr. 222252009 =G. Anghel C 3e)erificarea unei %erioade controlate+ MFD nr. 75200<.. 8. 3efuzul furnizrii declara'iei scrise la sf>r itul ins%ec'iei fiscale se sanc'ioneaz cu amend /ntre 1.000 i 1.700 lei /n cazul %ersoanelor fizice i cu amend /ntre 7.000 i 4.000 lei /n cazul %ersoanelor (uridice. Fe/nde%linirea msurilor dis%use de organele fiscale constituie contra)en'ie+ sanc'ionat cu amend /ntre 2.000-8.700 lei =%ersoane fizice. i amend /ntre 12.000-14.000 lei =%ersoane (uridice.. &&& ci%es%e mai depar%e )'-3* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '04': Re!uli pri.ind re.erificarea )'*$rin e*ce%'ie de la %re)ederile art. 107 alin. =8.+ conductorul ins%ec'iei fiscale %oate decide re)erificarea unei anumite %erioade. )2*$rin re)erificare se /n'elege ins%ec'ia fiscal efectuat ca urmare a a%ari'iei unor date su%limentare necunoscute ins%ectorilor fiscali la data efecturii )erificrilor+ care influen'eaz rezultatele acestora. )3*$rin date su%limentare se /n'elege informa'ii+ documente sau alte /nscrisuri o&'inute ca urmare a unor controale /ncruci ate+ ino%inate ori comunicate organului fiscal de ctre organele de urmrire %enal sau de alte autorit'i %u&lice ori o&'inute /n orice mod de organele de ins%ec'ie+ de natur s modifice rezultatele ins%ec'iei fiscale anterioare. )4*Ba /nce%erea ac'iunii de re)erificare+ organul de ins%ec'ie fiscal este o&ligat s comunice contri&ua&ilului decizia de re)erificare+ care %oate fi contestat /n condi'iile %rezentului cod. 2is%ozi'iile referitoare la con'inutul i comunicarea a)izului de ins%ec'ie sunt a%lica&ile /n mod cores%unztor i deciziei de re)erificare.
(la data 17-!ep-2011 Art" 105 din titlul &$$# capitolul $$ completat de Art" $# punctul 43" din Ordonanta 29/2011 )

"r%& '07: $bli!a ia de colaborare a con%ribuabilului )'*,ontri&ua&ilul are o&liga'ia s cola&oreze la constatarea strilor de fa%t fiscale. Acesta este o&ligat s dea informa'ii+ s %rezinte la locul de desf urare a ins%ec'iei fiscale toate documentele+ %recum i orice alte date necesare clarificrii situa'iilor de fa%t rele)ante din %unct de )edere fiscal. )2*Ba /nce%erea ins%ec'iei fiscale+ contri&ua&ilul )a fi informat c %oate numi %ersoane care s dea informa'ii. 2ac informa'iile contri&ua&ilului sau cele ale %ersoanei numite de acesta sunt insuficiente+ atunci ins%ectorul fiscal se %oate adresa i altor %ersoane %entru o&'inerea de informa'ii. )3*$e toat durata e*ercitrii ins%ec'iei fiscale contri&ua&ilii su%u i acesteia au dre%tul de a &eneficia de asisten' de s%ecialitate sau (uridic.
1. 2ecizia ,.S.; nr. 141952008+ s.c.a. =6&liga'ia de a coo%era a re%rezentan'ilor legali ai contri&ua&ililor.. 1. 6$AFAF nr. 41852004 %ri)ind a%ro&area ,artei dre%turilor i o&liga'iilor contri&ua&ililor %e tim%ul desf urrii ins%ec'iei fiscale+ %u&licat /n M. 6f. nr. <44 din 27 octom&rie 2004. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '08: Drep%ul con%ribuabilului de a fi informa% )'*,ontri&ua&ilul )a fi informat %e %arcursul desf urrii ins%ec'iei fiscale asu%ra constatrilor rezultate din ins%ec'ia fiscal.

)2*6rganul fiscal %rezint contri&ua&ilului %roiectul de ra%ort de ins%ec'ie fiscal+ care con'ine constatrile i consecin'ele lor fiscale+ acord>ndu-i acestuia %osi&ilitatea de a- i e*%rima %unctul de )edere %otri)it art. < alin. =1.+ cu e*ce%'ia cazului /n care &azele de im%ozitare nu au suferit nicio modificare /n urma ins%ec'iei fiscale sau a cazului /n care contri&ua&ilul renun' la acest dre%t i notific acest fa%t organelor de ins%ec'ie fiscal.
(la data 17-!ep-2011 Art" 107# alin" (2) din titlul &$$# capitolul $$ modificat de Art" $# punctul 44" din Ordonanta 29/2011 )

)3*2ata+ ora i locul %rezentrii concluziilor )or fi comunicate contri&ua&ilului /n tim% util. )4*,ontri&ua&ilul are dre%tul s / i %rezinte+ /n scris+ %unctul de )edere cu %ri)ire la constatrile ins%ec'iei fiscale+ /n termen de 8 zile lucrtoare de la data /ncheierii ins%ec'iei fiscale.
(la data 17-!ep-2011 Art" 107# alin" (4) din titlul &$$# capitolul $$ modificat de Art" $# punctul 44" din Ordonanta 29/2011 )

)4*2ata /ncheierii ins%ec'iei fiscale este data %rogramat %entru discu'ia final cu contri&ua&ilul sau data notificrii de ctre contri&ua&il c renun' la acest dre%t.
(la data 17-!ep-2011 Art" 107# alin" (4) din titlul &$$# capitolul $$ completat de Art" $# punctul 45" din Ordonanta 29/2011 )
1. 6$AFAF nr. 41852004 %ri)ind a%ro&area ,arei dre%turilor i o&liga'iilor contri&ua&ililor %e tim%ul desf urrii ins%ec'iei fiscale+ %u&licat /n M. 6f. nr. <44 din 27 octom&rie 2004. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '09: (esizarea or!anelor de urmrire penal )'*6rganele fiscale )or sesiza organele de urmrire %enal /n legtur cu constatrile efectuate cu ocazia ins%ec'iei fiscale i care ar %utea /ntruni elemente constituti)e ale unei infrac'iuni+ /n condi'iile %re)zute de legea %enal. )2*:n situa'iile %re)zute la alin. =1. organele de ins%ec'ie au o&liga'ia de a /ntocmi %roces-)er&al semnat de organul de ins%ec'ie i de ctre contri&ua&ilul su%us ins%ec'iei+ cu sau fr e*%lica'ii ori o&iec'iuni din %artea contri&ua&ilului. :n cazul /n care cel su%us controlului refuz s semneze %rocesul-)er&al+ organul de ins%ec'ie fiscal )a consemna des%re aceasta /n %rocesul-)er&al. :n toate cazurile %rocesul-)er&al )a fi comunicat contri&ua&ilului. "r%& '0;: Rapor%ul pri.ind rezul%a%ul inspec iei fiscale
(la data 1%-Apr-2007 Art" 10- din titlul &$$# capitolul $$ a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 357/2007 ) (la data 2--Aug-200% Art" 10-# alin" (2) din titlul &$$# capitolul $$ a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 12 7/200 ) (la data 03-!ep-2007 Art" 10- din titlul &$$# capitolul $$ completat de Art" $# punctul 13" din sectiunea 1 din )

)'*3ezultatul ins%ec'iei fiscale se consemneaz+ /n scris+ /ntr-un ra%ort de ins%ec'ie fiscal+ /n care se %rezint constatrile ins%ec'iei fiscale din %unct de )edere fa%tic i legal. )2*3a%ortul de ins%ec'ie fiscal se /ntocme te la finalizarea ins%ec'iei fiscale i cu%rinde toate constatrile /n legtur cu %erioadele i o&liga'iile fiscale )erificate. :n cazul /n care contri&ua&ilul i-a e*ercitat dre%tul %re)zut la art. 104 alin. =4.+ ra%ortul de ins%ec'ie fiscal cu%rinde i o%inia organului de ins%ec'ie fiscal+ moti)at /n dre%t i /n fa%t+ cu %ri)ire la acest %unct de )edere. )3*3a%ortul de ins%ec'ie fiscal st la &aza emiterii0 a*deciziei de im%unere+ %entru diferen'e de o&liga'ii fiscale aferente %erioadelor )erificate1 b*deciziei de nemodificare a &azei de im%unere+ dac nu se constat diferen'e de o&liga'ii fiscale. )4*2eciziile %re)zute la alin. =8. se comunic /n termen de 80 de zile lucrtoare de la data /ncheierii ins%ec'iei fiscale.
(la data 17-!ep-2011 Art" 10- din titlul &$$# capitolul $$ modificat de Art" $# punctul 4%" din Ordonanta 29/2011 )
1. 2ecizia :.,.,.;. s.c.a.f. nr. 248852007 =3eluarea unor o&liga'ii fiscale /ntr-un act de control %ri)ind ma(orrile i %enalit'ile.. 1. 3a%ortul de ins%ec'ie fiscal nu este un act administrati) fiscal+ ci st la &aza emiterii unui act administrati) fiscal =decizie de im%unere %entru o&liga'ii fiscale su%limentare sau decizie de nemodificare a &azei de im%unere.. $oate face o&iectul contestrii actul administrati) fiscal emis /n &aza ra%ortului de ins%ec'ie fiscal =de regul+ decizia de im%unere.. 1. 6MF$ nr. 1<8<52004 %entru a%ro&area formularului J2is%ozi'ie %ri)ind msurile sta&ilite de organele de ins%ec'ie fiscalK+ cod 14.18.24.18+ %u&licat /n M. 6f. nr. 84 din 11 ianuarie 20071 2. 6MF$ nr. <4252009 %ri)ind a%ro&area formularului J2ecizia de im%unere %ri)ind o&liga'iile fiscale su%limentare de %lat sta&ilite de ins%ec'ia fiscalK+ %u&licat /n M. 6f. nr. 728 din 1< iunie 2009+ cu modificrile i com%letrile ulterioare1 &&& ci%es%e mai depar%e )'-'* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

C"#IT$LUL III: Dispozi ii speciale pri.ind .erificarea persoanelor fizice supuse impozi%ului pe .eni%
"r%& '0;': Re!uli pri.ind .erificarea persoanelor fizice )'*6rganul fiscal are dre%tul de a efectua o )erificare fiscal %reala&il documentar a ansam&lului situa'iei fiscale %ersonale a %ersoanelor fizice cu %ri)ire la im%ozitul %e )enit reglementat de titlul DDD din Codul fiscal+ /n condi'iile %rezentului cod+ care se a%lic /n mod cores%unztor. )''*,om%eten'a de e*ercitare a )erificrii situa'iei fiscale %ersonale %entru Agen'ia Fa'ional de Administrare Fiscal i unit'ile sale su&ordonate se sta&ile te %rin ordin al %re edintelui Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal. A%aratul central al Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal are com%eten' /n efectuarea )erificrii %ersoanelor fizice+ %otri)it %rezentului ca%itol+ %e /ntregul teritoriu al 'rii.
(la data 17-!ep-2011 Art" 10-(1# alin" (1) din titlul &$$# capitolul $$$ completat de Art" $# punctul 47" din Ordonanta 29/2011 ) (la data 25-Oct-2011 Art" 10-(1# alin" (1(1) din titlul &$$# capitolul $$$ a se vedea referinte de aplicare din Art" 1 din Ordinul 3294/2011 )

)2*$rin situa'ie fiscal %ersonal se /n'elege totalitatea dre%turilor i a o&liga'iilor de natur %atrimonial+ a flu*urilor de trezorerie i a altor elemente de natur s determine starea de fa%t fiscal real a contri&ua&ilului %e %erioada )erificat.

)3*Ierificarea %re)zut la alin. =1. const /n com%ararea /ntre+ %e de o %arte+ )eniturile declarate de contri&ua&ili sau de %ltitorii de )enit i+ %e de alt %arte+ situa'ia fiscal %ersonal a contri&ua&ilului. )4*2ac organul fiscal constat o diferen' semnificati) /ntre+ %e de o %arte+ )eniturile declarate de contri&ua&ili sau de %ltitorii de )enit i+ %e de alt %arte+ situa'ia fiscal %ersonal+ acesta continu )erificarea %re)zut la alin. =1. %rin comunicarea a)izului de )erificare i sta&ile te &aza im%oza&il a(ustat %rin utilizarea metodelor indirecte %re)zute la alin. =9.. 2iferen'a este semnificati) dac /ntre )eniturile estimate calculate /n &aza situa'iei fiscale %ersonale i )eniturile declarate de contri&ua&ili sau de %ltitorii de )enit este o diferen' mai mare de 10H+ dar nu mai %u'in de 70.000 lei. )4*:n situa'ia /n care organul fiscal constat diferen'e semnificati)e conform alin. =4.+ acesta solicit contri&ua&ilului %rezentarea+ /n termen de cel mult 90 de zile de la comunicarea a)izului de )erificare+ su& sanc'iunea decderii+ de documente (ustificati)e sau alte clarificri rele)ante %entru situa'ia sa fiscal. Germenul se %oate %relungi cu 80 de zile+ o singur dat+ la solicitarea (ustificat a contri&ua&ilului+ cu acordul organului fiscal. )4'*$ersoana su%us )erificrii are o&liga'ia de a de%une o declara'ie de %atrimoniu i )enituri la solicitarea organului fiscal. :n situa'ia /n care solicitarea are loc odat cu comunicarea a)izului de )erificare+ declara'ia se de%une /n termenul %re)zut la alin. =7.1 /n situa'ia /n care solicitarea are loc %e %erioada )erificrii+ declara'ia se de%une /n termen de 17 zile de la data comunicrii solicitrii.
(la data 11-!ep-2013 Art" 10-(1# alin" (5(1) din titlul &$$# capitolul $$$ a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1504/2013 )

)42*@lementele de %atrimoniu i de )enituri ce tre&uie declarate de %ersoana su%us )erificrii+ %recum i modelul declara'iei se sta&ilesc %rin ordin al ministrului finan'elor %u&lice.
(la data 01-)e'-2013 Art" 10-(1# alin" (5) din titlul &$$# capitolul $$$ completat de Art" $$# punctul 3" din Ordonanta 8/2013 )

)7*Metodele indirecte %entru sta&ilirea &azei im%oza&ile a(ustate sunt urmtoarele0 a*metoda sursei i cheltuirii fondului. Metoda const /n com%ararea cheltuielilor efectuate cu )eniturile declarate /n %erioada su%us )erificrii1 b*metoda flu*urilor de trezorerie. Metoda const /n analiza conturilor &ancare i a flu*urilor de numerar %entru a sta&ili mi crile de dis%oni&ilit'i &ne ti i asocierea acestora cu sursele de )enit i utilizarea lor1 c*metoda %atrimoniului. Metoda const /n determinarea )enitului im%oza&il %e &aza cre terii )alorii %atrimoniului net al unui contri&ua&il %e %arcursul unui an fiscal. ,re terea sau descre terea )alorii %atrimoniului net se determin %rin com%ararea )alorii %atrimoniului net la /nce%utul %erioadei cu cea de la sf>r itul %erioadei. )8*$rocedura de a%licare a metodelor indirecte %re)zute la alin. =9. se a%ro& %rin hotr>re a Eu)ernului.
(la data 18-+ar-2011 Art" 10-(1# alin" (7) din titlul &$$# capitolul $$$ a se vedea referinte de aplicare din !rocedura din 2011 )

)9*6&liga'ia de %strare a secretului fiscal %re)zut la art. '' se a%lic func'ionarilor %u&lici im%lica'i /n %rocedura de )erificare a situa'iei fiscale %ersonale.
1. 6$AFAF nr. 82<452011 %ri)ind com%eten'a de e*ercitare a )erificrii situa'iei fiscale %ersonale+ %u&licat /n M. 6f. nr. 444 din 27 octom&rie 2011. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '0;2: Locul 1i dura%a desf1urrii .erificrii )'*Ierificarea se desf oar la sediul organului fiscal sau+ la cererea %ersoanei su%use )erificrii+ la domiciliul su sau la domiciliul5sediul %ersoanei care /i acord asisten' %otri)it art. 109 alin. =8.. )2*2urata efecturii )erificrii este sta&ilit de organul fiscal i nu %oate fi mai mare de 9 luni+ res%ecti) de 12 luni /n cazul /n care sunt necesare informa'ii din strintate.
(la data 01-)e'-2013 Art" 10-(2 din titlul &$$# capitolul $$$ modificat de Art" $$# punctul 4" din Ordonanta 8/2013 )

"r%& '0;3: ".izul de .erificare A)izul de )erificare %re)zut la art. 10<1 alin. =4. )a cu%rinde0 a*temeiul (uridic al )erificrii1 b*data de /nce%ere a )erificrii1 c*%erioada ce urmeaz a fi su%us )erificrii1 d*%osi&ilitatea de a solicita am>narea datei de /nce%ere a )erificrii. Am>narea se %oate solicita o singur dat+ %entru moti)e (ustificate1 e*solicitarea de informa'ii i /nscrisuri rele)ante %entru )erificare. "r%& '0;4: Rapor%ul de .erificare 1i decizia de impunere 3ezultatul )erificrii )a fi consemnat /ntr-un ra%ort scris /n care se )or %rezenta constatrile din %unct de )edere fa%tic i legal. 3a%ortul )a sta la &aza emiterii deciziei de im%unere sau+ du% caz+ a unei decizii de /ncetare a %rocedurii de )erificare+ /n cazul /n care nu se a(usteaz &aza im%oza&il.
(la data 01- an-2011 titlul &$$# capitolul $$ completat de Art" $&# punctul 4" din Ordonanta urgenta 117/2010 )

a se )edea "c%ul din $rdinul 748:2007+ M.6f. 402 din 19-aug-2009 %entru a%ro&area modelelor i con'inutului formularelor utilizate /n acti)itatea de ins%ec'ie fiscal
(la data 1%-Aug-200% titlul &$$ a se vedea referinte de aplicare din Actul din Ordinul 57/200 )

TITLUL =II': Cooperarea adminis%ra%i. 2n domeniul fiscal


WWWWWW

-. $re)ederile art. D %ct. 18 din 6rdonan'a nr. 252012 se a%lic /nce%>nd cu data de 1 ianuarie 2018+ cu e*ce%'ia art. 10<18+ care se a%lic /nce%>nd cu data de 1 ianuarie 2017 =F.n. - A se )edea art. DDD alin. =1. din 6rdonan'.

C"#IT$LUL ': Dispozi ii !enerale


"r%& '0;4: (copul )'*$rezentul titlu reglementeaz normele i %rocedurile %otri)it crora 3om>nia coo%ereaz cu celelalte state mem&re /n )ederea realizrii unui schim& de informa'ii care este /n mod %re)izi&il rele)ant %entru administrarea i a%licarea legilor interne ale statelor mem&re /n %ri)in'a ta*elor i im%ozitelor %re)zute la art. 10<9. )2*$rezentul titlu con'ine i dis%ozi'ii %ri)ind schim&ul de informa'ii %re)zut la alin. =1. %rin mi(loace electronice+ %recum i norme i %roceduri %otri)it crora 3om>nia coo%ereaz cu ,omisia @uro%ean %e teme de coordonare i e)aluare. )3*$rezentul titlu nu afecteaz a%licarea /n 3om>nia a normelor %ri)ind asisten'a reci%roc /n materie %enal i nu aduce atingere /nde%linirii niciunei o&liga'ii a 3om>niei /n temeiul altor instrumente (uridice+ inclusi) acorduri &ilaterale sau multilaterale+ /n ceea ce %ri)e te coo%erarea administrati) e*tins. "r%& '0;7: (fera de aplicare )'*$rezentul titlu se a%lic tuturor ti%urilor de ta*e i im%ozite %erce%ute de ctre stat+ unit'ile administrati)teritoriale ori su&di)iziunile administrati)-teritoriale ale munici%iilor+ ori /n numele acestora. )2*Fr a aduce atingere alin. =1.+ %rezentul titlu nu se a%lic0 a*ta*ei %e )aloarea adugat+ ta*elor )amale i accizelor+ care fac o&iectul unei alte legisla'ii a ?niunii @uro%ene %ri)ind coo%erarea administrati) dintre statele mem&re1 b*contri&u'iilor o&ligatorii la sistemul de securitate social %lti&ile statului sau institu'iilor de securitate social de dre%t %u&lic. )3*Ga*ele i im%ozitele+ astfel cum sunt %re)zute la alin. =1.+ nu se inter%reteaz /n niciun caz ca incluz>nd0 a*ta*ele+ cum ar fi cele %entru certificate i alte documente emise de autorit'ile %u&lice1 b*contri&u'iile de natur contractual+ cum ar fi sumele sta&ilite %entru utilit'ile %u&lice. )4*$rezentul titlu se a%lic ta*elor i im%ozitelor %re)zute la alin. =1.+ %erce%ute /n cadrul teritoriilor unde tratatele ?niunii @uro%ene sunt a%lica&ile /n temeiul art. 72 din Gratatul %ri)ind ?niunea @uro%ean. "r%& '0;8: Defini ii :n sensul %rezentului titlu+ termenii i e*%resiile de mai (os au urmtoarea semnifica'ie1 a*autoritate com%etent a unui stat mem&ru - autoritatea care a fost desemnat ca atare de ctre statul mem&ru res%ecti). :n cazul /n care ac'ioneaz /n temeiul %rezentului titlu+ un &irou central de legtur+ un de%artament de legtur sau un func'ionar autorizat este considerat+ de asemenea+ autoritate com%etent %rin delegare+ %otri)it art. 10<81 b*&irou central de legtur - un &irou care a fost desemnat ca fiind res%onsa&ilul %rinci%al %entru contactele cu alte state mem&re /n domeniul coo%errii administrati)e1 c*de%artament de legtur - orice &irou+ altul dec>t &iroul central de legtur+ care a fost astfel desemnat /n )ederea schim&ului direct de informa'ii /n temeiul %rezentului titlu1 d*func'ionar autorizat - orice func'ionar care este autorizat s fac schim& direct de informa'ii /n temeiul %rezentului titlu1 e*autoritate solicitant - &iroul central de legtur+ un de%artament de legtur sau orice func'ionar autorizat al unui stat mem&ru care /nainteaz o cerere de asisten' /n numele autorit'ii com%etente1 f*autoritate solicitat - &iroul central de legtur+ un de%artament de legtur sau orice func'ionar autorizat al unui Stat mem&ru care %rime te o cerere de asisten' /n numele autorit'ii com%etente1 !*anchet administrati) - toate controalele+ )erificrile i alte ac'iuni /ntre%rinse de statele mem&re /n e*ercitarea atri&u'iilor lor+ /n sco%ul asigurrii a%licrii corecte a legisla'iei fiscale1 @*schim& de informa'ii la cerere - transmiterea de informa'ii efectuat %e &aza unei cereri adresate de statul mem&ru solicitant statului mem&ru solicitat /ntr-un caz s%ecific1 i*schim& automat - comunicarea sistematic a informa'iilor %redefinite ctre alt stat mem&ru+ fr cerere %reala&il+ la inter)ale regulate %resta&ilite. :n conte*tul art. 10< 12+ informa'iile dis%oni&ile se refer la informa'ii din dosarele fiscale ale statelor mem&re care comunic informa'iile res%ecti)e+ care %ot fi accesate %otri)it %rocedurilor de colectare i %rocesare a informa'iilor din acel stat mem&ru1 >*schim& s%ontan - comunicarea nesistematic+ /n orice moment i fr o cerere %reala&il+ a unor informa'ii ctre un alt stat mem&ru1 D*%ersoan - orice %ersoan fizic ori (uridic+ orice asociere de %ersoane creia /i este recunoscut+ %rin lege+ ca%acitatea de a /ncheia acte (uridice+ dar care nu are statut de %ersoan (uridic+ sau orice alt entitate+ indiferent de natura ori forma acesteia+ fie c are sau nu %ersonalitate (uridic+ care de'ine ori gestioneaz

acti)e care+ alturi de )enitul generat de acestea+ sunt su%use unor ta*e ori im%ozite care fac o&iectul %rezentului titlu1 l*mi(loace electronice - utilizarea unui echi%ament electronic %entru %rocesarea+ inclusi) com%resia digital+ i stocarea datelor i %rin utilizarea transmisiei %rin fir a transmisiei radio+ a tehnologiilor o%tice sau a altor mi(loace electromagnetice1 m*re'ea ,,F - %latforma comun &azat %e re'eaua comun de comunica'ii =,,F. dez)oltat de ?niunea @uro%ean %entru a asigura toate transmisiile %rin mi(loace electronice /ntre autorit'ile com%etente din domeniul )amal i fiscal. "r%& '0;9: "u%ori%a%ea compe%en% din RomCnia )'*Autoritatea com%etent din 3om>nia %entru a%licarea %re)ederilor %rezentului titlu+ %recum i %entru contactele cu ,omisia @uro%ean este Agen'ia Fa'ional de Administrare Fiscal. )2*$rin ordin al ministrului finan'elor %u&lice+ la %ro%unerea %re edintelui Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal+ se desemneaz &iroul central de legtur. Autoritatea com%etent din 3om>nia este res%onsa&il de informarea ,omisiei @uro%ene i a celorlalte state mem&re cu %ri)ire la desemnarea &iroului central de legtur.
(la data 2%-+ar-2013 Art" 10-(8# alin" (2) din titlul &$$(1# capitolul 1 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 353/2013 )

)3*$rin ordinul %re)zut la alin. =2.+ &iroul central de legtur %oate fi desemnat res%onsa&il i de contactele cu ,omisia @uro%ean. Autoritatea com%etent din 3om>nia este res%onsa&il de informarea ,omisiei @uro%ene cu %ri)ire la acest lucru. )4*Autoritatea com%etent din 3om>nia %oate desemna de%artamente de legtur cu com%eten'e re%artizate %otri)it legisla'iei sau %oliticii sale na'ionale. Airoul central de legtur are res%onsa&ilitatea de a actualiza lista de%artamentelor de legtur i de a o %une la dis%ozi'ia &irourilor centrale de legtur din celelalte state mem&re interesate+ %recum i a ,omisiei @uro%ene. )4*Autoritatea com%etent din 3om>nia %oate desemna func'ionari autoriza'i. Airoul central de legtur are res%onsa&ilitatea de a actualiza lista acestor func'ionari autoriza'i i de a o %une la dis%ozi'ia &irourilor centrale de legtur din celelalte state mem&re interesate+ %recum i a ,omisiei @uro%ene. )7*Func'ionarii im%lica'i /n coo%erarea administrati) /n temeiul %rezentului titlu sunt considera'i+ /n orice situa'ie+ ca fiind func'ionari autoriza'i /n acest sens+ %otri)it condi'iilor %re)zute de autorit'ile com%etente. )8*:n cazul /n care un de%artament de legtur ori un func'ionar autorizat+ desemnat %otri)it alin. =4. sau =7.+ trimite ori %rime te o cerere sau un rs%uns la o cerere de coo%erare+ acesta informeaz &iroul central de legtur din 3om>nia+ %otri)it %rocedurilor %re)zute de acesta din urm. )9*:n cazul /n care un de%artament de legtur ori un func'ionar autorizat+ desemnat %otri)it alin. =4. sau =7.+ %rime te o cerere de coo%erare care necesit o ac'iune /n afara com%eten'ei care i-a fost re%artizat %otri)it legisla'iei ori %oliticii na'ionale din 3om>nia+ el transmite fr /nt>rziere aceast cerere &iroului central de legtur din 3om>nia i informeaz autoritatea solicitant. :n acest caz+ %erioada %re)zut la art. 10< 11 /nce%e /n ziua urmtoare transmiterii cererii de coo%erare ctre &iroul central de legtur.

C"#IT$LUL II: (c@imbul de informa ii (+CBIU6+" ': (c@imbul de informa i la cererea


"r%& '0;;: #rocedura aplicabil sc@imbului de informa ii la cerere Ba cererea autorit'ii solicitante din alt stat mem&ru+ autoritatea solicitat din 3om>nia comunic acesteia orice informa'ii %re)zute la art. 10< 7 alin. =1. %e care le de'ine sau %e care le o&'ine /n urma anchetelor administrati)e. "r%& '0;'0: "nc@e%e adminis%ra%i.e )'*Autoritatea solicitat din 3om>nia asigur efectuarea oricror anchete administrati)e necesare %entru a o&'ine informa'iile %re)zute la art. 10<<. )2*,ererea %re)zut la art. 10< < %oate con'ine solicitarea moti)at a unei anchete administrati)e s%ecifice. :n cazul /n care autoritatea solicitat din 3om>nia decide c nu este necesar nicio anchet administrati)+ aceasta comunic de /ndat autorit'ii solicitante din alt stat mem&ru moti)ele acestei decizii+ )3*$entru a o&'ine informa'iile solicitate sau a efectua ancheta administrati) cerut+ autoritatea solicitat din 3om>nia urmeaz acelea i %roceduri ca atunci c>nd ac'ioneaz din %ro%ria ini'iati) ori la cererea unei alte autorit'i din 3om>nia. )4*:n cazul /n care autoritatea solicitant din alt stat mem&ru /i solicit /n mod e*%res+ autoritatea solicitat din 3om>nia transmite documente originale+ cu condi'ia ca acest lucru s nu contra)in dis%ozi'iilor /n )igoare din 3om>nia. "r%& '0;'': Termene pen%ru sc@imbul de informa ii la cerere )'*Autoritatea solicitat din 3om>nia furnizeaz informa'iile %re)zute la art. 10< < /n cel mai scurt tim% %osi&il+ dar nu mai mult de 9 luni de la data %rimirii cererii+ /n cazul /n care autoritatea solicitat din 3om>nia de'ine de(a informa'iile cerute+ transmiterea acestora se face /n termen de dou luni de la data %rimirii cererii.

)2*$entru anumite cazuri s%eciale+ autoritatea solicitant din alt stat mem&ru i cea solicitat din 3om>nia %ot con)eni asu%ra unor termene diferite de cele %re)zute la alin. =1.. )3*Autoritatea solicitat din 3om>nia confirm autorit'ii solicitante din alt stat mem&ru+ dac este %osi&il %rin mi(loace electronice+ %rimirea unei cereri fr /nt>rziere+ dar nu mai mult de 4 zile lucrtoare de la %rimire. )4*:n termen de o lun de la %rimirea cererii+ autoritatea solicitat din 3om>nia notific autorit'ii solicitante din alt stat mem&ru orice nereguli ale cererii+ %recum i ne)oia unor e)entuale informa'ii su%limentare. :ntrun astfel de caz+ termenele %re)zute la alin. =1. se calculeaz din ziua urmtoare celei /n care autoritatea solicitat din 3om>nia %rime te informa'iile su%limentare necesare+ )4*:n cazul /n care autoritatea solicitat din 3om>nia nu este /n msur s rs%und /n termenul sta&ilit+ aceasta notific autorit'ii solicitante din alt stat mem&ru fr /nt>rziere+ dar nu mai mult de 8 luni de la %rimirea cererii+ moti)ele neres%ectrii termenului i data la care consider c )a fi /n msur s ofere un rs%uns. )7*:n cazul /n care autoritatea solicitat din 3om>nia nu se afl /n %osesia informa'iilor solicitate i nu este /n msur s rs%und sau refuz s rs%und unei cereri de informa'ii din moti)ele %re)zute la art. 10< 21+ aceasta notific autorit'ii solicitante din alt stat mem&ru moti)ele sale fr /nt>rziere+ dar nu mai mult de o lun de la data %rimirii cererii.

(+CBIU6+" 2: (c@imbul au%oma% obli!a%oriu do informa ii


"r%& '0;'2: (fera de aplicare 1l condi iile sc@imbului au%oma% obli!a%oriu de informa ii )'*Autoritatea com%etent din 3om>nia comunic autorit'ii com%etente a oricrui alt stat mem&ru+ %rin schim& automat+ informa'iile referitoare la %erioadele de im%ozitare care /nce% du% data de 1 ianuarie 2014 i care sunt dis%oni&ile cu %ri)ire la reziden'ii din acel stat mem&ru i la urmtoarele categorii s%ecifice de )enituri i de ca%ital+ astfel cum sunt acestea /n'elese /n temeiul legisla'iei na'ionale din 3om>nia0 a*)enituri din munc1 b*remunera'ii %ltite administratorilor i altor %ersoane asimilate acestora1 c*%roduse de asigurri de )ia' neaco%erite de alte instrumente (uridice ale ?niunii @uro%ene+ /n cazul schim&ului de informa'ii sau al altor msuri similare1 d*%ensii1 e*%ro%rietatea asu%ra &unurilor imo&ile i )enituri din &unuri imo&ile. )2*:nainte de data de 1 ianuarie 2014+ autoritatea com%etent din 3om>nia informeaz ,omisia @uro%ean cu %ri)ire la categoriile s%ecifice de )enituri i de ca%ital %re)zute la alin. =1. des%re care au informa'ii dis%oni&ile+ %recum i orice modificri ulterioare care au fost aduse. )3*Autoritatea com%etent din 3om>nia %oate indica autorit'ii com%etente a oricrui alt stat mem&ru fa%tul c nu dore te s %rimeasc informa'ii referitoare la categoriile de )enituri i de ca%ital %re)zute la alin. =1. sau c nu dore te s %rimeasc informa'ii cu %ri)ire la )enitul ori la ca%italul care nu de% e te un anumit %lafon+ iar 3om>nia informeaz ,omisia @uro%ean /n acest sens. :n cazul /n care 3om>nia nu informeaz ,omisia @uro%ean des%re oricare dintre categoriile cu %ri)ire la care de'ine informa'ii dis%oni&ile %oate fi considerat dre%t stat care nu dore te s %rimeasc informa'ii %otri)it alin. =1.. )4*:nainte de data de 1 iulie 2019+ autoritatea com%etent din 3om>nia %une la dis%ozi'ia ,omisiei @uro%ene+ /n fiecare an+ statistici cu %ri)ire la )olumul schim&urilor automate i+ /n msura %osi&ilului+ informa'ii cu %ri)ire la costurile i &eneficiile administrati)e i de alt natur rele)ante legate de schim&urile care au a)ut loc i orice %oten'iale modificri at>t %entru administra'iile fiscale+ c>t i %entru ter'i. )4*,omunicarea informa'iilor are loc cel %u'in o dat %e an+ /n termen de 9 luni de la sf>r itul anului fiscal din 3om>nia %e %arcursul cruia au de)enit dis%oni&ile informa'iile. )7*:n cazul /n care 3om>nia con)ine cu alte state mem&re s fac automat schim& de informa'ii referitoare la categorii su%limentare de )enituri i de ca%ital /n cadrul unor acorduri &ilaterale sau multilaterale %e care le /ncheie+ 3om>nia comunic acordurile res%ecti)e ,omisiei @uro%ene care le %une la dis%ozi'ia tuturor celorlalte state mem&re. -. $re)ederile art. 10<12 care se a%lic /nce%>nd cu data de 1 ianuarie 2017.
(la data 11-Oct-2012 Art" 10-(12 din titlul &$$(1# capitolul $$# sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Actul din Legea 1 2/2012 )

(+CBIU6+" 3: (c@imbul spon%an de informa ii


"r%& '0;'3: (fera de aplicare 1i condi iile sc@imbului spon%an de informa ii )'*Autoritatea com%etent din 3om>nia comunic autorit'ii com%etente din orice alt stat mem&ru interesat informa'iile %re)zute la art. 10<7 alin. =1.+ /n oricare dintre urmtoarele situa'ii0 a*autoritatea com%etent din 3om>nia are do)ezi %e &aza crora %resu%une c %ot e*ista %ierderi fiscale /ntrun alt stat mem&ru1 b*o %ersoan im%oza&il o&'ine o reducere sau o scutire de im%ozit /n 3om>nia+ care ar %utea determina o mrire a im%ozitului ori o o&liga'ie de %lat a im%ozitului /ntr-un alt stat mem&ru1

c*afacerile /ntre o %ersoan im%oza&il din 3om>nia i o %ersoan im%oza&il din alt stat mem&ru sunt realizate %rintr-una sau mai multe 'ri+ astfel /nc>t s rezulte o scdere a im%ozitului /n 3om>nia ori /n cellalt stat mem&ru sau /n am>ndou1 d*autoritatea com%etent din 3om>nia are do)ezi %e &aza crora %resu%une c %oate a)ea loc o diminuare a im%ozitului /n urma unor transferuri artificiale ale %rofiturilor /n cadrul unor gru%uri de /ntre%rinderi1 e*informa'iile transmise unui stat mem&ru de ctre autoritatea com%etent a altui stat mem&ru au %ermis o&'inerea unor informa'ii care %ot fi im%ortante /n e)aluarea im%ozitului datorat /n cel de-al doilea stat mem&ru. )2*Autoritatea com%etent din 3om>nia %oate s comunice+ %rin schim& s%ontan+ autorit'ilor com%etente din celelalte state mem&re orice informa'ii de care are cuno tin' i care %ot fi utile acestora. "r%& '0;'4: Termene pen%ru sc@imbul spon%an de informa ii )'*Autoritatea com%etent din 3om>nia creia i se %un la dis%ozi'ie informa'iile %re)zute la art. 10< 18 alin. =1. transmite informa'iile res%ecti)e autorit'ii com%etente a oricrui alt stat mem&ru interesat+ c>t de cur>nd %osi&il+ dar nu mai t>rziu de o lun de la data la care informa'iile au fost %use la dis%ozi'ie+ )2*Autoritatea com%etent din 3om>nia creia i se comunic informa'iile /n temeiul art. 10< 18 confirm+ dac este %osi&il %rin mi(loace electronice+ %rimirea acestor informa'ii autorit'ii com%etente care le-a furnizat+ fr /nt>rziere+ dar nu mai mult de 4 zile lucrtoare de la %rimire.

C"#IT$LUL III: "l%e forme de cooperare adminis%ra%i. (+CBIU6+" ': #rezen a 2n birourile adminis%ra%i.e 1i par%iciparea la anc@e%ele adminis%ra%i.e
"r%& '0;'4: (fera de aplicare 1i condi ii )'*$rin acord /ntre autoritatea solicitant din alt stat mem&ru i autoritatea solicitat din 3om>nia i %otri)it condi'iilor sta&ilite de aceasta din urm+ func'ionarii /m%uternici'i de autoritatea solicitant din alt stat mem&ru %ot+ /n )ederea schim&ului de informa'ii %re)zut la art. 10< 7 alin. =1.+ s fie %rezen'i /n &irourile /n care / i desf oar acti)itatea autorit'ile administrati)e ale 3om>niei i5sau s fie %rezen'i la anchetele administrati)e efectuate %e teritoriul 3om>niei. :n cazul /n care informa'iile solicitate sunt incluse /n documente la care func'ionarii autorit'ii solicitate din 3om>nia au acces+ func'ionarii autorit'ii solicitante din alt stat mem&ru %rimesc co%ii ale acestor documente. )2*:n msura /n care acest lucru este %ermis %otri)it legisla'iei din 3om>nia+ acordul %re)zut la alin. =1. %oate %re)edea c+ atunci c>nd func'ionarii autorit'ii solicitante din alt stat mem&ru sunt %rezen'i /n tim%ul anchetelor administrati)e+ ei %ot inter)ie)a di)erse %ersoane i %ot e*amina di)erse registre. 3efuzul unei %ersoane care face o&iectul unei anchete de a res%ecta msurile de control luate de func'ionarii autorit'ii solicitante din alt stat mem&ru este tratat de ctre autoritatea solicitat din 3om>nia dre%t un refuz /m%otri)a %ro%riilor si func'ionari. )3*Func'ionarii /m%uternici'i de statul mem&ru solicitant %rezen'i /n 3om>nia %otri)it alin. =1. tre&uie s fie /n msur s %rezinte /n orice moment o /m%uternicire scris /n care le sunt indicate identitatea i calitatea oficial.

(+CBIU6+" 2: Cooperarea adminis%ra%i. prin efec%uarea de con%roale simul%ane


"r%& '0;'7: Con%roale simul%ane )'*:n cazul /n care 3om>nia con)ine cu unul sau mai multe state mem&re s efectueze controale simultane+ fiecare %e teritoriul %ro%riu+ ale uneia ori mai multor %ersoane care %rezint un interes comun sau com%lementar+ %entru a face schim& cu informa'iile astfel o&'inute+ sunt a%lica&ile %re)ederile alin. =2.-=4.. )2*Autoritatea com%etent din 3om>nia identific /i mod inde%endent %ersoanele %entru care inten'ioneaz s %ro%un un control simultan. @a notific autorit'ilor com%etente din celelalte state mem&re im%licate orice cazuri %entru care %ro%une efectuarea unui control simultan i indic moti)ele acestei alegeri+ %recum i %erioada /n care tre&uie efectuate aceste controale. )3*Autoritatea com%etent din 3om>nia decide dac dore te s %artici%e la controalele simultane i confirm autorit'ii com%etente care a %ro%us controlul simultan acordul su sau /i comunic refuzul su moti)at. )4*Autoritatea com%etent din 3om>nia desemneaz un re%rezentant /nsrcinat cu su%ra)egherea i coordonarea o%era'iunii de control.

(+CBIU6+" 3: 6o%ificri adminis%ra%i.e


"r%& '0;'8: Cereri de no%ificare )'*Ba cererea autorit'ii com%etente a unui stat mem&ru+ autoritatea com%etent din 3om>nia comunic destinatarului+ %otri)it art. 44+ toate actele i deciziile emise de autorit'ile administrati)e ale statului mem&ru solicitant i care se refer la a%licarea %e teritoriul su a legisla'iei %ri)ind ta*ele i im%ozitele reglementate de %rezentul titlu. )2*,ererile de notificare %recizeaz o&iectul actului sau al deciziei care tre&uie notificat=. i indic numele i adresa destinatarului+ %recum i orice alte informa'ii care %ot facilita identificarea acestuia.

)3*Autoritatea solicitat din 3om>nia informeaz de /ndat autoritatea solicitant din alt stat mem&ru cu %ri)ire la rs%unsul su la cererea res%ecti) i /i comunic+ /n s%ecial+ data la care actul sau decizia a fost notificat=. destinatarului. )4*Autoritatea solicitant din 3om>nia formuleaz o cerere de notificare /n temeiul %rezentului articol numai /n cazul /n care nu este /n msur s efectueze notificarea %otri)it normelor care reglementeaz notificarea instrumentelor /n cauz /n 3om>nia sau /n cazul /n care o astfel de notificare ar cauza dificult'i dis%ro%or'ionate. Autoritatea com%etent din 3om>nia %oate transmite orice document+ %rin scrisoare recomandat sau %rin sisteme electronice de transmitere la distan'+ /n mod direct unei %ersoane aflate %e teritoriul unui alt stat mem&ru.

(+CBIU6+" 4: Rezul%a%ul u%ilizrii informa iilor


"r%& '0;'9 Condi ii )'*:n cazul /n care autoritatea com%etent din 3om>nia furnizeaz informa'ii /n temeiul art. 10< < sau 10<18+ aceasta %oate solicita autorit'ii com%etente care %rime te informa'iile s transmit rezultatul utilizrii informa'iilor %rimite. :n cazul /n care i se solicit un asemenea rs%uns+ autoritatea com%etent din 3om>nia care a %rimit informa'iile transmite autorit'ii com%etente care a furnizat informa'iile rezultatul utilizrii informa'iilor+ fr a aduce atingere normelor %ri)ind secretul fiscal i %rotec'ia datelor+ a%lica&ile /n 3om>nia+ /n cel mai scurt tim% %osi&il+ dar nu mai mult de 8 luni de la momentul /n care se cunoa te rezultatul utilizrii informa'iilor solicitate. )2*Autoritatea com%etent din 3om>nia transmite anual celorlalte state mem&re rezultatul utilizrii informa'iilor ce fac o&iectul schim&ului automat de informa'ii+ %otri)it msurilor %ractice con)enite &ilateral.

(+CBIU6+" 4: (c@imbul de e3perien 1i de bune prac%ici


"r%& '0;';: (fera de aplicare 1i condi ii )'*:m%reun cu ,omisia @uro%ean i celelalte state mem&re+ autoritatea com%etent din 3om>nia e*amineaz i e)alueaz coo%erarea administrati) %re)zut de %rezentul titlu i fac schim& de e*%erien' /n sco%ul /m&unt'irii acestei coo%erri i+ dac este cazul+ al ela&orrii unor norme /n domeniile res%ecti)e. )2*Alturi de ,omisia @uro%ean i celelalte state mem&re+ autoritatea com%etent din 3om>nia %oate ela&ora orientri cu %ri)ire la orice as%ect considerat necesar %entru schim&ul de &une %ractici i schim&ul de e*%erien'.

C"#IT$LUL I=: Condi ii aplicabile cooperrii adminis%ra%i.e


"r%& '0;20: Transmi%erea de informa ii 1i documen%e )'*Dnforma'iile comunicate 3om>niei de ctre statele mem&re su& orice form %otri)it %rezentului titlu intr su& inciden'a secretului %rofesional i se &ucur de %rotec'ia conferit informa'iilor de acest ti% /n temeiul legisla'iei din 3om>nia. Astfel de informa'ii %ot fi utilizate %entru administrarea i a%licarea legisla'iei din 3om>nia referitoare la ta*ele i im%ozitele %re)zute la art. 10< 9. Aceste informa'ii %ot fi utilizate+ de asemenea+ %entru e)aluarea i a%licarea altor ta*e i im%ozite %re)zute la art. 148 2 sau %entru e)aluarea i a%licarea contri&u'iilor o&ligatorii la sistemul de securitate social. 2e asemenea+ acestea %ot fi folosite /n legtur cu %rocedurile (udiciare i administrati)e care %ot im%lica sanc'iuni+ ini'iate ca urmare a /nclcrii legisla'iei fiscale+ fr a aduce atingere normelor i dis%ozi'iilor generale care reglementeaz dre%turile f%tuitorului+ sus%ectului sau incul%atului ori contra)enientului+ %recum i ale martorilor /n cadrul acestor %roceduri. )2*Dnforma'iile i documentele %rimite de 3om>nia %otri)it %rezentului titlu %ot fi utilizate /n alte sco%uri dec>t cele %re)zute la alin. =1.+ cu %ermisiunea autorit'ii com%etente a statului mem&ru care comunic informa'ii %otri)it %rezentului titlu i numai /n msura /n care acest lucru este %ermis /n temeiul legisla'iei din 3om>nia. 6 astfel de %ermisiune se acord de 3om>nia dac informa'iile %ot fi utilizate /n sco%uri asemntoare /n 3om>nia. )3*2ac autoritatea com%etent din 3om>nia consider c informa'iile %rimite de la autoritatea com%etent a unui alt stat mem&ru %ot fi utile+ /n sco%urile %re)zute la alin. =1.+ autorit'ii com%etente a unui al treilea stat mem&ru+ le %oate transmite acesteia din urm+ cu condi'ia ca aceast transmitere s res%ecte normele i %rocedurile %re)zute de %rezentul titlu. Autoritatea com%etent din 3om>nia informeaz autoritatea com%etent a statului mem&ru din care %ro)in informa'iile cu %ri)ire la inten'ia sa de a transmite informa'iile res%ecti)e unui stat mem&ru ter'. :n situa'ia /n care 3om>nia este stat mem&ru din care %ro)in informa'iile+ aceasta se %oate o%une transmiterii informa'iilor res%ecti)e /n termen de 10 zile lucrtoare de la data %rimirii comunicrii din %artea statului mem&ru care dore te s transmit informa'iile. )4*$ermisiunea de a utiliza %otri)it alin. =2. informa'iile transmise /n temeiul alin. =8. %oate fi acordat numai de ctre autoritatea com%etent din 3om>nia. )4*Dnforma'iile+ ra%oartele+ declara'iile i orice alte documente+ %recum i co%iile certificate sau e*trasele din aceste documente+ o&'inute de autoritatea solicitat din alt stat mem&ru i comunicate autorit'ii solicitante din 3om>nia /n temeiul %rezentului titlu+ %ot fi in)ocate ca do)ezi de ctre organismele com%etente din

3om>nia+ /n acela i mod ca informa'iile+ ra%oartele+ declara'iile i orice alte documente similare furnizate de o autoritate din 3om>nia. "r%& '0;2': Limi%e )'*Autoritatea solicitat din 3om>nia furnizeaz autorit'ii solicitante dintr-un alt stat mem&ru informa'iile %re)zute la art. 10<<+ cu condi'ia ca autoritatea solicitant s fi e%uizat sursele uzuale de informa'ii %e care le-ar fi %utut utiliza /n aceast situa'ie %entru a o&'ine informa'iile solicitate+ fr a risca s %un /n %ericol atingerea sco%ului urmrit. Autoritatea solicitant din 3om>nia solicit informa'iile %re)zute la art. 10< < autorit'ii solicitate din alt stat mem&ru numai /n situa'ia /i care au fost e%uizate sursele uzuale de informa'ii %e care le-ar fi %utut utiliza /n aceast situa'ie %entru a o&'ine informa'iile solicitate+ fr a risca s %un /n %ericol atingerea sco%ului urmrit. )2*$rezentul titlu nu im%une 3om>niei o&liga'ia de a efectua anchete sau de a comunica informa'ii+ /n cazul /n care efectuarea acestor anchete sau o&'inerea informa'iilor res%ecti)e %entru %ro%riile sco%uri ar fi contrar legisla'iei din 3om>nia. )3*Autoritatea com%etent din 3om>nia %oate refuza s furnizeze informa'ii+ /n cazul /n care statul mem&ru solicitant nu este /n msur+ din moti)e (uridice+ s furnizeze informa'ii similare. )4*Furnizarea de informa'ii %oate fi refuzat /n cazul /n care ar conduce la di)ulgarea unui secret comercial+ industrial sau %rofesional ori a unui %rocedeu comercial sau a unor informa'ii a cror di)ulgare ar fi contrar ordinii %u&lice. )4*Autoritatea solicitat din 3om>nia comunic autorit'ii solicitante din alt stat mem&ru moti)ele refuzului de a rs%unde la cererea de informa'ii. "r%& '0;22: $bli!a ii )'*:n cazul /n care un stat mem&ru solicit informa'ii /n temeiul %rezentului titlu+ 3om>nia recurge la mecanismul su de colectare de informa'ii %entru a o&'ine informa'iile solicitate+ chiar dac acestea nu /i sunt necesare %entru %ro%riile sco%uri fiscale. Aceast o&liga'ie nu aduce atingere art. 10< 21 alin. =2.-=4.+ ale cror dis%ozi'ii nu %ot fi /n niciun caz inter%retate /n sensul autorizrii 3om>niei s refuze furnizarea informa'iilor %entru sim%lul moti) c acestea nu %rezint un interes na'ional. )2*$re)ederile art. 10<21 alin. =2. i =4. nu %ot fi /n niciun caz inter%retate ca %ermi'>nd autorit'ii solicitate din 3om>nia s refuze furnizarea de informa'ii %entru sim%lul moti) c aceste informa'ii sunt de'inute de o &anc+ de o alt institu'ie financiar+ de o %ersoan desemnat sau care ac'ioneaz /n calitate de agent ori de administrator+ sau c informa'iile res%ecti)e se refer la %artici%a'iile la ca%italul unei %ersoane. )3*Fr a aduce atingere alin. =2.+ 3om>nia %oate refuza transmiterea informa'iilor solicitate /n cazul /n care aceste informa'ii se refer la %erioade de im%ozitare dinainte de data de 1 ianuarie 2011+ iar transmiterea unor astfel de informa'ii ar fi %utut fi refuzat /n temeiul art. 124 87 alin. =1. din Codul fiscal dac ar fi fost solicitate /nainte de data de 11 martie 2011. "r%& '0;23: Lr!irea cooperrii e3%inse oferi%e unei ri %er e :n cazul /n care 3om>nia ofer unei 'ri ter'e o coo%erare mai e*tins dec>t cea %re)zut de %rezentul titlu+ 3om>nia nu %oate refuza o astfel de coo%erare e*tins cu niciunul dintre celelalte state mem&re care doresc s ini'ieze o astfel de coo%erare e*tins reci%roc cu 3om>nia. "r%& '0;24: -ormulare-%ip 1i forma%e elec%ronice )'*,ererile de informa'ii i de anchete administrati)e formulate %otri)it art. 10< < i rs%unsurile aferente+ confirmrile de %rimire+ cererile de informa'ii generale su%limentare i declara'iile de inca%acitate sau de refuz formulate /n temeiul art. 10< 11 se trimit+ /n msura %osi&ilului+ %e &aza unui formular - ti% ado%tat de ,omisia @uro%ean+ %otri)it %rocedurii %re)zute la art. 29 alin. =2. din 2irecti)a 20'':'7:U+ a ,onsiliului din 17 fe&ruarie 2011 %ri)ind coo%erarea administrati) /n domeniul fiscal i de a&rogare a 2irecti)ei 88:8;;:C++. Formularele-ti% %ot fi /nso'ite de ra%oarte+ declara'ii sau orice alte documente+ %recum i de co%ii certificate ori de e*trase din acestea )2*Formularul-ti% %re)zut la alin. =1. include cel %u'in urmtoarele informa'ii care tre&uie furnizate de ctre autoritatea solicitant0 a*identitatea %ersoanei care face o&iectul e*aminrii sau al anchetei1 b*sco%ul fiscal urmrit. )3*:n msura /n care se cunosc i /n acord cu e)olu'iile interna'ionale+ autoritatea solicitant din 3om>nia %oate furniza numele i adresa oricrei %ersoane des%re care se crede c de'ine informa'iile solicitate+ %recum i orice element care %oate facilita colectarea de informa'ii de ctre autoritatea solicitat din alt stat mem&ru. )4*Dnforma'iile s%ontane i confirmarea acestora+ %re)zute la art. 10< 18 i+ res%ecti)+ art. 10<14+ cererile de notificri administrati)e %re)zute la art. 10< 14 i rezultatul utilizrii informa'iilor %re)zut la art. 10< 18 se transmit %rin intermediul formularului-ti% ado%tat de ,omisia @uro%ean+ %otri)it %rocedurii %re)zute la art. 29 alin. =2. din 2irecti)a 20'':'7:U+. )4*Schim&ul automat o&ligatoriu de informa'ii %re)zut la art. 10< 12 se efectueaz utiliz>nd un format electronic standardizat conce%ut %entru facilitarea unui astfel de schim& automat i &azat %e formatul

electronic e*istent /n temeiul art. 124 8 din Codul fiscal+ care tre&uie utilizat %entru toate ti%urile de schim&uri automate de informa'ii+ ado%tat de ,omisia @uro%ean %otri)it %rocedurii %re)zute la art. 29 alin. =2. din 2irecti)a 20'':'7:U+. "r%& '0;24: 0suri prac%ice )'*Dnforma'iile comunicate /n temeiul %rezentului titlu se furnizeaz+ /n msura %osi&ilului+ %rin mi(loace electronice+ utiliz>nd re'eaua ,,F. )2*:n situa'ia /n care ,omisia @uro%ean efectueaz orice ada%tare a re'elei ,,F+ 3om>nia este res%onsa&il s efectueze orice ada%tare a sistemelor sale necesar %entru a %ermite schim&ul de informa'ii de acest ti% %rin intermediul re'elei ,,F. 3om>nia renun' la orice cerere de ram&ursare a cheltuielilor ocazionate de a%licarea %rezentului titlu+ e*ce%t>nd+ du% caz+ cheltuielile cu onorariile %ltite e*%er'ilor. )3*,ererile de coo%erare+ inclusi) cererile de notificare+ i documentele ane*ate %ot fi redactate /n orice lim& aleas de comun acord de autoritatea solicitat i autoritatea solicitant. ,ererile res%ecti)e sunt /nso'ite de o traducere /n lim&a oficial sau /n una dintre lim&ile oficiale ale statului mem&ru al autorit'ii solicitate numai /n situa'ii s%eciale+ c>nd autoritatea solicitat moti)eaz cererea de traducere. "r%& '0;27: $bli!a ii speciale Autoritatea com%etent din 3om>nia dis%une toate msurile necesare %entru0 a*a asigura o coordonare intern eficace a msurilor de organizare %re)zute la art. 10< 81 b*a sta&ili o coo%erare direct cu autorit'ile celorlalte state mem&re+ %re)zute la art. 10< 81 c*a asigura &una func'ionare a sistemului de coo%erare administrati) %re)zut de %rezentul titlu.

C"#IT$LUL =: Rela iile cu Comisia +uropean


"r%& '0;28: +.aluare )'*Autoritatea com%etent din 3om>nia /m%reun cu statele mem&re i ,omisia @uro%ean e*amineaz i e)alueaz func'ionarea sistemului de coo%erare administrati) %re)zut de 2irecti)a 20'':'7:U+ i trans%us %rin %rezentul titlu. )2*Autoritatea com%etent din 3om>nia transmite ,omisiei @uro%ene orice informa'ii %ertinente necesare %entru e)aluarea eficacit'ii coo%errii administrati)e %re)zute de %rezentul titlu /n ceea ce %ri)e te com&aterea fraudei i a e)aziunii fiscale. )3*Autoritatea com%etent din 3om>nia transmite ,omisiei @uro%ene o e)aluare anual a eficacit'ii schim&ului automat o&ligatoriu de informa'ii %re)zut la art. 10< 12+ %recum i rezultatele %ractice o&'inute+ Formularul i condi'iile de transmitere a e)alurii anuale se ado%t de ctre ,omisia @uro%ean %otri)it %rocedurii %re)zute la art. 29 alin. =2. din 2irecti)a 20'':'7:U+. )4*Dnforma'iile comunicate ,omisiei @uro%ene de autoritatea com%etent din 3om>nia /n temeiul alin. =2. i =8.+ %recum i orice ra%ort sau document ela&orat de ,omisia @uro%ean %e &aza acestor informa'ii %ot fi transmise altor state mem&re. Astfel de informa'ii transmise 3om>niei intr su& inciden'a secretului %rofesional i &eneficiaz de %rotec'ia acordat informa'iilor asemntoare conform legisla'iei din 3om>nia. 3a%oartele i documentele /ntocmite de ,omisia @uro%ean %ot fi utilizate de 3om>nia doar /n sco%uri analitice+ fr a se %u&lica sau a se %une la dis%ozi'ia unei alte %ersoane ori a unui alt organism fr acordul e*%res al ,omisiei @uro%ene.

C"#IT$LUL =I: Rela iile cu rile %er e


"r%& '0;29: (c@imbul de informa ii cu rile %er e )'*:n cazul /n care autoritatea com%etent din 3om>nia %rime te de la o 'ar ter' informa'ii care sunt /n mod %re)izi&il rele)ante %entru administrarea i a%licarea legilor din 3om>nia /n %ri)in'a ta*elor i im%ozitelor %re)zute la art. 10<9+ autoritatea com%etent din 3om>nia %oate+ /n msura /n care acest lucru este %ermis /n temeiul unui acord cu 'ara ter' res%ecti)+ s comunice aceste informa'ii autorit'ilor com%etente ale statelor mem&re %entru care ar %utea fi utile i oricrei autorit'i solicitante din alt stat mem&ru. )2*Autoritatea com%etent din 3om>nia %oate transmite unei 'ri ter'e+ %otri)it normelor interne %ri)ind comunicarea datelor cu caracter %ersonal ctre 'rile ter'e+ informa'ii o&'inute /n temeiul %rezentului titlu+ dac toate condi'iile de mai (os sunt /nde%linite0 a*autoritatea com%etent a statului mem&ru din care %ro)in informa'iile i-a dat acordul cu %ri)ire la comunicarea acestora1 b*'ara ter' /n cauz s-a anga(at s coo%ereze %entru str>ngerea do)ezilor care s ateste caracterul neregulamentar sau ilegal al tranzac'iilor care sunt susce%ti&ile s contra)in legisla'iei fiscale ori s constituie o /nclcare a acesteia+

C"#IT$LUL =II: Dispozi ii !enerale 1i finale


"r%& '0;2;: #ro%ec ia da%elor Goate schim&urile de informa'ii efectuate /n temeiul %rezentului titlu se realizeaz cu res%ectarea Begii nr. 788:200' %entru %rotec'ia %ersoanelor cu %ri)ire la %relucrarea datelor cu caracter %ersonal i li&era circula'ie a acestor date+ cu modificrile i com%letrile ulterioare.
(la data 02-)e'-2012 titlul &$$ completat de Art" $# punctul 13" din Ordonanta 2/2012 )

TITLUL =III: Colec%area crean elor fiscale


C"#IT$LUL I: Dispozi ii !enerale
"r%& ''0: Colec%area crean elor fiscale
(la data 20- ul-2004 Art" 110 din titlul &$$$# capitolul $ reglementat de partea 45(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*:n sensul %rezentului titlu+ colectarea const /n e*ercitarea ac'iunilor care au ca sco% stingerea crean'elor fiscale. )2*,olectarea crean'elor fiscale se face /n temeiul unui titlu de crean' sau al unui titlu e*ecutoriu+ du% caz. )3*Gitlul de crean' este actul %rin care se sta&ile te i se indi)idualizeaz crean'a fiscal+ /ntocmit de organele com%etente sau de %ersoanele /ndre%t'ite+ %otri)it legii. Asemenea titluri %ot fi0 a*decizia de im%unere1 b*declara'ia fiscal1 c*decizia referitoare la o&liga'ii de %lat accesorii1 d*declara'ia )amal1 e*decizia %rin care se sta&ilesc i se indi)idualizeaz datoria )amal+ im%ozitele+ ta*ele i alte sume care se datoreaz /n )am+ %otri)it legii+ inclusi) accesoriile1 f*%rocesul-)er&al de constatare i sanc'ionare a contra)en'iei+ /ntocmit de organul %re)zut de lege+ %entru o&liga'iile %ri)ind %lata amenzilor contra)en'ionale1 !*decizia de atragere a rs%underii solidare emis %otri)it art. 281 @*ordonan'a %rocurorului+ /ncheierea sau dis%oziti)ul hotr>rii instan'ei (udectore ti ori un e*tras certificat /ntocmit /n &aza acestor acte+ /n cazul crean'elor fiscale sta&ilite+ %otri)it legii+ de %rocuror sau de instan'a (udectoreasc.
(la data 17-!ep-2011 Art" 110# alin" (3) din titlul &$$$# capitolul $ modificat de Art" $# punctul 48" din Ordonanta 29/2011 )
pre.ederi din par%ea 445' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& ''0 din %i%lul =III, capi%olul I 104.1. - Gitlul de crean' este actul %rin care+ %otri)it legii+ se sta&ile te i se indi)idualizeaz o&liga'ia de %lat %ri)ind crean'ele fiscale+ /ntocmit de organele com%etente sau de alte %ersoane /ndre%t'ite %otri)it legii. Asemenea titluri %ot fi0 a. decizia de im%unere emis de organele com%etente+ %otri)it legii1 &. declara'ia fiscal+ anga(amentul de %lat sau documentul /ntocmit de %ltitor %rin care acesta declar o&liga'iile fiscale+ /n cazul /n care acestea se sta&ilesc de ctre %ltitor+ %otri)it legii1 c. decizia %rin care se sta&ile te i se indi)idualizeaz suma de %lat+ %entru crean'ele fiscale accesorii+ re%rezent>nd do&>nzi i %enalit'i de /nt>rziere+ sta&ilite de organele com%etente1 d. declara'ia )amal %entru o&liga'iile de %lat /n )am1 e. documentul %rin care se sta&ile te i se indi)idualizeaz datoria )amal+ inclusi) accesorii+ %otri)it legii1 f. %rocesul-)er&al de constatare i sanc'ionare a contra)en'iei+ /ntocmit de organul %re)zut de lege+ %entru o&liga'iile %ri)ind %lata amenzilor contra)en'ionale1 g. ordonan'a %rocurorului+ /ncheierea sau dis%oziti)ul hotr>rii instan'ei (udectore ti ori un e*tras certificat /ntocmit /n &aza acestor acte /n cazul amenzilor+ al cheltuielilor (udiciare i al altor crean'e fiscale sta&ilite+ %otri)it legii+ de %rocuror sau de instan'a (udectoreasc. 1. 2ecizia :.,.,.;. nr. 1<4752009+ s.c.a.f. =contestarea titlului e*ecutoriu.. 1. Dnstan'a su%rem =%rin 2ecizia nr. 1<4752009. a artat c un act administrati) fiscal a crui crean' fiscal a a(uns scadent+ do&>nde te statutul unui titlu e*ecutoriu a)>nd regim (uridic distinct de cel al actului administrati) fiscal =titlu e*ecutoriu.. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& ''0': +.iden a crean elor fiscale )'*:n sco%ul e*ercitrii acti)it'ii de colectare a crean'elor fiscale+ organele fiscale din su&ordinea Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal organizeaz+ %entru fiecare contri&ua&il+ e)iden'a crean'elor fiscale i modul de stingere a acestora. )2*,ontri&ua&ilii au acces la informa'iile din e)iden'a crean'elor fiscale %otri)it %rocedurii a%ro&ate %rin ordin al %re edintelui Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal.
(la data 02-)e'-2012 Art" 110 din titlul &$$$# capitolul $ completat de Art" $# punctul 14" din Ordonanta 2/2012 )

"r%& ''': Termenele de pla%


(la data 24-*ec-2008 Art" 111 din titlul &$$$# capitolul $ reglementat de Decizia 3/2008 )

)'*,rean'ele fiscale sunt scadente la e*%irarea termenelor %re)zute de ,odul fiscal sau de alte legi care le reglementeaz. )2*$entru diferen'ele de o&liga'ii fiscale %rinci%ale i %entru o&liga'iile fiscale accesorii+ sta&ilite %otri)it legii+ termenul de %lat se sta&ile te /n func'ie de data comunicrii acestora+ astfel0
(la data 05-!ep-2011 Art" 111# alin" (2) din titlul &$$$# capitolul $ a se vedea referinte de aplicare din Art" 1$ din Ordonanta 30/2011 )

a*dac data comunicrii este cu%rins /n inter)alul 1-17 din lun+ termenul de %lat este %>n la data de 7 a lunii urmtoare1 b*dac data comunicrii este cu%rins /n inter)alul 19-81 din lun+ termenul de %lat este %>n la data de 20 a lunii urmtoare. )3*$entru o&liga'iile fiscale e alonate sau am>nate la %lat+ %recum i %entru accesoriile acestora termenul de %lat se sta&ile te %rin documentul %rin care se acord /nlesnirea res%ecti). )4*$entru crean'ele fiscale+ administrate de Ministerul @conomiei i Finan'elor+ care nu au %re)zute termene de %lat+ acestea )or fi sta&ilite %rin ordin al ministrului economiei i finan'elor. )4'*$entru crean'ele fiscale sta&ilite %e &aza declara'iilor fiscale crora li se a%lic %re)ederile art. 114 alin. =21. i care au termenul de %lat diferit de data de 27+ acesta se /nlocuie te cu data de 27 a lunii %re)zute de actul normati) care le reglementeaz.
(la data 03-+ar-2008 Art" 111# alin" (4) din titlul &$$$# capitolul $ completat de Art" $# punctul 8" din Ordonanta urgenta 19/2008 )

)4*$entru crean'ele fiscale ale &ugetelor locale care nu au %re)zute termene de %lat+ acestea se sta&ilesc %rin ordin comun al ministrului internelor i reformei administrati)e i al ministrului economiei i finan'elor. )7*,ontri&u'iile sociale administrate de Ministerul @conomiei i Finan'elor+ du% calcularea i re'inerea acestora conform reglementrilor legale /n materie+ se )ireaz %>n la data de 27 a lunii urmtoare celei %entru care se efectueaz %lata dre%turilor salariale.
(la data 01- ul-2008 Art" 111# alin" (7)# litera A" din titlul &$$$# capitolul $ modificat de Art" $# punctul -" din ) (la data 01- an-2008 Art" 111# alin" (7) din titlul &$$$# capitolul $ modificat de Art" $# punctul 14" din sectiunea 1 din ) (la data 01- an-2011 Art" 111# alin" (7) din titlul &$$$# capitolul $ a'rogat de Art" $&# punctul 5" din Ordonanta urgenta 117/2010 ) (la data 01- an-2011 Art" 111# alin" (8) din titlul &$$$# capitolul $ a'rogat de Art" $&# punctul 5" din Ordonanta urgenta 117/2010 ) (la data 03-!ep-2007 Art" 111 din titlul &$$$# capitolul $ completat de Art" $# punctul 15" din sectiunea 1 din ) (la data 01- an-2011 Art" 111# alin" (-) din titlul &$$$# capitolul $ a'rogat de Art" $&# punctul 5" din Ordonanta urgenta 117/2010 )
pre.ederi din "c%ul )Decizia 3:2009* la da%a 24-Dec-2009 pen%ru "r%& ''' din %i%lul =III, capi%olul I :n situa'ia /n care contri&ua&ilul+ cu &un-credin'+ efectueaz o %lat mai mare dec>t cuantumul crean'ei fiscale /nscrise eronat /ntr-o declara'ie fiscal care a fost corectat ulterior de ctre contri&ua&il sau au fost sta&ilite de ctre organul fiscal diferen'e datorate /n %lus fa' de crean'a fiscal ini'ial+ /n condi'iile legii+ data stingerii+ /n limita sumei %ltite su%limentar+ este data %l'ii astfel cum aceasta este definit de lege+ dac suma %ltit su%limentar nu a fost stins %>n la data corectrii de ctre contri&ua&il sau %>n la data sta&ilirii de ctre organul fiscal a diferen'ei datorate /n %lus. 1. 2e regul+ termenul de %lat este sta&ilit %rin actul normati) care reglementeaz im%ozitul+ ta*a+ contri&u'ia sau alt sum care se datoreaz &ugetului general consolidat al statului =de e*em%lu+ ,odul fiscal.. 2. Alin. =8. sta&ile te un regim derogatoriu de declarare a im%ozitelor i contri&u'iilor aferente )eniturilor din salarii+ res%ecti)+ %entru micro/ntre%rinderi+ %ersoane fizice care au calitatea de anga(ator+ %recum i asocieri fr %ersonalitate (uridic /ntre %ersoane fizice. 8. :n cazul /n care termenul de %lat cade /ntr-o zi nelucrtoare+ %rin a%licarea %re)ederilor art. 98 ,od %rocedur fiscal+ %lata este considerat a fi efectuat /n %rima zi lucrtoare care urmeaz zilei /n care se /m%line te termenul. 1. 6$AFAF nr. 178452008 %entru a%ro&area 2eciziei ,omisiei de %roceduri fiscale nr. 152008+ %u&licat /n M. 6f. nr. 440 din 14 noiem&rie 20081 &&& ci%es%e mai depar%e )'-3* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '''': #re.ederi speciale pri.ind scaden a 1i declararea crean elor fiscale ,rean'ele fiscale %entru care+ %otri)it Codului fiscal sau altor legi care le reglementeaz+ scaden'a i termenul de declarare se /m%linesc la 27 decem&rie sunt scadente i se declar %>n la data de 21 decem&rie. :n situa'ia /n care data de 21 decem&rie este zi nelucrtoare+ crean'ele fiscale sunt scadente i se declar %>n /n ultima zi lucrtoare anterioar datei de 21 decem&rie.
(la data 13-*ec-2012 Art" 111 din titlul &$$$# capitolul $ completat de Art" 7 din capitolul $$ din Ordonanta urgenta 84/2012 )

"r%& ''2: Cer%ifica%ul de a%es%are fiscal


(la data 24-+a,-200% Art" 112 din titlul &$$$# capitolul $ a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 752/200 )

)'*,ertificatul de atestare fiscal se emite de organul fiscal com%etent la solicitarea contri&ua&ililor. ,ertificatul se emite i din oficiu sau la solicitarea altor autorit'i %u&lice+ /n cazurile i /n condi'iile %re)zute de reglementrile legale /n )igoare. $re)ederile art. '' se a%lic /n mod cores%unztor. )2*,ertificatul de atestare fiscal se eli&ereaz %e &aza datelor cu%rinse /n e)iden'a %e %ltitor a organului fiscal com%etent i cu%rinde crean'ele fiscale e*igi&ile+ e*istente /n sold /n ultima zi a lunii anterioare de%unerii cererii+ denumit lun de referin'+ i neachitate %>n la data eli&errii acestuia. )3*:n situa'ia /n care se emit certificate de atestare fiscal /n %rimele 7 zile lucrtoare ale lunii+ acestea )or cu%rinde crean'ele fiscale e*igi&ile+ e*istente /n sold la sf>r itul lunii anterioare lunii de referin' i neachitate %>n la data eli&errii acestora. )4*,ertificatul de atestare fiscal se emite /n termen de 7 zile lucrtoare de la data de%unerii cererii i %oate fi utilizat de %ersoana interesat %e o %erioad de %>n la 80 de zile de la data eli&errii. :n cazul %ersoanelor fizice+ %erioada /n care %oate fi utilizat este de %>n la <0 de zile de la data eli&errii. $e %erioada de utilizare+ certificatul %oate fi %rezentat de contri&ua&il+ /n original sau /n co%ie legalizat+ oricrui solicitant. )4'*6rganul fiscal emitent %oate /nscrie /n certificatul de atestare fiscal sumele certe+ lichide i e*igi&ile %e care contri&ua&ilul solicitant le are de /ncasat de la autorit'i contractante definite %otri)it 6rdonan'ei de urgen' a Eu)ernului nr. 34:2007 %ri)ind atri&uirea contractelor de achizi'ie %u&lic+ a contractelor de concesiune de lucrri %u&lice i a contractelor de concesiune de ser)icii+ a%ro&at cu modificri i com%letri %rin Begea nr. 338:2007. :nscrierea se face /n &aza unui document eli&erat de autoritatea contractant %rin care se certific c sumele sunt certe+ lichide i e*igi&ile.
(la data 17-!ep-2011 Art" 112# alin" (4) din titlul &$$$# capitolul $ completat de Art" $# punctul 4-" din Ordonanta 29/2011 )

)4*:n certificatul de atestare fiscal )or fi cu%rinse orice alte men'iuni cu %ri)ire la situa'ia fiscal a contri&ua&ilului+ %re)zute %rin ordin al ministrului finan'elor %u&lice.
(la data 25-+a,-200- Art" 112 din titlul &$$$# capitolul $ modificat de Art" $# punctul 7" din capitolul $ din Ordonanta urgenta 4 /2009 )

)7*6rice %ersoan care de'ine %r'i sociale la o societate comercial %oate solicita eli&erarea unui certificat de atestare fiscal al societ'ii.
(la data 02-)e'-2012 Art" 112# alin" (5) din titlul &$$$# capitolul $ completat de Art" $# punctul 15" din Ordonanta 2/2012 )
1. :n cazul %ersoanelor fizice+ certificatul de atestare %oate fi utilizat %e o %erioad de %>n la <0 zile de la data emiterii. 2. 6rganul fiscal com%etent /n administrarea %ersoanei (uridice creia /i a%ar'in sediile secundare )a eli&era certificatul de atestare fiscal care )a cu%rinde toate o&liga'iile datorate de %ersoana (uridic+ inclusi) cele ale sediilor secundare =certificat de atestare %uncte de lucru C site AFAF 17 decem&rie 2008.. 8. ,ertificatul de atestare fiscal nu este act administrati) fiscal =2ecizia ,omisiei fiscale centrale nr. 952009.. 1. 6MF$ nr. 47252009 %ri)ind a%ro&area %rocedurii de eli&erare a certificatului de atestare fiscal %entru %ersoane (uridice i fizice+ a certificatului de o&liga'ii &ugetare+ %recum i a modelului i con'inutului acestora+ %u&licat /n M. 6f. nr. 470 din 24 mai 2009+ cu modificrile i com%letrile ulterioare1 &&& ci%es%e mai depar%e )'-3* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& ''3: Cer%ifica%ul de a%es%are fiscal emis de au%ori% ile adminis%ra iei publice locale
(la data 03-!ep-2007 Art" 113# alin" (5) din titlul &$$$# capitolul $ completat de Art" $# punctul 1%" din sectiunea 1 din )

)'*,ertificatul de atestare fiscal se emite de organul fiscal com%etent al autorit'ii administra'iei %u&lice locale+ la solicitarea contri&ua&ilului sau a notarului+ res%ecti) a /m%uternicitului acestuia+ conform delegrii date de ctre contri&ua&il.
(la data 1-- ul-2012 Art" 113# alin" (1) din titlul &$$$# capitolul $ modificat de Art" 1 din Legea 12 /2012 )

)2*,ertificatul de atestare fiscal se eli&ereaz %e &aza datelor cu%rinse /n e)iden'a %e %ltitor a organului fiscal com%etent i cu%rinde crean'ele fiscale e*igi&ile+ e*istente /n sold /n %rima zi a lunii urmtoare de%unerii cererii. )3*,ertificatul de atestare fiscal se emite /n termen de cel mult dou zile lucrtoare de la data solicitrii i %oate fi utilizat de contri&ua&il %e toat %erioada lunii /n care se emite. $e %erioada de utilizare+ certificatul %oate fi %rezentat de contri&ua&il+ /n original sau /n co%ie legalizat+ oricrui solicitant.
(la data 1-- ul-2012 Art" 113# alin" (3) din titlul &$$$# capitolul $ modificat de Art" 1 din Legea 12 /2012 )

)4*$entru /nstrinarea dre%tului de %ro%rietate asu%ra cldirilor+ terenurilor i a mi(loacelor de trans%ort+ contri&ua&ilii tre&uie s %rezinte certificate de atestare fiscal %rin care s se ateste achitarea tuturor o&liga'iilor fiscale de %lat datorate autorit'ii administra'iei %u&lice locale /n a crei raz se afl /nregistrat fiscal &unul ce se /nstrineaz+ %otri)it alin. =2.+ inclusi) sumele re%rezent>nd amenzi e*istente /n e)iden'a organului fiscal. $entru &unul care se /nstrineaz+ im%ozitul datorat este cel recalculat %entru a reflecta %erioada din an /n care im%ozitul se a%lic %ersoanei care /nstrineaz+ %otri)it Codului fiscal. )4*Actele %rin care se /nstrineaz cldiri+ terenuri+ res%ecti) mi(loace de trans%ort+ cu /nclcarea %re)ederilor alin. =4.+ sunt nule de dre%t. )7*$re)ederile alin. =4. i =7. nu sunt a%lica&ile /n cazul %rocedurii de e*ecutare silit+ %rocedurii insol)en'ei i %rocedurilor de lichidare.
(la data 17-!ep-2011 Art" 113 din titlul &$$$# capitolul $ modificat de Art" $# punctul 50" din Ordonanta 29/2011 )

C"#IT$LUL II: (%in!erea crean elor fiscale prin pla%, compensare 1i res%i%uire
"r%& ''4: Dispozi ii pri.ind efec%uarea pl ii
(la data 22-Oct-2010 Art" 114 din titlul &$$$# capitolul $$ a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2 0 /2010 ) (la data 24-*ec-2008 Art" 114 din titlul &$$$# capitolul $$ reglementat de Decizia 3/2008 ) (la data 03-+a,-200% Art" 114 din titlul &$$$# capitolul $$ reglementat de punctul 3" din Decizia 1/200 ) (la data 27-Apr-2005 Art" 114 din titlul &$$$# capitolul $$ a se vedea referinte de aplicare din su'punctul $&"" din Decizia 1/2005 ) (la data 20- ul-2004 Art" 114 din titlul &$$$# capitolul $$ reglementat de partea 4%(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*$l'ile ctre organele fiscale se efectueaz %rin intermediul &ncilor+ trezoreriilor i al altor institu'ii autorizate s deruleze o%era'iuni de %lat.
(la data 01- an-2008 Art" 114# alin" (2) din titlul &$$$# capitolul $$ a'rogat de Art" $$$# alin" (1) din sectiunea 1 din Ordonanta 47/2007 )

)2'*2e&itorii )or efectua %lata im%ozitelor+ ta*elor+ contri&u'iilor i a altor sume datorate &ugetului general consolidat+ %re)zute %rin ordin al %re edintelui Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal+ /ntr-un cont unic+ %rin utilizarea unui ordin de %lat %entru Grezoreria Statului %entru o&liga'iile datorate &ugetului de stat i a unui ordin de %lat %entru Grezoreria Statului %entru celelalte o&liga'ii de %lat. )22*2istri&uirea sumelor din contul unic se face de organul fiscal com%etent+ distinct %e fiecare &uget sau fond+ du% caz+ %ro%or'ional cu o&liga'iile datorate. )23*:n cazul /n care suma %ltit nu aco%er o&liga'iile fiscale datorate unui &uget sau fond+ distri&uirea /n cadrul fiecrui &uget sau fond se face /n urmtoarea ordine0 a*%entru toate im%ozitele i contri&u'iile cu re'inere la surs1 b*%entru toate celelalte o&liga'ii fiscale %rinci%ale1 c*%entru o&liga'iile fiscale accesorii aferente o&liga'iilor %re)zute la lit. a. i &..
(la data 01-Oct-2011 Art" 114# alin" (2(3) din titlul &$$$# capitolul $$ modificat de Art" $# punctul 51" din Ordonanta 29/2011 )

)24*Metodologia de distri&uire a sumelor %ltite /n contul unic i de stingere a o&liga'iilor fiscale se a%ro& %rin ordin al %re edintelui Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal. )24*$lata o&liga'iilor fiscale+ altele dec>t cele %re)zute la alin. =2 1.+ se efectueaz de ctre de&itori+ distinct %e fiecare im%ozit+ contri&u'ie i alte sume datorate &ugetului general consolidat.
(la data 03-!ep-2007 Art" 114# alin" (2) din titlul &$$$# capitolul $$ completat de Art" $# punctul 17" din sectiunea 1 din ) (la data 03-!ep-2007 Art" 114# alin" (2(%) din titlul &$$$# capitolul $$ modificat de Art" $$$ din sectiunea 1 din )

)27*:n situa'ia /n care %lata se efectueaz de ctre o alt %ersoan dec>t de&itorul+ dis%ozi'iile art. 1.442 i 1.444 din Begea nr. 298:200; %ri)ind Codul ci.il+ re%u&licat+ cu modificrile ulterioare+ se a%lic /n mod cores%unztor.
(la data 31-Aug-2012 Art" 114# alin" (2(%) din titlul &$$$# capitolul $$ modificat de Art" $# punctul 4" din Ordonanta 1 /2012 ) (la data 03-+ar-2008 Art" 114# alin" (2(%) din titlul &$$$# capitolul $$ completat de Art" $# punctul 10" din )

)28*$rin e*ce%'ie de la %re)ederile alin. =2 2.+ /n cazul /n care de&itorii &eneficiaz de /nlesniri la %lat %otri)it reglementrilor legale /n )igoare ori se afl su& inciden'a Begii nr. 94:2007 %ri)ind %rocedura insol)en'ei+ cu modificrile i com%letrile ulterioare+ distri&uirea sumelor achitate /n contul unic se efectueaz de ctre

organul fiscal com%etent+ %otri)it ordinii %re)zute la art. 117 alin. =1. sau =8.+ du% caz+ indiferent de ti%ul de crean'.
(la data 24- un-2011 Art" 114# alin" (2(7) din titlul &$$$# capitolul $$ modificat de Art" 1# punctul 1" din Legea 12 /2011 )

)3*:n cazul stingerii %rin %lat a o&liga'iilor fiscale+ momentul %l'ii este0 a*/n cazul %l'ilor /n numerar+ data /nscris /n documentul de %lat eli&erat de organele sau %ersoanele a&ilitate de organul fiscal1 b*/n cazul %l'ilor efectuate %rin mandat %o tal+ data %o tei+ /nscris %e mandatul %o tal1 c*/n cazul %l'ilor efectuate %rin decontare &ancar+ data la care &ncile de&iteaz contul %ltitorului %e &aza instrumentelor de decontare s%ecifice+ astfel cum aceast informa'ie este transmis %rin mesa(ul electronic de %lat de ctre institu'ia &ancar ini'iatoare+ %otri)it reglementrilor s%ecifice /n )igoare+ cu e*ce%'ia situa'iei %re)zute la art. 121+ data %ut>nd fi do)edit %rin e*trasul de cont al contri&ua&ilului1 c'*/n cazul %l'ilor efectuate %rin intermediul cardurilor &ancare+ data la care a fost efectuat tranzac'ia+ astfel cum este confirmat %rin %rocedura de autorizare a acesteia1 %rocedura i categoriile de im%ozite+ ta*e+ contri&u'ii i alte )enituri ale &ugetului general consolidat care %ot fi %ltite %rin intermediul cardurilor &ancare se a%ro& %rin ordin al %re edintelui Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal.
(la data 03-+ar-2008 Art" 114# alin" (3)# litera 0" din titlul &$$$# capitolul $$ completat de Art" $# punctul 11" din Ordonanta urgenta 19/2008 ) (la data 01-Oct-2008 Art" 114# alin" (3)# litera 0(1" din titlul &$$$# capitolul $$ a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 718/2008 )

d*%entru o&liga'iile fiscale care se sting %rin anulare de tim&re fiscale mo&ile+ data /nregistrrii la organul com%etent a documentului sau a actului %entru care s-au de%us i anulat tim&rele datorate %otri)it legii. )4*$entru crean'ele fiscale administrate de Agen'ia Fa'ional de Administrare Fiscal i unit'ile su&ordonate+ organul fiscal+ la cererea de&itorului+ )a efectua /ndre%tarea erorilor din documentele de %lat /ntocmite de acesta i )a considera )ala&il %lata de la momentul efecturii acesteia+ /n suma i din contul de&itorului /nscrise /n documentul de %lat+ cu condi'ia de&itrii contului acestuia i a creditrii unui cont &ugetar.
(la data 22-*ec-2008 Art" 114# alin" (4) din titlul &$$$# capitolul $$ reglementat de punctul 8" din Decizia 2/2008 )

)4*$re)ederile alin. =4. se a%lic /n mod cores%unztor i de ctre celelalte autorit'i %u&lice care+ %otri)it legii+ administreaz crean'e fiscale.
(la data 22-*ec-2008 Art" 114# alin" (5) din titlul &$$$# capitolul $$ reglementat de punctul 8" din Decizia 2/2008 ) (la data 2--*ec-200% Art" 114# alin" (%) din titlul &$$$# capitolul $$ a se vedea referinte de aplicare din !rocedura din 200 ) (la data 22-*ec-2008 Art" 114# alin" (%) din titlul &$$$# capitolul $$ reglementat de punctul 8" din Decizia 2/2008 )

)7*,ererea %oate fi de%us /n termen de 7 ani+ su& sanc'iunea decderii. Germenul /nce%e s curg de la data de 1 ianuarie a anului urmtor celui /n care s-a efectuat %lata.
(la data 24- un-2011 Art" 114# alin" (%) din titlul &$$$# capitolul $$ modificat de Art" 1# punctul 1" din Legea 12 /2011 )

)8*$rocedura de /ndre%tare a erorilor )a fi a%ro&at %rin ordin al ministrului economiei i finan'elor. -. 6&liga'iile fiscale datorate &ugetului general consolidat de ctre contri&ua&ili /n anul 2009 i achitate de ctre ace tia cu indicarea eronat a numrului de e)iden' a %l'ii se sting de ctre organele fiscale com%etente+ %otri)it ordinii de stingere a datoriilor /n )igoare la data %l'ii.
(la data 03-!ep-2007 Art" 114 din titlul &$$$# capitolul $$ a se vedea referinte de aplicare din Art" $& din sectiunea 1 din Ordonanta 47/2007 )

-. $entru contri&ua&ilii care %ltesc integral i la termenele %re)zute de lege o&liga'iile fiscale i care nu au alte o&liga'ii fiscale restante+ %re)ederile art. I pc%& '8 se a%lic %entru %lata o&liga'iilor fiscale /nce%>nd cu cele aferente lunii se%tem&rie 2004.
(la data 01- an-2008 Art" 114 din titlul &$$$# capitolul $$ a se vedea referinte de aplicare din Art" $$$# alin" (1) din sectiunea 1 din Ordonanta 47/2007 )
pre.ederi din par%ea 475' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& ''4 din %i%lul =III, capi%olul II 10<.1. :n documentul de %lat %ltitorul definit conform art. 29 din ,odul de %rocedur fiscal men'ioneaz /n mod o&ligatoriu actul %rin care s-a instituit o&liga'ia de %lat+ numrul i data acestuia+ cuantumul o&liga'iei de %lat+ %recum i organul care l-a /ntocmit. pre.ederi din punc%ul 3& )Decizia ':2007* la da%a 03-0aA-2007 pen%ru "r%& ''4 din %i%lul =III, capi%olul II 8. Art. 48 coro&orat cu art. 110 din 6rdonan'a Eu)ernului nr. ;2:2003 %ri)ind Codul de procedur fiscal+ re%u&licat+ cu modificrile i com%letrile ulterioare :n situa'ia /n care+ ulterior efecturii %l'ii o&liga'iilor fiscale+ la termenul i /n cuantumul sta&ilit de reglementrile legale /n materie+ contri&ua&ilii constat erori /n documentele de %lat+ %ot solicita organului fiscal com%etent corectarea erorilor+ %lata fiind considerat ca efectuat la data de&itrii contului contri&ua&ilului+ cu condi'ia creditrii unui cont &ugetar. Ba cererea (ustificat a contri&ua&ililor i du% analiza fi ei de e)iden' analitic a %ltitorilor+ %recum i a documentelor de %lat a o&liga'iilor &ugetare+ organele fiscale teritoriale+ %e &aza unui referat a%ro&at de conductorul unit'ii fiscale+ )or solicita unit'ilor de trezorerie com%etente efectuarea transferurilor de sume /n conturile &ugetare cores%unztoare+ /n conformitate cu )oin'a de %lat a contri&ua&ilului e*%rimat /n cerere. ,ontri&ua&ilul )a furniza orice alte informa'ii sau documente solicitate de organul fiscal com%etent+ /n legtur cu situa'ia sa fiscal. Earan'iile constituite i de%use de ctre contri&ua&ili la termenul i cuantumul sta&ilit de lege )or fi considerate constituite /n termen chiar dac au fost de%use la o alt unitate de trezorerie a statului+ /n situa'ia /n care contri&ua&ilul )a face do)ada de%unerii acestora+ /n acela i termen+ la unitatea de trezorerie a statului com%etent. pre.ederi din "c%ul )Decizia 3:2009* la da%a 24-Dec-2009 pen%ru "r%& ''4 din %i%lul =III, capi%olul II :n situa'ia /n care contri&ua&ilul+ cu &un-credin'+ efectueaz o %lat mai mare dec>t cuantumul crean'ei fiscale /nscrise eronat /ntr-o declara'ie fiscal care a fost corectat ulterior de ctre contri&ua&il sau au fost sta&ilite de ctre organul fiscal diferen'e datorate /n %lus fa' de crean'a fiscal ini'ial+ /n condi'iile legii+ data stingerii+ /n limita sumei %ltite su%limentar+ este data %l'ii astfel cum aceasta este definit de lege+ dac suma %ltit su%limentar nu a fost stins %>n la data corectrii de ctre contri&ua&il sau %>n la data sta&ilirii de ctre organul fiscal a diferen'ei datorate /n %lus. 1. 2ecizia :.,.,.; nr. 81<52004+ s.c.a. =Stingerea crean'ei la de&itarea contului &ancar.. 1. $lata crean'elor &ugetare se %oate face /n urmtoarele modalit'i0 - /n numerar =la casieria Grezoreriei statului.1 - %rin mandat %o tal =la oficiile %o tale.1 - %rin decontare &ancar =utiliz>nd sau nu 6rdinul de %lat %entru Grezoreria Statului.+ cu ordin de %lat sau utiliz>nd cardul &ancar1 - %rin anularea tim&relor fiscale. 2. $otri)it noului ,od ci)il %lata %oate fi fcut de orice %ersoan+ chiar dac este un ter' /n ra%ort cu acea o&liga'ie =art. 1.442.. Su&rogarea /n dre%turile creditorului are loc /n cazurile i condi'iile limitati) %re)zute de lege. 8.

@rorile din documentele de %lat %ot fi /ndre%tate+ la cererea de&itorului+ /n termen de un an de la data %l'ii+ su& sanc'iunea decderii. 1. 6MF$ nr. 24952007 %entru a%ro&area Formelor metodologice %ri)ind utilizarea i com%letarea ordinului de %lat %entru Grezoreria Statului =6$G.+ %u&licat /n M. 6f. nr. 209 din 10 martie 20071 &&& ci%es%e mai depar%e )'-3* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& ''4: $rdinea s%in!erii da%oriilor


(la data 22-*ec-2008 Art" 115 din titlul &$$$# capitolul $$ reglementat de punctul %" din Decizia 2/2008 ) (la data 20- ul-2004 Art" 115 din titlul &$$$# capitolul $$ reglementat de partea 47(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*2ac un contri&ua&il datoreaz mai multe ti%uri de im%ozite+ ta*e+ contri&u'ii i alte sume re%rezent>nd crean'e fiscale %re)zute la art. 2' alin& )2* li%& a*+ iar suma %ltit nu este suficient %entru a stinge toate datoriile+ atunci se sting datoriile corelati)e acelui ti% de crean' fiscal %rinci%al %e care o sta&ile te contri&ua&ilul sau care este distri&uit+ %otri)it %re)ederilor art. ''4+ de ctre organul fiscal com%etent+ du% caz+ stingerea efectu>ndu-se+ de dre%t+ /n urmtoarea ordine0 a*sumele datorate /n contul ratei din luna curent din graficul de %lat a o&liga'iei fiscale %entru care s-a a%ro&at o e alonare la %lat+ %recum i do&>nda sau ma(orarea de /nt>rziere+ du% caz+ datorat /n luna curent din grafic sau suma am>nat la %lat+ /m%reun cu do&>nda sau ma(orarea de /nt>rziere+ du% caz+ datorat %e %erioada am>nrii+ /n cazul /n care termenul sta&ilit %entru %lata sumelor res%ecti)e se /m%line te /n luna curent+ %recum i o&liga'iile fiscale curente de a cror %lat de%inde men'inerea )ala&ilit'ii /nlesnirii acordate1
(la data 01- ul-2010 Art" 115# alin" (1)# litera A" din titlul &$$$# capitolul $$ modificat de Art" $# punctul 7" din Ordonanta urgenta 39/2010 ) (la data 03-+ar-2008 Art" 115# alin" (1)# litera ." din titlul &$$$# capitolul $$ modificat de Art" $# punctul 12" din ) (la data 24- un-2011 Art" 115# alin" (1)# litera ." din titlul &$$$# capitolul $$ modificat de Art" 1# punctul 1" din )

b*toate o&liga'iile fiscale %rinci%ale+ /n ordinea )echimii+ i a%oi o&liga'iile fiscale accesorii+ /n ordinea )echimii. :n cazul stingerii crean'elor fiscale %rin dare /n %lat+ se a%lic %re)ederile art. 147 alin. =4 1.1
(la data 01-Oct-2011 Art" 115# alin" (1)# litera ." din titlul &$$$# capitolul $$ modificat de Art" $# punctul 52" din Ordonanta 29/2011 )

c*sumele datorate /n contul urmtoarelor rate din graficul de %lat a o&liga'iei fiscale %entru care s-a a%ro&at e alonarea+ %>n la concuren'a cu suma e alonat la %lat sau %>n la concuren'a cu suma achitat+ du% caz+ %recum i suma am>nat la %lat /m%reun cu do&>nda sau ma(orarea de /nt>rziere datorat %e %erioada am>nrii+ du% caz1
(la data 01- ul-2010 Art" 115# alin" (1)# litera 0" din titlul &$$$# capitolul $$ modificat de Art" $# punctul 7" din Ordonanta urgenta 39/2010 )

d*o&liga'iile cu scaden'e )iitoare+ la solicitarea contri&ua&ilului. )2*Iechimea o&liga'iilor fiscale de %lat se sta&ile te astfel0 a*/n func'ie de scaden'+ %entru o&liga'iile fiscale %rinci%ale1 b*/n func'ie de data comunicrii+ %entru diferen'ele de o&liga'ii fiscale %rinci%ale sta&ilite de organele com%etente+ %recum i %entru o&liga'iile fiscale accesorii1 c*/n func'ie de data de%unerii la organul fiscal a declara'iilor fiscale rectificati)e+ %entru diferen'ele de o&liga'ii fiscale %rinci%ale sta&ilite de contri&ua&il. )3*$entru de&itorii care se afl su& inciden'a Begii nr. 94:2007 %ri)ind %rocedura insol)en'ei+ cu modificrile i com%letrile ulterioare+ ordinea de stingere este urmtoarea0 a*o&liga'ii fiscale cu termene de %lat du% data deschiderii %rocedurii insol)en'ei+ /n ordinea )echimii+ cu e*ce%'ia celor %re)zute /n %lanul de reorganizare confirmat1 b*sume datorate /n contul ratelor din %rogramele de %l'i ale o&liga'iilor fiscale+ cu%rinse /n %lanul de reorganizare (udiciar confirmat+ %recum i o&liga'iile accesorii datorate %e %erioada reorganizrii+ dac /n %lan s-au %re)zut calcularea i %lata acestora1 c*o&liga'ii fiscale datorate i neachitate cu termene de %lat anterioare datei la care s-a deschis %rocedura insol)en'ei+ /n ordinea )echimii+ %>n la stingerea integral a acestora+ /n situa'ia contri&ua&ililor afla'i /n stare de faliment1 d*alte o&liga'ii fiscale /n afara celor %re)zute la lit. a.-c..
(la data 25-+a,-200- Art" 115# alin" (3) din titlul &$$$# capitolul $$ modificat de Art" $# punctul 8" din capitolul $ din Ordonanta urgenta 4 /2009 )

)3'*$rin e*ce%'ie de la %re)ederile alin. =1.+ /n cazul contri&ua&ililor care &eneficiaz de a(utor de stat su& form de su&)en'ii de la &ugetul de stat %entru com%letarea )eniturilor %ro%rii+ %otri)it legii+ se sting cu %rioritate o&liga'iile fiscale aferente %erioadei fiscale la care se refer su&)en'ia+ indiferent dac %lata este efectuat din su&)en'ie sau din )eniturile %ro%rii.
(la data 07- un-2012 Art" 115# alin" (3) din titlul &$$$# capitolul $$ completat de Art" &$ din Ordonanta urgenta 24/2012 )

)32*$rin e*ce%'ie de la %re)ederile alin. =1.+ /n cazul o&liga'iilor fiscale de %lat sta&ilite de organele de ins%ec'ie fiscal+ %recum i a amenzilor de orice fel+ se stinge cu %rioritate o&liga'ia fiscal sau amenda %e care o alege contri&ua&ilul.
(la data 01-2ov-2012 Art" 115# alin" (3(1) din titlul &$$$# capitolul $$ completat de Art" $# punctul 5" din Ordonanta 1 /2012 )

)4*6rganul fiscal com%etent )a comunica de&itorului modul /n care a fost efectuat stingerea datoriilor %re)zut la alin. =1.+ cu cel %u'in 7 zile /nainte de urmtorul termen de %lat a o&liga'iilor fiscale.

(la data 25-+a,-200- Art" 115# alin" (4) din titlul &$$$# capitolul $$ modificat de Art" $# punctul 8" din capitolul $ din Ordonanta urgenta 4 /2009 ) (la data 03-!ep-2007 Art" 115 din titlul &$$$# capitolul $$ modificat de Art" $# punctul 18" din sectiunea 1 din ) (la data 25-+a,-200- Art" 115# alin" (5) din titlul &$$$# capitolul $$ a'rogat de Art" $# punctul -" din capitolul $ din Ordonanta urgenta 4 /2009 )
pre.ederi din par%ea 485' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& ''4 din %i%lul =III, capi%olul II 110.1. :n categoria o&liga'iilor fiscale cu termene de %lat /n anul curent+ %re)zute la art. 110 alin. =2. lit. &. din ,odul de %rocedur fiscal+ intr acele o&liga'ii care la data efecturii %l'ii sunt considerate scadente. 1. 6rdinea de stingere a crean'elor fiscale+ %otri)it art. 117 este0 - sumele datorate conform graficului de e alonare =/nlesniri la %lat.+ res%ecti) rata =o&liga'ie i ma(orri de /nt>rziere. i o&liga'iile fiscale curente de care de%inde /nlesnirea la %lat1 - sumele %entru care a /nce%ut e*ecutarea silit =crean'e %rinci%ale+ crean'e accesorii i cheltuieli de e*ecutare silit.1 - o&liga'ii fiscale %rinci%ale sau accesorii+ /n ordinea )echimii1 - sume datorate %entru urmtoarele rate din graficul de %lat a o&liga'iei fiscale1 - o&liga'ii fiscale cu scaden'e )iitoare =la solicitarea contri&ua&ilului.. 2. :n cazul de&itorilor /n insol)en' =/n str>ns legtur cu %re)ederile Begii nr. 8752009.+ ordinea de stingere este urmtoarea C a se )edea i 2ecizia nr. 2520080 - o&liga'ii fiscale cu termene de %lat du% data deschiderii %rocedurii insol)en'ei+ /n ordinea )echimii =o&liga'ii aferente acti)it'ii curente.1 &&& ci%es%e mai depar%e )'-3* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& ''4': Re!uli speciale pri.ind s%in!erea crean elor fiscale prin pla% sau compensare )'*$l'ile efectuate de ctre de&itori nu se distri&uie i nu sting o&liga'iile fiscale /nscrise /n titluri e*ecutorii %entru care e*ecutarea silit este sus%endat /n condi'iile art. 148 alin. =2. lit. a. i d.+ cu e*ce%'ia situa'iei /n care contri&ua&ilul o%teaz %entru stingerea acestora %otri)it art. 117 alin. =8 2.. )2*$re)ederile alin. =1. sunt a%lica&ile i /n cazul stingerii o&liga'iilor fiscale %rin com%ensare.
(la data 28-)e'-2014 Art" 115 din titlul &$$$# capitolul $$ completat de Art" $$$# punctul 11" din Ordonanta urgenta 8/2014 )

"r%& ''7: Compensarea


(la data 01-Oct-2010 Art" 11% din titlul &$$$# capitolul $$ reglementat de Art" $$ din Ordonanta urgenta 88/2010 ) (la data 10- ul-200- Art" 11% din titlul &$$$# capitolul $$ a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1308/2009 ) (la data 05-*ec-2007 Art" 11% din titlul &$$$# capitolul $$ a se vedea referinte de aplicare din punctul 7" din !rocedura din 2007 ) (la data 03-+a,-200% Art" 11% din titlul &$$$# capitolul $$ reglementat de punctul 4" din Decizia 1/200 ) (la data 20- ul-2004 Art" 11% din titlul &$$$# capitolul $$ reglementat de partea 48(1 din Norme Metodologice din 2004 ) (la data 03-!ep-2007 Art" 11%# alin" (5) din titlul &$$$# capitolul $$ modificat de Art" $# punctul 1-" din sectiunea 1 din ) (la data 20-2ov-200% Art" 11%# alin" (%) din titlul &$$$# capitolul $$ a se vedea referinte de aplicare din !rocedura din 200 )

)'*$rin com%ensare se sting crean'ele statului sau unit'ilor administrati)-teritoriale ori su&di)iziunilor acestora re%rezent>nd im%ozite+ ta*e+ contri&u'ii i alte sume datorate &ugetului general consolidat cu crean'ele de&itorului re%rezent>nd sume de ram&ursat+ de restituit sau de %lat de la &uget+ %>n la concuren'a celei mai mici sume+ c>nd am&ele %r'i do&>ndesc reci%roc at>t calitatea de creditor+ c>t i %e cea de de&itor+ cu condi'ia ca res%ecti)ele crean'e s fie administrate de aceea i autoritate %u&lic+ inclusi) unit'ile su&ordonate acesteia.
(la data 28-)e'-2014 Art" 11%# alin" (1) din titlul &$$$# capitolul $$ modificat de Art" $$$# punctul 12" din Ordonanta urgenta 8/2014 )

)2*,rean'ele fiscale ale de&itorului se com%enseaz cu o&liga'ii datorate aceluia i &uget+ urm>nd ca din diferen'a rmas s fie com%ensate o&liga'iile datorate altor &ugete+ /n mod %ro%or'ional+ cu res%ectarea condi'iilor %re)zute la alin. =1.. )3*,rean'ele fiscale rezultate din ra%orturi (uridice )amale se com%enseaz cu crean'ele fiscale ale de&itorului re%rezent>nd sume de restituit de aceea i natur. @)entualele diferen'e rmase se com%enseaz cu alte o&liga'ii fiscale ale de&itorului+ /n ordinea %re)zut la alin. =2.. )4*2ac legea nu %re)ede altfel+ com%ensarea o%ereaz de dre%t la data la care crean'ele e*ist deodat+ fiind deo%otri) certe+ lichide i e*igi&ile. )4*:n sensul %rezentului articol+ crean'ele sunt e*igi&ile0 a*la data scaden'ei+ %otri)it art. 1111 b*la termenul %re)zut de lege %entru de%unerea decontului cu sum negati) de GIA cu o%'iune de ram&ursare+ /n limita sumei a%ro&ate la ram&ursare %rin decizia emis de organul fiscal %otri)it legii1 c*la data de%unerii cererii de restituire+ /n limita sumei a%ro&ate %entru restituire %rin decizia emis de organul fiscal %otri)it legii+ %entru cererile de restituire a accizei sau ta*ei %e )aloarea adugat+ du% caz+ de%use %otri)it Codului fiscal1
(la data 17-!ep-2011 Art" 11%# alin" (5)# litera 0" din titlul &$$$# capitolul $$ modificat de Art" $# punctul 53" din Ordonanta 29/2011 )

d*la data comunicrii deciziei+ %entru o&liga'iile fiscale %rinci%ale+ %recum i %entru o&liga'iile fiscale accesorii sta&ilite de organele com%etente %rin decizie1 e*la data de%unerii la organul fiscal a declara'iilor fiscale rectificati)e+ %entru diferen'ele de o&liga'ii fiscale %rinci%ale sta&ilite de contri&ua&il1 f*la data comunicrii actului de indi)idualizare a sumei+ %entru o&liga'iile de %lat de la &uget1 !*la data %rimirii+ /n condi'iile legii+ de ctre organul fiscal a titlurilor e*ecutorii emise de alte institu'ii+ /n )ederea e*ecutrii silite.
(la data 17-!ep-2011 Art" 11%# alin" (5)# litera 4" din titlul &$$$# capitolul $$ completat de Art" $# punctul 54" din )

@*la data na terii dre%tului la restituire %entru sumele de restituit %otri)it ari. 114+ astfel0

'&la data %l'ii %entru sumele achitate /n %lus fa' de o&liga'iile fiscale datorate1 2&la data %re)zut de lege %entru de%unerea declara'iei anuale de im%ozit %e %rofit+ /n cazul im%ozitului %e %rofit de restituit rezultat din regularizarea anual+ %otri)it legii. 3estituirea se face /n limita sumei rmase du% regularizarea im%ozitului anual cu %l'ile antici%ate neachitate1 3&la data emiterii deciziei de im%unere anual+ /n cazul im%ozitului %e )enit de restituit rezultat din regularizarea anual+ %otri)it legii. 3estituirea se face /n limita sumei rmase du% regularizarea im%ozitului anual cu %l'ile antici%ate neachitate1 4&la data %rocesului-)er&al de distri&uire+ %entru sumele rmase du% efectuarea distri&uirii %re)zute la art. 1401 4&la data %re)zut de lege %entru de%unerea declara'iei fiscale+ /n cazul sumelor de restituit rezultate din regularizarea %re)zut la art. 11421 7&la data de%unerii cererii de restituire+ /n limita sumei a%ro&ate %entru restituire %rin decizia emis de organul fiscal %otri)it legii+ %entru celelalte cazuri de sume de restituit.
(la data 28-)e'-2014 Art" 11%# alin" (5)# litera 5" din titlul &$$$# capitolul $$ modificat de Art" $$$# punctul 12" din Ordonanta urgenta 8/2014 )

)4'*,rean'ele fiscale rezultate din cesiunea notificat %otri)it %re)ederilor art. 80 se sting %rin com%ensare cu o&liga'iile cesionarului la data notificrii cesiunii.
(la data 17-!ep-2011 Art" 11%# alin" (5) din titlul &$$$# capitolul $$ completat de Art" $# punctul 55" din Ordonanta 29/2011 )

)7*,om%ensarea se constat de ctre organul fiscal com%etent+ la cererea de&itorului sau din oficiu. 2is%ozi'iile art. 117 %ri)ind ordinea stingerii datoriilor sunt a%lica&ile /n mod cores%unztor. )8*6rganul fiscal com%etent comunic de&itorului decizia cu %ri)ire la efectuarea com%ensrii+ /n termen de 4 zile de la data efecturii o%era'iunii.
(la data 01-2ov-2010 Art" 11% din titlul &$$$# capitolul $$ modificat de Art" $# punctul 1" din Ordonanta urgenta 88/2010 )
pre.ederi din par%ea 495' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen% ru "r%& ''7 din %i%lul =III, capi%olul II 111.1. ,om%etent /n efectuarea com%ensrii este organul fiscal /n a crui raz teritorial de&itorul / i are domiciliul fiscal. 111.2. ,ererea de com%ensare tre&uie s cu%rind elementele de identificare a solicitantului+ %recum i suma i natura crean'elor fiscale ce fac o&iectul com%ensrii. 111.8. ,ererea de com%ensare )a fi /nso'it de documente care do)edesc dre%tul contri&ua&ilului la ram&ursarea sau restituirea de la &uget a sumelor+ cum sunt0 co%ii legalizate de %e hotr>rile (udectore ti definiti)e i ire)oca&ile sau de %e deciziile de solu'ionare a contesta'iilor+ rmase definiti)e+ ori de %e deciziile de im%unere emise de organele fiscale+ %recum i co%ii de %e orice documente din care s rezulte c suma %ltit nu re%rezint o&liga'ie fiscal. 111.4. ,om%ensarea din oficiu %re)zut de art. 111 alin. =4. din ,odul de %rocedur fiscal %oate fi efectuat de organul fiscal /n tot cursul termenului de %rescri%'ie %re)zut de lege %entru fiecare dintre o&liga'iile su%use com%ensrii+ /nce%>nd cu momentul /n care am&ele o&liga'ii /nde%linesc condi'iile %re)zute de art. 1147 din ,odul ci)il+ res%ecti) din momentul /n care acestea sunt lichide i e*igi&ile. 111.7. 3ezultatul com%ensrii la cerere sau din oficiu )a fi consemnat /ntr-o not de com%ensare care )a fi comunicat contri&ua&ilului. pre.ederi din punc%ul 4& )Decizia ':2007* la da%a 03-0aA-2007 pen%ru "r%& ''7 din %i%lul =III, capi%olul II 4. Art. 112 din 6rdonan'a Eu)ernului nr. ;2:2003 %ri)ind Codul de procedur fiscal+ re%u&licat+ cu modificrile i com%letrile ulterioare Aeneficiarii de /nlesniri la %lat acordate /n condi'iile legii+ care au efectuat com%ensarea %rin decont a GIA-ului de ram&ursat cu GIA de %lat curent+ &eneficiaz de men'inerea )ala&ilit'ii /nlesnirilor la %lat acordate+ dac ratele de %lat din lun sunt achitate la termen i au fost res%ectate condi'iile sta&ilite de lege. ,ontri&ua&ilii care au &eneficiat de /nlesniri la %lata o&liga'iilor &ugetare restante i care+ %e %arcursul derulrii acestora+ do&>ndesc at>t calitatea de de&itor+ c>t i cea de creditor conform %re)ederilor art. 112 din 6rdonan'a Eu)ernului nr. ;2:2003 %ri)ind ,odul de %rocedur fiscal+ re%u&licat+ cu modificrile i com%letrile ulterioare+ &eneficiaz de men'inerea )ala&ilit'ii /nlesnirilor la %lat+ %entru sumele com%ensate din oficiu de organul fiscal+ i /n situa'ia /n care data efecturii com%ensrii din oficiu este ulterioar termenelor de %lat a ratelor din e alonare sau scaden'elor o&liga'iilor &ugetare curente+ du% caz+ cu condi'ia ca sumele %ltite /n %lus de ctre contri&ua&ili s fie anterioare termenelor de %lat lunare a ratelor sau a o&liga'iilor &ugetare curente din lun i s sting /n /ntregime aceste o&liga'ii &ugetare. pre.ederi din "r%& II )$rdonan%a ur!en%a 99:20'0* la da%a 0'-$c%-20'0 pen%ru "r%& ''7 din %i%lul =III, capi%olul II Art. DD =1. $re)ederile art. D %ct. 1 i 8 se a%lic crean'elor care /nde%linesc condi'iile de e*igi&ilitate %re)zute la art. 119 alin. =4. du% data de 1 noiem&rie 2010. =2. $re)ederile art. D %ct. 1 i 8 se a%lic crean'elor care la data de 1 noiem&rie 2010 nu au fost stinse+ dac sunt /nde%linite urmtoarele condi'ii0 a. o crean' /nde%line te condi'iile de e*igi&ilitate %re)zute la art. 119 alin. =4. la data de 1 noiem&rie 2010+ iar a doua crean' /nde%line te condi'iile de e*igi&ilitate %re)zute la art. 119 alin. =4. du% data de 1 noiem&rie 2010. :n acest caz com%ensarea o%ereaz cu data la care a doua crean' /nde%line te condi'iile de e*igi&ilitate1 &. am&ele crean'e /nde%linesc condi'iile de e*igi&ilitate %re)zute la art. 119 alin. =4. la data de 1 noiem&rie 2010. :n acest caz com%ensarea o%ereaz cu data de 1 noiem&rie 2010. =8. @*ecutarea silit se sus%end de dre%t i /n cazul /n care la data intrrii /n )igoare a %rezentei ordonan'e de urgen' e*ist o cerere de restituire5ram&ursare /n curs de solu'ionare+ iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare dec>t crean'a fiscal datorat de de&itor. :n acest caz e*ecutarea silit se sus%end la data intrrii /n )igoare a %rezentei ordonan'e de urgen'. 1. 2ecizia ,.,.3. nr. 71852008+ %u&licat /n M. 6f. nr. 448 din 29 iunie 20081 2. 2ecizia ,.,.3. nr. 24852010 %u&licat /n M. 6f nr. 884 din 20507520101 8. 2ecizia ,.S.;. nr. 10<852000+ s.c.a. =com%ensarea o%ereaz de dre%t.1 4. 2ecizia :.,.,.;. nr. 11<5200<+ s.c.a.f. =efectele erorilor conta&ile care conduc la ma(orarea im%ozitelor.. 1. :n %ractic+ com%ensarea din oficiu este realizat cu ocazia ins%ec'iei fiscale+ /ns data la care se %oate face com%ensarea nu este considerat /ntotdeauna data la care a%are crean'a contri&ua&ilului asu%ra statului =de multe ori este luat /n considerare data la care organul de ins%ec'ie constat acest lucru.. 2e aceea se recomand solicitarea com%ensrii imediat ce se constat e*isten'a unui dre%t de crean' asu%ra statului. 2. ,onform art. DD alin. =7. al 6.E. nr. 2<520110 J=7. $entru cererile de restituire /n curs de solu'ionare la data intrrii /n )igoare a %rezentei ordonan'e+ momentul e*igi&ilit'ii se determin %otri)it legii /n )igoare la data de%unerii cereriiK. &&& ci%es%e mai depar%e )'-2* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& ''8: Res%i%uiri de sume


(la data 10- ul-200- Art" 117 din titlul &$$$# capitolul $$ a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1308/2009 ) (la data 24-2ov-2008 Art" 117 din titlul &$$$# capitolul $$ a se vedea referinte de aplicare din !rocedura din 2008 ) (la data 05-*ec-2007 Art" 117 din titlul &$$$# capitolul $$ a se vedea referinte de aplicare din punctul 7" din !rocedura din 2007 ) (la data 05- an-2005 Art" 117 din titlul &$$$# capitolul $$ a se vedea referinte de aplicare din !rocedura din 2004 )

)'*Se restituie+ la cerere+ de&itorului urmtoarele sume0 a*cele %ltite fr e*isten'a unui titlu de crean'1 b*cele %ltite /n %lus fa' de o&liga'ia fiscal1 c*cele %ltite ca urmare a unei erori de calcul1 d*cele %ltite ca urmare a a%licrii eronate a %re)ederilor legale1 e*cele de ram&ursat de la &ugetul de stat1 f*cele sta&ilite %rin hotr>ri ale organelor (udiciare sau ale altor organe com%etente %otri)it legii1 !*cele rmase du% efectuarea distri&uirii %re)zute la art. 1401

@*cele rezultate din )alorificarea &unurilor sechestrate sau din re'inerile %rin %o%rire+ du% caz+ /n temeiul hotr>rii (udectore ti %rin care se dis%une desfiin'area e*ecutrii silite. )2*$rin e*ce%'ie de la %re)ederile alin. =1.+ sumele de restituit re%rezent>nd diferen'e de im%ozite rezultate din regularizarea anual a im%ozitului %e )enit datorat de %ersoanele fizice se restituie din oficiu de organele fiscale com%etente+ /n termen de cel mult 90 de zile de la data comunicrii deciziei de im%unere. )2'*$rin e*ce%'ie de la %re)ederile alin. =1.+ sumele /ncasate %rin %o%rire+ /n %lus fa' de crean'ele fiscale %entru care s-a /nfiin'at %o%rirea+ se restituie din oficiu de organul fiscal /n termen de cel mult 7 zile lucrtoare de la data /ncasrii.
(la data 02-)e'-2012 Art" 117# alin" (2) din titlul &$$$# capitolul $$ completat de Art" $# punctul 1%" din Ordonanta 2/2012 )

)3*2iferen'ele de im%ozit %e )enit de restituit mai mici de 7 lei )or rm>ne /n e)iden'a fiscal s%re a fi com%ensate cu datorii )iitoare+ urm>nd a se restitui atunci c>nd suma cumulat a acestora de% e te limita men'ionat. )4*$rin e*ce%'ie de la alin. =8.+ diferen'ele mai mici de 7 lei se )or %utea restitui /n numerar numai la solicitarea contri&ua&ilului. )4*:n cazul restituirii sumelor /n )alut confiscate+ aceasta se realizeaz conform legii+ /n lei la cursul de referin' al %ie'ei )alutare %entru euro+ comunicat de Aanca Fa'ional a 3om>niei+ de la data rm>nerii definiti)e i ire)oca&ile a hotr>rii (udectore ti %rin care se dis%une restituirea.
(la data 03-+a,-200% Art" 117# alin" (%) din titlul &$$$# capitolul $$ reglementat de punctul 1" din Decizia 1/200 )

)7*2ac de&itorul /nregistreaz o&liga'ii fiscale restante+ sumele %re)zute la alin. =1.+ =2. i =2 1. se )or restitui numai du% efectuarea com%ensrii %otri)it %rezentului cod.
(la data 02-)e'-2012 Art" 117# alin" (%) din titlul &$$$# capitolul $$ modificat de Art" $# punctul 17" din Ordonanta 2/2012 )

)8*:n cazul /n care suma de ram&ursat sau de restituit este mai mic dec>t o&liga'iile fiscale restante ale de&itorului+ se )a efectua com%ensarea %>n la concuren'a sumei de ram&ursat sau de restituit. )9*:n cazul /n care suma de ram&ursat sau de restituit este mai mare dec>t suma re%rezent>nd o&liga'ii fiscale restante ale de&itorului+ se )a efectua com%ensarea %>n la concuren'a o&liga'iilor fiscale restante+ diferen'a rezultat restituindu-se de&itorului. );*$rocedura de restituire i de ram&ursare a sumelor de la &uget+ inclusi) modalitatea de acordare a do&>nzilor %re)zute la art. 124+ se a%ro& %rin ordin al ministrului economiei i finan'elor.
(la data 07(la data 11(la data 28(la data 28un-200% Art" 117# alin" (-) din titlul &$$$# capitolul $$ a se vedea referinte de aplicare din "n#tructiuni din 200 ) ul-2007 Art" 117# alin" (-) din titlul &$$$# capitolul $$ a se vedea referinte de aplicare din !rocedura din 2007 ) an-2014 Art" 117# alin" (-) din titlul &$$$# capitolul $$ a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 1918/2013 ) an-2014 Art" 117# alin" (-) din titlul &$$$# capitolul $$ a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 5/2014 )

1. 2ecizia ,.,.3. nr. 4<252007 referitoare la e*ce%'ia de neconstitu'ionalitate a %re)ederilor 6rdonan'ei Eu)ernului nr. 452001 %ri)ind im%ozitul %e )enit+ %recum i ale art. 118 i 120 din 6rdonan'a Eu)ernului nr. <252008 %ri)ind ,odul de %rocedur fiscal+ %u&licat /n M. 6f. nr. <22 din 14 octom&rie 20071 2. 2ecizia ,.,.3. nr. 47452004 referitoare la e*ce%'ia de neconstitu'ionalitate a dis%ozi'iilor art. 118 alin. =1. lit. f. din 6rdonan'a Eu)ernului nr. <252008 %ri)ind ,odul de %rocedur fiscal+ %u&licat /n M. 6f. nr. 891 din 28 mai 20041 8. 2ecizia :naltei ,ur'i de ,asa'ie i ;usti'ie nr. 424752004+ sec'ia contencios-administrati) =Dm%ozit %e %rofit i ma(orri de /nt>rziere. $lat nedatorat. 3estituirea la )aloarea actualizat %rin a%licarea indicelui de infla'ie. $rinci%iul echit'ii.. 4. 2ecizia :,,;+ s.c.a.f. nr. 491252010 =3efuzul emiterii actului administrati) fiscal %entru %lata do&>nzilor de /nt>rziere. Admisi&ilitatea actiunii /n instanta de contencios administrati).. &&& ci%es%e mai depar%e )'-4* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& ''8': #re.ederi speciale pri.ind rambursarea %a3ei pe .aloarea adu!a%


(la data 28-)e'-2014 Art" 117(1 din titlul &$$$# capitolul $$ a se vedea referinte de aplicare din Art" 11&$$$# litera A" din Ordonanta urgenta 8/2014 )

)'*Ga*a %e )aloarea adugat solicitat la ram&ursare %rin deconturile cu sum negati) de ta* %e )aloare adugat cu o%'iune de ram&ursare se ram&urseaz de organul fiscal %otri)it %rocedurii i condi'iilor a%ro&ate %rin ordin al ministrului finan'elor %u&lice. )2*6rganul fiscal decide /n condi'iile %re)zute /n ordin dac efectueaz ins%ec'ia fiscal anterior sau ulterior a%ro&rii ram&ursrii+ /n &aza unei analize de risc. )3*$rin e*ce%'ie de la %re)ederile alin. =2.+ /n cazul decontului cu sum negati) de ta* %e )aloarea adugat cu o%'iune de ram&ursare %entru care suma solicitat la ram&ursare este de %>n la 47.000 lei+ organul fiscal ram&urseaz ta*a cu efectuarea+ ulterior+ a ins%ec'iei fiscale. )4*2is%ozi'iile alin. =8. nu se a%lic0 a*/n cazul /n care contri&ua&ilul are /nscrise /n cazierul fiscal fa%te care sunt sanc'ionate ca infrac'iuni1 b*/n cazul /n care organul fiscal+ %e &aza informa'iilor de'inute+ constat c e*ist riscul unei ram&ursri necu)enite. )4*6ri de c>te ori+ /n condi'iile %rezentului articol+ ram&ursarea se a%ro& cu ins%ec'ie fiscal ulterioar+ ins%ec'ia fiscal se decide /n &aza unei analize de risc %otri)it art. 100. "r%& ''82: #re.ederi speciale pri.ind res%i%uirea crean elor fiscale colec%a%e prin re inere la surs )'*:n situa'ia /n care %ltitorul a re'inut la surs un im%ozit %e )enit /n cuantum mai mare dec>t cel legal datorat+ restituirea acestuia se efectueaz de ctre %ltitor+ la cererea contri&ua&ilului de%us /n termenul de %rescri%'ie a dre%tului de a cere restituirea %re)zut la art. 187. )2*Sumele restituite de ctre %ltitor se regularizeaz de ctre acesta cu o&liga'iile fiscale de acela i ti% datorate /n %erioada fiscal /n care s-a efectuat restituirea. $entru diferen'ele de restituit sunt a%lica&ile %re)ederile art. 119 sau 114+ du% caz.

)3*:n cazul contri&ua&ililor nereziden'i care de%un certificatul de reziden' fiscal ulterior re'inerii la surs a im%ozitului de ctre %ltitorul de )enit+ restituirea i regularizarea %otri)it %rezentului articol se efectueaz chiar dac %entru %erioada fiscal /n care crean'a fiscal restituit a fost datorat s-a ridicat rezer)a )erificrii ulterioare ca urmare a efecturii ins%ec'iei fiscale. )4*$entru im%ozitul %e )enit care se regularizeaz %otri)it %rezentului articol+ %ltitorul nu de%une declara'ie rectificati). )4*:n situa'ia /n care %ltitorul nu mai e*ist+ restituirea im%ozitului %e )enit re'inut la surs /n cuantum mai mare dec>t cel legal datorat se efectueaz de ctre organul fiscal com%etent+ /n &aza cererii de restituire de%use de contri&ua&il. $rin organ fiscal com%etent se /n'elege organul fiscal com%etent %entru administrarea crean'elor fiscale ale contri&ua&ilului solicitant. )7*$ltitorul are o&liga'ia de a corecta+ dac este cazul+ declara'iile informati)e cores%unztoare regularizrii efectuate.
(la data 28-)e'-2014 Art" 117 din titlul &$$$# capitolul $$ completat de Art" $$$# punctul 13" din Ordonanta urgenta 8/2014 )

"r%& ''9: $bli!a ia bncilor supuse re!imului de supra.e!@ere special sau de adminis%rare special Ancile su%use regimului de su%ra)eghere s%ecial sau de administrare s%ecial i care efectueaz %l'ile dis%use /n limita /ncasrilor )or deconta zilnic+ cu %rioritate+ sumele re%rezent>nd o&liga'ii fiscale cu%rinse /n ordinele de %lat emise de de&itori i5sau crean'e fiscale /nscrise /n adresa de /nfiin'are a %o%ririi transmis de organele fiscale.

C"#IT$LUL III: DobCnzi, penali% i de 2n%Crziere sau ma>orri de 2n%Crziere


2010 titlul &$$$# capitolul $$$ modificat de Art" $# punctul 8" din Ordonanta urgenta 39/2010 ) (la data 20- ul-2004 titlul &$$$# capitolul $$$ reglementat de partea 53(1 din Norme Metodologice din 2004 ) (la data 24-*ec-2008 Art" 11- din titlul &$$$# capitolul $$$ reglementat de Decizia 3/2008 ) (la data 30-*ec-2004 Art" 11-# alin" (1) din titlul &$$$# capitolul $$$ reglementat de punctul 1" din Decizia 9/2004 )

(la data 01- ul-

"r%& '';: Dispozi ii !enerale pri.ind dobCnzi 1i penali% i de 2n%Crziere


(la data 23- ul-2013 Art" 11- din titlul &$$$# capitolul $$$ a se vedea referinte de aplicare din ane/a 1 din Ordinul 9 /2013 )

)'*$entru neachitarea la termenul de scaden' de ctre de&itor a o&liga'iilor de %lat+ se datoreaz du% acest termen do&>nzi i %enalit'i de /nt>rziere.
pre.ederi din punc%ul '& )Decizia ;:2004* la da%a 30-Dec-2004 pen%ru "r%& '';, alin& )'* din %i%lul =III, capi%olul III 1. Art. 114 alin. =1. coro&orat cu art. 44 din 6rdonan'a Eu)ernului nr. ;2:2003 %ri)ind Codul de procedur fiscal+ re%u&licat+ art. 12 din 6rdonan'a Eu)ernului nr. 7':2002 %ri)ind colectarea crean'elor &ugetare+ re%u&licat $entru contri&ua&ilii %ersoane (uridice la care sediile secundare au efectuat %l'i ctre &ugetul general consolidat+ re%rezent>nd im%ozite+ ta*e+ contri&u'ii i alte )enituri ale &ugetului general consolidat+ folosind codul de identificare fiscal al %ersoanei (uridice+ dar au de%us declara'ii %ri)ind o&liga'iile de %lat la &ugetul general consolidat folosind codul de identificare fiscal %ro%riu sau indic>nd un cont &ugetar necores%unztor+ %lata o&liga'iilor fiscale se consider ca fiind efectuat /n termen de ctre %ersoana (uridic+ fr calcul de o&liga'ii fiscale accesorii du% data efecturii %l'ii de ctre sediile secundare. 3eglarea e)iden'ei analitice %e %ltitori se face %e &aza cererii de%use de contri&ua&ilul %ersoan (uridic.

)2*Fu se datoreaz do&>nzi i %enalit'i de /nt>rziere %entru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel+ o&liga'ii fiscale accesorii sta&ilite %otri)it legii+ cheltuieli de e*ecutare silit+ cheltuieli (udiciare+ sumele confiscate+ %recum i sumele re%rezent>nd echi)alentul /n lei al &unurilor i sumelor confiscate care nu sunt gsite la locul fa%tei. )3*2o&>nzile i %enalit'ile de /nt>rziere se fac )enit la &ugetul cruia /i a%ar'ine crean'a %rinci%al. )4*2o&>nzile i %enalit'ile de /nt>rziere se sta&ilesc %rin decizii /ntocmite /n condi'iile a%ro&ate %rin ordin al %re edintelui Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal+ cu e*ce%'ia situa'iei %re)zute la art. 142 alin. =9..
(la data 01- ul-2010 Art" 11- din titlul &$$$# capitolul $$$ modificat de Art" $# punctul -" din Ordonanta urgenta 39/2010 )
pre.ederi din "c%ul )Decizia 3:2009* la da%a 24-Dec-2009 pen%ru "r%& ''; din %i%lul =III, capi%olul III :n situa'ia /n care contri&ua&ilul+ cu &un-credin'+ efectueaz o %lat mai mare dec>t cuantumul crean'ei fiscale /nscrise eronat /ntr-o declara'ie fiscal care a fost corectat ulterior de ctre contri&ua&il sau au fost sta&ilite de ctre organul fiscal diferen'e datorate /n %lus fa' de crean'a fiscal ini'ial+ /n condi'iile legii+ data stingerii+ /n limita sumei %ltite su%limentar+ este data %l'ii astfel cum aceasta este definit de lege+ dac suma %ltit su%limentar nu a fost stins %>n la data corectrii de ctre contri&ua&il sau %>n la data sta&ilirii de ctre organul fiscal a diferen'ei datorate /n %lus. 1. 2ecizia ,.,.3. nr. 21452004+ %u&licat /n M. 6f nr. 742 din 14 iunie 20041 2. 2ecizia ,.,.3. nr. <1452009+ %u&licat /n M. 6f. nr. 44 din 81 ianuarie 20041 8. 2ecizia ,.,.3. nr. 71852008+ %u&licat /n M. 6f. nr. 448 din 29 iunie 20081 4. 2ecizia ,.,.3. nr. 24852010+ %u&licat /n M. 6f. nr. 884 din 20 mai 20101 7. 2ecizia ,.,.3. nr. 88<52010+ %u&licat /n M. 6f. nr. 749 din 18 august 2010. 1. 2o&>nzile+ %enalit'ile de /nt>rziere i ma(orrile de /nt>rziere se sta&ilesc %rin decizii referitoare la o&liga'iile fiscale accesorii+ cu e*ce%'ia cazului e*ecutrii silite a o&liga'iilor fiscale %entru care titlul e*ecutoriu nu con'ine calculul do&>nzilor i %enalit'ilor de /nt>rziere sau a ma(orrilor de /nt>rziere =/n aceast situa'ie+ accesoriile se calculeaz i se consemneaz /ntr-un %roces-)er&al care constituie titlu e*ecutoriu.. 1. 6MF$ nr. 1<2952004 %entru a%ro&area 2eciziei ,omisiei fiscale centrale nr. <52004 %ri)ind a%licarea unitar a unor %re)ederi referitoare la ,odul de %rocedur fiscal+ %u&licat /n M. 6f. nr. 1248 din 80 decem&rie 20041 &&& ci%es%e mai depar%e )'-'* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

(la data 24-*ec-2008 Art" 120 din titlul &$$$# capitolul $$$ reglementat de Decizia 3/2008 ) (la data 20- ul-2004 Art" 120 din titlul &$$$# capitolul $$$ reglementat de partea 4-(1 din Norme Metodologice din 2004 )

"r%& '20: DobCnzi )'*2o&>nzile re%rezint echi)alentul %re(udiciului creat titularului crean'ei fiscale ca urmare a neachitrii de ctre de&itor a o&liga'iilor de %lat la scaden' i se calculeaz %entru fiecare zi de /nt>rziere+ /nce%>nd cu ziua imediat urmtoare termenului de scaden' i %>n la data stingerii sumei datorate inclusi).
(la data 03- un-2013 Art" 120# alin" (1) din titlul &$$$# capitolul $$$ modificat de Art" $# punctul 1" din Ordonanta urgenta 50/2013 )

)2*$entru diferen'ele su%limentare de crean'e fiscale rezultate din corectarea declara'iilor sau modificarea unei decizii de im%unere+ do&>nzile se datoreaz /nce%>nd cu ziua imediat urmtoare scaden'ei crean'ei fiscale %entru care s-a sta&ilit diferen'a i %>n la data stingerii acesteia inclusi).

)3*:n situa'ia /n care diferen'ele rezultate din corectarea declara'iilor sau modificarea unei decizii de im%unere sunt negati)e /n ra%ort cu sumele sta&ilite ini'ial+ se datoreaz do&>nzi %entru suma datorat du% corectare ori modificare+ /nce%>nd cu ziua imediat urmtoare scaden'ei i %>n la data stingerii acesteia inclusi). )4*$rin e*ce%'ie de la %re)ederile alin. =1.+ se datoreaz do&>nzi du% cum urmeaz0 a*%entru im%ozitele+ ta*ele i contri&u'iile stinse %rin e*ecutare silit+ %>n la data /ntocmirii %rocesului)er&al de distri&uire inclusi). :n cazul %l'ii %re'ului /n rate+ do&>nzile se calculeaz %>n la data /ntocmirii %rocesului-)er&al de distri&uire a a)ansului. $entru suma rmas de %lat+ do&>nzile sunt datorate de ctre cum%rtor1 b*%entru im%ozitele+ ta*ele+ contri&u'iile i alte sume datorate &ugetului general consolidat de ctre de&itorul declarat insol)a&il care nu are )enituri i &unuri urmri&ile+ %>n la data trecerii /n e)iden'a se%arat+ %otri)it %re)ederilor art. 149. )4*Modul de calcul al do&>nzilor aferente sumelor re%rezent>nd e)entuale diferen'e /ntre im%ozitul %e %rofit %ltit la data de 27 ianuarie a anului urmtor celui de im%unere i im%ozitul %e %rofit datorat conform declara'iei de im%unere /ntocmite %e &aza situa'iei financiare anuale )a fi reglementat %rin norme metodologice a%ro&ate %rin ordin al %re edintelui Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal. )7*$entru o&liga'iile fiscale neachitate la termenul de %lat+ re%rezent>nd im%ozitul %e )enit+ se datoreaz do&>nzi du% cum urmeaz0 a*%entru anul fiscal de im%unere+ do&>nzile %entru %l'ile antici%ate sta&ilite de organul fiscal %rin decizii de %l'i antici%ate se calculeaz %>n la data %l'ii de&itului sau+ du% caz+ %>n la data de 81 decem&rie1 b*do&>nzile %entru sumele neachitate /n anul de im%unere+ %otri)it lit. a.+ se calculeaz /nce%>nd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor %>n la data stingerii acestora inclusi)1 c*/n cazul /n care im%ozitul %e )enit sta&ilit %rin decizia de im%unere anual este mai mic dec>t cel sta&ilit %rin deciziile de %l'i antici%ate+ do&>nzile se recalculeaz+ /nce%>nd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor celui de im%unere+ la soldul neachitat /n ra%ort cu im%ozitul anual sta&ilit %rin decizia de im%unere anual+ urm>nd a se face regularizarea do&>nzilor /n mod cores%unztor.
(la data 01- ul-2010 Art" 120 din titlul &$$$# capitolul $$$ modificat de Art" $# punctul 10" din ) (la data 10-Apr-2011 Art" 120# alin" (7) din titlul &$$$# capitolul $$$ modificat de Actul din )

)8*Fi)elul

do&>nzii

este

de

0+08H

%entru

fiecare

zi

de

/nt>rziere.

(la data 01-+ar-2014 Art" 120# alin" (7) din titlul &$$$# capitolul $$$ modificat de Art" $$$# punctul 14" din Ordonanta urgenta 8/2014 )
pre.ederi din par%ea 4;5' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& '20 din %i%lul =III, capi%olul III 117.1. :n e*em%lul urmtor se %rezint modul de calcul al do&>nzilor datorate %entru ne%lata /n termen a im%ozitului %e )enitul glo&al. @*em%lu0 Se consider c un contri&ua&il are de achitat /n cursul anului 2004+ conform deciziei de %l'i antici%ate+ urmtoarele sume0

Germenul de %lat 17 martie 2004 17 iunie 2004 17 se%tem&rie 2004 17 decem&rie 2004

Suma datorat =lei. 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000

,ontri&ua&ilul achit de&itul /n data de 27 ianuarie 2007. A)em urmtoarele cazuri0 a. $entru situa'ia /n care im%ozitul sta&ilit %rin decizia de im%unere anual este egal cu cel sta&ilit %rin decizia de %l'i antici%ate+ res%ecti) de 9.000.000 lei+ contri&ua&ilul datoreaz cu titlu de do&>nzi urmtoarele0

d1 X 1.700.000 lei * 2<1 zile * 0+09 H X d2 X 1.700.000 lei * 1<< zile * 0+09 H X d8 X 1.700.000 lei * 104 zile * 0+09 H X d4 X 1.700.000 lei * 19 zile * 0+09 H X G6GAB0 Sold X 9.000.000 lei * 27 zile * 0+09 H X G6GAB E@F@3AB0

291.<00 lei 14<.100 lei <9.800 lei 14.400 lei 770.400 lei <0.000 lei 940.400 lei

%entru anul 2004

%entru anul 2007

&. $entru situa'ia /n care im%ozitul sta&ilit %rin decizia de im%unere anual este mai mic dec>t cel sta&ilit %rin decizia de %l'i antici%ate+ fiind /n sum de 4.000.000 lei+ contri&ua&ilul datoreaz cu titlu de do&>nzi urmtoarele0

d1 X 1.700.000 lei * 2<1 zile * 0+09 H X d2 X 1.700.000 lei * 1<< zile * 0+09 H X d8 X 1.700.000 lei * 104 zile * 0+09 H X d4 X 1.700.000 lei * 19 zile * 0+09 H X G6GAB0 Sold X 4.000.000 lei * 27 zile * 0+09 H X G6GAB E@F@3AB0

291.<00 lei 14<.100 lei <9.800 lei 14.400 lei 770.400 lei 90.000 lei 910.400 lei

%entru anul 2004

%entru anul 2007

pre.ederi din "c%ul )Decizia 3:2009* la da%a 24-Dec-2009 pen%ru "r%& '20 din %i%lul =III, capi%olul III :n situa'ia /n care contri&ua&ilul+ cu &un-credin'+ efectueaz o %lat mai mare dec>t cuantumul crean'ei fiscale /nscrise eronat /ntr-o declara'ie fiscal care a fost corectat ulterior de ctre contri&ua&il

sau au fost sta&ilite de ctre organul fiscal diferen'e datorate /n %lus fa' de crean'a fiscal ini'ial+ /n condi'iile legii+ data stingerii+ /n limita sumei %ltite su%limentar+ este data %l'ii astfel cum aceasta este definit de lege+ dac suma %ltit su%limentar nu a fost stins %>n la data corectrii de ctre contri&ua&il sau %>n la data sta&ilirii de ctre organul fiscal a diferen'ei datorate /n %lus. 1. 2ecizia ,.,.3. nr. 21452004+ %u&licat /n M. 6f. nr. 742 din 14 iunie 20041 2. 2ecizia ,.,.3. nr. <1452009+ %u&licat /n M. 6f. nr. 44 din 81 ianuarie 20041 8. 2ecizia ,.,.3. nr. 88952010+ %u&licat /n M. 6f. nr. 741 din 8 august 20101 4. 2ecizia ,.,.3. nr. 88<52010+ %u&licat /n M. 6f. nr. 749 din 18 august 20101 7. 2ecizia ,ur'ii Su%reme de ;usti'ie nr. 287852000 =,alculul trimestrial al im%ozitului.. 1. :n %erioada 01.01.2008-81.12.2007+ %lata cu /nt>rziere a crean'elor fiscale a fost sanc'ionat %rin do&>nzi i %enalit'i de /nt>rziere+ du% cum urmeaz0 $erioada 2o&>nda =%e zi. $enalitate =lunar. Act normati) &&& ci%es%e mai depar%e )'-'* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

(la data 01- ul-2010 Art" 120 din titlul &$$$# capitolul $$$ completat de Art" $# punctul 11" din )

"r%& '20': #enali% i de 2n%Crziere )'*$enalit'ile de /nt>rziere re%rezint sanc'iunea %entru ne/nde%linirea o&liga'iilor de %lat la scaden' i se calculeaz %entru fiecare zi de /nt>rziere+ /nce%>nd cu ziua imediat urmtoare termenului de scaden' i %>n la data stingerii sumei datorate inclusi). 2is%ozi'iile art. 120 alin. =2. -=9. sunt a%lica&ile /n mod cores%unztor. )2*Fi)elul %enalit'ii de /nt>rziere este de 0+02H %entru fiecare zi de /nt>rziere. )3*$enalitatea de /nt>rziere nu /nltur o&liga'ia de %lat a do&>nzilor.
(la data 01- ul-2013 Art" 120(1 din titlul &$$$# capitolul $$$ modificat de Art" $# punctul 2" din Ordonanta urgenta 50/2013 )

"r%& '2': DobCnzi 1i penali% i de 2n%Crziere 2n cazul pl ilor efec%ua%e prin decon%are bancar )'*Fedecontarea de ctre unit'ile &ancare a sumelor cu)enite &ugetului general consolidat /n termen de 8 zile lucrtoare de la data de&itrii contului %ltitorului nu /l e*onereaz %e %ltitor de o&liga'ia de %lat a sumelor res%ecti)e i atrage %entru acesta do&>nzi i %enalit'i de /nt>rziere la ni)elul celor %re)zute la art. 120 i 1201+ du% termenul de 8 zile. )2*$entru recu%erarea sumelor datorate &ugetului i nedecontate de unit'ile &ancare+ %recum i a do&>nzilor i %enalit'ilor de /nt>rziere %re)zute la alin. =1.+ %ltitorul se %oate /ndre%ta /m%otri)a unit'ii &ancare res%ecti)e.
(la data 01- ul-2010 Art" 121 din titlul &$$$# capitolul $$$ modificat de Art" $# punctul 12" din Ordonanta urgenta 39/2010 )
1. 2ecizia ,.S.;. nr. 841252008+ s.c.a. =de&itarea contului %ltitorului+ dar necreditarea contului &ugetar. ,onsecin'e.1 2. 2ecizia :.,.,.;. nr. 81<52004+ s.c.a. =de&itarea contului %ltitorului fr creditarea contului &ugetar. ,onsecin'e.1 8. 2ecizia :.,.,.; nr. 140952007+ s.c.a.f. =necreditarea contului &ugetar cores%unztor. ,onsecin'e.. 1. Feres%ectarea o&liga'iilor %ri)ind decontarea ce re)in &ncilor este considerat contra)en'ie %otri)it dis%ozi'iilor art. 21< ,od %rocedur fiscal+ sanc'ionat cu amend /ntre 700-1.000 lei %entru %ersoane fizice i amend /ntre 1.000-7.000 lei %entru %ersoane (uridice. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

(la data 03-!ep-2007 Art" 122 din titlul &$$$# capitolul $$$ modificat de Art" $# punctul 20" din sectiunea 1 din ) (la data 27-!ep-2004 Art" 122 din titlul &$$$# capitolul $$$ reglementat de punctul 5" din Decizia 5/2004 ) (la data 20- ul-2004 Art" 122 din titlul &$$$# capitolul $$$ reglementat de partea 50(1 din Norme Metodologice din 2004 )

"r%& '22: DobCnzi 1i penali% i de 2n%Crziere 2n cazul compensrii


(la data 01-Oct-2010 Art" 122 din titlul &$$$# capitolul $$$ reglementat de Art" $$ din Ordonanta urgenta 88/2010 ) (la data 01- ul-2010 Art" 122 din titlul &$$$# capitolul $$$ modificat de Art" $# punctul 13" din )

:n cazul crean'elor fiscale stinse %rin com%ensare+ do&>nzile i %enalit'ile de /nt>rziere sau ma(orrile de /nt>rziere+ du% caz+ se calculeaz %>n la data %re)zut la art. 119 alin. =4..
(la data 01-2ov-2010 Art" 122 din titlul &$$$# capitolul $$$ modificat de Art" $# punctul 3" din Ordonanta urgenta 88/2010 )
pre.ederi din par%ea 405' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& '22 din %i%lul =III, capi %olul III 114.1. :n cazul crean'elor fiscale stinse %rin com%ensarea %re)zut de art. 111 alin. =4. din ,odul de %rocedur fiscal+ data stingerii este data notei de com%ensare /ntocmite de organul fiscal com%etent %otri)it %ct. 111.7. pre.ederi din punc%ul 4& )Decizia 4:2004* la da%a 28-(ep-2004 pen%ru "r%& '22 din %i%lul =III, capi%olul III 7. Art. 114 alin. =4. din 6rdonan'a Eu)ernului nr. ;2:2003 %ri)ind ,odul de %rocedur fiscal+ re%u&licat+ art. 17 alin. =2. din 6rdonan'a Eu)ernului nr. 7':2002 %ri)ind colectarea crean'elor &ugetare+ cu modificrile i com%letrile ulterioare+ art. 18 i 181 din 6rdonan'a Eu)ernului nr. '':';;7 %ri)ind e*ecutarea crean'elor &ugetare+ coro&orate cu %re)ederile art. 84 i art. 90 alin. =4. din Begea nr. 74:';;4 %ri)ind %rocedura reorganizrii (udiciare i a falimentului+ re%u&licat+ cu modificrile ulterioare 2u% data deschiderii %rocedurii de reorganizare (udiciar se datoreaz do&>nzi i %enalit'i de /nt>rziere %>n la data deschiderii %rocedurii de faliment. $enalit'ile de /nt>rziere i do&>nzile+ res%ecti) ma(orrile de /nt>rziere+ du% caz+ datorate conform %re)ederilor legale+ nu constituie do&>nzi sau cheltuieli /n sensul art. 84 din Begea nr. 74:';;4. pre.ederi din "r%& II )$rdonan%a ur!en%a 99:20'0* la da%a 0'-$c%-20'0 pen%ru "r%& '22 din %i%lul =III, capi%olul III Art. DD =1. $re)ederile art. D %ct. 1 i 8 se a%lic crean'elor care /nde%linesc condi'iile de e*igi&ilitate %re)zute la art. 119 alin. =4. du% data de 1 noiem&rie 2010. =2. $re)ederile art. D %ct. 1 i 8 se a%lic crean'elor care la data de 1 noiem&rie 2010 nu au fost stinse+ dac sunt /nde%linite urmtoarele condi'ii0 a. o crean' /nde%line te condi'iile de e*igi&ilitate %re)zute la art. 119 alin. =4. la data de 1 noiem&rie 2010+ iar a doua crean' /nde%line te condi'iile de e*igi&ilitate %re)zute la art. 119 alin. =4. du% data de 1 noiem&rie 2010. :n acest caz com%ensarea o%ereaz cu data la care a doua crean' /nde%line te condi'iile de e*igi&ilitate1 &. am&ele crean'e /nde%linesc condi'iile de e*igi&ilitate %re)zute la art. 119 alin. =4. la data de 1 noiem&rie 2010. :n acest caz com%ensarea o%ereaz cu data de 1 noiem&rie 2010. =8. @*ecutarea silit se sus%end de dre%t i /n cazul /n care la data intrrii /n )igoare a %rezentei ordonan'e de urgen' e*ist o cerere de restituire5ram&ursare /n curs de solu'ionare+ iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare dec>t crean'a fiscal datorat de de&itor. :n acest caz e*ecutarea silit se sus%end la data intrrii /n )igoare a %rezentei ordonan'e de urgen'. 1. 2ecizia ,.,.3. nr. 21452004+ %u&licat /n M. 6f. nr. 742 din 14 iunie 2004. 1.

2ata stingerii crean'ei =%>n la care se calculeaz ma(orri de /nt>rziere. este data la care organul fiscal /ntocme te nota de com%ensare+ %entru com%ensarea din oficiu =a se )edea i comentariul de la art. 119.. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

(la data 03-!ep-2007 Art" 122 din titlul &$$$# capitolul $$$ completat de Art" $# punctul 21" din sectiunea 1 din ) (la data 01- ul-2010 Art" 122(1 din titlul &$$$# capitolul $$$ modificat de Art" $# punctul 14" din )

"r%& '22': DobCnzi 1i penali% i de 2n%Crziere 2n cazul desc@iderii procedurii insol.en ei :n cazul contri&ua&ililor crora li s-a deschis %rocedura insol)en'ei+ %entru crean'ele fiscale nscute anterior sau ulterior datei deschiderii %rocedurii insol)en'ei se datoreaz do&>nzi i %enalit'i de /nt>rziere %otri)it legii care reglementeaz aceast %rocedur.
(la data 17-!ep-2011 Art" 122(1 din titlul &$$$# capitolul $$$ modificat de Art" $# punctul 5%" din Ordonanta 29/2011 )
pre.ederi din punc%ul '& )Decizia ':2009* la da%a '8-6o.-2009 pen%ru "r%& '225' di n %i%lul =III, capi%olul III 1. :n sensul art. 1221 din 6rdonan'a Eu)ernului nr. ;2:2003 %ri)ind Codul de procedur fiscal+ re%u&licat+ cu modificrile i com%letrile ulterioare+ al art. 47 din Begea nr. 74:';;4 %ri)ind %rocedura reorganizrii (udiciare i a falimentului+ re%u&licat+ cu modificrile i com%letrile ulterioare+ i al art. 41 din Begea nr. 94:2007 %ri)ind %rocedura insol)en'ei+ cu modificrile ulterioare0 - /nce%>nd cu data intrrii /n )igoare a Begii nr. 94:2007 %ri)ind %rocedura insol)en'ei+ /n cazul contri&ua&ililor %entru care s-a deschis %rocedura reorganizrii (udiciare i a insol)en'ei+ du% caz+ nu se mai datoreaz i nu se mai calculeaz o&liga'ii fiscale accesorii %entru crean'ele /nscrise la masa credal i %entru cele rezultate din acti)itatea curent+ indiferent de data deschiderii acestei %roceduri. 1. 2ecizia :.,.,.;. s.c.a.f. nr. 21252007 =Ma(orri de /nt>rziere /n tim%ul %rocedurii de reorganizare (udiciar. Felegalitatea ma(orrilor de /nt>rziere.. 1. 2ecizia nr. 152008 a ,omisiei de %roceduri fiscale sta&ile te c+ de la data intrrii /n )igoare a Begii nr. 8752009 %ri)ind %rocedura insol)en'ei+ nu se mai datoreaz ma(orri de /nt>rziere %entru crean'ele fiscale /n cazul contri&ua&ililor %entru care s-a deschis %rocedura insol)en'ei =indiferent dac contri&ua&ilul este /n stare de reorganizare sau a intrat /n faliment.. 1. 6MF$ nr. 189752004 %entru a%ro&area 2eciziei nr. 7 din 22 iulie 2004 a ,omisiei fiscale centrale %entru a%ro&area solu'iilor %ri)ind a%licarea unitar a unor %re)ederi referitoare la ta*a %e )aloarea adugat i %ro&leme de %rocedur fiscal+ %u&licat /n M. 6f. nr. 84< din 24 se%tem&rie 20041 2. 6$AFAF nr. 178452008 %entru a%ro&area 2eciziei ,omisiei de %roceduri fiscale nr. 152008+ %u&licat /n M. 6f. nr. 440 din 14 noiem&rie 2008. &&& ci%es%e mai depar%e )'-'* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

(la data 25-+a,-200- Art" 122(1 din titlul &$$$# capitolul $$$ completat de Art" $# punctul 10" din capitolul $ din )

"r%& '222: DobCnzi 1i penali% i de 2n%Crziere 2n cazul con%ribuabililor pen%ru care s-a pronun a% o @o%rCre de dizol.are )'*$entru crean'ele fiscale nscute anterior sau ulterior datei /nregistrrii hotr>rii de dizol)are a contri&ua&ilului la registrul comer'ului+ /nce%>nd cu aceast dat nu se mai datoreaz i nu se calculeaz do&>nzi i %enalit'i de /nt>rziere. )2*:n cazul /n care %rin hotr>re (udectoreasc ire)oca&il a fost desfiin'at actul care a stat la &aza /nregistrrii dizol)rii+ se calculeaz do&>nzi i %enalit'i de /nt>rziere /ntre data /nregistrrii la registrul comer'ului a actelor de dizol)are i data rm>nerii ire)oca&ile a hotr>rii de desfiin'are.
(la data 01- ul-2010 Art" 122(2 din titlul &$$$# capitolul $$$ modificat de Art" $# punctul 15" din Ordonanta urgenta 39/2010 ) (la data 20- ul-2004 Art" 123 din titlul &$$$# capitolul $$$ reglementat de partea 51(1 din Norme Metodologice din 2004 )

"r%& '23: DobCnzi 2n cazul 2nlesnirilor la pla% $e %erioada %entru care au fost acordate /nlesniri la %lata o&liga'iilor fiscale restante se datoreaz do&>nzi %entru o&liga'iile fiscale ce fac o&iectul /nlesnirii la %lat+ cu e*ce%'ia celor %re)zute la art. 11< alin. =2..
(la data 01- ul-2010 Art" 123 din titlul &$$$# capitolul $$$ modificat de Art" $# punctul 1%" din Ordonanta urgenta 39/2010 )
pre.ederi din par%ea 4'5' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& '23 din %i%lul =III, capi%olul III 118.1. $e %erioada am>nrii i5sau e alonrii la %lata o&liga'iilor fiscale restante se datoreaz do&>nzi calculate /nce%>nd cu data a%ro&rii de ctre organul com%etent a /nlesnirii acordate i %>n la data efecturii ultimei %l'i datorate. 118.2. 2o&>nzile datorate %e %erioada am>nrii sau e alonrii la %lat a o&liga'iilor fiscale se calculeaz de ctre organele com%etente care a%ro& /nlesnirea la %lat+ urm>nd ca acestea s fie comunicate de&itorului. 2o&>nzile se achit lunar+ inclusi) %e %erioada de gra'ie acordat la e alonare i %e %erioada am>nrii la %lat+ conform graficelor care constituie ane* la documentul de a%ro&are a /nlesnirilor la %lat. Fu se datoreaz do&>nzi %entru am>narea sau e alonarea la %lat a do&>nzilor i a %enalit'ilor de /nt>rziere. 118.8. $>n la data a%ro&rii de ctre organul com%etent a /nlesnirii la %lat de&itorul datoreaz do&>nzi conform %re)ederilor art. 117 din ,odul de %rocedur fiscal. 118.4. :n situa'ia /n care de&itorul &eneficiar al unei /nlesniri la %lat achit de&itul integral /ntr-o %erioad mai mic dec>t cea acordat %rin /nlesnire+ organul fiscal com%etent )a recalcula cuantumul do&>nzilor /n func'ie de data la care a fost fcut %lata. 118.7. ,alculul do&>nzilor datorate %e %erioada am>nrii sau e alonrii la %lat se face %entru fiecare termen de %lat lunar+ inclusi) %e %erioada de gra'ie sau %e %erioada am>nrii la %lat+ %rin /nmul'irea soldului rmas de %lat la termenul anterior ratei curente cu numrul de zile calendaristice ale inter)alului de tim% i cu ni)elul cotei do&>nzii+ conform e*em%lului urmtor0 118.9. Se consider+ de e*em%lu+ o /nlesnire acordat /n urmtoarele condi'ii0 a. data a%ro&rii /nlesnirii0 18 ianuarie 20071 &. e alonare %e 12 luni+ cu o %erioad de gra'ie de 9 luni1 c. suma e alonat0 12.000.000 lei1 d. cota do&>nzii0 0+09 H5zi.

Germen de %lat 17 fe&ruarie 2007 17 martie 2007 17 a%rilie 2007 18 mai 2007 17 iunie 2007 17 iulie 2007 17 august 2007 17 se%tem&rie 2007 14 octom&rie 2007 17 noiem&rie 2007 17 decem&rie 2007 12 ianuarie 2009 G6GAB0

3ata de&itului - lei 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 12.000.000

Sold =suma Fr. de zile rmas de %lat. calendaristice - lei 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 9.000.000 4.000.000 2.000.000 0 88 28 82 80 2< 82 81 81 80 80 81 81

Fi)elul cotei do&>nzii 0+09 H 0+09 H 0+09 H 0+09 H 0+09 H 0+09 H 0+09 H 0+09 H 0+09 H 0+09 H 0+09 H 0+09 H

2o&>nda datorat - lei 284.900 201.900 228.200 201.900 284.900 219.000 228.200 189.000 18<.200 117.200 42.000 84.800 2.088.000

"r%& '24: DobCnzi 2n cazul sumelor de res%i%ui% sau de rambursa% de la bu!e%


(la data 20- ul-2004 Art" 124 din titlul &$$$# capitolul $$$ reglementat de partea 52(1 din Norme Metodologice din 2004 )

(la data 17-)e'-2004 Art" 124 din titlul &$$$# capitolul $$$ a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 2 4/2004 ) (la data 03-!ep-2007 Art" 124# alin" (1) din titlul &$$$# capitolul $$$ modificat de Art" $# punctul 22" din sectiunea 1 din ) (la data 17-!ep-2011 Art" 124# alin" (1) din titlul &$$$# capitolul $$$ modificat de Art" $# punctul 57" din )

)'*$entru sumele de restituit sau de ram&ursat de la &uget contri&ua&ilii au dre%tul la do&>nd din ziua urmtoare e*%irrii termenului %re)zut la art. 114 alin. =2. i =2 1. sau la art. 40+ du% caz+ %>n la data stingerii %rin oricare dintre modalit'ile %re)zute de lege. Acordarea do&>nzilor se face la cererea contri&ua&ililor.
(la data 02-)e'-2012 Art" 124# alin" (1) din titlul &$$$# capitolul $$$ modificat de Art" $# punctul 18" din Ordonanta 2/2012 )

)''*:n cazul crean'elor contri&ua&ilului rezultate din anularea unui act administrati) fiscal %rin care au fost sta&ilite o&liga'ii fiscale de %lat i care au fost stinse anterior anulrii+ contri&ua&ilul este /ndre%t'it la do&>nd /nce%>nd cu ziua /n care a o%erat stingerea crean'ei fiscale indi)idualizate /n actul administrati) anulat i %>n /n ziua restituirii sau com%ensrii crean'ei contri&ua&ilului rezultate /n urma anulrii actului administrati) fiscal. Aceast %re)edere nu se a%lic /n situa'ia /n care contri&ua&ilul a solicitat acordarea de des%gu&iri+ /n condi'iile art. 18 din Begea contenciosului administrati) nr. 444:2004+ cu modificrile i com%letrile ulterioare+ %recum i /n situa'ia %re)zut la art. 88 alin. =4 1..
(la data 28-)e'-2014 Art" 124# alin" (1) din titlul &$$$# capitolul $$$ completat de Art" $$$# punctul 15" din Ordonanta urgenta 8/2014 )

)2*Fi)elul do&>nzii este cel %re)zut la art. 120 alin. =4. i se su%ort din acela i &uget din care se restituie ori se ram&urseaz+ du% caz+ sumele solicitate de %ltitori.
(la data 01- ul-2010 Art" 124# alin" (2) din titlul &$$$# capitolul $$$ modificat de Art" $# punctul 17" din Ordonanta urgenta 39/2010 )
pre.ederi din par%ea 425' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& '24 din %i%lul =III, capi%olul III 11<.1. 2o&>nda se calculeaz %entru fiecare zi+ /nce%>nd cu ziua imediat urmtoare e*%irrii termenului %re)zut la art. 112 alin. =2. i art. 1<< din ,odul de %rocedur fiscal %>n la data stingerii inclusi) a o&liga'iei de %lat %rin com%ensare+ restituire sau ram&ursare.

"r%& '24': 0a>orri de 2n%Crziere 2n cazul crean elor da%ora%e bu!e%elor locale
(la data 23- ul-2013 Art" 124(1 din titlul &$$$# capitolul $$$ a se vedea referinte de aplicare din ane/a 1 din Ordinul 9 /2013 )

)'*$rin e*ce%'ie de la %re)ederile art. 11< alin. =1. i art. 120 1+ %entru neachitarea la termenul de scaden' de ctre de&itor a o&liga'iilor de %lat datorate &ugetelor locale+ se datoreaz du% acest termen ma(orri de /nt>rziere. )2*Fi)elul ma(orrii de /nt>rziere este de 2H din cuantumul o&liga'iilor fiscale %rinci%ale neachitate /n termen+ calculat %entru fiecare lun sau frac'iune de lun+ /nce%>nd cu ziua imediat urmtoare termenului de scaden' i %>n la data stingerii sumei datorate inclusi). )3*$re)ederile art. 11<-124 sunt a%lica&ile /n mod cores%unztor. )4*$entru sumele de restituit de la &ugetul local se datoreaz do&>nd. Fi)elul i modul de calcul al do&>nzii sunt cele %re)zute la alin. =2..
(la data 01- ul-2010 Art" 124 din titlul &$$$# capitolul $$$ completat de Art" $# punctul 18" din Ordonanta urgenta 39/2010 )
pre.ederi din par%ea 435' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru %i%lul =III, capi%olul III 120.1. $entru o&liga'iile fiscale ne%ltite la termenul legal de %lat+ cu e*ce%'ia do&>nzilor+ %enalit'ilor i a amenzilor+ se datoreaz o %enalitate de /nt>rziere de 0+7 H %e fiecare lun sau frac'iune de lun de /nt>rziere+ /nce%>nd cu data de /nt>i a lunii urmtoare celei /n care acestea a)eau scaden'a i %>n la data stingerii acestora inclusi). 2e e*em%lu+ /n cazul unei o&liga'ii fiscale cu termenul de %lat scadent la data de 27 martie+ dac suma a fost achitat /ntre 1 a%rilie i 80 a%rilie+ se datoreaz %enalitatea de /nt>rziere cores%unztoare unei luni+ iar dac se achit /n %erioada 1 mai - 81 mai+ se datoreaz %enalitatea de /nt>rziere cores%unztoare %entru dou luni. 120.2. $enalitatea de /nt>rziere %entru sumele neachitate la termen se datoreaz %entru luna /n care s-a comunicat ctre %ltitor o soma'ie de %lat %rin care+ conform %re)ederilor art. 140 din ,odul de %rocedur fiscal+ /nce%e e*ecutarea silit. 120.8. :n cazul /n care s-au acordat /nlesniri la %lata o&liga'iilor fiscale %entru care nu s-a /nce%ut e*ecutarea silit+ %enalitatea de /nt>rziere se datoreaz inclusi) %entru luna /n care a fost a%ro&at /nlesnirea la %lat.

C"#IT$LUL I=: ?nlesniri la pla%


"r%& '24: ?nlesniri la pla%a obli!a iilor fiscale
(la data 27-!ep-2004 Art" 125 din titlul &$$$# capitolul $& reglementat de punctul 8" din Decizia 5/2004 ) (la data 27-!ep-2004 Art" 125 din titlul &$$$# capitolul $& reglementat de punctul 7" din Decizia 5/2004 ) (la data 27-!ep-2004 Art" 125 din titlul &$$$# capitolul $& reglementat de punctul %" din Decizia 5/2004 )

)'*Ba cererea temeinic (ustificat a contri&ua&ililor+ organul fiscal com%etent %oate acorda %entru o&liga'iile fiscale restante+ at>t /naintea /nce%erii e*ecutrii silite+ c>t i /n tim%ul efecturii acesteia+ /nlesniri la %lat+ /n condi'iile legii. )2*Ba cererea temeinic (ustificat a de&itorilor+ %ersoane fizice sau (uridice+ creditorii &ugetari locali+ %rin autorit'ile administra'iei %u&lice locale care administreaz aceste &ugete+ %ot acorda+ %entru o&liga'iile &ugetare restante %e care le administreaz+ urmtoarele /nlesniri la %lat0 a*e alonri la %lata im%ozitelor+ ta*elor+ chiriilor+ rede)en'elor+ contri&u'iilor i a altor o&liga'ii la &ugetul local1 b*am>nri la %lata im%ozitelor+ ta*elor+ chiriilor+ contri&u'iilor i a altor o&liga'ii la &ugetul local1 c*e alonri la %lata ma(orrilor de /nt>rziere de orice fel+ cu e*ce%'ia ma(orrilor de /nt>rziere datorate %e %erioada de e alonare1 d*am>nri i5sau scutiri ori am>nri i5sau reduceri de ma(orri de /nt>rziere+ cu e*ce%'ia ma(orrilor de /nt>rziere datorate %e %erioada de am>nare1 e*scutiri sau reduceri de im%ozite i ta*e locale+ /n condi'iile legii. )3*$rocedura de acordare a /nlesnirilor la %lat %entru crean'ele &ugetare locale se sta&ile te %rin acte normati)e s%eciale.

)4*$entru acordarea /nlesnirilor la %lat creditorii &ugetari locali )or cere de&itorilor constituirea de garan'ii. )4*$entru o&liga'iile la &ugetul local+ datorate i neachitate du% data de 1 iulie 2008 de ctre %ersoanele fizice+ garan'ia este0 a*o sum egal cu dou rate medii din e alonare+ re%rezent>nd o&liga'ii &ugetare locale e alonate i ma(orri de /nt>rziere calculate+ /n cazul e alonrilor la %lat1 b*o sum rezultat din ra%ortul dintre contra)aloarea de&itelor am>nate i ma(orrile de /nt>rziere calculate i numrul de luni a%ro&ate %entru am>nare la %lat+ /n cazul am>nrilor la %lat. )7*$entru o&liga'iile la &ugetul local+ datorate i neachitate du% data de 1 iulie 2008 de ctre %ersoanele (uridice+ garan'ia este de 100H din totalul crean'ei &ugetare locale %entru care s-a acordat /nlesnirea.
pre.ederi din punc%ul 7& )Decizia 4:2004* la da%a 28-(ep-2004 pen%ru "r%& '24 din %i%lul =III, capi%olul I= 9. Art. 121 Q:nlesniri la %lata o&liga'iilor fiscaleQ din 6rdonan'a Eu)ernului nr. ;2:2003 %ri)ind Codul de procedur fiscal+ re%u&licat+ coro&orat cu %re)ederile art. DD din Begea nr. ';':2004 %ri)ind a%ro&area 6rdonan'ei Eu)ernului nr. 37:2004 %entru modificarea i com%letarea Begii nr. '38:2002 %ri)ind unele msuri %entru accelerarea %ri)atizrii 1.A%licarea acestor %re)ederi se )a realiza de organele fiscale teritoriale la care de&itorii sunt /nregistra'i ca %ltitori de im%ozite i ta*e. 2.2e %re)ederile acestui articol )or &eneficia numai societ'ile comerciale la care ordinele comune emise /n conformitate cu dis%ozi'iile Begii nr. '38:2002+ cu modificrile i com%letrile ulterioare+ erau /ntocmite la data intrrii /n )igoare a Begii nr. ';':2004 %ri)ind a%ro&area 6rdonan'ei Eu)ernului nr. 37:2004 %entru modificarea i com%letarea Begii nr. '38:2002 %ri)ind unele msuri %entru accelerarea %ri)atizrii. 8.Sumele rmase de %lat din ratele e alonate la data intrrii /n )igoare a legii+ re%rezent>nd do&>nzi i %enalit'i de orice fel+ aferente im%ozitelor i contri&u'iilor sociale cu re'inere la surs+ se am>n la %lat /n )ederea scutirii %>n la ultimul termen de %lat din e alonrile acordate %rin ordinele comune+ ceea ce /nseamn c de&itorii )or achita /n continuare numai sumele re%rezent>nd rate din de&ite i do&>nzile %e %erioada e alonrii. 4.:n situa'ia /n care %rin ordinul comun s-au acordat scutiri de im%ozite+ ta*e+ contri&u'ii i accesorii aferente+ %recum i e alonri numai %entru accesoriile aferente im%ozitelor i contri&u'iilor cu sto%a( la surs+ sumele rmase de %lat din ratele e alonate la data intrrii /n )igoare a legii se scutesc la %lat. 7.Am>nrile la %lat /n )ederea scutirii+ %recum i scutirile de %lat se acord numai /n situa'ia /n care /nlesnirile la %lat acordate %rin ordine comune sunt res%ectate la data intrrii /n )igoare a legii. 9.Earan'iile constituite %entru sumele e alonate la %lat rm>n neschim&ate i se utilizeaz conform %re)ederilor legale men'ionate /n ordinele comune emise. pre.ederi din punc%ul 8& )Decizia 4:2004* la da%a 28-(ep-2004 pen%ru "r%& '24 din %i%lul =III, capi%olul I= 4. Art. 121 Q:nlesniri la %lata o&liga'iilor fiscaleQ din 6rdonan'a Eu)ernului nr. ;2:2003 %ri)ind Codul de procedur fiscal+ re%u&licat+ coro&orat cu %re)ederile art. 222 din Begea nr. 2;0:2002 %ri)ind organizarea i func'ionarea unit'ilor de cercetare-dez)oltare din domeniile agriculturii+ sil)iculturii+ industriei alimentare i a Academiei de Utiin'e Agricole i Sil)ice QEheorghe DonescuUi e tiQ+ astfel cum a fost introdus %rin Begea nr. '48:2004 %ri)ind a%ro&area 6rdonan'ei de urgen' a Eu)ernului nr. 89:2003 %entru modificarea i com%letarea Begii nr. 2;0:2002 1.A%licarea acestor %re)ederi se )a realiza de organele fiscale teritoriale la care de&itorii sunt /nregistra'i ca %ltitori de im%ozite i ta*e. 2.Sumele ce fac o&iectul scutirii sunt cele cu%rinse /n certificatele de o&liga'ii &ugetare eli&erate de organele com%etente %e &aza controlului fiscal. 8.,ertificatele de o&liga'ii &ugetare s cu%rind o&liga'iile &ugetare datorate+ inclusi) do&>nzi i %enalit'i de orice fel+ aferente la data intrrii /n )igoare a Begii nr. '48:2004 i rmase neachitate la data emiterii certificatelor. 4.:n cazul e*isten'ei unei e alonri la %lat+ /n certificatele de o&liga'ii &ugetare se cu%rind o&liga'iile &ugetare rmase neachitate din e alonare la data emiterii acestora. 7.:nlesnirile la %lat reglementate de %re)ederile Begii nr. '48:2004 se acord numai unit'ilor de cercetare-dez)oltare reorganizate ca institute na'ionale sau ca institu'ii %u&lice %otri)it art. DD din 6rdonan'a de urgen' a Eu)ernului nr. 89:2003. 3eorganizarea se )a face %rin hotr>ri ale Eu)ernului. pre.ederi din punc%ul 9& )Decizia 4:2004* la da%a 28-(ep-2004 pen%ru "r%& '24 din %i%lul =III, capi%olul I= 8. Art. 121 Q:nlesniri la %lata o&liga'iilor fiscaleQ din 6rdonan'a Eu)ernului nr. ;2:2003 %ri)ind Codul de procedur fiscal+ re%u&licat+ coro&orat cu %re)ederile art. DD din Begea nr. 230:2004 %ri)ind a%ro&area 6rdonan'ei Eu)ernului nr. 39:2004 %entru modificarea 6rdonan'ei Eu)ernului nr. 48:2002 %ri)ind cercetarea tiin'ific i dez)oltarea tehnologic ?lterior %u&licrii /n Monitorul 6ficial al 3om>niei+ $artea D+ a hotr>rilor Eu)ernului %rin care se nominalizeaz unit'ile de cercetare-dez)oltare &eneficiare i %lafonul %entru care se a%ro& scutirile la %lat+ Ministerul Finan'elor $u&lice )a solicita organelor fiscale eli&erarea certificatelor de o&liga'ii &ugetare care )or cu%rinde o&liga'iile men'ionate mai sus+ rmase neachitate la data emiterii acestora. 1. 2ecizia ,.S.;. nr. 41452007+ s.c.a. =6&liga'ii fiscale. Facilit'i %re)zute /n 6rdonan'a de urgen' a Eu)ernului nr. 1151<<<. 6misiunea %l'ii unei sume infime din totalul im%ozitelor i ta*elor datorate. ,onsecin'e.1 2. 2ecizia :.,.,.;. s.c.a.f. nr. 202152007 =:nlesniri la %lata o&liga'iilor fiscale conform 6.?.E. nr. 4052002.. 1. 6.?.E. nr. <25200< %entru am>narea la %lat a o&liga'iilor neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare+ %u&licat /n M. 6f. nr. 474 din 1 iulie 200<1 2. 6.?.E. nr. 495200< =,a%. DD+ art. DD C Sec'iunea JAlte dis%ozitii %roceduraleK.1 8. 6MF$ nr. 189752004 %entru a%ro&area 2eciziei nr. 7 din 22 iulie 2004 a ,omisiei fiscale centrale %entru a%ro&area solu'iilor %ri)ind a%licarea unitar a unor %re)ederi referitoare la ta*a %e )aloarea adugat i %ro&leme de %rocedur fiscal+ %u&licat /n M. 6f. nr. 84< din 24 se%tem&rie 20041 4. 6MF$ nr. 28215200< %entru a%ro&area Formelor metodologice %ri)ind %rocedura de acordare a am>nrii la %lat a o&liga'iilor fiscale neachitate la termen+ administrate de Agen'ia Fa'ional de Administrare Fiscal+ %u&licat /n M. 6f. nr. 708 din 28 iulie 200<1 &&& ci%es%e mai depar%e )-* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

C"#IT$LUL =: Cons%i%uirea de !aran ii


"r%& '27: Cons%i%uirea de !aran ii 6rganul fiscal solicit constituirea unei garan'ii %entru0 a*sus%endarea e*ecutrii silite /n condi'iile art. 148 alin. =4.1 b*ridicarea msurilor asigurtorii1 c*asumarea o&liga'iei de %lat de ctre alt %ersoan %rin anga(ament de %lat+ /n condi'iile art. 27 alin. =2. lit. d.1 d*/n alte cazuri %re)zute de lege. "r%& '28: Tipuri de !aran ii
(la data 20- ul-2004 Art" 127 din titlul &$$$# capitolul & reglementat de partea 54(1 din Norme Metodologice din 2004 )

Earan'iile %entru luarea msurilor %re)zute la art. 129 se %ot constitui+ /n condi'iile legii+ %rin0 a*consemnarea de mi(loace &ne ti la o unitate a Grezoreriei Statului1 b*scrisoare de garan'ie &ancar1 c*i%otec asu%ra unor &unuri imo&ile din 'ar1 d*ga( asu%ra unor &unuri mo&ile1 e*fide(usiune.
pre.ederi din par%ea 445' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& '28 din %i%lul =III, capi%olul = 128.1. ,ontractele de i%otec i5sau de ga( )or fi /ncheiate cu res%ectarea condi'iilor de fond i de form %re)zute de lege.

"r%& '29: =alorificarea !aran iilor


(la data 20- ul-2004 Art" 128 din titlul &$$$# capitolul & reglementat de partea 55(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*6rganul fiscal com%etent se /ndestuleaz din garan'iile de%use dac nu s-a realizat sco%ul %entru care acestea au fost constituite. )2*:n cazul garan'iilor %re)zute la art. 124 lit. a. i &.+ organul fiscal )a dis%une institu'iei de credit ori unit'ii de trezorerie a statului+ du% caz+ )irarea sumei de &ani /n conturile de )enituri &ugetare cores%unztoare.

)3*Ialorificarea garan'iilor %re)zute la art. 124 lit. c.-e. se realizeaz %rin modalit'ile i %rocedurile %re)zute de dis%ozi'iile art. 17< alin. =2.-=4. i ale art. 190-141+ care se a%lic /n mod cores%unztor.
(la data 17-!ep-2011 Art" 128 din titlul &$$$# capitolul & modificat de Art" $# punctul 58" din Ordonanta 29/2011 )
pre.ederi din par%ea 445' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& '29 din %i%lul =III, capi%olul = 124.1. 2ac nu s-a realizat sco%ul %entru care s-au solicitat garan'iile %re)zute la art. 122 i 128 din ,odul de %rocedur fiscal+ organul com%etent )a %utea %roceda la )alorificarea garan'iilor %rin modalit'ile i %rocedura %re)zute de dis%ozi'iile art. 174 alin. =2.-=4. i ale art. 177-194 din acela i cod+ care se a%lic /n mod cores%unztor.

C"#IT$LUL =I: 0suri asi!ur%orii


(la data 03-2ov-2010 titlul &$$$# capitolul &$ reglementat de !rocedura din 2010 )

"r%& '2;: #oprirea 1i sec@es%rul asi!ur%oriu


(la data 20- ul-2004 Art" 12- din titlul &$$$# capitolul &$ reglementat de partea 5%(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*Msurile asigurtorii %re)zute /n %rezentul ca%itol se dis%un i se duc la /nde%linire+ %rin %rocedura administrati)+ de organele fiscale com%etente. )2*Se dis%un msuri asigurtorii su& forma %o%ririi asigurtorii i sechestrului asigurtoriu asu%ra &unurilor mo&ile i5sau imo&ile %ro%rietate a de&itorului+ %recum i asu%ra )eniturilor acestuia+ c>nd e*ist %ericolul ca acesta s se sustrag+ s / i ascund ori s / i risi%easc %atrimoniul+ %ericlit>nd sau /ngreun>nd /n mod considera&il colectarea. )3*Aceste msuri %ot fi luate i /nainte de emiterea titlului de crean'+ inclusi) /n cazul efecturii de controale sau al antrenrii rs%underii solidare. Msurile asigurtorii dis%use at>t de organele fiscale com%etente+ c>t i de instan'ele (udectore ti ori de alte organe com%etente+ dac nu au fost desfiin'ate /n condi'iile legii+ rm>n )ala&ile %e toat %erioada e*ecutrii silite+ fr /nde%linirea altor formalit'i. 6dat cu indi)idualizarea crean'ei i a(ungerea acesteia la scaden'+ /n cazul ne%l'ii+ msurile asigurtorii se transform /n msuri e*ecutorii. )4*Msurile asigurtorii se dis%un %rin decizie emis de organul fiscal com%etent. :n decizie organul fiscal )a %reciza de&itorului c %rin constituirea unei garan'ii la ni)elul crean'ei sta&ilite sau estimate+ du% caz+ msurile asigurtorii )or fi ridicate. )4*2ecizia de instituire a msurilor asigurtorii tre&uie moti)at i semnat de ctre conductorul organului fiscal com%etent. )7*Msurile asigurtorii dis%use %otri)it alin. =2.+ %recum i cele dis%use de instan'ele (udectore ti sau de alte organe com%etente se duc la /nde%linire /n conformitate cu dis%ozi'iile referitoare la e*ecutarea silit+ care se a%lic /n mod cores%unztor. )8*Aunurile %erisa&ile i5sau degrada&ile sechestrate asigurtoriu %ot fi )alorificate0 a*de ctre de&itor cu acordul organului de e*ecutare+ sumele o&'inute consemn>ndu-se la dis%ozi'ia organului de e*ecutare1 b*%rin )>nzare /n regim de urgen' /n condi'iile art. '4; alin& )4*.
(la data 23- un-2010 Art" 12-# alin" (7) din titlul &$$$# capitolul &$ modificat de Art" 1$# punctul 4" din Ordonanta urgenta 54/2010 )

)9*:n cazul /nfiin'rii sechestrului asigurtoriu asu%ra &unurilor imo&ile+ un e*em%lar al %rocesului-)er&al /ntocmit de organul de e*ecutare se comunic %entru /nscriere Airoului de carte funciar. );*:nscrierea face o%oza&il sechestrul tuturor acelora care+ du% /nscriere+ )or do&>ndi )reun dre%t asu%ra imo&ilului res%ecti). Actele de dis%ozi'ie ce ar inter)eni ulterior /nscrierii %re)zute la alin. =8. sunt lo)ite de nulitate a&solut. )'0*2ac )aloarea &unurilor %ro%rii ale de&itorului nu aco%er integral crean'a fiscal a &ugetului general consolidat+ msurile asigurtorii %ot fi /nfiin'ate i asu%ra &unurilor de'inute de ctre de&itor /n %ro%rietate comun cu ter'e %ersoane+ %entru cota-%arte de'inut de acesta. )''*:m%otri)a actelor %rin care se dis%un i se duc la /nde%linire msurile asigurtorii cel interesat %oate face contesta'ie /n conformitate cu %re)ederile art. 142.
pre.ederi din par%ea 475' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& '2; din %i%lul =III, capi%olul =I 127.1. $rin msuri asigurtorii se %ot indis%oni&iliza &unuri i5sau )enituri ale de&itorului /n sco%ul asigurrii colectrii crean'elor fiscale. 127.2. :n condi'iile art. 127 alin. =2. din ,odul de %rocedur fiscal+ organele fiscale )or dis%une organelor de e*ecutare com%etente ducerea la /nde%linire a msurilor asigurtorii. 127.8. 6rganul fiscal )a dis%une luarea msurilor asigurtorii %rintr-o decizie moti)at+ a%ro&at de conductorul acestuia+ care )a fi comunicat de /ndat organelor de e*ecutare com%etente %otri)it legii. 127.4. 2ecizia )a cu%rinde+ %e l>ng elementele %re)zute la art. 42 alin. =2. din ,odul de %rocedur fiscal+ i urmtoarele men'iuni0 a. ni)elul estimat sau sta&ilit al crean'ei fiscale1 &. men'iunea c %rin constituirea unei garan'ii la ni)elul crean'ei sta&ilite sau estimate+ du% caz+ msurile asigurtorii )or fi ridicate1 garan'iile care se constituie sunt cele %re)zute la art. 128 din ,odul de %rocedur fiscal. 127.7. 2ecizia )a fi /ntocmit /n dou e*em%lare+ dintre care un e*em%lar se )a comunica organului de e*ecutare coordonator+ astfel cum este %re)zut la art. 182 alin. =7. din ,odul de %rocedur fiscal+ iar un e*em%lar se )a %stra la organul care a dis%us instituirea msurilor asigurtorii. :n cazul /n care de&itorul are &unuri %e raza teritorial a altor organe de e*ecutare+ organul de e*ecutare coordonator )a comunica acestora co%ii certificate de %e decizie /n )ederea ducerii la /nde%linire a msurilor asigurtorii. Aceast %re)edere se a%lic i /n cazul ter'ilor %o%ri'i. 127.9. Msurile asigurtorii se duc la /nde%linire de /ndat de ctre organele de e*ecutare com%etente %otri)it legii+ care )or %roceda la indis%oni&ilizarea &unurilor mo&ile i5sau imo&ile+ %recum i a )eniturilor urmri&ile+ %otri)it legii. 127.4. 6 dat cu ducerea la /nde%linire a msurilor asigurtorii organul de e*ecutare comunic de&itorului decizia emis de organul care a dis%us instituirea msurilor asigurtorii ori+ du% caz+ co%ia certificat a actului %rin care instan'a (udectoreasc sau alte organe com%etente au dis%us msuri asigurtorii. 127.8. 2es%re ducerea la /nde%linire a msurilor asigurtorii se )a /n tiin'a instan'a (udectoreasc+ organul fiscal sau alte organe com%etente interesate care au dis%us aceste msuri. 127.<. :n cazul /n care+ cu ocazia ducerii la /nde%linire a msurilor asigurtorii+ se constat c &unurile i5sau )eniturile de&itorului nu sunt suficiente sau li%sesc /n totalitate+ organul de e*ecutare )a /ncheia un %roces-)er&al /n care se )or consemna cele constatate+ /n tiin'>ndu-se totodat organul care le-a dis%us. 1. 2ecizia ,.,.3. nr. 11852004+ %u&licat /n M. 6f. nr. 880 din 80 a%rilie 20041 2. 2ecizia ,.,.3. nr. 12<52004+ %u&licat /n M. 6f. nr. 414 din 10 mai 20041 8. 2ecizia ,.,.3. nr. 14952004+ %u&licat /n M. 6f. nr. 4<4 din 2 iunie 20041 4. 2ecizia ,.,.3. nr. <4452010+ %u&licat /n M. 6f. nr. 781 din 14 august 20101 7. 2ecizia ,.,.3. nr. 120452010+ %u&licat /n M. 6f. nr. 47< din 17 noiem&rie 20101 9. 2ecizia ,.S.;. nr. 4451<<7 i 42451<<9+ sec'ia comercial =,ondi'ii %entru sechestru asiguratoriu.. 1. 6$AFAF nr. 290752010 %entru a%ro&area $rocedurii de a%licare efecti) a msurilor asigurtorii %re)zute de 6rdonan'a Eu)ernului nr. <252008 %ri)ind ,odul de %rocedur fiscal+ %u&licat /n M. 6f. nr. 482 din 8 noiem&rie 20101

2. 6$AFAF nr. 288<52010 %entru a%ro&area $rocedurii de )alorificare+ /n regim de urgen'+ a &unurilor de consum alimentar i a materiilor %rime necesare %entru %re%ararea acestor &unuri+ cu grad ridicat de %erisa&ilitate sau care+ %rin trecerea tim%ului+ %ierd din greutate ori din )aloare+ inclusi) animale+ %sri )ii sau %lante+ /n cazul a%licrii msurilor asigurtorii i5sau e*ecutorii %re)zute de 6rdonan'a Eu)ernului nr. <252008 %ri)ind ,odul de %rocedur fiscal+ %u&licat /n M. 6f. nr. 984 din 8 octom&rie 2010. &&& ci%es%e mai depar%e )-* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '30: Ridicarea msurilor asi!ur%orii


(la data 20- ul-2004 Art" 130 din titlul &$$$# capitolul &$ reglementat de partea 57(1 din Norme Metodologice din 2004 )

Msurile asigurtorii instituite %otri)it art. 12< se ridic+ %rin decizie moti)at+ de ctre creditorii fiscali+ c>nd au /ncetat moti)ele %entru care au fost dis%use sau la constituirea garan'iei %re)zute la art. 124+ du% caz.
pre.ederi din par%ea 485' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& '30 din %i%lul =III, capi%olul =I 129.1. Msurile asigurtorii dis%use )or fi ridicate de ctre organul de e*ecutare com%etent+ /n tot sau /n %arte+ /n &aza deciziei moti)ate emise de organul care le-a dis%us+ care )a fi comunicat tuturor celor crora le-a fost comunicat decizia de dis%unere a msurilor sau celelalte acte de e*ecutare /n legtur cu acestea. 1. 2ecizia ,.,.3. nr. 14952004+ %u&licat /n M. 6f. nr. 4<4 din 2 iunie 2004. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic pre.ederi din "c%ul )#rocedura din 20'0* la da%a 03-6o.-20'0 pen%ru %i%lul =III, capi%olul =I 1. Germeni 1.1. @*%resiile utilizate /n cu%rinsul %rezentei %roceduri au urmtoarele semnifica'ii0 a. organ de control - organ de control com%etent+ %otri)it legii+ al Erzii Financiare+ 2irec'iei generale coordonare ins%ec'ie fiscal+ Autorit'ii Fa'ionale a Imilor+ direc'iilor generale ale finan'elor %u&lice (ude'ene+ res%ecti) a munici%iului Aucure ti+ organelor fiscale teritoriale su&ordonate acestora i al 2irec'iei generale de administrare a marilor contri&ua&ili1 &. organ de e*ecutare - organ de e*ecutare com%etent+ %otri)it legii+ al Autorit'ii Fa'ionale a Imilor+ direc'iilor generale ale finan'elor %u&lice (ude'ene+ res%ecti) a munici%iului Aucure ti+ organelor fiscale teritoriale su&ordonate acestora i al 2irec'iei generale de administrare a marilor contri&ua&ili1 c. crean'e &ugetare - sume ce constituie )enituri ale &ugetului general consolidat+ astfel cum sunt reglementate /n cu%rinsul art. 1 alin. =1. i =2. din 6rdonan'a Eu)ernului nr. ;2:2003 %ri)ind Codul de procedur fiscal+ re%u&licat+ cu modificrile i com%letrile ulterioare. 1.2. :n )ederea instituirii de urgen' a msurilor asigurtorii asu%ra &unurilor mo&ile dis%use de ctre organul de control+ com%eten'a ducerii la /nde%linire re)ine organului de e*ecutare /n a crui raz teritorial organul de control face constatarea actului sau a fa%tului su%us dis%ozi'iilor legale fiscale+ %re)ederile art. 89 din 6rdonan'a Eu)ernului nr. ;2:2003+ re%u&licat+ cu modificrile i com%letrile ulterioare+ a%lic>ndu-se /n mod cores%unztor. 2. Atri&u'ii 2.1. 6rganul de control %re)zut la %ct. 1.1 lit. a. %oate dis%une msuri asigurtorii ori de c>te ori sunt indicii c e*ist %ericolul ca de&itorul s se sustrag+ s / i ascund ori s / i risi%easc %atrimoniul+ %ericlit>nd sau /ngreun>nd /n mod considera&il colectarea+ /n urmtoarele situa'ii0 a. /n urma constatrii unor acte i fa%te care %ot constitui infrac'iuni de e)aziune sau fraud fiscal+ /n cazul crora %re(udiciul nu a fost sta&ilit %rin acte administrati)e fiscale de im%unere+ %otri)it 6rdonan'ei de urgen' a Eu)ernului nr. ;':2003 %ri)ind organizarea Erzii Financiare+ a%ro&at cu modificri %rin Begea nr. '32:2004+ cu modificrile i com%letrile ulterioare1 &. /n situa'ia /n care au fost sta&ilite o&liga'ii fiscale cu ocazia ac'iunii de control %rin acte administrati)e fiscale de im%unere1 c. /n situa'ia /n care urmeaz s fie sta&ilite o&liga'ii fiscale cu ocazia ac'iunii de control %rin acte administrati)e fiscale de im%unere1 d. dac sunt /nde%linite condi'iile %entru deschiderea %rocedurii de atragere a rs%underii solidare du% emiterea deciziei de atragere a rs%underii solidare1 e. /n cazul /n care sunt /nde%linite condi'iile %entru deschiderea %rocedurii de atragere a rs%underii solidare /nainte de emiterea deciziei de atragere a rs%underii solidare. 2.1.1. Msurile asigurtorii dis%use )or fi duse la /nde%linire de organul de e*ecutare+ /n tim%ul ac'iunii de control+ /m%reun cu organul de control. 2.2. 6rganul de e*ecutare %re)zut la %ct. 1.1 lit. &. %oate dis%une i duce la /nde%linire msurile asigurtorii ori de c>te ori sunt indicii c e*ist %ericolul ca de&itorul s se sustrag+ s / i ascund ori s / i risi%easc %atrimoniul+ %ericlit>nd sau /ngreun>nd /n mod considera&il colectarea+ /n urmtoarele situa'ii0 a. /nainte de e*isten'a %osi&ilit'ii legale de a%licare a msurilor e*ecutorii1 &. dac crean'ele fiscale sunt indi)idualizate i /nregistrate /n e)iden'a fiscal i acestea fac o&iectul unor /nlesniri la %lat+ %otri)it legii1 c. du% emiterea deciziei de atragere a rs%underii solidare1 d. /n cazul /n care sunt /nde%linite condi'iile %entru deschiderea %rocedurii de atragere a rs%underii solidare /nainte de emiterea deciziei de atragere a rs%underii solidare. 2.8. Msurile asigurtorii dis%use de organele de urmrire %enal sau de instan'ele (udectore ti+ a a cum este %re)zut la art. 194 din Codul de procedur penal+ ori de alte organe com%etente+ %otri)it legii+ se duc la /nde%linire de ctre organul de e*ecutare /n conformitate cu dis%ozi'iile referitoare la e*ecutarea silit+ care se a%lic /n mod cores%unztor i rm>n )ala&ile %e toat %erioada e*ecutrii silite+ fr /nde%linirea altor formalit'i. 2.4. 6rganul de control56rganul de e*ecutare nu )a dis%une msuri asigurtorii %entru de&itorii afla'i /n insol)en' %otri)it Begii nr. 94:2007 %ri)ind %rocedura insol)en'ei+ cu modificrile i com%letrile ulterioare+ sau c>nd contri&ua&ilul nu de'ine acti)e %atrimoniale urmri&ile. 8. Acte administrati)e utilizate 8.1. Q3eferatul (ustificati) al msurilor asigurtoriiQ se /ntocme te de ctre organul de control5organul de e*ecutare i st la &aza emiterii Q2eciziei de instituire a msurilor asigurtoriiQ. 8.2. Q2ecizia de instituire a msurilor asigurtoriiQ se /ntocme te de ctre organul de control5organul de e*ecutare+ c>nd s-a constatat e*isten'a unor elemente care %ot duce la %ericlitarea sau /ngreunarea colectrii crean'elor ce au fost sau urmeaz s fie sta&ilite. 8.8. Q$rocesul-)er&al de sechestru asigurtor %entru &unuri mo&ileQ se /ntocme te de ctre organul de e*ecutare /n )ederea ducerii la /nde%linire a msurilor asigurtorii dis%use. 8.4. Q$rocesul-)er&al de sechestru asigurtor %entru &unuri imo&ileQ se /ntocme te de ctre organul de e*ecutare /n )ederea ducerii la /nde%linire a msurilor asigurtorii dis%use. 8.7. QAdresa de /nfiin'are a %o%ririi asigurtorii asu%ra dis%oni&ilit'ilor &ne tiQ se /ntocme te de organul de e*ecutare /n )ederea ducerii la /nde%linire a msurilor asigurtorii dis%use. 8.9. QAdresa de /nfiin'are a %o%ririi asigurtorii asu%ra sumelor datorate de&itorului de ctre ter'iQ se /ntocme te de ctre organul de e*ecutare /n )ederea ducerii la /nde%linire a msurilor asigurtorii dis%use. 8.4. Q3eferatul (ustificati) de ridicare a msurilor asigurtoriiQ se /ntocme te de organul de control5organul de e*ecutare i st la &aza emiterii Q2eciziei de ridicare a msurilor asigurtoriiQ. 8.8. Q2ecizia de ridicare a msurilor asigurtoriiQ se /ntocme te de ctre organul de control5organul de e*ecutare /n situa'ia /n care au /ncetat moti)ele %entru care s-au dis%us msurile asigurtorii. 4. Msuri asigurtorii dis%use 4.1. Sechestru asigurtor %entru &unuri imo&ile 4.2. Sechestru asigurtor %entru &unuri mo&ile+ inclusi) titlurile de )aloare i &unuri mo&ile necor%orale 4.8. $o%rirea asigurtorie asu%ra sumelor datorate de&itorului de ctre ter'i 4.4. $o%rirea asigurtorie asu%ra dis%oni&ilit'ilor &ne ti din conturile &ancare. 7. Modul de desf urare a %rocedurii 7.1. Msurile asigurtorii dis%use de ctre organul de control se duc la /nde%linire de organul de e*ecutare+ /n tim%ul ac'iunii de control+ /m%reun cu organul de control. :n acest sco% se desf oar urmtoarele acti)it'i0 7.1.1. :n situa'ia /n care organul de control+ /n tim%ul ac'iunii de control+ efectuat du% %rocedurile %reala&ile de documentare %entru control+ i /n urma analizei dosarului fiscal+ situa'iilor financiare+ declara'iilor fiscale sau a altor documente i a informa'iilor %e care le de'ine+ constat c e*ist suficiente informa'ii c de&itorul nu i-a declarat materia im%oza&il i totodat a%reciaz c e*ist %ericolul iminent s se sustrag de la %lata o&liga'iilor la &ugetul general consolidat sau s %re(udicieze &ugetul+ %rin ascunderea sau risi%irea %atrimoniului+ %ericlit>nd sau /ngreun>nd /n mod deose&it colectarea+ )a dis%une luarea msurilor asigurtorii+ iar organul de e*ecutare )a %roceda la ducerea la /nde%linire a msurilor asigurtorii /m%reun cu organul de control. 7.1.2. :n cazul /n care msurile asigurtorii urmeaz s fie dis%use /nainte de sta&ilirea i indi)idualizarea crean'ei fiscale %rintr-un act administrati) fiscal de im%unere+ %entru reducerea tim%ului de a%licare efecti)+ acestea )or fi duse la /nde%linire de organul de e*ecutare+ /n tim%ul ac'iunii de control+ /m%reun cu organul de control. 7.1.8. Q3eferatul (ustificati) al msurilor asigurtoriiQ )a fi /ntocmit de organul de control+ %ro%us s%re a)izare de eful de ser)iciu de s%ecialitate i a)izat de coordonatorul acestuia. 7.1.4. 2u% a)izarea Q3eferatului (ustificati) al msurilor asigurtoriiQ se )a /ntocmi Q2ecizia de instituire a msurilor asigurtoriiQ de ctre echi%a de control+ care )a fi semnat de eful de ser)iciu de s%ecialitate i a)izat de coordonatorul organului de control. 7.1.7. 6rganul de control )a transmite /n aceea i zi sau cel t>rziu /n ziua urmtoare %roiectul Q3eferatului (ustificati) al msurilor asigurtoriiQ+ %recum i %roiectul Q2eciziei de instituire a msurilor asigurtoriiQ conductorului organului fiscal res%ecti)+ directorului e*ecuti)5general+ du% caz+ /n )ederea a%ro&rii. 7.1.9. A%ro&area sau res%ingerea %roiectului Q3eferatului (ustificati) al msurilor asigurtoriiQ i a %roiectului Q2eciziei de instituire a msurilor asigurtoriiQ se )a realiza de ctre directorul e*ecuti)5general+ du% caz+ /n termen de cel mult dou zile. 7.1.4. 2u% a%ro&area Q2eciziei de instituire a msurilor asigurtoriiQ+ aceasta )a fi comunicat de&itorului /n aceea i zi sau cel t>rziu /n ziua urmtoare de ctre organul de e*ecutare /m%reun cu organul de control. 6dat cu comunicarea deciziei+ aceste organe )or %roceda la identificarea i a%licarea msurilor asigurtorii asu%ra &unurilor %ro%rietate a de&itorului ce fac o&iectul Q2eciziei de instituire a msurilor asigurtoriiQ. 7.1.8. $rocedura %re)zut la %ct. 7.1.8-7.1.4 se )a a%lica /n mod similar i /n cazul Q3eferatului (ustificati) de ridicare a msurilor asigurtoriiQ i al Q2eciziei de ridicare a msurilor asigurtoriiQ. 7.1.<. 2ac msurile asigurtorii sunt instituite asu%ra unor &unuri %erisa&ile sau degrada&ile+ /n sco%ul %rote(rii )alorii acestora+ ele %ot fi )alorificate /n condi'iile art. 12< alin. =4. din 6rdonan'a Eu)ernului nr. ;2:2003+ re%u&licat+ cu modificrile i com%letrile ulterioare+ iar contra)aloarea acestora+ consemnat /ntr-un cont de dis%oni&il+ / i men'ine caracterul asigurtoriu %>n la data indi)idualizrii i a(ungerii la scaden' a crean'ei %entru care au fost instituite. 7.2. :n cazul msurilor asigurtorii dis%use i duse la /nde%linire de ctre organul de e*ecutare %re)zut la %ct. 1.1 lit. &.+ se desf oar i urmtoarele acti)it'i0 7.2.1. :n situa'ia /n care organul de e*ecutare+ /n desf urarea atri&u'iilor sale+ %e &aza documentrii realizate i5sau a informa'iilor o&'inute+ constat c e*ist indicii suficiente %ri)ind %osi&ilitatea risi%irii sau ascunderii %atrimoniului de&itorului+ )a %roceda la dis%unerea i ducerea la /nde%linire a msurilor asigurtorii. 7.2.2. Aceste msuri asigurtorii se %ot lua i /n situa'ia /n care crean'a este indi)idualizat+ dar termenul de %lat nu este /nde%linit+ %recum i /n cazul /n care se a%ro& deschiderea %rocedurii de atragere a rs%underii solidare. 7.2.8. Q3eferatul (ustificati) al msurilor asigurtoriiQ )a fi /ntocmit de organul de e*ecutare+ %ro%us s%re a)izare de eful de ser)iciu de s%ecialitate i a)izat de coordonatorul acestuia. 7.2.4. 2u% a)izarea Q3eferatului (ustificati) al msurilor asigurtoriiQ se )a /ntocmi Q2ecizia de instituire a msurilor asigurtoriiQ de ctre organul de e*ecutare+ care )a fi semnat de eful de ser)iciu de s%ecialitate i a)izat de coordonatorul organului de e*ecutare. 7.2.7. A%ro&area sau res%ingerea %roiectului Q3eferatului (ustificati) al msurilor asigurtoriiQ i a %roiectului Q2eciziei de instituire a msurilor asigurtoriiQ se )a realiza de ctre directorul e*ecuti)5general+ du% caz+ /n termen de cel mult dou zile. 7.2.9. 2u% a%ro&area Q2eciziei de instituire a msurilor asigurtoriiQ+ aceasta )a fi comunicat de&itorului /n aceea i zi sau cel t>rziu /n ziua urmtoare de ctre organul de e*ecutare. 6dat cu comunicarea deciziei+ organul de e*ecutare )a %roceda la a%licarea msurilor asigurtorii asu%ra &unurilor %ro%rietate a de&itorului ce fac o&iectul Q2eciziei de instituire a msurilor asigurtoriiQ+ %re)ederile %ct. 7.1.< a%lic>ndu-se /n mod cores%unztor. 7.2.4. $rocedura %re)zut la %ct. 7.2.8-7.2.7 se )a a%lica /n mod similar i /n cazul Q3eferatului (ustificati) de ridicare a msurilor asigurtoriiQ i al Q2eciziei de ridicare a msurilor asigurtoriiQ. 7.2.8. Eestiunea msurilor asigurtorii se realizeaz de ctre organul de e*ecutare /ntr-o e)iden' s%ecial. 7.8. :n tim%ul derulrii controlului5antrenrii rs%underii solidare sau /n fazele %remergtoare acestor acti)it'i =analiz+ documentare+ informare.+ dac nu sunt de'inute suficiente informa'ii+ organul de

control5organul de e*ecutare+ %entru sta&ilirea i instituirea msurilor asigurtorii+ )a desf ura+ du% caz+ urmtoarele acti)it'i de documentare i %regtire0 a. identificarea conturilor de dis%oni&ilit'i i a de%ozitelor &ancare ale de&itorului5%ersoanelor la care s-a atras sau urmeaz s se atrag rs%underea solidar+ du% caz+ %recum i a unit'ilor &ancare care le administreaz+ e)iden'iate /n documentele conta&ile ale acestora+ %recum i consultarea a%lica'iei informatice clien'i-&nci de'inute de Agen'ia Fa'ional de Administrare Fiscal i utilizate de unit'ile su&ordonate1 &. identificarea /n declara'iile informati)e i5sau e)iden'a conta&il a sumelor datorate de&itorului5%ersoanelor la care s-a atras sau urmeaz s se atrag rs%underea solidar de ctre ter'i1 c. identificarea &unurilor %ro%rietate a de&itorului5%ersoanelor la care s-a atras sau urmeaz s se atrag rs%underea solidar i a loca'iilor unde acestea se gsesc. 7.4. :n cazurile /n care se im%une+ organul de control5organul de e*ecutare %oate solicita informa'ii des%re %atrimoniul de&itorului i de la urmtoarele institu'ii0 a. Agen'ia Fa'ional de ,adastru i $u&licitate Dmo&iliar+ oficiile i &irourile teritoriale ale acesteia+ cu %ri)ire la &unurile imo&ile aflate /n %atrimoniul de&itorului5%ersoanelor la care s-a atras sau urmeaz s se atrag rs%underea solidar1 &. unit'i administrati)-teritoriale+ /n cadrul crora sunt organizate direc'ii5com%artimente5structuri de im%ozite i ta*e locale+ cu %ri)ire la &unurile imo&ile i mo&ile aflate /n %atrimoniul de&itorului5%ersoanelor la care s-a atras sau urmeaz s se atrag rs%underea solidar1 c. 2irec'ia 3egim $ermise de ,onducere i /nmatriculare a Iehiculelor+ cu %ri)ire la &unurile mo&ile re%rezent>nd )ehicule /nmatriculate /n 3om>nia+ aflate /n %atrimoniul de&itorului5%ersoanelor la care s-a atras sau urmeaz s se atrag rs%underea solidar1 d. Autoritatea Fa)al 3om>n+ cu %ri)ire la &unurile mo&ile re%rezent>nd na)e de ti% trans%ort sau agrement+ aflate /n %atrimoniul de&itorului5%ersoanelor la care s-a atras sau urmeaz s se atrag rs%underea solidar1 e. Autoritatea Aeronautic ,i)il 3om>n+ cu %ri)ire la &unurile mo&ile re%rezent>nd aerona)e de ti% trans%ort sau agrement+ aflate /n %atrimoniul de&itorului5%ersoanelor la care s-a atras sau urmeaz s se atrag rs%underea solidar1 f. 6ficiul Fa'ional al 3egistrului ,omer'ului+ cu %ri)ire la ac'iunile5%r'ile sociale de'inute de ctre de&itor5%ersoanele la care s-a atras sau urmeaz s se atrag rs%underea solidar la societ'i comerciale1 g. 2e%ozitarul ,entral autorizat de ,omisia Fa'ional a Ialorilor Mo&iliare+ cu %ri)ire la ac'iunile cotate %e %ia'a &ursier de'inute de ctre de&itor5%ersoanele la care s-a atras sau urmeaz s se atrag rs%underea solidar la societ'i comerciale1 h. orice alte institu'ii care de'in informa'ii cu %ri)ire la &unurile i )eniturile de&itorului5%ersoanelor la care s-a atras sau urmeaz s se atrag rs%underea solidar. 7.7. $e &aza informa'iilor o&'inute+ organul de control5organul de e*ecutare )a /ntocmi Q3eferatul (ustificati) al msurilor asigurtoriiQ+ /n care se moti)eaz+ de dre%t i de fa%t+ necesitatea dis%unerii i instituirii msurilor asigurtorii i se estimeaz sumele+ du% caz+ referat care )a sta la &aza emiterii Q2eciziei de instituire a msurilor asigurtoriiQ. 7.9. Q3eferatul (ustificati) al msurilor asigurtoriiQ )a con'ine urmtoarele elemente minimale0 a. datele de identificare ale contri&ua&ilului1 &. temeiul de dre%t1 c. %rezentarea strii fiscale de fa%t a contri&ua&ilului+ constatat /n urma documentrii i5sau a unei ins%ec'ii fiscale ori ca urmare a cercetrii la fa'a locului1 d. cuantumul o&liga'iilor &ugetare restante5sta&ilite /n urma ins%ec'iei fiscale5controlului )amal ulterior5estimate sau care urmeaz a se sta&ili %rin ins%ec'ie fiscal5control )amal ulterior sau %entru care s-a dis%us5urmeaz s se dis%un atragerea rs%underii solidare ori cuantumul o&liga'iilor &ugetare sta&ilite %rin titluri de crean' care nu au a(uns la scaden'1 e. acti)ele %atrimoniale asu%ra crora %ot fi instituite msurile asigurtorii1 f. moti)area necesit'ii dis%unerii msurilor asigurtorii+ /n sensul indiciilor sau %ericolului ca de&itorul s se sustrag+ s / i ascund ori s / i risi%easc %atrimoniul+ %ericlit>nd sau /ngreun>nd /n mod considera&il colectarea+ 'in>nd cont i de istoria com%ortamentului fiscal al contri&ua&ilului+ al re%rezentan'ilor legali i al asocia'ilor5ac'ionarilor ma(oritari =mod de declarare i %lat+ situa'ii de atragere a rs%underii solidare+ situa'ii de insol)en' sau de insol)a&ilitate etc.. 7.4. :n con'inutul Q3eferatului (ustificati) al msurilor asigurtoriiQ+ acti)ul %atrimonial al contri&ua&ilului identificat %entru instituirea msurilor asigurtorii )a cu%rinde urmtoarele0 a. %rezentarea cu caracter informati) a acti)elor %atrimoniale asu%ra crora %ot fi instituite msuri asigurtorii1 &. %rezentarea acti)elor %atrimoniale selectate %entru instituirea efecti) a msurilor asigurtorii %otri)it %ct. 7.8. 7.8. 2is%unerea i5sau ducerea la /nde%linire a msurilor asigurtorii asu%ra &unurilor %ro%rietate a de&itorului se efectueaz+ de regul+ /n limita a 170H din )aloarea crean'ei estimate5sta&ilite i /n urmtoarea ordine0 a. &unuri care nu sunt nemi(locit %redestinate desf urrii acti)it'ii care constituie %rinci%ala surs de )enit1 &. &unurile mo&ile i imo&ile care nu sunt direct folosite /n acti)itatea ce constituie %rinci%ala surs de )enit a contri&ua&ilului1 c. &unurile mo&ile i imo&ile care se afl tem%orar /n de'inerea altor %ersoane /n &aza contractelor de arend+ de /m%rumut+ de /nchiriere+ de concesiune+ de leasing i altele1 d. ansam&lu de &unuri /n condi'iile %re)ederilor art. 178 din 6rdonan'a Eu)ernului nr. ;2:2003+ re%u&licat+ cu modificrile i com%letrile ulterioare1 e. ma ini-unelte+ utila(e+ materii %rime i materiale i alte &unuri mo&ile+ %recum i &unuri imo&ile ce ser)esc acti)it'ii care constituie %rinci%ala surs de )enit1 f. %roduse finite1 g. sume urmri&ile datorate cu orice titlu de&itorului de ctre ter'e %ersoane1 h. dis%oni&ilit'i aflate /n conturile &ancare1 i. &unuri %erisa&ile sau su%use degradrii. 7.<. :n cazul de&itorilor %ersoane fizice %re)ederile art. 171 alin. =2. din 6rdonan'a Eu)ernului nr. ;2:2003+ re%u&licat+ cu modificrile i com%letrile ulterioare+ se a%lic /n mod cores%unztor. 7.10. :n cazul /n care &unurile %erisa&ile sau su%use degradrii sunt de natura &unurilor alimentare i5sau animale+ se )a anun'a direc'ia sanitar-)eterinar i %entru siguran'a alimentelor =2SISA. com%etent teritorial %entru )erificri tehnice sau constatarea conformit'ii acestora+ du% caz+ iar /n func'ie de rezultatul )erificrilor+ acestea )or face sau nu+ du% caz+ o&iectul Q2eciziei de instituire a msurilor asigurtoriiQ. 7.11. $entru estimarea )alorii &unurilor mo&ile i imo&ile %ro%rietate a de&itorului ce )or face o&iectul msurilor asigurtorii+ se )or a)ea /n )edere urmtoarele0 a. )aloarea de in)entar a &unurilor din conta&ilitatea de&itorului1 &. )aloarea titlurilor de )aloare conform datelor %u&licate %e %ia'a &ursier1 c. )aloarea estimat direct de ctre organul de e*ecutare %rin metoda com%arati)1 d. %entru &unurile imo&ile+ )aloarea rezultat din e*%ertizele actualizate %ri)ind )aloarea de circula'ie a &unurilor imo&ile utilizate de ,amera Fotarilor $u&lici comunicate anual organelor fiscale /n &aza art. 441 din Begea nr. 48':2003 %ri)ind Codul fiscal+ cu modificrile i com%letrile ulterioare. 7.12. 6rganul de control56rganul de e*ecutare nu )a dis%une msuri asigurtorii asu%ra &unurilor din urmtoarea categorie din cele %re)zute la %ct. 7.8 /n cazul /n care acestea se /ncadreaz /n asigurarea atingerii limitei de 170H fa' de )aloarea crean'ei restante5sta&ilite5estimate. 7.18. Ba dis%unerea i5sau ducerea la /nde%linire a msurilor asigurtorii asu%ra &unurilor %ro%rietate a de&itorului+ organul de control5organul de e*ecutare+ %e l>ng ordinea %re)zut la %ct. 7.8 lit. a.i.+ )a a)ea /n )edere i %osi&ilitatea de )alorificare a &unurilor sau a )alorilor indis%oni&ilizate. 7.14. Q2ecizia de instituire a msurilor asigurtoriiQ se emite /n conformitate cu dis%ozi'iile art. 12< alin. =4. i =7. din 6rdonan'a Eu)ernului nr. ;2:2003+ re%u&licat+ cu modificrile i com%letrile ulterioare. 7.17. Aunurile sechestrate asigurtoriu )or %utea fi lsate /n custodia sau /n administrarea de&itorului ori+ du% caz+ a altei %ersoane desemnate de organul de e*ecutare. :n cazul &unurilor mo&ile+ acestea )or %utea fi ridicate i de%ozitate de ctre organul de e*ecutare. 7.19. :n cazul /n care se consider necesar sta&ilirea custodiei sau administrrii &unurilor sechestrate asigurtoriu /n sarcina altei %ersoane+ conductorul organului de e*ecutare )a a%ro&a aceast msur /n &aza unui referat (ustificati). 7.14. 6rganul de e*ecutare )a atri&ui custodelui sau administratorului-sechestru+ du% caz+ urmtoarele res%onsa&ilit'i /n ceea ce %ri)e te custodia i administrarea &unului indis%oni&ilizat+ res%ecti)0 a. e*ecutarea lucrrilor de re%ara'ii la imo&ile+ /n )ederea %re)enirii deteriorrii acestora1 &. luarea msurilor %entru men'inerea /n stare de func'ionare a utila(elor i echi%amentelor date /n custodie1 c. efectuarea cheltuielilor %entru a asigura %aza &unurilor %rimite /n custodie1 d. administrarea &unurilor indis%oni&ilizate+ chiriilor+ arendei i altor )enituri o&'inute din administrarea acestora+ consemnarea )eniturilor /ncasate la unit'ile a&ilitate+ %recum i res%onsa&ilitatea de a de%une reci%isa la organul fiscal com%etent al Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal1 e. /nde%linirea oricror alte acti)it'i cu %ri)ire la custodia i administrarea &unurilor sta&ilite de organul fiscal com%etent al Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal. 7.18. ,ustodele i5sau administratorul-sechestru+ /n cazul /n care este o alt %ersoan dec>t de&itorul sau creditorul+ %rime te %entru res%onsa&ilit'ile /nde%linite o remunera'ie sta&ilit de organul fiscal com%etent al Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal+ 'in>ndu-se seama de acti)itatea de%us i a)>ndu-se /n )edere urmtoarele as%ecte0 a. caracteristicile s%ecifice &unului dat /n custodie sau /n administrare1 &. condi'iile %e care custodele i5sau administratorul-sechestru tre&uie s le asigure %entru %strarea+ conser)area+ men'inerea /n stare de func'ionare a &unului1 c. )aloarea &unului dat /n custodie sau /n administrare1 d. %re'urile de %ia' %racticate /n zona %entru de%ozitarea =%strarea. &unurilor similare1 e. dificult'ile /nt>m%inate /n /nde%linirea sarcinilor sale1 f. orice alte elemente rele)ante %entru e)aluarea remunera'iei custodelui i5sau a administratorului-sechestru. 7.1<. Q2ecizia de instituire a msurilor asigurtoriiQ )a fi comunicat contri&ua&ilului de ctre organul de e*ecutare+ /m%reun cu organul de control+ du% caz+ odat cu QAdresa de /nfiin'are a %o%ririi asigurtorii asu%ra dis%oni&ilit'ilor &ne tiQ5QAdresa de /nfiin'are a %o%ririi asigurtorii asu%ra sumelor datorate de&itorului de ctre ter'iQ i5sau Q$rocesul-)er&al de sechestru asigurtor %entru &unuri mo&ileQ5Q$rocesul-)er&al de sechestru asigurtor %entru &unuri imo&ileQ+ du% caz+ dis%ozi'iile art. 44 din 6rdonan'a Eu)ernului nr. ;2:2003+ re%u&licat+ cu modificrile i com%letrile ulterioare+ a%lic>ndu-se /n mod cores%unztor. 7.20. :n cazul /nfiin'rii sechestrului asigurtoriu asu%ra &unurilor imo&ile+ un e*em%lar al %rocesului-)er&al /ntocmit de organul de e*ecutare se comunic de /ndat %entru /nscriere &iroului de carte funciar. 7.21. :n cazul /nfiin'rii sechestrului asigurtoriu asu%ra &unurilor mo&ile+ un e*em%lar al %rocesului-)er&al /ntocmit de organul de e*ecutare se comunic de /ndat institu'iilor %u&lice i %ri)ate care gestioneaz informa'ii des%re &unurile mo&ile ale de&itorului+ %entru /nscrierea dre%tului de ga( /n fa)oarea statului. 7.22. Msurile asigurtorii dis%use )or fi ridicate de ctre organul de e*ecutare+ /n tot sau /n %arte+ /n &aza deciziei moti)ate ori a /nscrisurilor emise de instan' sau de alte organe com%etente %rin care se dis%une aceasta+ comunicate tuturor celor crora le-au fost comunicate Q2ecizia de dis%unere a msurilor asigurtoriiQ sau celelalte acte de e*ecutare /n legtur cu acestea. 9. 3es%onsa&ilit'i 9.1. Q3eferatul (ustificati) al msurilor asigurtoriiQ+ /n situa'ia %re)zut la %ct. 2.1+ se /ntocme te /ntr-un singur e*em%lar de organul de control+ )a fi %ro%us s%re a)izare de eful de ser)iciu de s%ecialitate i )a fi a)izat de coordonatorul acestuia. 9.2. Q3eferatul (ustificati) al msurilor asigurtoriiQ+ /n situa'ia %re)zut la %ct. 2.2+ se /ntocme te /ntr-un singur e*em%lar de organul de e*ecutare+ )a fi %ro%us s%re a)izare de eful de ser)iciu de s%ecialitate i )a fi a)izat de coordonatorul acestuia. 9.8. Q2ecizia de instituire a msurilor asigurtoriiQ+ /n situa'ia %re)zut la %ct. 2.1+ se /ntocme te+ /n dou e*em%lare+ de ctre organul de control i )a fi semnat de eful de ser)iciu de s%ecialitate i de coordonatorul organului de control. 9.4. Q2ecizia de instituire a msurilor asigurtoriiQ+ /n situa'ia %re)zut la %ct. 2.2+ se /ntocme te+ /n dou e*em%lare+ de ctre organul de e*ecutare i )a fi semnat de eful de ser)iciu de s%ecialitate i de coordonatorul organului de e*ecutare. 9.7. A%ro&area Q3eferatului (ustificati) al msurilor asigurtoriiQ i a Q2eciziei de instituire a msurilor asigurtoriiQ+ /n situa'iile %re)zute la %ct. 2.1 i 2.2+ se realizeaz de ctre conductorul organului fiscal+ res%ecti) directorul e*ecuti)5general+ du% caz. 9.9. QAdresa de /nfiin'are a %o%ririi asigurtorii asu%ra dis%oni&ilit'ilor &ne tiQ5QAdresa de /nfiin'are a %o%ririi asigurtorii asu%ra sumelor datorate de&itorului de ctre ter'iQ i5sau Q$rocesul-)er&al de sechestru asigurtor %entru &unuri mo&ileQ5Q$rocesul-)er&al de sechestru asigurtor %entru &unuri imo&ileQ+ du% caz+ )or fi /ntocmite de organul de e*ecutare. 9.4. Q3eferatul (ustificati) de ridicare a msurilor asigurtoriiQ se /ntocme te de organul de control5organul de e*ecutare+ du% caz+ i st la &aza emiterii Q2eciziei de ridicare a msurilor asigurtoriiQ. Acesta )a fi %ro%us s%re a)izare de eful de ser)iciu de s%ecialitate+ )a fi a)izat de coordonatorul acestuia+ du% caz+ i a%ro&at de ctre conductorul organului fiscal+ res%ecti) directorul e*ecuti)5general+ du% caz.

C"#IT$LUL =II: #rescrip ia drep%ului de a cere e3ecu%area sili% 1i a drep%ului de a cere compensarea sau res%i%uirea
"r%& '3': ?nceperea %ermenului de prescrip ie )'*2re%tul de a cere e*ecutarea silit a crean'elor fiscale se %rescrie /n termen de 7 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmtor celui /n care a luat na tere acest dre%t. )2*Germenul de %rescri%'ie %re)zut la alin. =1. se a%lic i crean'elor %ro)enind din amenzi contra)en'ionale.
1. 2ecizia ,.,.3. nr. 42452007+ %u&licat /n M. 6f. nr. 102< din 21 noiem&rie 20071 2. 2ecizia ,.,.3. nr. 20252004+ %u&licat /n M. 6f. nr. 277 din 14 a%rilie 20041 8. 2ecizia ,.,.3. nr. 28852008+ %u&licat /n M. 6f. nr. 487 din 10 iunie 20081 4. 2ecizia ,.,.3. nr. 71852008+ %u&licat /n M. 6f. nr. 448 din 29 iunie 20081 7. 2ecizia ,.,.3. nr. <4852008+ %u&licat /n M. 6f. nr. 420 din 28 octom&rie 20081 9. 2ecizia ,.,.3. nr. 114452008+ %u&licat /n M. 6f. nr. 448 din 20 noiem&rie 20081 4. 2ecizia ,.,.3. nr. 181452008+ %u&licat /n M. 6f. nr. 899 din 22 decem&rie 20081 8. 2ecizia ,.,.3. nr. 1115200<+ %u&licat /n M. 6f. nr. 187 din 4 martie 200<1 <. 2ecizia ,.,.3. nr. 24852010+ %u&licat /n M. 6f. nr. 884 din 20 mai 20101 10. 2ecizia ,.S.;. nr. 141<52008 =%rescri%'ia dre%tului de a cere e*ecutarea silit.. 1. Germenul de %rescri%'ie al e*ecutrii silite se calculeaz /n func'ie de data de la care a luat na tere dre%tul de e*ecutare silit al statului. ,hiar dac ,odul de %rocedur fiscal nu con'ine %re)ederi e*%rese+ se su&/n'elege c dre%tul de e*ecutare silit ia na tere atunci c>nd crean'a fiscal nu este achitat la termenul %re)zut de lege =a se )edea art. 141 ,od %rocedur fiscal.+ res%ecti)+ la data c>nd este emis un titlu e*ecutoriu. &&& ci%es%e mai depar%e )'-'* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '32: (uspendarea %ermenului de prescrip ie Germenul de %rescri%'ie %re)zut la art. 181 se sus%end0 a*/n cazurile i /n condi'iile sta&ilite de lege %entru sus%endarea termenului de %rescri%'ie a dre%tului la ac'iune1 b*/n cazurile i /n condi'iile /n care sus%endarea e*ecutrii este %re)zut de lege ori a fost dis%us de instan'a (udectoreasc sau de alt organ com%etent+ %otri)it legii1 c*%e %erioada )ala&ilit'ii /nlesnirii acordate %otri)it legii1 d*c>t tim% de&itorul / i sustrage )eniturile i &unurile de la e*ecutarea silit1 e*/n alte cazuri %re)zute de lege.
1. Begisla'ia actual face trimitere la dre%tul comun /n materia %rescri%'iei dre%tului la ac'iune =art. 2782-2789 ,od ci)il.. 2. ,auza de for' ma(or %oate conduce la sus%endarea cursului %rescri%'iei. :n acest conte*t+ tre&uie %recizat c noul ,od ci)il =Begea nr. 2845200<. %re)ede c for'a ma(or sus%end cursul %rescri%'iei numai dac sur)ine /n ultimele ase luni ale termenului de %rescri%'ie. Mai %oate fi men'ionat i cauza sus%endrii %rescri%'iei %e %erioada /n care se deruleaz ori ar %utea s se deruleze o %rocedur %reala&il %re)zut de lege. 8. :n doctrin+ s-a artat c+ du% /ncetarea sus%endrii+ %rescri%'ia / i reia cursul+ %entru determinarea /m%linirii termenului de %rescri%'ie lu>ndu-se /n calcul i termenul scurs /nainte de sus%endare =M. Ficolae+ $rescri%'ia e*tincti)+ @d. 3osetti+ Aucure ti 2004+ %. 814.. 1. Begea nr. 2845200< %ri)ind ,odul ci)il+ re%u&licat /n M. 6f. nr. 707 din 17 iulie 2011 &&& ci%es%e mai depar%e )'-3* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '33: ?n%reruperea %ermenului de prescrip ie Germenul de %rescri%'ie %re)zut la art. 181 se /ntreru%e0 a*/n cazurile i /n condi'iile sta&ilite de lege %entru /ntreru%erea termenului de %rescri%'ie a dre%tului la ac'iune1 b*%e data /nde%linirii de ctre de&itor+ /nainte de /nce%erea e*ecutrii silite sau /n cursul acesteia+ a unui act )oluntar de %lat a o&liga'iei %re)zute /n titlul e*ecutoriu ori a recunoa terii /n orice alt mod a datoriei1 c*%e data /nde%linirii+ /n cursul e*ecutrii silite+ a unui act de e*ecutare silit1 d*/n alte cazuri %re)zute de lege.
1. Bitera a. a acestui articol face trimitere la dre%tul comun /n materie =art. 2784-2748 ,od ci)il.. :n ce %ri)e te noul ,od ci)il+ este rele)ant cazul %re)zut la art. 2784 %ct. 4 =Jrealizarea oricrui act %rin care cel /n folosul cruia curge %rescri%'ia este %us /n /nt>rziereK.+ urmat de chemarea /n (udecat /n termen de ase luni. 2. :ntreru%erea terge %rescri%'ia /nce%ut /nainte de inter)enirea cauzei /ntreru%ti)e+ iar du% /ntreru%ere /nce%e s curg o nou %rescri%'ie. 1. Begea nr. 2845200< %ri)ind ,odul ci)il+ re%u&licat /n M. 6f. nr. 707 din 17 iulie 2011 DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '34: +fec%e ale 2mplinirii %ermenului de prescrip ie


(la data 20- ul-2004 Art" 134 din titlul &$$$# capitolul &$$ reglementat de partea 58(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*2ac organul de e*ecutare constat /m%linirea termenului de %rescri%'ie a dre%tului de a cere e*ecutarea silit a crean'elor fiscale+ acesta )a %roceda la /ncetarea msurilor de realizare i la scderea acestora din e)iden'a analitic %e %ltitori. )2*Sumele achitate de de&itor /n contul unor crean'e fiscale+ du% /m%linirea termenului de %rescri%'ie+ nu se restituie.
pre.ederi din par%ea 495' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& '34 din %i%lul =III, capi%olul =II 180.1. Scderea din e)iden'a analitic %e %ltitori a crean'elor fiscale %entru care s-a /m%linit termenul de %rescri%'ie a dre%tului de a cere e*ecutarea silit se )a face %e &aza unui %roces-)er&al de constatare a /m%linirii termenului de %rescri%'ie+ /nsu it de eful com%artimentului de s%ecialitate+ a)izat de com%artimentul (uridic din cadrul aceluia i organ fiscal sau din cadrul organului ierarhic su%erior+ du% caz+ i care )a fi su%us s%re a%ro&are conductorului organului fiscal+ /m%reun cu dosarul. 180.2. 2osarul tre&uie s cu%rind toate documentele i informa'iile necesare %entru constatarea /m%linirii termenului de %rescri%'ie+ %recum i %rocesul-)er&al de constatare. 1. Begea nr. 2845200< %ri)ind ,odul ci)il+ re%u&licat /n M. 6f. nr. 707 din 17 iulie 2011 DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '34: #rescrip ia drep%ului de a cere compensarea sau res%i%uirea 2re%tul contri&ua&ililor de a cere com%ensarea sau restituirea crean'elor fiscale se %rescrie /n termen de 7 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmtor celui /n care a luat na tere dre%tul la com%ensare sau restituire.
1. 2e i ,odul de %rocedur fiscal nu con'ine %re)ederi e*%rese+ /n doctrin se sus'ine c situa'iile de sus%endare a %rescri%'iei+ %re)zute la art. 182+ sunt )ala&ile i /n situa'ia com%ensrii i restituirii crean'elor fiscale =N. Sasu+ B. G>'u+ 2. $troi+ o%. cit+ %. 848..

1. 6MF$ nr. 18<<52004 %entru a%ro&area $rocedurii de restituire i de ram&ursare a sumelor de la &uget+ %recum i de acordare a do&>nzilor cu)enite contri&ua&ililor %entru sumele restituite sau ram&ursate cu de% irea termenului legal+ %u&licat /n M. 6f. nr. 18 din 7 ianuarie 2007. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

C"#IT$LUL =III: (%in!erea crean elor fiscale prin e3ecu%are sili% (+CBIU6+" ': Dispozi ii !enerale
"r%& '37: $r!anele de e3ecu%are sili% )'*:n cazul /n care de&itorul nu / i %lte te de &un)oie o&liga'iile fiscale datorate+ organele fiscale com%etente+ %entru stingerea acestora+ %rocedeaz la ac'iuni de e*ecutare silit+ %otri)it %rezentului cod+ cu e*ce%'ia cazului /n care e*ist o cerere de restituire5ram&ursare /n curs de solu'ionare+ iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare dec>t crean'a fiscal datorat de de&itor.
(la data 01-Oct-2010 Art" 13%# alin" (1) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 1 modificat de Art" $# punctul 4" din Ordonanta urgenta 88/2010 )

)2*6rganele fiscale care administreaz crean'e fiscale sunt a&ilitate s duc la /nde%linire msurile asigurtorii i s efectueze %rocedura de e*ecutare silit. )3*,rean'ele &ugetare care se /ncaseaz+ se administreaz+ se conta&ilizeaz i se utilizeaz de institu'iile %u&lice+ %ro)enite din )enituri %ro%rii i cele rezultate din ra%orturi (uridice contractuale+ %recum i crean'ele care se /ncaseaz+ se administreaz+ se conta&ilizeaz i se utilizeaz de Aanca de @*%ort-Dm%ort a 3om>niei @RDMAAF" - S.A.+ %ro)enite din fondurile alocate de la &ugetul de stat+ se e*ecut %rin organe %ro%rii+ acestea fiind a&ilitate s duc la /nde%linire msurile asigurtorii i s efectueze %rocedura de e*ecutare silit+ %otri)it %re)ederilor %rezentului cod. )4*6rganele %re)zute la alin. =2. i =8. sunt denumite /n continuare organe de e*ecutare silit. )4'*6rganele de e*ecutare %re)zute la alin. =4. sunt com%etente i %entru e*ecutarea silit a crean'elor %re)zute la art. 141 alin. =12..
(la data 17-!ep-2011 Art" 13%# alin" (4) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 1 completat de Art" $# punctul 5-" din Ordonanta 29/2011 )

)4*$entru efectuarea %rocedurii de e*ecutare silit este com%etent organul de e*ecutare /n a crui raz teritorial se gsesc &unurile urmri&ile+ coordonarea /ntregii e*ecutri re)enind organului de e*ecutare /n a crui raz teritorial / i are domiciliul fiscal de&itorul sau organul de e*ecutare com%etent+ desemnat %otri)it art. 88+ du% caz. :n cazul /n care e*ecutarea silit se face %rin %o%rire+ a%licarea msurii de e*ecutare silit se face de ctre organul de e*ecutare coordonator. )4'*,oordonarea e*ecutrii silite /n cazul /n care s-a dis%us atragerea rs%underii solidare cu de&itorul aflat /n stare de insol)a&ilitate+ /n condi'iile art. 24+ ori /n cazul %re)zut la art. 27 alin. =2. lit. e. re)ine organului de e*ecutare /n a crui raz teritorial / i are domiciliul fiscal de&itorul sau organului de e*ecutare com%etent desemnat %otri)it art. 88 alin. =8.+ du% caz. )42*,oordonarea e*ecutrii silite /n cazul /n care s-a dis%us atragerea rs%underii mem&rilor organelor de conducere+ %otri)it dis%ozi'iilor ca%. DI din Begea nr. 94:2007+ cu modificrile i com%letrile ulterioare+ re)ine organului de e*ecutare /n a crui raz teritorial / i are5 i-a a)ut domiciliul fiscal de&itorul insol)ent sau organului de e*ecutare com%etent desemnat %otri)it art. 88 alin. =8.+ du% caz. )43*6rganul de e*ecutare coordonator /n cazul %re)zut la art. 194 alin. =2. este cel /n a crui raz teritorial / i are domiciliul fiscal sau / i desf oar acti)itatea de&itorul ale crui &unuri au fost ad(udecate.
(la data 17-!ep-2011 Art" 13%# alin" (5) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 1 completat de Art" $# punctul %0" din Ordonanta 29/2011 )

)7*:n cazul /n care+ %otri)it legii+ s-a dis%us atragerea rs%underii mem&rilor organelor de conducere+ /n conformitate cu dis%ozi'iile ca%. DI din Begea nr. 94:2007 %ri)ind %rocedura insol)en'ei+ i %entru crean'e fiscale+ %rin derogare de la %re)ederile art. 142 din Begea nr. 94:2007+ e*ecutarea silit se efectueaz de organul de e*ecutare /n condi'iile %rezentului cod. )8*Atunci c>nd se constat c e*ist %ericolul e)ident de /nstrinare+ su&stituire sau de sustragere de la e*ecutare silit a &unurilor i )eniturilor urmri&ile ale de&itorului+ organul de e*ecutare /n a crui raz teritorial se afl domiciliul fiscal al de&itorului %oate %roceda la indis%oni&ilizarea i e*ecutarea silit a acestora+ indiferent de locul /n care se gsesc &unurile. )9*6rganul de e*ecutare coordonator )a sesiza /n scris celelalte organe %re)zute la alin. =7.+ comunic>ndu-le titlul e*ecutoriu /n co%ie certificat+ situa'ia de&itorului+ contul /n care se )or )ira sumele /ncasate+ %recum i orice alte date utile %entru identificarea de&itorului i a &unurilor ori )eniturilor urmri&ile. );*:n cazul /n care asu%ra acelora i )enituri ori &unuri ale de&itorului a fost %ornit e*ecutarea+ at>t %entru realizarea titlurilor e*ecutorii %ri)ind crean'e fiscale+ c>t i %entru titluri ce se e*ecut /n condi'iile %re)zute de alte dis%ozi'ii legale+ e*ecutarea silit se )a face+ %otri)it dis%ozi'iilor %rezentului cod+ de ctre organele de e*ecutare %re)zute de acesta. )'0*,>nd se constat c domiciliul fiscal al de&itorului se afl /n raza teritorial a altui organ de e*ecutare+ titlul e*ecutoriu /m%reun cu dosarul e*ecutrii )or fi trimise acestuia+ /n tiin'>ndu-se+ dac este cazul+ organul de la care s-a %rimit titlul e*ecutoriu.

"r%& '37': Re!uli speciale pri.ind e3ecu%area sili% a crean elor da%ora%e bu!e%elor locale ale uni% ilor adminis%ra%i.-%eri%oriale sau, dup caz, subdi.iziunilor adminis%ra%i.-%eri%oriale ale municipiilor )'*Autorit'ile administra'iei %u&lice locale sunt o&ligate s cola&oreze i s efectueze %rocedura de e*ecutare silit a crean'elor fiscale datorate &ugetelor locale ale unit'ilor administrati)-teritoriale sau+ du% caz+ su&di)iziunilor administrati)-teritoriale ale munici%iilor. )2*:n situa'ia /n care de&itorul datoreaz im%ozite+ ta*e sau alte )enituri la &ugetul local i nu are &unuri urmri&ile %e raza teritorial a res%ecti)ei unit'i administrati)-teritoriale sau a su&di)iziunii unit'ii administrati)-teritoriale a munici%iului+ com%eten'a %entru efectuarea %rocedurii de e*ecutare silit re)ine organului fiscal /n a crui raz teritorial se afl &unurile urmri&ile. )3*6rganul fiscal din cadrul autorit'ii administra'iei %u&lice locale care administreaz crean'ele fiscale %re)zute la alin. =2.+ denumit /n %rezentul articol autoritate solicitant+ solicit+ /n scris+ organului fiscal din cadrul autorit'ii administra'iei %u&lice locale /n a crui raz teritorial se afl situate &unurile mo&ile sau imo&ile+ denumit /n %rezentul articol autoritate solicitat+ efectuarea %rocedurii de e*ecutare silit. )4*,ererea con'ine+ /n mod o&ligatoriu+ urmtoarele informa'ii0 a*datele de identificare a de&itorului1 b*)aloarea crean'ei de recu%erat1 c*)aloarea crean'elor fiscale accesorii sta&ilite+ %otri)it legii+ %>n la data solicitrii1 d*contul /n care se )ireaz sumele /ncasate1 e*orice date necesare %entru identificarea &unurilor urmri&ile+ dac este cazul. )4*,ererea este /nso'it o&ligatoriu de o co%ie a titlului e*ecutoriu. )7*Autoritatea solicitat confirm+ /n scris+ %rimirea cererii+ /n termen de 10 zile de la data %rimirii. )8*Autoritatea solicitat %oate refuza efectuarea %rocedurii de e*ecutare silit /n urmtoarele cazuri0 a*titlul e*ecutoriu nu este )ala&il1 b*cererea nu con'ine toate informa'iile %re)zute la alin. =4.. )9*Sumele realizate %rin e*ecutare silit se )ireaz autorit'ii solicitante. $re)ederile art. 198 se a%lic /n mod cores%unztor.
(la data 17-!ep-2011 Art" 13% din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 1 completat de Art" $# punctul %1" din Ordonanta 29/2011 )

"r%& '38: +3ecu%area sili% 2n cazul debi%orilor solidari )'*6rganul de e*ecutare coordonator+ /n cazul de&itorilor solidari+ este cel /n a crui raz teritorial / i are domiciliul fiscal de&itorul des%re care e*ist indicii c de'ine mai multe )enituri sau &unuri urmri&ile. )''*,oordonarea e*ecutrii silite /n cazul /n care s-a dis%us atragerea rs%underii solidare /n condi'iile art. 28 i 29 re)ine organului de e*ecutare /n a crui raz teritorial / i are domiciliul fiscal de&itorul aflat /n stare de insol)a&ilitate sau insol)en' sau organul de e*ecutare com%etent+ desemnat %otri)it art. 33+ du% caz.
(la data 03-!ep-2007 Art" 137# alin" (1) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 1 completat de Art" $# punctul 23" din sectiunea 1 din Ordonanta 47/2007 )

)2*6rganul de e*ecutare coordonator /nscrie /n /ntregime de&itul /n e)iden'ele sale i ia msuri de e*ecutare silit+ comunic>nd /ntregul de&it organelor de e*ecutare /n a cror raz teritorial se afl domiciliile fiscale ale celorlal'i code&itori+ a%lic>ndu-se dis%ozi'iile art. 189. )3*6rganele de e*ecutare sesizate+ crora li s-a comunicat de&itul+ du% /nscrierea acestuia /ntr-o e)iden' nominal+ )or lua msuri de e*ecutare silit i )or comunica organului de e*ecutare coordonator sumele realizate /n contul de&itorului+ /n termen de 10 zile de la realizarea acestora. )4*2ac organul de e*ecutare coordonator+ care 'ine e)iden'a /ntregului de&it+ constat c acesta a fost realizat %rin actele de e*ecutare silit fcute de el /nsu i i de celelalte organe sesizate %otri)it alin. =8.+ el este o&ligat s cear /n scris acestora din urm s /nceteze de /ndat e*ecutarea silit.
1. 3s%underea solidar a de&itorilor este reglementat de ,odul de %rocedur fiscal+ la art. 24 i 28. 3s%underea solidar este men'ionat+ de e*em%lu+ /n0 a. ,odul fiscal =art. 1712+ de e*em%lu.1 &. alte acte normati)e =,odul ci)il+ Begea societ'ilor comerciale nr. 8151<<0. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '39: +3ecu%orii fiscali )'*@*ecutarea silit se face de organul de e*ecutare com%etent %rin intermediul e*ecutorilor fiscali. Ace tia tre&uie s de'in o legitima'ie de ser)iciu %e care tre&uie s o %rezinte /n e*ercitarea acti)it'ii. )2*@*ecutorul fiscal este /m%uternicit /n fa'a de&itorului i a ter'ilor %rin legitima'ia de e*ecutor fiscal i delega'ie emis de organul de e*ecutare silit. )3*:n e*ercitarea atri&u'iilor ce le re)in+ %entru a%licarea %rocedurilor de e*ecutare silit+ e*ecutorii fiscali %ot0 a*s intre /n orice incint de afaceri a de&itorului+ %ersoan (uridic+ sau /n alte incinte unde acesta / i %streaz &unurile+ /n sco%ul identificrii &unurilor sau )alorilor care %ot fi e*ecutate silit+ %recum i s analizeze e)iden'a conta&il a de&itorului /n sco%ul identificrii ter'ilor care datoreaz sau de'in /n %strare )enituri ori &unuri ale de&itorului1

b*s intre /n toate /nc%erile /n care se gsesc &unuri sau )alori ale de&itorului+ %ersoan fizic+ %recum i s cerceteze toate locurile /n care acesta / i %streaz &unurile1 c*s solicite i s cerceteze orice document sau element material care %oate constitui o %ro& /n determinarea &unurilor %ro%rietate a de&itorului. )4*@*ecutorul fiscal %oate intra /n /nc%erile ce re%rezint domiciliul sau re edin'a unei %ersoane fizice+ cu consim'm>ntul acesteia+ iar /n caz de refuz+ organul de e*ecutare )a cere autorizarea instan'ei (udectore ti com%etente %otri)it dis%ozi'iilor ,odului de %rocedur ci)il. )4*Accesul e*ecutorului fiscal /n locuin'+ /n incinta de afaceri sau /n orice alt /nc%ere a de&itorului+ %ersoan fizic sau (uridic+ se %oate efectua /ntre orele 9+00 - 20+00+ /n orice zi lucrtoare. @*ecutarea /nce%ut )a %utea continua /n aceea i zi sau /n zilele urmtoare. :n cazuri temeinic (ustificate de %ericolul /nstrinrii unor &unuri+ accesul /n /nc%erile de&itorului )a a)ea loc i la alte ore dec>t cele men'ionate+ %recum i /n zilele nelucrtoare+ /n &aza autoriza'iei %re)zute la alin. =4.. )7*:n a&sen'a de&itorului sau dac acesta refuz accesul /n oricare dintre /nc%erile %re)zute la alin. =8.+ e*ecutorul fiscal %oate s %trund /n acestea /n %rezen'a unui re%rezentant al %oli'iei ori al (andarmeriei sau a altui agent al for'ei %u&lice i a doi martori ma(ori+ fiind a%lica&ile %re)ederile alin. =4. i =7..
1. 2ecizia ,ur'ii @uro%ene a 2re%turilor 6mului C Fiemetz )s. Eermania1 2. 2ecizia ,ur'ii @uro%ene a 2re%turilor 6mului - Societe ,olas )s. Fran'a. 1. Atri&u'iile e*ecutorului fiscal nu includ efectuarea de %erchezi'ii+ se urmre te realizarea sco%ului e*ecutrii silite0 achitarea crean'ei &ugetare restante. ,a i /n cazul cercetrii la fa'a locului =a se )edea i art. 78 ,od %rocedur fiscal.+ (uris%ruden'a ,@26 a sta&ilit unele limitri referitoare la /nclcarea %rinci%iului in)iola&ilit'ii domiciliului+ at>t /n cazul %ersoanelor fizice+ c>t i cel al %ersoanelor (uridice. 2. 3efuzul de&itorului su%us e*ecutrii silite de a %reda &unurile organului de e*ecutare s%re a fi sechestrate sau de a le %une la dis%ozi'ia acestuia %entru a fi identificate i e)aluate constituie contra)en'ie+ conform art. 21< ,od %rocedur fiscal i se sanc'ioneaz cu amend /ntre 700-1.000 lei =%ersoane fizice. i amend /ntre 1.000-7.000 lei =%ersoane (uridice. &&& ci%es%e mai depar%e )'-2* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '3;: +3ecu%area sili% 2mpo%ri.a .eni%urilor bu!e%ului !eneral consolida% Dm%ozitele+ ta*ele+ contri&u'iile i orice alte )enituri ale &ugetului general consolidat nu %ot fi urmrite de niciun creditor %entru nicio categorie de crean'e /n cadrul %rocedurii de e*ecutare silit.
1. Acest articol sta&ile te %rinci%iul conform cruia )eniturile &ugetului general consolidat al statului nu %ot face o&iectul e*ecutrii silite. :n acela i sens+ a fost emis i 6.E. nr. 2252002 care %re)ede c titlurile e*ecutorii emise /n legtur cu crean'e asu%ra statului =institu'iilor %u&lice. se achit din sumele cu%rinde /n &uget cu aceast destina'ie. 2. Sintagma J&ugetul general consolidat al statuluiK se refer la ansam&lul &ugetelor com%onente ale sistemului &ugetar+ a a cum sunt %re)zute /n legisla'ia rele)ant. =Begea nr. 70052002 %ri)ind finan'ele %u&lice.. 1. Begea nr. 70052002 %ri)ind finan'ele %u&lice+ %u&licat /n M. 6f. nr. 7<4 din 18 august 20021 2. 6.E. nr. 2252002 %ri)ind e*ecutarea o&liga'iilor de %lat ale institu'iilor %u&lice+ sta&ilite %rin titluri e*ecutorii+ %u&licat /n M. 6f. nr. 81 din 1 fe&ruarie 2002. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '40: +3ecu%area sili% 2mpo%ri.a unei asocieri fr personali%a%e >uridic $entru e*ecutarea silit a crean'elor fiscale datorate de o asociere fr %ersonalitate (uridic+ chiar dac e*ist un titlu e*ecutoriu %e numele asocierii+ %ot fi e*ecutate silit at>t &unurile mo&ile i imo&ile ale asocierii+ c>t i &unurile %ersonale ale mem&rilor acesteia.
1. Asocierea fr %ersonalitate (uridic este definit /n %artea introducti) a ,odului fiscal =art. 4. ca Jorice asociere /n %artici%a'iune+ gru% de interes economic+ societate ci)il sau alt entitate care nu este %ersoan im%oza&il distinct+ /n /n'elesul im%ozitului %e )enit i %e %rofit+ conform normelor emise /n a%licareK. 2. A%licarea art. 140 /n cazul societ'ilor /n %artici%a'ie ridic unele %ro&leme de inter%retare deoarece+ /n cazul ti%ic al acestor asocieri nu e*ist o res%onsa&ilitate solidar a %artici%an'ilor la asociere care s %ermit e*tinderea e*ecutrii silite asu%ra a)erii %ersonale a %artici%antului JascunsK =%asi).. 2in aceast %ers%ecti)+ art. 140 ar tre&ui nuan'at. :nclinm s credem c art. 140 nu a a)ut /n )edere asocierile /n %artici%a'ie+ ci celelalte forme de societti %re)zute de ,odul ci)il sau de acte normati)e s%eciale. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '4': Ti%lul e3ecu%oriu 1i condi iile pen%ru 2nceperea e3ecu%rii sili%e
(la data 22-*ec-2008 Art" 141 din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 1 reglementat de punctul 4" din Decizia 2/2008 ) (la data 20- ul-2004 Art" 141 din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 1 reglementat de partea 5-(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*@*ecutarea silit a crean'elor fiscale se efectueaz /n temeiul unui titlu e*ecutoriu emis %otri)it %re)ederilor %rezentului cod de ctre organul de e*ecutare com%etent /n a crui raz teritorial / i are domiciliul fiscal de&itorul sau al unui /nscris care+ %otri)it legii+ constituie titlu e*ecutoriu.
(la data 03-+ar-2008 Art" 141# alin" (1) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 1 completat de Art" $# punctul 13" din )

)''*:n titlul e*ecutoriu emis+ %otri)it legii+ de organul de e*ecutare %re)zut la alin. =1. se /nscriu toate crean'ele fiscale neachitate la scaden'+ re%rezent>nd im%ozite+ ta*e+ contri&u'ii i alte )enituri ale &ugetului general consolidat+ %recum i accesoriile aferente acestora+ sta&ilite /n condi'iile legii. ,u e*ce%'ia cazului /n care %rin lege se %re)ede c un /nscris constituie titlu e*ecutoriu+ niciun titlu e*ecutoriu nu se %oate emite /n a&sen'a unui titlu de crean' /n &aza cruia se sta&ilesc+ /n condi'iile legii+ crean'e fiscale %rinci%ale sau accesorii.
(la data 17-!ep-2011 Art" 141# alin" (1(1) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 1 modificat de Art" $# punctul %2" din Ordonanta 29/2011 )

)'2*@*ecutarea silit a crean'elor &ugetare rezultate din ra%orturi (uridice contractuale se efectueaz /n &aza hotr>rii (udectore ti sau a altui /nscris care+ %otri)it legii+ constituie titlu e*ecutoriu.
(la data 17-!ep-2011 Art" 141# alin" (1(1) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 1 completat de Art" $# punctul %3" din Ordonanta 29/2011 )

)2*Gitlul de crean' de)ine titlu e*ecutoriu la data la care crean'a fiscal este scadent %rin e*%irarea termenului de %lat %re)zut de lege sau sta&ilit de organul com%etent ori /n alt mod %re)zut de lege. )3*Modificarea titlului de crean' atrage modificarea titlului e*ecutoriu /n mod cores%unztor.

)4*Gitlul e*ecutoriu emis %otri)it alin. =1. de organul de e*ecutare com%etent )a con'ine+ %e l>ng elementele %re)zute la art. 48 alin. =2.+ urmtoarele0 codul de identificare fiscal+ domiciliul fiscal al acestuia+ %recum i orice alte date de identificare1 cuantumul i natura sumelor datorate i neachitate+ temeiul legal al %uterii e*ecutorii a titlului. )4*$entru de&itorii o&liga'i /n mod solidar la %lata crean'elor fiscale se )a /ntocmi un singur titlu e*ecutoriu. )7*Gitlurile e*ecutorii emise de alte organe com%etente+ care %ri)esc crean'e fiscale+ se transmit /n termen de cel mult 80 de zile de la emitere+ s%re e*ecutare silit+ %otri)it legii+ organelor %re)zute la art. 189. )8*Fetransmiterea %roceselor-)er&ale de constatare i sanc'ionare a contra)en'iilor /n termen de <0 de zile de la emiterea de ctre organele com%etente atrage anularea acestora %rin decizie de ctre conductorul organului emitent. ,onductorul organului emitent al titlului e*ecutoriu are o&liga'ia emiterii deciziei de im%utare a contra)alorii contra)en'iei %ersonalului care se face )ino)at de /nt>rziere. 2ecizia de im%utare se comunic de ctre organul emitent %ersoanei )ino)ate+ care tre&uie s achite contra)aloarea contra)en'iei /n termen de 17 zile de la data comunicrii deciziei. Ba e*%irarea acestui termen+ decizia de)ine titlu e*ecutoriu. ,ontra)aloarea contra)en'iei /nscrise /n decizia de im%utare se face )enit la &ugetul de stat sau &ugetul local cruia i se datora+ %otri)it legii+ amenda contra)en'ional. Germenul de <0 de zile se %relunge te cu %erioada scurs /n %rocedura de contestare a %roceselor-)er&ale de constatare a contra)en'iei.
(la data 17-!ep-2011 Art" 141# alin" (7) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 1 modificat de Art" $# punctul %4" din Ordonanta 29/2011 )

)9*:n cazul /n care titlurile e*ecutorii emise de alte organe dec>t cele %re)zute la art. 88 alin. =1. nu cu%rind unul dintre urmtoarele elemente0 numele i %renumele sau denumirea de&itorului+ codul numeric %ersonal+ codul unic de /nregistrare+ domiciliul sau sediul+ cuantumul sumei datorate+ temeiul legal+ semntura organului care l-a emis i do)ada comunicrii acestora+ organul de e*ecutare )a restitui de /ndat titlurile e*ecutorii organelor emitente. );*:n cazul /n care titlul e*ecutoriu i-a fost transmis s%re e*ecutare de ctre un alt organ+ organul de e*ecutare /i )a confirma %rimirea+ /n termen de 80 de zile.
(la data 17-!ep-2011 Art" 141# alin" (10) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 1 modificat de Art" $# punctul %4" din )

)'0*Dnstitu'iile %u&lice finan'ate total sau %ar'ial de la &ugetul de stat+ &ugetul asigurrilor sociale de stat+ &ugetele fondurilor s%eciale+ du% caz+ care nu au organe de e*ecutare silit %ro%rii+ transmit titlurile e*ecutorii %ri)ind )enituri ale &ugetului general consolidat+ s%re e*ecutare silit+ organelor fiscale din su&ordinea Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal. Sumele astfel realizate se fac )enit la &ugetul din care sunt finan'ate institu'iile %u&lice.
(la data 01-)e'-2013 Art" 141# alin" (10) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 1 modificat de Art" $$# punctul 5" din Ordonanta 8/2013 ) (la data 23- ul-2013 Art" 141# alin" (10) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din ane/a 1 din Ordinul 9 /2013 )

)'0'*Dnstitu'iile %u&lice finan'ate integral din )enituri %ro%rii+ care nu au organe de e*ecutare silit %ro%rii+ %ot transmite titlurile e*ecutorii %ri)ind )enituri %ro%rii organelor fiscale din su&ordinea Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal sau+ du% caz+ organelor fiscale ale unit'ilor administrati)-teritoriale ori su&di)iziunilor administrati)-teritoriale ale munici%iilor. Sumele astfel realizate se fac )enit la &ugetul de stat sau la &ugetul local+ du% caz.
(la data 01-)e'-2013 Art" 141# alin" (10) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 1 completat de Art" $$# punctul %" din Ordonanta 8/2013 ) (la data 23- ul-2013 Art" 141# alin" (10(1) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din ane/a 1 din Ordinul 9 /2013 )

)''*Dnstitu'iile %u&lice finan'ate total sau %ar'ial de la &ugetul local+ care nu au organe de e*ecutare silit %ro%rii+ transmit titlurile e*ecutorii %ri)ind )enituri ale &ugetului local+ s%re e*ecutare silit+ organelor fiscale ale unit'ilor administrati)-teritoriale sau+ du% caz+ su&di)iziunilor administrati)-teritoriale ale munici%iilor. Sumele astfel realizate se fac )enit la &ugetul local.
(la data 17-!ep-2011 Art" 141# alin" (11) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 1 modificat de Art" $# punctul %4" din Ordonanta 29/2011 ) (la data 23- ul-2013 Art" 141# alin" (11) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din ane/a 1 din Ordinul 9 /2013 )
pre.ederi din par%ea 4;5' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& '4' din %i%lul =III, capi%olul =III, sec%iunea ' 189.1. - Gitlul e*ecutoriu se /ntocme te de organul de e*ecutare %entru fiecare ti% de crean' fiscal re%rezent>nd im%ozite+ ta*e+ contri&u'ii+ alte )enituri &ugetare+ %recum i accesoriile acestora.0 189.2. :n cazul /n care e*ist de&itori care rs%und solidar %entru aceea i crean' fiscal+ organul de e*ecutare com%etent emite un singur titlu e*ecutoriu+ fc>nd men'iune des%re numele i %renumele sau denumirea tuturor de&itorilor. 189.8. Gitlurile e*ecutorii se transmit %rintr-o adres+ care tre&uie s cu%rind0 a. denumirea com%let a emitentului1 &. temeiul legal al transmiterii titlului e*ecutoriu s%re e*ecutare1 c. numele i %renumele sau denumirea de&itorului1 d. domiciliul sau sediul de&itorului1 e. alte elemente de identificare a acestuia0 seria i numrul actului de identitate sau+ du% caz+ codul de identificare fiscal etc.1 f. natura de&itului i suma de %lat1 g. alte informa'ii necesare /ncasrii crean'elor fiscale %rin e*ecutare silit0 &unuri urmri&ile+ surse de )enituri+ de%ozite &ancare etc. 189.4. Atunci c>nd este cazul+ /m%reun cu titlurile e*ecutorii se )or transmite i co%ii certificate de %e %rocesele-)er&ale de ducere la /nde%linire a msurilor asigurtorii. 1. 2ecizia ,.,.3. nr. 98<52007+ %u&licat /n M. 6f. nr. <8 din 1 fe&ruarie 20091 2. 2ecizia ,.,.3. nr. 4052009+ %u&licat /n M. 6f. nr. 149 din 2 fe&ruarie 20091 8. 2ecizia ,.,.3. nr. 21152009+ %u&licat /n M. 6f. nr. 880 din 12 a%rilie 20091 4. 2ecizia ,.,.3. nr. 97852009+ %u&licat /n M. 6f. nr. <41 din 7 decem&rie 20091 7. 2ecizia ,.,.3. nr. 12<152008+ %u&licat /n M. 6f. nr. 187 din 4 martie 200<1

9. 2ecizia ,.,.3. nr. 24952010+ %u&licat /n M. 6f. nr. 878 din 28 mai 20101 4. 2ecizia ,.,.3. nr. 119152010+ %u&licat /n M. 6f. nr. 444 din < noiem&rie 20101 8. 2ecizia ,.,.3. nr. 71<52011+ %u&licat /n M. 6f. nr. 877 din 28 mai 2011. 1. Gitlul e*ecutoriu %oate fi0 - un titlu de crean' care nu a fost achitat la scaden' =a se )edea art. 87 i urmtoarele cu %ri)ire la deciziile de im%unere i acte asimilate acestora.+ de)enind astfel titlu e*ecutoriu1 - un titlu e*ecutoriu %ro%riu-zis+ un act administrati) fiscal emis de organul fiscal com%etent =de e*em%lu+ /n cazul o&liga'iilor fiscale accesorii.. &&& ci%es%e mai depar%e )'-2* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '42: Re!uli pri.ind e3ecu%area sili% )'*@*ecutarea silit se %oate /ntinde asu%ra )eniturilor i &unurilor %ro%rietate a de&itorului+ urmri&ile %otri)it legii+ iar )alorificarea acestora se efectueaz numai /n msura necesar %entru realizarea crean'elor fiscale i a cheltuielilor de e*ecutare. @*ecutarea silit a &unurilor %ro%rietate a de&itorului+ urmri&ile %otri)it legii+ se efectueaz+ de regul+ /n limita a 170H din )aloarea crean'elor fiscale+ inclusi) a cheltuielilor de e*ecutare.
(la data 03-!ep-2007 Art" 142# alin" (1) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 1 modificat de Art" $# punctul 2%" din sectiunea 1 din Ordonanta 47/2007 )

)''*Sunt su%use sechestrrii i )alorificrii &unurile urmri&ile %ro%rietate a de&itorului+ %rezentate de acesta i5sau identificate de ctre organul de e*ecutare+ /n urmtoarea ordine0 a*&unurile mo&ile i imo&ile care nu sunt direct folosite /n acti)itatea ce constituie %rinci%ala surs de )enit1 b*&unuri care nu sunt nemi(locit %redestinate %entru desf urarea acti)it'ii care constituie %rinci%ala surs de )enit1 c*&unurile mo&ile i imo&ile ce se afl tem%orar /n de'inerea altor %ersoane /n &aza contractelor de arend+ de /m%rumut+ de /nchiriere+ de concesiune+ de leasing i altele1 d*ansam&lu de &unuri /n condi'iile %re)ederilor art. '491 e*ma ini-unelte+ utila(e+ materii %rime i materiale i alte &unuri mo&ile+ %recum i &unuri imo&ile ce ser)esc acti)it'ii care constituie %rinci%ala surs de )enit1 f*%roduse finite. )'2*6rganul fiscal %oate trece la sechestrarea &unurilor din urmtoarea categorie din cele %re)zute la alin. =11. ori de c>te ori )alorificarea nu este %osi&il.
(la data 03-!ep-2007 Art" 142# alin" (1) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 1 completat de Art" $# punctul 27" din sectiunea 1 din Ordonanta 47/2007 )

)2*Aunurile su%use unui regim s%ecial de circula'ie %ot fi urmrite numai cu res%ectarea condi'iilor %re)zute de lege. )3*:n cadrul %rocedurii de e*ecutare silit se %ot folosi succesi) sau concomitent modalit'ile de e*ecutare silit %re)zute de %rezentul cod. )4*@*ecutarea silit a crean'elor fiscale nu se %erimeaz. )4*@*ecutarea silit se desf oar %>n la stingerea crean'elor fiscale /nscrise /n titlul e*ecutoriu+ inclusi) a do&>nzilor+ %enalit'ilor de /nt>rziere sau ma(orrilor de /nt>rziere+ du% caz+ ori a altor sume+ datorate sau acordate %otri)it legii %rin acesta+ %recum i a cheltuielilor de e*ecutare.
(la data 01- ul-2010 Art" 142# alin" (5) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 1 modificat de Art" $# punctul 1-" din Ordonanta urgenta 39/2010 )

)7*:n cazul /n care %rin titlul e*ecutoriu sunt %re)zute+ du% caz+ do&>nzi+ %enalit'i de /nt>rziere+ ma(orri de /nt>rziere sau alte sume+ fr s fi fost sta&ilit cuantumul acestora+ ele )or fi calculate de ctre organul de e*ecutare i consemnate /ntr-un %roces-)er&al care constituie titlu e*ecutoriu+ care se comunic de&itorului.
(la data 01- ul-2010 Art" 142# alin" (%) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 1 modificat de Art" $# punctul 1-" din Ordonanta urgenta 39/2010 )

)8*Fa' de ter'i+ inclusi) fa' de stat+ o garan'ie real i celelalte sarcini reale asu%ra &unurilor au un grad de %rioritate care se sta&ile te de la momentul /n care acestea au fost fcute %u&lice %rin oricare dintre metodele %re)zute de lege.
1. 2ecizia ,.,.3. nr. 48252004+ %u&licat /n M. 6f. nr. 1149 din 18 decem&rie 20041 2. 2ecizia ,.,.3. nr. 42452007+ %u&licat /n M. 6f. nr. 102< din 21 noiem&rie 20071 8. 2ecizia ,.,.3. nr. 40052009+ %u&licat /n M. 6f. nr. <98 din 4 decem&rie 20091 4. 2ecizia ,.,.3. nr. 28852008+ %u&licat /n M. 6f. nr. 487 din 10 iunie 20081 7. 2ecizia ,.,.3. nr. 71852008+ %u&licat /n M. 6f. nr. 448 din 29 iunie 20081 9. 2ecizia ,.,.3. nr. 7905200<+ %u&licat /n M. 6f. nr. 874 din 24 mai 200<. 4. 2ecizia ,.,.3. nr. 2 52010+ %u&licat /n M. 6f. nr. 107 din 19 fe&ruarie 20101 8. 2ecizia ,.,.3. nr. 24952010+ %u&licat /n M. 6f. nr. 878 din 28 mai 20101 <. 2ecizia ,.,.3. nr. 27852010+ %u&licat /n M. 6f. nr. 888 din 21 mai 20101 10. 2ecizia ,.,.3. nr. 17052011+ %u&licat /n M. 6f. nr. 814 din 9 mai 2011. 1. :n )ederea e*ecutrii silite+ organele fiscale %ot lua msuri asigurtorii =sechestru asu%ra &unurilor urmri&ile ale de&itorului.+ iar %rioritatea garan'iilor reale fa' de %ri)ilegiul statului se sta&ile te /n func'ie de momentul /nscrierii /n cartea funciar =i%oteca. sau /n arhi)a electronic de garan'ii reale mo&iliare =ga(ul sau garan'ia real mo&iliar.. &&& ci%es%e mai depar%e )'-'* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '43: $bli!a ia de informare :n )ederea /nce%erii e*ecutrii silite+ organul de e*ecutare com%etent se %oate folosi de mi(loacele de %ro& %re)zute la art. 4<+ /n )ederea determinrii a)erii i a )enitului de&itorului. Ba cererea organului fiscal+ de&itorul este o&ligat s furnizeze /n scris+ %e %ro%ria rs%undere+ informa'iile solicitate.
1. 2ecizia ,.,.3. nr. 24952010 %u&licat /n M. 6f. nr. 878 din 28 mai 2010. 1. 6&liga'ia de informare %re)zut la acest articol constituie un caz %articular care deri) din o&liga'ia de a furniza informa'ii+ sta&ilit de art. 78 ,od %rocedur fiscal. 1. Begea nr. 24152007 %entru %re)enirea i com&aterea e)aziunii fiscale %u&licat /n M. 6f. nr. 942 din 24iulie 2007. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '44: #recizarea na%urii debi%ului :n toate actele de e*ecutare silit tre&uie s se indice titlul e*ecutoriu i s se arate natura i cuantumul de&itului ce face o&iectul e*ecutrii. "r%& '44: (oma ia )'*@*ecutarea silit /nce%e %rin comunicarea soma'iei. 2ac /n termen de 17 zile de la comunicarea soma'iei nu se stinge de&itul+ se continu msurile de e*ecutare silit. Soma'ia este /nso'it de un e*em%lar al titlului e*ecutoriu. )2*Soma'ia cu%rinde+ %e l>ng elementele %re)zute la art. 48 alin. =2.+ urmtoarele0 numrul dosarului de e*ecutare1 suma %entru care se /nce%e e*ecutarea silit1 termenul /n care cel somat urmeaz s %lteasc suma %re)zut /n titlul e*ecutoriu+ %recum i indicarea consecin'elor neres%ectrii acesteia.
1. 2ecizia ,.,.3. nr. 98<52007+ %u&licat /n M. 6f. nr. <8 din 1 fe&ruarie 20071 2. 2ecizia ,.,.3. nr. 97852009+ %u&licat /n M. 6f. nr. <41 din 7 decem&rie 20091 8. 2ecizia ,.,.3. nr. 12<152008+ %u&licat /n M. 6f. nr. 187 din 4 martie 200<1 4. 2ecizia ,.,.3. nr. 71<52011+ %u&licat /n M. 6f. nr. 877 din 28 mai 2011. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '47: Drep%uri 1i obli!a ii ale %er ului Ger'ul nu se %oate o%une sechestrrii unui &un al de&itorului+ in)oc>nd un dre%t de ga(+ dre%t de i%otec sau un %ri)ilegiu. Ger'ul )a %artici%a la distri&uirea sumelor rezultate din )alorificarea &unului+ %otri)it legii. "r%& '48: +.aluarea bunurilor supuse e3ecu%rii sili%e
(la data 20- ul-2004 Art" 147 din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 1 reglementat de partea %0(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*:naintea )alorificrii &unurilor+ acestea )or fi e)aluate. @)aluarea se efectueaz de organul de e*ecutare %rin e*%er'i e)aluatori %ro%rii sau %rin e*%er'i e)aluatori inde%enden'i. @)aluatorii inde%enden'i sunt desemna'i /n condi'iile art. 77. At>t e)aluatorii %ro%rii+ c>t i e)aluatorii inde%enden'i sunt o&liga'i s / i /nde%lineasc atri&u'iile ce le re)in+ astfel cum reies din %rezentul cod+ din actul %rin care s-a dis%us e*%ertiza+ %recum i din actul %rin care au fost numi'i. )2*6rganul de e*ecutare )a actualiza %re'ul de e)aluare 'in>nd cont de rata infla'iei. )3*Atunci c>nd se consider necesar+ organul de e*ecutare )a %roceda la o nou e)aluare. )4*6rganul de e*ecutare %oate %roceda la o nou e)aluare /n situa'ii cum sunt0 c>nd se constat modificri ale %re'urilor de circula'ie %e %ia'a li&er a &unurilor+ c>nd )aloarea &uhului s-a modificat %rin deteriorri sau %rin amena(ri. $re)ederile alin. =1. sunt a%lica&ile /n mod cores%unztor.
(la data 17-!ep-2011 Art" 147# alin" (3) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 1 completat de Art" $# punctul %5" din Ordonanta 29/2011 )
pre.ederi din par%ea 705' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& '48 din %i%lul =III, capi%olul =III, sec%iunea ' 142.1. 2ocumentul %rin care se efectueaz e)aluarea se ane*eaz la %rocesul-)er&al de sechestru. 6rganul de e*ecutare )a transmite o co%ie de %e acest document de&itorului. 142.2. 6rganul de e*ecutare )a %roceda la o nou e)aluare /n situa'ii cum sunt0 c>nd se constat modificri ale %re'urilor de circula'ie %e %ia'a li&er a &unurilor+ c>nd )aloarea &unului s-a modificat %rin deteriorri sau %rin amena(ri. $re)ederile art. 142 alin. =1. din ,odul de %rocedur fiscal se a%lic /n mod cores%unztor.

"r%& '49: (uspendarea, 2n%reruperea sau 2nce%area e3ecu%rii sili%e


(la data 20- ul-2004 Art" 148 din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 1 reglementat de partea %1(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*@*ecutarea silit se %oate sus%enda+ /ntreru%e sau %oate /nceta /n cazurile %re)zute de %rezentul cod. )2*@*ecutarea silit se sus%end0 a*c>nd sus%endarea a fost dis%us de instan' sau de creditor+ /n condi'iile legii1 b*la data comunicrii a%ro&rii /nlesnirii la %lat+ /n condi'iile legii1 c*/n cazul %re)zut la art. 1791 d*%e o %erioad de cel mult 9 luni+ /n cazuri e*ce%'ionale+ i doar o singur dat %entru acela i de&itor+ %rin hotr>re a Eu)ernului1 e*/n alte cazuri %re)zute de lege. )2'*@*ecutarea silit se sus%end i /n cazul /n care+ ulterior /nce%erii e*ecutrii silite+ se de%une o cerere de restituire5ram&ursare+ iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare dec>t crean'a fiscal %entru care s-a /nce%ut e*ecutarea silit. :n acest caz+ e*ecutarea silit se sus%end la data de%unerii cererii.
(la data 01-Oct-2010 Art" 148# alin" (2) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 1 completat de Art" $# punctul 5" din Ordonanta urgenta 88/2010 )

)22*$e %erioada sus%endrii e*ecutrii silite+ actele de e*ecutare efectuate anterior+ %recum i orice alte msuri de e*ecutare+ inclusi) cele de indis%oni&ilizare a &unurilor+ )eniturilor ori sumelor din conturile &ancare+ rm>n /n fiin'. )23*Sus%endarea e*ecutrii silite %rin %o%rire &ancar are ca efect /ncetarea indis%oni&ilizrii sumelor )iitoare %ro)enite din /ncasrile zilnice /n conturile /n lei i /n )alut+ /nce%>nd cu data i ora comunicrii ctre institu'iile de credit a adresei de sus%endare a e*ecutrii silite %rin %o%rire.
(la data 17-!ep-2011 Art" 148# alin" (2(1) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 1 completat de Art" $# punctul %%" din Ordonanta 29/2011 )

)3*@*ecutarea silit se /ntreru%e /n cazurile %re)zute e*%res de lege. @*ecutarea silit nu se /ntreru%e %e %erioada /n care un contri&ua&il este declarat insol)a&il. )4*@*ecutarea silit /nceteaz dac0

a*s-au stins integral o&liga'iile fiscale %re)zute /n titlul e*ecutoriu+ inclusi) o&liga'iile de %lat accesorii+ cheltuielile de e*ecutare i orice alte sume sta&ilite /n sarcina de&itorului+ %otri)it legii1 b*a fost desfiin'at titlul e*ecutoriu1 c*/n alte cazuri %re)zute de lege.
(la data 03-!ep-2007 Art" 148# alin" (5) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 1 modificat de Art" $# punctul 28" din sectiunea 1 din )

)4*Msurile de e*ecutare silit a%licate /n condi'iile %rezentului cod se ridic %rin decizie /ntocmit /n cel mult dou zile de la data la care a /ncetat e*ecutarea silit+ de ctre organul de e*ecutare. Feres%ectarea termenului atrage rs%underea %otri)it art. 224 alin. =2..
(la data 02-)e'-2012 Art" 148# alin" (5) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 1 modificat de Art" $# punctul 1-" din Ordonanta 2/2012 ) (la data 03-!ep-2007 Art" 148# alin" (5) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 1 completat de Art" $# punctul 2-" din sectiunea 1 din )

)4'*:n msura /n care crean'ele fiscale /nscrise /n titluri e*ecutorii se sting %rin %lat+ %rin %o%rire sau %rin alte modalit'i %re)zute de %rezentul cod+ sechestrele a%licate %e acele titluri asu%ra &unurilor+ cu )aloare mai mic sau egal cu suma crean'elor fiscale astfel stinse+ se ridic+ %rin decizie /ntocmit de organul de e*ecutare+ /n cel mult dou zile de la data stingerii.
(la data 03-+ar-2008 Art" 148# alin" (5(1) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 1 modificat de Art" $# punctul 14" din Ordonanta urgenta 19/2008 )

)42*6rganul de e*ecutare ridic %o%rirea &ancar %entru sumele care de% esc cuantumul crean'elor /nscrise /n adresa de /nfiin'are a %o%ririi /n situa'ia /n care+ din informa'iile comunicate de &nci rezult c sumele indis%oni&ilizate /n fa)oarea organului de e*ecutare aco%er crean'ele fiscale /nscrise /n adresa de /nfiin'are a %o%ririi i sunt /nde%linite condi'iile %entru realizarea crean'ei. )43*$o%rirea &ancar se ridic i /n situa'ia /n care organul de e*ecutare constat c %o%rirea a rmas fr o&iect.
(la data 02-)e'-2012 Art" 148# alin" (5(1) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 1 completat de Art" $# punctul 20" din Ordonanta 2/2012 )

)7*:n cazul /n care %o%ririle /nfiin'ate de organul de e*ecutare genereaz im%osi&ilitatea de&itorului de a- i continua acti)itatea economic+ cu consecin'e sociale deose&ite+ creditorul fiscal %oate dis%une+ la cererea de&itorului i 'in>nd seama de moti)ele in)ocate de acesta+ fie sus%endarea tem%orar total+ fie sus%endarea tem%orar %ar'ial a e*ecutrii silite %rin %o%rire. Sus%endarea se %oate dis%une %entru o %erioad de cel mult 9 luni de la data comunicrii ctre &anc sau alt ter' %o%rit a sus%endrii %o%ririi de ctre organul fiscal. )8*6dat cu cererea de sus%endare %re)zut la alin. =9. de&itorul )a indica &unurile li&ere de orice sarcini+ oferite /n )ederea sechestrrii+ sau alte garan'ii %re)zute de lege+ la ni)elul sumei %entru care s-a /nce%ut e*ecutarea silit. )9*2is%ozi'iile alin. =4. nu se a%lic /n cazul /n care )aloarea &unurilor de(a sechestrate de creditorul fiscal aco%er )aloarea crean'ei %entru care s-a /nce%ut e*ecutarea silit %rin %o%rire.
pre.ederi din par%ea 7'5' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& '49 din %i%lul =III, capi%olul =III, sec%iunea ' 148.1. :n cazul /n care se constat /m%linirea termenului de %rescri%'ie+ se )a %roceda %otri)it art. 180 din ,odul de %rocedur fiscal. 148.2. :n cazul %re)zut de art. 148 alin. =7. din ,odul de %rocedur fiscal+ organele com%etente s dis%un sus%endarea %o%ririi %entru crean'ele fiscale administrate de Ministerul Finan'elor $u&lice sunt direc'iile generale ale finan'elor %u&lice (ude'ene+ a munici%iului Aucure ti i 2irec'ia general de administrare a marilor contri&ua&ili+ du% caz+ cu a%ro&area directorului e*ecuti). $entru crean'ele &ugetelor locale+ com%eten'a de a a%ro&a sus%endarea %o%ririi a%ar'ine re%rezentantului legal al creditorului local. :n cazul crean'elor administrate de organele )amale+ cererile de sus%endare a e*ecutrii silite %rin %o%rire sunt solu'ionate de ctre direc'ia regional )amal /n a crei raz teritorial / i are domiciliul fiscal de&itorul i sunt a%ro&ate de conductorul acesteia. $entru crean'ele &ugetului general consolidat+ administrate de alte organe sau institu'ii+ cererile se a%ro& de ctre conductorul organului sau al institu'iei res%ecti)e. 148.8. ,ererea de&itorului de sus%endare a e*ecutrii silite se de%une la organul de e*ecutare /n a crui raz teritorial se afl domiciliul fiscal al acestuia i tre&uie s cu%rind0 a.datele de identificare a de&itorului+ res%ecti) denumirea+ domiciliul fiscal+ codul de identificare fiscal+ %recum i alte date necesare1 &.solicitarea e*%res a sus%endrii %o%ririi conturilor &ancare1 c.%recizarea &ncilor i a tuturor conturilor &ancare deschise la acestea1 d.indicarea e*%res a &unurilor mo&ile5imo&ile li&ere de orice sarcini+ aflate /n %ro%rietatea de&itorului+ /n )ederea sechestrrii acestora+ %recum i orice alte garan'ii constituite /n formele %re)zute la art. 128 din ,odul de %rocedur fiscal+ %otri)it legii+ de de&itor sau de ter'e %ersoane /n fa)oarea de&itorului+ du% caz1 e.moti)ele in)ocate /n sus'inerea cererii. 148.4. ,ererea )a fi /nso'it de urmtoarele documente0 a.co%ii legalizate de %e actele care atest dre%tul de %ro%rietate asu%ra &unurilor mo&ile i imo&ile oferite de de&itor dre%t garan'ie /n )ederea sechestrrii1 &.do)ada+ /n original+ c &unurile oferite dre%t garan'ie nu sunt gre)ate de sarcini+ emis /n condi'iile legii1 c.c>nd este cazul+ alte documente care atest constituirea altor garan'ii legale de ctre de&itor sau ter'e %ersoane. :n cazul /n care garan'iile sunt constituite+ %otri)it legii+ de ter'e %ersoane+ acestea tre&uie s fac do)ada c nu au o&liga'ii fiscale restante1 d.situa'ia %ri)ind soldurile conturilor de dis%oni&il i5sau de de%ozit /n lei i /n )alut la data de%unerii cererii1 e.co%ie certificat de %e ultima &alan' de )erificare lunar1 f.situa'ia analitic a crean'elor de&itorului1 g.orice alte documente i date considerate utile %entru solu'ionarea cererii1 h.declara'ie %e %ro%ria rs%undere %ri)ind cota de %artici%are a de&itorului la ca%italul social al altor societ'i comerciale+ ca%italul social su&scris i cel )rsat. 148.7. ,ererea de&itorului i documentele ane*ate se )or transmite de ctre organele de e*ecutare com%etente s a%lice %rocedura de e*ecutare silit organelor com%etente s dis%un sus%endarea %otri)it %ct. 148.2+ /nso'ite i de urmtoarele documente0 a.co%ii certificate de %e actele de e*ecutare silit a de&itorului1 &.referatul moti)at+ /ntocmit de organul de e*ecutare com%etent s a%lice %rocedura de e*ecutare silit %rin %o%rire+ /m%reun cu %ro%unerile acestuia. 148.9. :n &aza cererii i a documentelor %rezentate /n sus'inerea acesteia+ organele com%etente s dis%un sus%endarea e*ecutrii silite %rin %o%rire asu%ra conturilor &ancare %ot dis%une aceast msur /n condi'iile %ct. 148.2+ comunic>nd totodat+ /n scris+ at>t de&itorului+ organului de e*ecutare com%etent+ c>t i &ncilor la care de&itorul / i are deschise conturile &ancare care fac o&iectul sus%endrii %o%ririi+ %ro%or'ia /n care sumele indis%oni&ilizate sunt su%use msurii de sus%endare a %o%ririi i termenul de )ala&ilitate a msurii a%ro&ate. 2e la data %rimirii comunicrii &ncile )or duce la /nde%linire msura de sus%endare a %o%ririi+ relu>nd %rocedura de e*ecutare silit %rin %o%rire du% e*%irarea %erioadei de sus%endare. ,u 10 zile /nainte de e*%irarea termenului de a%licare a sus%endrii+ organul de e*ecutare com%etent )a comunica &ncii reluarea %rocedurii de e*ecutare silit %rin %o%rire /n situa'ia /n care crean'ele fiscale nu au fost stinse /n /ntregime %rin modalit'ile %re)zute de lege. 1. 2ecizia ,.,.3. nr. 98<52007+ %u&licat /n M. 6f. nr. <8 din 1 fe&ruarie 20071 2. 2ecizia ,.,.3. nr. 2485200<+ %u&licat /n M. 6f. nr. 198 din 14 martie 200<1 8. 2ecizia ,.,.3. nr. 7152010+ %u&licat /n M. 6f. nr. 184 din 24 martie 20101 4. 2ecizia :.,.,.;.+ s.c.a.f. nr. 21<<5200< =Sus%endarea e*ecutrii actului administrati). $rinci%ii.1 7. 2ecizia :.,.,.;.+ s.c.a.f. nr. 104852010 =Sus%endarea actului administrati) fiscal. ,azul &ine (ustificat.. S@,PD?F@A a 2-a @*ecutarea silit %rin %o%rire DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '49': (uspendarea e3ecu%rii sili%e 2n cazul depunerii unei scrisori de !aran ie bancar )'*:n cazul contesta'iilor formulate /m%otri)a actelor administrati)e fiscale %rin care se sta&ilesc crean'e fiscale+ e*ecutarea silit se sus%end sau nu /nce%e %entru o&liga'iile fiscale contestate dac contri&ua&ilul de%une la organul fiscal com%etent o scrisoare de garan'ie &ancar la ni)elul o&liga'iilor fiscale contestate. Iala&ilitatea scrisorii de garan'ie &ancar tre&uie s fie de minimum 9 luni de la data emiterii. )2*:n situa'ia /n care %e %erioada de )ala&ilitate a scrisorii de garan'ie &ancar contesta'ia este res%ins+ /n totalitate sau /n %arte+ organul fiscal e*ecut garan'ia /n ultima zi de )ala&ilitate a acesteia dac sunt /nde%linite cumulati) urmtoarele condi'ii0 a*contri&ua&ilul nu %lte te o&liga'iile fiscale %entru care s-a res%ins contesta'ia1 b*contri&ua&ilul nu de%une o nou scrisoare de garan'ie &ancar1 c*instan'a (udectoreasc nu a dis%us+ %rin hotr>re e*ecutorie+ sus%endarea e*ecutrii actului administrati) fiscal %otri)it Begii contenciosului administrati) nr. 444:2004+ cu modificrile i com%letrile ulterioare. )3*Scrisoarea de garan'ie &ancar rm>ne fr o&iect /n urmtoarele situa'ii0 a*contesta'ia a fost admis+ /n totalitate1 b*instan'a (udectoreasc admite+ %rin hotr>re e*ecutorie+ cererea contri&ua&ilului de sus%endare a e*ecutrii actului administrati) fiscal %otri)it Begii nr. 444:2004+ cu modificrile i com%letrile ulterioare.
(la data 31-Aug-2012 Art" 148 din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 1 completat de Art" $# punctul %" din Ordonanta 1 /2012 )

)4*$e toat %erioada sus%endrii e*ecutrii silite %otri)it %rezentului articol+ crean'ele fiscale ce fac o&iectul sus%endrii nu se sting+ cu e*ce%'ia situa'iei /n care contri&ua&ilul o%teaz %entru stingerea acestora %otri)it art. 117 alin. =82..
(la data 01-)e'-2013 Art" 148(1# alin" (3) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 1 completat de Art" $$# punctul 7" din Ordonanta 8/2013 )

(+CBIU6+" 2: +3ecu%area sili% prin poprire


"r%& '4;: +3ecu%area sili% a sumelor ce se cu.in debi%orilor
(la data 20- ul-2004 Art" 14- din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 2 reglementat de partea %2(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*Sunt su%use e*ecutrii silite %rin %o%rire orice sume urmri&ile re%rezent>nd )enituri i dis%oni&ilit'i &ne ti /n lei i /n )alut+ titluri de )aloare sau alte &unuri mo&ile necor%orale+ de'inute i5sau datorate+ cu orice titlu+ de&itorului de ctre ter'e %ersoane sau %e care ace tia le )or datora i5sau de'ine /n )iitor /n temeiul unor ra%orturi (uridice e*istente. )2*Sumele re%rezent>nd credite neram&ursa&ile sau finan'ri %rimite de la institu'ii sau organiza'ii interna'ionale %entru derularea unor %rograme ori %roiecte nu sunt su%use e*ecutrii silite %rin %o%rire+ /n cazul /n care /m%otri)a &eneficiarului acestora a fost %ornit %rocedura e*ecutrii silite. )3*:n cazul sumelor urmri&ile re%rezent>nd )enituri i dis%oni&ilit'i /n )alut+ &ncile sunt autorizate s efectueze con)ertirea /n lei a sumelor /n )alut+ fr consim'm>ntul titularului de cont+ la cursul de schim& afi at de acestea %entru ziua res%ecti). )4*Sumele ce re%rezint )enituri &ne ti ale de&itorului %ersoan fizic+ realizate ca anga(at+ %ensiile de orice fel+ %recum i a(utoarele sau indemniza'iile cu destina'ie s%ecial sunt su%use urmririi numai /n condi'iile %re)zute de ,odul de %rocedur ci)il. )4*$o%rirea asu%ra )eniturilor de&itorilor %ersoane fizice sau %ersoane (uridice se /nfiin'eaz de ctre organul de e*ecutare+ %rintr-o adres care )a fi comunicat ter'ului %o%rit+ dis%ozi'iile art. 44 cu %ri)ire la comunicarea actului administrati) fiscal a%lic>ndu-se /n mod cores%unztor. Gotodat+ )a fi /n tiin'at i de&itorul des%re /nfiin'area %o%ririi.
(la data 23- un-2010 Art" 14-# alin" (5) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 2 modificat de Art" 1$# punctul 5" din Ordonanta urgenta 54/2010 )

)7*$o%rirea nu este su%us )alidrii. )8*$o%rirea /nfiin'at anterior+ ca msur asigurtorie+ de)ine e*ecutorie %rin comunicarea co%iei certificate de %e titlul e*ecutoriu+ fcut ter'ului %o%rit+ i /n tiin'area des%re aceasta a de&itorului. )9*$o%rirea se consider /nfiin'at din momentul %rimirii adresei de /nfiin'are de ctre ter'ul %o%rit. :n acest sens+ ter'ul %o%rit este o&ligat s /nregistreze at>t ziua+ c>t i ora %rimirii adresei de /nfiin'are a %o%ririi. );*2u% /nfiin'area %o%ririi+ ter'ul %o%rit este o&ligat0 a*s %lteasc+ de /ndat sau du% data la care crean'a de)ine e*igi&il+ organului fiscal+ suma re'inut i cu)enit+ /n contul indicat de organul de e*ecutare1 b*s indis%oni&ilizeze &unurile mo&ile necor%orale %o%rite+ /n tiin'>nd des%re aceasta organul de e*ecutare. );'*:n situa'ia /n care+ la data comunicrii adresei de /nfiin'are a %o%ririi+ ter'ul %o%rit nu datoreaz )reo sum de &ani de&itorului urmrit sau nu )a datora /n )iitor asemenea sume /n temeiul unor ra%orturi (uridice e*istente+ )a /n tiin'a des%re acest fa%t organul de e*ecutare /n termen de 7 zile de la %rimirea adresei de /nfiin'are a %o%ririi.
(la data 01-)e'-2013 Art" 14-# alin" (-) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 2 completat de Art" $$# punctul 8" din Ordonanta 8/2013 )

)'0*:n cazul /n care sumele datorate de&itorului sunt %o%rite de mai mul'i creditori+ ter'ul %o%rit /i )a anun'a /n scris des%re aceasta %e creditori i )a %roceda la distri&uirea sumelor %otri)it ordinii de %referin' %re)zute la art. 140.
(la data 17-!ep-2011 Art" 14-# alin" (11) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 2 modificat de Art" $# punctul %7" din )

)''*$entru stingerea crean'elor fiscale+ de&itorii titulari de conturi &ancare %ot fi urmri'i %rin %o%rire asu%ra sumelor din conturile &ancare+ %re)ederile alin. =7. a%lic>ndu-se /n mod cores%unztor. :n acest caz+ %rin e*ce%'ie de la art. 147 alin. =1.+ %o%rirea nu %oate fi /nfiin'at /nainte de /m%linirea unui termen de 80 de zile de la data comunicrii soma'iei.
(la data 28-)e'-2014 Art" 14-# alin" (11) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 2 modificat de Art" $$$# punctul 1%" din Ordonanta urgenta 8/2014 ) (la data 22-*ec-2008 Art" 14-# alin" (12) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 2 reglementat de punctul 3" din Decizia 2/2008 ) (la data 17-!ep-2011 Art" 14-# alin" (12) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 2 modificat de Art" $# punctul %7" din )

)'2*:n msura /n care este necesar+ %entru achitarea sumei datorate la data sesizrii &ncii+ %otri)it alin. =11.+ sumele e*istente+ %recum i cele )iitoare %ro)enite din /ncasrile zilnice /n conturile /n lei i /n )alut sunt indis%oni&ilizate /n limita sumei necesare %entru realizarea o&liga'iei ce se e*ecut silit+ astfel cum aceasta rezult din adresa de /nfiin'are a %o%ririi. 2in momentul indis%oni&ilizrii+ res%ecti) de la data i ora %rimirii adresei de /nfiin'are a %o%ririi asu%ra dis%oni&ilit'ilor &ne ti+ &ncile nu %rocedeaz la decontarea documentelor de %lat %rimite+ res%ecti) la de&itarea conturilor de&itorilor+ i nu acce%t alte %l'i din conturile acestora %>n la achitarea integral a o&liga'iilor fiscale /nscrise /n adresa de /nfiin'are a %o%ririi+ cu e*ce%'ia0 a*sumelor necesare %l'ii dre%turilor salariale+ inclusi) a im%ozitelor i contri&u'iilor aferente acestora+ re'inute la surs+ dac+ %otri)it declara'iei %e %ro%ria rs%undere a de&itorului sau re%rezentantului su legal+ rezult c de&itorul nu de'ine alte dis%oni&ilit'i &ne ti1 b*sumelor necesare %l'ii accizelor de ctre antre%ozitarii autoriza'i. :n acest caz+ de&itorul )a %rezenta unit'ii &ancare odat cu dis%ozi'ia de %lat i co%ia certificat+ conform cu originalul+ a autoriza'iei de antre%ozitar1 c*sumelor necesare %l'ii accizelor+ /n numele antre%ozitarilor autoriza'i+ de ctre cum%rtorii de %roduse energetice1 d*sumelor necesare %l'ii im%ozitelor+ ta*elor i contri&u'iilor de care de%inde men'inerea )ala&ilit'ii /nlesnirii. :n acest caz+ de&itorul )a %rezenta unit'ii &ancare odat cu dis%ozi'ia de %lat i co%ia certificat+ conform cu originalul+ a documentului %rin care s-a a%ro&at /nlesnirea la %lat.
(la data 02-)e'-2012 Art" 14-# alin" (12) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 2 modificat de Art" $# punctul 21" din Ordonanta 2/2012 )

)'2'*$e %erioada %o%ririi asigurtorii+ &ncile acce%t %l'i din conturile de&itorilor dis%use %entru stingerea sumelor %re)zute la alin. =12.+ %recum i %entru stingerea o&liga'iilor fiscale aferente &ugetelor administrate de organul fiscal care a /nfiin'at %o%rirea.
(la data 17-!ep-2011 Art" 14-# alin" (12) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 2 completat de Art" $# punctul %8" din Ordonanta 29/2011 )

)'3*:nclcarea

%re)ederilor

alin.

=<.+

=10.+

=12.

=17.

atrage

nulitatea

oricrei

%l'i.

(la data 23- un-2010 Art" 14-# alin" (13) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 2 modificat de Art" 1$# punctul 5" din Ordonanta urgenta 54/2010 )

)'4*:n cazul /n care e*ecutarea silit este sus%endat ori /nceteaz+ %otri)it legii+ organul de e*ecutare /n tiin'eaz de /ndat+ /n scris+ &ncile ori+ du% caz+ ter'ul %o%rit %entru sistarea+ tem%orar+ total sau %ar'ial a indis%oni&ilizrii conturilor i re'inerilor. :n caz contrar &anca este o&ligat s %rocedeze %otri)it dis%ozi'iilor alin. =12..
(la data 17-!ep-2011 Art" 14-# alin" (14) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 2 modificat de Art" $# punctul %-" din Ordonanta 29/2011 )

)'4*:n situa'ia /n care titlurile e*ecutorii nu %ot fi onorate /n aceea i zi+ &ncile )or urmri e*ecutarea acestora din /ncasrile zilnice realizate /n contul de&itorului. )'7*2is%ozi'iile alin. =10. se a%lic /n mod cores%unztor.
pre.ederi din par%ea 725' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& '4; din %i%lul =III, capi%olul =III, sec%iunea 2 144.1. ,>nd de&itorii de'in titluri de )aloare sau alte &unuri mo&ile necor%orale urmri&ile+ organul de e*ecutare %oate %roceda la a%licarea msurilor de e*ecutare silit %rin %o%rirea )eniturilor rezultate din acestea. :n acest caz ter'ul %o%rit este societatea comercial i5sau autoritatea %u&lic emitent i5sau intermediar a titlurilor de )aloare res%ecti)e. 144.2. 2ac de&itorul are conturi deschise la mai multe &nci sau urmeaz s /ncaseze )enituri rezultate din titluri de )aloare ori alte &unuri mo&ile necor%orale de la ter'e %ersoane (uridice %entru realizarea crean'ei fiscale+ /n msura /n care este necesar+ e*ecutarea silit %rin %o%rire se %oate /ntinde concomitent asu%ra mai multor conturi &ancare ori asu%ra mai multor ter'i %o%ri'i. 144.8. Adresa de /nfiin'are a %o%ririi )a cu%rinde0 a. denumirea i sediul organului de e*ecutare1 &. numrul i data emiterii1 c. denumirea i sediul sau numele+ %renumele i domiciliul ter'ului %o%rit1 d. temeiul legal al e*ecutrii silite %rin %o%rire1 e. datele de identificare a de&itorului1 f. numrul i data titlului e*ecutoriu+ %recum i organul emitent1 g. natura crean'ei fiscale1 h. cuantumul crean'ei fiscale %entru care s-a /nfiin'at %o%rirea+ c>nd acesta este mai mic dec>t cel e)iden'iat /n titlul e*ecutoriu+ ca urmare a stingerii %ar'iale a de&itului1 i. contul /n care urmeaz a se )ira suma re'inut1 (. semntura i tam%ila organului de e*ecutare. 144.4. Salariile i alte )enituri %eriodice realizate din munc+ %ensiile+ %recum i alte sume ce se %ltesc %eriodic i sunt destinate asigurrii mi(loacelor de e*isten' ale de&itorului sunt urmri&ile /n condi'iile %re)zute de art. 40< din ,odul de %rocedur ci)il. 144.7. :n cazul /n care de&itorul / i schim& locul de munc sau este %ensionat+ continuarea urmririi %rin %o%rire are loc %otri)it art. 477 din ,odul de %rocedur ci)il.

1. 2ecizia ,.,.3. nr. 88052007+ %u&licat /n M. 6f. nr. 482 din 11 august 20071 2. 2ecizia ,.,.3. nr. 71852008+ %u&licat /n M. 6f. nr. 448 din 29 iunie 20081 8. 2ecizia ,.,.3. nr. 84752008+ %u&licat /n M. 6f. nr. 747 din 80 iulie 2008. 4. 2ecizia ,.,.3. nr. 19485200<+ %u&licat /n M. 6f. nr. 48 din 21 ianuarie 20101 7. 2ecizia ,.,.3. nr. 24852010+ %u&licat /n M. 6f. nr. 884 din 20 mai 20101 9. 2ecizia ,.,.3. nr. 119152010+ %u&licat /n M. 6f. nr. 444 din < noiem&rie 20101 4. 2ecizia ,.,.3. nr. 18852011+ %u&licat /n M. 6f. nr. 828 din 12 mai 20111 8. 2ecizia ,.,.3. nr. 84<52011+ %u&licat /n M. 6f. nr. 98< din 4 se%tem&rie 20111 <. 2ecizia ,ur'ii Su%reme de ;usti'ie nr. DI51<<8 C /n'elesul sintagmei Jsume datorate de ctre ter'ul %o%ritK. 1. 6$AFAF nr. 147452008 %entru a%ro&area 2eciziei ,omisiei de %roceduri fiscale nr. 252008+ %u&licat /n M. 6f. nr. 894 din 22 decem&rie 20081 2. 6MF$ nr. 288952011 %entru a%ro&area $rocedurii de %unere /n a%licare a titlurilor e*ecutorii /n &aza crora se solicit /nfiin'area %o%ririi conturilor autorit'ilor i institu'iilor %u&lice deschise la ni)elul unit'ilor Grezoreriei Statului+ %u&licat /n M. 6f. nr. 728 din 27 iulie 2011. &&& ci%es%e mai depar%e )-* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '40: +3ecu%area sili% a %er ului popri% )'*2ac ter'ul %o%rit /n tiin'eaz organul de e*ecutare c nu datoreaz )reo sum de &ani de&itorului urmrit+ %recum i /n cazul /n care se in)oc alte neregularit'i %ri)ind /nfiin'area %o%ririi+ instan'a (udectoreasc /n a crei raz teritorial se afl domiciliul sau sediul ter'ului %o%rit+ la cererea organului de e*ecutare ori a altei %r'i interesate+ %e &aza %ro&elor administrate+ )a %ronun'a men'inerea sau desfiin'area %o%ririi. )2*;udecata se face de urgen' i cu %recdere. )3*$e &aza hotr>rii de men'inere a %o%ririi+ care constituie titlu e*ecutoriu+ organul de e*ecutare %oate /nce%e e*ecutarea silit a ter'ului %o%rit+ /n condi'iile %rezentului cod.
1. 2ecizia ,.,.3. nr. 84852004+ %u&licat /n M. 6f. nr. 808 din < mai 2004. 1. $o%rirea =e*ecutarea silit a sumelor ce se cu)in de&itorilor. conturilor &ancare constituie forma cea mai frec)ent de e*ecutare silit /nt>lnit /n %ractic. 2. Feres%ectarea o&liga'iilor ce-i re)in ter'ului %o%rit constituie contra)en'ie+ sanc'ionat cu amend /ntre 700-1.000 lei =%ersoane fizice. i amend /ntre 1.000-7.000 lei =%ersoane (uridice.. 8. Sumele datorate autorilor de ctre de&itorul %o%rit+ ca urmare a utilizrii o%erelor lor+ nu sunt e*ce%tate de la msura indis%oni&ilizrii %re)zut de art. 14< ,od %rocedur fiscal =a se )edea 2ecizia ,omisiei de %roceduri fiscale nr. 252008.. S@,PD?F@A a 8-a @*ecutarea silit a &unurilor mo&ile DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

(+CBIU6+" 3: +3ecu%area sili% a bunurilor mobile


"r%& '4': +3ecu%area sili% a bunurilor mobile
(la data 20- ul-2004 Art" 151 din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 3 reglementat de partea %3(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*Sunt su%use e*ecutrii silite orice &unuri mo&ile ale de&itorului+ cu e*ce%'iile %re)zute de lege. )2*:n cazul de&itorului %ersoan fizic nu %ot fi su%use e*ecutrii silite+ fiind necesare )ie'ii i muncii de&itorului+ %recum i familiei sale0 a*&unurile mo&ile de orice fel care ser)esc la continuarea studiilor i la formarea %rofesional+ %recum i cele strict necesare e*ercitrii %rofesiei sau a altei ocu%a'ii cu caracter %ermanent+ inclusi) cele necesare desf urrii acti)it'ii agricole+ cum sunt uneltele+ semin'ele+ /ngr mintele+ fura(ele i animalele de %roduc'ie i de lucru1 b*&unurile strict necesare uzului %ersonal sau casnic al de&itorului i familiei sale+ %recum i o&iectele de cult religios+ dac nu sunt mai multe de acela i fel1 c*alimentele necesare de&itorului i familiei sale %e tim% de dou luni+ iar dac de&itorul se ocu% e*clusi) cu agricultura+ alimentele strict necesare %>n la noua recolt1 d*com&usti&ilul necesar de&itorului i familiei sale %entru /nclzit i %entru %re%ararea hranei+ socotit %entru 8 luni de iarn1 e*o&iectele necesare %ersoanelor cu handica% sau destinate /ngri(irii %ersoanelor &olna)e1 f*&unurile declarate neurmri&ile %rin alte dis%ozi'ii legale. )3*Aunurile de&itorului %ersoan fizic necesare desf urrii acti)it'ii de comer' nu sunt e*ce%tate de la e*ecutare silit. )4*@*ecutarea silit a &unurilor mo&ile se face %rin sechestrarea i )alorificarea acestora+ chiar dac acestea se afl la un ter'. Sechestrul se instituie %rintr-un %roces-)er&al. )4*$entru &unurile mo&ile anterior sechestrate ca msur asigurtorie nu este necesar o nou sechestrare. )7*@*ecutorul fiscal+ la /nce%erea e*ecutrii silite+ este o&ligat s )erifice dac &unurile %re)zute la alin. =7. se gsesc la locul a%licrii sechestrului i dac nu au fost su&stituite sau degradate+ %recum i s sechestreze alte &unuri ale de&itorului+ /n cazul /n care cele gsite la )erificare nu sunt suficiente %entru stingerea crean'ei. )8*Aunurile nu )or fi sechestrate dac %rin )alorificarea acestora nu s-ar %utea aco%eri dec>t cheltuielile e*ecutrii silite. )9*$rin sechestrul /nfiin'at asu%ra &unurilor mo&ile+ creditorul fiscal do&>nde te un dre%t de ga( care confer acestuia /n ra%ort cu al'i creditori acelea i dre%turi ca i dre%tul de ga( /n sensul %re)ederilor dre%tului comun. );*2e la data /ntocmirii %rocesului-)er&al de sechestru+ &unurile sechestrate sunt indis%oni&ilizate. ,>t tim% dureaz e*ecutarea silit de&itorul nu %oate dis%une de aceste &unuri dec>t cu a%ro&area dat+ %otri)it legii+ de organul com%etent. Feres%ectarea acestei interdic'ii atrage rs%underea+ %otri)it legii+ a celui /n cul%. )'0*Actele de dis%ozi'ie care ar inter)eni ulterior indis%oni&ilizrii %re)zute la alin. =<. sunt lo)ite de nulitate a&solut.

)''*:n cazurile /n care nu au fost luate msuri asigurtorii %entru realizarea integral a crean'ei fiscale i la /nce%erea e*ecutrii silite se constat c e*ist %ericolul e)ident de /nstrinare+ su&stituire sau sustragere de la urmrire a &unurilor urmri&ile ale de&itorului+ sechestrarea lor )a fi a%licat odat cu comunicarea soma'iei.
pre.ederi din par%ea 735' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& '4' din %i%lul =III, capi%olul =III, sec%iunea 3 149.1. :n cazul &unurilor care au un regim s%ecial de circula'ie+ organele de e*ecutare )or sesiza de /ndat organele com%etente %otri)it dis%ozi'iilor art. 841 8 alin. 2 din ,odul de %rocedur ci)il. 1. 2ecizia ,.,.3. nr. 2<852008+ %u&licat /n M. 6f. nr. 487 din 10 iunie 2008. 1. @*ecutarea silit a &unurilor mo&ile tre&uie s ia /n considerare+ %e l>ng dis%ozi'iile ,odului de %rocedur fiscal i %re)ederile rele)ante ale ,odului de %rocedur ci)il. =art. 404 C Jcu e*ce%'ia comercian'ilor+ /n cazul crora se a%lic %re)ederile alin. =8. al art. 171K.. 2. $rin inter%retarea sistematic a ,odului de %rocedur fiscal+ se %ot identifica urmtoarele eta%e standard =ti%ice. ale e*ecutrii silite a &unurilor mo&ile0 1. /nce%erea %rocedurii de e*ecutare silit+ %rin emiterea soma'iei de %lat1 2. identificarea =urmrirea. &unurilor mo&ile urmri&ile1 8. sechestrarea &unurilor mo&ile1 4. )alorificarea &unurilor mo&ile sechestrate1 7. distri&uirea sumelor realizate /n urma )alorificrii. 1. ,odul de %rocedur ci)il+ %u&licat /n Aro ur /n 29 iulie 2008 =art. 404.1 &&& ci%es%e mai depar%e )'-2* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '42: #rocesul-.erbal de sec@es%ru )'*$rocesul-)er&al de sechestru )a cu%rinde0 a*denumirea organului de e*ecutare+ indicarea locului+ a datei i a orei c>nd s-a fcut sechestrul1 b*numele i %renumele e*ecutorului fiscal care a%lic sechestrul+ numrul legitima'iei i al delega'iei1 c*numrul dosarului de e*ecutare+ data i numrul de /nregistrare a soma'iei+ %recum i titlul e*ecutoriu /n &aza cruia se face e*ecutarea silit1 d*temeiul legal /n &aza cruia se face e*ecutarea silit1 e*sumele datorate %entru a cror e*ecutare silit se a%lic sechestrul+ inclusi) cele re%rezent>nd do&>nzi+ %enalit'i de /nt>rziere sau ma(orri de /nt>rziere+ du% caz+ men'ion>ndu-se i cota acestora+ %recum i actul normati) /n &aza cruia a fost sta&ilit o&liga'ia de %lat1
(la data 01- ul-2010 Art" 152# alin" (1)# litera 6" din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 3 modificat de Art" $# punctul 20" din Ordonanta urgenta 39/2010 )

f*numele+ %renumele i domiciliul de&itorului %ersoan fizic ori+ /n li%sa acestuia+ ale %ersoanei ma(ore ce locuie te /m%reun cu de&itorul sau denumirea i sediul de&itorului+ numele+ %renumele i domiciliul altor %ersoane ma(ore care au fost de fa' la a%licarea sechestrului+ %recum i alte elemente de identificare a acestor %ersoane1 !*descrierea &unurilor mo&ile sechestrate i indicarea )alorii estimati)e a fiecruia+ du% a%recierea e*ecutorului fiscal+ %entru identificarea i indi)idualizarea acestora+ men'ion>ndu-se starea de uzur i e)entualele semne %articulare ale fiecrui &un+ %recum i dac s-au luat msuri s%re neschim&are+ cum sunt %unerea de sigilii+ custodia ori ridicarea de la locul unde se afl+ sau de administrare ori conser)are a acestora+ du% caz1 @*men'iunea c e)aluarea se )a face /naintea /nce%erii %rocedurii de )alorificare+ /n cazul /n care e*ecutorul fiscal nu a %utut e)alua &unul deoarece acesta necesit cuno tin'e de s%ecialitate1 i*men'iunea fcut de de&itor %ri)ind e*isten'a sau ine*isten'a unui dre%t de ga(+ i%otec ori %ri)ilegiu+ du% caz+ constituit /n fa)oarea unei alte %ersoane %entru &unurile sechestrate1 >*numele+ %renumele i adresa %ersoanei creia i s-au lsat &unurile+ %recum i locul de de%ozitare a acestora+ du% caz1 D*e)entualele o&iec'ii fcute de %ersoanele de fa' la a%licarea sechestrului1 l*men'iunea c+ /n cazul /n care /n termen de 17 zile de la data /ncheierii %rocesului-)er&al de sechestru de&itorul nu %lte te o&liga'iile fiscale+ se )a trece la )alorificarea &unurilor sechestrate1 m*semntura e*ecutorului fiscal care a a%licat sechestrul i a tuturor %ersoanelor care au fost de fa' la sechestrare. 2ac )reuna dintre aceste %ersoane nu %oate sau nu )rea s semneze+ e*ecutorul fiscal )a men'iona aceast /m%re(urare. )2*,>te un e*em%lar al %rocesului-)er&al de sechestru se %red de&itorului su& semntur sau i se comunic la domiciliul ori sediul acestuia+ %recum i+ atunci c>nd este cazul+ custodelui+ acesta din urm semn>nd cu men'iunea de %rimire a &unurilor /n %strare. )3*:n )ederea )alorificrii organul de e*ecutare este o&ligat s )erifice dac &unurile sechestrate se gsesc la locul men'ionat /n %rocesul-)er&al de sechestru+ %recum i dac nu au fost su&stituite sau degradate. )4*,>nd &unurile sechestrate gsite cu ocazia )erificrii nu sunt suficiente %entru realizarea crean'ei fiscale+ organul de e*ecutare )a face in)estiga'iile necesare %entru identificarea i urmrirea altor &unuri ale de&itorului. )4*2ac se constat c &unurile nu se gsesc la locul men'ionat /n %rocesul-)er&al de sechestru sau dac au fost su&stituite sau degradate+ e*ecutorul fiscal /ncheie %roces-)er&al de constatare. $entru &unurile gsite cu %rile(ul in)estiga'iilor efectuate conform alin. =4. se )a /ncheia %rocesul-)er&al de sechestru. )7*2ac se sechestreaz i &unuri ga(ate %entru garantarea crean'elor altor creditori+ organul de e*ecutare le )a trimite i acestora c>te un e*em%lar din %rocesul-)er&al de sechestru.

)8*@*ecutorul fiscal care constat c &unurile fac o&iectul unui sechestru anterior )a consemna aceasta /n %rocesul-)er&al+ la care )a ane*a o co%ie de %e %rocesele-)er&ale de sechestru res%ecti)e. $rin acela i %roces)er&al e*ecutorul fiscal )a declara sechestrate+ c>nd este necesar+ i alte &unuri %e care le )a identifica. )9*Aunurile /nscrise /n %rocesele-)er&ale de sechestru /ncheiate anterior se consider sechestrate i /n cadrul noii e*ecutri silite. );*:n cazul /n care e*ecutorul fiscal constat c /n legtur cu &unurile sechestrate s-au s)>r it fa%te care %ot constitui infrac'iuni )a consemna aceasta /n %rocesul-)er&al de sechestru i )a sesiza de /ndat organele de urmrire %enal com%etente.
1. Sustragerea &unurilor aflate su& sechestru constituie infrac'iune+ %otri)it dis%ozi'iilor art. 244 ,od %enal+ inclusi) /n cazul &unurilor /ncredin'ate unui custode =conform %re)ederilor art. 178 ,od %rocedur fiscal.. 1. 6$AFAF nr. 118852004 %ri)ind sigiliile a%licate /n cadrul acti)it'ii de ins%ec'ie fiscal i de e*ecutare silit+ %u&licat /n M. 6f. nr. 7<9 din 2< august 2004. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '43: Cus%odele )'*Aunurile mo&ile sechestrate )or %utea fi lsate /n custodia de&itorului+ a creditorului sau a altei %ersoane desemnate de organul de e*ecutare sau de e*ecutorul fiscal+ du% caz+ ori )or fi ridicate i de%ozitate de ctre acesta. Atunci c>nd &unurile sunt lsate /n custodia de&itorului sau a altei %ersoane desemnate conform legii i c>nd se constat c e*ist %ericol de su&stituire ori de degradare+ e*ecutorul fiscal %oate a%lica sigiliul asu%ra &unurilor. )2*:n cazul /n care &unurile sechestrate constau /n sume de &ani /n lei sau /n )alut+ titluri de )aloare+ o&iecte de metale %re'ioase+ %ietre %re'ioase+ o&iecte de art+ colec'ii de )aloare+ acestea se ridic i se de%un+ cel t>rziu a doua zi lucrtoare+ la unit'ile s%ecializate. )3*,el care %rime te &unurile /n custodie )a semna %rocesul-)er&al de sechestru. )4*:n cazul /n care custodele este o alt %ersoan dec>t de&itorul sau creditorul+ organul de e*ecutare /i )a sta&ili acestuia o remunera'ie 'in>nd seama de acti)itatea de%us. "r%& '43': ?nlocuirea bunurilor sec@es%ra%e Ba solicitarea de&itorului+ organul fiscal %oate /nlocui sechestrul asu%ra unui &un mo&il cu sechestrul asu%ra altui &un mo&il sau imo&il i numai dac &unul oferit /n )ederea sechestrrii este li&er de orice sarcini. 2is%ozi'iile art. 142 alin. =1. sunt a%lica&ile /n mod cores%unztor.
(la data 17-!ep-2011 Art" 153 din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 3 completat de Art" $# punctul 70" din Ordonanta 29/2011 )

(+CBIU6+" 4: +3ecu%area sili% a bunurilor imobile


"r%& '44: +3ecu%area sili% a bunurilor imobile
(la data 20- ul-2004 Art" 154 din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 4 reglementat de partea %4(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*Sunt su%use e*ecutrii silite &unurile imo&ile %ro%rietate a de&itorului. :n situa'ia /n care de&itorul de'ine &unuri /n %ro%rietate comun cu alte %ersoane+ e*ecutarea silit se )a /ntinde numai asu%ra &unurilor atri&uite de&itorului /n urma %arta(ului (udiciar+ res%ecti) asu%ra sultei. )2*@*ecutarea silit imo&iliar se /ntinde de %lin dre%t i asu%ra &unurilor accesorii &unului imo&il+ %re)zute de ,odul ci)il. Aunurile accesorii nu %ot fi urmrite dec>t odat cu imo&ilul. )3*:n cazul de&itorului %ersoan fizic nu %oate fi su%us e*ecutrii silite s%a'iul minim locuit de de&itor i familia sa+ sta&ilit /n conformitate cu normele legale /n )igoare. )4*2is%ozi'iile alin. =8. nu sunt a%lica&ile /n cazurile /n care e*ecutarea silit se face %entru stingerea crean'elor fiscale rezultate din s)>r irea de infrac'iuni. )4*@*ecutorul fiscal care a%lic sechestrul /ncheie un %roces-)er&al de sechestru+ dis%ozi'iile art. 171 alin. =<.+ =10. i =11.+ art. 172 alin. =1. i =2. i art. 178 1 fiind a%lica&ile.
(la data 17-!ep-2011 Art" 154# alin" (5) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 4 modificat de Art" $# punctul 71" din Ordonanta 29/2011 )

)7*Sechestrul a%licat asu%ra &unurilor imo&ile /n temeiul alin. =7. constituie i%otec legal. )8*2re%tul de i%otec confer creditorului fiscal /n ra%ort cu al'i creditori acelea i dre%turi ca i dre%tul de i%otec+ /n sensul %re)ederilor dre%tului comun. )9*$entru &unurile imo&ile sechestrate organul de e*ecutare care a instituit sechestrul )a solicita de /ndat &iroului de carte funciar efectuarea inscri%'iei i%otecare+ ane*>nd un e*em%lar al %rocesului-)er&al de sechestru. );*Airoul de carte funciar )a comunica organelor de e*ecutare+ la cererea acestora+ /n termen de 10 zile+ celelalte dre%turi reale i sarcini care gre)eaz imo&ilul urmrit+ %recum i titularii acestora+ care )or fi /n tiin'a'i de ctre organul de e*ecutare i chema'i la termenele fi*ate %entru )>nzarea &unului imo&il i distri&uirea %re'ului. )'0*,reditorii de&itorului+ al'ii dec>t titularii dre%turilor men'ionate la alin. =<.+ sunt o&liga'i ca+ /n termen de 80 de zile de la /nscrierea %rocesului-)er&al de sechestru al &unului imo&il /n e)iden'ele de %u&licitate imo&iliar+ s comunice /n scris organului de e*ecutare titlurile %e care le au %entru &unul imo&il res%ecti).
pre.ederi din par%ea 745' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& '44 din %i%lul =III, capi%olul =III, sec%iunea 4 14<.1. 2is%ozi'iile art. 48<+ 4<1+ 4<8 i 4<9 din ,odul de %rocedur ci)il sunt a%lica&ile /n mod cores%unztor. 1. ,odul de %rocedur ci)il+ %u&licat /n Aro ur /n 29 iulie 2008 =art. 48<+ 4<1+ 4<8+ 4<9.. 1. 2ecizia ,.,.3. nr. 2<852008+ %u&licat /n M. 6f. nr. 487 din 10 iunie 20081

2. 2ecizia ,.,.3. nr. 8<852010+ %u&licat /n M. 6f. nr. 749 din 18 august 20101 8. 2ecizia ,.,.3. nr. 78452011+ %u&licat /n M. 6f. nr. 910 din 80 august 2011. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '44: Ins%i%uirea adminis%ra%orului-sec@es%ru


(la data 20- ul-2004 Art" 155 din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea 4 reglementat de partea %5(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*Ba instituirea sechestrului i /n tot cursul e*ecutrii silite+ organul de e*ecutare %oate numi un administrator-sechestru+ dac aceast msur este necesar %entru administrarea imo&ilului urmrit+ a chiriilor+ a arendei i a altor )enituri o&'inute din administrarea acestuia+ inclusi) %entru a%rarea /n litigii %ri)ind imo&ilul res%ecti). )2*Administrator-sechestru %oate fi numit creditorul+ de&itorul ori alt %ersoan fizic sau (uridic. )3*Administratorul-sechestru )a consemna )eniturile /ncasate %otri)it alin. =1. la unit'ile a&ilitate i )a de%une reci%isa la organul de e*ecutare. )4*,>nd administrator-sechestru este numit o alt %ersoan dec>t creditorul sau de&itorul+ organul de e*ecutare /i )a fi*a o remunera'ie 'in>nd seama de acti)itatea de%us.
pre.ederi din par%ea 745' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& '44 din %i%lul =III, capi%olul =III, sec%iunea 4 170.1. 6ri de c>te ori este necesar+ administratorul-sechestru este o&ligat s %rezinte organului de e*ecutare situa'ia )eniturilor i a cheltuielilor fcute cu administrarea &unului imo&il sechestrat. 170.2. Atri&u'iile administratorului-sechestru sunt cele sta&ilite %rin art. 701+ 702 i 900 din ,odul de %rocedur ci)il.

"r%& '47: (uspendarea e3ecu%rii sili%e a bunurilor imobile )'*2u% %rimirea %rocesului-)er&al de sechestru+ de&itorul %oate solicita organului de e*ecutare+ /n termen de 17 zile de la comunicare+ s /i a%ro&e ca %lata integral a crean'elor fiscale s se fac din )eniturile &unului imo&il urmrit sau din alte )enituri ale sale %e tim% de cel mult 9 luni. )2*2e la data a%ro&rii cererii de&itorului+ e*ecutarea silit /nce%ut asu%ra &unului imo&il se sus%end. )3*$entru moti)e temeinice organul de e*ecutare %oate relua e*ecutarea silit imo&iliar /nainte de e*%irarea termenului de 9 luni. )4*2ac de&itorul %ersoan (uridic cruia i s-a a%ro&at sus%endarea conform %re)ederilor alin. =2. se sustrage ulterior de la e*ecutare silit sau / i %ro)oac insol)a&ilitatea+ se )or a%lica /n mod cores%unztor %re)ederile art. 24.

(+CBIU6+" 4: +3ecu%area sili% a al%or bunuri


"r%& '48: +3ecu%area sili% a fruc%elor neculese 1i a recol%elor prinse de rdcini )'*@*ecutarea silit a fructelor neculese i a recoltelor %rinse de rdcini+ care sunt ale de&itorului+ se efectueaz /n conformitate cu %re)ederile %rezentului cod %ri)ind &unurile imo&ile. )2*$entru e*ecutarea silit a recoltelor i a fructelor culese sunt a%lica&ile %re)ederile %rezentului cod %ri)ind &unurile mo&ile. )3*6rganul de e*ecutare )a hotr/+ du% caz+ )alorificarea fructelor neculese sau a recoltelor a a cum sunt %rinse de rdcini sau du% ce )or fi culese. "r%& '49: +3ecu%area sili% a unui ansamblu de bunuri )'*Aunurile mo&ile i5sau imo&ile+ %ro%rietate a de&itorului+ %ot fi )alorificate indi)idual i5sau /n ansam&lu dac organul de e*ecutare a%reciaz c astfel acestea %ot fi )>ndute /n condi'ii mai a)anta(oase. )2*6rganul de e*ecutare / i %oate schim&a o%'iunea /n orice faz a e*ecutrii+ cu reluarea %rocedurii. )3*$entru e*ecutarea silit a &unurilor %re)zute la alin. =1. organul de e*ecutare )a %roceda la sechestrarea acestora+ %otri)it %re)ederilor %rezentului cod. )4*$re)ederile sec'iunii a 8-a %ri)ind e*ecutarea silit a &unurilor mo&ile i ale sec'iunii a 4-a %ri)ind e*ecutarea silit a &unurilor imo&ile+ %recum i ale art. 197 %ri)ind %lata /n rate se a%lic /n mod cores%unztor.

(+CBIU6+" 7: =alorificarea bunurilor


"r%& '4;: =alorificarea bunurilor sec@es%ra%e
(la data 20- ul-2004 Art" 15- din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea % reglementat de partea %%(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*:n cazul /n care crean'a fiscal nu este stins /n termen de 17 zile de la data /ncheierii %rocesului-)er&al de sechestru+ se )a %roceda+ fr efectuarea altei formalit'i+ la )alorificarea &unurilor sechestrate+ cu e*ce%'ia situa'iilor /n care+ %otri)it legii+ s-a dis%us desfiin'area sechestrului+ sus%endarea sau am>narea e*ecutrii silite. )2*$entru a realiza e*ecutarea silit cu rezultate c>t mai a)anta(oase+ 'in>nd seama at>t de interesul legitim i imediat al creditorului+ c>t i de dre%turile i o&liga'iile de&itorului urmrit+ organul de e*ecutare )a %roceda la )alorificarea &unurilor sechestrate /n una dintre modalit'ile %re)zute de dis%ozi'iile legale /n )igoare i care+ fa' de datele concrete ale cauzei+ se do)ede te a fi mai eficient. )3*:n sensul alin. =2. organul de e*ecutare com%etent )a %roceda la )alorificarea &unurilor sechestrate %rin0 a*/n'elegerea %r'ilor1 b*)>nzare /n regim de consigna'ie a &unurilor mo&ile1 c*)>nzare direct1 d*)>nzare la licita'ie1

e*alte modalit'i admise de lege+ inclusi) )alorificarea &unurilor %rin case de licita'ii+ agen'ii imo&iliare sau societ'i de &roOera(+ du% caz. )4*2ac au fost sechestrate &unuri %erisa&ile sau su%use degradrii+ acestea %ot fi )>ndute /n regim de urgen'. @)aluarea i )alorificarea acestor &unuri se )or face de ctre organele fiscale+ la %re'ul %ie'ei. $rocedura de e)aluare i )alorificare se a%ro& %rin ordin al ministrului finan'elor %u&lice+ la %ro%unerea %re edintelui Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal.
(la data 23- un-2010 Art" 15-# alin" (4) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea % modificat de Art" 1$# punctul %" din Ordonanta urgenta 54/2010 ) (la data 08-Oct-2010 Art" 15-# alin" (4) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea % a se vedea referinte de aplicare din !rocedura din 2010 )

)4*2ac din cauza unei contesta'ii sau a unei /n)oieli /ntre %r'i data+ locul sau ora )>nzrii directe sau la licita'ie a fost schim&at de organul de e*ecutare+ se )or face alte %u&lica'ii i anun'uri+ %otri)it art. 192. )7*I>nzarea &unurilor sechestrate se face numai ctre %ersoane fizice sau (uridice care nu au o&liga'ii fiscale restante. )8*:n sensul alin. =9.+ /n categoria o&liga'iilor fiscale restante nu se cu%rind o&liga'iile fiscale %entru care s-au acordat+ %otri)it legii+ reduceri+ am>nri sau e alonri la %lat.
pre.ederi din par%ea 775' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& '4; din %i%lul =III, capi%olul =III, sec%iunea 7 174.1. $entru )alorificarea %roduselor acciza&ile sunt a%lica&ile dis%ozi'iile art. 184 alin. =2. din ,odul de %rocedur fiscal. 174.2. :n cazul )>nzrii /n regim de consigna'ie+ organul de e*ecutare )a %reda &unurile mo&ile sechestrate unit'ii care se ocu% cu )>nzarea /n regim de consigna'ie. $redarea se face %e &aza unui %roces-)er&al de %redare-%rimire+ /ntocmit /n dou e*em%lare+ din care fiecare %arte ia c>te un e*em%lar. 174.8. $rocesul-)er&al de %redare-%rimire )a cu%rinde /n mod o&ligatoriu urmtoarele date0 a. numele i %renumele %ersoanelor /ntre care are loc %redarea-%rimirea &unurilor mo&ile1 &. datele de identificare a %ersoanelor /ntre care are loc %redarea-%rimirea1 c. denumirea fiecrui &un mo&il+ cu descrierea caracteristicilor sale1 d. )aloarea fiecrui &un mo&il1 e. data i locul %redrii-%rimirii &unurilor mo&ile1 f. semntura e*ecutorului fiscal i a re%rezentantului unit'ii de )>nzare /n regim de consigna'ie. 174.4. 2ac /n %erioada de e*%unere s%re )>nzare de&itorul achit suma datorat+ organul de e*ecutare )a comunica de /ndat unit'ii de )>nzare /n regim de consigna'ie s /nceteze )>nzarea &unurilor. Aunurile mo&ile ne)>ndute )or fi ridicate de ctre e*ecutorul fiscal %e &az de %roces-)er&al de %redare-%rimire. 6$AFAF nr. 288<52010 %entru a%ro&area $rocedurii de )alorificare+ /n regim de urgen'+ a &unurilor de consum alimentar i a materiilor %rime necesare %entru %re%ararea acestor &unuri+ cu grad ridicat de %erisa&ilitate sau care+ %rin trecerea tim%ului+ %ierd din greutate ori din )aloare+ inclusi) animale+ %sri )ii sau %lante+ /n cazul a%licrii msurilor asigurtorii i5sau e*ecutorii %re)zute de 6rdonan'a Eu)ernului nr. <252008 %ri)ind ,odul de %rocedur fiscal+ %u&licat /n M. 6f. nr. 984 din 8 octom&rie 2010. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '70: =alorificarea bunurilor po%ri.i% 2n ele!erii pr ilor )'*Ialorificarea &unurilor %otri)it /n'elegerii %r'ilor se realizeaz de de&itorul /nsu i+ cu acordul organului de e*ecutare+ astfel /nc>t s se asigure o recu%erare cores%unztoare a crean'ei fiscale. 2e&itorul este o&ligat s %rezinte /n scris organului de e*ecutare %ro%unerile ce i s-au fcut i ni)elul de aco%erire a crean'elor fiscale+ indic>nd numele i adresa %oten'ialului cum%rtor+ %recum i termenul /n care acesta din urm )a achita %re'ul %ro%us. )2*$re'ul %ro%us de cum%rtor i acce%tat de organul de e*ecutare nu %oate fi mai mic dec>t %re'ul de e)aluare. )3*6rganul de e*ecutare+ du% analiza %ro%unerilor %re)zute la alin. =1.+ )a comunica a%ro&area indic>nd termenul i contul &ugetar /n care %re'ul &unului )a fi )irat de cum%rtor. )4*Dndis%oni&ilizarea %re)zut la art. 171 alin. =<. i =10. se ridic du% creditarea contului &ugetar men'ionat la alin. =8.. "r%& '7': =alorificarea bunurilor prin .Cnzare direc%
(la data 20- ul-2004 Art" 1%1 din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea % reglementat de partea %7(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*Ialorificarea &unurilor %rin )>nzare direct se %oate realiza /n urmtoarele cazuri0 a*%entru &unurile %re)zute la art. 17< alin. =4.1 b*/naintea /nce%erii %rocedurii de )alorificare %rin licita'ie+ dac se recu%ereaz integral crean'a fiscal1 c*du% finalizarea unei licita'ii+ dac &unul5&unurile sechestrate nu au fost )>ndute i se ofer cel %u'in %re'ul de e)aluare. )2*I>nzarea direct se realizeaz %rin /ncheierea unui %roces-)er&al care constituie titlu de %ro%rietate. )3*:n cazul /n care organul de e*ecutare /nregistreaz /n condi'iile %re)zute la alin. =1. mai multe cereri+ )a )inde &unul %ersoanei care ofer cel mai mare %re' fa' de %re'ul de e)aluare. )4*I>nzarea direct a &unurilor se face chiar dac se %rezint un singur cum%rtor.
(la data 17-!ep-2011 Art" 1%1# alin" (3) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea % completat de Art" $# punctul 72" din Ordonanta 29/2011 )
pre.ederi din par%ea 785' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& '7' din %i%lul =III, capi%olul =III, sec%iunea 7 179.1. $entru )alorificarea &unurilor %rin )>nzare direct ctre cum%rtori+ organul de e*ecutare )a face anun'ul %ri)ind )>nzarea+ %re)ederile art. 174 alin. =1.+ =2.+ =8. i =4. din ,odul de %rocedur fiscal a%lic>ndu-se /n mod cores%unztor. 179.2. I>nzarea direct a &unurilor se face chiar dac se %rezint un singur cum%rtor. 179.8. Ba )>nzarea direct+ organul de e*ecutare )a /ntocmi un %roces-)er&al+ care constituie titlu de %ro%rietate i care cu%rinde %e l>ng elementele %re)zute la art. 42 alin. =2. din ,odul de %rocedur fiscal i urmtoarele0 a. numrul dosarului de e*ecutare silit1 &. titlul e*ecutoriu /n temeiul cruia se face e*ecutarea silit1 c. numele i domiciliul sau+ du% caz+ denumirea i sediul cum%rtorului1 d. codul de identificare fiscal a de&itorului i al cum%rtorului1 e. %re'ul la care s-a )>ndut &unul i ta*a %e )aloarea adugat+ dac este cazul1 f. datele de identificare a &unului1 g. men'iunea c acest document constituie titlu de %ro%rietate i c %oate fi /nscris /n cartea funciar1 h. semntura cum%rtorului sau a re%rezentantului su legal+ du% caz. 179.4. ,um%rtorul )a efectua %lata %re'ului con)enit /n contul &ugetar indicat de organul de e*ecutare+ /n termenul %re)zut de art. 17< alin. =1. din ,odul de %rocedur fiscal. ?n e*em%lar al %rocesului-)er&al se eli&ereaz cum%rtorului a doua zi du% creditarea contului indicat de organul de e*ecutare.

"r%& '72: =Cnzarea bunurilor la lici%a ie


(la data 03- un-200- Art" 1%2 din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea % a se vedea referinte de aplicare din !rocedura din 2009 ) (la data 20- ul-2004 Art" 1%2 din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea % reglementat de partea %8(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*$entru )alorificarea &unurilor sechestrate %rin )>nzare la licita'ie organul de e*ecutare este o&ligat s efectueze %u&licitatea )>nzrii cu cel %u'in 10 zile /nainte de data fi*at %entru desf urarea licita'iei. )2*$u&licitatea )>nzrii se realizeaz %rin afi area anun'ului %ri)ind )>nzarea la sediul organului de e*ecutare+ al %rimriei /n a crei raz teritorial se afl &unurile sechestrate+ la sediul i domiciliul de&itorului+ la locul )>nzrii+ dac acesta este altul dec>t cel unde se afl &unurile sechestrate+ %e imo&ilul scos la )>nzare+ /n cazul )>nzrii &unurilor imo&ile+ i %rin anun'uri /ntr-un cotidian na'ional de larg circula'ie+ /ntr-un cotidian local+ /n %agina de internet sau+ du% caz+ /n Monitorul 6ficial al 3om>niei+ $artea a DI-a+ %recum i %rin alte modalit'i %re)zute de lege. )3*2es%re data+ ora i locul licita'iei )or fi /n tiin'a'i i de&itorul+ custodele+ administratorul-sechestru+ %recum i titularii dre%turilor reale i ai sarcinilor care gre)eaz &unul urmrit. )4*Anun'ul %ri)ind )>nzarea cu%rinde urmtoarele elemente0 a*denumirea organului fiscal emitent1 b*data la care a fost emis1 c*numele i semntura %ersoanelor /m%uternicite ale organului fiscal+ %otri)it legii+ i tam%ila organului fiscal emitent1 d*numrul dosarului de e*ecutare silit1 e*&unurile care se ofer s%re )>nzare i descrierea lor sumar1 f*%re'ul de e)aluare ori %re'ul de %ornire a licita'iei+ /n cazul )>nzrii la licita'ie+ %entru fiecare &un oferit s%re )>nzare1 !*indicarea+ dac este cazul+ a dre%turilor reale i a %ri)ilegiilor care gre)eaz &unurile1 @*data+ ora i locul )>nzrii1 i*in)ita'ia+ %entru to'i cei care %retind )reun dre%t asu%ra &unurilor+ s /n tiin'eze des%re aceasta organul de e*ecutare /nainte de data sta&ilit %entru )>nzare1 >*in)ita'ia ctre to'i cei interesa'i /n cum%rarea &unurilor s se %rezinte la termenul de )>nzare la locul fi*at /n acest sco% i %>n la acel termen s %rezinte oferte de cum%rare1 D*men'iunea c ofertan'ii sunt o&liga'i s de%un /n cazul )>nzrii la licita'ie+ %>n la termenul %re)zut la alin. =4.+ o ta* de %artici%are ori o scrisoare de garan'ie &ancar+ re%rezent>nd 10H din %re'ul de %ornire a licita'iei1 l*men'iunea c to'i cei interesa'i /n cum%rarea &unurilor tre&uie s %rezinte do)ada emis de organele fiscale c nu au o&liga'ii fiscale restante1 m*data afi rii %u&lica'iei de )>nzare. )4*Bicita'ia se 'ine la locul unde se afl &unurile sechestrate sau la locul sta&ilit de organul de e*ecutare+ du% caz. )7*2e&itorul este o&ligat s %ermit 'inerea licita'iei /n s%a'iile %e care le de'ine+ dac sunt adec)ate acestui sco%. )8*$entru %artici%area la licita'ie ofertan'ii de%un+ cu cel %u'in o zi /nainte de data licita'iei+ urmtoarele documente0 a*oferta de cum%rare1 b*do)ada %l'ii ta*ei de %artici%are sau a constituirii garan'iei su& forma scrisorii de garan'ie &ancar+ %otri)it alin. =11. ori =12.1 c*/m%uternicirea %ersoanei care /l re%rezint %e ofertant1 d*%entru %ersoanele (uridice de na'ionalitate rom>n+ co%ie de %e certificatul unic de /nregistrare eli&erat de oficiul registrului comer'ului1 e*%entru %ersoanele (uridice strine+ actul de /nmatriculare tradus /n lim&a rom>n1 f*%entru %ersoanele fizice rom>ne+ co%ie de %e actul de identitate1 !*%entru %ersoanele fizice strine+ co%ie de %e %a a%ort1 @*do)ada+ emis de organele fiscale+ c nu are o&liga'ii fiscale restante fa' de acestea. )8'*6fertele de cum%rare %ot fi de%use direct sau transmise %rin %o t. Fu se admit oferte telefonice+ telegrafice+ transmise %rin tele* sau telefa*. )82*$ersoanele /nscrise la licita'ie se %ot %rezenta i %rin mandatari care tre&uie s / i (ustifice calitatea %rin %rocur s%ecial autentic. 2e&itorul nu )a %utea licita nici %ersonal+ nici %rin %ersoan inter%us. )83*:n cazul %l'ii ta*ei de %artici%are la licita'ie %rin decontare &ancar sau %rin mandat %o tal+ e*ecutorul fiscal )a )erifica+ la data 'inerii licita'iei+ creditarea contului curent general al Grezoreriei Statului indicat de organul de e*ecutare %entru )irarea acesteia.
(la data 17-!ep-2011 Art" 1%2# alin" (7) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea % completat de Art" $# punctul 73" din Ordonanta 29/2011 )

)9*$re'ul de %ornire a licita'iei este %re'ul de e)aluare %entru %rima licita'ie+ diminuat cu 27H %entru a doua licita'ie i cu 70H %entru a treia licita'ie. );*Bicita'ia /nce%e de la cel mai mare %re' din ofertele de cum%rare scrise+ dac acesta este su%erior celui %re)zut la alin. =8.+ iar /n caz contrar )a /nce%e de la acest din urm %re'. )'0*Ad(udecarea se face /n fa)oarea %artici%antului care a oferit cel mai mare %re'+ dar nu mai %u'in dec>t %re'ul de %ornire+ /n cazul %rezentrii unui singur ofertant la licita'ie+ comisia %oate s /l declare ad(udecatar dac acesta ofer cel %u'in %re'ul de %ornire a licita'iei. )''*Ga*a de %artici%are re%rezint 10H din %re'ui de %ornire a licita'iei i se %lte te /n lei la unitatea teritorial a Grezoreriei Statului. :n termen de 7 zile de la data /ntocmirii %rocesului-)er&al de licita'ie+ organul fiscal )a restitui ta*a de %artici%are %artici%an'ilor care au de%us oferte de cum%rare i care nu au fost declara'i ad(udecatari+ iar /n cazul ad(udecrii+ ta*a se re'ine /n contul %re'ului. Ga*a de %artici%are nu se restituie ofertan'ilor care nu s-au %rezentat la licita'ie+ celui care a refuzat /ncheierea %rocesului-)er&al de ad(udecare+ %recum i ad(udecatarului care nu a %ltit %re'ul. Ga*a de %artici%are care nu se restituie se face )enit la &ugetul de stat+ cu e*ce%'ia cazului /n care e*ecutarea silit este organizat de organele fiscale %re)zute la art. 87+ caz /n care ta*a de %artici%are se face )enit la &ugetele locale. )'2*$entru %artici%area la licita'ie+ ofertan'ii %ot constitui i garan'ii+ /n condi'iile legii+ su& forma scrisorii de garan'ie &ancar. )'3*Scrisoarea de garan'ie &ancar+ constituit /n condi'iile alin. =12.+ se )alorific de organul de e*ecutare /n cazul /n care ofertantul este declarat ad(udecatar i5sau /n situa'iile %re)zute la alin. =11. teza a treia.
pre.ederi din par%ea 795' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& '72 din %i%lul =III, capi%olul =III, sec%iunea 7 174.1. :n ziua 'inerii licita'iei %entru )>nzarea &unurilor+ e*ecutorul fiscal )a merge la locul unde se afl &unurile+ )a ridica+ dac este cazul+ sigiliul i )a %rimi de la custode ori de la administratorulsechestru+ du% caz+ &unurile+ )erific>nd starea i numrul acestora conform %rocesului-)er&al de sechestru. 174.2. 6fertele de cum%rare %ot fi de%use direct sau transmise %rin %o t. Fu se admit oferte telefonice+ telegrafice+ transmise %rin tele* sau telefa*. 174.8. $ersoanele /nscrise la licita'ie se %ot %rezenta i %rin mandatari care tre&uie s / i (ustifice calitatea %rin %rocur s%ecial autentic. 2e&itorul nu )a %utea licita nici %ersonal+ nici %rin %ersoan inter%us. 174.4. :n cazul %l'ii ta*ei de %artici%are la licita'ie %rin decontare &ancar sau %rin mandat %o tal+ e*ecutorul fiscal )a )erifica+ la data 'inerii licita'iei+ creditarea contului curent general al Grezoreriei Statului indicat de organul de e*ecutare %entru )irarea acesteia. 174.7. :n situa'ia /n care %lata ta*ei de %artici%are la licita'ie se efectueaz /n numerar+ do)ada %l'ii acesteia o constituie documentul eli&erat de unitatea teritorial a Grezoreriei Statului. 1. 2ecizia ,.,.3. nr. 17<52004+ %u&licat /n M. 6f. nr. 1<7 din 21 martie 2004. 1. 6$AFAF nr. 112<5200< %entru a%ro&area $rocedurii %ri)ind )alorificarea %rin )>nzare la licita'ie a &unurilor sechestrate %otri)it dis%ozi'iilor ,odului de %rocedur fiscal+ %u&licat /n M. 6f nr. 847 din 8 iunie 200<. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '73: Comisia de lici%a ie )'*I>nzarea la licita'ie a &unurilor sechestrate este organizat de o comisie condus de un %re edinte. )2*,omisia de licita'ie este constituit din 8 %ersoane desemnate de organul de conducere al creditorului &ugetar. )3*,omisia de licita'ie )erific i analizeaz documentele de %artici%are i afi eaz la locul licita'iei+ cu cel %u'in o or /naintea /nce%erii acesteia+ lista cu%rinz>nd ofertan'ii care au de%us documenta'ia com%let de %artici%are. )4*6fertan'ii se identific du% numrul de ordine de %e lista de %artici%are+ du% care %re edintele comisiei anun' o&iectul licita'iei+ %recum i modul de desf urare a acesteia. )4*Ba termenele fi*ate %entru 'inerea licita'iei e*ecutorul fiscal )a da citire mai /nt>i anun'ului de )>nzare i a%oi ofertelor scrise %rimite %>n la data %re)zut la art. 192 alin. =4.. )7*2ac la %rima licita'ie nu s-au %rezentat ofertan'i sau nu s-a o&'inut cel %u'in %re'ul de %ornire a licita'iei conform art. 192 alin. =8.+ organul de e*ecutare )a fi*a un termen /n cel mult 80 de zile+ /n )ederea 'inerii celei de-a doua licita'ii. )8*:n cazul /n care nu s-a o&'inut %re'ul de %ornire nici la a doua licita'ie ori nu s-au %rezentat ofertan'i+ organul de e*ecutare )a fi*a un termen /n cel mult 80 de zile+ /n )ederea 'inerii celei de-a treia licita'ii. )9*Ba a treia licita'ie creditorii urmritori sau inter)enien'i nu %ot s ad(udece &unurile oferite s%re )>nzare la un %re' mai mic de 70H din %re'ul de e)aluare. );*$entru fiecare termen de licita'ie se )a face o nou %u&licitate a )>nzrii+ conform %re)ederilor art. 192. )'0*2u% licitarea fiecrui &un se )a /ntocmi un %roces-)er&al %ri)ind desf urarea i rezultatul licita'iei. )''*:n %rocesul-)er&al %re)zut la alin. =10. se )or men'iona+ %e l>ng elementele %re)zute la art. 48 alin. =2.+ i urmtoarele0 numele i %renumele sau denumirea cum%rtorului+ %recum i domiciliul fiscal al acestuia1 numrul dosarului de e*ecutare silit1 indicarea &unurilor ad(udecate+ a %re'ului la care &unul a fost ad(udecat i a ta*ei %e )aloarea adugat+ dac este cazul1 to'i cei care au %artici%at la licita'ie i sumele oferite de fiecare %artici%ant+ %recum i+ dac este cazul+ men'ionarea situa'iilor /n care )>nzarea nu s-a realizat.
1. 6$AFAF nr. 112<5200< %entru a%ro&area $rocedurii %ri)ind )alorificarea %rin )>nzare la licita'ie a &unurilor sechestrate %otri)it dis%ozi'iilor ,odului de %rocedur fiscal+ %u&licat /n M. 6f. nr. 847 din 8 iunie 200<. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '74: "d>udecarea )'*2u% ad(udecarea &unului ad(udecatarul este o&ligat s %lteasc %re'ul+ diminuat cu contra)aloarea ta*ei de %artici%are+ /n lei+ /n numerar la o unitate a Grezoreriei Statului sau %rin decontare &ancar+ /n cel mult 7 zile de la data ad(udecrii.

)2*2ac ad(udecatarul nu %lte te %re'ul+ licita'ia se )a relua /n termen de 10 zile de la data ad(udecrii. :n acest caz+ ad(udecatarul este o&ligat s %lteasc cheltuielile %rile(uite de noua licita'ie i+ /n cazul /n care %re'ul o&'inut la noua licita'ie este mai mic+ diferen'a de %re'. Ad(udecatarul )a %utea s achite %re'ul oferit ini'ial i s fac do)ada achitrii acestuia %>n la termenul %re)zut la art. 192 alin. =4.+ caz /n care )a fi o&ligat numai la %lata cheltuielilor cauzate de noua licita'ie. )3*,u sumele /ncasate din e)entuala diferen' de %re'+ %erce%ute /n temeiul alin. =2.+ se )or stinge crean'ele fiscale /nscrise /n titlul e*ecutoriu /n &aza cruia s-a /nce%ut e*ecutarea silit. )4*2ac la urmtoarea licita'ie &unul nu a fost )>ndut+ fostul ad(udecatar este o&ligat s %lteasc toate cheltuielile %rile(uite de urmrirea acestuia. )4'*Suma re%rezent>nd diferen'a de %re' i5sau cheltuielile %re)zute la alin. =1. i =4. se sta&ilesc de organul de e*ecutare+ %rin %roces-)er&al+ care constituie titlu e*ecutoriu %otri)it %rezentului cod. ,ontestarea %rocesului-)er&al se face %otri)it %rocedurii %re)zute la titlul DR.
(la data 25-+a,-200- Art" 1%4# alin" (4) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea % completat de Art" $# punctul 11" din capitolul $ din Ordonanta urgenta 4 /2009 )

)4*Germenul %re)zut la alin. =1. se a%lic i /n cazul )alorificrii conform /n'elegerii %r'ilor sau %rin )>nzare direct. "r%& '74: #la%a 2n ra%e )'*:n cazul )>nzrii la licita'ie a &unurilor imo&ile cum%rtorii %ot solicita %lata %re'ului /n rate+ /n cel mult 12 rate lunare+ cu un a)ans de minimum 70H din %re'ul de ad(udecare a &unului imo&il i cu %lata unei do&>nzi sau ma(orri de /nt>rziere+ du% caz+ sta&ilite conform %rezentului cod. 6rganul de e*ecutare )a sta&ili condi'iile i termenele de %lat a %re'ului /n rate.
(la data 01- ul-2010 Art" 1%5# alin" (1) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea % modificat de Art" $# punctul 21" din Ordonanta urgenta 39/2010 )

)2*,um%rtorul nu )a %utea /nstrina &unul imo&il dec>t du% %lata %re'ului /n /ntregime i a do&>nzii sau ma(orrii de /nt>rziere sta&ilite.
(la data 01- ul-2010 Art" 1%5# alin" (2) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea % modificat de Art" $# punctul 21" din Ordonanta urgenta 39/2010 )

)3*:n cazul ne%l'ii a)ansului %re)zut la alin. =1.+ dis%ozi'iile art. 194 se a%lic /n mod cores%unztor. )4*Suma re%rezent>nd do&>nda sau ma(orarea de /nt>rziere+ du% caz+ nu stinge crean'ele fiscale %entru care s-a /nce%ut e*ecutarea silit i constituie )enit al &ugetului cores%unztor crean'ei %rinci%ale.
(la data 01- ul-2010 Art" 1%5# alin" (4) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea % modificat de Art" $# punctul 21" din Ordonanta urgenta 39/2010 )

"r%& '77: #rocesul-.erbal de ad>udecare )'*:n cazul )>nzrii &unurilor imo&ile+ organul de e*ecutare )a /ncheia %rocesul-)er&al de ad(udecare+ /n termen de cel mult 7 zile de la %lata /n /ntregime a %re'ului sau a a)ansului %re)zut la art. 197 alin. =1.+ dac &unul a fost )>ndut cu %lata /n rate. $rocesul-)er&al de ad(udecare constituie titlu de %ro%rietate+ transferul dre%tului de %ro%rietate o%er>nd la data /ncheierii acestuia. ?n e*em%lar al %rocesului-)er&al de ad(udecare a &unului imo&il )a fi trimis+ /n cazul )>nzrii cu %lata /n rate+ &iroului de carte funciar %entru a /nscrie interdic'ia de /nstrinare i gre)are a &unului %>n la %lata integral a %re'ului i a do&>nzii sau ma(orrii de /nt>rziere+ du% caz+ sta&ilite %entru imo&ilul transmis+ %e &aza cruia se face /nscrierea /n cartea funciar.
(la data 01- ul-2010 Art" 1%%# alin" (1) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea % modificat de Art" $# punctul 22" din Ordonanta urgenta 39/2010 )

)2*$rocesul-)er&al de ad(udecare /ntocmit /n condi'iile alin. =1. )a cu%rinde+ %e l>ng elementele %re)zute la art. 48 alin. =2.+ i urmtoarele men'iuni0 a*numrul dosarului de e*ecutare silit1 b*numrul i data %rocesului-)er&al de desf urare a licita'iei1 c*numele i domiciliul sau+ du% caz+ denumirea i sediul cum%rtorului1 d*codul de identificare fiscal a de&itorului i cum%rtorului1 e*%re'ul la care s-a ad(udecat &unul i ta*a %e )aloarea adugat+ dac este cazul1 f*modalitatea de %lat a diferen'ei de %re' /n cazul /n care )>nzarea s-a fcut cu %lata /n rate1 !*datele de identificare a &unului1 @*men'iunea c acest document constituie titlu de %ro%rietate i c %oate fi /nscris /n cartea funciar1 i*men'iunea c %entru creditor %rocesul-)er&al de ad(udecare constituie documentul %e &aza cruia se emite titlu e*ecutoriu /m%otri)a cum%rtorului care nu %lte te diferen'a de %re'+ /n cazul /n care )>nzarea s-a fcut cu %lata %re'ului /n rate1 >*semntura cum%rtorului sau a re%rezentantului su legal+ du% caz. )3*:n cazul /n care cum%rtorul cruia i s-a /ncu)iin'at %lata %re'ului /n rate nu %lte te restul de %re' /n condi'iile i la termenele sta&ilite+ el )a %utea fi e*ecutat silit %entru %lata sumei datorate /n temeiul titlului e*ecutoriu emis de organul de e*ecutare com%etent %e &aza %rocesului-)er&al de ad(udecare. )4*:n cazul )>nzrii &unurilor mo&ile+ du% %lata %re'ului+ e*ecutorul fiscal /ntocme te /n termen de 7 zile un %roces-)er&al de ad(udecare care constituie titlu de %ro%rietate.

)4*$rocesul-)er&al de ad(udecare /ntocmit /n condi'iile alin. =4. )a cu%rinde+ %e l>ng elementele %re)zute la art. 48 alin. =2.+ i elementele %re)zute la alin. =2. din %rezentul articol+ cu e*ce%'ia lit. f.+ h. i i.+ %recum i men'iunea c acest document constituie titlu de %ro%rietate. ,>te un e*em%lar al %rocesului-)er&al de ad(udecare se )a transmite organului de e*ecutare coordonator i cum%rtorului. )7*:n cazul )alorificrii &unurilor %rin )>nzare direct sau licita'ie+ %redarea &unului ctre cum%rtor se face de ctre organul de e*ecutare %e &az de %roces-)er&al de %redare-%rimire.
(la data 17-!ep-2011 Art" 1%%# alin" (5) din titlul &$$$# capitolul &$$$# sectiunea % completat de Art" $# punctul 74" din Ordonanta 29/2011 )
1. A se )edea i dis%ozi'iile art. 128 ,od fiscal cu %ri)ire la o%era'iunile asimilate celor im%oza&ile+ /n cazul /n care &unurile imo&ile intr su& inciden'a reglementrilor %ri)ind ta*a %e )aloarea adugat =terenuri construi&ile sau construc'ii noi.. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '78: Reluarea procedurii de .alorificare )'*2ac &unurile su%use e*ecutrii silite nu au %utut fi )alorificate %rin modalit'ile %re)zute la art. 17<+ acestea )or fi restituite de&itorului cu men'inerea msurii de indis%oni&ilizare+ %>n la /m%linirea termenului de %rescri%'ie. :n cadrul acestui termen organul de e*ecutare %oate relua oric>nd %rocedura de )alorificare i )a %utea+ du% caz+ s ia msura numirii+ men'inerii ori schim&rii administratorului-sechestru ori custodelui. )2*:n cazul &unurilor sechestrate ce nu au %utut fi )alorificate nici la a treia licita'ie+ cu ocazia relurii %rocedurii /n cadrul termenului de %rescri%'ie+ dac organul de e*ecutare consider c nu se im%une o nou e)aluare+ %re'ul de %ornire a licita'iei nu %oate fi mai mic dec>t 70H din %re'ui de e)aluare a &unurilor. )3*:n cazul /n care de&itorii crora urma s li se restituie &unuri %otri)it alin. =1. nu se mai afl la domiciliul fiscal declarat i+ /n urma demersurilor /ntre%rinse+ nu au %utut fi identifica'i+ organul fiscal )a %roceda la /n tiin'area acestora+ cu %rocedura %re)zut %entru comunicarea %rin %u&licitate %otri)it art. 44 alin. =8.+ c &unul /n cauz este %strat la dis%ozi'ia %ro%rietarului %>n la /m%linirea termenului de %rescri%'ie+ du% care )a fi )alorificat %otri)it dis%ozi'iilor legale %ri)ind )alorificarea &unurilor intrate /n %ro%rietatea %ri)at a statului+ dac legea nu %re)ede altfel. )4*,ele artate la alin. =8. )or fi consemnate /ntr-un %roces-)er&al /ntocmit de organul fiscal. )4*:n cazul &unurilor imo&ile+ /n &aza %rocesului-)er&al %re)zut la alin. =4. /n condi'iile legii se )a sesiza instan'a (udectoreasc com%etent cu ac'iune /n constatarea dre%tului de %ro%rietate %ri)at a statului asu%ra &unului res%ecti).

C"#IT$LUL IE: C@el%uieli


"r%& '79: C@el%uieli de e3ecu%are sili%
(la data 20- ul-2004 Art" 1%8 din titlul &$$$# capitolul $1 reglementat de partea 70(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*,heltuielile ocazionate cu efectuarea %rocedurii de e*ecutare silit sunt /n sarcina de&itorului. )''*Sumele re%rezent>nd cheltuieli de /nscriere la Arhi)a @lectronic de Earan'ii 3eale Mo&iliare a crean'elor cu%rinse /n titlurile e*ecutorii emise de ctre organele fiscale sunt considerate cheltuieli de e*ecutare silit.
(la data 17-!ep-2011 Art" 1%8# alin" (1) din titlul &$$$# capitolul $1 completat de Art" $# punctul 75" din Ordonanta 29/2011 )

)2*Suma cheltuielilor cu e*ecutarea silit se sta&ile te de organul de e*ecutare+ %rin %roces-)er&al+ care constituie titlu e*ecutoriu %otri)it %rezentului cod+ care are la &az documente %ri)ind cheltuielile efectuate. )3*,heltuielile de e*ecutare silit a crean'elor fiscale se a)anseaz de organele de e*ecutare+ din &ugetul acestora. )4*,heltuielile de e*ecutare silit care nu au la &az documente care s ateste c au fost efectuate /n sco%ul e*ecutrii silite nu sunt /n sarcina de&itorului urmrit. )4*Sumele recu%erate /n contul cheltuielilor de e*ecutare silit se fac )enit la &ugetul din care au fost a)ansate+ cu e*ce%'ia sumelor re%rezent>nd cheltuieli de e*ecutare silit a crean'elor fiscale administrate de Ministerul @conomiei i Finan'elor+ care se fac )enit la &ugetul de stat+ dac legea nu %re)ede altfel.
pre.ederi din par%ea 805' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& '79 din %i%lul =III, capi%olul IE 194.1. ,heltuielile de e*ecutare silit a crean'elor fiscale re%rezint totalitatea cheltuielilor necesare efecturii %rocedurii de e*ecutare silit+ re%rezent>nd %l'i ale unor ser)icii+ cum ar fi0 a. sumele re%rezent>nd cheltuieli %entru comunicarea soma'iei i a celorlalte acte %rocedurale1 &. sumele re%rezent>nd cheltuieli de e)aluare a &unurilor su%use e*ecutrii1 c. sumele re%rezent>nd alte cheltuieli %ri)ind sechestrarea+ ridicarea+ mani%ularea+ trans%ortul+ de%ozitarea+ conser)area+ %recum i culegerea fructelor etc.+ du% caz1 d. sumele re%rezent>nd cheltuieli efectuate %entru administrarea &unurilor imo&ile1 e. remunera'ia custodelui sau a administratorului-sechestru1 f. sumele re%rezent>nd cheltuieli efectuate cu organizarea licita'iei1 g. alte cheltuieli necesare /nde%linirii %rocedurii de e*ecutare silit a crean'elor fiscale. 1. ,heltuielile de e*ecutare se achit din &ugetele organelor de e*ecutare+ /ns se sta&ilesc /n sarcina de&itorului+ urm>nd a fi su%ortate de acesta+ cu %rioritate+ la distri&uirea sumelor realizate %rin e*ecutare silit+ %e &aza %rocesului-)er&al care le consemneaz. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

C"#IT$LUL E: +liberarea 1i dis%ribuirea sumelor realiza%e prin e3ecu%are sili%


"r%& '7;: (umele realiza%e din e3ecu%are sili%
(la data 20- ul-2004 Art" 1%- din titlul &$$$# capitolul 1 reglementat de partea 71(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*Suma realizat /n cursul %rocedurii de e*ecutare silit re%rezint totalitatea sumelor /ncasate du% comunicarea soma'iei %rin orice modalitate %re)zut de %rezentul cod. )2*,rean'ele fiscale /nscrise /n titlul e*ecutoriu se sting cu sumele realizate conform alin. =1.+ mai /nt>i crean'ele fiscale %rinci%ale+ /n ordinea )echimii+ i a%oi crean'ele fiscale accesorii+ /n ordinea )echimii.

$re)ederile art. 117 alin. =2. referitoare la ordinea )echimii sunt a%lica&ile /n mod cores%unztor.
(la data 17-!ep-2011 Art" 1%-# alin" (2) din titlul &$$$# capitolul 1 modificat de Art" $# punctul 7%" din Ordonanta 29/2011 )

)2'*$rin e*ce%'ie de la %re)ederile alin. =2.+ /n cazul sumelor realizate %rin %lat sau com%ensare+ stingerea se face %otri)it %re)ederilor art. 114 i 117.
(la data 24- un-2011 Art" 1%-# alin" (2) din titlul &$$$# capitolul 1 completat de Art" 1# punctul 3" din Legea 12 /2011 )

)3*2ac suma ce re%rezint at>t crean'a fiscal+ c>t i cheltuielile de e*ecutare este mai mic dec>t suma realizat %rin e*ecutare silit+ cu diferen'a se )a %roceda la com%ensare+ %otri)it art. 119+ sau se restituie+ la cerere+ de&itorului+ du% caz. )4*2es%re sumele de restituit de&itorul )a fi /n tiin'at de /ndat.
(la data 30-Oct-2007 Art" 1%-# alin" (4) din titlul &$$$# capitolul 1 a se vedea recurs in interesul legii Decizia &":/2007 )
pre.ederi din par%ea 8'5' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& '7; din %i%lul =III, capi%olul E 197.1. $otri)it titlului ID din ,odul fiscal+ ta*a %e )aloarea adugat aferent &unurilor )alorificate se sta&ile te i se achit /n condi'iile %re)zute de ,odul fiscal cu %ri)ire la ta*a %e )aloarea adugat.

"r%& '80: $rdinea de dis%ribuire )'*:n cazul /n care e*ecutarea silit a fost %ornit de mai mul'i creditori sau c>nd %>n la eli&erarea ori distri&uirea sumei rezultate din e*ecutare au de%us i al'i creditori titlurile lor+ organele %re)zute la art. 189 )or %roceda la distri&uirea sumei %otri)it urmtoarei ordini de %referin'+ dac legea nu %re)ede altfel0 a*crean'ele re%rezent>nd cheltuielile de orice fel+ fcute cu urmrirea i conser)area &unurilor al cror %re' se distri&uie1 b*crean'ele re%rezent>nd salarii i alte datorii asimilate acestora+ %ensiile+ sumele cu)enite omerilor+ %otri)it legii+ a(utoarele %entru /ntre'inerea i /ngri(irea co%iilor+ %entru maternitate+ %entru inca%acitate tem%orar de munc+ %entru %re)enirea /m&oln)irilor+ refacerea sau /ntrirea snt'ii+ a(utoarele de deces+ acordate /n cadrul asigurrilor sociale de stat+ %recum i crean'ele re%rezent>nd o&liga'ia de re%arare a %agu&elor cauzate %rin moarte+ )tmarea integrit'ii cor%orale sau a snt'ii1
(la data 30-*ec-2004 Art" 170# alin" (1)# litera ." din titlul &$$$# capitolul 1 reglementat de punctul 1" din Decizia 9/2004 )
pre.ederi din punc%ul '& )Decizia ;:2004* la da%a 30-Dec-2004 pen%ru "r%& '80, alin& )'*, li%era <& din %i%lul =III, capi%olul E 2. Art. 199 alin. =1. lit. &. din 6rdonan'a Eu)ernului nr. ;2:2003 %ri)ind Codul de procedur fiscal+ re%u&licat $rin alte datorii asimilate salariilor /n sensul art. 199 alin. =1. lit. &. din 6rdonan'a Eu)ernului nr. ;2:2003 %ri)ind Codul de procedur fiscal+ re%u&licat+ se /n'elege i crean'ele re%rezent>nd %l'i com%ensatorii acordate /n &aza contractului colecti) de munc+ /ncheiat /n condi'iile legii. :n acest sens+ organele fiscale )or distri&ui sumele re%rezent>nd %l'i com%ensatorii numai dac sta&ilirea dre%turilor re%rezent>nd %l'i com%ensatorii s-a fcut cu res%ectarea reglementrilor legale /n )igoare.

c*crean'ele rezult>nd din o&liga'ii de /ntre'inere+ aloca'ii %entru co%ii sau de %lat a altor sume %eriodice destinate asigurrii mi(loacelor de e*isten'1 d*crean'ele fiscale %ro)enite din im%ozite+ ta*e+ contri&u'ii i din alte sume sta&ilite %otri)it legii+ datorate &ugetului de stat+ &ugetului Grezoreriei Statului+ &ugetului asigurrilor sociale de stat+ &ugetelor locale i &ugetelor fondurilor s%eciale1 e*crean'ele rezult>nd din /m%rumuturi acordate de stat1 f*crean'ele re%rezent>nd des%gu&iri %entru re%ararea %agu&elor %ricinuite %ro%riet'ii %u&lice %rin fa%te ilicite1 !*crean'ele rezult>nd din /m%rumuturi &ancare+ din li)rri de %roduse+ %restri de ser)icii sau e*ecutri de lucrri+ %recum i din chirii sau arenzi1 @*crean'ele re%rezent>nd amenzi cu)enite &ugetului de stat sau &ugetelor locale1 i*alte crean'e. )2*$entru %lata crean'elor care au aceea i ordine de %referin'+ dac legea nu %re)ede altfel+ suma realizat din e*ecutare se re%artizeaz /ntre creditori %ro%or'ional cu crean'a fiecruia.
1. 2ecizia ,.,.3. nr. 27952004+ %u&licat /n M. 6f nr. 982 din 12 iulie 2004. 1. :n categoria Jalte datorii asimilate salariilorK se includ i crean'ele re%rezent>nd %l'i com%ensatorii acordate %otri)it contractului colecti) de munc =n.a. a%lica&il. C =a se )edea i 2ecizia ,omisiei centrale fiscale nr. <52004.. 2. Earan'iile reale ale ter'ilor au %rioritate la distri&uire fa' de crean'ele fiscale+ %otri)it %re)ederilor art. 141 ,od %rocedur fiscal+ coro&orate cu cele ale art. 142 alin. =4. ,od %rocedur fiscal. 1. 6MF$ nr. 1<2952004 %entru a%ro&area 2eciziei ,omisiei fiscale centrale nr. <52004 %ri)ind a%licarea unitar a unor %re)ederi referitoare la ,odul de %rocedur fiscal %u&licat /n M. 6f. nr. 1248 din 80 decem&rie 2004. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '8': Re!uli pri.ind eliberarea 1i dis%ribuirea


(la data 20- ul-2004 Art" 171 din titlul &$$$# capitolul 1 reglementat de partea 72(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*,reditorii fiscali care au un %ri)ilegiu %rin efectul legii i care /nde%linesc condi'ia de %u&licitate sau %osesie a &unului mo&il au %rioritate+ /n condi'iile %re)zute la art. 142 alin. =4.+ la distri&uirea sumei rezultate din )>nzare fa' de al'i creditori care au garan'ii reale asu%ra &unului res%ecti). )2*Accesoriile crean'ei %rinci%ale %re)zute /n titlul e*ecutoriu )or urma ordinea de %referin' a crean'ei %rinci%ale. )3*2ac e*ist creditori care+ asu%ra &unului )>ndut+ au dre%turi de ga(+ i%otec sau alte dre%turi reale+ des%re care organul de e*ecutare a luat cuno tin' /n condi'iile art. 172 alin. =9. i ale art. 174 alin. =<.+ la distri&uirea sumei rezultate din )>nzarea &unului+ crean'ele lor )or fi %ltite /naintea crean'elor %re)zute la art. 140 alin. =1. lit. &.. :n acest caz+ organul de e*ecutare este o&ligat s /i /n tiin'eze din oficiu %e creditorii /n fa)oarea crora au fost conser)ate aceste sarcini+ %entru a %artici%a la distri&uirea %re'ului.

)4*,reditorii care nu au %artici%at la e*ecutarea silit %ot de%une titlurile lor /n )ederea %artici%rii la distri&uirea sumelor realizate %rin e*ecutare silit+ numai %>n la data /ntocmirii de ctre organele de e*ecutare a %rocesului-)er&al %ri)ind eli&erarea sau distri&uirea acestor sume. )4*@li&erarea sau distri&uirea sumei rezultate din e*ecutarea silit se )a face numai du% trecerea unui termen de 17 zile de la data de%unerii sumei+ c>nd organul de e*ecutare )a %roceda+ du% caz+ la eli&erarea sau distri&uirea sumei+ cu /n tiin'area %r'ilor i a creditorilor care i-au de%us titlurile. )7*@li&erarea sau distri&uirea sumei rezultate din e*ecutarea silit se )a consemna de e*ecutorul fiscal de /ndat /ntr-un %roces-)er&al+ care se )a semna de to'i cei /ndre%t'i'i. )8*,el nemul'umit de modul /n care se face eli&erarea sau distri&uirea sumei rezultate din e*ecutarea silit %oate cere e*ecutorului fiscal s consemneze /n %rocesul-)er&al o&iec'iile sale. )9*2u% /ntocmirea %rocesului-)er&al %re)zut la alin. =9. niciun creditor nu mai este /n dre%t s cear s %artici%e la distri&uirea sumelor rezultate din e*ecutarea silit.
pre.ederi din par%ea 825' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& '8' din %i%lul =III, capi%olul E 194.1. ,>nd s-a a%ro&at %lata /n rate a %re'ului &unului imo&il )alorificat+ eli&erarea sau distri&uirea sumelor se )a face %entru fiecare %lat efectuat.

C"#IT$LUL EI: Con%es%a ia la e3ecu%are sili%


"r%& '82: Con%es%a ia la e3ecu%are sili% )'*$ersoanele interesate %ot face contesta'ie /m%otri)a oricrui act de e*ecutare efectuat cu /nclcarea %re)ederilor %rezentului cod de ctre organele de e*ecutare+ %recum i /n cazul /n care aceste organe refuz s /nde%lineasc un act de e*ecutare /n condi'iile legii. )2*2is%ozi'iile %ri)ind sus%endarea %ro)izorie a e*ecutrii silite %rin ordonan' %re edin'ial %re)zute de art. 408 alin. 4 din ,odul de %rocedur ci)il nu sunt a%lica&ile. )3*,ontesta'ia %oate fi fcut i /m%otri)a titlului e*ecutoriu /n temeiul cruia a fost %ornit e*ecutarea+ /n cazul /n care acest titlu nu este o hotr>re dat de o instan' (udectoreasc sau de alt organ (urisdic'ional i dac %entru contestarea lui nu e*ist o alt %rocedur %re)zut de lege. )4*,ontesta'ia se introduce la instan'a (udectoreasc com%etent i se (udec /n %rocedur de urgen'.
1. 2ecizia ,.,.3. nr. 77052004+ %u&licat /n M. 6f. nr. <8 din 28 ianuarie 20071 2. 2ecizia ,.,.3. nr. 42052007+ %u&licat /n M. 6f nr. <89 din 20 octom&rie 20071 8. 2ecizia ,.,.3. nr. 47752004+ %u&licat /n M. 6f. nr. 840 din 81 mai 20041 4. 2ecizia ,.,.3. nr. 71852008+ %u&licat /n M. 6f. nr. 448 din 29 iunie 20081 7. 2ecizia ,.,.3. nr. 41852008+ %u&licat /n M. 6f. nr. 788 din 7 august 20081 9. 2ecizia ,.,.3. nr. 1<85200<+ %u&licat /n M. 6f. nr. 171 din 11 martie 200<1 4. 2ecizia ,.,.3. nr. 2445200<+ %u&licat /n M. 6f. nr. 199 din 14 martie 200<1 8. 2ecizia ,.,.3. nr. 7785200<+ %u&licat /n M. 6f. nr. 874 din 24 mai 200<1 <. 2ecizia ,.,.3. nr. 4245200<+ %u&licat /n M. 6f. nr. 8<8 din 10 iunie 200<1 10. 2ecizia ,.,.3. nr. 10<45200<+ %u&licat /n M. 6f. nr. 974 din 2 octom&rie 200<1 11. 2ecizia ,.,.3. nr. 24852010+ %u&licat /n M. 6f nr. 884 din 20 mai 20101 12. 2ecizia ,.,.3. nr. 12<52010+ %u&licat /n M. 6f. nr. 201 din 80508520101 &&& ci%es%e mai depar%e )'-3* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '83: Termen de con%es%are )'*,ontesta'ia se %oate face /n termen de 17 zile+ su& sanc'iunea decderii+ de la data c>nd0 a*contestatorul a luat cuno tin' de e*ecutarea ori de actul de e*ecutare %e care le contest+ din comunicarea soma'iei sau din alt /n tiin'are %rimit ori+ /n li%sa acestora+ cu ocazia efecturii e*ecutrii silite sau /n alt mod1 b*contestatorul a luat cuno tin'+ %otri)it lit. a.+ de refuzul organului de e*ecutare de a /nde%lini un act de e*ecutare1 c*cel interesat a luat cuno tin'+ %otri)it lit. a.+ de eli&erarea sau distri&uirea sumelor %e care le contest. )2*,ontesta'ia %rin care o ter' %ersoan %retinde c are un dre%t de %ro%rietate sau un alt dre%t real asu%ra &unului urmrit %oate fi introdus cel mai t>rziu /n termen de 17 zile du% efectuarea e*ecutrii. )3*Feintroducerea contesta'iei /n termenul %re)zut la alin. =2. nu /l /m%iedic %e cel de-al treilea s / i realizeze dre%tul %e calea unei cereri se%arate+ %otri)it dre%tului comun.
1. 2ecizia ,.,.3. nr. 77052004+ %u&licat /n M. 6f. nr. <8 din 28 ianuarie 20071 2. 2ecizia ,.,.3. nr. 1<85200<+ %u&licat /n M. 6f. nr. 171 din 11 martie 200<1 8. 2ecizia ,.,.3. nr. 12<452010+ %u&licat /n M. 6f. nr. 488 din 27 noiem&rie 20101 4. 2ecizia ,.,.3. nr. 17952011+ %u&licat /n M. 6f. nr. 820 din 10 mai 2011. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '84: /udecarea con%es%a iei )'*Ba (udecarea contesta'iei instan'a )a cita i organul de e*ecutare /n a crui raz teritorial se gsesc &unurile urmrite ori+ /n cazul e*ecutrii %rin %o%rire+ / i are sediul sau domiciliul ter'ul %o%rit. )2*Ba cererea %r'ii interesate instan'a %oate decide+ /n cadrul contesta'iei la e*ecutare+ asu%ra /m%r'irii &unurilor %e care de&itorul le de'ine /n %ro%rietate comun cu alte %ersoane. )3*2ac admite contesta'ia la e*ecutare+ instan'a+ du% caz+ %oate dis%une anularea actului de e*ecutare contestat sau /ndre%tarea acestuia+ anularea ori /ncetarea e*ecutrii /nse i+ anularea sau lmurirea titlului e*ecutoriu ori efectuarea actului de e*ecutare a crui /nde%linire a fost refuzat. )4*:n cazul anulrii actului de e*ecutare contestat sau al /ncetrii e*ecutrii /nse i i al anulrii titlului e*ecutoriu+ instan'a %oate dis%une %rin aceea i hotr>re s i se restituie celui /ndre%t'it suma ce i se cu)ine din )alorificarea &unurilor sau din re'inerile %rin %o%rire.

)4*:n cazul res%ingerii contesta'iei contestatorul %oate fi o&ligat+ la cererea organului de e*ecutare+ la des%gu&iri %entru %agu&ele cauzate %rin /nt>rzierea e*ecutrii+ iar c>nd contesta'ia a fost e*ercitat cu reacredin'+ el )a fi o&ligat i la %lata unei amenzi de la 70 lei la 1.000 lei.
1. 2ecizia ,.,.3. nr. 12<52004+ %u&licat /n M. 6f. nr. 414 din 10 mai 20041 2. 2ecizia ,.,.3. nr. 14952004+ %u&licat /n M. 6f. nr. 4<4 din 2 iunie 20041 8. 2ecizia ,.,.3. nr. 77052004+ %u&licat /n M. 6f nr. <8 din 28 ianuarie 20071 4. 2ecizia ,.,.3. nr. 8415200<+ %u&licat /n M. 6f. nr. 292 din 22 a%rilie 200<. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

C"#IT$LUL EII: (%in!erea crean elor fiscale prin al%e modali% i


"r%& '84: Darea 2n pla%
(la data 20- ul-2004 Art" 175 din titlul &$$$# capitolul 1$$ reglementat de partea %-(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*,rean'ele fiscale administrate de Ministerul @conomiei i Finan'elor %rin Agen'ia Fa'ional de Administrare Fiscal+ cu e*ce%'ia celor cu re'inere la surs i a accesoriilor aferente acestora+ %recum i crean'ele &ugetelor locale %ot fi stinse+ la cererea de&itorului+ oric>nd+ cu acordul creditorului fiscal+ %rin trecerea /n %ro%rietatea %u&lic a statului sau+ du% caz+ a unit'ii administrati)-teritoriale a &unurilor imo&ile+ inclusi) a celor su%use e*ecutrii silite.
(la data 03-!ep-2007 Art" 175# alin" (1) din titlul &$$$# capitolul 1$$ modificat de Art" $# punctul 30" din sectiunea 1 din Ordonanta 47/2007 )

)''*:n cazul crean'elor fiscale stinse %rin dare /n %lat+ data stingerii este data emiterii deciziei %re)zute la alin. =8..
(la data 17-!ep-2011 Art" 175# alin" (1) din titlul &$$$# capitolul 1$$ completat de Art" $# punctul 77" din Ordonanta 29/2011 )

)'2*2is%ozi'iile alin. =1. sunt a%lica&ile i %ersoanelor care de)in de&itori %otri)it art. 27 alin. =2. lit. d.. :n acest caz+ %rin e*ce%'ie de la %re)ederile alin. =1.+ &unurile imo&ile oferite /n )ederea stingerii %rin dare /n %lat tre&uie s nu fie su%use e*ecutrii silite i s nu fie gre)ate de alte sarcini+ cu e*ce%'ia i%otecii constituite /n condi'iile art. 27.
(la data 03- un-2013 Art" 175# alin" (1(1) din titlul &$$$# capitolul 1$$ completat de Art" $# punctul 3" din Ordonanta urgenta 50/2013 )

)2*:n sco%ul %re)zut la alin. =1.+ organul fiscal transmite cererea+ /nso'it de %ro%unerile sale+ comisiei numite %rin ordin al ministrului finan'elor %u&lice sau+ du% caz+ %rin act administrati) emis /n condi'iile legii de ctre autorit'ile administra'iei %u&lice locale. :n acelea i condi'ii se sta&ile te i documenta'ia care /nso'e te cererea.
(la data 17-!ep-2011 Art" 175# alin" (2) din titlul &$$$# capitolul 1$$ modificat de Art" $# punctul 78" din Ordonanta 29/2011 )

)3*,omisia %re)zut la alin. =2. )a analiza cererea numai /n condi'iile e*isten'ei unor solicitri de %reluare /n administrare+ %otri)it legii+ a acestor &unuri i )a hotr/+ %rin decizie+ asu%ra modului de solu'ionare a cererii. :n cazul admiterii cererii+ comisia )a dis%une organului fiscal com%etent /ncheierea %rocesului-)er&al de trecere /n %ro%rietatea %u&lic a &unului imo&il i stingerea crean'elor fiscale. ,omisia %oate res%inge cererea /n situa'ia /n care &unurile imo&ile oferite nu sunt de uz sau de interes %u&lic. )4*$rocesul-)er&al de trecere /n %ro%rietatea %u&lic a &unului imo&il constituie titlu de %ro%rietate. )4'*:n cazul /n care o%era'iunea de transfer al %ro%riet'ii &unurilor imo&ile %rin dare /n %lat este ta*a&il+ cu )aloarea sta&ilit+ %otri)it legii+ %lus ta*a %e )aloarea adugat+ se stinge cu %rioritate ta*a %e )aloarea adugat aferent o%era'iunii de dare /n %lat.
(la data 03-+ar-2008 Art" 175# alin" (4) din titlul &$$$# capitolul 1$$ completat de Art" $# punctul 15" din Ordonanta urgenta 19/2008 ) (la data 17-!ep-2011 Art" 175# alin" (5) din titlul &$$$# capitolul 1$$ modificat de Art" $# punctul 78" din )

)4*Aunurile imo&ile trecute /n %ro%rietatea %u&lic conform alin. =1. sunt date /n administrare /n condi'iile legii+ cu condi'ia men'inerii+ %e o %erioad de 7 ani+ a uzului i a interesului %u&lic. $>n la intrarea /n )igoare a actului %rin care s-a dis%us darea /n administrare+ imo&ilul se afl /n custodia institu'iei care a solicitat %reluarea /n administrare. Dnstitu'ia care are &unul /n custodie are o&liga'ia in)entarierii acestuia+ %otri)it legii.
(la data 03- un-2013 Art" 175# alin" (5) din titlul &$$$# capitolul 1$$ modificat de Art" $# punctul 4" din Ordonanta urgenta 50/2013 )

)7*Ba data /ntocmirii %rocesului-)er&al %entru trecerea /n %ro%rietatea %u&lic a statului a &unului imo&il /nceteaz msura de indis%oni&ilizare a acestuia+ %recum i calitatea de administrator-sechestru a %ersoanelor desemnate conform legii+ dac este cazul. )8*@)entualele cheltuieli de administrare efectuate /n %erioada cu%rins /ntre data /ncheierii %rocesului-)er&al de trecere /n %ro%rietatea %u&lic a statului a &unurilor imo&ile i %reluarea /n administrare %rin hotr>re a Eu)ernului sunt su%ortate de institu'ia %u&lic solicitant. :n cazul /n care Eu)ernul hotr te darea /n administrare ctre alt institu'ie %u&lic dec>t cea solicitant+ cheltuielile de administrare se su%ort de institu'ia %u&lic creia i-a fost atri&uit &unul /n administrare. )9*:n cazul /n care &unurile imo&ile trecute /n %ro%rietatea %u&lic conform %rezentului cod au fost re)endicate i restituite+ %otri)it legii+ ter'elor %ersoane+ de&itorul )a fi o&ligat la %lata sumelor stinse %rin aceast modalitate. ,rean'ele fiscale renasc la data la care &unurile imo&ile au fost restituite ter'ului. );*:n cazul /n care+ /n interiorul termenului de %rescri%'ie a crean'elor fiscale+ comisia %re)zut la alin. =8. ia cuno tin' des%re unele as%ecte %ri)ind &unurile imo&ile+ necunoscute la data a%ro&rii cererii de&itorului+

aceasta %oate decide+ %e &aza situa'iei de fa%t+ re)ocarea+ /n tot sau /n %arte+ a deciziei %rin care s-a a%ro&at stingerea unor crean'e fiscale %rin trecerea &unurilor imo&ile /n %ro%rietatea %u&lic+ dis%ozi'iile alin. =8. a%lic>ndu-se /n mod cores%unztor. )'0*:n situa'iile %re)zute la alin. =8. i =<.+ %entru %erioada cu%rins /ntre data trecerii /n %ro%rietatea %u&lic i data la care au renscut crean'ele fiscale+ res%ecti) data re)ocrii deciziei %rin care s-a a%ro&at darea /n %lat+ nu se datoreaz do&>nzi+ %enalit'i de /nt>rziere sau ma(orri de /nt>rziere+ du% caz.
(la data 01- ul-2010 Art" 175# alin" (10) din titlul &$$$# capitolul 1$$ modificat de Art" $# punctul 23" din Ordonanta urgenta 39/2010 )
pre.ederi din par%ea 7;5' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& '84 din %i%lul =III, capi%olul EII 198.1. ,ererea de&itorului )a fi de%us /n scris la organul de e*ecutare com%etent i )a cu%rinde /n mod o&ligatoriu date referitoare la0 a.denumirea i sediul de&itorului1 &.codul de identificare fiscal+ %recum i alte date de identificare a de&itorului1 c.structura ca%italului social+ a asocia'ilor ori a ac'ionariatului+ du% caz1 d.)olumul i natura crean'elor fiscale1 e.&unurile imo&ile su%use e*ecutrii silite+ %entru care se solicit trecerea /n %ro%rietatea %u&lic a statului+ denumirea+ datele de identificare a acestora+ %recum i o scurt descriere1 f.men'iunea cu %ri)ire la actele do)editoare ale dre%tului de %ro%rietate asu%ra &unurilor imo&ile res%ecti)e1 g.titlul e*ecutoriu /n temeiul cruia este urmrit %rin e*ecutare silit &unul imo&il /n cauz1 h.men'iunea de&itorului c &unurile imo&ile nu sunt gre)ate de dre%turi reale i de alte sarcini i c nu fac o&iectul unor cereri %ri)ind retrocedarea %ro%riet'ii+ cu %recizarea documentelor do)editoare1 i.)aloarea de in)entar a &unurilor imo&ile su%use e*ecutrii silite+ e)iden'iat /n conta&ilitate+ ree)alut /n conformitate cu reglementrile legale /n )igoare1 (.acordul e*%res al de&itorului %ri)ind %re'ul de e)aluare a &unurilor imo&ile su%use e*ecutrii silite+ sta&ilit %otri)it art. 142 din ,odul de %rocedur fiscal1 O.acce%tul de&itorului cu %ri)ire la com%ensarea diferen'ei+ %otri)it legii+ /n cazul /n care )aloarea &unului imo&il este mai mare dec>t crean'a fiscal %entru care s-a %ornit e*ecutarea silit1 l.semntura re%rezentantului legal al de&itorului %ersoan (uridic+ %recum i tam%ila acestuia. 198.2. Ba cerere se ane*eaz0 a.co%ii legalizate de %e actele care atest dre%tul de %ro%rietate al de&itorului asu%ra &unurilor imo&ile %entru care acesta solicit trecerea /n %ro%rietatea %u&lic a statului1 &.e*tras de carte funciar+ /n original+ emis la data de%unerii cererii+ din care s rezulte c &unul imo&il nu este gre)at de sarcini1 c.declara'ie %e %ro%ria rs%undere din care s rezulte c &unurile imo&ile nu fac o&iectul unor cereri %ri)ind retrocedarea %ro%riet'ii sau al altor litigii1 d.co%ii de %e fi a mi(locului fi*1 e.alte acte necesare+ %otri)it legii+ /n sus'inerea cererii. 198.8. $r'ile sta&ilesc de comun acord )aloarea la care se )a realiza darea /n %lat+ /ntocmindu-se /n acest sens un /nscris. Ba sta&ilirea acestei )alori se %oate a)ea /n )edere )aloarea de in)entar a &unului imo&il+ %recum i %re'ul de %ia' al acestuia. $re)ederile art. 78 din ,odul de %rocedur fiscal sunt a%lica&ile. 198.4. Ba data /ntocmirii %rocesului-)er&al %entru trecerea /n %ro%rietatea %u&lic a statului a &unului imo&il su%us e*ecutrii silite+ organul de e*ecutare )a actualiza ni)elul do&>nzii aferente crean'elor fiscale /nscrise /n titlul e*ecutoriu sau /n titlurile e*ecutorii /n &aza crora s-a /nce%ut e*ecutarea silit+ %recum i ni)elul cheltuielilor de e*ecutare %>n la aceast dat+ cu a%licarea art. 841 2 alin. 8 din ,odul de %rocedur ci)il. 1. 2ecizia :.,.,.;. s.c.a.f. nr. 89152009 =2area /n %lat. 1. Notr>rea Eu)ernului nr. 98252001 %ri)ind a%ro&area Formelor metodologice %entru trecerea /n %ro%rietatea %u&lic a statului a unor &unuri imo&ile ale de&itorilor %ersoane (uridice+ su%use e*ecutrii silite+ %u&licat /n M. 6f nr. 440 din 9 august 20011 2. 6M@F nr. 48952004 %entru a%ro&area $rocedurii %ri)ind stingerea crean'elor re%rezent>nd im%ozite+ ta*e i alte )enituri datorate &ugetului de stat i5sau a crean'elor re%rezent>nd contri&u'ii sociale administrate de Ministerul @conomiei i Finan'elor %rin trecerea /n %ro%rietatea %u&lic a statului a unor &unuri imo&ile %ro%rietate a de&itorilor+ %u&licat /n M. 6f. nr. 420 din 22 iunie 2004+ cu modificrile i com%letrile ulterioare. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

(la data 03-+ar-2008 Art" 175 din titlul &$$$# capitolul 1$$ completat de Art" $# punctul 1%" din ) (la data 08-!ep-2008 Art" 175(1# alin" (7) din titlul &$$$# capitolul 1$$ a se vedea referinte de aplicare din !rocedura din 2008 ) (la data 04- un-200- Art" 175(1 din titlul &$$$# capitolul 1$$ modificat de Art" 1# punctul 1" din ) (la data 28-Apr-2010 Art" 175(1 din titlul &$$$# capitolul 1$$ a'rogat de Art" $# punctul 24" din Ordonanta urgenta 39/2010 )

"r%& '87: Insol.abili%a%ea


(la data 18-+a,-200- Art" 17% din titlul &$$$# capitolul 1$$ a se vedea referinte de aplicare din !rocedura din 2009 ) (la data 02- ul-2007 Art" 17% din titlul &$$$# capitolul 1$$ a se vedea referinte de aplicare din !rocedura din 2007 ) (la data 17-Oct-2005 Art" 17% din titlul &$$$# capitolul 1$$ reglementat de alin" (1)# su'punctul 1"3"" din !recizari Metodologice din 2005 ) (la data 20- ul-2004 Art" 17% din titlul &$$$# capitolul 1$$ reglementat de partea 73(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*:n sensul %rezentului cod+ este insol)a&il de&itorul ale crui )enituri sau &unuri urmri&ile au o )aloare mai mic dec>t o&liga'iile fiscale de %lat sau care nu are )enituri ori &unuri urmri&ile. )2*$entru crean'ele fiscale ale de&itorilor declara'i /n stare de insol)a&ilitate care nu au )enituri sau &unuri urmri&ile+ conductorul organului de e*ecutare dis%une scoaterea crean'ei din e)iden'a curent i trecerea ei /ntr-o e)iden' se%arat. )3*:n cazul de&itorilor %re)zu'i la alin. =2.+ %rin e*ce%'ie de la dis%ozi'iile art. 148 alin. =8.+ e*ecutarea silit se /ntreru%e. 6rganele fiscale au o&liga'ia ca cel %u'in o dat %e an s efectueze o in)estiga'ie asu%ra strii acestor contri&ua&ili+ care nu constituie acte de e*ecutare silit. )4*:n cazurile /n care se constat c de&itorii au do&>ndit )enituri sau &unuri urmri&ile+ organele de e*ecutare )or lua msurile necesare de trecere din e)iden' se%arat /n e)iden'a curent i de e*ecutare silit. )4*2ac la sf>r itul %erioadei de %rescri%'ie nu se constat do&>ndirea unor &unuri sau )enituri urmri&ile+ organele de e*ecutare )or %roceda la scderea crean'elor fiscale din e)iden'a analitic %e %ltitor+ %otri)it art. 184. Scderea se face i /n cursul %erioadei de %rescri%'ie /n cazul de&itorilor+ %ersoane fizice+ deceda'i sau dis%ru'i+ %entru care nu e*ist mo tenitori care au acce%tat succesiunea. )7*,rean'ele fiscale datorate de de&itori+ %ersoane (uridice+ radia'i din registrele /n care au fost /nregistra'i %otri)it legii se scad din e)iden'a analitic %e %ltitor du% radiere+ indiferent dac s-a atras sau nu rs%underea altor %ersoane %entru %lata o&liga'iilor fiscale+ /n condi'iile legii.
(la data 25-+a,-200- Art" 17%# alin" (%) din titlul &$$$# capitolul 1$$ modificat de Art" $# punctul 12" din capitolul $ din Ordonanta urgenta 4 /2009 )
pre.ederi din par%ea 835' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& '87 din %i%lul =III, capi%olul EII 141.1. $entru crean'ele fiscale %entru care s-a declarat starea de insol)a&ilitate a de&itorului+ organele de e*ecutare sunt o&ligate s urmreasc situa'ia de&itorilor %e toat %erioada+ %>n la /m%linirea termenului de %rescri%'ie a dre%tului de a cere e*ecutarea silit+ inclusi) %e %erioada /n care cursul acesteia este sus%endat sau /ntreru%t. Ierificarea situa'iei de&itorului se )a face cel %u'in o dat %e an+ re%et>ndu-se+ c>nd este necesar+ in)estiga'iile %re)zute de lege. pre.ederi din alin& )'*, subpunc%ul '&3&& )#recizari 0e%odolo!ice din 2004* la da%a '8-$c%-2004 pen%ru "r%& '87 din %i%lul =III, capi%olul EII 1.8. :n a%licarea %re)ederilor art. 141 din 6rdonan'a Eu)ernului nr. ;2:2003 %ri)ind ,odul de %rocedur fiscal+ re%u&licat+ cu modificrile i com%letrile ulterioare+ /n $lanul de conturi %entru institu'iile %u&lice+ a%ro&at %rin 6rdinul ministrului finan'elor nr. 82451<84+ cu modificrile i com%letrile ulterioare+ se introduce contul /n afara &ilan'ului <84 Q,rean'e fiscale %entru care s-a declarat starea de insol)a&ilitate a de&itoruluiQ. ,u a(utorul acestui cont creditorii &ugetari 'in e)iden'a crean'elor fiscale sczute din conta&ilitatea acestora+ /n cazul /n care de&itorii se gsesc /n stare de insol)a&ilitate+ /n condi'iile legii. ,onta&ilitatea analitic se 'ine %e fiecare de&itor.

:n debi%ul contului se /nregistreaz crean'ele fiscale ale de&itorilor declara'i /n stare de insol)a&ilitate+ %entru care organele de e*ecutare au dis%us scoaterea acestora din e)iden'a curent i trecerea /ntr-o e)iden' se%arat+ iar /n credit+ sumele aferente de&itelor ca urmare a constatrii unor )enituri sau &unuri urmri&ile+ do&>ndite de de&itori du% declararea strii de insol)a&ilitate+ care se su%un e*ecutrii silite+ %recum i stingerea crean'elor fiscale la /m%linirea termenului de %rescri%'ie a dre%tului de a cere e*ecutarea silit. (oldul de&itor al contului re%rezint crean'ele fiscale ale de&itorilor %entru care s-a declarat starea de insol)a&ilitate la un moment dat. ,ontul <84 Q,rean'e fiscale %entru care s-a declarat starea de insol)a&ilitate a de&itoruluiQ se ra%orteaz /n ane*a nr. 22a QSitua'ia sumelor e)iden'iate /n conturi /n afara &ilan'ului rezultate din o%era'iuni ce decurg din administrarea )eniturilor &ugetului general consolidatQ %e r>ndul 04+ care se adun la totalul de la r>ndul 08.

"r%& '88: Desc@iderea procedurii insol.en ei )'*:n )ederea recu%errii crean'elor fiscale de la de&itorii care se afl /n stare de insol)en'+ Agen'ia Fa'ional de Administrare Fiscal i unit'ile sale su&ordonate+ res%ecti) com%artimentele de s%ecialitate ale autorit'ilor administra'iei %u&lice locale+ )or declara lichidatorilor crean'ele e*istente+ la data declarrii+ /n e)iden'a fiscal %e %ltitor. )2*2is%ozi'iile alin. =1. se a%lic i /n )ederea recu%errii crean'elor fiscale de la de&itorii afla'i /n lichidare /n condi'iile legii.
(la data 03-!ep-2007 Art" 177# alin" (2) din titlul &$$$# capitolul 1$$ modificat de Art" $# punctul 31" din sectiunea 1 din Ordonanta 47/2007 )

)3*,ererile organelor fiscale %ri)ind /nce%erea %rocedurii insol)en'ei se )or /nainta instan'elor (udectore ti i sunt scutite de consemnarea )reunei cau'iuni. )4*:n situa'ia /n care organul fiscal din su&ordinea Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal de'ine cel %u'in 70H din )aloarea total a crean'elor+ Agen'ia Fa'ional de Administrare Fiscal %oate decide desemnarea unui administrator (udiciar5lichidator+ sta&ilindu-i i remunera'ia. ,onfirmarea administratorului (udiciar5lichidatorului desemnat de Agen'ia Fa'ional de Administrare Fiscal de ctre (udectorul-sindic se )a face /n cadrul %rimei edin'e+ conform art. 11 alin. =1. lit. d. din Begea nr. 94:2007+ cu modificrile ulterioare. )4*:n dosarele /n care organul fiscal de'ine cel %u'in 70H din )aloarea total a crean'elor+ acesta are dre%tul s )erifice acti)itatea administratorului (udiciar5lichidatorului i s /i solicite %rezentarea documentelor referitoare la acti)itatea desf urat i onorariile /ncasate.
(la data 03-+ar-2008 Art" 177 din titlul &$$$# capitolul 1$$ completat de Art" $# punctul 17" din Ordonanta urgenta 19/2008 )
1. 2ecizia ,.,.3. nr. 71252004+ %u&licat /n M. 6f. nr. 1249 din 28 decem&rie 20041 2. 2ecizia ,.,.3. nr. 29452007+ %u&licat /n M. 6f. nr. 774 din 2< iunie 20071 8. 2ecizia ,.,.3. nr. 42452007+ %u&licat /n M. 6f nr. 102< din 21 noiem&rie 20071 4. 2ecizia ,.,.3. nr. 27852007+ %u&licat /n M. 6f. nr. 7<8 din 8 iulie 20071 7. 2ecizia ,.,.3. nr. <8052009+ %u&licat /n M. 6f. nr. 42 din 1< ianuarie 20041 9. 2ecizia ,.,.3. nr. 8145200<+ %u&licat /n M. 6f. nr. 184 din 27 mai 200<. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '89: "nularea crean elor fiscale )'*:n situa'iile /n care cheltuielile de e*ecutare+ e*clusi) cele %ri)ind comunicarea %rin %o t+ sunt mai mari dec>t crean'ele fiscale su%use e*ecutrii silite+ conductorul organului de e*ecutare %oate a%ro&a anularea de&itelor res%ecti)e. ,heltuielile generate de comunicarea soma'iei i a adresei de /nfiin'are a %o%ririi sunt su%ortate de organul fiscal.
(la data 17-!ep-2011 Art" 178# alin" (1) din titlul &$$$# capitolul 1$$ modificat de Art" $# punctul 7-" din Ordonanta 29/2011 )

)2*,rean'ele fiscale restante aflate /n sold la data de 81 decem&rie a anului+ mai mici de 40 lei+ se anuleaz. $lafonul se a%lic totalului crean'elor fiscale datorate i neachitate de de&itori.
(la data 17-!ep-2011 Art" 178# alin" (2) din titlul &$$$# capitolul 1$$ modificat de Art" $# punctul 7-" din Ordonanta 29/2011 )

)3*:n cazul crean'elor fiscale datorate &ugetelor locale+ suma %re)zut la alin. =2. re%rezint limita ma*im %>n la care+ %rin hotr>re+ autorit'ile deli&erati)e %ot sta&ili %lafonul crean'elor fiscale care %ot fi anulate.

C"#IT$LUL EII': "sis%en a reciproc 2n ma%erie de recuperare a crean elor le!a%e de %a3e, impozi%e, drep%uri 1i al%e msuri (+CBIU6+" ': Dispozi ii !enerale
"r%& '89': (copul $rezentul ca%itol sta&ile te norme %ri)ind asisten'a /n )ederea recu%errii /n 3om>nia a unor crean'e sta&ilite /ntr-un alt stat mem&ru al ?niunii @uro%ene+ %recum i asisten'a /n )ederea recu%errii /ntr-un alt stat mem&ru al ?niunii @uro%ene a crean'elor sta&ilite /n 3om>nia. "r%& '892: (fera de aplicare )'*$rezentul ca%itol se a%lic urmtoarelor crean'e0 a*tuturor ta*elor+ im%ozitelor i dre%turilor de orice fel %rele)ate de ctre un stat mem&ru sau /n numele acestuia ori de ctre su&di)iziunile sale teritoriale sau administrati)e+ inclusi) autorit'i locale+ sau /n numele acestora ori /n numele ?niunii @uro%ene1 b*ram&ursrilor+ inter)en'iilor i altor msuri care fac %arte din sistemul de finan'are integral sau %ar'ial a Fondului @uro%ean de Earantare Agricol =F@EA. i a Fondului @uro%ean Agricol %entru 2ez)oltare 3ural =F@A23.+ inclusi) sumelor care se %erce% /n legtur cu aceste ac'iuni1 c*%rele)rilor i altor dre%turi %re)zute /n cadrul organizrii comune a %ie'ei din sectorul zahrului. )2*$rezentul ca%itol se a%lic i %entru0 a*sanc'iunile administrati)e+ amenzile+ ta*ele i su%rata*ele /n legtur cu crean'ele %entru care se %oate solicita asisten' reci%roc %otri)it alin. =1.+ care sunt sta&ilite de autorit'ile administrati)e res%onsa&ile de %erce%erea ta*elor+ im%ozitelor sau dre%turilor /n cauz sau de desf urarea de anchete administrati)e /n

%ri)in'a acestora ori care sunt confirmate de organismele administrati)e sau (udiciare la cererea autorit'ilor administrati)e men'ionate1 b*ta*ele %entru certificate i alte documente similare emise /n legtur cu %rocedurile administrati)e %ri)ind ta*ele+ im%ozitele i dre%turile1 c*do&>nzile+ ma(orrile de /nt>rziere+ %enalit'ile de /nt>rziere i costurile /n legtur cu crean'ele %entru care %oate fi solicitat asisten' reci%roc %otri)it alin. =1. ori %otri)it lit. a. sau &. a %rezentului alineat+ du% caz. )3*$rezentul ca%itol nu se a%lic0 a*contri&u'iilor o&ligatorii la sistemul de securitate social care tre&uie %ltite fie statului mem&ru sau unei su&di)iziuni a acestuia+ fie institu'iilor de securitate social de dre%t %u&lic1 b*ta*elor care nu sunt %re)zute la alin. =2.1 c*dre%turilor de natur contractual+ cum ar fi sumele sta&ilite %entru utilit'i %u&lice1 d*sanc'iunilor cu caracter %enal im%use /n cadrul unei %roceduri %enale sau altor sanc'iuni cu caracter %enal care nu intr su& inciden'a %re)ederilor alin. =2. lit. a.. "r%& '893: Defini ii :n sensul %rezentului ca%itol+ termenii i e*%resiile de mai (os au urmtoarea semnifica'ie0 a*autoritate solicitant - un &irou central de legtur+ un &irou de legtur sau un de%artament de legtur al unui stat mem&ru care transmite o cerere de asisten' cu %ri)ire la o crean' %re)zut la art. 148 21 b*autoritate solicitat - un &irou central de legtur+ un &irou de legtur sau un de%artament de legtur al unui stat mem&ru cruia /i este transmis o cerere de asisten'1 c*%ersoan - orice %ersoan fizic sau (uridic+ orice asociere de %ersoane creia /i este recunoscut+ %rin lege+ ca%acitatea de a /ncheia acte (uridice+ dar care nu are statut de %ersoan (uridic+ sau orice alt entitate+ indiferent de natura ori forma acesteia+ fie c are sau nu %ersonalitate (uridic+ ce de'ine ori gestioneaz acti)e care+ alturi de )enitul generat de acestea+ sunt su%use unor ta*e+ im%ozite sau dre%turi care fac o&iectul %rezentului ca%itol1 d*mi(loace electronice - utilizarea unui echi%ament electronic %entru %rocesarea+ inclusi) com%resia digital+ i stocarea datelor i utilizarea transmisiei %rin fir+ a transmisiei radio+ a tehnologiilor o%tice sau a altor mi(loace electromagnetice1 e*re'ea 3,, - %latforma comun &azat %e re'eaua comun de comunica'ii =3,,. dez)oltat de ?niunea @uro%ean %entru toate transmisiile %rin mi(loace electronice /ntre autorit'ile com%etente din domeniul )amal i fiscal. "r%& '894: "u%ori%a%ea compe%en% din RomCnia )'*Autorit'ile com%etente din 3om>nia %entru a%licarea %re)ederilor %rezentului ca%itol sunt0 a*Agen'ia Fa'ional de Administrare Fiscal+ %entru crean'ele %re)zute la art. 148 2 alin. =1. lit. a. i &.+ cu e*ce%'ia crean'elor %re)zute la lit. &.1 b*Autoritatea Fa'ional a Imilor+ %entru crean'ele %re)zute la art. 148 2 alin. =1. lit. a. i &. care se datoreaz /n cadrul o%era'iunilor )amale1 c*Agen'ia de $l'i i Dnter)en'ie %entru Agricultur+ %entru crean'ele %re)zute la art. 148 2 alin. =1. lit. c.. )2*Autorit'ile %re)zute la alin. =1. sunt com%etente i %entru asisten' la recu%erarea crean'elor %re)zute la art. 1482 alin. =2.+ aferente crean'elor %rinci%ale %entru a cror asisten' la recu%erare sunt com%etente. )3*$rin ordin al ministrului finan'elor %u&lice+ la %ro%unerea %re edintelui Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal+ se desemneaz &iroul central de legtur+ care este res%onsa&il %entru contactele cu alte state mem&re /n domeniul asisten'ei reci%roce care face o&iectul %rezentului ca%itol+ %recum i %entru contactele cu ,omisia @uro%ean. )4*Autorit'ile com%etente din 3om>nia %ot desemna &irouri de legtur care s fie res%onsa&ile de contactele cu alte state mem&re /n materie de asisten' reci%roc /n ceea ce %ri)e te unul sau mai multe ti%uri sau categorii s%ecifice de ta*e+ im%ozite i dre%turi %re)zute la art. 148 2. )4*:n cazul /n care un &irou de legtur %rime te o cerere de asisten' reci%roc ce necesit msuri care nu 'in de com%eten'a ce i-a fost atri&uit+ acesta /nainteaz cererea+ fr /nt>rziere+ &iroului com%etent+ dac este cunoscut+ sau &iroului central de legtur i informeaz autoritatea solicitant /n consecin'. )7*Autorit'ile com%etente din 3om>nia informeaz ,omisia cu %ri)ire la &iroul su central de legtur i la orice &irouri de legtur %e care le-a desemnat. )8*Goate comunicrile sunt trimise de ctre &iroul central de legtur sau /n numele acestuia+ de la caz la caz+ cu acordul &iroului central de legtur+ asigur>ndu-se eficien'a comunicrii.
1. 6MF$ nr. 1<7152009 %ri)ind organizarea i func'ionarea &iroului central /nfiin'at %entru transmiterea %e cale electronic a informa'iilor /n domeniul recu%errii crean'elor statelor mem&re ale ?niunii @uro%ene+ %u&licat /n M. 6f. nr. <74 din 24 noiem&rie 20091 2. 6MF$ nr. 208752009 %entru /nfiin'area Airoului de legtur %ri)ind asisten'a /n materie de recu%erare /ntr un stat mem&ru al ?niunii @uro%ene a crean'elor sta&ilite de autorit'ile din alt stat mem&ru+ %u&licat /n M. 6f. nr. <<0 din 12 decem&rie 2009. S@,PD?F@A a 2-a Schim&ul de informa'ii DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

(+CBIU6+" 2: (c@imbul de informa ii


"r%& '894: -urnizarea de informa ii

)'*Ba cererea autorit'ii solicitante+ autoritatea solicitat furnizeaz orice informa'ii %e care le a%reciaz c sunt rele)ante %entru autoritatea solicitant+ /n )ederea recu%errii crean'elor sale %re)zute la art. 148 2. :n sco%ul furnizrii acestor informa'ii+ autoritatea solicitat asigur realizarea oricror anchete administrati)e necesare %entru o&'inerea acestora. )2*Autoritatea solicitat nu este o&ligat s furnizeze informa'ii0 a*%e care nu le-ar %utea o&'ine /n )ederea recu%errii crean'elor similare nscute /n statul mem&ru solicitat1 b*care ar di)ulga un secret comercial+ industrial sau %rofesional1 c*a cror di)ulgare ar aduce atingere securit'ii statului mem&ru solicitat sau ar fi contrare ordinii %u&lice a acestuia. )3*Autoritatea solicitat nu %oate refuza furnizarea de informa'ii %entru sim%lul moti) c aceste informa'ii sunt de'inute de o &anc+ de o alt institu'ie financiar+ de o %ersoan desemnat sau care ac'ioneaz /n calitate de agent ori de administrator sau c informa'iile res%ecti)e se refer la %artici%a'iile la ca%italul unei %ersoane. )4*Autoritatea solicitat informeaz autoritatea solicitant /n legtur cu moti)ele de refuz al unei cereri de informa'ii. "r%& '897: (c@imbul de informa ii fr cerere prealabil :n cazul /n care urmeaz s se efectueze o ram&ursare5restituire de im%ozite+ ta*e sau dre%turi+ altele dec>t ta*a %e )aloarea adugat+ ctre o %ersoan sta&ilit ori a)>nd domiciliul /ntr-un alt stat mem&ru+ statul mem&ru din care urmeaz s se efectueze ram&ursarea5restituirea %oate informa statul mem&ru unde este sta&ilit sau unde / i are domiciliul %ersoana res%ecti) cu %ri)ire la ram&ursarea5restituirea ce urmeaz a se efectua. "r%& '898: #rezen a 2n birourile adminis%ra%i.e 1i par%iciparea la anc@e%ele adminis%ra%i.e )'*$rin acord /ntre autoritatea solicitant i autoritatea solicitat i /n concordan' cu %rocedurile sta&ilite de autoritatea solicitat+ func'ionarii autoriza'i de autoritatea solicitant %ot+ /n )ederea %romo)rii asisten'ei reci%roce %re)zute de %rezentul ca%itol0 a*s fie %rezen'i /n &irourile /n care autorit'ile administrati)e ale statului mem&ru solicitat / i desf oar acti)itatea1 b*s fie %rezen'i la anchetele administrati)e efectuate %e teritoriul statului mem&ru solicitat1 c*s /nso'easc func'ionarii com%eten'i din statul mem&ru solicitat /n cursul %rocedurilor (udiciare din res%ecti)ul stat mem&ru. )2*Acordul %re)zut la alin. =1. lit. &. %oate %re)edea ca func'ionarii din statul mem&ru solicitant s %oat inter)ie)a %ersoane i e*amina registre+ /n cazul /n care legisla'ia /n )igoare /n statul mem&ru solicitat %ermite acest lucru. )3*Func'ionarii autoriza'i de autoritatea solicitant care utilizeaz %osi&ilit'ile oferite %rin alin. =1. i =2. sunt /n msur s %rezinte /n orice moment o /m%uternicire scris /n care le sunt indicate identitatea i calitatea oficial.

(+CBIU6+" 3: "sis%en pen%ru no%ificarea documen%elor


"r%& '899: Cererea de no%ificare a anumi%or documen%e referi%oare la crean e )'*Ba cererea autorit'ii solicitante+ autoritatea solicitat notific %ersoanei creia /i sunt destinate+ denumit /n continuare destinatar+ toate actele i deciziile+ inclusi) %e cele de natur (udiciar+ %ri)ind o crean' sau recu%erarea acesteia+ emise de statul mem&ru solicitant. )2*,ererea de notificare %re)zut la alin. =1. este /nso'it de un formular-ti% care con'ine cel %u'in urmtoarele informa'ii0 a*numele+ adresa i orice alte informa'ii utile %entru identificarea destinatarului1 b*sco%ul notificrii i termenul /n care aceasta ar tre&ui efectuat1 c*o descriere a documentelor ane*ate+ a ti%ului de crean' i a )alorii crean'ei %entru care se formuleaz cererea1 d*numele+ adresa i alte date de contact cu %ri)ire la &iroul res%onsa&il de documentele ane*ate i+ /n cazul /n care este diferit+ &iroul de la care se %ot o&'ine informa'ii su%limentare %ri)ind documentele notificate sau %osi&ilit'ile de a contesta o&liga'ia de %lat. )3*Autoritatea solicitant de%une o cerere de notificare /n temeiul %rezentului ca%itol numai atunci c>nd nu %oate efectua notificarea /n conformitate cu normele care reglementeaz notificarea documentului /n cauz /n statul mem&ru solicitant sau atunci c>nd o astfel de notificare ar cauza dificult'i dis%ro%or'ionate. )4*Autoritatea solicitat informeaz de /ndat autoritatea solicitant /n %ri)in'a oricrei ac'iuni /ntre%rinse /n urma cererii de notificare+ /n s%ecial /n legtur cu data notificrii documentului ctre destinatar. "r%& '89;: 0i>loace de no%ificare )'*Autoritatea solicitat se asigur c %rocedura de notificare /n statul mem&ru solicitat se efectueaz %otri)it reglementrilor legale i %racticilor administrati)e na'ionale /n )igoare /n statul mem&ru solicitat.

)2*$re)ederile alin. =1. nu aduc atingere niciunei alte forme de notificare utilizate de o autoritate com%etent a statului mem&ru solicitant+ /n conformitate cu normele /n )igoare /n res%ecti)ul stat mem&ru. )3*6 autoritate com%etent sta&ilit %e teritoriul statului mem&ru solicitant %oate notifica direct orice document %rin scrisoare recomandat sau %rin %o t electronic unei %ersoane dintr-un alt stat mem&ru.

(+CBIU6+" 4: 0surile asi!ur%orii sau de recuperare


"r%& '89'0: Cererea de recuperare )'*Ba cererea autorit'ii solicitante+ autoritatea solicitat recu%ereaz crean'ele care fac o&iectul unui titlu ce %ermite e*ecutarea /n statul mem&ru solicitant. )2*2e /ndat ce autoritatea solicitant are cuno tin' des%re orice informa'ii rele)ante cu %ri)ire la cazul care a moti)at cererea de recu%erare+ aceasta le transmite autorit'ii solicitate. "r%& '89'': Condi ii aplicabile cererilor de recuperare )'*Autoritatea solicitant nu %oate formula o cerere de recu%erare dac i at>ta )reme c>t crean'a i5sau titlul care %ermite e*ecutarea acesteia /n statul mem&ru solicitant sunt contestate /n statul mem&ru res%ecti)+ cu e*ce%'ia cazurilor /n care se a%lic art. 148 14 alin. =9.. )2*:nainte ca autoritatea solicitant s formuleze o cerere de recu%erare se a%lic %rocedurile de recu%erare adec)ate dis%oni&ile /n statul mem&ru solicitant+ cu urmtoarele e*ce%'ii0 a*atunci c>nd este e)ident c nu e*ist acti)e %entru recu%erare /n statul mem&ru solicitant sau c astfel de %roceduri nu )or duce la %lata integral a crean'ei i c autoritatea solicitant de'ine informa'ii s%ecifice care indic fa%tul c %ersoana /n cauz are acti)e /n statul mem&ru solicitat1 b*atunci c>nd a%licarea unor astfel de %roceduri /n statul mem&ru solicitant ar cauza dificult'i dis%ro%or'ionate. "r%& '89'2: Ti%lul e3ecu%oriu 1i al%e documen%e 2nso i%oare )'*6rice cerere de recu%erare este /nso'it de un titlu uniform care %ermite e*ecutarea /n statul mem&ru solicitat. Acest titlu uniform care %ermite e*ecutarea /n statul mem&ru solicitat reflect con'inutul %rinci%al al titlului ini'ial care %ermite e*ecutarea i constituie &aza unic a msurilor asigurtorii i de recu%erare luate /n statul mem&ru solicitat. Acesta nu face o&iectul niciunui act de recunoa tere+ com%letare sau /nlocuire /n res%ecti)ul stat mem&ru. )2*Gitlul uniform care %ermite e*ecutarea con'ine cel %u'in urmtoarele informa'ii0 a*informa'ii rele)ante %entru identificarea titlului ini'ial care %ermite e*ecutarea+ o descriere a crean'ei+ inclusi) natura acesteia+ %erioada aco%erit de crean'+ orice date rele)ante %entru %rocesul de e*ecutare i )aloarea crean'ei i diferitele com%onente ale acesteia+ %recum crean'a %rinci%al i crean'ele fiscale accesorii datorate1 b*numele+ adresa i alte informa'ii utile %entru identificarea de&itorului1 c*numele+ adresa i alte date de contact cu %ri)ire la &iroul res%onsa&il de e)aluarea crean'ei i+ /n cazul /n care acesta este diferit+ &iroul de la care se %ot o&'ine informa'ii su%limentare %ri)ind crean'a sau %osi&ilit'ile de a contesta o&liga'ia de %lat. )3*,ererea de recu%erare a unei crean'e %oate fi /nso'it de alte documente referitoare la crean' emise de statul mem&ru solicitant. "r%& '89'3: Recuperarea crean ei )'*:n sco%ul recu%errii crean'ei /n statul mem&ru solicitat+ orice crean' %entru care a fost formulat o cerere de recu%erare este tratat ca i c>nd ar fi o crean' a statului mem&ru solicitat+ cu e*ce%'ia cazului /n care %rezentul ca%itol %re)ede altfel. Autoritatea solicitat utilizeaz %rerogati)ele conferite i %rocedurile legale din statul mem&ru solicitat a%lica&ile crean'elor cu %ri)ire la acelea i ta*e+ im%ozite sau dre%turi ori+ /n a&sen'a acestora+ cu %ri)ire la ta*e+ im%ozite sau dre%turi similare+ cu e*ce%'ia cazului /n care %rezentul ca%itol %re)ede altfel. )2*2ac autoritatea solicitat consider c %e teritoriul statului su nu se colecteaz ta*e+ im%ozite sau dre%turi identice ori similare+ aceasta utilizeaz %rerogati)ele conferite i %rocedurile legale din statul mem&ru solicitat a%lica&ile crean'elor rezultate din im%ozitul %e )enitul %ersoanelor fizice+ cu e*ce%'ia cazului /n care %rezentul ca%itol %re)ede altfel. )3*Statul mem&ru solicitat nu este o&ligat s acorde crean'elor altor state mem&re %referin'ele acordate %entru crean'e similare a%rute /n res%ecti)ul stat mem&ru+ cu e*ce%'ia cazurilor /n care statele mem&re )izate con)in altfel sau e*ist dis%ozi'ii contrare /n legisla'ia statului mem&ru solicitat. ?n stat mem&ru care acord %referin'e %entru crean'e altui stat mem&ru nu %oate refuza acordarea acelora i facilit'i %entru acelea i crean'e sau %entru crean'e similare altor state mem&re+ /n acelea i condi'ii. )4*Statul mem&ru solicitat recu%ereaz crean'a /n moneda sa na'ional. )4*Autoritatea solicitat informeaz cu diligenta necesar autoritatea solicitant cu %ri)ire la orice ac'iune /ntre%rins cu %ri)ire la cererea de recu%erare.

)7*:nce%>nd cu data la care este %rimit cererea de recu%erare+ autoritatea solicitat %erce%e do&>nzi %entru %lata cu /nt>rziere+ %otri)it legisla'iei /n )igoare /n statul mem&ru solicitat. :n cazul 3om>niei sunt a%lica&ile %re)ederile art. 120. )8*Autoritatea solicitat %oate+ /n cazul /n care legisla'ia /n )igoare /n statul mem&ru solicitat %ermite acest lucru+ s acorde de&itorului un termen de %lat sau s acorde %entru aceste crean'e e alonarea la %lat i s %ercea% do&>nd /n acest sens. Autoritatea solicitat informeaz ulterior autoritatea solicitant cu %ri)ire la orice astfel de decizie. )9*Fr a aduce atingere art. 148 20 alin. =1.+ autoritatea solicitat /i transfer autorit'ii solicitante sumele recu%erate aferente crean'ei+ %recum i do&>nzile %re)zute la alin. =9. i =4.. "r%& '89'4: Li%i!ii )'*Bitigiile cu %ri)ire la crean'+ la titlul ini'ial care %ermite e*ecutarea /n statul mem&ru solicitant sau la titlul uniform care %ermite e*ecutarea /n statul mem&ru solicitat i litigiile legate de )aliditatea unei notificri efectuate de o autoritate com%etent a statului mem&ru solicitant sunt de com%eten'a autorit'ilor com%etente ale statului mem&ru solicitant. 2ac+ /n cursul %rocedurii de recu%erare+ crean'a+ titlul ini'ial care %ermite e*ecutarea /n statul mem&ru solicitant sau titlul uniform care %ermite e*ecutarea /n statul mem&ru solicitat este contestat=. de o %arte interesat+ autoritatea solicitat informeaz res%ecti)a %arte interesat c o astfel de ac'iune tre&uie introdus de aceasta din urm /n fa'a autorit'ii com%etente a statului mem&ru solicitant+ %otri)it legisla'iei /n )igoare /n statul res%ecti). )2*Bitigiile cu %ri)ire la msurile de e*ecutare luate /n statul mem&ru solicitat sau cu %ri)ire la )aliditatea unei notificri efectuate de o autoritate com%etent a statului mem&ru solicitat sunt introduse /n fa'a organismului com%etent %entru solu'ionarea litigiului ai statului mem&ru res%ecti)+ %otri)it legisla'iei /n )igoare a acestui stat. )3*Atunci c>nd una dintre ac'iunile %re)zute la alin. =1. a fost introdus /n fa'a organismului com%etent al statului mem&ru solicitant+ autoritatea solicitant informeaz autoritatea solicitat cu %ri)ire la aceasta i %recizeaz care sunt elementele crean'ei ce nu fac o&iectul contesta'iei. )4*2e /ndat ce autoritatea solicitat %rime te informa'iile %re)zute la alin. =8.+ fie din %artea autorit'ii solicitante+ fie din %artea %r'ii interesate+ aceasta sus%end %rocedura de e*ecutare /n ceea ce %ri)e te %artea contestat a crean'ei+ /n a te%tarea deciziei organismului com%etent /n materie+ cu e*ce%'ia cazurilor /n care autoritatea solicitant formuleaz o cerere contrar+ %otri)it alin. =9.. )4*Ba cererea autorit'ii solicitante sau /n cazul /n care se consider necesar de ctre autoritatea solicitat+ fr s se aduc atingere art. 148 19+ autoritatea solicitat %oate recurge la msuri asigurtorii %entru a garanta recu%erarea+ /n msura /n care reglementrile legale /n )igoare /n statul mem&ru solicitat %ermit acest lucru. )7*$otri)it reglementrilor legale i %racticilor administrati)e /n )igoare /n statul mem&ru /n care / i are sediul+ autoritatea solicitant %oate cere autorit'ii solicitate s recu%ereze o crean' contestat sau o %arte contestat a crean'ei+ /n msura /n care reglementrile legale i %racticile administrati)e /n )igoare /n statul mem&ru solicitat %ermit acest lucru. 6rice astfel de cerere se moti)eaz. 2ac rezultatul ulterior al contesta'iei este fa)ora&il de&itorului+ autoritatea solicitant are o&liga'ia de a ram&ursa orice sum recu%erat+ %recum i de a %lti orice com%ensa'ie datorat+ %otri)it reglementrilor legale /n )igoare /n statul mem&ru solicitat. )8*2ac autorit'ile com%etente ale statului mem&ru solicitant sau ale statului mem&ru solicitat au ini'iat o %rocedur amia&il+ iar rezultatul %rocedurii %oate afecta crean'a cu %ri)ire la care a fost solicitat asisten'+ msurile de recu%erare sunt sus%endate sau &locate %>n la /ncheierea %rocedurii res%ecti)e+ cu e*ce%'ia cazurilor de urgen' imediat datorate fraudei sau insol)en'ei. :n cazul /n care msurile de recu%erare sunt sus%endate sau &locate+ sunt a%lica&ile %re)ederile alin. =7.. "r%& '89'4: 0odificarea sau re%ra!erea cererii de asis%en pen%ru recuperare )'*Autoritatea solicitant informeaz imediat autoritatea solicitat cu %ri)ire la orice modificare ulterioar adus cererii sale de recu%erare sau cu %ri)ire la retragerea cererii sale+ %reciz>nd moti)ele modificrii sau retragerii acesteia. )2*2ac modificarea cererii este rezultatul unei decizii luate de organismul com%etent %re)zut la art. 148 14 alin. =1.+ autoritatea solicitant comunic decizia res%ecti) /m%reun cu un titlu uniform re)izuit care %ermite e*ecutarea /n statul mem&ru solicitat. Autoritatea solicitat continu msurile de recu%erare %e &aza titlului re)izuit. Msurile asigurtorii sau de recu%erare de(a luate %e &aza titlului uniform ini'ial care %ermite e*ecutarea /n statul mem&ru solicitat %ot continua %e &aza titlului re)izuit+ cu e*ce%'ia cazului /n care modificarea cererii se datoreaz li%sei de )ala&ilitate a titlului ini'ial care %ermite e*ecutarea /n statul mem&ru solicitant sau a titlului uniform ini'ial care %ermite e*ecutarea /n statul mem&ru solicitat. 2is%ozi'iile art. 14812 i 14814 sunt a%lica&ile /n mod cores%unztor. "r%& '89'7: Cererea de msuri asi!ur%orii )'*Ba cererea autorit'ii solicitante+ autoritatea solicitat ia msurile asigurtorii necesare+ dac acestea sunt %ermise de legisla'ia sa na'ional i /n conformitate cu %racticile sale administrati)e+ %entru a asigura

recu%erarea /n cazul /n care crean'a sau titlul care %ermite e*ecutarea /n statul mem&ru solicitant este contestat=. la momentul formulrii cererii sau /n cazul /n care crean'a nu face /nc o&iectul unui titlu care s %ermit e*ecutarea /n statul mem&ru solicitant+ /n msura /n care sunt+ de asemenea+ %osi&ile msuri asigurtorii+ /ntr-o situa'ie similar+ /n temeiul legisla'iei na'ionale i al %racticilor administrati)e ale statului mem&ru solicitant. 2ocumentul ela&orat %entru a %ermite a%licarea de msuri asigurtorii /n statul mem&ru solicitant i referitor la crean'a %entru care se solicit asisten'a reci%roc+ dac este cazul+ /nso'e te cererea de msuri asigurtorii /n statul mem&ru solicitat. Acest document nu face o&iectul niciunui act de recunoa tere+ com%letare sau /nlocuire /n statul mem&ru solicitat. )2*,ererea de msuri asigurtorii %oate fi /nso'it de alte documente referitoare la crean'+ emise /n statul mem&ru solicitant. "r%& '89'8: 6ormele aplicabile cererilor de msuri asi!ur%orii $entru a%licarea dis%ozi'iilor art. 14819 sunt a%lica&ile+ /n mod cores%unztor+ dis%ozi'iile art. 148 10 alin. =2.+ art. 14818 alin. =1.-=7.+ art. 14814 i 14817. "r%& '89'9: Limi%e ale obli!a iilor au%ori% ii solici%a%e )'*Autoritatea solicitat nu este o&ligat s acorde asisten'a %re)zut la art. 148 10 - art. 14819 dac recu%erarea crean'ei este de natur s genereze+ din cauza situa'iei de&itorului+ gra)e dificult'i de ordin economic sau social /n statul mem&ru solicitat+ /n msura /n care reglementrile legale i %racticile administrati)e /n )igoare /n res%ecti)ul stat mem&ru %ermit o astfel de e*ce%'ie /n cazul crean'elor na'ionale. )2*Autoritatea solicitat nu este o&ligat s acorde asisten'a %re)zut la art. 148 7 i la art. 1484-14819 dac cererea ini'ial de asisten'+ %otri)it art. 148 7+ 1484+ 1488+ 14810 sau 14819+ este efectuat cu %ri)ire la crean'e care au o )echime mai mare de 7 ani+ acest termen /nce%>nd de la momentul scaden'ei crean'ei /n statul mem&ru solicitant i %>n la momentul cererii ini'iale de asisten'. :n cazul /n care crean'a sau titlul ini'ial care %ermite e*ecutarea /n statul mem&ru solicitant sunt contestate+ termenul de 7 ani /nce%e din momentul /n care /n statul mem&ru solicitant se sta&ile te fa%tul c nu mai este %osi&il contestarea crean'ei sau a titlului care %ermite e*ecutarea. :n cazul /n care se acord o am>nare a %l'ii sau un %lan de e alonare a %l'ii de ctre autorit'ile com%etente din statul mem&ru solicitant+ termenul de 7 ani /nce%e din momentul /n care /ntregul termen de %lat a e*%irat. ,u toate acestea+ /n aceste cazuri+ autoritatea solicitat nu este o&ligat s acorde asisten' cu %ri)ire la crean'e care sunt mai )echi de 10 ani+ termen calculat de la momentul scaden'ei crean'ei /n statul mem&ru solicitant. )3*?n stat mem&ru nu este o&ligat s acorde asisten' dac )aloarea total a crean'elor reglementate de %rezentul ca%itol+ %entru care se solicit asisten'+ este mai mic de 1.700 euro. )4*Autoritatea solicitat informeaz autoritatea solicitant /n legtur cu moti)ele refuzului unei cereri de asisten'. "r%& '89';: "spec%e pri.ind prescrip ia )'*As%ectele %ri)ind termenele de %rescri%'ie sunt reglementate e*clusi) de legisla'ia /n )igoare /n statul mem&ru solicitant. )2*:n ceea ce %ri)e te sus%endarea+ /ntreru%erea sau %relungirea termenului de %rescri%'ie+ toate demersurile efectuate /n )ederea recu%errii crean'elor de ctre autoritatea solicitat sau /n numele acesteia+ /n temeiul unei cereri de asisten'+ care au dre%t efect sus%endarea+ /ntreru%erea sau %relungirea termenului de %rescri%'ie+ /n conformitate cu legisla'ia /n )igoare /n statul mem&ru solicitat+ sunt considerate a a)ea acela i efect /n statul mem&ru solicitant+ cu condi'ia ca efectul cores%unztor s fie %re)zut /n reglementrile legale /n )igoare /n statul mem&ru solicitant. )3*2ac sus%endarea+ /ntreru%erea sau %relungirea termenului de %rescri%'ie nu este %osi&il /n temeiul reglementrilor legale /n )igoare /n statul mem&ru solicitat+ toate demersurile efectuate /n )ederea recu%errii crean'elor de ctre autoritatea solicitat sau /n numele acesteia /n temeiul unei cereri de asisten' care+ dac ar fi fost efectuate de ctre autoritatea solicitant /n %ro%riul stat mem&ru sau /n numele acesteia+ ar fi dus la sus%endarea+ /ntreru%erea sau %relungirea termenului de %rescri%'ie+ %otri)it legisla'iei /n )igoare /n statul mem&ru solicitant+ sunt considerate a fi fost efectuate /n statul mem&ru solicitant+ /n ceea ce %ri)e te efectul res%ecti). )4*$re)ederile alin. =2. i =8. nu afecteaz dre%tul autorit'ilor com%etente din statul mem&ru solicitant de a lua msuri %entru a sus%enda+ /ntreru%e sau %relungi termenul de %rescri%'ie+ %otri)it reglementrilor /n )igoare /n statul mem&ru res%ecti). )4*Autoritatea solicitant i autoritatea solicitat se informeaz reci%roc cu %ri)ire la orice ac'iune care /ntreru%e+ sus%end sau %relunge te termenul de %rescri%'ie a crean'ei %entru care au fost solicitate msuri asigurtorii sau de recu%erare sau care %oate %roduce acest efect. "r%& '8920: Cos%uri )'*:n %lus fa' de sumele %re)zute la art. 14818 alin. =8.+ autoritatea solicitat urmre te s recu%ereze de la de&itor cheltuielile legate de recu%erare %e care le-a su%ortat i le re'ine+ %otri)it reglementrilor legale /n )igoare din statul mem&ru solicitat.

)2*Statele mem&re renun' reci%roc la toate cererile %ri)ind ram&ursarea cheltuielilor rezultate din asisten'a reci%roc %e care i-o acord %otri)it %rezentului ca%itol. )3*,u toate acestea+ /n cazul unor recu%erri care creeaz dificult'i deose&ite+ care im%lic cheltuieli foarte mari sau care se refer la crima organizat+ autoritatea solicitant i autoritatea solicitat %ot s con)in asu%ra unor modalit'i de ram&ursare s%ecifice cazurilor /n s%e'. )4*Fr a aduce atingere alin. =2. i =8.+ statul mem&ru solicitant rm>ne rs%unztor fa' de statul mem&ru solicitat %entru toate cheltuielile i toate %ierderile su%ortate /n legtur cu ac'iunile recunoscute ca fiind ne(ustificate+ /n ceea ce %ri)e te fie fondul crean'ei+ fie )ala&ilitatea titlului emis de autoritatea solicitant care %ermite e*ecutarea i5sau a%licarea de msuri asigurtorii.

(+CBIU6+" 4: Dispozi ii !enerale aplicabile %u%uror %ipurilor de cereri de asis%en


"r%& '892': -ormulare-%ip 1i mi>loace de comunicare )'*,ererile de informa'ii /n temeiul art. 148 7 alin. =1.+ cererile de notificare /n temeiul art. 148 8 alin. =1.+ cererile de recu%erare /n temeiul art. 148 10 alin. =1. sau cererile de msuri asigurtorii /n temeiul art. 148 19 alin. =1. se transmit %rin mi(loace electronice+ utiliz>ndu-se un formular-ti%+ cu e*ce%'ia cazurilor /n care acest lucru nu este %osi&il din moti)e tehnice. :n msura %osi&ilului+ aceste formulare se folosesc i %entru comunicrile ulterioare cu %ri)ire la cerere. )2*Gitlul uniform care %ermite e*ecutarea /n statul mem&ru solicitat+ documentul care %ermite a%licarea de msuri asigurtorii /n statul mem&ru solicitant i celelalte documente %re)zute la art. 148 12 i 14819 se transmit+ de asemenea+ %rin mi(loace electronice+ cu e*ce%'ia cazurilor /n care acest lucru nu este %osi&il din moti)e tehnice. )3*Formularul-ti% %oate fi /nso'it+ dac este cazul+ de ra%oarte+ declara'ii i orice alte documente sau de co%ii certificate %entru conformitate sau e*trase din acestea+ care sunt+ de asemenea+ transmise %e cale electronic+ cu e*ce%'ia cazurilor /n care acest lucru nu este %osi&il din moti)e tehnice. )4*Formularele-ti% i comunicrile %e cale electronic %ot+ de asemenea+ s fie utilizate %entru schim&ul de informa'ii /n temeiul art. 1489. )4*2is%ozi'iile alin. =1.-=4. nu se a%lic informa'iilor i documenta'iei o&'inute %rin %rezen'a /n &irourile administrati)e dintr-un alt stat mem&ru sau %rin %artici%area la anchetele administrati)e dintr-un alt stat mem&ru+ %otri)it art. 1484. )7*:n cazul /n care comunicrile nu se efectueaz %e cale electronic sau %rin intermediul formularelor-ti%+ acest lucru nu )a afecta )ala&ilitatea informa'iilor o&'inute sau a msurilor luate %entru e*ecutarea cererii de asisten'.
1. 6MF$ nr. <<52012 %entru a&rogarea 6rdinului ministrului economiei i finan'elor nr. 8.97<52008 %ri)ind modelul i con'inutul unor formulare %entru recu%erarea /ntr-un stat mem&ru al ?niunii @uro%ene a crean'elor sta&ilite %rin titluri de crean' emise /n 3om>nia+ %u&licat /n M. 6f. nr. <9 din 4 fe&ruarie 2012. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '8922: Limba u%iliza% )'*Goate cererile de asisten'+ formularele-ti% %entru notificare i titlurile uniforme care %ermit e*ecutarea /n statul mem&ru solicitat sunt trimise /n lim&a oficial sau /n una dintre lim&ile oficiale ale statului mem&ru solicitat sau sunt /nso'ite de o traducere /n una dintre aceste lim&i. Fa%tul c anumite %r'i sunt scrise /ntr-o lim& alta dec>t lim&a oficial sau una dintre lim&ile oficiale ale statului mem&ru solicitat nu afecteaz )ala&ilitatea acestora sau a %rocedurii+ /n msura /n care acea lim& este sta&ilit de comun acord /ntre statele mem&re interesate. )2*2ocumentele a cror notificare este solicitat %otri)it art. 148 8 %ot fi transmise autorit'ii solicitate /ntr-o lim& oficial a statului mem&ru solicitant. )3*:n cazul /n care o cerere este /nso'it de alte documente dec>t cele %re)zute la alin. =1. i =2.+ autoritatea solicitat %oate+ dac este necesar+ s cear autorit'ii solicitante o traducere a acestor documente /n lim&a oficial sau /n una dintre lim&ile oficiale ale statului mem&ru solicitat sau /n orice alt lim& asu%ra creia statele mem&re interesate au con)enit &ilateral. "r%& '8923: Di.ul!area informa iilor 1i a documen%elor )'*Dnforma'iile comunicate su& orice form+ /n temeiul %rezentului ca%itol+ sunt reglementate de o&liga'ia %strrii secretului fiscal i &eneficiaz de %rotec'ia acordat informa'iilor similare /n temeiul legisla'iei na'ionale a statului mem&ru care le-a %rimit. Astfel de informa'ii %ot fi utilizate /n sco%ul a%licrii de msuri asigurtorii sau de e*ecutare /n %ri)in'a crean'elor care intr su& inciden'a %rezentului ca%itol. 2e asemenea+ astfel de informa'ii %ot fi utilizate %entru e)aluarea i im%unerea contri&u'iilor o&ligatorii la sistemul de securitate social. )2*$ersoanele acreditate /n mod cores%unztor de Autoritatea de Acreditare de Securitate a ,omisiei @uro%ene %ot a)ea acces la aceste informa'ii numai /n msura /n care acest lucru este necesar %entru /ntre'inerea i dez)oltarea re'elei 3,,. )3*Statul mem&ru care furnizeaz informa'iile %ermite utilizarea acestora /n alte sco%uri dec>t cele %re)zute la alin. =1. /n statul mem&ru care %rime te informa'iile+ /n cazul /n care+ /n temeiul legisla'iei statului mem&ru care furnizeaz informa'iile+ informa'iile %ot fi utilizate /n sco%uri similare.

)4*:n cazul /n care autoritatea solicitant sau solicitat consider c informa'iile o&'inute /n temeiul %rezentului ca%itol ar %utea fi folositoare+ /n sco%urile %re)zute la alin. =1.+ unui al treilea stat mem&ru+ ea %oate s transmit res%ecti)ele informa'ii acestui al treilea stat mem&ru+ cu condi'ia ca transmiterea acestor informa'ii s fie conform cu normele i %rocedurile sta&ilite /n %rezentul ca%itol. Aceasta informeaz statul mem&ru de la care %ro)in informa'iile cu %ri)ire la inten'ia sa de a transmite informa'iile res%ecti)e unui stat mem&ru ter'. Statul mem&ru de la care %ro)in informa'iile se %oate o%une acestei transmiteri a informa'iilor+ /n termen de 10 zile lucrtoare de la data la care a %rimit comunicarea din %artea statului mem&ru care dore te s transmit informa'iile. )4*$ermisiunea de a utiliza+ /n temeiul alin. =8.+ informa'ii care au fost transmise /n temeiul alin. =4. %oate fi acordat numai de ctre statul mem&ru de unde %ro)in informa'iile. )7*Dnforma'iile comunicate su& orice form /n temeiul %rezentului ca%itol %ot fi in)ocate sau utilizate dre%t %ro&e de toate autorit'ile din statul mem&ru care %rime te informa'iile+ %e aceea i &az ca i informa'iile similare o&'inute /n res%ecti)ul stat.

(+CBIU6+" 7: Dispozi ii finale


"r%& '8924: "plicarea al%or acorduri pri.ind asis%en a )'*$rezentul ca%itol nu aduce atingere /nde%linirii niciunei o&liga'ii de furnizare de asisten' mai e*tins+ care decurge din acorduri sau /n'elegeri &ilaterale ori multilaterale+ inclusi) /n domeniul notificrii actelor (udiciare sau e*tra(udiciare. )2*:n cazul /n care 3om>nia /ncheie astfel de acorduri sau /n'elegeri &ilaterale ori multilaterale cu %ri)ire la as%ecte reglementate de %rezentul ca%itol i care nu se refer la cazuri indi)iduale+ informeaz fr /nt>rziere ,omisia /n acest sens. )3*Atunci c>nd acord asisten' reci%roc mai e*tins /n temeiul unui acord sau al unei /n'elegeri &ilateral=e. ori multilateral=e.+ 3om>nia %oate utiliza re'eaua de comunica'ii electronice i formularele-ti% ado%tate %entru %unerea /n a%licare a %rezentului ca%itol. "r%& '8924: 6orme de aplicare Formele de a%licare a dis%ozi'iilor art. 148 4 alin. =8. i =4.+ art. 1487 alin. =1.+ art. 1488+ art. 14810+ art. 14812 alin. =1. i =2.+ art. 14818 alin. =7.-=8.+ art. 14817+ art. 14819 alin. =1. i ale art. 14821 alin =1.-=4. sunt normele a%ro&ate de ,omisie.
1. 6MF$ nr. 8<752008 %ri)ind %rocedura de transfer al sumelor recu%erate /n 3om>nia re%rezent>nd crean'e sta&ilite /n alte state mem&re ale ?niunii @uro%ene+ %recum i de transfer al sumelor recu%erate de autorit'ile com%etente din alte state mem&re+ re%rezent>nd crean'e sta&ilite /n 3om>nia+ %u&licat /n M. 6f. nr. 181 din 20 fe&ruarie 2008. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic

"r%& '8927: Rapor%are )'*3om>nia+ %rin intermediul &iroului central de legtur+ informeaz ,omisia anual+ cel t>rziu %>n la 81 martie+ cu %ri)ire la urmtoarele0 a*numrul de cereri de informa'ii+ de comunicare i de recu%erare sau de msuri asigurtorii transmise fiecrui stat mem&ru solicitat i %rimite de la fiecare stat mem&ru solicitant /n fiecare an1 b*)aloarea crean'elor %entru care se solicit asisten' %entru recu%erare i sumele recu%erate. )2*3om>nia+ %rin intermediul &iroului central de legtur+ %oate furniza+ de asemenea+ orice alte informa'ii care ar %utea fi folositoare %entru a e)alua asisten'a reci%roc oferit /n temeiul %rezentului ca%itol.
(la data 01- an-2012 titlul &$$$# capitolul 1$$ completat de Art" $# punctul 80" din Ordonanta 29/2011 ) (la data 20-)e'-2008 titlul &$$$# capitolul 1$$$ a se vedea referinte de aplicare din !rocedura din 2008 ) (la data 31-Oct-2011 Art" 180# alin" (1)# litera ." din titlul &$$$# capitolul 1$$$# sectiunea 1 modificat de Art" 31# punctul 1" din capitolul & din ) (la data 31-Oct-2011 Art" 181# alin" (1)# litera A" din titlul &$$$# capitolul 1$$$# sectiunea 1 modificat de Art" 31# punctul 2" din capitolul & din ) (la data 31-Oct-2011 Art" 181# alin" (1)# litera ." din titlul &$$$# capitolul 1$$$# sectiunea 1 a'rogat de Art" 31# punctul 3" din capitolul & din Legea 188/2011 ) (la data 01- ul-2010 Art" 185# alin" (4) din titlul &$$$# capitolul 1$$$# sectiunea 2 modificat de Art" $# punctul 25" din ) (la data 01- an-200- Art" 1-7 din titlul &$$$# capitolul 1$$$# sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 3 59/2008 ) (la data 01- an-2012 titlul &$$$# capitolul 1$$$ a'rogat de Art" $# punctul 81" din Ordonanta 29/2011 )

TITLUL IE: (olu ionarea con%es%a iilor formula%e 2mpo%ri.a ac%elor adminis%ra%i.e fiscale
(la data 24-Apr-2013 titlul $1 reglementat de "n#tructiuni din 2013 ) (la data 0--Apr-2013 titlul $1 reglementat de punctul 15" din "n#tructiuni din 2011 ) (la data 0--Apr-2013 titlul $1 reglementat de punctul 14" din "n#tructiuni din 2011 ) (la data 24- an-2008 titlul $1 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 89/2008 )

C"#IT$LUL I: Drep%ul la con%es%a ie


"r%& 204: #osibili%a%ea de con%es%are
(la data 24-Apr-2013 Art" 205 din titlul $1# capitolul $ reglementat de punctul 1" din "n#tructiuni din 2013 ) (la data 0--Apr-2013 Art" 205 din titlul $1# capitolul $ reglementat de punctul 1" din "n#tructiuni din 2011 )

)'*:m%otri)a titlului de crean'+ %recum i /m%otri)a altor acte administrati)e fiscale se %oate formula contesta'ie %otri)it legii. ,ontesta'ia este o cale administrati) de atac i nu /nltur dre%tul la ac'iune al celui

care se consider lezat /n dre%turile sale %rintr-un act administrati) fiscal sau %rin li%sa acestuia+ /n condi'iile legii. )2*@ste /ndre%t'it la contesta'ie numai cel care consider c a fost lezat /n dre%turile sale %rintr-un act administrati) fiscal sau %rin li%sa acestuia. )3*Aaza de im%unere i im%ozitul+ ta*a sau contri&u'ia sta&ilite %rin decizie de im%unere se contest numai /m%reun. )4*$ot fi contestate /n condi'iile alin. =8. i deciziile de im%unere %rin care nu sunt sta&ilite im%ozite+ ta*e+ contri&u'ii sau alte sume datorate &ugetului general consolidat. )4*:n cazul deciziilor referitoare la &aza de im%unere+ reglementate %otri)it art. 8< alin. =1.+ contesta'ia se %oate de%une de orice %ersoan care %artici% la realizarea )enitului. )7*Aazele de im%unere constatate se%arat /ntr-o decizie referitoare la &aza de im%unere %ot fi atacate numai %rin contestarea acestei decizii.
1. 2ecizia ,.,.3. nr. 40<52004+ %u&licat /n M. 6f. nr. 1098 din 19 noiem&rie 20041 2. 2ecizia ,.,.3. nr. <852007+ %u&licat /n M. 6f. nr. 210 din 11 martie 20071 8. 2ecizia ,.,.3. D nr. 49<52004+ %u&licat /n M. 6f. nr. 410 din 1< iunie 20041 4. 2ecizia ,.,.3. nr. <2452004+ %u&licat /n M. 6f. nr. 801 din 28 noiem&rie 20041 7. 2ecizia ,.,.3. nr. 98452008+ %u&licat /n M. 6f. nr. 798 din 27 iulie 20081 9. 2ecizia ,.,.3. nr. 128952008+ %u&licat /n M. 6f. nr. 841 din 17 decem&rie 20081 4. 2ecizia ,.,.3. nr. 1<45200<+ %u&licat /n M. 6f. nr. 190 din 19 martie 200<1 8. 2ecizia ,.,.3. nr. 12152010+ %u&licat /n M. 6f. nr. 14< din 8 martie 20101 <. 2ecizia ,.,.3. nr. 18252010+ %u&licat /n M. 6f. nr. 21< din 8 a%rilie 20101 10. 2ecizia ,.,.3. nr. 88952010+ %u&licat /n M. 6f. nr. 741 din 8 august 20101 11. 2ecizia ,.S.;. nr. 41752008+ s.c.a. =3efuzul ne(ustificat de emitere a unui act administrati). 12. 2ecizia ,.S.;. nr. 8<<052008+ s.c.a. =Fe/nde%linirea %rocedurii %reala&ile. ,onsecinte.1 &&& ci%es%e mai depar%e )-* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic pre.ederi din punc%ul '& )Ins%ruc%iuni din 20''* la da%a 0;-"pr-20'3 pen%ru "r%& 204 din %i%lul IE, capi%olul I 1. Dnstruc'iuni %entru a%licarea art. 207 din 6rdonan'a Eu)ernului nr. ;2:2003 %ri)ind Codul de procedur fiscal+ re%u&licat+ cu modificrile i com%letrile ulterioare =denumit /n continuare ,odul de %rocedur fiscal. - $osi&ilitatea de contestare 1.1. 6rice %ersoan care formuleaz o contesta'ie %entru li%sa unui act administrati) fiscal tre&uie s demonstreze dre%tul su sau interesul legitim lezat. 1.2. $rin li%sa actului administrati) fiscal se /n'elege nesolu'ionarea /n termenul legal a unei cereri a contri&ua&ilului %entru emiterea unui act administrati) fiscal. 1.21. $rin organ ierarhic su%erior se /n'elege structura condus de %ersoana ce are com%eten' de decizie fa' de care conductorul organului fiscal care refuz /n mod ne(ustificat emiterea actului administrati) fiscal se su&ordoneaz /n mod direct. 1.8. :n cazul deciziilor emise %otri)it art. 8< din Codul de procedur fiscal+ &azele de im%unere se %ot contesta numai %rin contestarea deciziei referitoare la &aza de im%unere+ nu i a deciziilor de im%unere emise ulterior /n temeiul acesteia. pre.ederi din punc%ul '& )Ins%ruc%iuni din 20'3* la da%a 24-"pr-20'3 pen%ru "r%& 204 din %i%lul IE, capi%olul I 1. Dnstruc'iuni %entru a%licarea art. 207 din 6rdonan'a Eu)ernului nr. ;2:2003 %ri)ind Codul de procedur fiscal+ re%u&licat+ cu modificrile i com%letrile ulterioare =denumit /n continuare ,odul de %rocedur fiscal. - $osi&ilitatea de contestare 1.1. 6rice %ersoan care formuleaz o contesta'ie %entru li%sa unui act administrati) fiscal tre&uie s demonstreze dre%tul su sau interesul legitim lezat. 1.2. $rin li%sa actului administrati) fiscal se /n'elege nesolu'ionarea /n termenul legal a unei cereri a contri&ua&ilului %entru emiterea unui act administrati) fiscal. 1.8. $rin organ ierarhic su%erior se /n'elege structura condus de %ersoana care are com%eten' de decizie fa' de care conductorul organului fiscal care refuz /n mod ne(ustificat emiterea actului administrati) fiscal se su&ordoneaz /n mod direct. 1.4. :n cazul deciziilor emise %otri)it art. 8< din Codul de procedur fiscal+ &azele de im%unere se %ot contesta numai %rin contestarea deciziei referitoare la &aza de im%unere+ nu i a deciziilor de im%unere emise ulterior /n temeiul acesteia.

"r%& 207: -orma 1i con inu%ul con%es%a iei


(la data 24-Apr-2013 Art" 20% din titlul $1# capitolul $ reglementat de punctul 2" din "n#tructiuni din 2013 ) (la data 20- ul-2004 Art" 20% din titlul $1# capitolul $ reglementat de partea 74(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*,ontesta'ia se formuleaz /n scris i )a cu%rinde0 a*datele de identificare a contestatorului1 b*o&iectul contesta'iei1 c*moti)ele de fa%t i de dre%t1 d*do)ezile %e care se /ntemeiaz1 e*semntura contestatorului sau a /m%uternicitului acestuia+ %recum i tam%ila /n cazul %ersoanelor (uridice. 2o)ada calit'ii de /m%uternicit al contestatorului+ %ersoan fizic sau (uridic+ se face %otri)it legii. )2*6&iectul contesta'iei /l constituie numai sumele i msurile sta&ilite i /nscrise de organul fiscal /n titlul de crean' sau /n actul administrati) fiscal atacat+ cu e*ce%'ia contesta'iei /m%otri)a refuzului ne(ustificat de emitere a actului administrati) fiscal. )3*,ontesta'ia se de%une la organul fiscal+ res%ecti) )amal+ al crui act administrati) este atacat i nu este su%us ta*elor de tim&ru.
pre.ederi din par%ea 845' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& 207 din %i%lul IE, capi%olul I 147.1. :n contesta'iile care au ca o&iect sume se )a s%ecifica cuantumul sumei totale contestate+ indi)idualizat %e categorii de im%ozite+ ta*e+ datorie )amal+ contri&u'ii+ %recum i accesorii ale acestora. :n situa'ia /n care se constat neres%ectarea acestei o&liga'ii+ organele fiscale de solu'ionare com%etente )or %une /n )edere contestatorului+ %rintr-o adres+ s %recizeze+ /n termen de 7 zile de la comunicarea acesteia+ cuantumul sumei contestate+ indi)idualizat. 147.2. :n situa'ia /n care contesta'ia este formulat %rintr-un /m%uternicit al contestatorului+ organele de solu'ionare com%etente )or )erifica /m%uternicirea+ care tre&uie s %oarte semntura i tam%ila %ersoanei (uridice contestatoare+ du% caz. 1. 2ecizia ,.,.3. nr. 7752004+ %u&licat /n M. 6f. nr. 1<< din 7 martie 20041 2. 2ecizia ,.S.;. s.c.a. nr. 1<4952008 =2e%unerea originalului contesta'iei.1 8. 2ecizia :.,.,.;.+ s.c.a.f. nr. <7<52007 =Dnadmisi&ilitatea o&iec'iunilor de%use de un ter'.1 4. 2ecizia :.,.,.;.+ s.c.a.f. nr. 884052004 =,ontesta'ie la titlu. Dm%osi&ilitatea )alorificrii %e aceast cale a unor %reten'ii su%limentare.. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic pre.ederi din punc%ul 2& )Ins%ruc%iuni din 20'3* la da%a 24-"pr-20'3 pen%ru "r%& 207 din %i%lul IE, capi%olul I 2. Dnstruc'iuni %entru a%licarea art. 209 din Codul de procedur fiscal - Forma i con'inutul contesta'iei 2.1. :n situa'ia /n care contestatorul %recizeaz c o&iectul contesta'iei /l formeaz actul administrati) fiscal atacat+ fr /ns a men'iona+ /nuntrul termenului acordat de organul de solu'ionare+ cuantumul sumei totale contestate+ indi)idualizat %e feluri de im%ozite+ ta*e+ datorie )amal+ contri&u'ii+ %recum i accesorii ale acestora+ sau msurile %e care le contest+ contesta'ia se consider formulat /m%otri)a /ntregului act administrati) fiscal. 2.2. :n situa'ia /n care contesta'ia este formulat %rintr-un /m%uternicit al contestatorului+ organele de solu'ionare com%etente )or )erifica /m%uternicirea+ iar+ /n cazul /n care contestatorul se afl /n %rocedur de insol)en'5 reorganizare5faliment5lichidare+ contesta'ia )a %urta semntura i tam%ila administratorului s%ecial5administratorului (udiciar sau a lichidatorului+ du% caz. 2.8. :n situa'ia /n care contesta'ia nu /nde%line te cerin'ele care %ri)esc de%unerea /n original a /m%uternicirii sau /n co%ie legaliza'i+ semntura+ %recum i tam%ilarea acesteia+ organele de solu'ionare com%etente )or solicita contestatorului+ %rintr-o scrisoare recomandat cu confirmare de %rimire+ ca /n termen de 7 zile de la comunicare s /nde%lineasc aceste cerin'e. :n caz contrar+ contesta'ia )a fi res%ins+ fr a se mai antama fondul cauzei. 2.4. ,onfirmrile de %rimire se )or ane*a la dosarul cauzei. 2.7. 6rganul de solu'ionare com%etent nu se %oate su&stitui contestatorului cu %ri)ire la moti)ele de fa%t i de dre%t %entru care a contestat actul administrati) fiscal res%ecti).

"r%& 208: Termenul de depunere a con%es%a iei

(la data 24-Apr-2013 Art" 207 din titlul $1# capitolul $ reglementat de punctul 3" din "n#tructiuni din 2013 ) (la data 0--Apr-2013 Art" 207 din titlul $1# capitolul $ reglementat de punctul 3" din "n#tructiuni din 2011 )

)'*,ontesta'ia se )a de%une /n termen de 80 de zile de la data comunicrii actului administrati) fiscal+ su& sanc'iunea decderii. )2*:n cazul /n care com%eten'a de solu'ionare nu a%ar'ine organului emitent al actului administrati) fiscal atacat+ contesta'ia )a fi /naintat de ctre acesta+ /n termen de 7 zile de la /nregistrare+ organului de solu'ionare com%etent. )3*:n cazul /n care contesta'ia este de%us la un organ fiscal necom%etent+ aceasta )a fi /naintat+ /n termen de 7 zile de la data %rimirii+ organului fiscal emitent al actului administrati) atacat. )4*2ac actul administrati) fiscal nu con'ine elementele %re)zute la art. 48 alin. =2. lit. i.+ contesta'ia %oate fi de%us+ /n termen de 8 luni de la data comunicrii actului administrati) fiscal+ la organul fiscal emitent al actului administrati) atacat.
(la data 17-!ep-2011 Art" 207# alin" (4) din titlul $1# capitolul $ modificat de Art" $# punctul 82" din Ordonanta 29/2011 )
1. 2ecizia ,.,.3. nr. 21252004+ %u&licat /n M. 6f. nr. 471 din 20 mai 20041 2. 2ecizia ,.,.3. nr. 79852009+ %u&licat /n M. 6f. nr. 948 din 4.08.20091 8. 2ecizia ,.,.3. nr. 4095200<+ + %u&licat /n M. 6f. nr. 292 din 22 a%rilie 200<1 4. 2ecizia ,.S.;. nr. 808752008+ s.c.a. =6rgan fiscal necom%etent.1 7. 2ecizia :.,.,.;. nr. 479052004+ s.c.a. =6rgan necom%etent.1 9. 2ecizia :.,.,.;.+ s.c.a.f. nr. 827052010 =Germenul de de%unere a moti)elor contesta'iei fiscale.. 1. Feemiterea deciziei de solu'ionare a contesta'iei /n termenul reglementat de lege este asimilat /n doctrin cu refuzul ne(ustificat+ ceea ce %resu%une %arcurgerea %rocedurii %reala&ile =N. Sasu+ B. P>'u+ 2. $troi+ o%. cit.+ %. 824-828.. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic pre.ederi din punc%ul 3& )Ins%ruc%iuni din 20''* la da%a 0;-"pr-20'3 pen%ru "r%& 208 din %i%lul IE, capi%olul I 8. Dnstruc'iuni %entru a%licarea art. 204 din Codul de procedur fiscal - Germenul de de%unere a contesta'iei 8.1. ,ontesta'ia se de%une la organul fiscal emitent al actului administrati) fiscal contestat+ iar la %rimirea contesta'iei organul emitent al actului administrati) fiscal )a /ntocmi dosarul contesta'iei+ %recum i referatul cu %ro%uneri de solu'ionare+ /ntocmirea dosarului contesta'iei nu este o&ligatorie /n situa'ia /n care+ %otri)it art. 20< alin. =2. din Codul de procedur fiscal+ organul emitent este com%etent %entru solu'ionarea contesta'iei. 8.2. 2osarul contesta'iei )a cu%rinde0 contesta'ia /n original+ care tre&uie s %oarte semntura %ersoanei /ndre%t'ite+ %recum i am%renta tam%ilei+ /n cazul contestatorului %ersoan (uridic+ /m%uternicirea a)oca'ial /n original sau /n co%ie legalizat+ du% caz+ actul %rin care se desemneaz administratorul s%ecial5administratorul (udiciar5lichidatorul+ actul administrati) fiscal atacat+ /n co%ie+ %recum i ane*ele acestuia+ do)ada comunicrii actului administrati) fiscal atacat din care s reias data la care acesta a fost comunicat+ co%ii ale documentelor care au legtur cu cauza su%us solu'ionrii+ documentele de%use de contestator i sesizarea %enal /n co%ie+ dac este cazul. 8.8. :n situa'ia /n care com%eten'a de solu'ionare nu /i a%ar'ine+ organul emitent al actului atacat )a /nainta dosarul contesta'iei+ %recum i referatul cu %ro%uneri de solu'ionare organului de solu'ionare com%etent+ /n termen de 7 zile de la data /nregistrrii contesta'iei+ du% )erificarea /nde%linirii cerin'elor %rocedurale. 8.4. :n cazul /n care contesta'ia este de%us la un organ fiscal necom%etent+ aceasta )a fi /naintat+ /n termen de 7 zile de la data %rimirii+ organului fiscal emitent al actului administrati) atacat. 8.7. :n cazul /n care contesta'ia este de%us direct la organul com%etent de solu'ionare+ acesta o )a transmite organului emitent al actului atacat+ /n )ederea constituirii dosarului contesta'iei+ a )erificrii condi'iilor %rocedurale+ %recum i a /ntocmirii referatului cu %ro%uneri de solu'ionare. 8.9. 3eferatul cu %ro%uneri de solu'ionare cu%rinde %recizri %ri)ind /nde%linirea condi'iilor de %rocedur+ men'iuni %ri)ind sesizarea organelor de urmrire i cercetare %enal+ du% caz+ %recum i %ro%uneri de solu'ionare a contesta'iei+ a)>nd /n )edere toate argumentele contestatorului i documentele /n sus'inere1 /n caz contrar dosarul se restituie /n )ederea com%letrii. 8.4. :n referat se )a men'iona o&ligatoriu dac s-a fcut sau nu sesizare %enal. 8.8. 3eferatul se a%ro& de conductorul organului fiscal emitent al actului administrati) fiscal atacat. 8.<. :n condi'iile /n care din actele dosarului cauzei nu se %oate )erifica res%ectarea termenului de de%unere a contesta'iei+ iar /n urma demersurilor /ntre%rinse nu se %oate face do)ada datei la care contestatorul a luat la cuno tin' de actul administrati) fiscal atacat+ inclusi) /n situa'ia /n care comunicarea %rin %u&licitate a fost )iciat %rin neres%ectarea %rocedurii /n materie+ aceasta )a fi considerat de%us /n termenul legal. :n situa'ia de%unerii %rin %o t a contesta'iei+ organul emitent al actului administrati) fiscal atacat este o&ligat s ane*eze la dosarul contesta'iei %licul %rin care a fost transmis contesta'ia. 8.10. 2is%ozi'iile %ri)ind termenele din ,odul de %rocedur ci)il se a%lic /n mod cores%unztor+ astfel0 a. Germenul de de%unere a contesta'iei se calculeaz %e zile li&ere+ cu e*ce%'ia cazului /n care %rin lege se %re)ede altfel+ neintr>nd /n calcul nici ziua c>nd a /nce%ut+ nici ziua c>nd s-a sf>r it termenul. 2e e*em%lu0 Actul administrati) fiscal este comunicat contri&ua&ilului /n data de 2< iunie+ termenul de 80 de zile /nce%e s curg de la data de 80 iunie i se /m%line te /n data de 2< iulie+ astfel /nc>t ultima zi de de%unere a contesta'iei este 80 iulie. &. Germenul care se sf>r e te /ntr-o zi de sr&toare legal sau c>nd ser)iciul este sus%endat =de e*em%lu+ zile de re%aus s%tm>nal. se )a %relungi %>n la sf>r itul %rimei zile de lucru urmtoare. 2e e*em%lu0 :n situa'ia /n care data de 80 iulie %rezentat la e*em%lul anterior este s>m&t+ ultima zi de de%unere a contesta'iei este luni+ 1 august. c. Germenul de 8 luni %re)zut la art. 204 alin. =4. din Codul de procedur fiscal se sf>r e te /n ziua lunii cores%unztoare zilei de %lecare. 2e e*em%lu0 Actul administrati) fiscal este comunicat contri&ua&ilului /n data de 17 ianuarie+ termenul de 8 luni se sf>r e te /n data de 17 a%rilie+ astfel /nc>t ultima zi de de%unere a contesta'iei este data de 17 a%rilie. d. Germenul care+ /nce%>nd la data de 2<+ 80 sau 81 a lunii+ se sf>r e te /ntr-o lun care nu are o asemenea zi se )a socoti /m%linit /n ultima zi a lunii+ cum ar fi e*em%lul e*%us mai (os0 Actul administrati) fiscal este comunicat /n data de 80 noiem&rie+ termenul de 8 luni se sf>r e te /n ultima zi a lunii fe&ruarie+ res%ecti) 28 sau 2< fe&ruarie+ re%rezent>nd ultima zi de de%unere a contesta'iei. 8.11. ,>nd contestatorul / i ma(oreaz %reten'iile+ dis%ozi'iile %rocedurale %ri)ind termenul de de%unere a contesta'iei se a%lic cores%unztor %entru diferen'ele contestate su%limentar. 8.111. $rin ma(orare de %reten'ie se /n'elege diferen'ele de o&liga'ii fiscale contestate su%limentar+ altele dec>t cele /m%otri)a crora s-a introdus ini'ial contesta'ie+ cu e*ce%'ia accesoriilor aferente o&liga'iilor fiscale contestate ini'ial+ %otri)it %rinci%iului de dre%t Yaccesoriul urmeaz %rinci%alulZ. 8.12. ,ontesta'ia %oate fi de%us /n termenul de 8 luni de la data comunicrii actului administrati) /n situa'ia /n care actul administrati) atacat nu cu%rinde unul dintre elementele %re)zute la art. 48 alin. =2. lit. i. din Codul de procedur fiscal. pre.ederi din punc%ul 3& )Ins%ruc%iuni din 20'3* la da%a 24-"pr-20'3 pen%ru "r%& 208 din %i%lul IE, capi%olul I 8. Dnstruc'iuni %entru a%licarea art. 204 din Codul de procedur fiscal - Germenul de de%unere a contesta'iei 8.1. ,ontesta'ia se de%une la organul fiscal emitent al actului administrati) fiscal contestat+ iar la %rimirea contesta'iei organul emitent al actului administrati) fiscal )a /ntocmi dosarul contesta'iei+ %recum i referatul cu %ro%uneri de solu'ionare+ /ntocmirea dosarului contesta'iei nu este o&ligatorie /n situa'ia /n care+ %otri)it art. 20< alin. =2. din Codul de procedur fiscal+ organul emitent este com%etent %entru solu'ionarea contesta'iei. 8.2. 2osarul contesta'iei )a cu%rinde0 contesta'ia /n original+ ce tre&uie s %oarte semntura %ersoanei /ndre%t'ite+ %recum i am%renta tam%ilei+ /n cazul contestatorului %ersoan (uridic+ /m%uternicirea a)oca'ial /n original sau /n co%ie legalizat+ du% caz+ actul %rin care se desemneaz administratorul s%ecial5administratorul (udiciar5lichidatorul+ actul administrati) fiscal atacat+ /n co%ie+ %recum i ane*ele acestuia+ do)ada comunicrii actului administrati) fiscal atacat din care s reias data la care acesta a fost comunicat+ co%ii ale documentelor ce au legtur cu cauza su%us solu'ionrii+ documentele de%use de contestator i sesizarea %enal /n co%ie+ dac este cazul. 8.8. :n situa'ia /n care com%eten'a de solu'ionare nu /i a%ar'ine+ organul emitent al actului atacat )a /nainta dosarul contesta'iei+ %recum i referatul cu %ro%uneri de solu'ionare organului de solu'ionare com%etent+ /n termen de 7 zile de la data /nregistrrii contesta'iei+ du% )erificarea /nde%linirii cerin'elor %rocedurale. 8.4. :n cazul /n care contesta'ia este de%us la un organ fiscal necom%etent+ aceasta )a fi /naintat+ /n termen de 7 zile de la data %rimirii+ organului fiscal emitent al actului administrati) atacat. 8.7. :n cazul /n care contesta'ia este de%us direct la organul com%etent de solu'ionare+ acesta o )a transmite organului emitent al actului atacat+ /n )ederea constituirii dosarului contesta'iei+ a )erificrii condi'iilor %rocedurale+ %recum i a /ntocmirii referatului cu %ro%uneri de solu'ionare. 8.9. 3eferatul cu %ro%uneri de solu'ionare cu%rinde %recizri %ri)ind /nde%linirea condi'iilor de %rocedur+ men'iuni %ri)ind sesizarea organelor de urmrire i cercetare %enal+ du% caz+ %recum i %ro%uneri de solu'ionare a contesta'iei+ a)>nd /n )edere toate argumentele contestatorului i documentele /n sus'inere1 /n caz contrar dosarul se restituie /n )ederea com%letrii. 8.4. :n referat se )a men'iona o&ligatoriu dac s-a fcut sau nu sesizare %enal. 8.8. 3eferatul se a%ro& de conductorul organului fiscal emitent al actului administrati) fiscal atacat. 8.<. :n condi'iile /n care din actele dosarului cauzei nu se %oate )erifica res%ectarea termenului de de%unere a contesta'iei+ iar /n urma demersurilor /ntre%rinse nu se %oate face do)ada datei la care contestatorul a luat la cuno tin' de actul administrati) fiscal atacat+ inclusi) /n situa'ia /n care comunicarea %rin %u&licitate a fost )iciat %rin neres%ectarea %rocedurii /n materie+ aceasta )a fi considerat de%us /n termenul legal. :n situa'ia de%unerii %rin %o t a contesta'iei+ organul emitent al actului administrati) fiscal atacat este o&ligat s ane*eze la dosarul contesta'iei %licul %rin care a fost transmis contesta'ia. 8.10. 2is%ozi'iile %ri)ind termenele din Codul de procedur ci.il se a%lic /n mod cores%unztor+ astfel0 a. Germenul de de%unere a contesta'iei se calculeaz %e zile li&ere+ cu e*ce%'ia cazului /n care %rin lege se %re)ede altfel+ neintr>nd /n calcul nici ziua c>nd a /nce%ut+ nici ziua c>nd s-a sf>r it termenul. 2e e*em%lu0 2ac actul administrati) fiscal este comunicat contri&ua&ilului /n data de 2< iunie+ termenul de 80 de zile /nce%e s curg de la data de 80 iunie i se /m%line te /n data de 2< iulie+ astfel /nc>t ultima zi de de%unere a contesta'iei este 80 iulie. &. Germenul care se sf>r e te /ntr-o zi de sr&toare legal sau c>nd ser)iciul este sus%endat =de e*em%lu+ zile de re%aus s%tm>nal. se )a %relungi %>n la sf>r itul %rimei zile de lucru urmtoare. 2e e*em%lu0 /n situa'ia /n care data de 80 iulie %rezentat la e*em%lul anterior este s>m&t+ ultima zi de de%unere a contesta'iei este luni+ 1 august. c. Germenul de 8 luni %re)zut la art. 204 alin. =4. din Codul de procedur fiscal se sf>r e te /n ziua lunii cores%unztoare zilei de %lecare. 2e e*em%lu0 2ac actul administrati) fiscal este comunicat contri&ua&ilului /n data de 17 ianuarie+ termenul de 8 luni se sf>r e te /n data de 17 a%rilie+ astfel /nc>t ultima zi de de%unere a contesta'iei este data de 17 a%rilie. d. Germenul care+ /nce%>nd la data de 2<+ 80 sau 81 a lunii+ se sf>r e te /ntr-o lun care nu are o asemenea zi se )a socoti /m%linit /n ultima zi a lunii+ cum ar fi e*em%lul e*%us mai (os0 2ac actul administrati) fiscal este comunicat /n data de 80 noiem&rie+ termenul de 8 luni se sf>r e te /n ultima zi a lunii fe&ruarie+ res%ecti) 28 sau 2< fe&ruarie+ re%rezent>nd ultima zi de de%unere a contesta'iei. 8.11. ,>nd contestatorul / i ma(oreaz %reten'iile+ dis%ozi'iile %rocedurale %ri)ind termenul de de%unere a contesta'iei se a%lic cores%unztor %entru diferen'ele contestate su%limentar.

8.12. $rin ma(orare de %reten'ie se /n'elege diferen'ele de o&liga'ii fiscale contestate su%limentar+ altele dec>t cele /m%otri)a crora s-a introdus ini'ial contesta'ie+ cu e*ce%'ia accesoriilor aferente o&liga'iilor fiscale contestate ini'ial+ %otri)it %rinci%iului de dre%t Qaccesoriul urmeaz %rinci%alulQ. 8.18. ,ontesta'ia %oate fi de%us /n termenul de 8 luni de la data comunicrii actului administrati) fiscal /n situa'ia /n care actul administrati) fiscal atacat nu cu%rinde unul dintre elementele %re)zute la art. 48 alin. =2. lit. i. din Codul de procedur fiscal.

"r%& 209: Re%ra!erea con%es%a iei


(la data 24-Apr-2013 Art" 208 din titlul $1# capitolul $ reglementat de punctul 4" din "n#tructiuni din 2013 ) (la data 0--Apr-2013 Art" 208 din titlul $1# capitolul $ reglementat de punctul 4" din "n#tructiuni din 2011 )

)'*,ontesta'ia %oate fi retras de contestator %>n la solu'ionarea acesteia. 6rganul de solu'ionare com%etent )a comunica contestatorului decizia %rin care se ia act de renun'area la contesta'ie. )2*$rin retragerea contesta'iei nu se %ierde dre%tul de a se /nainta o nou contesta'ie /n interiorul termenului general de de%unere a acesteia.
pre.ederi din punc%ul 4& )Ins%ruc%iuni din 20''* la da%a 0;-"pr-20'3 pen%ru "r%& 209 din %i%lul IE, capi%olul I 4. Dnstruc'iuni %entru a%licarea art. 208 din Codul de procedur fiscal - 3etragerea contesta'iei 4.1. ,ererea de retragere tre&uie s fie semnat de contestator sau de /m%uternicit+ cu /nde%linirea acelora i condi'ii de form %re)zute la formularea i de%unerea contesta'iei. 2o)ada calit'ii de /m%uternicit se face %otri)it legii. :n cazul /n care contestatorul se afl /n %rocedur de insol)en'5 reorganizare5faliment5lichidare+ cererea de retragere a contesta'iei )a %urta semntura i tam%ila administratorului s%ecial5administratorului (udiciar sau a lichidatorului+ du% caz. 4.2. $ersoanele fizice )or ane*a la cererea de retragere co%ia actului de identitate. 4.21. 3etragerea contesta'iei %oate fi fcut /n tot sau /n %arte. :n situa'ia /n care cererea de retragere are ca o&iect doar anumite ca%ete de cerere din contesta'ia ini'ial+ des%re aceasta se )a face men'iune /n decizia emis /n solu'ionarea cauzei+ contesta'ia i cererea de retragere %ar'ial )or fi cone*ate+ %entru o mai &un solu'ionare a cauzei. 4.8. 2u% %rimirea cererii de retragere a contesta'iei+ organul de solu'ionare com%etent )a comunica contestatorului decizia %rin care ia act de renun'area la contesta'ie. 4.4. 2ecizia %rin care se ia act de renun'are la contesta'ii urmeaz %rocedura emiterii i comunicrii deciziilor emise /n solu'ionarea contesta'iilor. pre.ederi din punc%ul 4& )Ins%ruc%iuni din 20'3* la da%a 24-"pr-20'3 pen%ru "r%& 209 din %i%lul IE, capi%olul I 4. Dnstruc'iuni %entru a%licarea art. 208 din Codul de procedur fiscal - 3etragerea contesta'iei 4.1. ,ererea de retragere tre&uie s fie semnat de contestator sau de /m%uternicit+ cu /nde%linirea acelora i condi'ii de form %re)zute la formularea i de%unerea contesta'iei. 2o)ada calit'ii de /m%uternicit se face %otri)it legii. :n cazul /n care contestatorul se afl /n %rocedur de insol)en'5 reorganizare5faliment5lichidare+ cererea de retragere a contesta'iei )a %urta semntura i tam%ila administratorului s%ecial5administratorului (udiciar sau a lichidatorului+ du% caz. 4.2. $ersoanele fizice )or ane*a la cererea de retragere co%ia actului de identitate. 4.8. 3etragerea contesta'iei %oate fi fcut /n tot sau /n %arte+ /n situa'ia /n care cererea de retragere are ca o&iect doar anumite ca%ete de cerere din contesta'ia ini'ial+ des%re aceasta se )a face men'iune /n decizia emis /n solu'ionarea cauzei+ iar contesta'ia i cererea de retragere %ar'ial )or fi cone*ate+ %entru o mai &un solu'ionare a cauzei. 4.4. 2u% %rimirea cererii de retragere a contesta'iei+ organul de solu'ionare com%etent )a comunica contestatorului decizia %rin care ia act de renun'area la contesta'ie. 4.7. 2ecizia %rin care se ia act de renun'are la contesta'ii urmeaz %rocedura emiterii i comunicrii deciziilor emise /n solu'ionarea contesta'iilor.

C"#IT$LUL II: Compe%en a de solu ionare a con%es%a iilor& Decizia de solu ionare
"r%& 20;: $r!anul compe%en%
(la data 24-Apr-2013 Art" 20- din titlul $1# capitolul $$ reglementat de punctul 5" din "n#tructiuni din 2013 ) (la data 0--Apr-2013 Art" 20- din titlul $1# capitolul $$ reglementat de punctul 5" din "n#tructiuni din 2011 ) (la data 20- ul-2004 Art" 20- din titlul $1# capitolul $$ reglementat de partea 75(1 din Norme Metodologice din 2004 ) (la data 01-Oct-2007 Art" 20-# alin" (1) din titlul $1# capitolul $$ modificat de Art" $# punctul 32" din sectiunea 1 din ) (la data 03-+ar-2008 Art" 20-# alin" (1)# litera ." din titlul $1# capitolul $$ modificat de Art" $# punctul 18" din ) (la data 28-Apr-2010 Art" 20-# alin" (1) din titlul $1# capitolul $$ modificat de Art" $# punctul 2%" din ) (la data 17-!ep-2011 Art" 20-# alin" (1) din titlul $1# capitolul $$ modificat de Art" $# punctul 83" din )

)'*,ontesta'iile formulate /m%otri)a deciziilor de im%unere+ a actelor administrati)e fiscale asimilate deciziilor de im%unere+ deciziilor %entru regularizarea situa'iei emise /n conformitate cu legisla'ia /n materie )amal+ a msurii de diminuare a %ierderii fiscale sta&ilite %rin dis%ozi'ie de msuri+ %recum i /m%otri)a deciziei de re)erificare se solu'ioneaz de ctre0 a*structura s%ecializat de solu'ionare a contesta'iilor din cadrul direc'iilor generale regionale ale finan'elor %u&lice /n a cror raz teritorial / i au domiciliul fiscal contestatarii+ %entru contesta'iile care au ca o&iect im%ozite+ ta*e+ contri&u'ii+ datorie )amal+ accesorii ale acestora+ msura de diminuare a %ierderii fiscale+ /n cuantum de %>n la 7 milioane lei+ %recum i %entru contesta'iile /ndre%tate /m%otri)a deciziilor de re)erificare+ cu e*ce%'ia celor emise de organele centrale de ins%ec'ie5control1 b*structura s%ecializat de solu'ionare a contesta'iilor din cadrul direc'iilor generale regionale ale finan'elor %u&lice com%etent conform art. 89 alin. =8. %entru administrarea contri&ua&ililor nereziden'i care nu au %e teritoriul 3om>niei un sediu %ermanent+ %entru contesta'iile formulate de ace tia+ ce au ca o&iect im%ozite+ ta*e+ contri&u'ii+ datorie )amal+ accesorii ale acestora+ msura de diminuare a %ierderii fiscale+ /n cuantum de %>n la 7 milioane lei+ %recum i %entru contesta'iile /ndre%tate /m%otri)a deciziilor de re)erificare+ cu e*ce%'ia celor emise de organele centrale de ins%ec'ie5control1 c*2irec'ia general de solu'ionare a contesta'iilor din cadrul Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal+ %entru contesta'iile care au ca o&iect im%ozite+ ta*e+ contri&u'ii+ datorie )amal+ accesoriile acestora+ %recum i msura de diminuare a %ierderii fiscale+ /n cuantum de 7 milioane lei sau mai mare+ %entru contesta'iile formulate de marii contri&ua&ili+ %recum i cele formulate /m%otri)a actelor enumerate /n %rezentul articol+ emise de organele centrale de ins%ec'ie5control+ indiferent de cuantum.
(la data 28-)e'-2014 Art" 20-# alin" (1) din titlul $1# capitolul $$ modificat de Art" $$$# punctul 17" din Ordonanta urgenta 8/2014 )

)2*,ontesta'iile formulate /m%otri)a altor acte administrati)e fiscale se solu'ioneaz de ctre organele fiscale emitente. )3*,ontesta'iile formulate de cei care se consider leza'i de refuzul ne(ustificat de emitere a actului administrati) fiscal se solu'ioneaz de ctre organul ierarhic su%erior organului fiscal com%etent s emit acel act. )3'*,om%eten'a de solu'ionare a contesta'iilor %re)zut la alin. =1. se %oate delega altui organ de solu'ionare %re)zut la alin. =1.+ /n condi'iile sta&ilite %rin ordinul %re edintelui Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal. ,ontestatorul i %ersoanele introduse /n %rocedura de solu'ionare a contesta'iei sunt informa'i cu

%ri)ire

la

schim&area

com%eten'ei

de

solu'ionare

contesta'iei.

(la data 17-!ep-2011 Art" 20-# alin" (3) din titlul $1# capitolul $$ completat de Art" $# punctul 84" din Ordonanta 29/2011 ) (la data 21-Oct-2011 Art" 20-# alin" (3(1) din titlul $1# capitolul $$ a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 3333/2011 )

)4*,ontesta'iile formulate /m%otri)a actelor administrati)e fiscale emise de autorit'ile administra'iei %u&lice locale+ %recum i de alte autorit'i %u&lice care+ %otri)it legii+ administreaz crean'e fiscale se solu'ioneaz de ctre aceste autorit'i. )4*,uantumul sumelor %re)zute la alin. =1. se actualizeaz %rin hotr>re a Eu)ernului.
pre.ederi din par%ea 845' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& 20; din %i%lul IE, capi%olul II 148.1. $rin organe de solu'ionare com%etente constituite la ni)elul direc'iilor generale unde contestatorii au domiciliul fiscal se /n'elege ser)iciile5&irourile de solu'ionare a contesta'iilor din cadrul direc'iilor generale ale finan'elor %u&lice (ude'ene+ res%ecti) a munici%iului Aucure ti+ sau+ du% caz+ 2irec'ia general de administrare a marilor contri&ua&ili+ %entru marii contri&ua&ili care sunt administra'i de aceasta. 148.2. $rin organe de solu'ionare com%etente constituite la ni)el central se /n'elege 2irec'ia general de solu'ionare a contesta'iilor din cadrul Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal. 1. 2ecizia ,.,.3. nr. 44852004+ %u&licat /n M. 6f. nr. 9< din 20.01.20041 2. 2ecizia ,.,.3. nr. 87452009+ %u&licat /n M. 6f. nr. 44< din 2 iunie 2009. 8. 2ecizia ,.S.;. nr. 70852008+ s.c.a. =,onsecin'ele modificrii com%eten'elor organelor fiscale.1 4. 2ecizia :.,.,.;.+ s.c.a.f. nr. 1<452010 =,om%etenta solu'ionrii contesta'iilor.. 1. 6MF$ nr. 179152004 %entru a%ro&area 2eciziei ,omisiei fiscale centrale nr. 952004 %ri)ind a%licarea unitar a unor %re)ederi referitoare la im%ozitul %e )enit+ ta*a %e )aloarea adugat i %ro&leme de %rocedur fiscal+ %u&licat /n M. 6f. nr. <82 din 29 octom&rie 2004. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic pre.ederi din punc%ul 4& )Ins%ruc%iuni din 20''* la da%a 0;-"pr-20'3 pen%ru "r%& 20; din %i%lul IE, capi%olul II 7. Dnstruc'iuni %entru a%licarea art. 20< din Codul de procedur fiscal - 6rganul com%etent 7.1. Actele administrati)e fiscale care intr /n com%eten'a de solu'ionare a organelor s%ecializate %re)zute la art. 20< alin. =1. din Codul de procedur fiscal sunt cele %re)zute e*%res i limitati) de lege. 7.2. $rin organe centrale cu atri&u'ii de ins%ec'ie fiscal %re)zute la art. 20< alin. =1. lit. c. din Codul de procedur fiscal se /n'elege at>t organele din a%aratul central al Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal care au %otri)it titlului IDD din Codul de procedur fiscal com%eten' /n efectuarea ins%ec'iei fiscale %e /ntregul teritoriu na'ional+ c>t i structura din a%aratul central al Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal care are com%eten' /n efectuarea )erificrii %ersoanelor fizice %e /ntregul teritoriu na'ional. 7.8. Alte acte administrati)e fiscale %ot fi0 dis%ozi'ia de msuri+ decizia %ri)ind sta&ilirea rs%underii+ reglementat de art. 28 din Codul de procedur fiscal+ decizia %ri)ind com%ensarea o&liga'iilor fiscale+ /n tiin'ri de %lat+ %rocesul-)er&al %ri)ind calculul do&>nzilor cu)enite contri&ua&ilului+ declara'iile )amale de %unere /n li&er circula'ie+ %rocesul-)er&al /ncheiat ca urmare a unui control /ncruci at5ino%inat+ %roces-)er&al5not de restituire /ntocmit5/ntocmit ca urmare a cererii de restituire accize etc. 7.81. :n situa'ia /n care o&iectul unei contesta'ii /l re%rezint ra%ortul de ins%ec'ie fiscal fr ca contestatarul s se /ndre%te i /m%otri)a deciziei de im%unere %ri)ind o&liga'iile fiscale su%limentare de %lat sta&ilite de ins%ec'ia fiscal5deciziei de nemodificare a &azei de im%unere emise /n &aza ra%ortului de ins%ec'ie fiscal contestat+ com%eten'a de solu'ionare a contesta'iei este cea %re)zut la art. 20< alin. =2. din Codul de procedur fiscal. 7.4. ,om%eten'a de solu'ionare este dat de cuantumul total al sumelor contestate+ re%rezent>nd im%ozite+ ta*e+ contri&u'ii+ datorie )amal sta&ilite de %lat de ctre organul fiscal+ accesorii ale acestora+ %recum i al diminurii %ierderii fiscale. 7.7. :n cazul solu'ionrii contesta'iei formulate /m%otri)a unei decizii de im%unere %ri)ind o&liga'iile fiscale su%limentare de %lat sta&ilite de ins%ec'ia fiscal emis ca urmare a ins%ec'iei fiscale efectuate %entru solu'ionarea unui decont cu sum negati) de GIA cu o%'iune de ram&ursare+ com%eten'a de solu'ionare este dat de suma sta&ilit ca GIA su%limentar de %lat. 7.9. :n situa'ia /n care+ /n urma unei ins%ec'ii fiscale efectuate la un contri&ua&il+ organul de ins%ec'ie fiscal emite at>t decizie de im%unere %ri)ind o&liga'iile fiscale su%limentare de %lat sta&ilite de ins%ec'ia fiscal+ c>t i dis%ozi'ie de msuri %ri)ind diminuarea %ierderii fiscale+ cele dou acte administrati)e fiscale sunt acte distincte+ com%eten'a de solu'ionare fiind cea care rezult din suma contestat aferent fiecrui act administrati) fiscal luat indi)idual. :n situa'ia dis%ozi'iei de msuri %ri)ind diminuarea %ierderii fiscale+ com%eten'a de solu'ionare este dat de suma cu care se diminueaz %ierderea. 2eterminarea com%eten'ei de solu'ionare /n func'ie de )aloarea i natura (uridic a fiecrui act administrati) fiscal+ luat indi)idual+ %oate fi sta&ilit numai /n i%oteza /n care /ntre 2is%ozi'ia de msuri %ri)ind diminuarea %ierderii fiscale i 2ecizia de im%unere %ri)ind o&liga'iile fiscale su%limentare de %lat sta&ilite de ins%ec'ia fiscal+ emise /n urma ins%ec'iei fiscale+ de ctre acela i organ de ins%ec'ie fiscal %entru acela i contri&ua&il+ nu e*ist nicio legtur. 7.4. Atunci c>nd+ ca urmare a constatrii %ierderii /nlesnirilor la %lat+ contestatorului i se sta&ilesc+ %e cale de consecin'+ de&ite i accesorii+ com%eten'a de solu'ionare a contesta'iei a%ar'ine organelor %re)zute la art. 20< alin. =1. din Codul de procedur fiscal+ /n func'ie de cuantumul sumei contestate. 7.8. :n cazul contesta'iilor formulate de contri&ua&ilii nereziden'i+ %entru care nu a fost sta&ilit com%eten'a de administrare conform art. 89 alin. =8. din Codul de procedur fiscal+ com%eten'a de solu'ionare a contesta'iei re)ine organelor s%ecializate constituite la ni)elul direc'iilor generale /n a cror raz teritorial se face constatarea actului sau a fa%tului su%us dis%ozi'iilor legale fiscale. 7.<. ,om%eten'a de solu'ionare a contesta'iilor se %oate delega altui organ de solu'ionare /n condi'iile sta&ilite %rin ordin al %re edintelui Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal+ contestatarul i %ersoanele introduse /n %rocedura de solu'ionare a contesta'iei fiind informa'i /n acest sens. pre.ederi din punc%ul 4& )Ins%ruc%iuni din 20'3* la da%a 24-"pr-20'3 pen%ru "r%& 20; din %i%lul IE, capi%olul II 7. Dnstruc'iuni %entru a%licarea art. 20< din Codul de procedur fiscal - 6rganul com%etent 7.1. Actele administrati)e fiscale care intr /n com%eten'a de solu'ionare a organelor s%ecializate %re)zute la art. 20< alin. =1. din Codul de procedur fiscal sunt cele %re)zute e*%res i limitati) de lege. 7.2. $rin organe centrale cu atri&u'ii de ins%ec'ie fiscal %re)zute la art. 20< alin. =1. lit. c. din Codul de procedur fiscal se /n'elege at>t organele din a%aratul central al Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal care au %otri)it titlului IDD din Codul de procedur fiscal com%eten' /n efectuarea ins%ec'iei fiscale %e /ntregul teritoriu na'ional+ c>t i structura din a%aratul central al Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal care are com%eten' /n efectuarea )erificrii %ersoanelor fizice %e /ntregul teritoriu na'ional. 7.8. $rin alte acte administrati)e fiscale %re)zute la art. 20< alin. =2. din Codul de procedur fiscal se /n'elege actele administrati)e fiscale emise de organele fiscale com%etente+ altele dec>t cele sti%ulate e*%res i limitati) la art. 20< alin. =1. din Codul de procedur fiscal+ i %entru care com%eten'a de solu'ionare a contesta'iilor a%ar'ine organelor fiscale emitente. 7.4. ,om%eten'a de solu'ionare este dat de cuantumul total al sumelor contestate+ re%rezent>nd im%ozite+ ta*e+ contri&u'ii+ datorie )amal sta&ilite de %lat de ctre organul fiscal+ accesorii ale acestora+ %recum i al diminurii %ierderii fiscale. 7.7. :n cazul solu'ionrii contesta'iei formulate /m%otri)a unei decizii de im%unere %ri)ind o&liga'iile fiscale su%limentare de %lat sta&ilite de ins%ec'ia fiscal emis ca urmare a ins%ec'iei fiscale efectuate %entru solu'ionarea unui decont cu sum negati) de GIA cu o%'iune de ram&ursare+ com%eten'a de solu'ionare este dat de suma sta&ilit ca GIA su%limentar de %lat. 7.9. :n situa'ia /n care+ /n urma unei ins%ec'ii fiscale efectuate la un contri&ua&il+ organul de ins%ec'ie fiscal emite at>t decizie de im%unere %ri)ind o&liga'iile fiscale su%limentare de %lat sta&ilite de ins%ec'ia fiscal+ c>t i dis%ozi'ie de msuri %ri)ind diminuarea %ierderii fiscale+ cele dou acte administrati)e fiscale sunt acte distincte+ com%eten'a de solu'ionare fiind cea care rezult din suma contestat aferent fiecrui act administrati) fiscal luat indi)idual. :n situa'ia dis%ozi'iei de msuri %ri)ind diminuarea %ierderii fiscale+ com%eten'a de solu'ionare este dat de suma cu care se diminueaz %ierderea. 2eterminarea com%eten'ei de solu'ionare /n func'ie de )aloarea i natura (uridic a fiecrui act administrati) fiscal+ luat indi)idual+ %oate fi sta&ilit numai /n i%oteza /n care /ntre dis%ozi'ia de msuri %ri)ind diminuarea %ierderii fiscale i decizia de im%unere %ri)ind o&liga'iile fiscale su%limentare de %lat sta&ilite de ins%ec'ia fiscal+ emise /n urma ins%ec'iei fiscale+ de ctre acela i organ de ins%ec'ie fiscal %entru acela i contri&ua&il+ nu e*ist nicio legtur. 7.4. Atunci c>nd+ ca urmare a constatrii %ierderii /nlesnirilor la %lat+ contestatorului i se sta&ilesc+ %e cale de consecin'+ de&ite i accesorii+ com%eten'a de solu'ionare a contesta'iei a%ar'ine organelor %re)zute la art. 20< alin. =1. din Codul de procedur fiscal+ /n func'ie de cuantumul sumei contestate. 7.8. :n cazul contesta'iilor formulate de contri&ua&ilii nereziden'i+ %entru care nu a fost sta&ilit com%eten'a de administrare conform art. 89 alin. =8. din Codul de procedur fiscal+ com%eten'a de solu'ionare a contesta'iei re)ine organelor s%ecializate constituite la ni)elul direc'iilor generale /n a cror raz teritorial se face constatarea actului sau a fa%tului su%us dis%ozi'iilor legale fiscale. 7.<. ,om%eten'a de solu'ionare a contesta'iilor se %oate delega altui organ de solu'ionare /n condi'iile sta&ilite %rin ordin al %re edintelui Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal+ contestatarul i %ersoanele introduse /n %rocedura de solu'ionare a contesta'iei fiind informa'i /n acest sens.

"r%& 2'0: Decizia sau dispozi ia de solu ionare


(la data 24-Apr-2013 Art" 210 din titlul $1# capitolul $$ reglementat de punctul %" din "n#tructiuni din 2013 ) (la data 20- ul-2004 Art" 210 din titlul $1# capitolul $$ reglementat de partea 7%(1 din Norme Metodologice din 2004 )

)'*:n solu'ionarea contesta'iei+ organul com%etent se %ronun' %rin decizie sau dis%ozi'ie+ du% caz. )2*2ecizia sau dis%ozi'ia emis /n solu'ionarea contesta'iei este definiti) /n sistemul cilor administrati)e de atac.
pre.ederi din par%ea 875' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& 2'0 din %i%lul IE, capi%olul II 14<.1. :n solu'ionarea contesta'iei organele de solu'ionare com%etente ale Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal se %ronun' %rin decizie+ iar cele ale autorit'ilor administra'iei %u&lice locale se %ronun' %rin dis%ozi'ie. 1. 2ecizia ,.,.3. nr. 128952008+ %u&licat /n M. 6f. nr. 841 din 17 decem&rie 2008. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic pre.ederi din punc%ul 7& )Ins%ruc%iuni din 20'3* la da%a 24-"pr-20'3 pen%ru "r%& 2'0 din %i%lul IE, capi%olul II 9. Dnstruc'iuni %entru a%licarea art. 210 din Codul de procedur fiscal - 2ecizia de solu'ionare 9.1. :n solu'ionarea contesta'iei+ organele de solu'ionare com%etente ale Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal se %ronun' %rin decizie. 9.2. 2ecizia emis /n solu'ionarea contesta'iei este definiti) /n sistemul cilor administrati)e de atac+ /n sensul c asu%ra ei organul de solu'ionare com%etent nu mai %oate re)eni+ cu e*ce%'ia situa'iilor %ri)ind /ndre%tarea erorilor materiale+ %otri)it legii+ i este o&ligatorie %entru organele fiscale emitente ale actelor administrati)e fiscale contestate.

"r%& 2'': -orma 1i con inu%ul deciziei de solu ionare a con%es%a iei
(la data 24-Apr-2013 Art" 211 din titlul $1# capitolul $$ reglementat de punctul 7" din "n#tructiuni din 2013 ) (la data 0--Apr-2013 Art" 211 din titlul $1# capitolul $$ reglementat de punctul 7" din "n#tructiuni din 2011 )

)'*2ecizia de solu'ionare a contesta'iei se emite /n form scris i )a cu%rinde0 %ream&ulul+ considerentele i dis%oziti)ul. )2*$ream&ulul cu%rinde0 denumirea organului /n)estit cu solu'ionarea+ numele sau denumirea contestatorului+ domiciliul fiscal al acestuia+ numrul de /nregistrare a contesta'iei la organul de solu'ionare com%etent+ o&iectul cauzei+ %recum i sinteza sus'inerilor %r'ilor atunci c>nd organul com%etent de solu'ionare a contesta'iei nu este organul emitent al actului atacat. )3*,onsiderentele cu%rind moti)ele de fa%t i de dre%t care au format con)ingerea organului de solu'ionare com%etent /n emiterea deciziei. )4*2is%oziti)ul cu%rinde solu'ia %ronun'at+ calea de atac+ termenul /n care aceasta %oate fi e*ercitat i instan'a com%etent. )4*2ecizia se semneaz de ctre conductorul direc'iei generale+ directorul general al organului com%etent constituit la ni)el central+ conductorul organului fiscal emitent al actului administrati) atacat sau de /nlocuitorii acestora+ du% caz.
1. 2ecizia ,.,.3. nr. 128952008+ %u&licat /n M. 6f nr. 841 din 17 decem&rie 2008. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic pre.ederi din punc%ul 8& )Ins%ruc%iuni din 20''* la da%a 0;-"pr-20'3 pen%ru "r%& 2'' din %i%lul IE, capi%olul II 4. Dnstruc'iuni %entru a%licarea art. 211 din Codul de procedur fiscal - Forma i con'inutul deciziei de solu'ionare a contesta'iei 4.1. 2ecizia se semneaz de ctre directorul general al 2irec'iei generale de solu'ionare a contesta'iilor din cadrul Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal+ de conductorii direc'iilor generale ale finan'elor %u&lice (ude'ene5a munici%iului Aucure ti sau de /nlocuitorii acestora+ du% caz. 4.2. :n cazul contesta'iilor solu'ionate %otri)it art. 20< alin. =2. din Codul de procedur fiscal+ decizia se semneaz de conductorul organului fiscal din care face %arte organul fiscal com%etent /n solu'ionarea acestor contesta'ii. 4.8. :n situa'ia /n care /nlocuitorii conductorilor direc'iilor generale ale finan'elor %u&lice (ude'ene+ res%ecti) a munici%iului Aucure ti+ sunt conductorii organului de ins%ec'ie fiscal+ )a fi desemnat o alt %ersoan din cadrul direc'iei generale res%ecti)e+ care s semneze decizia de solu'ionare. 4.4. 2ecizia %ri)ind solu'ionarea contesta'iei se /ntocme te i se comunic astfel0 a. c>te un e*em%lar se comunic contestatorului+ %ersoanelor introduse /n %rocedura de solu'ionare a contesta'iei+ organului care a /ntocmit actul atacat+ du% caz1 &. un e*em%lar rm>ne la dosarul contesta'iei1 c. un e*em%lar se %streaz la dosarul deciziilor. 4.4.1. :n cazul /n care+ de la data formulrii contesta'iei i %>n la data solu'ionrii contesta'iei+ com%eten'a de administrare a contestatarului s-a schim&at+ organul care a emis actul atacat are o&liga'ia transmiterii e*em%larului original al deciziei de solu'ionare a contesta'iei noului organ fiscal /n administrarea cruia se afl contri&ua&ilul+ /n )ederea %unerii /n e*ecutare a acesteia. 4.7. :n situa'ia /n care decizia de solu'ionare a contesta'iei %ri)e te crean'e fiscale+ organul emitent al actului fiscal atacat )a /nainta o co%ie a deciziei la com%artimentul5ser)iciul5&iroul cu atri&u'ii de e)iden' analitic %e %ltitori. 4.9. 6rganele care solu'ioneaz contesta'iile )or 'ine e)iden'a acestora /ntr-un registru+ din care s rezulte identitatea contestatorului+ o&iectul cauzei+ modul de solu'ionare i de comunicare a solu'iei i calea de atac. pre.ederi din punc%ul 8& )Ins%ruc%iuni din 20'3* la da%a 24-"pr-20'3 pen%ru "r%& 2'' din %i%lul IE, capi%olul II 4. Dnstruc'iuni %entru a%licarea art. 211 din Codul de procedur fiscal - Forma i con'inutul deciziei de solu'ionare a contesta'iei 4.1. 2ecizia se semneaz de ctre directorul general al 2irec'iei generale de solu'ionare a contesta'iilor din cadrul Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal+ de conductorii direc'iilor generale ale finan'elor %u&lice (ude'ene5a munici%iului Aucure ti sau de /nlocuitorii acestora+ du% caz. 4.2. :n cazul contesta'iilor solu'ionate %otri)it art. 20< alin. =2. din Codul de procedur fiscal+ decizia se semneaz de conductorul organului fiscal din care face %arte organul fiscal com%etent /n solu'ionarea acestor contesta'ii. 4.8. :n situa'ia /n care /nlocuitorii conductorilor direc'iilor generale ale finan'elor %u&lice (ude'ene+ res%ecti) a munici%iului Aucure ti sunt %ersoanele care au semnat actul administrati) contestat+ )a fi desemnat o alt %ersoan din cadrul direc'iei generale res%ecti)e care s semneze decizia de solu'ionare+ %rin act administrati) al %ersoanei care are com%eten' de numire /n func'ie %u&lic. 4.4. 2ecizia %ri)ind solu'ionarea contesta'iei se /ntocme te i se comunic astfel0 a. c>te un e*em%lar se comunic contestatorului+ %ersoanelor introduse /n %rocedura de solu'ionare a contesta'iei+ organului care a /ntocmit actul atacat+ du% caz1 &. un e*em%lar rm>ne la dosarul contesta'iei1 c. un e*em%lar se %streaz la dosarul deciziilor. 4.7. :n cazul /n care+ de la data formulrii contesta'iei i %>n la data solu'ionrii contesta'iei+ com%eten'a de administrare a contestatarului s-a schim&at+ organul fiscal care a emis actul atacat are o&liga'ia transmiterii e*em%larului original al deciziei de solu'ionare a contesta'iei noului organ fiscal /n administrarea cruia se afl contri&ua&ilul+ /n )ederea %unerii /n e*ecutare a acesteia. 4.9. :n situa'ia /n care decizia de solu'ionare a contesta'iei %ri)e te crean'e fiscale+ organul emitent al actului fiscal atacat )a /nainta o co%ie a deciziei la com%artimentul5ser)iciul5&iroul cu atri&u'ii de e)iden' analitic %e %ltitori. 4.4. 6rganele care solu'ioneaz contesta'iile )or 'ine e)iden'a acestora /ntr-un registru+ din care s rezulte identitatea contestatorului+ o&iectul cauzei+ modul de solu'ionare i de comunicare a solu'iei i calea de atac.

C"#IT$LUL III: Dispozi ii procedurale


"r%& 2'2: In%roducerea al%or persoane 2n procedura de solu ionare
(la data 24-Apr-2013 Art" 212 din titlul $1# capitolul $$$ reglementat de punctul 8" din "n#tructiuni din 2013 )

)'*6rganul de solu'ionare com%etent %oate introduce+ din oficiu sau la cerere+ /n solu'ionarea contesta'iei+ du% caz+ alte %ersoane ale cror interese (uridice de natur fiscal sunt afectate /n urma emiterii deciziei de solu'ionare a contesta'iei. :nainte de introducerea altor %ersoane+ contestatorul )a fi ascultat conform art. <. )2*$ersoanele care %artici% la realizarea )enitului /n sensul art. 207 alin. =7. i nu au /naintat contesta'ie )or fi introduse din oficiu. )3*$ersoanei introduse /n %rocedura de contesta'ie i se )or comunica toate cererile i declara'iile celorlalte %r'i. Aceast %ersoan are dre%turile i o&liga'iile %r'ilor rezultate din ra%ortul de dre%t fiscal ce formeaz o&iectul contesta'iei i are dre%tul s /nainteze %ro%riile sale cereri. )4*2is%ozi'iile ,odului de %rocedur ci)il referitoare la inter)en'ia for'at i )oluntar sunt a%lica&ile.
1. :n doctrin s-a artat c e*ist dou forme de inter)en'ie /n %rocesul ci)il0 inter)en'ie )oluntar i inter)en'ie for'at =N. Sasu+ B. P>'u+ 2. $troi+ o%. cit.+ %. 788.. Dnter)en'ia )oluntar %oate fi /n interes %ro%riu sau /n folosul uneia dintre %r'i. Dnter)en'ia for'at se %oate concretiza /n0 chemarea /n (udecat a altor %ersoane+ chemarea /n garan'ie sau artarea titularului dre%tului. A se )edea i art. 74-7<+ 90-98 i 94-99 din ,odul de %rocedur ci)il. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic pre.ederi din punc%ul 9& )Ins%ruc%iuni din 20'3* la da%a 24-"pr-20'3 pen%ru "r%& 2'2 din %i%lul IE, capi%olul III 8. Dnstruc'iuni %entru a%licarea art. 212 din Codul de procedur fiscal - Dntroducerea altor %ersoane /n %rocedura de solu'ionare 8.1. :n %rocedura de solu'ionare a contesta'iilor inter)en'ia altor %ersoane %oate fi )oluntar sau for'at. 8.2. Dnter)en'ia )oluntar este forma de %artici%are la cerere+ /n solu'ionarea contesta'iilor+ a ter'ilor ale cror interese (uridice de natur fiscal sunt afectate /n urma emiterii deciziei. 8.2.1. Dnter)en'ia )oluntar se face la cererea unei ter'e %ersoane care urmre te realizarea unui interes %ro%riu. 8.2.2. Dnter)en'ia se %oate de%une la organul com%etent de solu'ionare %>n la emiterea deciziei de solu'ionare a contesta'iei. 8.2.8. 6rganul de solu'ionare com%etent se )a %ronun'a asu%ra admisi&ilit'ii cererii+ urm>nd a fi /n tiin'at inter)enientul %rintr-o adres. 8.2.4. Atunci c>nd inter)en'ia urmre te realizarea sau conser)area unor interese de natur (uridic fiscal %ro%rii+ aceasta are caracter %rinci%al. 8.2.7. Atunci c>nd inter)en'ia este fcut %entru a%rarea dre%tului uneia dintre %r'i+ aceasta are caracter accesoriu. 8.2.9. At>t /n cazul inter)en'iei cu caracter %rinci%al+ c>t i /n cazul inter)en'iei cu caracter accesoriu+ cererea de inter)en'ie tre&uie s /nde%lineasc cerin'ele %re)zute %entru forma i con'inutul contesta'iei+ iar asu%ra cererii de inter)en'ie %rinci%al organele com%etente de solu'ionare se )or %ronun'a %rin decizie. 8.8. Dnter)en'ia for'at este forma de %artici%are a ter'ilor /n solu'ionarea contesta'iilor+ care sunt introdu i de ctre organele de solu'ionare din oficiu sau la cererea contestatorului. :n cazul /n care cererea de inter)en'ie for'at este formulat de contestator+ aceasta )a fi moti)at /n fa%t i /n dre%t. 8.8.1. 6rganul de solu'ionare com%etent se )a %ronun'a asu%ra admisi&ilit'ii cererii+ urm>nd a fi /n tiin'at contestatorul %rintr-o adres. 8.8.2. Dntroducerea din oficiu a inter)enien'ilor se realizeaz %rintr-o adres a organului de solu'ionare care instrumenteaz cauza. 8.8.8. Dnter)en'ia for'at la solicitarea contestatorului se %oate de%une la organul com%etent de solu'ionare %>n la emiterea deciziei de solu'ionare a contesta'iei.

"r%& 2'3: (olu ionarea con%es%a iei

(la data 24-Apr-2013 Art" 213 din titlul $1# capitolul $$$ reglementat de punctul -" din "n#tructiuni din 2013 ) (la data 0--Apr-2013 Art" 213 din titlul $1# capitolul $$$ reglementat de punctul -" din "n#tructiuni din 2011 ) (la data 22-*ec-2008 Art" 213 din titlul $1# capitolul $$$ reglementat de punctul 5" din Decizia 2/2008 )

)'*:n solu'ionarea contesta'iei organul com%etent )a )erifica moti)ele de fa%t i de dre%t care au stat la &aza emiterii actului administrati) fiscal. Analiza contesta'iei se face /n ra%ort de sus'inerile %r'ilor+ de dis%ozi'iile legale in)ocate de acestea i de documentele e*istente la dosarul cauzei. Solu'ionarea contesta'iei se face /n limitele sesizrii. )2*6rganul de solu'ionare com%etent %entru lmurirea cauzei %oate solicita %unctul de )edere al direc'iilor de s%ecialitate din minister sau al altor institu'ii i autorit'i. )3*$rin solu'ionarea contesta'iei nu se %oate crea o situa'ie mai grea contestatorului /n %ro%ria cale de atac. )4*,ontestatorul+ inter)enien'ii sau /m%uternici'ii acestora %ot s de%un %ro&e noi /n sus'inerea cauzei. :n aceast situa'ie+ organului fiscal emitent al actului administrati) fiscal atacat sau organului care a efectuat acti)itatea de control+ du% caz+ i se )a oferi %osi&ilitatea s se %ronun'e asu%ra acestora.
(la data 20- ul-2004 Art" 213# alin" (4) din titlul $1# capitolul $$$ reglementat de partea 77(1 din Norme Metodologice din 2004 )
pre.ederi din par%ea 885' )6orme 0e%odolo!ice din 2004* la da%a 20-/ul-2004 pen%ru "r%& 2'3, alin& )4* din %i%lul IE, capi%olul III 182.1. :n temeiul art. 182 alin. =4. din ,odul de %rocedur fiscal+ contestatorul+ inter)enien'ii i5sau /m%uternici'ii acestora+ /n fa'a organelor de solu'ionare a contesta'iilor+ se %ot folosi de orice %ro&e noi rele)ante+ chiar dac acestea anterior nu au fost cercetate de organele de ins%ec'ie fiscal.

)4*6rganul de solu'ionare com%etent se )a %ronun'a mai /nt>i asu%ra e*ce%'iilor de %rocedur i asu%ra celor de fond+ iar c>nd se constat c acestea sunt /ntemeiate+ nu se )a mai %roceda la analiza %e fond a cauzei.
1. 2ecizia ,.,.3. nr. <8052010+ %u&licat /n M. 6f. nr. 788 din 1< august 2010. 1. 6$AFAF nr. 147452008 %entru a%ro&area 2eciziei ,omisiei de %roceduri fiscale nr. 252008+ %u&licat /n M. 6f. nr. 894 din 22 decem&rie 2008. DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic pre.ederi din punc%ul ;& )Ins%ruc%iuni din 20''* la da%a 0;-"pr-20'3 pen%ru "r%& 2'3 din %i%lul IE, capi%olul III <. Dnstruc'iuni %entru a%licarea art. 218 din Codul de procedur fiscal - Solu'ionarea contesta'iei <.1. A&rogat <.2. :n situa'ia /n care %entru aceea i cauz e*ist %uncte de )edere contradictorii sau contrare %unctului de )edere e*%rimat de organul de solu'ionare com%etent+ cauza res%ecti) %oate fi su%us dez&aterii ,omisiei fiscale centrale din Ministerul Finan'elor $u&lice+ %otri)it legii. <.8. 6rganul de solu'ionare com%etent )a )erifica e*isten'a e*ce%'iilor de %rocedur i+ mai a%oi+ a celor de fond+ /nainte de a %roceda la solu'ionarea %e fond a contesta'iei. <.4. :n solu'ionarea contesta'iilor+ e*ce%'iile de %rocedur i de fond %ot fi urmtoarele0 e*ce%'ia de neres%ectare a termenului de de%unere a contesta'iei+ e*ce%'ia de necom%eten' a organului care a /ncheiat actul contestat+ e*ce%'ia li%sei semnturii sau a tam%ilei de %e contesta'ie+ e*ce%'ia li%sei de interes+ e*ce%'ia li%sei de calitate %rocesual+ %rescri%'ia+ %uterea de lucru (udecat etc. <.7. A&rogat <.9. :n situa'iile /n care organele com%etente au de solu'ionat dou sau mai multe contesta'ii+ formulate de aceea i %ersoan fizic sau (uridic /m%otri)a unor titluri de crean' fiscal+ sau alte acte administrati)e fiscale /ncheiate de acelea i organe fiscale sau alte organe fiscale )iz>nd aceea i categorie de o&liga'ii fiscale sau ti%uri diferite+ dar care su& as%ectul cuantumului se influen'eaz reci%roc+ se )a %roceda la cone*area dosarelor+ dac %rin aceasta se asigur o mai &un administrare i )alorificare a %ro&elor /n rezol)area cauzei. <.4. $rin cone*area dosarelor nu se %oate sta&ili o alt com%eten' de solu'ionare dec>t cea care rezult din contestarea fiecrui act administrati) fiscal luat indi)idual. <.8. :n cazul /n care contestatorul / i restr>nge sau / i ma(oreaz %reten'iile formulate ini'ial+ organul de solu'ionare /n)estit / i )a declina com%eten'a /n fa)oarea organului de solu'ionare com%etent. <.<. :n cazul /n care contesta'iile sunt astfel formulate /nc>t au i alt caracter %e l>ng cel de cale administrati) de atac+ %entru aceste as%ecte cererea se )a /nainta organelor com%etente de ctre organul /n)estit cu solu'ionarea cii administrati)e de atac+ du% solu'ionarea acesteia. <.10. Ba solicitarea organului de solu'ionare a contesta'iei+ %entru lmurirea as%ectelor care fac o&iectul contesta'iei+ organele com%etente )or efectua cercetare la fa'a locului+ /ntocmind /n acest sens %roces-)er&al de cercetare la fa'a locului+ care )a fi ata at la dosarul contesta'iei aflat /n curs de solu'ionare. <.11. 2is%ozi'iile art. 40 din Codul de procedur fiscal %ri)ind a&'inerea i recuzarea se a%lic /n mod cores%unztor. pre.ederi din punc%ul ;& )Ins%ruc%iuni din 20'3* la da%a 24-"pr-20'3 pen%ru "r%& 2'3 din %i%lul IE, capi%olul III <. Dnstruc'iuni %entru a%licarea art. 218 din Codul de procedur fiscal - Solu'ionarea contesta'iei <.1. $entru lmurirea cauzelor+ organulQ de solu'ionare com%etent %oate solicita %uncte de )edere direc'iilor de s%ecialitate din cadrul Ministerului Finan'elor $u&lice i Agen'iei Fa'ionale de Administrare Fiscal sau altor institu'ii com%etente s se %ronun'e /n cauzele res%ecti)e. <.2. :n situa'ia /n care %entru aceea i cauz e*ist %uncte de )edere contradictorii sau contrare %unctului de )edere e*%rimat de organul de solu'ionare com%etent+ cauza res%ecti) %oate fi su%us dez&aterii ,omisiei fiscale centrale din Ministerul Finan'elor $u&lice+ %otri)it legii. <.8. 6rganul de solu'ionare com%etent )a )erifica e*isten'a e*ce%'iilor de %rocedur i+ mai a%oi+ a celor de fond+ /nainte de a %roceda la solu'ionarea %e fond a contesta'iei. <.4. :n solu'ionarea contesta'iilor+ e*ce%'iile de %rocedur i de fond %ot fi urmtoarele0 e*ce%'ia de neres%ectare a termenului de de%unere a contesta'iei+ e*ce%'ia de necom%eten' a organului care a /ncheiat actul contestat+ e*ce%'ia li%sei semnturii sau a tam%ilei de %e contesta'ie+ e*ce%'ia li%sei de interes+ e*ce%'ia li%sei de calitate %rocesual+ %rescri%'ia+ %uterea de lucru (udecat etc. <.7. :n situa'iile /n care organele com%etente au de solu'ionat dou sau mai multe contesta'ii+ formulate de aceea i %ersoan fizic sau (uridic /m%otri)a unor titluri de crean' fiscal+ sau alte acte administrati)e fiscale /ncheiate de acelea i organe fiscale ori alte organe fiscale )iz>nd aceea i categorie de o&liga'ii fiscale sau ti%uri diferite+ dar care su& as%ectul cuantumului se influen'eaz reci%roc+ se )a %roceda la cone*area dosarelor+ dac %rin aceasta se asigur o mai &un administrare i )alorificare a %ro&elor /n rezol)area cauzei. <.9. $rin cone*area dosarelor nu se %oate sta&ili o alt com%eten' de solu'ionare dec>t cea care rezult din contestarea fiecrui act administrati) fiscal luat indi)idual. <.4. :n cazul /n care contestatorul / i restr>nge sau / i ma(oreaz %reten'iile formulate ini'ial+ organul de solu'ionare /n)estit / i )a declina com%eten'a /n fa)oarea organului de solu'ionare com%etent. <.8. :n cazul /n care contesta'iile sunt astfel formulate /nc>t au i alt caracter %e l>ng cel de cale administrati) de atac+ %entru aceste as%ecte cererea se )a /nainta organelor com%etente de ctre organul /n)estit cu solu'ionarea cii administrati)e de atac+ du% solu'ionarea acesteia. <.<. Ba solicitarea organului de solu'ionare a contesta'iei+ %entru lmurirea as%ectelor care fac o&iectul contesta'iei+ organele com%etente )or efectua cercetare la fa'a locului+ /ntocmind /n acest sens %roces-)er&al de cercetare la fa'a locului+ care )a fi ata at la dosarul contesta'iei aflat /n curs de solu'ionare. <.10. 2is%ozi'iile art. 40 din Codul de procedur fiscal %ri)ind a&'inerea i recuzarea se a%lic /n mod cores%unztor.

"r%& 2'4: (uspendarea procedurii de solu ionare a con%es%a iei pe cale adminis%ra%i.
(la data 24-Apr-2013 Art" 214 din titlul $1# capitolul $$$ reglementat de punctul 10" din "n#tructiuni din 2013 ) (la data 0--Apr-2013 Art" 214 din titlul $1# capitolul $$$ reglementat de punctul 10" din "n#tructiuni din 2011 )

)'*6rganul de solu'ionare com%etent %oate sus%enda+ %rin decizie moti)at+ solu'ionarea cauzei atunci c>nd0 a*organul care a efectuat acti)itatea de control a sesizat organele /n dre%t cu %ri)ire la e*isten'a indiciilor s)>r irii unei infrac'iuni a crei constatare ar a)ea o /nr>urire hotr>toare asu%ra solu'iei ce urmeaz s fie dat /n %rocedur administrati)1 b*solu'ionarea cauzei de%inde+ /n tot sau /n %arte+ de e*isten'a sau ine*isten'a unui dre%t care face o&iectul unei alte (udec'i. )2*6rganul de solu'ionare com%etent %oate sus%enda %rocedura+ la cerere+ dac sunt moti)e /ntemeiate. Ba a%ro&area sus%endrii+ organul de solu'ionare com%etent )a sta&ili i termenul %>n la care se sus%end %rocedura. Sus%endarea %oate fi solicitat o singur dat. )3*$rocedura administrati) este reluat la /ncetarea moti)ului care a determinat sus%endarea sau+ du% caz+ la e*%irarea termenului sta&ilit de organul de solu'ionare com%etent %otri)it alin. =2.+ indiferent dac moti)ul care a determinat sus%endarea a /ncetat sau nu. )4*Notr>rea definiti) a instan'ei %enale %rin care se solu'ioneaz ac'iunea ci)il este o%oza&il organelor fiscale com%etente %entru solu'ionarea contesta'iei+ cu %ri)ire la sumele %entru care statul s-a constituit %arte ci)il.

1. 2ecizia ,.,.3. nr. 44<52004+ %u&licat /n M. 6f. nr. 1144 din 8 decem&rie 20041 2. 2ecizia ,.,.3. nr. 77052004+ %u&licat /n M. 6f. nr. <8 din 28 ianuarie 20071 8. 2ecizia ,.,.3. nr. 2<852007+ %u&licat /n M. 6f. nr. 981 din1< iulie 20071 4. 2ecizia ,.,.3. nr. 9852009+ %u&licat /n M. 6f. nr. 28< din 19 martie 20091 7. 2ecizia ,.,.3. nr. 48852009+ %u&licat /n M. 6f. nr. 721 din 19 iunie 20091 9. 2ecizia ,.,.3. nr. 114852009+ %u&licat /n M. 6f. nr. 828 din 8 decem&rie 20081 4. 2ecizia ,.,.3. nr. 128952008+ %u&licat /n M. 6f. nr. 841 din 17 decem&rie 20081 8. 2ecizia ,.,.3. nr. 128452008+ %u&licat /n M. 6f. nr. 841 din 17 decem&rie 20081 <. 2ecizia ,.,.3. nr. 1<25200<+ %u&licat /n M. 6f. nr. 190 din 19 martie 200<1 10. 2ecizia ,.,.3. nr. 18<52010+ %u&licat /n M. 6f.nr. 241 din 17 a%rilie 20101 11. 2ecizia ,.,.3. nr. <8052010+ %u&licat /n M. 6f. nr. 788 din 1< august 20101 12. 2ecizia ,.S.;. nr. 82252002+ s.c.a. =Sus%endarea (udecrii cauzei.1 &&& ci%es%e mai depar%e )-* DUC" +milian, Codul de #rocedura -iscala din '0-iun-20'2, Uni.ersul /uridic pre.ederi din punc%ul '0& )Ins%ruc%iuni din 20''* la da%a 0;-"pr-20'3 pen%ru "r%& 2'4 din %i%lul IE, capi%olul III 10. Dnstruc'iuni %entru a%licarea art. 214 din Codul de procedur fiscal - Sus%endarea %rocedurii de solu'ionare a contesta'iei %e cale administrati) 10.1. 2ac %rin decizie se sus%end solu'ionarea contesta'iei %>n la rezol)area cauzei %enale+ organul de solu'ionare com%etent )a relua %rocedura administrati)+ /n condi'iile art. 218 alin. =1. din Codul de procedur fiscal+ numai du% /ncetarea definiti) i ire)oca&il a moti)ului care a determinat sus%endarea. Aceasta tre&uie do)edit de ctre organele fiscale sau de contestator %rintr-un /nscris emis de organele a&ilitate. Solu'ia dat de organele de cercetare i urmrire %enal tre&uie /nso'it de rezolu'ia moti)at+ atunci c>nd sus%endarea a fost %ronun'at %>n la rezol)area cauzei %enale. 2ac solicitarea de reluare a %rocedurii de solu'ionare a%ar'ine /m%uternicitului contestatorului+ altul dec>t cel care a formulat contesta'ia+ acesta tre&uie s fac do)ada calit'ii de /m%uternicit+ conform %ct. 2.2-2.4 din %rezentele instruc'iuni. 10.2. :n situa'ia /n care solicitarea de reluare a %rocedurii a%ar'ine contestatorului+ organele de solu'ionare )or cere organului fiscal a&ilitat+ %rintr-o adres+ comunicarea fa%tului c moti)ul de /ncetare a sus%endrii solu'ionrii contesta'iei a rmas definiti)5definiti) i ire)oca&il. 10.8. Ba reluarea %rocedurii administrati)e+ organul de solu'ionare com%etent %oate solicita organului fiscal care a sesizat organele de urmrire i cercetare %enal %unctul de )edere %ri)ind solu'ionarea contesta'iei /n ra%ort cu solu'ia organelor %enale. 10.4. Ba solu'ionarea contesta'iilor+ organele de solu'ionare se )or %ronun'a i /n ra%ort cu moti)area rezolu'iilor de scoatere de su& urmrire %enal+ ne/nce%ere sau /ncetare a urmririi %enale+ %recum i a e*%ertizelor efectuate /n cauz+ /n msura /n care au im%lica'ii asu%ra as%ectelor fiscale. 10.7. :n situa'ia /n care contesta'ia este formulat at>t /m%otri)a deciziei de im%unere %ri)ind o&liga'iile fiscale su%limentare de %lat sta&ilite de ins%ec'ia fiscal+ c>t i /m%otri)a unei dis%ozi'ii de msuri %ri)ind diminuarea %ierderii fiscale+ dac solu'ionarea contesta'iei %ri)ind unul dintre cele dou acte administrati)e fiscale afecteaz modul de solu'ionare al celuilalt act administrati) fiscal+ se )a 'ine cont de %re)ederile art. 214 alin. =1. lit. &. din Codul de procedur fiscal+ /n sensul c organul de solu'ionare com%etent %oate s sus%ende %rocedura de solu'ionare a unui act administrati) fiscal+ %>n la definiti)area altei (udec'i. 10.9. Sus%endarea %rocedurii de solu'ionare a contesta'iei %e cale administrati) tre&uie moti)at de legtura de cauzalitate dintre o&liga'iile fiscale i sta&ilirea de ctre organele de urmrire %enal a fa%tului c e*ist indiciile s)>r irii unei infrac'iuni. 10.4. 6rganul de solu'ionare com%etent %oate sus%enda %rocedura de solu'ionare a contesta'iei+ la cererea contestatorului+ dac acesta %rezint moti)e /ntemeiate+ cu e*ce%'ia situa'iei /n care moti)ul sus%endrii /l re%rezint cererea /naintat instan'ei (udectore ti com%etente %rin care s-a solicitat sus%endarea e*ecutrii actului administrati) fiscal contestat. Am>narea datei de solu'ionare a contesta'iei se %oate solicita o singur dat. Ba a%ro&area sus%endrii+ organul de solu'ionare com%etent )a sta&ili i termenul %>n la care se sus%end %rocedura. $rocedura administrati) este reluat la /ncetarea moti)ului care a determinat sus%endarea sau+ du% caz+ la e*%irarea termenului sta&ilit de organul de solu'ionare com%etent+ indiferent dac moti)ul care a determinat sus%endarea a /ncetat sau nu. 10.8. Ba reluarea %rocedurii administrati)e+ organul de solu'ionare com%etent )a solicita organului fiscal emitent al actului administrati) atacat+ %rintr-o adres+ s fac men'iuni referitoare la starea (uridic a contestatarei la data relurii %rocedurii. 10.<. :n situa'ia /n care+ la data relurii %rocedurii administrati)e+ contestatara se afl /n %rocedur de insol)en'5reorganizare5faliment5lichidare+ organul de solu'ionare com%etent )a solicita administratorului (udiciar sau lichidatorului+ du% caz+ s %recizeze dac men'ine contesta'ia formulat de societate+ direct sau %rin /m%uternicit. pre.ederi din punc%ul '0& )Ins%ruc%iuni din 20'3* la da%a 24-"pr-20'3 pen%ru "r%& 2'4 din %i%lul IE, capi%olul III 10. Dnstruc'iuni %entru a%licarea art. 214 din Codul de procedur fiscal - Sus%endarea %rocedurii de solu'ionare a contesta'iei %e cale administrati) 10.1. 2ac %rin decizie se sus%end solu'ionarea contesta'iei %>n la rezol)area cauzei %enale+ organul de solu'ionare com%etent )a relua %rocedura administrati)+ /n condi'iile art. 218 alin. =1. din Codul de procedur fiscal+ numai du% /ncetarea definiti) i e*ecutorie a moti)ului care a determinat sus%endarea. Aceasta tre&uie do)edit de ctre organele fiscale sau de contestator %rintr-un /nscris emis de organele a&ilitate. Solu'ia dat de organele de cercetare i urmrire %enal tre&uie /nso'it de rezolu'ia moti)at+ atunci c>nd sus%endarea a fost %ronun'at %>n la rezol)area cauzei %enale. 2ac solicitarea de reluare a %rocedurii de solu'ionare a%ar'ine /m%uternicitului contestatorului+ altul dec>t cel care a formulat contesta'ia+ acesta tre&uie s fac do)ada calit'ii de /m%uternicit+ conform %ct. 2.2-2.4. 10.2. :n situa'ia /n care solicitarea de reluare a %rocedurii a%ar'ine contestatorului+ organele de solu'ionare )or cere organului fiscal a&ilitat+ %rintr-o adres+ comunicarea fa%tului c moti)ul de /ncetare a sus%endrii solu'ionrii contesta'iei a rmas definiti)5definiti) i ire)oca&il. 10.8. Ba reluarea %rocedurii administrati)e+ organul de solu'ionare com%etent %oate solicita organului fiscal care a sesizat organele de urmrire i cercetare %enal %unctul de )edere %ri)ind solu'ionarea contesta'iei /n ra%ort cu solu'ia organelor %enale. 10.4. Ba solu'ionarea contesta'iilor+ organele de solu'ionare se )or %ronun'a i /n ra%ort cu moti)area rezolu'iilor de scoatere de su& urmrire %enal+ ne/nce%ere sau /ncetare a urmririi %enale+ %recum i a e*%ertizelor efectuate /n cauz+ /n msura /n care au im%lica'ii asu%ra as%ectelor fiscale. 10.7. :n situa'ia /n care contesta'ia este formulat at>t /m%otri)a deciziei de im%unere %ri)ind o&liga'iile fiscale su%limentare de %lat sta&ilite de ins%ec'ia fiscal+ c>t i /m%otri)a unei dis%ozi'ii de msuri %ri)ind diminuarea %ierderii fiscale+ dac solu'ionarea contesta'iei %ri)ind unul dintre cele dou acte administrati)e fiscale afecteaz modul de solu'ionare al celuilalt act administrati) fiscal+ se )a 'ine cont de %re)ederile art. 214 alin. =1. lit. &. din Codul de procedur fiscal+ /n sensul c organul de solu'ionare com%etent %oate s sus%ende %rocedura de solu'ionare a unui act administrati) fiscal %>n la definiti)area altei (udec'i. 10.9. Sus%endarea %rocedurii de solu'ionare a contesta'iei %e cale administrati) tre&uie moti)at de legtura de cauzalitate dintre o&liga'iile fiscale i sta&ilirea de ctre organele de urmrire %enal a fa%tului c e*ist indiciile s)>r irii unei infrac'iuni. 10.4. 6rganul de solu'ionare com%etent %oate sus%enda %rocedura de solu'ionare a contesta'iei+ la cererea contestatorului+ dac acesta %rezint moti)e /ntemeiate+ cu e*ce%'ia situa'iei /n care moti)ul sus%endrii /l re%rezint cererea /naintat instan'ei (udectore ti com%etente %rin care s-a solicitat sus%endarea e*ecutrii actului administrati) fiscal contestat. Am>narea datei de solu'ionare a contesta'iei se %oate solicita o singur dat. Ba a%ro&area sus%endrii5organul de solu'ionare com%etent )a sta&ili i termenul %>n la care se sus%end %rocedura. $rocedura administrati) este reluat la /ncetarea moti)ului care a determinat sus%endarea sau+ du% caz+ la e*%irarea termenului sta&ilit de organul de solu'ionare com%etent+ indiferent dac moti)ul care a determinat sus%endarea a /ncetat sau nu. 10.8. 2ac reluarea %rocedurii administrati)e de solu'ionare a contesta'iei este solicitat de contestatar+ acesta are o&liga'ia s formuleze /n solicitare i men'iuni cu %ri)ire la starea (uridic la data relurii %rocedurii. 10.<. :n situa'ia /n care la data relurii %rocedurii administrati)e contestatara se afl /n %rocedur de insol)en'5 reorganizare5faliment5lichidare+ organul de solu'ionare com%etent )a solicita administratorului (udiciar sau lichidatorului+ du% caz+ s %recizeze dac men'ine contesta'ia formulat de societate+ direct sau %rin /m%uternicit.

"r%& 2'4: (uspendarea e3ecu%rii ac%ului adminis%ra%i. fiscal )'*Dntroducerea contesta'iei %e calea administrati) de atac nu sus%end e*ecutarea actului administrati) fiscal. )2*2is%ozi'iile %rezentului articol nu aduc atingere dre%tului contri&ua&ilului de a cere