Sunteți pe pagina 1din 69

Proiectul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.

01

MECICNDIPT / UIP

AU X ! AR "URR "U! AR "!A#A a X -a $ETE"TAREA $E%E"TE!OR


& VE!' 3 $O(E& U' E!E"TRO& ") AUTO(AT *)R "A! % "ARE' Teh+icia+ o,erator teh+ic- .e calcul Teh+icia+ .e teleco/u+ica0ii Teh+icia+ 1+ i+2tala0ii electrice Teh+icia+ o,erator tele/aticTeh+icia+ 1+ auto/ati3-ri $O(E& U' (E"A& ") Teh+icia+ /ecatro+i2t Teh+icia+ ,roiecta+t "A$ $O(E& U' E!E"TR " Teh+icia+ 1+ i+2tala0ii electrice Teh+icia+ electricia+ electro+i2t auto

(artie 2004
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

AUTOR' PRO%. &5. E!E&A "AR(E& AR$E!EA&U6 5R$. 6 "ole7iul Teh+ic .e "o/u+icaii8 &.V.9ar,e+: ;A")U

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

"UPR &#
! Introducere"""""""""""""""""""""""!""!"!!!!!!! $! Modulul %II& Detectarea defectelor ' Unit()i de competen)( """"!!!!!!!!!!!!! #! +biecti,e"""""""""""""""""""""""""""""! *! .i( de descriere a acti,it(ilor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -! Instrumente de lucru!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! /! Con,enie cadru!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1! Informaii despre a2enii economici!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3! 4urnal de practic(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 5! .ie de lucru6 fie tehnolo2ice6 fie de obser,aie 6 fie de documentare!!!!!!!!! ! Proiect!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $! Norme de tehnica securit()ii muncii 7i de pre,enire 7i stin2ere a incendiilor n laboratorul de tehnolo2ie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #! .olii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *! 8iblio2rafie"""""""""""""""""""""!"""""!!!!!!!!! # * / 0 1 # * --3 /$ /-

(O$U!U! V ' $ETE"TAREA $E%E"TE!OR

Pre9entul au:iliar se constitue ntru'un material de lucru pentru ele,ii i profesorii care studia9( modulul %II6 ;$etectarea .eAectelor<! Materialul este clar enunat ntr'o manier( ce presupune acumularea i consolidarea treptat( de cunotiine! Auxiliarul nu acoper n totalitate cerinele din Standardele de Pregtire Profesional. Pentru obinerea Certificatului de atestare profesional, este necesar validarea tuturor competenelor conform criteriilor de performan i a probelor de evaluare cuprinse n SPP. Aceast( lucrare nu con)ine e:emple i solu)ii pentru di,ersele probleme ap(rute n procesul instructi, educati,6 ci repre9int( o ,ariant( care s('l conduc( pe instructor la o e,aluare c=t mai e:act( a deprinderilor 7i priceperilor formate la ele,i ! Acti,it()ile propuse spre re9ol,are urm(resc atin2erea criteriilor de performan)( n condi)iile de aplicabilitate descrise n Standardele de pregtire profesional i n curriculum. Acti,it()ile din 2hid pre2(tesc ele,ii n ,ederea e,alu(rii competen)elor din unit()ile de competen)( prin probele de e,aluare ce sunt pre,(9ute n standarde! Acest 2hid are la ba9( curriculumul pentru ni,elul # de calificare6 clasa a >II'a6 domeniul de pre2(tire& o o o o o o o o o Teh+icia+ o,erator teh+ic- .e calcul Teh+icia+ .e teleco/u+ica0ii Teh+icia+ 1+ i+2tala0ii electrice Teh+icia+ o,erator tele/aticTeh+icia+ 1+ auto/ati3-ri Teh+icia+ /ecatro+i2t Teh+icia+ ,roiecta+t "A$ Teh+icia+ 1+ i+2tala0ii electrice Teh+icia+ electricia+ electro+i2t auto

%OARTE (PORTA&T B

V) RU5)( #) " T < "U %OARTE (U!T) ATE&< E AT=T 5> $U! "=T ? (ATER A!E!E $E RE%ER &<) @&A &TE $E A "O(P!ETA #E"< U& !E.

(O$U!U! V ' $ETE"TAREA $E%E"TE!OR "o/,ete+0a 23.1C #electea3- /eto.e .e co+trol al 2e/iAaDricatelor6 ,ie2elor6 2i2te/elor teh+ice. "o/,ete+0a 23.2 C $e,i2tea3- .eAectele 2e/iAaDricatelor6 ,ie2elor6 2i2te/elor teh+ice. "o/,ete+0a 23.3 - EAectuea3- co+trolul 2e/iAaDricatelor6 ,ie2elor6 2i2te/elor teh+ice.

U+it-0i .e co/,ete+0-

"o/,ete+0e

"o+0i+uturi te/atice (eto.e .e co+trol& ' ,i9ual ?pentru defecte macroscopice@ ' cu instrumente 7i aparatur( obi7nuit( ?pentru determinarea u9urilor6 durit()ii6 fisurilor microscopice6 r(sucirilor@ ' cu instrumente 7i dispo9iti,e speciale ?pentru determinarea u9urii ro)ilor din)ate6 rulmen)ilor6 a elasticit()ii arcurilor6 se2men)ilor@ ' defectoscopic nedistructi, ? cu lichide penetrante6 cu radiatii Aamma6 ultrasonic6 ma2netic6 cu aparate de m(sur( electrice@ (iEloace 2i a,arate .e /a2ura 2i co+trol & lupa6 subler6 comparator6 micrometru6 ruleta6 calibre6 microscop metalo2rafic6 lichide penetrante6 surse de radiatii6 contoare pentru radiatii6 pulberi ma2netice6 me2ohmetru6 termometre6 pirometre6 manometre $eAecte& - defecte macroscopice& abateri dimensionale si de forma6 de suprafata ' defecte microscopice& de structura interna6 inclu9iuni metalice si nemetalice6 pori6 fisuri6 se2re2atii - defecte de functionare

$#! #electea3/eto.e .e co+trol al 2e/iAaDricatelor6 ,ie2elor6 2i2te/elor teh+ice

$etectarea .eAectelor

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

23.2 Depistea9( defectele semifabricatelor6 pieselor6 sistemelor tehnice.

Cau9e& ' abateri de la tehnolo2iile de elaborare a materialelor ' abateri de la tehnolo2iile de fabricatie ' e:ploatare necorespun9atoare a sistemelor tehnice Metode de control& nedistructi, ?,i9ual6 auditi,6 microscopic6 cu lichide penetrante6 cu radiatii Aamma6 ultrasonic6 ma2netic6 cu aparate de masura electrice@ Norme de sanatate si Becuritate a muncii& utili9area echipamentului de protectie adec,at metodei de lucru6 ,erificarea inte2ritatii si functionarii miCloacelor si aparatelor utili9ate6 respectarea normelor de lucru E,aluarea controlului& compararea cu normele si standardele in ,i2oare6 cu fisele tehnolo2ice De9ultatele controlului& semifabricat6 piesa6 sistem tehnic corespun9ator calitati, / remediabil / rebut

$#!# EAectuea3co+trolul 2e/iAaDricatelor6 ,ie2elor6 2i2te/elor teh+ice.

7ie+a Fi 2ecuritatea /u+cii

!ucrul 1+ echi,-

Aplic( le2isla)ia 7i De2uli specifice de protec)ia muncii6 de re2lement(rile pri,ind s(n(tate la locul de munc( 7i pre,enirea 7i securitatea 7i s(n(tatea stin2erea incendiilor la e:ecutarea lucr(rilor la locul de munc(6 de ntre)inere a liniilor de cabluri! pre,enirea 7i stin2erea incendiilor! Identific( sarcinile 7i Colaborarea cu membrii unei echipe6 resursele necesare asumarea rolului6 identificarea sarcinilor 7i pentru atin2erea resurselor la e:ecutarea lucr(rilor de obiecti,elor! ntre)inere a cablurilor de comunica)ii! E7i asum( rolurile care i re,in n echip(! Colaborea9( cu membrii echipei pentru ndeplinirea sarcinilor!

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

O; E"T VE

$u,- ,arcur7erea u+it-0ii .e co/,ete+0-6 Ge0i Ai ca,aDili 2-'


Belecta)i metodele adec,ate de control! Ale2e)i miCloacele 7i aparatele de m(sur( 7i control corespun9(toare metodelor de control! Constata)i defectele semifabricatelor6 pieselor6 sistemelor tehnice! Anali9a)i cau9ele producerii defectelor semifabricatelor6 pieselor6 sistemelor tehnice! Utili9a)i metodele de testare nedistructi,( respect=nd normele de s(n(tatea 7i securitatea muncii! E,alua)i re9ultatele controlului

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

Nume 7i prenume ele,"""""""""""""""""""""""""""

Tabelul urm(tor detalia9( sarcinile incluse n& Modulul %II $ETE"TAREA $E%E"TE!OR Acest tabel ,( ,a fi folositor n procesul de colectare a do,e9ilor pentru portofoliul ,ostru! 8ifa)i n rubrica ;;De9ol,at< sarcinile de lucru pe care le'a)i efectuat!
"o/,e -te+0a #arci+a .e lucru ODiectiG Re3olGat

23. $ETE"TAREA $E%E"TE!OR .ie de lucru ' 1 .ie de obser,aie '1 .ie tehnolo2ice '3 .ie de lucru ' 1 .ie de C $#!$ obser,aie '1 .ie tehnolo2ice '3 .ie de lucru ' 1 .ie de C $#!# obser,aie '1 .ie tehnolo2ice '3 Btabilirea opera)iilor specifice tipului de lucrare Cunoa7terea tipurilor de deranCamete6 defectelor Btabilirea cau9elor care determin( deranCamentele6 defectelor Ale2erea BD%6 AMC 7i echipamentelor de lucru necesare desf(7ur(rii lucr(rilor E:ecutarea opera)iilor conform documenta)iei tehnice! Aplic( le2isla)ia 7i re2lement(rile pri,ind securitatea 7i s(n(tatea la locul de munc(6 pre,enirea 7i stin2erea incendiilor! Identific( sarcinile 7i resursele necesare pentru atin2erea obiecti,elor! E7i asum( rolurile care i re,in n echip(! Colaborea9( cu membrii echipei pentru ndeplinirea sarcinilor! Identificarea tipului de deranCament6 defect din pe ba9a datelor preliminare! Focali9area deranCamentului6 defectului prin metode adec,ate Demedierea deranCamentului6 defectului respect=nd tehnolo2iile specifice! Btabilirea metodei de m(surare adec,at( parametrului de m(surat! Descoperirea deranCamentelor6 defectelor n aplica)ii Ale2erea aparatelor de m(sur( conform metodei de m(surare 7i parametrilor m(sura)i! Deali9area montaCului6 metodelor de m(surare conform specifica)iilor tehnice! Efectuarea m(sur(rii parametrilor ! Demedierea defectelor6 deranCamentelor /

C $#!

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

&#TRU(E&TE $E !U"RU &E"E#ARE $E#%)?UR)R PRA"T " . En perioadele de practic( ,e)i completa mai multe tipuri de fi7e! Fa sf=r7itul sta2iului de practic( ,e)i pre9enta un portofoliu care ,a cuprinde& ! Curnalul de practic( $! fi7e de documentare #! fi7e tehnolo2ice *! fi7e de lucru -! diferite materiale referitoare la a2entul economic ?prospecte6 materiale promo)ionale@ /! foto2rafii / filme de la locul de munc( 0! proiect /miniproiect 1! studiu de ca9 3! alte acti,it()i

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

A+eHa +r. 1 la O(E"T1702 .i+ 6.08.2007 "O&VE&< E "A$RU ,riGi+. eAectuarea 2ta7iului .e ,re7-tire ,ractic- 1+ 1+tre,ri+.ere/i+2titu0ie ,uDlic- .e c-tre cur2a+0ii .i+ 1+G-0-/I+tul ,roAe2io+al Fi teh+ic Pre9enta con,en)ie se ncheie ntre& Unitatea de n,()(m=nt """""""""""""""""""""""""""" ?denumit( n continuare or7a+i3ator .e ,ractic-@repre9entat( de Director """""""""" Adresa or2ani9atorului de practic(&"""""""""""""" email& """""!!Telefon&""""""""""""7i Entreprinderea6 institu)ia6 societatea comercial(6 """!numit( n continuare ,arte+er .e ,ractic- repre9entat( de """"""""""""!! Adresa partenerului de practic(&"""""""""!!! email& """"""""""""Telefon& Perioa.a pentru care se ncheie con,en)ia&"""""""""""""" Art. 1 ODiectul co+Ge+0iei Con,en)ia stabile7te cadrul n care se or2ani9ea9( 7i se desf(7oar( sta2iul de pre2(tire practic( n ,ederea n,()(rii la locul de munc(6 ca parte a pro2ramului de pre2(tire profesional( prin n,()(m=nt profesional 7i tehnic6 efectuat de& Ele,ii ?denumit n continuare ,ractica+ti@ nscri7i in tabelele ane:a cu CNP'urile din clasa """""!! 6 n anul 7colar $550'$551 calificarea Teh+icia+ i+ teleco/u+icaii6 ni,el de calificare direct! Bta2iul de practic( este reali9at de practicant n ,ederea dob=ndirii competen)elor profesionale men)ionate n Ane:a peda2o2ic(6 parte inte2rant( a pre9entei Con,en)ii cadru6 n conformitate cu Btandardul de pre2(tire profesional( 7i curriculumul aprobate prin +rdin al Ministrului Educa)iei6 Cercet(rii 7i Tineretului nr! 05$/5/!51!$550! Modalit()ile de derulare 7i con)inutul sta2iului de pre2(tire practic( sunt descrise n pre9enta Con,en)ie 7i n Ane:a peda2o2ic(! Art. 2 #tatutul ,ractica+tului Practicantul r(m=ne6 pe toat( durata sta2iului de pre2(tire practic(6 ele, al unit()ii de n,()(m=nt! Art. 3. Plata Fi oDli7a0iile 2ociale Bta2iul de pre2(tire practic( ?se bifea9( situa)ia corespun9(toare@& ' se efectuea9( n cadrul unui contract de munc(6 cei doi parteneri put=nd s( beneficie9e de pre,ederile le2ii nr! 0$/$550 G ' nu se efectuea9( n cadrul unui contract de munc( : ' se efectuea9( n cadrul unui proiect finan)at prin .ondul Bocial European G ' se efectuea9( n cadrul proiectului """"""""""! G En ca9ul an2aC(rii ulterioare6 perioada sta2iului nu ,a fi considerat( ca ,echime n situa)ia n care con,en)ia nu se derulea9( n cadrul unui contract de munc(! Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practic( care'l prime7te n sta2iul de pre2(tire practic(6 cu e:cep)ia situa)iei n care practicantul are statut de an2aCat! Partenerul de practic( poate6 totu7i6 acorda practicantului o indemni9a)ie6 2ratificare6 prim( sau a,antaCe n natur(6 preci9ate la art! 1! Partenerul de practic( se an2aCea9( s( achite inte2ral coti9a)iile sociale conform re2lement(rilor n ,i2oare! Art. 4. #-+-tatea Fi 2ecuritatea 1+ /u+c-. Protec0ia 2ocial- a ,ractica+tului Partenerul de practic( are obli2a)ia respect(rii pre,ederilor le2ale cu pri,ire la s(n(tatea 7i securitatea n munc( a practicatului pe durata sta2iului de instruire practic(! Practicantului i se asi2ur( protec)ie social( conform le2isla)iei n ,i2oare! Ca urmare6 conform dispo9i)iilor capitolului 6 articolul J6 para2raful e al Fe2ii nr! #*//$55$ modificat de +UA 50/$*! 5!$55# despre asi2ur(rile pentru accidente de munc( 7i boal( profesional(6 practicantul beneficia9( de le2isla)ia pri,itoare la accidentele de munc( pe toat( durata efectu(rii pre2(tirii practice! En ca9ul unui accident suportat de practicant6 fie n cursul lucrului6 fie n timpul deplas(rii la lucru6 partenerul de practic( se an2aCea9( s( n7tiin)e9e asi2uratorul cu pri,ire la accidentul care a a,ut loc ?conform capitolului V din le2ea #*//$55$ modificat( de +UA 50/$*! 5!$55#@! Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

Art. J. Re2,o+2aDilit-0ile ,ractica+tului Practicantul are obli2a)ia6 ca pe durata derul(rii sta2iului de pre2(tire practic(6 s( respecte pro2ramul de lucru stabilit 7i s( e:ecute acti,it()ile solicitate de tutore dup( o prealabil( instruire6 n condi)iile respect(rii cadrului le2al cu pri,ire la ,olumul 7i dificultatea acestora ?conform Codului Muncii@! En ca9ul nerespect(rii obli2a)iilor se aplic( sanc)iunile conform De2ulamentului de or2ani9are 7i func)ionare al unit()ii de n,()(m=nt! Pe durata sta2iului s(u6 practicantul respect( re2ulamentul de ordine interioar( al partenerului de practic(! En ca9ul nerespect(rii acestui re2ulament6 directorul ntreprinderii6 institu)iei6 societ()ii comerciale6 etc! ?partener de practic(@6 7i re9er,( dreptul de a anula con,en)ia referitoare la pre2(tirea practic(6 dup( ce n prealabil a n7tiin)at directorul unit()ii de n,()(m=nt la care ele,ul ?practicantul@ este nscris ? Art! $/#/ 7i Art! $/*/ din Codul muncii@!Practicantul are obli2a)ia de a respecta normele de securitate 7i s(n(tate n munc( pe care 7i le'a nsu7it de la repre9entantul partenerului de practic( nainte de nceperea sta2iului de practic(! De asemenea6 practicantul se an2aCea9( s( nu foloseasc(6 n nici un ca96 informa)iile la care are acces n timpul sta2iului despre partenerul de practic( sau clien)ii s(i6 pentru a le comunica unui ter) sau pentru a le publica6 chiar dup( terminarea sta2iului6 dec=t cu acordul respecti,ului partener de practic(! Art. 6. Re2,o+2aDilit-0ile ,arte+erului .e ,racticPartenerul de practic( ,a stabili un tutore pentru sta2iul de practic(6 selectat dintre salaria)ii proprii 7i ale c(rui obli2a)ii sunt men)ionate n Ane:a peda2o2ic(6 parte inte2rant( a Con,en)iei! Enainte de nceperea sta2iului de practic(6 partenerul are obli2a)ia de a face practicantului instructaCul cu pri,ire la normele de securitate 7i s(n(tate n munc( n conformitate cu le2isla)ia n ,i2oare! Printre responsabilit()ile sale6 partenerul de practic( ,a lua m(surile necesare pentru securitatea 7i s(n(tatea n munc( a practican)ilor6 a7a dup( cum acestea sunt definite n particular prin art! -6 litera a@6 art! # 6 literele d6 f6 h6 H 7i r6 din Fe2ea nr! # 3/$55/ securit()ii 7i s(n(t()ii n munc( 6 precum 7i pentru comunicarea re2ulilor de pre,enire asupra riscurilor profesionale ?art! 0#/ 6 art! 0*/ 6 art! 0// din Codul muncii@!Partenerul de practic( trebuie s( pun( la dispo9i)ia practicantului toate miCloacele necesare pentru dob=ndirea competen)elor preci9ate n Ane:a peda2o2ic(! Partenerul de practic( trebuie s( asi2ure locul de munc( n ideea de a 2aranta securitatea 7i s(n(tatea practican)ilor ?Art! 00/ din Codul muncii@!Partenerul de practic( are obli2a)ia de a asi2ura practican)ilor accesul liber la ser,iciul de medicina muncii6 pe durata derul(rii pre2(tirii practice ?Art! 1$/ din Codul muncii@!Partenerul de practic( trebuie s( comunice 7i practican)ilor ansamblul de re2uli interne pe care l'a adoptat de comun acord cu sindicatul sau cu repre9entan)ii de personal6 dup( ca9 ?Art! $-06 Art! $-1 7i Art! $-3 din Codul muncii@!Partenerul de practic( certific( faptul de a fi asi2urat n materie de responsabilitate ci,il(6 n func)ie de dispo9i)iile le2ale 7i re2lement(rile n ,i2oare! Aceast( dispo9i)ie nu se aplic( partenerilor de practic( scuti)i prin statutul lor de aceast( asi2urare! Partenerul de practic( are obli2a)ia de a informa practicantul asupra riscurilor profesionale ?n ca9ul muncii de laborator este necesar( e:isten)a unui proces ,erbal de protec)ia muncii@ articolul 0 ' 01 din Codul muncii 7i articolul -/ din le2ea #*//$55$ asupra asi2ur(rilor accidentelor de munc( ?Capitolul %6 Art!- / 7i Art! -- al le2ii #*//$55$ modificat( de +UA 50/$*! 5!$55#@!Partenerul de practic( este obli2at6 prin normele 7i principiile responsabilit()ii ci,ile contractuale6 s( desp(2ubeasc( practicantul n situa)ia n care acesta a suferit un preCudiciu material din ,ina partenerului de practic( pe durata ndeplinirii obli2a)iilor ce deri,( din derularea sta2iului de pre2(tire practic( ?Art! $/3/ din Codul muncii@!En ca9ul n care6 din ,ina partenerului de practic( 6 contribu)ia de asi2urare contra accidentelor de munc( 7i a bolilor profesionale nu a fost pl(tit(6 costul prest(rilor de ser,icii de asi2urare pre,(9ute de le2ea aici pre9entat( ,a fi suportat de c(tre partenerul de practic( ?Art! * al le2ii #*//$55$ modificat( de +UA 50/$*! 5!$55#@!

Art. 7. ODli7a0iile or7a+i3atorului .e ,racticEn ca9ul n care derularea sta2iului de pre2(tire practic( nu este conform( cu an2aCamentele luate de c(tre partenerul de practic( n cadrul pre9entei con,en)ii6 directorul unit()ii de n,()(m=nt ?or2ani9ator de practic(@ poate decide ntreruperea sta2iului de pre2(tire practic( conform con,en)iei6 dup( informarea prealabil( a responsabilul ntreprinderii6 institu)iei6 societ()ii comerciale6 etc! ?partener de practic(@ 7i primirea confirm(rii de primire a acestei informa)ii! +r2ani9atorul de practic( desemnea9( Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de 3
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

un cadru didactic responsabil cu planificarea6 or2ani9area 7i supra,e2herea desf(7ur(rii pre2(tirii practice! Cadrul didactic mpreun( cu tutorele desemnat de partenerul de practic( stabilesc tematica de practic( 7i competen)ele profesionale care fac obiectul sta2iului de pre2(tire practic( n conformitate cu Btandardul de pre2(tire profesional( 7i pro2rama 7colar( corespun9(toare! Art. 8. "o+.i0ii .e .e2A-Furare a 2ta7iului .e ,re7-tire ,racticAratific(ri sau prime acordate practicantului&A,antaCe e,entuale ?plata transportului de la 7i la ntreprindere6 tichete de mas(6 acces la cantina partenerului de practic(6etc!@& Art. 4. Per2oa+e .e2e/+ate .e or7a+i3atorul .e ,ractic- Fi ,arte+erul .e ,ractic-' Tutorele ?persoana care ,a a,ea responsabilitatea practicantului din partea partenerului de practic(@& Dl/Dna """""""""""""""""""! .unc)ia C++DD+NAT+D""""""""""" Tel& """"""""""""""""""""" "a.rul .i.actic responsabil cu urm(rirea derul(rii sta2iului de pre2(tire practic( din partea or2ani9atorului de practic(& """""""""""""""""""""""! .unc)ia6responsabila de rela)ia cu a2en)ii economici si mai7trii instructori de la clase ! Tel&""""""""""""!! Art. 10 EGaluarea 2ta7iului .e ,re7-tire ,racticEn timpul derul(rii sta2iului de pre2(tire practic(6 tutorele mpreun( cu cadrul didactic responsabil cu urm(rirea derul(rii sta2iului de pre2(tire practic( ,or e,alua practicantul n permanen)(6 pe ba9a unei .i7e de obser,a)ie/e,aluare! %or fi e,aluate at=t ni,elul de dob=ndire a competen)elor tehnice6 c=t 7i comportamentul 7i modalitatea de inte2rare a practicantului n acti,itatea ntreprinderii ?disciplin(6 punctualitate6 responsabilitate n re9ol,area sarcinilor6 respectarea re2ulamentului de ordine interioar( al ntreprinderii/institu)iei publice6 etc!@! Fa finalul modulului / sta2iului de pre2(tire practic(6 tutorele mpreun( cu cadrul didactic responsabil cu urm(rirea derul(rii sta2iului de pre2(tire practic(6 e,aluea9( ni,elul de dob=ndire a competen)elor de c(tre practicant pe ba9a fi7ei de obser,a)ie/e,aluare6 a unei probe orale/inter,iu 7i a unei probe practice! De9ultatul acestei e,alu(ri ,a sta la ba9a not(rii ele,ului de c(tre cadrul didactic responsabil cu derularea sta2iului de pre2(tire practic(! Art. 11. Ra,ortul ,riGi+. 2ta7iul .e ,re7-tire ,racticPeriodic 7i dup( ncheierea sta2iului de pre2(tire practic(6 practicantul ,a pre9enta un caiet de practic( care ,a cuprinde& - denumirea modulului de pre2(tire - competen)e e:ersate - acti,it()i desf(7urate pe perioada sta2iului de pre2(tire practic( - obser,a)ii personale pri,itoare la acti,itatea depus( Caietul de practic( ,a fi parte din portofoliul ele,ului!
Alc-tuit 1+ tri,lu eHe/,lar la .ata' KKKKKKKKKKK

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

A+eHa ,e.a7o7ic$irector Unitate de n,()(m=nt LOr7a+i3ator .e ,ractic-M Numele 7i prenumele Data Bemn(tura Itampila a Con,en)iei cadru pri,ind efectuarea sta2iului de pre2(tire practic( n ntreprindere/institu)ie public( de c(tre ele,ii din n,()(m=ntul profesional 7i tehnic !Durata total( a pre2(tirii practice'* s(pt(m=ni/an/ele, $!Calendarul pre2(tirii """"""""""""""""""""""""""""""!! #!Perioada sta2iului6 timpul de lucru 7i orarul ?de preci9at 9ilele de pre2(tire practic( n ca9ul timpului de lucru par)ial@&luni6 mar)i 6 miercuri6 Coi6 ,ineri 1' *6 e:cep)ie fac s(rb(torile le2ale! *!Adresa unde se ,a derula sta2iul de pre2(tire practic( ?dac( este diferit( de cea indicat( n Con,en)ie@& -!Deplasarea n afara locului unde este reparti9at practicantul ,i9ea9( urm(toarele loca)ii& str! """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""! /!Condi)ii de primire a ele,ului n sta2iul de practic( ' cu le2itima)ii si halate de protec)ie 0!Modalit()i prin care se asi2ur( complementaritatea ntre pre2(tirea dob=ndit( de ele, la 7coal( 7i n ntreprindere! Ele,ul ,a urm(ri s( asimile9e competentele din modulele M %III! 1!Numele 7i prenumele cadrului didactic care asi2ur( supra,e2herea peda2o2ic( a practicantului pe perioada sta2iului de practic(& maistrul instructor de la clasa respecti,a conf! tabelului si """"""" coordonator de instruire practica! 3!Drepturi 7i responsabilit()i ale cadrului didactic din unitatea de n,()(m=nt or2ani9ator al practicii6 pe perioada sta2iului de pre2(tire practic( ' ' Enso)e7te ele,ii la locul de practic( ' Be asi2ur( c( ele,ilor li se face instructaCul de protec)ia muncii ' Urm(re7te ca ele,ii s('7i complete9e caietul portofoliu ' Centrali9ea9( notele primite de ace7tia la sf=r7itul s(pt(m=nii! 5!Numele 7i prenumele tutorelui desemnat de ntreprindere care ,a asi2ura respectarea condi)iilor de pre2(tire 7i dob=ndirea de practicant a competen)elor profesionale planificate pentru perioada sta2iului de pre2(tire practic( !Drepturi 7i responsabilit()i ale tutorelui de practic( desemnat de partenerul de practic( ' B( i atribuie ele,ului sarcini n conformitate cu unit()ile de competen)( preci9ate mai Cos ' B('l note9e ritmic 7i n conformitate cu acti,itatea desf(7urat( ' B( semnale9e cadrului didactic care asi2ur( supra,e2herea peda2o2ic( a practicantului pe perioada sta2iului de practic( ' """""""""""""""! orice nere2uli $!Definirea unit()ilor de competen)e 7i a competen)elor care ,or fi dob=ndite pe perioada sta2iului de practic( n conformitate cu standardul de pre2(tire profesional( 7i curriculumul aprobat prin +MECT nr!# 0 din #5!5 !$55/! Re,re3e+ta+t Entreprindere6 institu)ie6 societate comercial(6etc LParte+er .e ,ractic-M

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

U+itatea .e co/,ete+0e

"o/,ete+0a

(o.ulul .e ,re7-tire

!ocul .e /u+c-

ActiGit-i

OD2erGa0ii

Belectea9a metode de control al semifabricatelor6 pieselor6 sistemelor tehnice

Depistea9a defectele semifabricatelor6 pieselor6 sistemelor

Efectuea9a controlul semifabricatelor6 pieselor6 sistemelor tehnice!


#! Modalit()i de e,aluare a pre2(tirii profesionale dob=ndite de practicant pe perioada sta2iului de pre2(tire practic(& e,aluarea se ,a face pe ba9a abilit()ilor dob=ndite pentru fiecare modul n parte 7i notarea se ,a face pe tabelul al(turat!

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

&%OR(A< $E#PRE #PE" % "U! A5E&< !OR E"O&O( " ' Aceste date le ,e)i completa sub ndrumarea maistrului instructor/ tutorelui de practic(6 conform con,en)iei ncheiate ntre 7coal( 7i a2entul economic! $e2crierea actiGit-0ilor .e2A-Furate .e a7e+tul eco+o/ic Aur+i3or .e acce2orii .e teleco/u+ica0ii

$e2crierea loca0iei u+.e 1Fi .e2A-Foar- actiGitatea a7e+tul eco+o/ic

$e,arta/e+tele 1+ care 2e ,oate eAectua ,ractica'

+Aor/a0ii ,riGi+. ,lata Fi oDli7a0iile 2ociale co+Aor/ co+Ge+0iei ca.ru 2e/+ate'

%acilit-0ile ,e care le oAer- a7e+tul eco+o/ic eleGilor aAla0i 1+ ,ractic-'

ODli7a0iile eleGului ,ractica+t Aa0- .e a7e+tul eco+o/ic

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

NUR&A!U! $E A"T V TATE A! E!EVU!U @+treru,erea Au+ctio+-rii u+ui co+troler .e ,roce2 L%O! E 1M - Pentru sta2iile de pre2(tire practic( "o/,ete+0a 23.1 C #electea3- /eto.e .e co+trol al 2i2te/elor teh+ice. "o/,ete+0a 23.2 C $e,i2tea3- .eAectele 2i2te/elor teh+ice. &u/ele eleGului #,eciali3area "la2a

$e+u/irea a7e+tului eco+o/ic

Perioa.a .e 2ta7iu

&r co+Ge+0iei .e ,ractic-

"a.rul .i.actic re2,o+2aDil cu ur/-rirea .erul-rii 2ta7iului .e ,re7-tire ,ractic- .i+ ,artea or7a+i3atorului .e ,ractic-

Tutorele L,er2oa+a care Ga aGea re2,o+2aDilitatea .i+ ,artea ,arte+erului .e ,ractic-M

OD2erGa0ii

$ata
JJ/FF/AA

+terG al orar

!oc .e /u+cBectia de MABUDADE TEMPEDATUDII AMEBTECUFUI

#arci+i reali3ate ' modificarea circuitului care permite resetarea manual( 'determinarea defectului de component( prin ntreruperea function(rii termistorului 'lista)i simptomele 7i sec,en)ele necesare pentru locali9area defectelor de componente& a! D% b! . scurtcircuit dren('surs( c! Tr scurtcircuit ba9a'emitor d! D '=ntrerupt(

Re2ur2e utili3ate

#/E/ /

' traductor de temperatur(6 comparatoare 6 oscillator6 surs( de alimentare6 comutatoare de putere

' lucru 2rupe sub supra,e2here

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

e! Tr scurtcircuit colector'emitor f! D$$'ntrerupt(

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

% ?) $E !U"RU 1 TA#TATUR) $E%E"T) Echi,a/e+tul reco/a+.at' Tastatur(6 penset(6 (eto.e .e co+trol& or2anoleptic(' ,i9ual ' tactil "au3e' farimituri6 praf6 apa PA# 1. #coate ta2ta Pentru a scoate o tasta trebuie sa incerci sa apuci usor cu de2etul de un colt ?cel mai bine instan2a sus@! Dupa ce ai reusit sa prin9i mar2inea tra2i in sus pana iese ?,e9i ima2inile de mai Cos@!

PA# 2. Didic( usor ?chiar cu tasta scoasa sau cu o penseta@ suportul alb ?alb in ca9ul meu@! Ba ai 2riCa ca nu se ridica mult ?cam $ mm6 ,e9i ima2inea de mai Cos@! +data ridicat sufla de cate,a ori ca sa indeparte9i mi9eria! Ba ai 2riCa sa nu rupi cauciucul ne2ru din centru ?in ca9ul in care l'ai de9lipit6 atunci cand pui tasta la loc trebuie sa ai 2riCa sa fie e:act in centru@!

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

PA# 3. Acum trebuie sa Asea9a usor tasta peste de mai Cos@ si apoi cu de2etul aplica presiune clicK! Daca nu s'a ase9at sa aplici presiune toate balamalele@!

punem tasta la loc! locasul sau ?,e9i po9a miscari circulare cu pana cand au9i un cum trebuie continua ?probabil nu a intrat in

Unele taste mai sau Bpace au o tiCa suport sporit! Acea tiCa locas special pentru ca apasata!

mari cum sunt Enter metalica ce le ofera un trebuie sa intre intr'un tasta sa pota fi

Pentru aceste fel6 doar la pasul # la a,eti 2riCa ca suportul locasul s(u

taste se procedea9a la repunere trebuie sa metalic sa intre in

Daca te incumeti tastatura e bine sa'i faci posibil sa sucesti taste timp!

sa'ti cureti toata o po9a! .ara po9a este intre ele pentru mult

D(spundei la urm(toarele ntreb(ri& Care au fost cau9ele defect(rii tastaturii ? farimituri6 praf6 apa@L Care taste au fost defecteL Ce opera)ii a)i e:ecutat pentru a remedia defecteleL

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

% ?) $E !U"RU 2 (OU#E $E%E"T Echi,a/e+tul reco/a+.at' Mouse6 penset( (ateriale +ece2are' ,ata6 betisoare ,atuite6 la,ete! Alcool sanitar sau alcool i9opropilic pentru circuite ?daca este ca9ul@ si apa cu deter2ent pentru carcasa de plastic ?pentru a nu decolora sau ster2e Mmodelul<@N Burubelnita de dimensiune si forma potri,ite suruburilorN (eto.e .e co+trol& or2anoleptic(' ,i9ual ' tactil (ou2e-ul este o componenta foarte utili9ata a calculatorului6 prin intermediul c(reia acce2a/ cea mai mare parte a pro2ramelor si functiilor acestora! &eAu+ctio+area unui buton sau a scroll'ului ?rotitei@ ,a poate e:aspera intr'un timp foarte scurt6 si ,eti dori cu si2uranta alt mouse! ATE&T EB - MDeschiderea< mouse'ului de obicei anulea9a 2arantia6 asadar daca doriti sa il curatati si Min interior< e mai indicat asteptati pana trece aceasta perioada Inainte de a trece la actiune asi2urati',a ca mouse'ul este deconectat si ca a,eti toate Mmaterialele< necesare pentru operatiunea pe care urmea9a sa o faceti! "uratarea eHterioara folositi apa cu deter2ent aplicata cu ser,etele sau betisoare ,atuite de bine stoarse ?pentru a nu patrunde in interior@! "uratati cu Dla+.ete ?altfel riscati sa 92ariati lentila@ si Mdeschi9atura< sen9orului optic6 sau bila impreuna cu Mbratele< sen9orilor de po9itie! Daca mouse'ul este optic ?si/sau in 2arantie@6 nu este neaparata o curatare Min interior<! Umblati in interior numai daca suspectati ca Mimpuritatile< impiedica buna functionare! Ate+tieB Cand incercati sa il desfaceti6 deoarece producatorii Mascund< suruburi si sub etichete! Dupa ce ati scos suruburile6 incercati sa desprindeti usor partile componente ale carcasei pana se desface complet! Dupa ce ,'ati asi2urat ca totul este in re2ula ?este uscat6 toate sunt la locul lor@ puteti incepe sa folositi mouse'ul din nou! D(spundei la urm(toarele ntreb(ri& Care au fost cau9ele defect(rii mouse'uluiL ! Care componente au fost defecteL Ce opera)ii a)i e:ecutat pentru a remedia defecteleL

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

% ?) $E !U"RU 3 (OU#E $E%E"T Echi,a/e+tul reco/a+.at' Mouse6 penset( (ateriale +ece2are' ,ata6 betisoare ,atuite6 la,ete! Alcool sanitar sau alcool i9opropilic pentru circuite ?daca este ca9ul@ si apa cu deter2ent pentru carcasa de plastic ?pentru a nu decolora sau ster2e Mmodelul<@N Burubelnita de dimensiune si forma potri,ite suruburilorN Ciocan/Pistol de lipit sau letcon ?atentie la incal9irea e:cesi,a6 circuitele sunt Msensibile<@N Pompa de fludorN .ludorN ColofoniuN (eto.e .e co+trol& or2anoleptic(' ,i9ual ' tactil (ou2e-ul este o componenta foarte utili9ata a calculatorului6 prin intermediul c(reia acce2a/ cea mai mare parte a pro2ramelor si functiilor acestora! &eAu+ctio+area unui buton sau a scroll'ului ?rotitei@ ,a poate e:aspera intr'un timp foarte scurt6 si ,eti dori cu si2uranta alt mouse! ATE&T EB - MDeschiderea< mouse'ului de obicei anulea9a 2arantia6 asadar daca doriti sa il curatati si Min interior< e mai indicat asteptati pana trece aceasta perioada Inainte de a trece la actiune asi2urati',a ca mouse'ul este deconectat si ca a,eti toate Mmaterialele< necesare pentru operatiunea pe care urmea9a sa o faceti! U+ /ou2e oDi2+uit care pre9inta urmatoarea problema& chiar si la efectuarea unui simplu clicK stan2a acesta face dublu clicK cateodata a. "orectarea ,roDle/ei .uDlu clicO la eAectuarea .e clicO 2i/,lu + solutie pe care am 2asit'o6 este in,ersarea butoanelor intre ele ?pe pe placuta mouse' ului@ de clicK stan2a cu cel de clicK dreapta! DublclicK dreapta este mult mai putin deranCant decat dubluclicK stan2a! Pentru aceasta de9lipiti butoanele6 si le lipiti unul in locul celuilalt! Dupa efectuarea lipirii6 curatati bine componentele6 asi2urati',a ca totul este in re2ula si Minchideti< mouse'ul! D(spundei la urm(toarele ntreb(ri& Care au fost cau9ele Care componente au fost defect(rii mouse'uluiL defecteL

Ce opera)ii a)i e:ecutat pentru a remedia defecteleL

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

% #A $E !U"RU 4 Echi,a/e+tul reco/a+.at' Mouse6 penset( (ateriale +ece2are' Oartie i2ienica/ser,etele sau ,ata6 betisoare ,atuite! Alcool sanitar sau alcool i9opropilic pentru circuite ?daca este ca9ul@ si apa cu deter2ent pentru carcasa de plastic ?pentru a nu decolora sau ster2e Mmodelul<@N Burubelnita de dimensiune si forma potri,ite suruburilorN Ciocan/Pistol de lipit sau letcon ?atentie la incal9irea e:cesi,a6 circuitele sunt Msensibile<@N Pompa de fludorN .ludorN ColofoniuN (eto.e .e co+trol& or2anoleptic(' ,i9ual ' tactil (ou2e-ul este o componenta foarte utili9ata a calculatorului6 prin intermediul c(reia acce2a/ cea mai mare parte a pro2ramelor si functiilor acestora! &eAu+ctio+area unui buton sau a scroll'ului ?rotitei@ ,a poate e:aspera intr'un timp foarte scurt6 si ,eti dori cu si2uranta alt mouse! ATE&T EB - MDeschiderea< mouse'ului de obicei anulea9a 2arantia6 asadar daca doriti sa il curatati si Min interior< e mai indicat asteptati pana trece aceasta perioada Inainte de a trece la actiune asi2urati',a ca mouse'ul este deconectat si ca a,eti toate Mmaterialele< necesare pentru operatiunea pe care urmea9a sa o faceti! U+ /ou2e ,e+tru Eocuri6 echipat cu un sen9or optic de o calitate peste medie cu re9olutie re2labila si cate,a butoane multimedia6 a carui rotita nu mai functionea9a corespun9ator6 adica in momentul unui scroll in pa2ina6 ima2inea Msare< atat in directia dorita cat si in directia opusa! Corectarea Msariturilor< scroll'ului Dupa folosire indelun2ata a rotitei6 datorita frecarii dintre cursorul si pistele potentiometrului ?re9istenta ,ariabila@ aCun2 sa se desprinda mici bucati de material metalic6 care determina Msarituri< in na,i2area prin pa2ini ?la scroll@! Desi miscati rotita intr'o directie6 ima2inea nu se Mdeplasea9a< doar in directia dorita! Pentru a testa dac( scroll'ul mouse'ului functionea9a corespun9ator6 deschideti o fereastra ce are si bara de defilare si rotiti doar intr'un sens6 chiar daca bara a aCuns la capat! Daca dupa multe rotiri Mima2inea nu a sarit< atunci scroll'ul functionea9a corespun9ator6 daca nu6 e probabil ne,oie sa il curatati! Ca sa corectati aceasta problema este ne,oie sa desfaceti cu 2riCa mouse'ul6 sa de9lipiti re9istenta ,ariabila de pe placa6 sa o demontati si sa o curatiti de impuritatile ?metalice@ sau sa o inlocuiti ?nu stiu e:act unde se 2asesc re9istoare Mcompatibile<@!

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

$5

In ima2inea de mai sus puteti obser,a re9istenta ,ariabila si modul in care rotita este conectata la aceastaN in coltul stan2a a,eti o alta ima2ine cu re9istenta ,ariabila de9lipita de pe placa! In ima2inea de mai Cos a,eti e,identiate partile componente ale re9istentai ,ariabile& in,elisul metalic si clemele de fi:are6 Msaiba de pas< ?am numit'o asa pentru ca acesta Mtablita< apasa pe cursor si opune o mica re9istenta la rotire6 in trepte@6 contactele re9itentei si pistele pe care culisea9a cursorul6 si cursorul cu # lame ce culisea9a pe piste!

Dupa ce ati desfacut aceasta re9istenta ,ariabila6 folositi alcool sanitar sau i9opropilic si betisoare ,atuite pentru a o curata! Pentru a curata cursorul folositi',a de rotita! Intariti si lamele cursorului ?tra2eti cu blandete de ele@6 pentru a asi2ura o apasare mai ferma a acestuia pe piste! D(spundei la urm(toarele ntreb(ri& Care au fost cau9ele defect(rii mouse'uluiL Care componente au fost defecteL Ce opera)ii a)i e:ecutat pentru a remedia defecteleL

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

% ?) $E !U"RU J $etectarea u+or .eAecte 1+ circuitele re3i2tiGe Ce tensiune ,a indica ,oltmetrul ideal n circuitul cu schema din fi2ura de mai Cos n urm(toarele situa)ii& a@ toate re9isten)ele corespund ,alorilor indicate pe schem(N b@ Dl este ntrerupt(N c@ D- este scurtcircuitat(N d@ D# 7i D* sunt ntrerupte;
e) R2 este ntrerupt.

(O$ $E !U"RU En circuitele cu schemele din fi2urile de mai Cos ,alorile re9isten)elor sunt cele care sunt marcate pe re9istoarele respecti,e! Deali9=nd practic aceste circuite 7i m(sur=nd cu un voltmetru digital tensiunile ntre diferite puncte, se obin valorile indicate pe scheme.
Pe de alt parte, dac se calculea aceste tensiuni, se obin valori mult diferite de cele msurate, ceea ce sugerea faptul c unele re istoare nu au valorile trecute pe ele. Presupun!nd doar defecte nete, adic fie re istoare ntrerupte, fie scurtcircuitate, s se identifice aceste componente defecte din fiecare circuit. "oltmetrul se presupune ideal #re isten intern infinit, respectiv curent absorbit din circuit nul).

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

$$

% #) TE>&O!O5 ") 1 ! Completai fia tehnolo2ic( pentru un urm(toarele componente6 urm(rind criteriile din tabelul de mai Cos $! Comparai obser,aiile f(cute n fia ,oastr( cu cele ale cole2ilor care au reali9at aceeai fi( tehnolo2ic( ca i ,oi! Unde apar difereneL Nume i prenume ele,& ActiGitate
toate re istenele corespund valorilor indicate pe schem

A("

(ateriale Aolo2ite

O,eraii

Timp

Verificat maistru

Dl este ntrerupt(

D$ este scurtcircuitat

D% &i R' sunt ntrerupte;

D2 este ntrerupt

$ATA'

&OTA'

O;#ERVA

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

$#

% ?) $E !U"RU 6 $E%E"TE!E APARATE!OR E!E"TR "E $E NOA#) TE&# U&E "O(PETE&<E' Cunoa7terea principalelor defecte ce pot ap(rea n e:ploatarea aparatelor electrice de Coas( tensiune frec,ent utili9ate! Identificarea acestor defecte! Demedierea defectelor posibile de remediat! "u+oFti+0e +ece2are' En timpul func)ion(rii aparatelor electrice de Coas( tensiune pot ap(rea defecte 2enerale de u9ur( mecanic( a pieselor n mi7care sau suprasolicit(rilor electrice sau electroma2netice! Fa apari)ia unui defect6 se scoate aparatul de sub tensiune6 se stabile7te cau9a producerii lui 7i trece la nl(turarea cau9ei 7i la remedierea ?dac( e posibil(@ a defectului sau nlocuirea aparatului defect! $eAecte 2,eciAice 2e,aratoarelor' - o:idarea contactelorN - sl(birea resorturilor care dau for)e de ap(sare pe contactN Aceste defecte au ca efect nc(l9irea contactelor6 sau chiar distru2erea lor! - spar2erea i9olatoarelor suport!

$eAecte 2,eciAice 1+treru,-toarelor cu ,Ir7hie' deteriorarea camerei de stin2ereN perlarea contactelorN deteriorarea mecanismului de ac)ionareN deteriorarea resortului care asi2ur( for)a de ap(sare pe contact! $e2A-Furarea lucr-rii A,arate Fi /ateriale +ece2are - se demontea9( aparatele primiteN - aparate de Coas( tensiune de ,erificatN - se fac ,erific(ri ,i9uale 7i prin - aparat pentru m(surarea re9isten)ei de m(sur(riN i9ola)ie me2ohmmetruN - se remedia9( defectele posibil a fi - aparat pentru ,erificarea continuit()ii remediateN circuitelor electrice ohmmetruN - se montea9( aparatulN - scule specifice ?trusa electricianului@N - se tra2 conclu9ii! &P( 2,eciAice lucr-rii' - m(suri specifice m(sur(rii re9isten)ei de i9ola)ie cu me2ohmmetrul! M(suri specifice sculelor folosite n procesul tehnolo2ic !
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

$*

% #) TE>&O!O5 ") 2 ! Completai fia tehnolo2ic( pentru un urm(toarele componente6 urm(rind criteriile din tabelul de mai Cos $! Comparai obser,aiile f(cute n fia ,oastr( cu cele ale cole2ilor care au reali9at aceeai fi( tehnolo2ic( ca i ,oi! Unde apar difereneL Nume i prenume ele,& Pro.u2 #e,aratoare/ @+treru,-toare cu ,Ir7hie
DEFECT 1

A,arate

(ateriale +ece2are

O,eraii eHecutate

Ti/,

VeriAicat /ai2tru

deteriorarea camerei de stin2ere


$E%E"T 2

perlarea contactelorN
$E%E"T 3

deteriorarea mecanismului de ac)ionareN


$E%E"T 4

deteriorarea resortului care asi2ur( for)a de ap(sare pe contact!


$ATA' &OTA'

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

$-

% ?) $E !U"RU 7 $E%E"TE!E APARATE!OR E!E"TR "E $E NOA#) TE&# U&E "O(PETE&<E' Cunoa7terea principalelor defecte ce pot ap(rea n e:ploatarea aparatelor electrice de Coas( tensiune frec,ent utili9ate! Identificarea acestor defecte! Demedierea defectelor posibile de remediat! "u+oFti+0e +ece2are' En timpul func)ion(rii aparatelor electrice de Coas( tensiune pot ap(rea defecte 2enerale de u9ur( mecanic( a pieselor n mi7care sau suprasolicit(rilor electrice sau electroma2netice! Fa apari)ia unui defect6 se scoate aparatul de sub tensiune6 se stabile7te cau9a producerii lui 7i trece la nl(turarea cau9ei 7i la remedierea ?dac( e posibil(@ a defectului sau nlocuirea aparatului defect! $eAectele co/utatoarelor cu ca/e' ruperea resortului mecanismului de sacadareN blocarea mecanismului de sacadare ca urmare a u9urii unei cameN ruperea butonului de ac)ionareN u9ura a:ului de ac)ionareN perlarea contactelorN deplasarea camelor pe a:6 schimb=nd astfel succesiunea contactelor! $eAecte 2,eciAice 1+treru,-toarelor ,achet' ruperea resortului mecanismului de sacadareN blocarea mecanismului de sacadare ca urmare a u9urii unei piese componenteN ruperea butonului de ac)ionare a contactelor mobileN perlarea sau deformarea contactelor mobileN spar2erea sau arderea etaCelor de bachelit(!

A,arate Fi /ateriale +ece2are $e2A-Furarea lucr-rii - aparate de Coas( tensiune de - se demontea9( aparatele primiteN ,erificatN - se fac ,erific(ri ,i9uale 7i prin - aparat pentru m(surarea m(sur(riN re9isten)ei de - se remedia9( defectele posibil a fi i9ola)ie me2ohmmetruN remediateN - aparat pentru ,erificarea - se montea9( aparatulN continuit()ii - se tra2 conclu9ii! circuitelor electrice ohmmetruN - scule specifice ?trusa &P( 2,eciAice lucr-rii' - m(suri specifice m(sur(rii re9isten)ei de i9ola)ie cu me2ohmmetrul! M(suri specifice sculelor folosite n procesul tehnolo2ic
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

$/

% #) TE>&O!O5 ") 3 ! Completai fia tehnolo2ic( pentru un urm(toarele componente6 urm(rind criteriile din tabelul de mai Cos $!Comparai obser,aiile f(cute n fia ,oastr( cu cele ale cole2ilor care au reali9at aceeai fi( tehnolo2ic( ca i ,oi! Unde apar diferen eL Nume i prenume ele,& Pro.u2 "o/utatoarlor cu ca/e / @+treru,-toarelor ,achet
DEFECT 1

A,arate

(ateriale +ece2are

O,eraii eHecutate

Ti/,

VeriAicat /ai2tru

ruperea resortului mecanismului de sacadare

$E%E"T 2

ruperea butonului de ac)ionare a contactelor mobile

$E%E"T 3

perlarea sau deformarea contactelor mobile

$E%E"T 4

spar2erea sau arderea etaCelor de bachelit(


$E%E"T5

blocarea mecanismului de sacadare ca urmare a u9urii unei piese componente


$ATA'

&OTA'

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

$0

% ?) $E !U"RU 8 $E%E"TE!E APARATE!OR E!E"TR "E $E NOA#) TE&# U&E "O(PETE&<E' Cunoa7terea principalelor defecte ce pot ap(rea n e:ploatarea aparatelor electrice de Coas( tensiune frec,ent utili9ate! Identificarea acestor defecte! Demedierea defectelor posibile de remediat! "u+oFti+0e +ece2are' En timpul func)ion(rii aparatelor electrice de Coas( tensiune pot ap(rea defecte 2enerale de u9ur( mecanic( a pieselor n mi7care sau suprasolicit(rilor electrice sau electroma2netice! Fa apari)ia unui defect6 se scoate aparatul de sub tensiune6 se stabile7te cau9a producerii lui 7i trece la nl(turarea cau9ei 7i la remedierea ?dac( e posibil(@ a defectului sau nlocuirea aparatului defect! $eAectele co+tactoarelor' - ruperea suportului contactelorN - ruperea spirei n scurtcircuit la electroma2ne)ii de curent alternati,6 a,=nd ca efect apari)ia unui 92omot specificN - ruperea 7uruburilor de fi:are a suportului mie9ului ma2neticN - ruperea reostatelor care asi2ur( for)a de ap(sare pe contactN - arderea bobineiN - lipirea sau distru2erea contactelorN - str(pun2erea sau conturarea i9ola)ieiN - scurtcircuitarea spirelor bobinei de suflaC la contactoarele cu suflaC ma2neticN - arderea re9isten)ei adi)ionale la contactoarele de curent continuuN - apari)ia remanen)ei ma2neticeN - deteriorarea camerei de stin2ere n urma unui arc electric puternic A,arate Fi /ateriale +ece2are $e2A-Furarea lucr-rii - aparate de Coas( tensiune de - se demontea9( aparatele primiteN ,erificatN - se fac ,erific(ri ,i9uale 7i prin - aparat pentru m(surarea m(sur(riN re9isten)ei de - se remedia9( defectele posibil a fi i9ola)ie me2ohmmetruN remediateN - aparat pentru ,erificarea - se montea9( aparatulN continuit()ii - se tra2 conclu9ii! circuitelor electrice ohmmetruN - scule specifice ?trusa &P( 2,eciAice lucr-rii' - m(suri specifice m(sur(rii re9isten)ei de i9ola)ie cu me2ohmmetrul! M(suri specifice sculelor folosite n procesul tehnolo2ic
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

$1

% #) TE>&O!O5 ") 4 ! Completai fia tehnolo2ic( pentru un urm(toarele componente6 urm(rind criteriile din tabelul de mai Cos $!Comparai obser,aiile f(cute n fia ,oastr( cu cele ale cole2ilor care au reali9at aceeai fi( tehnolo2ic( ca i ,oi! Unde apar diferen eL Nume i prenume ele,& Pro.u2 "o+tactoare A,arate (ateriale +ece2are O,eraii eHecutate Ti/, VeriAicat /ai2tru

! ruperea suportului contactelorN $!ruperea spirei n scurtcircuit la electroma2ne)ii de curent alternati,6 a,=nd ca efect apari)ia unui 92omot specificN #!ruperea 7uruburilor de fi:are a suportului mie9ului ma2neticN *!ruperea reostatelor care asi2ur( for)a de ap(sare pe contactN -!arderea bobineiN /!lipirea sau distru2erea contactelorN 0!str(pun2erea sau conturarea i9ola)ieiN 1!scurtcircuitarea spirelor bobinei de suflaC la contactoarele cu suflaC ma2neticN 3!arderea re9isten)ei adi)ionale la contactoarele de curent continuuN 5!apari)ia remanen)ei ma2neticeN !deteriorarea camerei de stin2ere n urma unui arc electric puternic
$ATA' &OTA'

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

$3

% ?) $E !U"RU 4 $E%E"TE!E APARATE!OR E!E"TR "E $E NOA#) TE&# U&E "O(PETE&<E' Cunoa7terea principalelor defecte ce pot ap(rea n e:ploatarea aparatelor electrice de Coas( tensiune frec,ent utili9ate! Identificarea acestor defecte! Demedierea defectelor posibile de remediat! "u+oFti+0e +ece2are' En timpul func)ion(rii aparatelor electrice de Coas( tensiune pot ap(rea defecte 2enerale de u9ur( mecanic( a pieselor n mi7care sau suprasolicit(rilor electrice sau electroma2netice! Fa apari)ia unui defect6 se scoate aparatul de sub tensiune6 se stabile7te cau9a producerii lui 7i trece la nl(turarea cau9ei 7i la remedierea ?dac( e posibil(@ a defectului sau nlocuirea aparatului defect! $eAectele 1+treru,-toarelor auto/ate' ! topirea contactelor de rupere la deconectarea unui curent mareN $! sudarea contactelor de rupere la amplas(ri pe scurtcircuitN #! perlarea contactelorN *! sl(birea arcurilor care asi2ur( presiunea pe contactN -! spar2erea camerei de stin2ereN /! deteriorarea releului de protec)ieN 0! 2riparea diferitelor piese ale dispo9iti,ului de ac)ionareN 1! spar2erea casetei mecanismului de declan7are sau a unui clichetN 3! ruperea sau blocarea dispo9iti,ului de ac)ionare manual(N 5! arderea bobinei electroma2netului de anclan7are! A,arate Fi /ateriale +ece2are $e2A-Furarea lucr-rii - aparate de Coas( tensiune de - se demontea9( aparatele primiteN ,erificatN - se fac ,erific(ri ,i9uale 7i prin - aparat pentru m(surarea m(sur(riN re9isten)ei de - se remedia9( defectele posibil a fi i9ola)ie me2ohmmetruN remediateN - aparat pentru ,erificarea - se montea9( aparatulN continuit()ii - se tra2 conclu9ii! circuitelor electrice ohmmetruN - scule specifice ?trusa &P( 2,eciAice lucr-rii' ! m(suri specifice m(sur(rii re9isten)ei de i9ola)ie cu me2ohmmetrul! M(suri specifice sculelor folosite n procesul tehnolo2ic
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

#5

% #) TE>&O!O5 ") J ! Completai fia tehnolo2ic( pentru un urm(toarele componente6 urm(rind criteriile din tabelul de mai Cos $! Comparai obser,aiile f(cute n fia ,oastr( cu cele ale cole2ilor care au reali9at aceeai fi( tehnolo2ic( ca i ,oi! Unde apar difereneL Nume i prenume ele,& Pro.u2 Relee ter/ice/2i7ura+e Au3iDile $E%E"T 1 A,arate (ateriale +ece2are O,eraii eHecutate Ti/, VeriAicat /ai2tru

$E%E"T 2

$E%E"T 3

$E%E"T 4

$E%E"T5

$ATA'

&OTA'

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

% ?) $E !U"RU 10 $E%E"TE!E APARATE!OR E!E"TR "E $E NOA#) TE&# U&E "O(PETE&<E' Cunoa7terea principalelor defecte ce pot ap(rea n e:ploatarea aparatelor electrice de Coas( tensiune frec,ent utili9ate! Identificarea acestor defecte! Demedierea defectelor posibile de remediat! "u+oFti+0e +ece2are' En timpul func)ion(rii aparatelor electrice de Coas( tensiune pot ap(rea defecte 2enerale de u9ur( mecanic( a pieselor n mi7care sau suprasolicit(rilor electrice sau electroma2netice! Fa apari)ia unui defect6 se scoate aparatul de sub tensiune6 se stabile7te cau9a producerii lui 7i trece la nl(turarea cau9ei 7i la remedierea ?dac( e posibil(@ a defectului sau nlocuirea aparatului defect! 1. $eAectele releelor ter/ice' $! contact imperfect la bornele bimetaluluiN #! arderea elementului de nc(l9itN *! arderea bimetaluluiN -! lipirea contactelorN /! deteriorarea i9ola)iei dintre spirele elementului de nc(l9itN 0! blocarea mecanismului de ac)ionareN 1! arderea re9isten)ei de 7untare ?la releele cu 7unt@! $eAectele 2i7ura+0elor Au3iDile' 3! fisurarea socluluiN $5! fisurarea patronului fu9ibilN $ ! fi:area necorespun9(toare a capacelor de nchidere a patronului fu9ibilN $$! capacul filetat nu are corpul de por)elan bine fi:at pe teaca metalic(N $#! sl(birea contactelor la bornele de conectare! A,arate Fi /ateriale +ece2are - aparate de Coas( tensiune de $e2A-Furarea lucr-rii ,erificatN - se demontea9( aparatele primiteN - aparat pentru m(surarea - se fac ,erific(ri ,i9uale 7i prin re9isten)ei de m(sur(riN i9ola)ie me2ohmmetruN - se remedia9( defectele posibil a fi - aparat pentru ,erificarea remediateN continuit()ii - se montea9( aparatulN circuitelor electrice - se tra2 conclu9ii! ohmmetruN - scule specifice ?trusa &P( 2,eciAice lucr-rii' $*! m(suri specifice m(sur(rii re9isten)ei de i9ola)ie cu me2ohmmetrul! M(suri specifice sculelor folosite n procesul tehnolo2ic
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

#$

% #) TE>&O!O5 ") 6 ! Completai fia tehnolo2ic( pentru un urm(toarele componente6 urm(rind criteriile din tabelul de mai Cos $! Comparai obser,aiile f(cute n fia ,oastr( cu cele ale cole2ilor care au reali9at aceeai fi( tehnolo2ic( ca i ,oi! Unde apar difereneL Nume i prenume ele,& Pro.u2 Relee ter/ice/2i7ura+e Au3iDile $E%E"T 1 A,arate (ateriale +ece2are O,eraii eHecutate Ti/, VeriAicat /ai2tru

$E%E"T 2

$E%E"T 3

$E%E"T 4

$E%E"TJ

$ATA'

&OTA:
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

##

% ?) $E !U"RU 11 $E%E"TE!E APARATE!OR E!E"TR "E $E NOA#) TE&# U&E "O(PETE&<E' Cunoa7terea principalelor defecte ce pot ap(rea n e:ploatarea aparatelor electrice de Coas( tensiune frec,ent utili9ate! Identificarea acestor defecte! Demedierea defectelor posibile de remediat! "u+oFti+0e +ece2are' En timpul func)ion(rii aparatelor electrice de Coas( tensiune pot ap(rea defecte 2enerale de u9ur( mecanic( a pieselor n mi7care sau suprasolicit(rilor electrice sau electroma2netice! Fa apari)ia unui defect6 se scoate aparatul de sub tensiune6 se stabile7te cau9a producerii lui 7i trece la nl(turarea cau9ei 7i la remedierea ?dac( e posibil(@ a defectului sau nlocuirea aparatului defect! $eAectele ,ri3elor Fi AiFelor' $-! fisurarea sau spar2erea carcaselor electroi9olanteN $/! perlarea sau arderea contactelorN $0! ca urmare a scoaterii fisei din pri9( sub curent mai mare dec=t cel nominalN $1! sl(birea arcurilor care asi2ur( presiunea de contactN $3! sl(birea contactelor la bornele de conectare! A,arate Fi /ateriale +ece2are #5! aparate de Coas( tensiune de ,erificatN # ! aparat pentru m(surarea re9isten)ei de i9ola)ie me2ohmmetruN #$! aparat pentru ,erificarea continuit()ii circuitelor electrice ohmmetruN ##! scule specifice ?trusa electricianului@N $e2A-Furarea lucr-rii a! se demontea9( aparatele primiteN #*! se fac ,erific(ri ,i9uale 7i prin m(sur(riN #-! se remedia9( defectele posibil a fi remediateN #/! se montea9( aparatulN #0! se tra2 conclu9ii! &P( 2,eciAice lucr-rii' #1! m(suri specifice m(sur(rii re9isten)ei de i9ola)ie cu me2ohmmetrul! M(suri specifice sculelor folosite n procesul tehnolo2ic !
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

#*

% #) TE>&O!O5 ") 6 Nume i prenume ele,&

Pro.u2 Pri3e/%ie $E%E"T 1

A,arate

(ateriale +ece2are

O,eraii eHecutate

Ti/,

VeriAicat /ai2tru

$E%E"T 2

$E%E"T 3

$E%E"T 4

$E%E"TJ

$ATA'

&OTA'

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

#-

% ?) $O"U(E&TAR) 1 $eAecte ArecGe+te la /o+itoarele T%T $ell / ;e+P

. AGa+. i+ Ge.ere ca i+ etaEele 2u,u2e re,aratiei 2u+t te+2iu+i ,ericuloa2e 6 e2te +ece2ar 2a Aolo2iti o 2ur2a 2e,aratoare ,e reteaua .e 230V L2e,arare 7alGa+icaM . $aca acea2ta 2ur2a e2te .otata 2i cu u+ i+.icator al cure+tului co+2u/at 6 aGeti o i+Aor/atie 2u,li/e+tara a2u,ra Au+ctio+arii /o+taEului te2tat . &u lucrati cu a2tAel .e /o+taEe i+ co+.itii .e 2tre2 2i .aca +u 2u+teti o.ih+it B + ace2te ca3uri re3i2te+ta electrica a or7a+i2/ului e2te 2ca3uta 2i reactia e2te i+tar3iata .

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

#/

% ) $E !U"RU 12

$eAecte ArecGe+te la /o+itoarele T%T $ell / ;e+P


T PUR $E $E%E"TE 1. ! P#A !U( &AR $ #P!AQ-U!U . 1.1 (a+iAe2tare Fa pornire 6 ecranul este iluminat o secunda si se stin2e ! Aparent 6 monitorul lucrea9a corect 6 FED'ul isi schimba culoarea din rosu in ,erde 6 ima2inea poate fi ,a9uta din anumite un2hiuri ! Bunt si situatii cand FED'ul clipeste 6 semnali9and o a,arie ! 1.2 #che/a . In,ertoarele au rolul de o 2enera apro:imati, /55% pentru alimentarea lampilor CC.F ! Circuitul principal 6 IC0- ' TF *- AC ?2enerator dual pentru surse cu circuit de modulare@ comanda cele doua tran9istoare M+B ?P0- 6 P0*#@ prin intermediul carora sunt alimentate in,ertoarele ?P0-3 ' P0/5 6 P0#3 ' P0*5@ ! IC0- se alimentea9a cu Q -% pe pinul 3 fata de pinul 1 ?masa@ prin P0/ ?A0## 6 PNP@ 6 comandat +N/+.. de P0-0 ! .rec,enta oscilatorul intern este controlata de C0/- ?*05p/-5,@ si D0/- ? 5R' S@ ! Aceste ,alori sunt critice 6 o toleranta mare conducand la modificari mari de frec,enta si pot determina defectarea termica a tran9istoarelor sau tensiuni f! mari la iesire ! Trebuie suspectate aceste componente daca perechile de tran9istoare lucrea9a fierbinti ! Este de remarcat faptul ca IC0- anali9ea9a curentul prin tuburi prin circuitele de la pinii # si * ! 1.3 Alte .eAecte ,o2iDile Trafo in,ertor intrerupt 6 condensatoarele de pe iesire ?C0-/ 6 C0-0 6 C0#/ 6 C0#0 ' $0p./ #K%@ clacate sau chiar carboni9ate ! 1.4 Reco/a+.ari Acordati atentie cablului fle:ibil de la placa di2itala la displaT ! Intotdeauna deconectati acest cablu prin fereastra de ,i9itare inainte de a scoate placile de pe sasiu 6 pentru a e,ita defectarea mufei displaT'ului ! 1.J $e,a+are . Datorita UstiluluiU de proiectare a subansamblelor 6 pentru a putea depana placa trebuie demontat tot monitorul V ! In primul rand 6 testati lampile cu un tester special sau chiar un in,ertor de proba ! %erificati cu ohmetrul continuitatea transformatoarelor ! Be masoara tensiunea de alimentare inainte de si2uranta ?P.0- @ si pe cele doua socuri ?F0- 6 F0-$@ capatul dinspre in,ertoare ?in catodul diodelor fiind semnal PWM@ ! De cele mai multe ori 6 se 2aseste scurtcircuit pe alimentarea in,ertoarelor 6 care folosesc * tran9istori $BC-050 ?P0-3'P0/5 si P0#3'P0*5@ 6 marcate pe foto2rafie cu ,erde ! Daca unul din tran9istori are Conctiunile strapunse se inlocuieste si perechea acestuia 6 chiar daca pare a fi bun ! Be ,a acorda atentie deosebita lipiturilor din 9onele marcate cu rosu ! +rice contact imperfect poate cau9a distru2erea tran9istorilor ! Trebuie ,erificate ?pentru si2uranta inlocuite@ condensatoarele din colectoarele celor doua perechi de tran9istoare & C0#*'C0#- si C0-*'C0-- ! Daca si2uranta ?P.0- @ de alimentare a circuitului in,ertor nu este arsa 6 apare situatia in care FED'ul semnali9ea9a a,arie
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

#0

% ) $E O;#ERVA E 1

Bupunei ateniei un monitoar T.T Dell / 8enH ! identifica i cau9ele care au dus la defectarea lui i completai fia de mai Cos& "are .eAecte au Ao2t i.e+tiAicateR "are au Ao2t cau3ele .eAect-rii /o+itorului R "e o,era0ii a0i eHecutat ,e+tru a re/e.ia .eAecteleR +bser,aii ale maistrului sau tutorelui de practic(

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

#1

% ) $E !U"RU 13 $eAecte ArecGe+te la /o+itoarele T%T $ell / ;e+P T PUR $E $E%E"TE 2.(O& TORU! E#TE "O(P!ET (ORT 2.1 (a+iAe2tare Nu e:ista consum 6 FED'ul nu clipeste 6 nu se aprinde ! 2.2 #che/a . Clasica 6 construita in ba9a circuitului IC/5 6 UC#1*$8 6 care comanda un M+B.ET obisnuit ! In secundare se obtin Q -% pentru in,ertoare 6 Q-% si Q#6#% pentru placa di2itala ! 2.3 $e,a+are . Be ,erifica si2uranta fu9ibila si componentele principale din sursa si e,entualele scurtcircuite care ar putea determina arderea si2urantei ?punte redresoare 6 C filtraC retea clacat / umflat 6 tran9istor comutator strapuns@ ! Be ,erifica toate condensatoarele electrolitice cu EBD'metru ! Daca totul este in re2ula 6 se alimentea9a sursa si se ,erifica e:istenta tensiunii de Q#55% si tensiunea de la pinul 0 IC/5 6 care trebuie sa fie de apro:imati, 0% ! In lipsa 6 ,erificati / inlocuiti P/5# 6 P/5$ 6 D/5$ ?/1Kohmi / $W@ ! Fipsa tensiunii de alimentare pe pinul 0 se mai poate datora defectarii optocuplorului IC/5$ ?PC $#.@ 6 IC05$ ?TF*# ' referinta de tensiune pro2ramabila@ 6 D05 ?UA. 5DCT@ sau chiar IC/5 !

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

#3

% A TE>&O!O5 ") A (O& TOARE!OR T.T Dell / 8enH 7

3. Completai fia tehnolo2ic( pentru un monitor T%T $ell / ;e+P6 urm(rind criteriile din tabelul de mai Cos *! Comparai obser,aiile f(cute n fia ,oastr( cu cele ale cole2ilor care au reali9at aceea i fi ( tehnolo2ic( ca i ,oi! Unde apar difereneL "aracteri2tici 7e+erale ale /o+itorului "o/,o+e+te utili3ate #cule i echi,a/e+te Aolo2ite +.ici .e calitate O,eraii ,re7-titoare ODi+erea ,ro.u2ului VeriAicarea calit-ii ,ro.u2ului

+bser,aii ale maistrului sau tutorelui de practic( XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

*5

% ) $E !U"RU 14 S +2talatia .e a,ri+.ere $acia 13008 "o+2i.eraii teoretice' Au+cio+area /otorului .e $acia 1300 A. $eAecte ale i+2talatiei .e a,ri+.ere. ;. "au3e 2i re/e.ieri $eAectele echi,a/e+tului .e a,ri+.ere 2i .etectarea lor %erificarea echipamentului de aprindere se face dupa controlul bateriei de acumulatoare! $eAectul. A,ri+.ere +ere7ulata. "au3e 2i re/e.ieri' ! conductele de inalta tensiune sunt strapunse sau nu au continuitate si2ura6 astfel ca trebuie inlocuite sau puse in ordine! $! descarcari sau scur2eri la capacul i9olant al bobinei de inductie sau de la distribuitorN este necesar sa se inlocuiasca capacele i9olante strapunse sau defecte! #! ruptorul are contactele murdare sau o:idate si trebuie curatite! *! deschiderea contactelor de la ruptor se face nere2ulatN este necesar sa se re2le9e deschiderea contactelor si sa se stran2a bine suruburile sau contrapiulita de blocare a placii contactului fi:! -! ruptorul are contactele dere2lateN trebuie sa se puna in ordine contactele6 sa se re2le9e deschiderea lor si sa bloche9e po9itia normala de lucru! /! ciocanelul este intepenit sau blocat astfel ca trebuie sa fie curatat si uns cu cate,a picaturi de ulei 0! condensatorul face scurtcircuit din cand in cand6 are intreruperi sau i9olatie defectuoasa si trebuie sa fie inlocuit $eAectul. A,ri+.erea e2te +ere7lata la turatii /ari. "au3e 2i re/e.ieri' ! conductele de aprindere sunt strapunse sau fac le2aturi slabeN este necesar sa se inlocuiasca conductele defecte6 sa se fi:e9e si sa se stran2a capetele de aprindere! $! le2aturile in circuitul de Coasa tensiune sunt slabeN trebuie sa se ,erifice continuitatea lui6 sa se stran2a suruburile de fi:are si sa se refaca lipiturile! #! capacul i9olant al bobinei de inductie sau al distribuitorului este murdar6 permite descarcari intamplatoare sau este strapunsN este necesar sa se curete sau sa se inlocuiasca piesele arse6 strapunse sau care permit descarcarile! *! contactele de la ruptor se deschid nere2ulatN trebuie sa se re2le9e deschiderea contactelor si sa se bloche9e po9itia normala de lucru a lor! -! presiunea contactelor este insuficientaN se ,erifica tensiunea arcului si se repara sau se inlocuieste arcul rupt6 dupa care se ,erifica din nou forta de apasare a contactelor! /! contactele ruptorului sunt dere2lateN trebuie sa se re2le9e distanta dintre ele si sa se bloche9e prin stran2erea suruburilor respecti,e! 0! ciocanelul este defectN trebuie sa fie inlocuit! 1! condensatorul este defectN trebuie sa fie inlocuit! 3! Arborele ruptorului ' distribuitor are Coc prea mareN se inlocuieste cand este prea u9at!
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

%i- .e oD2erGaie 2 a ,roce2ului teh+olo7ic a echi,a/e+tului .e a,ri+.ere +bser,ai procesul de APDINDEDE! Completai fia de mai Cos& "e o,eraiu+i ,re7-titoare au Ao2t .e2A-urateR "are e2te ti,ul .e .eAect i+tal+itR "are 2u+t ,o2iDilitatile .e re/e.iereR "au3e

+bser,aii ale maistrului sau tutorelui de practic( XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

*$

% ?) $E !U"RU 1J S +2talatia .e a,ri+.ere $acia 13008 $eAecte ale i+2talatiei .e a,ri+.ere. "au3e 2i re/e.ieri $eAectele echi,a/e+tului .e a,ri+.ere 2i .etectarea lor %erificarea echipamentului de aprindere se face dupa controlul bateriei de acumulatoare! $eAectul. (otorul .a rateuri la a/Dalare. "au3e 2i re/e.ieri' ! arcul ruptorului este slabN?constatarea se face prim masurarea cu dinamometrul@ arcul trebuie sa fie intarit sau inlocuit! $! bratul ruptorului se misca 2reu6 arborele ruptorului se roteste anormal6 prea mic pentru inchiderea contactelor 6 arborele cu came este u9at6 condensatorul are scur2eri de curent etc!N este necesar ca sa se curete si sa se un2a arborele cu came si sa se inlocuiasca piesele u9ate ?arbore6 condensator etc!@ $eAectul. (otorul SDate8 la turatii /ici! "au3a 2i re/e.iul& arcurile re2ulatorului centrifu2al sunt rupte sau slabite si trebuie inlocuite! %erificarea se face cu dinamometrul! $eAectul. (otorul SDate8 la turatii /ari. "au3e 2i re/e.ieri' ! a,ansul la aprindere este prea mare! Aceasta se consta cu aCutorul dispo9iti,ului de masurare a a,ansului aprinderii $! re2ulatorul prin depresiune al a,ansului la aprindere este re2lat 2resitN se tra2e sau impin2e tiCa de re2laC! #! arcul din spatele membranei re2ulatorului prin depresiune este slabit sau ruptN trebuie sa se re2le9e a,ansul aprinderii6 sa se inlocuiasca arcul sau sa se schimbe re2ulatorul prin depresiune! $eAectul. (otorul 2e i+cal3e2te ,rea tare ca+. /er7e cu cla,eta .e a./i2iu+e i+chi2a ,artial. "au3a 2i re/e.iul& intar9ierea prea mare la aprindere datorita unui defect la re2ulatorul de a,ans prin depresiuneN este necesar sa se controle9e conducta si le2atura intre re2ulator si clapeta de admisiune sau etanseitatea membranei! Membrana trebuie sa fie stransa etans! $eAectul. (otorul SDate8 la orice re7i/. "au3a 2i re/e.iul& a,ansul este prea mare la aprindere6 corectorul octanic este dere2lat carburatorul este prea putin antidetonantN este necesar sa se re2le9e a,ansul la aprindere la ,aloarea normala! $eAectul. A,ri+.erea +u are loc. "au3e 2i re/e.ieri& le2aturi intrerupteN se ,erifica si se inlatura defectul infasurarile bobinei de inductie sunt fie intrerupte6 fie scurtcircuitateN trebuie sa fie inlocuite! contactele ruptorului sunt prea deschise sau numai inchiseN este necesar sa se re2le9e deschiderea contactelor si sa se bloche9e ruptorul! ciocanelul este blocat pe a:ul sauN trebuie sa fie demontat6 curatat si uns cu cate,a picaturi de ulei! condensatorul este intrerupt sau scurtcircuitatN trebuie sa fie inlocuit! Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de *#
Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

! $! #! *! -!

%i- .e oD2erGaie 3 a ,roce2ului teh+olo7ic a echi,a/e+tului .e a,ri+.ere +bser,ai procesul de APDINDEDE! Completai fia de mai Cos& "e o,eraiu+i "are e2te ti,ul .e ,re7-titoare au .eAect i+tal+itR Ao2t .e2A-urateR "are 2u+t ,o2iDilitatile .e re/e.iereR "au3e

+bser,aii ale maistrului sau tutorelui de practic( XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

**

% ) $E !U"RU 16 $ERA&NA(E&TE!E PO#TUR !OR TE!E%O& "E "AU*E!E "ARE !E PROVOA") ? PRO"E$EE!E PE&TRU @&!)TURAREA !OR En tabel se indic( deranCamentele6 cau9ele care le pro,oac( 7i m(surile ce trebuie luate pentru nl(turarea lor n ca9ul aparatului tip 8C! ! Contact imperfect la lamelele furciiN $! Boneria blocat(6 bobina soneriei defect( sau ntrerupt( din cone:iuneN #! Po9a de p(m=nt ntrerupt( sau cu re9isten)( mare din cau9a contactului de cone:iune imperfect! $! Aparatul nu are ! Contact imperfect la arcul alimentare/nu func)ionea9( le,ierului N $! Bcurtcircuit n condensator N #! Contact imperfect la contactele de impulsii ale discului sau cordonul de cone:iuni al discului ntrerupt N *!Cordonul sau ro9eta aparatului defecte! -! .irul de interior ntrerupt N /! Capsulele de microfon sau de receptor nu fac contact n microreceptor! ! Nu se prime7te apelul ! Be cur()( contactele le,ierului 7i se re2lea9(N $! Be re2lea9( soneria 7i se ,erific( cone:iunile N #! Be ,erific( 7i se reface le2(tura la pri9a de p(m=nt N *! Be nlocuie7te! !Be re2lea9( N $!Be nlocuie7te N #! Be re2lea9( sau se schimb( cordonul6 e,entual discul N *!Be nlocuiesc N -!Be nlocuie7te N /!Be m(re7te presiunea de la lamelele de contact

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

*-

#! Aparatul nu are ton

! De9isten)a de bucl( a aparatului mai mare de -55 N $! Defec)iune n C!T!A!

! Be cur()( contactele de lucru6 nlocuiesc capsulele microreceptoare N $! Be remedia9( defec)iunea! ! Be ,erific( contactele impulsorului de la disc N ! Be nlocuie7te N $! Be cur()( 7i se re2lea9( N Be re2lea9(! ! Be re2lea9( ,ite9a discului N $! Be nlocuie7te sau se lea2( corct N #! Be nlocuie7te N *! Be nlocuie7te! ! Be re2lea9( N $! Be nlocuie7te N #! Be nlocuie7te capsula N *! Be nlocuie7te capsula! ! Be nlocuie7te N $! Be nlocuie7te N #! Be lea2( corect!

*! Ton continuu -! Pocnituri n receptor la formarea num(rului de appel!

! Discul defect ?nu face ntreruperea@ N

! Cordonul discului ntrerupt N $! Contactele discului pentru scurtcircuitarea receptorului murdare sau dere2lare N #! Boneria dere2lat(! /! Nu se face corect sau ! %ite9a discului deloc selec)ia! necorespun9(toare N $! Cordonul microreceptorului le2at 2re7it sau incorect N #! 8obina de induc)ie ntrerupt( N *! %aristorul de la capsula receptoare defect! 0! Noi au9im r(u6 suntem ! B'au deplasat bobinele au9i)i bine! me2ne)ilor receptorului N $! Membrana este ndoit( sau ru2init( N #! B'au dema2neti9at ma2ne)ii N *! Capacul receptorului este spart! 1! Noi au9im6 nu suntem ! Capsula microfonului au9i)i! defect( N $! Entreruperi n cordonul microreceptorului N #! Cordonul microtelefonului este le2at 2re7it!

% ) $E O;#ERVA E 4 Bupunei ateniei un aparat telefonic 8C ! identifica i defectele6 cau9ele care au dus la defectarea lui i ce opera)ii a)i e:ecutat pentru a remedia defectele! Completai fia de mai Cos& "e .era+Ea/e+tele au Ao2t i.e+tiAicateR "are 2u+t cau3ele ace2tor .era+Ea/e+teR "e o,era0ii a0i eHecutat ,e+tru a re/e.ia */

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

.eAecteleR +bser,aii ale maistrului sau tutorelui de practic(

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

*0

% ) $E !U"RU 17

Te/a' DETECTAREA SI DEPANAREA DEFECTELOR-RR DEFECT (eto.e' n tehnica depanrii s-au utili at mai multe metode,din care s-a stabilit ca fiind cele mai
concludente urmtoarele.

Or7a+ole,tic- ( -vi ual ; vi uali area arsurilor, lipiturilor -auditiv


; gomote in timpul funcionrii -tactil ;la atingerea componentelor -miros ;ca urmare a suprancl irilor

#tatic- 2au .e c.c( se verific alimentarea in c.c far a fi in)ectat semnal $i+a/ic- 2au cu 2e/+al(
- nainte

' napoi Eta,ele .e GeriAicare

(iEloace - aparat de radio *loria -schema


electric -trusa electronistului

A(" -generator de semnal +, -osciloscop


-multimetru -generator de audio frecven

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

*1

$e2A-Furarea ( grupa format din patru elevi e-ecut lucrrile conform etapelor descrise. .. 2. %. '. $. 2. 3. 4.
/emontare aparatului de radio 0onstant organoleptic;vi ual,tactil,auditiv &i consemnea . 1fectuea msurtorile in curent continuu &i consemnea . nltur &i remedia defectele constatate.

%erific( cu semnal ?dinamic@ 7i constat( deficientele! Demedia9( defectele din DD constatate la ,erificare! Completea9( fi7a de lucru ?tehnolo2ic(@ cu toate etapele desf(7ur(rii depan(rii! Be compar( re9ultatele m(sur(rilor cu schema electric(!

C !c"u#ii: Referitoare la etapele parcurse, dac s-a utili at corect ,.+.0 dac s-a verificat parametrii
nainte &i dup depanare, rigoarea operaiilor. Verificarea m$i: +aistru are rolul de coordonare dar &i de verificare secvenial pe eta)e a operaiilor, gradul de implicare a fiecrui elev din semigrup. 0ontribuie implicit la e-ecutarea prilor de finee #regla)e,msurtori,verificarea parametrilor finali

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

*3

PD+DUB&

MET+DE DE DEPANADE

+DAAN+ FEPTICA

% #A TE>&O!O5 "A $E "O&#TATARE # $EPA&AREA $E%E"TE!OR 8 AMC MET+DE UTIFIJATE& C+NBTATA/ DEMIEDIAJA %IJUAFA AUDITI%A TACTIF MID+B TENBIUNE CUDENT TENBIUNE PE ETA4E CUDENT PE ETA4 ETA4 1 ENAINTE ETA4 2 ETA4 3 ETA4 3 ENAP+I ETA4 2 ETA4 1 M+DUFUF M+DUFUF 2 M+DUFUF 3 M+DUFUF 4 $ATA'

TIMP

%EDI.ICAT

BTATICA

DINAMICA CU BEMNAF

INTEDBCOIM8A8IF
E T A < ?M+DUFADA@

&OTA'

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

-5

% ?) $E O;#ERVA< E 5 Preci#ai care met %a p ate fi ap"icat& pe!tru i%e!tificarea %efecte" r: Or7a+ole,tic-' - auditi,(N - tactil(N - mirosN - ,i9ual(N #tatica 1+ c$c: Consumul n & Tensiune& ' normal' bunN ' ero- scurtcircuit
0urent( ( - mare - defect; - nul- defect; - normal- bun;

$i+a/ic- cu 2e/+al' ' nainte& ' semnalul urmea9( calea semnului p=n( la elementul de e:ecu)ie!

(eto.a i+ter2chi/DaDilit-0ii 5e constat defectul dup metodele de mai sus, dup care se schimb modulul defect - atunci c!nd este folosit #acest lucru se face n laboratoarele &i atelierele speciali ate pentru depanare).

% ) $E !U"RU 18 Te/a'
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

!O"A! *AREA ? @&!)TURAREA $ERA&NA(E&T E!OR AP)RUTE !A (O&TAREA U&U TER( &A! TE!E%O& " Aceast( lucrare se ,a desf(7ura n ATE! ER L2au ,e tere+6 la Da3a .e ,ractic-M %e)i lucra n 2rupe de * ele,i

Pre7-tirea Be ,or respecta normele de protec)ia 7i securitatea muncii6 corespun9(toare re)elelor de telecomunica)ii N ? %e9i fi7a conspect 0@ ODiectiGele lucr-rii' Elevul trebuie s-i formeze priceperile i deprinderile de a stabili care sunt deranjamentele care pot aprea la conectarea aparatelor telefonice, s seasc metodele adecvate de localizare a acestora i s poat s nlture aceste defeciuni. "u+oFti+0e teoretice +ece2are' !ipuri de terminale telefonice, tipuri de cabluri telefonice, elemente de conectic, construcia, or anizarea reelei de locale telefonice, operaii de ntreinere, reparaii, metode i mijloace de nlturare a deranjamentelor. "e vor folosi foliile #,$,%, fie conspect#,$,%,&,',() 1. "au3ele .era+Ea/e+telor a@! Fucr(ri nepre,(9uteN b@! .isurarea sau deteriorarea datorit( mb(tr=nirii materialuluiN 2. $eter/i+area +aturii .era+Ea/e+tului Natura deranCamentului este determinat( de personalul de ,erificare sau de personalul de ntre)inere a re)elei de telefonie! %erific(rile care se pot face sunt& %erificarea i9olamentului cu aCutorul multimetruluiN Controlul pentru atin2ere sau i9olament slab6 cu aCutorul conect(rii unui bu9er6 nseriat cu un condensator de '$ M.6 pe un circuit din 2rupul deranCat 7i printr'o casc( telefonic( ce se conectea9( cu un fir trecut peste conductoarele din 2rupul respecti,! 3. (eto.e .e locali3are a .era+Ea/e+telor Focali9area deranCamentelor prin c(utare ,i9ual( Focali9area deranCamentelor prin M(sur(ri de curent continuu (ateriale +ece2are & cablu bifilar de interior6 sau cablu bifilar de e:terior ? brida de interior6 sau e:terior@6 banda i9olatoare6 linie telefonic(6 pri9( de conectare6 terminal telefonic A,arate .e /-2ur-& multimetru #$V& cle7ti6 serti9or6 7urubelni)e6 cu)ite de cablu6 microreceptor portabil

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

-$

Echi,a/e+te .e lucru' halat! $ocu/e+ta0ie teh+ic-& Btandarde tehnice 7i de calitate pentru re)ele6 instruc)iuni de lucru 7i de ser,iciu! &$ "A< $E !U"RU' aM. "o+Aec0io+area cor.oa+elor .e li+ie Fi /icrorece,tor o .olosind cle7te serti9or6 cabluri fle:ibile cu $ sau * fire 7i conectori D46 se parcur2 urm(toarele etape& Pre2(tirea capetelor de cabluri n ,ederea serti9(rii Introducerea conectorilor )in=nd cont de cone:iunea din schem( E:ecutarea serti9(rii %erificarea ,i9ual( 7i cu ohmmetru a continuit()ii DM. VeriAicarea Au+c0io+-rii ter/i+alului teleAo+ic o A,=nd la dispo9i)ie linia de test6 terminalul telefonic 7i cordoanele confec)ionate n etapa anterioar(6 se e:ecut( urm(toarele opera)ii& Be conectea9( cordoanele de linie 7i microreceptorul Be instalea9( la linia de test pri9a telefonic( Be ,erific( func)ionalitatea circuitelor telefonice& Pre9en)a atenuat( a efectului local Transmiterea num(rului Decep)ionarea semnalului de apel % ) $E O;#ERVA E 6 Bupunei ateniei un TER( &A! TE!E%O& "! *dentificai care sunt

deranjamentele care pot aprea la conectarea Completai fia de mai Cos& "are .era+Ea/e+te au Ao2t i.e+tiAicateR

aparatelor telefonice.+siti metodele

adecvate de localizare a acestora i remedia i defeciunile.

"are 2u+t /eto.ele .e locali3are R

"e o,era0ii a0i eHecutat ,e+tru a re/e.ia .era+Ea/e+teleR

+bser,aii ale maistrului sau tutorelui de practic(

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

-#

% ) $E !U"RU 14 Te/a' !O"A! *AREA ? @&!)TURAREA $ERA&NA(E&T E!OR AP)RUTE @&TR-U& "A;!U TE!E%O& " $E &TER OR ; % !AR 1$ Aceast( lucrare se ,a desf(7ura n ATE! ER L2au ,e tere+6 la Da3a .e ,ractic-M %e)i lucra n 2rupe de $ ele,i Pre7-tirea

Be ,or respecta normele de protec)ia 7i securitatea muncii6 corespun9(toare re)elelor de telecomunica)ii N ? ,e9i fi7a conspect0@ '$ ODiectiGele lucr-rii'

Elevul trebuie s-i formeze priceperile i deprinderile de a stabili care sunt deranjamentele care pot aprea n cazul liniilor de conectare a aparatelor telefonice, s seasc metodele adecvate de localizare a acestora i s poat s nltura aceste defeciuni. ($ "u+oFti+0e teoretice +ece2are'

!ipuri de cabluri de conectare a paratelor telefonice, structura, construcia, or anizarea reelei de telecomunicaie, operaii de ntreinere, reparaii, metode i mijloace de nlturare a deranjamentelor. ?,e9i fi7a conspect#, $, %, &, ') A. "O(PU&EREA ? "!A# % "AREA RE<E!E!OR UR;A&E $E "A;!UR TE!E%O& "E ;. T PUR $E $ARA&NA(E&TE' "."AU*E!E $ERA&NA(E&TE!OR $.$ETER( &AREA &ATUR $ERA&NA(E&TU!U E. (ETO$E $E !O"A! *ARE A $ERA&NA(E&TE!OR %.@&!)TURAREA $ERA&NA(E&TE!OR 4. (ateriale +ece2are & cablu bifilar de interior6 sau cablu bifilar de e:terior ? brida de interior6 sau e:terior@6 banda i9olatoare6 aliaC de lipit J. A,arate .e /-2ur-& ohmmetre6 bu9erN me2ohmmetru6 MA%+6 aparat OicKeT6 mas( de ,erificare6 pun)i de m(sur(6 anali9or de re)ea! 6. #$V& cle7ti6 serti9or6 7urubelni)e6 letcon6 cu)ite de cablu6 microreceptor portabil6 sc(ri6 ma7in( de 2(urit6 platform( suspendat(! 6.1 Echi,a/e+te .e lucru' salopet(6 casc( de protec)ie6 centur( de si2uran)(
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

-*

6.2 $ocu/e+ta0ie teh+ic-& standarde tehnice 7i de calitate pentru re)ele6 norme tehnice de consum 6 norme interne6 instruc)iuni de lucru 7i de ser,iciu! 7. &$ "AT $E !U"RU #e Ga 2taDili ti,ul .era+Ea/e+tului6 +atura6 cau3ele care l-au .eter/i+at Fi /o.ul .e 1+l-turarea a ace2tuia. Proce.ura .e lucru' a@! Be e:ecut( o ,erificare or2anoleptic( ? se obser,( cu aten)ie ntre2 traseul6 dac( este posibil@! Defec)iunea apare n locurile de trecere sau n loca)ii6 unde cablul poate fi lo,it6 rupt6 tras6 t(iat sau forfecat! b@ Be identific( por)iunea deteriorat(N c@! Be ,erific( sec)iunile cablului pe r=nd cu ohmmetrul sau cu un bu9erN ! Dac( cele dou( sec)iuni nu pre9int( defec)iuni6 se restabile7te continuitatea cablului6 f(r( a crea scurtcircuit6 mbinarea lor f(c=ndu'se decalat! d@! Be nf(7oar( mbinarea dintre cabluri cu band( i9olatoare& ! Dac( defec)iunea nu se datorea9( unei solicit(ri mecanice6 ea fiind de natur( coro9i,(6 defecte de fabrica)ie6 etc!@ se procedea9( astfel& Be sec)ionea9( la Cum(tate cablul bifilar6 7i se ,erific( cu ohmmetrul cele dou( sec)iuniN Bec)iunea ntrerupt( se ,a nlocui6 dac( este posibilN Dac( nu este posibil6 se ,a sec)iona 7i aceasta la Cum(tate 7i se ,a proceda la fel ca mai nainte! % ) $E O;#ERVA E 8 Bupunei ateniei un TER( &A! TE!E%O& "! *dentificai care sunt

deranjamentele care pot aprea n cazul liniilor de conectare a aparatelor telefonice.+siti metodele adecvate de localizare a acestora i remedia i defeciunile. Completai fia de mai Cos& "are .era+Ea/e+te au Ao2t i.e+tiAicateR "are 2u+t /eto.ele .e locali3are R "e o,era0ii a0i eHecutat ,e+tru a re/e.ia .era+Ea/e+teleR +bser,aii ale maistrului sau tutorelui de practic(

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

--

% ) $E $O"U(E&TARE 3 # #TE(U! $E #UPRAVE5>ERE V $EO Bistemul de supra,e2here ,ideo ?sau CCT%N closed circuit tele,ision @ este un sistem de tele,i9iune care operea9( n bucl( nchis(! .a)( de tele,i9iunea public( care este disponibil( oric(rui indi,id care are un receptor T%6 ima2inile ob)inute de sistemul de supra,e2here ,ideo sunt disponibile numai acelora conecta)i n bucl( ce au drepturi de acces! Primul sistem de supra,e2here ,ideo CCT% a fost utili9at n 3-5 7i de atunci a de,enit un element esen)ial n orice sistem de securitate profesional! En cele mai multe instala)ii bucla este o le2(tura fi9ic(6 un cablu purt(tor de ima2ini produse de camera 7i nre2istrate / ,i9uali9ate pe un monitor de supra,e2here! Cu foarte pu)ine e:cep)ii6 ima2inile sunt transmise sub forma de semnal ,ideo numit compo9it ?deoarece este compus@ pe o impedanta de 0- de ohm 7i a,=nd o ,aloare de %,, ?,=rf la ,=rf@! Acolo unde este ne,oie de o re9olu)ie nalt( ?Y *55 linii T%@6 unele echipamente ofer( posibilitatea transmiterii unui semnal tip Z/C6 unde informa)ia de str(lucire ?luminan)a Z@ se transmite separat de informa)ia de culoare ?semnalul cromatic C@! Pe distan)e lun2i transmisia pe fibre optice a de,enit destul de popular(! Totu7i6 acolo unde aceasta op)iune este prea scump(6 liniile IBDN6 internetul6 re)elele pri,ate ,irtuale de tip %PN ofer( o alternati,( eficient(6 n special pentru sistemele ce reac)ionea9( la e,eniment! En afara sistemelor de protec)ia propriet()ii 7i a celor de control al aplica)iilor6 sistemele de supra,e2here ,ideo mai ofer( a,antaCe 7i n alte 9one cum ar fi& ' Asistarea autorit()ilor poli)iene7ti n monitori9area traficului 7i implementarea unor reac)ii prompte n ca9 de ur2ente! ' Asistarea mana2erilor din industrie n monitori9area flu:urilor tehnolo2ice6 identificarea stran2ul(rilor n produc)ie 7i luarea rapid( a m(surilor corecti,e! ' Monitori9area mediilor ostile care nu sunt accesibile oamenilor6 de e:emplu reactoare nucelare6 furnale6 etc!

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

-/

EVA!UARE #U(AT V)' PRO E"T $EP #TAREA ? @&!)TURAREA $E%E"TE!OR U&U # #TE( $E #UPRAVE5>ERE Aceast( lucrare se ,a desf(7ura ,e tere+ %e)i lucra n 2rupe de * ele,i 1. Pre7-tirea

Be ,or respecta normele de protec)ia 7i securitatea muncii6 corespun9(toare re)elelor de telecomunica)ii N 2. ODiectiGele lucr-rii' Elevul trebuie s-i formeze priceperile i deprinderile de a stabili care sunt deranjamentele care pot aprea n cazul "*"!E,E-./ DE "01/23E+4E/E s seasc metodele adecvate de localizare a acestora i s poat s nltura aceste defeciuni. 3. "u+oFti+0e teoretice +ece2are' Bistemul de supra,e2here ,ideo ?sau CCT%N closed circuit tele,ision @ este un sistem de tele,i9iune care operea9( n bucl( nchis(! .a)( de tele,i9iunea public( care este disponibil( oric(rui indi,id care are un receptor T%6 ima2inile ob)inute de sistemul de supra,e2here ,ideo sunt disponibile numai acelora conecta)i n bucl( ce au drepturi de acces! Primul sistem de supra,e2here ,ideo CCT% a fost utili9at n 3-5 7i de atunci a de,enit un element esen)ial n orice sistem de securitate profesional! Utilitatea 2i2te/elor .e 2u,raGe7here "o/,o+e+tele .e Da3- ale u+ui 2i2te/ .e 2u,raGe7here Gi.eo ""TV' ' Camere de supra,e2here ,ideo& Alb/Ne2ru6 Color6 Pinhole6 Ascunse6 Domuri ' +biecti,e& /#U /*U ' Fentile& .i:e6 %arifocale6 Iris Manual6 Auto Iris ' Posibilit()i de alimentare& Camere de supra,e2here [ $$5%ca6 $*%ca6 $%cc Monitoare6 Bisteme de nre2istrare ?Ber,ere cu placi de captura6 D%D'uri stand alone@ [ $*5%AC6 $%cc6 Comutatoare ,ideo6 multiple:oare etc! ' Monitoare& ? 3U'/5U@NMonocrom6 Color6 nalt( re9olu)ie ?peste *55 T%F la color@6 medie re9olu)ie ' Multiple:oare [ Intr(ri a mai multe camere T%6 ie7ire '$ monitoare 7i ie7ire ,ideo nre2istrator ' Comutatoare ,ideo [ Comut( de la o camer( la alta! ' Transmisie ,ideo [ Tip de cablu folosit6 distan)a ce trebuie parcurs(6 etc! ' Detec)ie ,ideo de mi7care [ detectea9( mi7carea n cadru pe ba9a unui imp(r)iri a ecranului n puncte de detec)ie! ' Carcase pentru camere de supra,e2here [ Protec)ia la ume9eal(6 n2he)6 c(ldur( e:cesi,(6 praf6 ,=nt6

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

-0

!ucruri .e care treDuie 0i+ut co+t %ideonre2istratoarele ca 7i automobilele au ne,oie de ntre)inere permanent(! Acest lucru nseamn( costuri suplimentare! A nu face ntre)inerea la timp 7i n mod corespun9ator are ca efecte urm(toarele& Deducerea calit()ii ima2inii nre2istrate ' impactul asupra credibilit()ii probei poate fi important In,alidarea 2aran)iei aparatului Chiar defectarea mai 2ra,( a acestuia cu consecin)e mai mari asupra bu2etului 7i a securitatii nse7i! Decomandarea este ca la 1555 de ore de func)ionare ' apro:imati, an de 9ile ' s( fie solicitat( schimbarea capetelor 7i a p(r)ilor asociate acestora! De asemenea6 este recomandat ca ben9ile s( fie utili9ate 7i p(strate n strict( concordan)( cu recomandarile fabrica)ilor! ' 4. (ateriale +ece2are ' * camere de supra,e2here CCD6 situate n interior6 pe holuri6 cu func)ionare continu( ' modul de telealimentare ' sistem de supra,e2here cu un monitor dde -< f(r( personal de obser,are ' cabluri torsadate 7i/sau coa:iale 7i conectic( J. A,arate .e /-2ur-& ohmmetre6 me2ohmmetru 6 pun)i de m(sur(6 osciloscop6 ,oltmetru6 ampermermetru! 6. #$V& cle7ti6 serti9or6 7urubelni)e6 pistol de lipit6 cu)ite de cablu6 6 sc(ri6 ma7in( de 2(urit6 platform( suspendat(! 6.1 Echi,a/e+te .e lucru' salopet(6 casc( de protec)ie6 centur( de si2uran)(! 6.2 $ocu/e+ta0ie teh+ic-& standarde tehnice 7i de calitate pentru re)ele6 norme tehnice de consum 6 norme interne6 instruc)iuni de lucru 7i de ser,iciu! 7. &$ "AT $E !U"RU Putem reali9a urm(toarul al2oritm de depistare a defectelor instala)iei cum ar fi& 'defectarea unei camere ,ideo 'lipsa aliment(rii 'ntreruperea cone:iunilor 'lipsa ima2inii pe monitor 'defectarea monitorului 'defectarea pl(cii de captur( 'defectarea PC'ului 'de2radarea soft'urilor

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

-1

Fips( ima2ine pe momitor pentru camera > Celelalte camere func)ione a9( $A &U

Be ,erific( camera > E:ist( alimentarepe ntru camer(6 nu este obturat( lentila

Be ,erific( monitorul Monitorul func)ione a9( &U $A &U

$A

%erific( cone:iune a camer( plac( de captur( Cone:iune a este bun( ?cablul 7i mufele sunt bune@

Demedie rea defectulu i

Demedie rea defectulu i

$A

&U

Be ,erific( placa de captur( Placa de captur( func)ionea9(

Demedierea defectului ?nlocuire cablu@

$A

&U

Be ,erific( computerul

Computerul func)ionea9( 7i stoche9( informa)ie $A &U

Be nlocuie7 te placa de captur(

Be reinstalea9( soft'urile

Be nlocuie7te computerul sau unitatea de stocare a informa)iei

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

-3

% #) TE>&O!O5 ") 4 -! Completati fisa tehnolo2ic( pentru un urm(toarele componente6 urm(rind criteriile din tabelul de mai Cos /! Comparati obser,atiile f(cute n fisa ,oastr( cu cele ale cole2ilor care au reali9at aceeasi fis( tehnolo2ic( ca si ,oi! Unde apar diferenteL Nume i prenume ele,& Pro.u2 @+treru,-toare auto/ate $E%E"T 1 defectarea unei camere ,ideo
$E%E"T 2

A,arate

(ateriale +ece2are

O,eraii eHecutate

Ti/,

VeriAicat /ai2tru

lipsa aliment(rii
$E%E"T 3

ntreruperea cone:iunilor
$E%E"T 4

lipsa ima2inii pe monitor


$E%E"T J

defectarea monitorului
$E%E"T 6

defectarea pl(cii de captur( $E%E"T 7 defectarea PC'ului $E%E"T 8 de2radarea soft'urilor DATA& N+TA Bemn(tura miastrului

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

/5

&OR(E $E TE>& "A #E"UR T)< (U&" ? $E PREVE& RE ? #T &5ERE A &"E&$ !OR @& !A;ORATORU! $E TE>&O!O5 E Despectarea normelor de tehnica securit()ii muncii contribuie Ia asi2urarea condi)iilor de munc( nonnale 7i Ia nl(turarea cau9elor care pot pro,oca accidente de munc( sau mboln(,iri profesionale! In aceast( direc)ie responsabilitatea pe linie tehnic( a securit()ii muncii 7i pre,enirea 7i stin2erea incendiilor6 re,ine at=t celor care or2ani9ea9(6 controlea9( 7i conduc procesul de munc(6 c=t 7i celor care lucrea9( direct n produc)ie! "o+.uc-torul laDoratorului trebuie s( ia m(suri pentru reali9area urm(toarelor obiecti,e& 6 B( se asi2ure iluminatul6 nc(l9irea 7i ,entila)ia n laboratorN 6 B( se asi2ure e:punerea ,i9ual( prin afi7e su2esti,e6 pri,itoare at=t la protec)ia muncii6 c=t 7i la pre,enirea 7i stin2erea incendiilorN 6 Ma7inile 7i instala)iile din laborator s( fie echipate cu instruc)iuni de folosireN 6 B( se asi2ure le2area la p(m=nt 7i la nul a tuturor ma7inilor ac)ionate electricN 6 In laborator s( se 2(seasc( la locuri ,i9ibile miCloace pentru combaterea incendiilorN 6 B( se efectue9e instructaCe periodice pe linie de protec)ie a muncii6 de pre,enire 7i stin2ere a incendiilorN 6 Enainte de nceperea orei se ,a ,erifica dac( atmosfera nu este nc(rcat( cu ,apori de ben9in( sau cu 2a9e inflamabile pro,enite de la substan)ele din laboratorN 6 Dac( s'a utili9at ben9in( sau alte produse u7or inflamabile pentru sp(larea m=inilor6 acestea trebuie din nou sp(late cu ap( 7i s(pun 7i 7terse cu un prosopN 6 Machetele sau e:ponatele trebuie s( fie bine fi:ate n suport6 iar utili9area lor se ,a face numai n pre9en)a in2inerului sau laborantuluiN 6 Materialele utili9ate se ,or mane,ra cu 2riC(6 pentru a nu se produce accidente precum& 7 D(niri ale m=inilorN 7 D(niri ale ochilorN 7 Insuficien)e respiratorii6 etc! \ Mane,rarea instrumentelor6 a miCloacelor de lucru6 a machetelor mai 2rele se ,a face cu aten)ie pentru a e,ita riscul de lo,ire! EleGii' \ %or utili9a materialul didactic doar sub supra,e2herea profesorului6 iar n timpul pau9elor ,or aerisi sala de clas( pentru a p(stra un microclimat corespun9(tor de lucruN 6 Nu ,or folosi n Coac( instrumentele puse la dispo9i)ieN Nu ,or introduce obiecte n pri9ele electriceN 6 %or a,ea 2riC( de mobilierul 7i miCloacele didactice din dotarea laboratoruluiN 6 %or efectua lucr(rile de laborator n pre9en)a profesorului sau laborantuluiN %or p(stra o atmosfer( de lucru n timpul orelor6 n lini7te 7i cu serio9itate! Nerespectarea re2ulilor mai sus men)ionate poate conduce a accidente nedorite6 care ,or fi sanc)ionate conform pre,ederilor le2ala 7i ale re2ulamentului de ordine interioar(!

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

PRO"E#-VER;A!6 @+cheiat a2t-3i KKKKK.cu eleGii cla2eiKKKKKcu oca3ia eAectu-rii ,rotec0iei /u+cii la !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 5r. crt. #. $. %. &. '. (. 8. 9. :. #;. ##. #$. #%. #&. #'. #(. #8. #9. #:. $;. $#. $$. $%. $&. $'. $(. $8. $9. $:. %;. %#. %$. %%. %&. %'. 50,E-E 6* 1/E50,E-E "E,57!0/2

Re2,o+2aDil6

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

/$

!ucrul 1+ echi,?n pereche sau n 2rup@ "are e2te 2arci+a Goa2tr- co/u+-R <e=. obiectivele pe care vi s-a spus c trebuie s le ndeplinii) "u ci+e Gei lucraR "e a+u/e treDuie A-cutR "i+e Ga Aace ace2t lucruR $e ce Ael .e /ateriale6 echi,a/e+te6 i+2tru/e+te Fi 2,riEi+ Ga Ai +eGoie .i+ ,artea celorlal0iR

"e a+u/e Gei Aace tuR Or7a+i3area actiGit-0ii' $ata/Ora 1+ce,erii' $ata/Ora Ai+ali3-rii' "It .e /ult Ga .ura 1+.e,li+irea 2arci+iiR >?onfirm faptul c elevii au avut discuii privind sarcina de mai sus i@ s-au asi urat c au neles obiectivele au stabilit ceea ce trebuie fcut au su erat modaliti prin care pot ajuta la ndeplinirea sarcinii s-au asi urat c au neles cu claritate responsabilitile care le revin i modul de or anizare a activitiiA (artor/eGaluator <semntura ! <e=.@ profesor, ef catedr) &u/e eleG' Aceast( fi7( stabile7te sarcinile membrilor 2rupului de lucru6 precum 7i modul de or2ani9are a acti,it()ii! $ata' U+.e Gei lucraR

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

/#

%O! E 1 "o+troler .e ,roce2

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

/*

%O! A 2

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

/-

#che/a electro+ic- a a,aratului E( C 72

%O! A 3

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

//

RE%ER &<E ; ;! O5RA% "E Urm(toarea list( de c(r)i6 din cadrul modulului "###, $%&%C&A'%A $%(%C&%)*' se dore7te a fi un 2hid n re9ol,area e:erci)iilor! Este necesar accesul la sala de studiu 7i la bibliotec(6 care s( ,( pun( la dispo9i)ie informa)ii necesare pentru a absol,i aceast( unitate de competen)(! +#+)#*,'A(#% 1. TA&$E! u. 5O!TER(A&&. 1444 2. TAR$A!!A ( R"EA6 PA#"U AURE!6 ,suri electrice n telecomunicaii #!VVV6 ?urs ?.*.D., BIEMENB *! -! /! 0! VVV6 -ivre bleu, C!C!I!T!T! PAU! PO#TE!& "U6 -inii i sisteme de transmisiuni telefonice. VVV6 Documentaii aparate de msur n telefonie, D!D!A! 7i D!.!A! VA# !E#"U6 A.6 *niiere n telefonia di ital.

1!# &&RE1">6 >.6 VA# !E#"U6 A ..!ransmisiuni cu modulaia impulsurilor n cod. 3! VVV6BIEMENB6 Di2itale Nachrichtenubertra=un26Teil lundTeil $6 5!VVV6 !ransmisiuni P.C.-.. RO(TE!E"O&A6 8UDA%+>6 12.*A>A& #OR &A6 Telefonia di2ital( n re)ele de telecomunica)ii! 13.( >A RA$U6 7!a!6 !elefonie numeric. 14.TA&$E! u. 5O!TER(A&&6 De,iste ;8ITBU 7i bro7uri pre9ent(ri aparate! 1J.;RA&A6 "O$RU< Fi VA!ER A6 !ransmisia *nformaiei numerice. 16. UUU6 "erviciul de date "D -# MI!Tc!6 D!A!P!Tc! 17.!A*AROV " "R #T A& 6 ,surri electronice i numerice. 1! 3! $5! $ ! ( !EA6 A!6 ,surri electronice. POP EU5E&6 #TO "A VA# !E6 1rincipii i metode de msurare numeric. 5EOR5E !OVE$AQ6 Defectele electronice-manual de dia nosticare, editura !E./2 ]]]!2oo2le ro !VVV6Telecommunication OandbooK6

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

/0