Sunteți pe pagina 1din 2

1.

explicati procedura privind analiza riscurilor si evaluarea CI : analiza riscurilor reprezinta o etapa majora in process de audit intern care are drept scop identificarea pericolelor in structura auditata daca controalele interne sau procedurile structurii auditate pot preveni elimina sau minimaliza pericolele ,evaluarea CIal structurii auditate.Astfel aceasta procdedura are rolul ca un punct tare sau slab sa fie exprimat in functie de obiectivul de CIsau de caracteristica urmarita pt a asigura functionarea structurii auditate sau atingerea unor rezultate.2.precizati esenta dovezilor utilizate in process de AI si numiti sursele aplicate : dovezilede audit intern constituie info de orice natura aplicata de auditorul intern pu a argument opinia sa.Info poate fi obtinuta din interiorul sau exteriorul ent , de la misiunile de audit precedente precum si alte surse aplicabile pt a ajunge la constatarile si concluzii temeinice.Aceste surse pot fi :1.confirmari de la terti 2.date din domenii inrudite(statistica)3.cadrul normative care reglementeaza activitatea ent 4. Instructiunile si regulament e interne 5.contabilittea si explicatii oferite de angajati 6.sistemul informational managerial. 3.descrieti consecutivitatea obtinerii dovezilor la exercitarea auditului intern : Auditorul intern efectueaza analize,testari,interviuri, confirmari,si alte activitati de audit prevazute de programul de audit .Dupa care se apreciaza daca dovezile obtinute pt fiecare activitate de AI pot fi suficiente. Dupa efectuarea tuturor activitatilor stabilite in programul de AI se colecteaza doc misiunii de AI pu a fietichetate si numerotate.Urmeaza identificarea si analiza problemlor constattate care sunt communicate conducatorului structurii analizate de AI.Totodata testele effectuate de obtinere a dovezilor de membrii echipii misiunii de AI sunt verificate si aprobate de supervisor.4.numiti citeva cazuri de constatare a iregularitatilor si si explicate modalitattea de documentare: 1.expirarea termenului de valabilitate a licentei 2.neaprobarea noilor activitati ale ent de instantele autorizate 3.premise de nerespectare a normelor de poluare a mediului 4.neprelungirea termenului de utilizare a brevetelor, marcilor comerciale. Cind auditoria ajung la concluzia bazata pe Fisa de identificare si analiza a problemei ca sa comis o iregularitate ei vor tb sa raporteze cel mai tirziu a 2 zi conducatorului comaprtimentului de AI prin transmiterea Formularului de cosntatare si raportare a iregularitatilor .Apoi cond compartiment deAI va soliciita in termen de 3 zile conducatorului structurii auditate sa fie intiata procedeura de investigare a irgularitatilor.Dupa aceea auditorul primeste un rs scris de la managementul entitatii.5.explicati cerintele de formulare a cosntatarilor si recomandarilor: La prima etapa se intocmeste lista constatarilor si recomandarilor.Constatarea tb sa descrie ce nu a amers bine si dc sa intimplat asa ,precizeaza in baza caror standard au criteria sa ajuns la aceasta concluzie.Recomandarile indica ce tb sa se faca pt solutionarea problemei sau riscului constatat.Scopul recomandarilor e de a prezenta schimbarile posibila care vor apropia situatia constatata de situatia dorita 6. formulati exemple de situatii care sunt auditate prin intermediul testarii substantiale si de conformitate: teste substantiale:controlul repetat al datelor bancare pt a asigura efectuarea corecta a operatiunilor. Testari de conformitate: introducerea unei facturi greiste pu a remarca daca va fi respinsa de sistemul de evident contabila 7.descrieti activitatile de interventiei la fata locului: 1.colectarea dovezilor si testarea operatiunilor auditabile 2.intocmirea fiselor de identificare si analiza a problemei 3.constatarea si raportarea iregularitatilor.Intocmirea formularului de cosntatare si raportare a iregularitatilor 4.revizuirea doc 5.intocmirea notei centralizatoare a doc de lucru. 6.organizarea sedintei de inchidere pt a fi prezenatte opiniiile auditorului intern.1.dezvaluie activitatile de finisare a raport de AI: 1.transmiterea proiect de AI la structura auditata 2.in caz ca ent nu accepta recomandarile propuse, solicita reuniunea de conciliere 3.efectuarea reuniunii de conciliere si implementarea modificarilor si elaborarea noilor recomandari 4.finalizarea raport de AI cu toate modificarile.2.care e structura raport de AI si cum se prezinta fiecare capitol: 1. Pagina de titlu si cuprinsul :titlul: Raport de AI cuprinsul: lucrarilor si documentelor 2.semnatura:RAI e semnat de fiecare membru a echipei de auditori e fiecare pagina .ultima pag e semnata si de conducatorul compartiment de audit intern. 3.Introducerea: 3.1date generale:tipul misiunii, baza legala ,ordinu de serviciu, echipa de auditori, structura auditata, durata ,perioada, activitatea, procese auditate.3.2

cuprinsul lucrarilor si doc: se concretizeaza lucrarile cu privire la : colectarea dovezilor,constatarea si raportarea iregularutatilor. 4.constatari si recomandari:prezentarea acestora tb sa fie efectuat in mod complect ,exact ,adecvat ,obiectiv si clar. 5. Concluzii: e necesar de a se mentiona ca constatarile AIse bazeaza pe probe obtinute la auditare si care au fost aduse la cunostina conducerii 3.descrie criteriile de revizuire a constatarilor:Revizuirea constatarii urmareste justetea formularii celor 4 elemente de baza ale constatarii:situatia, criteriul, efectul, cauza. Situatia-se refera la natura si dimensiunea constatarii sir s la intrebarea :ce nu a mers bine? criteriile-stabilesc legitimitatea constatarilor prin identificsrea criteriilor de evaluare sir s la intreabarea: in baza caror standard sa ajuns la aceasta constatare? efectul-descrie impactul real sau potential al situatie, si rs la intrebarea: ce effect are? cauza-precizeaza motivele ce stau la baza constatarii si rs la intrebarea: de ce sa intiplat asa?4.care sunt intrebarile supervizorului pt revizuirea recomandarilor: 1. recomandarea poate fi realizata 2.ce resurse sunt necesare pt a obtine sit dorita in limita posibilitatilor 3.e posbila obtinerea sit dorite pt utilizarea mai eficienta e resurselor 4.sunt necesare resurse suplimentare? 5.comentati actiunile de transmitere a proiectului raportului de audit: La transmiterea proiect raport de audit tb sa fie completat cu toate dovezile asupra faptelor, opiniilor,si concluziilor la care sa ajuns . El este semnat de conducatorul compart de AI si transmis ent auditate.aceasta din urma analizeaza proiectul raportului si daca e cazul solicita o reuniune de conciliere ,Auditrul revede rs de la structura auditata si daca e cazul pregateste reuniunea de conciliere. Organizarea acesteia si in urma ei auditrul analizeaza concluziil reformulate.6. analizati rolul reuniunii de conciliere: Aceasta are un rol ft important d-e incadrul acesteia poate sa-si exprime opinia in legatura cu recomandarile expuse in proiectul RAI. Astfel ea obtine noi recomandari in cazul in care celelate nu sunt rezonabile.7.explicati procedura de finalizare si difuzre a raportului: in cadrul finalizarii RAI are loc prelucrarea acestuia pt redactarea finala si tiparirea lui. Prin aceasta se confirma faptul ca RAI e completat si include punctual de vedere al entitatii auditate. Pu ca sa aiba loc difuzarea RAI acesta tb sa contina sinteza a lui.aceasta se face cu scopul de a fi analizata si avizate recomandarile RAI.Explicati rolul supervizarii,evaluarii interne si externe la asigurarea calitatii AI:Supervizarea inseamna capacitatea de a privi inainte si de a planifica, de a organiza si coordona eforturile, iar in cazul AI supervizarea are rolul de a analiza situatia si de a face ordine, preluind controlul si rezolvind problemele, pentru a asigura calitatea AI.La fel si evaluarea interna si externa are rolul de a depista deficientele,de a initia imbunatatirile necesare unei derulari corespunzatoare a viitoarelor misiuni de audit intern.Descrieti esenta activitatilor de indrumare,consiliere,supraveghere si verificare a lucrarilor MAI:Aceste activitati sunt necesare pentru asigurarea calitatii efectuarii lucrarilor mai.Activitatea de indrumare consta in orientarea sau ghidarea auditorilor pentru efectuarea corespunzatoare a acestora,oferirea unor consultatii sau recomandari de catre specialisti.Consilierea consta in rezolvarea unor situatii sau gasirea unor solutii legate de problemele cu care se confrunta auditorul.Consilierea se bazeaza pe tratarea unei teme concrete, a unei probleme concrete.Supravegherea lucrarilor se materializeaza prin vizarea foilor de sinteza intocmite de colaboratori, pe cicluri de activitati sau sectiuni ale probgramului de lucru.Verificarea lucrarilor este necesara pentru a asigura corectitutdinea acestora si pt a depista careva greseli.Comentati procedura de supervizare a documentelor:este un element important al controlului calitatii in etapa de procesare a RA,asigura pertinenta justificarilor,concluziilor si recomandarilor. Numiti criteriile de evaluare interna a MA:eficienta;managementul calitatii;depistarea erorilor;

S-ar putea să vă placă și