P. 1
Biserici Din Bucuresti Cu Sf Moaste

Biserici Din Bucuresti Cu Sf Moaste

|Views: 7,238|Likes:
Published by bdi
Lista cu biserici din Bucuresti in care se afla moaste ale Sfintilor.
http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/biserici-din-bucuresti-cu
Lista cu biserici din Bucuresti in care se afla moaste ale Sfintilor.
http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/biserici-din-bucuresti-cu

More info:

Published by: bdi on Oct 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2015

pdf

text

original

Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte

Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte
Biserici din Bucure ști cu Sfnte Moaște
Notă: Pentru sínteza cronoíogíc-caíendarístícă a ordíníí de peste an a Sñnțííor,
consuítațí ñșíeruí „Caíendar Sñntí cu moaste ín Bucurestí”.
 Sf. Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucureștiului (prăznuít pe 27
octombríe; moașteíe Sfântuíuí se añă în Catedrala Patriarhiei, Deaíuí
Patríarhíeí - Pța. Uníríí)
 Sfnii Constantin și !lena (prăznuíțí pe 21 maí; părtíceíe dín moașteíe
Sñnțííor se añă într-o racíă de ía Catedrala Patriarhiei, Deaíuí Patríarhíeí -
Pța. Uníríí)
 Sf. Nectarie (prăznuít pe 9 noíembríe; părtíceíe dín moașteíe Sfântuíuí se añă
într-o racíă de ía Catedrala Patriarhiei, Deaíuí Patríarhíeí - Pța. Uníríí)
 Sf. S"iridon (prăznuít pe 12 decembríe; părtíceíe dín moașteíe Sfântuíuí se
añă în Catedrala Mitro"olitană # Paraclis Patriarhal $Sf. S"iridon Nou%,
de ía Pța. Uníríí, Metrou „Uníríí 1”, pe Bd. "D. Cantemír”, ímedíat după Hoteí
Horoscop, íntrarea prín Caí. Serban Vodă, Nr. 29)
 Sf. &oan 'ură de (ur (prăznuít pe 30 íanuaríe șí 13 noíembríe; părtíceíe dín
moașteíe Sfântuíuí se añă într-o racíă dín Biserica )*nvierea Domnului,
&coana Maicii Domnului # Prodromia și Sf. &oan 'ură de (ur% Paraclis
al Catedralei M+ntuirii Neamului, dín spateíe Paíatuíuí Paríamentuíuí,
íntersecțía Str. Izvor cu Caí. 13 Septembríe = Píața Arsenaíuíuí, vízaví de
Hoteíuí Marríott, íângă Poșta Puíșor)
 Sfnii: ,aralambie (prăznuít pe 10 februaríe), 'heor-he (prăznuít pe 23
apríííe), &oan 'ură de (ur (prăznuít pe 30 íanuaríe șí 13 noíembríe),
Proco"ie (prăznuít pe 8 íuííe), 'ri-orie de Na.ian. (prăznuít pe 25 șí 30
íanuaríe), /asile cel Mare (prăznuít pe 1 șí 30 íanuaríe), (ndrei (prăznuít pe
30 noíembríe) ș.a. - părtíceíe dín moașteíe Sñnțííor se añă în Biserica
)Sf. 'heor-he, Sf. Cuv. Parascheva și Sf. Proor.
Daniel% a Paraclisului &storic al 0eședinei
2
Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte
Patriarhale (Deaíuí Patríarhíeí), aíăturí de o părtícícă dín Sf. Cruce
"e care a fost răsti-nit ,ristos (sărbătorííe Sf. Crucí: Dumíníca
a 3-a dín Postuí Mare, 7 maí, 1 august, 11 septembríe șí 14 septembríe) șí
aíăturí de o aítă racíă cu moaște aíe Sñnțííor: Ser-hie și /ah (prăznuíțí pe 7
octombríe), !lefterie (prăznuít pe 15 decembríe), 12 de Mucenici de la
Sevasta (prăznuíțí pe 9 martíe), 3rifon (prăznuít pe 1 februaríe), (rtemie
(prăznuít pe 20 octombríe), Marina (prăznuítă pe 17 íuííe), (nastasia
0omana (prăznuítă pe 22 decembríe) șí 'heor-he ,o.evitul (prăznuít pe 8
íanuaríe)
 Sfnii: Calinic de la Cernica (prăznuít pe 11 apríííe) șí 'heor-he de la
Cernica (prăznuít pe 3 decembríe) - moașteíe Sfântuíuí Caííníc se añă în
Bíseríca Mănăstirii Cernica, Com. Cernica, aíăturí de o racíă cu părțí dín
moașteíe Sf. Gheorghe de ía Cerníca)
 Sf. Mc. Mina (prăznuít pe 11 noíembríe; părțí dín moașteíe Sfântuíuí se añă în
Biserica $Sf. Mina 4 /er-u%, añată ía cca. 300 m. de Magazínuí Unírea, pe
partea stg. a Căíí Căíărașííor = Bd. Corneííu Coposu, Str. C.F. Robescu, Nr. 18 A)
 Sf. Stelian, ocrotitorul co"iilor (prăznuít pe 26 noíembríe) - racía cu
părtíceíe dín moașteíe Sfântuíuí se añă în Biserica $Sf. Stelian45ucaci% (Str.
Logofăt Udríște, íângă Poííțía Rutíeră), aíăturí de o casetă (añată ía íconostasuí
dín dr.) cu părtíceíe dín moașteíe Sfnilor: ,aralambie (prăznuít pe 10
februaríe), !lefterie (prăznuít pe 15 decembríe), 6nufrie cel Mare (prăznuít
pe 12 íuníe) șí Pantelimon (prăznuít pe 27 íuííe)
 Sf. Ci"rian (prăznuít pe 2 octombríe, protector împotríva farmeceíor; mâna
Sfântuíuí se añă în Biserica $7lătari%, vízaví de Magazínuí Víctoría, CEC-uí
Mare, Caí. Víctoríeí, Nr. 12)
 Sfnii: ,aralambie (prăznuít pe 10 februaríe), (nti"a (prăznuít pe 11
apríííe), Pantelimon (prăznuít pe 27 íuííe) șí Nicanor (prăznuít pe 7 august) -
caseta cu părtíceíe dín moașteíe íor se añă în Biserica $Sf. Dumitru # Poștă
sau de 8urăm+nt 4 Paraclis 9niversitar%, dín spateíe Muzeuíuí Națíonaí de
Istoríe a Româníeí dín Caíea Víctoríeí (Str. Poșteí, Nr. 2)
3
Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte
 Sf. Nicolae (prăznuít pe 6 decembríe; mâna Sfântuíuí se añă în Biserica $Sf.
'heor-he Nou%, dín Píața Sf. Gheorghe, Bd. Brătíanu, Nr. 27 - Km 0; aíăturí
de mormântuí ce conțíne doar capuí Sf. Mc. Constantin Br+ncoveanu, care
este prăznuít pe 16 august șí de un veșmânt de moaște aí Cuv. Parascheva,
prăznuítă pe 14 octombríe)
 Sf. 'ri-orie al (rmeniei (prăznuít pe 30 septembríe; părtíceíe dín moașteíe
Sfântuíuí sunt îngropate sub íespedea aítaruíuí Bisericii $Sf. 'heor-he
/echi%, dín spateíe Magazínuíuí Cocor, Caí. Moșííor, Nr. 36), tot în această
bíserícă se maí añă șí o părtícícă dín moașteíe Sf. 'heor-he (prăznuít pe 23
apríííe)
 Sf. 'ri-orie de Nissa (prăznuít pe 10 íanuaríe; fragment dín moașteíe
Sfântuíuí se añă într-o racíă ía Biserica $Domnia Bălașa%, de íângă
Tríbunaíuí Munícípíuíuí Bucureștí, în spateíe bíocurííor de ía Metrou „Uníríí 1”)
 Sf. ,aralambie (prăznuít pe 10 februaríe; un deget aí Sfântuíuí se añă în
Biserica $Sf. (rhan-heli%, dín Str. Oțetarí - a 2-a str. ía dr. de ía Poíícííníca
Batíșteí)
 Sfnii: Nicolae (prăznuít pe 6 decembríe), Pantelimon (prăznuít pe 27
íuííe), 'heor-he (prăznuít pe 23 apríííe), Cuv. de la Mănăstirea $Sf.
3eodosie cel Mare% din Pustia &ordanului șí &oan cel Nou de la Suceava
(prăznuít pe 2 íuníe) - racía cu părtíceíe dín moașteíe íor se añă în Biserica
Mănăstirii $Plumbuita%, Str. Píumbuíta, Nr. 58, añată ía 3 stațíí de ía Bucur
Obor, pe șos. Coíentína - Lacuí Píumbuíta
 Sfnii: 12 de Mucenici de la Sevasta (prăznuíțí pe 9 martíe), Mc.
Paraschevi (prăznuítă pe 26 íuííe), Mc. (cachie (prăznuít pe 7 maí), Mc.
Neoft (prăznuít pe 21 íanuaríe) șí Mc. !rmo-hen (prăznuít pe 10 decembríe)
- racía cu părtíceíe dín moașteíe Sñnțííor, precum șí o casetă cu o părtícícă dín
moașteíe Sf. &rodion de la 5ainici (prăznuít pe 3 maí) se añă în Biserica
Mănăstirii $Sf. (ntim &vireanul%, de ía Benzínăría "11 Iuníe”, pe Str. Antím,
Nr. 29, íângă Paíatuí Paríamentuíuí
 Sf. S"iridon (prăznuít pe 12 decembríe; părtícícă dín moașteíe Sfântuíuí șí 2
papucí aí Sfântuíuí se añă în racía dín Biserica $Sf. S"iridon /echi 4 fosta
4
Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte
6"eretă%, Spíaíuí Uníríí, Nr. 1, íntersecțía Căíí Víctoría cu Cheíuí Dâmbovíțeí,
P-ța. Națíunííe Uníte)
 Sfnii: Cuv. Parascheva (prăznuítă pe 14 octombríe; moaște șí veșmânt de
moaște), Mc. Paraschevi (prăznuítă pe 26 íuííe), 3eodora de la Sihla
(prăznuítă pe 7 august / părtícíca a fost furată) șí 3eodor 3iron (prăznuít pe
17 februaríe șí în "Sâmbăta Sf. Teodor” de dínaíntea Dumínícíí 1-a a Postuíuí
Mare = "Dumíníca Ortodoxíeí” / părtícíca a fost furată) - casete cu părtíceíe
dín moașteíe íor; aíăturí de o aítă racíă (cea príncípaíă, añată permanent spre
închínare) cu părtíceíe dín moașteíe Sfnilor: Nicolae (prăznuít pe 6
decembríe), ,aralambie (prăznuít pe 10 februaríe), Mc. Dimitrie
&.vor+torul de Mir (prăznuít pe 26 octombríe), (ndrei (prăznuít pe 30
noíembríe), Mercurie (prăznuít pe 25 noíembríe), Stelian (prăznuít pe 26
noíembríe), &-natie 7a-ors:i, 3eodor Stratilat (prăznuít pe 8 februaríe), ;
3ineri din !fes (prăznuíțí pe 4 august șí pe 22 octombríe), !ustaie (prăznuít
pe 20 septembríe), <1222 Prunci Mucenici uciși de &rod (prăznuíțí pe 29
decembríe), &oan Bote.ătorul (prăznuít pe 7 íanuaríe, 24 íuníe șí 29 august),
Nifon (prăznuít pe 11 august), Sf. Necunoscut de la Măn. Neam (prăznuít
în a 2-a dumínícă de ía Pogorârea Sf. Duh), Mc. Pana-hiotis (prăznuít pe 24
íuníe ?), &oan &acob ,o.evitul de la Neam (prăznuít pe 5 august), =enia
Petrovna (prăznuítă pe 24 íanuaríe șí 11 septembríe), 3eofl cel Nebun "tr.
,ristos (prăznuít pe 28 octombríe), Sevastiana (prăznuítă pe 24 octombríe),
Ci"rian și &ustina (prăznuíțí pe 2 octombríe), Clement al 0omei (prăznuít
pe 24 noíembríe), 3rifon (prăznuít pe 1 februaríe), (u>eniu (prăznuít pe 13
decembríe), Dionisie 7a:intos (prăznuít pe 17 decembríe), (nastasie
(prăznuít pe 5 decembríe), S"iridon (prăznuít pe 12 decembríe; exístă în aítar
șí un Papuc aí Sfântuíuí), 12 Mucenici (prăznuíțí pe 9 martíe), ?tefan
(prăznuít pe 27 decembríe) șí (le>andru (prăznuít pe 30 august); aíăturí de
casete separate cu părtíceíe dín moașteíe Sñnțííor: Sava (prăznuít pe 5
decembríe), Mc. din Sinai și 0ait (prăznuíțí pe 14 íanuaríe), Mc. 0evocatus
(prăznuít pe 1 februaríe) șí Mc. Pom"onius (prăznuít pe 1 februaríe),
Constantin și !lena (prăznuíțí pe 21 maí), (na @mama Maicii DomnuluiA
(prăznuítă pe 9 septembríe șí 25 íuííe), Mc. ,ristina (prăznuítă pe 24 íuííe),
5
Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte
Mc. Prov, 3arah și (ndronic (prăznuíțí pe 12 octombríe), Mc. Neoft
(prăznuít pe 21 íanuaríe), Mc. /arvara (prăznuítă pe 4 decembríe), Cuv.
=enia (prăznuítă pe 24 íanuaríe), Mc. Proco"ie (prăznuít pe 8 íuííe), Mc.
/lasie (prăznuít pe 11 februaríe), 'heor-he ,o.evitul (prăznuít pe 8
íanuaríe), Pantelimon (prăznuít pe 27 íuííe), Maria Ma-dalena (prăznuítă pe
22 íuííe), Marina (prăznuítă pe 17 íuííe), Mc. 3alaleu (prăznuít pe 20 maí),
Mc. Sabina (prăznuítă pe 29 august sau 27 octombríe ?), Dimitrie
Basarabov (prăznuít pe 27 octombríe), &er. Dimitrie al Cretei,
Mărturisitori de la (iud ș.a. ; aíăturí șí de o casetă cu părtíceíe dín
moașteíe Sf. 3rei &erarhi (prăznuíțí pe 30 íanuaríe șí în zííeíe ñecăruía díntre
eí); de o ícoană reíícvar a Sfntei !caterina (prăznuítă pe 25 noíembríe); de o
casetă cu părtíceíe dín moașteíe Sfnilor: !caterina (prăznuítă pe 25
noíembríe), Mina (prăznuít pe 11 noíembríe) șí Petru (tonitul (prăznuít pe
12 íuníe); de o aítă casetă-racíă cu părtíceíe dín moașteíe unor Sfni din
0usia: 5uca al Crimeii (Dr. fără argínțí, prăznuít pe 11 íuníe), 3eodor de
Sana:sar (prăznuít pe 23 octombríe), (vram al 0ostovului (prăznuít pe 29
octombríe), (le>andru de Sana:sar, 3eodor cel Sfntit de Sana:sar
@9sha:ovA (prăznuít pe 2/15 octombríe), (ntonie de /olo-dav, &-natie
Briancianinov (prăznuít pe 30 apríííe), &ona de Biev (prăznuít pe 9 íanuaríe),
Daniel de Pereslav (prăznuít pe 7/20 apríííe), Corneliu de Pereslav
(prăznuít pe 22 íuííe/4 august), (ndrei Cnea.ul de Smolens:, 3eofl cel
nebun du"a ,ristos (prăznuít pe 28 octombríe/10 noíembríe), Dimitrie al
0ostovului (prăznuít pe 28 octombríe), Siluan (thonitul (prăznuít pe 24
septembríe) șí Serafm de Sarov (prăznuít pe 2 íanuaríe șí 19 íuííe); de o
răcííță cu părtíceíe dín moașteíe Sfnilor 'heor-he (prăznuít pe 23 apríííe),
&oan 0usul (prăznuít pe 27 maí), !frem cel Nou (prăznuít pe 3 íanuaríe șí 5
maí) șí Nectarie (prăznuít pe 9 noíembríe); măsura Sfântuíuí șí un epítrahíí ce
a acoperít moașteíe Sf. &oan 0usul (prăznuít pe 27 maí); de o ícoană reíícvar
cu o bucățícă dín stânca 'ol-oteiC de o părtícícă dín Sf. Cruce "e
care a fost răsti-nit ,ristos (sărbătorííe Sf. Crucí: Dumíníca a 3-a
dín Postuí Mare, 7 maí, 1 august, 11 septembríe șí 14 septembríe); de o
6
Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte
părtícícă díntr-un /eșm+nt al M+ntuitorului (mantía íuí Hrístos)
ș.a., precum șí de o masă / baídachín sub aí căreí crístaí se añă părtíceíe dín
Br+ul Maicii Domnului (dín veșmântuí Sf. Fecíoare, adus de ía Măn.
Vatoped / Mt. Athos: sărbătorít pe 2 íuííe, 31 august șí 1 octombríe) șí dín
"iatra Morm+ntului Maicii Domnului din ara Sf+ntă
(Adormírea Maícíí Domnuíuí: 15 august) șí un veșmânt preoțesc sñnțít pe
"iatra Morm+ntului Maicii Domnului din ara Sf+ntă
(Adormírea Maícíí Domnuíuí: 15 august) se añă în Mănăstirea $Sf.
Nicolae # Mihai /odă%, în apropíere de Metrou „Izvor”, íângă BCR șí
Spríngtíme Izvor, Str. Sapíențeí, Nr. 4
 Sfnii: 3eofl cel Nebun "tr. ,ristos D de la Biev (prăznuít pe 28
octombríe), &ona de Biev (prăznuít pe 9 íanuaríe), (ndrei (prăznuít pe 30
noíembríe), &oan &acob ,o.evitul de la Neam (prăznuít pe 5 august), Cuv.
Nicolae Planas (prăznuít pe 2 martíe), Nicolae (prăznuít pe 6 decembríe),
(nti"a de la Cala"odești (prăznuít pe 10 íanuaríe), Siluan (thonitul
(prăznuít pe 24 septembríe), Mc. 9ciși En Sinai și 0ait (prăznuíțí pe 14
íanuaríe), /asile cel Mare (prăznuít pe 1 șí 30 íanuaríe), (rsenie (thonitul,
Mc. Daniel, Cuv. Sila, Natan și Paisie de la Sihăstria Putnei (sec. XVIII,
necanonízațí), <1222 Prunci Mucenici uciși de &rod (prăznuíțí pe 29
decembríe) șí Nectarie (prăznuít pe 9 noíembríe) - părtíceíe dín moașteíe
Sñnțííor se añă în tot atâtea casete cuprínse în 2 racíe marí dín Biserica $Sf.
Nicolae 'hica # 0usă sau a Studenilor 4 Paraclis 9niversitar%, de ía
Uníversítate, Str. Ion Ghíca, Nr. 9)
 Sf. Cruce "e care a fost răsti-nit ,ristos (o părtícícă se
añă într-un crucíñx de ía Catedrala Catolică $Sf. &osif%, Str. Graí.
Bertheíot, Nr. 19; se scoate în fața aítaruíuí pe 14 septembríe de zíua "Înăíțăríí
Sf. Crucí”, ía sfârșítuí tuturor síu|beíor zííeí)
 S"in din Cununa lui &isus (o părtícícă se añă într-o casetă de ía
Catedrala Catolică $Sf. &osif%, Str. Graí. Bertheíot, Nr. 19; se
7
Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte
scoate în fața aítaruíuí pe 14 septembríe de zíua "Înăíțăríí Sf. Crucí”, ía
sfârșítuí síu|beí de ía ora 10:30 sau după cea a „Căíí Sf. Crucí” de ía ora 18:00
<? referítor ía ora exactă>)
 Sfnii Mc. !"ictet și (stion (prăznuíțí pe 8 íuííe) - părtíceíe dín moașteíe
Sñnțííor se añă ía Catedrala Catolică $Sf. &osif% (Str. Graí. Bertheíot, Nr. 19)
 Sf. (nton de Padova (prăznuít pe 13 íuníe; părtíceíe dín moașteíe-reíícveíe
Sfântuíuí se añă în crucíñxurí de ía Catedrala Catolică $Sf. &osif%, Str. Graí.
Bertheíot, Nr. 19, de ía Biserica Catolică )Bărăie%, Str. Bărățíeí, Nr. 27,
íângă Mag. Cocor șí de ía Biserica Catolică $Sfnii ("ostoli Petru și Paul
# Băneasa%, poduí Băneasa-Avíațíeí, íângă fabríca de pâíne Băneasa șí
Apímondía, Str. Pechea, Nr. 16; se scot în fața aítaruíuí marțea ía ora 17:40, ía
sfârșítuí ííturghíeí de ía ora 17:00)
 Sf. 0ita (prăznuítă pe 22 maí; părtíceíe dín moașteíe-reíícveíe Sñnteí se añă
într-un crucíñx de ía Catedrala Catolică $Sf. &osif%, Str. Graí. Bertheíot, Nr.
19; se scoate în fața aítaruíuí |oía ía ora 17:40, ía sfârșítuí ííturghíeí de ía ora
17:00)
 Fer. &eremia /alahul (prăznuít pe 8 maí; părtíceíe dín moașteíe-reíícveíe
Sfântuíuí se añă într-un crucíñx de ía Catedrala Catolică $Sf. &osif%, Str.
Graí. Bertheíot, Nr. 19; se scoate în fața aítaruíuí de zíua sa șí íunea ía ora
17:40, ía sfârșítuí ííturghíeí de ía ora 17:00)
 Sf. /inceniu de Paul (prăznuít pe 27 septembríe; părtíceíe dín moașteíe-
reíícveíe Sfântuíuí se añă în crucíñxurí de ía Catedrala Catolică $Sf. &osif%,
Str. Graí. Bertheíot, Nr. 19 șí de ía Biserica Catolică $Preasf+nta &nimă a
lui &sus G SacrH CIur 4 Biserica France.ă%, Str. Cpt. Demetríade, Nr. 3,
íângă Statuía Avíatorííor)
 Padre Pio (prăznuít pe 23 septembríe; părtícícă dín moașteíe-reíícveíe
Sfântuíuí se añă ía Catedrala Catolică $Sf. &osif%, Str. Graí. Bertheíot, Nr.
19)
 Sf. Faustina Bovals:a (prăznuítă pe 5 octombríe șí în a 2-a dumínícă după
Pașteíe catoííc) - părtíceíe dín moașteíe-reíícveíe Sñnteí se añă în Casa
Surorilor Comunităii catolice )Sf. &oan% (Str. Ing. Patuíea, Bucureștíí Noí -
Dămăroaía, capătuí íuí 331) de íângă Mănăstirea catolică )Sf. Familie%
8
Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte
(Str. |íuíuí, Nr. 37, Bucureștíí Noí - Dămăroaía, capătuí íuí 331), ía Catedrala
Catolică $Sf. &osif% (Str. Graí. Bertheíot, Nr. 19), precum șí în Biserica
|ortodoxă| )(dormirea Maicii Domnului și Sf. 'ri-orie 3eolo-ul 4 Po"a
Chiu% (Str. Logofăt Luca Stroící, Nr. 33, íângă Pța. Gemení)
 Fer. Monsenior (le>andru 'hi:a (prăznuít pe 16 maí) - mormântuí său se
añă în Cimitirul Bellu 6rtodo>, Zona 19 (Caíea Serban Vodă, Nr. 249, vízaví
de Metrou ”Eroíí Revoíuțíeí”), íar racía de ía beatíñcarea sa (cu osemínte-
moaște aíe saíe) se añă ía Catedrala Catolică $Sf. &osif% (Str. Graí.
Bertheíot, Nr. 19), crucíñxurí cu moaște - reíícvíí devoțíonaíe aíe saíe añându-
se șí ía Biserica Catolică $Preasf+nta &nimă a lui &sus G SacrH CIur 4
Biserica France.ă% (Str. Cpt. Demetríade, Nr. 3, íângă Statuía Avíatorííor),
Biserica Catolică $Sfnii ("ostoli Petru și Paul # Băneasa% (poduí
Băneasa-Avíațíeí, íângă fabríca de pâíne Băneasa șí Apímondía, Str. Pechea,
Nr. 16) ș.a. "arohii catolice bucureștene și din "rovincie |a murít pentru
Hrístos, ucís de comuníștí în pușcăríe, asemenea Mărturísítorííor de ía Aíud șí
dín aíte temníțe comuníste româneștí orí guíagurí ruseștí !|
 Sfnii: (nton de Padova (prăznuít pe 13 íuníe) șí 3ere.a de 5isieu>
(prăznuítă pe 1 octombríe) părtíceíe dín moașteíe-reíícveíe Sñnțííor se añă în
crucíñxurí de ía Biserica Catolică $Sf. 3ere.a% # Bellu (se scot în fața
aítaruíuí marțea șí respectív |oía, ía ora 17:40, ía sfârșítuí ííturghíeí de ía ora
17:00)
 @Co"ie binecuv+ntată l+n-ă ori-inal aA 'iul-iului
M+ntuitorului de la 3orino - Biserica Catolică
)Preasf+ntul M+ntuitor%D&taliană (Bd. N. Băícescu, Nr. 28,
íângă Líbrăría „M. Sadoveanu”; rugăcíunea „Caíea Sñnteí Crucí”, vínerea de ía
ora 17:30; o astfeí de copíe se añă șí ía Mănăstírea Síhăstría Putneí -
ortodoxă), tot aící, ía Bíseríca Itaííană, añându-se șí părtíceíe dín moașteíe-
reíícveíe Sf. (nton de Padova (prăznuít pe 13 íuníe) într-un crucíñx care se
scoate în fața aítaruíuí marțea ía ora 18:40, ía sfârșítuí ííturghíeí de ía ora
18:00
9
Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte
 Sf. Silvestru (prăznuít pe 2 íanuaríe; părtícícă dín moașteíe Sfântuíuí se añă
în Biserica $Sf. Silvestru%, Str. Sf. Síívestru, zona Pța. Gemení)
 Sfnii: !caterina (prăznuítă pe 25 noíembríe), &oan 0usul (prăznuít pe 27
maí) șí Pantelimon (prăznuít pe 27 íuííe) - părtíceíe dín moașteíe íor se añă
(respectív) în 3 racíe dín Biserica $(dormirea Maicii
Domnului # Precu"eii Noi%, Str. Graí. Broșteanu, Nr. 12 (vízaví
de A.S.E. - íntrarea dín Caí. Dorobanțí); în racía Sf. Panteíímon maí añându-se
șí o părtícícă dín Sf. Cruce "e care a fost răsti-nit ,ristos
(sărbătorííe Sf. Crucí: Dumíníca a 3-a dín Postuí Mare, 7 maí, 1 august, 11
septembríe șí 14 septembríe), aíăturí de aíte sñnțeníí ( = obíecte sñnțíte =
reíícve de graduí/ordínuí 2): vată de ía Sf. &oan cel Nou de la Suceava
(prăznuít pe 2 íuníe), fragment de veșmânt de moaște de ía Sf. Cuv.
Parascheva (prăznuítă pe 14 octombríe), fragment de veșmânt de moaște de
ía Sf. (mflohie de la Poceaev (prăznuít pe 12 maí), fragmente de veșmínte
de moaște de ía Sfnii Mc. !"ictet și (stion (prăznuíțí pe 8 íuííe) șí un
fragment de veșmânt de moaște de ía Sf. (ndrei (prăznuít pe 30 noíembríe)
 Sfnii: 3rifon (prăznuít pe 1 februaríe), ,aralambie (prăznuít pe 10
februaríe), 3eodor 3iron (prăznuít pe 17 februaríe șí în "Sâmbăta Sf. Teodor”
de dínaíntea Dumínícíí 1-a a Postuíuí Mare = "Dumíníca Ortodoxíeí”),
'heor-he (prăznuít pe 23 apríííe), Mc. Paraschevi (prăznuítă pe 26 íuííe),
!lefterie (prăznuít pe 15 decembríe), J Sf. Necunoscui (prăznuíțí în
Dumíníca 1-a după Pogorârea Sf. Duh), Sf. &oan Bote.ătorul (prăznuít pe 7
íanuaríe, 24 íuníe, 29 august) - racía cu părtíceíe dín moașteíe Sñnțííor,
precum șí o părtícícă dín Sf. Cruce "e care a fost răsti-nit
,ristos (sărbătorííe Sf. Crucí: Dumíníca a 3-a dín Postuí Mare, 7 maí, 1
august, 11 septembríe șí 14 septembríe) se añă în Biserica $Sf.
/asile%, dín Caíea Víctoríeí, Nr. 198 (vízaví de Muzeuí Enescu)
 Sfnii: Pantelimon (prăznuít pe 27 íuííe) șí (ntonie de la &e.eru4/+lcea
(prăznuít pe 23 noíembríe) - ceíe 2 răcííțe cu părtíceíe dín moașteíe Sñnțííor se
10
Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte
añă în Biserica $Sf. (ntonie cel Mare% (Aíeea Vaíea Botení, dín Str.
Romancíerííor, Dr. Tabereí, pe traseuí 137, 268, 90, 91, 93 etc)
 Sf+ntul &oan &acob ,o.evitul de la Neam (prăznuít pe 5 august) - racíă cu
părtíceíe dín moașteíe Sfântuíuí șí cu părtíceíe de veșmânt ce a acoperít
moașteíe saíe se añă în Biserica )Boteanu # &enii% (Str. Boteanu, Nr. 8,
vízaví de Scaía), aíăturí de părtíceíe dín moașteíe unor Sfni Mucenici de la
Mănăstirea $Sf. 3eodosie cel Mare% din Pustia &ordanului, "iatră de
"e 'ol-ota, ceară din "ecetea Sf. Morm+nt @s+mbăta
MareA, ceară și mir de la Biserica din 5ida D &srael, de ía morm+ntul
Sf. 'heor-he (prăznuít pe 23 apríííe)
 Sf. (". Simon 7elotul, mirele din Cana 'alileii (prăznuít pe 10 maí șí 30
íuníe, protector aí căsătoríeí) - părtíceíe dín mâna Sfântuíuí se añă într-o
casetă dín Biserica $Sf. *m"ărai # Podeanu% (Str. Dorna, Nr.
70, Píața Chíbrít - Bucureștíí Noí, vízaví de Cínema Exceísíor, capătuí íuí 300,
Metrou "1 Maí”), aíăturí de o a 2-a casetă, cuprínzând o părtícícă dín Sf.
Cruce "e care a fost răsti-nit ,ristos (sărbătorííe Sf. Crucí:
Dumíníca a 3-a dín Postuí Mare, 7 maí, 1 august, 11 septembríe șí 14
septembríe), tot aící añându-se șí o părtícícă dín moașteíe Sf. &osif de la
Partoș (prăznuít pe 15 septembríe)
 Sfnii: Cuv. Parascheva (prăznuítă pe 14 octombríe, părtícícă dín moașteíe
Sñnteí șí díntr-un veșmânt aí său) se añă într-o racíă dín Biserica $Sf.
Nicolae și Sf. Parascheva # Sf. /ineri Nouă% (pe Bd. "N. Títuíescu”, Nr.
157-159, de íângă Metrou "Gara Basarab”), aíăturí de o a doua racíă cu
părtíceíe dín moașteíe Sfnilor: Nicolae (prăznuít pe 6 decembríe),
,aralambie (prăznuít pe 10 februaríe), Mc. 9ciși En Sinai și 0ait (prăznuíțí
pe 14 íanuaríe) șí 'ri-orie de Na.ian. (prăznuít pe 25 șí 30 íanuaríe)
 Sfnii Mc.: !ustaie Plachida, 3eo"isti, (-a"ie și 3eo"ist (prăznuíțí pe
20 septembríe; părtíceíe dín moașteíe Sñnțííor se añă în Biserica $&ancu
/echi%, íntersecțía Str. Mătăsarí cu Bd. Pache Protopopescu, în apropíerea
sedíuíuí ProTV)
11
Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte
 Sfnii: (ndrei (prăznuít pe 30 noíembríe), Pantelimon (prăznuít pe 27
íuííe), /asile cel Mare (prăznuít pe 1 șí 30 íanuaríe), 3eodor Stratilat
(prăznuít pe 8 februaríe), &-natie 3eoforul (prăznuít pe 20 decembríe),
,aralambie (prăznuít pe 10 februaríe), (". Petru (prăznuít pe 29 íuníe șí 30
íuníe), Sf. Mc. &ustin Martirul și Filosoful (prăznuít pe 1 íuníe) ș.a., precum
șí o părtícícă dín Sf. Cruce "e care a fost răsti-nit ,ristos
(sărbătorííe Sf. Crucí: Dumíníca a 3-a dín Postuí Mare, 7 maí, 1 august, 11
septembríe șí 14 septembríe) se añă în Mănăstirea )Sfnii
(rhan-heli, Sf. (tanasie, Sf. ,aralambie și Sf. &ustin
Martirul si Filosoful 4 Stavro"oleos%, (Str. Stavropoíeos, Nr. 4,
zona Centruí Vechí, Caruí cu Bere, în spateíe Muzeuíuí Națíonaí de Istoríe a
Româníeí dín Caíea Víctoríeí)
 Sfnii: Mc. 9ciși En Pustiul ,o.evei @sec. /&&A, Dre"tul 'hedeon,
(le>andru (prăznuít pe 30 august), Modest (prăznuít pe 18 decembríe),
3rifon (prăznuít pe 1 februaríe) șí Stelian (prăznuít pe 26 noíembríe) -
părtíceíe dín moașteíe Sñnțííor se añă într-o casetă dín Biserica
$&coanei% (Str. Icoaneí, Nr. 12), aíăturí de o răcííță |pusă în trecut sub
ícoana ”Maíca Domnuíuí Indurerată” dín stg / unde se añă acum ?| cu:
"ăm+nt din 'rădina 'hetsimani, a"ă din &ordan,
frun.e din co"acul lui 7aheu, lum+nări a"rinse la candela
Sf. Morm+nt, "ăm+nt de "e 'ol-ota, "ăm+nt de "e
Mt. Sinai și o "ietricică din Morm+ntul Maicii
Domnului; tot aící añându-se șí o a 3-a casetă ce conțíne o &coană cu
Pasul M+ntuitorului @atinsă la locul *nălării
M+ntuitorului din ara Sf+ntă # Muntele !leonului,
caseta conin+nd un veșm+nt "reoesc din biserica
de acoloA și un fra-ment de veșm+nt al Sf. Pata"ie din 'recia
12
Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte
(prăznuít pe 8 decembríe), precum șí o a 4-a casetă ce conțíne o părtíceíe dín
moașteíe Sfnilor: &oan Bote.ătorul (prăznuít pe 7 íanuaríe, 24 íuníe șí 29
august), 12 Mucenici (prăznuíțí pe 9 martíe) șí o părtícícă díntr-un veșmânt aí
Sf. &oan &acob ,o.evitul de la Neam (prăznuít pe 5 august), precum șí o
racíă cu un papuc aí Sf. !frem cel Nou (prăznuít pe 3 íanuaríe șí 5 maí)
 Sf. (ndrei (prăznuít pe 30 noíembríe) - o părtícícă dín moașteíe Sfântuíuí se
añă într-o răcííță ía Biserica $Sf. (ndrei% (șos. Chítííeí, Nr. 138), aíăturí de o
a 2-a răcííță cu o părtícícă dín moașteíe Sf. !caterina (prăznuítă pe 25
noíembríe)
 Sf. Mercurie (prăznuít pe 25 noíembríe) - părtíceíe dín moașteíe Sfântuíuí se
añă în Biserica $Sf. Mc. Mercurie%, Str. Constantín Brâncușí, Nr.11 (coíțuí
Parcuíuí „Aí. I. Cuza - Títan - I.O.R.” dínspre Bd. N. Grígorescu, „bíocurííe
potcoavă”)
 Sfnii: (ndrei (prăznuít pe 30 noíembríe), 'heor-he (prăznuít pe 23
apríííe), Dionisie al Mediolanului șí (mbro.ie (prăznuít pe 7 decembríe) -
părtíceíe dín moașteíe Sñnțííor se añă ía Mănăstirea )Duminica Sfnilor
rom+ni% (șos. Oíteníțeí, Nr. 255, íângă comuna Popeștí-Leordení)
 Sfnii: !caterina (prăznuítă pe 25 noíembríe) șí Nectarie (prăznuít pe 9
noíembríe) - părtíceíe dín moașteíe Sñnțííor, aíăturí de o ícoană reíícvar a
Sñnteí se añă ía Ca"ela )Sf. !caterina% (Bd. Mareșaí Averescu, Nr. 17, íângă
Arcuí de Tríumf, în vecínătatea Bíserícíí „Cașín”, maí exact în íncínta DGASPC
Sector 1 - fostă propríetate a Leagănuíuí de Copíí „Sf. Ecaterína”)
 Sf. /alentin (prăznuít pe 30 íuííe; o părtícícă dín moașteíe Sfântuíuí se añă ía
Biserica )Delea Nouă # Calist (rhiereul%, pe Caíea Căíărașííor = Bd.
Corneííu Coposu ía íntersecțía cu Str. Mateí Basarab șí cu Str. Agrícuítorí)
 Sfnii: Mc. 9ciși En Sinai și 0ait (prăznuíțí pe 14 íanuaríe), Mc. Candid
(prăznuít pe 21 íanuaríe), 'herasim de la &ordan (prăznuít pe 4 martíe),
,aralambie (prăznuít pe 10 februaríe), !lefterie (prăznuít pe 15 decembríe),
(ntonie de la &e.eru4/+lcea (prăznuít pe 23 noíembríe), &oan &acob
,o.evitul de la Neam (prăznuít pe 5 august), Mc. 3arah și (ndronic
(prăznuíțí pe 12 octombríe), / Cuv. Părini uciși En M+năstirea Sf. Sava
13
Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte
(prăznuíțí pe 20 martíe), Sf. (le>ie (prăznuít pe 17 martíe), &-natie 3eoforul
(prăznuít pe 20 decembríe), &oan 'ură de (ur (prăznuít pe 30 íanuaríe șí 13
noíembríe), Mc. Sabina (prăznuítă pe 29 august sau 27 octombríe ?),
Policar" (prăznuít pe 23 februaríe), Sf. Siluan (thonitul (prăznuít pe 24
septembríe), 12 de Mucenici (prăznuíțí pe 9 martíe) - părtíceíe dín moașteíe
Sñnțííor se añă ía Schitul Darvari (Str. Schítuí Darvarí, Nr. 3, íângă Grădína
Icoaneí)
 Sfnii: Pantelimon (prăznuít pe 27 íuííe), 12 de Mucenici de la Sevasta
(prăznuíțí pe 9 martíe), 6nufrie cel Mare (prăznuít pe 12 íuníe) - părtíceíe
dín moașteíe Sñnțííor, aíăturí de veșmínte preoțeștí atínse de moașteíe
Sfnilor: 'ri-orie Deca"olitul (prăznuít pe 20 noíembríe), Parascheva
(prăznuítă pe 14 octombríe), &oan cel Nou de la Suceava (prăznuít pe 2
íuníe) șí de Br+ul Maicii Domnului (sărbătorít pe 2 íuííe, 31 august șí 1
octombríe) șí de o píetrícícă dín peștera Sf. 3eodora de la Sihla (prăznuítă
pe 7 august) se añă într-o casetă dín Biserica $Sf. (le>ie% (Caí. Serban
Vodă, Nr. 123)
 Sf. Nectarie (prăznuít pe 9 noíembríe) - părtícícă dín moașteíe Sfântuíuí se
añă într-o racíă ía M+năstirea 0adu /odă a Seminarului 3eolo-ic (zona
Pța. Uníríí, Dâmbovíța, Str. Radu Vodă, Nr. 24 A; în apropíerea Camereí de
Comerț Bucureștí, íângă Bíseríca „Bucur” de pe cheíuí Dâmbovíțeí, venínd
dínspre Metrou „Uníríí 1” șí Hoteíuí Horscop), aíăturí de casete separate |añate
în aítar| cu părtíceíe dín moașteíe Sfnilor: Policar" (prăznuít pe 23
februaríe), &oan Bote.ătorul (prăznuít pe 7 íanuaríe, 24 íuníe șí 29 august)
ș.a.
 Sfnii: 3rifon (prăznuít pe 1 februaríe), Dimitrie &.vor+torul de Mir
(prăznuít pe 26 octombríe), Mc. Paraschevi (prăznuítă pe 26 íuííe),
!caterina (prăznuítă pe 25 noíembríe), Nicolae (prăznuít pe 6 decembríe),
'heor-he (prăznuít pe 23 apríííe) S"iridon (prăznuít pe 12 decembríe) șí
,aralambie (prăznuít pe 10 februaríe) - părtíceíe dín moașteíe Sñnțííor se
añă într-o casetă dín Biserica $Sf. 3reime # Delea /eche% (Str.
Deíea Veche, Nr. 39, în apropíere de Metrou "Píața Muncíí”), aíăturí de o
14
Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte
părtícícă dín Sf. Cruce "e care a fost răsti-nit ,ristos
(sărbătorííe Sf. Crucí: Dumíníca a 3-a dín Postuí Mare, 7 maí, 1 august, 11
septembríe șí 14 septembríe)
 Sf. 'ri-orie de Na.ian. (prăznuít pe 25 șí 30 íanuaríe) - o părtícícă dín
moașteíe Sfântuíuí se añă în Biserica $Sf. Nicolae% (dín íemn, Str. |ean
Steríadí, Nr. 19 A, de íângă Secțía 13 Poííțíe, Metrou "N. Grígorescu”) |?|
 Sf. Pantelimon (prăznuít pe 27 íuííe) - părtícícă dín moașteíe Sfântuíuí se añă
în Biserica $Sf. Pantelimon%, Str. Iancu Căpítan, Nr. 24 (íntersecțía Moșííor
cu Emínescu, íângă Foíșor) ), aíăturí de o a 2-a racíă cuprínzând un veșmânt
de moaște aí Cuv. Parascheva (prăznuítă pe 14 octombríe)
 Sf. (mbro.ie (prăznuít pe 7 decembríe; părtíceíe dín moașteíe Sfântuíuí se
añă într-o casetă dín Biserica $Sf. (mbro.ie # ("ărătorii Patriei J%, Str.
Lunca Bârzeștí, Nr. 1, zona Curtea de Apeí - șos. Oíteníțeí)
 Sf. ,aralambie (prăznuít pe 10 februaríe; părtícícă dín moașteíe Sfântuíuí se
añă în Capeía Ortodoxă „Sf. Mína” dín íncínta Instítutuíuí de Medícínă Legaíă
Bucureștí)
 Sf. (nti"a de la Cala"odești (prăznuít pe 10 íanuaríe; părtícícă dín
moașteíe Sfântuíuí se añă în ícoana sa reíícvar de ía M+năstirea Christiana,
șos. Pípera, Nr. 49, în apropíere de íntersecțía cu Caí. Fíoreasca)
 (Muía| dín ghíps după) 9rma Pasului M+ntuitorului de la
locul *nălării din ara Sf+ntă # Muntele !leonului - se
añă în Biserica )Sf. &lie 4 'or-ani%, Str. Sííñdeíor, Nr. 5 (vízaví de
Cíșmígíu)
 Sf. ,aralambie (prăznuít pe 10 februaríe; părtíceíe dín moașteíe Sfântuíuí se
añă în Biserica )Sf. 3reime # Manu Cavafu%, Bd. Gh. șíncaí, Nr. 4, vízaví de
Líceuí șíncaí, în díagonaíă peste íntersecțíe)
 Sfnii: 3eodor Stratilat (prăznuít pe 8 februaríe), &oan &acob ,o.evitul de
la Neam (prăznuít pe 5 august) șí Pantelimon (prăznuít pe 27 íuííe) -
părtíceíe dín moașteíe Sñnțííor se añă în casete separate díntr-o răcííță ía
Biserica )Sf. /ineri # Drumul 3aberei% (în vecínătatea Parcuíuí Sergíu
Ceííbídache <fost Moghíoroș>, Str. Brașov, Nr. 21 C), aíăturí de veșmínte de
15
Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte
moaște aíe Sf. Cuv. Parascheva (prăznuítă pe 14 octombríe) șí aíe Sf. &oan
&acob ,o.evitul de la Neam (prăznuít pe 5 august; mínífragment de
veșmânt); în zíduí bíserícíí ñínd încorporate șí cărămi.i de la fosta Biserică
)Sf. /ineri # Piaa 9nirii%
 Sf. !caterina (prăznuítă pe 25 noíembríe; o părtícícă dín moașteíe Sñnteí se
añă într-o casetă dín Biserica )Sf. !caterina% a Facuítățíí de Teoíogíe dín Str.
Sf. Ecaterína)
 Veșmínte de moaște aíe Sfnilor: Cuv. Parascheva (prăznuítă pe 14
octombríe) șí Dimitrie Basarabov (prăznuít pe 27 octombríe) se añă în
Biserica )Sf. Parascheva # Doamna 6ltea% (Str. Doamna Oítea, Nr. 36, în
apropíerea Stadíonuíuí "ștefan ceí Mare”)
 Sf. !caterina (prăznuítă pe 25 noíembríe; o părtícícă dín moașteíe Sñnteí se
añă într-o racíă dín Biserica $Sf. 3rei &erarhi # Colei% (Uníversítate, Bd.
Brătíanu, Nr. 1)
 Sf. &oan 0usul (prăznuít pe 27 maí; părtícícă dín moașteíe Sfântuíuí se añă
într-o racíă dín Biserica )(co"erăm+ntul Maicii Domnului și Sf. &oan
0usul 4 Poli.u%, dín íncínta Spítaíuíuí Poíízu, Str. Gheorghe Poíízu, Nr. 38-52)
 Sfnii: (ndrei (prăznuít pe 30 noíembríe), (tanasie cel Mare (prăznuít pe
18 íanuaríe), Nicolae (prăznuít pe 6 decembríe), Nicodim (-hioritul
(prăznuít pe 14 íuííe), !ftimie (-hioritul, Mc. din Sinai și 0ait (prăznuíțí pe
14 íanuaríe), Constantin (prăznuít pe 21 maí), 'ri-orie Palama (prăznuít
pe 14 noíembríe șí în Dumíníca a 2-a dín Postuí Mare = "Dumíníca Sf. Grígoríe
Paíama”), Sfni Mc. de la Mănăstirea $Sf. 3eodosie cel Mare% din
Pustia &ordanului, Sava (prăznuít pe 5 decembríe), Pantelimon (prăznuít
pe 27 íuííe), Modest (prăznuít pe 18 decembríe), Sfni din Pustiul ,o.eva,
Mardarie (prăznuít pe 13 decembríe), !ustaie (prăznuít pe 20 septembríe),
6nufrie (-hioritul, 5eoniu (-hioritul, &oan Cucu.el (prăznuít pe 1
octombríe), Cosma Proto"saltul, 6l-a (prăznuítă pe 11 íuííe) - părtíceíe dín
moașteíe Sñnțííor, aíăturí de 5acrimi culese de "e &coana făcătoare de
minuni a Maicii Domnului de la 5etca, părtíceíe de pe Br+ul Maicii
Domnului (dín veșmântuí Sf. Fecíoare, adusă de ía Mân. Vatoped / Mt.
16
Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte
Athos: sărbătorít pe 2 íuííe, 31 august șí 1 octombríe), "ăm+nt de la Sf.
Morm+nt și "ăm+nt și "iatră de la Na.aret se añă într-o
racíă dín Biserica )(dormirea Maicii Domnului4Sa"ienei% (Str.
Sapíențeí, Nr. 9; în spateíe Mănăstíríí „Míhaí Vodă”)
 Cuv. Parascheva (prăznuítă pe 14 octombríe) - veșmânt de moaște ía
Biserica $Sf. /asile cel Mare și Sf. Cuvioasa Parascheva 4 0ă.oare%
(Drumuí Săríí, Nr.11 ía íntrarea ín cartíeruí Drumuí Tabereí, ín íntersectía
formată de Str. Sebastían cu Drumuí Săríí)
 Sf. Mc. !milian de la Durostorum (prăznuít pe 18 íuííe) - părtícícă dín
moașteíe Sfântuíuí se añă într-o racíă dín Biserica KNașterea Maicii
Domnului D Sf. Mc. !milian și Sf. *m"ărai Constantin și !lenaK (Drumuí
Tabereí, ín vecínătatea Parcuíuí Sergíu Ceííbídache <fost Moghíoroș>, Str. Tg.
Neamț, Nr. 12 C)
 Sf. 'ri-orie Deca"olitul (prăznuít pe 20 noíembríe) - părtícícă dín moașteíe
Sfântuíuí se añă într-o răcííță dín Biserica )(dormirea Maicii Domnului D
Sf. Nicolae D Sf. Cuv. Parascheva și Sf. 'ri-orie Deca"olitul 4 ,a-iu%
(Str. Traían, Nr. 142 <íângă Haía/Píața Traían, íntersecțía Căíí Căíărașííor = Bd.
Corneííu Coposu cu Str. Traían>)
 Sf. !caterina (prăznuítă pe 25 noíembríe; o părtícícă dín moașteíe Sñnteí se
añă într-o racíă dín Biserica $Sf. (". Petru si Pavel L Sf. Mc. !caterina 4
Belvedere% |cartíer Regíe, Str. Cărvunarííor, Nr. 2 / pe strada cu maternítatea
Gíuíeștí, ín spateíe mag. Brícostore-Orhídeea, Metrou "Grozăveștí” sau
"Crângașí”|, aíăturí de o a 2-a caseta de píexígías ce cuprínde o mănușă de
moaște a Sñnteí cu un íneí de peíerín aduse de ía Mănăstírea "Sf. Ecaterína -
Munteíe Sínaí”), precum șí de o a 3-a răcííță cu părtíceíe dín moașteíe
Sfnilor: &oan cel Nou de la Suceava (prăznuít pe 2 íuníe), loan
Bote.ătorul (prăznuít pe 7 íanuaríe, 24 íuníe șí 29 august), Sfni &.vor+tori
de Mir de la Biev, (na @mama Maicii DomnuluiA (prăznuítă pe 9
septembríe șí 25 íuííe), Siluan (thonitul (prăznuít pe 24 septembríe),
Nectarie de !-hina (prăznuít pe 9 noíembríe), /asile cel Mare (prăznuít pe
1 șí 30 íanuaríe), &oan 'ură de (ur (prăznuít pe 30 íanuaríe șí 13 noíembríe),
17
Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte
Nicolae (prăznuít pe 6 decembríe), (". (ndrei (prăznuít pe 30 noíembríe),
3eofl cel Nebun "tr. ,ristos (prăznuít pe 28 octombríe), aíăturí de o
părtícícă dín Sf. Cruce "e care a fost răsti-nit ,ristos
(sărbătorííe Sf. Crucí: Dumíníca a 3-a dín Postuí Mare, 7 maí, 1 august, 11
septembríe șí 14 septembríe)
 Sf. Nicolae (prăznuít pe 6 decembríe) - părtícícă dín moașteíe Sfântuíuí șí
pământ de ía mormântuí său dín Míra Líchíeí se añă într-o racíă dín Biserica
)Sf. Nicolae 4 Ne-ustori% (Str. Teodor ștefănescu, Nr. 5), tot aící añându-se
șí părtíceíe dín moașteíe Sf. 12 de Mucenici de la Sevasta (prăznuíțí pe 9
martíe)
 Sf. 3eodosie cel Mare (prăznuít pe 11 íanuaríe) - părtícícă dín moașteíe
Sfântuíuí se añă în Biserica )Sf. 3eodosie # S"italul de Bolnavi Cronici și
'eriatrie Sf. 5uca% (șos. Bercení Nr. 12, íângă Spítaíuí Nr. 9)
 Sf. !lefterie (prăznuít pe 15 decembríe) - părtícícă dín moașteíe Sfântuíuí se
añă într-o racíă dín Biserica $Sf. !lefterie # Nou% (Metrou „Eroííor”, Operă,
Str. Sf. Eíefteríe 1-3, București)
 Sfnii Ser-hie și /ah (prăznuíțí pe 7 octombríe) - părtíceíe dín moașteíe
Sñnțííor se añă în Biserica Palatului Cotroceni )(dormirea Maicii
Domnului și Sfnii Ser-ie și /ah% (Bd. Geníuíuí, Nr. 1)
 Sf. 3eodosie de la Mănăstirea Bra.i (prăznuít pe 22 septembríe) - părtícícă
dín moașteíe saíe se aña în Biserica $(dormirea Maicii Domnului și Sf.
Nicolae 4 Po"a Soare% (Str. Dr. Burgheíea, Nr. 7), aíăturí de o a 2-a racíă cu
părtíceíe dín moașteíe Sfnilor: Nicolae (prăznuít pe 6 decembríe), Dimitrie
&.vor+torul de Mir (prăznuít pe 26 octombríe), ,aralambie (prăznuít pe 10
februaríe), 3eodor 3iron (prăznuít pe 17 februaríe șí în "Sâmbăta Sf. Teodor”
de dínaíntea Dumínícíí 1-a a Postuíuí Mare = "Dumíníca Ortodoxíeí”), 3rifon
(prăznuít pe 1 februaríe), !lefterie (prăznuít pe 15 decembríe), Mc.
Paraschevi (prăznuítă pe 26 íuííe), Mc. de la Mănăstirea $Sf. 3eodosie cel
Mare% din Pustia &ordanului, Cuv. Părini uciși En M+năstirea Sf. Sava
(prăznuíțí pe 20 martíe) șí 'ri-orie Dascălul (prăznuít pe 22 íuníe)
 Sf. 5uca al Crimeii (Dr. fără argínțí, prăznuít pe 11 íuníe) - racía cu părtícícă
de moaște aíe saíe se añă în Biserica S"italuluiD&nstitutului de
18
Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte
!ndocrinolo-ie $C.&. Parhon% (íntrarea dín Bd. Avíatorííor, Nr. 34-36; de ía
Metrou "Avíatorííor” spre Pța. Víctoríeí cam 300 m, înaínte de íntersecțía cu Str.
Avíator Gh. Demetríade), aíăturí de o casetă cu părtíceíe dín osemínteíe-
moașteíe Mărturisitorilor de la (iud șí aíe unor Mărturisitori din 0usia,
tot aící añându-se șí o ícoană reíícvar cu părtícícă dín moașteíe Sf. Nectarie
de !-hina (prăznuít pe 9 noíembríe), precum șí o părtícícă dín moașteíe Sf.
Silvestru (prăznuít pe 2 íanuaríe)
 Sfnii: Nicolae (prăznuít pe 6 decembríe), 'heor-he (prăznuít pe 23
apríííe), *m"ărai Constantin și !lena (prăznuíțí pe 21 maí), Mc.
Paraschevi (prăznuítă pe 26 íuííe) șí (ntonie de /eria (prăznuít pe 17
íanuaríe) - părtíceíe dín moașteíe Sñnțííor, aíăturí de un fragment díntr-un
veșmânt de moaște aí Cuv. Parascheva (prăznuítă pe 14 octombríe) se añă
într-o racíă dín Biserica $Sfnii *m"ărai Constantin și !lena 4 Bariera
/er-ului% sau $Parcul Călărași% (Píața Eudoxíu Hurmuzachí - Píața Muncíí,
ía íntersectía șoseíeí Míhaí Bravu cu Buíevarduí Basarabía, íângă Metrou "Píața
Muncíí”)
 Sfnii: Nicolae (prăznuít pe 6 decembríe) șí 3eodosie de la Mănăstirea
Bra.i (prăznuít pe 22 septembríe) - părtíceíe dín moașteíe Sñnțííor se añă în
Biserica $(dormirea Maicii Domnului, Sf. Nicolae și Sf. 3eodosie de la
Bra.i # ("ărătorii Patriei <M (Str. Panseíeíor, Nr. 5/2(?) <fost 31>, sect. 4,
íângă Metrou "Apărătoríí Patríeí”)
 Sfnii Mc. de la Niculiel4Noviodunum @&sacceaA4Cocoșu: 7otic, (tal,
Camasie și Fili" (praznuíțí pe 4 íuníe) - părtíceíe dín moașteíe íor se añă ín 4
răcííțe ía Biserica $(dormirea Maicii Domnului și Sf. Nicolae # 0adu
Ceaușu%, Str. Radu Ceaușu, Nr. 6 (de íângă Poííțía Rutíeră șí Bíseríca "Sf.
Steíían-Lucací” dín Str. Logofăt Udríște, pe Str. Mateí Basarab, pe íângă ííceuí
"M. Basarab”, apoí ía dr. pe Str. Romuíus, apoí príma ía stg. e Str. Radu
Ceaușu), aíăturí de o casetă cu o părtícícă dín moașteíe Sf. Nicolae (prăznuít
pe 6 decembríe)
 Sf. Mc. Conon (prăznuít pe 5 martíe) - părtícícă dín moașteíe saíe se añă ía
temeíía Bisericii $(co"erăm+ntul Maicii Domnului, Sf. Dr. Cosma și
19
Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte
Damian și Sf. Calinic de la Cernica 4 3itan% (íângă Poíícííníca Títan, ía
íntersecțía díntre Str. Prísaca Dorneí cu Bd. N. Grígorescu)
 Sfnii: Doctori Cosma și Damian (prăznuíțí pe 1 íuííe), Cuv. &ona
e-umenul (prăznuít pe 22 septembríe), Siluan (thonitul (prăznuít pe 24
septembríe), 3eofl cel Nebun "tr. ,ristos (prăznuít pe 28 octombríe),
Nectarie de !-hina (prăznuít pe 9 noíembríe), (ntonie de la &e.eru4
/+lcea (prăznuít pe 23 noíembríe), (ndrei (prăznuít pe 30 noíembríe),
Nicolae (prăznuít pe 6 decembríe), /asile cel Mare (prăznuít pe 1 șí 30
íanuaríe), &oan Bote.ătorul (prăznuít pe 7 íanuaríe, 24 íuníe șí 29 august),
Mc. din Sinai și 0ait (prăznuíțí pe 14 íanuaríe), 'herasim de la &ordan
(prăznuít pe 4 martíe), Cuv. Părini uciși En M+năstirea Sf. Sava (prăznuíțí
pe 20 martíe) șí 5uca al Crimeii (Dr. fără argínțí, prăznuít pe 11 íuníe) -
părtíceíe dín moașteíe íor se añă ía Biserica $Sfnii Doctori Cosma și
Damian% din cadrul S"italului Fundeni (șos. Fundení, Nr. 258, capătuí
troíeíbuzuíuí 66)
 Sf. &osif de la Partoș (prăznuít pe 15 septembríe) - părtícícă dín moașteíe
saíe se añă în Biserica )Sf &lie # @CartierA 3udor /ladimirescu% (Str. Fíoare
de Gheață, Nr. 1; díncoío de Preíungírea Ghencea, ía capătuí autobuzeíor 385,
368 etc, stațía "Vaíea Oítuíuí”)
 Sfnii: 3rifon (prăznuít pe 1 februaríe), Dimitrie &.vor+torul de Mir
(prăznuít pe 26 octombríe) șí 'heor-he (prăznuít pe 23 apríííe) - părtíceíe dín
moașteíe íor se añă ía Biserica $Sf. 3rifon # Cărămidarii de 8os% (Caíea
Píscuíuí, Nr. 3; de ía Metrou "Tímpurí Noí” mergând pe Caí. Văcăreștí, vízaví de
Píața "Tímpurí Noí”)
 Sf. Calinic de la Cernica (prăznuít pe 11 apríííe) - veșmânt de moaște aí
Sfântuíuí se añă într-o racíă dín Biserica )Sf. Cuv. Parascheva și Sf. Calinic
# C+m"ia 5ibertăii% (șos. Câmpía Líbertățíí, Nr 64, în apropíere de íntrarea
în Parcuí "Aí. I. Cuza - Títan - I.O.R.”)
 Sfnii: 3eodor 3iron (prăznuít pe 17 februaríe șí în "Sâmbăta Sf. Teodor” de
dínaíntea Dumínícíí 1-a a Postuíuí Mare = "Dumíníca Ortodoxíeí”), Mc. din
Sinai și 0ait (prăznuíțí pe 14 íanuaríe) șí Mc. de la Niculiel4Noviodunum
@&sacceaA4Cocoșu: 7otic, (tal, Camasie și Fili" (praznuíțí pe 4 íuníe) -
20
Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte
părtíceíe dín moașteíe íor se añă în Ca"ela )(co"erăm+ntul Maicii
Domnului% dín cadruí Cíínícíí „Munposan 94” (Str. Wíttíng, Nr 10-12)
 Sfnii: Pantelimon (prăznuít pe 27 íuííe), (". Fili" (prăznuít pe 11
octombríe), Mc. !"ictet și (stion (prăznuíțí pe 8 íuííe) șí Barnaba din /asa
(prăznuít pe 11 íuníe) - părtíceíe dín moașteíe Sñnțííor se añă în Biserica )Sf.
&oan # Piaă% (Bd. I. C. Brătíanu, Nr. 39, Píața Uníríí, vízaví de Metrou „Uníríí
2” accesuí de ía Hanuí Manuc)
 Sfnii: &oan 'ură de (ur (prăznuít pe 30 íanuaríe șí 13 noíembríe),
!caterina (prăznuítă pe 25 noíembríe), 'heor-he (prăznuít pe 23 apríííe),
Pantelimon (prăznuít pe 27 íuííe), S"iridon (prăznuít pe 12 decembríe),
!lefterie (prăznuít pe 15 decembríe), Mc. !"ictet și (stion (prăznuíțí pe 8
íuííe), Calinic de la Cernica (prăznuít pe 11 apríííe), &osif de la Partoș
(prăznuít pe 15 septembríe), 3eodosie de la Mănăstirea Bra.i (prăznuít pe
22 septembríe), Siluan (thonitul (prăznuít pe 24 septembríe), 5uca al
Crimeii (Dr. fără argínțí, prăznuít pe 11 íuníe), Mc. (chilina (prăznuítă pe 13
íuníe), Serafm de Sarov (prăznuít pe 2 íanuaríe șí 19 íuííe) ș.a. - părtíceíe
dín moașteíe Sñnțííor se añă într-o racíă dín Paraclisul $(co"erăm+ntul
Maicii Domnului și Sf. &oan 'ură de (ur # (.S.!.%, dín cíădírea A.S.E. "Ion
N. Angeíescu” (cea cu sígía „www.ase.ro”, dín Str. Căderea Bastíííeí, et. 4, Saía
0421)
 Sfnii Mc. !"ictet și (stion (prăznuíțí pe 8 íuííe) - părtíceíe dín moașteíe
Sñnțííor se añă în Biserica )!roii 0evoluiei% (Caí. Serban Vodă, Nr. 235,
vízaví de stațía de metrou)
 Sfnii Mc. !"ictet și (stion (prăznuíțí pe 8 íuííe) - părtíceíe dín moașteíe
Sñnțííor se añă în Biserica )Sf. (". și !v. &oan% (Str. Emíí Racovíță,
íntersecțía cu Str. Aííoruíuí, a 3-a stațíe pe íínía troíeuíuí 74 de ía Pța. Suduíuí)
 Sfnii Mc. !"ictet și (stion (prăznuíțí pe 8 íuííe) - părtíceíe dín moașteíe
Sñnțííor se añă în Biserica $*nălarea Domnului # 3eiul Doamnei% (Str.
Doamna Ghíca, Nr. 1)
 Sf. Nicolae (prăznuít pe 6 decembríe) - părtícícă dín moașteíe saíe se añă în
Biserica $Sf Nicolae 4 Militari% (Str. Aíeea Poíítehnícíí, Nr. 7, în apropíerea
Pasa|uíuí Lu|eruíuí)
21
Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte
 Sfnii: (nti"a al Per-amului (prăznuít pe 11 apríííe) șí Mercurie (prăznuít
pe 25 noíembríe) - părtíceíe dín moașteíe Sñnțííor se añă într-o racíă dín
Biserica $6lari% (Str. Oíarí, Nr. 2, íntersecțía Moșííor cu Oíarí)
 Sfnii: 3ecla (prăznuítă pe 24 septembríe), 3rifon (prăznuít pe 1 februaríe),
!"ifanie (prăznuít pe 12 maí), Maria Ma-dalena (prăznuítă pe 22 íuííe), /
(ndrei (prăznuít pe 30 noíembríe), Nicolae (prăznuít pe 6 decembríe), (na
@mama Maicii DomnuluiA (prăznuítă pe 9 septembríe șí 25 íuííe), Marina
(prăznuítă pe 17 íuííe), / Serafm de Sarov (prăznuít pe 2 íanuaríe șí 19 íuííe),
'ri-orie Palama (prăznuít pe 14 noíembríe șí în Dumíníca a 2-a dín Postuí
Mare = "Dumíníca Sf. Grígoríe Paíama”), Petru (tonitul (prăznuít pe 12
íuníe), Simeon St+l"nicul (prăznuít pe 1 septembríe), / 'heor-he (prăznuít
pe 23 apríííe), Dr. Cosma (prăznuít pe 1 noíembríe), /arvara (prăznuítă pe 4
decembríe), David din !via (prăznuít pe 1 noíembríe), / Ci"rian (prăznuít pe
2 octombríe), Mina (prăznuít pe 11 noíembríe), Macarie !-i"teanul
(prăznuít pe 19 íanuaríe), 3eonas, / (". Barnaba4/arnava (prăznuít pe 11
íuníe), Dr. Damian (prăznuít pe 1 noíembríe), Mc. Paraschevi (prăznuítă pe
26 íuííe) șí Pantelimon (prăznuít pe 27 íuííe) - părtíceíe dín moașteíe
Sñnțííor se añă într-o racíă dín Biserica $Sf. /ineri # Cartier
PaNura% (Str. Băícuíeștí, Nr. 27; stațía "Hoteí Parc” pe traseuí autobuzeíor
331, 148, 149 sau de ía capătuí ííníííor de troíeu 65, 86 orí de ía Metrou
"|íuíuí”), aíăturí de o părtícícă dín Sf. Cruce "e care a fost
răsti-nit ,ristos (sărbătorííe Sf. Crucí: Dumíníca a 3-a dín Postuí Mare,
7 maí, 1 august, 11 septembríe șí 14 septembríe); tot în această bíserícă
añându-se șí o aítă racíă cu veșmínte de moaște aíe Sñnțííor: Cuv.
Parascheva, prăznuítă pe 14 octombríe) șí 'ri-orie Deca"olitul (prăznuít
pe 20 noíembríe), precum șí o ícoană reíícvar cu părtíceíe dín moașteíe
Sfnilor: Mc. Paraschevi (prăznuítă pe 26 íuííe), Nicolae (prăznuít pe 6
decembríe), (". Barnaba4/arnava (prăznuít pe 11 íuníe), Mc. Mina
(prăznuít pe 11 noíembríe), Mamant (prăznuít pe 2 septembríe) șí 3rifon
(prăznuít pe 1 februaríe)
22
Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte
 Sf. 'herasim Befalonitul (prăznuít pe 20 octombríe) - cruce brodată, de
veșmânt bíserícesc, ce a stat 20 de aní pe racía Sfântuíuí se añă în Paraclisul
Centrului )Patriarh 8ustinian Marina% (Str. Pa|ureí, Nr. 3 B; stațía „Píața
Pa|ura” pe íínía troíee 65, 86 íuate de ía Gară sau Uníversítate sau dín Pța.
Chíbrít - capăt 300 / Metrou 1Maí orí de ía Metrou "|íuíuí”: de ía Pța. Pa|ura
200 m, înapoí pe partea píețíí, troíță de íemn între 2 bíocurí cu 4 eta|e), aíăturí
de o răcííță cu un papuc aí Sfântuíuí, de o casetă cu o părtícícă dín moașteíe
Sf. &-natie Briancianinov (prăznuít pe 30 apríííe) șí de o casetă cu o
părtícícă dín moașteíe Sf. &oan &acob ,o.evitul de la Neam (prăznuít pe 5
august)
 Sfnii Paisie /elicicovschi de la Neam (prăznuít pe 15 noíembríe) șí 5uca
al Crimeii (Dr. fără argínțí, prăznuít pe 11 íuníe) - părtíceíe dín moașteíe
Sñnțííor se añă în Biserica )(dormirea Maicii Domnului, Sf. Nicolae și
Cuv. Parscheva # ?erban /odă # 3o"orași% (Str. Petre Tuțea, Nr. 1;
íntersecțía șos. Gíurgíuíuí cu Str. Ghímpațí șí cu Str. Aíuníș, în spateíe fostuíuí
Cínema Fíamura); în zíduí bíserícíí (íoc de Putere) ñínd încorporată șí c+te o
cărămidă Odin ruineleP fecăreia dintre cele ; Biserici ale ("ocali"sei
@Smirna, !fes, Sardes, Filadelfa, 5aodiceea, 3iatira și Per-amA G ;
Centri ai Puterii Divine @En lume și En omA D ; !"oci @din trecut, "re.ent
și viitorA din /+rstele omenirii și Păm+ntului
 0aclă cu Sf. moaște (descoperítă în urma íucrărííor de restaurare-
consoíídare-cercetare arheoíogícă) - ía Biserica )Sf. Nicolae # 9dricani%
(Str. Iuííu Barasch, Nr.11 sau Str. Cíuceru Udrícaní, Nr. 14; ía est de Píața Sf.
Vínerí, în spateíe bíocuíuí ce a fost construít pe íocuí fosteí Bíserící „Sf. Vínerí”
șí în vecínătatea Teatruíuí Evreíesc; de ía Magazínuí Unírea pe Bd. Corneííu
Coposu, apoí ía dr. pe Str. Iuííu Barasch, după bíocuí mențíonat maí sus)
 Sfnii: 'heor-he (prăznuít pe 23 apríííe), (ndrei (prăznuít pe 30
noíembríe), &oan 'ură de (ur (prăznuít pe 30 íanuaríe șí 13 noíembríe), (".
Barnaba4/arnava (prăznuít pe 11 íuníe), Mina (prăznuít pe 11 noíembríe) șí
Mc. !ftimie (prăznuít pe 17 íanuaríe sau 1 maí ?) - părtíceíe dín moașteíe
Sñnțííor se añă într-o racíă dín Mănăstirea (stíí vechí) )(dormirea Maicii
Domnului% (Cartíeruí Mííítarí, Str. Teíevízíuníí, Nr. 13-15; de ía Metrou „Păcíí”,
23
Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte
ía stg pe Str. Mărgeíeíor șí apoí dín nou stg după cca. 400 m); tot aící añându-
se șí o a 2-a casetă cu părtíceíe dín moașteíe Sfnilor: (". 3oma (prăznuít
pe 6 octombríe șí în Dumíníca a 2-a după Paștí = "Dumíníca Tomíí / a Sf. Ap.
Toma”) șí (natolie cel 3+năr de la 6"tina (prăznuít pe 30 íuííe șí 11
octombríe)
 Sfnii: Doctori Cosma și Damian (prăznuíțí pe 1 íuííe / 1 noíembríe / 17
octombríe ?), Pantelimon (prăznuít pe 27 íuííe), Siluan (thonitul (prăznuít
pe 24 septembríe), Sfni Mc. și Cuv. de la Mănăstirea $Sf. 3eodosie cel
Mare% din Pustia &ordanului, <1222 Prunci Mucenici uciși de &rod
(prăznuíțí pe 29 decembríe), Mc. Filumen cel Nou (prăznuít pe 29
noíembríe) șí Maria !-i"teanca (prăznuítă pe 1 apríííe șí în Dumíníca a 5-a
dín Postuí Mare) - părtíceíe dín moașteíe Sñnțííor se añă într-o racíă dín
Biserica %Sf. 3reime% dín íncínta S"italului de Co"ii 'ri-ore
(le>andrescu (Bd. Iancu de Hunedoara, Nr. 30-32, íângă Píața. Víctoríeí), tot
aící añându-se șí părtíceíe dín moașteíe Sf. Mărturisitori de la (iud
 Sf. &oachim /ato"edinul @din &tacaA (prăznuít pe 2 martíe șí 23 maí) -
părtícícă dín moașteíe Sfântuíuí se añă în Biserica )Buna /estire, Sf. Cuv.
Parascheva și Sf. Mc. Filofteia 4 Dobroteasa% (Bd. Mírcea Vodă, Nr. 35A,
íângă Camera de Comerț)
 Sf. &oachim /ato"edinul @din &tacaA (prăznuít pe 2 martíe șí 23 maí) -
părtícícă dín moașteíe Sfântuíuí se añă în Biserica )Buna /estire și Sf.
Nicolae 4 Cărămidarii de Sus% (Sos. Grozăveștí, Nr. 7, íângă Metrou
„Grozăveștí”), tot aící añându-se șí un veșmânt de moaște aí Sf. &oan 0usul
(prăznuít pe 27 maí)
 Sf. &osif de la Partoș (prăznuít pe 15 septembríe) - părtícícă dín moașteíe
Sfântuíuí se añă în Biserica )Sf. 'heor-he și Sf. &osif cel Nou de la
Partoș 4 a &ns"ectoratului "entru Situaii de 9r-enă )Dealul S"irii% al
Munici"iului București% (Caíea 13 Septembríe, Nr. 135, íângă íntersecțía cu
șos. Progresuíuí, íângă unítatea de pompíerí)
 Sf. Sofronie de /raa - mormântuí său este posíbíí să se añe íângă bíseríca
Mănăstirii Mărcua (dín șos. Panteíímon, vízaví de Spítaíuí „Sf. Panteíímon”,
Str. Mănăstíríí Mărcuța - fostă Gențíaneí) |crucea aíbă dín partea stg|
24
Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte
 Sf. Mc. 'ri-orie de la Măn. Sf Sava din Qara Sf+ntă (ucís de perșí în anuí
614, prăznuít pe 16 maí) - caseta cu o părtícícă dín moașteíe saíe (ízvorâtoare
de mír) este adusă períodíc de ía Mănăstirea Sihăstria 0arăului în
București ía Paraclisul Sf. !frem cel Nou (Str. Bodeștí, Nr. 3, Bí. K7, Sc. A,
Parter, Ap.1, Interfon 01C, íângă Parcuí Morarííor, aproape de Metrou ”Costín
Georgían”)
 Sf. 3eodosie de la Mănăstirea Bra.i (prăznuít pe 22 septembríe) - părtícícă
dín moașteíe saíe se aña în Biserica $*nălarea Domnului # 3+rca /itan%
(pe Caí. Vítan, în apropíere de íntersecțía cu Sos. Míhaí Bravu șí de Metrou
"Míhaí Bravu”)
 Sfnii: &oan 'ură de (ur (prăznuít pe 30 íanuaríe șí 13 noíembríe),
'ri-orie de Na.ian. (prăznuít pe 25 șí 30 íanuaríe), ,aralambie (prăznuít
pe 10 februaríe), ?tefan (prăznuít pe 27 decembríe) șí Sf. Mărturisitori
rom+ni - părtíceíe dín moașteíe Sñnțííor se añă într-o racíă dín Biserica %Sf.
?tefan # Călărași% (Caíea Căíărașííor, Nr. 83)
 Sf. Serafm de Sarov (prăznuít pe 2 íanuaríe șí 19 íuííe) - părtícícă dín
moașteíe saíe se aña în Biserica $Sf. 3reime # Dudești% (Bd. Burebísta, Nr.
11, în apropíere de Metrou "Drístor 1”)
 Sf. Serafm de Sarov (prăznuít pe 2 íanuaríe șí 19 íuííe) - părtícícă dín
moașteíe saíe se aña în Biserica $Sf. /asile 4 Piaa 0eșia% din incinta
Căminului de Bătr+ni G Centrul de *n-riNire și (sistenă Nr. < (de pe
Aíeea Reșíța D, Nr. 9, íângă Píața Reșíța Bercení)
 Sf. 5uca al Crimeii (Dr. fără argínțí, prăznuít pe 11 íuníe) - părtícícă dín
moașteíe saíe se aña în Ca"ela S"italului Clinic de 9r-enă Floreasca
(Caíea Fíoreasca, Nr. 8)
 0aclă cu Sf. Moaște - Ca"ela S"italului Clinic )Sf. Maria 'rivia% (Bd.
Ion Míhaíache, Nr. 37-39)
 Pr. &lie 5ăcătușu (necanonízat încă) - mormântuí său se añă în Cimitirul
)(dormirea Maicii Domnului% din cartierul 'iulești |a nu se confunda cu
Gíuíeștí Sârbí| (capătuí tramvaíuíuí 44, sau cu autobuzeíe 162, 163 de ía
Metrou „Crângașí”)
25
Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte
 Sf. Necunoscut (prăznuít în Dumíníca a 2-a de ía Pogorârea Sf. Duh;
osemínteíe presupusuíuí sfânt se añă în Catedrala Patriarhiei, Deaíuí
Patríarhíeí - Pța. Uníríí, reînhumate ía pícíoareíe píetreí tombaíe a Patríarhuíuí
Teoctíst) (?)
 ..,
Notă:
Cu prívíre ía sñnțíí catoíící: atâta vreme cât Sf. |síc !| Pr. Arseníe Boca í-a píctat pe Sf.
Francísc cu aureoíă de sfânt (șí pe care scríe ”Sfântuí Francísc de Assísí”; orícíne
poate veríñca ía fața íocuíuí) ía Bíseríca Drăgănescu, este de dorít ca (măcar ceí
marí) să ñe recunoscuțí ca făcând parte dín Ceata Sñnțííor șí de aceea au fost
cuprínșí în aceste ííste.
http://razvan-codrescu.bíogspot.co.uk/2011/08/stop-cadru-scandaí-curíozítate.htmí
http://corínanegreanu.bíogspot.co.uk/2011/08/sñntuí-francísc-de-assísí-píctat-
de.htmí
Sñnțíí vechí (sñnțíí mucenící ș.c.í., comuní ía ortodocșí șí ía catoíící, de dínaínte de
Marea Schísmă) prezențí în bíserící catoííce merítă să ñe vízítațí, dar cíne nu dorește
să íntre acoío ”ca să nu se spurce” e ííber să aíeagă (șí aíegerea íuí va ñ |udecată de
către Pronía Dívínă în funcțíe de curățía ínímíí saíe șí nu după vorbeíe buzeíor sau
gândurííor).
În rest, ceí care sunt maí ”fundamentaííștí” d.p.d.v. reíígíos - sunt ííberí să preía doar
aceíe ínformațíí pe care íe consíderă ”curate” șí de foíos, fără a anga|a poíemící care
nu-șí au rostuí.
26
Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte
http://www.crestínortodox.ro/Dírector_web-Bíserící_sí_parohíí-6.htmí
http://www.crestínortodox.ro/Hartí.htmí
http://www.utíí21.ro/ínstítutíí/íísta-de-bíserící-dín-Bucurestí.htm
http://dmoz.org/Woríd/Rom%C3%A2n%C4%83/Socíetate/Reíígíe_
%C5%9Fí_spírítuaíítate/Cre%C5%9Ftínísm/Ortodoxísm/Bíserící_
%C5%9Fí_Parohíí/Europa/Rom%C3%A2nía/Bucure%C5%9Ftí/
http://www.hoíytrínítyorthodox.com/caíendar/
http://nomínís.cef.fr/contenus/saínt/aíphabetíque.htmí
http://www.orthodoxresearchínstítute.org/resources/caíendar/caíendar.htm
Patericuri:
http://www.pateríc.ro/
http://www.pateríc.ro/category/paterícuí-egíptean/
http://www.pateríc.ro/category/paterícuí-sñntííor-batríní/
http://www.nístea.com/pateríc.htmí
http://www.pateríc.ro/category/paterícuí-atonít/
http://www.pateríc.ro/category/paterícuí-de-ía-optína/
http://www.pateríc.ro/category/paterícuí-íavreí-pesterííor-de-ía-kíev/
27
Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte
http://www.pateríc.ro/category/paterícuí-soíovetuíuí/
http://www.pateríc.ro/category/paterícuí-georgían/
http://www.pateríc.ro/category/paterícuí-secoíuíuí-xx/
s.c.í.
/ietile Sfntilor:
http://www.credo.ro/proíoage.php?í=Septembríe
http://pagíníortodoxe.trípod.com/víetí.htmí
http://www.caíendar-ortodox.ro/
http://bíbííotecaortodoxa.bíogspot.com/2009/06/stravechea-ínteíepcíune-pustíeí-
cítate.htmí
http://www.zíddu.com/downíoad/8088870/e.VíetííeSñntííorOrtodoxíeí.Indrumarídu
hovnícestí.pdf.htmí
http://www.crestínísm-ortodox.com/herítage/saínts/
http://íogos.md/category/víetííe-sñntííor/
http://www.scríbd.com/doc/740748/VIETILE-SFINTILOR-ROMANI
http://www.arcb.ro/índex.php?
optíon=com_content&víew=category&íd=36&Itemíd=199
28
Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte
http://www.profamííía.ro/sñntí.asp?víetí
Filocalia:
http://www.ñíocaíía.ro/
http://www.pateríc.ro/category/ñíocaíía-sñnteíor-nevoínte-aíe-desavírsíríí-1/
http://íogos.md/ñíocaíía/
http://www.mísíune-ortodoxa.ro/downíoad/sñntíí-paríntí-sí-aítí-paríntí-
duhovnícestí/vezí-categoríe.htmí
http://www.sfantuí-panteíeímon.org/bco/Fííocaííííe.htm
&storia lausiaca:
http://aítmaríus.níng.com/proñíes/bíogs/paíadíe-ístoría-íausíaca
!van-helia lui 3oma:
http://www.odaíadesus.ro/toma.htmí
http://www.vangeíodítommaso.com/romanía/cat042.htm
http://www.scríbd.com/doc/3685977/Evangheííí-apocrífe-Evangheíía-dup-Toma
http://adíceí.webs.com/evangheííadupatoma.htm
29
Biserici din Bucureşti cu Sfinte Moaşte
0u-aciunea inimii:
http://www.pateríc.ro/category/rugacíunea-íuí-íísus-voí-í-íucrarea-míntíí/
http://www.pateríc.ro/category/rugacíunea-íuí-íísus-míezuí-evíavíeí-ortodoxe-voí-íí/
!ver-hetinosul:
Extrase:
http://vatopaídí.wordpress.com/category/%CE%BE%CE%AD%CE%BD%CE
%B5%CF%82-%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B5%CF
%82/romanesc/everghetínos/
Voí. 2:
http://www.scríbd.com/doc/19023414/Everghetínos
Do-matica:
http://www.resurse-ortodoxe.ro/cartí-ortodoxe/dogmatíca-sf-íoan-damaschín/
30

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->