Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU DIN BUCURETI

ANUL UNIVERSITAR 2013-2014


REGULI MINIMALE
n vederea redactrii lucrrii de licen(
I. ntinderea recomandat a lucrrii de licen( : 80.000-100.000 caractere (app. 40-60 de
pagini, inclusiv bibliografia i eventualele anexe).
II. Tehnoredactarea va avea n vedere:
fonturi !i"es #e$ %o"an, si&e 1', la un r(nd )u"*tate, justified+
notele de subsol se vor redacta cu fonturi !i"es #e$ %o"an, si&e 10, la un r(nd+
obligatoriu, se vor folosi se"nele diacritice ro"(neti (, , , y, (, , A, , , T)
structura lucr*rii de licen,*: Seciune i/sau paragraf, subparagraf
o exemplu
Seciunea I Scurt istoric
1. Participanii
1.1. Organele judiciare
1.1.1. Ministerul Public
1.1.2. Instanele de judecat
2. Principii
1.1. Principiul legalitii
1.2. Subordonarea ierarhica
(a se vedea modelul)
se nu"erotea&* toate paginile, c-iar dac* nu"*rul nu este printat
nu vor avea un nu"*r i"pri"at (dar se vor lua n calcul la nu"erotarea celorlalte
pagini): pagina de titlu+ su"arul (cuprinsul)+
la nceputul lucr*rii de licen,*, dup* sec,iunea cuprins, se vor indica abrevierile
folosite n lucrare ( a se vedea Modelul)
pagina standard a lucr*rii de licen,*
.4
di"ensiuni : ',/ c" sus, ',/ c" )os, ',/ c" dreapta, 0 c" st(nga (pentru a per"ite
legarea lucr*rii)
III. Structura lucrrii de licen(
coperta+
pagin* liber* +
pagina aferent* copertei (pri"a pagin*)+
cuprins ( a se vedea Modelul)+
abrevieri +
lucrarea propriu-&is*
bibliografia
anexe
a. coperta ( a se vedea Modelul)
denu"irea 1niversit*,ii, a 2acult*,ii i a 3rogra"ului de studii
textul 45ucrare de licen,*6+
gradul didactic, titlul tiin,ific, prenu"ele i nu"ele coordonatorului tiin,ific+
prenu"ele, nu"ele studentului+
7ucureti, anul elabor*rii lucr*rii de licen,*
b. prima pagina (aferent* copertei) ( a se vedea Modelul)
denu"irea 1niversit*,ii, a 2acult*,ii i a 3rogra"ului de studii
textul 45ucrare de licen,*6+
titlul lucr*rii de licen,*
gradul didactic, titlul tiin,ific, prenu"ele i nu"ele coordonatorului tiin,ific+
prenu"ele, nu"ele studentului+
7ucureti, anul elabor*rii lucr*rii de licen,*
c. titlurile sec(iunilor se vor scrie cu "a)uscule de 14, bold (ngroat) i centrat
d. titlurile paragrafelor/subparagrafelor se vor scrie cu caractere "inuscule de 1',
aliniate st(nga
e. listarea (printarea) lucr*rii se va face pe o singur* pagin*
2 8 9
IV. Bibliografia care trebuie studiat* va cuprinde, n principiu, c*r,i, articole de specialitate,
rapoarte, tratate, cursuri universitare, "onografii (lucr*ri n cadrul c*rora se anali&ea&* o institu,ie
teoretic* sau practic* distinct*). 9n confor"itate cu principiul unei singure c*ut*ri (cititorul8ea
trebuie s* p*r*seasc* o singur* dat* textul pentru a avea infor"a,ii co"plete despre surs*) este
reco"andabil* o unic* list* bibliografic* strict alfabetic* i nu "p*r,irea surselor pe categorii
(volu"e, articole de specialitate, docu"ente etc.). 5a ntoc"irea listei, autorii vor fi trecuti n
ordinea alfabetic* a nu"elui de fa"ilie.
9n situa iile n care n redactarea lucr*rii este necesar* utili&area de acte legislative i8 sau
aspecte de practic* )udiciar* se reco"and* trecerea lor n categorii separate n cadrul bibliografiei
(a se vedea Modelul).
V. Citarea surselor bibliografice.
1. :"plic* respectarea strict a metodelor de citare academic; are trei ra(iuni
principale:
s* dovedeasc* parcurgerea literaturii de specialitate i n,elegerea autorilor, proble"elor
i de&baterilor relevante din do"eniul, subdo"eniul sau paradig"a utili&at*+
s* disting* cu claritate con,inutul infor"a,ional preluat din literatura de specialitate de
contribu,ia original* a autorului (date e"pirice, idei, argu"ente, concepte etc.)
s* g-ide&e cititorii interesa,i de "aterialele folosite (fie c* e n vederea aprofund*rii
cunotin,elor acestora, a sti"ul*rii dialogului acade"ic cu autorul lucr*rii sau a
continu*rii direc,iei de cercetare a autorului).
;itarea trebuie deci s* fie complet (nu face,i tri"iteri la volu"e ntregi f*r* a preci&a
paginile sau "*car capitolele la care v* referi,i) i s* respecte principiul unei singure cutri:
cititorul trebuie s* p*r*seasc* o singur* dat* textul pentru a avea infor"a,ii co"plete despre surs*.
2. Fragmentele obiect de analiz trebuie s aib o mrime rezonabil. ;itarea se face:
n text, dac* este o citare scurt ('-0 r(nduri) sau
dac* este o citare lung se poate pune n eviden,* folosindu-se un font de 10 i o
retragere cu o 18' n interiorul paginii, f*r* g-ili"ele.
3. Orice citat trebuie s aib atayat autorul yi sursa din care a fost extras. :ndicarea
acestor infor"a,ii se poate face prin indice yi trimitere la nota de subsol.
3 8 9
.stfel, el introduce discu,ia cu privire la nivelurile de anali&* 4pentru a ar*ta c* nu exist*
o opo&i,ie si"pl* sau unic* ntre individualis" i -olis"6
1
.
RECOMANDM UTILIZAREA ACESTUI STIL DE CITARE
ATENTIE
- toate sursele citate n notele de subsol trebuie s se regseasc la bibliografie;
- se poate ca autorul lucr*rii s* insere&e n bibliografia final* i autori care nu se reg*sesc
n notele de subsol (se va indica cititorului o bibliografie extins* din care acesta se poate
docu"enta pe "arginea subiectului propus)+
- dac sursa citat este tradus n romn, este obligatorie citarea acesteia din
edi(ia tradus; neutili&area edi,iei traduse se "otivea&* ntr-o not* de subsol (invocarea
unei traduceri proaste de ex.).
4. Citatele trebuie s fie fidele:
trebuie transcrise cuvintele aa cu" sunt+
nu trebuie eli"inate p*r,i din text f*r* a "arca acest lucru < ...]:
.stfel, 4natura i-a f*cut pe oa"eni at(t de egali n privin,a facult*,ilor trupului i ale "in,ii
nc(t =...> diferen,a ntre un o" sau altul nu este at(t de nse"nat* astfel nc(t cineva s*
poat* cere pentru sine, pe acest te"ei vreun bebeficiu pe care s* nu-l poat* pretinde la fel
de bine i altcineva6
'
.
- dac* o"ite" o parte "ai pu,in i"portant* elipsa vine dup* punctua,ia p*r,ii co"plete+
- dac* o"ite" o parte central* elipsa se pune naintea virgulelor.
nu trebuie f*cute interpol*ri (co"entariile proprii n textul citat). ?ac* acestea se i"pun,
orice co"entariu de-al nostru trebuie trecut ntre parante&e p*trate sau ung-iulare+
sublinierile care nu sunt ale autorului citat trebuie "arcate (ve&i exe"plul de "ai )os).
Exemplu
.stfel, el introducere discu,ia cu privire la nivelurile de anali&* 4pentru a ar*ta c* nu eist
o opo!iie simpl sau unic ntre individualis" i -olis"6(sublinierea "i apar,ine)
0
.
1
@artin Aollis, Introducere "n filosofia #tiinelor sociale, Bditura !rei, 7ucureti, '001, p. 10/.
'
!-o"as Aobbes, $espre condiia natural a omenirii% "n ceea ce pri&e#te fericirea #i mi!eria ei, n
'ilosofia politic a lui (homas )obbes% @i-ail Cocaciu, coord. Bd. 3oliro", :ai, '001, p. 0D-08.
0
@artin Aollis, Introducere "n filosofia #tiinelor sociale, Bd.!rei, 7ucureti, '001, p. 10/.
4 8 9
5. Folosirea ibidem yi idem.
9n,elesul adverbului ibidem : tot acolo% "n acela#i loc
Exemplu
4
@aria 3opescu, Ideologii politice, (7ucureti: 3oliro", 7ucureti, '00/), 1'0.
/
ibidem (dac* este aceeai lucrare i o pagin* diferit*, se va "en,iona ibidem, '0D)
9n,elesul pronu"elui idem : acela#i% aceea#i
Exemplu
4
@arian ?anescu, Perspecti&e juridice, Bd. ?idactic*, 7ucureti, 1E8/, p. 1'4
/
idem, Imagini ale #tiinei, Bd. .cade"iei %o"(ne, 7ucureti, 1EE4, p. '00.
ibidem i idem sunt cuvinte din li"ba latin*+
aceste cuvinte trebuie scrise cu litere cursive (italice)+
prescurt*rile obinuite (idem, ibidem) nu se vor folosi dec(t n cadrul aceleiai sec,iuni,
altfel reidentificarea sursei risc* s* devin* dificil*+
restul "en,iunilor < caracter nor"al.
IMPORTANT !!!!!!!!!!!!!!!
#u reco"and*" utili&area expresiilor idem i ibidem.
5. Citarea n func(ie de tipurile de materiale folosite (citarea cu note de subsol pe care o
recomandm )
Volum de autor
Prima citare:
EE
:on #eagu, (ratat de drept procesual. Partea general, Bd. 1niversul Furidic,
7ucureti, '010, pp. ''<'0.
Citarea n continuare:
EE
:. #eagu, op. cit., p. 44.
Bibliografie:
#eagu #eagu, (ratat de drept procesual. Partea general, Bd. 1niversul Furidic,
7ucureti, '010
5 8 9
Articol de jurnal academic, revista de specialitate
Prima citare:
EE
Bugen %*doi, $reptul la aprare, n %.?.3., nr. '8'010, p. 88
Citare n continuare:
100
B. %*doi, op. cit. p. 88.
Bibliografie:
%*doi Bugen, $reptul la aprare, n %.?.3., nr. '8'010, p. 88-108.
Capitol n volum colectiv (doi autori)
Prima citare
EE
:on #eagu, @ircea ?a"asc-in, *odul de procedur penal% adnotat% edi,ia a ::-a, Bd.
1niversul Furidic, 7ucureti, '01', p. EE.
Citare n continuare
10/
:. #eagu, @. ?a"asc-in, op. cit., p. EE.
Bibliografie
#eagu :on, ?a"asc-in @ircea, *odul de procedur penal% adnotat% edi,ia a ::-a, Bd.
1niversul Furidic, 7ucureti, '01'
Capitol n volum colectiv (trei sau mai mul(i autori)
Prima citare
EE
:on #eagu, @ircea ?a"asc-in, 7ogdan @icu, ;onstantin #edelcu, *odul de
procedur penal% adnotat% edi,ia a ::-a, Bd. 1niversul Furidic, 7ucureti, '01', p. EE.
Citare n continuare
10/
:. #eagu . a., op. cit., p. EE.
Bibliografie
#eagu :on, ?a"asc-in @ircea, @icu 7ogdan, #edelcu ;onstantin, *odul de procedur
penal% adnotat% edi,ia a ::-a, Bd. 1niversul Furidic, 7ucureti, '01'
Practica judiciar
Ce indic* la subsol, astfel: denu"irea instan,ei8indicarea sec,iei (dac* este ca&ul)8indicarea
nu"*rului -ot*r(rii i a anului8lucrarea citat*8pagina
Exemplu
!. "un. 7ucureti, s. a ::-a pen., dec. nr. 1'08'004, n *ulegere de practic judiciar "n
6 8 9
materie penal a (ribunalului +ucure#ti pe anii 1,,-.1,,/, Bd. .ll 7ecG, 7ucureti,
1EEE, p. 100.
?ac* practica )udiciar* invocat* nu este publicat*, se va "en,iona acest aspect.
Exemplu
!. "un. 7ucureti, s. a ::-a pen., dec. nr. 1'08'004, nepublicat*.
?ac* practica )udiciar* este preluat* din surse electronice (n special pagina $eb )urindex si
pagina $eb a instan,ei supre"e) nu se va indica linG-ul exact. :n acest ca&, se va face tri"itere la
pagina $eb.
Exemplu
9.;.;.F., s.p., dec. nr. 1'08'004, confor" paginii $eb a instan,ei supre"e.
Legisla(ie
Ce indic* la subsol, astfel: denu"irea i nu"*rul actului nor"ativ, nu"*rul i data publica,iei.
Exemplu
5egea nr. 1'D8'011 privind "ica refor"*, publicat* n @. Hf. nr. 6/4 din 14 "artie '010
Surse bibliografice publicate electronic
Exemplu
@axi" ?obrinoiu, *riminalitate informatic, accesat* n I data 0, -ttp:88press-
pubs.uc-icago.edu8founders8.
Recenzie de carte
Exemplu
?an .ndrei, O nou abordare a dreptului drogurilor, recen&ie la $roguri legale de
!raian ?i"a, n 5BC:F, nr. '8'01'.
7 8 9
Tez de disertatie sau de doctorat
Exemplu
.ndrei 3aul, Infraciuni rutiere, te&* de diserta,ie8doctorat, 1niversitatea J#icolae
!itulescu6 din 7ucureti, '01'
Lucrare prezentat la o conferin(
Exemplu
:oana :onescu, 4;et*,enia - un concept dina"ic6 (lucrare pre&entat* n cadrul conferin,ei
interna,ionale ;KC-;-allenges of t-e Kno$ledge CocietL, edi,ia a patra, 1niversitatea
4#icolae !itulescu6, 7ucureti, '0 < '4 .prilie '010).
VI. Onestitatea yi corectitudinea intelectual
1niversitatea ap*r* dreptul la proprietate intelectual*. ?e aceea to,i cei care au
participat la diferite stadii ale cercet*rii trebuie "en,iona,i n lucrarea de licen,*, n
spiritul onestit*,ii profesionale, al recunoaterii i recunotin,ei.
Bste inter&is* orice for"* de fraud* intelectual*: plagiatul total sau par,ial, Jfabricarea6
re&ultatelor cercet*rilor, preluarea lucr*rilor de la colegi sau profesori, ca i tentativele
de corupere spre fraud*.
#u sunt per"ise n lucr*ri "anifest*rile "isogine, rasiste, ovine, xenofobe, -o"ofobe,
ro"anofobe sau de alt* natur* "enite s* le&e&e persoane sau grupuri de persoane.
VII. Plagiatul
3lagiatul repre&int* o fraud* intelectual* i este ase"enea furtului intelectual deliberat.
3lagiatul se"nific* preluarea integral* sau par,ial* a unui "aterial reali&at de un alt
autor i pre&entarea acestuia ca apar,in(nd propriei persoane.
3lagiatul poate fi voluntar (plagiat propriu-&is) sau involuntar (folosirea greit* a
siste"ul de citare, sau neindicarea sursei unui "aterial). @aterialul asupra c*ruia se
co"ite plagiat poate fi o carte sau o parte a unei c*r,i, un articol, o pagin* de pe internet,
un curs, o alt* lucrare (n ca&ul referatelor, de exe"plu, poate fi lucrarea unui coleg).
9n elaborarea unei lucr*ri acade"ice de orice fel sau a unei pre&ent*ri orale se va ,ine
cont de distinc,ia dintre parafrazare i citare propriu-zis. 3re&entarea unui citat
(text bloc dintr-un "aterial str*in) ca parafra&* (repovestirea ideii8argu"entului unui
autor), i anu"e f*r* utili&area indiciilor care se"nalea&* n "od conven,ional pre&en,a
8 8 9
unei cit*ri (g-ili"ele, litere cursive, paragrafe distincte indentate etc.) constituie, de
ase"enea, plagiat.
Nu constituie plagiat folosirea unor sintag"e sau defini,ii scurte, considerate de c*tre
co"unitatea disciplinar* ca f*c(nd parte din fondul de no,iuni de ba&*, co"une al
disciplinei respective.
?ac* dou* (sau "ai "ulte) referate8articole pre&entate si"ultan con,in frag"ente
co"une, f*r* referin,e explicite la surse, acest lucru este suficient pentru a funda"enta o
acu&a,ie de plagiat+ dac* "aterialul pre&entat drept contribu,ie proprie, sau un frag"ent
din acesta sunt identificate n re,eaua internet, unde de ase"enea sunt preluate din
aceeai surs* ulti"* (indicat* sau nu), acest lucru este suficient pentru a funda"enta o
acu&a,ie de plagiat.
?escoperirea co"iterii fraudei intelectuale i"plic* sesi&area ;o"isiei de etic* n
vederea sanc,ion*rii persoanei vinovate.
Constituie plagiat:
- ;o"pila,ia de frag"ente din "ai "ulte surse8autori, f*r* referin,e clare la textele
surs*+
- 9ntrep*trunderea dintre frag"entele de texte furate i "unca proprie+
- 3reluarea unui text f*r* referin,e clare, cu "odificarea unor expresii din text, i8sau
inversarea unor paragrafe8propo&i,ii8capitole+
- H"iterea "arca)elor clare de citare n text i "en,ionarea lucr*rii surs* (carte,
articol, alt referat, resurs* $eb etc.) n bibliografia final*+
- 3re&entarea aceleiai lucr*ri la "ai "ulte discipline < acest tip de plagiat poart*
nu"ele de autoplagiat. !e"a poate s* fie repetat*, con,inutul trat*rii nu. ?ac* v*
interesea&* n "od deosebit o anu"it* te"*, i dori,i s* o pre&enta,i n cadrul "ai
"ultor discipline, este indicat s* consulta,i evaluatorii n acest sens.
Plagiatul minor:
- 1tili&area greit* i involuntar* a "aterialelor, a citatelor, din ignoran,* i lipsit* de
inten,ie ("ai ales de c*tre studen,ii din pri"ul an < ceea ce se presupune ca nu este
ca&ul pentru lucr*rile de licen,*).
- 1tili&area excesiv* a surselor, nso,it* de o cantitate negli)abil* de "unc* proprie.
- Citua,ia n care este plagiat* o foarte "ic* parte din lucrare i c(nd partea respectiv*
nu este deter"inant* n evaluare.

9 8 9