Sunteți pe pagina 1din 1

Consultanta Tehnica si Inginerie

Expertizare tehnica constructii si cai de comunicatii Drumuri , cai ferate, poduri, lucrari de arta, constructii civile si industriale - Infrastructura - sondaje teren de fundare, terasamente si fundatii - Suprastructura - arhitectura, constructii si instalatii aferente Expertiza tehnico-economico, extrajudiciara si/sau judiciara Activitatea de consultanta si dirigentie de santier asigurata de EURO QUALITY TEST si constand in consultanta in investitii si urmarirea executiei lucrarilor pe santier, prin inspectori autorizati, se materializeaza, in principal, prin: 1. Consultanta in alegerea terenului 2. Studii de prefezabilitate si fezabilitate 3. Verificare de proiecte, conform cerintelor, astfel: Af - Rezistenta si stabilitatea fundatiilor A1; A2 - Rezistenta si stabilitatea constructiei pentru beton si metal A4 - Rezistenta si stabilitatea lucrarilor de drumuri si parcaje B2 - Siguranta in exploatare a lucrarilor de drumuri si parcaje D2 - Protectia mediului pentru lucrarile de drumuri si parcaje B - Siguranta in exploatare a constructiei C - Protectia la foc a cladirii D - Sanatatea oamenilor E - Economia de energie, protectia termica si hidro a constructiei F - Protectia de zgomot a constructiei Is, It, Ig, Ie -Instalatii sanitare, termice, gaze, electrice 4. Urmarirea executiei lucrarilor pe Santier prin Diriginti de santier autorizati, in conformitate cu legislatia in vigoare. Personal competent / recunoscut / atestat / autorizat de : - ISC - Sef laborator si Sefi Profile - MLPAT(MLPTL): - Diriginti/Inspectori de Santier, AQ, CQ, Verificatori de proiecte si Experti Tehnici pe domeniile Af, A1, A2, A3, A4, B2, B3, D