Sunteți pe pagina 1din 1

CERTIFICAT

DE CALITATE SI GARANTIE
Beneficiar: Tip produs: Seria: Data:
Prezentul certificat atesta calitatea produsului livrat si conformitatea acestuia cu standardele internationale corespunzatoare clasei in care se incadreaza. Produsul beneficiaza de garantie, suport tehnic si service gratuit pe o perioada de ...... luni de la data instalarii lui.In perioada de garantie cumparatorul are dreptul in mod gratuit la repararea produsului si inlocuirea pieselor sau subansamblelor defecte din vina producatorului. Prezentul produs are n componenta subansamble mecanice care necesita o manipulare atenta pentru a se evita socurile, umezeala, patrunderea de lichid n interior sau expunerea la radiatia solara sau surse de caldura. Pentru a beneficia de garantie, cumparatorul are urmatoarele obligatii: -Sa respecte conditiile enumerate mai sus si sa foloseasca produsul conform instructiunilor de utilizare; -Sa pastreze produsul n bune conditii - a aparitia unei situatii anormale in functionarea echipamentului sa anunte agentul de service care il deserveste, dupa ce verifica daca sunt indeplinite conditiile de utilizare; este interzisa interventia asupra produsului a persoanelor neautorizate de firma S.!. SI !" S.#. . -Sa pastreze cu gri$a prezentul certificat de garantie %erespectarea obligatiilor de mai sus atrage pierderea garantiei. &e la garantie sunt excluse: - defectele cauzate de suprasarcini - defectele datorate conectarii gresite a accesoriilor optionale

Am prezentat modul de utilizare si conditiile de garantie, ___________________________________ Stampila

Am luat la cunostinta, Operator ______________________________ Sef compartiment ________________________ Stampila

SC SILCO SRL Sediu Social: Splaiul Independetei nr. '() !.I.*. #" +''(,)-., %r. "rd. #eg. !om./an 0 +'/+'-'/+(((, !apital social ')) ei, !ont #"+1 2#34 )+.) )+.5 51') )))) 2anca 2!#, 2ucuresti #"+' 672I )))) )5') ),'. 5#"%, 7aranti 2an8 International %.9., 4gentia 2ucuresti #")( :#;< '+,= ),(> >>)+ )+', :rezorerie, 2ucuresti :el:/*ax: )1'+-.=)-'5-, )1'+-.=).'5( ;mail: office?silco.ro , @eb: www.si co.ro