Sunteți pe pagina 1din 65

Capitolul 1.

Delimitri conceptuale privind cheltuielile, veniturile si rezultatul financiar al exerciiului

1.1 Definiia, clasificarea i recunoaterea cheltuielilor

n cadrul activitii sale, un agent economic realizeaz o diversitate de operaii care angajeaz cheltuieli i genereaz venituri. Cheltuielile reprezint1 fie diminuri ale unor elemente de activ, fie majorri ale unor elemente de pasiv, care genereaz o diminuare a beneficiilor economice. Efectuarea cheltuielilor se deruleaz n mai multe etape successive sau simultane. n cadrul cheltuielilor se delimiteaz patru momente!" angajarea cheltuielilor # intervine n momentul cumprrii de bunuri stocabile i nestocabile, lucrri, utilit$i, servicii destinate produc$iei, c%nd apare obliga$ia de plat ctre furnizori& consumul # reprezint utilizarea efectiva a resurselor n scopul satisfacerii nevoilor productive sau neproductive. E'emplu" utilizarea materiilor prime pentru fabricarea produselor finite& pl$ile # inseamn achitarea unei sume de bani ca echivalent al bunurilor i serviciilor primite. E'ist anumite pl$i care reprezint un transfer fr echivalent, cum ar fi" plata impozitului pe profit sau venit, plata amenzilor i penalit$ilor etc. imputarea # reprezint etapa n care cheltuielile sunt decontate adic sunt suportate din veniturile realizate, ob$in%ndu(se astfel rezultatul e'erci$iului. ntruc%t )om%nia a optat pentru o contabilitate de angajamente, nregistrarea n contabilitate a cheltuielilor se face n momentul angajrii cheltuielilor sau al consumului de resurse, indiferent de momentul pl$ii. Clasificarea cheltuielilor n contabilitatea financiar se face dup natura activit$ii care le( au generat i anume" cheltuieli de e'ploatare # generate de activit$i desfurate n cadrul obiectului de activitate al ntreprinderii, precum i de alte activit$i cone'e acestora&
1

stfel,

*eleagu, +., ,onacu, ,. ( Tratat de contabilitate financiar, volumul ,, Editura Economic, -ucurei, 1../ )istea, 0. ( Contabilitate financiar, editura 1niversitar, -ucuresti !223

cheltuieli financiare # generate de activit$i de natur financiar, precum" diferen$e de curs valutar, dob%nzi,cheltuieli i venituri aferente investi$iilor financiare etc. & cheltuieli e'traordinare # rezultate din evenimente sau tranzac$ii care sunt diferite de activit$ile curente i care nu se repet n mod frecvent& cheltuieli privind amortizrile i provizioanele& cheltuieli cu impozitul pe profit i alte impozite. Cheltuieli de exploatare ctivitatea de e'ploatare cuprinde toate opera$iile privind aprovizionarea, produc$ia i

desfacerea bunurilor, lucrrilor i serviciilor. n aceast categorie sunt incluse i alte opera$ii privind investi$iile realizate n regie proprie, cedarea activelor, dona$iile, etc. Cheltuielile de e'ploatare reprezint, n principal, e'presia baneasc a consumurilor materiale i de for$ de munc necesare desfurrii activit$ii agen$ilor economici. 4rincipalele categorii de cheltuieli de e'ploatare sunt5" cheltuieli cu materiile prime, cu materialele consumabile stocate i nestocate, cu animalele; costul de achiziie al mrfurilor i ambalajelor vndute& cheltuieli cu lucrrile i serviciile executate de teri" repara$ii, redeven$e, locate de gestiune, chirii, studii, colaborri, comisioane i onorarii, transporturi de bunuri i personal, deplasri i detari, servicii bancare, cheltuieli potale, de protocol, de reclam i publicitate etc. cheltuieli cu impozitele i taxele" impozitul pe cldiri, ta'a asupra mijloacelor de transport etc. cheltuieli cu personalul" salarii, asigurri sociale, fond de omaj, indemniza$ii etc. alte cheltuieli de exploatare" pierderi din crean$e, despgubiri, amenzi , penalit$i, dona$ii, cheltuieli cu activele cedate, amortizri, provizioane.

Cheltuieli financiare 6unt considerate cheltuieli financiare, cheltuieli care se refer la3"
5

*eleag, +., ,onacu, ,. ( Tratat de contabilitate financiar, volumul ,, edittura Economic, -ucurei, 1../ )istea, 0. ( Contabilitatea financiar, editura 1niversitar, -ucuresti, !223

pierderi din creane imobilizate; cheltuieli privind investitiile financiare cedate; diferene nefavorabile de curs valutar; dobanzi platite sau de platit; scoturi acordate clienilor; provizioane etc. Cheltuieli extraordinare ctivit$ile care nu au caracter ordinar, normal, care nu sunt generate de activitatea

curent, dau natere la venituri i cheltuieli e'traordinare. Cheltuielile e'traordinare se refer la calamit$i i alte evenimente e'traordinare. *inan$area tuturor acestor cheltuieli precum i a rezultatului financiar se efectueaz din veniturile ntreprinderii, adic din sume ce revin titularului de patrimoniu ca rezultat al activit$ii sale. 4onderea cheltuielilor cu materiile prime i materialele n sfera produc$iei i costul mrfurilor v%ndute n sfera circula$iei este semnificativ n ansamblul cheltuielilor de e'ploatare ale oricrui agent economic. Contabilizarea cheltuielilor cu materialele consumabile se face absolut dupa aceleai reguli, ra$ionamente i metode de calcul i evaluare, numai c este obligatoriu folosirea unui cont sintetic de gradul ,, care s reflecte fidel i omogen natura cheltuielilor respective" cheltuieli cu materialele auxiliare; cheltuieli privind combustibilul; cheltuieli privind materialele pentru ambalat; cheltuieli privind piesele de schimb; cheltuieli privind seminele i materialele de plantat; cheltuieli privind furajele; cheltuieli privind alte materiale consumabile.

7i aici se iau n vedere etaloanele de pre$uri practicate 8pre$ efectiv, pre$ de nregistrare i diferen$ele de pre$ corespunztoare9, apoi :cazul; de inventar n care se face contabilizarea valorilor materiale, momentele i destina$iile consumului etc. Contabilizarea consumului de obiecte de inventar se realizeaz prin sistemul :amortizrii;, av%nd n vedere prevederile :<egii contabilit$ii; i anume c :obiectele de inventar de mic valoare sau scurt durat se nregistreaz pe cheltuieli integral sau ealonat pe o 5

perioad de cel mult trei ani de la darea lor n folosin$;. 4entru aceasta ni se ofer trei solu$ii" metoda cotei unice 8sau integral9 de regul cu imputarea cheltuielilor la nivelul valorii obiectelor de inventar odat cu darea lor n folosin$, metoda cotelor duble i metoda cotelor medii lunare, varianta aleas fiind o op$iune a agentului economic care va trebui s $in seama i de ponderea acestora n cadrul activelor materiale circulate i implicit a cheltuielilor. Contabilizarea cheltuielilor privind :costul mrfurilor cumprate; intrate n procesul de v%nzare i, implicit, realizate ca venit este supus acelorai rigori ca i n cazul :materiilor prime; e'emplificate mai inainte, cu diferen$ierile corespunztoare n func$ie de varianta =de inventar; practicat n organizarea eviden$ei stocurilor lunare, evaluarea acestora sau, dup caz, a ieirilor etc. n grupa :Cheltuieli privind stocurile; mai sunt prezentate i alte conturi specifice pentru eviden$ierea altor tipuri omogene de consumuri 8furnituri i alte materiale nestocate, energie i ap etc.9 dar oric%te implica$ii economice ar genera, ele se pot ncadra perfect n modelele de contabilizare a materialelor, mrfurilor, obiectelor de inventar etc., prezentate mai inainte. ecunoaterea cheltuielilor > n Contul de 4rofit i 4ierdere intervine atunci c%nd are loc o diminuare de beneficii 8avantaje9 economice viitoare, n perioada e'erci$iului, asociate unei reduceri a activelor sau creteri a pasivelor i c%nd aceasta poate fi credibil evaluat. diminuare a activelor. 4entru reprezentarea cheltuielilor se pornete de la caracterul de proces al activit$ilor consumatoare de resurse. ? alt clasificare a cheltuielilor n contabilitatea financiar care ine seama de acest caracter de proces i de etapele men$ionate, este" cheltuieli curente& cheltuieli nregistrate n avans& cheltuieli de repartizat pe mai multe e'erci$ii& cheltuieli de plat. adar recunoaterea cheltuielilor este simultan asociat cu recunoaterea unei creteri a pasivelor sau

Cheltuielile curente cuprind cheltuielile angajate i recunoscute de rezultatul e'erci$iului curent sau n curs. Cheltuielile !nre"istrate !n avans i cele de repartizat pe mai multe exerciii sunt, dup caz, cheltuieli constatate sau angajate n e'erci$iul @+;, dar recunoscute de rezultatul e'erci$iului @+A1; sau e'erci$iul @+AB;, 8BC1,Dn9.
>

4rof.univ.dr.0ihai ),6EE , 0irela Fima, :Contabilitatea societ$ilor comerciale;, Editura 1niversitar !225,

pag. 513

Cheltuielile de plat sunt consumurile constatate efectiv pentru care nu s(au primit p%n la nchiderea e'erci$iului documentele de constatare8 de e'emplu, drepturile cuvenite angaja$ilor la nchiderea e'erci$iului cu titlu de concedii de pltit, impozite i ta'e datorate, dob%nzi datorate9. Cheltuielile sunt recunoscute n contul de rezultate pe baza asocierii directe ntre costurile implicate i ob$inerea elementelor specifice de venit. cest proces, cunoscut sub numele de conectarea cheltuielilor la venituri, implic recunoaterea simultan i combinat a veniturilor i cheltuielilor care rezult direct i concomitent din aceleai tranzac$ii sau alte evenimente. Fe e'emplu, diversele componente ale cheltuielilor care contribuie la determinarea costului bunurilor v%ndute sunt recunoscute n acelai timp cu venitul din v%nzarea bunurilor. )espect%nd principiul independenei exerciiilor, toate opera$iile care determin cheltuieli i venituri sunt nregistrate n momentul generrii sau angajrii lor. n mod corespunztor se organizeaz o :contabilitate de angajamente; sau :accrual accounting;. Contabilitatea de angajamente presupune individualizarea i reflectarea cheltuielilor n faza de angajare i consum, iar a veniturilor n momentul ob$inerii i realizrii lor. #rincipiul prudenei impune nregistrarea cheltuielilor n conformitate cu amortizrile i provizioanele, indiferent de e'isten$a rezultatelor financiare favorabile. #rincipiul necompensrii interzice efectuarea de compensri ntre cheltuieli i venituri, nregistrate la conturi de rezultate diferite. Generaliz%nd, la nivelul unit$ii, cele mai frecvente cheltuieli sunt reprezentate de valorile pltite sau de pltit pentru" consumuri, lucrri e'ecutate sau servicii prestate unita$ii, salariile personalului, contribu$iile unit$ii la bugetul de stat i local, e'ecutarea unor obliga$ii legale sau contractuale, amortizrile, provizioanele i ajustri constituite, valoarea activelor cedate, distruse sau disprute ori alte consumuri legate de evenimente e'traordinare etc..

1.2 Definiia, clasificarea i recunoaterea veniturilor

n general, veniturile reprezint e'presia valoric a produc$iei stocate iHsau livrate. 6imilar cheltuielilor, veniturile au o mare diversitate, dar, totui, pot fi identificate cel pu$in patru modalit$i principale de formare 8apari$ie9 a lor"I
I

4op ., -dil ., 4op .,., $azele teoretice i metodolo"ice ale contabilitii !n partid dubl, Editura 4resa 1niversitar Clujean, Cluj(+apoca, !22!, pag. J..

>

?b$inerea produc$iei fabricate n cadrul obiectului principal de activitate al unei ntreprinderi productive. n acest moment al ciclului economic, evaluarea produc$iei ob$inute se face la costuri efective de produc$ie. <ivrarea 8facturarea9 produc$iei fabricate, care constituie momentul transferului dreptului de proprietate de la productor 8v%nztor9 ctre client 8cumprtor9. n acest moment al ciclului economic, evaluarea produc$iei v%ndute se face la pre$uri de v%nzare, inclusiv EK ( acolo unde este cazul. Keniturile din v%nzare se constituie pentru productor 8v%nztor9 la nivelul pre$ului negociat de v%nzare fr eventuala ta' pe valoarea adugat. ncasarea unor sume de bani, ca urmare a facturrii de produse, lucrri, presta$ii i servicii care fac obiectul curent de activitate al ntreprinderii, dar pentru care nu s(au nregistrat anterior crean$e fa$ de clien$i 8cumprtori9. ncorporarea 8includerea9 n veniturile curente ale e'erci$iului financiar a unor sume reprezent%nd venituri care au fost estimate ca probabile n e'erci$iile financiare anterioare, dar care au devenit certe n e'erci$iu financiar curent. Este vorba de venituri constatate n avans scadente iHsau de venituri din anularea ajustrilor pentru deprecieri, provizioanelor riscuri i cheltuieli, rmase fr obiect. 6tructura reglementar a veniturilor vizeazJ" 6umele sau valorile ncasate sau de ncasat n nume propriu din activit$i curente, activit$i care sunt reprezentate de orice activit$i desfurate de o persoan juridic, ca parte integrant a obiectului su de activitate, precum i activit$ile cone'e ale acestora. Keniturile din activit$i curente se pot regsi sub diferite denumiri, cum ar fi" v%nzri, comisioane, dob%nzi, dividende. C%tigurile din orice alte surse, c%tiguri ce reprezint creteri ale beneficiilor economice care pot aprea sau nu ca rezultat din activitatea curent, dar care nu difer ca natur de veniturile din aceast activitate. Contabilitatea veniturilor se $ine pe categorii de venituri, dup natura lor, astfel" a) Venituri din exploatare, care cuprind" venituri din v%nzarea produselor, mrfurilor, lucrrilor e'ecutate i serviciilor prestate& venituri din varia$ia stocurilor, reprezent%nd varia$ia n plus 8cretere9 sau n minus 8reducere9 dintre valoarea la cost de produc$ie efectiv a stocurilor de produse i produc$ie n curs de la sf%ritul perioadei i valoarea stocurilor ini$iale ale produselor i produc$iei n curs, nelu%nd n calcul provizioanele pentru depreciere constituite.
J

)eglementri contabile simplificate armonizate cu directivele europene, paragraful >.!., aprobate prin ?.0.*.4. nr. 52>>H!22.

Karia$ia stocurilor de produse finite i n curs de e'ecu$ie pe parcursul perioadei reprezint o corec$ie a cheltuielilor de produc$ie pentru a reflecta faptul c fie produc$ia a mrit nivelul stocurilor, fie v%nzrile suplimentare au redus nivelul stocurilor. Keniturile din produc$ia stocat se nscriu, alturi de celelalte venituri, n contul de profit i pierdere, cu semnul plus 8sold creditor9 sau minus 8sold debitor9& venituri din produc$ia de imobilizri, reprezent%nd costul lucrrilor i cheltuielile efectuate de unitate pentru ea nsi, care se nregistreaz ca active imobilizate corporale i necorporale& venituri din subven$ii de e'ploatare, reprezent%nd subven$iile pentru acoperirea diferen$elor de pre$ i pentru acoperirea pierderilor, precum i alte subven$ii 8finan$area activit$ii de cercetare i alte finan$ri9 de care beneficiaz unitatea& b) alte venituri din e'ploatarea curent, cuprinz%nd veniturile din crean$e recuperate i alte venituri din e'ploatare. Venituri financiare, care cuprind" venituri din imobilizri financiare& venituri din investi$ii financiare pe termen scurt& venituri din crean$e imobilizate& venituri din investi$ii financiare cedate& venituri din diferen$e de curs valutar& venituri din dob%nzi& venituri din sconturi ob$inute& alte venituri financiare. 6umele colectate de persoana juridic n numele unor ter$e pr$i, inclusiv n cazul contractelor de mandat sau comision, nu reprezint venit din activitatea curent, n aceast situa$ie, veniturile din activitatea curent sunt reprezentate de comisioanele cuvenite. 6uma veniturilor rezultate dintr(o tranzac$ie este determinat, de obicei, printr(un acord ntre v%nztorul i cumprtorulHutilizatorul activului, $in%nd cont de suma oricror reduceri comerciale. c9 d9 Venituri extraordinare 8de e'emplu, daunele pretinse de de$intorii de poli$e n urma Venituri din provizioane anulate. n noile reglementri contabile apare no$iunea de =recunoatere a veniturilor= ceea ce presupune urmtoarele" veniturile sunt recunoscute n contul de profit i pierdere atunci c%nd a J producerii unor calamit$i9.

avut loc o cretere a beneficiilor economice viitoare aferente creterii unui activ sau diminurii unei datorii, modificare ce poate fi evaluat n mod credibil. ceasta presupune c recunoaterea veniturilor se realizeaz simultan cu recunoaterea creterii activelor sau reducerii datoriilor 8de e'emplu" creterea net a activelor rezultat din v%nzarea produselor sau a serviciilor ori descreterea datoriilor ca rezultat al anulrii unei datorii9. Conform @Comisiei 6tandardelor de Contabilitate *inanciarL;, veniturile sunt fie intrri sau creteri de active, fie scderi ale datoriilor sale, fie o combina$ie a celor dou categorii de opera$ii survenite n cursul e'erci$iului i generate de livrarea sau producerea de bunuri, de prestarea de servicii sau din alte active care decurg din e'ploatarea normal sau principal. n ceea ce privete , 6-, acesta e'tinde defini$ia veniturilor i la nivelul c%tigurilor i plusurilor realizate sau latente. , 6 1/ definete veniturile ca" @majorri de avantaje economice ob$inute n cursul e'erci$iului financiar, ca urmare a creterii valorii activelor sau diminurii de datorii, care duc la creteri ale capitalurilor proprii, altele dec%t cele provenind din aporturile asocia$ilor;. n ceea ce privete momentul recunoaterii unui venit, respectiv al contabilizrii lui, acesta este contabilizat doar atunci c%ns sunt ndeplinite condi$iile" e'ist probabilitatea ca ntreprinderea s ob$in avantaje economice viitore& suma venitului poate fi evaluat n mod fiabil 8credibil9.

+orma contabil , 6 1/ precizeaz c veniturile rezult din activit$ile ordinare ale ntreprinderii, cum sunt veniturile din v%nzri, onorarii, dob%nzi, dividende i redeven$e. +o$iunea de @venituri; utilizat de , 6 1/ nu se refer la toate tranzac$iile din activit$ile ordinare ale ntreprinderii, aa cum rezult din prevederile normei , 6 1 revizuit 8paragraful 539 care precizeazc @n cursul activit$ilor ordinare 8o ntreprindere efectueaz9 i alte tranzac$ii care nu genereaz venituri dar care sunt accesorii activit$ii principale generatoare de venituri;, cum ar fi c%tigurile din cesiunea imobilizrilor. 4rin urmare, , 6 1/ nu trateaz problema c%tigurilor care sunt elemente e'cep$ionale, ce nu se produc de o manier frecvent n via$a ntreprinderii, cum sunt profiturile din cesiunea imobilizrilor, diferen$ele pozitive din reevaluare,etc. +orma , 6 1/ prescrie c veniturile trebuie evaluate la valoarea just a mijlocului de plat primit sau de primit. 4rin valoare just se n$elege suma la care poate fi tranzac$inat un activ sau decontat o datorie, de bunvoie, ntre pr$ile aflate n cunotin$ de cauz, n cadrul unei tranzac$ii n care pre$ul este determinat obiectiv. 4lanul de conturi general stabilit de 0inisterul *inan$elor odat cu <egea Contabilit$ii nr. /!H1..1, grupeaz veniturile pe activit$i generatoare n clasa J =Conturi de venituri=. /

Conturile de venituri sunt conturi de pasiv, e'cep$ie 711 Varia!ia stocurilor care este un cont bifunc$ional. )egula general de func$ionare a conturilor de venituri este" se crediteaz n cursul perioadei contabile cu venituri provenind din ncasri, crean$e8clien$i, debitori diveri9, produc$ia realizat i depozitat, angajamente de primit. se debiteaz la sf%ritul lunii c%nd se i nchide prin creditul contului 121 "rofit si pierdere#$ nu prezint sold. Recunoaterea veniturilor / n Contul de 4rofit i 4ierdere intervine atunci c%nd are loc o cretere de beneficii 8avantaje9 economice viitoare, n perioada e'erci$iului, asociate unei adar, creteri a activelor sau reduceri a pasivelor i c%nd aceasta poate fi credibil evaluat. cretere a activelor. n teorie i practic pentru recunoaterea veniturilor trebuie respectat cerin$a ca acestea s fie de$inute 8c%tigate9 i nu neaprat ncasate, s poat fi credibil evaluate i s aib un suficient grad de certitudine.

recunoaterea veniturilor este simultan asociat cu recunoaterea unei reduceri a pasivelor sau

1.% Definiia, clasificarea i recunoaterea rezultatului financiar

4otrivit regulamentului de aplicare a <egii Contabilit$ii nr. /!H1..1, rezultatul e'erci$iului, respectiv profitul sau pierderea, se determin ca diferen$ ntre veniturile i cheltuielile e'erci$iului, indiferent de data ncasrii sau pl$ii lor. )ezultatul e'erci$iului 8profitul sau pierderea9 cuprinde" )ezultatul curent )ezultatul e'traordinar ,mpozitul pe profit ezultatul curent reprezint diferen$a dintre veniturile din opera$iunile curente, respectiv veniturile din e'ploatare i veniturile financiare i cheltuielile curente, respectiv cheltuielile de e'ploatare i cheltuielile financiare.

),6EE 0., Fima 0., :Contabilitatea societ$ilor comerciale;, Editura 1niversitar !225, pag. 551

ezultatul extraordinar reprezint diferen$a dintre veniturile i cheltuielile e'traordinare ca urmare a unor opera$ii efectuate de entitatea patrimonial, care nu sunt legate de activitatea normal, curent a acesteia. )ezultatul e'erci$iului reprezint soldul final al contului de profit i pierdere supuse repartizrii. )epartizarea profitului se nregistreaz n contabilitate pe destina$iile prevzute de dispozi$iile legale n vigoare. Contul de rezultate evalueaz rezultatul global al unit$ii patrimoniale. El nu are e'clusivitate pentru c i bilan$ul reflect rezultatul, dar printre alte informa$ii i dup o interven$ie diferit de cea a contului de rezultate. Contul de rezultate este sinteza contabilit$ii de flu' i are caracter dinamic. n acest sens soldul conturilor de gestiune nregistreaz micrile de valori ntre patrimoniu i e'terior, n timpul perioadei. Contul de rezultate msoar rezultatul prin confruntarea cheltuielilor cu veniturile, rezultatul fiind suma algebric a cheltuielilor i veniturilor i nu a ncasrilor i pl$ilor. )ezultatul contabil se determin prin formula de gestiune" Venituri & Cheltuieli ' (ezultat

)ezultatele financiare sintetizeaz eficien$a activit$ii economice a entitii patrimoniale. n structura rezultatului financiar se include rezultatul curent, rezultatul e'cep$ional i impozitul pe profit. n cursul e'erci$iului, elementele contului de rezultate sunt dispersate n conturi diferite. -alan$ele lunare dau o prim apro'ima$ie rezultatului pentru c ele stabilesc un tablou al soldurilor debitoare i creditoare, separat pentru conturile de bilan$ i separat pentru cele de gestiune. <a sf%ritul e'erci$iului urmeaz regularizrile) stabilirea cheltuielilor i veniturilor care privesc e'erci$iul financiar evaluarea deprecierilor nregistrate prin amortismente i provizioane observarea varia$iei stocurilor la ntreprinderile care aplic metoda inventarului <a sf%ritul e'erci$iului se asambleaz ntr(un cont unic componentele corectate, care au fost dispersate n conturi multiple. 12

intermitent.

4entru a opera transferul informa$iilor dintr(un cont n altul se utilizeaz procedeul clasic al viramentului care const n dubla nscriere a acele,ai sume i de sens contrar" odat pentru a solda contul de gestiune a doua oar pentru a transfera suma cheltuielilor i veniturilor n contul de rezultate. Conform planului de conturi se disting patru nivele de cheltuieli i trei de venituri" 1. Cheltuieli i venituri din e'ploatare, din a cror confruntare apare )ezultatul e'ploatrii. !. Cheltuieli i venituri financiare din confruntarea crora apare )ezultatul din opera$ii financiare. 5. Cheltuieli i venituri e'traordinare care prin confruntare determin rezultatul e'traordinar. 3. n sf%rit, alturi de cheltuieli apare i impozitul pe profit. )ezultatul se poate msura pe paliere succesive. a9 b9 c9 d9 )ezultatul e'ploatrii naintea cheltuielilor financiare, con$ine elementele de nivel )ezultatul curent con$ine elemente de nivel 819, 8!9, 859. )ezultatul e'traordinar, numai elemente de nivel 859. )ezultatul net 8profit sau pierdere9, elemente de nivel 819, 8!9, 859, 839. 819 i 839.

4recizri asupra elementelor contului de rezultate" cheltuielile sunt nregistrate n afara ta'elor recuperabile i veniturile, n principiu, n n cursul e'erci$iului pot interveni reduceri de cheltuieli sau venituri" reduceri de pre$, afara ta'elor colectate. restituiri de mrfuri de ctre clien$i, etc. n virtutea principiului non(compensa$iei se separ o cheltuial, un venit sau diminuarea lor. Far n momentul sintezei se regrupeaz, apr%nd n calitate de cheltuieli nete sau venituri nete 8diminuate cu reducerile lor9. se face o distinc$ie clar ntre cheltuieli i pl$i, venituri i ncasri, elementele 4entru o comparare imediat i facil cheltuielile i veniturile apar n contul de rezultate n dou coloane" cifre pentru e'erci$iul curent i pentru cel precedent. Eot aici trebuie s amintim de unele principii de organizare a contabilit$ii, abordate de normele interna$ionale i de literatura de specialitate. principiul recunoaterii rezultatelor. )ezultatul poate fi determinat n diferite puncte ale circuitului afacerilor, i anume" n momentul lansrii comenzii de produc$ie 8rezultatul previzibil9, al cumprrii elementelor destinate fabrica$iei, al stocrii produselor finite sau al 11 rezultatului fiind cheltuieli i venituri.

ncasrii produselor finite etc. Karianta cea mai rsp%ndit o reprezint stabilirea rezultatului la v%nzare. principiul recunoaterii veniturilor. Kenitul este organic legat de termenul de produc$ie" fabricat 8finit i terminat9, v%ndut, ncasat, n func$ie de care se calculeaz i rezultatul n contul de rezultate. principiul conectrii cheltuielilor cu veniturile presupune stabilirea veniturilor unui cesta este e'erci$iu i decontarea cheltuielilor din venituri n vederea determinrii rezultatului. direct.

str%ns legat de principiul recunoaterii veniturilor, ntre venituri i cheltuieli e'ist%nd o rela$ie stfel, dac venitul este determinat n faza de produc$ie 8modelul francez i rom%nesc9, cheltuielile se determin n aceeai faz, iar dac veniturile se stabilesc n momentul v%nzrii 8modelele anglo(sa'one9 i cheltuielile sunt aferente costului produselor finite v%ndute. principiul conectrii cheltuielilor cu veniturile presupune stabilirea veniturilor unui cesta este e'erci$iu i decontarea cheltuielilor din venituri n vederea determinrii rezultatului. direct.

str%ns legat de principiul recunoaterii veniturilor, ntre venituri i cheltuieli e'ist%nd o rela$ie stfel, dac venitul este determinat n faza de produc$ie 8modelul francez i rom%nesc9, cheltuielile se determin n aceeai faz, iar dac veniturile se stabilesc n momentul v%nzrii 8modelele anglo(sa'one9 i cheltuielile sunt aferente costului produselor finite v%ndute. ecunoaterea veniturilor . n Contul de 4rofit i 4ierdere intervine atunci c%nd are loc o cretere de beneficii 8avantaje9 economice viitoare, n perioada e'erci$iului, asociate unei adar, creteri a activelor sau reduceri a pasivelor i c%nd aceasta poate fi credibil evaluat. cretere a activelor. n teorie i practic pentru recunoaterea veniturilor trebuie respectat cerin$a ca acestea s fie de$inute 8c%tigate9 i nu neaprat ncasate, s poat fi credibil evaluate i s aib un suficient grad de certitudine. 4entru reprezentarea veniturilor se pornete de la caracterul de proces al activit$ilor productoare de rezultate. stfel, n cadrul procesului de creare a veniturilor se delimiteaz patru momente" :produc$ia, facturarea sau v%nzarea pe credit, ncasarea, ncorporarea; 12.

recunoaterea veniturilor este simultan asociat cu recunoaterea unei reduceri a pasivelor sau

),6EE 0., Fima 0., :Contabilitatea societ$ilor comerciale;, Editura 1niversitar !225, pag. 551 ),6EE 0. 8coordonator9 i colectivul, :Contabilitatea financiar a ntreprinderii, Editura 1niversitar, !223,

12

pag. 321( 32!

1!

#roducia este momentul crerii rezultatului ca produs al activit$ii consumatoare de resurse. E'emplu" la o ntreprindere productoare, aceast faz se identific cu produc$ia n curs de fabrica$ie i produc$ia finit. %acturarea sau v%nzarea pe credit const n transferarea dreptului de proprietate de la v%nztor la client. &ncasarea reprezint etapa n care rezultatul obinut se transform n bani. &ncorporarea este o etap strict contabil prin care veniturile sunt nglobate n rezultate pentru a absorbi cheltuielile corespondente. n aceste condi$ii, veniturile se grupeaz, astfel" venituri curente& venituri nregistrate n avans& venituri de realizat. 'eniturile curente sunt constatate, nregistrate i ncorporate n rezultatul e'erci$iului curent. 'eniturile !nre"istrate !n avans sunt constatate n e'erci$iul @+; dar ncorporate n rezultatul e'erci$iului @+A1;. 'eniturile de realizat sunt cele realizate efectiv n e'erci$iul @+; i ncorporate n rezultatul acelu,ai e'erci$iu, pentru care nu s(au ntocmit documente de nregistrare.

15

Capitolul 2. *specte fiscale privind cheltuielile, veniturile i rezultatul exerciiului

2.1 Definiia i mecanismul de determinare a rezultatului fiscal i a impozitului pe profit


4otrivit art. () din Legea contabilitii nr. *+,())(, republicat, n contabilitate, profitul sau pierderea se stabilete cumulat de la nceputul e'erci$iului financiar. nchiderea conturilor de venituri si cheltuieli se efectueaz, de regul, la sf%ritul e'erci$iului financiar. )ezultatul definitiv al e'erciiului se stabilete la nchiderea acestuia. )epartizarea profitului se nregistreaz n contabilitate pe destina$ii, dup aprobarea situa$iilor financiare anuale. 4ierderea contabil reportat se acoper din profitul e'erci$iului financiar i cel reportat, din rezerve, prime de capital i capital social, potrivit hotr%rii adunrii generale a ac$ionarilor sau asocia$ilor. 4ornind de la aceste prevederi legale, o entitate poate ob$ine ca rezultat contabil, profit sau pierdere. 4entru o n$elegere c%t mai uoar a no$iunilor de profit i pierdere, vom considera pentru nceput c entit$ile nu nregistreaz nici venituri impozabile, nici cheltuieli nedeductibile. n 13

acest caz profitul reprezint diferen$a pozitiv dintre veniturile totale ob$inute i cheltuielile totale. ltfel spus, profitul este valoarea care rm%ne dup ce cheltuielile au fost deduse 8sczute9 din venituri, iar dac cheltuielile depsesc veniturile, rezult o pierdere de profit sau diminuri de beneficii economice. #rofitul este frecvent utilizat ca o msur a performan$ei sau ca baz de referin$ pentru al$i indicatori, cum ar fi rentabilitatea investi$iei sau rezultatul pe ac$iune. #rofitul este un indicator al eficien$ei economice numai n cazul n care sunt nregistrate corect toate veniturile i cheltuielile i se iau n calcul numai cheltuielile aferente veniturilor, adic numai cheltuielile care au generat veniturile respective. 4entru ca o unitate s fie profitabil, adic s ob$in profit, este necesar ca veniturile ob$inute s fie mai mari dec%t cheltuielile aferente. #rofitul mai poate fi definit i ca e'cedentul de venit ob$inut din v%nzrile unei unit$i peste nivelul cheltuielilor care le(au generat. Fac diferen$a dintre veniturile totale i cheltuielile totale este negativ, aceasta are un con$inut i o semnifica$ie cu totul diferit, reprezent%nd o @nerealizare de profit;, un @minus de profit;, un @gol de profit;, o @pierdere de profit;. n acest caz, unitatea respectiv nu mai nregistreaz un e'cedent de venit, ci un deficit de venit, care e'primat sub o alt form reprezint un e'cedent de cheltuieli, al crei sens i con$inut economic este de @pierdere de profit;. #ierderile de profit reprezint diminuri ale beneficiilor economice. cheltuielile depsesc veniturile, are loc o pierdere de profit. 4rofitul contabil @brut;, aa dup cum arat i denumirea de @brut;, e'prim acel profit care nu a fost @prelucrat;, care nu a fost @cur$at; de veniturile neimpozabile i de cheltuieli nedeductibile n vederea determinrii profitului impozabil, a impozitului pe profit i a profitului contabil net. n legisla$ia de specialitate n vigoare nu este dat o defini$ie a @profitului contabil brut;, ns aceasta e'prim diferen$a pozitiv ntre @veniturile totale brute; i @cheltuielile totale brute;. @Keniturile totale brute; sau, mai simplu, @veniturile totale; e'prim faptul c aceste venituri sunt @brute;, adic nu sunt @cur$ate; de veniturile neimpozabile, respectiv acele venituri care sunt scutite de impozitare. ceste venituri nu se iau n calcul la determinarea profitului impozabil, ele se scad din @veniturile totale brute; n vederea ob$inerii @veniturilor impozabile;, pe baza crora se determin @profitul impozabil;. Keniturile totale cuprind" 1> stfel, c%nd

veniturile impozabile # acele venituri care se iau in calcul at%t la determinarea profitului contabil brut, c%t i la calculul profitului impozabil 8fiscal9, veniturile neimpozabile # acele venituri care se iau n calcul la determinarea profitului contabil brut, dar nu se iau n calcul la determinarea profitului impozabil. Keniturile @totale; se compun din venituri @impozabile; i venituri @neimpozabile;.

Keniturile impozabile sunt acele venituri care sunt luate n calcul la determinarea profitului impozabil, iar cele neimpozabile nu sunt luate n calcul la determinarea acestuia. Fin punct de vedere contabil, n categoria veniturilor se includ at%t sumele sau valorile ncasate sau de ncasat n nume propriu din activit$i curente, c%t i c%tigurile din orice alte surse. ctivit$ile curente sunt orice alte activit$i desfurate de o entitate, ca parte integrant a obiectului su de activitate, precum i activit$ile cone'e acestora, iar c%tigurile reprezint creteri ale beneficiilor economice care pot aprea sau nu ca rezultat din activitatea curent, dar nu difer ca natur de veniturile din aceast activitate. 'eniturile impozabile cuprind veniturile realizate de entitate din orice surs, precum i alte elemente similare veniturilor care sunt nregistrate n contabilitate potrivit reglementrilor contabile aplicabile, care se iau n calcul la stabilirea profitului impozabil, din care se scad veniturile neimpozabile, aa cum sunt prevzute de Codul fiscal. n condi$iile n care o entitate constat c dup depunerea declara$iei anuale un element de venit a fost omis sau nregistrat eronat, aceasta are obliga$ia s depun declara$ia rectificativ pentru anul fiscal respectiv. Fac n urma efecturii unor astfel de corec$ii rezult o sum suplimentar de plat a impozitului pe profit, atunci pentru aceast sum se datoreaz dobanzi i penalit$i de int%rziere conform legisla$iei n vigoare. Cheltuielile totale brute care, mai simplu, sunt denumite @cheltuieli totale;, trebuie ntelese ca fiind @brute;, deoarece nu sunt @cur$ate; de @cheltuielile nedeductibile;, adic de acele cheltuieli care nu sunt admise a fi sczute din veniturile totale, n vederea determinrii profitului impozabil. 4entru a face o delimitare mai clar a acestor no$iuni, precum i din considerente metodologice, se vor folosi cu urmtorul sens i con$inut"

Fac veniturile totale sunt mai mari dec%t cheltuielile totale, diferen$a pozitiv dintre acestea reprezint profitul contabil brut.

4rofitul contabil brut C venituri totale # cheltuieli totale.

Fac cheltuielile totale sunt mai mari dec%t veniturile totale, se inregistreaz pierdere contabil brut. 1I

4ierdere contabil brut C cheltuieli totale # venituri totale. "ierderea contabil brut n reglementarile contabile, pierderile contabile sunt recunoscute ca reduceri ale beneficiilor economice i pot rezulta sau nu ca urmare a desfurrii activit$ii curente a entit$ii. Fin momentul n care o entitate nregistreaz pierdere contabil brut, nu mai poate nregistra profit contabil net. 6ingurul din care se pot repartiza dividende, indiferent c%t de mare, este profitul net. n condi$iile n care se nregistreaz pierdere contabil brut, se va nregistra o pierdere contabil net cu at%t mai mare cu c%t profitul impozabil, respectiv, impozitul pe profit este mai mare. n practic, entitatea poate nregistra rezultate diferite la finele e'erci$iului financiar, fapt ce o plaseaz ntr(una din urmtoarele situa$ii"

?b$ine profit contabil brut, profit impozabil i n consecin$ are i profit contabil net& ?b$ine profit contabil brut, are pierdere fiscal i prezint i profit contabil net& ?b$ine pierdere contabil brut, are profit impozabil i n final prezint pierdere contabil net& ?b$ine pierdere contabil brut, are pierdere fiscal i n final prezint pierdere contabil net. n toate cazurile n care entitatea nregistreaz profit contabil brut i pierdere fiscal din

practic i din completarea declara$iilor fiscale se observ c pierderea fiscal este generat numai de veniturile neimpozabile, dar numai n cazul c%nd veniturile neimpozabile sunt mai mari dec%t suma dintre profitul contabil brut i cheltuielile nedeductibile. Fe re$inut c at%t profitul contabil brut, c%t i pierderea fiscal nu se nregistreaz n eviden$a financiar(contabil, ci numai e'tracontabil, n )egistrul fiscal i n consecin$ n @Feclara$ia privind impozitul pe profit;. n ceea ce privete pierderile, trebuie s facem distinc$ia ntre pierderile contabile i pierderile fiscale. C%nd o entitate nregistreaza pierdere contabil brut, n mod obligatoriu, n toate cazurile va nregistra i pierdere contabil net, deoarece ntotdeauna c%nd dintr(un numr negativ se scade un numr pozitiv, rezultatul este un numr negativ. *coperirea pierderii contabile brute din anii preceden!i 4ierderea contabil brut se recupereaza din profiturile contabile brute ob$inute n urmtorii ani, fr a se limita perioada de timp n care pierderea contabil brut dintr(un an se poate recupera din profiturile contabile brute ob$inute n viitor. 1J

+umai n cazul pierderii fiscale e'ist prevederi prin -e"ea nr. ./(,+001 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare i prin normele metodolo"ice de aplicare a acestuia, c aceasta se poate recupera din profitul impozabil ob$inut n urmtorii > ani consecutivi, iar ncep%nd din anul !22. aceast perioad de recuperare se marete la J ani consecutivi. )ecuperarea pierderilor se vor efectua n ordinea nregistrrii acestora, la fiecare termen de plat a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale n vigoare din anul nregistrrii acestora. )ecuperarea pierderii contabile brute se face numai anual, dup ncheierea anului fiscal, prin situa$iile financiare anuale, n ordinea nregistrrii acestora, potrivit reglementrilor legale n vigoare. spectele legate de recuperarea pierderii contabile brute din profitul contabil brut ob$inut n urmtorii ani, precum i consecin$ele pe care aceasta le genereaz asupra rezultatului contabil net din urmtorii ani, constituie o problematic nereglementat contabil sau fiscal, ceea ce a condus la interpretri diferite n practic. n acest conte't, i contrar intereselor bugetare, s(a considerat i se consider c reglementarea profitului contabil brut, a pierderii contabile brute i a modului de acoperire a acesteia sunt probleme numai pur contabile, fr consecin$e pe plan fiscal. +ereglementarea corespunztoare i complet n special a pierderii contabile brute are consecin$e directe sau propagate pe plan fiscal, cu efecte negative asupra veniturilor bugetare. Ca urmare, n toate cazurile n care o entitate nregistreaz pierdere contabil brut, se va nregistra automat cu pierdere contabil net, deci nu va mai putea s fac repartizri din profitul net pe destina$iile legale 8rezerve, dividende, participare la profit, dac este cazul9, deci i bugetul va nregistra @pierderi din impozite;. rezultate n func$ie de interese. stfel numeroi contribuabili manifest o preocupare deosebit n aplicarea unor @strategii fiscale; cu ajutorul crora s nregistreze

2.2 (e+imul fiscal al cheltuielilor


Fin punct de vedere contabil, cheltuielile entit$ii reprezint valorile pltite sau de pltit pentru"

consumuri de stocuri, lucrri e'ecutate i servicii prestate de care beneficiaz unitatea&

1/

cheltuieli cu personalul& e'ecutarea unor obliga$ii legale sau contractuale. 4ierderile reprezint reduceri ale beneficiilor economice i pot rezulta sau nu ca urmare a

desfurarii activit$ii curente a entit$ii. cestea nu difer ca natur de alte tipuri de cheltuieli. Fe asemenea, n cadrul cheltuielilor se cuprind provizioanele, amortizrile i ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare, toate reprezent%nd cheltuieli de natura nemonetare, fiind cheltuieli calculate. Contabilitatea cheltuielilor se $ine pe feluri de cheltuieli, dup natura lor, structura lor fiind prezentat n @Contul de profit i pierdere;, componenta de baz n cadrul situa$iilor financiare anuale. )eglementarile contabile n vigoare definesc cheltuielile ca fiind diminuri ale beneficiilor economice nregistrate pe parcursul perioadei contabile sub form de ieiri sau scderi ale valorii activelor sau creteri ale datoriilor, care se concretizeaz n reduceri ale capitalurilor proprii, altele dec%t cele rezultate din distribuirea acestora ctre ac$ionari. Fin punct de vedere fiscal, cheltuielile se mpart n deductibile, nedeductibile i cu deductibilitate limitat. Cunoaterea semnifica$iei fiscale a acestor no$iuni este esen$ial pentru n$elegerea corect a sensului i con$inutului indicatorilor" profit contabil brut, profit impozabil, impozit pe profit, profit contabil net i dividende. <a calculul profitului impozabil 8adic a profitului asupra cruia se calculeaz impozitul9 sunt admise numai cheltuielile deductibile, cele nedeductibile fiind nlturate din cheltuielile totale. Cheltuieli nedeductibile Cheltuielile nedeductibile sunt acele cheltuieli care nu ndeplinesc condi$iile legale pentru a fi sczute din venituri, n scopul determinrii profitului impozabil i a impozitului pe profit. Cheltuielile nedeductibile sunt acele cheltuieli care"

nu au la baza documente justificative& nu sunt aferente obiectului de activitate& nu se regsesc n veniturile impozabile& nu conduc la ob$inerea de venituri impozabile& sunt efectuate cu depsirea limitelor prevazute de lege& nu indeplinesc conditiile legale pentru a fi scazute din venituri, n scopul determinrii profitului impozabil. 1.

Fe regul, cheltuielile se efectueaz n scopul realizrii de produse, e'ecutrii de lucrri i prestrii de servicii prin a cror valorificare 8v%nzare9 se ob$in venituri. ntre cheltuielile efectuate i veniturile ob$inute trebuie s e'iste o legatur de cauzalitate, de dependen$, n sensul c orice cheltuial trebuie s genereze un anumit venit. unor cheltuieli. ltfel spus, orice venit trebuie s rezulte din efectuarea unor cheltuieli, trebuie s fie generat de efectuarea ceast legatur de cauzalitate dintre veniturile ob$inute i cheltuielile care au fost efectuate pentru ob$inerea lor constituie principiul fundamental care st la baza determinrii profitului impozabil. 4rofitul impozabil se determin prin scderea din veniturile impozabile, a cheltuielilor deductibile. Cheltuieli deductibile Cheltuielile deductibile sunt cheltuielile care ndeplinesc cumulativ urmtoarele condi$ii"

au la baz documente justificative& sunt aferente obiectului de activitate al unit$ii& se regsesc n venituri impozabile& conduc la ob$inerea de venituri impozabile& sunt efectuate n scopul realizrii de venituri impozabile& sunt efectuate fr depasirea limitelor admise de lege& ndeplinesc condi$iile prevzute de lege pentru a fi sczute din veniturile impozabile, n scopul determinrii profitului impozabil. 4entru anumite categorii de cheltuieli, destul de numeroase i importante, se stabilete,

prin actele normative n vigoare, o limit p%n la care acestea sunt deductibile. Cheltuielile @nedeductibile; la calculul profitului impozabil cuprind at%t cheltuieli nedeductibile integral, c%t i cheltuieli efectuate peste limita deductibilit$ii stabilite prin lege. Cheltuielile care sunt ncadrate n categoria de cheltuieli cu deductibilitate limitat i limitele p%n la care se acord deductibilitatea sunt diferite de la o perioad la alta, n func$ie de"

gradul de dezvoltare economic i social a $rii, sistemul fiscal practicat, principiile de echitate fiscala i social aplicate, msurile de protec$ie social promovate de stat, gradul de realizare a bunstrii sociale, necesit$i bugetare. !2

4rincipalele formule care se utilizeaz la stabilirea rezultatului contabil sunt urmtoarele" Kenituri totale C venituri impozabile A venituri neimpozabile Cheltuieli totale C cheltuieli deductibile A cheltuieli nedeductibile 4rofit contabil brut C venituri totale # cheltuieli deductibile 4rofit contabil net C profit contabil brut # impozit pe profit 4rofit impozabil 8fiscal9 C profit contabil brut A cheltuieli nedeductibile # venituri neimpozabile AH# elemente similare veniturilor sau cheltuielilor

,mpozit pe profit C profit impozabil ' cota de impozit 81IM9.

2.2 (e+imul fiscal al veniturilor Keniturile @totale; se compun din venituri @impozabile; i venituri @neimpozabile;. Veniturile impozabile Keniturile impozabile sunt acele venituri care sunt luate n calcul la determinarea profitului impozabil, iar cele neimpozabile nu sunt luate n calcul la determinarea acestuia. Fin punct de vedere contabil, n categoria veniturilor se includ at%t sumele sau valorile ncasate sau de ncasat n nume propriu din activit$i curente, c%t i c%tigurile din orice alte surse. ctivit$ile curente sunt orice alte activit$i desfurate de o entitate, ca parte integrant a obiectului su de activitate, precum i activit$ile cone'e acestora, iar c%tigurile reprezint creteri ale beneficiilor economice care pot aprea sau nu ca rezultat din activitatea curent, dar nu difer ca natur de veniturile din aceast activitate. 'eniturile impozabile cuprind veniturile realizate de entitate din orice surs, precum i alte elemente similare veniturilor care sunt nregistrate n contabilitate potrivit reglementrilor contabile aplicabile, care se iau n calcul la stabilirea profitului impozabil, din care se scad veniturile neimpozabile, aa cum sunt prevzute de Codul fiscal. n condi$iile n care o entitate constat c dup depunerea declara$iei anuale un element de venit a fost omis sau nregistrat eronat, aceasta are obliga$ia s depun declara$ia rectificativ pentru anul fiscal respectiv. Fac n urma efecturii unor astfel de corec$ii rezult o sum suplimentar de plat a impozitului pe profit, atunci pentru aceast sum se datoreaz dobanzi i penalit$i de int%rziere conform legisla$iei n vigoare. Veniturile neimpozabile !1

Keniturile neimpozabile sunt @veniturile scutite de la impozitare;, adic veniturile care nu se iau in calcul la determinarea profitului impozabil i a impozitului pe profit. Keniturile neimpozabile sunt, de regul, acele venituri care au mai fost supuse impozitrii. E'emplul cel mai cunoscut de venituri neimpozabile l reprezinta veniturile ob$inute de o societate comercial din dividendele ncasate de la o alt societate comercial, ca urmare a aportului la capitalul social al acesteia din urm 8de$inut de 6.C. @N; la 6.C. @O;9. Fe re$inut c veniturile ncasate de 6.C. @N; de la 6.C. @O; au regimul fiscal de venituri neimpozabile la 6.C. @N;, adic de venituri care nu se iau n calcul la determinarea profitului impozabil. n conditiile n care 6.C. @N; este pltitoare at%t de impozit pe profit, c%t i de impozit pe dividende, aceasta va efectua pl$i cu aceste impozite, dac s(a nregistrat cu profit impozabil i cu datorii cu dividendele.

!!

Capitolul %. (eflectarea ,n contabilitatea -colului .ilvic Dobrov a operaiunilor privind cheltuielile, veniturile i rezultatul exerciiului financiar
%.1 "articularitile activitii -colului .ilvic Dobrov
?colul 6ilvic Fobrov are ca obiect de activitate" aplicarea strategiei naionale n domeniul silviculturii ac$ion%nd pentru aprarea, conservarea i dezvoltarea durabil a fondului forestier proprietatea public a statului pe care l administreaz, precum i gospodrirea fondurilor de v%ntoare i de pescuit atribuite potrivnice pentru recoltarea si valorificarea, prin acte i fapte de comer$ a produselor specifice fondului forestier,potrivit prevederilor legale, n condi$ii de eficien$ economic& valorificarea produselor specifice fondului forestier 8lemn, fructe de pdure, ciuperci9, produselor care se recolteaz, se prelucreaz i se valorific din fondul forestier proprietate public a statului i anume" masa lemnoas pe picior,provenit din tieri de produse, principale, secundare accidentale i de igien sub form de sortimente, precum i produsele rezultate din prelucrarea primar a lemnului, alte produse lemnoase" arbori i arbuti ornamentali, pomi de Crciun, puie$i forestieri, rchita, mpletituri din rchit, mangal de boca i altele de aceast natur, produsele nelemnoase din fondul forestier, cum sunt v%natul viu din cresctorii i din cuprinsul fondului de v%ntoare, carnea de v%nat,trofeele de v%nat i czute n mod natural, petele din apele de munte i pstravrii, blti i iazuri din fondul forestier, fructe de pdure,semin$ele forestiere,ciupercile comestibile,plante medicinale i aromatice, cultivate i din flora spontan i altele similare& desfurarea de ac$iuni de silvoturism i agrement, echita$ie i turism ecvestru, folosind eficient capacit$ile proprii& e'ercitarea de atribu$ii de serviciu public cu specific silvic& 4rincipalele atribu$iuni ale ?colului Fobrov n domeniul silviculturii sunt" asigur ntegritatea fondului forestier proprietatea statului, precum i a celui apar$in%nd altor de$intori pe care l are n administrare i gospodrirea durabil a pdurilor din cuprinsul acestora& ofer finan$area lucrrilor necesare n vederea gospodririi ra$ionale a fondului forestier al statului i a desfurrii normale a activit$ii, n condi$iile prevzute de lege& organizeaz i realizeaz cadastrul pentru fondul forestier proprietate public a statului i ntocmete periodic inventarul acestuia, cu respectarea normelor tehnice i a prevederilor legale n vigoare& efectueaz prin Firectia 6ilvic ,ai schimburi de terenuri, scoaterea definitiv i ocuparea temporar a unor terenuri din fondul forestier potrivit legii& poate cumpra, evident tot prin Firec$ia 6ilvic ,ai i n condi$iile legii, pduri, proprietate privat sau poate prelua asemenea terenuri n cazul donrii !5

lor de ctre proprietari, n vederea mpduririi, cu suportarea cheltuielilor din fondul de conservare i regenerare a pdurilor& organizeaz i e'ecut paza fondului forestier pe care l administreaz mpotriva tierilor ilegale de arbori, furturilor, distrugerilor, degradrilor, punatului, braconajului i a altor fapte pgubitoare, precum i a msurilor de prevenire i de stingere a incendiilor de pduri, asigur%nd n acest sens dotarea tehnic necesar& asigurarea realizrii i urmrirea, prin sistem informa$ional adecvat, a compozi$iilor de regenerare stabilite prin amenajamentele silvice sau prin alte studii de specialitate& amplasarea i punerea n valoare a masei lemnoase ce urmeaz a se recolta anual din pdurile statului, destinat agen$ilor economici i popula$iei, n conformitate cu posibilitatea pdurilor, stabilit prin amenajamentele silvice& e'ercitarea controlului respectrii regulilor silvice de e'ploatare a lemnului n pdurile pe care le administreaz, pentru prevenirea prejudicierii semin$iurilor i arborilor pe picior, degradrii solului, declasrii lemnului, precum i pentru prevenirea altor fapte asemntoare i luarea msurilor necesare pe baza legisla$iei n vigoare, sanc$ion%nd abaterile constatate& controlul provenien$ei materialelor lemnoase i a celorlalte produse specifice fondului forestier, a legalit$ii circula$iei acestora i sanc$ionarea neregulilor constatate& asigurarea valorificrii, n condi$ii de eficien$ economic, a masei lemnoase aprobate pentru recoltarea din pdurile statului& e'ecuta n regie proprie sau prin agen$i economici specializa$i de lucrri de e'ploatare a masei lemnoase din pdurile statului, n scopul gospodririi ra$ionale a acestora i al valorificrii superioare a lemnului, asigurrii regenerrii la timp a arboretelor i a evitrii declasrii lemnului& e'ecut lucrri n construire, ntre$inere i repara$ii ale drumurilor forestiere n regie proprie sau prin agen$i economici de specialitate& prelucrarea i valorificarea, n condi$ii de eficien$ economic, a produselor nelemnoase specifice fondului forestier(fructe de pdure, ciuperci comestibile din flora spontan, plante medicinale, tehnice, aromatice i alte asemenea& sprijinirea de$intorilor de terenuri din afara fondului forestier n realizarea de planta$ii i de perdele forestiere, colabor%nd cu acetia n condi$iile legii& stabilirea de tarife pentru lucrri, abonamente, produse i servicii din domeniul su de activitate potrivit legii. Fin punct de vedere al structurii organizatorice ?colul 6ilvic Fobrov, este unitatea teritorial, administrativ( economic, fr personalitate juridic, a crei sarcin este gospodrirea fondului forestier pe suprafa$a pe care o de$ine. Este unitatea la nivelul creia se elaboreaz planuri economice, se amenajeaz pdurile, se planific i se e'ecut lucrri de cultur a pdurilor. 0ultiplele cerin$e fa$ de pduri i nevoia de a pune n concordan$ aceste cerin$e cu posibilit$ile de satisfacere a lor, fr a le periclita ntegritatea lor biologic, au impus gospodrirea diferen$iat a acestora n raport cu func$iile pe care le ndeplinesc. 1! Fup !3

na$ionalizarea pdurilor din 1.3/, au fost reglementate prin lege, unitar, func$iile acestora, att pentru evitarea unor greeli, c%t i pentru a se orienta mai judicios gospodrirea acestora n conformitate cu $elurile urmrite. 4rimele reglementri postbelice privind zonarea func$ional a pdurilor, s(au realizat prin PC0 113H1.>3 privind activit$ile silvice, iar ulterior prin Codul 6ilvic din 1.I!. se mpart n doua grupe, pduri de protec$ie i de produc$ie. 2nitatea !ndeplinete concomitent mai multe funcii. @4rin func$ie a ntreprinderii se n$elege un ansamblu de activit$i omogene iHsau complementare, desfaurate de personal de o anumit specialitate, folosind metode i tehnici specifice=15. *unc$ia de cercetare3dezvoltare se eviden$iaz prin e'isten$a unit$ilor inovatoare, ca trstur de baz a unei ntreprinderi. @6ilvilcultura folosete, potrivit specificului sau, anumite metode de cercetare pentru a pune n evident fenomenele, legile i procesele caracteristice de e'istent, organizare structural, dezvoltare i evolu$ie a pdurii, precum i pentru a fundamenta msurile tehnice de dirijare a acesteia n concordan$ cu obiectivele stabilite= 13. 4durea fiind o comunitate de via$ de mare comple'itate, n studierea ei s(au utilizat cu bune rezultate metodele specifice biologiei popula$iilor. <a ?colul 6ilvic Fobrov func$ia de cerecetare(dezvoltare se manifesta prin" observa$ie tiin$ific, e'periment, ra$ionament. 4bservaia tiinific cere s surprind caracteristicile care definesc fenomenul cercetat cantitativ i calitativ, n spa$iu i n timp, trebuind s fie e'act, complet, esen$ial, e'plicativ i reprezentativ. ?bserva$iile se efectueaza pe suprafe$e de proba cu caracter de durat, materializate pe teren. 4rin experimentaie, se concepe i se
1!. Gh.C%rstea, *.4%rvu,Economia si gestiunea ntreprinderii,Editura Economic, -ucuresti,1...,pg.3I 15. 0.Faia, ?p.cit, pg.1. 13. Gh.C%rstea, *.4%rvu, ?p.cit., pg 3J

ctualmente,

potrivit prevederilor <egii nr.!H1./J i alte normelor tehnice pentru amenajarea pdurilor 81./I9,

construiesc anumite modele de studiu pe care le supune apoi unui regim controlat. 6e studiaz reac$iile i efectele la care se ajunge prin mijloace de investiga$ie adecvate, trg%nd apoi concluzii cu un caracter mai general. E'perien$a poate fi mai sigur i mai e'act n caracterizarea cantitativ i calitativ a fenomenelor studiate. 6e poate e'ecuta n laborator, n ser, n camere climatizate, n pepiniere i n pduri, dup programe de lucru stabilite de specialist. aionamentul se bazeaz pe analiza unor date sau fapte i inter(rela$ii desprinse din observa$ii i e'perimente, din care decurg noi constatri sau legi proprii fenomenului sau procesului studiat. !>

n silvicultur se folosesc din ce n ce mai mult metodele matematice i cibernetice, deoarece interac$iunile dintre organismele biologice, respectiv ntre acestea i mediul lor de via, prezint o mare variabilitate, care conduce la ob$inerea unor legi cu caracter probabilistic. %uncia comercial este definit prin ac$iunile ce caracterizeaz rela$iile ntreprinderii cu mediul su ambiant din punct de vedere al pie$i din aval 8desfacere9 ca i cu pia$a de asigurare a resurselor de natur material. %uncia de producie este n str%ns legtura cu func$ia de cercetare(dezvoltare. Fac, func$ia de cercetare(dezvoltare permite o asumare contient a anumitor obiective 8strategii de dezvoltare9 ceea care le concretizeaz este func$ia de produc$ie. Feci, scopul func$iei de produc$ie const n realizarea obiectivelor din domeniul ob$inerii produselor, al elaborrii bunurilor, prestrii serviciilor prin activit$i de baz, au'iliare i de deservire. 4resupune urmatoarele activit$i realizate n cadrul compartimentului de produc$ie" realizarea produselor de baz i servicii, produc$ia au'iliar, ce ajut la realizarea produc$iei de baz, ntre$inerea i repararea utilajelor, care contribuie la realizarea produc$iei, asigurarea calit$ii produselor. @%uncia de personal din cadrul unit$ilor economice reprezint ansamblul de activitti ( strategice i opera$ionale, care contribuie la ndeplinirea i folosirea ra$ionala i eficient a resurselor umane de care dispune=1>. n structura organizatoric a ?colului 6ilvic Fobrov, func$ia de personal se regsete la compartimentul @4lan, organizare, nv$m%nt, personal, salarizare=. 4rincipalele activitati din cadrul acestei func$ii sunt" recrutarea personalului, selec$ia, angajarea, integrarea i adaptarea personalului, pregtirea i formarea personalului, aprecierea, promovarea, micarea i eviden$a personalului, salarizarea n concordan$ cu cantitatea i calitatea muncii, asigurarea pazei n unitate i prevenirea incendiilor etc.
QQQQQQQQQQQQQQ 1>. .)otaru, .4rodan,0anagementul resurselor umane,Editura 6edcom <ibris, ,ai,!221, pg.!5.

%uncia financiar3contabil eviden$iaz" @contabilitatea financiar se organizeaz, de regul n compartimente distincte conduse de ctre directorul economic, contabilul ef sau alt persoan mputernicit s ndeplineasc aceasta func$ie. ceste persoane trebuie s aib studii economice superioare i rspund mpreun cu personalul din subordine, de organizarea i conducerea contabilit$ii conform legii.=1I *unc$ia financiar(contabil antreneaz dou genuri de activit$i i anume" activit$i financiare i activit$i contabile. Cadrul de realizare a acestor activit$i este asigurat, n structura organizatoric, de ctre direc$ia financiar(contabil, condus de ctre directorul economic sau contabilul ef. Este direct subordonat directorului economic al !I

Firec$iei 6ilvice ,ai i are n subordine contabilul principal i casierul de la ocol. to$i partenerii de afaceri cu care ocolul intr n contact.

re rela$ii

func$ionale cu personalul din cadrul ocolului i de colaborare cu organele financiare de stat i cu tribu$iile compartimentului financiar(contabil pentru cele doua activit$i se prezint " ( ntocmete documenta$ia necesar proiectului de plan, venituri i cheltuieli pentru toate activit$ile ocolului, asigur nsuirea acestuia de ctre eful de ocol i(l remite la Firec$ia 6ilvic ,ai ( mpreun cu eful ocolului rspunde de realizarea indicatorilor economico(financiari primi$i de la Firec$ia 6ilvic ,ai & ( asigur primirea fondurilor necesare realizrii sarcinilor planificate i decontarea n termen a avansurilor primite& ( rspunde de aplicarea corect a dispozi$iilor legale privind utilizarea fondurilor materiale i bneti puse la dispozi$ia ocolului i controleaz modul n care sunt respectate aceste dispozi$ii de ctre cei ce le administreaz sau gestioneaz valorile materiale i informeaz eful de ocol asupra celor constatate& ( e'ercit controlul preventiv asupra documentelor privind utilizarea fondurilor materiale i bneti din gestiunea ocolului, conform reglementrilor n vigoare, de asemenea solicit controlul privind utilizarea fondurilor bnesti referitoare la achizitionarea fructelor de pdure i ciupercilor comestibile& ( rspunde i urmrete lichidarea deconturilor active i pasive, o aten$ie deosebit va acorda ncasrii clien$ilor, a lichidrii debitelor provenite din nfrac$iuni silvice sau de nerespectarea regulilor de e'ploatare, de lichidarea stocurilor supranormative, a stocurilor fr micare sau cu QQQQQQQQQQ
1I. E.Fumitrean, Gh 6cor$escu, Contabilitate financiar,vol ,, Editura 6edcom <ibris, ,ai, !22!, pg..>I

micare lent 8produc$ie, investi$ii, combatere9& ( verific justa aplicare a ta'elor forestiere i a ncasrii acestora precum i aplicarea pre$urilor de v%nzare a produselor ctre popula$ie cu documentele respective, asigur verificarea periodic a triplicatului acestor documente& ( ntocmete situa$ia comparativ a inventarelor efectuate, face propuneri pentru recuperarea lipsurilor i nregistrarea plusurilor, $ine la zi eviden$ele contabile prevzute de reglementrile n vigoare&

!J

( verific zilnic opera$iunile de cas conform dispozi$iilor n vigoare, ia msuri i rspunde c predrile ( primirile de gestiuni s se fac pa baz de inventariere reale pentru a stabili la timp responsabilit$ile n caz de lipsuri & ( organizeaz arhiva ocolului i face propuneri efului de ocol pentru stabilirea rspunderii de inventarul mijloacelor fi'e i a obiectelor de inventar, ( urmrete i constituie garan$iile n numerar i suplimentare pentru gestionrii din cadrul ocolului i pstreaz documentele pentru verificare & ( vizeaz i nregistreaz deconturile de cheltuieli aferente deplasrilor n interes de serviciu i calculeaz penalit$ile pentru ntrzierea justificrii avansurilor spre decontare, ( face propuneri pentru constituirea comisiilor de casare , transfer, calamitti, pierderi pagube ale ocolului urmrind ob$inerea aprobrilor i nregistreaz scderea lor din contabilitate & ( nregistreaz i verific rspunz%nd de aplicarea unui regim sever de economii inclusiv la cheltuieli gospodreti n conformitate cu legea n vigoare & ( asigura nregistrarea zilnica a opera$iunilor de cas, banc, produc$ie i investi$ii a ocolului, completeaz la zi registrul de eviden$ a masei lemnoase, conform sistemului informa$ional & ( urmrete respectarea tuturor actelor normative privind disciplina financiar, lund msuri n vederea prevenirii lipsurilor, fraudelor i ntrebuin$rii ilegale i a deturnrii de fonduri bneti, bancare i valori materiale de orice fel & ( calculeaz i nregistreaz penalit$ile clien$ilor care nu au achitat n termen facturile conform clauzelor din contract & ( asigur negistrarea zilnic a eviden$ei contabile analitice i sintetice pentru toate conturile din balan$a de verificare a unit$ii & ( verific inopinat gestiunea bneasc a punctelor de achizi$ie, verific borderourile de achizi$ie sub semntur contabiliz%nd i comunic%nd periodic datele & ( face propuneri efului de ocol pentru stabilirea echipelor de inventariere a patrimoniului unita$ii & ( conduce eviden$a formularelor cu regim special e'ecut%nd un control permanent al utilizrii acestora & ( asigur n permanen$ simbolizarea corect a documentelor primare, contabile, operative, intrri i consumuri n conformitate cu reglementrile n vigoare& ( introduce i verific $inerea eviden$ei tehnico #operative de gestiune la toate punctele gestionare i ia msuri pentru respectarea folosirii i completrii la zi a acestora&

!/

( organizeaz, conduce i nregistreaz eviden$a veniturilor pe activit$i i surse de venituri cantitativ i valoric ct i a cheltuielilor de produc$ie pe activita$i i elemente de cost, efectueaz lucrri de ante i postcalcula$ie periodice & ( urmrete desfurarea procesului de produc$ie din punct de vedere economic, e'trage din fiele de cheltuieli lunare pre$ul de cost pentru fiecare activitate i produs, aduce la cunotin$a efului de ocol, despre deficien$ele i disfunc$iile care apar n vederea stabilirii msurilor pentru nlturarea cauzelor ce au determinat aceste deficien$e & ( rspunde de ndeplinirea tuturor idicatorilor 8de performant9 care stau la baza realizrii integrale a contractului de management, ( creaz o imagine de prestigiu a sectorului silvic, a firmei, a direc$iei silvice i a regiei, lu%nd toate msurile pe plan local pentru realizarea acestui obiectiv.

%.2 "rezentarea funciunii conturilor de cheltuieli

4entru contabilizarea curent a cheltuielilor, n mod sistematizat, dup con$inutul i natura lor economic, se utilizeaz clasa I, structurat n grupe de conturi, pe laturi relativ omogene de cheltuieli, iar n cadrul fiecarei grupe s(au instituit conturi sintetice de grad , iHsau de gradul ,, pentru fiecare element de cheltuial. 6tructura reglementat a cheltuielilor se prezint, n func$ie de natura lor, dup urmtoarea structur " a5 Cheltuieli de exploatare, care cuprind cheltuieli privind stocurilor, grupa I2 b9 Cheltuieli cu lucrrile i serviciile e'ecutate de ter$i, reprezint cheltuieli din grupa I1 Cheltuielile cu lucrrile e'ecutate de ter$i fac parte pe l%ng grupa I1, i din grupa I! ,,Cheltuieli cu alte servicii e'ecutate de ter$i=. c9 @Cheltuieli cu alte impozite, ta'e i vrsaminte asimilate=, reprezint cheltuieli din grupa I5, care cuprinde contul I5> @Cheltuieli cu alte impozite, ta'e i vrsminte asimilate= d9 cheltuielile cu personalul fac obiectul grupei I3 @Cheltuieli cu personalul= e9 alte cheltuieli de e'ploatare fac obiectul grupei I> @ lte cheltuieli de e'ploatare=. Cu ajutorul contului /01 Cheltuieli cu materiile prime1 se $ine eviden$a cheltuielilor cu acestea. ceste cheltuieli au ca scop ob$inerea de produse finite prin consumarea materiilor prime pe baza bonurilor de consum. Fe asemenea, diferen$ele de pre$ pot interveni cresc%nd sau diminu%nd cheltuielile. 4erisabilit$ile i constatrile de lipsuri neimputabile pot s afecteze contul I21. n categoria materiilor prime n contabilitatea ocolului se nregistreaza" fructele de !.

pdure 8viine, ciree, zmeura proaspt, afine9, ciupercile comestibile i plantele medicinale, etc., achizi$ionate la pre$ de achizi$ie stabilit de ctre Firec$ia 6ilvic ,ai. n debitul contului I21 se nregistreaz" valoarea la pre$ de achizi$ie a fructelor de pdure, ciupercilor i plantelor medicinale incluse pe cheltuieli, constatate lips la inventar i care fac obiectul perisabilit$ilor acordate prin norme speciale privind achizi$ia bunurilor uor perisabile. Creditul eviden$iaz nchiderea contului de cheltuial prin transferarea lui la contul de profit i pierdere, evaluarea n plus a materiilor prime etc. Considerm c n cursul perioadei analizate au avut loc urmtoarele operaiuni privind cheltuielile cu materii prime a cror nregistrare se prezint n registrul jurnal astfel " )EG,6E)1<(R1)+ < +). 1 +r. Foc 1 EN4<,C S,, Conform borderoului de achizi$ii se medicinale ob$inute 6imbolul conturilor Febitoare Creditoare >3!1 610 .3.13.

eviden$iaz fructe de pdure,ciuperci i plante 521

Cheltuieli transferate de la centru de fructe ! 5 -%rnova conf.+otei de debitare( creditare 4erisabilita$i acordate pentru fructele de

I21

3/!

.>

pdure, ciuperci , plante medicinale i trecute I21 pe costuri )egularizare 3 angajatilor I21 I21 nregistrarea materiilor i diferentelor de pre$ I21 > aferente lipsurilor lemn foc, i evidentierea 521

521

15.!>!

M 53> 33!J 521 3!/! M 521 52/

3I> 5.1 J3 3I> (3I> !22 1/2 !2

crean$elor legate de lemne foc, necuvenite

52

Contul /02 Cheltuieli cu materiale consumabile1 ine eviden$a cheltuielilor cu materii i materialele consumabile. n debitul contului se nregistreaza" valoarea la pre$ de nregistrare a materialelor consumabile incluse pe cheltuieli i constatate lips la inventar" formulare cu regim special 852!19, carburan$i i lubrifian$i 852!!9, piese de schimb 852!39, semin$e i materiale de plantat 852!>9, uniforme de serviciu i echipament de lucru 852!J9, materiale diverse 852!/9& valoarea cheltuielilor transferate de la C* -%rnova. Creditul este utilizat la nchiderea contului de cheltuial. n urmtorul registru jurnal se prezint o serie de operaiuni privind cheltuielile cu materii consumabile Eabelul nr. 5.! considerate c au avut loc n cursul perioadei "
)EG,6E)1<(R1)+ < +). !

+r. Foc EN4<,C E,, ,mprimate cu regim special conform fact.fiscale cumparate de la furnizori i respectiv aviz e'pedi$ie aprovizionate de la F6 ,ai Consumuri de mprimate cu regim special conform bonurilor de consum ntocmite *acturi fiscale la carburan$i i
!

6imbolul conturilor
610

Febitoare

Creditoare 1> !J3 . !J1 3 >!5 1 3/2 52!1 15 /!5

52!1

3211 3/!

33!I I2!

M 52!! 33!I

M 3211 3/!

1.> I>3 113 />5 I! 3I! 1/ 55J 1/> J/!

lubrifian$i de la furnizori i F6 ,ai

Consumuri de carburan$i i lubrefian$i conform centraliz. bonurilor de consum chizi$ionarea pieselor de schimb de
5

I2!

52!!

M 52!3

M 3211 3/!

!2! J1> 1I2 IJ1 1I 5.2

la furnizori i F.6. ,ai

51

33!I Consumuri piese de schimb conform bonurilor de consum


3

!> I>! 52!3 551! 3/! 1J> /I/ 5 1/> 1 2/3

I2! 52!> 52!>

6coaterea puie$ilor ap$i pentru plantat conf. avizelor de e'pedi$ie 4e baza avizelor de e'pedi$ie i notelor de debitare(creditare puie$i

ap$i pt. plantat primi$i n transfer de la alte ocoale Consum puie$i scoi din pepiniera i planta$i n pdure conform bonurilor de consum i a devizelor ntocmite
>

I2!

52!>

3 !I.

Cheltuieli cu uniforme de serviciu i echipament de lucru conform bonurilor de consum Consumuri alte materiale consumabile

I2!

52!J

!J ...

I2! M I2!1 I2!! I2!3 I2!J I2!/

52!/ 3/!

15! !25 !J !/. 1 !2> 5 !IJ !1 3!1 I1. JJ>

I J

Cheltuieli transferate de la C.*. -%rnova conform +otei de debitare( Creditare

provizionare de materii consumabile la pre$ standard conform facturilor *iscale

M I2! 33!I

3211

3!3 5>I IJ

/0% Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar1 este un cont cu ajutorul cruia se $ine evidenta cheltuielilor privind materialele de natura obiectelor de inventar 5!

la darea n folosin$ a acestora. n debitul contului se nregistreaz" valoarea la pre$ de nregistrare& uzura obiectelor de inventar date n folosin$ 852559& valoarea cheltuielilor transferate de la C* -%rnova 83/!9& valoarea echipamentului de protec$ia muncii suportat de ctre unitate852519. n Eabelul nr.5.5 sunt surprinse modificri constatate pe parcursul lui !21! n I25, precum i alte nregistrri aferente.
E -E<1< +).5.5.

+r. Foc 1 EN4<,C S,, provizionare cu obiecte de inventar conf.fact.fiscale i a avizelor de e'pedi$ie

6imbolul conturilor 610 Febitoare M 5251 33!I Farea n folosin$ a ob.de inventar conf.bonului de dare n folosin$ i concomitent i uzura obiect.de inv.n folosin$ nregistrarea chelt. transferate de la C*. -%rnova conf. +otei de debitare(creditare 525! I25 /25> I25 3/! 5251 5255 I! 513 I! 513 I! 513 I>> Creditoare M 3211 3/! >> /J> 3I !.J ! 1/> J 5.1

nregistrat consumul de echipament de lucru i protec$ia muncii suportat de unitate conf.contr.colectiv de munc Cu ajutorul contului /02 Cheltuieli privind materialele nestocate1 se $ine eviden$a I25 5251 / >21

cheltuielilor de natura celor men$ionate. n debitul contului se nregistreaza" valoarea tichetelor de masa primite n transfer de la F.6.,ai 8>5!/9& valoarea cheltuielilor transferate de la C* -%rnova 83/!9. Eabelul nr.5.3 eviden$iaz aspecte ale acestui gen de cheltuial.
E -E<1< +).5.3.

+r. Foc.
1

6imbolul conturilor EN4<,C S,, Eichete de masa primite de la F6 55 Febitoare Creditoare 610

,ai conf.aviz e'pedi$ie Consum tichete de mas aprovizionate de la F6 ,ai

>5!/ I23

3/! >5!/

.5 155 .5 155

Cheltuieli transferate de la C* -%rnova conf. +otei de debitare( Creditare

I23

3/!

5 I!!

Contu1 I2>

Cheltuieli privind ener+ia 3i apa1 $ine eviden$a cheltuielilor privind

consumul de energie i ap. n debitul contului se nregistreaz" valoarea consumurilor de ap i energie 83219& valoarea cheltuielilor transferate de la C* -%rnova 83/!9. Contul se crediteaz prin transferarea cheltuielilor n contul de profit i pierdere.Eabelul nr.5.> eviden$iaz ntrebuin$ri ale acestui cont.

E -E<1< +).5.>. +r. Foc. 1 EN4<,C S,, nregistrare facturi de ap, energie electric i termic de la furnizori ! Cheltuieli transferate de C* -%rnova conf. +otei de debitare ( Creditare I2> 3/! 1 115 6imbolul conturilor Febitoare M I2> 33!I Creditoare 3211 610 12 /5. . 12. 1 J52

/0/ Cheltuieli privind animalele 3i psrile1, /07 Cheltuieli privind mrfurile1, /04 Cheltuieli privind ambala5ele1 sunt conturi care nregistreaz n debit valoarea ob$inut, evaluat sau e'isten$a la un moment dat, n coresponden$ cu elementele corespunztoare de stocuri sau contul 3/! utilizat la transferul de la unitatea mam a cheltuielilor. +u s(au utilizat n anul !21!. Cu ajutorul acestui cont, /11 Cheltuieli cu ,ntre!inerea 3i repara!iile1, se $ine eviden$a cheltuielilor de aceast natur e'ecutate de i ctre ter$i. n debitul contului se nregistreaz" 53

valoarea lucrrilor de ntre$inere i repara$ii e'ecutate de ter$i la sedii de cantoane, mprejmuiri, sediu ocol pe baza devizelor aprobate de F6 ,ai i contractelor de prestri servicii ncheiate cu aceasta 83219& valoarea cheltuielilor transferate de la C* -%rnova 83/!9. Contul se crediteaz prin transfer la 1!1. *unc$iunea acestui cont, aferent anului n curs, este eviden$iat de Eabelul nr.5.I. E -E<1< +).5.I. +r. Foc. EN4<,C E,, 1 4rimirea facturii pentru lucrrile de )epara$ii 6imbolul conturilor Febitoare M I11 33!I ! nregistrarea chelt.transferate de la C* -%rnova conf. +otei de debitare(creditare. /12 Cheltuieli cu redeven!ele, loca!iile de +estiune 3i chiriile1 este un cont care $ine eviden$a cheltuielilor cu redeven$ele, loca$iile de gestiune i chiriile aferente terenurilor, cldirilor i utilajelor proprii c%t i nchiriate ale unit$ii mam. n debitul contului se nregistreaz" valoarea cheltuielilor primite n transfer de la C* -%rnova 83/!9. Creditul eviden$iaz nchiderea unor astfel de cheltuieli prin transferarea lor la contul de profit si pierdere. *unc$iunea acestui cont este eviden$iat de Eabelul nr.5.J. E -E<1< +).5.J. +r. Foc. 1 EN4<,C E,, nregistrarea cheltuielilor transferate de la C* -%rnova I1! 3/! 13 6imbolul conturilor Febitoare Creditoare 610 I11 3/! !2/ Creditoare 3211 610 13I .1! 1!5 3>I !5 3>I

/1% Cheltuieli cu primele de asi+urare1, /12 Cheltuieli cu studiile 3i cercetrile1 /21 Cheltuieli cu colaboratorii1, /22 Cheltuieli privind comisioanele 3i onorariile1, /2% Cheltuieli de protocol, reclam, publicitate1 sunt conturi care se debiteaz cu efectuarea de astfel de cheltuieli i se crediteaz cu nchiderea conturilor, ncorpor%ndu(se n contul 1!1. +u s( au efectuat nregistrri n aceste conturi n anul !21! la ocol. Fe precizat este faptul c aceste 5>

conturi sunt utilizate cu precdere de unitatea mam care preia toate informa$iile de la filialele sale. Contul /22 Cheltuieli cu transportul de bunuri 3i personal1 are menirea de a $ine eviden$a cheltuielilor privind transportul de bunuri i personal, facturate unit$ii de ctre ter$i. n debitul contului se nregistreaz" sumele datorate sau achitate pentru transportul de mas lemnoas la ,ai83219. Eabelul nr.5./ eviden$iaz ntrebuin$ri ale acestui cont. E -E<1< +).5./. +r. Foc . 1 nregistrarea centralizatorului facturilor privind alte servicii e'ecutate de ter$i M I!3 33!I /26 3211 15. 1J3 11I .>5 !! !!1 EN4<,C S,, 6imbolul conturilor Febitoare Creditoare 610

Cheltuieli cu deplasri, deta3ri 3i transferri1 este un cont care $ine eviden$a

cheltuielilor cu deplasrile, detarile i transferurile de bunuri i personal. n debitul contului se nregistreaz" sumele datorate sau achitate reprezent%nd cheltuieli cu deplasri, detari i transferri 8321, >3!9& valoarea cheltuielilor primite n transfer de la C* -%rnova 83/!9. <a sfritul lunii contul se transfer la contabilitatea de profit i pierdere. Eabelul nr.5... eviden$iaz ntrebuintri ale acestui cont. E -E<1< +).5.. +r. Foc. 1 EN4<,C S,, Feconturi deplasri n afara jude$ului i concomitent justificarea avansului de trezorerie pe baza deconturilor de cheltuieli i facturilor de cazare ! 5 nregistrare jude$ Chelt.Rudet transmise de la C* -%rnova conf.+otei de debitare(creditare 5I I!> 3/! ! 5I> deconturi deplasri n I!> 3!/1 .1 /JI 6imbolul conturilor Febitoare M I!> 33!I 3211 >3!1 Creditoare 3211 610 .22 J>I 133 .22

Contul /2/ Cheltuieli po3tale 3i taxe de telecomunica!ii1 este un cont cu ajutorul cruia se $ine eviden$a cheltuielilor potale i a ta'elor de comunica$ii facturate de ctre ter$i. n debitul contului se nregistreaz" valoarea serviciilor potale i a ta'elor de comunica$ii datorate sau achitate 83219& valoarea convorbirilor achitate n avans 832.9& valoarea convorbirilor telefonice achitate de ctre F6 ,ai 83/!9& valoarea cheltuielilor transferate de la C* -%rnova & valoarea convorbirilor telefonice imputate salaria$ilor& valoarea timbrelor i a mrcilor potale. <a sf%ritul lunii contul I!I se nchide prin transfer la 1!1. <a sf%ritul lunii contul se crediteaz n coresponden$ cu contul de profit i pierdere. Eabelul nr.5.12 eviden$iaz at%t ntrebuin$ri ale acestui cont c%t i alte aspecte. E -E<1< +).5.12. +r. Foc. 1 EN4<,C S,, *actura de convorbiri telefonice 6imbolul conturilor Febitoare M I!I 33!I ! 5 3 > Fecontat convorbiri telefonice achitate achitate n avans mputat convorbiri telefonice personale nregistrare convorbiri telefonice achitate de F6 ,ai nregistrat timbre i mrci 4otale utilizate I!I I!I I!I I!I 32. 3/! 3/! >5!1 Creditoare 321 610 > J31 3 /!> .1I I33 ( 1I> 5! 53I 352

Contul I!J Cheltuieli cu serviciile bancare 3i asimilate1 $ine evidenta cheltuielilor cu serviciile bancare i asimilate realizate de ctre unitate. n debitul contului se nregistreaz" valoarea comisioanelor bancare pltite 8>1!9, valoarea cheltuielilor transferate de la C* -%rnova 83/!9. 6e crediteaz cu ocazia nchiderii contului de cheltuieli. n Eabelul nr.5.11. sunt eviden$iate ntrebuin$ri ale acestui cont. E -E<1< +).5.11

5J

6imbolul +r. EN4<,C S,, T nregistrare comision banc pe baza 1 ! e'traselor de cont Cheltueli transferate de la C* -%rnova conf. +otei de debitare(creditare I!J 3/! 52/ conturilorFeb itoare I!J ditoare >1!1 > >>/ Cre 610

Cu ajutorul acestui cont, /24 *lte cheltuieli executate de ter!i1, se $ine eviden$a altor cheltuieli cu serviciile e'ecutate de ter$i, facturate de acetia unit$ii. n debitul contului se nregistreaz" sumele datorate sau achitate pentru alte servicii e'ecutate de ter$i 83219& valoarea cheltuielilor transferate de C* -%rnova 83/!9. Creditarea contului intervine n momentul nchiderii. *unc$iunea acestui cont este eviden$iat de Eabelul nr.5.1!. E -E<1< +).5.1!. 6imbolul conturilor +r. Foc. 1 EN4<,C E,, nregistrarea facturilor privind servicii diverse furnizate de ter$i ! Chelt. transf.de la C* -%rnova Febitoare M I!/ 33!I I!/ 3/! Creditoare 3211 610 55. I./ !/>I./ 3I2 >3 !5/ .5 251

Contul /%6 Cheltuieli cu alte impozite, taxe 3i vrsminte asimilate1 $ine eviden$a cheltuielilor cu alte impozite, ta'e i vrsminte asimilate datorate bugetului statului sau altor organisme publice. n debitul contului se nregistreaz" prorata din EK nedeductibil 833!I9& EK deductibil devenit colectat aferent bunurilor i serviciilor folosite n scop personal,

predate cu titlu gratuit, care depesc limitele prevzute de lege, cea aferent lipsurilor peste normele legale, precum i cea aferent bunurilor i serviciilor acordate salaria$ilor sub forma avansului n natur 833!J9& decontrile cu bugetul statului privind impozitele, ta'ele i vrsmintele asimilate, cum sunt" impozitul pe cldiri i impozitul pe terenuri, ta'a pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, precum i alte impozite i ta'e 833I9& datoriile i 5/

vrsmintele de efectuat ctre alte organisme publice, potrivit legii 833J9& valoarea cheltuielilor transferate de la C* -%rnova 83/!9. <a sfritul lunii contul se nchide prin 1!1, creditndu3se. *unc$iunea acestui cont este eviden$iat de Eabelul nr.5.15 , mpreun cu alte nregistrri aferente. E -E<1< +).5.15. +r. Foc. 1 ! 5 3 > I J EK EN4<,C E,, colectat aferent produselor nregistrarea datoriilor privind impozitul pe cladiri pe cladiri Fatoriiimpozitul privind ta'a pe teren 6e evidentiaza datoriille privind ta'a pe mijloacele de transport nregistare de ta' ,E48inspec$ie tehnic periodic9 Cheltuieli transf. C* -%rnova chitat prin cas ta' transport, ta' timbru, ta' notariala I5> >511 !>2 I5> 3/! />J I5> I5> 33I! 3211 3 21> 111 I5> 33I1 I !32 6imbolul conturilor Febitoare I5> I5> Creditoare 33!J 33IJ 610 I JJ3 !5 >2.

finite acordate ca avans n natur

/21

Cheltuieli cu salariile personalului1 este un cont cu ajutorul cruia se $ine

eviden$a cheltuielilor cu salariile personalului direct sau indirect productiv. n debitul contului se nregistreaz" valoarea salariilor i altor drepturi cuvenite personalului 83!19& valoarea cheltuielilor transferate de la C* -%rnova 83/!9& valoarea drepturilor n natur acordate salaria$ilor conform contractului colectiv de munca 83!1!9. *unc$iunea acestui cont este eviden$iat de Eabelul nr.5.13. E -E<1< +).5.13 +r. Foc. 1 ! EN4<,C E,, Centralizator stat de plat a salariilor Frepturi n natur acordate salaria$ilor conf. CC0H!22J conform bonurilor 5. I31 3!1 13 >1/ 6imbolul conturilor Febitoare I31 Creditoare 3!1 610 J>/ J2J

de v%nzare 5 ,nregistrare chelt. transf.la C* -%rnova conform +otei de debitare( Creditare I31 3/! 55 1!/

Contul I3>

Cheltuieli privind asi+urrile 3i protec!ia sociala1 este un cont cu

ajutorul cruia se $ine eviden$a cheltuielilor privind asigurrile i protec$ia social. n debitul contului se nregistreaz" sumele acordate personalului, potrivit legii pentru protec$ia social 83!59& contribu$ia unit$ii la asigurrile sociale i de sntate 83519& contribu$ia unit$ii la constituirea fondului pentru ajutorul de omaj 835J9& valoarea cheltuielilor transferate de la C* -%rnova 83/!9& valoarea a >2M din valoarea abonamentelor pentru deplasarea cas(servici acordat salaria$ilor conform contractului colectiv de munc 83!/19& valoarea ajutorului de deces, premii @Uiua femeii= i ,Uiua copilului= i alte drepturi privind protec$ia social acordate salaria$ilor conform Contractului colectiv de munc 8>519. *unc$iunea acestui cont este eviden$iat de Eabelul nr.5.1>.

E -E<1< +).5.1> +r. Foc. EN4<,C S,, 6imbolul conturilor Febitoare Creditoare 610

1 Contribu$ia unit$ii la asigurrile 6ociale ! 6e inregistreaz contribu$ia unit$ii la fondul de omaj 5 Contribu$ia unit$ii la asigurrile de 6ntate 3 Chelt. de la C* -%rnova conform +otei de debitare(creditare

I3>1

3511

1I. !J1

I3>! I3>5 M I3>1 I3>! I3>5

35J1 3515 3/!

!5 1.I >3 1!> 12 3I> J !>3 /!/ ! 5/5

> Fecont abonament cas(serviciu conf. CC0H!211 32

I3>/

3!/1

12 1>.

I nregistrat 2,>M fond asigurare acc de 0unc J Chelt. transf. C* -%rnova / chitat prin cas, ajutor deces, premii ,,Uiua *emeii=, =Uiua copilului=i ajutor material pentru natere copil

I3>/ I3>/

351I 3/!

5 /3J 1 125

I3>/

>511

13 !23

/62 "ierderi din crean!e 3i debitori diver3i1 este un cont care se debiteaz pentru pierderi nregistrate i se crediteaz odata cu preluarea cheltuielii de contul de profit i pierdere. n anul !21! ?colul 6ilvic Fobrov nu a utilizat contul I>3. Cu ajutorul acestui cont, /64 *lte cheltuieli de exploatare1, se $ine eviden$a altor cheltuieli de e'ploatare. n debitul contului se nregistreaz" valoarea lucrrilor e'ecutate de ter$i 83219& valoarea de !>M din ncasrile lunare a masei lemnoase din partizile de produse principale i secundare nregistrat la fondul de conservare i regenerare 83/!9& valoarea de 12M din ncasrile lunare a masei lemnoase nregistrat la fondul e'trabugetar utilizat pentru modernizarea i repararea drumurilor forestiere 83/!9& valoarea lemnului de foc acordat colilor i grdini$elor sub forma de sponsorizri 853>9& valoarea de 1M din ncasrile de mas lemnoas nregistrat ca fond de mediu 83/!9& valoarea rezultat din casarea proiectelor de investi$ii nerealizate sau abandonate 8!519. *unc$iunea acestui cont este eviden$iat de Eabelul nr.5.1I, mpreun cu alte nregistrri aferente. E -E<1< +).5.1I +r. Foc. 6imbolul conturilor EN4<,C S,, Febitoare 1 *ond conservare i regenerare rezultat din limita a !2(!>M din ncasrile lunare a masei lemnoase ! *ond e'trabugetar utilizat pentru modernizarea drumurilor forestiere, rezultat din ncasrile de mas lemnoas n procent de 12M 5 6ponsorizri cu lemn de foc la coli, Grdini$e 31 I>/ 53> ! />/ I>/ 3/! 515 3!2 I>/
Creditoare

610 610 5.2 I/3

3/!

3 Casarea proiectelor ntocmite pentru investi$ii i nerealizate > I lte cheltuieli avizate de ctre F6 ,ai chitat prin casierie analiz carne K%nat J *acturi prestri servicii de la furnizori

I>/

M !511

1! >IJ 1 3I3

I>/ I>/ M I>/ 33!I

3/! >511 3211

115 15J 13I II 3I5 >> />1 12 I11

/ nregistrat 1M fond de mediu

I>/

3/!

31 //5

4entru contabilizarea curent a cheltuielilor financiare generale, generate de activitatea de trezorerie a unei unit$i patrimoniale, incluz%nd" pierderi din crean$e legate de participa$ii, diferen$e nefavorabile din v%nzarea titlurilor de plasament, diferen$e de curs valutar nefavorabile, cheltuieli cu dob%nzile pltite, cheltuieli cu sconturile acordate, precum i cheltuieli cu provizioanele pentru riscuri i cheltuieli generate de activitatea financiar, provizioane pentru deprecierea trezoreriei i cheltuieli cu amortizarea primelor privind rambursarea obliga$iunilor, se utilizeaz conturile din grupa II @Cheltuieli financiare=, a crei structura de conturi opera$ionale se prezint astfel" II5 @4ierderi din crean$e legate de participa$ii=& II31 @Cheltuieli privind imobilizrile financiare cedate=& I3! @4ierderi privind investi$iile financiare pe termen scurt cedate= & II> @Cheltuieli din diferen$e de curs valutar=& III @Cheltuieli privind dob%nzile=este un cont a crui func$iune este prezentat n Eabelul nr.5.1J, debitul eviden$iind dob%nzile de pltit. E -E<1< +).5.1J +r. Foc. EN4<,C S,, 1 ,ncluderea pe cheltuieli a dob%nzilor de plat 6imbolul conturilor Febitoare III Creditoare >1/I 610 5.2 I/3

3!

IIJ @Cheltuieli privind sconturile acordate=& II/ @ lte cheltuieli financiare=. ceste conturi se debiteaz cu efectuarea de astfel de cheltuieli i se crediteaz cu nchiderea acestora prin contul de rezultat. ?colul 6ilvic Fobrov nu nregistreaz unele cheltuieli financiare, fiind o filial 8fr personalitate juridic9 a F.6.,ai, toate aceste cheltuieli fiind preluate i eviden$iate de unitatea mam. 4entru contabilizarea curenta a cheltuielilor e'traordinare se utilizeaza contul IJ1 @Cheltuieli privind calamit$ile i alte evenimente e'traordinare= al crui con$inut economic i coresponden$e contabile sunt prezentate n continuare. ?colul Fobrov nu are nimic eviden$iat n acest cont pe parcursul anului !21!. /41 Cheltuieli de exploatare privind amortizrile, provizioanele 3i a5ustrile pentru depreciere1 este cont ce are n prim plan regularizarea. Cu ajutorul acestui cont se $ine eviden$a cheltuielilor de e'ploatare privind amortizrile i provizioanele. n debitul contului se nregistreaz" amortizarea imobilizrilor necorporale i corporale 8!/2, !/19& valoarea cheltuielilor transferate de la C* -%rnova 83/!9. *unc$iunea contului este eviden$iat de Eabelul nr.5.1/. ?colul 6ilvic Fobrov utilizeaz metoda de amortizare liniar 819. urmtoarele elemente" ( valoarea de intrare a mijlocului fi' este de 5J I52 lei ( data punerii n func$iune este de 51.1!.!223 & ( durata de utilizare este de 32 ani . Kaloarea de inventar F1) 5J I52 3/2 luni mortizarea lunar C (((((((((((((((((((((((((( C ((((((((((( CJ/,32 leiH lun 819 mortizarea pentru anul !22J C J/,32 lei ' 1! luni C .32,/ lei )EG,6E)1<(R1)+ < +). 1/ +r. Foc. EN4<,C S,, 1 nregistrarea amortizrii programelor ,nformatice ! mortizarea anual 6imbolul conturilor Febitoare I/11 I/11 Creditoare !/2/ !/1! M 610 ! J/> /2 222 !> 5>1 ceasta implic

35

!/15 !/15 !/13 5 6e nregistreaza chelt. transf. C* -%rnova I/11 3/!

J31 5/ J.! 1>/ 35 >>3

/4/

Cheltuieli financiare cu amortizarea 3i a5ustrile pentru pierdere de

valoare1este un cont pe care ?colul 6ilvic Fobrov nu l(a utilizat n decursul lui !21!. 4entru contabilizarea curent a cheltuielilor cu impozitul pe profit i alte impozite reprezentnd prevederi obligatorii ctre bugetul de stat a unei pr$i din profiturile iHsau veniturile realizate de agen$ii economici, calculate n conformitate cu legisla$ia fiscal n vigoare, se utilizeaz conturile din grupa I. @Cheltuieli cu impozitul pe profit i alte impozite=. n contabilitatea ?colului 6ilvic Fobrov, conturile din grupa I. nu se utilizeaz deoarece unitatea nu are personalitate juridic i nu ntocmete bilan$. 4rofitul de la sfritul anului se preia de ctre Firec$ia 6ilvic ,ai prin +ota de debitare(creditare. 4eriodic, de regul lunar, dar cel mai trziu cu ocazia ntocmirii situa$iilor financiare anuale, conturile de cheltuieli se nchid prin preluarea soldului debitor n debitul contului 1!1 ,, 4rofit i pierdere , prin formula contabil " 1!1 @4rofit si pierdere=CI''' @Conturi de cheltuieli= %.% "rezentarea funciunii conturilor de venituri 4entru contabilizarea curent a veniturilor, n mod sistematizat, dup con$inutul i natura lor economic, se utilizeaz clasa J, structurat pe grupe de conturi, pe naturi relativ omogene de venituri, iar n cadrul fiecrei grupe de conturi s(au instituit conturi sintetice de gradul , iHsau ,, pentru fiecare element de venit. 6tructura reglementar a veniturilor vizeaz" sumele sau valorile ncasate sau de ncasat n nume propriu din activit$i curente, c%t i c%tigurile din orice alte surse& c%tigurile reprezint creteri ale beneficiilor economice care pot aprea sau nu ca rezultat din activitatea curent, dar nu difer ca natur de veniturile din aceast activitate& activit$ile curente sunt orice activit$i desfurate de o persoana juridica& ca parte integrant a obiectului su de activitate, precum i activita$ile cone'e ale acestora& elementele e'traordinare sunt cheltuieli rezultate din evenimente sau tranzac$ii ce sunt clar definite de activit$ile curente i care, prin urmare, nu se asteapt s se 33

repete ntr(un mod frecvent sau regulat, venituri din activit$i curente regsite sub diverse denumiri ca" v%nzri, comisioane, dob%nzi. Contabilitatea veniturilor se $ine pe categorii de venituri, dup natura lor, astfel" venituri din exploatare care cuprind" a9 venituri din v%nzarea produselor, mrfurilor, lucrrilor e'ecutate i serviciilor prestate. ceste venituri fac obiectul grupei J2 @Cifra de afaceri=. b9 venituri din varia$ia stocurilor, reprezentand varia$ia n plus 8cretere9 sau n minus 8reducere9 dintre valori. ceste venituri sunt obiectul grupei J3 @Kenituri din subven$ii de e'ploatare=, care cuprinde contu1 J31 @Kenituri din subven$ii de e'ploatare=. c9 alte venituri din e'ploatarea curent, cuprinz%nd veniturile din crean$e recuperate i alte venituri din e'ploatare i sunt utilizate de grupa J> @ lte venituri din e'ploatare; ( veniturile financiare , care fac obiectul grupei de conturi JI, @Kenituri financiare=. ( veniturile extraordinare , fac obiectul grupei de conturi JJ @Kenituri e'traordinare=, care cuprinde contu1 JJ1 @Kenituri din subven$ii pentru evenimente e'traordinare i altele asimilate. ? alt categorie de venituri sunt cele din grupa J/ @Kenituri din provizioane=. Ele se eviden$iaz distinct n func$ie de natura lor. Fiminuarea sau anularea provizioanelor sau a ajustrilor pentru depunere sau pierdere de valoare constituite se efectueaz prin nregistrarea la venituri n cazul n care nu se justific provizioanele constituite, respectiv are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine e'igibila. Fin aceast categorie fac parte urmtoarele conturi" ( J/1 @Kenituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea de e'ploatare=& ( J/I @Kenituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare=. Conturile sintetice de venituri i cheltuieli se pot dezvolta pe conturi analitice, n func$ie de necesit$ile impuse de anumite reglementri sau potrivit necesit$ilor proprii. 4rincipalele categorii de conturi de venituri utilizate la ocolul silvic Fobrov sunt prezentate n cele ce urmeaz. J21 @Kenituri din v%nzarea produselor finite= este un cont de pasiv cu ajutorul cruia se $ine eviden$a v%zrilor de produse finite, animale i psri etc. n creditul acestui cont se nregistreaz" pre$ul de v%nzare al produselor finite v%ndute clien$ilor 83119& valoarea masei lemnoase ncasate de la popula$ie prin casieria ocolului 8>519& ncasri efectuate prin Firec$ia 6ilvic ,ai, avizate ctre ocol 83/!9& valoarea materialului lemnos acordat salaria$ilor. <a 3> (

sf%ritul lunii contul se nchide prin contul de rezultate 1!1. *unc$iunea contului este eviden$iat de tabelul nr.5.1..

E -E<1< +).5.1. +r. Foc 1 <ivrarea produselor finite ctre clien$i oare EN4<,C E,, 6imbolul conturilor Febit 3111 oare Credit M J211 33!J ! ncasarea masei lemnoase de la popula$ie prin casierie >511 M J211 33!J 5 3 ncasri efectuate prin F6 ,a i avizate ctre ocol Fiminuarea obliga$iilor salariale cu avansuri acordate n natur 3!1! M J211 33!J 1/ IJ3 1> I.! ! ./1 3/! J211 I 5 5./ !!J ! />> I>5 >3! >J3 511 /31 !I! 2>1 3. J/. 1/ >>2 6 10

702

Venituri din v7nzarea semifabricatelor1, 70%

Venituri din v7nzarea

produselor reziduale=sunt conturi pe care ocolul silvic Fobrov nu le nregistreaz neav%nd opera$iuni pe parcursul lui !21! cu aceste conturi. Contul 702 Venituri din lucrri executate 3i servicii prestate = $ine eviden$a veniturilor din lucrri e'ecutate i servicii prestate de ctre unitate altor ter$i. n creditul acestui cont se nregistreaz" tarifele lucrrilor e'ecutate i serviciile prestate, facturate clien$ilor 83119. <a sfitul lunii contul se nchide prin coresponden$ cu 1!1. *unc$iunea contului este eviden$iat de tabelul nr.5.!2. E -E<1< +).5.!2. +r. Foc. 1 nregistrare de facturi cu prestri servicii, administrarea pdurilor EN4<,C E,, 6imbolul conturilor Febitoare p p a 3I 3111 Creditoare M J23 JJ 533 I3 .>5 > 610

particulare n regim silvic

33!J

1! 53. .

Conturile 706 Venituri din studii 3i cercetri1, 70/ Venituri din redeven!e, loca!ii de +estiune 3i chirii1, 707 Venituri din v7nzarea mrfurilor1 se crediteaza cu ncasarea sau eviden$ierea acestor tipuri de venituri. +u s(au utilizat conturile mai sus men$ionate pe parcursul lui !21!. 704 Venituri din activit!i diverse1 este un cont cu ajutorul cruia se $ine eviden$a veniturilor din activit$i diverse cum sunt" comisioane, servicii prestate n interesul personalului, punerea la dispozi$ia ter$ilor a personalului unit$ii, venituri din valorificarea ambalajelor, precum i alte venituri realizate din rela$iile cu ter$ii. n creditul acestui cont se nregistreaz" sumele facturate clien$ilor, reprezent%nd venituri din activit$i diverse 83119& sumele datorate de personal, reprezent%nd consumuri efectuate pentru acestea i care se fac venituri ale unit$ii 83!/9& sumele ncasate de la ter$i, reprezent%nd venituri din activit$i diverse 8>1!, >519. *unc$iunea contului este eviden$iat de tabelul nr.5.!1.

E -E<1< +).5.!1 EN4<,C E,, +r. 1 alte ncasarea marcrilor peoare imprimate cu regim special i servicii prestate popula$iei 6imbolul conturilor Febit >511 oare Credit M J2/ 33!J I> J.5 >> !// 12 >2> 610

Fistribuirea echipamentului de personalului angajat 8o parte suportat de angajat9 >2M

3!/!

M J2/ 33!J

J3 I5 11

711 Varia!ia stocurilor1 este un cont care se utilizeaz pentru contabilizarea curenta a veniturilor din varia$ia stocurilor ale productiei fabricate 8produse finite, semifabricate, produse reziduale, produc$ia n curs de e'ecu$ie9, reprezent%nd costul efectiv de productie 8uneori compus din costul prestabilit=V diferen$ele de pre$ dintre costurile prestabilite i cele efective9. 4rin +ormele 0etodologice de 1tilizare a Conturilor Contabile sunt reglementate con$inutul economic i coresponden$ele contabile ale contului J11 @Karia$ia stocurilor=, aspecte prezentate 3J

n continuare. Cu ajutorul acestui cont se $ine eviden$a costului de produc$ie al produc$iei stocate, precum i varia$ia acesteia. n creditul acestui cont se nregistreaz" la sfritul perioadei 8lunar9, costul produselor, lucrrilor i serviciilor n curs de e'ecu$ie 85519& costul de produc$ie sau costul de nregistrare al semifabricatelor, produselor finite i produselor ob$inute, la finele perioadei, precum i diferen$e ntre pre$ul prestabilit i costul de produc$ie 853>9. n debitul acestui cont se nregistreaz" reluarea produselor, lucrrilor iserviciilor n curs de e'ecu$ie, la nceputul perioadei 85519& costul de produc$ie sau pre$ul de nregistrare al semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale 8 53>9. 4utem spune c acest cont se crediteaz n momentul @stocrii= 8ob$inerii produselor fabricate9 i se debiteaz nmomentul @destocrii= 8livrrii9 acestora, soldul su reprezent%nd varia$ia stocului de produse fabricate. *unc$iunea contului este eviden$iat de tabelul nr.5.!!.

E -E<1< +).5.!! +r. Foc. , nregistrarea ob$inerii produselor finite i produselor aflate la ter$i EN4<,C E,, 6imbolul conturilor Febitoare M 53> 5>3> ! Festocarea produselor fabricate la nceputul perioadei de referin$ 5 )estocarea produc$iei n curs la sfritul e'erci$iului financiar 8pepiniere9 J11 53> Creditoare J11 610 5J !1! II> 5 J2. 3>2 5 !1> 5 J/1 /!1

551!

J11

!. /I5

Conturile 721 Venituri din produc!ia de imobilizri necorporale13 i 722 Venituri din produc!ia de imobilizri corporale1 nu au fost utilizate de unitate pe parcursul anului !21!. 721 Venituri din subven!ii de exploatare1 este un cont cu ajutorul cruia se $ine eviden$a subven$iilor i mprumuturilor nerambursabile cuvenite persoanei juridice n schimbul respectrii anumitor conditii referitoare la activitatea de e'ploatare a acesteia. n creditul acestui 3/

cont se nregistreaz" n contabilitatea ntreprinderilor care aplic reglementrile contabile armonizate cu Firectiva a ,K(a a CEE i cu , 6(urile, aprobate, contul J31 se detaliaz n urmtoarele conturi de gradul ,," J31.I1 @Kenituri din subven$ii de e'ploatare pentru alte cheltuieli de e'ploatare=, n care este inclus fondul de conservare i regenerare consumat pentru lucrri de mpduriri i regenerri& J31.I! .Kenituri din subven$ii de e'ploatare pentru alte cheltuieli de e'ploatare=, n care este inclus fondul de conservare i regenerare consumat pentru pdurile cu func$ii de protec$ie, pdurile de grupa a(,(a. *unc$iunea contului este eviden$iat de tabelul nr.5.!5. E -E<1< +).5.!5 +r. Foc 1 EN4<,C S,, nregistrarea fondului de conservare i regenerare consumat pentru lucrri de mpduriri i regenerri Eviden$ierea fondului de conservare i regenerare consumat prentru pdurile cu func$ii de protec$ie8pduri de gr.,9 Contul J>/ @ lte venituri din e'ploatare= $ine eviden$a veniturilor din e'ploatare altele dec%t cele prezentate mai sus. n creditul acestui cont se nregistreaz" valoarea penalit$ilor i a despgubirilor ncasate prin banc sau prin casierie 8>1!, >519& valoarea amenzilor, despgubirilor i penalit$ilor ncasate prin Firectia 6ilvic ,ai i avizate ctre ocol 83/!9& sumele rezultate din amortizarea mijloacelor fi'e constatate plus la inventar 83J>9& valoarea angajamentelor de plat reprezent%nd debite din delicte silvice pentru care nu s(au gsit fptuitorii i imputate personalului silvic 83!/!9& valoarea prejudiciilor de e'ploatare facturate clien$ilor i a penalit$ilor de 2.5M pentru neplata n termen a masei lemnoase ealonate i de / M calculat la sf%ritul anului pentru stocul de mas lemnoas nee'ploatat n termen conform contractelor ncheiate cu Firecia 6ilvic ,ai 831119& valoarea debitelor rezultate din lipsuri constatate la inventar 3!/!9. *unc$iunea contului este eviden$iat de tabelul nr.5.!3. E -E<1< +).5.!3 +r 3. 6imbolul conturilor 3/! J31I! 1 3>2 2J1 3/! J31I1 3I 511 6imbolul conturilor Febitoare Creditoare 610

Foc.

EN4<,C S,,

Febitoare M >1!1 >511

Creditoare J>/1

610 > .J. 5 13J ! /5!

1 ncasarea penalit$ilor pretinse, despgubiri prin banc i prin cas

! Fespgubiri i prejudici prin F.6.,ai ,incasate

3/!

J>/1

5 1I!

5 nregistrat angajamente de plat ( imputa$ii cioate

3!/!

M J>/1 33!J

15 12/ 11 21> ! 2.5 /I 3>. I 1IJ

3 *acturarea prejudiciilor de e'ploatare i a penalit$ilor de 2.5M si /M > nregistrarea veniturilor din amortizarea mijloacelor fi'e plus la inventar

3111 151I 3J>3

J>/1 J>/3

<ipsuri constatate la inventar I 3!/!

M J>// 33!J

I>1 >3J 123

4entru contabilizarea veniturilor financiare generate de activitatea de trezorerie a entit$ii, incluz%nd" venituri din dividende aferente participatiilor la capitalul altor societ$i comerciale, veniturile din dob%nzile de ncasat iHsau ncasate aferente altor imobilizri financiare iHsau crean$e imobilizate, diferen$e favorabile din v%nzarea titlurilor de plasament, diferen$e favorabile de curs valutar, venituri din dob%nzi ncasate i din sconturile ob$inute etc., se utilizeaz conturile din grupa JI @Kenituri financiare= a crei structur de conturi opera$ionale este prezentat n continuare" 761 Venituri din imobilizri financiare1$ 762 Venituri din investi!ii financiare pe termen scurt1$ 763 Venituri din crean!e imobilizate1$ 7641 Venituri din imobilizri financiare cedate1$ >2

7642 Venituri din investi!ii financiare pe termen scurt cedate1$ 765 Venituri din diferente de curs valutar1. ceste conturi se crediteaz cu valori ncasate sau de ncasat aferente fiecarui element 8descris de venit " imobilizare, valut, crean$9. Conturile men$ionate mai sus nu s(au utilizat n contabilitatea ocolului n anul !21!. Contul 766 Venituri din dob7nzi1 $ine eviden$a veniturilor financiare din dob%nzile cuvenite pentru disponibilit$ile din conturile bancare 8inclusiv cele pentru investi$ii9, pentru mprumuturile acordate sau livrrile pe credit. n creditul acestui cont se nregistreaz" dobnzile primite, aferente disponibilit$ilor aflate n conturile curente 8>1!9. *unc$iunea contului este eviden$iat de tabelul nr.5.!>. E -E<1< +).5.!> +r. Foc. EN4<,C S,, 1 ncasarea dob%nzii la contul curent conform e'trasului de cont 6imbolul conturilor Febitoare >1!1 Creditoare JII 610 !35

4entru contabilizarea curent a veniturilor din elemente e'traordinare, prin planurile de conturi aprobate prin ?0*4 nr. 52>>H!22. s(a instituit contul JJ1 @Kenituri din subven$ii pentru evenimente e'traordinare i altele similare= al crui con$inut economic i corespondente contabile reglementate prin +ormele metodologice de utilizare a conturilor contabile, aprobate prin ?0*4 nr.52IH!22! sunt prezentate n continuare. n contabilitatea ?colului 6ilvic Fobrov nu se utilizeaz acest cont. Cu ajutorul acestui cont, 741 Venituri din provizioane 3i a5ustri pentru depreciere privind activitatea de exploatare1, se $ine eviden$a veniturilor din diminuarea sau anularea provizioanelor pentru riscuri i cheltuieli, pentru deprecierea imobilizrilor corporale i necorporale, pentru deprecierea activelor circulante. n creditul acestui cont se nregistreaz" sumele reprezent%nd diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea crean$elor( clienti 83.1, 3.I9. *unc$iunea contului este eviden$iat n registrul jurnal nr. !I. )EG,6E)1<(R1)+ < +). !I + r. >1 6imbolul conturilor

Foc. ?biect

EN4<,C S,, 1 nularea provizioanelor rmase fr

Febitoare 3.I

Creditoare J/13

610 > >31

cest cont, 746

Venituri din fondul comercial ne+ativ1, s(a instituit prin

reglementarile contabile aprobate prin ?0*4 nr..3H!221 pentru a facilita aplicarea , 6 !! @Combinri de ntreprinderi=, respectiv a ipotezei n care din @achizi$ia unei afaceri= rezult o diferen$ negativa ntre valoarea justa a activelor i datoriilor identificabile 8mai mare9 i costul de achizi$ie 8mai mic9, nregistrat n contul !2J> @*ond comercial negativ=. *ondul comercial negativ 8potrivit , 6 !!9 trebuie recunoscut ca venit, n mod sistematic, pe toata durata de via$ rmas a activelor amortizabile. ceast recunoatere se nregistreaz prin formula contabil" !2J> @*ond comercial negativ= C J/1> @Kenit din fondul comercial negativ= 74/ Venituri financiare din a5ustri pentru pierdere de valoare1. +u s(a utilizat acest cont care se crediteaz cu diminuarea sau anularea unor astfel de provizioane. 4eriodic, de regul lunar, dar cel mai t%rziu cu ocazia ntocmirii situa$iilor financiare anuale, conturile de venituri se nchid prin preluarea soldului lor creditor n creditul contului 1!1 4rofit i pierdere =, prin formula contabil. J''' @Conturi de venituri= C 1!1 @4rofit i pierdere= %.2 "rezentarea funciunii contului de profit si pierdere prin prisma rezultatului exerciiului ezultatul reprezint soldul veniturilor i cheltuielilor care modific valoarea unui patrimoniu ntr(o perioad dat. )ezultatul este un indicator care e'prim performan$a financiar a unei unit$i i se determin ca diferen$ ntre veniturile i cheltuielile e'erci$iului financiar. 4eriodicitatea i autonomia e'erci$iului impun necesitatea unei informri continue i la termen cu privire la situa$ia nregistrat la sf%ritul fiecrui e'erci$iu. 4erioada, n general cea anual, care delimiteaz cadrul msurrii veniturilor, cheltuielilor i al rezultatului net se numete e'erci$iu financiar.El ncepe la 1 ianuarie i se ncheie la 51 decembrie, cu e'cep$ia primului an de activitate, c%nd acesta ncepe la data nfiin$rii, respectiv a nmatriculrii, potrivit legii, la oficiul registrului comer$ului. )ezultatul e'erci$iului se stabilete cumulat de la nceputul e'erci$iului financiar. n acest sens, conturile de venituri i cheltuieli se nchid, soldul lor devenind zero. Feterminarea lunar a

>!

rezultatului este stabilit din ra$iuni fiscale. )ezultatul definitiv al e'erci$iului financiar se stabilete la nchiderea acestuia. )ezultatele financiare sintetizeaz eficien$a cu care s(a desfurat ntreaga activitate economic a ntreprinderii n timpul e'erci$iului financiar. El se concretizeaz n profit sau pierdere. 4rofitul sau rezultatul pozitiv, reprezint e'cedentul veniturilor fa$ de cheltuieli sau reprezint sursa proprie de finan$are a activelor create ca e'cedent al veniturilor fa$ de cheltuieli. 4ierderea 8rezultatul negativ9 e'prim mrimea bunurilor consumate n activitatea ntreprinderii care nu a putut fi acoperit din veniturile proprii. )ezultatul contabil se circumscrie unei entit$i economice, msur%nd rezultatele activit$ii desfurate post factum. El rezult periodic ca un surplus din ciclu economic al unei entit$i, proces n care costurile nee'pirate sunt reportate n viitor, determin%ndu(se averea net, iar cele e'pirate se includ n mrimea rezultatului. 4rin modul su de calcul, rezultatul contabil este orientat spre trecut, servind ca msur a progresului nregistrat de o entitate economic n decursul unei perioade de timp trecute.1J lte utilizri ale rezultatului contabil sunt urmtoarele" ghid al politicii de dividende i de acumulare a entit$ii& mijloc de predic$ie a rezultatelor viitoare ale unei entit$i, cu scopul de a lua decizii de investi$ie sau dezinvesti$ie& mijloc de evaluare a calit$ii managementului unei entit$i& mijloc de evaluare a valorii deciziilor luate de alte grupuri legate de entitatea n cauz& instrument managerial ntr(o serie de domenii din interiorul sau din afara entit$ii. n structura rezultatului e'erci$iului se cuprind" rezultatul curent, rezultatul e'traordinar i impozitul pe profit. ezultatul curent al e'erci$iului este format din rezultatul e'ploatrii, la care se adaug rezultatul financiar. El poate fi calculat nainte i dup impozitare. ezultatul din exploatare reprezint diferen$a dintre veniturile i cheltuielile legate de e'ploatare, iar rezultatul financiar se calculeaz ca diferen$ ntre veniturile financiare i cheltuielile financiare. ezultatul extraordinar al e'erci$iului se determin ca diferen$ ntre veniturile i cheltuielile e'traordinare, ob$inute ca urmare a unor opera$iuni care nu sunt legate de activitatea normal, curent a ntreprinderii. 6mpozitul pe profit reprezint pentru agentul economic o cheltuial de natur fiscal, care se are n vedere la determinarea profitului net. ?biectul contabilit$ii rezultatelor l constituie nregistrarea flu'urilor care modific 8pozitiv sau negativ9 avu$ia sau bog$ia unei ntreprinderi. 4e ansamblul, varia$ia acestei bog$ii >5

este reflectat de rezultatul contabil sau financiar.

stfel, rezultatul este considerat ca varia$ie a

bog$iei ntreprinderii determinat de activitatea sa n timpul unui e'erci$iu. 6tabilirea rezultatului e'erci$iului const n nchiderea tuturor conturilor de cheltuieli i venituri. 4otrivit opticii fiscale din )om%nia rezultatul e'erci$iului se determin pe fiecare gen de activitate desfurat de agen$ii economici 8de e'ploatare, financiar i e'traordinar9, ca diferen$ ntre veniturile i cheltuielile corespunztoare fiecrei activit$i.

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 1J.Eoma,C.,FumitreanE.,E.-erheci,,.Paliga.,Contabilitate financiar,Ed.1niversit$ii,, l,.CuzaWW ,ai,!22> pg 11J

stfel, rezultatul din activitatea de e'ploatare se determin prin compararea 8diferen$a9 veniturilor din e'ploatare cu cheltuielile activit$ii de e'ploatare" (ezultatul din exploatare ' Venituri din exploatare 8 Cheltuieli de exploatare )ezultatul din e'ploatare denumit i rezultat economic sau opera$ional, reprezint diferen$a dintre veniturile i cheltuielile legate de e'ploatare. ceast posibilitate decurge din principiul contabilit$ii n partid dubl, care face posibil determinarea veniturilor i a cheltuielilor fie prin metoda direct 8n func$ie de modalitatea de constituire9, fie prin metoda indirect 8pe baza destina$iilor9. Keniturile din e'ploatare sunt compuse din cifra de afaceri net, veniturile din produc$ia stocat, din imobilizri i alte venituri din e'ploatare. Cheltuielile de e'ploatare cuprind toate cheltuielile aferente ciclului de e'ploatare 8activit$i de produc$ie i de comercializare a mrfurilor9. Keniturile i cheltuielile necesare determinrii rezultatului e'erci$iului reprezint componentele ale contului de profit i pierdere. *ormatul i structura sunt reglementate prin Cadrul general de ntocmire i prezentare a situa$iilor financiare, elaborat de Comitetul pentru 6tandarde ,nterna$ionale de Contabilitate 8, 6-9. )ezultatul e'erci$iului se poate ncheia cu profit sau pierdere. n cazul n care se nregistreaz pierdere, aceasta se reflect n soldul debitor al contului 1!1 @4rofit i pierdere; i rm%ne n acest cont p%n la n e'erci$iul viitor c%nd este acoperit din diferite surse sau se trec n ateptare n contul 11J @)ezultatul reportat;, iar atunci c%nd se nregistreaz profit, acesta se reflect n soldul creditor al contului 1!1 @4rofit i pierdere; i trebuie repartizat. Festina$ia profitului este hotr%t de adunarea general a ac$ionarilor sau asocia$ilor, care se convoac n e'erci$iul urmtor, iar repartizarea lui are loc dup ntrunirea acesteia. >3

Contabilitatea rezultatelor se realizeaz prin intermediul conturilor bifunc$ionale 11J @)ezultatul reportat; i 1!1 @4rofit i pierdere;. n vederea nregistrrii distribuirii profitului se utilizeaz contul 1!. @)epartizarea profitului;. Cu ajutorul contului 11J @)ezultatul reportat; se $ine eviden$a rezultatului sau pr$ii din rezultatul e'erci$iului precedent a cror repartizare a fost am%nat de adunarea general a ac$ionarilor sau asocia$ilor. Contului 1!1 @4rofit i pierdere; $ine eviden$a profitului sau pierderii realizate n cursul e'erci$iului, iar prin intermediul contului 1!. @)epartizarea profitului; se $ine eviden$a repartizrii profitului realizat n e'erci$iul curent. <a sf%ritul lunii la ?colul 6ilvic Fobrov se nchid conturile de venituri din e'ploatare i cheltuielile de e'ploatare.
E -E<1< +).5.!J

+r . EN4<,C S,, Foc. Febitoare Creditoare 6imbolul conturilor 610

M 1 nchiderea cheltuieli conturilor de 1!1 I21 I2! I2!1 I2!! I2!3 I2!J I2!/ I25 I23 >>

5 /JJ 3J> 15 >3/ >32 522 1 !2> 5 !IJ !1 3!1 I1. JJ> J1 3J2 .I J>>

I2> I11 I1! I!3 I!> I!I I!J I!/3 I31 I3>1 I3>! I3>5 I3>/ I>/ III M ! nchiderea venituri conturilor de J211 J23 J2/ J31I1 1!1

12 !!! 1!5 II3 13 11I .>5 .3 ..J 5/ 2/2 > /II 5J/ 3.1 /2I 5>5 1.. J!1 /!/ ! 5/5 !. 515 .52 >3I 5.2 I/3 3 //J J!3 5 1>1 .3I I3 ..> >> !// 3I 511

>I

J31I! J>/1 JII J/13 J//3

1 3>2 2J1 12J 1I! !35 > >31 I 1IJ

nchiderea contului de venituri privind produc$ia stocat

J11

1!1

5 3I2 J2J

C-9C:;<== >= "(-";9?(=

>J

Economia forestier este un domeniu de cercetare i o disciplin a sistemului de nvtm%nt ce are urmtoarele obiecte de studiu" legile economice ce guverneaz gestionarea resurselor forestiere, e'ploatarea, prelucrarea i utilizarea lemnului i a produselor ob$inute din alte activit$i 8v%ntoare, pescuit, cules de fructe de pdure9& sistemul normativ n care se realizeaz schimburile comerciale cu produse forestiere& utilizarea factorilor de produc$ie pe tot flu'ul tehnologic dintre pdure i utilizatorul final al produselor lemnoase& evaluarea monetar a resurselor forestiere i a serviciilor protective(recreative e'ercitate n mod natural sau atribuite pdurilor. @4e de alt parte, economia forestier ( ca sistem cibernetic ( reunete to$i agen$ii economici i activit$ile productive i comerciale ce s(au dezvoltat de(a lungul timpului ntr(un spa$iu geografic dat.= re deci toate atributele unui sistem" integralitate, echilibru dinamic i capacitate de autoreglare. ctivitatea necesar ntocmirii acestei lucrri am desfaurat(o n cadrul compartimentului de contabilitate al ocolului silvic Fobrov. <a aceast unitate am avut posibilitatea s particip la nregistrarea n contabilitate a unor aspecte practice, care $in de opera$iunile contabile frecvent utilizate de ocol. m putut astfel consulta principalele documente ale firmei" bilan$ul contabil, m observat faptul c pe balan$a de verificare, contul de profit i pierdere, rapoarte, procese verbale 8observ%nd astfel legturi dintre documente, nregistrri i logit$ile contabile rezultate9. l%ng opera$iuni comune aproape tuturor unit$ilor economice, la ocolul silvic e'ist i opera$iuni specifice care au la baz un plan de conturi dezvoltat pe analitice corespunztoare pentru fiecare activitate specific n parte. Ca opera$iuni comune ar fi" v%nzarea, cumprarea, darea n consum. Caracterul specific este dat de natura activit$ilor 8mpdurire, defriare, creare de pepiniere, v%ntoare, pescuit, apicultura etc.9, a bunurilor consumate sau produse 8fructe de pdure, ciuperci comestibile, carne a.9. 4entru facilitarea eviden$ei activit$ii s(a elaborat n cadrul ocolului un document, numit amenajament silvic, care prezint componenta strategic a managementului forestier. n el sunt eviden$iate" suprafa$a de pdure e'istent, compozi$ia, v%rsta, clasa de productie, precum i date legate de natura terenului 8pante, altitudine, e'pozitia i bonitatea solului9. Eoate aceste caracteristici au drept efect determinarea posibilit$ii anuale a pdurii, care reprezint volumul de mas lemnoas ob$inut prin creterea curent a fondului de produc$ie ntr(un an pe hectar. Fe asemenea, tot prin amenajamentul silvic sunt eviden$iate mobilitatea arborilor i volumele de mas lemnoas estimate a fi ob$inute prin pie$ele de prob 8ncep%nd cu v%rste ale arboretului de peste I2 ani,ceea ce constituie fundament pentru cotele de tiere ce se stabilesc anual de ctre autoritatea tutelar, n spe$a )egia +ational a 4durilor9. >/

Consecin$ele acestei caracteristici, privind condi$iile tierii, rezult din faptul c analiza este localizat la nivel de arboret 8plant9 i nu de produs 8lemn9. cest lucru este benefic datorit faptului c liberalizarea pre$ului lemnului i crearea unei pie$e concuren$iale au i efecte mai pu$in benefice pentru gestionarea fondului forestier 8cauzate de" incertitudinea recoltrii masei lemnoase puse n valoare, defririle ilegale n vederea ob$inerii de venituri ilicite, caracterului limitat al resurselor, structura ofertei pe natur de produse i specii care se poate schimba ca urmare a apari$iei unor produse accidentale9. lte aspecte specifice observate ar fi" ( activit$ile desfurate sunt ntr(o propor$ie mai mare supuse interven$iei naturii 8acest lucru $ine i de aezarea domeniilor ocolului aflate n propor$ie de /2 M pe zon deluroas, diferen$a cumul%nd celelalte zone de es i munte9& ( ciclul lung de produc$ie, acest aspect oferind o imagine concret asupra posibilit$ilor de produc$ie, caracterului limitat al resurselor, timpul de maturizare a plantelor, momentul prielnic de ,,recoltare=, v%rsta plantelor etc.& ( natura dual a arborilor, ce sunt succesiv, mijloace de produc$ie i produse finite& ( raporturi e'trem de mici ntre valoarea produc$iei i valoarea fondului de produc$ie datorate utilizrii ra$ionale a fondurilor forestiere i faunei& ( este imposibil o cretere a produc$iei fr investi$ii mari, pe o perioada lung de timp. n schimb, cobor%rea nivelului produc$iei este foarte uor de realizat. diametru& ( pia$a lemnului este, n principal, una de monopol, deoarece oferta de lemn este controlat de un singur productor, )egia +a$ional a 4durilor, care determin nivelul pre$urilor& ( valoarea fondului de produc$ie nu apare nicieri n nregistrrile contabile. 4e l%ng norme contabile, activitatea este reglementat i de legi i regulamente caracteristice silviculturii cum ar fi" <egea nr.1H!222 privind codul silvic i standardele )egiei +a$ionale a 4durilor. Consider c strategia de adaptare la standardele )egiei +a$ionale a 4durilor, la cerin$ele pie$ei, se cristalizeaz i implementeaz ntr(un timp mai lung, deoarece oferta este stabilit prin planificri pe termen lung, activitatea poate avea caracter sezonier, inadaptabil la cererea fluctuant a pie$ei. Eficien$a n silvicultur implic doua modalit$i de abordare" ra$ionalizarea cheltuielilor de e'ploatare i a fondurilor forestiere& creterea veniturilor chiar de la crearea arboretelor 8pepiniere noi, e'tinderea teritorial a spa$iilor aductoare de venit etc.9. 2 propunere vizeaz >. cest dezavantaj este compensat cu multiplele utilizri ce pot fi date arborilor, o dat ce au depit un anumit

ameliorarea condi$iilor sta$ionale i ameliorarea structural a arboretelor prin laboratoare de studii, amenajri, rota$ii de culturi i alte elemente care ar putea duce la mbunt$irea produc$iei, calit$ii sau ob$inerea de hibrizi mai valoroi prin prisma caracteristicilor fizice. 1n avantaj al lemnului este faptul c acesta se ncadreaz n categoria mrfurilor stocabile i nealterabile, pe care v%nztorul le poate ,,depozita= la pre$uri neglijabile, pe perioade relativ lungi, comparativ cu alte sectoare productive. 4ropunerea implic realizarea de cheltuieli de depozitare mai reduse i mrirea capacit$ilor de produc$ie concomitent cu rempdurirea zonelor defriate. stfel, se utilizeaz eficient i factorul timp. ,ndiferent de metoda de amenajare aplicat, oferta de lemn este la prima vedere inelastic, din dou motive" cantitatea oferit este constant 8lucru cauzat de e'ploatarea ra$ional i de respectarea principiului continuit$ii activit$ii, rm%nnd permanent fonduri de e'ploatat9, la fel fiind i pre$ul stabilit de autoritatea tutelara. Faca analizez contabilitatea ocolului silvic, aceasta folosete eficient resursele economice 8n cazul nostru sunt cele naturale9, at%t la nivel organizatoric, c%t i la nivel familial i al individului 8prin oferirea de produse necesare supravie$uirii i dezvoltrii9, al unei aptitudini responsabile n raport cu normele juridice care reglementeaz rela$iile sociale. Ea realizeaz o structurare logic i eficient a elementelor patrimoniale specifice silviculturii. 6tudierea atent a aspectelor care $in de analiza unor indicatori economici, constatarea ca orice activitate economic i social este n acelai timp consumatoare de resurse i productoare de rezultate, reprezint elemente esen$iale pentru managementul ocolului. Contabilitatea se confrunt cu necesitatea de a studia i prezenta echilibrul specific proceselor interne transformatoare, care produc modificri cantitative i calitative n masa i structura patrimoniului. rezultatului. Cred c una din modalit$ile de sporire a veniturilor este aceea de e'tindere a amenajrilor 8cu toate c vor crete costurile, n timp acestea se vor ,.amortiza= prin surplusul de venituri9, mrirea spa$iilor oferite spre nchiriere, arendarea, creterea pepinierelor, iazurilor etc. Caracterul limitat al terenurilor mpdurite impune cutarea de solu$ii pentru a asigura satisfacerea cerin$elor societ$ii umane n lemn i msuri protectoare ale pdurii. 6olu$iile urmrite la ocolul silvic se a'eaz pe perfectarea procedeelor de calcul, a posibilit$ilor de fundamentare a metodelor de amenajare $in%nd cont de aspecte ecologice, de ameliorare a tehnologiilor de regenerare i a tehnicilor de e'ploatare a arboretului. I2 ceste modificri sunt consecin$a rela$iilor care se stabilesc ntre cheltuieli i venituri ocazionate de activitatea desfurat de o unitate, reflectate sintetic sub forma

1n lucru important, care ar trebui fcut fr echivoc, este acela de a induce o educa$ie tuturor celor care interac$ioneaz cu acest domeniu 8informa$ii cu privire la defriri ra$ionale, maculatur, ozonul care se men$ine datorit ac$iunii plantelor prin fotosintez, efectul de ser, substan$e nocive, efectul polurii asupra naturii i a omului a.9. 4rocesele de deertificare, de e'ploatare peste nivelul posibilit$ilor stabilite prin amenajamentele silvice, activit$ile ilicite de tieri i punat abuziv, ca i efectele nocive ale polurii industriale au condus la distrugerea multor func$ii biocenotice, eviden$iate prin fenomene de uscare prematur a florei. 6porirea pedepselor celor care utilizeaz ilicit =fondul de produc$ie= consider c ar reprezenta o soma$ie pentru cei care realizeaz astfel de fapte. silvice ci i prin apelarea la firme de profil. cest lucru consider c trebuie dublat i de paza domeniilor, fcut nu numai de angaja$ii unit$ii ntrenarea personalului i motivarea lui ar putea duce la diminuarea sustragerilor prin acordul sau chiar din cauza acestora. 4articularit$ile fondului forestier influen$eaz sensibil volumul, structura activit$ii i nivelul produc$iei unit$ilor silvice. 0rimea suprafe$elor acoperite cu pduri i livezi, ponderea acestora n cadrul folosin$elor generale alte teritoriului, ntinderea clasei de regenerare dau msura calit$ii indicatorilor tehnico(economici, de caracterizare a pdurilor. 2 semnifica$ie deosebit n cadrul factorilor de caracterizare a pdurilor o au" volumul de mas lemnoas pe picior 8fiind evident legtur dintre resursele de mas lemnoas pe picior i volumul e'ploatrilor anuale de lemn9. i cantit$ile de ciuperci comestibile i fructe de pdure recoltate anual de pe domeniile administrate de ?colul Fobrov. K%rsta arboretelor, livezilor i structura acestora ofera elemente valoroase cu privire la capacitatea de produc$ie a pdurilor, dimensiunea i valoarea sortimentelor din lemn, fructe sau alte produse. stfel ele trebuie analizate i $inut n acest sens o eviden$ atent. 4entru ob$inerea unei capacitati ma'ime de produc$ie se are n vedere recoltarea cu continuitate a produselor lemnoase i men$inerea echilibrului ecologic n acelai timp. 4e total cel mai benefic lucru este activitatea eficient a unit$ii. n permanen$ aceasta nregistreaz rezultate constant pozitive, cheltuieli per ansamblu mai mici dec%t veniturile totale. 4unctele tari ale unit$ii silvice sunt concretizate n activitatea de e'ploatare i anume n ceea ce privete utilizarea, n vederea realizrii de venituri, a fondurilor reprezentate de pdurile de conifere. 4este I2M din venituri sunt realizate din v%nzarea masei lemnoase fie ea pentru prelucrare ulterioar sau pentru foc 8n starea brut n care se gsete9. 1rmtoarea activitate ca i utilitate este cea de valorificare a fructelor de pdure. +u n ultimul r%nd, o cot semnificativ de venituri provin din pepinierele proprii i din v%nzarea puie$ilor. I1

Considera$iile mele cu privire la activitatea specific desfurat la ocolul silvic Fobrov au n prim plan trsturile mediului @economic=" se bazeaz n principal pe resurse proprii @vii= sau naturale, menirea ocolului fiind aceea de a ra$ionaliza utilizrile, de a fructifica avantaje date de trsturi ale produselor 8comestibile, inflamabile, bune de construc$ii, cu trsturi terapeutice9 atunci c%nd trebuie, de a proteja fauna i flora, etc. n acest sens unitatea ateapt venituri i realizeaz cheltuieli n vederea fie a stimulrii ctigurilor viitoare, fie a sporirii lor 8prin e'tindere sau modernizare9. Fat fiind cota mare de venituri din e'ploatarea concret a lemnului, consider c ar avea efect pozitiv investirea n pepiniere suplimentare care s produc permanent puie$i 8n vederea replantrii9 av%nd menirea s nlocuiasc por$iunile defriate. de numus etc. Evaluarea sistemului financiar(contabil trebuie s scoat n evident trsturile i performan$ele& limitele acestuia n func$ie de cerin$ele sistemului de conducere, astfel nc%t s scoat n eviden$ principalele direc$ii de ameliorare a calit$ii sistemului i de a defini una sau mai multe variante de utilizare a lui. n acest sens, se poate aborda aprecierea calit$ii informa$iilor n cadrul sistemului i n contactul cu celelalte sisteme ale unit$ii. n activitatea sa, compartimentul financiar contabil trebuie s efectueze analize economice pentru toate domeniile de activitate ale societ$ii, s asigure fondurile necesare desfurrii activit$ii, s urmreasc indicatorii economico(financiari, s calculeze i plteasc salariile, s asigure efectuarea la timp i n condi$ii corespunztoare a tuturor opera$iilor din ncasri i pl$i. Cu alte cuvinte, compartimentul financiar are responsabilit$i i atribu$ii n urmtoarele domenii" planificare financiar(trezorerie, decontri cu opera$ii economice, salarii. n ndeplinirea acestor atribu$ii se cere ca informa$iile s se caracterizeze prin" precizie, fidelitatea cu care este reflectat activitatea financiar a ntreprinderii, operativitate, e'ecutarea proceselor de culegere, transmitere, stocare, prelucrare i difuzarea informa$iilor privitoare la procesele i fenomenele financiare. Gospodrirea superioar a bog$iilor sale naturale este un factor important al mediului nconjurtor, determin%nd men$inerea unor condi$ii naturale de via$ dintre cele mai bune. n acest sens trebuie elaborat un ansamblu de msuri pe termen lung, n scopul aprrii, conservrii i dezvoltrii patrimoniului silvic, valorificrii sale calitativ superioare, asigurrii unei e'ploatri ra$ionale a pdurilor, protec$iei mediului nconjurtor, a faunei cinegetice i piscicole. cest fapt se poate realiza prin introducerea unui regim normal de tiere i regenerare a pdurilor, I! cest lucru ar avea beneficii pe termen lung, at%t prin prisma veniturilor viitoare, c%t i prin cea a esteticii, ntririi solului, crerii

ameliorarea func$iilor de protec$ie ale pdurilor, ridicarea nivelului profesional al cadrelor tehnice, corespunztor gradului de comple'itate al gospodririi pdurilor. n conte'tul luptei mpotriva schimbrilor climatice globale, activitatea de mpdurire a terenurilor degradate va trebui s devin o alternativ obligatorie. -inefacerile pe care pdurea le revars asupra omului sunt e'isten$iale. cest adevr implic, din partea acelora care prin responsabilit$i i voca$ie poart de grij @aurului verde al trii=, gsirea solu$iilor celor mai chibzuite pentru conservarea durabil a fondului forestier e'istent, dar i pentru e'tinderea acestuia, acolo unde prezen$a sa a devenit o necesitate.

I5

@=@:=-A(*B=?

1. @aussand D., 7ituaii financiare i contabile, 4aris, 1..2 & !. @udu+an Dorina, Aeor+escu luliana, $azele contabilitii, Editura 6edcom <ibris, 5. ,ai, !225 & 3. Clin -., (istea C., $azele contabilitii, Editura Fidactic i 4edagogic ). -ucureti, !223 & >. C7rstea Ah., "7rvu B., 8conomia i "estiunea !ntreprinderii, Editura Economic, -ucureti, 1...& I. Costea Constantin, 8conomia i conducerea !ntreprinderilor forestiere, Editura Ceres, -ucureti, 1./.& J. Constantinescu +., Conducerea arboretelor, Editura Ceres, -ucureti,1.JI & /. Daia Cihai, 7ilvicultur, Editura Ceres, -ucureti, !225& .. Dissescu (. X C-., Contribuii la studiul eficacitii economice a codrului "rdinrit, 12. Editura grosilvic, -ucureti, 1.I/& 11. Dumitrean ?., Doma C., @erheci =., .cor!escu Ah., Cardiros Daniela&9eonila, Contabilitate financiar, vol. ,, Editura 6edcom <ibris, ,asi, !22! & 1!. Dumitrean ?., Contabilitatea "estiunii patirmoniale, Editura Gh. sachi, ,asi, 1..5& 15. Dumitru =. Ah., "opescu A., #a"ini la istoria contemporan a pdurii, Editura -ibliotheca, E%rgovite, !223& 13. Doni! 9. E Colaboratorii, 8colo"ie forestier, Editura Ceres, -ucureti, 1.J/ & 1>. Dr+oi C., 8conomie forestier, Editura Economic, -ucureti, !222 & 1I. ?puran 0., @bi!a V., AroF C., Contabilitatea financiar !n noul sistem contabil, 1J. Editura de Kest, Eimioara, 1..I & 1/. ?puran C., Cotlet D., =neovan B., "ers =., Contabilitate financiar !n noul sistem contabil, vol. ,,, Editura de Kest, Eimioara, 1..> & 1.. Belea+a +., Contabilitate financiara, vol.111, theneum, -ucureti, 1..3& !2. Belea+a 9., =onascu =., Contabilitate financiara, vol.(, Editura Economica, -ucuresti, 1..I& !1. Belea+a 9., =ona3cu =., Tratat de contabilitate financiar,. vol ,,, Editura Economic, -ucureti, 1../ & !!. Blorea =., Blorea (., Controlul economico3financiar, Editura C.E.C.C. .)., !222& !5. Aeor+escu =uliana, Cacovei Corina&lonela, @erheci Caria, Contabilitatea firmei, I3

!3. Editura Runimea, lai, !225& !>. Aeor+escu luliana, 8lemente de contabilitate aplicate !n socieile comerciale i insti3 tuiile publice, Editura 6edcom <ibris, lai, !223& !I. Aiurscu C. Constantin, 6storia pdurii romneti, Editura Ceres, -ucureti, 1.JI& !J. Aiur+iu V., 9menajarea pdurilor cu funcii multiple, Editura Ceres, -ucuresti, 1.//& Goromnea ?., Tratat de contabilitate, Editura 6edcom <ibris, lai, !221 & 24. Goromnea ?., Dabr 9., @udu+an Dorina, Aeor+escu luliana, @e!ianu :eontina, !.. $azele contabilitii, Editura 6edcom <ibris, lai, !22> & 52. Goromnea ?., $azele contabilitii, concepte, aplicaii, lexicon, Editura 6edcom <ibris, 51. lai, !225& 5!. Cinisterul Binan!elor "ublice, Ghid practic de aplicare a standardelor ,nternationale de 55. Contabilitate, partea ,, Editura Economic, -ucureti, !221 & 53. -prea C., (istea C., $azele contabilitii, Editura Fidactic si 4edagogic, -ucureti, !223& 5>. "op *., $azele contabilitii !n partid dubl, Editura 4resa 1niversitar Clujean, Cluj( +apoca, !222& 5I. (istea C., :oul sistem contabil din omnia, Editura Cartime', -ucureti, 1..3 & 5J. .cor!escu Ah., Contabilitatea cheltuielilor de exploatare, )evista E'pertiza contabil 5/. nr. !(5, ,ai, 1..3 5.. .cor!escu Ah., Contabilitatea cheltuielilor a"enilor economici, editia a(11(a, Editura Fosoftei, ,ai, 1..I 32. ;;; 9menajamentul 4colului 7ilvic <obrov, editia !22I 31. YYY <egea 51H1..2 privind societ$ile comerciale modificat i completat, 0onitorul ?ficial nr..>5H!22> 3!. YYY <egea contabilit$ii nr./!H1..1 modificat i completat, 0onitorul ?ficial nr..>5H!J oct !22> 35. YYY <egea nr.lH!222, @Codul 6ilvic=

33. ;;; 7tandarde 6nternationale de Contabilitate +00+, Editura Economic, -ucureti, !22! =.. ;;; 4rdinul ministerului finanelor publice nr. (/.+,+00. privind aprobarea 3I. re"lementrilor conforme cu directivele europene, 0onitorul ?ficial nr. 12/2H!22> 3J. 9drese >8$? ZZZ.capital.ro, ZZZ.contab(audit.ro. I>

S-ar putea să vă placă și