Sunteți pe pagina 1din 2

SARCINILE ELEVULUI DE SERVICIU

SARCINILE ELEVULUI DE SERVICIU PE COAL Serviciul pe coal se efectuea !"tre orele #$%& ' (%$)) $ *e c+te ( elev , la ca"celarie i la i"trarea pri"cipal-. Atri/u0iile elevului *e serviciu1 (. Respect i"*ica0iile profesorului *e serviciu2 3.Salut politicos persoa"ele care i"tr !" coal $ le4iti5+"*u6le i !"*ru5+"*u6le la ca"celarie sau secretariat,!"tr6u" re4istru special se va trece "u5ele i pre"u5ele persoa"elor $seria i "u5rul 7I8CI$ i"tervalul sta0io"rii !" coal $ locul u"*e i"te"0io"ea s 5ear4-2 9. :i o/serv $ pe ti5pul pau elor $ pe cei care pro*uc i"ci*e"te sau *istru4 /u"uri 5ateriale$ !"tii"0+"*u6l i5e*iat pe profesorul *e serviciu2 %. Nu per5ite elevilor s r5+" pe ;oluri$ !" 4rupuri sa"itare *up ce su" *e i"trare$ *era"<+"* astfel procesul *e !"v05+"t2 &. Elevul *e serviciu aflat la i"trarea pri"cipal "u va per5ite accesul elevilor la i"trarea profesorilor 2 el are$ *ease5e"ea$ o/li4a0ia *e a su"a co"for5 pro4ra5ului il"ic sta/ilit2 =. Elevii *e serviciu vor avea 0i"ut *ece"t i ecusoa"e speciale pe"tru a fi recu"oscu0i2 #. Elevii vor !"*epli"i fu"c0ia *e elev *e serviciu !" or*i"e strict alfa/etic ,eve"tualele sc;i5/ri 5otivate se fac "u5ai cu acceptul *iri4i"telului clasei i a profesorului *e serviciu-2 >. Au o/li4a0ia *e a a*uce la cu"oti"0a *irectorului sau profesorului *e serviciu orice i"ci*e"t aprut !" *esfurarea pro4ra5ului2 ?. La ac0iu"i 5eto*ice$ culturale co"*uc i"vita0ii i participa"0ii spre slile8 locurile *e *esfurare 2 (). Nu prsesc sectorul !" care au fost reparti a0i *ec+t cu acor*ul profesorului *e serviciu2 A/se"tarea "e5otivat *e la serviciul pe coal$ prsirea postului !"ai"te *e ter5i"area pro4ra5ului$ "ese5"alarea pro/le5elor care apar profesorului *e serviciu$ se sa"c0io"ea cu sc*erea "otei la purtare.

SARCINILE ELEVULUI DE SERVICIU PE CLAS (. S se pre i"te cu u" sfert *e or !"ai"te *e !"ceperea cursurilor i prsete ulti5ul clasa$ asi4ur+"* lsarea acesteia !" /u" stare2 3. Suprave4;ea clasa pe ti5pul pau ei2 9. Se !"4ri<ete *e accesoriile "ecesare activit0ii colare ,cret$ /urete etc.-2 %. Rspu"*e *e utili area ra0io"al a e"er4iei electrice !" clas2 &. A*uce la cu"oti"0a colectivului *e elevi *ispo i0iile co"*ucerii colii$ ale *iri4i"telui privi"* *esfurarea pro4ra5ului 2 =. @o"itori ea pstrarea /u"urilor 8*otrilor clasei !" perioa*a serviciului i co5u"ic profesorului *e serviciu8 *iri4i"telui8 co"*ucerii colii eve"tualele *istru4eri2 #. La cerere$ a<ut profesorii clasei s a*uc la ore 5aterialul *i*actic "ecesar2 >. A"u"0 a/se"0ii la fiecare or$ preci +"* care su"t elevii care au prsit coala *up !"ceperea cursurilor2 ?. Pstrea caietul *e o/serva0ii al clasei i ur5rete co5pletarea lui *up fiecare or ,!" caietul *e o/serva0ii vor fi trecu0i i a/se"0ii la fiecare or-2 (). Rspu"*e $ !" "u5ele clasei$ la solicitarea fiecrui profesor2 ((. I"for5ea *iri4i"tele cu orice pro/le5 *eose/it aprut !" clas1 6 a/se"0e "e5otivate2 6 fu4a *e la ore2 6 o/serva0ii *eose/ite ale profesorilor2 6 alte a/ateri *e la *iscipli"a colar2 (3. La sf+ritul pro4ra5ului$ co"trolea cura0e"ia clasei$ !" pre e"0a profesorului *e la ulti5a or$ pre*+"* clasa elevului *e serviciu *e *up6a5ia 2 (9. Araficul serviciului pe clas se va afia la avi ierul clasei ,elevii vor fi trecu0i !" or*i"e strict alfa/etic 6eve"tualele sc;i5/ri 5otivate se fac "u5ai cu acceptul *iri4i"telului clasei-.

ABRI7UCIILE EDULUI CLASEI Pe"tru asi4urarea u"ui cli5at *e or*i"e i *iscipli" la "ivelul clasei$ pe"tru pstrarea /u"urilor *i" *otare i reali area le4turii *i"tre colectivul *e elevi i *iri4i"te$ profesor sau co"*ucerea colii$ se i"stituie fu"c0ia *e ef al clasei2 eful *e clas se "u5ete co"for5 Re4ula5e"tului *e or4a"i are i fu"c0io"are a u"it0ilor *e !"v05+"t preu"iversitar. :" ca *e a/se"0 a efului clasei$ *iri4i"tele "u5ete operativ u" !"locuitor al acestuia2 Atri/u0iile efului *e clas su"t1 (. Ve4;ea asupra pstrrii or*i"ii !" clas pe *urata pau ei sau !" lipsa profesorului. Este spri<i"it *e elevul *e serviciu pe clas2 3. Atra4e ate"0ia asupra co5porta5e"tului "ecuvii"cios fa0 *e cole4i$ *eteriorarea /u"urilor *i" clasa i !l i"for5ea pe *iri4i"te *e eve"tualele a/ateri *i" colectiv2 9. I"for5ea profesorii clasei$ *iri4i"tele$ co"*ucerea colii *espre *olea"0ele$ propu"erile $ i"i0iativele sau "e5ul0u5irile colectivului *e elevi2 %. Coor*o"ea activitatea elevilor *e serviciu pe clas2 &. Este 5e5/ru !" Co"siliul clasei.