Sunteți pe pagina 1din 45

Sfntul Teofan Z vortul

MNTUIREA N VIATA DE FAMILIE


Traducere din limba rus de Adrian #i Xenia T n sescu-Vlas
Tip rit cu binecuvntarea Prea Sfin&itului P rinte GALACTION, Episcopul Alexandriei #i Teleormanului

Editura Cartea Ortodox Bucure#ti, 2004

APOLOGETICUM 2004

Via a de familie !i cet$ eneasc$ nu este n sine via $ lumeasc$, ns$ devine astfel atunci cnd n rnduielile ei se vr $ patimile !i satisfacerea lor. Pentru via a de familie si cet$ eneasc$ sunt porunci de la Dumnezeu"

Corectur\: Simona Editare pdf: APOLOGETICUM http://apologeticum.net http://www.angelfire.com/space2/carti/

CAPITOLUL NTI

C'S'TORIA

HOT RREA DE A INTRA N C SNICIE


V tot face&i planuri... Nu e un lucru r u, ns mai bine ncredin&a&i totul n minile lui Dumnezeu #i a#tepta&i cu smerenie ce cuvnt va ie#i pentru dumneavoastr de la Domnul, fiind gata s l primi&i n chip supus. Vi s-a f cut de c s torie ? ! Dar #i lucrul acesta este mai bine s -1 l sa&i n minile lui Dumnezeu. Vis rile despre c s torie pot aprinde sim&urile, iar planurile sunt deocamdat de prisos n aceast privin& ... Ele nu pot dect s tulbure f r folos sufletul... ruga&i-v a#a: Cu judec &ile pe care le #tii, Doamne, rnduie#te via&a mea a#a nct s m mntuiesc"... Binecuvnteaz -ne, Doamne. Mntui&i-v !

ALEGEREA SO#IEI
Cu rug ciune #i cu post s se purcead la alegerea so&iei.

POVA)' C'TRE O VIITOARE SOACRA


Milostivirea lui Dumnezeu s fie cu tine! ntrebi despre c s toria fiului. Dumnezeu binecuvnteaz ! El #i iube#te mireasa #i ea, pe ct se vede, l iube#te la rndul s u. n asta #i st t ria leg turii c sniciei. Tu spui: Nou nu ne place", ns nu voi, ci el are de tr it cu so&ia. Dac lui i place, ce treab ave&i voi ? Si p rin&ii trebuie s se bucure de o asemenea nso&ire, fiindc se vede c este bun . Te gnde#ti c fiul nu o s te ajute. S #tii c asta nu depinde de c snicie. Dac este om bun, o s te ajute, oriunde ar tr i, iar dac nu e bun, ce po&i s -i faci ? Dac ntr-un lucru att de nsemnat tu, ca mam , ai s faci dup inima fiului, toat via&a lui o s -#i aminteasc si o s -&i r spl teasc aju-tndu-te dup putere. A#a c nu v d nimic r u n aceast c s torie. Dumnezeu binecuvnteaz !

C'TRE O FAT' CE URMEAZ' S' SE C'S'TOREASC'


Domnul s v binecuvnteze pentru a ncepe felul de via& pe care dintotdeauna 1-a&i v zut ca fiind cel mai bun pentru Dumneavoastr . Iat , Domnul v mpline#te dorin&a inimii. C s toria are o mul&ime de mngieri, dar e #i nso&it de numeroase griji #i necazuri, deosebit de adnci cteodat . S v gndi&i la asta, nct atunci cnd v ve&i lovi de a#a ceva s nu fi&i luat pe nea#teptate. Acum sunte&i doi. n doi bucuriile sunt mai puternice, iar necazurile se rabd mai u#or. S v ajute Domnul s n-ave&i desp r&ire n nimic, ci toate s le ave&i de ob#te - o singur inim #i un singur drum n via& . Cu privire la hainele de mireas ... n locul Dumneavoastr a# face cum vor ceilal&i, f r s m gndesc... hainele sunt pentru ceilal&i, nu pentru Dumneavoastr . Nau dect s v g teasc a#a cum vor. Fericire deplin v doresc! Al vostru rug tor c tre Dumnezeu, Episcopul Teofan

POVA)' PENTRU O FECIOAR'


Mntuie#te-o, Doamne, pe Negru&a". Este n plin tinere&e, trebuin&ele sufletului #i trupului ei sunt n mi#care plin de vioiciune. Ct lua-re-aminte i trebuie! ns aproape este Domnul, aproape este ngerul p zitor #i Acoper mntul Maicii Domnului. S se roage cu suspine, #i va fi ca o oi& ntr-un staul trainic - iar rug ciunea mamei s -i fie ca un acoper mnt sau ca o adum-brire ce nc lze#te sufletul.

C'TRE MAMA UNEI TINERE MIRESE


Domnul s binecuvnteze pe proaspe&ii Dumneavoastr nsur &ei cu unire tare nu numai dup aplec rile fire#ti, ci #i dup lucrarea harului. Deplin fericire le doresc, a#a nct s ave&i mngiere de la ei n toate zilele vie&ii voastre. V biruie triste&ea. Nu-i nimic de mirare. Aceste sim& minte de mam sunt fire#ti. O s treac . Dati-le tinerilor porunc s scrie mai des, #i va fi ca #i cum v ve&i vedea cu ei. Pe lng asta, Domnul este aproape. Lui s i spune&i necazurile Dumneavoastr , #i El v va trimite mngiere mbel#ugat . S plnge&i pu&in ntr-un col&, #i o s v u#ura&i, iar prin gndul la fericirea ce va s fie v ve&i putea nt ri.

UNEI PROASP'T-C'S'TORITE
Domnul s binecuvnteze petrecerea Dumneavoastr n noua cas , nceputul vie&ii Dumneavoastr de familie! Pune&i acest nceput cu frica lui Dumnezeu #i s v duce&i via&a ntru slava Lui, #i totul va merge bine. Nu alerga&i dup str lucire #i nu c uta&i ca ceilal&i s ofteze de mirare cnd v v d! Tr i&i lin #i iar #i lin! F r zgomot #i zarv , f r mistere" #i cl dire de castele n v zduh. S ave&i pace ntre voi, #i cu to&i mpreun -locuitorii vo#tri, #i cu vecinii, #i pu&in ndestulare, #i v va fi ndeajuns. Apostolul scrie: Avnd hran si mbr c minte, cu acestea mul#umi#i s fim (l Tim. 6, 8). Domnul s v binecuvnteze!
4

V doresc tuturor toate cele bune. Al vostru rug tor c tre Dumnezeu, Episcopul Teofan

POVA)' C'TRE SO)II CARE NU AU COPII


S ave&i binecuvntarea lui Dumnezeu! Fire#te c este sup r tor pentru voi c n-ave&i copii, dar trebuie s l sa&i lucrul acesta n voia lui Dumnezeu #i s v supune&i Lui. Poate c va veni sorocul #i ve&i avea copii. ALTE POVE#E C TRE SO#I E bine c so&ul v iube#te. *i Dumneavoastr v iubi&i so&ul... Acesta este raiul vostru. Zidul ngr ditor al acestui rai este ncrederea dintre voi. S-o p zi&i ca pe lumina ochilor, #i fericirea voastr nu se va cl tina. Pururea m rog pentru voi, pomenindu-v pe voi #i pe ai vo#tri n rug ciunea mea. Domnul s v rnduiasc via&a n a#a fel ca o dat cu ea s se zideasc #i mntuirea sufletului. Mila lui Dumnezeu s fie cu voi! Buna mea Albi#oar "! Domnul s v nt reasc ! Ruga&i-v amndoi! Domnul este ntotdeauna Ajut tor bunelor hot rri #i planuri. *i aici va ajuta. Sunt sigur c so&ul t u, dup ce a p &it-o, se va feri de acum nainte, mai ales la nceput. Nu stric totu#i s -i aminte#ti c sminteala va ap rea iar, c utnd s -1 atrag . Are vr jma#ul grij s le pun pe toate la cale. Ca atare, cnd vine ispita, s -#i aminteasc chiar de la nceput c acolo este ascuns vr jma#ul #i cu lucruri vr jm #e#ti l mbie: ca atare, s i-o taie cu mnie #i s se ntoarc ndat spre Dumnezeu. *i totul se va sfr#i cu bine. Aceasta e metoda principal mpotriva tuturor ispitelor. Mai mult nu v mai spun, numai s v aminti&i la nevoie cele de mai sus. Domnul s te binecuvnteze pe tine #i pe so&ul t u. Al vostru voitor de bine, Episcopul Teofan Mila lui Dumnezeu fie cu voi, robii lui Dumnezeu Dimitrie #i Evdochia! Teme&i-v de Dumnezeu #i poruncile Lui pli-ni&i-le, fiindc n aceasta st mntuirea. Iubi&i biserica. R mne&i n bun n&elegere cu to&i. Nu uita&i s face&i milostenie dup putere. R bda&i ce v va trimite Dumnezeu s r bda&i. Mntui&i-v !

NSEMN'TATEA VIE)II N C'SNICIE PENTRU LUCRAREA MNTUIRII


C snicia nu nchide u#a c tre mp r &ia Cerurilor #i poate s nu mpiedice nici des vr#irea n duh. Problema nu st n rnduielile vie&ii dinafar , ci n a#ez rile suflete#ti, n sim& mintele #i n zuin&ele l untrice. Pe acestea s v gr bi&i a le s di a#a cum trebuie n inim . Citi&i Evanghelia #i Apostolul, vede&i ce a#ezare sufleteasc trebuie s aib cre#tinul #i ngrijiti-v s-o dobndi&i, ncetul cu ncetul, vor veni toate cele de cuviin& #i se vor a#eza la locul lor. Lucrul de c petenie e rug ciunea. Ea este barometrul vie&ii duhovnice#ti. Trebuie s fim nencetat cu Domnul, c ci f r El nu
5

vom avea nici o reu#it .

MNTUIREA PE CALEA VIE)II DE FAMILIE


Mntuirea celui ce duce via& de familie st n virtu&ile de familist. Problema nu este s facem totul la modul nemaipomenit, ci s facem tot ce &ine de noi. Dac vom reu#i asta, n-avem de ce s ne chinuim cu gndurile. Sigur, nu trebuie nici s ne l s m pe tnjeal , dar nu trebuie nici s ne chinuim, ci s ne ncredin& m cu totul n voia Domnului. Pute&i primi tunderea n tain , dar a#tepta&i. La des vr#ire se poate ajunge #i pe calea vie&ii de familie. Totul este s stingem #i s dezr d cin m patimile. Spre asta s v ntoarce&i toat luarea-aminte. DESPRE C'S'TORIE *I NEC'S'TORIRE Pe frumoasa N. N. unul o sf tuie#te s p r seasc lumea, s fug de dragostea lumeasc , iar altul o sf tuie#te s se m rite. Cel ce a dat primul sfat nu 1-a ntemeiat pe nimic, n vreme ce al doilea se sprijin pe ideea c lume" de lume" se deosebe#te: de una trebuie s fugi, iar de cealalt po&i s nu fugi; exist ndatoriri lume#ti p c toase #i ndatoriri lume#ti sfinte. Dragostea dintre so&i este dragoste binecuvntat de Dumnezeu. *i atunci, de ce s abatem fata de la ea? ntr-adev r, trebuie s facem deosebire ntre lume #i lume. Scriptura spune: nu iubi#i lumea, dar tot ea spune: a iubit Dumnezeu lume.Ce a iubit Dumnezeu, #i omul este dator s iubeasc . Trebuie s avem dreapt socotin& n toate !" mi cere&i p rerea cu privire la acest sfat. Iat : n spusele: nu iubi#i lumea, cuvntul lume nseamn cu totul altceva dect n spusele: a$a a iubit Dumnezeu lumea, n acestea din urm , prin lume se n&elege neamul omenesc pierit, care era totu#i iubit de Dumnezeu. Ca atare, Dumnezeu a #i hot rt s l mntuiasc , dnd pentru el pe Fiul S u Cel Unul-N scut. Iar n primul caz este vorba, fire#te, de acea parte a neamului omenesc care de Dumnezeu nu vrea s #tie #i de cele ce i plac Lui nu se ngrije#te; singura grij este s -#i fac propriul plac prin satisfacerea patimilor pe care le au, de moarte nu #i amintesc #i la via&a viitoare nu se gndesc. C tre aceast lume, Dumnezeu nu binevoie#te, ci #i ntoarce fa&a de la ea, nu o iube#te #i a poruncit oamenilor s nu iubeasc felul ei de a fi. A#adar, din spusele: a$a a iubit Dumnezeu lumea nu urmeaz c #i noi suntem datori s iubim lumea f r nici un fel de limite, ci f r acea lume pe care n-o iube#te Dumnezeu #i de care ne porunce#te s fugim -c ci dac o iubim pe aceea, pe Dumnezeu nu-L putem iubi #i sufletul nu ni-1 putem mntui. Spun acestea din pricina concluziei c ntruct Dumnezeu a iubit lumea, #i noi trebuie" s-o iubim... Acum trec la nen&elegerea dintre sf tuitorii despre care era vorba la nceput. Acolo problema era: trebuie s se c s toreasc fecioara sau nu ? De obicei ea este ridicat de c tre cei care se ngrijesc de mntuirea sufletului #i vor s -#i rnduiasc un fel de via& care s ajute mai mult n lucrarea mntuirii. Problema aceasta a luat na#tere nc din vremurile apostolice. Fecioarele care ajungeau la vrsta m riti#ului #i sim&eau n sine dorin&a de a fi doar cu Domnul #i ar tau nepl cerea fa& de ideea c s toriei. P rin&ii, nepricepndu-se s dea o rezolvare, i-au scris sfntului Pavel (din Corint la Efes), ntrebndu-1 ce s fac cu fiicele lor. R spunsul e cuprins n capitolul al #aptelea din prima Epistol c tre Corinteni. Esen&a
6

lui este aceasta: nu este p cat m riti#ul, dar mai bun este nec s torirea, fiindc n acest din urm caz fecioara are deplin libertate s fac pe placul lui Dumnezeu, pe cnd n cel dinti sunt multe piedici. Apostolul arat piedicile care sunt de neocolit n c snicie, dar esen&ial este aici faptul c lund asupr -&i ndatoririle vie&ii de familie este aproape cu neputin& s scapi de atingerea cu lucrurile acelei lumi pe care o ur #te Dumnezeu #i pe care ne-a poruncit s n-o iubim. n aceasta se ascunde pierzarea. A#adar, cei care abat de la c snicie fecioarele (dac acestea pot cuprinde via&a n celibat) le fac un bine.

NU TREBUIE S' SE C'S'TOREASC' CEI CARE NU AU APLECARE SPRE ACEASTA


Problema sorei Dumneavoastr a fost rezolvat chiar de c tre Apostoli (l Corinteni 7, 33 #i n continuare). Dat fiind c la sora Dumneavoastr , n ciuda cererilor n c s torie #i a faptului c are un pretendent acceptabil, dorin&a de a nu se ncurca cu viata de familie precump ne#te, ea trebuie s fac precum a ar tat Apostolul, alegnd partea mai bun . Dorin&a ei poart semnul v dit al alegerii Dumnezeie#ti. Ca atare, pentru ea este mai bine s r mn fecioar #i s intre n m n stire. Maica Domnului i va fi acoper mnt.

PRIMII SPINI DIN VIATA DE FAMILIE


mi pare r u pentru Albi#oara". Totu#i, din faptul c so&ul ei lipse#te de acas din pricina vn torii nu se poate trage nici o concluzie hot rtoare. Acum este sezon de vn toare, peste tot se vneaz . Cnd se va sfr#i sezonul, se vor sfr#i #i necazurile acestea. Eu cred c nu va ie#i de aici nici un necaz mare. Domnul s -i mntuiasc ! Incuraja&i-o pe Albi#oara" #i spune&i-i s nu fac mutre #i s nu-#i bomb ne b rbatul, ci s -1 ntmpine ntotdeauna vesel . Prin bomb -neli #i ncruntare nu va face altceva dect s -1 nt rte. Mai bine s se prefac , ar tnd c i aprob faptele de vitejie" vn toreasc . Iar Negru&a" s -#i scrie pe vrful nasului c tr ie#te ntr-o lume nestatornic , n care suntem scutura&i, ca frunza de ar&ar, n toat ziua #i n tot ceasul. Iar Dumneavoastr ce bucurii a#tepta&i ? ! Cnd sufletul va pleca n pace c tre Domnul, arunci o s avem parte de bucurie. Iar pentru bucuriile dinafar de ce s v doar ? A&i uitat oare cum sunt aceste bucurii ?

POVA)' C'TRE NI*TE TINERI NSUR')EI


Sunt foarte bucuros de c s toria Dumneavoastr . Binecuvntarea Domnului s ad steze asupra voastr #i a so&iei Dumneavoastr . S se nt reasc ntre voi dragostea nef &arnic #i m-preun -gl suirea cu pace pn la sfr#itul zilelor voastre. Cel mai mult s v teme&i de pierderea ncrederii unuia fa& de cel lalt sau de cl tinarea ei. Iat #i temelia vie&ii conjugale fericite. Domnul s v dea binecuvntare! Ajuta&i-o cu cte ceva pe so&ia Dumneavoastr n ocupa&iile ei. Pe lng asta, c uta&i s aplica&i cuno#tin&ele si abilit &ile pe care le-a&i dobndit...

DESPRE NDATORIRILE TINERILOR SO#I Mila lui Dumnezeu fie cu tine! M bucur foarte mult de fericirea ta. Dumnezeu &i-a trimis aceast c s torie. Binecuvntez mna Lui cea darnic . Tu ngrije#te-te s nu pierzi ceea ce &i s-a dat. Cred c nunta ta a avut de-acum loc #i tr ie#ti deja cu so&ia. Domnul s v binecuvnteze #i s v fac parte de toate bucuriile. O primesc #i pe so&ia ta ca rudenie duhovniceasc ... Bag bine de seam : de acum nainte sunte&i ncep torii de neam ai unei genera&ii noi. Trebuie s face&i a#a nct s l sa&i copiilor nu numai mo#tenire (avere), ci n primul rnd trup s n tos #i suflet puternic. Domnul s v dea binecuvntare. Sunt bucuros c s-a s vr#it, n fine, c s toria ta. Domnul s &i dea binecuvntare! M rog ntotdeauna ca Domnul s te ajute n toate... Bine faci c stai mult pe acas . Este r u cnd cineva nu afl fericire n familie. Dac tu o afli, d mul&umit Domnului. Str duie#te-te ns ca lucrurile s stea mereu a#a. Aceast art st n a ncepe fiecare zi ca #i cum ar fi prima dup nun& j nva& cum s tr ie#ti: asta-i n&elepciune mare... S #tii c frica lui Dumnezeu l nva& pe om toate cele de trebuin& . Mila lui Dumnezeu fie cu tine! P zi&i mpreun dragostea voastr . Aici este izvorul vie&ii de familie fericite. Acest izvor trebuie p zit ns ca s nu se astupe cu gunoaie. Domnul s te mntuiasc . Mila lui Dumnezeu fie cu tine #i cu Varvara ta! lubi&i-v #i tr i&i l udnd pe Dumnezeu #i prosl vindu-1 prin via&a voastr mbun t &it .

POVAT' C'TRE O SOACR'


V scriu ca s v lini#tesc, pentru c v tulbur gndul: Oare ce caracter are nora ?" Ce caracter are nora se va vedea mai apoi. N-ave&i de ce s v face&i griji nainte de vreme. V pute&i m rgini la dorin&a #i rug ciunea: Trimite, Doamne, nor smerit , ascult toare, harnic , gospodin , care s stea acas , nu plimb rea& #i iubitoare de distrac&ii". Dac va trimite Domnul o astfel de nor , Ii ve&i da mul&umit . Dac nu va trimite, o ve&i lua pe nor a#a cum este. *i s nu v v ita&i, ci s cugeta&i n lini#te cum s ndrepta&i cele nendreptate ale ei... A&i v zut multe la via&a Dumneavoastr , #ti&i #i cum se face asta. Mai cu blnde&ea, mai cu asprimea. Va da Dumnezeu #i ve&i ndrepta toate. Dragostea ns e mai puternic dect orice. S v iubi&i nora ca pe o fiic . Aceast dragoste va na#te n ea dragoste. Cnd se va ntmpla lucrul acesta, nu va mai fi nevoie de ndrum ri, c ci dragostea va rndui totul singur .
DESPRE ATRAC )IA TRUPEASC' DINTRE B'RBAT SI FEMEIE

n ce prive#te faptul c a&i fost atras trupe#te de c tre un b rbat, m al tur p rerii Dumneavoastr de r u. Oricum, a trecut, slav Domnului ! Acum trebuie s v preg ti&i pentru viitor. Binevoi&i a face astfel: ndat ce se profileaz la orizont o ntlnire cu un b rbat atr g tor, pune-&i-v inima la col& si n-o l sa&i s ias , &inn-duv sim& mintele n fru. Atrac&ia b rbatului fa& de femeie #i a femeii fa& de b rbat este fireasc , ns ea poate fi &inut totdeauna ntre anumite grani&e, unde nu poate cl tina bunele hot rri ale voin&ei. Dac v ve&i preg ti din vreme pentru ntlnirile de acest fel, sim& mintele
8

acestea nu v vor covr#i. Dac ve&i exersa, ve&i ajunge s ntmpina&i orice b rbat, orict ar fi el de frumos, ca #i cum nu ar fi b rbat, c ci, potrivit Apostolului, n Domnul Mntuitorul nu e nici parte b rb teasc , nici femeiasc . Ruga&i-v #i osteni&i-v pentru asta, #i Dumnezeu v va binecuvnta osteneala.
DESPRE VINDECAREA DE DRAGOSTEA F'R' SPERAN)'

Leon (un oarecare ofi&er - n. rea. ruse) s-a ndr gostit, dragostea s-a dovedit a fi f r speran& , #i el se chinuie. Poftim leu!!! *i nc nu leu simplu, ci leu ofi&eresc! Altora le comand : La drea-a-a-pta!", iar el trage la stnga. Sie#i ar trebui s #i comande: La drea-a-a-pta!" *i mar#-mar#... Ce rost are o astfel de purtare ? Dac ar fi fost vreo n dejde, era logic s mai a#tepte, dar dac n-are ce a#tepta ? Aceasta nu e dragoste, ci o durere rea a inimii, de care se apropie vr jma#ul #i o a&& . Patima orbe#te, iar vr jma#ul bag n cea& . *i se chinuie omul, #i stai de te minunezi c -i place s se chinuie #i nu vrea s se dep rteze de chinul s u. Asta nu are nici o noim . Omul trebuie s comande inimii: Ciocul mic, nu sufla, c te fac zob!", iar apoi s nceteze a se mai gndi la ea"... S arunce ct mai departe tot ce i aminte#te de ea", s caute pete n soarele mn-dre&ii ei" si s se uite mai mult la acestea. Iat o apic destul de rece pentru r corirea inimii, mai ales dac lipsa de speran&e a dragostei tine de sim& mintele fetei. Va trece suferin&a; o s mai vin cteodat , ns nu foarte arz toare. Eu aveam dou zeci de ani cnd am trecut prin asta. Mi-am dat porunc ... #i a trecut. Au mai fost crize, dar am r bdat, fiindc aveam n vedere un alt &el. Bine este pentru cel ce sufer de aceast boal s aib ceva de f cut. Dac nu are, s -#i g seasc . Domnul s v binecuvnteze pe voi to&i #i toate lucrurile voastre. DESPRE PRIVITUL LA FEMEI Nu #tiu dac este sfr#it ispitelor ce vin de la vederea #i ascultarea femeilor. Atrac&ia fa& de femei ne este pus n fire. Ca atare, cred c dac nu-&i vine s vomi&i cnd vezi femei, ci se ntmpl chiar pe dos, nc nu e nici un p cat... P catul ncepe de la poftite - iar de poftire se poate fugi ntotdeauna. Fire#te, este mai bine s nu vezi femei #i s nu stai de vorb cu ele, dar nu se poate. Prin urmare, este nevoie de r bdare, de trezvie, de paz a inimii #i de lupt cu sine. Domnul este aproape! Cuviosul loan Colov spune: Cnd se apropie fiara, m sui n copac". La Domnul trebuie s sc p m... SFAT C TRE CINEVA CARE NTRE#INE O LEG TUR EXTRACONJUCAL Mila lui Dumnezeu fie cu Dumneavoastr ! Vr jma#ul #i inima viclean , iubitoare de p cat, tot ncearc s trag oamenii de partea lor. Harul lui Dumnezeu ajut celui ce se p ze#te, iar pe cel ce se arunc n foc l las s ard . Dumneavoastr trebuie s nceta&i a v mai vedea cu ea" #i a v mai apropia de ea", mai ales cnd sunte&i singuri, dac vre&i s sc pa&i de p cat. De cte ori nu v-a&i spus: Nu o s mai fac", si a&i tot f cut-o... Trebuie s v ru#ina&i fa& de propria persoan #i s v ar ta&i nu u#uratic n cuvinte, nu u#uratic n gnduri, ci credincios Domnului. Binevoi&i a v pune lege s fi&i neclintit naintea fe&ei Domnului. Trebuie s
9

ave&i oarecare grosol nie att fa& de sine ct #i fat de ea"... #i dorin&a nenduplecat a o dep rta de Dumneavoastr . F r asta nici o ncercare nu are rost. Cu privire la intrarea n armat , vede&i #i singur... Oricum, dup mintea mea, cu ct mai repede, cu att mai bine. Ve&i avea treab de f cut, n timp ce acum nelucrarea v nva& la rele #i la r sf &uri de tot felul. Eu cred c nici nu osndi&i imboldurile rele care se nasc n Dumneavoastr , ci cum apar, cum v pleca&i lor. Vr jma#ul v trage la p cat ca de sfoar . P catul dinafar urmeaz prguirii l untrice a poftelor #i a plec rii voin&ei c tre el... Trebuie totdeauna s nh &a&i gndul dinti #i s -1 goni&i, nel sndu-1 s treac . Asta nu este deloc greu dac ve&i avea dorin&a de a v p zi curat de p cat. Domnul s v dea binecuvntare! Mntuiti-v ! Acum mi-am amintit c aici, n m n stire, era cineva din neam de aristocra&i... era luptat de patima curviei. Ca atare, &inea sub pern o crava#a, #i ndat ce trupul ncepea s -1 tulbure se plesnea f r mil cu crava#a... Pn la urm #i-a smerit trupul. Ia ncerca&i. SFAT C TRE CINEVA CARE A PUS CAP T RELA#IEI SALE EXTRACONJUCALE V-a&i l sat ? ! )ine&i-v ! C ci vr jma#ul v st n coast #i nu v va l sa cu una, cu dou ... Lup-tati-v #i fi&i totdeauna gata de lupt . Scoa-te&i-v din cap ideea c pute&i &ine calea cea bun cu u#urin& , comod, #i c toate se vor rndui f r s v da&i osteneala. Nu, nu se poate sc pa de osteneal #i de lupt pn la snge... Aminti&i-v cuvntul Apostolului: C nc nu a#i st tut pn la snge, mpotriva p catului lupt n-du-v (Evr. 12, 4). Aici este o anumit mustrare #i ar tare a faptului c lupta pn la snge este cu neputin& de ocolit. Domnul s v dea binecuvntare! Mntuiti-v ! Al Dumneavoastr voitor de bine,

Episcopul Teofan

POVA)' C'TRE O PERECHE EVLAVIOAS'


V pomenesc mult #i v doresc binele cu osrdie, c ci nu ave&i n suflet dect rvn vie pentru lucrarea mntuirii. Domnul v-a chemat. S mul&umim Domnului! Nu pregeta&i ns a face, n ce v prive#te, toate cele de trebuin& . Domnul a nceput n voi lucrarea nnoirii duhovnice#ti. Crede&i #i n d jdui&i c Cel care a pus nceput va #i des vr#i (vezi Filipeni l, 6), dac ve&i p zi rvna vie #i nu v ve&i l sa de ostenelile potrivite. Rvna este lucrare a harului #i m rturie a faptului c acest har adast n voi nedesp r&it, dnd na#tere vie&ii harice. Atta vreme ct este rvn , este #i harul Sfntului Duh. El este foc. Focul este hr nit cu lemne. Lemnul duhovnicesc este rug ciunea... ndat ce harul se atinge de inim , ia na#tere ntoarcerea min&ii #i a inimii c tre Dumnezeu, care-i s mn&a rug ciunii. Dup aceea vine petrecerea gndului n cele Dumnezeie#ti. Harul lui Dumnezeu ntoarce luarea-aminte a min&ii #i a inimii c tre Dumnezeu #i o &ine acolo. De vreme ce mintea nu st f r lucrare, cnd e ntoars c tre Dumnezeu, la Dumnezeu se #i gnde#te. Ca atare, aducerea-aminte de Dumnezeu este adev rata nso&itoare a st rii harice... Aducerea-aminte de Dumnezeu nu r mne n nelucrare, ci duce negre#it n starea de vedere duhovniceasc a des vr#irilor
10

Dumnezeie#ti #i a lucrurilor Dumnezeie#ti: a bun t &ii, a drept &ii, a facerii lumii, a purt rii de grij , a r scump r rii, a judec &ii si r spl tirii. Toate acestea alc tuiesc mpreun lumea Dumnezeiasc , altfel spus t rmul duhovnicesc. Cel rvnitor petrece n acest t rm #i nu iese din el: aceasta este nsu#irea aparte a rvnei. Vre&i s v p stra&i rvna ? P stra&i toat a#ezarea sufleteasc ar tat ... S ave&i ntotdeauna la ndemn lemne duhovnice#ti #i ndat ce ve&i b ga de seam c focul rvnei sl be#te, lua&i un butuc din lemnele duhovnice#ti #i pune&i-1 pe focul duhovnicesc. *i totul va merge bine. Din suma tuturor acestor mi#c ri duhovnice#ti iese frica lui Dumnezeu starea evlavioas naintea lui Dumnezeu n inim ... nencetat da&i via& acestei st ri, #i vii ve&i fi... A&i nviat, a#a cum spune&i, #i de ve&i face a#a, ve&i ntotdeauna numai n starea omului nviat.

11

CAPITOLUL AL DOILEA

FAMILIA

POVA# C TRE UN FAMILIST DESPRE VIA#A PL CUT

LUI DUMNEZEU
Mila lui Dumnezeu fie cu Dumneavoastr ! Mare fericire e faptul c n locul unde v-a&i mutat pute&i merge la biseric - n casa Dumnezeului nostru. Aceast lucrare avnd, nu v va fi greu s pune&i dup aceea n rnduial #i toate celelalte: masa, somnul, r t cirea sim&urilor (a ochilor, urechilor, gustului, mirosului #i pip itului, iar a mai ales a limbii), #i celor care v cer da&i-le dup putere; fi&i amabil, blnd, respectuos fa& de to&i, maleabil, nu cert re&. Frica lui Dumnezeu si aducerea-aminte de moarte s mp r teasc n untrul Dumneavoastr , mp rt -#i&i-v cu Sfintele Taine dup rnduial : nu v lenevi&i a v apropia de mp rt #anie, dar s fi&i totdeauna preg tit. n ce prive#te alegerea duhovnicului, nu #tiu ce s v spun, fiindc nu #tiu pe nimeni. Alege&i singur. Dac nu pute&i s v hot r&i, face&i cum au f cut Apostolii cnd au ales alt Apostol n locul lui Iuda cel c zut, aruncnd sor&ul. Sau cere&i sfatul celor care cunosc preo&ii din partea locului. FAMILIA ESTE O CRUCE

PENTRU CAPUL EI
V tulbur situa&ia Dumneavoastr exterioar , att cea prezent , ct mai cu seam cea viitoare. V tulbur nu att din grija pentru sine, ct din grija pentru familie. V rsa&i-v la Domnul grija #i ruga&i-v s rnduiasc a#a cum este pl cut sfintei Lui voi. Oare familia Dumneavoastr nu-i a lui Dumnezeu ?! *i oare El nu poart grij de ea, cum poart grij de to&i ? A v ruga pentru rezolvarea problemelor materiale nu e p cat... Cel ce ne-a nv &at s spunem la rug ciune: Pinea noastr cea spre fiin# d -ne-o nou ast zi nu Se va sim&i jignit cnd ne vom ruga #i pentru celelalte lucruri lume#ti - binen&eles, ncredin&nd deznod mntul sfintei Lui voi. Familia este o cruce pentru cap! R bda&i su-punndu-v Domnului; f cnd tot v st n putere, ncredin&a&i totul n voia lui Dumnezeu.
12

PREG TIREA TINERILOR SO#I PENTRU VENIREA PE LUME A UNUI PRUNC Varvarei s -i dea Domnul na#tere u#oar ... La noi au nceput s nu mai aleag numele pruncilor dup rnduiala dat de Dumnezeu, iar aceast rnduial este a#a: alege&i numele dup calendar, fie numele sfntului pomenit n ziua cnd se va na#te pruncul, fie numele sfntului pomenit n ziua n care se va boteza, fie numele unui sfnt pomenit n primele trei zile dup botez. *i cu osp &ul prin care se arat bucuria na#terii pruncului au nceput lucrurile s mearg strmb. Dac te &in curelele, f altfel: d s racilor #i nevoia#ilor ceea ce ai vrut s cheltuie#ti pentru osp &. *i f asta f r s alegi: ce s raci &i va trimite Dumnezeu, acelora s le dai. Dumnezeu vede totul. Am zis: dac te &in curelele", fiindc poate c &i va veni tare greu s calci peste obicei. Dumnezeu s v binecuvnteze pe amndoi #i pe pruncul vostru.

C'TRE O FEMEIE NS'RCINAT'


Mila lui Dumnezeu fie cu Dumneavoastr ! Iat c Domnul nc v d rod pntecelui... V felicit! Domnul, Care 1-a dat, s i dea si venire bun pe lumea lui Dumnezeu. Fire#te, f r greut &i asta nu se ntmpl . A#a a rnduit Dumnezeu dintru nceput, spre aducere-aminte de ceea ce a f cut prima femeie - mama noastr , a tuturor. Oricum, Domnul pune #i n greut &i m sur . Fie ca El s fac mil cu Dumneavoastr si s fac aceste greut &i ct mai pu&in sim&ite, pe ct se poate. Vre&i s merita&i o asemenea u#urare ?! Mai nti u#ura&i-v de p cate. Acum, de nevoie, sta&i mult timp nemi#cat , n tihn ... *i ave&i mai mult vreme pentru ndeletnicirea cu sine #i cercetarea de sine. Cerceta&i-v ca anchetatorul cel mai sever, apoi osndi&i toate cte nu-s drepte, poc i&i-v pentru ele #i s v par r u c v-a&i ng duit a#a ceva, apoi spovedi&i-v , primi&i dezlegare #i, n cele din urm , mp rt #i&iv cu Sfintele lui Hristos Taine. Prin toate acestea ve&i merita s primi&i a#teptata #i dorita u#urare. Dou lucruri aduc asupra noastr mnia lui Dumnezeu, care apas #i strmtoreaz : neiubi-rea fa& de ceilal&i #i pofta, iar prima dintre acestea are mult loc n noi. Binevoi&i a v osteni s scoate&i la iveal #i s t ia&i f r s sta&i pe gnduri toate cele prin care se v de#te ea n Dumneavoastr , orict de greu vi s-ar p rea, ntoar-ce&iv neiubirea nu asupra oamenilor, ci asupra lucrurilor prin care obi#nuia ea s se arate n Dumneavoastr , sco&ndu-le afar . Nu vi s-a ntmplat s citi&i ori s asculta&i cuvintele Apostolului: L rgitu-s-a inima mea spre voi (v. 2 Cor. 6, 11) ? A#a s v l rgi&i #i Dumneavoastr inima, iar n schimb ve&i primi ceea ce dori&i #i c uta&i. V doresc toate cele bune n toate privin&ele! Domnul s v dea binecuvntare! Al Dumneavoastr voitor de bine,

Episcopul Teofan

13

DESPRE SOARTA CELOR HANDICAPA#I PSIHIC $L A CELOR NEBOTEZA#I Handicapa&ii psihic sunt handicapa&i numai pentru noi, nu pentru sine #i nu pentru Dumnezeu. Duhul lor se dezvolt pe o cale aparte. Poate c noi, cei n&elep&i", ne vom v di mai prejos dect handicapa&ii. Iar copiii sunt ngeri ai lui Dumnezeu cu to&ii. Cei neboteza&i, la fel ca to&i cei afla&i n afara credin&ei, trebuie ncredin&a&i milostivirii lui Dumnezeu. Ei nu sunt fii vitregi #i fiice vitrege pentru Domnul. Ca atare, El #tie ce si cum #i n ce privin& s rnduiasc pentru ei. Mare este adncul c ilor lui Dumnezeu! Asemenea probleme ar trebui s dezleg m dac am avea datoria de a veghea asupra tuturor #i de a-i rndui pe to&i. Iar ntruct aceast datorie n-a fost pus asupra noastr , s l s m grija pentru ei Celui ce poart grija tuturor. Noi trebuie s ne mntuim sufletul propriu. Vr jma#ul #i pierz torul de suflete caut s piard prin grija de mntuirea altora sufletul c ruia i insufl asemenea gnduri. Sfntul Antonie cel Mare cugeta odat la lucrurile acestea, dar ngerul Domnului i s-a ar tat zicnd: Antonie! Ia aminte la tine nsu&i, iar acestea nu sunt treaba ta". SFATURI DE LUCRARE DUHOVNICEASC PENTRU FAMILIST Mila lui Dumnezeu fie cu Dumneavoastr ! M bucur mult c v-a&i apucat s nf ptui&i cele ce v-am scris. Dea Domnul s nu da&i napoi, ntorcndu-v la cele dinainte. A&i luat jugul: trage&i, nsufle&indu-v prin n dejdea cea vrednic de crezare, nainte este mp r &ia; u#a prin care se intr n mp r &ie e cur &ia; toate ostenelile #i faptele poruncite sunt mijloace de cur &ire a inimii. De aici reiese c cel mai apropiat scop al nostru e cur &irea inimii, iar dup aceea mp r &ia lui Dumnezeu, fiindc n ea nu intr nimic necurat. Trebuie s p stra&i neap rat n cuget lucrul acesta, ca s nu v pierde&i ostenelile amestecnd n ele ceva necurat. De pild , nu trebuie s posti&i #i totodat s v sup ra&i, s v ruga&i #i s v mndri&i n acela#i timp, s face&i binele ca s ar ta&i celorlal&i ct de filantrop sunte&i #i a#a mai departe. Spune&i c v osteni&i nu totdeauna de pl cere, ci mai mult cu de-a sila". Aceasta este legea: s ne lupt m cu pornirile noastre rele #i s ne silim s facem binele. Asta nseamn cuvntul Domnului c mp r #ia lui Dumnezeu se ia cu sila, si oamenii silei o r pesc pe ea. De asta #i e jug urmarea Domnului. Dac totul ar fi de pl cere, unde ar mai fi jugul ? n cele din urm , totu#i, se ajunge s se fac totul cu pl cere #i u#urin& . Scrie&i: N v le#te asupra mea cte o nesim&ire tmp ; ajung ca un automat, nu mai gndesc, nici nu mai simt nimic". Asemenea st ri vin uneori ca pedeaps " pentru aplecarea cu gndul #i consim& mntul spre oarecare gnd r u, iar alteori ca nv & tur ", ca omul s se deprind a nu a#tepta nimic de la propriile puteri, ci s a#tepte totul doar de la Dumnezeu. Cteva asemenea experien&e taie ncrederea n sine, iar izb virea de ap sare arat de unde vine ajutorul #i pe Cine trebuie s ne bizuim ntru totul. Starea aceasta este grea, dar trebuie r bdat cu gndul c altceva nici nu merit m. Mijloace mpotriva ei nu sunt; trecerea ei st n voia lui Dumnezeu. Totu#i, trebuie s v &ine&i #i s striga&i c tre Domnului: Fie voia Ta! Miluie#te! U#ureaz !", f r s v ng dui&i nicidecum vreo sl biciune, fiindc acest lucru este pustiitor #i
14

pierz tor. Bine face&i c v ntrista&i pentru starea asta #i v ncorda&i n tot chipul ca s v izb vi&i de ea - ns presupunerea Dumneavoastr c a#a vor fi chinurile ve#nice nu e corect . Fericirea ve#nic #i chinurile ve#nice sunt cu neputin& de nchipuit #i nu pot fi asemuite cu nimic din cele ce se ntmpl n aceast via& . Toate sunt dincolo nem surat mai presus dect cele de aici. La Sfin&ii P rin&i starea Dumneavoastr se cheam r cire, usc ciune, #i to&i o socot lucru cu neputin& de neocolit n via&a dup Dumnezeu, c ci f r ele ni urc repede duhovnicia" la cap. Iat cum se folose#te cugetarea la cele dumnezeie#ti. Diminea&a, ndat dup ce v veni&i n sim&iri cu totul n urma somnului, cugeta&i la adev rurile de credin& , ncepnd cu fiin&area cea mai nainte de veci a Dumnezeului ntreit Ipostatic #i sfr#ind cu nfrico#ata Judecat #i soarta ve#nic a tuturor - nu repede #i nu ncet, ci cu luareaminte. Asta se poate face #i dup Simbolul de credin& . Suma acestor adev ruri este structura lumii gndite, duhovnice#ti, dumnezeie#ti. Prin cugetarea la ele, con#tiin&a se integreaz n structura lor #i intr n lumea duhovniceasc la fel cum noi, dup ce ne trezim din somn, ne integr m n structura lumii dinafar , care ne nconjoar , #i ne men&inem n mod con#tient n ea: soarele #i luna sunt deasupra noastr , stihiile #i toate f pturile p mnte#ti sunt mprejur, la fel ca familia, vecinii, statele cu tot ce este n ele. Aceasta din urm are loc de la sine, f r voia noastr , n timp ce pentru lucrarea dinti trebuie s ne d m osteneala, chiar dac nu este foarte greu s-o facem. Con#tientiznd aceste dou lumi - cea v zut cu gndul #i cea v zut n afar -, afla&i n cea gndit ndrum rile despre felul n care trebuie s v purta&i n cea dinafar . Aceasta este regula general a cuget rii la cele dumnezeie#ti! Regulile particulare sunt urm toarele: dup ce a&i ncheiat lucrarea ar tat mai nainte, opri&i-v asupra lucrului care a nrurit cel mai mult sim&irea Dumneavoastr #i nvia&i prin el duhul de rug ciune. Dac nu v-a nrurit nimic, atunci nviere a duhului de rug ciune s v fie sim& mntul evlavios de ob#te fat de toat structura lumii dumnezeie#ti. Da&i-v osteneala s nu r mne&i n nici o diminea& lipsit de mprosp tarea lumii Dumneavoastr l untrice prin aceast cugetare la cele dumnezeie#ti, la fel cum ave&i obiceiul s v mprosp ta&i locuin&a cu aerul proasp t al dimine&ii, #i dup aceea ve&i r mne toat ziua cu sim& mntul c n afar de lumea v zut v adumbre#te #i nconjoar #i cea nev zut , c nu sunte&i lipsit de nrurirea ei. Dea Domnul s v p zi&i rnduielile de rug ciune cu r bdare, avnd astfel road de pe urma lor. Faptul c odraslele sunt pe lng Dumneavoastr cnd v ruga&i cred c e foarte bun. Si nu cred c asta e o povar pentru ei; dimpotriv , mi vine s cred c le place s ia parte la rug ciunea de ob#te. Ar fi bine s face&i rug ciune de ob#te #i seara, la un ceas la care nimeni din familie s nu se fi culcat nc . Totu#i, face&i cum v este la ndemn . Rug'ciuni gata f'cute avem multe. Ele n-au fost alc'tuite, ci s-au rev'rsat din inimile Sfin)ilor sub nrurirea unei vederi duhovnice*ti sau a unei ntmpl'ri din via)'. Cel care le cite#te cu luare-aminte intr n acelea#i sim&iri cu cele care sufl #i n Sfin&i, iar prin aceasta nvie #i zide#te n sine duhul de rug ciune. Ca asta s se s vr#easc mai lesne, este bine s cugeta&i dinainte la rug ciunile alese, primind totodat #i sim& mintele ascunse n ele. *i mai bine este s nv &a&i rug ciunile, ca s nave&i nevoie de cartea de rug ciuni, ci s-o purta&i n suflet, gata s se deschid ndat ce ve&i avea nevoie. Oricum, n timp ce v ruga&i dup rug ciuni gata f cute trebuie s v deprinde&i ncetul cu ncetul s v ruga&i #i cu propriul cuvnt, potrivit nevoilor duhovnice#ti sau dinafar pe care le ave&i. Nevoile duhovnice#ti, ndat ce se trezesc, n zuiesc ndat spre Dumnezeu. Imboldul de a vorbi cu Dumnezeu apare uneori f r o
15

nevoie anume, ci numai din setea de El. In orice m sur #i n orice chip s-ar ar ta acest imbold, el nu trebuie l sat nesatisf cut niciodat : trebuie s v apuca&i ndat de rug ciune #i s v ruga&i n starea n care v-a g sit imboldul - dac sunte&i la lucru, s v ruga&i la lucru, dac citi&i, s v ruga&i n mijlocul lecturii, dac merge&i, s v ruga&i mergnd. Fire#te, mai bine #i mai roditor este s sta&i ntr-un loc de rug ciune #i s lua&i o pozi&ie potrivit pentru rug ciune, dac se poate. Cu ct ve&i mplini mai cu osrdie aceste ntoarceri spre Dumnezeu, cu att vor ap rea mai des, #i vor tine mai mult, #i se vor nr d cina mai adnc. Nu uita&i punctule&ul acesta. Aceast metod este cea mai bun pentru des vr#irea rug ciunii - iar rug ciunea este principalul n lucrarea noastr . S nu v par r u dac v da&i osteneala n primul rnd pentru asta. Dac n timp ce v face&i rug ciunile apare acest imbold, nceta&i cu cititul #i ruga&i-v n acest imbold, cu cuvintele proprii sau f r cuvinte... Dumnezeu vede cu ct osrdie dori&i #i c uta&i rug ciunea, #i v va da rug ciune care nu se va mai curma. Domnul s v binecuvnteze la aceast lucrare! n ce prive#te cititul, una este a citi pentru a strnge cuno#tin&e, iar alta a citi pentru a te zidi. Cnd cite#ti ca s acumulezi informa&ie, trebuie s cite#ti mult; cnd cite#ti ca s te zide#ti nu trebuie s cite#ti mult, ci doar s cad n inim ceva din cele citite - #i atunci opri&i-v #i cugeta&i, str duinduv s v l muri&i lucrul acela, adn-cindu-1 mai mult n inim . Asta este totuna cu a-1 preface n obiect al cuget rii la cele dumnezeie#ti. A#a v ve&i hr ni #i dezvolta sufletul, nu-1 ve&i umple ca pe un sac... l citi&i pe Sfntul Tihon din Zadonsk ? Bine! Nici o carte nu se poate compara cu c r&ile lui. Rvna ba vine, ba trece." Asta se ntmpl cu to&i. Cnd se mpu&ineaz , p zi&i hot rrea de a sluji Domnului, r mnnd f r abatere n rnduielile cucernice, f r s v lenevi&i, f r indulgen&e fa& de trup. *i starea aceasta va trece. Cugetarea la cele dumnezeie#ti este eficace n refacerea rvnei, mai ales aducerea-aminte de moarte #i de judecat : iat , acum, acum vine moartea", ndat ce acest gnd va c dea deplin n inim , inima nu va putea s nu se cutremure. Ct despre hran ... Pune&i-v lege s v scula&i de la mas pu&in fl mnd. Robul cel r u care este trupul va sim&i c asupra lui este o mn st pnitoare... Crede&i c pentru nimicirea r ului pricinuit de cei 47 de ani n care v-a&i f cut de cap trebuie s v osteni&i tot atta n rnduieli bune ale vie&ii... Nu, lucrurile nu stau defel a#a. Tot ce este p tat se cur & prin grea&a fa& de murd rie #i prin nfruntarea ei f r mil de sine, cu credin& , n dejde #i dragoste c tre Domnul. Aceste a#ez ri suflete#ti au uneori asemenea putere, nct cur & totul ntr-o clip . A#a a fost pe cruce cu tlharul. Ast zi vei fi cu Mine n rai. Iar n rai nu intr nimic necurat. Totu#i, pentru unii aceast cur &ire &ine vreme ndelungat - n primul rnd din r sf & #i din indulgen&a fa& de propriile pofte. Mare mil a lui Dumnezeu e pentru Dumneavoastr faptul c sunte&i mul&umit de so&ie #i de copii. Fie ca ei s r mn astfel ntotdeauna, s nu se schimbe niciodat . Celelalte pe care vi le dori&i n leg tur cu via&a Dumneavoastr de familist ncredin&a&i-le n voia lui Dumnezeu, rugndu-v cu osrdie, dar ar tndu-v gata s primi&i tot ce va binevoi Domnul s v trimit , chiar dac nu v fi u#or.

16

DESPRE ACEEA$I S v binecuvnteze Domnul osteneala! Pentru monahi, lucrarea de c petenie e cur &irea gndurilor, iar la mireni lucrarea de c petenie este s aib gnd bun n cele ce fac; iar la cur &ia des vr#it a gndurilor cum s ajung ei ? Nici Dumnezeu nu i va trage la r spundere pentru asta. Rnduielile vie&ii lor nu sunt de a#a fel.

POVAT' C'TRE O FAMILIE


Mila lui Dumnezeu fie cu voi! La noi, trecerea la post este aproape neb gat de seam . Cu greu vezi vreo deosebire... S v ajute Domnul s v aduna&i puterile ca s posti&i #i s v mp rt #i&i cu Sfintele lui Hristos Taine. Micu&ului vostru i doresc spor la nv & tur -dar dac nv & tura nu-i intr n cap, nu l chinui&i. Poate c are talent artistic - la desen sau mai #tiu eu ce... Sau poate c e me#ter bun, ndemnatic... L sa&i-1 s se ocupe cu lucrul la care are talent. Sau poate c i place s se roage. Atunci, s se roage... #i s mearg pe acest drum. Scrie&i c v plictisi&i seara. Trebuie s organiza&i lecturi #i istorisiri n familie. Cine d peste ceva bun, s propun : Vre&i s v citesc...", #i s citeasc ceva care s nc lzeasc sufletul... Istorisirile le pute&i inventa #i singuri, numai s fie bune, ziditoare... #i vremea va trece n mod interesant.

17

CAPITOLUL AL TREILEA

SO#UL

SO)UL ESTE MPLINITOR


AL VOII LUI DUMNEZEU Greu, greu! Da, v este greu, dar altfel ce-a&i avea de r bdat ? Iar f r r bdare nu este mntuire. Iat c Domnul, care v rnduie#te mntuirea, v #i d prilejuri s ar ta&i r bdare #i s nainta&i pe calea mntuirii. Un sfat pentru Dumneavoastr : cnd v este greu, trebuie s v ntoarce&i c tre Dumnezeu att cu graiul, ct #i cu sim&irea, zicnd: Slav )ie, Doamne!" Dumnezeu 1-a pus pe so& ca p zitor al so&iei. Nu rareori se ntmpl ca so&ul, chiar f r s -#i dea seama, s dea so&iei ng duin&e ori s i pun opreli#ti insuflate de Dumnezeu. Iat , #i so&ul Dumneavoastr , nedndu-v voie s sta&i la V#a, mpline#te voia lui Dumnezeu, iar voia lui Dumnezeu este bun ntotdeauna. Lini#ti&i-v ! DESPRE UN SO# ASPRU So&ul Dumneavoastr nutre#te n ceea ce v prive#te o dragoste adnc ; asprimea lui este numai de suprafa& . A#a este structura unora. Nu lua&i n seam asta. L sa&i-1 s fie a#a cum este, #i Dumneavoastr r mne&i a#a cum sunte&i. Dumnezeu va unit: pentru voi via&a mpreun este cea mai bun via& de pe p mnt. Unii s-au rugat s moar #i au fost auzi&i. Pentru Dumneavoastr ns este mai bine s primi&i cu supunere de la Domnul ce v va da: via& sau moarte, s n tate sau boal , ndestulare sau s r cie. Si pentru toate mul&umi&i-I.

POVA)' C'TRE UN V'DUV


Mila lui Dumnezeu fie cu Dumneavoastr ! ntotdeauna m-am rugat #i m rog ca Domnul s -i mai dea surorii timp de tr it pn ce ultimii copii vor sta pe picioarele lor. Judecnd dup cele ce spune&i ns , trebuie s ne rug m de acum pentru sfr#it cu pace. Ce este de f cut ? Trebuie s ne supunem judec &ilor lui Dumnezeu. *i noi vom apuca pe aceea#i cale. Este calea de ob#te a tuturor. Oricum, moartea unui om apropiat ne love#te, #i ni se pare c to&i cei care mor, mor n prasnic. Dumneavoastr r mne&i aici pentru a termina educarea #i aranjarea copiilor, iar ea pleac , #i acolo - lucru trebuincios #i cu putin& - va face preg tiri pentru rentlnirea cu voi. Fi&i b rbat tare. nt ri&i-v inima; sus capul! Sora nu moare; trupul moare, iar sufletul r mne - el nu face dect s treac la alt rnduial a vie&ii. Dup ce ea va
18

r posa, #i Dumneavoastr v ve&i muta cu gndul acolo, n trupul ce zace acum sub sfintele icoane #i va fi dus apoi n cimitir, ea nu mai este. n mormnt nu pe ea o vor ascunde. Ea e n alt parte. La fel de vie ca acum. n primele ceasuri #i zile dup moarte va fi lng Dumneavoastr . Nu va vorbi, nici nu o ve&i putea vedea, dar va fi acolo... Pricepe&i asta. Noi, cei care r mnem, plngem pentru cei pleca&i, dar starea lor de dincolo e mai u#oar , mai bucuroas . Cei care au murit #i s-au ntors apoi n trup 1-au socotit ca pe o locuin& foarte lipsit de confort. La fel se va sim&i #i sora. Ei i va fi mai bine dincolo, n timp ce noi ne omoram cu firea, de parc i s-ar ntmpla nu #tiu ce necaz. Ea vede #i, pesemne, se minuneaz . Cei r posa&i au de nfruntat n scurt vreme trecerea prin v mi. Acolo va avea nevoie de ajutor! St rui&i asupra acestui gnd, #i ve&i auzi strig tul ei c tre Dumneavoastr : Ajutor!" Iat spre ce trebuie s v ndrepta&i toat luarea-aminte #i toat dragostea pentru ea. Eu cred c cea mai lucr toare m rturie a acestei dragoste va fi dac ncepnd cu clipa ie#irii sufletului, Dumneavoastr , l snd pe seama altora grija de trupul ei, v ve&i nsingura unde e cu putin& #i v ve&i adnci n rug ciune pentru ea, fiindc se afl ntr-o nou stare, n nevoi noi #i nea#teptate. Dup ce ve&i fi nceput astfel, striga&i nencetat c tre Dumnezeu, ruga&i-L s -i dea ajutor de-a lungul celor #ase s pt mni #i n continuare, n istorisirea Teodorei despre v mi st scris c punga cu bani prin care ngerii au r scump -rat-o de la vame#i era de fapt rug ciunile P rintelui ei. La fel va fi #i cu rug ciunile Dumneavoastr ... Nu uita&i c a#a trebuie s face&i... Iat , aceasta este dragoste! *i eu voi face astfel, #i copiii vo#tri trebuie s fac astfel... Scriu fiind ncredin&at c sora va muri. Chiar cred c a murit deja. De vreme ce a ajuns n starea pe care mi-o descrie&i, nu are rost s ne am gim cu n dejdi pentru care nu este chez #ie. Dac scrisoarea mea o va g si totu#i n via& , iat cuvntul meu din urm c tre ea: Mergi cu bine, sor , #i iart toate cte &i-am gre#it! Domnul s binecuvnteze ie#irea ta si calea ta de dup ie#ire. Doar #tii c de fapt nu mori. Trupul t u va muri, iar tu vei trece n alt lume, tr ind, avnd con#tiin& de sine si sim&ind toat lumea din jurul t u. Acolo te vor ntmpina p rin&ii, fra&ii #i surorile, nchin -te lor #i din partea noastr si roag -i s ne poarte de grij . Te vor nconjura copiii t i cu heretisiri pline de bucurie. Dincolo &i va fi mai bine dect aici. Deci nu te speria v znd apropierea mor&iiEa este pentru tine u#a prin care vei intra ntr-o via& mai bun . ngerul t u p zitor &i va primi sufletul #i l va duce pe c ile poruncite de c tre Domnul... Vei avea de nfruntat propriile p cate. Poc ie#te-te pentru toate, #i s ai credin& tare c Domnul #i Mntuitorul nostru #terge toate p catele p c to#ilor care se poc iesc. *terse au fost #i p catele tale de cte ori te-ai poc it. D ct mai mult via&a acestei credin&e nl untrul t u #i s nu te despar&i de ea. Domnul s -&i d ruiasc ie#ire cu pace! nc o zi, dou , #i vom veni n urma ta. Ne vom vedea curnd. A#adar, nu te nec ji pentru cei ce r mn aici!" ntrebarea Dumneavoastr : "*i acum, ce voi face eu?" este foarte serioas . Dumnezeu va rndui n tot chipul cele de folos! ns trebuie s nu v l sa&i sl b nogit de jale #i s nu pune&i capul prea adnc n piept! Domnul s v dea mngiere! Mntuie#te, Doamne, si miluie#te!

19

ALT MNGIERE C TRE UN V DUV


Mila lui Dumnezeu fie cu pumneavoastr ! Mare am r ciune v-a lovit #i este firesc s v mhni&i. Totu#i, nu uita&i s p stra&i m sura #i n mhnire. Da&i firii datoria cuvenit : jeli&i o vreme, plnge&i o vreme, apoi la treab . Primi&i mngiere de la f g duin&ele credin&ei noastre, lat-o pe cea dinti: aproape este Domnul de to&i cei cu inima nfrnt ... Veni#i la Mine, to#i cei osteni#i si mpov ra#i, $i eu v voi odihni pre voi... Odih-ni&i-v n Domnul, #i la suspinele Dumneavoastr El v va trimite mngiere. E dureros cnd moare cineva. Iat , #i Dumneavoastr vesti&i c v-a murit so&ia, vrnd s spune&i prin asta c s-a ntmplat un necaz cumplit. La noi a luat na#tere ciudata credin& c moartea e ceva nfrico# tor. Dar ea, de fapt, ce este ? Este ca trecerea dintr-o odaie n alta sau din orice alt loc n altul... *i Ana Dumneavoastr este vie, la fel ca nainte, doar c tr ie#te n alt fel. Ea #i aduce aminte de so&ul s u iubit, #i de copii, #i de ceilal&i casnici, #i este lng voi atunci cnd i d voie St pnirea de dincolo. De obicei oamenii #i zic: Au ngropat-o n p mnt, s r cu&a; acolo-i umezeal #i ntuneric, vai-vai..." Dar ea nu este n p mnt, e lng voi; se uit la cei ce plng #i clatin din cap: De ce plng oare ? Dincolo e mai bine...". Dac i s-ar propune s se ntoarc pe p mnt la so&ul ei, pentru nimic nu s-ar nvoi, fiindc asta ar nsemna s se ntoarc n trup, iar acest lucru ar fi att de nepl cut pentru ea... Lucrul pentru care trebuie s v face&i griji e starea sufletului ei. Dac a murit spovedit #i mp rt #it , intrarea ei dincolo este reu#it . Dac n-a reu#it s se spovedeasc #i s se mp rt #easc nainte de moarte, aminti&i-v c a primit de attea ori aceste Taine, c este fiic a adev ratei Biserici a lui Hristos, care e trupul Lui... A#adar, este vremea s nceta&i cu jalea. Mai bine v-a&i reface rnduiala vie&ii de zi cu zi. Chiar dac suspina&i din cnd n cnd, trebuie s v mplini&i slujirea f r oprire. S v binecuvnteze Domnul! Domnul s v mngie! Mntui&i-v ! Al vostru voitor de bine,

Episcopul Teofan

20

CAPITOLUL AL PATRULEA

SO#IA

DESPRE NDATORIRILE FEMEII C S TORITE Mila lui Dumnezeu s fie cu Dumneavoastr ! Domnul s v dea binecuvntare n calea pe care merge&i. Domnul e pretutindeni #i vede toate: vede ce face omul pentru El, fiind totdeauna gata s ajute pe cei care alearg la El dup ajutor. Astfel, dac ve&i pune n inima Dumneavoastr hot rrea de a lua aminte ntotdeauna la Domnul, Care este lng Dumneavoastr #i n Dumneavoastr , ndreptndu-v toate puterile spre a pl cea Lui, cerndu-i ajutorul n orice nedumerire, n orice nevoie duhovniceasc , pute&i a#tepta ajutor f r vreo ndoial cnd alerga&i la Dnsul cu credin& . Con#tiin&a s v fie curat ntotdeauna - ns ea trebuie luminat prin Cuvntul lui Dumnezeu, altminteri ne tulbur adesea f r folos, n acest scop trebuie citit Evanghelia #i luate de acolo regulile dup care trebuie s se c l uzeasc con#tiin&a. Sunte&i so&ie, sunte&i mam , sunte&i st pn a casei. Toate ndatoririle so&iei, mamei, st pnei casei sunt nf &i#ate n scrierile sfin&ilor Apostolii. Cerceta&i-le si apuca&i-v s le mplini&i cu con#tiinciozitate, fiindc este ndoielnic c mntuirea se poate rndui f r mplinirea ndatoririlor pe care ni le impun pozi&ia social #i ocupa&ia noastr . Acestea sunt de la Dumnezeu #i se pot ntoarce ori spre pl cerea Lui, dac sunt mplinite cu credincio#ie, ori spre jignirea Lui, de nu sunt mplinite. Domnul s v binecuvnteze. Ruga&i-v pentru multa mea p c to#enie nepoc it . Al vostru rug tor c tre Dumnezeu,

Episcopul Teofan
DESPRE RUG CIUNEA FEMEII M RITATE Mila lui Dumnezeu fie cu Dumneavoastr ! Da&i-v osteneala s face&i astfel: diminea&a, la pravila de rug ciune, face&i a#a nct s v opri&i cu luare-aminte naintea lui Dumnezeu. Astfel ve&i fi tot restul zilei naintea Lui, orice s-ar ntmpla s face&i. De v ve&i rndui a#a #i ve&i ncepe, mpreun cu prorocul, s -L ave&i pururea pe Domnul naintea Dumneavoastr (avnd, fire#te, sim& minte pe m sur ), v ve&i ruga nencetat, #i atunci nu v ve&i plictisi. De la pravila de rug ciune s nu v dep rta&i pn ce se va na#te frngerea
21

inimii nso&it de ncredin&area n voia lui Dumnezeu. Sunte&i so&ie, mam , st pn a casei, n datoriile legate de aceasta st mntuirea Dumneavoastr . Citirea Evangheliei #i a Psaltirii este un lucru bun. Nu l sa&i c r&ile din mn pn ce nu culege&i din ele vreo lec&ie sau regul de via& . Pace vou ! Domnul s v binecuvnteze! Binecuvntarea Dumnezeiasc fie asupra so&ului #i a copiilor Dumneavoastr ! Al vostru rug tor c tre Dumnezeu,
Episcopul Teofan

DESPRE ACEEA$I
ntreba&i dac v pute&i ruga s se fac r coare. De ce nu ? Dar trebuie s ad uga&i: Dar fie voia Ta, Doamne!" Si trebuie s fi&i ntotdeauna gata s r bda&i. Mult pre& are r bdarea naintea Domnului #i st n rnd cu lacrimile. S v ruga&i #i pentru copii. Domnul are putere s i ndrepte, iar de zis, mai bine s nu le zice&i nimic, dect dac vede&i c sunt gata s asculte.

DESPRE ACEEA$I
Nu pot s mi mpodobesc primele rnduri cu laude pentru Dumneavoastr . Scrie&i: M rog r u, sunt lene# la nv &at psalmi, m-am l sat aproape de tot". Halal progres, ce s zic! Aceasta poate avea urm ri rele: nep sarea fa& de lucrurile lui Dumnezeu se poate preface n n rav, #i atunci adio cucernicie. Trebuie s prevenim lucrul acesta. Binevoi&i s face&i astfel: nv &a&i psalmii cnd ve&i avea chef, alegndu-i pe cei pe care i n&elege&i mai bine #i care v merg mai mult la inim . *i mai bine va fi dac nu i ve&i nv &a totdeauna n ntregime, ci stihurile care v r mn mai u#or n suflet, cum ar fi: Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte, Doamne, s -mi aju#i mie gr be$te; nu ntoarce fa#a Ta de la mine; unde m voi duce de la Duhul T u ?, #i a#a mai departe. Spune&i-le apoi pe dinafar ntorcn-du-v mintea spre Dumnezeu n timp ce v face&i treburile... Pute&i scrie" aceste versule&e pe orice pas pe care l face&i - #i ve&i fi ca ntrun ve#mnt frumos, mbr cat n cuvntul lui Dumnezeu... Diminea&a mo& i&i, #i ca atare nu v ruga&i, sau v ruga&i la plesneal ... Este foarte r u. Ruga&i-v pu&in, ns a#a cum trebuie, dup toat rnduiala rug ciunii. Dac ntrzia&i cu trei minute acolo unde v gr bi&i s ajunge&i, nu este mare lucru! A#adar, ruga&i-v neap rat aceste trei minutele diminea&a, n atare caz, n-ave&i de ce v apuca s citi&i rug ciuni dup carte sau pe dinafar ... ruga&i-v cu propria gndire #i propriile cuvinte. Pune&i-v n fa&a lui Dumnezeu... Dumnezeu este aproape #i de Dumneavoastr , m car c Dumneavoastr pute&i fi departe de El cu gndul #i cu sim& mintele: apropia&i-v de El att cu unul, ct #i cu celelalte... Dati-I mul&umit c v-a p zit n vremea somnului #i c v-a dat s vede&i din nou lumina Sa #i s mai tr i&i o vreme... fiindc mul&i se culc , dar de sculat nu se mai scoal . Cere&i de la El binecuvntare pentru treburile zilei care ncepe, ca s v arate pe cele bune #i s v fereasc de cele rele... Chema&i-o pe Maica Domnului, chema&i pe ngerul p zitor, pe sfnta a c rui nume l purta&i #i pe sfin&ii to&i... Ruga&i-v pentru mama, fratele, rudele #i cunoscu&ii vo#tri; pomeni&i-i #i pe cei adormi&i. Dup aceea, ncredin&ndu-v voii lui Dumnezeu, merge&i la treburile pe care le ave&i, str duindu-v n tot chipul s nu uita&i c naintea fe&ei lui Dumnezeu
22

umbla&i... Face&i toate acestea cu minte adunat #i cu sim&ire ner spndit : rug ciunea Dumneavoastr va fi atunci adev rat , iar con#tiin&a nu v va repro#a nicicnd c nu va&i rugat ori c v-a&i rugat r u. ndeajuns va fi aceasta, mai ales dac ve&i p stra lipit de inim a#ezarea cea rug toare. La fel v pute&i ruga #i seara. Totu#i, ntruct aici v pute&i face mai mult timp, ruga&i-v #i cu rug ciunile nv &ate din c r&i; ele vor ajuta s ndreptati catre Dumnezeu cu mai multa putere si intelegere cuvintele rugaciunii Dumneavoastra.

DESPRE CLIPELE DE SINGURATATE


ALE FEMEII CASATORITE Mila lui Dumnezeu fie cu Dumneavoastra! lata ca sunteti singura, si va plictisiti! Va plictisiti fiindca aveati multe de facut, iar acum ca ati ramas singura nu stiti cu ce sa va umpleti timpul. De aceste clipe trebuie sa va folositi in-dreptandu-le numai si numai spre lucrarea lui Dumnezeu: rugaciunea si cugetarea la cele sfin-te. Aceste indeletniciri, indata ce vor incepe sa mearga cat de cat cum se cade, nu va vor lasa sa va plictisiti, fiindca din ele izvoraste mangaiere duhovniceasca, pe care n-o poate da nimic din cele pamantesti. De pilda, atunci cand la citirea (sa zicem) Evangheliei se nasc in minte intre-bari, iar dupa adancirea cuvenita sufletul gases-te raspuns multumitor la ele, in asta este multa mangaiere duhovniceasca. Lucrul este cu atat mai placut cu cat un astfel de succes da aripi spre mai mult, iar atunci ia nastere si deprinde-rea cu asemenea indeletniciri. Sufletul devine atunci larg, repede zburator si mult ganditor.

DESPRE NECAZUL UNEI TINERE CASATORITE


,,Albisoarei" ii este greu. Prin aceste greutati ale vietii de familie ea capata o lectie despre purtarea de grija a lui Dumnezeu. Da, da, totul e de la Domnul si totul este spre binele nostru. Acum este cam greu, dar roadele rabdarii se vor dovedi dulci. Ajuta-i, Doamne! Soacra n-are decat sa se supere... Ce zice sotul ?! Pentru ea, sotul e principalul. Cu soacra ce treaba are ?! Poate sa-si faca treaba fara s-o contra-zica. N-are decat sa se inversuneze soacra, tot pentru ea este mai rau. Domnul sa dea intelepciune... Ma bucur impreuna cu voi ca va merge bine in toate. Fie ca Domnul sa prelungeasca aceasta stare de lucruri. Doar ,,Albisoarei" ii este greu. Sa fie mai ,,smechera" decat sotul. Va putea face asta daca nu ii va da de inteles ca despotismul ii este neplacut si facandu-se ca iesirile lui sunt absolut normale. Neintampinand impotrivire, despotismul se va manifesta din ce in ce mai po-tolit. In cele din urma va inceta. ,,Albisoara" va putea atunci sa-si controleze din nou sotul, fara sa schimbe tonul si purtarea smerita. La ,,lectii" nu trebuie niciodata sa raspunda, ci sa fie de acord intru totul, sa para ca ,,ia notite", chiar daca ceea ce se spune este invederat un lucru gresit. Sa o ajute Domnul sa indure incercarea!

23

POVA)' PENTRU O TN'R' C'S'TORIT'


Mila lui Dumnezeu fie cu Dumneavoastr ! Ave&i numai necazuri #i iar necazuri! S #ti&i c acestea sunt doctorii mntuitoare ale lui Dumnezeu #i m rturie a aten&iei pe care El v-o d . Da&i mul&umit Domnului #i trata&i-v , altfel spus nu mpiedica&i prin vreo crtire lucrarea vindec toare a doctoriilor acestora. Pentru Albi#oara" ne vom mhni #i-L vom ruga pe Domnul s o nsufle&easc spre a r bda cu b rb &ie ceea ce s-a ntmplat. So&ul ei este mohort: se simte cu musca pe c ciul . Ei bine, acum #i-a b gat la cap s nu mai fac a#a ceva. Ea s nu-1 bat la cap, ci s -1 comp timeasc #i s -1 ncurajeze, spunndu-i c lucrurile, pu&in cte pu&in, se vor ndrepta. Dac va ncepe s -1 bat la cap, de aici nu va ie#i nici un folos, ci numai nepl ceri #i dezbinare. Domnul s v mntuiasc pe to&i #i s v miluiasc ! Al vostru rug tor c tre Dumnezeu,

Episcopul Teofan

CUM S' SE POARTE FEMEILE CU SO)II NECREDINCIO*I


Mila lui Dumnezeu fie cu Dumneavoastr ! Continua&i s v &ine&i n fru necazul prin r bdare #i mai ales prin ncredin&area ntregii Dumneavoastr sor&i n voia Domnului, aflnd mngiere n ncredin&area c toate ni se ntmpl cu voia Lui, spre binele nostru. Ct prive#te pasajul de care vorbi&i din (l Petru 3,1), nu #tiu de ce l muriri ar mai fi nevoie. Este limpede c Apostolul are n vedere b rba&ii care nu cred n Evanghelie #i spune femeilor s fie so&ii ct se poate de bune, n n dejdea c v znd la ele o purtare att de minunat , izvort din cre#tinism, #i so&ii necredincio#i s se ncredin&eze de adev rul acestuia #i s se converteasc . Domnul s v binecuvnteze! Al Dumneavoastr rug tor c tre Dumnezeu,

Episcopul Teofan

DESPRE DEVOTAMENTUL SO#IILOR FA) DE SO#II BOLNAVI


So&ul Dumneavoastr este bolnav. Binen&eles c acest lucru este att spre binele lui ct si pre binele Dumneavoastr , fiindc toate sunt de la Domnul. A#adar, si boala este bun , orict de amar ar fi. A#a s o privi&i. Slav lui Dumnezeu pentru acest gnd: c boala so&ului se datoreaz p catelor Dumneavoastr . Si acest gnd e bun! E bine c v aduce&i minte de p c to#enie #i c v socoti&i vrednic e pedeaps pentru ea. Nici Apostolul Pavel nu uitat toat via&a sa c a fost prigonitor al Biseri-i, cu toate c prin ostenelile sale pentru Biseric r fi putut #terge p catele a zece prigonitori. S urma&i ns sfntului Pavel #i n alt pri-n& : amintindu-#i c a fost prigonitor al Bisericii, el nu se socotea str in de mntuire, ci spunea cu ncredin&are: Mi s-a g tit mie cununa drep#ii... dorin# am a m slobozi si mpreun cu Hris-5 a fi (2 Tim. 4, 8; Filip. l, 23). Dac omul #i-a ovedit si #i-a urt p catul, acesta se #terge din a&e c r&ile n care este scris: si din c r&ile drep&ii lui
24

Dumnezeu, si din c r&ile firii noastre, #i n c r&ile atingerilor noastre de lumea v zut nev zut . Astfel, el nu mai este pomenit la judecat . Avnd aceasta n vedere, trebuie, f r a mic#ora sim& mntul p c to#eniei, s v r coriti totdeauna sufletul cu n dejdea cea bun a mntuirii. In trupul S u, Domnul a n l&at pe cruce p catele noastre #i astfel a rupt zapisul lor. Ne nsu#im aceast comoar prin credin& , prin spovedania cu frngere de inim , prin ostenelile de #tergere a p catelor #i prin urrea lor. Ave&i toate acestea: prin urmare, vi se cuvine, pe lng sim&irea p c to#eniei, #i sim&irea marii milostiviri a lui Dumnezeu. V-a&i ncredin&at soarta n minile Lui. Bine, bine! A#a e cel mai sigur! Fac -se ceea ce este pl cut sfintei Lui voi! ntru aceasta s sta&i. Domnul s v binecuvnteze #i s v mngie! Al vostru rug tor c tre Dumnezeu,
Episcopul Teofan

POVA)' C'TRE O FEMEIE PE CARE SO)UL O NSAL'


Bine a&i f cut sf tuindu-i s nu dea n val cu repro#uri. Repro#urile nu ajut cu nimic. El" #i-a c lcat deja con#tiin&a n picioare. Aducerea ei" este ncheierea unei ndelungi lupte, n care el a r mas nvins. Totu#i, nu mi se pare c lucrurile vor r mne a#a. O s se sature de ea" #i o va alunga. Se va r ci fa& de ea": con#tiin&a lui se va r zvr ti #i poate c #i va primi drepturile. Cu aceast n dejde s se nsufle&easc cei ce sufer , ad ugnd la ea rug ciunea plin de rvn . Aici, fire#te, s-a amestecat vr jma#ul, iar pe el nu-1 po&i goni dect cu rug ciunea. nv &a&i-i s primeasc mngiere din gndul c r bdnd devin p rta#i ai cununii mucenice#ti. Lot a fost mucenic, fiindc , dup cum ne ncredin&eaz Apostolul, s-a chinuit suflete#te v znd faptele nelegiuite ale concet &enilor. La fel este #i situa&ia suferinzilor no#tri. Fie ca ei s priveasc aceast nefericire ca pe oricare alta: moartea, boala, prigoana, incendiul. Dumnezeu ng duie acestea ca s le pun r bdarea la ncercare. Iar pe el" l smere#te Domnul. Acum este nnebunit de trufie, dar cnd va trece negura #i #i va da seama ce a f cut, se va vedea pe sine n starea cea mai njosit . Pesemne c este mndru #i se impunea o asemenea doctorie de ru#ine. S le mai da&i de n&eles c grija noastr de c petenie este mntuirea propriului suflet. Oare neru#inarea lui" mpiedic lucrarea mntuirii lor ? Nicidecum. Dac vor privi problema inteligent vor vedea c pot preschimba totul n unealt de mntuire. S se nstr ineze pentru o vreme de sim& mintele nepl cerii fa& de purtarea lui" #i s st ruie asupra gndului c ea nu poate mpiedica lucrarea lor. S fac asta cu smerenie, rugndu-se pentru el". Este greu, ce-i drept, dar ce mare lucru poate nf ptui f r osteneal ?! Cel mai greu este pentru so&ie. In schimb, r splata ei va fi mai mare dac va r bda cu inim bun acest necaz. Domnul s mngie inimile lor #i s i umple de tihn cu prisosin& .

25

POVA)' C'TRE O V'DUV'


Mila lui Dumnezeu fie cu Dumneavoastr ! Tot sunte&i nec jit . Este n firea lucrurilor, ns durerea va trece. Sim& mintele de mhnire se vor potoli #i va r mne amintirea lin . Cu privire la soarta r posatului, care din muritori poate spune ceva limpede ? n duhul credin&ei noastre ns , nu avem cum s nu nutrim n dejdea c Domnul Cel Milostiv va face cu el dup mila Sa. Aceast n dejde este nt rit de starea n care #tim c a petrecut r posatul n vremea dinaintea mor&ii. Gospod ritul nu e un lucru complicat, n curnd o s v da&i seama care e rnduiala lucrurilor #i nimic nu o s vi se mai par att de greu. Trebuie s nu ar ta&i ns nep sare. Gospod ria #i toate cele ce &in de ea sunt dar al lui Dumnezeu, care trebuie p zit #i lucrat, atta doar c scopul trebuie s fie slava Lui. P zi&i cu sfin&enie acest sfat: face&i parte nevoia#ilor, ns dup putere, nu mai presus de putere, #i totul va merge bine. Ruga&i-v cu osrdie pentru cel adormit.

FIRE$TILE NEPUTIN#E ALE FEMEII NU SPURC NAINTEA LUI DUMNEZEU


n ce prive#te cele ce spune&i despre scurgerea lunar de snge... nu sunt familiarizat cu problema, ns n general judec astfel: aceste scurgeri de snge nu sunt necur &ie sufleteasc sau duhovniceasc , ci material-trupeasc ... Visurile p tima#e avute n somn nainte de menstrua&ie nu sunt socotite ntru p cat, fiindc sunt f r voie. Totu#i, trebuie s v ntrista&i #i s v frnge&i inima din pricina lor. De ce iese a#a ceva din suflet ? Nici dac v-a&i dat nvoirea n vis nu este mare necaz, ns aceasta mpov reaz mai mult con#tiin&a. Ca atare, ar fi bine s povesti&i acestea, dac e cu putin& , duhovnicului. Con#tiin&a v va fi mai lini#tit . Faptul c v-a&i c it dup acaea, tot n vis, este un lucru bun. Prin aceasta se cur &e#te necur &ia cu pricina. Ruga&i-v pentru tot lui Dumnezeu, ca El s v izb veasc de asemenea ntmpl ri. Plnsul pe care 1-a&i avut n suflet este de asemenea o mi#care cur &itoare a sufletului. Pute&i s l dori&i #i s l ntre&ine&i. Aceasta este cu adev rat ntristare dup Dumnezeu. Folosi&i sfnta aghiasm mare dup cum crede&i de cuviin& , dar cu credin& #i evlavie.

26

CAPITOLUL AL CINCILEA

P'RIN)II

DESPRE RUG CIUNEA P RIN#ILOR PENTRU COPII


Mila lui Dumnezeu fie cu Dumneavoastr ! A le b ga copiilor mintea n cap este o datorie pentru orice p rinte, deci #i pentru Dumneavoastr . De ce s v teme&i ? Cuvntul spus cu dragoste nu nt rt niciodat . Numai cuvntul spus de sus n-aduce niciodat road . Ca Domnul s binecuvnteze sc parea copiilor Dumneavoastr de primejdii, trebuie s v ruga&i zi #i noapte. Milostiv este Dumnezeu! El are multe mijloace s prentmpine nenorocirile mijloace la care noi nici nu gndim. Dumnezeu cr-muie#te toate. El este n&elept, Atotbun #i Atotputernic. Iar noi suntem ai mp r &iei Lui. De ce s v descuraja&i ? El nu i va l sa pe ai S i. Singura Dumneavoastr grij trebuie s fie a nu-L jigni, ca El s nu v #tearg din num rul alor S i. Domnul s v dea binecuvntare! DESPRE N#ELEP#IREA

UNUI FIU R T CIT


Pe fiul Dumneavoastr s l n&elep&easc Domnul. Ruga&i-v pentru el cu rug ciunea de mam . Mai spune&i-i uneori #i cte un cuvin&el - dar acest cuvin&el s ias din dragoste ndurerat #i din plnsul inimii, f r repro#uri #i v ic reli. DESPRE CRUCEA DE MAM Mila lui Dumnezeu fie cu Dumneavoastr ! Hristos a nviat! V-a&i ostenit mult pentru fiul Dumneavoastr Andrei, care este bolnav, #i a&i c zut la pat. V pute&i mngia cu gndul c nu din vina Dumneavoastr a&i c zut. M car c Andrei, care v-a jignit, nu v merit purtarea de grij , Domnul, n mila Sa #i de dragul dragostei #i r bd rii Dumneavoastr , va socoti ngrijirea dat fiului ca #i cum I-ar fi fost Lui dat . Domnul s v d ruiasc nzdr venire atunci cnd va veni v zduh de prim var , ca s v mprosp ta&i cu el #i s trage&i putere nou . Ilia e mngierea Dumneavoastr , #i n dejdea Dumneavoastr c pentru buna lui a#ezare sufleteasc fa& de Dumneavoastr Domnul l va adumbri cu binecuvntarea Sa nu este de#art . Domnul Cel Milostiv Se va ndura, n fine, de Dumneavoastr #i v va trimite
27

rnduire aduc toare de bucurie a vie&ii p mnte#ti. R bda&i cu inim bun . Crucea Dumneavoastr e crucea Domnului, cruce multroditoare, ns roadele ei nu sunt de aici... Mngieri duhovnice#ti v doresc, mngieri prin care s se taie orice dorire a mngierilor de aici. Domnul s v dea binecuvntare! Al Dumneavoastr voitor de bine,

Episcopul Teofan

DESPRE LIPSA DE CINSTIRE FA# DE P RIN#I


A doua pricin a st rii Dumneavoastr de sl biciune este asprimea pe care a&i folosit-o vorbind cu mama Dumneavoastr . Asemenea asprime presupune sl birea cinstirii sau de-a dreptul lipsa cinstirii marnei, precum #i nep zi-rea tihnei acesteia. Nu e p cat mai mare dect necinstirea #i jignirea mamei. Celor care-#i cinstesc p rin&ii li s-au f g duit bun t &i, iar celor care nu-i cinstesc - lipsirea de bun t &i. Iat , de aceea nu v merge nimic. Binevoi&i s merge&i acum la mama Dumneavoastr , c de&i-i la picioare #i cere&i-i iertare, f g duind ca de acum nainte s -i da&i cinstire n tot chipul #i s i p zi&i tihna. Domnul s v dea binecuvntare!

MNGIERE UNEI MAME CARE SE MHNE*TE PENTRU COPII


Fiul Dumneavoastr lupt la Plevna. Acoper mntul lui Dumnezeu fie deasupra lui! Fi&i senin . Osta#ii care lupt pentru lucrul lui Dumnezeu merg pe calea muceniceasc . mp rt #i&i-i aceast senin tate #i fiicei Dumneavoastr bolnave. R bdarea, senin tatea #i mul&umirea c tre Dumnezeu: iat #i mntuirea ei. Pentru fiica mai mare ruga&i-v . Inima ei se poate ntoarce ntr-o clipit cu susul n jos. Totu#i, voia lui Dumnezeu n toate.

POVA)A C'TRE O MAM' A C'REI FIIC' E BOLNAV'


Mila lui Dumnezeu fie cu Dumneavoastr ! Ce ciudat sunte&i! Fire#te c n-ave&i cum s nu v mhni&i, dar ce rost are s v pr p di&i cu firea ? Ce mare nenorocire este c vi s-a mboln vit fiica ? Va zace ct va zace #i se va ns n to#i. Doar nu mor to&i bolnavii. De unde #i pn unde crede&i c fata va muri, dac de-abia s-a mboln vit ? Faptul c i-a fost mai r u acum este n rnduiala obi#nuit a bolilor. I-a fost mai r u, dar cnd a ajuns #tirea la Dumneavoastr , i era deja mai bine. Cnd ve&i ajunge aici, o ve&i g si umblnd prin camer . Binen&eles, suntem cu totii n minile lui Dumnezeu, iar moartea poate veni la oricare din noi n orice clip . La bolnav, dac i este sortit s moar , moartea nu vine pe nea#teptate, n aceast privin& , cel care s-a mboln vit are un avantaj. El poate cugeta la starea sa #i se poate preg ti s ias cre#tine#te din aceast via& . Se cade s v ngriji&i acum de asta, nu s v pr p di&i cu firea. Bun, haide s presupunem c va muri. Numai ea va muri ? Vom muri cu to&ii.
28

Ea moare acum, noi murim mine. Cum va vrea Dumnezeu ! De fapt, nu moare ea. Trupul moare, iar sufletul va tr i. Si f r trup i va fi mai bine dect cu trup. Dup ie#irea din trup, va zbura la Dumneavoastr #i v va alinta. Va spune sufletului Dumneavoastr : Ah, mam , ce bine mi este! Las mai repede p mntul #i treci la mine". Nu va fi n stare s v priceap ntristarea, de vreme ce atunci i va fi mai bine... A#adar, vede&i c nici dac fata va muri nu trebuie s v pr p di&i cu firea. Binevoi&i a prinde curaj chiar acum #i a fi lini#tit , mngindu-i pe to&i prin purtarea Dumneavoastr . Domnul s v dea binecuvntare #i s d ruiasc sufletului Dumneavoastr mngiere. Mntui&i-v . Al Dumneavoastr rug tor c tre Dumnezeu,

Episcopul Teofan
DESPRE NEP SAREA COPIILOR FAJ DE P RIN#I Nep sarea pe care o arat copiii fa& de Dvs. este, presupun, foarte dureroas . R bda&i #i asta, acoperind cu dragostea Dumneavoastr purtarea lor cea nendreptat , #i totul va merge ca pe roate. Domnul s v dea binecuvntare! BLESTEMUL P RINTESC SE $TERGE PRIN RUG CIUNE *I PRIN BINECUVNTAREA COPILULUI BLESTEMAT Blestemul pe care 1-a&i rostit asupra fiului a fost rod al rvnei pentru Dumnezeu #i al dragostei fa& de fiu, prin care c uta&i s i b ga&i min&ile n cap. Despre ce p cat poate fi vorba aici ?! Ct prive#te puterea acestui blestem, asta e alt treab . Unde a&i aflat c blestemul aruncat de o singur persoan , orict de r sun tor ar fi fost rostit, poate desp r&i pe cineva de Biseric ? A#a ceva nu se poate ntmpla. Spune&i c blestemul Dumneavoastr a devenit zid desp r&itor ntre fiul Dumneavoastr #i Biseric ... Dac el v spune vreun lucru hulitor nu din nd r tnicie #i enervare, ci din convingere, nseamn c acest zid exista deja. Dac n-a existat ns convingere, cuvintele Dumneavoastr n-aveau cum s ridice un asemenea zid. Cuvintele de necredin& ale fiului au fost gr ire n de#ert. Nu este necredin& aceasta, ci pur #i simplu tulburare a min&ii, nviforare de gnduri venite din afar . Aceasta este o stare de r t cire a gndurilor. Omul nu poate fi judecat dup a#a ceva. La fel #i cu fiul Dumneavoastr . Presupun c el crede, dar din gre#eal socote#te r t cirea gndurilor drept necredin& , ceea ce nu este corect. Ruga&i-v . Domnul nu-1 va l sa s r mn n tulburarea aceasta, fiindc toate sistemele de gndire la mod sunt foarte #ubrede. Va vedea singur #i le va p r si. Nu #ti&i ce s face&i n privin&a blestemului pe care 1-a&i rostit ? Eu cred c trebuie s v ruga&i #i apoi s v ar ta&i bun voin&a p rinteasc prin rostirea cu voce tare, la fel cum a&i aruncat blestemul. A#a s face&i - dup ce ve&i fi vorbit mai nainte cu fiul Dumneavoastr , dac lucrul acesta v st la ndemn ... Ruga&i-v #i binecuvnta&i-1 n tot chipul cu credin& n Domnul... #i amin!

29

UNDE TREBUIE S SE OPREASC GRIJA P RINTEASC FA# DE COPII V roade grija pentru copii, pentru bun starea lor familial , iar con#tiin&a a ajuns s se r zvr teasc mpotriva acestei griji. Dac con#tiin&a a ajuns s se r zvr teasc , nseamn c v face&i prea multe griji, deci trebuie s le mpu&ina&i. Sili&i-v s nu iscodi&i de ce au nevoie, iar dac afla&i f r s iscodi&i, apuca&i-v de cele nsemnate #i anevoioase, iar cu cele mici #i u#oare se vor descurca singuri. Astfel v ve&i dezobi#nui pu&in cte pu&in de obiceiul d un tor. Sigur, omul nu poate s tr iasc f r griji, dar totul trebuie s aib m sur #i n primul rnd trebuie s v ncredin&a&i voii lui Dumnezeu. Vre&i s rndui&i singur totul pentru copii, iar n grija lui Dumnezeu nu l sa&i nimic. Trebuie s l sa&i totul n seama lui Dumnezeu: fire#te, asta nu nseamn s nceta&i a le purta de grij copiilor, dar nu trebuie nici s da&i acestei griji prea mult nsemn tate. Dac Dumnezeu nu v va binecuvnta copiii, cu ce-i ve&i ajuta de unul singur? Oare Dumnezeu nu va ajunge s Se poarte cu nep sare fa& de ei din pricina ngrijirii Dumneavoastr prisositoare ? *i atunci, cu grijile Dumneavoastr nu ve&i nf ptui nimic temeinic, iar Dumnezeu nu va face nimic pentru ei din pricina Dumneavoastr , n loc de bine, va ie#i r u. ncredin-&a&i-v de aceasta #i pune&i m sur grijilor pentru copii. V tulbur vr jma#ul, nu v da&i seama ? n toat neputin&a sufleteasc trebuie s v ntoarce&i numaidect cu rug ciune c tre Domnul, cernd t m duire de la El. Apoi, a#tepta&i ajutor de Sus, iar.Domnul va ajuta #i va t m dui la vremea potrivit . F r Domnul nici un lucru bun nu prinde r d cini n inim . DESPRE EDUCAREA COPIILOR Feti&a trebuie nv &at . De cte ori r ul scoate capul, l muri&i-o ct de v t m tor este acest lucru #i ad uga&i c numai feti&ele-b ie&oi fac a#a. Cteodat s-o mai #i amenda&i", nedndu-i n acea zi vreun lucru care-i place, dar s nu v ar ta&i niciodat sup rat , ca s vad copilul c face&i totul doar din dragoste. DESPRE RUG CIUNEA DE MAM Mila lui Dumnezeu fie cu Dumneavoastr ! Suferi&i pentru copii. De asta este mama mam , ca s sufere pentru copii. La suferin& s ad uga&i ns rug ciunea, #i Domnul va face bun rnduial n via&a lor. Aminti&i-v de mama Fericitului Augustin. A plns #i iar a plns, s-a rugat si iar s-a rugat, #i a dobndit prin plns #i rug ciune ce #i-a dorit: Augustin #i-a venit n fire #i a devenit ceea ce se c dea s fie.

C'TRE MAMA UNUI SOLDAT


Este bine c fiul Dumneavoastr este recrut. Via&a de osta# c le#te, l deprinde pe om cu nevoia #i l nva& s fie r bd tor. Binen&eles, totul depinde n primul rnd de osta#.

30

POVA)' C'TRE O MAM' CU PRIVIRE LA NDRUMAREA FIULUI


Pentru fiul Dumneavoastr nu v nec ji&i mult. Orice fel de a fi a&i vedea acum la el, via&a l va sili cndva s #i fac cruce. Faptul c i place agoniseala nc nu-i cine #tie ce necaz, nseamn c o s fie om mai a#ezat. Nu po&i s n-ai nici un avut, fiindc trebuie s m nnci, s bei, s ai un acoperi# deasupra capului #i a#a mai departe: ns n dejdea trebuie pus n Dumnezeu, nu n avu&ie, #i trebuie f cut parte nevoia#ilor, nv &a&i-v fiul s dea cte un b nu& s racilor, m car duminicile. Face&i acest nceput, iar el va continua. Nu-1 bate&i la cap nici cu rug ciunea, c ci s-ar putea s se r zvr teasc . Sf tui&i1 s se roage ct de pu&in diminea&a #i seara f r s citeasc nimic din carte, ci n gnd, ridicndu-#i ochii spre Dumnezeu. Seara s mul&umeasc lui Dumnezeu pentru ziua ce a trecut, diminea&a s fac cereri pentru ziua ce vine cu cuvintele sale, a#a cum #tie, dar lucruri cuviincioase. Pentru el e destul att. S fac trei-cinci metanii cu gnduri de acest fel, #i ziua s se mai roage din cnd n cnd lui Dumnezeu cu aceast rug ciune scurt : Doamne, miluie#te! Binecuvnteaz , Doamne !" Mai mult nu e nevoie. Spune&i-i: Nu-i a#a c nu-i greu ? Hai, bucur -m , promite-mi c o s faci a#a". Tineretul vrea s tr iasc pe p mnt #i p mnte#te. Sigur, altminteri nu se poate, c ci p mnteni suntem: dar nu se cade s uit m c pe p mnt suntem pentru o vreme, #i nc scurt , #i ca atare, de#i suntem p mnte#ti, nu pentru p mnt am primit fiin&area. DESPRE NSTR INAREA COPIILOR DE P RIN#I Copiii s-au nstr inat de Dumneavoastr ? Uluitor... Ia vede&i dac nu sunte&i chiar Dumneavoastr vinovata. Dac v mp r&i&i timpul numai ntre citit #i lucrul de mn , iar cu copiii v ocupa&i pu&in, nct ei nu v d de la Dumneavoastr mngiere, ce este de mirare c s-au nstr inat de Dumneavoastr ? Ce a&i c utat, aceea a&i g sit. Nu v pute&i mntui sufletul de una singur . Trebuie s face&i loc neap rat #i grijii pentru copii, mngierii fa& de ei, ging #iei de mam , ndrum rii f r cuvinte. Cu privire la s n tatea fiicei mai mari... acum e var : cmpiile, p durile, gr dinile, sc ldatul sunt medicamente naturale. DESPRE UN COPIL CARE NU VREA LA SCOAL Fiul Dumneavoastr se teme s mearg la #coal ... Sf tui&i-1 s se arate bun elev chiar de la nceput. Atunci va cre#te din prima n ochii dasc lilor #i ai colegilor, #i i va fi mult mai u#or. Domnul s -1 binecuvnteze la dou lucruri: n primul rnd, s asculte cu aten&ie lec&iile la #coal , iar n al doilea rnd, s studieze acas cu n&elegere. S nu se ru#ineze s #i ntrebe colegii si pe cei mai mari cu privire la ceea ce nu pricepe. DESPRE UN FIU CARE NU MERGE PE CALEA DREAPT Pentru fiul Dumneavoastr , care nu merge pe calea dreapt , s v par r u #i s v ruga&i. Ce s -i faci ? Tr im vremuri rele, tinerii v d #i aud multe lucruri rele. De asta devin #i ei r i. Va da Dumnezeu #i fiul Dumneavoastr #i va veni n fire.
31

DESPRE UN FIU R T CIT Pentru fiul Dumneavoastr s v ruga&i, ns cu osrdie, #i Domnul l va milui, trimi&ndu-i lumina harului, ce lumineaz #i n&elep&e#te, alungnd toate #ov ielile. DESPRE ACEEA$I mi pare r u pentru r t cirile fiului Dumneavoastr . Dac are mpreun p timire neminci-noas fa& de s raci, asta poate atrage asupra lui mila lui Dumnezeu, care treze#te la adev r #i ndreapt via&a. Celui mai mic s -i spune&i n tain : Nu asculta ce spune fratele t u; vorbe#te gura f r cap". Vr jma#ul #i seam n pretutindeni neghinele, care fac cercuri prin v zduh #i aterizeaz n sufletele celor care stau cu gura c scat , adic f r luare-aminte la sine. DESPRE ACEEA$I Pentru fiul Dumneavoastr cel z p cit ruga&i-v . Va da Domnul #i se va mblnzi. Face pe coco#ul datorit influen&elor dinafar . Pn cnd va veni aceast mblnzire, Domnul s v d ruiasc r bdare. Mngia&i-v cu ceilal&i fii #i mul&umitiv cu aceasta. Dea Domnul s r mn neschimba&i n bunele lor a#ez ri suflete#ti. DESPRE ACEEA$I $I DESPRE EDUCAREA COPIILOR Cu fiul Dumneavoastr cel r t cit nu ave&i alta de f cut dect s v ruga&i, #i Domnul va rndui mntuirea lui, dac va vedea la el vreo maleabilitate ct de mic . Micu&a Dumneavoastr are personalitate. Asta nseamn c trebuie s fi&i foarte prudent , s face&i cumva n a#a fel nct ea s v mplineasc voia creznd c face ce vrea ea. Totu#i, pentru educarea caracterului ei este folositor #i s o pune&i s fac ce nu dore#te. Vasile, fratele doamnei Nar#kina, era c s torit cu o englezoaic . Ei #i cre#teau copiii n a#a fel nct ntreaga zi le era mp r&it ntre felurite ndeletniciri, #i copiii nu ndr zneau s nu fac la ora stabilit ceea ce aveau n program ori s fac altceva. Binen&eles, n program erau jocuri #i toate celelalte. A#a a&i putea s-o deprinde&i #i Dumneavoastr pe micu& .

NGRIJIREA COPIILOR ESTE O NEVOIN)'


Pe Negru&a" s-o nt reasc Domnul. S nu priveasc ngrijirea micu&ei ca pe o sarcin pus n crca ei de oameni #i mplinit pentru oameni, ci ca pe o lucrare ncredin&at de Domnul nsu#i #i binepl cut Lui. S caute spre Domnul #i s i spun n con#tiin&a sa: Pentru Tine, Doamne, fac asta. Ajut -mi #i prime#te cu bun voin& aceast osteneal ". DESPRE POVA#A PE CARE TREBUIE S-O DEA O MAMA FIICEI SALE AR# GOASE mi pare foarte r u c Negru&a" e ar& goas ... Trebuie s-o nv &a&i s deprind
32

st pnirea de sine. Face&i precum urmeaz : cnd iese la iveal aceast neputin& a ei, s nu-i spune&i nimic, fiindc si Dumneavoastr sunte&i pu&in nelini#tit atunci, iar ea e tulburat , n starea aceasta, nimic din ce-i ve&i spune nu va avea vreo urmare bun . Dup ce v ve&i lini#ti amndou (n aceea#i zi sau n cea urm toare), spune&i-i cu dragoste de mam : Vrei s fii cea mai n&eleapta fat ? Niciodat nu-&i ng dui sl biciunea de a-&i da drumul la gur sau de a face vreo mi#care care arat c n sufletul t u e neornduial ... Asemenea ie#iri te njosesc ntotdeauna #i dovedesc c nu te po&i st pni. M doare s v d la tine asta. lubindu-te, &i doresc s fii des vr#it ntru totul, lucru care nu-i complicat deloc. F a#a: cnd sufletul t u ncepe s se mi#te spre tulburare, potole#te aceast mi#care, #i de-abia apoi spune #i f ceva - iar ct vreme e#ti tulburat , taci"... Cteva experien&e nu cu totul reu#ite vor duce, poate, la unele reu#ite... V doresc din tot sufletul spor n toate. Mntui&i-v ! Binecuvnteaz , Doamne! Al vostru rug tor c tre Dumnezeu,

Episcopul Teofan

POVA)' C'TRE O MAMA CE MERGE N VIZIT' LA CUSCRI


narmati-v cu r bdare #i - lucrul principal -pune&i-v lege s nu le b ga&i n seam ie#irile sau ce vor mai n scoci acolo. Domnul s v ajute! Fiicei transmite&i-i nchin ciune #i binecuvntare ! i doresc s aib n&elepciunea lumeasc , dar nicidecum n paguba n&elepciunii duhovnice#ti. F r credin& nu e nici lini#te, nici rnduial n via& . Mntuie#te, Doamne!

DESPRE NECAZUL UNOR P RIN#I


CE SI-AU PIERDUT COPIII

Mila lui Dumnezeu fie cu Dumneavoastr ! De ntristat, nu ave&i cum s nu v ntrista&i. Este un lucru att de firesc, nct #i Domnul, Care pretutindenea este, v znd suferin&a voastr , nu va fi jignit de faptul c ntmpina&i cu durere n inim ceea ce El - binen&eles, din dragoste fa& de voi - a binevoit s v trimit . A#adar, ntrista&i-v , dar cu m sur , precum Iov. Lui Iov i s-au luat zece copii deodat ... Binen&eles, #i el s-a ntristat, dar n-a l sat ntristarea sa s se reverse peste m sur , ci a biruit-o prin senin tatea cea n scut din ncredin&area n voia lui Dumnezeu. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvntat", ncorda-&i-v #i Dumneavoastr s v n l&a&i la treapta unei asemenea credin&e n Dumnezeu. Dac nu ve&i avea destul credin& , striga&i c tre Dumnezeu, Care este aproape #i ajut grabnic, iar El v va plini lipsa. Dumneavoastr n#iv a&i ar tat izvorul de unde trebuie s lua&i mngiere: credin&a n faptul c odraslele voastre se afl lng Dumnezeu n mai bun stare dect erau n bra&ele Dumneavoastr p rinte#ti. Ei nu sunt lipsi&i nici de mp rt #irea cu
33

Dumneavoastr , ci v sunt aproape. Eu cred c sunt foarte mira&i v znd c plnge&i #i se ntreab unul pe altul: De ce plng t ticul #i m mica ? Nou ne e att de bine. Nu vrem napoi, ci vrem ca ei s se mute la noi mai repede". V spori&i jalea pentru cei r posa&i #i prin nchipuirea n#el toare a st rii lor de dup moarte. V nchipui&i cum zac n mormnt, cum sunt cobor&i n p mntul umed #i ntunecat. De fapt, ndat ce sufletul a ie#it din trup, merge pe alt cale. Trebuie s v nchipui&i sufletele lor n loc luminat, n loc de r coare". Iar Dumneavoastr v chinui&i aproape degeaba. Binevoi&i a v lini#ti pu&in cte pu&in, pn ce v ve&i lini#ti cu totul. Nu uita&i nici s n l&a&i mul&umit c tre Dumnezeu, c ci pentru toate se cuvine s mul&umim lui Dumnezeu. V doresc deplin reu#it n aceasta. Dumnezeu a toat mngierea s v mngie cu mngierea Sa p rinteasc . Ce nv & m de aici ? Trebuie s ar t m att lui Dumnezeu ct #i oamenilor c nu n desert ni s-au tot repetat adev rurile dumnezeie#ti. Domnul s v binecuvnteze #i s v mngie. Al Dumneavoastr rug tor c tre Dumnezeu,

Episcopul Teofan

DESPRE ACEEA$I
Mila lui Dumnezeu fie cu Dumneavoastr ! V n&eleg am r ciunea, dar v spun iar #i: am r&i-v cu m sur . Trece&i cu inima prin f g duin&ele luminoasei noastre credin&e: cte vederi duhovnice#ti ve&i culege din ea spre mngierea necazului Dumneavoastr ! Sau nu crede&i c Dumnezeu #tie mai bine ce e mai de folos pentru Dumneavoastr #i pentru odraslele Dumneavoastr ? Sau presupune&i c Dumnezeu v-a uitat, #i c El n-a b gat n seam cele ntmplate cu Dumneavoastr , #i c acestea au avut loc f r s fie ndreptate spre binele Dumneavoastr ? Sau crede&i c v este p rinte vitreg, nu Tat bun ? V-a&i ndreptat toat luarea-aminte numai spre partea amar a problemei #i nu vede&i purtarea de grij a lui Dumnezeu ?! Ea exist cu adev rat... Nu o sim&i&i ?! A#a e ea, nu se simte acum, ns se va vedea dup ... nvia&i-v deci credin&a, #i mngierea se va rev rsa ca un ru din ea. S v povestesc o ntmplare, n Sankt-Petersburg tr ia o mare doamn ... *i-a pierdut cei trei copii de#tep&i, frumo#i, binecrescu&i - mai ales cea mare era foarte evlavioas #i #tia s se roage. Pu&in a fost necazul ei ?! Sta&i s vede&i. Nu dup mult vreme a r mas f r so&, #i nu numai att: a r mas pe drumuri, ntristarea ei nu cuno#tea margini. Se mb rb ta, ncredin&ndu-se prin rug ciuni voii lui Dumnezeu. Totu#i, durerea o rodea, n fine, Domnul S-a milostivit #i i-a trimis un vis spre mngiere... *ia v zut so&ul ntr-un loc neguros. L-a ntrebat: Cum &i e ?" Nu te nelini#ti", a r spuns acela, Milostiv e Domnul, dar trebuie s rabd pn ce se va dep rta bezna asta". Dar copiii ?" Copiii sunt acolo", a r spuns el ar tnd spre cer. Cu Ma#a ce-i?" (Ma#a era cea mare, care avea cinci ani). Pe Ma*a o trimite Dumnezeu pe p'mnt s'-i mngie pe nec'ji)i..." De atunci, mhnirea s-a dep rtat de la ea. A&i v zut unde erau copiii? *i ai Dumneavoastr sunt tot acolo. Ar mai fi nimerit acolo dac ar fi r mas n via& ? Deci, ce este mai bine s dori&i Dumneavoastr , ca p rin&i, pentru copiii Dumneavoastr ?
34

Opri&i-v asupra acestui gnd: c soarta copiilor Dumneavoastr a fost rnduit n cel mai bun chip cu putin& , si termina&i cu ntristarea. *i Dumneavoastr ve&i muri, #i va fi cine s v ntmpine, poate chiar s v apere... Domnul s v d ruiasc toat mngierea. Al Dumneavoastr rug tor c tre Dumnezeu,

Episcopul Teofan

DESPRE ACEEA$I
Mila lui Dumnezeu s fie cu noi! mi pare foarte r u pentru pierderile Dumneavoastr . Domnul s v mngie! C uta&i mngiere la mine iar #i... Cu toat bucuria v-a# mngia - dar unul #i acela#i cntec, repetat a doua #i a treia oar , nu mai are aceea#i putere ca prima dat , iar n necazurile Dumneavoastr de acum nu #tiu ce lucru nou a# mai putea s v spun... ncredin&a&i-v pe sine #i toate ale Dumneavoastr n voia lui Dumnezeu #i ncuviin&a&i hot rrile Lui din tot sufletul, din toat inima. Atunci umbra am r ciunii va ncepe s se r reasc #i nu va fi de mirare dac se va mpr #tia cu totul, ntreba&i cum ? Prin necaz vom ntrez ri bun t &ile lui Dumnezeu din acest veac #i din cel viitor. Dea Domnul s vede&i aceasta cu mintea #i s-o sim&i&i cu inima. Ruga&i-v ! Domnul v va rev rsa n inim mngierea de trebuin& . Pentru p rin&i nu e mai mare mngiere dect a fi ncredin&a&i de soarta fericit a copiilor. Copiii Dumneavoastr au ajuns cu to&ii n rai. n aceast privin& nu ncape nici o ndoial . Iar dac ar fi r mas n via& , nu ar mai fi fost pentru o astfel de ncredin&are... St ruind acum asupra acestui gnd aduc tor de bucurie #i mngindu-v cu el, jertfi&i-i cu ncredin&are mul&umirea pe care v-ar fi adus-o copiii dac ar fi r mas pe acest p mnt p c tos. Gndi&i-v la toate lucrurile prin care ar fi trebuit s treac atunci, orict silin& v-ati fi dat pentru ei. A#adar, vede&i c prin soarta luminoas a copiilor Dumneavoastr Domnul v izb ve#te de ntlnirea cu o soart a lor mai rea #i cu neputin& de ndreptat. Milostivul Domn, P rintele tuturor #i mai ales al celor nec ji&i, s v trimit mngiere de unde #tie. *i St pna, Mngierea tuturor nec ji&ilor, s v nveseleasc ! Al Dumneavoastr voitor de bine,

Episcopul Teofan

DESPRE MOARTEA UNOR COPII


V gndi&i la surioara care a murit ? Se prea poate ca ea s v r spund la chemare, c ci a plecat de aici curat #i credincioas cu adev rat - drept la Maica Domnului... Dar dac v ve&i nvrti pe la baluri, surioara n-o s mai vin #i se va sup ra pe Dumneavoastr . P rin&ii ei", spune&i, n-au meritat pedeapsa de a r mne lipsi&i de to&i copiii". Asta nu este totdeauna o pedeaps , ci se ntmpl spre binele copiilor #i al p rin&ilor n#i#i. Noi suntem orbi #i nu vedem aceasta, iar nev znd, crtim #i gndim n chip hulitor despre Dumnezeu c El este nedrept, n vreme ce El rnduie#te toate a#a cum este mai bine.
35

EDUCAREA COPIILOR- LUCRU PL CUT LUI DUMNEZEU V-a&i luat sarcina cea bun #i preabun de a creste o orfan . Degeaba v nelini#ti&i pentru faptul c uneori plnsetul copilei v distrage de la rug ciune, tr gndu-v , spune&i, de la lucrul lui Dumnezeu la un lucru str in de Dumnezeu". Amndou sunt lucrurile lui Dumnezeu: lui Dumnezeu i place cnd copiii Lui #i tind spre El ochii la rug ciune, dar nu i place mai pu&in atunci cnd unii dintre copiii S i iubi&i dau zor s ngrijeasc al&i copila#i ai Lui. A#adar, nu v tulbura&i. Rugndu-v , s vr#i&i lucrul lui Dumnezeu, iar ngrijind copila face&i acela#i lucru. Dumnezeu v prive#te cu aceea#i nduio#are #i cnd v ruga&i, #i cnd purta&i grij de micu& . Este foarte bine c iubi&i prunca. Dragostea Dumneavoastr i hr ne#te nemijlocit sufletul, nct nu simte c n-are mam . R mne&i n aceast a#ezare sufleteasc .

RODUL NGRIJIRII DE UN ORFAN


Cu privire la osteneala ngrijirii micu&ei este drept gndul Dumneavoastr c ea v-a fost ncredin&at de Dumnezeu. *i Domnul v va r spl ti. De altfel, #i micu&a v va putea r spl ti. Cnd va mai cre#te, va fi legat de Dumneavoastr ca de o mam , #i ca atare v va fi ascult toare... iar Dumneavoastr i ve&i fi stare& . Iat #i umbra unei viitoare m n stiri.

POVA)' C'TRE O MAM' CARE VREA S' INTRE N M'N'STIRE


Atta vreme ct educa&ia fiului Dumneavoastr nu a fost ncheiat #i el nu e la casa lui, nu pute&i afla odihn n m n stire.

36

CAPITOLUL AL $ASELEA

COPIII

DESPRE UN COPIL ND R TNIC mi pare r u c micu&a este capricioas , ns e prea devreme pentru a prevesti rele pornind de la acest fapt. Poate c se va schimba pe nea#teptate... S #ti&i c nd r tnicia veste#te deseori o voin& tare, iar asta nu-i o tr s tur rea. Trebuie s ave&i ns n&elepciunea de a o nruri n a#a fel ca ea s nu bage de seam c i se porunce#te #i s fac ceea ce dori&i Dumneavoastr ca din proprie ini&iativ . Domnul s v d ruiasc pricepere. De ce asemenea cruce, ntreba&i ? Ca s v smereasc #i s alunge gndurile de trufie. Pe deasupra, ca s v aminti&i mai des ct de nd r tnici suntem noi naintea Domnului atunci cnd n locul voii Lui ne supunem propriilor pofte #i ct de nepl cut este acest lucru lui Dumnezeu. DESPRE SEVERITATEA N EDUCAREA COPIILOR Trebuie s iau ap rarea orfanei... Nu este totdeauna nevoie de pedeaps , ci mai ades trebuie mustrare. Este o metod mai blnd #i mai sigur . Severitatea necurmat n-aduce nici o bucurie. Sigur, nu trebuie ar tat nici indulgen& nepotrivit , dar #i severitatea trebuie amestecat cu c ldura dragostei... Sunt ncredin&at c a#a ve&i #i face. DESPRE ATACURILE DE PANIC LA COPII mi pare r u pentru micu& . Sta&i cu ea atunci cnd apare criza de team sau pune&i noaptea patul ei mai aproape de al Dumneavoastr , n nici un caz nu trebuie pedepsit . Aici e vorba de un sim& mnt care apare f r voie. DESPRE PREG TIREA COPILULUI PENTRU SCOAL M. se preg te#te s mearg la #coal . Binen&eles, trebuie s se familiarizeze cu via&a de #colar, #i timpul se va scurge pe nesim&ite. Nu o speria&i cu #coala, ci zugr vi&i-i totul n a#a fel nct ea s vad acolo raiul pe p mnt #i s nceap s n zuiasc spre #coal . St rui&i asupra faptului c trebuie doar s fie ascult toare #i s nu se leneveasc n privin&a nv & turii, s nve&e tot ce i se pred ... Aceasta va fi o bun preg tire pentru ea.
37

POVA)' C'TRE CINEVA CARE A LUAT SPRE CRE*TERE UN COPIL S'RAC


Graba cu care a fost primit copilul, care-i pe jum tate orfan deocamdat , arat c aceast hot rre a ie#it din adncul inimii, f r nici o nrurire dinafar . Lucrul n sine este vrednic de laud : datorit lui poate fi l udat #i inima care a luat o asemenea hot rre. Ce reiese de aici ? Dac mama copilului se va nzdr veni, #i va lua copilul napoi #i v va fi recunosc toare. Dac nu, ve&i educa pruncul, l ve&i pune pe picioare #i ve&i rndui via&a lui, adic ve&i face un lucru minunat. Domnul s v binecuvnteze. Al vostru rug tor c tre Dumnezeu,
Episcopul Teofan

DESPRE PRIMIREA SPRE CRE$TERE A UNEI ORFANE Albi#oara" ntreab dac binecuvntez s o primeasc pe nepoata sa Liza, despre care aud pentru prima dat ... Presupun c dac cele ce mi s-au spus sunt adev rate, Liza trebuie luat , vindecat , nv &at s lucreze ceva #i, prin urmare, f cut apt pentru felul de via& pe care l va alege. Ca atare, avnd n vedere un astfel de scop bun, s #tie Albi#oara" c binecuvntez cu amndou minile, dar iat ce am de ad ugat: 1)lund orfana, s o iubeasc la fel ca pe copilul s u, ca pe o fiic s-o hr neasc , s-o mbrace, s-o ncal&e #i s -i mplineasc celelalte nevoi, f cnd dezinteresat lucrul lui Dumnezeu; 2) S se str duiasc din r sputeri ca cele o mie de ruble l sate mo#tenire orfanei s se p streze n ntregime, fie c vor trece n p strare la ea, fie c vor r mne altundeva. Banii trebuie depu#i la loc sigur, unde s poat aduce dobnd . Dobnda nu trebuie cheltuit , ci ad ugat la capital. 3) Dac aceast sum va trece n p strare la Albi#oara", aceasta s -#i pun lege: nu trebuie s ia nici un b nu& pentru acoperirea propriilor nevoi. M face s scriu lucrul acesta urm torul caz. O oarecare orfan a fost luat spre cre#tere de c tre unchiul ei. Orfana cu pricina avea de asemenea mo#tenire, ba chiar mai mare dect aceasta. S-a ntmplat o nevoie. Unchiul, cu ncuviin&area ei, a intrat n mo#tenire - cu dorin&a sincer de a pune la loc cu dobnd banii. Nici nu a fost acoperit bine dobnda, c s-a ntmplat alt nevoie... s-a intrat iar #i n mo#tenire, n doitrei ani s-a evaporat toat . Unchiului nici prin cap nu-i trecea s -#i lase iubita nepoat pe drumuri... Binen&eles, avea de gnd s dea napoi totul... cu dobnd ... inten&ia lui era absolut sincer . Trecnd anii, unchiul s-a ruinat. Dorin&a de a-i napoia nepoatei banii r m sese... ns a murit unchiul #i... nepoata a ajuns pe drumuri. Iat de ce propun ca Albi#oara" s nu se ating de banii orfanei orict de mare nevoie ar avea. Citi&i mpreun ceea ce v-am scris #i lua&i o hot rre. De ea nu m tem, ns de so&ul ei...

38

POVA)' DESPRE AJUTORAREA RUDELOR R'MASE F'R' SPRIJIN


Mila lui Dumnezeu fie cu Dumneavoastr ! Nelini#tea care v-a cuprins cu prilejul r mnerii n grija Dumneavoastr a familiei r mase f r so& #i tat este foarte stric toare pentru via&a duhovniceasc . Fire#te, ar fi fost mai u#or dac nu s-ar fi ntmplat a#a. Totu#i, de vreme ce a&i fost prins n evenimente f r voia Dumneavoastr , se cuvine s v supune&i voin&ei Celui ce rnduie#te curgerea vie&ii noastre. Nepo&ii trebuie pu#i pe picioare, iar v duva trebuie ajutat s mearg pe drumul cel bun. F cnd aceasta, trebuie s ave&i grij #i de Dumneavoastr , ocrotindu-i pe orfani n a#a fel nct aceasta s nu v pustiasc duhovnice#te. Felul n care ve&i face aceasta r mne la socotin&a Dumneavoastr , dar trebuie s cere&i ajutorul lui Dumnezeu de fiecare dat . Face&i ce v st n putin& . Faptul c v-a venit pe cap aceast grij poate fi binef c tor. El v va izb vi de mpietrirea n egoism, c ci era&i singur #i nu avea&i dect grija proprie, iar acum trebuie s purta&i de grij #i altora. De aici nu va ie#i nici un mare necaz pentru Dumneavoastr , n schimb, autocomp timirea de care v plnge&i este primejdioas #i pierz toare. Dac v face&i pogor mnt din pricina bolii, nu e nici o problem , dar dac v face&i pogor mnt sub pretextul bolii, este de r u. Aici se vede viclenia fa& de sine, care este cea mai rea dintre toate vicleniile. POVA# C TRE O ORFAN LUAT SPRE CRE$TERE DE OARECARE BINEF C TORI
Dunia! Nu vreau s pun asupra ta epitimii, ns te rog: fii fat cum se cuvine. Vezi c a doua ta mam este bolnav ... Mare p cat faci pricinu-indu-i necazuri #i sporindu-i astfel suferin&a. *tii c n urma bolii poate s #i moar ? Cu cine vei r mne dup aceea ? Unde ai s te duci ? A#adar, d -i mngiere fiind ascult toare. Atunci va fi mai s n toas #i va tr i mai mult, drept care &i va fi #i &ie mai bine. Deprinde-te mai mult #i mai degrab cu lucrul de mn . Domnul s &i dea binecuvntare!

POVA# C TRE O MAM DESPRE EDUCAREA FIICEI


Fi&i si mai iubitoare, #i ar ta&i-v dragostea. Fi&i mam , nu comandant. *i ruga&iv mult pentru ea, cu lacrimi. Dac nu va g si bucurie la Dumneavoastr , unde o va g si ? *i atunci, ce se va ntmpla cu via&a ei ? ! DESPRE BOALA COPILULUI
SI VINDECAREA EI

Mila lui Dumnezeu fie cu Dumneavoastr ! mi pare foarte r u pentru necazul Dumneavoastr #i rog pe Domnul s nl ture pricina lui: crizele de boal ale tinerei Dumneavoastr fiice. Dar rug ciunea e rug ciune, iar doctorii sunt doctori. *i pe doctori i-a dat Dumnezeu, iar a merge la doctor este voia lui Dumnezeu. Domnul vine cu ajutorul S u atunci cnd mijloacele fire#ti rnduite tot de El pentru noi sunt nendestul toare. Ca
39

atare, ne vom ruga, dar mijloacele fire#ti nu trebuie dispre&uite. C uta&i #i ve&i afla! Mi-a trecut prin cap urm torul lucru: oare fata s-a plimbat ndeajuns n aer liber #i a f cut destul efort fizic ? Plimba&i-v cu ea n fiecare zi, c l tori&i. Fire#te, doctorii pot ajuta doar dac binevoie#te Dumnezeu. Ca atare, nc o dat spun, ne vom ruga. Doresc din tot sufletul ca aceast boal s treac f r urme. Domnul s v binecuvnteze pe to&i #i mai ales pe bolnav . Al Dumneavoastr rug tor c tre Dumnezeu,
Episcopul Teofan

POVA)' C'TRE NI*TE P'RIN)I AL C'ROR FIU NU ARE SPOR LA NV')'TUR'


Sunt numero#i oameni practici c rora nu le merge cu nv & tura, ntrebarea: Care sunt mai buni, oamenii practici sau nv &a&ii?" nc nu #i-a g sit r spuns. Iar ca sim&ul practic #i nv & tura s se uneasc ntr-un singur om, asta se ntmpl rar. Una singur s v fie grija: ca fiul vostru s aib obiceiuri #i rnduieli de via& bune, cre#tine#ti. Nu stric s folosi&i cteodat , pe lng sfaturi #i ndemnuri, #i autoritatea p rinteasc . DESPRE UNIREA SUFLETULUI CU TRUPUL LA PRUNC Cnd se une#te sufletul cu trupul ? n clipa z mislirii. Cnd S-a ntrupat Mntuitorul ? ndat ce Pururea Fecioara a spus: Iat roaba Domnului... Duhul Sfnt S-a pogort #i Fiul lui Dumnezeu a luat n embrion trup, adic firea omeneasc .

DESPRE NRUDIREA DUHOVNICEASCA


Acolo unde se spune c mama #i fra&ii Domnului sunt cei care mplinesc voia Tat lui Ceresc este #i alt idee, anume cea despre nrudirea duhovniceasc , despre rnduiala duhovniceasc a vie&ii. Se ntmpl ca ta&ii #i mamele, fra&ii #i surorile dup fire s fie cu totul deosebi&i, avnd caractere cu totul opuse. Sim& mintele care i leag sunt urmare a nrudirii lor fire#ti - iar n nrudirea duhovniceasc se arat alte sim& minte duhovnice#ti, care sunt fire#ti dup Duhul. Domnul ns a zis c lucrarea Sa este a-i nrudi pe oameni duhovnice#te. Domnul i-a nv &at pe oameni s se nrudeasc astfel, #i a#a a z mislit via&a duhovniceasc .

MNGIERE RUDELOR CU PRILEJUL BOLII CELOR APROPIA)I


Mila lui Dumnezeu fie cu Dumneavoastr , cinstite p rinte protoiereu! V mp rt #esc pe deplin am r ciunea prilejuit de boala lui N. Domnul s v trimit toat mngierea. Ruga&i-v Domnului #i totodat afunda&i-v n izvoarele unde v a#tepta&i s afla&i mngiere. Cunoa#te&i deja aceste izvoare #i le c uta&i. Continua&i cu r bdare #i ve&i afla, c ci tot cel ce caut cu r bdare #i cu credin& afl - nu totdeauna ce dore#te, dar totdeauna ceea ce binevoie#te Dumnezeu spre binele lui. n am r ciuni, binele este ascuns sub durerea inimii; de asta nu se simte #i nu se vede, m car c el exist cu adev rat. *i la Dumneavoastr el exist #i lucreaz , att n
40

N. ct #i n Dumneavoastr . Deci, fi&i senin, creznd cu smerenie. Ce a&i dori pentru N. ? Bun starea vremelnic sau mntuirea ve#nic ? V este greu s alege&i. Mai degrab le-a&i alege pe amndou - dar dac prima nu se mpac cu cea de-a doua, fire#te c o ve&i alege pe cea din urm f r s sta&i pe gnduri, lep dnd-o pe cea dinti. A#adar, statornici&i-v n minte #i n inim c datorit cursului unor evenimente din via&a Dumneavoastr #i a ei pe care voi nu le vede&i #i nu le #ti&i, N. avea neap rat nevoie de curmarea gust rii bun t &ilor v zute - pentru o vreme sau pentru totdeauna. Si Domnul a f cut a#a, rnduindu-i sau ng duind s vin asupra ei o boal grea. Prin aceast boal El a acoperit-o de tot ce putea s aib o rea lucrare asupra a#ez rii ei suflete#ti. Primejdiile duhovnice#ti vor trece #i s n tatea i se va ntoarce. Dac nu vor trece, va r mne a#a. Oricum, temei de fric pentru mntuirea ei ve#nic nu ave&i. Judecnd dup ndeletnicirile pe care spune&i c le are, a#ezarea ei sufleteasc este bun . Acum ea sufer . Puterile i vor spori prin r bdarea senin #i prin credin&a Dumneavoastr , ca #i prin faptul c o ncredin&a&i voii lui Dumnezeu. A#adar, dobndi&i credin& bun n binef c toarea purtare de grij a lui Dumnezeu #i prin aceasta ndep rta&i toate am r ciunile ce tulbur mintea #i inima.

POVA)' C'TRE CINEVA CARE A PIERDUT UN OM APROPIAT


Mila lui Dumnezeu fie cu Dumneavoastr ! Domnul s odihneasc sufletul nour posa-tului S u rob loan, iar pe voi s v mngie! Din mila lui Dumnezeu e #i faptul c plnge&i. Plnsul u#ureaz pe jum tate durerea inimii. Plnge&i pu&in, iar apoi c uta&i #i mngiere! Moartea nu este o nefericire, ci soarta noastr , a tuturor. Amar este desp r&irea, dar nu f r sfr#it. Amar e faptul c nu #tim n ce stare se afl r posatul, ns credin&a c cel ce pleac din aceast lume trece n minile lui Dumnezeu alung orice ntuneric. La Domnul Cel Drept nici o fapt bun nu este uitat , iar Dumneavoastr spune&i c r posatul a f cut multe fapte bune. Cnd pleac cineva la Domnul, Domnul nu caut s osndeasc , ci s ndrept &easc . Din aceast latur , mngierea este aproape. Sunt sigur c situa&ia voastr , a tuturor celor ce a&i r mas aici, nu e f r ie#ire. *i slav iui Dumnezeu! Oricum, va trebui s pune&i o nou rnduial n via&a voastr . La temelia ei a#eza&i dragostea, fiecare s -1 odihneasc pe cel lalt cum poate - #i rnduial aceasta va fi trainic , avnd sub sine temei ceresc. Domnul s v n&elep&easc ! Ruga&i-v mai mult pentru r posat. El are acum nevoie n primul rnd de rug ciune. Rug ciunea este mijlocitoare naintea lui Dumnezeu #i lucreaz nemijlocit asupra sufletului plecat, ncurajndu-1, n-c lzindu-1 #i nt rindu-1. Negru&a" plnge ? S plng . Foarte bine c plnge. Plnsul nmoaie inima. Domnul s v binecuvnteze pe voi #i pe copiii vo#tri. Al vostru rug tor c tre Dumnezeu,

Episcopul Teofan
41

DESPRE RUG'CIUNEA PENTRU CEI APROPIA)I CARE PIER


Suferin&a Dumneavoastr pentru cei apropia&i care pier duhovnice#te #i rug ciunea Dumneavoastr pentru ei sunt pl cute lui Dumnezeu. Dac n ei nu s-a stins totul #i dac mai are loc s se lipeasc rug ciunea Dumneavoastr #i bun vrerea Iui Dumnezeu fat de ei, #i vor veni n fire #i vor vedea lumina Lui. Ruga&i-v mai cu osrdie... rug ciunea f cut cu bun voire de c tre Dumneavoastr #i va g si ecou n sufletele lor #i va trezi sim& mintele frngerii de inim , fiindc exist o mp rt #ire ntre suflete.

DESPRE RUG'CIUNEA PENTRU CEI CE NE-AU NGRIJIT


Bine face&i pomenindu-v doica. Att dragostea ct #i dreptatea cer aceasta. Aducerea-amin-te de v mi este un lucru bun. Acolo se va descoperi tot ce este acum ascuns - toate gndurile #i toate sim& mintele. Dea Domnul ca prin aceast cugetare s v &ine&i n bun rnduial gndurile #i sim& mintele. Domnul s v p zeasc .

TREBUIE sA TR'IM ADUC'NDU-NE TOTDEAUNA AMINTE C' DUMNEZEU ESTE DE FAT'


Mila lui Dumnezeu fie cu Dumneavoastr ! Avem Mntuitor Atotmilostiv, pe Domnul, Care-i ntotdeauna gata s ajute. Spre El ndrepta&i ochii min&ii #i inimii Dumneavoastr . Nu pute&i merge la biseric ? Ruga&i-v acas . nv &a&i-v s umbla&i n fa&a lui Dumnezeu, adic s v aminti&i f r ncetare de Dumnezeu Pretutindenea-Fiitorul #i Atoatev z torul, #i s v &ine&i n gnduri, n sim& minte #i n fapte ca sub privirile lui Dumnezeu. *i asta s v singura ndeletnicire, pn ce con#tiin&a vi se va contopi cu gndul la Dumnezeu. Dac ve&i reu#i, nu ve&i mai avea nevoie de pove&ele nim nui. Va veni frica de Dumnezeu #i va ncepe s pun rnduial n toate. Citi&i Evanghelia #i Epistolele apostole#ti -cte pu&in n fiecare zi, cugetnd la ele #i aplicndu-le la propria persoan . )ine&i-v n fru cu asprime; fa& de ceilal&i s ave&i milostivire #i naintea tuturor smeri&i-v . Pe nimeni s nu nec ji&i, iar dac al&ii v fac necazuri, mul&umi&i. Pe nimeni s nu osndi&i, pe to&i s -i socoti&i sfin&i #i doar pe Dumneavoastr s v socoti&i p c toas . Domnul s v binecuvnteze pe Dumneavoastr #i pe fiul Dumneavoastr !

Episcopul Teofan

42

CUPRINS
I. C S TORIA Hot rrea de a intra n c snicie Alegerea so&iei Pova& c tre o viitoare soacr C tre o fat ce urmeaz s se c s toreasc Pova& pentru o fecioar C tre mama unei tinere mirese Unei proasp t-c s torite Pova& c tre so&ii care nu au copii Alte pove&e c tre so&i nsemn tatea vie&ii n c snicie pentru lucrarea mntuirii Mntuirea pe calea vie&ii de familie Despre c s torie #i nec s torire Nu trebuie s se c s toreasc cei care nu au aplecare spre aceasta Primii spini din via&a de familie Pova& c tre ni#te tineri nsur &ei Despre ndatoririle tinerilor so&i Pova& c tre o soacr Despre atrac&ia trupeasc dintre b rbat si femeie Despre vindecarea de dragostea f r speran& Despre privitul la femei Sfat c tre cineva care ntre&ine o leg tur extraconjugal Sfat c tre cineva care a pus cap t rela&iei sale extraconjugale Pova& c tre o pereche evlavioas
II. FAMILIA

12

Pova& c tre un familistdespre via&a pl cut lui Dumnezeu Familia este o cruce pentru capul ei Preg tirea tinerilor so&i pentru venirea pe lume a unui prunc Pova& c tre o femeie ns rcinat Despre soarta celor handicapa&i psihic #i a celor neboteza&i Sfaturi de lucrare duhovniceasc pentru familist Despre aceea#i Pova& c tre o familie III. SO#UL So&ul este mplinitor al voii lui Dumnezeu Despre un so& aspru Pova& c tre un v duv Alt mngiere c tre un v duv IV. SO#IA Despre ndatoririle femeii c s torite Despre rug ciunea femeii m ritate
43

18

21

Despre aceea#i Despre aceea#i Despre clipele de singur tate ale femeii c s torite Despre necazul unei tinere c s torite Pova& pentru o tn r c s torit Cum s se poarte femeile cu so&ii necredincio#i Despre devotamentul so&iilor fa& de so&ii bolnavi Pova& c tre o femeie pe care so&ul o n#al Pova& c tre o v duv Fire#tile neputin&e ale femeii nu spurc naintea lui Dumnezeu V. P RIN#II 27 Despre rug ciunea p rin&ilor pentru copii Despre n&elep&irea unui fiu r t cit Despre crucea de mam Despre lipsa de cinstire fa& de p rin&i Mngiere unei mame care se mhne#te pentru copii Pova& c tre o mam a c rei fiic e bolnav Despre nep sarea copiilor fa& de p rin&i Blestemul p rintesc se #terge prin rug ciune #i prin binecuvntarea copilului blestemat Unde trebuie s se opreasc grija p rinteasc fa& de copii Despre educarea copiilor Despre rug ciunea de mam C tre mama unui soldat Pova& c tre o mam , cu privire la ndrumarea fiului Despre nstr inarea copiilor de p rin&i Despre un copil care nu vrea la #coal Despre un fiu care nu merge pe calea dreapt Despre un fiu r t cit Despre aceea#i Despre aceea#i Despre aceea#i #i despre educarea copiilor ngrijirea copiilor este o nevoin& Despre povata pe care trebuie s-o dea o mam fiicei sale ar& goase Pova& c tre o mam ce merge n vizit la cuscri Despre necazul unor p rin&i ce #i-au pierdut copiii Despre aceea#i Despre aceea#i Despre moartea unor copii Educarea copiilor - lucru pl cut lui Dumnezeu Rodul ngrijirii de un orfan Pova& c tre o mam care vrea s intre n m n stire
VI. COPIII 37

Despre un copil nd r tnic Despre severitatea n educarea copiilor Despre atacurile de panic la copii Despre preg tirea copilului pentru #coal Pova& c tre cineva care a luat spre cre#tere un copil s rac Despre primirea spre cre#tere a unei orfane Pova& despre ajutorarea rudelor r mase f r sprijin
44

Pova& c tre o orfan luat spre cre#tere de oarecare binef c tori Pova& c tre o mam , despre educarea fiicei Despre boala copilului #i vindecarea ei Pova& c tre ni#te p rin&i al c ror fiu nu are spor la nv & tur Despre unirea sufletului cu trupul la prunc Despre nrudirea duhovniceasc Mngiere rudelor cu prilejul bolii celor apropia&i Pova& c tre cineva care a pierdut un om apropiat Despre rug ciunea pentru cei apropia&i care pier Despre rug ciunea pentru cei ce ne-au ngrijit Trebuie s tr im aducndu-ne totdeauna aminte c Dumnezeu este de fa&

45

S-ar putea să vă placă și