Sunteți pe pagina 1din 21

TESTE PENTRU EXAMENUL DE ADMITERE 2012 DISCIPLINA BIOLOGIE Este corect o singur variant de rspuns. 1.

Bazidiomicetele apartin regnului: a) Animal b) Fungi 2. Nefronii sunt componente ale: a) encefalului b) ficatului 3. Fotosinteza: a) are loc !n celulele organismului animal b) const !n degradarea substantelor organice 4. "oroida este: a) component a sistemului optic b) lentil convergent 5. #idrozoarele sunt: a) anelide b) cestode c) Monera d) Plante c) ovarului d) rinic iului c) necesit prezenta luminii d) reprezint modul de nutritie al ascomicetelor

c) sediul receptorilor vizuali d) vascularizat

c) celenterate d) oligoc ete

6. Faza mitozei !n care se formeaz fusul de diviziune este: a) anafaza c) profaza b) metafaza d) telofaza 7. "elula glial este component a tesutului: a) con$unctiv c) muscular b) epitelial d) nervos

8. Fiecare dintre celulele reproductoare% formate prin diviziunea unei celule&mam cu 'n ( ) cromozomi% are: a) 'n ( ) cromozomi c) n ( ) cromozomi b) 'n ( * cromozomi d) n ( * cromozomi 9. "el mai lung segment al tubului digestiv la mamifere este: a) faringele c) intestinul sub+ire b) esofagul d) intestinul gros 10. ,izozomii: a) sunt alctui+i din A-N .i enzime b) au rol !n digestia intracelular c) sunt canalicule intracitoplasmatice d) au% la periferie% o membran dubl

11. -espira+ia bran ial este caracteristic: a) delfinilor c) balenelor b) focilor d) guvizilor 12. Mamiferele au: a) inim tricameral b) rinic i lipsi+i de glomeruli 13. 0tructur diencefalic este: a) bulbul ra idian b) ipotalamusul 14. -ibozomul: a) este format dintr&o subunitate mare .i una mic b) prezint la periferie o membran dubl 15. Nutri+ia autotrof: a) se realizeaz prin preluarea substan+elor organice din mediu b) este caracteristic organismelor fotosintetizatoare c) plm/ni cu alveole pulmonare d) cavitate buco&faringian c) puntea lui 1arolio d) cerebelul c) este alctuit din canalicule intracitoplasmatice d) cuprinde un numr mare de centrioli c) produce substan+e anorganice necesare rnirii animalelor d) este realizat saprofit sau parazit de ctre bacterii .i ciuperci

16. 2nveli.ul e3tern al globului ocular la mamifere este: a) retina b) sclerotica

c) coroida

d) pupila

17. 4ndividualizarea cromozomilor are loc !n: a) telofaz c) metafaz b) profaz d) anafaz 18. Aparatul 5olgi: a) este format dintr&o subunitate mare .i una mic b) prezint la periferie o membran simpl 19. Nutri+ia eterotrof: a) se realizeaz prin prelucrarea substan+elor anorganice din mediu b) este caracteristic tuturor organismelor fotosintetizante c) con+ine enzime cu rol !n digestia intracelular d) cuprinde la interior acizi nucleici .i ribozomi c) asigur formarea substan+elor anorganice necesare rnirii animalelor d) este realizat saprofit sau parazit de ctre bacterii .i ciuperci

20. Mi.care orientat a unei celule mobile este: a) idrotropismul c) c imiotactismul b) seismonastia d) geotropismul 21. "romozomii se despiralizeaz !n: a) telofaz b) profaz c) metafaz d) anafaz

22. 6in sistemul optic al globului ocular face parte: a) coroida c) cristalinul b) retina d) irisul 23. Profaza mitotic se caracterizeaz prin: a) formarea membranei nucleare c) dezorganizarea fusului de diviziune b) despr+irea cromatidelor d) individualizarea cromozomilor cromozomilor 24. "onform ecua+iei c imice% !n procesul de respira+ie celular aerob: a) se elimin dio3id de carbon c) se produce o3igen b) se sintetizeaz substan+e organice d) se consum energie 25. Elemente figurate cu rol !n coagularea s/ngelui sunt:

a) eritrocitele b) leucocitele 26. Fenotipul este: a) totalitatea genelor unui organism b) numrul de cromozomi din celula diploid

c) ematiile d) trombocitele c) totalitatea !nsu.irilor unui organism d) numrul de cromozomi din celula aploid

27. 0tructur a urec ii interne la mamifere este: a) timpanul c) ciocanul b) nicovala d) utricula 28. "entrozomul: a) este alctuit din forma+iuni numite centrioli b) prezint la periferie o membran dubl c) con+ine enzime cu rol !n digestia intracelular d) este format dintr&o subunitate mare .i una mic

29. 6in ventriculul drept al inimii mamiferelor pleac s/nge !ncrcat cu: a) 7'% prin artera aort c) 7'% prin vena pulmonar b) "7'% prin artera pulmonar d) "7'% prin venele cave 30. Animal digitigrad este: a) ariciul b) ursul 31. Nucleul: a) este centrul energetic al celulei b) con+ine nucleoplasm cu acizi nucleici c) calul d) lupul c) are membran intern pliat sub form de creste d) este component specific celulei vegetale

32. 0tructur osoas a urec ii medii la mamifere% este: a) timpanul c) ciocanul b) sacula d) utricula 33. Mitocondriile:

a) au !n matri3 acizi nucleici .i ribozomi b) prezint la periferie o membran simpl

c) con+in enzime cu rol !n digestia intracelular d) sunt formate din membrane tilacoidale

34. 6in ventriculul st/ng al inimii mamiferelor pleac s/nge !ncrcat cu: a) 7'% prin artera aort c) 7'% prin vena pulmonar b) "7'% prin artera pulmonar d) "7'% prin venele cave 35. Animal plantigrad este: a) porcul b) ursul 36. Nucleul este sediul celular al: a) producerii de energie b) digestiei intracelulare c) calul d) lupul c) transportului de substan+e d) eredit+ii nucleare

37. 0tructur a urec ii e3terne la mamifere este: a) pavilionul c) ciocanul b) sacula d) utricula 38. Plastidele: a) au !n strom acizi nucleici .i ribozomi b) prezint la periferie o membran simpl 39. 4nima la mamifere: a) este !nvelit !n sistemul meningeal b) con+ine valvule atrio&ventriculare 40. 8nguligrad este: a) omul b) ursul 41. Mitocondriile sunt sediul celular al: a) producerii de energie b) digestiei intracelulare c) con+in enzime cu rol !n digestia intracelular d) au membrana intern pliat sub form de criste c) cuprinde dou atrii care comunic !ntre ele d) este situat !n cavitatea abdominal c) calul d) lupul c) transportului de substan+e d) eredit+ii nucleare

42. 2nveli.ul e3tern al globului ocular la mamifere este:

a) retina b) sclerotica

c) coroida d) pupila

43. -espira+ia bran ial este caracteristic: a) delfinilor c) balenelor b) focilor d) guvizilor 44. -eticulul endoplasmatic are rol !n: a) depozitarea substan+elor de rezerv b) sinteza de lipide 45. 5enotipul este totalitatea: a) genelor unui organism b) !nsu.irilor unui organism c) formarea fusului de diviziune d) furnizarea de energie celular c) genelor dominante din celul d) caracterelor recesive din celul

46. 6in categoria +esuturilor vegetale fundamentale fac parte +esuturile: a) secretoare c) conductoare b) de depozitare d) de aprare 47. "elule fotosensibile con+ine: a) retina b) sclerotica 48. 6in structura semin+ei face parte: a) albumenul b) oosfera c) coroida d) pupila c) sacul embrionar d) tubul polinic

49. Anafaza mitotic se caracterizeaz prin: a) formarea membranei nucleare c) dezorganizarea fusului de diviziune b) migrarea cromozomilor d) individualizarea cromozomilor monocromatidici spre poli bicromatidici 50. 6in categoria +esuturilor embrionare primare fac parte +esuturile: a) secretoare c) conductoare b) apicale d) de aprare 51. 7vulele animalelor: a) se formeaz printr&o diviziune c) provin dintr&o celul diploid mitotic d) sunt celule somatice b) se divid meiotic

52. -olul mitocondriilor const !n: a) digestia particulelor strine b) eliminarea secre+iilor celulare

c) transportul intracelular de substan+e d) producerea de energie celular

53. Neuroni senzitivi cu rol de receptori se gsesc !n: a) mugurele gustativ c) coroid b) epiteliul olfactiv d) melcul membranos 54. 0unt talofite: a) briofitele b) pteridofitele c) gimnospermele d) angiospermele

55. 2n procesul de fermenta+ie lactic se o3ideaz: a) glucoza c) alcoolul etilic b) acidul lactic d) acidul acetic 56. "on+in enzime o3ido&reductoare: a) centrozomii b) vacuolele 57. Nucleolii se dezorganizeaz !n: a) perioada de sintez 90) a ciclului celular b) anafaza meiozei 4 c) ribozomii d) mitocondriile c) perioada premitotic 95') a ciclului celular d) profaza mitozei

58. ,a mamifere% !n ventriculul drept se desc ide: a) vena pulmonar c) artera pulmonar b) vena cav d) artera aort 59. Apar+ine artropodelor: a) racul b) idra c) r/ma d) medusa

60. -egiunea de digestie c imic final a alimentelor este reprezentat de : a) cavitatea bucal c) stomac b) intestinul sub+ire d) intestinul gros 61. Nucleoidul:

a) este un organit cu rol !n respira+ia celulei procariote b) este alctuit dintr&o molecul de A-N circular 62. #"l din sucul gastric: a) idrolizeaz glucidele b) coaguleaz:!nc eag laptele

c) reprezint genomul bacterian d) se afl !n interiorul nucleului la eucariote

c) !mpiedic dezvoltarea germenilor d) emulsioneaz lipidele

63. 2n procesul de fermenta+ie alcoolic se o3ideaz: a) alcoolul etilic c) acidul acetic b) aminoacizii d) glucoza 64. Mduva spinrii prezint: a) nuclei somatici la e3terior b) substan+ alb !n interior 65. 6in grupa gimnospermelor face parte: a) ienuprul b) fagul 66. Nucleul are !nveli. nuclear: a) !n metafaza 4 a meiozei b) la sf/r.itul anafazei 4 67. Plm/nii: a) aprovizioneaz organismul cu s/nge b) pun organismul !n rela+ie cu mediul c) fascicule de substan+ alb la periferie d) substan+ cenu.ie la e3terior c) mrul d) mce.ul c) !n metafaza mitozei d) la sf/r.itul telofazei 4 c) asigur respira+ia mamiferelor acvatice d) ventileaz cavitatea abdominal

68. Aparatul 5olgi este format din totalitatea: a) dictiozomilor c) ribozomilor b) condriozomilor d) lizozomilor 69. 7rganismele parazite: a) au reprezentan+i !ncadra+i sistematic !n cele cinci regnuri b) transform substan+ele anorganice !n substan+e organice c) descompun srurile minerale cu a$utorul enzimelor d) altereaz .i degradeaz produsele alimentare

70. 2n respira+ia aerob are loc: a) eliberarea o3igenului b) producerea de substan+e organice c) o3idarea glucozei p/n la "7' .i #'7 d) sinteza unui produs intermediar 71. Prin meioz se formeaz: a) embrionul b) ovarul c) ovulul d) zigotul

72. Faciliteaz sc imbul de substan+e cu mediul: a) plasmalema c) ribozomul b) centrozomul d) carioplasma 73. Mica circula+ie !ncepe !n: incepe din ventriculul drept si se termina in atriul stang. a) atriul drept c) ventriculul drept b) atriul st/ng d) ventriculul st/ng 74. "iupercile se pot rni: a) saprofit b) autotrof 75. ;esutul osos este un tip de +esut: a) epitelial b) fundamental 76. -espira+ia: a) presupune prezen+a luminii b) duce la sinteza substan+elor organice c) mi3otrof d) fermentativ c) con$unctiv d) embrionar c) se poate desf.ura .i !n absen+a o3igenului d) se desf.oar !n cloroplaste

77. Peretele celular la eucariote: a) este alctuit din fosfolipide c) sintetizeaz membrana b) con+ine celuloz la plante d) con+ine c itin la animale 78. "elulele receptoare auditive ale mamiferelor sunt localizate !n: a) utricul c) sacul b) melcul membranos d) canalele semicircular 79. Plasmodiul malariei apar+ine regnului:

a) Monera b) Protista 80. "romatina: a) formeaz cromozomii la procariote b) intr !n structura fusului nuclear c) este alctuit din A-N .i ribozomi 81. Ficatul la mamifere: a) comunic printr&un canal cu stomacul b) este localizat !n cavitatea toracic 82. Este plant dicotiledonat: a) floarea&soarelui b) gr/ul

c) Fungi d) Animale d) se afl !n carioplasma celulelor eucariote

c) secret un suc digestiv lipsit de enzime d) este o component a tubului digestiv c) laleaua d) narcisa

83. 5ame+ii forma+i de un organism con+in c/te ) cromozomi. Numrul de cromozomi dintr&un neuron al organismului respectiv este: a) ) c) <= b) <' d) >' 84. "on+ine #"l: a) bila c) sucul intestinal b) sucul pancreatic d) sucul gastric 85. 0permatozoizii la mamifere se produc !n: a) tuburi seminifere c) vezicule seminale b) conducte genitale d) canalul e$aculator 86. "antitatea de A6N dintr&o celul: a) se dubleaz !n diviziunea mitotic b) se !n$umt+e.te !n timpul interfazei c) rm/ne constant de&a lungul ciclului celular 87. "lorofila: a) degradeaz substan+ele organice p/n la substan+e minerale b) capteaz energia luminoas d) se reduce la $umtate printr&o diviziune meiotic

c) este localizat !n mitocondrie d) se gse.te !n cantitate mare !n rdcinile tuberizate

88. 5ame+ii feminini se formeaz prin diviziunea: a) ovulului c) testiculului b) mitotic d) meiotic 89. Mamifer digitigrad este: a) ariciul b) pisica 90. ?rombocitele au rol !n: a) transportul gazelor b) fagocitarea microbilor 91. Aparatul 5olgi: a) are rol !n producerea energiei celulare b) con+ine cisterne cu rol secretor 92. 7rganismele fotoautotrofe: a) sunt lipsite de mitocondrii b) produc substan+e organice 93. Ficatul: a) secret enzime lipolitice b) apar+ine tubului digestiv 94. Meioza: a) const !n formarea celulelor diploide b) se caracterizeaz prin lipsa fusului de diviziune c) oaia d) calul c) coagularea s/ngelui d) imunitatea organismului c) este organit cu membran dubl d) face legtura !ntre nucleu .i plasmalem c) au reprezentan+i !n toate regnurile d) sintetizeaz substan+e minerale c) este localizat !n cavitatea abdominal d) secret suc gastric c) se desf.oar !n organe reproductoare d) se finalizeaz cu formarea unui organism

95. Elementele figurate sanguine la mamifere cu rol !n transportul gazelor respiratorii sunt: a) ematiile c) monocitele b) limfocitele d) trombocitele

96. Pe.tii au: a) respira+ie tra eal b) dezvoltare prin metamorfoz

c) !nottoare codal perec e d) nutri+ie eterotrof

97. Fermenta+ia alcoolic este produs de: a) dro$dii c) mucegaiuri b) flagelate d) protiste 98. 8nitatea structural .i func+ional a rinic iului este: a) capsula renal c) nefronul b) lobul renal d) neuronul 99. -espira+ia cutanee la vertebrate: a) este prezent la reptilele acvatice .i terestre b) este completat de alte tipuri de respira+ie c) se face printr&un sistem de tuburi d) presupune e3isten+a unui tegument uscat

100. 0unt organite celulare cu rol !n respira+ie: a) cloroplastele c) mitocondriile b) oleoplastele d) plastidele 101. 1ariabilitatea reprezint !nsu.irea organismelor care apar+in acelea.i specii de a: a) de+ine aceea.i informa+ie genetic c) se deosebi unele de altele b) realiza un permanent sc imb cu d) transmite caracterele la descenden+i mediul 102. Au rol !n digestia intracelular: a) centriolii b) lizozomii 103. Prezint corp acoperit cu pene: a) amfibienii b) mamiferele 104. 0unt organisme fotosintetizatoare: a) sporozoarele b) dro$diile c) nucleolii d) ribozomii c) psrile d) reptilele c) ferigile d) mucegaiurile

105. Bulbul este tulpin subteran% cu rol !n !nmul+irea vegetativ% la:

a) cartof b) ment

c) lalea d) iris

106. 6in grupa mamiferelor carnivore face parte: a) castorul c) liliacul b) lene.ul d) lupul 107. 6in grupa sporozoarelor face parte: a) mucegaiul alb b) euglena verde 108. -eticulul endoplasmatic neted este: a) de natur celulozo&pectic b) organit cu membran dubl 109. Au rol !n digestia intracelular: a) dictiozomii b) lizozomii 110. 1enele cave: a) au originea !n ventriculul st/ng b) pornesc din ventriculul drept 111. A-N .i proteine se gsesc !n: a) lizozomi b) peretele celular 112. #irudineele: a) respir prin plm/ni b) prezint e3osc elet c itinos 113. Acizii nucleici: a) au rol !n ereditate b) con+in lizozomi 114. ,a reptile: a) dezvoltarea embrionar se face prin metamorfoz b) fecunda+ia se desf.oar !n mediul e3tern c) plasmodiul malariei d) verzeala&zidurilor c) o re+ea de canalicule d) sediul sintezei proteinelor c) nucleolii d) ribozomii c) se desc id !n atriul drept d) transport s/nge o3igenat c) plasmalem d) ribozomi c) secret substan+ anticoagulant d) sunt organisme endoparazite c) sunt localiza+i !n peretele celular d) transport gaze respiratorii c) oule sunt prote$ate de o coa$ calcaroas d) placenta asigur rnirea embrionului

115. Bacteriile apar+in regnului: a) Animalia b) Monera

c) Plantae d) Protista

116. ,ocomo+ia terestr prin alergare este avanta$at de: a) sporirea numrului de degete d) reducerea suprafe+ei de contact cu b) aplatizarea bol+ii plantare solul c) absen+a centurii pelviene 117. Fermenta+ia lactic: a) const !n descompunerea acidului lactic b) are aplica+ii la fabricarea p/inii 118. Prin fotosintez: a) are loc o3idarea glucidelor b) se produce o3igen 119. 5imnosperm este: a) bradul b) cartoful c) este produs de dro$dia de bere d) se desf.oar !n absen+a o3igenului

c) se sintetizeaz substan+e minerale d) scade greutatea plantei c) mucegaiul alb d) trandafirul

120. Eliminarea o3igenului se realizeaz !n urma: a) e3pira+iei c) fotosintezei b) fermenta+iei d) inspira+iei 121. Au rol !n digestia intracelular: a) dictiozomii b) lizozomii 122. 7vulul la mamifere: a) este alctuit din foliculi ovarieni b) prezint cromozomi sub form de perec e 123. 1irusurile: a) au metabolism propriu b) fac parte din regnul Monera 124. "iupercile: c) nucleolii d) ribozomii c) are membran% citoplasm% nucleu d) prezint periferic o zon cortical c) prezint perete celular d) sunt entit+i infec+ioase

a) sunt lipsite de perete celular b) au nutri+ie autotrof 125. Mers plantigrad are: a) calul b) cerbul 126. Plant parazit este: a) "andida b) dro$dia

c) au corpul alctuit din ife d) sunt organisme procariote c) tigrul d) ursul c) limbricul d) tor+elul

127. Melcul membranos este sediul receptorilor: a) auditivi c) olfactivi b) gustativi d) de ec ilibru 128. 7vulul la mamifere: a) se divide prin meioz b) are *= de cromozomi la om 129. ,a mamifere% pancreasul: a) !.i vars secre+ia !n intestinul gros b) are rol !n digestia intestinal 130. "rapul: a) are sc elet osos b) respir anaerob 131. Membrana plasmatic: a) este bogat !n celuloz b) are structur de mozaic fluid c) con+ine un bistrat proteic c) este un gamet d) particip la reproducerea ase3uat c) este cea mai mare gland ane3 a tubului digestiv d) secret sucul gastric c) are fecunda+ie intern d) este un tetrapod d) este un constituent specific plantelor

132. 6ublarea cantit+ii de cromatin: a) are loc la sf/r.itul anafazei b) nu este necesar !naintea meiozei c) precede diviziunea carioc inetic

d) are loc dup etapa reduc+ional a meiozei

133. #ematiile: a) au rol !n coagulare b) sunt sferice 134. "ile urinare sunt% !n ordine: a) uretre% vezic urinar% ureter b) rinic i% uretr% vezic urinar% ureter 135. Alege+i asocierea corect: a) tenie @ Platelmin+iA b) melcul de livad @ ,amelibran iate 9Bivalve) 136. Neuronul: a) con+ine mielin la nivelul corpului neuronal b) are unul sau mai mul+i a3oni 137. 8rec ea medie comunic cu: a) urec ea intern% prin timpan b) faringele% prin trompa lui Eustac io c) urec ea e3tern% prin fereastra rotund 138. For+a de suc+iune: a) cre.te pe msura dezvoltrii frunzelor b) este generat de rdcin

c) con+in emoglobin d) se formeaz !n mduva spinrii c) uretere% vezic urinar% uretr d) uretere% vezic urinar% uretr% anus

c) pian$enul cu cruce & 4nsecte d) broasca de lac & 8rodele

c) prime.te e3cita+ia la nivelul dendritelor d) are rol !n formarea urinei d) urec ea e3tern% prin fereastra oval

c) atinge ma3imul toamna d) este ma3im la !nceputul primverii

139. Alege+i asocierea corect !ntre tipul de fruct .i planta care !l produce: a) pstaie @ varz c) bac @ vi+a de vie b) cariops @ floarea soarelui d) drup & ste$ar 140. Peri.orii absorban+i: a) au pere+ii celulari !ngro.a+i b) absorb seva elaborat c) sunt pluricelulari

d) absorb apa prin fenomenul de osmoz

141. 6eplasarea spermatiei ctre oosfer este: a) c imiotactism c) c imiotropism b) fotonastie d) seismonastie 142. "omponentele celulare cu rol !n sinteza proteinelor sunt: a) mitocondriile c) cloroplastele b) dictiozomii d) ribozomii 143. 0ubstan+a alb a mduvei spinrii: a) con+ine centrii nervo.i b) este dispus sub form de coarne c) coordoneaz comportamentele !nv+ate d) conduce impulsurile nervoase !ntre mduv .i encefal

144. Alege+i afirma+ia corect despre cloroplaste: a) au rol !n depozitarea substan+elor c) caracterizeaz celulele eucariotelor de rezerv autotrofe b) sunt sediul respira+iei celulare d) dau culoarea mucegaiului verde& albstrui 145. 1irusurile: a) sunt cele mai simple celule b) sunt multiplicate de ctre celule 146. ,ic enii au o nutri+ie : a) simbiont b) anaerob 147. "erebelul are rol !n: a) comandarea mi.crilor b) sensibilitate 148. "elula procariot prezint: a) mitocondrii b) nucleol 149. Fecunda+ia la angiosperme: a) are loc !n sacul embrionar b) asigur reproducerea ase3uat c) este simpl c) respir anaerob d) sunt autotrofe c) parazit d) aerob c) men+inerea ec ilibrului d) refle3ele somatice monosinaptice c) nucleoid d) cloroplaste d) const !n contopirea spermatiei cu ovarul

150. -eticulul endoplasmatic are rol !n: a) formarea fusului de diviziune b) transportul substan+elor

c) respira+ia celular d) procesul de ereditate

151. 7rganul comun sistemelor respirator .i digestiv este : a) esofagul c) laringele b) faringele d) tra eea 152. ,a nivelul stomacului mamiferelor: a) are loc doar depozitarea alimentelor b) !ncepe digestia c imic a proteinelor c) are loc emulsionarea lipidelor de ctre srurile biliare d) se finalizeaz digestia c imic a glucidelor

153. Alege+i asocierea corect !ntre +esut .i func+ia acestuia: a) meristem apical @ cre.tere !n c) vase liberiene @ conducerea sevei lungime brute b) vase lemnoase @ conducerea sevei d) epiderm & sus+inere elaborate 154. Fusul de diviziune: a) se formeaz !n interfaz b) este o structur permanent a celulelor 155. ,a nivel pulmonar: a) s/ngele neo3igenat sose.te prin venele pulmonare b) aerul este umezit% !nclzit .i purificat c) are rol !n migrarea cromozomilor !n timpul diviziunii d) este caracteristic diviziunii bacteriilor c) bron iolele se ramific% gener/nd% bron iile d) alveolele sunt !ncon$urate de o re+ea de capilare

156. ;esutul osos compact: a) se afl la periferia oaselor late .i scurte b) este un +esut con$unctiv semidur

c) este lipsit de vasculariza+ie d) con+ine substan+ fundamental fluid

157. 2n circula+ia s/ngelui la mamifere: a) venele cave duc s/nge cu "7' la plm/ni b) artera aort porne.te din ventriculul st/ng 158. Membrana celular: a) delimiteaz citoplasma b) este dispus la periferia peretelui celular 159. Fagocitoza: a) este o proprietate a trombocitelor b) se realizeaz cu a$utorul pseudopodelor

c) $umtatea dreapt a inimii con+ine s/nge o3igenat d) venele pulmonare aduc s/ngele o3igenat !n atriul drept c) lipse.te la celula procariot d) con+ine celuloz

c) const !n producerea de anticorpi d) este realizat de ematii

160. 8n individ omozigot pentru un anumit caracter: a) are at/t gena dominant% c/t .i pe c) este ibrid pentru acel caracter cea recesiv d) are dou gene dominante sau dou b) produce dou tipuri de game+i gene recesive !n perec e 161. 7rganitul celular cu rol !n formarea fusului de diviziune este: a) centrozomul c) aparatul 5olgi b) flagelul d) reticulul endoplasmatic 162. Mugurii gustativi: a) con+in neuroni gustativi b) sunt sediul senza+iei de gust 163. Au rol !n sinteza proteic: a) dictiozomii b) lizozomii c) se gsesc !n mucoasa olfactiv d) sunt !n legtur cu neuroni senzitivi c) ribozomii d) vacuolele

164. ,a mamifere% din ventriculul drept pleac: a) artera aort c) vena cav b) artera pulmonar d) venele pulmonare 165. 2nmul+irea vegetativ prin stoloni 9tulpini t/r/toare) este prezent la:

a) cartof b) cp.un 166. 1ierme lat este: a) limbricul b) lipitoarea

c) lalea d) iris c) r/ma d) tenia

167. "romozomii se dispun !n placa ecuatorial !n timpul: a) profazei c) metafazei b) anafazei d) telofazei 168. Bila se vars !n: a) cecum b) duoden c) colon d) stomac

169. 0ensibilitatea c imic este deservit de urmtorii receptori: a) auditivi c) optici b) olfactivi d) mecanici 170. 0unt angiosperme: a) coniferele b) ferigile 171. -eticulul endoplasmatic rugos: a) are membran dubl organizat !n criste b) este un sistem de canalicule cu ribozomi 172. Este constituent celular autodivizibil: a) citoplasma b) reticulul endoplasmatic c) dro$diile d) monocotiledonatele c) are rol !n sinteza de substan+e lipidice d) depoziteaz substan+e de rezerv

c) peretele celular d) mitocondria

173. "orola este alctuit din: a) sepale b) carpele 174. ?or+elul este o plant:

c) petale d) stamine

a) autotrof b) saprofit 175. 5enotipul reprezint: a) totalitatea !nsu.irilor unui organism b) rezultatul interac+iunii fenotip& mediu

c) anaerob d) parazit c) totalitatea genelor unui organism d) flu3ul de informa+ie de la copii la prin+i