Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" DIN IAI FACULTATEA DE ELECTRONIC, TELECOMUNICAII SI TEHNOLOGIA INFORMAIEI Domeniul: Inginerie electronic i telecomunicaii

Specializarea: Electronic aplicat SITUAIE CENTRALIZATOARE A PLANULUI DE NVMNT Titlul absolventului: Inginer pentru seria 2008-2012 Durata studiilor: 4 ani Forma de nvmnt: zi 1. STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR (n numr de sptmni) Activiti didactice Sem. I Sem. II 14 14 14 14 14 14 14 14 Sesiuni de examene Iarn Var Toamn 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 Practic 3 3 3 Iarn 3 3 3 3 Vacane Primvar Var+Toamn 1 12 1 9 1 9 1 -

Anul de studii I II III IV

2.

SITUAII PRIVIND NUMRUL ORELOR I NUMRUL CREDITELOR LA DISCIPLINELE IMPUSE (DI) I LA DISCIPLINELE OPIONALE (DO)

2.1. Numrul orelor de activitate didactic pe sptmn i numrul creditelor pe semestru Nr. orelor pe sptmn Nr. creditelor pe semestru Anul de studii Semestrul I Semestrul II Semestrul I Semestrul II I 26 28 30 30 II 26 26 30 30 III 26 27 30 30 IV 30 22 32 28

2.2. Repartizarea orelor i a creditelor dup categoria de opionalitate a disciplinelor Categoria de opionalitate a Numrul % din nr. total de Numrul de credite % din nr. total de disciplinelor de ore ore credite DI - discipline impuse (obligatorii) 2808 87.91 218 90.83 DO - discipline opionale 386 12.09 22 9.17 Nr. total de ore/credite 3194 100 240 100 2.3. Repartizarea orelor i a creditelor dup categoria formativ a disciplinelor Categoria formativ a disciplinelor Numrul de % din nr. total Numrul de credite % din nr. total de ore de ore credite DF discipline fundamentale 560 17.52 45 18.75 DID- discipline inginereti din domeniu 1408 44.08 106 44.16 DIS discipline inginereti de specialitate 1002 31.37 70 29.17 DC - discipline complementare 224 7.03 19 7.92 Nr. total de ore/credite 3194 100 240 100 2.4 Repartizarea orelor pe tipuri de activiti didactice Nr. ore repartizate pe activiti Total ore C S L P Practic 3194 1554 294 1036 70 240 a) b) c) d) e)

C 48.70

% fata de nr. total de ore S L P 9.05 32.45 2.20

Practica 7.60

3. CONDIII PENTRU OBINEREA DIPLOMEI DE INGINER acumularea a 240 de credite de la disciplinele impuse i de la cele opionale; acumularea creditelor pentru practica tehnologic (cte 3 credite, pentru anii II, III, IV); obinerea atestatului de cunoatere a unei limbi strine la nivel mediu; obinerea a dou calificative anuale admis la disciplina de educaie fizic; obinerea tuturor creditelor pentru examenul de licen.

RECTOR prof. dr. ing. Ion Giurma

Decan, Prof. dr. ing. Ion Bogdan

Sef catedr, Conf. dr. ing. Ioan Cleju

UNIVERSITATEA TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" DIN IAI FACULTATEA DE ELECTRONIC, TELECOMUNICAII I TEHNOLOGIA INFORMAIEI Domeniul: Inginerie electronic i telecomunicaii Specializarea: Electronic aplicat AVIZAT M.E.C.I, Titlul absolventului: inginer Durata studiilor: 4 ani Forma de nvmnt: zi

PLAN DE NVMNT Valabil ncepnd cu anul universitar 2008-2009 ANUL 1


Nr. crt. Denumire disciplin Cod disc. Condi ETTI___ ionri C 101 Analiza matematica I 102 Algebra 103 Fizica I 104 programare 1 105 Grafica pe calculator 106 Elemente de fizica si matematica 107 Limba straina 1 108 Educatie fizica 1 109 Analiz matematic 2 110 Matematici speciale 111 Fizic 2 112 Bazele electrotehnicii Programarea calculatoarelor i limbaje de 113 programare 2 114 Materiale, componente si circuite pasive 115 Limba straina 2 116 Educatie fizica 2
1. Introducere in electronica Progamarea calculatoarelor si limbaje de DIF101 DIF102 DIF103 DIF104 DIF105 DIF123 DIC107 DIC108 DIF109 DIF110 DIF111 DID112 DIF113 DID106 DIC114 DIC115 DOS116 DOS117 DOS118 DLC119 DLF120 DLF121 DLF122 10 9 7 2 2 2 2 1 -

Semestrul 1 Nr. ore/spt./ disciplin V S


2 2 1 2 2 -

K C
5 4 5 5

Semestrul 2 Nr. ore/spt./ disciplin V S L P

L
1 2 2 1

P
E E E E VP VP C A/R

DI

3 2 2 1
2 3 2 4 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 C E E E C E C A/R 4 6 3 6 4

4 2 1

DO 117 2. Utilizare internet


3. Introducere in calculatoare

118 Psihologie industrial DL 119 Chimie 120 Complemente de matematica aplicata 121 Mecanica

2 2

1 2

C C

4 4 2 2 2 2
6 7

C
C

4
4

Total ore pe sptmn, total probe pe semestru i total credite pe semestru la disciplinele impuse (DI) i la disciplinele opionale (DO)

26

4E 2C 2VP 1A/R

15

30

28

4E 3C 1A/R

30

DI discipline impuse; DO discipline opionale; DL discipline liber alese; AI-activit. independente; V verificri; K credite; = credite i verificri neincluse n total. Cod disciplin: ETTI+3litere+3 cifre+ unde = lips / liter = comun pe x facultate/secia C complementare; D domeniu; S specialitate; F - fundamental (T = Tehnologii i sisteme de telecomunicaii / E = Electronic aplicat / M = Microelectronic, optoelectronic i nanotehnologii)

RECTOR prof. dr. ing. Ion Giurma

DECAN prof. dr. ing. Ion Bogdan

EF DE CATEDR conf.dr.ing. Ioan Cleju

UNIVERSITATEA TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" DIN IAI FACULTATEA DE ELECTRONIC, TELECOMUNICAII I TEHNOLOGIA INFORMAIEI Domeniul: Inginerie electronic i telecomunicaii Specializarea: Electronic aplicat AVIZAT M.E.C.I. Titlul absolventului: inginer Durata studiilor: 4 ani Forma de nvmnt: zi

PLAN DE NVMNT Valabil ncepnd cu anul universitar 2009-2010 ANUL 2


Semestrul 3 Nr. ore/spt./ disciplin V C 201 Dispozitive electronice 202 Semnale, circuite si sisteme 1 203 Analiza asistata de calculator a circuitelor 204 205 206 207 208 209 210 211 Circuite integrate digitale 212 Limba straina 4 213 Practic
electronice Teoria probabilitatilor Masurari electrice si electronice Limba straina 3 Educatie fizica 3 Transmisia si codarea informatiei Circuite electronice fundamentale Semnale, circuite si sisteme 2 DID201 DID202 3 4 2 2 2 -

Nr. crt.

Denumire disciplin

Cod disc. Condi ETTI__ ionri

K C
7 7 5 4 4

Semestrul 4 Nr. ore/spt./ disciplin V S L P

S
1 1 2 -

L
2 3 2 1 1

P
E E E C C C A/R

DIS203 DIF204
DID205 DIC206 DIC207 DID208 DID209 DID210 DID211 DIC 212 DID213 DLF214 DLF215 DLC216 DLC217 DLF218

DI

2 1
3 4 3 3 2 2 2 3 2 1 1 E E E E C A/R 5 7

7
6 2 3

AI

120 ore

DL

214 Utilizare internet 215 Metode numerice 216 Istoria si filozofia constructiei europene 217 Educatie fizica 218 Programe utilitare matematice Total ore pe sptmn, total probe pe semestru i total credite pe semestru la disciplinele impuse (DI) i la disciplinele opionale (DO)

2
2

2
-

E
E

4
4 2 2 13 1 2 2 2 9 2 C A/R E 3

1
4

13

4 26

3E 3C 1A/R

30

26

4E 1C 1A/R

30

DI discipline impuse; DO discipline opionale; DL discipline liber alese; AI-activit. independente; V verificri; K credite; = credite i verificri neincluse n total. Cod disciplin: ETTI+3litere+3 cifre+ unde = lips / liter = comun pe x facultate/secia C complementare; D domeniu; S specialitate; F - fundamental (T = Tehnologii i sisteme de telecomunicaii / E = Electronic aplicat / M = Microelectronic, optoelectronic i nanotehnologii)

RECTOR prof. dr. ing. Ion Giurma

DECAN prof. dr. ing. Ion Bogdan

EF DE CATEDR conf.dr.ing. Ioan Cleju

UNIVERSITATEA TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" DIN IAI FACULTATEA DE ELECTRONIC, TELECOMUNICAII I TEHNOLOGIA INFORMAIEI Domeniul: Inginerie electronic i telecomunicaii Specializarea: Electronic aplicat AVIZAT M.E.C.I, Titlul absolventului: inginer Durata studiilor: 4 ani Forma de nvmnt: zi

PLAN DE NVMNT Valabil ncepnd cu anul universitar 2010-2011 ANUL 3


Nr. crt. 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 DO 313 314 315 316 317 318 DL 319 320 321 322 323 Denumire disciplin Cod disc. Condi ETTI__ ionri DID301 DID302 DID308 DIC304
DID305ET

Semestrul 5 Nr. ore/spt./ disciplin V C 3 3 3 2 3 2 S L 2 1 2 1 2 1 P 1 E C E C E VP

K C 7 5 5 3 6 4 3 3 2 2 2 3

Semestrul 6 Nr. ore/spt./ disciplin V S L P

DI

Circuite integrate analogice Introducere n comunicaii Televiziune Economie i marketing Prelucrarea digital a semnalelor Automate programabile Tehnica microundelor Aparate electronice de msur i control Arhitectura microprocesoarelor Management Practic Electronic industrial 1 Automatizari n electronica industrial Electronic i informatic medical Prelucrarea datelor medicale Educaie fizic 4 Educaie fizic 5 Procesari de imagini si prelucrarea semnalului vocal Introducere in inteligenta artificiala Decizie i estimare n prelucrarea informaiilor Bazele tehnologice ale microelectronicii Structuri integrate pentru aplicaii specifice 1 Proiectarea asistat de calculator a sistemelor analogice i digitale Tehnici de comunicare n limba englez Aplicatii practice ale microcontrolerelor

DIS306E DID307 DIS303 DID311E DIC312 DID313 DOS309E DOS310E DOS313E DOS314E DLC316 DLC315 DLS315E DLS316E DID306T DIS309M DLS320 DIS311T DLF317 DIS313

2 2 2 1 120 ore 2 2 2 1

C E E C
A/R

5 5 4 3
3

AI

E E A/R 2

5 5

2 2 2

A/R E

2 5 2 2 E 5

4 2 2 2 2 2 2 1 C C E 4 5 5

2 2 16 0 26 9 1

C C 3E 2C 1VP

2 2 30 15 0 27 11 1 4E 2C 1A/R 30

Total ore/sptmn, total probe/semestru, total credite la DI i DO

DI discipline impuse; DO discipline opionale; DL discipline liber alese; AI-activit. independente; V verificri; K credite; = credite i verificri neincluse n total. Cod disciplin: ETTI+3litere+3 cifre+ unde = lips / liter = comun pe x facultate/secia C complementare; D domeniu; S specialitate; F - fundamental (T = Tehnologii i sisteme de telecomunicaii / E = Electronic aplicat / M = Microelectronic, optoelectronic i nanotehnologii)

RECTOR prof. dr. ing. Ion Giurma

DECAN prof. dr. ing. Ion Bogdan

EF DE CATEDR conf.dr.ing. Ioan Cleju

UNIVERSITATEA TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" DIN IAI FACULTATEA DE ELECTRONIC, TELECOMUNICAII I TEHNOLOGIA INFORMAIEI Domeniul: Inginerie electronic i telecomunicaii Specializarea: Electronic aplicat AVIZAT M.E.C.I, Titlul absolventului: inginer Durata studiilor: 4 ani Forma de nvmnt: zi

PLAN DE NVMNT Valabil ncepnd cu anul universitar 2011-2012 ANUL 4


Nr. crt. 401 402 403 404 405 DI 406 407 408 409 410 411 AI 412 413 DO 414 415 416 417 418 Denumire disciplin Cod disc. Condi ETTI__ ionri DIS401E DIS402E DID403E DIS404 E DID405E DIS407E DID406E DID408 DIS409E DIS410E DIS408E DID412 DID413 DOS414E DOS415E DOS416E DOS417E DLD419E DLS420E DIS405T DLS425 2 3 2 17 0 30 2 1 2 12 1 C E C 4E 2C 1VP 5 2 5 5 32 12 0 22 10 0 3E 1C 2VP 28 2 E 5 2 2
C

Semestrul 7 Nr. ore/spt./ disciplin V C 3 3 3 2 2 2 S L 1 2 2 2 1 2 P 1 E E E C C VP

K C 5 5 5 4 4 4 2 1 2 2 3

Semestrul 8 Nr. ore/spt./ disciplin V S L P

Electronic industrial 2 Senzori i traductoare Bazele sistemelor de achiziie de date Electroacustic Compatibilitate electromagnetic n electronica de putere Inteligen computaional integrat Sisteme audio video digitale Comunicare Reele de calculatoare i sisteme distribuite Echipamente periferice i interfaare om calculator Electronic pentru automobile Elaborare proiect de licen Susinere proiect de licen Microprocesoare i microcontrolere Procesoare digitale si aplicatii Tehnici de interconectare in electronica Analiza asistat de calculator a circuitelor electronice de putere Inginerie software Robotica Bazele radiocomunicaiilor Structuri integrate pentru aplicaii specifice 2

2 2 2

VP VP E E

5 1 6 5 6 10

2 E 3sX40h/s=120

DL

Total ore/sptmn, total probe/semestru, total credite la DI i DO

DI discipline impuse; DO discipline opionale; DL discipline liber alese; AI-activit. independente; V verificri; K credite; = credite i verificri neincluse n total. Cod disciplin: ETTI+3litere+3 cifre+ unde = lips / liter = comun pe x facultate/secia C complementare; D domeniu; S specialitate; F - fundamental (T = Tehnologii i sisteme de telecomunicaii / E = Electronic aplicat / M = Microelectronic, optoelectronic i nanotehnologii)

RECTOR prof. dr. ing. Ion Giurma

DECAN prof. dr. ing. Ion Bogdan

EF DE CATEDR conf.dr.ing. Ioan Cleju