Sunteți pe pagina 1din 12

TEMA DE PROIECTARE

Sa se proiecteze dispozitivul de prelucrare pentru: a) denumirea piesei: RACORD b) desen executie: c) operatia: gaurire 8 d) volumul de productie: 5000 buc./an e) regimul de lucru: 1 schimb/zi

Codul stadiului: SO1 Clarul codului: STADIUL DE PROIECTARE ; TEORIA SI PRACTICA PROIECTARII DISPOZITIVELOR Primul stadiu de existenta al dispozitivului este compus din patru etape, primele doua etape cuprinznd fazele si activitatile referitoare la elaborarea SOF, iar urmatoarele doua etapele referitoare le constructia dispozitivului. Aceste patru etape sunt: EO1: Etapa datelor initiale necesare declansarii procesului de proiectare a dispozitivului EO!: Etapa proiectarii SOF optime ASOF O" EO#: Ale$erea sau proiectarea elementelor componenete ale dispozitivului EO%: Elaborarea proiectului de executie al dispozitivului Codul etapei: SO1 EO1 (EOO1) Clarul codului: ETAPA DATELOR INITIALE NECESARE DECLANSARII PROCESULUI DE PROIECTARE A DISPOZITIVULUI Prima etapa cuprinde patru faze care $rupeaza &n activitatile lor datele initiale, informatii de baza necesare demararii si desfasurarii procesului de proiectare. FO1: 'atele initiale referitoare la semifabricatul de prelucrat &n dispozitivul ce se proiecteaza( FO!: 'atele initiale privind caracteristicile fabricatiei &n care se va &ncadra dispozitivul ce se proiecteaza( FO#: 'atele initiale te)nolo$ice referitoare la operatia pentru care se proiecteaza dispozitivul( FO%: 'atele initiale privind operatorul uman. Codul fazei: SO1 EO1 FO1 (FOO1) Clarul codului: DATELE INITIALE REFERITOARE LA SEMIFABRICATUL DE PRELUCRAT N DISPOZITIVUL CE SE PROIECTEAZA FO1 $rupeaza sase activitati care se refera la informatiile oferite de principala sursa ce declanseaza procesul de proiectare * semifabricatul operatiei. Codul activitatii: SO1 EO1 FO1 AO1 (AOO1) Clarul codului: CODIFICAREA TEHNOLOGICA A PIESEI +. Obiectivul

,erificarea codului te)nolo$ic cnd acesta exista, sau atribuirea lui atunci cnd lipseste. ++. Operatorul metodolo$ic: Pentru &ndeplinirea obiectivului activitatii se parcur$ urmatorii pasi :
Nr. pas 1 ! # % 2 3 4 C ! I"s#r$%#&$"' S-A./iteste comanda de proiectare si verifica existenta documentatiei de pornire ,erifica existenta codului te)nolo$ic -reci la 101 sau 10! ,erific1 corectitudinea codului te)nolo$ic si treci la 10# /odifica piesa Stabileste varianta de emitere a documentatiei S.'.,. istice /ompleteaza formularul SEFA la activitatea A01 S-OP

101 10! 10#

+++. Aplicatie 5ntruct piesa care face obiectul aplicatiei nu a fost codificata &n societatea comerciala, s a marcat pe desenul de executie al piesei codul te)nolo$ic. Se foloseste pentru aceasta activitate codul te)nolo$ic adaptat la conditiile concrete ale societatii comerciale. 'ata fiind situatia din societate, s a decis ca este necesar a se proiecta dispozitivul numai pentru piesa data, deci varianta de proiectare a unui dispozitiv clasic.
I # II ! III # IV 3 V % VI % VII % VIII % I( 6 ( 0 (I 6 (II 0 (III 0 (IV % (V 6 (VI 0

S')"&*&%a#&a %&*r'+ r % !$+$& Familia: /arcasa /lasa: +nc)isa 7rupa: /u aleza8e si cu $auri 'imensiune: +ntre 114,2 mm. 'imensiune: 5ntre 60 mm. 'imensiune: 5ntre 6% mm 9asa: +ntre ! :$ 9aterial: Fonta Suprafete cilindrice: interioare si exterioare ridicata Suprafete de revolutie: <ipsa prelucrarii Suprafete plane: exterioare precizie ridicata Suprafete danturate: <ipsa prelucrarii Suprafete canelate: <ipsa prelucrarii 71uri: nefiletate precizie medie ,olum productie: 2000 buc=an ,arianta te)nolo$ica: noua

C&*r'+' % !$+$& + ++ +++ +, , ,+ ,++ ,+++ +; ; ;+ ;++ ;++ ;+, ;, ;,+

Codul activitatii: SO1 EO1 FO1 AO, (AOO,) Clarul codului: ANALIZA FORMEI PIESEI +. Obiectivul ,erificarea daca exista sau nu, de8a, un dispozitiv pe care sa se poata executa operatia sau, daca nu exista dispozitve, ale caror elemente or$anolo$ice re$late, sc)imbate sau modificate sa transforme dispozitivul existent &ntr un dispozitiv utilizabil si pentru piesa >semifabricatul" care face obiectul analizei.

++. Operatorul metodolo$ic

Nr. pas 1 ! # % 2 3 4 ? 6 10 11 1!

C !

100 101 10# 10% 102 10! 103

I"s#r$%#&$"' S-A.'ezar)iveaza desenele de piese cu aceeasi secventa de cod te)nolo$ic -reci la 100 sau la 10! 'ezar)iveaza formularele SEFA corespunzatoare -reci la 101 sau la 10! Selecteaza desenele de executie ale pieselor ce prezinta similitudini din punctul de vedere al bazelor de contact -reci la 10# sau la 10! Selecteaza desenele de executie ale pieselor ce prezinta similitudini din punctul de vedere al suprafetelor de prelucrat -reci la 10% sau la 10! Analizeaza similitudinile ce privesc suprafetele de le$atura intern1 -reci la 102 sau la 10! Extinde aria de folosire a dispozitivului existent pentru piesa similara -reci la 103 'ecide necesitatea proiectarii unui dispozitiv nou S-OP

+++. Aplicatie 5ntruct &n societatea comerciala unde se proiecteaza dispozitivul nu s a or$anizat &nca ar)iva de repere pe baza codului te)nolo$ic, rezultatul parcur$erii activitatii este concluzia: este necesar a se proiecta un dispozitiv nou. Codul activitatii: SO1 EO1 FO1 AOClarul codului: ANALIZA DIMENSIONALA A PIESEI +. Obiectivul Se determina marimea spatiului liber necesar instalarii piesei. ++. Operatorul metodolo$ic
Nr. pas 1 % C ! I"s#r$%#&$"' S-A..etin dimensiunile de $abarit ale piesei sau valorile superioare ale cmpurilor de dimensiuni de la cifrele de cod te)nolo$ic atribuite piesei /ompleteaza formularul SEFA cu valorile dimensiunilor de $abarit S-OP

+++. Aplicatie p1" Se evidentiaza dimensiunile de $abarit. l@60 mm.( ) @ 6% mm.( <@ 114,2 mm ,olumul acestei fonte este: ,@<Al )@66%020 m m#@0,66dm# Codul activitatii: SO1 EO1 FO1 (AOO. ) Clarul codului: ANALIZA MATERIALULUI PIESEI +. Obiectivul 'ecodificarea proprietatilor materialului, elaborarea unor recomandari privind scur$erea libera a asc)iilor pe elementele dispozitivului, stabilirea limitelor fortelor ce se pot aplica pe piesa.

++. Operatorul metodolo$ic

Pentru &ndeplinirea operatorului metodolo$ic se parcur$ urmatorii pasi:


Nr. pas 1 ! # % 2 C ! I"s#r$%#&$"' S-A.Stabileste codul materialului Selecteaza fisa materialului Selecteaza recomandarile privind evacuarea asc)iilor Evalueaza marimea petei de contact la aplicarea locala a unei forte de strn$ere /ompleteaza formularul SEFA S-OP

+++. Aplicatie p1" Proiectantul retine din desenul de executie si planul de operatii, num1r S-AS, an, marca materialului si starea &n care se afla ca urmare a tratamentelor termice aplicate.
S'%/&$"'a I
+ ++ +++ +, , ,+ ,++ ,+++ +; ; ;+

S'%/&$"'a II
;++ ;+++ ;+, ;, ;,+ ;,++

S. III
;,+++

p!" Proiectantul selecteaza pe baza codului materialului, din fisierul de materiale, suportul Afis1, dispozitiv, microfilm etc." ce contine corelatia cod material * proprietati. /onform S. EB 1?2 6% am retinut urmatoarele caracteristici mecanice:
)).pr'+$%ra#'#$r"a#'1pr 0'&D&a). F "#'&Mar%a )).Sa4'a#a )&"&)a +a 5"% 3 &'r' Gr s&)'a p'r'#'+$& D$r&#a#' Br&"'++ M&" Ma6 HB )a6

R'2&s#'"#a +a #ra%#&$"' N1)),

R'2&s#'"#a +a &"% 3 &'r' N1)),

!20

!0=1!,2

!?0

%30

? 12

1?0

!40

p#" Pe baza experimentala, se determina &nclinarile minime ce asi$ura scur$erea libera a asc)iilor. /onform tabelului #.!1 =1 p$.1##= un$)iul minim trebuie sa fie de min. #2 0.
9aterialul piesei ce se prelucreaza &n dispozitiv Fonta cu asc)ii scurte 5nclinari minime ce asi$ura scur$erea libera a asc)iilor Aun$)i fat1 de orizontala &n $rade" #20

p%" Se determina valoarea maxima a reactiunilor ce pot aparea pe suprafetele piesei ca urmare a contactului cu elementele dispozitivului sau se determina presiunea admisibila la contactul suprafete piesa suprafete elemente dispozitiv. Pentru cel mai frecvent caz de contact punctiform rezulta: Fmax. @ #32 daB >diametrul cepului 10mm." Fmax. este forta maxima ce poate apare la contactul punctiform &ntre suprafata piesei si suprafetele elementelor dispozitivului proiectat, fara ca adncimea urmei sa depaseasca ru$ozitatea suprafetei. Codul activitatii: SO1 EO1 FO1 AO7 (AOO7) Clarul codului: ANALIZA GREUTATII PIESEI +. Obiectivul

Precizarea vectorului $reutate si stabilirea recomandarilor privind manipularea piesei la introducerea si scoaterea ei &n=din dispozitiv. ++. Operatorul metodolo$ic
Nr. pas 1 ! # % 2 3 C ! I"s#r$%#&$"' S-A.Stabileste metoda de calcul a $reutatii si a momentului de inertie 'etermina $reutatea si momentul de inertie 'etermina pozitia centrului de $reutate 9arc)eaza pe desenul de executie vectorul $reutate si defineste pozitia sa fata de elementele piesei Stabileste recomandarile pentru manipularea piesei &n dispozitiv /ompleteaza formularul SEFA S-OP

+++. Aplicatie +n urma modelarii #' a piesei se determina pozitia centrului de $reutate 7 al acestuia Codul activitatii: SO1 EO1 FO1 AO8 (AOO8 ) Clarul codului: PRECIZAREA SUPRAFETELOR CE URMEAZA A FI GENERATE LA PRELUCRAREA IN DISPOZITIVUL CE SE PROIECTEAZA +. Obiectivul Explicitarea caracteristicilor suprafetei ce se $eneraza &nainte si dup1 $enerare si determinarea influentei preciziei piesei asupra deciziei privind tipul de dispozitiv necesar a fi proiectat. ++. Operatorul metodolo$ic Pasii ce trebuiesc urmati sunt dati &n tabelul urmator:
Nr. pas 1 ! # % 3 101 10! C ! I"s#r$%#&$"' S-A.9arc)eaza suprafata de $enerat si retine caracteristicile suprafetei &nainte si dupa $enerarea sa &n dispozitiv -reci la 101 sau 10! Expliciteaza caracteristicile implicite retinute la pasul 1 Stabileste re$imul de asc)iere /ompleteaza formularul SEFA la activitatea AO3 S-OP

+++. Aplicatie p1" Proiectantul marc)eaza pe desenul de executie suprafetele $enerate &n dispozitivul ce se proiecteaza.

p!" Proiectantul stabileste re$imul fortelor de asc)iere >constant sau .e$imul fortelor de asc)iere este relativ constant.

vibratoriu".

Codul fazei: SO1 EO1 FO, (FOO,) Clarul codului: DATELE INITIALE PRIVIND CARACTERISTICILE FABRICATIEI N CARE SE VA NCADRA DISPOZITIVUL CE SE PROIECTEAZA Faza FO! ofera proiectantului informatii privind caracteristicile fabricatiei Avolumul de productie, caracterul sau tipul productiei etc." pe baza carora sa se poata lua decizia privind tipul dispozitivului. Auniversal, specializat, special, modulat etc.", $radul lui de mecanizare sau automatizare.

Codul activitatii: SO1 EO1 FO, AO1 (AOO9) Clarul codului: DATE PRIVIND VOLUMUL DE PRODUCTIE +. Obiectivul Stabilirea numarului de repere operatii prevazute a se executa pe dispozitiv. ++. Operatorul metodolo$ic <a &ndeplinirea obiectivului activitatii se parcur$ urm1torii pasi:
Nr. pas 1 ! # % 2 C ! I"s#r$%#&$"' S-A..etine reperele si operatiile pentru care se proiecteaza dispozitivul /alculeaza volumul de repere de un tip ce se vor executa pedispozitiv /alculeaza volumul de repere ce se vor executa pe dispozitiv /alculeaza numarul de repere operatii ce se vor executa pe dispozitiv /ompleteaza formularul SEFA S-OP

+++. Aplicatie p1" 'ispozitivul se va proiecta numai pentru un sin$ur reper si respectiv pentru operatia nr.4. p!" 'in desfasuratorul de produse pe repere se retin urmatoarele date: Bp1 @ 2000 piese ( Bpsc) 1 @ !00 ( Psi$ 1 @ #0( @C B1 @ 2!#0 repere p#" B @ B1 @ 2!#0 repere p%" B11 @ B1 @ 2!#0 repere operatii Codul activitatii: SO1 EO1 FO, AO, (AOO:) Clarul codului: DATE PRIVIND CARACTERUL PRODUCTIEI +. Obiectivul Stabilirea coeficientului de &ncarcare a dispozitivului. ++. Operatorul metodolo$ic
Nr. pas 1 ! # % 2 C ! I"s#r$%#&$"' S-A./alculeaza perioada de utilizare de calcul a fabricatiei reperelor pe dispozitiv /alculeaza fondul de timp necesar executarii reperelor operatii pe dispozitiv /alculeaza fondul de timp disponibil al dispozitivului /alculeaza coeficientul de &ncarcare al dispozitivului /ompleteaza formularul SEFA S-OP

+++. Aplicatie p1" 'in clauzele contractuale se retine ca perioada de utilizare a dispozitivului proiectat este de1,2 ani( se asimileaza aceasta perioada cu ! ani. 'eci P uc @ ! ani p!" Stiind ca dispozitivul se va folosi pentru o sin$ura operatie si ca norma de timp pentru aceasta este t11@1,? min, rezulta: Ft @ BD x tE Ft @ ! x 2!#0 x 1,? @ 1??!? min p#" Stiind ca atelierul lucreaza &ntr un sc)imb, rezulta: Fd @ Puc x Bzl x B1 x ? x :s Fd @ 16!00 min p%" /oeficientul de &ncarcare al dispozitivului este: : @ Ft = Fd : @ 1??!? = 16!000@ 0,06? Codul activitatii: SO1 EO1 FO, AO- (AOO;) Clarul codului: DATE PRIVIND CONSTANTA FABRICATIEI +. Obiectivul Stabilirea numarului de dispozitive necesar a fi comandate pentru executie si determinarea coeficientului de &ncarcare a dispozitivelor.

++. Operatorul metodolo$ic


Nr. pas 1 ! # % 2 C ! I"s#r$%#&$"' S-A..etine data de &nceput a fabricatiei reperelor ce se vor executa pe dispozitiv /alculeaza numarul de dispozitive necesare a fi comandate spre executie Salt conditionat. -reci la 101 sau 10! .ecalculeaza coeficientul de &ncarcare al dispozitivului /ompleteaza formularul SEFA S-OP

101 10!

+++. Aplicatie p1" 'ata de &nceput a fabricatiei reperelor pe dispozitiv va fi 10.1!.!011 /um de obicei omolo$area seriei zero dureaza sase zile, data de 0#.1!.!011 va fi data limita pentru executia dispozitivului. p!" /unoscnd valoarea preliminara a coeficientului de &ncarcare : al dispozitivului, se asimileaza numarul preliminar de dispozitive necesare >m" cu valoarea &ntrea$a, imediat superioara a coeficientului :. m @ 1 dispozitiv unde: m reprezinta numarul de dispozitive necesare a se comanda spre executie &n sectia scularie. Codul activitatii: SO1 EO1 FO, AO. (AO1O) Clarul codului: DATE PRIVIND CARACTERUL LIVRARILOR +. Obiectivul ,erificarea Ac)iar corectarea" numarului de dispozitive necesare. ++. Operatorul metodolo$ic
Nr. pas 1 ! # % 2 10! C ! I"s#r$%#&$"' S-A..etine volumul si termenele livrarilor intermediare -reci la 101 sau 10! /alculeaza numarul de dispozitive necesare spre a se respecta valorile retinute la pasul 1 /ompara valorile calculate la pasul ! de la >A010" cu valoarea de la pasul ! de la >A006" /ompleteaza formularul SEFA S-OP

101

+++. Aplicatie /onsultnd clauzele contractuale de livrare, nu s au $asit specificatii le$ate de volumul si termenele de livrare intermediare. Bumarul de dispozitive necesare determinat la activitatea anterioara ramne nesc)imbat. Codul fazei: SO1 EO1 FO- (FOO-) Clarul codului: DATE INITIALE TEHNOLOGICE REFERITOARE LA OPERATIA PENTRU CARE SE PROIECTEAZ< DISPOZITIVUL Faza FO# cuprinde un numar de sapte activitati ce $rupeaza si prelucreaza informatii de ordin te)nolo$ic necesare att procesului de proiectare al sc)emei de orientare si fixare ct si &n procesul de proiectare constructiva Anatura operatiei, re$imul de asc)iere, m u, scule etc."

Codul activitatii: SO1 EO1 FO- AO1 (AO11) Clarul codului: DATE PRIVIND SEMIFABRICATUL LA OPERATIA PENTRU CARE SE PROIECTEAZA DISPOZITIVUL +. Obiectivul Evidentierea caracteristicilor explicite ale suprafetelor neprelucrate fat1 de care se poate stabili pozitia relativa a suprafetei de prelucrat. ++. Operatorul metodolo$ic
Nr. pas 1 ! # % 2 3 4 C ! I"s#r$%#&$"' S-A..etine desenul semifabricatului sau desenul de executie al piesei -reci la 101 sau 10! -ransforma desenul semifabricatului sau desenul de executie al piesei &n sc)ita semifabricatului operatiei pentru care se proiecteaza dispozitivul -reci la 10# sau 10% Expliciteaza caracteristicile implicite ale suprafetelor neprelucrate fata de care se poate stabili pozitia relativa a suprafetei de $enerat 9arc)eaza caracteristicile explicite ale suprafetelor neprelucrate fata de care se poate stabili pozitia relativa a suprafetei de $enerat si caracteristicile suprafetei de $enerat Anexeaza desenul SF lui sau desenul de executie completate la formularul SEFA S-OP

101 10! 10# 10%

+++. Aplicatie p1" Operatia este &n succesiunea te)nolo$ica situata &ntre prima si ultima operatie te)nolo$ica din procesul te)nolo$ic. p!" 'esenul de semifabricat cu suprafetele si caracteristicile prelucrate pna la operatia respectiva. p#" Sc)ita semifabricatului la operatia pentru care se proiecteaza dispozitivul. Codul activitatii: SO1 EO1 FO- AO, (AO1,) Clarul codului: LOCALIZAREA OPERATIEI PENTRU CARE SE PROIECTEAZA DISPOZITIVUL +. Obiectivul /ompletarea cu caracteristici explicite necesare a suprafetelor $enerate anterior operatiei pentru care se proiecteaza dispozitivul. ++. Operatorul metodolo$ic
Nr. pas 1 ! # % 2 101 10! C ! I"s#r$%#&$"' S-A..etine caracteristicile privind suprafetele $enerate anterior fat1 de care se poate stabili poz. .elativa a supraf. de $enerat -reci la 101 sau 10! Expliciteaza caracteristicile implicite ale suprafetelor $enerate fat1 de care se poate stabili pozitia relativa a supraf. de $enerat .etine daca suprafetele fat1 de care se poate stabili pozitia relativa a supraf. de $enerat mai sufera prel. ulterioare Anexeaza desenul completat la formularul SEFA S-OP

+++. Aplicatie Suprafetele fata de care se poate stabili pozitia relativa a suprafetelor de $enerat sufera toate prelucrarile la operatiile anterioare.

Codul activitatii: SO1 EO1 FO- AO- (AO1-) Clarul codului: DATE PRIVIND NATURA OPERATIEI +. Obiectivul 'efinirea sc)emelor fortelor si momentelor de asc)iere si a caracteristicilor componentei te)nice a sistemului operational te)nolo$ic care influenteaza marimea fortelor si momentelor de asc)iere. ++. Operatorul metodolo$ic
Nr. pas 1 ! # % 2 3 C ! I"s#r$%#&$"' S-A./odifica prima sectiune Aprivind tipul operatiei" a codului de natura a operatiei .etine codul masinii unelte pe care se va instala dispozitivul .esine codul sculei asc)ietoare folosite la operatia pentru care se proiecteaza dispozitivul .etine sc)ema fortelor si momentelor de asc)iere .etine caracteristicile componentei te)nice a sistemului operational te)nolo$ic care influenteaza marimea fortelor si momentelor de asc)iere /ompleteaza formularul SEFA S-OP

+++. Aplicatie p1" /odificarea operatiei: $aurire p!" /odificarea 9F /od : 7, 13

/od operatie 0 0 4

7 p#" /odificarea sculei asc)ietoare ?

/odificarea 1 3

/odificarea sculei asc)ietoare 2 4 2

p%" Fisa cu sc)eme a fortelor si momentelor de asc)iere .elatiile de calcul sunt conform =9+9 vol.1=, tabelul 11.!, pa$ina 1#2. Fas @104 daB ( 9as @!3? daBxmm Codul activitatii: SO1 EO1 FO- AO. (AO1.) Clarul codului: DATE PRIVIND REGIMUL DE ASCHIERE LA OPERATIA PENTRU CARE SE PROIECTEAZA DISPOZITIVUL +. Obiectivul 'eterminarea marimilor de calcul ale fortelor si momentelor de asc)iere &n cursa activa si &n aceea de retra$ere a sculei. ++. Operatorul metodolo$ic
Nr. pas 1 ! # % C ! I"s#r$%#&$"' S-A.'etermina marimea vectorilor forte si moment de asc)iere Stabileste marimile de calcul ale fortelor si momentelor de asc)iere Stabileste fortele si momentele la retra$erea sculei /ompleteaza formularul SEFA S-OP

+++. Aplicatie Fas @ 104 daB 9as @ !3? daB mm p!" /oeficientul de multiplicare este GF @ G9 @ 1,!. p#" Pentru cursa de lucru: Fas @ 1!? daB 9as @ #!! daB mm P%" Pentru cursa +n $ol Fas @10H x Fas ( 9as @10H 9as @ C Fas @10,4daB ( 9as @#!,! daB mm Codul activitatii: SO1 EO1 FO- AO8 (AO18) Clarul codului: DATE PRIVIND MASINA UNEALTA +. Obiectivul Evidentierea spatiului ce poate fi ocupat de dispozitiv, piesa si scula si evidentierea suprafetelor de le$atura ale masinii unelte cu dispozitivul. ++. Operatorul metodolo$ic p1"
Nr. pas 1 ! # % 2 C ! I"s#r$%#&$"' S-A./odifica masina unealta pe care se va instala dispozitivul proiectat Selecteaza sau completeza fisa cu caracteristicile masinii unelte 'elimiteaza spatiul $abaritic ce poate fi ocupat &n masina unelt1 de: dispozitiv, scula, piesa .etine caracteristicile suprafetelor de le$atura ale masinii unelte cu dispozitivul Se completeaza formularul SEFA S-OP

+++. Aplicatie /onform cartii te)nice a masinii unelte caracteristicile sunt:


T&p$+ )as&"&& $"'+#' 9asina de $aurit radiala 713 Cara%#'r&s#&%& a+' MU 'istanta de la batiu la axul principal ##2 1200 mm 5naltimea maxima a capului principal peste masa 4#0 mm 'iametrul maxim 'max @ %0 mm Adncimea maxima de $aurire !?0 mm Suprafata mesei 200x3#0 mm -uratia min max 120 !#30 rot=min <imita avans 0,10 0,%0 mm

Codul activitatii: SO1 EO1 FO- AO9 (AO19) Clarul codului: DATE PRIVIND SCULA ASCHIETOARE +. Obiectivul Stabilirea dimensiunilor de $abarit ale ansamblului piesa dispozitiv. ++. Operatorul metodolo$ic

Nr. pas 1 ! # %

I"s#r$%#&$"' S-A..etine scula asc)ietoare cu care se vor prelucra piesele la operatia pentru care se proiecteaza dispozitivul Selecteaza sau completeaza fisa cu caracteristicile sculei as c)ietoare 'elimiteaza spatiul $abaritic ce poate fi ocupat de ansamblul piesa dispozitiv Se completeaza formularul SEFA S-OP

+++. Aplicatie

Iur$)iu ? S-AS 242 * ?0=.p% Codul fazei: SO1 EO1 FO. AFOO.) Clarul codului: DATE INITIALE PRIVIND OPERATORUL UMAN Aceasta faza ofera informatii prin intermediul a doua activitati, despre influenta factorului uman &n deciziile privind proiectarea dispozitivului A$radul de automatizare sau mecanizare, calificarea personalului operant". Codul activitatii: SO1 EO1 FO. AO1 (AO1:) Clarul codului: GRADUL DE MECANIZARE SAU AUTOMATIZARE +. Obiectivul 'eterminarea $radului de mecanizare sau automatizare impus dispozitivului sau elementelor sale componente. ++. Operatorul metodolo$ic
Nr. pas 1 ! # % 2 C ! I"s#r$%#&$"' S-A.'etermina $radul de mecanizare, automatizare impus sistemului dispozitivului -reci la 101 sau 10! 'etermina $radul de mecanizare, automatizare impus elementelor sistemului dispozitivului .etine sc)ema sistemului om dispozitiv * masin1 * unealta piesa scula corespunzatoare deciziei de la pasii 1 sau # Se completeaza formularul SEFA S-OP

101 10!

+++. Aplicatie Proiectantul a stabilit pentru piesa pentru care se proiecteaza dispozitivul, coordonatele: 1A !I #A 'ispozitiv mecanizat Codul activitatii: SO1 EO1 FO. AO, (AO1;) Clarul codului: CALIFICAREA PERSONALULUI OPERANT +. Obiectivul Evidentierea aptitudinilor, deprinderilor, cunostintelor privind dispozitivele corespunzator meseriei si calificarii personalului muncitor. +++. Aplicatie Operatorul va avea calificarea: muncitor $auritor, cate$oria ++=I. 'atorita faptului ca dispozitivul este mecanizat complex, operatorul este suficient sa aiba o cate$orie de pre$atire scazuta.

S-ar putea să vă placă și