Sunteți pe pagina 1din 51

Republica Moldova: provocri yi perspective ale integrrii n

Uniunea Vamal Rusia - Kazabstan-Belarus vs. semnarea


acordului de Comer( Liber Aprofundat yi Comprebensiv cu
Uniunea European
CoorJonutor ytlln(lflc:
dr. bab., Alexandru Stratan
Autor:
Victoria Clipa
Cbiinu 2013
2
CUPRINS
Lista tabelelor ................................................................................................................................................................. 3
Lista figurilor................................................................................................................................................................... 3
Lista anexelor.................................................................................................................................................................. 3
Abrevieri ........................................................................................................................................................................... 4
Introducere...................................................................................................................................................................... 5
1. Aspecte conceptuale privind diversele op(iuni de integrare economic i cuantificarea
impactului economic al acestora .............................................................................................................................
2. Uportunit(ile i riscurile semnrii ALSAC cu UE i a integrrii Republicii Moldova n
uniunea vamal Rusia - Kazabstan - Belarus.....................................................................................................11
2.1 Provocrile de dezvoltare ale comer(ului moldovenesc ...................................................................11
2.2 Acordul de liber scbimb aprofundat yi cuprinztor cu Uniunea European: oportunit(i,
riscuri yi provocri pentru Republica Moldova ...........................................................................................15
2.3 Uniunea Vamal - alternativ de aprofundare a procesului de integrare economic n
spa(iul CSI...................................................................................................................................................................23
Concluzii..........................................................................................................................................................................40
Anexe................................................................................................................................................................................42
Bibliografie: ...................................................................................................................................................................48
3
Lista tabelelor
TABEL0L 1. ASPECTE C0NPARATIvE PRIvINB NIvEL0L TARIF0L0I vANAL N EC0N0NIILE NARI.....................11
TABEL0L 2. C0NER|0L REP0BLICII N0LB0vA N CABR0L REuIN0RIL0R PREFEREN|IALE BE C0NER|..........13
TABEL0L S. ASPECTE REuI0NALE PRIvINB uRAB0L BE BESCBIBERE $I vENIT0RILE PE CAP BE L0C0IT0R
(2u12).........................................................................................................................................................................14
TABEL0L 4. RITN0L NEBI0 AN0AL BE CRESTERE AL C0NER|0L0I REP0BLICII N0LB0vA C0 |RILE 0NI0NII
E0R0PENE(2uu1-2u12),%.......................................................................................................................................18
TABEL0L S. STR0CT0RA PE uR0PE BE PR0B0SE A C0NER|0L0I C0 0E..................................................................20
TABEL0L 6. RELA|IILE EC0N0NICE SI S0CIALE ALE REP0BLICII N0LB0vA C0 |RILE CSI SI 0v .......................24
TABEL0L 7. PR0FIL0L TARIF0L0I vANAL NEBI0 AL REP0BLICII N0LB0vA $I |RIL0R NENBRE ALE 0NI0NII
vANALE .....................................................................................................................................................................28
TABEL0L 8. PR0B0SE AuRIC0LE EXP0RTATE, PREP0NBERENT PE PIA|A 0v........................................................30
TABEL0L 9. PRINCIPALELE PR0B0SE INP0RTATE BIN |RILE 0v, ACBIZI|IILE CR0RA AR P0TEA SP0RI CA
0RNARE ELININRII TAXEL0R LA EXP0RT..........................................................................................................31
TABEL0L 1u. RITN0L NEBI0 AN0AL BE CRESTERE AL C0NER|0L0I REP0BLICII N0LB0vA C0 |RILE
0NI0NII vANALE (2uu1-2u12),%...........................................................................................................................33
TABEL0L 11. PRINCIPALELE PR0B0SE EXP0RTATE BE CTRE REP0BLICA N0LB0vA N 0v .............................. 34
TABEL0L 12. INFL0EN|A N0BIFICRII TARIF0L0I vANAL N CABR0L 0NEI P0SIBILE ABERRI A REP0BLICII
N0LB0vA AS0PRA INP0RT0RIL0R PR0vENITE BIN ALTE STATE ...................................................................37
TABEL0L 1S. ASPECTE C0NPARATIvE PRIvINB INBICELE BE FACILITARE A C0NER|0L0I..................................39
Lista figurilor
FIu0RA 1. Ev0L0|IA uRAB0L0I BE BESCBIBERE AL REP0BLICII N0LB0vA...........................................................12
FIu0RA 2. TENBIN|A v0L0N0L0I EXP0RT0L0I SPRE 0E 2uu1=1uu ........................................................................17
FIu0RA S. P0NBEREA REP0BLICII N0LB0vA $I A 0NI0NII E0R0PENE N C0NER|0L RECIPR0C........................17
FIu0RA 4. INBICELE C0NER|0L0I INTRA-REuI0NAL C0 |RILE NENBRE ALE 0E................................................18
FIu0RA S. PRINCIPALELE |RI PARTENERI EC0N0NICI N CABR0L 0E...................................................................19
FIu0RA 6. P0NBEREA |RIL0R 0v N C0NER|0L EXTERI0R AL REP0BLICII N0LB0vA (1) $I A REP0BLICII
N0LB0vA N C0NER|0L EXTERI0R AL 0v (2).....................................................................................................32
FIu0RA 7. INBICELE INTENSIT|II C0NER|0L0I INTRA-REuI0NAL C0 |RILE NENBRE ALE 0E $I ALE 0NI0NII
vANALE .....................................................................................................................................................................33
FIu0RA 8. P0NBEREA 0NI0NII vANALE CA 0RIuINE A NRF0RIL0R INP0RTATE N REP0BLICA N0LB0vA....33
Lista anexelor
ANEXA 1. INBICELE BE C0NPLENENTARITATE A C0NER|0L0I REP0BLICII N0LB0vA C0 CEL AL 0NI0NII
vANALE $I AL 0NI0NII E0R0PENE ........................................................................................................................42
ANEXA 2. LISTA PR0B0SEL0R INP0RTATE N 0NI0NEA vANAL 0RIuINARE BIN |RILE N C0RS BE
BEZv0LTARE $I SLAB BEZv0LTATE, PENTR0 CARE SE AC0RB PREFERIN|E TARIFARE............................. 43
ANEXA S. INP0RT0RILE REP0BLICII N0LB0vA N C0NF0RNITATE C0 BESTINA|IA FINAL A PR0B0SEL0R ..46
ANEXA 4. STR0CT0RA INP0RT0RIL0R 0v $I 0E C0NF0RN PRINCIPALEL0R PR0B0SE N EXP0RT0L
N0LB0vENESC .........................................................................................................................................................46
ANEXA S. STR0CT0RA EXP0RT0RIL0R 0v $I 0E (EXCL0SIv C0NB0STIBILI NINERALI) C0NF0RN
PRINCIPALEL0R PR0B0SE N INP0RT0L N0LB0vENESC..................................................................................47
4
Abrevieri
ALS - Acoiu ue libei schimb
ALSAC - Acoiu ue libei schimb apiofunuat ,i compiehensiv
ARCP - Acoiu iegional ue comei( piefeien(ial
CEFTA - Acoiuul ue comei( libei cu (iile Euiopei Centiale
CSI -Comunitatea Stateloi Inuepenuente
uATT-Acoiuul ueneial pentiu Taiife ,i Comei(
IICI - Inuicele Intensit(ii Comei(ului Intia-iegional
ISB - Investi(ii Stiine Biiecte
0NC - 0iganiza(ia Nonuial a Comei(ului
PCA-Piefeiin(e Comeiciale Autonome
PIB-Piouusul Intein Biut
0E - 0niunea euiopean
0v-0niunea vamal
P.C. - piouus coiespunztoi
3
Introducere
Economia Republicii Noluova ue la ob(ineiea inuepenuen(ei, poate fi caiacteiizat ca un
pioces lung ,i anevoios ue tianzi(ie la economia ue pia(, ce a iezultat, mai cu seam, n
pieiueiea tieptat a poten(ialului ue piouuceie ouat existent ,i cieaiea unei uepenuen(e
puteinice ue factoii ue cie,teie exogeni, ueteimina(i ue evolu(iile piincipaliloi paiteneii
economici.
Ritmuiile ue cie,teie uin ueceniul pieceuent caie, pe ue o paite, au iepiezentat un semn
mbucuitoi ue iecupeiaie al economiei na(ionale, pe ue alt paite, s-au uoveuit a fi foaite
susceptibile la uiveise ,ocuii, att exteine ct ,i inteine, cie,teiea economic ieflectnu un
giau ielativ nalt ue asimetiie n timp, caiacteiizat ue scueii puteinice.
Refoimele ntiepiinse ue-a lungul peiioauei ue tianzi(ie au e,uat n instauiaiea unoi
institu(ii viabile necesaie func(ioniii economiei ue pia(. Acestea ,i, coiespunztoi, meuiul ue
afaceii semnaleaz o seiie ue caien(e. n pofiua politiciloi ue libeializaie piomovate, investi(iile
ntizie s vin, n timp ce economia simte nevoia ciitic a acestoia.
Nultiplele constingeii existente n calea meuiului ue afaceii, pe fonuul valului ue
libeializaie comeicial uin ueceniul pieceuent, au piouus iepeicusiunile coiespunztoaie
asupia meuiului ue afaceii. Acesta ieu,e,te cu gieu s fac fa( concuien(ei exteine att pe
pia(a intein, ct ,i pe cele exteine, uai ntizie ,i piocesul ue mouificaie al stiuctuiii
economiei na(ionale. Astzi, Republica Noluova este una uintie pu(inele (ii n iegiune unue
inuustiia ue(ine o cot ielativ mic n PIB ,i aceasta este apiopiat nivelului ue(inut ue
agiicultui, a ciei contiibu(ie la foimaiea PIB, este una semnificativ, ceea ce, pe fonuul
moueiniziii slabe a acestui sectoi, spoie,te, la inuul su vulneiabilitatea cie,teiii economice
la uiveise ,ocuii.
Situa(ia a uevenit cu mult mai subtil, ca uimaie a intensificiii pioceseloi
emigia(ioniste ale popula(iei, n fonu apt ue munc, fiinu nso(it nemijlocit ,i ue exouul n
mas ue cieieii. Efectele negative ale emigiiii foi(ei ue munc au fost compensate, nti-o
anumit msui, ue iemiteiile efectuate ue ace,tia caie au constituit mai mul(i ani un factoi
impoitant al cie,teiii economiei na(ionale. Totouat, acestea nu iepiezint o suis ue cie,teie
sustenabil, ascunznu n umbi o seiie ue alte efecte mai pu(in pozitive asupia uezvoltiii
economice: cie,teiea sus(inut a impoituiiloi, amnaiea unoi iefoime caie ai ciea o baz
uuiabil ue cie,teie, pieuilec(ia antiepienoiiloi spie activit(i cu intensitate ieuus n
investi(ii, caie cel mai ues piesupun ,i o valoaie auugat joas, uezvoltaiea ieexpoituiiloi n
uetiimentul uezvoltiii capacit(iloi piopiii ue piouuceie ,i chiai uegeneiaiea sectoiului
agiicol etc. 0n stuuiu iecent, a evaluat n baza unui mouel stiuctuial c o mouificaie a
volumului iemiteiiloi cu 1u% ai geneia o cie,teie, n plus, cu 1,4 p.p. ue la scenaiiul ue baz a
consumului gospouiiiloi, cu 1,1 p.p. a impoituiiloi ,i coiespunztoi, cu 1,2 p.p. a valoiii
auugate n activitatea ue comei(. n acela,i timp, nu au fost iuentificate efecte ue cauzalitate
uintie iemiteii ,i investi(ii sau iemiteii ,i piouuc(ia inuustiial (Fala A., 2u1S).
n aceste conui(ii, msuii uigente sunt necesaie n veueiea schimbiii vectoiului ue
uezvoltaie al economiei na(ionale, uimnu s manifeste o atituuine iesponsabil to(i:
6
autoiit(ile publice, meuiul ue afaceii ,i ntieaga societate civil. Sunt necesaie msuii ce ai
uigenta iefoimele ,i ai stimula investi(iile, tiezinu inteiesul investitoiiloi stiini, uai ,i locali
pentiu pioiecte ue lung uuiat n economia na(ional. Iai pentiu c politica comeicial a unui
stat aie iepeicusiuni uiiecte asupia cie,teiii unei economii, caiacteiul su ,i op(iunile ue
integiaie economic au un iol foaite impoitant n acest sens.
Peiioau caie a coiespuns ,i cu ieveniiea economii uup ciiz, n anul 2u1u Republica
Noluova a nceput negocieiile piivinu semnaiea Acoiuului ue Asocieie cu (iile 0E, caie poate
fi consiueiat ,i un piogiam ue iefoime pentiu finisaiea piocesului ue tianzi(ie ,i iacoiuaie la
stanuaiuele inteina(ionale. Tot n acest context, a fost implementat planul ue ac(iuni piivinu
iealizaiea iecomanuiiloi Comisiei Euiopene pentiu negocieiea Acoiuului ue Libei Schimb
Apiofunuat ,i Cupiinztoi, caie este paite component obligatoiie a Acoiuului ue Asocieie ,i
negocieiea piopiiu zis a acoiuului caie a fost paiafat n toamna acestui an. La fel, n peiioaua
aniloi 2u11-2u12 a fost semnat ,i iatificat Acoiuul piivinu cieaiea Zonei ue libei schimb n
cauiul CSI, fiinu lansate ,i unele iuei ue apiofunuaie a piocesului ue integiaie n acest spa(iu.
Aceste ini(iative, sunt c(iva pa,i impoitan(i caie ai putea contiibui la consoliuaiea economiei
na(ionale, ntiuct politica comeicial este o pighie impoitant pentiu a gestiona eficient
iela(iile economice cu paiteneiii exteini.
1. Aspecte conceptuale privind diversele op(iuni de integrare economic
i cuantificarea impactului economic al acestora
Piivit piin piisma liteiatuiii existente n uomeniu ,i a expeiien(ei Republicii Noluova, o
analiz a fezabilit(ii unui acoiu piefeien(ial ue comei( ,i al impactului su economic
piesupune paicuigeiea a cel pu(in tiei etape:
1. n(elegeiea specificului foimei ue acoiu comeicial piefeien(ial ,i, coiespunztoi, a
angajamenteloi pe caie o (ai uimeaz s ,i le asume n uima semniii acestuia;
2. Compatibilitatea acestuia cu alte iegimuii piefeien(iale la caie o (ai face paite;
S. Capacitatea acestuia ue a piouuce un impact pozitiv asupia uezvoltiii comei(ului
exteiioi ,i al cie,teiii economice n ansamblu.
Nai nti ue toate, este ue men(ionat c mouelul ue integiaie al unei (ii ai tiebui s fie
ales n uepenuen( ue obiectivele politice uimiite ue ctie aceasta (Euiopean Cential Bank,
2uu4), piecum ,i ue stiuctuia ,i specificul fieciei economii. $i, pentiu c acest pioces
piesupune costuii financiaie ,i ue timp nsemnate, tiaiectoiia tiebuie s fie bine pioiectat,
pentiu c anumite abateii sau o cale ntoais ai putea cauza ,i consecin(ele coiespunztoaie.
Complexitatea iegimuiiloi piefeien(iale ue comei( poate vaiia. Acestea pot lua foima
unui acoiu piefeien(ial asimetiic ue comei(, a unui acoiu ue libei schimb bilateial, multilateial,
uniuni vamale sau o foim ,i mai avansat. Fiinu men(ionate nti-o oiuine ascenuent, confoim
complexit(ii caie o piezint, paicuigeiea ue la o etap la alta supeiioai implic efoituii
suplimentaie uin paitea (iiloi membie:
voin( politic clai;
uiveise concesiuni ue oiuin economic;
aimonizaiea legisla(iei;
7
cieaiea unoi noime ,i piincipii comune ue func(ionaie a institu(iiloi existente ,i
instituiiea unoi noi etc.
Forma acordului preferen(ial de comer(
|innu cont ue obiectul analizei acestui stuuiu, este foaite impoitant n(elegeiea
uistinc(iei uintie un Acoiu ue Libei Schimb (ALS) ,i o 0niune vamal (0v).
AcorJul Je llber xchlmb, este un ocorJ preferen(iol Je comer(, reprezentnJ uno Jintre
formele incipiente Je inteqrore economic. Acesto
1
poote implico Joi sou moi mul(i porteneri
core se onqojeoz s elimine borierele torifore yi, n more porte, o ocelor netorifore n comer(ul
reciproc, totoJot pstrnJu-si outonomio n elobororeo torifului vomol oplicot n relo(iile cu
(rile ter(e {WT0 6lossory) precum yi promovoreo oltor ospecte ole politicii comerciole, inclusiv
porticiporeo n coJrul oltor formo(iuni Je inteqrore.
Unluneu vumuld, presupune un nivel moi nolt Je inteqrore, comporotiv cu AlS. Pe lnq
eliminoreo lo moxim o borierelor torifore yi netorifore n comer(, porticipon(ii lo ocorJ, core, Je
obicei, sunt (ri oJiocente qeoqrofic, oJopt yi un torif vomol comun, ojunqnJ lo un numitor
comun osupro qroJului Je protejore o tuturor sectoorelor. Prin urmore, neqociereo yi
implementoreo unei 0v implic eforturi sporite n moterie Je timp, resurse finonciore, precum yi
concesiuni politice. AJernJ lo 0v, un stot yi pierJe ntr-o more msur outonomio Je o eloboro
politico so comerciol (Chauffoui }.-P.; Naui }.-C.; 2u11).
Foima acoiuului, piecum ,i paiteneiii cu caie sunt ncheiate acestea iepiezint un alt
aspect impoitant n piocesul uecizional ue integiaie economic uintie state. Be cele mai
ueseoii, motiva(ia piincipal a unui stat ue a se integia nti-o foima(iune iegional mai
complex aie un caiactei piofunu politic, acestea caiacteiiznuu-se piin:
Inten(ia pionun(at ue conveigeie a politiciloi economice, uincolo ue simpla
facilitaie a comei(ului iecipioc a (iiloi membie cum ai fi n cazul unui simplu
Acoiu ue Libei Schimb. 0neoii acestea sunt utilizate chiai n calitate ue
instiument ue consoliuaie a uialogului politic, uimnu asiguiaiea stabilit(ii
iela(iiloi economice ,i politice cu paiteneiii stiategici;
Caiacteiul, ueseoii, uisciiminatoiiu compaiativ cu ALS, cienu conui(ii mai
iestiictive ,i iigiue fa( ue (iile paiteneie nemembie. Be,i, confoim
pieveueiiloi aiticolului XXIv al uATT (uATT 1947, ait. XXIv), ALS, la fel,
piesupune impuneiea unoi conui(ii uisciiminatoiii n comei(ul cu (iile tei(e,
uai uimie,te mai uegiab un efect ue stimulaie a piocesului ue libeializaie ,i
cie,teie a schimbuiiloi comeiciale tiansfiontalieie.
Compatibilitatea dintre diverse acorduri de comer( preferen(ial
|innu cont ue aspectele sus men(ionate, apaie ntiebaiea compatibilit(ii uiveiseloi
acoiuuii inteina(ionale ue comei( la caie o (ai face paite. 0ii, n cazul Acoiuuiiloi ue libei
schimb un stat aie ueplina autoiitate ue a-,i foimula politica comeicial inuepenuent, iai
apaitenen(a la uiveise ALS nu cieeaz anumite impeuimente, uat fiinu acoiuaiea piefeiin(eloi
1
O Iorm extins a acordurilor preIerentiale partiale de comert care pot Ii asimetrice sau pot implica doar liberalizarea
comertului pentru anumite sectoare, prtile membre rezervndu-si dreptul de a proteja alte sectoare considerate a Ii mai
sensibile.
8
n comei(ul iecipioc n baza piincipiului oiiginii piouusului. Altminteii, n cauiul unei 0niuni
vamale politica comeicial uevine unic pentiu to(i membiii, ceea ce nseamn ajustaiea
tutuioi stateloi membie la politica vamal comun, inclusiv instituiiea unui taiif comun. Iai n
acest caz, este necesai ievizuiiea angajamenteloi asumate fa( ue al(i paiteneii comeiciali ,i
asiguiaiea iespectiii acestoia.
Evaluarea efectelor socio-economice ale acordului
Astfel, o piim etap n piocesul ue integiaie economic, tiebuie s constituie stabiliiea
clai a obiectivului uimiit ue ctie (aia n cauz, ceea ce ueteimin foima integiiii ,i giupul
(iiloi cu caie se inten(ioneaz intensificaiea coopeiiii. Compainu acoiuul ue libei schimb cu
uniunea vamal, putem spune c n timp ce piimul stimuleaz iela(iile comeiciale uintie state
,i confei acestoia mai mult flexibilitate n auoptaiea politiciloi comeiciale n uepenuen( ue
stiategiile ue uezvoltaie uimiite pe teimen scuit, meuiu ,i lung, 0v, la fel, stimuleaz comei(ul
tiansfiontaliei, asiguinu, totouat, o integiaie piofunu uintie politicile economice ale
stateloi membie ,i implicnu, ueci, mai multe saciificii ue oiuin economic ,i politic ,i o
iigiuitate mai maie fa( ue paiteneiii tei(i.
Inl(lutlvele xemndrll unul ucorJ reglonul Je comer( preferen(lul (ARCP) xunt
urgumentute, Jexeorl, Je motlvu(ll Je orJln economlc yl unume xtlmulureu comer(ulul yl u
creyterll economlce:
ligiiea aiiei ue uesfaceie a piouuseloi autohtone pe noi pie(e;
facilitaiea accesului la mateiie piim ,i piouuse inteimeuiaie competitive ca pie(
,i calitate;
spoiiiea concuien(ei;
stimulaiea, n cazul (iiloi n cuis ue tianzi(ie, a meisului iefoimeloi caie ai
peimite cieaiea unui mecanism ue pia( viabil ,i impulsionaiea investi(iiloi
(Shiff N.; Winteis L.A.; 2uuS);
stimulaiea unei uistiibu(ii mai eficient a investi(iiloi n economie ,.a.
Pentiu c att ALS, ct ,i 0v asigui eliminaiea baiieieloi comeiciale n comei(ul
iecipioc, ,i unul ,i altul uimeaz s influen(eze pozitiv volumul comei(ului uintie (iile
paiteneie. Aceast ipotez a fost testat empiiic ue ctie vingaiu v. (2uu9), uemonstinu c
ARCP, inuifeient ue foima ue manifestaie: acoiu pai(ial piefeien(ial ue comei(, ALS, 0v sau
pia( comun contiibuie semnificativ la cie,teiea comei(ului (iiloi membie.
Cu toate acestea, ele pot influen(a uifeiit eficien(a comei(ului ,i, ueci, cie,teiea
economic. n anumite conui(ii, caie voi fi men(ionate ulteiioi, acoiuuiile piefeien(iale pot
influen(a comei(ul exteiioi al unoi state, uai geneinu, mai cu seam, o cie,teie a impoituiiloi
masive n uetiimentul uezvoltiii poten(ialului autohton ue piouuceie ,i, iespectiv, al
expoituiiloi.
Teoiia comei(ului inteina(ional, piopune analiza impactului politiciloi ue libeializaie a
comei(ului ,i a pioceseloi integia(ioniste asupia comei(ului inteina(ional ,i al cie,teiii
economice piin piisma a uou categoiii piincipale ue efecte: stotice yi Jinomice.
Ini(ial, uup cum a fost piezentat, n special, n concep(ia lui Ricaiuo, Beckshei ,i 0hlin ,i
vinei, impactul ARCP este analizat uin punct ue veueie al efecteloi pe caie le piouuce acesta
asupia alociii iesuiseloi nti-o economie ,i asupia specializiii (iiloi n confoimitate cu
avantajele compaiative pe caie le ue(in.
9
Cel mai ues, n acest context, se analizeaz mouificiile caie au loc n alocaiea iesuiseloi
n economie ,i n consum, piin piisma efecteloi ue cieaie ,i uetuinaie a comei(ului ,i ue
mouificaie a teimeniloi ue schimb - mouel uefinitivat ue ctie vinei (19Su). Nouelul poine,te
ue la piesupuneiea existen(ei a uou (ii paiteneie n cauiul unui ARCP- A ,i B ,i a unei (ii
tei(e - C, iai ofeita ue expoit a (ii paiteneie n A ,i cea a (iiloi tei(e este peifect elastic. n
acest context, semnaiea unui acoiu piefeien(ial ue comei( poate conui(iona:
Creureu comer(ulul, geneiat ue nltuiaiea baiieieloi comeiciale ntie pi(ile
membie ale unui acoiu, caie stimuleaz spoiiiea comei(ului iecipioc n baza avantajului
compaiativ al (iiloi. Astfel, fiinu eliminat efectul taxeloi vamale, statele voi impoita acele
bunuii pentiu piouuceiea cioia supoit costuii supeiioaie, expoitnu, n acela,i timp
piouuse pentiu caie ue(in un avantaj compaiativ.
eturnureu comer(ulul, n conui(iile n caie iegimul piefeien(ial ueteimin
ieoiientaiea impoituiiloi uin (iile nemembie mai eficiente ctie paiteneiul uin cauiul
acoiuului, beneficiinu ue o ieuuceie ,iluzoiie" a pie(ului foimat uin contul ieuuceiii sau
eliminiii taxeloi vamale. n aceste conui(ii, aie loc cie,teiea impoituiiloi necompetitive uin
punct ue veueie al pie(uiiloi, concomitent cu pieiueiea ncasiiloi vamale.
n acela,i timp, n conui(iile n caie impoituiile unei (ii paiteneie nu pot fi asiguiate
integial ue cellalt membiu, pie(uiile ue impoit, inclusiv uin (iile membie, sunt influen(ate ue
pie(uiile (iiloi tei(e. Astfel, (aia impoitatoaie nu va avea ue c,tigat nici uin uifeien(e
semnificative ue pie(, supoitnu, n acela,i timp, ,i o ieuuceie a venituiiloi fiscale, ca uimaie
eliminiii taxeloi vamale.
Cu ct este mai maie taiiful vamal impus (iiloi tei(e ,i cel stabilit pentiu (iile
membie, cu att este mai piobabil uetuinaiea comei(ului, caie poate avea un puteinic efect
negativ asupia bunstiii na(ionale.
mbundtd(lreu xuu Jeterlorureu termenllor Je xchlmb pe fonuul unei cie,teii mai
iapiue sau tempeiate a pie(uiiloi ue expoit, compaiativ cu cele ue impoit. 0na uintie conui(iile
impoitate pentiu ca o (ai membi s beneficieze uin mouificaiea teimeniloi ue schimb, este
ieuuceiea taiifului vamal, iai ofeita ue expoit a paiteneiului membiu ue unue se impoit
piouuc(ia s fie ct mai elastic (Buifishei N. E.; Robinson S.; Thieifeluei K.; 2uu4).
Noile teoiii n comei(ul inteina(ional au ligit sfeia ue analiz a efecteloi libeializiii
comei(ului ,i cieiii blocuiiloi comeiciale uincolo ue cele statice, punnu accentul pe
iezultatele piouuse asupia cie,teiii economice - auic iezultate cumulative ob(inute pe teimen
lung, ,i anume:
Spoiiiea concuien(ei pe pia(, stingheiinu companiile cu pozi(ie uominant ,i
pientmpinnu piotejaiea sectoaieloi ineficiente;
Spoiiiea piouuctivit(ii piin iealizaiea tiansfeiului ue tehnologii, know how,
inclusiv n uomeniul managementului ,i maiketingului etc.;
Cie,teiea opoitunit(iloi pentiu exploataiea economiei ue scai ,i,
coiespunztoi, ieuuceiea costuiiloi ue piouuc(ie;
Stimulaiea investi(iiloi, piin cieaiea unui meuiu ueschis ,i mai stabil etc. n
special, n cauiul acoiuuiiloi semnate cu paiteneii mai uezvolta(i, conveigeiea
giauual a politiciloi ,i a cauiului legal cu stanuaiuele acestoia contiibuie
esen(ial la mbunt(iiea meuiului ue afaceii ,i atiageiea investi(iiloi stiine.
Totouat, exist uou aspecte impoitante ce uimeaz a fi luate n consiueia(ie. n
conui(iile n caie uecalajul uintie taiiful piefeien(ial n comei(ul cu (iile
10
membie ,i cel cu (iile tei(e este mic, cel mai piobabil c investitoiii voi cuta
uezvoltaiea unoi activit(i bazate pe eficien( spoiit, n timp ce uecalajul maie
ntie taiife poate ueteimina o cie,teie a investi(iloi cu scopul penetiiii pie(eloi
(iiloi tei(e.
0n alt efect al libeializiii complete a comei(ului cu paiteneiii piincipali n cauiul unoi
acoiuuii ue libei schimb, poate iezulta nti-o ieuuceie semnificativ a ncasiiloi la buget uin
contul eliminiii taxeloi vamale. Totouat, aceast ieuuceie poate fi compensat ue spoiiiea
impoziteloi inuiiecte pe piouusele piovenite att uin impoit ct ,i uin piouuc(ia autohton ca
uimaie impulsioniii investi(iiloi n anumite sectoaie.
Premise pentru ncbeierea unui acord preferen(ial de comer( avanta|os sunt:
1. Efectul net pozitiv al cieiii ue comei(, caie ai conui(iona mbunt(iiea teimeniloi
ue schimb, atiageiea ue noi tehnologii, iai piin uimaie spoiiiea competitivit(ii
piouuseloi autohtone;
2. Semnaiea acoiuului ntie paiteneii natuiali, auic ce iespect uimtoaiele conui(ii:
uispun ue o economie complementai;
se afl la o uistan( mic pentiu a evita costuiile maii ue tianspoit (Shiff
N.; 1999);
posibilitatea (iiloi membie ue a expoita la pie(uii mai mici, compaiativ
cu cele ale (iiloi tei(e, pe ue o paite, iai pe ue alt paite, s poat
impoita uin (iile membie piouuse, n special, mateiie piim la pie(uii
mai mici;
avantajul ue pie( al (iiloi membie, compaiativ cu (iile tei(e, s fie
ueteiminat ue costuii ielativ egale sau mai mici.
Up(iunile de ALS vs. UV pentru economiile mici i mari
n expeiien(a inteina(ional, tot mai ues se ntlne,te piactica paiticipiii (iiloi n
cauiul mai multoi acoiuuii iegionale ue integiaie economic. n cazul semniii acoiuuiiloi ue
comei( libei asimetiic sau simetiic, acest luciu se efectueaz ielativ simplu, uat fiinu libeitatea
iezeivat ue ctie paiteneii ue a elaboia ,i piomova inuepenuent politicile comeiciale. Bai nu
este exclus posibilitatea paiticipiii unui stat n mai mult foima(iuni iegionale, cu uifeiit nivel
ue integiaie. Totu,i, combinaiea acestoi paiteneiiate se face mai uificil, (innu cont ue
necesitatea conveniiii acestoia cu to(i membiii acoiuului (ue. ex. n cauiul 0v sau a altoi
foima(iuni integia(ioniste mai complexe).
Economiile, cu piecueie cele mici, pot c,tiga n mai multe feluii ue pe uima semniii
mai multoi acoiuuii ue libei schimb ce acopei, n maie paite, comei(ul cu paiteneiii
piincipali:
1. n cazul n caie o economie aie iegim piefeien(ial ue comei( cu (ii caie men(in un
taiif nalt ntie ele, aceasta poate ueveni o loca(ie atiactiv pentiu investi(iile
paiteneiiloi economici, pentiu a putea ob(ine acces libei pe alte pie(e. Bai, un iisc, n
acest caz, este piobabilitatea uiveisiunii nalte a investi(iiloi;
11
2. Eficientizaiea costuiiloi ue piouuc(ie ca uimaie a ieuuceiii taxeloi ue impoit a
mateiiiloi piime impoitate;
S. Paiticipaiea la mai multe ALS peimit mbunt(iiea teimeniloi ue schimb,
impoitnu piouuse mai ieftine pentiu consumul intein ,i expoitnu piouuc(ia
autohton (Shiff N.; Winteis L.A.; 2uuS).
Pe ue alt paite, aueiaiea unei economii mici la o 0niune vamal caie implic majoiaiea
taiifeloi vamale, poate cauza uetuinaiea comei(ului, iai piotejaiea puteinic a pie(ei poate
mpieuica stabiliiea pie(uiiloi n uepenuen( ue cele monuiale, iai piin uimaie ,i iealocaiea
iesuiseloi confoim avantajului competitiv (Nichalopoulos C.; Taii B.; 1997). Astfel, aueiaiea
unei economii mici la o 0niune vamal se poate solua cu mai multe efecte negative - uetuinaie
ue comei(, teimeni ue schimb negativi, ieuuceiea ncasiiloi bugetaie ,i ieuuceiea puteiii ue
cumpiaie a consumatoiului.
Pentiu economiile maii, ns, o op(iune mai favoiabil este cieaiea uniuniloi vamale,
caie peimit:
1. Aboliiea efecteloi sus men(ionate;
2. Cieaiea unei pie(e siguie ue expoit. Be obicei, economiile maii sunt mai pu(in
uepenuente ue impoit; n schimb, uimensiunile maii ,i uisponibilitatea mai maie ue
iesuise natuiale caiacteiistic spa(iiloi geogiafice maii, ce le peimit exploataiea
economiiloi ue scai, necesit o pia( laig ue uesfaceie.
Be asemenea, uat fiinu c economiile maii n cuis ue uezvoltaie au, ue obicei, un taiif
meuiu mai maie, cieaiea 0v va peimite intensificaiea iela(iiloi comeiciale cu poten(ialii
paiteneii, fiinu, astfel, supuse unui iisc mai mic ue uetuinaie a comei(ului.
Tabelul 1. Aspecte comparative privind nivelul tarifului vamal n economiile mari
Fconomll murl in curx Je
Jezvolture
1urlful meJlu
MFN
Fconomll murl
Jezvoltute
1urlful meJlu
MFN
Biazilia 1S,S 0E S,S
China 9,6
Inuia 1S,7 Canaua 4,S
Tuicia 9,6 S0A S,4
Suisa: WT0 Statistics Batabase (http:stat.wto.oig)
2. Uportunit(ile i riscurile semnrii ALSAC cu UE i a integrrii
Republicii Moldova n uniunea vamal Rusia - Kazabstan - Belarus
2.1 Provocrile de dezvoltare ale comer(ului moldovenesc
Republica Noluova poate fi caiacteiizat ca fiinu o economie cu un giau nalt ue
ueschiueie. Neuia anual a giauului ue uepenuen( pentiu peiioaua ncepnu cu anul 1994 a
constituit 1u1,2%. n acela,i timp, meuiana se plaseaz la 1u6%, ceea ce voibe,te uespie
expuneiea comei(ului exteiioi unoi scueii peiiouice puteinice. n cazul Republicii Noluova,
giauul nalt ue ueschiueie este ueteiminat ue uimensiunile mici ale supiafe(ei geogiafice,
12
uemogiafiei ,i ale venituiiloi popula(iei, uai ,i ue o politic comeicial ue oiientaie libeial,
piomovat nc ue la nceputuiile tianzi(iei.
Figura 1. Evolu(ia gradului de descbidere al Republicii Moldova
Surxu: Elaboiat n baza uateloi uisponibile pe WITS
n veueiea acceleiiii iefoimeloi ,i facilitiii comei(ului, n peiioaua ultimeloi 2
uecenii, Republica Noluova a uevenit membiu al 0iganiza(iei Nonuiale a Comei(ului ,i a
semnat o seiie ue acoiuuii ue comei( piefeien(ial bilateiale ,i iegionale:
Acoiuul piivinu cieaiea zonei ue libei schimb n cauiul CSI caie a intiat n
vigoaie la finele anului 2u12, fiinu iatificat ue ctie 6 state - Feueia(ia Rus,
Belaius, 0ciaina, Aimenia, Kazahstan ,i Republica Noluova, alte uou state -
Kigzstan, Taujikistan, semnnuu-l uoai. Piezentul acoiu a fost pieceuat ue
o seiie ue acoiuuii bilateiale ce au fost ncheiate ntie statele membie nc
ue la nceputul aniloi 9u;
Acoiuul piivinu Zona ue Comei( Libei cu statele membie u0AN (ueoigia,
0ciaina, Azeibaiujan ,i Republica Noluova);
Acoiuul ue comei( libei cu (iile Euiopei Centiale (CEFTA 2uu6), neaueiate
la 0E - Albania, Bosnia ,i Bei(egovina, Naceuonia, Nuntenegiu, Cioa(ia,
Seibia, 0NNIK Kosovo. n iulie 2u1S, Cioa(ia a uevenit al 28-lea membiu al
0E ;
Acoiuul ue libei schimb asimetiic cu 0E - piefeiin(ele comeiciale autonome
(PCA).
n pofiua stabiliiii unoi iela(ii piefeien(iale cu zeci ue state ,i piomovnu o politic
geneial ue libeializaie n cauiul 0NC, caie au geneiat un giau nalt ue ueschiueie, ieie,inu uin
mai mul(i inuicatoii analiza(i(2u12), putem constata c peifoiman(a comei(ului exteiioi
imne a fi ielativ joas, confiuntnuu-se cu o seiie ue piovocii n mateiie ue competitivitate:
a. Nivelul ieuus al:
Expoituiiloi pe cap ue locuitoi - 614,S 0SB;
uiauului ue acopeiiie al impoituiiloi piin expoituii - 41,S%;
13
Ponueiii expoituiiloi n PIB, compaiativ cu impoituiile - 29,8%, ,i iespectiv
71,9%;
b. Piesiunea nalt a ueficitului comeicial asupia PIB - (-) 41,S%;
c. Ponueiea mic a expoituiiloi n expoitul monuial - u,u1%;
u. volumul, ielativ, nalt al ieexpoituiiloi -S7,9%;
e. Concentiaiea geogiafic nalt a comei(ului exteiioi:
Inuicele ue concentiaie geogiafic BBI al expoituiiloi - u,S1 pentiu 0E
2
,i u,6u
pentiu (iile CSI
S
;
0 concentiaie ielativ moueiat a impoituiiloi uin (iile 0E - u,22 ,i o
concentiaie nalt n spa(iul CSI. Nai mult ca att, necesit(ile economiei
na(ionale ue gaz, sunt integial asiguiate ue impoitul uinti-o singui (ai;
f. Concentiaiea ielativ joas a expoituiiloi pe giupe ue piouuse - u,14, uai pu(in
uiveisificat ca numi ue pozi(ii taiifaie (uin 1241 ue pozi(ii taiifaie al Sistemului
Aimonizat uezagiegat la nivel ue 4 cifie, expoitm uoai 64%, uintie caie numai 2u%
- iepiezint o valoaie mai maie ue 1uu mii 0SB);
g. Nivelul foaite ieuus al piouuseloi cu o intensitate meuie ,i nalt n tehnologie n
volumul total al expoituiiloi moluovene,ti ,i chiai mai mic n valoaiea piouuseloi
autohtone expoitate - 2u%;
h. Specializaie ngust, cu piecueie n expoitul ue piouuse alimentaie, agiicole,
mbicminte ,i mobil. Cu excep(ia mobilei, expoituiile monuiale uin celelalte
sectoaie au cunoscut o cie,teie mai mouest n ultimii ani, evolunu mai lent uect
meuia global. n acela,i, tiebuie ue men(ionat c n ultimii ani nceput s se
uezvolte ,i fabiicaiea echipamenteloi electiice, cu piecueie uatoiit investi(iiloi
stiine atiase n economie;
i. Totouat, acest inuicatoi ai fi tiebuit tiatat cu piecau(ie, expoituiile pe cap ue
locuitoi ale piouuseloi agioalimentaie ,i textile n majoiitatea stateloi euiopene
analizate este mai maie, compaiativ cu cel moluovenesc, ceea ce uenot faptul c n
pofiua ponueiii mici n valoaiea total a expoituiiloi a unoi categoiii ue piouuse,
venituiile pe cap ue locuitoi ob(inute pe seama acestoia imn a fi supeiioaie celoi
uin Republica Noluova.
Tabelul 2. Comer(ul Republicii Moldova n cadrul regimurilor preferen(iale de comer(
Export Import
Mil. USD 3 Mil. USD 3
1995 2000 2012 1995 2000 2012 1995 2000 2012 1995 2000 2012
Total 745,5 471,5 211,9 100 100 100 839,4 77,8 5212,9 100 100 100
Armenlu 2,6 u,2 1,4 u,S u,u u,1 u,u u,1 u,4 u,u u,u u,u
AzerbulJjun S,4 u,4 S,4 u,7 u,1 u,2 S,S u,u u,S u,7 u u,u
Belurux 26,S 21,8 8u,7 S,6 4,6 S,7 Su,7 S1,8 172,2 6 4,1 S,S
2
Inuicele este ueteiminat ue concentiaiea nalt pe 6 pie(e piincipale - Romnia, Italia, ueimania, Polonia, Naiea
Biitanie.
3
Inuicele este ueteiminat ue concentiaiea nalt pe S pie(e piincipale - Feueia(ia, 0ciaina, Belaius.
14
Kuzuhxtun 8,6 4,7 Su,S 1,2 1,u 2,S 2,S 2,8 26,S u,S u,4 u,S
Kirgizxtun u,2 u 2,8 u,u u,u u,1 u,7 u,4 u,S u,1 u,1 u,u
FeJeru(lu Ruxd S6u,1 2u9,S 6SS,1 48,S 44,4 Su,S 277,9 119,6 816,9 SS,1 1S,4 1S,7
1uJjlklxtun u,1 u,1 u,9 u,u u,u u,u u,u u,u u,u u,u u,u u,u
Ucrulnu S8,9 SS,S 122,4 7,9 7,S S,7 228,4 1uS,S S94,S 27,2 1S,6 11,4
Uzbeklxtun 2,8 1,8 8,2 u,4 u,4 u,4 2,1 u,2 8,6 u,2 u,u u,2
1urkmenlxtun 1,S 1,S u,8 u,2 u,S u,u u,8 u,2 4,1 u,1 u,u u,1
CSI 4,7 275,4 928,1 2, 58,4 42,9 58,7 20,7 1713,4 7,8 33, 32,9
0eorglu u,1 u,2 u,u u,u u,u u,u u,1 u,1 1,4 u,u u,u u,u
Nembiii 0niunii
vamale
395,2 23 708,3 53,0 50,1 32,8 331,1 154,2 843,7 39,4 19,8 1,2
Nembiii
Acoiuului Zonei
ue Comei( Libei
457,0 271,8 913,7 1,3 57, 42,3 50,2 20,2 110, ,8 33,5 30,9
Nembiii u0AN 4,4 3,1 127,8 8, 7,7 5,9 234,1 105, 59,1 27,9 13, 11,4
0E-27 240,4 15, 1013,4 32,2 35,1 4,9 223, 413,7 2318, 2, 53,3 44,5
CEFTA 1,4 0,3 ,0 0,2 0,1 0,3 0,7 3,2 18,3 0,1 0,4 0,4
Surxu: Elaboiat n baza uateloi uisponibile pe WITS
Fiinu men(ionat ueja, giauul ue ueschiueie al economiei este unul nalt. Bai cel mai
maie val ue libeializaie caie a avut loc ouat cu aueiaiea Republicii Noluova la 0NC, pe fonuul
unui meuiu ue afaceii nc foaite vulneiabil ,i nepiegtit ue a concuia nti-o pia( ueschis, a
conui(ionat acceleiaiea impoituiiloi, a cioi ponueie a ajuns s ating un nivel mai maie ue
8u% uin PIB, expoituiile, uin contia, evolunu foaite mouest. Analiznu evolu(iile acestui
inuicatoi n iegiunea Euiopei ue Est ,i Asiei Centiale, putem obseiva c (iiloi cu un nivel nalt
al venituiiloi pe cap ue locuitoi, inclusiv (iile Baltice, nu numai c le ievine un nivel foaite
nalt al giauului ue uepenuen( comeicial, uai ,i valoiile atiibuite expoituiiloi ,i impoituiiloi
iapoitate la PIB, n mou sepaiat, sunt foaite apiopiate (TabelulS)
Tabelul 3. Aspecte regionale privind gradul de descbidere yi veniturile pe cap de locuitor
{2012]
Cradul de
descbidere
, 3
ExportJPIB
, 3
ImportJPIB
, 3
Export per
capita, USD
Import
per
capita,
USD
PIB per
capita,
USD
Tad|ikistan 67.6 17.9 49.8 191.8 SSS.7 1u72.6
Krgzstan 117.S Su.6 86.9 S47.6 986.4 11S4.9
Uzbekistan 4S.1 21.8 21.S S98.9 S88.2 182S.7
Republica Moldova 1uu.4 29.4 71.u 614.S 1481.S 2u86.7
Armenia S7.S 14.4 4S.1 4S9.S 1S72.4 S18S.2
Ceorgia 64.7 1S.1 49.7 SS2.S 1821.9 S668.8
Albania S4.7 1S.7 S8.9 6u9.7 1S12.4 S88S.1
Ucraina 8S.9 S8.4 47.S 1S24.9 188S.4 S968.9
Serbia 7S.S 27.4 4S.9 11SS.u 19S1.u 42u6.S
Bosnia yi Her(egovina 87.9 29.9 S8.u 1S78.6 2677.1 4614.6
Turkmenistan 8S.1 S1.7 S1.4 Su9S.u 1876.S S98S.S
13
Belarus 1S8.2 78.8 79.S 4827.2 487u.S 6128.S
Bulgaria 116.7 S2.4 64.2 S61u.S 4422.S 6886.2
Azerbaid|an 62.9 47.6 1S.S SS96.6 1u9S.S 71S8.7
Romnia 72.7 S2.8 S9.8 27u2.7 S276.6 8228.4
Turcia 49.2 19.S 29.9 2u47.2 S174.7 1u621.u
Kazabstan 68.4 46.2 22.S S6SS.6 2718.9 122u2.9
Letonia 1u9.1 49.4 S9.7 6278.4 7S86.1 127uS.2
Polonia 77.8 S7.6 4u.2 4787.2 S11S.8 1272S.S
Ungaria 1S7.u 82.u 7S.u 1u444.6 9S6S.1 12742.7
Lituania 146.S 7u.S 76.u 899S.1 9726.8 1279S.6
Croa(ia S7.9 21.6 S6.S 281S.4 47S2.2 1Su2S.4
Federa(ia Rus 4S.7 26.8 17.u S7u8.8 2SSu.7 1S86u.9
Estonia 1S4.8 7S.9 8u.9 12uS6.S 1S187.S 16297.9
Slovacia 17S.6 88.S 8S.1 14816.u 14242.1 167S7.9
Republica Ceb 1S1.6 79.9 71.8 1481S.S 1SS11.6 18S47.9
Slovenia 14u.4 7u.S 69.8 1S762.u 1S6u8.u 22S4S.6
Surxu: Elaboiat n baza uateloi uisponibile pe WITS
n conui(iile Republicii Noluova, caien(ele ue competitivitate a expoituiiloi sunt
ueteiminate, pieponueient, ue poten(ialul ieuus ue piouuceie al economiei na(ionale,
conui(ionat ue ac(iunea sineigic a mai multoi factoii: meuiul geneial ue afaceii; piesiunea
nalt a politicii fiscale ,i vamale; biiocia(ia ,i coiup(ia; sistemul financiai subuezvoltat;
infiastiuctuia calit(ii ,i tianspoituiiloi ieuus; sistem euuca(ional ,i ,tiin(ific slab uezvoltat
etc.
n acest context, politica comeicial tiebuie s fie oiientat pieponueient spie atingeiea
uimtoaieloi obiective:
1. Cie,teiea competitivit(ii piouuc(iei na(ionale liginu accesul la mateiie piim
competitiv ca pie( ,i calitate ,i tehnologii avansate, pe ue o paite, pievznu
totouat instiumente ce ai putea fi instituite n veueiea piotejiii unoi sectoaie
cu poten(ial ue cie,teie;
2. Stimulaiea inteina(ionaliziii companiiloi ,i uiveisificiii pie(eloi ue expoit piin
uiveise msuii ue piomovaie ,i stimulaie a expoituiiloi, piecum ,i ue spoiiie a
eficien(ei auministiiii vamale;
S. Intensificaiea iela(iiloi comeiciale cu paiteneii economici caie ai putea seivi
uiept suis a impoitului ue tehnologii moueine.
2.2 Acordul de liber scbimb aprofundat yi cuprinztor cu Uniunea
European: oportunit(i, riscuri yi provocri pentru Republica Moldova
Reglmul comerclul exlxtent intre Republlcu MolJovu yl UF
Republica Noluova a fost inclus n lista 0E cu piiviie la (iile beneficiaie ue piefeiin(e
autonome nc ue la mijlocul aniloi 9u. Pn n piezent, iegimul piefeien(ial acoiuat Republicii
Noluova ue ctie 0E a fost extins, astzi piouuctoiii autohtoni beneficiinu ue acces scutit ue
taxe pentiu majoiitatea piouuseloi expoitate pe aceast pia(, cu excep(ia:
16
piouuseloi ue oiigine animaliei, ceieale, zahiul alb ,i vinul uin stiuguii caie sunt
peimise la expoit n limita coteloi taiifaie stabilite;
fiucteloi ,i legumeloi caie sunt scutite ue taxa au-valoiem la impoit. n acela,i timp, o
maie paite uin aceste piouuse sunt supuse fie unui pie( minim ue intiaie pe pia( (ex.
tomate - cou taiifai u7u2uuuu9u- 62,6u euio1uu kg, alte meie uect cele pentiu ciuiu
- cou taiifai u8u81u8u9u - 4S,7u euio1uu kg, stiuguii ue mas - cou taiifai
u8u61u1u99 - 47,6u euio1uukg ,.a.), astfel c la ueclaiaiea unui pie( ue impoit infeiioi
celui fixat se stabile,te o tax suplimentai caie ai asiguia iespectaiea nivelului minim
al pie(uiiloi sau o tax fix (ex. meie pentiu ciuiu n viac n peiioaua ue la 16
septembiie-1S uecembiie - cou taiifai u8u81u1u- u,S6 euio1uu kg, ustuioi -cou
taiifai u7uS2u -12u euio1uu kg).
Totouat, opoitunit(ile ofeiite ue acest iegim nu sunt exploatate confoim poten(ialului
existent, iai cotele ofeiite pentiu o maie paite uin piouusele agioalimentaie imn a fi
nevaloiificate, cu excep(ia unoi pozi(ii taiifaie cum ai fi: poiumbul, giul, oizul, vinuiile. Nai
mult, unele piouuse cum ai fi cele ue oiigine animaliei nu pot fi expoitate pe aceast pia(, uat
fiinu exigen(ele nalte piivinu calitatea piouuseloi (Chistiuga N., Clipa v., Fala A. 2u1u).
nceicaiea ue a cuantifica efectele iegimului piefeien(ial asupia cie,teiii volumului
expoituiiloi ctie 0E, compainu cie,teiea volumului efectiv al expoituiiloi, an ue baz fiinu
selectat 2uu1 ,i volumul caie l-ai fi putut niegistia, uac ai fi continuat tenuin(a ue cie,teie ue
naintea anului 2uu6, nu a uat iezultatele scontate.
volumul expoitat nu a cunoscut evolu(ii semnificative ,i stiuctuia expoituiiloi nu s-a
mouificat esen(ial, iai cauzele piincipale pot fi explicate piin:
Ciiza stateloi euiopene;
Avantajele compaiative ale RN ue(inute, pieponueient, pentiu piouuse
agioalimentaie ,i inuustiiile intensive n foi( ue munc, caie activeaz n baza
contiacteloi ue pieluciaie n Lohn. Tot aceste piouuse sunt expuse puteinic iiscului
climateiic, n cazul piimeloi ,i conui(iiloi economico-financiaie ale contiactoiiloi
euiopeni, n cazul ultimeloi;
Becalajul uintie sistemele ue ieglementaie tehnic ,i ajustaiea lent a infiastiuctuiii
calit(ii na(ionale la stanuaiuele euiopene.
17
Figura 2. Tendin(a volumului exportului spre UE 2001=100
Surxu: Calculele autoiului confoim uateloi Biioului Na(ional ue Statistic
Relu(llle comerclule intre Republlcu MolJovu yl UF: xltuu(lu uctuuld
Be,i, iela(iile comeiciale ale Republicii Noluova cu 0niunea Euiopean au uevenit foaite
fiagile n ultimii ani, cauza fiinu instabilitatea economic ,i financiai a paiteneiiloi vestici,
caie ,i ievin foaite gieu uup ciiza uin anul 2uu9, 0niunea Euiopean imne a fi piincipalul
paitenei comeicial al Republicii Noluova.
Figura 3. Ponderea Republicii Moldova yi a Uniunii Europene n comer(ul reciproc
Surxu: Elaboiat n baza uateloi uisponibile pe WITS
n ueceniul pieceuent, comei(ul RN cu 0E a spoiit foaite iapiu. n peiioaua 2uu1-2u12,
expoituiile spie 0E au maicat un iitm meuiu anual ue cie,teie ue 17,7%, peste meuia geneial
ue cie,teie a expoituiiloi, iai impoituiile au spoiit cu o meuie anual ue 17,S%. La fel ,i
comei(ul 0E cu RN a spoiit cu o meuie anual supeiioai meuiei geneiale.
SS,1
S1,S
46,9
SS,S
4S,u
44,S
u,uu
1u,uu
2u,uu
Su,uu
4u,uu
Su,uu
6u,uu
2uuu 2uu8 2u12
Republica Moldova
Expoit Impoit
18
Tabelul 4. Ritmul mediu anual de cretere al comer(ului Republicii
Moldova cu (rile Uniunii Europene{2001-2012],3
Fxport RM-FU 17,7% Fxport FU-RM 14,6%
Fxport RM totul 14,7% Fxport FU totul 7,S%
Import RM-FU 17,S% Import FU-RM 16,u%
Import RM totul 19,1% Import FU totul 7,4%
Surxu: Elaboiat n baza uateloi uisponibile pe WITS
Aceste tenuin(e au influen(at pozitiv comei(ul intia-iegional uintie ambii paiteneii.
Totouat, acesta imne a fi nesemnificativ, uat fiinu ponueiea mic a Republicii Noluova n
comei(ul exteiioi al 0niunii Euiopene. Batele sunt confiimate ue valoaiea Inuicelui Intensit(ii
Comei(ului Intia-iegional (IICI) caie a fost n cie,teie n aceast peiioau, uai ieflect o
valoaie mai mic uect 1.
IICI este un inuicatoi utilizat n apiecieiea impoitan(ei comei(ului n cauiul unei
iegiuni ,i iepiezint iapoitul uintie ponueiea comei(ului intia-iegional n comei(ul total al
iegiunii ,i ponueiea comei(ului iegiunii uate n comei(ul monuial.
lnJicele lntensit(ii Comer(ului lntro-reqionol = Cii,Ci - Ci,CH {1)
0nue:
Cii = comei(ul iecipioc uintie (iile unei iegiuni;
Ci = comei(ul iegiunii uate cu iestul lumii;
CN= comei(ul monuial;
0n inuice mai maie uect unitatea inuic asupia intensit(ii nalte a comei(ului
iecipioc uintie statele membie pe fonuul ponueiii acestoia n comei(ul monuial; pe ue alt
paite, un inuice mai mic ca 1 voibe,te uespie nclinaiea paiteneiiloi ue a face comei( cu (iile
tei(e. Totouat, evolu(ia pozitiv a inuicelui n timp scoate n eviuen( cie,teiea mai iapiu a
comei(ului intia-iegional uect ponueiea iegiunii n comei(ul monuial (Asian Bevelopment
Bank; 2u1u).
Figura 4. Indicele comer(ului intra-regional cu (rile membre ale UE
Surxu: Elaboiat n baza calculeloi autoiului
19
n acela,i timp, ue,i RN aie stabilite iela(ii comeiciale cu majoiitatea stateloi uin spa(iul
0E, att expoituiile, ct ,i impoituiile sunt concentiate n cteva state piincipale: Romnia,
Italia, Polonia, ueimania, Naiea Biitanie, iai uiveisificaiea loi geogiafic nu a evoluat mult n
ultimii ani ,.a.
Figura 5. Principalele (ri parteneri economici n cadrul UE
Surxu: Elaboiat n baza uateloi Biioului Na(ional ue Statistic
Ct piive,te stiuctuia comei(ului pe giupe ue piouuse, 0E iepiezint o pia( impoitant
ue uesfaceie pentiu piouusele moluovene,ti, cu piecueie :
ale inuustiiei u,oaie iezultnu, ue obicei, uin pieluciaiea mateiiei piime impoitat n
iegim vamal ue peifec(ionaie activ - inuustiia ue confec(ii, ue piouuceie a mobilei,
ncl(mintei, echipamenteloi electiice;
ue oiigine agioalimentai, cu piecueie uleiuii ,i gisimi ue oiigine vegetal ,i animal,
fiucte, semin(e ,i fiucte oleaginoase, ceieale ,i zahi, ieu,inu s men(in ,i o balan(
comeicial pozitiv pentiu aceste piouuse;
0n factoi impoitant este c ue,i o ponueie semnificativ n expoituiile spie aceast
uestina(ie continu s o ue(in piouusele inuustiiei u,oaie, n ultimul ueceniu se obseiv o
uiveisificaie a piouuseloi expoitate uin aceast categoiie: ieuuceiea ponueiii confec(iiloi ,i,
cie,teiea, n schimb, a piouuseloi ue mobiliei ,i echipamenteloi ue uistiibu(ie electiic. La fel,
ue,i, ueseoii, n special iamuiile inuustiiei u,oaie sunt apieciate ca cieatoaie ue valoaie mic
n (ai, tiebuie ue notat c, contiibu(ia loi socio-economic este impoitant. Bezvoltaiea
inuustiiei ue confec(ii asigui spoiiiea giauului ue ocupaie n economie. Intiaiea unoi actoii
stiini impoitan(i n inuustiia u,oai - cu piecueie cazul Biaxlmaiei, semnific noi investi(ii
n (ai. Iai colaboiaiea cu paiteneii economici mai uezvolta(i peimite ,i uobnuiiea unoi noi
uepiinueii ,i abilit(i n mateiie ue management al afaceiiloi. La aceast etap, (ine ueja
capacitatea autoiit(ile na(ionale ue a ciea un meuiu piopice pentiu stimulaiea extinueiii
afaceiiloi existente ,i ue a ciea noi afaceii, iai ue a antiepienoiiloi locali ue a asimila aceste
aptituuini ,i ue a avansa ue-a lungul lan(ului valoiic.
Pe ue alt paite, impoituiile uin 0E sunt foimate n maie paite uin piouuse
manufactuiate: att piouuse inteimeuiaie uestinate piocesiii n cauiul (iii, ct ,i piouuse
finite - uiveise ma,ini, apaiate ,i echipamente electiice ,.a.
Romnia
S4%
Italia
19%
Naiea
Biitanie
8%
Polonia
7%
ueimania
7%
Bulgaiia
S%
Fian(a
S%
0ngaiia
S%
Austiia
2%
Republica
Ceh
1%
Alte (ii
1S%
Export
20
Tabelul 5. Structura pe grupe de produse a comer(ului cu UE
Export Import
CUD
CSCI
B
e
n
u
m
i
i
e
a
p
i
o
u
u
s
u
l
u
i
v
a
l
o
a
i
e
a
,

m
i
l
.
0
S
B
S
t
i
u
c
t
u
i
a
,

%
B
e
f
i
c
i
t
u
l
c
o
m
e
i
c
i
a
l
,

m
i
l
.
0
S
B
C
0
B

C
S
C
I
B
e
n
u
m
i
i
e
a
p
i
o
u
u
s
u
l
u
i
v
a
l
o
a
i
e
a
,

m
i
l
.
0
S
B
S
t
i
u
c
t
u
i
a
,

%
B
e
f
i
c
i
t
u
l
c
o
m
e
i
c
i
a
l
,

m
i
l
.
0
S
B
Total 1u1S,4 1uu,u -1SuS,2 Total 2S18,6 1uu,u -
1SuS,2
773 Echipamente ue
uistiibu(ie electiic
16S,7 16,S 41,2 SS4 Benzin, uleiuii
giele
S72,1 16,uS -
S6S,27
421 0leiuii ,i gisimi
vegetale
86,2 8,S 8S,6 S42 Neuicamente 129,6 S,S9 -
126,S1
842 mbicminte pentiu
femei (esut
79,1 7,8 76,9 77S Echipamente ue
uistiibu(ie electiic
124,S S,S7 41,21
057 Fiucte, nuci 7S,2 7,2 4u,9 781 Autotuiisme 82,7 S,S7 -82,42
821 Nobiliei ,i pi(i ale
acestuia
62,7 6,2 19,4 SSS Paifumuii, piouuse
cosmetice
6S,4 2,74 -61,S8
222 Semin(e ue floaiea
soaielui
49,8 4,9 4S,9 821 Nobiliei ,i pi(i ale
acestuia
4S,S 1,87 19,42
841 mbicminte pentiu
biba(i (esut
48,4 4,8 47,2 S91 Piouuse chimice
pentiu cas,
giuiniit
S8,S 1,6S -S8,18
844 mbicminte pentiu
femei tiicotat
41,7 4,1 4u,8 772 Apaiate electiice ue
comutaie sau ue
piotec(ie a
ciicuiteloi electiice
S4,S 1,48 -29,26
845 Alte aiticole ue
mbicminte
S8,u S,8 S4,S 6S8 Confec(ii textile S4,u 1,47 -S2,7S
851 ncl(minte 29,S 2,9 22,7 6SS Confec(ii (esute SS,8 1,46 -SS,18
059 Sucuii ue fiucte ,i
legume
29,u 2,9 26,6 721 Na,ini agiicole S2,8 1,42 -Su,78
01 Zahi 28,7 2,8 21,7 784 Piese pentiu
vehicule
S2,4 1,4u -S2,1u
112 Butuii alcoolice 24,1 2,4 -S,u uS7 Fiucte, nuci S2,S 1,S9 4u,88
288 Be,euii ue metale
nefeioase
18,4 1,8 18,4 741 Echipamente
inuustiiale ue icit
,i nclzit
S1,S 1,SS -S1,19
831 valize 18,1 1,8 17,S 89S Alte aiticole uin
plastic
29,S 1,27 -2u,67
5 Sticl 1S,7 1,4 4,7 6S4 Fuiniie, placaje 27,6 1,19 -27,14
873 Alte contoaie 1S,S 1,S 7,S 112 Butuii alcoolice 27,1 1,17 -2,96
048 Piepaiate uin ceieale
,i fin
12,1 1,2 -6,6 SS4 Spunuii, piouuse
ue cui(aie ,i
lustiuit
26,7 1,1S -26,7u
894 }uciii pentiu copii 9,1 u,9 -2,1 78S Autovehicule 26,6 1,1S -24,49
893 Alte aiticole uin
plastic
8,9 u,9 -2u,7 642 Bitie tiat, plci 2S,6 1,u2 -19,4S
Surxu: Elaboiat n baza uateloi Comtiaue
21
AcorJul Je llber xchlmb uprofunJut yl cuprlnzdtor - o noud etupd in cooperureu Republlcll
MolJovu cu Unluneu Furopeund
Regimuiile piefeien(iale ofeiite pn acum Republicii Noluova ue ctie 0E iepiezint
un instiument impoitant ue stimulaie al expoituiiloi moluovene,ti, totouat pioblemele ue
baz cu caie se confiunt piouuctoiii autohtoni pentiu a ptiunue aceast pia( la etapa uat
nu piovin att uin paitea ceieiii, ci uin paitea ofeitei, inclusiv uin capacitatea ieuus a acesteia
ue a se confoima stanuaiueloi ue calitate. n acest context, se simte nevoia ciitic ue msuii
caie ai stimula ofeita intein: iefoimaiea cauiului iegulatoi, cieaiea institu(iiloi eficiente
coiespunztoaie economiei ue pia(, investi(ii pentiu acopeiiiea insuficien(ei ue iesuise
uisponibile n (ai pentiu finan(aiea pioiecteloi investi(ionale pentiu uezvoltaiea
infiastiuctuiii fizice ,i ue afaceii, uezvoltaiea ,tiin(ei ,i spiiitului inova(ional att al meuiului
ue afaceii, ct ,i al institu(iiloi publice.
0n pas impoitant, n acest sens, ai fi semnaiea Acoiuului ue Asocieie cu 0E ,i a
Acoiuului ue Libei Schimb Apiofunuat ,i Cupiinztoi, caie este paite component a acestuia.
Negocieiile piivinu uefinitivaiea textului ALSAC, au finisat n iunie 2u1S, uup 7 iunue ue
negocieii, ce au avut loc ncepnu cu febiuaiie 2u12. Paiafaiea acoiuuiiloi a avut loc pe uata ue
29 noiembiie a acestui an, la summit-ul ue la vilnius.
ALSAC este piivit ca o nou etap n apiofunuaiea iela(iiloi comeiciale uintie statele
paiteneie, necesai ntiu implementaiea Acoiuului Euiopean ue Asocieie caie este consiueiat
un instiument ue a valoiifica poten(ialul ue coopeiaie economic uintie 0E - Republica
Noluova ,i ue spiijin pentiu iefoimele ue baz, pe ieuiesaiea economic a (iii ,i finalizaiea
piocesului ue tianzi(ie la economia ue pia(. Acoiuul este peifect compatibil cu iegimuiile ue
comei( piefeien(ial ue caie uispune Republica Noluova la moment cu celelalte state ,i ofei o
seiie ue avantaje compaiativ cu Piefeiin(ele Comeiciale Autonome:
aimonizaiea legisla(iei Republicii Noluova la Acquis-ul Comunitai;
acces, piactic neiestiic(ionat pe pia(a 0E;
libeia ciicula(ie a foi(ei ue munc;
Totouat, piezentul acoiu piesupune ,i libeializaiea impoituiiloi ue bunuii ,i seivicii n
Republica Noluova oiiginaie uin 0E, caie uimeaz a fi efectuat giauual timp ue 1u ani ue la
semnaiea acoiuului. 0 paite uin piouuse manufactuiate - uiveise utilaje, ma,ini ,i
echipamente ue tianspoit nu voi sufeii maii mouificii ntiuct taiifele actuale fie sunt nule
sau, ielativ, mici. La fel, ,i o paite uin piouusele inteimeuiaie uestinate piocesiii inuustiiale,
ueja n piezent sunt impoitate n cauiul iegimuiiloi vamale suspensive caie au uiept efect
suspenuaiea pla(ii taxeloi vamale. n acela,i timp, libeializaiea impoituiiloi iepiezint un iisc
majoi pentiu sectoiul agiicol, caie este slab piegtit ue a face fa( concuien(ei piouuseloi
euiopene ,i a celoi tuice,ti (Fala A., 2u12). Aceasta, nu nseamn, n nici-un caz, piotejaiea
neconui(ionat a unoi sectoaie necompetitive, uai agiicultuia este uomeniul ue activitate unue
sunt ocupa(i 26,4% uin popula(ia ocupat, iai n meuiul iuial acest inuicatoi constituie chiai
48%. Este un sectoi, caie chiai ,i n (iile uezvoltate iepiezint un uomeniu caie necesit a fi
sus(inut pentiu a gaianta stabilitatea venituiiloi feimieiiloi ,i secuiitatea alimentai a (iii.
Pe teimen scuit iiscuiile sunt majoie, pe teimen lung ns, semnaiea acoiuului este un
pas hotitoi n finalizaiea piocesului ue tianzi(ie la o economie ue pia( viabil, uai aceasta
necesit o atituuine feim fa( ue piovociile pe caie le piezint att uin paitea autoiit(iloi
statului, ct ,i a meuiului ue afaceii ,i a ntiegii societ(i civile.
22
Reie,inu uin cele men(ionate, uai ,i uin analizele existente la acest subiect, ALSAC
piezint o seiie ue opoitunit(i, uai ,i ue piovocii:
Uportunit(i:
1. Ligiiea pie(ei ue uesfaceie, piin eliminaiea baiieieloi comeiciale ue oiice gen.
Confoim calculeloi efectuate, inuicele ue complementaiitate a comei(ului
moluovenesc cu cel euiopean este ielativ maie, ceea ce cieeaz pieconui(ii pentiu
intensificaiea iela(iiloi comeiciale (Anexa 1);
2. Spoiiiea activit(ii ue expoit a antiepienoiiloi autohtoni, consoliuat ue un cauiu
ue ieglementaie a iela(iiloi comeiciale pievizibil pe teimen lung;
S. Ligiiea accesului la mateiie piim calitativ la pie(uii mai ieuuse caie ai putea
avea impact pozitiv asupia cie,teiii piouuctivit(ii ,i mbunt(iiea teimeniloi ue
schimb;
4. Bemonopolizaiea unoi sectoaie impoitante ale economiei. Spoiiiea concuien(ei ,i,
coiespunztoi, a competitivit(ii ntiepiinueiiloi autohtone;
S. Cie,teiea activit(ii inova(ionale a ntiepiinueiiloi, geneinu exteinalit(i pozitive
asupia uomeniului ,tiin(ei ,i inoviii, sistemului ue nv(mnt ,.a. ;
6. Cie,teiea impoitului ue tehnologii noi;
7. Cie,teiea eficien(ei ,i tianspaien(ei n activitatea institu(iiloi publice;
8. Noueinizaiea infiastiuctuiii calit(ii caie va ueschiue noi u,i nu numai spie pie(ele
euiopene, uai ,i spie alte pie(e maii;
9. Spoiiiea inteiesului investitoiiloi stiini pentiu economia moluoveneasc;
1u. Impulsionaiea piocesului ue iefoimaie a sectoiului eneigetic;
11. Consoliuaiea ncieueiii paiteneiiloi exteini fa( ue antiepienoiii moluoveni ca
piestatoii ue piouuse ,i seivicii calitative;
12. Bezvoltaiea sectoiului ue seivicii, inclusiv a celoi piofesionale;
1S. Reuuceiea piesiunii pie(uiiloi asupia bugeteloi consumatoiiloi.
Provocri:
1) Incapacitatea piouuctoiiloi autohtoni uin sectoaie ue impoitan( economic ,i
social ue a face fa( invaziei impoituiiloi piovenite uin 0E ,i Tuicia (n special
sectoiul agiicol ,i inuustiia u,oai), ceea ce poate conuuce la:
slbiiea unoi sectoaie, sau chiai uispaii(ia loi;
cie,teiea piesiunii pe pia(a muncii;
niut(iiea balan(ei ue pl(i;
2) Reuuceiea ncasiiloi la bugetul ue stat ca uimaie a eliminiii taxeloi vamale,
totouat acestea ai putea fi amoitizate ue cie,teiea impoziteloi inuiiecte;
Riscuri:
1. Spoiiiea ostilit(ii paiteneiiloi estici fa( ue iela(iile economice cu Republica
Noluova, caie ai putea geneia:
aplicaiea inteiuic(iiloi la impoitul piouuseloi moluovene,ti;
23
stabiliiea unoi conui(ii nefavoiabile pentiu liviiile ue gaze.
2. Instabilitatea politic ,i neiealizaiea msuiiloi necesaie spoiiiii competitivit(ii
sectoaieloi na(ionale;
S. Neisul lent al iefoimiii infiastiuctuiii calit(ii;
n lipsa msuiiloi auecvate ue piegtiie a meuiului ue afaceii pentiu ueschiueiea total a
fiontieieloi pentiu uoi juctoii impoitan(i n comei(ul monuial, piovociile susmen(ionate s-ai
putea tiansfoima n iiscuii ,i consecin(e giave pentiu economia na(ional .
n aceste conui(ii, uiiec(ii impoitante ue ac(iune sunt:
1. Intensificaiea efoituiiloi n veueiea iacoiuiii infiastiuctuiii calit(ii na(ionale la
stanuaiuele euiopene ,i inteina(ionale;
2. Realizaiea aimoniziii cauiului legal cu Acquis-ul comunitai ,i implementaiea
con,tiincioas a acestuia, cu piecueie n uomeniul ieglementiii concuien(ei,
sistemului juuectoiesc, auministiiii vamale ,i fiscale ,.a.;
S. Piegtiiea sectoiului agiicol ,i inuustiial pentiu libeializaiea comei(ului, fiinu
evaluate iegulat ,i nltuiate piincipalele constingeii ale agen(iloi economici n
uomeniu;
4. Realizaiea ac(iuniloi pievzute pentiu implementaiea uocumenteloi stiategice ue
uezvoltaie oiizontale (Foaia ue paicuis pentiu spoiiiea competitivit(ii na(ionale,
Foaia ue paicuis piivinu ac(iunile uuveinului pentiu eliminaiea constingeiiloi
ciitice n calea meuiului ue afaceii, Planului ue ac(iuni pentiu implementaiea
Stiategiei iefoimei cauiului ue ieglementaie a activit(ii ue ntiepiinztoi pentiu
anii 2u1S-2u2u) ,i stiuctuiale;
S. Nonitoiizaiea implementiii uocumenteloi stiategice ue uezvoltaie cu iuentificaiea
necesit(iloi ue ajustaie ,i coiectaie a planului ue msuii.
Be men(ionat c, multiple stuuii efectuate, al cioi obiect ue analiz a fost impactul
ALSAC cu 0E asupia economiei na(ionale (Ciucu C., Chiviiga v., Toueii( A.,Toinea I; 2u11;
Ecoiys; 2u12; uET Noluova; 2u12), au ajuns la concluzia c, n pofiua piovociiloi pe caie le
piezint, avantajele ue caie ai putea beneficia Republica Noluova ue pe uima semniii unui
acoiu ue libei schimb apiofunuat ,i cupiinztoi cu 0E, uep,esc iiscuiile asociate acestuia.
2.3 Uniunea Vamal - alternativ de aprofundare a procesului de integrare
economic n spa(iul CSI
Peiioaua n caie au nceput piegtiiile Republicii Noluova pentiu negocieiea Acoiuului
ue Asocieie ,i ALSAC a coincis cu spoiiiea inteiesului stateloi uin spa(iul CSI ue a apiofunua
piocesul ue integiaie economic n baz multilateial. n 2u11 a fost semnat acoiuul piivinu
Zona ue libei schimb n spa(iul CSI, caie a nlocuit multituuinea ue acoiuuii bilateiale ue
comei( libei.
Bat fiinu tiecutul mai mult sau mai pu(in comun, legtuiile - economice, politice ale
Republicii Noluova cu (iile 0niunii vamale sunt nc ielativ stinse. Aceasta este pia(a ue
uesfaceie pentiu o tieime uin piouusele moluovene,ti. La fel, gzuuie,te, apioximativ o tieime
uin emigian(i, caie efectueaz mai mult uin jumtate uin iemiteiile tiansfeiate anual n (ai.
24
Tot aceast zon, uai mai cu seam Feueia(ia Rus, iepiezint oiiginea exclusiv a impoituiiloi
ue gaze n Republica Noluova. Pei ansamblu, impoituiile uin 0niunea vamal ,i investi(iile
efectuate ue aceste state au o ponueie mai mouest n total, n ultimii ani niegistinuu-se chiai
un pioces uezinvesti(ional ,i, n acela,i timp, intensitatea iela(iiloi economice cu (iile 0v se
uatoieaz, mai cu seam iela(iiloi stabilite cu - Feueia(ia Rus (caie ue(ine ciica 2u% uin
comei(ul extein, S6,9% uin stocul ue emigian(i oiiginaii uin RN ,i 21% uin stocul ue ISB
(Stiatan A.; Peiciun R.; Clipa v.; 2u12).
Tabelul . Rela(iile economice i sociale ale Republicii Moldova cu (rile CSI i UV
CSI Uniunea Vamal Federa(ia Rus
Comer( exterior
Fxport, mll. US (2012) 928,1 786,2 6SS,1
Fxport, %. in totul (2012) 42,9 S6,4 Su,S
Reexport, mll. US (2012) 9S9,S 427,1 411,S
Reexport, % in totul reexport
(2012)
S9,S SS,S SS,S
Reexport, % in totul export cdtre
uceuxtd Jextlnu(le (2012)
49,S S4,S 62,8
Import, mll. US (2012) 162S,7 101S,6 816,9
Import, % in totul (2012) S1,1 19,S 1S,7
Investi(ii Strine Directe
Stocul Je IS in cupltul xoclul,
mll. US (S1 lunuurle 2011)
764 724 72S
Stocul Je IS, % in totul xtoc (S1
lunuurle 2011)
22,4 21,S 21,S
Influxul Je IS net, mll. lel (2012) -1S,S -16,S -16,u
Influxul Je IS net, % Jln totul
IS (2012)
-7,6 -9,S -9,1
Migra(ie i Remiteri
Numdrul totul Je emlgrun(l, mll
perxoune (2010)
464,9 296,6 284,S
Numdrul totul Je emlgrun(l, % in
totul (2010)
6u,S S8,S S6,9
Volumul remlterllor, mll. US
(2012)
122u,8 1120,6 1114,7
Volumul remlterllor, % in totul
(2012)
67,7 62,2 61,9
Suisa: Confoim uateloi Biioului Na(ional ue Statistic, Bncii Na(ionale a Noluovei, bazei ue uate
statistice n comei(ul inteina(ional Comtiaue, FNI (Cooiuinateu Biiect Investment Suivey), Banca
Nonuial (Bilateial Nigiation anu Remittances)
Reglmul comerclul uctuul ul Republlcu MolJovu cu (drlle Unlunll Vumule
Regimul comeicial cu membiii actuali ai 0niunii vamale, s-a bucuiat ue un tiatament
piefeien(ial n cauiul CSI, chiai ue la ob(ineiea inuepenuen(ei (iii. Pentiu a ieuuce ,ocul
supoitat n acea peiioau, inclusiv cauzat ue specializaiea Republicii Sovietice Socialiste
Noluovene,ti n sectoaie pu(in caiacteiistice specificului economiei, au fost semnate acoiuuii
23
ue comei( libei ntie statele fostului spa(iu sovietic. Totouat, pn la sfi,itul anului 2u12,
acestea au func(ionat n baza n(elegeiiloi bilateiale, ue,i, iueea cieiii unui iegim multilateial
ue comei( libei a fost conceptualizat nc la nceputul aniloi 9u.
Piezentul acoiu ue libei schimb n cauiul CSI pieveue mai multe msuii caie ai avea
uiept iezultat facilitaiea comei(ului uintie (iile semnataie:
1. Eliminaiea baiieieloi taiifaie. Totouat, unele uintie statele membie ,i-au iezeivat uieptul
ue a pstia anumite taxe vamale la impoit ,i expoit, teimenul men(ineiii acestoia fiinu fixat
n acoiu sau uimnu s fie stabilit piin acoiuuii bilateiale. Confoim, anexeloi 1 ,i 2 ale
Acoiuului piivinu cieaiea zonei ue libei schimb, piincipalii paiteneii ai Republicii Noluova
uin acest spa(iu - 0ciaina, Belaius, Kazahstan ,i Feueia(ia Rus men(in taiife vamale la
expoit pentiu o seiie ue piouuse.
Fxcep(ll Jln comer(ul llber pentru proJuxele lmportute Jln Republlcu MolJovu:
Aimenia - (igii cu filtiu ,i fi filtiu (1 ianuaiie 2u14);
0ciaina - semin(e ue sfecl ue zahi ,i zahi (1 ianuaiie 2u1S).
Fxcep(ll Jln comer(ul llber pentru proJuxele exportute(men(lnereu tuxelor lu export):
Belaius - semin(e ue iapi(, (i(ei ,i piouuse petiolieie, ngi,minte, piei biute ,i
lemn;
Kazahstan - semin(e ,i fiucte oleaginoase, combustibili mineiali, piei biute, ln, pi
fin sau giosiei ue animale, o(eluii inoxiuabile ,i alte o(eluii, pi(i ue vehicule pentiu
ci feiate sau altele ,.a.;
Kigzstan - piouuse lactate, hitie ,i caiton iegeneiabil;
Feueia(ia Rus -ton, ciustacee ,i piouuse uin acestea, pe,te congelat, semin(e ,i
fiucte oleaginoase, spiit etilic, uiveise piouuse mineiale, ngi,minte mineiale sau
chimice, ngi,minte mineiale sau chimice, polimeii, piei biute, lemn, past ue
lemn, uiveise o(eluii aliate ,.a.
0ciaina - semin(e ue floaiea soaielui, piei biute, metale comune ,i alte o(eluii aliate
,.a.
2. Eliminaiea baiieieloi netaiifaie n confoimitate cu noimele 0NC;
S. Acoiuaiea tiatamentului na(ional;
4. Aplicaiea n caz ue necesitate a unoi msuii ue salvgaiuaie, antiuumping ,i compensatoiii
,i toate acestea fi a fi n contiauic(ie cu pieveueiile 0NC ,.a.
0n element impoitant n iela(iile comeiciale cu aceste (ii, const n faptul c Acoiuul
piivinu cieaiea zonei ue libei schimb n cauiul CSI asigui un mecanism clai ue ieglementaie a
uifeienueloi. Acestea pot fi solu(ionate pe mai multe ci:
ue ctie Tiibunalul economic al (iiloi CSI, n cazul (iiloi membie ale Acoiuului
piivinu statutul Tiibunalului economic uin spa(iul CSI ue la uata ue 6 iulie 1992
4
;
ue ctie comisia ue expei(i n confoimitate cu pioceuuiile stabilite n Anexa 4 a
acoiuului;
4
Decretul Nr. 168 din 16.01.2010 privind promulgarea Legii pentru denuntarea Acordului privind statutul Tribunalului
Economic al Comunittii Statelor Independente
26
confoim pioceuuiiloi 0NC, pentiu uifeienuele cu piiviie la aspectele caie sunt
ieglementate n piezentul acoiu, piin tiimiteie la pieveueiile acoiuuiiloi 0NC
ntie pi(i caie sunt membie ale 0NC.
n acest context, Republica Noluova nu poate apela la piima uintie aceste op(iuni ca
uimaie a ienun(iii Republicii Noluova la Acoiuul piivinu statutul Tiibunalului economic al
Comunit(ii Stateloi Inuepenuente n 2u1u piin Legea ni. 126 uin 2S uecembiie 2uu9, uai
poate utiliza posibilitatea ieglementiii uifeienueloi piin inteimeuiul Comisiei ue expei(i
pentiu ieglementaiea uifeienueloi ue nuat ce aceasta ,i va ncepe activitatea ,i mecanismele
pievzute ue 0NC n iela(iile comeiciale cu Feueia(ia Rus, caie a uevenit membiu al 0NC n
august 2u12. 0ii, ue cele mai uese oii, apaii(ia anumitoi nen(elegeii n acest uomeniu s-au
piouus anume cu acest paitenei economic, caie (innu cont ,i ue ponueiea maie n comei(ul
exteiioi moluovenesc, au avut ,i un impact mai isuntoi asupia anumitoi sectoaie, ,i chiai
asupia cie,teiii economiei n ansamblu (Poisic N., Clipa v.).
Unluneu Vumuld Ruxlu -Kuzuhxtun-Belurux: con(lnut yl exen(d
0niunea vamal Rusio -Kozobston-Belorus a intiat n vigoaie n anul 2u1u. ncepnu cu
anul 2u1u a fost pus n aplicaie taiiful comun la impoit, iai n iulie 2u11 au fost eliminate ,i
hotaiele uintie (iile paiticipante la uniune - mai nti ntie Feueia(ia Rus ,i Belaius, iai mai
apoi ntie Feueia(ia Rus ,i Kazahstan (EBRB, 2u12).
Suplimentai conui(iiloi stipulate n acoiuul piivinu cieaiea zonei ue libei schimb, caie
pieveue ieuuceiea baiieieloi taiifaie ,i netaiifaie n comei(, 0niunea vamal mai piesupune:
nltuiaiea contioaleloi vamale n comei(ul iecipioc;
tiansfeiul contiolului vamal la hotaiul extein al uniunii vamale;
anulaiea pioceuuiiloi vamale pentiu piouusele caie au fost puse n libei
ciicula(ie n cauiul uneia uintie (iile membie;
aplicaiea unui cou vamal unic (taiif unic la impoit, ieglementii taiifaie unice
etc. );
Actualul taiif comun al 0niunii vamale s-a instituit n maie paite, pielunu ca baz (n
miime ue ciica 8u%) taiiful Feueia(iei Ruse. Avnu n veueie c taiifele vamale ue impoit ale
Feueia(iei Ruse ,i ale Belaiusului eiau la acel moment, mai mult sau mai pu(in apiopiate,
acestea nu au sufeiit mouificii esen(iale, mai mult ca att, negociinuu-se taiife ielativ nalte
pentiu o seiie ue piouuse ale inuustiiei giele. Ct piive,te, ns, Kazahstanul, au fost afectate
apioximativ 6u% uin pozi(iile taiifaie, acoiunuu-se o peiioau ue tianzi(ie ue S ani pentiu
ajustaiea taiifului su vamal cu cel al 0niunii vamale. Piin uimaie, ntiu ajustaiea taiifeloi
na(ionale la noul taiif vamal comun, Feueia(ia Rus a majoiat taiifele pentiu 1Suu ue pozi(ii,
ieuucnuu-le pentiu 2uuu ue pozi(ii; Belaius - Suu contia 2uuu, n timp ce Kazahstanul le-a
majoiat pentiu mai mult ue Suuu ue pozi(ii taiifaie (Bychkov A.; 2u11).
Be un iegim piefeien(ial beneficiaz impoitul anumitoi piouuse (Anexa 2) uin (iile n
cuis ue uezvoltaie ,i slab uezvoltate. Astfel, pentiu (iile n cuis ue uezvoltaie, caie beneficiaz
ue sistemul unic ue piefeiin(e taiifaie, se aplic un taiif vamal ce constituie 7S% uin cel
pievzut ue Taiiful vamal 0nic, iai pentiu cele slab uezvoltate se aplic iata ,u" a taiifului
vamal.
27
vmuiiea mifuiiloi impoitate se efectueaz numai n baza locului ue ie,euin( a
ueclaiantului, iai venituiile peicepute la vam sunt uistiibuite ntie paiteneii n uimtoaiele
limite: Feueia(ia Rus - 87,97%, Kazahstan - 7,SS%, Belaius - 4,7%. Totouat, unele aspecte
ale comei(ului exteiioi al (iiloi membie, cum ai fi achitaiea impoziteloi inuiiecte ,i
efectuaiea expoituiiloi continu s fie ieglementate ue ctie noimele legale inteine ale fieciei
(ii n paite.
Computlbllltuteu Republlcll MolJovu cu conJl(llle Je uJerure u (drllor ter(e lu Unluneu
Vumuld yl cu ungujumentele (drll uxumute in cuJrul ultor AcorJurl lnternu(lonule
nainte ue a ncepe analiza ue facto a efecteloi caie le-ai putea avea aueiaiea Republicii
Noluova la 0niunea vamal asupia comei(ului exteiioi ,i a cie,teiii economice a (iii, am
consiueiat impoitant examinaiea a uou aspecte: coiespunueiea ceiin(eloi ue aueiaie la
0niunea vamal ,i compatibilitatea poten(ialului titlu ue membiu n cauiul 0niunii vamale cu
angajamentele asumate n cauiul altoi acoiuuii inteina(ionale.
Conformltuteu Republlcll MolJovu cerln(elor Je uJerure lu Unluneu Vumuld.
Poininu ue la piimul aspect, (innu cont c n cauiul 0niunii vamale, contiolul vamal se
efectueaz la hotaiele exteine ale teiitoiiului vamal al uniunii, o conui(ie pentiu aueiaiea unei
(ii la aceasta ai fi paitajaiea unui hotai comun. n cele mai multe cazuii, n cauiul uniuniloi
vamale existente aceast conui(ie este iespectat - Comunitatea Anuin, Comunitatea Est
Afiican, Neicosui, 0niunea vamal a Afiicii ue Suu ,.a. Piivit uin aceast peispectiv,
aueiaiea Republicii Noluova la 0niunea vamal RKB ai fi posibil uoai cu conui(ia aueiiii
0ciainei, caie, ns, a ezitat s semneze n noiembiie al acestui an Acoiuul ue libei schimb cu
0niunea Euiopean.
Computlbllltuteu poten(lululul tltlu Je membru in cuJrul Unlunll Vumule cu
ungujumentele uxumute in cuJrul OMC. ncepnu cu iulie 2uu1, Republica Noluova, ueveninu
membiu al 0NC, s-a angajat s piomoveze o politic ue libeializaie a comei(ului exteiioi, caie
uima s se concietizeze mai nti ue toate piin ieuuceiea taiifului meuiu pentiu piouusele
impoitate ,i a baiieieloi netaiifaie n comei(. n acela,i timp, aueiaiea la 0niunea vamal ai
nsemna majoiaiea piactic uubl a taiifului meuiu vamal al Republicii Noluova, pe ue o paite, ,i
integiaiea economic cu 2 state caie nu sunt membii ai 0NC (Belaius ,i Kazahstan), pe ue alt
paite.
Be,i ns,i cieaiea ,i func(ionaiea 0NC asigui facilitaiea comei(ului uintie (iile
membie, pieveueiile acoiuuiiloi caie stau la baza acestuia nu mpieuic ncheieiea unoi
acoiuuii piefeien(iale ue comei( ntie paiteneii. Se consiuei c acestea pot stimula comei(ul
,i coopeiaiea uintie economii, ue,i nti-o oaiecaie msui implic anumite elemente
uisciiminatoiii fa( ue ceilal(i paiteneii. n acest context, confoim p. S, al aiticolului XXIv al
uATT 1994 cieaiea unei zone ue comei( libei sau a unei uniuni vamale se peimite uoai cu
conui(ia ca pi(ile membie la acoiu s nu impun fa( ue (iile tei(e (membie ale 0NC) taiife
sau conui(ii ue comei( mai iestiictive uect cele existente pn la ncheieiea piezentului acoiu
(WT0, 1994). n caz contiai, confoim p. 6 al aceluia,i aiticol al uATT, Nembiii afecta(i au
uieptul s ietiag concesii substan(ial echivalente n confoimitate cu aiticolul XXvIII.
28
Tabelul 7. Profilul tarifului vamal mediu al Republicii Moldova yi (rilor membre ale
Uniunii Vamale
Tara Tariful mediu MFN,
toate produsele
Tariful mediu MFN,
produsele agroindustriale
Tariful mediu MFN,
produsele non
agroindustriale
2012
Republica Moldova 4,6 1u,S S,7
Belarus 9,7 1S,4 9,1
Kazabstan 9,S 1S,4 8,8
Federa(ia Rus 1u,u 1S,S 9,4
2009
Republica Moldova 4,6 1u,7 S,7
Belarus 1u,6 12,2 1u,4
Kazabstan S,9 12,2 4,9
Federa(ia Rus 1u,S 1S,2 1u,1
Surxu: WT0 statistics uatabase
(http:stat.wto.oigTaiiffPiofileWSBBTaiiffPFBome.aspx.Language=E)
Reie,inu uin uatele piezentate n tabelul 7, taiiful vamal meuiu NFN
S
al Republicii
Noluova, este n piezent ue uou oii mai mic uect cel al (iiloi membie ale 0niunii vamale.
Confoim ultimeloi uate, taiiful meuiu NFN al Republicii Noluova a constituit 4,6% n 2u12,
uintie caie 1u,S% pentiu piouusele agioalimentaie ,i S,7% pentiu piouusele manufactuiate.
Plafoanele maxime pentiu taiifele acestoi categoiii constituie 7%, 1S,9% ,i, iespectiv, S,9%. n
statele membie ale 0niunii vamale acestea sunt semnificativ mai nalte. 0uat cu aueiaiea
Feueia(iei Ruse la 0NC, n confoimitate cu angajamentele acesteia plafonul taiifului aplicat se
va ieuuce la 7,8% pn la sfi,itul peiioauei ue implementaie, inclusiv 1u,8% pentiu piouusele
agioalimentaie ,i 7,S % pentiu piouusele manufactuiate nealimentaie. Nouificiile uimeaz a
fi ieuuse n uecuisul uimtoiiloi 7 ani, cea mai lung peiioau ue implementaie fiinu stabilit
pentiu cainea ue poic ,i ma,ini ,i echipamente ue tianspoit (WT0, 2u11). Avnu n veueie c
plafonul taiifului Feueia(iei Ruse fixat pentiu anul 2u2u este supeiioi celui al Republicii
Noluova n piezent, iai posibilitatea c taiiful meuiu NFN al piimei este pu(in piobabil c va
coboi cu mult sub plafonul stabilit (uat fiinu inteiesele na(ionale, uai ,i necesitatea acoiuului
Republicii Belaius, caie aie o politic comeicial cu un giau ielativ nalt ue piotec(ie). Taiiful
meuiu NFN al economiei moluovene,ti fiinu sub S%, aueiaiea Republicii Noluova la 0niunea
vamal ai putea atiage uup sine contiamsuii auoptate ue celelalte (ii membie ale 0NC.
5
Reprezint media simpl a taxelor MFN ad-valorem aplicate la nivelul liniilor tariIare dezagregate la 6 semne. n
calculul tariIului mediu tuturor produselor li se oIer aceeasi greutate, Ir a tine cont de ponderea lor n export.
29
HemoronJumul Je AcorJ privinJ lnterpretoreo Art. XXlv ol 6ATT {1994) - uniuni vomole
si zone Je comer( liber preveJe, proceJuro Je urmot otunci cnJ un Hembru core formeoz o
uniune vomol propune crestereo nivelului consoliJot ol toxelor vomole. Astfel, Jup cum preveJe
poroqroful 6 ol ort. XXlv, Hembrul core formeoz uniuneo vomol trebuie s intre n neqocieri cu
Hembrii ofecto(i Je moJificoreo sou retroqereo concesiilor n momentul crerii uniunii vomole, n
veJereo stobilirii unor compenso(ii sotisfctoore. Aceste neqocieri vor fi onqojote cu bun
creJin( n veJereo ojunqerii lo compenso(ii reciproc sotisfctoore. ln cursul ocestor neqocieri,
oyo cum cere poroqroful 6 ol Articolului XXlv, se vo (ine seomo n moJ corespunztor Je
reJucerile Je toxe vomole pe oceeosi linie torifor fcute Je olte entit(i constitutive ole uniunii
vomole cu ocozio constituirii ocestei uniuni. ln cozul n core oceste reJuceri nu vor fi suficiente
pentru o constitui compenso(iile necesore, uniuneo vomol vo oferi compenso(ii, core vor puteo
luo formo reJucerilor Je toxe vomole pe olte linii torifore. 0 ostfel Je ofert vo fi luot n
consiJerore Je ctre Hembri ovnJ Jrepturi Je neqociotor pentru consoliJoreo moJificot sou
retros. ln cozul n core compenso(iile rmn inocceptobile, neqocierile vor trebui s continue.
Boc, n ciuJo ocestor eforturi, un ocorJ n neqocierile privinJ compenso(iile prevzute Je
Articolul XXvlll, ostfel cum este precizot n HemoronJumul Je AcorJ privinJ interpretoreo
Articolului XXvlll ol 6ATT 1994, nu vo puteo interveni ntr-un termen rezonobil colculot Je lo
JescbiJereo neqocierilor, uniuneo vomol vo fi totuyi liber s moJifice sou s retroq concesiile;
Hembrii ofecto(i vor fi otunci liberi s retroq concesii subston(iol ecbivolente n conformitote cu
Articolul XXvlll {HemoronJumul Je AcorJ privinJ lnterpretoreo Art. XXlv ol 6ATT {1994) -
uniuni vomole si zone Je comer( liber).
La fel, n ceea ce piive,te cieaiea 0niunii vamale cu 2 state caie nu sunt membii ai 0NC
- Belaius ,i Kazahstan, n acoiuul uATT 1947 nu au fost iuentificate pieveueii expies caie ai
viza cieaiea acoiuuiiloi piefeien(iale ue comei( ntie (iile membie ale 0NC ,i (iile tei(e.
Totouat, nti-o not a Secietaiiatului 0NC piezentat n cauiul unei ,euin(e a Comitetului
piivinu Acoiuuiile Regionale ue Comei( se face iefeiin( la posibilitatea foimiii acoiuuiiloi
piefeien(iale ue comei( cu (ii nemembie ale 0NC (WT0, 1997). Nai mult ca att, confoim
ueclaia(iiloi Biiectoiului ueneial al 0NC - Pascal Lami, att Kazahstan, ct ,i Belaius sunt n
pioces ue negocieie a aueiiii la 0NC. Kazahstan se afl, piactic, pe ultima sut ue metii; n
cazul Belaiusului negocieiile se afl la o etap mai pu(in avansat (WT0, 2u1S), ns confoim
unoi suise Feueia(ia Rus, s-a angajat s-,i sus(in paiteneiii si uin 0niunea vamal n
piocesul loi ue aueiaie la 0NC (Belaiussian Telegiaph Agency, 2u12);
Computlbllltuteu cu ulte ucorJurl Je comer( preferen(lul lu cure Republlcu MolJovu
fuce purte. n piezent, Republica Noluova, pe lng (iile CSI, aie semnate acoiuuii ue comei(
piefeien(ial cu (iile CEFTA ,i 0E - n cauiul Acoiuului piivinu piefeiin(ele comeiciale
autonome. Be,i, ponueiea (iiloi Acoiuului ue comei( libei cu (iile uin Euiopa Cential este
una mic n comei(ul exteiioi al Republicii Noluova (u,S% uin expoit ,i, iespectiv, u,4% uin
impoit) aueiaiea Republicii Noluova la 0niunea vamal ai implica ievizuiiea angajamenteloi
fa( ue aceste (ii. Titlul ue membiu n 0v, ai nsemna ievizuiiea politicii comeiciale a (iii
noastie ,i, iespectiv, posibilitatea men(ineiii acoiuuiiloi piefeien(iale anteiioaie ,i semnaiea
unoi noi, cum ai fi ue exemplu semnaiea unui Acoiu ue libei schimb cu 0E uoai cu
consim(mntul celoilal(i paiteneii. Bac, calitatea ue membiu al Acoiuului piivinu Zona ue
comei( libei n spa(iul CSI, peimite R. Noluova s-,i stabileasc politica comeicial
inuepenuent, atunci aueiaiea la 0v, va ieuuce, cel mai piobabil, opoitunit(ile ue beneficieie
30
ue un iegim piefeien(ial cu ceilal(i paiteneii, cu excep(ia cazului n caie ceilal(i membii ai
0niunii vamale voi fi pieuispu,i pentiu astfel ue acoiuuii. La fel, aueiaiea la 0niunea vamal
pune sub semnul ntiebiii ,i peispectivele ue pielungiie a Piefeiin(eloi Comeiciale Autonome
ue ctie 0niunea Euiopean caie expii n 2u1S.
Ffectele economlce ule uJerdrll Republlcll MolJovu lu Unluneu Vumuld
Reie,inu uin aboiuiile utilizate n stuuiile teoietice ,i empiiice piivinu evaluaiea
efecteloi acoiuuiiloi piefeien(iale ue comei(, n continuaie se va nceica captaiea impactului
aueiiii Republicii Noluova la 0niunea vamal piin piisma influen(ei asupia: cieiii unoi
fluxuii noi comeiciale, posibilit(iloi ue uetuinaie ale comei(ului ,i asupia teimeniloi ue
schimb, uai ,i a altoi aspecte ce ai putea influen(a cie,teiea economic pe teimen lung.
Bat fiinu faptul, c Republica Noluova beneficiaz ue comei( libei cu Feueia(ia Rus,
Belaius ,i Kazahstan ue mai mul(i ani, iegim caie pieveue eliminaiea piactic integial a
baiieieloi taiifaie ue impoit n comei(ul iecipioc, este pu(in piobabil ca acesta s cunoasc o
mouificaie semnificativ fa( ue tenuin(ele niegistiate pn n piezent.
n acela,i timp, o constingeie majoi n comei(ul iecipioc o constituie, baiieiele ue
oiuin netaiifai ,i taxele vamale men(inute ue membiii uniunii vamale la expoit, iai aueiaiea
Republicii Noluova la 0niunea vamal ai putea contiibui la ieuuceiea acestoia. nltuiaiea
baiieieloi auministiative ca uimaie a supiimiii contioaleloi vamale la fiontieiele inteine ai
putea, nti-auevi, avea o influen( pozitiv n acest sens, (innu cont ue faptul c o maie paite
a piouuseloi u,oi alteiabile sunt expoitate anume pe aceste pie(e, cu piecueie n Feueia(ia
Rus - tomate, meie, caise, piouuse uin caine ,i lactate. Totouat, tot piouusele agioalimentaie
fac cel mai ues obiectul embaigouiiloi impuse Republicii Noluova pe aceast pia(, iai aueiaiea
la 0niunea vamal nu este un gaiant al eliminiii acestui iisc.
Tabelul 8. Produse agricole exportate, preponderent pe pia(a UV
CUD
SA
Denumirea produsului Valoarea exportului mil.
USD
Ponderea
exporturilor
ctre UV n
total, 3
Valoarea
unitar la
export n
UV
Valoarea
unitar la
import
Feueia(ia
Rus
0niunea
vamal
Total
0808 Neie, peie ,i gutui, pioaspete S7,8 4u,u 4u,4 99,1 u,27 u,76
0809 Caise, ciie,e, vi,ine, pieisici
(inclusiv nectaiine), piune si
poiumbe, pioaspete
27,2 28,9 28,9 99,8 u,7 1,u
080 Stiuguii, pioaspe(i sau usca(i
(stafiue)
1u,9 1S,u 14,S 89,7 u,S 1,1
0810 Alte fiucte, pioaspete
(cp,une, zmeui, coacz)
11,S 11,4 11,S 99,2 1,48 1,18
0702 Tomate, n staie pioaspt
sau iefiigeiata
9,9 1u,8 1u,8 1uu,u u,9S u,89
0201 Caine ue bovine 8,2 8,2 8,2 1uu,u 4,26 S,66
0204 Caine ue ovine sau capiine 6,8 6,8 6,8 1uu,u 4,SS 4,8
0202 Caine ue bovine congelata S,u S,u S,u 1uu,u S,99 S,72
040 Binzetuii ,i ca,uii 2,4 4,6 4,6 1uu,u S,SS 4,1
0709 Alte legume in staie pioaspt 2,8 2,9 2,9 1uu,u u,9S 1,11
31
sau iefiigeiate
0805 Citiice, pioaspete sau uscate 2,u 2,1 2,1 98,S u,88 u,88
0205 Caine ue cal 1,4 1,4 1,4 1uu,u S,24 -
0707 Castiave(i si coini,oni, in
staie pioaspt sau
iefiigeiata
1,u 1,u 1,u 1uu,u u,9S u,94
0710 Legume, piegtite sau nu piin
fieibeie in apa sau in abuii,
congelate
u,S u,S u,4 84,S u,7 1,2S
0704 vaiza, conopiua, gulii, vaiza
cieata si legume ,.a.
u,2 u,2 u,2 97,4 u,12 u,4S
0807 Pepeni (inclusiv pepeni veizi)
si papaia, pioaspe(i
u,1 u,1 u,1 1uu,u u,4S u,S4
Suisa: Elaboiat ue autoi n baza uateloi Biioului Na(ional ue Statistic
La fel, piemise pentiu stimulaiea iela(iiloi comeiciale bilateiale ai putea constitui:
ieuuceiea valoiii unitaie a impoituiiloi anumitoi categoiii ue piouuse uin 0niunea vamal ca
uimaie a eliminiii taxeloi vamale la expoit ue ctie membiii 0niunii. Impus taxei vamale ue
expoit este ,i gazul natuial expoitat ue ctie Feueia(ia Rus n Republica Noluova, iai
eliminaiea acesteia ai peimite s fie economisi(i anual n jui ue 1uu mil. 0SB. n acela,i timp,
ue,i paie un factoi ielevant, inclusiv pentiu sus(ineiea sectoiului inuustiial, men(ineiea
uepenuen(ei eneigetice ue o singui pia( ne-ai putea costa mult mai mult pe teimen lung. Pe
lng gazele natuiale, voi fi eliminate ,i taxele vamale ue expoit pentiu o seiie ue alte piouuse:
eneigetice, ngi,minte chimice, metale ,.a., ceea ce ai putea impulsiona impoituiile acestoi
piouuse. Totouat, ponueiea loi n impoitul total, cu excep(ia iesuiseloi eneigetice, este una
mai pu(in semnificativ.
Tabelul 9. Principalele produse importate din (rile UV, acbizi(iile crora ar putea spori
ca urmare eliminrii taxelor la export
Codul
HS
Denumirea produsului Valoarea,
mil. lei
3 din
importul total
al produsului
corespunztor
Comentariu privind
existen(a taxei vamale la
export
Total Impoit total 1u1S,6 19,S
2711 uaz ue sonu ,i alte hiuiocaibuii
gazoase
496,4 98,8 Su% la gazul natuial impoitat uin
Feueia(ia Rus. Confoim uateloi
anului 2u12, uin impoitul gazului
natuial uin contul excluueiii taxei
la expoit s-ai putea economisi n
jui ue 1uu mil. 0SB.
2710 0leiuii uin petiol sau uleiuii uin
mineiale bituminoase (piouuse
petiolieie), altele uect biute
166,6 28,S Tax existent n toate statele,
calculat uup o foimul special
3102 ngi,minte mineiale sau
chimice azotate
1S,4 S9,S Nu exist tax la expoit. n acela,i
timp, exist tax vamal pentiu
ngi,mintele mineiale chimice
sau potasice n Belaius (7S
euioton) ,i Feueia(ia Rus (S%)
2713 Cocs ue petiol, bitum ue petiol si
alte ieziuuuii ue uleiuii uin
petiol sau uin mateiiale
1u,2 S2,u Tax existent n toate statele,
calculat uup o foimul special
32
bituminoase
3105 ngi,minte mineiale sau
chimice con(innu uoua sau tiei
elemente feitilizante: azot, fosfoi
si potasiu
8,u 4S,8 Feueia(ia Rus men(ine o tax ue
S%. Impoitul acestui piouus uin
Feueia(ia Rus a constituit
apioximativ7,S mil. 0SB n 2u12
4802 Bitii si caitoane necietate, ue
tipul celoi utilizate pentiu sciis,
tipiit sau alte scopuii giafice;
hitii si caitoane fabiicate
manual
S,6 S6,1 Feueia(ia Rus men(ine o tax ue
1u%. Impoitul acestui piouus uin
Feueia(ia Rus a constituit
apioximativ S,6 mil. 0SB n 2u12
Suisa: Elaboiat ue autoi n baza uateloi Biioului Na(ional ue Statistic
n pofiua factoiiloi sus-men(iona(i, caie ai putea conui(iona cieaiea unoi noi fluxuii
comeiciale ntie paiteneii, exist cteva iiscuii caie vin s umbieasc peispectivele acestoia
ue cie,teie.
Comei(ul exteiioi al Republicii Noluova cu acest bloc este foaite concentiat geogiafic.
Feueia(ia Rus, ue(ine mai mult ue 8u% uin comei(ul exteiioi al Republicii Noluova cu
membiii 0niunii vamale, n timp ce Belaiusul ,i Kazahstanul, n pofiua iegimului piefeien(ial
pe caie l avem, au pstiat o cot ielativ mic. La fel ,i ponueiea Republicii Noluova n
comei(ul Feueia(iei Ruse (u,u7-expoit, u,1S-impoit), Belaiusului (u,SS-expoit, u,18-impoit) ,i
Kazahstanului (u,uS-expoit, u,u9-expoit) este foaite mic, neuep,inu 1%.
Figura . Ponderea (rilor UV n comer(ul exterior al Republicii Moldova {1] yi a
Republicii Moldova n comer(ul exterior al UV {2]
Surxu: Elaboiat n baza uateloi uisponibile pe WITS
voibinu uespie concentiaiea geogiafic a comei(ului moluovenesc pe pia(a iespectiv,
tiebuie ue men(ionat c acesta iepiezint un aspect impoitant ce uimeaz a fi luat n
consiueia(ie cnu voibim uespie secuiitatea economic a (iii ,i ieuuceiea volatilit(ii
economiei la ,ocuiile exteine. 0ii, uepenuen(a ue o anumit pia( este asociat ,i cu iiscuii
majoie. Rezultatele stuuiiloi pieceuente au scos n eviuen( o volatilitate foaite maie a
expoituiiloi moluovene,ti n Feueia(ia Rus. Coeficientul ue vaiia(ie - utilizat ca inuicatoi al
33
volatilit(ii expoituiiloi, inuic asupia unei oscila(ii foaite maii a expoituiiloi ctie aceast
pia( (Chistiuga N., Clipa v., Fala A. 2u1u), compaiativ cu expoituiile n 0niunea Euiopean.
Evolu(ia iela(iiloi comeiciale iecipioce n timp se piouuce nti-un tempou mai lent pe
fonuul uinamicii geneiale niegistiate. Att pentiu Republica Noluova, ct ,i pentiu blocul
(iiloi 0niunii vamale, n peiioaua ncepnu cu anul 2uu1, contiai tenuin(ei niegistiate n
iela(iile cu (iile 0E, comei(ul exteiioi a spoiit cu un iitm anual infeiioi celui geneial ue
cie,teie, cu piecueie, impoituiile 0v uin Republica Noluova.
Tabelul 10. Ritmul mediu anual de cretere al comer(ului Republicii
Moldova cu (rile Uniunii Vamale {2001-2012],3
Fxport RM-UV 12,8 Fxport UV-RM 1S,8
Fxport RM totul 14,7 Fxport UV totul 17,6
Import RM-UV 18,7 Import UV-RM 7,6
Import RM totul 19,1 Import UV totul 21,7
Surxu: Elaboiat n baza uateloi uisponibile pe WITS
Aceste tenuin(e se ieflect ,i n evolu(ia uescenuent a Inuicelui Intensit(ii Comei(ului
Intia-iegional (IICI). Totouat, acesta inuic o valoaie supiaunitai, ceea ce voibe,te uespie
impoitan(a, ielativ, maie a comei(ului intia-iegional uintie aceste state, compaiativ cu
ponueiea ue(inut n comei(ul monuial. 0 explica(ie ielevant a valoiii maii a inuicatoiului uat
este ponueiea maie pe caie Feueia(ia Rus o ue(ine n comei(ul exteiioi al Republicii Belaius
(SS,1% - expoit, S8,8% - impoit) ,i al Republicii Noluova (Su,S% - expoit, 1S,6% - impoit).
Ct piive,te Kazahstanul, ciica S8,4% uin impoituii piovin uin Feueia(ia Rus, n timp ce
expoituiile sunt oiientate pe aceast uestina(ie numai n miime ue 7,S%.
Figura 7. Indicele Intensit(ii Comer(ului intra-regional cu (rile membre ale UE yi ale
Uniunii Vamale
Surxu: Elaboiat n baza calculeloi autoiului
34
Aueiaiea Republicii Noluova la 0niunea vamal ai mai piezenta anumite piovocii
pentiu uezvoltaiea expoituiiloi Republicii Noluova n ansamblu, caie ielev uin inceitituuinea
evolu(iei ieexpoituiiloi - o component semnificativ a expoituiiloi moluovene,ti la moment,
uai ,i a expoituiiloi autohtone ca uimaie a iiscuiiloi piezentate pentiu sectoiul na(ional ue
piouuceie.
Be,i, mouul ue niegistiaie al ieexpoituiiloi n Republica Noluova s-a mouificat n anul
pieceuent, ceea ce s-a ieflectat ,i asupia nivelului acestoia, valoaiea fluxului uat ue bunuii este
una ielativ semnificativ - SS,7% (772,S mil. 0SB) confoim uateloi anului 2u12. Nai mult ue
jumtate, SS,S% (427,uS mil. 0SB) uin ieexpoituii sunt oiientate spie (iile 0v, uintie caie
SS,S% (411,S) n Feueia(ia Rus. Astfel, 62,8% uin expoituiile efectuate pe pia(a Feueia(iei
Ruse sunt foimate ue ieexpoituii. n Kazahstan ,i Belaius ponueiea acestoia este semnificativ
mai mic - 28% ,i coiespunztoi, 2%. Nu este clai motiva(ia antiepienoiiloi autohtoni ue a se
lansa n astfel ue afaceii, ntiuct, aigumentul aboliiii taxeloi vamale n comei(ul uintie vest ,i
est este unul pu(in piobabil, uat fiinu func(ionaiea ieguliloi ue oiigine n comei(ul uintie
Republica Noluova ,i (iile 0niunii vamale, uai ai fi posibil ca ciica jumtate uin expoituiile n
0niunea vamal (ciica 2u% uin total expoituii) s fie afectate n cazul aueiiii Republicii
Noluova la 0niunea vamal. Cieaiea unui spa(iu vamal comun, instauiaiea unui taiif vamal
comun ,i pioceuuii vamale comune, ai putea ieuuce uin aigumentaiea piofitabilit(ii
ieexpoituiiloi (Stiatan A., Fala A.. Clipa v. 2u12). Acest ia(ionament nu este ntiu sus(ineiea
ieexpoituiiloi, piincipalul scop al politicii economice na(ionale fiinu sus(ineiea
competitivit(ii piouuc(iei autohtone, totouat ieexpoituiile iepiezint o component
impoitant a expoituiiloi mai multoi state ,i, nti-un anumit mou, un manifest al spiiitului
antiepienoiial ,i, ueci, aie uieptul la existen(.
Tabelul 11. Principalele produse exportate de ctre Republica Moldova n UV
Nr. Cod
CSCI
Denumirea
produsului
Export,
mil.
USD
Balan(a
comercial,
mil. USD
3 n
exportul
ctre UV
3 n
exportul
total al p.c.
Reexport,
3
3 din
importul
total al
p.c.
1. 112 Butuii alcoolice 126,6 121,S 16,1 6u,1 u,9 1u,4
2. uS7 Fiucte ,i nuci 98,S 98,S 12,S 48,6 S8,8 u,u
3. S42 Neuicamente 7S,7 67,u 9,4 78,9 92,u S,S
4. SSS Paifumuii ,i piouuse
cosmetice
28,S 2u,8 S,6 92,2 98,8 9,S
5. 821 Nobil ,i pi(i ale
acestoia
2S,9 24,8 S,S 28,2 9S,4 1,S
. 784 Pi(i ,i accesoiii ue
vehicule
2S,S 22,2 S,2 98,S 99,S S,S
7. 6S9 Covoaie ,i alte
acopeiitoaie ue
pouea etc.
2S,9 2S,1 S,u 7S,S 89,S 11,S
8. 6SS |estuii tiicotate sau
cio,etate
19,9 19,4 2,S 96,S 99,7 u,9
9. uS6 Rucini ,i tubeiculi
alimentaii
19,6 19,4 2,S 94,1 u,u 2,S
10. uS4 Legume 16,S 1S,6 2,1 9S,4 84,1 7,7
11. SS4 Spunuii, piouuse ue
cui(aie
14,6 1S,1 1,9 99,1 99,7 2,9
33
12. u11 Caine ue vit 1S,S 1S,S 1,7 1uu,u u,u u,u
13. u81 Bian pentiu
animale
12,7 11,1 1,6 S9,1 u,u 7,4
14. 699 Aiticole uin metale
comune
11,8 9,2 1,S 71,S S9,S S,6
15. 742 Pompe pentiu lichiue 11,2 1u,4 1,4 84,S S,9 7,6
1. 27S Piati, nisip, pietii, 1u,8 1u,8 1,4 6S,S u,1 u,u
17. 74S ventilatoaie, filtie,
pompe ue gaz
1u,u 8,6 1,S 9S,8 9S,8 4,u
18. 621 Nateiiale uin cauciuc 9,9 9,S 1,S 98,6 99,9 4,u
19. 874 Alte apaiate ue
msui ,i contiol
9,S 8,2 1,2 66,9 7,7 S,9
20. 89S Alte aiticole uin
plastic
9,S S,8 1,2 S9,S 72,1 8,4
Total 20 produse S71,S S27,8 72,7 - 67,8 -
Total UV 786,2 -229,4
Total 2161,9 -SuS1
Surxu: Elaboiat n baza uateloi 0NComtiaue
Bup cum a mai fost men(ionat anteiioi, o saicin impoitant caie st n fa(a politicii
economice este ue a sus(ine competitivitatea piouuc(iei na(ionale ceea ce vizeaz ligiiea
accesului piouuctoiiloi autohtoni la mateiie piim calitativ, stimulaiea influxului ue capital
peifoimant.
Figura 8. Ponderea Uniunii Vamale ca origine a mrfurilor importate n Republica
Moldova
Surxu: Elaboiat n baza uateloi 0NComtiaue
n piezent, cea mai maie paite a piouuseloi manufactuiate uestinate piocesiii
inuustiiale, inclusiv ue capital sunt impoitate uin alte state uect cele membie ale 0niunii
vamale, n pofiua iegimului nepiefeien(ial compaiativ cu cel existent n cauiul uniunii.
Totouat, piouusele inuustiiale n cauiul 0niunii vamale uispun ue o piotec(ie nalt
compaiativ cu taiiful actual al Republicii Noluova - 8,7-9% vs. S,7%. Astfel, n cazul unei
aueiii n aceast foima(iune, taiiful vamal al Republicii Noluova pentiu bunuiile inuustiiale
va cunoa,te o cie,teie mai mult uect uubl. Bup cum este piezentat n tabelul 1S, unue au
36
fost analizate cteva pozi(ii taiifaie uintie cele mai impoitante la impoit, s-ai putea piouuce o
cie,teie a taiifeloi vamale ue la u% - actualul taiif la S% pentiu petiol, pn la 1S% pentiu
meuicamente, pn la Su% pentiu uiveise vehicule, tiactoaie pn la Su%, mateiiale tiicotate
sau cio,etate la 1u% ,.a.
Pentiu multe uin aceste piouuse este pu(in piobabil c se va piouuce o ieoiientaie a
impoituiiloi spie piouuctoii uin spa(iul estic, uat fiinu volumele maii impoitate uin alte (ii,
n pofiua valoiii unitaie mult mai maii. Iai n acest caz, ieoiientaiea s-ai putea piouuce spie
bunuii ue o calitate mai joas uin spa(iul estic, fie se voi men(ine n volume ielativ maii ue pe
acelea,i pie(e, exeicitnu o piesiune infla(ionist, iai piin uimaie influen(nu ueteiioiaiea
teimeniloi ue schimb.
Tabelul 12. Influen(a modificrii tarifului vamal n cadrul unei posibile aderri a Republicii Moldova asupra importurilor
provenite din alte state
Cod HS Denumirea produsului
Import
din
alte
state,
mil.
USD
3 n importul
total al
produsului
corespunztor
Tariful
vamal al
Uniunii
Vamale
Tariful
vamal al
Republicii
Moldova
Valoarea unitar pn la aderare Valoarea unitar
dup aderare
UV Alte
state
Unitatea de
msur
Alte state
271u Petiol 24S,u S9,S S,u u,u u,81 u,8 0SBlitiu u,9
Suu4 Neuicamente 188,4 9S,S u-1S u,u 24,2 S7,u 0SBKg -
S00490190 Alte meuicamente 127,9S 92,8 1u,u u,u 26,7 SS,4 0SBKg S6,7
8S44 Fiie, cabluii si alte conuuctoaie
electiici izolate, cu sau fi
conectoii
1u1,7 88,2 u-2u u-1u S,8 9,S 0SBKg -
8S44499S0 Cu o tensiune ue maxim 8u v 71,4u7 1uu,u 1u 1u 8,8 9,1 0SBKg Ai putea nu fie
influen(ate sau s
fie influen(ate
negativ ca uimaie
ieuuceiii
investi(iiloi
87uS Autotuiisme si alte autovehicule
pentiu tianspoitul peisoaneloi
1u9,2 98,S u-Su u,u 11S8S,8 18S28,S 0SBbuc -
870SSS199 Alte vehicule cu motoi cu piston,
cu apiinueie piin compiesie
(capacitatea cilinuiica mai maie
ue 2Suu cmS)
21,9 99,9 Su u,u 224uu,u 6S288,u 0SBbuc 84874,4
870SS2199 Alte vehicule cu motoi cu piston,
cu apiinueie piin compiesie
(capacitatea cilinuiica ntie
1Suucm
S
ue 2Suu cm
S
)
2u,u 98,6 Su u,u 2799uu,u SS189,8 0SBbuc 4S746,7
870S22109 Alte vehicule cu motoi cu piston
alteinativ cu apiinueie piin
scnteie noi (capacitatea
14,S 98,8 Su u,u 1u22S,S 1u9u4,S 0SBbuc 1417S,6
Surxu: Calculele autoiului
cilinuiica 1uuu-1Suu cmS)
8S17 Telefoane 74,7 99,7 u-1u u,u SS1,6 69,S 0SBbuc 69,S-76,2
8S1712000 Telefoane pentiu ie(eaua ue
telefonie mobila
2S,7 1uu S u,u - 7u,1 0SBbuc 7S,6
8S1762000 Apaiate pentiu iecep(ia,
conveisia si tiansmisia
22,8 99,4 u-S u,u SS4,u 61,6 0SBbuc 61,6-64,7
87u8 Pi(i si accesoiii ue autovehicule
ue la pozi(iile 87u1 pn la 87uS
S4,6 9S,1 u-S S,u 4,7 7,8 0SBKg 7,8-8,2
S8u8 (cu
excep(ia
S8u8Suuuu)
Insecticiue,iouenticiue,fungiciue,
ieibiciue, inhibitoii ue
geiminaie si iegulatoii ue
cie,teie pentiu plante,
uezinfectan(i si piouuse similaie
S1,2 9S,1 S,u u,u 14,9 11,u 0SBKg 11,6
94uS Alt mobiliei ,i pi(i ale acestuia S6,u 7S,1 u,7S
euiokg
sau 1S%
1u,u S,4 S,2 0SBKg S,98
87u1 Tiactoaie 41,2 7S,6 u-Su u,u 18S92,S 62u4,9 0SBbuc -
870120901 Autovehicule pentiu tiac(iune
uzate
18,7 1uu,u Su u,u - SuSS4,S 0SBbuc S972u,6
870190S90 Tiactoaie agiicole si foiestieie
noi cu capacitatea motoiului mai
maie ue 9u kw
9,4 9u,6 S-1S u,u SS16u,9 1S7617,6 0SBbuc 144498,S-1S826u,S
SSuS Piepaiate pentiu ngiijiiea
piului
S8,S S9,8 1S,u 6,S 2,9 4,4 0SBKg S,1
6uu6 Alte mateiiale tiicotate sau
cio,etate
S6,S 99,9 1u,u u,u 1u,6 4,S 0SBKg 4,9S
La fel, un factoi impoitant pentiu Republica Noluova este impulsionaiea investi(iiloi n
economia na(ional, att a antiepienoiiloi autohtoni ct ,i stiini, ceea ce necesit uigentaiea
iefoimeloi stiuctuiale ini(iate n ultimii ani - peifec(ionaiea infiastiuctuiii calit(ii, justi(iei,
sistemului ue auministiaie public ,.a. Totouat, expeiien(a inteina(ional inuic c, astfel, ue
iefoime se piouuc mai iapiu n cazul intensificiii coopeiiii (iiloi cu o peifoiman( bun n
acest uomeniu .
Tabelul 13. Aspecte comparative privind indicele de facilitare a comer(ului
Lituania Romnia Republica
Moldova
Federa(ia
Rus
Kazabstan
Indicele de facilitare a comer(ului 4S 69 76 10S 112
Eficien(a administrrii vamale 44 SS 9S 89 1u7
Eficien(a procedurilor de import-
export
S4 6S 1u2 114 1Su
Transparen(a administrrii de
frontier
41 6u 9S 11S 76
Disponibilitatea i calitatea
infrastructurii de transport
62 98 88 S6 48
Mediul regulator 74 1uu 112 117 99
Securitatea fizic 42 72 74 1u7 88
Surxu: Elaboiat n baza Rapoitului ulobal ue Facilitaie a Comei(ului 2u12
(http:wwwS.wefoium.oiguocsuETR2u12ulobalEnablingTiaue_Repoit.puf)
Reie,inu uin caiacteiisticile 0niunii vamale ,i conui(iile actuale ue uezvoltaie ale
economiei na(ionale, aueiaiea n cauiul acestei foima(iuni ai nsemna pentiu Republica
Noluova uimtoaiele opoitunit(i ,i iiscuii:
Uportunit(i:
nltuiaiea baiieieloi auministiative n comei(ul iecipioc ca uimaie supiimiii
contioaleloi vamale la fiontieiele inteine;
Posibilitatea ieuuceiii valoiii unitaie ue impoit pentiu o seiie ue piouuse
impoitante pentiu economia na(ional: iesuisele eneigetice, ngi,minte, piouuse
metalifeie;
Reuuceiea piobabilit(ii impuneiii ue ctie Feueia(ia Rus a embaigouiiloi pentiu
piouusele moluovene,ti;
Extinueiea expoituiiloi moluovene,ti pe maija intensiv. Inuicele ue
complementaiitate al expoitului moluovenesc cu impoituiile 0v, este ielativ maie
ceea ce, teoietic, ai peimite spoiiiea expoituiiloi pe aceste pie(e.
Provocri:
Najoiaiea, piactic, uubl a taiifului meuiu vamal al Republicii Noluova, contiai
angajamenteloi asumate n cauiul 0NC;
40
Posibilitatea ietiageiii pai(iale a concesiiloi uin paitea paiteneiiloi comeiciali
membii ai 0NC, inclusiv 0E;
Spoiiiea concentiiii geogiafice a expoituiiloi ,i, piin uimaie, vulneiabilitatea
comei(ului la ,ocuii exteine;
Betuinaiea comei(ului pentiu anumite piouuse;
Spoiiiea pie(uiiloi mateiiiloi piime ,i a piouuseloi inteimeuiaie impoitate pentiu
piouuceie;
Beteiioiaiea teimeniloi ue schimb;
Limitaiea accesului la tehnologii noi ,i bunuii capitale. n piezent, chiai ,i n
conui(iile existen(ei taxeloi vamale la impoit, apioximativ jumtate uin impoituii
paivin uin 0E, inclusiv majoiitatea bunuiiloi capitale ,i a piouuseloi inteimeuiaie
(Anexa S);
ntizieiea piocesului ue moueinizaie al infiastiuctuiii eneigetice n (ai;
ntizieiea iefoimeloi stiuctuiale ,i ale moueiniziii economiei na(ionale ntiuct,
celelalte state ale 0v uimeaz ,i ele acela,i pioces, iai posibilitatea c acestea voi
contiibui la asiguiaiea tiansfeiului ue tehnologii necesaie economiei, ue know-
how, inclusiv n uomeniul managementului ,i maiketingului etc. sunt foaite mici,
compaiativ cu cele ce ai putea paiveni uin statele uezvoltate euiopene.
Concluzii
La sfi,itul lunii noiembiie, a fost paiafat Acoiuul ue libei schimb apiofunuat ,i
cupiinztoi ntie Republica Noluova ,i 0niunea Euiopean. Aceast etap a fost pieceuat ue
cel pu(in tiei ani ue piegtiii intense uin paitea autoiit(iloi moluovene,ti ,i mai pu(in ue uoi
ani ue negocieii. Iai paiafaiea ,i semnaiea acestuia ,i, coiespunztoi, a Acoiuului ue Asocieie
ai putea uigenta meisul iefoimeloi n cauiul economiei na(ionale n veueiea instauiiii unei
economii ue pia( viabil.
ALSAC piesupune cieaiea unui cauiu ue comei( piefeien(ial simetiic cu (iile 0E sau
caie va asiguia eliminaiea baiieieloi imase n calea expoitatoiiloi autohtoni pe pia(a 0E ,i a
Tuiciei ,i, coiespunztoi, libeializaiea impoituiiloi euiopene ,i a celoi tuice,ti pe pia(a local.
Semnaiea acoiuului este o piovocaie majoi pentiu anumite sectoaie ue piouuceie, cu
piecueie agioalimentai, fapt caie i-a acoiuat acestuia un loc apaite n negocieiea acoiuului.
La fel, semnaiea acestuia ai putea piouuce tensiune n iela(iile politice ,i economice cu unii
paiteneii estici, caie ai putea atiage uup sine situa(ii ue ciiz n alte sectoaie, n special cel
gazifei. Iai iiscuiile cele mai maie ielev uin sectoiul ue piouuceie slab piegtit, caien(ele n
sistemul ue func(ionaie a multoi institu(ii publice caie sunt uiiect sau inuiiect iesponsabile ue
a asiguia un meuiu ue afaceii facilitatoi, piocesul tempeiat ue moueinizaie a infiastiuctuiii
calit(ii ,i fizice ,i instabilitatea politiciloi ,.a. Acoiuul va ligi accesul pe uou pie(e maii att
ca numi al popula(iei ct ,i al venituiiloi pe cap ue locuitoi, totouat conui(iile ue acces pe
acestea sunt stiingente.
Astfel, uepinue, n maie paite, ue autoiit(ile na(ionale, meuiul ue afaceii ,i ntieaga
societate civil uac piezentul acoiu va constitui pentiu Republica Noluova un factoi caie va
conui(iona invauaiea pie(ei locale cu piouuse ue impoit, uescuiajnu piouuc(ia autohton sau
41
un catalizatoi al cie,teiii economice pe teimen lung, opoitunit(ile ofeiite ue ctie acesta fiinu
multiple: acces libei pe una uintie cele mai maii pie(e ue uesfaceie, ligiiea accesului la o gam
mai laig ue mateiii piime calitative, noi investi(ii, institu(ii mai eficiente, concuien( intens ,i
echitabil ,.a. Aceste opoitunit(i ai putea piouuce, la inuul su o seiie ue exteinalit(i
pozitive n cauiul altoi uomenii.
Ct piive,te, ns, apiofunuaiea pioceseloi integia(ioniste n spa(iul estic, estimiile
efectuate inuic c aueiaiea la 0niunea vamal Rusia-Belaius-Kazahstan ai fi asociat la
moment cu o seiie ue iiscuii pentiu uezvoltaiea comei(ului Republicii Noluova, uai ,i pentiu
peispectivele ue uezvoltaie ale economiei n ansamblu. Be,i acest pioces ai putea conui(iona
eliminaiea baiieieloi imase n comei(ul iecipioc - taxele la expoit a paiteneiiloi comeiciali
uin acest spa(iu ,i a unoi baiieie ue oiuin netaiifai, iiscuiile imn a fi semnificative -
concentiaie geogiafic nalt, expoituiile spie caie uau uovau ue o volatilitate nalt,
uetuinaiea comei(ului pentiu o seiie ue piouuse ue impoit, iai pentiu altele scumpiii n lan(,
cai ai putea atiage uup sine piesiuni infla(ioniste ,i niut(iiea teimeniloi ue schimb,
tempeiaiea sau chiai stopaiea unoi iefoime impoitante ,.a. Totouat, 0v imne a fi un
paitenei economic impoitant pentiu Republica Noluova ,i la aceast etap efoituiile uimeaz
a fi uiiec(ionate, inclusiv spie consoliuaiea iela(iiloi economice n cauiul foimulei existente ue
coopeiaie - Acoiuul multilateial piivinu Zona ue libei schimb cu (iile CSI ,i asiguiaiea bunei
func(ionii a acestuia.
Anexe
Anexa 1. Indicele de complementaritate a comer(ului Republicii Moldova cu cel al Uniunii Vamale yi al Uniunii Europene
2000 2001 2002 2003 2004 2005 200 2007 2008 2009 2010 2011
Complementaritatea exporturilor moldoveneyti cu importurile UE yi UV
UE 27,9 27,4 26,8 28,7 Su,2 29,6 SS,9 4u,4 42,8 4u,8 42,2 47,S
UV SS,1 S1,S S1,S SS,2 S1,8 Su,u SS,6 S8,9 41,S 41,4 46,2 48,4
FeJeru(lu
Ruxu
SS,6 SS,6 SS,6 S4,9 S4,u S1,6 S6,S 4u,1 41,6 4S,S 47,8 49,S
Belurux 2S,9 24,8 2S,7 26,6 2S,7 2S,S Su,S SS,2 S4,7 28,1 S2,9 S6,1
Kuzuhxtun 21,u 2u,6 2u,6 21,9 22,6 2S,u 29,4 SS,S S6,2 S2,S S7,6 4S,1
Complementaritatea exporturilor UE yi UV cu importurile moldoveneyti
UE SS,1 S7,1 62,u 64,7 62,8 6S,1 67,u 7u,u 72,1 69,2 7u,1 74,9
UV S7,1 SS,6 47,1 44,S 44,1 42,7 S1,2 4S,S 4S,S 42,6 4u,S 4u,1
FeJeru(lu
Ruxd
S4,8 S1,4 44,9 42,1 42,u 41,4 S1,2 42,u 42,S 42,1 S9,S S9,9
Belurux 61,6 6S,1 69,S 69,9 67,S 64,2 66,S 6S,9 6S,S 61,6 64,S S9,1
Kuzuhxtun 41,7 S6,u Su,9 S1,2 Su,8 Su,4 SS,S Su,2 S2,2 29,u 27,S 2S,2
Surxu: Elaboiat n baza uateloi WITS uatabase
43
Anexa 2. Lista produselor importate n Uniunea Vamal originare din (rile n curs de
dezvoltare yi slab dezvoltate, pentru care se acord preferin(e tarifare
Codul HS Denumirea produsului *
u2 Caine ,i oigane comestibile
uS (exclusiv uSuS) Peste si ciustacee, molu,te si alte neveitebiate acvatice(cu excep(ia
nisetiului ,i somonului ,i a icieloi acestoia)
u4 Lapte si piouuse lactate; ou ue psii; mieie natuial; piouuse
comestibile ue oiigine animal, neuenumite ,i neincluse n alt paite
uS Alte piouuse ue oiigine animal, neuenumite ,i neincluse n alt paite
u6 Plante vii ,i piouuse ue floiicultuia; tubeiculi, iucini ,i alte pi(i
similaie ue plante, floii ietezate ,i alte veiue(uii uecoiative
u7 Legume, plante, iucini ,i tubeiculi alimentaii
u8 Fiucte comestibile ,i nuci; coji ue citiice sau ue pepeni
u9 Cafea, ceai, mate ,i conuimente
1uu6 0iez
11 Piouuse ale inuustiiei moiiitului; mal(; amiuon; gluten ue giu
12 Semin(e ,i fiucte oleaginoase; semin(e ,i fiucte uiveise; plante
inuustiiale sau meuicinale; paie ,i fuiaje
1S Lac, gume, i,ini ,i alte seve ,i extiacte vegetale
14 Nateiiale pentiu mpletit ,i alte piouuse ue oiigine vegetala,
neuenumite ,i necupiinse n alt paite
1S (exclusiv 1Su9,
1S17 - 1S22 uu)
uisimi ,i uleiuii ue oiigine animal sau vegetal ,i piouuse ale
uisocieiii loi; gisimi alimentaie pieluciate; ceai ue oiigine animal
sau vegetal
16 Piouuse alimentaie, butuii, alcoolice, fi alcool ,i o(et; tutun
18u1 uu uuu u Boabe ue cacao, ntiegi sau spaite, ciuue sau pijite
18u2 uu uuu u Coji ue boabe ue cacao, pelicule ,i alte iestuii ue cacao
2u (exclusiv
2uu1 1u uuu u,
2uu9 Su, 2uu9 71,
2uu9 79)
Piepaiate uin legume, fiucte sau uin alte pi(i ue plante
21uS Sosuii ,i piepaiate pentiu acestea; compozi(ii uin conuimente ,i uin
piouuse ue asezonaie; fin ue mu,tai ,i mu,tai piepaiat
21u4 Piepaiate pentiu supe, cioibe ,i bulionuii; supe, cioibe ,i bulionuii
piepaiate; piepaiate alimentaie uin compozi(ii omogenizate
24u1 Tutunuii biute sau nepieluciate; ue,euii ue tutunuii
2S
(exclusiv2Su1 uu 91,
2S29 21 uuu u,
2S29 22 uuu u)
Saie, sulf, pmntuii ,i piati, ipsos, vai ,i ciment
26 Nineieuii, zgui ,i cenu,
SuuS Neuicamente (cu excep(ia piouuseloi ue la pozi(iile Suu2, SuuS sau
Suu6), constituite piin amestecaiea piouuseloi ntie ele, piepaiate
pentiu utilizii teiapeutice sau piofilactice, uai nepiezentate sub
foim ue uoze
S2 Extiacte tanante sau coloiante; tanin ,i ueiiva(ii loi; pigmen(i ,i alte
substan(e coloiante, vopsele ,i lacuii; masticuii; ceineluii
44
SSu1, SSu2 0leiuii esen(iale ; iezinoiue; amestecuii ue substan(e ouoiifeiante
S4u2 Agen(i oiganici ue supiafa(a (al(ii uect spunuiile); piepaiate
tensioactive, piepaiate pentiu splat (inclusiv piepaiatele auxiliaie
pentiu splat) si piepaiate ue cui(at, chiai con(innu spun, altele
uect cele ue la pozi(ia S4u1
SS Substan(e pioteice, amiuon mouificat, cleiuii, enzime
S92S Aiticole ue tianspoit sau ue ambalaie uin mateiiale plastice; bu,oane,
uopuii, capace, capsule si alte uispozitive ue nchiueie, uin mateiiale
plastice
4uu1 Cauciuc natuial, balata, gutapeica, guazul, chicle si gume natuiale
similaie, sub foima piimaia sau in placi, folii sau benzi
44uS 41 uuu u,
44uS 49
Alte tipuii ue lemn n staie biut, uin lemn tiopical
44u7 21 - 44u7 29 Lemn tiat sau cioplit longituuinal, ..., uin lemn tiopical
442u Lemn paichetat si lemn nciustat; sipete, casete si cutii pentiu
bijuteiii sau oifeviaiie si aiticole similaie, uin lemn; statuete si alte
obiecte ue oinament, uin lemn; aiticole ue mobiliei uin lemn
necupiinse in Capitolul 94
4421 Alte aiticole uin lemn
4S Plut ,i aiticole uin plut
46 Piouuse uin paie, uin alfa sau uin alte mateiiale vegetale mpletite,
co,uii mpletite
Su Ntase
S1u1 Lna, necauiata, nepieptnat
S2u1 uu Bumbac, necauiat ,i nepieptnat
SS Alte fibie textile vegetale, fiie uin hitie ,i (estuii uin fiie ue hitie
S6 vat, fetiu ,i mateiiale ne(esute, fiie speciale, sfoii, funii, finghii ,i
aiticole uin acestea
S7u1 Covoaie si alte acopeiitoaie ue pouea uin mateiiale textile, cu puncte
nnouate sau nf,uiate, chiai confec(ionate
S7u2 1u uuu u covoaie "Kelem", "Schumacks", "Kaiamanie" ,i covoaie similaie
(esute manual
S7uS uu 1uu u Alte covoaie si alte acopeiitoaie ue pouea uin mateiiale textile, chiai
confec(ionate ue ln sau fii ue pi ue animale
S8u8 Tiese sub foima ue buc(i; aiticole ue pasmanteiie si aiticole
oinamentale similaie, sub foima ue buc(i, fi bioueiie, altele uect
cele cio,etate sau tiicotate; ciucuii, tampoane si aiticole similaie
67u2 9u uuu u Floii, fiunze si fiucte aitificiale si pi(ile loi; aiticole confec(ionate
uin floii, fiunze si fiucte aitificiale uin alte mateiiale uect plastice
68 Aiticole uin piati, ipsos, ciment, azbest, mic sau uin mateiiale
similaie
691S Statuete ,i alte aiticole uecoiative uin ceiamic
6914 Alte aiticole ceiamice
7u18 1u Nigele uin sticla, imita(ii ue peile natuiale sau ue cultuia, imita(ii ue
pietie pie(ioase sau semipie(ioase si aiticole similaie uin sticla
7117 Bijuteiii
94u1 S1 uuu u,
94u1 S9 uuu u
Nobiliei pentiu scaune uin tiestie, ichit, bambus sau mateiiale
similaie
43
94uS 81 uuu u,
94uS 89 uuu u
Nobiliei uin alte mateiiale, inclusiv tiestie, salcie, bambus sau uin
mateiiale similaie
94uS 9u 9uu u Componente ale mobilieiului uin alte mateiiale
96u1 Filue,, os, caiapace ue bioasca (estoasa, coaine ue animale, coiali,
siuef si alte mateiiale ue oiigine animala piegtite pentiu fasonat
(sculptat), pieluciate si aiticole uin aceste mateiiale (inclusiv
piouusele ob(inute piin tuinaie)
96u2 uu uuu u Nateiiale vegetale sau mineiale, pieluciate pentiu fasonat si aiticole
uin aceste mateiiale; aiticole mouelate sau fasonate uin ceaia, uin
paiafina, uin steaiina, uin guma sau i,ini natuiale sau uin paste
pentiu mulaje si alte aiticole mouelate sau fason
96uS Pensule si peiii chiai constituinu pi(i ue ma,ini, ue apaiate sau ue
vehicule, matuii mecanice pentiu folosiiea manuala, altele uect cele
cu motoi, obiecte ue absoibit sau cui(at piaful; fiie ,i pmtufuii
pentiu peiii; tampoane si iulouii pentiu vopsi
96u4 uu uuu u Site si ciuiuii, utilizate manual
96u6 Nastuii, butoni si capse; foime pentiu nastuii si alte pi(i ale
acestoia; ebo,e ue nastuii
96u9 Cieioane (altele uect cieioanele ue la pozi(ia 96u8), mine, cieioane
pastel, cibune pentiu uesen, cieta ue sciis sau ue uesenat si cieta
pentiu cioitoiie
9614 uu Pipe (inclusiv capete ue pipe), poit(igii, poit(igaiete ,i pi(ile loi
961S 11 uuu u Piepteni ue coafat, piepteni ue piins in pai, agiafe si aiticole similaie
uin cauciuc ntiit sau uin mateiial plastic
9617 uu Teimosuii si alte iecipiente izoteime montate, la caie izolaiea se face
piin viu; pi(ile acestoia (altele uect iecipientul ue sticla uin
inteiioi)
97 0biecte ue ait, obiecte ue colec(ie ,i antichit(i
Surxu: http:www.veu.gov.iuvnesheconomtaiif_pief
46
Anexa 3. Importurile Republicii Moldova n conformitate cu destina(ia final a
produselor
Total UE UV Federa(ia
Rusa
Kazabstan Belarus
Bunuri de consum 27,S S6,9 9,8 8,u u,u 1,8
Aqricole 8,9 Su,4 16,u 1S,4 u,u 2,S
Neoqricole 18,S 4u,u 6,8 S,4 u,u 1,4
Bunuri intermediare Su,1 48,u 17,S 11,1 1,2 S,2
Aqricole 1,7 S6,u 1u,S 6,u u,4 S,9
Neoqricole 48,4 48,4 17,8 11,S 1,2 S,S
Bunuri capitale 11,S 6S,1 9,7 4,u u,1 S,7
Alte bunuri 11,1 SS,1 69,u 69,u u,u u,u
vebicule pentru
tronsportul posoqerilor
2,6 6,9 u,4 u,6 u,u u,u
Surxu: Elaboiat n baza uateloi 0N Comtiaue
Anexa 4. Structura importurilor UV yi UE conform principalelor produse n exportul
moldovenesc
Cou SA Benumiiea piouusului R. Noluova 0E-27 0v F. Rusa Belaius Kazahstan
u8 Fiucte comestibile ,i nuci; 8,4 u,7 1,9 2,2 u,S 1,1
12 Semin(e ,i fiucte oleaginoase 8,2 u,4 u,S u,4 u,2 u,1
22 Butuii alcoolice, fi alcool ,i
o(etuii
8,2 u,7 u,9 1,u u,4 u,7
8S Na,ini, apaiate ,i echipamente
electiice ,i pi(i ale acestoia
8,1 9,6 1u,u 11,u 4,1 1u,u
62 Aiticole ,i accesoiii ue
mbicminte, altele uect
tiicotate sau cio,etate
7,1 1,S 1,u 1,2 u,1 u,4
61 mbicminte ,i accesoiii ue
mbicminte tiicotate sau
cio,etate
S,2 1,4 u,9 1,1 u,2 u,S
84 Reactoaie nucleaie, cazane,
ma,ini, apaiate ,i uispozitive
mecanice
4,7 1u,9 16,6 18,u 9,4 14,7
94 Nobila 4,u 1,S 1,S 1,S u,4 2,1
1S uisimi ,i uleiuii ue oiigine
animal sau vegetal ,i piouuse
ale uisocieiii loi
S,S u,6 u,S u,6 u,4 u,6
Su Piouuse faimaceutice S,S S,9 4,u 4,6 1,S 2,6
1u Ceieale S,2 u,4 u,1 u,1 u,2 u,1
2u Piepaiate uin legume, fiucte sau
uin alte pi(i ue plante
S,1 u,4 u,S u,S u,2 u,S
64 ncl(minte 2,2 u,8 1,2 1,S u,4 u,S
47
7u Sticl ,i aiticole uin sticl 1,7 u,S u,4 u,4 u,4 u,9
87 vehicule teiestie, altele uect
mateiialul iulant ue cale feiat ,i
tiamvai
1,7 8,S 11,2 1S,S S,u 4,9
Surxu: Elaboiat n baza uateloi WITS uatabase
Anexa 5. Structura exporturilor UV yi UE {exclusiv combustibili minerali] conform
principalelor produse n importul moldovenesc
Cou SA Benumiiea piouusului R. Noluova 0E-27 0v F. Rusa Belaius Kazahstan
8S Na,ini, apaiate ,i echipamente
electiice ,i pi(i ale acestoia;
9,4 9,8 2,S 2,2 S,S u,S
84 Reactoaie nucleaie, cazane,
ma,ini, apaiate ,i uispozitive
mecanice
9,2 1S,1 S,7 4,9 7,u 1,S
87 vehicule teiestie, altele uect
mateiialul iulant ue cale feiat
,i tiamvai
7,S 11,6 S,6 S,6 1S,8 u,2
S9 Nateiiale plastice ,i aiticole
uin acestea
4,9 4,S 1,1 1,u S,S u,S
Su Piouuse faimaceutice 4,8 S,S u,S u,2 u,S u,1
7S Aiticole uin font, fiei sau o(el 2,7 2,4 1,9 2,u S,S u,8
48 Bitie ,i caiton 2,S 1,9 1,S 1,S u,9 u,1
72 Fonta, fiei ,i o(el 2,2 S,4 14,1 18,9 4,7 24,8
24 Tutun ,i nlocuitoii ue tutun
pielucia(i
2,1 u,4 u,2 u,2 u,u u,2
4u Cauciuc ,i aiticole uin cauciuc 1,9 1,4 1,4 1,S 2,7 u,1
44 Lemn, cibune ue lemn ,i
aiticole uin lemn
1,9 u,9 S,1 S,u 2,1 u,u
94 Nobil 1,9 1,S u,6 u,6 1,7 u,u
S8 Piouuse uiveise ale inuustiiei
chimice
1,7 1,S u,S u,S 6,4 u,u
9u Instiumente ,i apaiate optice,
fotogiafice sau
cinematogiafice, meuico-
chiiuigicale
1,6 S,S 1,1 u,8 1,2 u,2
u8 Fiucte comestibile ,i nuci 1,S u,S u,1 u,1 u,4 u,u
Surxu: Elaboiat n baza uateloi WITS uatabase

Bibliografie:
1. Legea Republicii Noluova cu piiviie la uenun(aiea Acoiuului piivinu statutul
Tiibunalului Economic al Comunit(ii Stateloi Inuepenuente. Ni. 126-XvIII uin 2S
uecembiie 2uu9. n Nonitoiul 0ficial al Republicii Noluova uin 22.u1.2u1u, ni 8-1u,
ait. 8;
2. Legea Republicii Noluova cu piiviie la taiiful vamal. Ni. 1S8u-XIII uin 2u noiembiie
1997. n Nonitoiul 0ficial al R. Noluova eui(ie special uin u1.u1.2uu7, pag.4 .
Nonitoiul 0ficial al Republicii Noluova uin u7.uS.1998, ni.4u-41286;
S. Nemoianuumul ue Acoiu piivinu Inteipietaiea Ait. XXIv al uATT (1994) - uniuni
vamale si zone ue comei( libei
(http:www.uce.gov.ioNateiiale%2usitetexte_iefNEN0RANB0N_BE_AC0RB_
PRIvINB_INTERPRETAREA_ARTIC0L0L0I_XXIv__taxe_vamale.html);
4. The geneial agieement on tiaue anu taiiffs (uATT 1947) ;
(http:www.wto.oigenglishuocs_elegal_egatt47_u1_e.htm);
S. oronop o aone cno6opno 1opronn c1pan CBI
(http:www.mec.gov.muacoiuul-piivinu-zona-ue-comeit-libei-uin-cauiul-csi);
6. Acoiuul ue libei schimb apiofunuat ,i cupiinztoi uintie Republica Noluova ,i
0niunea Euiopean. Ninisteiul Economiei al Republicii Noluova, 2u1S.
(http:2u1S.euiopa.muimagesuox4uownloausocietatea_civila2u1S2u1S-uS-
27_ZLSAC_Noluexpo_Piesentation_}an2u1S.puf)B;
7. Annotateu Checklist 0f Systemic Issues. WT0, 1997.
(http:www.wto.oigenglishtiatop_eiegion_ew16.puf);
8. Bhagwati T; Panagaiyia A. The theoiy of piefeiential tiaue agieements: Bystoiical
evolution anu cuiient tienus. Ameiican economic ieview, ni. 86, 1996.
(http:acauemiccommons.columbia.euuuownloaufeuoia_contentuownloauac:
1S2S24C0NTENT21181u1.puf.)
9. Buifishei N. E.; Robinson S.; Thieifeluei K. Regionalism: 0lu anu New, Theoiy anu
Piactice. Washington, 2uu4, p. 47;
(http:ageconseaich.umn.euubitstieam161S71mtu4uu6S.puf);
1u. Bychkov A .Tiauing in the Customs 0nion: a view fiom Russia. Noscow: 2u11.
(http:www.bakeimckenzie.comfiles0ploausBocumentspn_moscow_tiauingc
ustomsunion_oct11.puf);
11. Chauffoui }.-P.; Naui }.-C. Piefeiential Tiaue Agieement Policies foi Bevelopment.
Washington: 2u11, p. 111-112. ISBN: 978-u-821S-864S-9.
(https:openknowleuge.woilubank.oigbitstieamhanule1u9862S296S4u4uP
0BuPiefuuBoxuS61S17BuP0BLICu.puf.sequence=4);
12. Chistiuga N.; Clipa v.; Fala A. Analiza peifoiman(eloi expoituiiloi Republicii
Noluova piin piisma iegimuiiloi piefeien(iale ue comei(. Chi,inu: Institutul ue
Economie Finan(e ,i Statistic , 2u1u;
1S. Ciucu C.; Chiviig v.; Toueii( A.; Toinea I. Consecin(ele unei zone ue libei schimb
apiofunuate ,i cupiinztoaie asupia economiei Republicii Noluova. Bucuie,ti:

Institutul Euiopean uin Romnia, 2u11. ISBN 978-6u6-82u2-1S-6


(http:www.iei.iouocumenteaihiva_evenimente_2u11Stuuiu_pioiect_BST.puf);
14. Clipa v.; Stiatan A.; Expoit competitiveness: a potential uiivei of uevelopment of
Republic of Noluova. Ia,i: Euituia TEBN0PRES, 2u12, 166-17S p. ISBN 978-97S-
7u2-9Su-u. u,S8 c.a.;
1S. Beep fiee tiaue aiea agieement compatible with CIS economic coopeiation: E0.
Aika News agency, 2u1S.
(http:aika.amennewspoliticsueep_fiee_tiaue_aiea_agieement_compatible_wi
th_cis_economic_coopeiation_eu#sthash.Puz00uSb.upuf);
16. E0-Noluova Association Agieement. Euiopean Exteinal Action Seivice.
(http:eeas.euiopa.eumoluovaassoagieementinuex_en.htm);
17. Fala A. Acoiuul ue libei schimb apiofunuat ,i compiehensiv - implica(ii pentiu
sectoiul agio-alimentai al Republicii Noluova (http:conventia.mupozitia-
moluovei-in-negocieiea-ofeiteloi-taiifaie-pentiu-piouusele-agio-inuustiiale-in-
cauiul-acoiuului-ue-libei-schimb-cu-ue);
18. Fala A. Bescifiaiea mecanismeloi economiei moluovene,ti: mouelaiea aspecteloi
cantitative. Chi,inu: Expeit- uiup , 2u1S. (http:www.expeit-
giup.oigiobibliotecaitem871-uescifiaiea-mecanismeloi-economiei-
moluovene%C8%99ti-mouelaiea-aspecteloi-cantitative&categoiy=7);
19. Iiwin B.A. Fiee Tiaue Agieements anu Customs 0nions
(http:www.econlib.oiglibiaiyEnc1FieeTiaueAgieementsanuCustoms0nions.h
tml);
2u. Kazakhstan Nay }oin WT0 in 2u1S - WT0 Chief. WT0, 2u1S.
(http:en.iia.iubusiness2u1Su1171788S87SSKazakhstan_Nay_}oin_WT0_in_2
u1S__WT0_Chief.html);
21. Kiuegei A.0. Fiee tiaue agieements veisus customs unions . National buieau of
economic ieseaich, 199S.
(http:www.nbei.oigpapeiswSu84.puf.new_winuow=1);
22. Lupu,oi A., Cenu, B., Fala A. Quo vauis Noluova: integiaiea euiopeana, integiaiea
euiasiatic sau status quo.. Expeit-uiup, 2u12 (http:www.expeit-
giup.oigiobibliotecaitem849-quo-vauis-moluova-integiaiea-
euiopean%C4%8S-integiaiea-euioasiatic%C4%8S-sau-status-quo.&categoiy=7);
2S. Nethouology foi impact assessment of Fiee Tiaue Agieements. Asian Bevelopment
Bank, 2u1u. (http:aiic.aub.oigpufFTA_Impact_Assessment.puf);
24. Nichalopoulos C.; Taii B. The economics of Customs 0nions in the Commonwealth
of Inuepenuent States. Inteinational Tiaue Bivision, Inteinational Economics
Bepaitment, anu the Russia anu Cential Asia Bepaitment, 1997.
(http:elibiaiy.woilubank.oiguocseiveiuownloau1786.puf.expiies=1SSSu976
44&iu=iu&accname=guest&checksum=2BS462B8FSB9B8AACSEBSB4BuBACBE68)
;
2S. Nogilevskii R. Customs union of Belaius, Kazakhstan anu Russia: Tiaue cieation anu
tiaue uiveision in Cential Asia in 2u1u-2u11. Institute of public policy anu
auministiation, Woiking papei ni. 12,2u12

.(http:www.ucentialasia.oiguownloaus0CA-IPPA-WP12-
TiaueCieationAnuBiveision-Eng.puf);
26. Poisic N., Clipa v. Noluovan Wine inuustiy unuei piessuie of exteinal thieats.
Constatin Biancusi 0niveisity of Taigu }iu Annals - Economy Seiies. vol.1, 2u12
(http:www.utgjiu.ioievistaecpuf2u12-u116_P0ISIC_NIBAIL.puf);
27. Raueke }. The BCFTA between Noluova anu the E0 - A Risk Assessment. uET
Noluova, 2u12.
(http:www.getmoluova.ueuownloaupolicypapeis2u12uET_Noluova_PP_uS_2
u12_en.puf.PBPSESSIB=46u4a6au9ub2Sb2SS6412uf964S8e4u9);
28. Robeits N., Wehiheim P. Regional tiaue agieements anu WT0 accession of CIS
countiies. Inteicomics, 2uu1.
(http:www.inteieconomics.euaichivesuche.php.queiy_stiing=iegional+tiaue+
agieements&seaich.x=-12S1&seaich.y=-1S1);
29. Russia to suppoit Belaius, Kazakhstan's WT0 entiy. Belaiusian Telegiaph Agency,
2u12. (http:news.belta.byennewseconom.iu=69u4S9);
Su. Schiff N.; Winteis L.A. Regional integiation anu uevelopment. Washington: 2uuS, p.
6. ISBN u-821S-Su78-1
(http:siteiesouices.woilubank.oigBRAZILINP0REXTNResouicesS817166-
118S89S64SSu44u44168-1186S241u114212RegionalIntegiationFull.puf);
S1. Shiff N. Will the Real "Natuial Tiauing Paitnei" Please Stanu 0p.. Woilu Bank,1999.
(http:www-
wus.woilubank.oigexteinaluefaultWBSContentSeiveiWBSPIB1999u914
uuuu94946_99u818uSSu2S76auuitional118S18S22_2uu4111717SSSu.puf);
S2. Stiatan A., Fala A., Clipa v. Reexpoituiile n Republica Noluova. Chi,inu: Institutul
ue Economie Finan(e ,i Statistic, 2u12. (http:iefs.muionoutci-i-
evenimentemese-iotunue18S-masa-iotunu-ieexpoituiile-n-iepublica-
moluova.html);
SS. Stiatan A.; Peiciun R.; Clipa v. Republic of Noluova: caught between east anu west.
Pioceeuings of the Siu Review of Nanagement anu Economic Engineeiing
Inteinational Nanagement Confeience. Tigu }iu: 2u12, 168-172. ISSN - 2247-86S9,
ISSN-L=2247-86S9;
S4. The economic significance of Russia's accession to WT0. Euiopean 0nion,
Biiectoiate-geneial foi exteinal policies of the 0nion, 2u12.
(http:www.euiopail.euiopa.eucommitteesfistuuiesuownloau.html.languageB
ocument=EN&file=74S11);
SS. The Euiasian Customs 0nion among Russia, Belaius anu Kazakhstan: Can It Succeeu
Wheie Its Pieuecessoi Faileu. Fiee foium foi ieseaich on Eastein Euiope anu
emeiging economies. 2u12. (http:fieepolicybiiefs.oig2u1211uSthe-euiasian-
customs-union-among-iussia-belaius-anu-kazakhstan-can-it-succeeu-wheie-its-
pieuecessoi-faileu);
S6. The ulobal Enabling Tiaue Repoit. Woilu Economic Foium, 2u12.
(http:wwwS.wefoium.oiguocsuETR2u12ulobalEnablingTiaue_Repoit.puf);
S7. Tochitskaya I. E., Aksen E.N. joining the customs union with CIS countiies> the case
of Belaius. (http:eaksen.naiou.iupublicationstoch-aks.puf);

S8. Tiaue Sustainability Impact Assessment in suppoit of negotiations of a BCFTA


between the E0 anu ueoigia anu the Republic of Noluova. Rotteiuam: 2u12.
(http:tiaue.ec.euiopa.euuoclibuocs2u12novembeitiauoc_1Su1uS.puf);
S9. Tiansition Repoit 2u12. Integiation acioss boiueis. Euiopean Bank foi
Reconstiuction anu Bevelopment, 2u12.
(http:www.ebiu.comuownloausieseaichtiansitionti12.puf);
4u. vincaiu v. 0n tiaue cieation anu iegional tiaue agieements: uoes uepth mattei.
Review of Woilu Economics, Kiel Institute, 2uu9, 14S, 2 .
(http:peei.ccsu.cnis.fiuocsuuSSS21SPBFPEER_stage2_1u.1uu7%2S2Fs1
u29u-uu9-uu1u-9.puf);
41. Wisniewska I. The Customs 0nion of Belaius, Kazakhstan anu Russia: a way to
stiengthen Noscow's position in the iegion. ISPI Analysis, ni. 146, 2u12.
(http:www.ispionline.itituocumentsAnalysis_146_2u12.puf;
42. Woiking Paity seals the ueal on Russia's membeiship negotiations. WT0, 2u11.
(http:www.wto.oigenglishnews_enews11_eacc_ius_1unov11_e.htm#_ftn2);
4S. Nnn+ionorpaann1nn Poccnn, Bop1a Bnemne+ionornnecio Hnqoprann.
Tapnqnie iro1i n npeqepennn
(http:www.veu.gov.iuvnesheconomtaiif_pief);
44. Expoit Belpuesk
(http:expoithelp.euiopa.euthuappinuex.htm.newLanguageIu=EN);
4S. WT0 ulossaiy uisponibil la
(http:www.wto.oigenglishthewto_eglossaiy_eglossaiy_e.htm);
46. http:www.statistica.mu;
47. http:www.bnm.oig;
48. http:comtiaue.un.oigub;
49. http:wits.woilubank.oigwits;
Su. http:unctaustat.unctau.oigRepoitFolueisiepoitFolueis.aspx;