Sunteți pe pagina 1din 6

FOS SEPTIC TRICOMPARTIMENTATA din poliesteri armati cu fibra de sticla BIO FIBROMAR !!!

"ENERA#IT$I Fosa septic% este o component% important% pentru locuin&ele aflate 'n (one f%r% cone)iuni la re&ele de canali(are* 'n scopul trat%rii apelor mena+ere pro,enite de la buc%t%rie* baie -i toalete. /n 0eneral* fosa septic% este un re(er,or cu capacitatea cuprins% 'ntre .!!! litri -i 1!.!!! litri conectat la un cap%t cu o conduct% de admisie a apelor u(ate dintr2o locuin&%* cu e,acuarea la apelor pretratate la cel%lalt cap%t spre un c3mp de drena+ septic. Apele pretratate sunt epurate 'n procent de 4!5* f%r% substan&e solide* 0r%simi sau elemente plutitoare* iar impurit%&ile r%mase sunt prinse -i eliminate 'n sol* cu apa 'n e)ces prin c3mpul de drena+. Termenul 6 septic 7 se refer% la mediul bacterian anaerob care se de(,olt% 'n re(er,or -i care descompune sau minerali(ea(% de-eurile e,acuate. Solidul astfel re(ultat* cu un ,olum redus considerabil -i depus treptat are tendin&a de a umple re(er,orul -i trebuie eliminat periodic prin ,idan+are. Fosa septic% este produs% 'n dou% ,ariante 8 fos% septic% cu trei compartimente -i fos% septic% cu patru compartimente. CONSTR9C$IA :I PRINCIPI9# ;E F9NC$IONARE A FOSEI SEPTICE Fosa septic% cu trei compartimente este alc%tuit% dintr2un re(er,or din poliesteri arma&i cu fibr% de sticl%* de form% cilindric% -i cu ni-te pere&i de cap%t semielipsoidali * pre,%(ut cu un tub 1 de intrare pentru apele u(ate* formate din ape mena+ere -i ape fecaloide* 'nspre un prim compartiment A delimitat de o +um%tate dintr2un perete trans,ersal -i un perete a)ial <* primul compartiment a,3nd rol de decantor primar -i asi0ur3nd astfel prima treapt% de pretratare a apelor u(ate. 9n al doilea compartiment B delimitat de cealalt% +um%tate a peretelui trans,ersal peretele trans,ersal -i peretele a)ial < asi0ur% a

doua treapt% de pretratare a apelor u(ate* respecti, decantarea apei spre un al treilea compartiment C delimitat de -i restul re(er,orului. Spre cap%tul compartimentului C* peretele semielipsoidal este pre,%(ut cu o &ea,% = de preaplin pentru ie-irea apei pretratate spre un sistem de drena+ care o dispersea(% 'n sol. Peretele ,ertical a)ial < are practicate ni-te -iruri de 0%uri ori(ontale > situate la o 'n%l&ime determinat% astfel 'nc3t s% asi0ure 'n primul compartiment A o (on% inferioar% ? pentru depunerea de-eurilor 'n stare solid%* repre(ent3nd n%molul acti, ce asi0ur% fermentarea anaerob%* o (on% superioar% @ pentru re&inerea 0r%similor* uleiurilor* a spumei -i a altor elemente plutitoare* -i o (on% de mi+loc A cu -irurile de 0%uri pentru trecerea apei u(ate* separat% 'n mare parte de de-eurile solide -i de elementele flotante* spre al doilea compartiment. /n al doilea compartiment B are loc o a doua decantare a apei u(ate* pe fundul compartimentului acumul3ndu2se de-eurile solide r%mase 'n suspensie din apa decantat% din primul compartiment. ;in al doilea compartiment B apa u(at% decantat% trece prin ni-te -iruri de 0%uri 4 practicate 'n partea superioar% a peretelui drena+. Fosa septic% este pre,%(ut% cu o 0ur% de ,i(itare format% dintr2un tub cilindric 1! a c%rui a)% ,ertical% este amplasat% deasupra punctului de 'nt3lnire a peretelui trans,ersal (on% adiacent% 1 cu peretele a)ial <* tubul cilindric 1! a,3nd o l%r0ime determinat% astfel 'nc3t s% asi0ure accesul pentru ,idan+are printr2o (on% 11 din primul compartiment A* printr2o din al doilea compartiment B* -i printr2o alt% (on% din al treilea compartiment C. /n primul compartimentul p%trunde o &ea,% ,ertical% 1= p3n% la partea inferioar%* unde se ramific% printr2o a doua &e,% 1> care comunic% at3t cu primul compartiment c3t -i cu al doilea compartiment* &ea,a ,ertical% a,3nd dublu rol de aerisire c3t -i de a introduce aer 'n partea inferioar%* 'n straturile de n%mol* pentru a asi0ura 'n plus -i o fermentare aerob%. Fosa septic% cu patru compartimente are aceea-i construc&ie ca -i fosa septic% cu trei compartimente dar este mai lun0% -i are 'n plus un al patrulea compartiment ; delimitat de un perete trans,ersal suplimentar 1? -i cap%tul re(er,orului care reali(ea(% o treapt% de decantare suplimentar% prin ni-te -iruri ori(ontale de 0%uri 1@ practicate la partea superioar% a peretelui trans,ersal 1?. ;easupra peretelui trans,ersal 1? este amplasat% o a doua 0ur% de ,i(itare format% dintr2un tub 1A care asi0ur% accesul pentru ,idan+are printr2o +um%tate din sec&iune din al patrulea compartiment ; -i prin cealalt% +um%tate din * 'nspre al treilea compartiment C unde se face a treia decantare a apei pretratate -i e,acuarea ei prin &ea,a de ie-ire = spre un c3mpul de

sec&iune din al treilea compartiment C* 'n partea opus% primei 0uri de ,i(itare. CBMP9# ;E ;RENAC este constituit dintr2o re&ea de conducte sau tuburi fle)ibile din PDC pre,a(ute cu orificii * a-e(ate 'n -an&uri de !*=! m latime *la adancimea de !*>! E !*A! m sub ni,elul terenului .Aceste santuri sunt umplute cu piatr%* balastru sort mare* care distribuie apa u(at% e,acuat% din fosa septic% 'n 'ntre0ul teren prin orificiile de drena+ multiple din re&ea. Capetele acestor tuburi trebuiesc pre,a(ute cu ,entilatie. ;imensiunea c3mpului de drena+ este propor&ional% cu ,olumul de ape epurate -i in,ers propor&ional% cu poro(itatea solului de drena+ astfel in ca(ul unui tip de sol E pietris si nisip este indicat 1! ml tub F 1 locuitor G daca solul este din nisip ar0ilos trebuiesc 1> ml tub F 1 locuitor si pentru un sol din ar0ila nisipoasa sunt necesari ! ml tub F1 locuitor * iar distanta dintre tuburi ,aria(a intre 1*> si <*! m si o panta de min 1 81!!. Campul de drena+ se e)ecuta la cel putin ! m pe ori(ontala fata de orice sursa de apa potabila iar un sant de drena+ trebuie e)ca,at cu latimea de >! cm si adancimea de 1>! cm *acesta fiind umplut cu piatra concasata sau balastru de +ur impre+urul tubului de drena+ .Sub stratul de drena+ se asea(a un strat de nisip de 1> cm 0rosime iar peste balastrul care acopera tubul de drena+ este indicat sa fie ase(ata o folie de polietilena pentru a impiedica infiltrarea apelor plu,iale * si apoi acoperire cu pamant.

Campul de drena+ poate fi de forma urmatoare 8

;e-eurile care nu sunt descompuse prin di0estia anaerob%* trebuie scoase prin ,idan+are periodic% din fosa septic%* altfel prin acumulare peste limit% ,or 'mpiedica de,ersarea apelor epurate 'n c3mpul de drena+. ;urata la care este necesar% 0olirea fosei septice prin ,idan+are depinde de ,olumul re(er,orului* de cantitatea de de-euri solide nedi0erate anaerob -i temperatur% ambiant% care cu c3t este mai mare procesul de di0estie anaerob% este mai intens -i eficient. Frec,en&a 0olirii fosei septice ,aria(% func&ie de competen&%* mod de utili(are -i caracteristicile sistemului. 9nele fose septice necesit% ,idan+area la fiecare 1A 2 func&ione(e doi* trei ani. ! luni sau mai de,reme* 'n timp ce altele pot fi 'n m%sur% s%

INSTR9CTI9NI ;E MONTAC Fosele septice ,idan+abile BIOFIBROMAR se pot in0ropa in sol foarte simplu 8 #a ale0erea amplasamentului fosei septice se ,or e,ita ,ersantii cu pante abrupte* nestabili sau care isi pot pierde stabilitatea prin lucrarile de e)ecu&ie si pe c3t posibil se ,or e,ita terenurile cu apa freatica* macroporice* tasabile sau cu capacitate portanta redusa. Saparea trebuie sa fie facuta in asa fel incatcapacul de la 0ura de ,i(itareF,idan+are sa fie po(itionat la ni,elul terenului . "roapa in care se instalea(a fosa trebuie sa fie cu circa <! 2 =! cm mai mare decat dimensiunile 0abaritice ale recipientului si trebuie sa se tina cont ca pe fundul 0ropii trebuie introdus un strat de 1>2 ! cm material de umplutura H nisipI. Ba(a 0ropii trebuie sa fie plana si destul de re(istenta pentru a suporta sarcina recipientului plin. Patul de po(are se pre0ateste astfel 8 Se asterne pe fundul 0ropii un strat de J1>2 ! cm de nisip care se ume(este si se compactea(a cu multa atentie pentru a e,ita e,entualele tasari ulterioare. Pentru a prote+a muncitorii care e)ecuta sapatura *terenul trebuie sa fie compact si autoportant*iar peretii sapaturii nu trebuie sa se prabuseasca.In ca(ul unui teren necompactat se ,a efectua o spri+inire a peretilor sapaturii. Cand se face po(itionarea se ,a ase(a fosa pe fundul 0ropii* folosindu2se fran0Kii sau pamblici suficient de re(istente pentru a sustine 0reutatea recipientului. Fosa septica odata ase(ata pe fundul 0ropii trebuie sa aiba o po(itie stabila. Se ,erifica cu o cumpana daca este perfect ori(ontal instalata si totodata sa fie corect aliniamentul si ni,elmentul cu te,ile de intrare si iesire .Se ,a ,erifica si directia de intrare F iesire . Se umple recipientul >! 5 cu apa pentru a se asi0ura o ase(are perfecta a acesteia pe fundul 0ropii. Pentru fosele peste care se face doar trafic pietonal *se umple ulterior cu apa re(er,orul pana la inaltimea te,ii de iesire si procedati la ranforsare cu materialul e)ca,at uscat format din pamant fara piatra sau materiale cu ,arfuri ascutite* compactand cam cate =! cm pana la ni,elul terenului H ultimul strat poate fi din pamant ,e0etalI.

;aca se doreste carosabilitate auto peste (ona unde este in0ropata fosa atunci trebuie retinut ca re(istenta nu este data de recipient ci de capacul caminului de ,i(itare si placa de ciment turnata deasupra acestuia. 2ATENTIE8 placa de ciment trebuie neaparat sa nu fie spri+inita direct pe recipient* sa fie armata astfel incat sa nu permita la mi+locul ei curburi datorate traficului si sa aiba stalpi de sustinere a 0reutatii acesteia in afara 0abaritului re(er,orului* fi)ati bine in terenul de la ba(a re(er,orului.

Adancimea de in0ropare nu trebuie sa fie mai mare de @! cm sub ni,elul solului

S-ar putea să vă placă și