Sunteți pe pagina 1din 5
ORILOR ORILOR ROM T Â DE ALBINE CRESCĂ NIA ASOCIAŢIA Edi ţ ia I Asocia
ORILOR ORILOR ROM T Â DE ALBINE CRESCĂ NIA ASOCIAŢIA Edi ţ ia I Asocia
ORILOR ORILOR ROM T Â DE ALBINE CRESCĂ NIA ASOCIAŢIA Edi ţ ia I Asocia
ORILOR ORILOR ROM T Â DE ALBINE CRESCĂ NIA ASOCIAŢIA
ORILOR
ORILOR
ROM
T
Â
DE ALBINE
CRESCĂ
NIA
ASOCIAŢIA
ORILOR ROM T Â DE ALBINE CRESCĂ NIA ASOCIAŢIA Edi ţ ia I Asocia ţ ia

Ediţia I

Asociaţia Crescătorilor de Albine din România SC Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Apicultură SA

Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Apicultur ă SA Apicultura APICULTURA - MANUALUL CURSANTULUI - 1 Manualul

Apicultura

APICULTURA

- MANUALUL CURSANTULUI -

1

de Cercetare Dezvoltare pentru Apicultur ă SA Apicultura APICULTURA - MANUALUL CURSANTULUI - 1 Manualul Cursantului

Manualul Cursantului

de Cercetare Dezvoltare pentru Apicultur ă SA Apicultura APICULTURA - MANUALUL CURSANTULUI - 1 Manualul Cursantului

Prezentul manual a fost realizat de ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ALBINE DIN ROMÂNIA

ORILOR ORILOR T ROM Â CRESCĂ NIA DE ALBINE ASOCIAŢIA
ORILOR
ORILOR
T
ROM
Â
CRESCĂ
NIA
DE ALBINE
ASOCIAŢIA

în colaborare cu colectivul de autori din cadrul SC INSTITUTUL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU APICULTURĂ SA

INSTITUTUL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU APICULTURĂ SA ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ALBINE DIN ROMÂNIA B-dul

ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ALBINE DIN ROMÂNIA B-dul Ficusului nr. 42, Sector 1, cod poştal 013975, BUCUREŞTI Tel./Fax: 021-233.40.17, 021-233.40.19 e-mail: acaromania@rdsmail.ro www.aca.org.ro

S.C. INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU APICULTURĂ S.A. B-dul Ficusului, Nr. 42, Sector 1 – Bucureşti, Tel: 021-232.50.60; Fax: 021-232.02.87; e-mail: secretariat@icdapicultura.ro www.icdapicultura.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Apicultura - manualul cursantului / Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Apicultură. – Ploieşti : LVS Crepuscul, 2012 Bibliogr. ISBN 978-606-593-011-7

638.1

LVS Crepuscul, 2012 Bibliogr. ISBN 978-606-593-011-7 638.1 ISBN: 978-606-593-011-7 © 2012, Editat şi tipărit la

ISBN: 978-606-593-011-7 © 2012, Editat şi tipărit la EDITURA LVS CREPUSCUL Ploieşti, Prahova Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 23 Tel.: 0344-401284, 0745-367226 Fax: 0244-519466 E-mail: office@crepuscul.ro www.crepuscul.ro

23 Tel.: 0344-401284, 0745-367226 Fax: 0244-519466 E-mail: office@crepuscul.ro www.crepuscul.ro Manualul Cursantului 2

Manualul Cursantului

23 Tel.: 0344-401284, 0745-367226 Fax: 0244-519466 E-mail: office@crepuscul.ro www.crepuscul.ro Manualul Cursantului 2

2

Colectiv de autori

Colectiv de autori Cap. 1. Resursele melifere ale României Polenizarea plantelor Biologia albinelor Inventar apicol

Cap. 1.

Resursele melifere ale României Polenizarea plantelor Biologia albinelor Inventar apicol şi sisteme de stupărit Întreţinerea familiilor de albine Ameliorarea şi înmulţirea albinelor Patologia albinelor

Dr. ing Nicoleta ION Ing. Răzvan COMAN Dr. ing. Eliza CĂUIA Dr. ing Adrian SICEANU Dr. ing. Eliza CĂUIA Dr. ing Adrian SICEANU Dr. med. vet. Vasilică SAVU Drd. med. vet. Bogdan PONCEA-ANDRONESCU

Cap. 2.

Cap. 3.

Cap. 4.

Cap. 5.

Cap. 6.

Cap. 7.

Cap. 8.

 

Cap. 9.

Tehnologii de obţinere a produselor apicole Calitatea produselor apicole Produsele apicole în alimentaţie şi sănătate

 

Dr. ing Adrian SICEANU Biolog Teodora COLŢA Dr. bioch. Cristina MATEESCU Dr. ing Adrian SICEANU

Cap. 10.

Cap. 11.

Apicultura ecologică Elemente de management şi marketing apicol Elemente de contabilitate şi gestiune economică Managementul pericolelor în apicultură Programe de finanţare/Legislaţie

 

Cap. 12.

 
 

Dr. ing. Eliza CĂUIA

Cap. 13.

 

Cap. 14.

 

Ec. Simona ROTARU Dr. ing Cecilia RĂDOI Jurist Ioana MILITARU

Cap. 15.

3

Cap. 14.   Ec. Simona ROTARU Dr. ing Cecilia RĂDOI Jurist Ioana MILITARU Cap. 15. 3

Manualul Cursantului

Cap. 14.   Ec. Simona ROTARU Dr. ing Cecilia RĂDOI Jurist Ioana MILITARU Cap. 15. 3
„CUVINTELE SUNT CA ALBINELE, UNELE FAC MIERE, ALTELE ÎN Ţ EAP Ă ” Bisanne de

„CUVINTELE SUNT CA ALBINELE, UNELE FAC MIERE, ALTELE ÎNŢEAPĂ

Bisanne de Soleil

CUVÂNT INTRODUCTIV

APICULTURA a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare fără precedent, România fiind recunoscută în lume prin calitatea produselor apicole, dar şi prin profesionalismul apicultorilor. Orice activitate poate fi ridicată la rangul de înaltă ştiinţă şi neîntrecută artă când este însuşită şi practicată cu pasiune, iar apicultura constituie un exemplu. Asociaţia Crescătorilor de Albine din România are drept scop sprijinirea şi popularizarea stupăritului modern contribuind astfel la ridicarea nivelului tehnic al apicultorilor. „MANUALUL CURSANTULUI”, elaborat cu concursul distinşilor colegi de la Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură, vine ca o completare a celor menţionate mai sus, aducând în faţa apicultorilor o serie de informaţii noi, referitoare la normele de calitate a produselor apicole, apicultura ecologică, marketing şi management apicol, noţiuni de contabilitate, legislaţie şi programe de finanţare. Toate aceste informaţii au drept scop pregătirea apicultorilor faţă de noile provocări ale lumii contemporane, dar oferă în acelaşi timp şi un material bogat formatorilor în apicultură. Recomandările acestui „MANUAL” înseamnă tot atâtea orientări teoretice şi soluţii practice pentru dezvoltarea şi rentabilizarea economică a familiilor de albine în condiţiile naturale specifice României. În condiţiile oferite de natură astăzi, modificate în bună măsură de practicarea agriculturii şi, în special, de chimizarea acesteia, îngrijirea familiilor de albine impune măsuri şi tehnologii care se înscriu pe direcţii noi deosebit de importante, determinate de necesitatea asigurării de către om a condiţiilor pe care nu de mult le oferea natura pentru dezvoltarea familiilor de albine. Sperăm ca lectura acestei lucrări să îmbogăţească tezaurul de cunoştinţe şi să mobilizeze pe cititori în scopul dezvoltării acestui sector economic, APICULTURA, asigurării unor condiţii optime de viaţă ALBINELOR şi ca urmare, păstrarea BIODIVERSITĂŢII, a unui cadru natural normal şi optim pentru OM. Mulţumim tuturor pentru dragostea ce o poartă albinelor.

ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ALBINE DIN ROMÂNIA,

ă albinelor. ASOCIA Ţ IA CRESC Ă TORILOR DE ALBINE DIN ROMÂNIA, Manualul Cursantului 4 Pre

Manualul Cursantului

ă albinelor. ASOCIA Ţ IA CRESC Ă TORILOR DE ALBINE DIN ROMÂNIA, Manualul Cursantului 4 Pre

4

Preşedinte

ing.Ioan Fetea

CUPRINS
CUPRINS

Capitole/

Denumire

pagina

Subcapitole

1

RESURSELE MELIFERE ALE ROMÂNIEI

12

1.1

Introducere

12

1.2.

Vegetaţia meliferă de câmpie

12

1.2.1

Floarea-soarelui (Helianthus annuus L.)

13

1.2.2

Rapiţa (Brassica olerace. L.)

19

1.2.3

Anghinarea (Cynara scolymus L.)

21

1.2.4

Salcâmul (Robinia pseudoacacia L.)

23

1.2.5

Teiul (Tilia sp.)

25

1.3

Vegetaţia meliferă de deal şi munte

29

1.3.1

Zmeurul (Rubus idaeus L.)

32

1.3.2

Zburătoarea (Chamaenerion angustifolium L.)

33

1.3.3

Afinişurile (Vaccinium ssp.)

34

1.4

Vegetaţia meliferă de baltă

35

1.4.1

Busuiocul de baltă (Stachys palustris L.)

36

1.4.2

Izma broaştei (Mentha aquatica L.)

37

1.4.3

Busuiocul cerbilor (Mentha pulegium L.)

38

1.4.4

Menta proastă (Mentha longifolia L.)

39

1.4.5

Răchitanul (Lythrum salicaria L.)

40

1.5

Vegetaţia tipic meliferă

41

1.5.1

Facelia (Phacelia tanacetifolia L.)

41

1.5.2

Evodia (Evodia hupehensis Dode)

42

1.5.3

Roiniţa (Melissa officinalis L.)

43

1.5.4

Ceara albinei (Asclepias syriaca L.)

45

1.5.5

Paulownia (Paulownia tomentosa L.)

46

1.5.6

Salcâmul japonez (Sophora japonica L.)

47

2

POLENIZAREA PLANTELOR

49

2.1

Noţiuni privind polenizarea

49

2.2

Relaţia floare-albină

53

3

BIOLOGIA ALBINELOR

56

3.1

Particularităţi biologice la albinele melifere

56

3.2

Componenţa familiei de albine

56

3.2.1

Principalele deosebiri morfofiziologice de castă

58

3.2.1.1.

Deosebiri de castă în timpul dezvoltării larvale

58

3.2.1.2

Deosebiri de castă între indivizii adulţi.

58

3.2.1.3

Plasticitatea determinării castelor şi importanţa acesteia în creşterea mătcilor

60

3.3

Cuibul albinelor

61

3.3.1

Organizarea cuibului

61

3.3.2

Hrana şi relaţiile de nutriţie

61

5

3.3.1 Organizarea cuibului 61 3.3.2 Hrana ş i rela ţ iile de nutri ţ ie 61

Manualul Cursantului

3.3.1 Organizarea cuibului 61 3.3.2 Hrana ş i rela ţ iile de nutri ţ ie 61