Sunteți pe pagina 1din 5

PIRAMIDA TRIUNGHIULAR REGULAT. PROBLEME 1) a) Desenai o piramid triunghiular regulat ABCD.

Piramida are toate muchiile de lungime a cm, unde a este numr real pozitiv, iar M este mijlocul laturii AC. ) Artai c dreapta AC este perpendicular pe planul !MBD). c) Calculai aria triunghiului MBD. d) Calculai distana de la punctul M la planul !BCD). ") # piramid triunghiular regulat are latura azei de " "1 cm i $nlimea de % cm. A&lai' a) Aria total i volumul piramidei( ) Distana de la un v)r& al azei la o &a lateral( c) *angenta unghiului &ormat de o &a lateral cu planul azei( +) # piramid triunghiular regulat are muchia lateral de , cm i $nlimea de + + cm. A&lai' a) Aria total i volumul piramidei( ) Distana de la centrul azei la o &a lateral( c) Msura unghiului &ormat de o &a lateral cu planul azei( -) a) Desenai o piramid triunghiular regulat .ABC. Dac piramida are aza triunghiul ABC, cu AB / 0 cm i .A / 1 cm, iar punctele M i 2 sunt mijloacele segmentelor AB, respectiv .A, calculai. ) Aria total a piramidei .ABC. c) 3inusul unghiului &ormat de dreptele M2 i .C. d) 4ungimea proieciei segmentului M2 pe planul !.BC). 1) # piramid triunghiular regulat .ABC are muchia lateral de 1" + cm i latura azei de 10 cm. A&lai' a) Aria total i volumul piramidei( ) Msura unghiului &ormat de o muchie lateral cu planul azei( c) Detrminai poziia puntului M pe .A, ast&el $nc)t aria triunghiului MBC s &ie minim i s se calculeze acest minim. %) 5ntr6o piramid triunghiular regulat latura azei este de 10 + cm i $nlimea de , + cm. A&lai' a) Aria total i volumul piramidei( ) Msura unghiului &ormat de o &a lateral cu planul azei( c) Distana de la un v)r& al azei la o &a lateral( d) 3e duce un plan ce conine o latur a azei, perpendicular pe o muchie lateral opus. A&lai aria determinat de acest plan $n piramid. 7) a) Desenai o piramid triunghiular regulat .ABC. Dac piramida are aza triunghiul ABC, cu AB / % cm i .A / % cm, artai c ) Muchiile .A i BC sunt perpendiculare. c) Calculai volumul piramidei .ABC. d) Calculai distana de la centrul de greutate al triunghiului .AB la planul !ABC). 8spuns 1) c)
+,

a" + -

. d)

a % %

. ") a) "-+9-. 01

+!

:1)9-. ) ,

11

91. c) ". +) a) 1;0


+.

7" + . )+. c) %;o. -) ) -!,:- + ). c) "-9"1. d) ",1. 1) a) 01 + ! 1+ :1), -0% ) %;o. c) "79", "-+9". %) a) 7", + , "107. ) %;o. c) "7 + 9".d) 7", 7 97. 7) c) 10 d) " % 9+

"

0) Piramida triunghiular regulat are aria azei , + cm" i unghiul dintre o muchie lateral i planul azei de %;<. 3e cere' a) Aria lateral, aria total i volumul piramidei ) Distana de la un v)r& al azei la &aa lateral opus v)r&ului c) 3inusul unghiului dintre dou &ee laterale. ,) 5ntr6o piramid triunghiular regulat apotema azei este de - + cm iar apotema piramidei este de 1% cm. A&lai' a) Aria total i volumul piramidei( ) *angenta unghiului &ormat de o muchie lateral cu planul azei( c) Cosinusul unghiului &ormat de o &a lateral cu planul azei( d) Distana de la centrul azei la o &a lateral. 1;) a) Desenai o piramid triunghiular regulat .ABC. Piramida are toate muchiile congruente i AB / 1" cm iar M este un punct situat pe .A cu .A / -=.M i 2 mijlocul lui BC. ) Artai ca triunghiul MA2 este isoscel. c) Calculai volumul piramidei .ABC. d) A&lai valoarea sinusului unghiului dintre planele !MBC) i !ABC). 11) 5ntr6o piramid triunghiular regulat aria lateral este de %-0 + cm" iar apotema piramidei este de 1" + cm. A&lai' a) Aria total i volumul piramide(i ) Msura unghiului &ormat de o &a lateral cu planul azei( c) Distana de la un v)r& al azei la o &a lateral i de la centrul azei la o &a lateral. 1") 5ntr6o piramid triunghiular regulat muchia lateral este de "1 cm iar apotema piramidei este de "; cm. A&lai' a) Aria total i volumul piramidei( ) Cosinusul unghiului &ormat de dou &ee laterale( c) *angenta unghiului &ormat de o &a lateral cu planul azei( d) Distana de la un v)r& al azei la o &a lateral i de la centrul azei la o &a lateral. 1+) # piramid triunghiular regulat are raza cercului circumscris azei de - + cm i muchia lateral 0cm. 3e cere a) Aria lateral, aria total i volumul piramidei ) >nghiul &ormat de o muchie lateral cu planul azei c) Distana de la centrul azei la o &a lateral d) Distana de la centrul azei la centrul de greutate al unei &ee laterale e) Distana de la un v)r& al azei la o &a lateral opus 8spuns 0) a) , 1,"
+, . +, ,

+: + 9-.

, d)

+, ,

10 +71

+.

) 10

1+

91+. c) 0
% +, 9+.

+,

9+,.,) a) 1--!-:
+,

+ ), +.

+, 9%.

c) :+%

+, . + ), +.

1;) c) 1-+,

"

. d)

9+. 11) a) ,7" d) 11


1;1 9+.

1,--

) %;o. c) "7( ,. 1") a) ""1!-: 1+) a) +%


7

. )79+". c)
"1 97.

+, 9-,

+, 9-.

, +%

+,

-0

) +;o. c) -+%

d)

e) "-

"1 9-

1-) a) Desenai o piramid triunghiular regulat ABCD.

Piramida are toate cele ase muchii congruente iar $nlimea piramidei este D# i punctul M proiecia punctului # pe muchia DB cu MC / " 7 cm. ) Artai c AB / % cm. c) Calculai volumul piramidei ABCD. d) A&lai valoarea sinusului unghiului &ormat de dreapta MC i planul !B#D). 11) # piramid triunghiular regulat .ABC are muchia lateral de 0 + cm i latura azei de 1" cm. A&lai' a) Aria total i volumul piramidei( ) Msura unghiului &ormat de o muchie lateral cu planul azei( c) ?ie M un punct pe muchia .A. Detrminai poziia acestui punct, ast&el $nc)t aria triunghiului MBC s &ie minim i s se calculeze acest minim. 1%) 5ntr6o piramid triunghiular regulat latura azei este de 0 + cm iar $nlimea piramidei este de 0 cm. A&lai' a) Aria total i volumul piramidei( ) Msura unghiului &ormat de o muchie lateral cu planul azei( 17) 5ntr6o piramid triunghiular regulat latura azei este de "- + cm iar $nlimea piramidei este de 1" + cm. A&lai' a) Aria total i volumul piramidei( ) Cosinusul unghiului &ormat de dou &ee laterale( c) Distana de la centrul azei la o &a lateral( d) Dac M este un punct pe muchia .A, determinai cosinusul unghiului &ormat de planele !MBC) i !ABC) ast&el $nc)t aria triunghiului MBCs &ie minim. 10) a) Desenai o piramid triunghiular regulat .ABC. Piramida are aza triunghiul ABC, cu AB / % " cm i .A / % cm. ) Calculai volumul piramidei .ABC. c) Demonstrai c muchiile .A i BC sunt perpendiculare. d) Dac punctul P este pe .# la distan egal de toate &eele piramidei, a&lai lungimea segmentului P#. 1,) 5ntr6o piramid triunghiular regulat latura azei este de 1" + cm iar $nlimea piramidei este de % + cm. A&lai' a) Aria total i volumul piramidei( ) Msura unghiului &ormat de o &a lateral cu planul azei. ";) # piramid triunghiular regulat are $nlimea de - cm i apotema azei de " cm. A&lai' a) Aria total i volumul piramidei( ) Msura unghiului &ormat de o muchie lateral cu planul azei( c) *angenta unghiului &ormat de o &a lateral cu planul azei d) Distana de la centrul azei la o muchie lateral. 8spuns 1-) c) 10
"

. d) +

91-. 11) a) +%

+!

1+ :1), +,

1--

+.

) %;o. c) A/1-.
+9 1

1%) a) -0 + ! 1 :1), 1"0 + . ) -1o. 17) a) 1",% 7 , cos@/ "1 97. 10) )+%. d) +6 + . 1,) a) +":1), 1% + . ) -1o. c) ". d) " " .

110-. ) 19". c) % + . d) +% + , %-0. ) %;o. ";) a) 1" + = !

"1) a) Desenai o piramid triunghiular regulat .ABC. Piramida are aza triunghiul ABC, cu raza cercului circumscris de lungime -

cm

i .A / 1; cm. ) Artai c AB / 1" cm. c) ?ie punctul A mijlocul laturii AB. Calculai valoarea sinusului unghiului determinat de dreptele .A i BC. d) Calculai perimetrul minim al triunghiului MBC, unde M aparine muchiei .A. "") # piramid triunghiular regulat aremuchia lateral de 1; cm i apotema piramidei de 0 cm. A&lai' a) Aria total i volumul piramidei( ) *angenta unghiului &ormat de o &a lateral cu planul azei( c) Distana de la centrul azei la o &a lateral. "+) # piramid triunghiular regulat are $nlimea de 1 + cm i latura azei de 1;
+

cm. A&lai' a) Aria total i volumul piramidei( ) Msura unghiului &ormat de o &a lateral cu planul azei( c) Distana de la centrul azei la o &a lateral. d) *angenta unghiului &ormat de o muchie lateral cu planul azei "-) # piramid triunghiular regulat are muchia lateral de 1; + cm i latura azei de 11 cm. A&lai' a) Msura unghiului &ormat de omuchie lateral cu planul azei( ) Distana de la centrul azei la o &a lateral. c) Determinai poziia punctului M pe .A, ast&el $nc)t aria triunghiului MBC s &ie minim i calculai acest minim. "1) a) Desenai o piramid triunghiular regulat .ABC. Piramida are aza triunghiul ABC, cu AB / "- cm i .A / 1" 1 cm iar punctul M este mijlocul lui BC. ) Calculai volumul piramidei .ABC. c) Calculai distana de la punctul M la muchia .A. d) Calculai tangenta unghiului &ormat de planele !A.M) i A.B). "%) # piramid triunghiular regulat cu $nlimea de 1" cm, are raportul dintre aria total i volumul piramidei egal cu +9-. A&lai a) Aria total i volumul piramidei( ) Msura unghiului &ormat de o &a lateral cu planul azei( c) Distana de la un v)r& al azei la o &a lateral. "7) # piramid triunghiular regulat cu $nlimea de 10 cm, are raportul dintre aria azei i aria total egal cu 19+. A&lai a) Aria total i volumul piramidei( ) Msura unghiului &ormat de o &a lateral cu planul azei( c) Distana de la un v)r& al azei la o &a lateral. 8spuns "") a) +%! + :-), "- +, . ) +, 9+. c) +, 9". "+) a) ""1 + , +71. ) %;o. c) 1 + 9". d) + 9". "-) a) %;o. ) 11 +, 91+. c) %7190. "1) ) 17% 11 . c) 1" 11 91. d) 11 911. "%) a) -+" + , 17% + . ) %;o. c) 10. "7) a) ,7" + , 1,-- + . ) %;o. c) "7 "0) # piramid triunghiular regulat cu $nlimea de 1" cm, are raportul dintre aria lateral i volumul piramidei egal cu " 9-. A&lai

a) Aria total i volumul piramidei( ) Cosinusul unghiului &ormat de dou &ee laterale ale piramidei( c) Distana de la un v)r& al azei la o &a lateral. d) Msura unghiului &ormat de o &a lateral cu planul azei( e) Determinai poziia punctului M pe .A, ast&el $nc)t aria triunghiului MBC s &ie minim. ",) a) Desenai o piramid triunghiular regulat ABCD. Dac piramida are aza triunghiul ABC i v)r&ul D, cu BC / AD / % cm, iar punctele M i 2 sunt mijloacele segmentelor AB, respectiv DA, calculai ) .olumul piramidei ABCD. c) Distana de la punctul C la planul !AB2). d) Msura unghiului &ormat de dreptele M2 i AC. +;) a) Desenai o piramid triunghiular regulat .ABC. Piramida are aza triunghiul ABC, $nlimea .# / 1" cm, iar distana de la # la planul !.BC) este de 7," cm. ) Artai c AB / 10 + cm. c) Calculai aria lateral a piramidei .ABC. d) Dac B1, B", B+ sunt centrele de greutate ale &eelor .AB, .AC, respectiv .BC, calculai volumul piramidei . B1 B"B+. +1) a) Desenai o piramid triunghiular regulat .ABC. Piramida are aza triunghiul ABC cu AB / 1" i $nlimea .# / % cm. 2otm cu D i A mijloacele muchiilor .A i respectiv .B. ) Calculai aria lateral a piramidei. c) Demonstrai c dreapta DA este paralel cu planul !ABC). d) Msura unghiului &ormat de planele !D#A) i !ABC). +") a) Desenai o piramid triunghiular regulat .ABC. Piramida are aza triunghiul ABC cu AB / 1" i muchia .A / 1" cm. 2otm cu M i 2 mijloacele muchiilor BC i respectiv .A. ) Calculai volumul piramidei.. c) Msura unghiului &ormat de dreptele M2 i AC. d) ?ie # centrul de greutate al azei i M2 .# / B. Artai c B se a&l la egal distan de cele patru &ee ale piramidei. ++) a) Desenai o piramid triunghiular regulat DABC. Piramida are aza triunghiul ABC cu aria "7 + i $nlimea D# / - cm. ) Artai c lungimea apotemei este de 1 cm. c) A&lai sinusul unghiului &ormat de o muchie lateral planul !ABC). d) Dac M este mijlocul lui BC, a&lai tangenta unghiului &ormat de planele !ABD) i !AMD). 8spuns "0) a) -+" + ! " :1), 17"0 o " . c) +. d) -1 . +;) c) -;1 + . d) 77 ) C. c) 10 + . d) -1o. e) +% 1 91. ",) ) 10 + . +1) ) 77 + . d) %;o. +") ) 1-- " . c) -1o.
+.