Sunteți pe pagina 1din 160

Romania

Innovens Pro
RO
Cazan mural cu functionare pe gaz, in condensatie
MCA 45 - 65 - 90 - 115
Notita de
instalare si
intretinere
300024763-001-A
Declaratie de conformitate CE
Aparatul este conform cu modelul tip descris in declaratia de
conformitate CE. Este fabricat si pus in vanzare conform cu
exigentele directivelor europene.
Originalul declaratiei de conformitate este disponibil la fabricant.
R000040-A
Cuprins
1 Introducere ..................................................................................................6
1.1 Simboluri utilizate .................................................6
1.2 Abrevieri ................................................................6
1.3 Generalitati ............................................................7
1.3.1 Responsabilitatea fabricantului ...............................7
1.3.2 Responsabilitatea instalatorului ..............................7
1.3.3 Responsabilitatea utilizatorului ................................7
1.4 Omologari ..............................................................8
1.4.1 Certificari .................................................................8
1.4.2 Categorie echipamente ...........................................8
1.4.3 Directive complementare ........................................8
1.4.4 Test la iesirea din fabrica ........................................9
2 Masuri de siguranta si recomandari .......................................................10
2.1 Masuri de siguranta ............................................10
2.2 Recomandari .......................................................10
3 Descriere tehnica .....................................................................................12
3.1 Descriere generala ..............................................12
3.2 Componente principale ......................................12
3.3 Principiul de functionare ....................................12
3.3.1 Pompa de circulatie ...............................................12
3.3.2 Sistem in cascada .................................................13
3.3.3 Racordarea boilerului ............................................13
3.3.4 Debit de apa ..........................................................13
3.4 Caracteristici tehnice .........................................13
3.4.1 Caracteristicile sondelor ........................................15
4 Instalare .....................................................................................................16
4.1 Reglementari pentru instalare ...........................16
4.2 Coletaj ..................................................................16
4.2.1 Livrare standard ....................................................16
4.2.2 Accesorii ................................................................16
4.3 Alegerea locului de amplasare ..........................18
4.3.1 Placuta de identificare ...........................................18
4.3.2 Amplasarea echipamentului ..................................18
4.3.3 Ventilatie ...............................................................19
06/09/2010 - 300024763-001-A
1
4.3.4 Dimensiuni principale ............................................20
4.4 Pozarea cazanului ...............................................21
4.5 Racordare hidraulica ..........................................21
4.5.1 Spalarea instalatiei ................................................21
4.5.2 Racordarea circuitului de incalzire ........................22
4.5.3 Racordarea vasului de expansiune .......................23
4.5.4 Racordarea conductei de evacuare a
condensului ...........................................................23
4.6 Racord gaz ..........................................................24
4.7 Racordarea evacuarii gazelor arse ...................25
4.7.1 Clasificare .............................................................25
4.7.2 Lungimi ale conductelor aer/gaze arse .................26
4.8 Montajul sondei exterioare ................................27
4.8.1 Alegerea locului de amplasare ..............................27
4.8.2 Montajul sondei exterioare ....................................28
4.9 Legaturi electrice ................................................28
4.9.1 Automat de comanda ............................................28
4.9.2 Recomandari .........................................................29
4.9.3 Montajul si racordarea tabloului de comanda .......30
4.9.4 Amplasarea placilor electronice ............................31
4.9.5 Acces la bornierele de racordare ..........................32
4.9.6 Racordarea pompei ...............................................33
4.9.7 Racordarea unui circuit de incalzire direct ............35
4.9.8 Racordarea unui circuit direct si a unui boiler pentru
apa calda menajera ...............................................36
4.9.9 Racordarea a doua circuite si a unui boiler de acm
dupa butelia de rupere de presiune ......................37
4.9.10 Racordarea unui vas tampon ................................39
4.9.11 Racordare piscina .................................................45
4.9.12 Racordarea unui boiler mixt ..................................47
4.9.13 Racordarea elementelor optionale ........................48
4.9.14 Racordare in cascada ...........................................50
4.10 Schema electrica ................................................52
4.11 Umplerea instalatiei ............................................53
4.11.1 Tratarea apei .........................................................53
4.11.2 Umplerea sifonului ................................................54
4.11.3 Umplerea instalatiei ...............................................54
5 Punerea in functiune - DIEMATIC iSystem ............................................55
5.1 Tabloul de comanda ...........................................55
5.1.1 Descrierea tastelor ................................................55
5.1.2 Descrierea afisajului ..............................................56
5.1.3 Accesul la diferite niveluri de navigatie .................58
5.1.4 Navigarea in meniuri .............................................59
5.2 Verificari inainte de punerea in functiune ........60
5.2.1 Pregatiti cazanul pentru punerea in
functiune ................................................................60
Cuprins
06/09/2010 - 300024763-001-A
2
5.2.2 Circuitul de gaz .....................................................61
5.2.3 Circuitul hidraulic ...................................................61
5.2.4 Legaturi electrice ...................................................61
5.3 Punerea in functiune a echipamentului ............61
5.4 Reglaje gaz ..........................................................63
5.4.1 Adaptarea la un alt gaz .........................................63
5.4.2 Reglajul raportului aer/gaz (La Pmax cazan) ........63
5.4.3 Reglajul raportului aer/gaz (Viteza mica) .............65
5.5 Verificari si reglaje dupa punerea in
functiune ..............................................................66
5.5.1 Afisati parametrii modului extins ...........................66
5.5.2 Reglati parametrii specifici instalarii ......................67
5.5.3 Denumiti circuitele si generatoarele ......................70
5.5.4 Reglati curba de incalzire ......................................71
5.5.5 Lucrari de finalizare ...............................................73
5.6 Afisarea valorilor masurate ...............................73
5.7 Modificarea setarilor ...........................................74
5.7.1 Selectionati limba ..................................................74
5.7.2 Calibrati sondele ...................................................75
5.7.3 Reglajele "profesional" ..........................................76
5.7.4 Configurati reteaua ................................................82
5.7.5 Revenirea la reglajele din fabrica ..........................89
6 Punerea in functiune - IniControl ............................................................90
6.1 Tabloul de comanda ...........................................90
6.1.1 Descrierea tastelor ................................................90
6.1.2 Descrierea afisajului ..............................................91
6.2 Verificari inainte de punerea in functiune ........93
6.2.1 Pregatiti cazanul pentru punerea in
functiune ................................................................93
6.2.2 Circuitul de gaz .....................................................93
6.2.3 Circuitul hidraulic ...................................................94
6.2.4 Legaturi electrice ...................................................94
6.3 Punerea in functiune a echipamentului ............94
6.4 Reglaje gaz ..........................................................96
6.4.1 Adaptarea la un alt gaz .........................................96
6.4.2 Reglajul raportului aer/gaz (La Pmax cazan) ........96
6.4.3 Reglajul raportului aer/gaz (Viteza mica) .............97
6.5 Verificari si reglaje dupa punerea in
functiune ..............................................................98
6.5.1 Reglati curba de incalzire ......................................98
6.5.2 Lucrari de finalizare ...............................................99
6.6 Afisarea valorilor masurate .............................100
6.6.1 Afisarea valorilor masurate .................................100
06/09/2010 - 300024763-001-A
3
6.6.2 Citirea contorului orar si a procentajului de porniri
reusite .................................................................102
6.6.3 Starea si sub-starea ............................................102
6.7 Modificarea setarilor .........................................103
6.7.1 Descrierea parametrilor .......................................103
6.7.2 Modificarea parametrilor la nivelul de
instalator ..............................................................106
6.7.3 Reglajul puterii maxime pentru modul de
incalzire ...............................................................107
6.7.4 Retur la reglajele din fabrica "Reset Param" .......108
6.7.5 Executarea functiei de detectare automata .........108
7 Oprirea echipamentului .........................................................................109
7.1 Oprirea instalatiei .............................................109
7.2 Protectia antiinghet ..........................................109
8 Controlul si intretinerea .........................................................................110
8.1 Reguli generale .................................................110
8.2 Instructiuni de curatare ....................................110
8.2.1 Tablou de comanda DIEMATIC iSystem ............110
8.2.2 Tablou de comanda IniControl ............................111
8.3 Personalizati intretinerea .................................111
8.3.1 Mesaj de intretinere .............................................112
8.3.2 Coordonatele instalatorului .................................113
8.4 Operatiuni standard de control si
intretinere ..........................................................113
8.4.1 Controlul presiunii hidraulice ...............................113
8.4.2 Controlul curentului de ionizare ...........................114
8.4.3 Controlul etanseitatii de evacuare a gazelor arse si de
aport de aer .........................................................114
8.4.4 Verificarea arderii ................................................114
8.4.5 Controlul purjorului automat ................................115
8.4.6 Controlul sifonului ................................................116
8.4.7 Controlul arzatorului si curatarea schimbatorului de
caldura ................................................................117
8.5 Operatiuni specifice de intretinere ..................118
8.5.1 Mentenanta electrodului de aprindere .................118
8.5.2 Inlocuirea clapetei antiretur .................................119
8.5.3 Montajul cazanului ..............................................120
9 In cazul unor avarii .................................................................................121
9.1 Anti-ciclu scurt ..................................................121
9.2 Mesaje (Codul de tip Bxx sau Mxx) .................121
9.3 Istoricul mesajelor ............................................124
9.3.1 Tablou de comanda DIEMATIC iSystem ............124
Cuprins
06/09/2010 - 300024763-001-A
4
9.3.2 Tablou de comanda IniControl ............................125
9.4 Defecte (Codul de tip Lxx sau Dxx) .................126
9.4.1 Tablou de comanda DIEMATIC iSystem ............127
9.4.2 Tablou de comanda IniControl ............................127
9.4.3 Lista defectelor ....................................................127
9.4.4 Stergerea sondelor din memoria placii electronice
............................................................................136
9.4.5 Stergerea modulelor V3V IOBL din memoria placii
electronice ..........................................................136
9.5 Istoric defecte ...................................................137
9.5.1 Tablou de comanda DIEMATIC iSystem ............137
9.5.2 Tablou de comanda IniControl ............................138
9.6 Controlul parametrilor si al intrarilor/iesirilor
(mod teste) ........................................................139
9.6.1 Tablou de comanda DIEMATIC iSystem ............139
9.6.2 Tablou de comanda IniControl ............................141
9.6.3 Secventa de reglare ............................................142
10 Piese de schimb .....................................................................................143
10.1 Generalitati ........................................................143
10.2 Piese de schimb ................................................143
10.2.1 Mantaua ..............................................................144
10.2.2 Schimbator de caldura si arzator - MCA 45 ........145
10.2.3 Schimbator de caldura si arzator - MCA 65 ........146
10.2.4 Schimbator de caldura si arzator - MCA
90/115 .................................................................147
10.2.5 Ventilator - MCA 45/65 ........................................149
10.2.6 Ventilator - MCA 90 .............................................150
10.2.7 Ventilator - MCA 115 ...........................................151
10.2.8 Tabloul de comanda ............................................152
10.2.9 Lista pieselor de schimb ......................................153
06/09/2010 - 300024763-001-A
5
1 Introducere
1.1 Simboluri utilizate
In aceasta notita sunt semnalate nivele diferite de pericol pentru a
atrage atentia asupra indicatiilor particulare. Noi ne dorim astfel sa
asiguram securitatea utilizatorului, sa evitam orice problema si sa
garantam buna functionare a echipamentului.
PERICOL
Semnaleaza un risc al unei situatii periculoase ce poate
duce la rani corporale grave.
AVERTISMENT
Semnaleaza un risc al unei situatii periculoase ce poate
duce la rani corporale usoare.
ATENTIE
Semnaleaza un risc de pagube materiale.
Semnaleaza o informatie importanta.
Semnaleaza o trimitere catre alte notite sau catre alte pagini
din notita.
1.2 Abrevieri
4 3CE: Conducta colectiva pentru cazan cu camera de ardere
etansa
4 ACM: Apa calda menajera
4 Intrerupator Interscnario: Intrerupator de automatizare a
locuintei care permite centralizarea si gestionarea mai multor
scenarii de functionare
4 IOBL: In One By Legrand - Automatizare locuinta
4 PPS: Polipropilena cu greu inflamabila
4 PCU: Primary Control Unit - Placa electronica de gestiune a
functionarii arzatorului
4 PSU: Parameter Storage Unit - Stocarea parametrilor placilor
electronice PCU si SU
4 SCU: Secondary Control Unit - Placa electronica a tabloului de
comanda
4 SU: Safety Unit - Placa electronica de siguranta
1. Introducere MCA 45 - 65 - 90 - 115
6
06/09/2010 - 300024763-001-A
1.3 Generalitati
1.3.1. Responsabilitatea fabricantului
Produsele noastre sunt fabricate cu respectarea exigentelor esentiale
ale diferitelor directive aplicabile, acestea sunt livrate cu marcajul
[ si cu toate documentele necesare.
Avand ca preocupare calitatea produselor noastre, noi cautam in
permanenta sa le imbunatatim. Noi ne rezervam deci dreptul, in orice
moment sa modificam caracteristicile indicate in acest document.
Responsabilitatea noastra in calitate de fabricant nu va fi angajata in
cazurile urmatoare:
4 Nerespectarea instructiunilor de utilizare a echipamentului.
4 Defect sau o insuficienta intretinere a echipamentului.
4 Nerespectarea instructiunilor de instalare a echipamentului.
1.3.2. Responsabilitatea instalatorului
Instalatorul are responsabilitatea instalarii si a primei puneri in
functiune a echipamentului. Instalatorul trebuie sa respecte
consemnele urmatoare:
4 Cititi si respectati instructiunile date in notitele furnizate cu
echipamentul Dvs.
4 Realizati instalarea conform cu legislatia si cu normele in vigoare.
4 Efectuati prima punere in functiune si efectuati toate punctele de
control necesare.
4 Explicati utilizatorului cum functioneaza instalatia.
4 Daca este necesara intretinerea, avertizati utilizatorul cu privire la
obligatia de a controla si efectua intretinerea aparatului.
4 Predati utilizatorului toate notitele echipamentului.
1.3.3. Responsabilitatea utilizatorului
Pentru a garanta o functionare optima a echipamentului, utilizatorul
trebuie sa respecte consemnele urmatoare:
4 Cititi si respectati instructiunile date in notita de utilizare.
4 Apelati la personal calificat pentru a realiza instalarea si a efectua
prima punere in functiune.
4 Instalatorul trebuie sa va descrie si explice instalatia Dvs.
4 Efectuati controalele si intretinerile necesare.
4 Pastrati notitele in buna stare si in vecinatatea echipamentului.
MCA 45 - 65 - 90 - 115 1. Introducere
06/09/2010 - 300024763-001-A
7
Acest echipament nu a fost prevazut pentru a fi utilizat de catre
persoane (inclusiv copii) ale caror capacitati fizice, senzoriale sau
mentale sunt reduse sau de catre persoane fara experienta sau
cunostinte, mai putin daca acestea au beneficiat, prin intermediul unei
persoane insarcinate cu siguranta lor, de o supraveghere sau de
instructiuni prealabile referitoare la utilizarea echipamentului. Trebuie
sa supravegheati copiii pentru a va asigura ca acestia nu se joaca cu
echipamentul.
1.4 Omologari
1.4.1. Certificari
Nr. de identificare CE PIN 0063CL3333
Clasa NOx 5 (EN 297 pr A3, EN 656)
Tip de legatura Cos de fum: B
23
, B
33
Cos concentric: C
13
, C
33
, C
43
, C
53
, C
63
, C
83
,
C
93
1.4.2. Categorie echipamente
Categorie de gaz Tip de gaz Presiune de racordare (mbar)
II
2H3P
Gaz natural H (G20) 20
Propan (G31) 50
Cazanul este prereglat din fabrica pentru o functionare pe gaz natural
H (G20).
Pentru functionarea cu o alta grupa de gaz:
4 Cu DIEMATIC iSystem: "Adaptarea la un alt gaz", pagina
63.
4 Cu IniControl: "Adaptarea la un alt gaz", pagina 96.
1.4.3. Directive complementare
In afara de prescriptiile si directivele legale, trebuie respectate, de
asemenea, directivele complementare descrise in prezentele
instructiuni.
Pentru toate prescriptiile si directivele vizate de prezentele
instructiuni, orice completari sau prescriptii ulterioare sunt aplicabile
in momentul instalarii.
AVERTISMENT
Instalarea aparatului trebuie efectuata de un profesionist
calificat in conformitate cu reglementarile locale si
nationale in vigoare.
1. Introducere MCA 45 - 65 - 90 - 115
8
06/09/2010 - 300024763-001-A
1.4.4. Test la iesirea din fabrica
Inainte de a parasi fabrica, fiecare cazan este reglat intr-un mod optim
si testat pentru a verifica urmatoarele elemente:
4 Siguranta electrica
4 Reglaje (CO
2
)
4 Etanseitatea la apa
4 Etanseitatea pe gaz
4 Configurare
MCA 45 - 65 - 90 - 115 1. Introducere
06/09/2010 - 300024763-001-A
9
2 Masuri de siguranta si recomandari
2.1 Masuri de siguranta
PERICOL
In caz de miros de gaz:
1. Nu utilizati flacara deschisa, nu fumati, nu actionati
contacte electrice sau comutatoare (sonerii, lumina,
motor, lift, etc).
2. Intrerupeti alimentarea cu gaz.
3. Deschideti ferestrele.
4. Cautati scaparea probabila si remediati-o fara
intarziere.
5. Daca scaparea se situeaza inainte de contorul de
gaz, contactati furnizorul de gaz.
PERICOL
In caz de emanare a gazelor arse:
1. Opriti echipamentul.
2. Deschideti ferestrele.
3. Cautati scaparea probabila si remediati-o fara
intarziere.
2.2 Recomandari
AVERTISMENT
4 Instalarea si intretinerea cazanului trebuie sa fie
efectuate de catre personal calificat, conform
reglementarilor locale si nationale in vigoare.
4 In timpul lucrarilor la cazan, scoateti intotdeauna
cazanul de sub tensiune si inchideti robinetul
principal de alimentare cu gaz.
4 Dupa efectuarea lucrarilor de intretinere sau
reparatii, verificati intreaga instalatie pentru a va
asigura ca nu exista scapari.
ATENTIE
Cazanele trebuie instalate intr-un loc ferit de inghet.
Pastrati acest document in vecinatatea locului de instalare.
Elementele carcasei
2. Masuri de siguranta si recomandari MCA 45 - 65 - 90 - 115
10
06/09/2010 - 300024763-001-A
Nu scoateti carcasa decat pentru operatiuni de intretinere si
reparatii. Puneti la loc carcasa dupa efectuarea operatiunilor de
intretinere si reparatii.
Etichete autocolante cu instructiuni
Instructiunile si avertismentele aplicate pe aparat nu trebuie niciodata
indepartate si nici acoperite si trebuie sa ramana lizibile pe toata
durata de viata a cazanului. Inlocuiti imediat etichetele autocolante
cu instructiuni si avertismentele deteriorate sau ilizibile.
Modificari
Nu se pot efectua modificari asupra cazanului decat in baza
autorizarii scrise a De Dietrich Thermique.
MCA 45 - 65 - 90 - 115 2. Masuri de siguranta si recomandari
06/09/2010 - 300024763-001-A
11
3 Descriere tehnica
3.1 Descriere generala
Cazan mural cu functionare pe gaz, in condensatie
4 Incalzire de inalt randament (Posibilitatea producerii apei calde
menajere prin preparatorul independent instalat separat).
4 Emisii reduse de poluanti.
4 Tablou de comanda electronic DIEMATIC iSystem sau
IniControl.
4 Evacuarea gazelor arse printr-o racordare de tip ventuza, cos de
fum sau bi-flux.
4 Perfect adaptate la montajul in cascada al mai multor cazane.
3.2 Componente principale
1 Cos concentric / Intrare aer
2 Carcasa/cheson de aer
3 Schimbatorul de caldura (Incalzire centrala)
4 Priza pentru masurarea calitatii arderii
5 Electrod de aprindere/de ionizare
6 Tub amestec
7 Bloc de gaz
8 Atenuator de zgomot la aspiratie
9 Cutie tablou comanda
10 Sifon
11 Cutie pentru placile electronice de comanda
12 Ventilator
13 Tub de tur
3.3 Principiul de functionare
3.3.1. Pompa de circulatie
Cazanul este furnizat fara pompa. Atunci cand se face selectia
pompei, trebuie sa se tina cont de rezistenta cazanului si rezistenta
instalatiei.
Vezi capitolul: "Caracteristici tehnice", pagina 13.
T002036-B
8
7
4
55
6
2
3
9
11
10
12
13
1
3. Descriere tehnica MCA 45 - 65 - 90 - 115
12
06/09/2010 - 300024763-001-A
Daca este posibil, instalati pompa direct sub cazan pe racordarea
returului.
Vezi capitolul: "Racordarea circuitului de incalzire", pagina
22.
ATENTIE
Puterea maxima autorizata a pompei este de 200 W.
Utilizati un releu auxiliar pentru o pompa de putere
superioara.
3.3.2. Sistem in cascada
Cazanul este perfect adaptat pentru a fi montat intr-un sistem in
cascada. Exista pentru aceasta un anumit numar de solutii
standard. de exemplu:
4 Kit-urile de cascada (montaj rapid) pentru instalarea a 2 pana la
7 cazane unele langa celelalte sau 3 pana la 10 cazane spate in
spate pe un sasiu independent. In cazul instalarii cazanelor unul
langa altul, este posibil un montaj mural, dar in mod egal un montaj
pe un sasiu independent.
Contactati-ne pentru informatii complementare.
3.3.3. Racordarea boilerului
Un boiler poate fi racordat la cazan. Gama noastra de produse
contine diferite boilere.
Contactati-ne pentru informatii complementare.
Boilerul poate fi racordat in doua feluri la cazan:
4 Cu ajutorul unei vane cu 3 cai.
4 Cu ajutorul unei pompe de boiler.
3.3.4. Debit de apa
Automatizarea modulanta a cazanului limiteaza diferenta maxima de
temperatura dintre turul si returul de incalzire, precum si viteza
maxima de crestere a temperaturii de tur. Din acest motiv, cazanul
nu este in mod special sensibil la un debit prea scazut.
In toate cazurile, trebuie avuta grija sa se mentina un debit minim de
apa de 0,4 m
3
/h.
3.4 Caracteristici tehnice
MCA 45 - 65 - 90 - 115 3. Descriere tehnica
06/09/2010 - 300024763-001-A
13
Tipul de cazan

MCA 45 MCA 65 MCA 90 MCA 115
Generalitati
Mod de functionare Reglabil Modulant, Pornit/Oprit, 0 - 10 V
Plaja de putere (Pn)
Regim incalzire (80/60 C)
minim-maxim kW 8,0 - 40,0 12,0 - 61,0 14,1 - 84,2 16,6 - 107,0
Reglaj din uzina kW 40,0 61,0 84,2 107,0
Plaja de putere (Pn)
Regim incalzire (50/30 C)
minim-maxim kW 8,9 - 43,0 13,3 - 65,0 15,8 - 89,5 18,4 - 114,0
Reglaj din uzina kW 43,0 65,0 89,5 114,0
Debit termic (Qn)
Regim incalzire (Hi)
minim-maxim kW 8,2 - 41,2 12,2 - 62,0 14,6 - 86,0 17,2 - 110,2
Reglaj din uzina kW 41,2 62,0 86,0 110,2
Debit termic(Qn)
Regim incalzire (Hs)
minim-maxim kW 9,1 - 45,7 13,6 - 68,8 16,2 - 95,5 19,1 - 122,4
Reglaj din uzina kW 45,7 68,8 95,5 122,4
Randament de incalzire la sarcina maxima (Hi)
(80/60 C)
- % 97,2 98,3 97,9 96,6
Randament de incalzire la sarcina maxima (Hi)
(50/30 C)
- % 102,9 104,6 104,1 102,5
Randament de incalzire la sarcina partiala (Hi)
(Temperatura de retur 60C)
- % 97,5 98,3 96,6 96,5
Randament de incalzire la sarcina partiala (EN
92/42)(Temperatura de retur 30C)
- % 107,7 108,9 108,1 107,1
Date referitoare la gaze si la gazele arse
Consum de gaz G20 (Gaz natural H) minim-maxim
m
3
/h
0,9 - 4,4 1,3 - 6,6 1,5 - 9,1 1,8 - 11,7
Consum de gaz G31 (Propan) minim-maxim
m
3
/h
0,3 - 1,7 0,5 - 2,5 0,6 - 3,5 0,6 - 4,7
NOx-Emisii pe an sau (EN 483)
mg/kWh 37 32 45 46
Debit masic de gaze arse minim-maxim kg/h 14 - 69 21 - 104 28 - 138 36 - 178
Temperatura gazelor arse minim-maxim C 30 - 67 30 - 68 30 - 68 30 - 72
Contrapresiune maxima Pa 150 100 160 220
Caracteristici ale circuitului de incalzire
Continut de apa l 5,5 6,5 7,5 7,5
Presiune de lucru a apei minim kPa (bar) 80 (0,8) 80 (0,8) 80 (0,8) 80 (0,8)
Presiune de lucru a apei (PMS) maxim kPa (bar) 400 (4,0) 400 (4,0) 400 (4,0) 400 (4,0)
Temperatura apei maxim C 110 110 110 110
Temperatura de lucru maxim C 90 90 90 90
Pierderi de sarcina circuit apa (T = 20K) mbar 90 130 140 250
Caracteristici electrice
Tensiune de alimentare V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
Putere absorbita - La Pmax cazan maxim W 68 88 125 199
Putere absorbita - Viteza mica maxim W 18 23 20 45
Putere absorbita - Stand-by maxim W 5 6 4 7
Indice de protectie electrica IP X4D X4D X4D X4D
Alte caracteristici
Masa neta (fara apa) Total kg 53 60 67 68
Montaj
(1)
kg 49 56 65 65
Nivel mediu de zgomot la distanta de 1 m de
cazan

dBA 45 45 52 51
(1) Panou frontal demontat
3. Descriere tehnica MCA 45 - 65 - 90 - 115
14
06/09/2010 - 300024763-001-A
3.4.1. Caracteristicile sondelor
Sonda exterioara de
temperatura
Sonda de tur circuit B+C
Sonda apa calda
menajera
Sonda cazan
Sonda retur
-20 C
2392
0 C
32014
-20 C
98932
-16 C
2088
10 C
19691
-10 C
58879
-12 C
1811
20 C
12474
0 C
36129
-8 C
1562
25 C
10000
10 C
22804
-4 C
1342
30 C
8080
20 C
14773
0 C
1149
40 C
5372
25 C
12000
4 C
984
50 C
3661
30 C
9804
8 C
842
60 C
2535
40 C
6652
12 C
720
70 C
1794
50 C
4607
16 C
616
80 C
1290
60 C
3252
20 C
528
90 C
941
70 C
2337
24 C
454
80 C
1707
90 C
1266
100 C
952
110 C
726
MCA 45 - 65 - 90 - 115 3. Descriere tehnica
06/09/2010 - 300024763-001-A
15
4 Instalare
4.1 Reglementari pentru instalare
AVERTISMENT
Instalarea aparatului trebuie efectuata de un profesionist
calificat in conformitate cu reglementarile locale si
nationale in vigoare.
4.2 Coletaj
4.2.1. Livrare standard
Cazanul este livrat in 2 colete:
4 1 colet cazan ce contine:
- Cazanul, dotat cu un cablu de racordare
- Sina de montaj si accesorii de fixare pentru un montaj mural
- Gabarit de montaj
- Notita de instalare si intretinere
- Notita de utilizare
4 1 colet tablou ce contine:
- Tabloul de comanda DIEMATIC iSystem sau IniControl
- Notita de montaj al modulului
4.2.2. Accesorii
Diferitele optiuni sunt propuse in functie de configuratia instalatiei:
Optiuni cazan
Denumire Colet
Kit de racordare hidraulica - MCA 45 HC137
Kit de racordare hidraulica - MCA 65 / 90 / 115 HC139
Robinet gaz dreapta 3/4" HC158
Pompa incalzire 3 viteze - MCA 45 HC141
Pompa electronica incalzire - MCA 45 HC142
Pompa incalzire 3 viteze - MCA 65 HC143
Pompa incalzire 3 viteze - MCA 90 HC145
Pompa primara - MCA 45 / 65 / 90 HC147
Vana cu 3 cai cu motor 1" HC15
Butelie de decuplare hidraulica HW PLUS 70 HC28
Butelie de decuplare hidraulica HW 200 HC29
Statie de neutralizare HC33
4. Instalare MCA 45 - 65 - 90 - 115
16
06/09/2010 - 300024763-001-A
Optiuni cazan
Denumire Colet
Suport pentru statie de neutralizare condens HC 33 HC34
Reincarcare 2 kg pentru neutralizare HC 33 HC35
Statie de neutralizare (Cazane pana la 120 kW) DU13
Statie de neutralizare (Cazane de la 120 la 350 kW) DU14
Statie de neutralizare (Cazane peste 350 kW) DU15
Optiuni regulator
Denumire Colet
Placa electronica optionala pentru vana cu 3 cai Diematic iSystem AD249
Sonda sistem AD250
Sonda exterioara radio Diematic iSystem AD251
Modul radio pentru cazan AD252
Comanda la distanta radio Diematic iSystem AD253
Comanda la distanta interactiva Diematic iSystem AD254
Cablu de legatura BUS (lungime 12 m) AD134
Modul de telesupraveghere vocala AD152
Sonda de tur dupa vana cu 3 cai AD199
Comanda la distanta simplificata cu sonda de ambianta FM52
Optiuni preparator apa calda menajera
Denumire Colet
Vana de inversiune incalzire/ACM HC 134
Vana de inversiune incalzire sanitara MCA 45 / 65 HC 135
Kit de legatura cazan-preparator ACM BL / BP / BSC / DT EA 121
Sonda ACM AD 212
MCA 45 - 65 - 90 - 115 4. Instalare
06/09/2010 - 300024763-001-A
17
4.3 Alegerea locului de amplasare
4.3.1. Placuta de identificare
Placuta cu caracteristici situata deasupra cazanului furnizeaza
informatii importante cu privire la aparat : numarul de serie, modelul,
categoria de gaz etc.
4.3.2. Amplasarea echipamentului
4 Inainte de a trece la montarea cazanului, stabiliti amplasamentul
ideal pentru montaj, tinand cont de directive si de volumul
aparatului.
4 Cu ocazia alegerii locului de montare a cazanului, tineti cont de
pozitia autorizata a gurilor de evacuare a gazelor arse si al
orificiului de aspiratie a aerului.
4 Pentru a asigura o buna accesibilitate a echipamentului si pentru
a facilita operatiunile de intretinere, rezervati un spatiu suficient in
jurul cazanului.
AVERTISMENT
4 Fixati echipamentul pe un perete solid, capabil sa
sustina greutatea echipamentului cu apa si a
echipamentelor.
4 Este interzisa stocarea, chiar si temporara, a
produselor si materialelor inflamabile in incaperea
sau in apropierea cazanului.
ATENTIE
4 Cazanele trebuie instalate intr-un loc ferit de inghet.
4 Un racord cu canale de scurgere pentru evacuarea
condensului trebuie sa fie prezent in apropierea
cazanului.
T001982-A
T002599-B
5
0
0
m
i
n
.
1
0
0
0
5
0
0
m
i
n
.

4
0
0
3
5
0
m
i
n
.

2
5
0
7
5
0
4. Instalare MCA 45 - 65 - 90 - 115
18
06/09/2010 - 300024763-001-A
4.3.3. Ventilatie
(1) Distanta intre partea frontala a echipamentului si peretele
interior al chesonului.
(2) Distanta de respectat de o parte si de cealalta a
echipamentului.
In cazul in care cazanul este instalat intr-un cheson inchis, respectati
cotele minime indicate pe schema alaturata. Prevedeti in egala
masura deschiderile pentru a impiedica urmatoarele riscuri:
4 Acumularea de gaz
4 Incalzirea chesonului
Sectiunea minima a deschiderilor: S1 + S2 = 150 cm
2
T002600-B
1000
min. (1)
5
3
0
1
5

(
2
)
m
i
n
.
1
5
0
0
m
i
n
.

4
0
0
m
i
n
.

2
5
0
7
5
0
3
5
0
MCA 45 - 65 - 90 - 115 4. Instalare
06/09/2010 - 300024763-001-A
19
4.3.4. Dimensiuni principale
i
Racordarea conductei de evacuare a gazelor arse-
diametru 80 mm ( 45 kW) / diametru 100 mm ( 65 kW)
h
Racordarea conductei de aport de aer-
diametru 125 mm ( 45 kW) / diametru 150 mm ( 65
kW)

Mufa de racordare sifon


z
Retur circuit de incalzire- 1 " filet exterior
Gas /
Gaz
Racord gaz- " filet exterior
{
Tur circuit de incalzire- 1 " filet exterior
T002614-C
191
500
7
5
0
500
100
50
50
130
191
365
4. Instalare MCA 45 - 65 - 90 - 115
20
06/09/2010 - 300024763-001-A
4.4 Pozarea cazanului
Cazanul este livrat cu un gabarit de montaj.
Un etrier de suspendare situat in spatele mantalei permite sa
suspendati cazanul direct pe sina de montaj.
1. Lipiti gabaritul de montaj pe perete cu ajutorul benzii adezive.
ATENTIE
4 Verificati cu ajutorul unei nivele cu bula ca axa de
instructie este perfect orizontala.
4 In timpul montajului, acoperiti punctele de racordare
de aport aer si de evacuare gaze de ardere pentru a
proteja cazanul si racordurile sale impotriva
prafului. Retrageti aceasta protectie doar in
momentul cand faceti aceste racordari.
2. Faceti 2 gauri cu diametru 10 mm.
3. Puneti cele cuie cu diametru 10 mm.
4. Fixati sina de montaj pe perete cu bolturile furnizate cu diametru
10 mm.
5. Agatati cazanul pe sina de montaj.
4.5 Racordare hidraulica
4.5.1. Spalarea instalatiei
Instalarea trebuie sa se faca conform normativelor in vigoare,
regulilor din domeniu si recomandarilor continute in prezentul
document.
n
Montajul cazanului in instalatii noi (instalatii mai noi de
6 luni)
4 Curatati instalatia cu un agent universal de curatare.
T001540-A
2
1
5
4
3
MCA 45 - 65 - 90 - 115 4. Instalare
06/09/2010 - 300024763-001-A
21
4 Clatiti instalatia pana cand apa de clatire este curata.
n
Montajul cazanului in instalatii existente
4 Procedati la curatarea instalatiei de eventuale depuneri.
4 Spalati instalatia.
4 Curatati instalatia cu un agent universal de curatare.
4 Clatiti instalatia pana cand apa de clatire este curata.
4.5.2. Racordarea circuitului de incalzire
1. Retrageti dopul anti-praf prezent pe racordul de tur incalzire
{
sub cazan.
2. Racordati conducta de apa de incalzire iesind pe racordul de tur
incalzire.
3. Montati un robinet de umplere si de golire pe instalatie in vederea
umplerii si golirii cazanului.
4. Indepartati dopul anti-praf prezent pe racordul retur incalzire
z
sub cazan.
5. Racordati conducta de apa de incalzire ce intra pe racordul de
retur incalzire.
6. Montati pompa in conducta de retur.

Pentru racordarea electrica a pompei, vezi capitolul:


"Racordarea pompei", pagina 33
Pentru a usura lucrarile de intretinere, se recomanda sa
montati o vana de izolare pe conductele de tur si de retur
incalzire.
ATENTIE
4 Conducta de incalzire trebuie sa fie montata conform
cu prescriptiile aplicabile.
4 In caz de montare a vanelor de izolare, plasati
robinetul de umplere/golire si vasul de expansiune
intre vanele de izolare si cazan.
T002856-C
T002857-B
4. Instalare MCA 45 - 65 - 90 - 115
22
06/09/2010 - 300024763-001-A
4.5.3. Racordarea vasului de expansiune
Montati vasul de expansiune pe conducta de retur incalzire z.
Cititi tabelul de mai jos pentru a determina vasul de expansiune cerut
pentru instalare.
Conditii de valabilitate a tabelului:
4 Supapa de siguranta 3 bar
4 Temperatura medie apa: 70 C
Temperatura de tur: 80 C
Temperatura de retur: 60 C
4 Presiunea de umplere a sistemului este mai mica sau egala cu
presiunea din perna de aer a vasului de expansiune
Presiunea initiala din vas Volumul vasului de expansiune in functie de volumul din instalatie (in litri)
100 125 150 175 200 250 300 > 300
0.5 bar 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 12,0 14,4 Volumul instalatiei x 0,048
1 bar 8,0 10,0
12,0
(1)
14,0 16,0 20,0 24,0 Volumul instalatiei x 0,080
1.5 bar 13,3 16,6 20,0 23,3 26,6 33,3 39,9 Volumul instalatiei x 0,133
(1) Configuratia din fabrica
4.5.4. Racordarea conductei de evacuare a
condensului
1. Montati teava de evacuare condens si sifonul cazanului, care sunt
furnizate in piese separate.
2. Montati o conducta sintetica de evacuare, 32 mm sau mai mult,
ce conduce spre canalul de scurgere.
3. Se introduce flexibilul conductei de evacuare condens

.
4. Montati un dispozitiv de protectie impotriva mirosurilor sau un sifon
in conducta de evacuare.
ATENTIE
Nu realizati racordarea fixa in vederea lucrarilor de
intretinere la nivelul sifonului.
4 Nu obturati conducta de evacuare a condensului.
4 Inclinati conducta de evacuare cu cel putin 30 mm per
metru, lungime orizontala maxima 5 metri.
4 Este interzisa evacuarea apei de condens intr-o
streasina de acoperis.
4 Racordati conducta de evacuare a condensului
conform cu normele aplicabile.
T002858-B
MCA 45 - 65 - 90 - 115 4. Instalare
06/09/2010 - 300024763-001-A
23
4.6 Racord gaz
AVERTISMENT
4 Inchideti robinetul principal de gaz inainte de a
demara lucrarile pe conductele de gaz.
4 Inainte de montaj, verificati ca acest contor de gaz
are o capacitate suficienta. In aceasta privinta,
trebuie sa tineti cont de consumul tuturor
echipamentelor.
4 Daca acest contor de gaz are o capacitate prea
redusa, anuntati firma energetica locala.
Diametrele tevilor trebuie sa fie definite dupa normele in vigoare din
tarile respective.
1. Inlaturati dopul antipraf prezent pe conducta de aport de gaz GAS/
GAZ sub cazan.
2. Racordati conducta de intrare gaz.
3. Montati un robinet de izolare gaz pe aceasta conducta, direct sub
cazan.
4. Racordati conducta de gaz pe robinetul de izolare gaz.
ATENTIE
4 Asigurati-va ca nu exista praf in conducta de gaz.
4 Se recomanda sa instalati un filtru de gaz pe
conducta de gaz pentru a impiedica murdarirea
blocului de gaz.
4 Racordati conducta de gaz conform cu normele
aplicabile.
T002859-C
4. Instalare MCA 45 - 65 - 90 - 115
24
06/09/2010 - 300024763-001-A
4.7 Racordarea evacuarii gazelor arse
4.7.1. Clasificare
6 3
4 2
2
2
1
5
L1
L1
Lmax = L1+L2
Lmax =
L1+L2
Lmax
Lmax
Lmax
Lmax
max
max
max
1m
1m
1m
Lmax
L2
L2
Lmax
Lmax
C
33
C
93
B
23
C
93
C
33
C
33 C
13
C
53
C003034-A
1 Configuratie C
13
Racordare aer/gaze arse prin intermediul conductelor
concentrice la un terminal orizontal (numit ventuza)
2 Configuratie C
33
Racordare aer/gaze arse prin intermediul conductelor
concentrice la un terminal vertical (iesire pe acoperis)
3 Configuratie C
93
Racordare aer/gaze arse prin intermediul conductelor
concentrice in centrala termica, si simpla la cos de fum
(aer comburant in contracurent)
MCA 45 - 65 - 90 - 115 4. Instalare
06/09/2010 - 300024763-001-A
25
4 Configuratie C
93
Racordare aer/gaze arse prin intermediul conductelor
concentrice in centrala termica, si simpla "flexibila" la cos
de fum (aer comburant in contracurent)
AVERTISMENT
4 Pentru racordarea cazanului si pentru
terminal sunt autorizate numai
componente originale.
4 Sectiunea libera trebuie sa fie conform
normei.
4 Cosul trebuie sa fie curatat inainte de
montajul conductei de evacuare.
5 Configuratie C
53
Racordare aer si gaze arse separat prin intermediul unui
adaptor bi-flux si cu conducte simple (aer comburant
aspirat din exterior)
6 Configuratie B
23
Racordarea la un cos de fum prin intermediul unui kit de
racordare (conducta simpla la interiorul cosului, aer
comburant din centrala termica)
4.7.2. Lungimi ale conductelor aer/gaze arse
Tip de racordare aer/gaze arse Diametru Lungime maxima
MCA 45 MCA 65 MCA 90 MCA 115
C
13
Conducte concentrice racordate la un terminal
orizontal
Alu sau PPs 80/125 mm 16 m - - -
100/150 mm - 9 m 8 m 5,9 m
C
33
Conducte concentrice racordate la un terminal
vertical
Aluminiu 80/125 mm 14,5 m - - -
100/150 mm - 11,5 m 10 m 9,4 m
C
93
Conducte concentrice in centrala termica
Conducte simple in cosul de fum (aer de ardere in
contracurent)
Aluminiu 80/125 mm
80 mm
15 m - - -
80/125 mm
100 mm
11,5 m - - -
110/150 mm
110 mm
- 11 m 12,5 m 10 m
Conducte concentrice in centrala termica
Conducta flexibila simpla in cosul de fum (aer de
ardere in contracurent)
PPS 80/125 mm
80 mm
12 m - - -
110/150 mm
110 mm
- 16,5 m 13,5 m 9,4 m
C
53
Adaptor biflux si conducte aer/gaze de ardere
separate simple (aer de ardere luat din exterior)
Aluminiu 80/125 mm
2 x 80 mm
20,5 m - - -
100/150 mm
2 x 100 mm
- 23 m 17,5 m
11 m
(1)
5 m
(2)
(1) Aer
(2) Gaze arse
(3) Conducta rigida
(4) Conducta flexibila
4. Instalare MCA 45 - 65 - 90 - 115
26
06/09/2010 - 300024763-001-A
Tip de racordare aer/gaze arse Diametru Lungime maxima
MCA 45 MCA 65 MCA 90 MCA 115
B
23
Cos de fum (conducta rigida sau flexibila in canal,
aer de ardere luat din incinta)
PPS
80 mm
(3)
23,5 m - - -
110 mm
(3)
- 55 m 45 m 44 m
80 mm
(4)
21 m - - -
110 mm
(4)
- 29,5 m 24 m 17,5 m
(1) Aer
(2) Gaze arse
(3) Conducta rigida
(4) Conducta flexibila
AVERTISMENT
Lungime maxima = lungimile conductelor aer/gaze de
ardere, drepte + lungimi echivalente ale altor elemente
Pentru lista accesoriilor de cos de fum si lungimile echivalente, cititi
catalogul tarif in vigoare.
4.8 Montajul sondei exterioare
4.8.1. Alegerea locului de amplasare
Este important sa alegeti un amplasament care permite sondei sa
masoare corect si eficient conditiile exterioare.
Amplasari recomandate:
4 pe fatada zonei de incalzit, catre nord daca este posibil
4 la jumatatea inaltimii zonei de incalzit
4 sub influenta factorilor meteorologici
4 protejata de radiatia solara directa
4 usor accesibil
A Amplasare recomandata
B Amplasare posibila
H Inaltime locuita si controlata de sonda
Z Zona locuita si controlata de sonda
8800N001-C
MCA 45 - 65 - 90 - 115 4. Instalare
06/09/2010 - 300024763-001-A
27
Amplasari nerecomandate:
4 mascata de un element de cladire (balcon, acoperis,...)
4 aproape de o sursa de caldura perturbatoare (soare, cos de fum,
grila de ventilatie,...)
4.8.2. Montajul sondei exterioare
Montati sonda cu suruburi si dibluri livrate.
A Surub de lemn CB diametru 4 + stifturi
4.9 Legaturi electrice
4.9.1. Automat de comanda
Cazanul este in intregime precablat. Alimentarea electrica se face
prin cablul de racordare C la sector. Toate celelalte racordari externe
pot fi realizate pe conectorii de racordare (joasa tensiune).
Principalele caracteristici ale tabloului de comanda sunt descrise in
tabelul urmator.
Tensiune de alimentare 230 V AC/50 Hz
Calibrul fuzibilului principal F1(230 V AC) 6.3 AT
Calibrul fuzibilului F2(230 V AC) 2 AT
Ventilator 230 V AC
ATENTIE
Respectati polaritatile indicate pe borne: faza(L), neutru
(N) si impamantare *.
8800N002-C
8800N003-B
4. Instalare MCA 45 - 65 - 90 - 115
28
06/09/2010 - 300024763-001-A
A Trecerea cablurilor 230 V
B Cablu de alimentare
C Cablul cutiei pentru placile de comanda
D Fuzibil 6,3 AT
E Fuzibil 2 AT
ATENTIE
Urmatoarele componente ale echipamentului se gasesc
sub o tensiune de 230 V:
4 Racordarea electrica a pompei (Incalzire centrala).
4 Racordarea electrica a blocului de gaz combinat.
4 Racordarea electrica a ventilatorului.
4 Majoritatea elementelor tabloului de comanda.
4 Majoritatea elementelor cutiei de racordare.
4 Transformator de aprindere.
4 Racordarea cablului de alimentare.
4.9.2. Recomandari
AVERTISMENT
4 Legaturile electrice trebuie sa fie realizate de catre
personal calificat, cu sistemul neconectat la
alimentarea cu energie electrica.
4 Cazanul este in intregime pre-cablat. Nu modificati
conexiunile interioare ale tabloului de comanda.
4 Efectuati impamantarea inainte de orice bransament
electric.
Efectuati legaturile electrice ale aparatelor conform:
4 prescriptiilor si normelor in vigoare.
4 indicatiilor din schemele electrice livrate cu aparatul.
4 recomandarilor din notita de instalare.
ATENTIE
4 Separati cablurile sondelor de cablurile de 230 V.
4 In exteriorul cazanului: Utilizati 2 conducte sau
canale de cablu la distanta de cel putin 10 cm.
T002039-A
E D
B
A
X2
C
C
MCA 45 - 65 - 90 - 115 4. Instalare
06/09/2010 - 300024763-001-A
29
4.9.3. Montajul si racordarea tabloului de
comanda
1. Desurubati un sfert de tura cele 2 suruburi situate sub panoul
frontal.
2. Retrageti panoul frontal.
3. Montati si racordati tabloul de comanda.

Pentru montajul si racordarea tabloului de comanda, se va


citi notita livrata in coletul tabloului de comanda.
C002912-A
2
1
90
4. Instalare MCA 45 - 65 - 90 - 115
30
06/09/2010 - 300024763-001-A
4.9.4. Amplasarea placilor electronice
T001999-A
SCU PCU
N
TS + C C
L N N L
AUX
N
TS + B B
L N L N
Alim
230 V - 50 Hz
L N N L
A
Tdhw Tout RL BL OT
On/off
1
2
3
2
S SYST
1 2
+ S ECS S EXT TA - S DEP C S DEP B
1 2 1 2 1 2 1 2 1
+
0-10V
- 4
S C AMB SAMBB SAMPA
3 2 1 2 1 2 1 2 1
PCU
SU
SCU
PSU
A Nu racordati nimic pe bornier.
Z Placa electronica optionala (Colet AD249)
E Nu racordati nimic pe bornier.
MCA 45 - 65 - 90 - 115 4. Instalare
06/09/2010 - 300024763-001-A
31
4.9.5. Acces la bornierele de racordare
Pentru a ajunge la bornierele de racordare, procedati dupa cum
urmeaza:
1. Desurubati un sfert de tura cele 2 suruburi situate sub panoul
frontal.
2. Retrageti panoul frontal.
3. Impingeti cutia de comanda inainte deschizand clemele de fixare
situate pe partile laterale.
4. Deschideti cutia de comanda cu ajutorul clemelor situate in fata.
5. Ridicati masca tabloului de comanda.
T001514-A
2
1
90
T001991-A
2
1 1
T002040-A
4. Instalare MCA 45 - 65 - 90 - 115
32
06/09/2010 - 300024763-001-A
6. Desfaceti capacul.
4.9.6. Racordarea pompei
Pompa trebuie sa fie racordata pe o placa de comanda standard
(PCU). Pentru aceasta, procedati dupa cum urmeaza:
1. Racordati cablul furnizat cu cazanul la pompa.
T002862-A
2
x3
1
T002047-B
X81
X81
MCA 45 - 65 - 90 - 115 4. Instalare
06/09/2010 - 300024763-001-A
33
2. Scoateti presetupa deschiderii situate in mijlocul capatului
cazanului. Treceti cablul de conexiune a pompei prin capatul
cazanului si obturati din nou deschiderea atasand inchiderea
baionetei la cablu.
3. Bransati cablul de conexiune al pompei la cablul conectorului X8
al tabloului de comanda.
T002048-A
1
2
3
T002050-C
X8
X81
X81
4. Instalare MCA 45 - 65 - 90 - 115
34
06/09/2010 - 300024763-001-A
4. Introduceti cablul pompei la fascicolul de cablare, deschizand si
inchizand benzile fascicolului de cablare.
4.9.7. Racordarea unui circuit de incalzire direct
C002903-B
2
4
3
On/off
OT BL RL Tout Tdhw
1
TS + B A B
0-10V S AMB C
4 3 2 1 2 1 + -
S AMB B
2 1
S AMB A
2 1
S SYST + TA - S ECS S EXT S DEP C
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
S DEP B
2 1
SCU PCU
5
A Nu racordati nimic pe bornier.
Z Racordati sonda exterioara.
E Pompa de racordare incalzire.
T002049-B
MCA 45 - 65 - 90 - 115 4. Instalare
06/09/2010 - 300024763-001-A
35
R Racordati un termostat de siguranta daca circuitul de
incalzire este incalzirea in pardoseala.
4 Retrageti puntea.
4 Bransati firele termostatului de siguranta pe
conector.
T Nu racordati nimic pe bornier.
4.9.8. Racordarea unui circuit direct si a unui
boiler pentru apa calda menajera
C002904-B
6
4
5
7
8
9
2
3
On/off
OT BL RL Tout Tdhw
1
TS + B A B
0-10V S AMB C
4 3 2 1 2 1 + -
S AMB B
2 1
S AMB A
2 1
S SYST + TA - S ECS S EXT S DEP C
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
S DEP B
2 1
SCU PCU
TS + C AUX C
A Nu racordati nimic pe bornier.
Z Racordarea pompei de boiler
E Racordati pompa de incalzire
R Racordati un termostat de siguranta daca circuitul de
incalzire este incalzirea in pardoseala.
4 Retrageti puntea.
4 Bransati firele termostatului de siguranta pe
conector.
4. Instalare MCA 45 - 65 - 90 - 115
36
06/09/2010 - 300024763-001-A
T Racordati anodul boilerului.
ATENTIE
4 Daca boilerul este echipat cu un anod cu
curent impus Titan Active System,
bransati anodul pe intrarea (+ pe anod, - pe
cuva).
4 Daca boilerul nu este echipat cu anod in
curent impus, puneti pe pozitie conectorul
de simulare (livrat cu sonda ACM - colet
AD212).
Y Racordati sonda exterioara.
U Racordati sonda ACM (Colet AD212).
I Racordati pompa de bucla acm (Optional).
O Nu racordati nimic pe bornier.
DIEMATIC iSystem - Reglaje de efectuat pentru acest tip de instalatie
Parametri Acces Reglaje de efectuat Vezi
INSTALATIE Nivelul "instalator"
Meniul #SISTEM
EXTINDERE
"Afisati parametrii modului
extins", pagina 66
Daca o pompa de bucla acm este
racordata pe MAUX a bornierului de
racordare:
S.POMPE AUX
(1)
Nivelul "instalator"
Meniul #SISTEM
REC.ACM
"Reglati parametrii
specifici instalarii", pagina 67
Daca un termostat de siguranta este
racordat la BL bornierului de
racordare:
INT.BL
Nivelul "instalator"
Meniul #PRIMAR
P.INSTAL
OPRIRE TOTAL
"Reglajele "profesional"",
pagina 76
Daca un boiler ACM (tip BS60) este
racordat
(2)
Nivelul "instalator"
Meniul #SISTEM
DA
"Reglati parametrii
specifici instalarii", pagina 67
(1) Parametrul nu se afiseaza decat daca INSTALATIE este reglat pe EXTINDERE
(2) Parametrul nu se afiseaza decat daca INSTALATIE este reglat pe EXTINDERE
IniControl - Reglaje de efectuat pentru acest tip de instalatie
Nici un reglaj suplimentar nu este necesar
4.9.9. Racordarea a doua circuite si a unui boiler
de acm dupa butelia de rupere de presiune
Aceasta configuratie este posibila numai cu tabloul de
comanda DIEMATIC iSystem.
MCA 45 - 65 - 90 - 115 4. Instalare
06/09/2010 - 300024763-001-A
37
C002905-B
7
8
11
10
6
5
1
2
4
9
3
12
On/off
OT BL RL Tout Tdhw
TS + B A B
0-10V S AMB C
4 3 2 1 2 1 + -
S AMB B
2 1
S AMB A
2 1
S SYST + TA - S ECS S EXT S DEP C
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
S DEP B
2 1
TS + C AUX C
SCU PCU
A Nu racordati nimic pe bornier.
Z Racordati un termostat de siguranta daca circuitul de
incalzire este incalzirea in pardoseala.
4 Retrageti puntea.
4 Bransati firele termostatului de siguranta pe
conector.
E Racordarea unui circuit suplimentar pe optiunea AD249.
R Racordati pompa de incalzire (circuit A).
Daca o incalzire in pardoseala este prezenta,
montati un termostat de siguranta dupa pompa.
Termostatul de siguranta va intrerupe pompa in
caz de supraincalzire.
4. Instalare MCA 45 - 65 - 90 - 115
38
06/09/2010 - 300024763-001-A
T Racordati anodul boilerului.
ATENTIE
4 Daca boilerul este echipat cu un anod cu
curent impus Titan Active System,
bransati anodul pe intrarea (+ pe anod, - pe
cuva).
4 Daca boilerul nu este echipat cu anod in
curent impus, puneti pe pozitie conectorul
de simulare (livrat cu sonda ACM - colet
AD212).
Y Racordati sonda exterioara.
U Racordati pompa de incalzire (circuit B).
I Racordati vana cu 3 cai (circuit B).
O Racordarea pompei de boiler.
P Racordati sonda ACM (Colet AD212).
a Racordati pompa de bucla acm pe iesirea MAUX a
optiunii AD249.
z
Nu racordati nimic pe bornier.
4.9.10. Racordarea unui vas tampon
Aceasta configuratie este posibila numai cu tabloul de
comanda DIEMATIC iSystem.
n
Vasul tampon QUADRO DU
In acest exemplu de instalare, vasul tampon (tip QUADRO DU)
integreaza o zona de apa calda menajera. Cazanul porneste in mod
sistematic pentru a mentine zona de apa calda menajera a vasului
tampon sau pentru a mentine boilerul independent in temperatura.
Daca vasul tampon este fara zona acm, utilizati un boiler
de acm independent.
MCA 45 - 65 - 90 - 115 4. Instalare
06/09/2010 - 300024763-001-A
39
C002906-B
On/off
OT BL RL Tout Tdhw
TS + B A B
0-10V S AMB C
4 3 2 1 2 1 + -
S AMB B
2 1
S AMB A
2 1
S SYST + TA - S ECS S EXT S DEP C
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
S DEP B
2 1
SCU PCU
6
3
2
4
9
8
5
7
1
10
M
X81
A Nu racordati nimic pe bornier.
Z Racordati pompa de incarcare a vasului tampon.
E Racordati sonda vasului tampon (Colet AD250).
R Vas tampon.
T Racordati anodul boilerului.
Daca boilerul nu este echipat cu anod in curent
impus, puneti pe pozitie conectorul de simulare
(livrat cu sonda ACM - colet AD212).
Y Racordati sonda ACM (Colet AD212).
U Racordati pompa de incalzire (Circuit A).
I Sonda panou solar.
O Racordati statia solara pe panourile solare.
P Nu racordati nimic pe bornier.
DIEMATIC iSystem - Reglaje de efectuat pentru acest tip de instalatie
Parametri Acces Reglaje de efectuat Vezi
INSTALATIE Nivelul "instalator"
Meniul #SISTEM
EXTINDERE
"Afisati parametrii modului extins", pagina 66
E.SYST
(1)
Nivelul "instalator"
Meniul #SISTEM
BALLON TAMPON
"Reglati parametrii specifici instalarii", pagina 67
(1) Parametrul nu se afiseaza decat daca INSTALATIE este reglat pe EXTINDERE
4. Instalare MCA 45 - 65 - 90 - 115
40
06/09/2010 - 300024763-001-A
Iesirea ACM este mentinuta la consemnul ACM de cazan.
Zona incalzire este mentinuta la consemnul calculat in
functie de temperatura exterioara. Zona este reincalzita
cand temperatura de incalzire a sondei tampon E trece
sub consemnul calculat -6 C. Reincalzirea zonei de
incalzire se opreste cand temperatura tampon incalzire
trece peste consemnul calculat.
MCA 45 - 65 - 90 - 115 4. Instalare
06/09/2010 - 300024763-001-A
41
n
Boiler tampon PS si boiler ACM racordat la cazan
5
2
3
1
C002907-B
10
On/off
OT BL RL Tout Tdhw
TS + B A B
0-10V S AMB C
4 3 2 1 2 1 + -
S AMB B
2 1
S AMB A
2 1
S SYST + TA - S ECS S EXT S DEP C
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
S DEP B
2 1
SCU PCU
4
7
8
11
12
6
9
X81
A Nu racordati nimic pe bornier.
Z Pompa de circulatie ACM
E Pompa de incarcare vas tampon.
R Racordati un boiler de apa calda menajera daca vasul
tampon O nu deserveste decat incalzirea
T Racordati sonda ACM (Colet AD212).
Y Racordati anodul boilerului.
Daca boilerul nu este echipat cu anod in curent
impus, puneti pe pozitie conectorul de simulare
(livrat cu sonda ACM - colet AD212).
U Racordati pompa de incalzire (Circuit A).
I Sonda panou solar.
4. Instalare MCA 45 - 65 - 90 - 115
42
06/09/2010 - 300024763-001-A
O Vas tampon.
P Nu racordati nimic pe bornier.
a
Racordati statia solara pe panourile solare.
z
Sonda panou solar
DIEMATIC iSystem - Reglaje de efectuat pentru acest tip de instalatie
Parametri Acces Reglaje de efectuat Vezi
INSTALATIE Nivelul "instalator"
Meniul #SISTEM
EXTINDERE
"Afisati parametrii modului extins", pagina 66
E.SYST
(1)
Nivelul "instalator"
Meniul #SISTEM
BALLON TAMPON
"Reglati parametrii specifici instalarii", pagina 67
(1) Parametrul nu se afiseaza decat daca INSTALATIE este reglat pe EXTINDERE
Iesirea ACM este mentinuta la consemnul ACM de cazan.
Zona incalzire este mentinuta la consemnul calculat in
functie de temperatura exterioara. Zona este reincalzita
cand temperatura de incalzire a sondei tampon trece sub
consemnul calculat -6 C. Reincalzirea zonei de incalzire
se opreste cand temperatura tampon incalzire trece peste
consemnul calculat.
MCA 45 - 65 - 90 - 115 4. Instalare
06/09/2010 - 300024763-001-A
43
n
Vas tampon PS si boiler ACM racordat la vasul tampon
Cazanul nu porneste in productia de apa calda menajera decat daca
vasul tampon nu este suficient de cald pentru a garanta incarcarea
boilerului sanitar.
C002908-A
4
7
6
2
3
1
5
9
8
On/off
OT BL RL Tout Tdhw
TS + B A B
0-10V S AMB C
4 3 2 1 2 1 + -
S AMB B
2 1
S AMB A
2 1
S SYST + TA - S ECS S EXT S DEP C
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
S DEP B
2 1
SCU PCU
A Nu racordati nimic pe bornier.
Z Racordati pompa de incalzire (Circuit A).
E Pompa de incarcare vas tampon
R Racordati anodul boilerului.
Daca boilerul nu este echipat cu anod in curent
impus, puneti pe pozitie conectorul de simulare
(livrat cu sonda ACM - colet AD212).
T Vas tampon.
Y Sonda panou solar.
U Racordati statia solara pe panourile solare.
4. Instalare MCA 45 - 65 - 90 - 115
44
06/09/2010 - 300024763-001-A
I Boiler apa calda menajera.
Racordati sonda ACM.
O Nu racordati nimic pe bornier.
DIEMATIC iSystem - Reglaje de efectuat pentru acest tip de instalatie
Parametri Acces Reglaje de efectuat Vezi
INSTALATIE Nivelul "instalator"
Meniul #SISTEM
EXTINDERE
"Afisati parametrii modului extins", pagina 66
E.SYST
(1)
Nivelul "instalator"
Meniul #SISTEM
BAL.TAMP+ECS
"Reglati parametrii specifici instalarii", pagina 67
(1) Parametrul nu se afiseaza decat daca INSTALATIE este reglat pe EXTINDERE
Boilerul acm este incarcat de la vasul tampon. Daca in
timpul unei incarcari acm temperatura vasului tampon
scade sub consemnul primar ACM, cazanul mentine pe
acesta din urma in temperatura pentru a garanta
incarcarea boilerului ACM
Zona incalzire este mentinuta la consemnul calculat in
functie de temperatura exterioara. Zona este reincalzita
cand temperatura de incalzire a sondei tampon trece sub
consemnul calculat -6 C. Reincalzirea zonei de incalzire
se opreste cand temperatura tampon incalzire trece peste
consemnul calculat.
4.9.11. Racordare piscina
Aceasta configuratie este posibila numai cu tabloul de
comanda DIEMATIC iSystem.
C002298-i
1
3
5
2
6
On/off
OT BL RL Tout Tdhw
TS + B A B
0-10V S AMB C
4 3 2 1 2 1 + -
S AMB B
2 1
S AMB A
2 1
S SYST + TA - S ECS S EXT S DEP C
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
S DEP B
2 1
SCU PCU
4
A Racordati pompa secundara piscina.
Z Racordati sonda piscina.
MCA 45 - 65 - 90 - 115 4. Instalare
06/09/2010 - 300024763-001-A
45
E Schimbatorul in placi.
R Comanda de intrerupere a incalzirii piscinei
Atunci cand parametrul E.TEL: este pe TOR.B,
piscina nu mai este incalzita atunci cand
contactul este deschis (reglaj din fabrica), numai
antiinghetul ramane asigurat.
Sensul contactului ramane reglabil pe
parametrul CTC.TEL.
T Racordati pompa primara piscina.
Y Nu racordati nimic pe bornier.
DIEMATIC iSystem - Reglaje de efectuat pentru acest tip de instalatie
Parametri Acces Reglaje de efectuat Vezi
INSTALATIE Nivelul "instalator"
Meniul #SISTEM
EXTINDERE
"Afisati parametrii modului
extins", pagina 66
CIRC.B: Nivelul "instalator"
Meniul #SISTEM
PISCINA
"Reglati parametrii
specifici instalarii", pagina 67
Daca este utilizat IN. TEL:
IN.TEL:
Nivelul "instalator"
Meniul #SISTEM
TOR B
T.MAX.CIRC.B Nivelul "instalator"
Meniul #LIMITE
SECUNDAR
Reglati valoarea lui
MAX.CIRC.B la temperatura
ce corespunde necesarului
schimbatorului de caldura
"Reglajele "profesional"",
pagina 76
n
Pilotarea circuitului de piscina
Regulatorul permite pilotarea unui circuit piscina in doua cazuri:
Caz 1: Regulatorul actioneaza asupra circuitului primar (cazan/
schimbator de caldura) si circuitului secundar (schimbator de
caldura/bazin).
4 Bransati pompa circuitului primar (cazan/schimbator de caldura)
pe iesirea MB a bornierului de racordare. Temperatura
MAX.CIRC.B este atunci asigurata in timpul perioadelor de
confort ale programului B vara ca si iarna.
4 Bransati sonda de piscina (colet AD212) pe intrarea S DEP B a
bornierului de racordare.
4 Reglati consemnul sondei de piscina cu ajutorul tastei C in plaja
5 - 39C.
Caz 2: Piscina dispune deja de un sistem de automatizare
propriu pe care il pastram. Regulatorul regleaza doar circuitul
primar (cazan/schimbator de caldura).
4 Bransati pompa circuitului primar (cazan/schimbator de caldura)
pe iesirea MB a bornierului de racordare.
Temperatura MAX.CIRC.B este atunci asigurata in timpul
perioadelor de confort ale programului B vara ca si iarna.
4. Instalare MCA 45 - 65 - 90 - 115
46
06/09/2010 - 300024763-001-A
Piscina poate de asemenea sa fie racordata pe circuitul
C adaugand optiunea AD249:
4 Efectuati bransamentele pe bornierele reperate C.
4 Reglati parametrii circuitului C.
n
Programarea orara a pompei circuitului secundar
Pompa secundara functioneaza in timpul perioadelor confort ale
programului B atat vara cat si iarna.
n
Oprire
Pentru perioada de iarna, contactati furnizorul piscinei.
4.9.12. Racordarea unui boiler mixt
Aceasta configuratie este posibila numai cu tabloul de
comanda DIEMATIC iSystem.
A Nu racordati nimic pe bornier.
C002909-A
6
7
8
1
2
3
4
9
5
On/off
OT BL RL Tout Tdhw
TS + B A B
0-10V S AMB C
4 3 2 1 2 1 + -
S AMB B
2 1
S AMB A
2 1
S SYST + TA - S ECS S EXT S DEP C
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
S DEP B
2 1
TS + C AUX C
SCU PCU
MCA 45 - 65 - 90 - 115 4. Instalare
06/09/2010 - 300024763-001-A
47
Z Posibilitatea de a racorda un boiler electric (Cu optiunea
AD249)
Sau pe E
E Iesire circuit A - Posibilitatea de a racorda un boiler
electric (Sau pe Z)
R Alimentarea releului de comanda a rezistentei electrice
T Racordati anodul boilerului.
Daca boilerul nu este echipat cu anod in curent
impus, puneti pe pozitie conectorul de simulare
(livrat cu sonda ACM - colet AD212).
Y Racordati sonda ACM (Colet AD212).
U Racordati sonda exterioara
I Pompa de circulatie ACM.
O Nu racordati nimic pe bornier.
DIEMATIC iSystem - Reglaje de efectuat pentru acest tip de instalatie
Parametri Acces Reglaje de efectuat Vezi
INSTALATIE Nivelul "instalator"
Meniul #SISTEM
EXTINDERE
"Afisati parametrii modului
extins", pagina 66
Daca boilerul electric este racordat pe
MA:
CIRC.A:
(1)
Nivelul "instalator"
Meniul #SISTEM
ACM ELEC
"Reglati parametrii specifici
instalarii", pagina 67
Daca boilerul electric este racordat pe
MAUX:
AUX:
(1)
Nivelul "instalator"
Meniul #SISTEM
ACM ELEC
(1) Parametrul nu se afiseaza decat daca INSTALATIE este reglat pe EXTINDERE
4.9.13. Racordarea elementelor optionale
Exemplu: modul de telesupraveghere vocala TELCOM, comenzi la
distanta pentru circuitele A si B, al doilea boiler ACM
4. Instalare MCA 45 - 65 - 90 - 115
48
06/09/2010 - 300024763-001-A
C002916-A
V
PRG
TELCOM 2
ALP AL2 AL1
3 2 1
SET # 0 9
V 8 7 6 5
4 3 2 1
6
1
8
On/off
OT BL RL Tout Tdhw
TS + B A B
0-10V S AMB C
4 3 2 1 2 1 + -
S AMB B
2 1
S AMB A
2 1
S SYST + TA - S ECS S EXT S DEP C
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
S DEP B
2 1
TS + C AUX C
SCU PCU
3
4
2
7
5
MODE

% 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
$
MODE

% 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
$
A Nu racordati nimic pe bornier.
Z Racordati pompa de boiler a celui de-al doilea boiler (Doar
pentru tabloul DIEMATIC iSystem).
E Cel de-al doilea boiler de apa calda menajera (Doar
pentru tabloul DIEMATIC iSystem).
R Racordati sonda de ACM a celui de-al doilea boiler (Doar
pentru tabloul DIEMATIC iSystem).
T Racordati modulul de telesupraveghere vocala TELCOM
(conform disponibilitatii in tara dvs).
Y Racordare BUS cascada, VM
U Racordati comanda la distanta (Colet AD254/FM52).
I Nu racordati nimic pe bornier.
Diematic iSystem - Reglaje de efectuat pentru racordarea celui de-al doilea boiler
Parametri Acces Reglaje de efectuat Vezi
INSTALATIE Nivelul "instalator"
Meniul #SISTEM
EXTINDERE
"Afisati parametrii modului extins",
pagina 66
Daca cel de-al doilea boiler racordat:
AUX:
(1)
Nivelul "instalator"
Meniul #SISTEM
ACM
"Reglati parametrii specifici
instalarii", pagina 67
(1) Parametrul nu se afiseaza decat daca INSTALATIE este reglat pe EXTINDERE
MCA 45 - 65 - 90 - 115 4. Instalare
06/09/2010 - 300024763-001-A
49
4.9.14. Racordare in cascada
n
Boilerul ACM dupa butelia de rupere de presiune
A Cazan conducator (DIEMATIC iSystem)
Z Cazan condus 2 (DIEMATIC iSystem sau IniControl)
E Cazan condus 3 (DIEMATIC iSystem sau IniControl)
R Cablu BUS
T Pompa cazan
Y Butelie de decuplare hidraulica
U Sonda de tur cascada
Bransati sonda pe bornierul S SYST al cazanului condus.
I Pompa de circulatie ACM
O Racordati sonda ACM (Colet AD212)
DIEMATIC iSystem - Reglaje de efectuat pentru acest tip de instalatie: Cazan conducator
Parametri Acces Reglaje de efectuat Vezi
INSTALATIE Nivelul "instalator"
Meniul #SISTEM
EXTINDERE
"Afisati parametrii modului extins", pagina 66
IE.ACM:
(1)
Nivelul "instalator"
Meniul #SISTEM
POMPA
"Reglati parametrii specifici instalarii", pagina
67
CASCADA
(1)
Nivelul "instalator"
Meniul #RETEA
DA
"Configurati reteaua", pagina 82
REGUL. MASTER
(1)
Nivelul "instalator"
Meniul #SISTEM
DA
RETEA SISTEM
(1)
Nivelul "instalator"
Meniul #SISTEM
AJOUTER ESCLAVE
(1) Parametrul nu se afiseaza decat daca INSTALATIE este reglat pe EXTINDERE
C002910-B
5
1 2
6
7
8
9
4
3
X81
4. Instalare MCA 45 - 65 - 90 - 115
50
06/09/2010 - 300024763-001-A
DIEMATIC iSystem - Reglaje de efectuat pentru acest tip de instalatie: Cazanele conduse
Parametri Acces Reglaje de efectuat Vezi
INSTALATIE Nivelul "instalator"
Meniul #SISTEM
EXTINDERE
"Afisati parametrii modului extins", pagina 66
CASCADA
(1)
Nivelul "instalator"
Meniul #RETEA
DA
"Configurati reteaua", pagina 82
REGUL. MASTER
(1)
Nivelul "instalator"
Meniul #SISTEM
NU
NUMAR SCLAV
(1)
Nivelul "instalator"
Meniul #SISTEM
2, 3, ...
(1) Parametrul nu se afiseaza decat daca INSTALATIE este reglat pe EXTINDERE
IniControl - Reglaje de efectuat pentru acest tip de instalatie: Cazanele conduse
Parametri Acces Reglaje de efectuat Vezi
CASCADA FBE
Nivelul "instalator" 1
"Descrierea parametrilor", pagina 103
NUMAR SCLAV FBF
Nivelul "instalator" 2, 3, ...
MCA 45 - 65 - 90 - 115 4. Instalare
06/09/2010 - 300024763-001-A
51
4.10 Schema electrica
T002860-C
X1
X12
X3
X2 X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
2 3 1 K1
SCU-C
X2
1 3 2
BL
BR
GN/
YW
SCU-C
X11
1 2 3 4 5 6
WH
GY
OR
RD
GN
YW
DIS
X12
1 2 7 8 9 10 3 4 5 6
P
230V, 50Hz
L N
X1
1 2 3
BR
BL
GN/YW
X3
4 3 2 1 5
BR
BL
BR
BL
GN/
YW
3 1
4 2 X51
S
X4
1 2 3
X41
BR
BL
GN/
YW
3 1 2
FAN IT
X5
2 3 4 1
E
BK
BL
GN/
YW
GY
1 2 3
X51
X6
1 2 3
GN/
YW
WH
BL
GB
1 5 3
X21/X61
X8
1 2 3
PUMP A
BR
BL
GN/
YW
2 1 3
X81
3 1 2
X41
HLS
X9
2 3 4 5
X91
BK
BK
BK
BK
1 2 4 5
FAN
1
BK
BK
1
2
X117
PWM
PUMP
12 13
BK
BK
1 2
X116
FTS RTS
9
RD
1
BK
1
2 2
X115
8
BL
1
2
X114
PS
10 11
BK
BK
3 1
X112
2 3
X10
4 5 7 6
X111
BK
BK
BK
BK
1 2 3 4
PSU
P Tensiune de alimentare E Contactor de aprindere FTS Sonda tur
SCU Placa electronica de comanda
extinsa
GB Bloc de gaz PS Senzor de presiune
S Intrerupator pornit/oprit PUMP A Pompa de circulatie PSU Stocarea parametrilor placilor
electronice PSU si SU
FAN Ventilator HLS Termostat de siguranta PWM PUMP Semnal de modulare a pompei de
cazan
IT Transformator de aprindere RTS Sonda retur DIS Afisaj
4. Instalare MCA 45 - 65 - 90 - 115
52
06/09/2010 - 300024763-001-A
4.11 Umplerea instalatiei
4.11.1. Tratarea apei
In numeroase cazuri, cazanul si instalatia de incalzire centrala pot fi
umplute cu apa de la robinet normal si nu va fi necesara nici o tratare
a apei.
AVERTISMENT
Nu adaugati produsi chimici la apa de incalzire centrala
fara a fi consultat De Dietrich Thermique. De exemplu :
antigel, agenti de dedurizare a apei, produsi pentru a
creste sau a reduce valoarea pH-ului, aditivi chimici si/sau
inhibitori. Acestia pot provoca defectiuni la cazan si sa
deterioreze schimbatorul de caldura.
4 Spalati instalatia de incalzire centrala cu cel putin 3 x
volumul sistemului de instalatie de incalzire centrala.
Spalati tevile din circuitul sanitar cu cel putin 20
volumul tevilor.
4 Utilizati, pentru a umple sau a completa nivelul din
instalatia de incalzire centrala, doar apa de la robinet
netratata.
Pentru o functionare optima a cazanelor, apa din instalatie trebuie sa
fie conforma cu caracteristicile urmatoare:
Puterea totala a instalatiei (kW)
70 70 - 200 200 - 550 > 550
Grad de aciditate (apa
netratata)
pH 7 - 9 7 - 9 7 - 9 7 - 9
Grad de aciditate (apa
tratata)
pH 7 - 8,5 7 - 8,5 7 - 8,5 7 - 8,5
Conductivitate la 25 C S/cm 800 800 800 800
Cloruri mg/l 150 150 150 150
Alte componente mg/l < 1 < 1 < 1 < 1
Duritatea totala a apei
(1)
f 1 - 35 1 - 20 1 - 15 1 - 5
dH 0,5 - 20,0 0,5 - 11,2 0,5 - 8,4 0,5 - 2,8
mmol/l 0,1 - 3,5 0,1 - 2,0 0,1 - 1,5 0,1 - 0,5
(1) Pentru instalatiile cu incalzire constanta cu o putere totala a instalatiei maxima de 200 kW, duritatea totala maxima corespunzatoare este de
8,4 dH (1,5 mmol/l, 15 f), iar pentru cele cu o putere mai mare de 200 kW, duritatea totala maxima corespunzatoare este de 2,8 dH (0,5 mmol/
l, 5 f)
Daca este necesara tratarea apei, De Dietrich
Thermique recomanda urmatorii producatori:
4 Cillit
4 Climalife
4 Fernox
4 Permo
4 Sentinel
MCA 45 - 65 - 90 - 115 4. Instalare
06/09/2010 - 300024763-001-A
53
4.11.2. Umplerea sifonului
1. Demontati sifonul.
2. Umpleti sifonul cu apa. Acesta trebuie sa fie in intregime umplut.
3. Remontati sifonul.
ATENTIE
Umpleti sifonul cu apa inainte de punerea in functiune a
cazanului pentru a evita ca gazele arse sa refuleze in
incapere.
4.11.3. Umplerea instalatiei
ATENTIE
Inainte de umplere, deschideti robinetele tuturor
radiatoarelor din instalatie.
Pentru a avea posibilitatea de a citi presiunea hidraulica pe
afisaj, trebuie sa porniti cazanul.
1. Umpleti instalatia cu apa curata de la robinet (presiunea apei
recomandata intre 1,5 si 2 bar).
2. Verificati etanseitatea racordarilor pe circuitul de apa.
T002037-B
1
2
3
4
T000181-B
T001507-B
4. Instalare MCA 45 - 65 - 90 - 115
54
06/09/2010 - 300024763-001-A
5 Punerea in functiune - DIEMATIC iSystem
5.1 Tabloul de comanda
5.1.1. Descrierea tastelor
A Tasta de reglare a temperaturilor (incalzire, ACM, piscina)
B Tasta de selectare a modului de functionare
C Tasta de derogare ACM
D Tasta de acces la parametrii rezervati personalului
calificat
E Taste a caror functie variaza pe masura ce au loc
selectiile
F Buton rotativ de reglaj:
4 Invartiti butonul rotativ pentru a face sa defileze
meniurile sau sa modificati o valoare
4 Apasati pe butonul rotativ pentru a avea acces la
meniul selectionat sau sa validati o modificare a
valorii
A
0
0
0
8
6
6
-
A
bar
STD
t
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
p
b AUTOx c
r
j
M
g
m
A
B
C
D E
F
( '
MCA 45 - 65 - 90 - 115 5. Punerea in functiune - DIEMATIC iSystem
06/09/2010 - 300024763-001-A
55
5.1.2. Descrierea afisajului
n
Functiile tastelor
> Acces la meniuri
( Permite sa defilati meniurile
' Permite sa defilati parametrii
? Simbolul se afiseaza atunci cand este disponibil un mesaj
de ajutor
f
Permite afisarea curbei parametrului selectionat
STD Reinitializarea programelor orare
b
Selectia in modul confort sau selectia zilelor de programat
v
Selectia in modul redus sau deselectarea zilelor de
programat
j
Retur la nivelul precedent
ESC Retur la nivelul precedent fara a inregistra modificarile
efectuate
t Rearmare manuala
n
Nivel de putere a flacarii
C
0
0
2
7
0
5
-
A
Simbol complet intermitent: Arzatorul porneste dar flacara
nu este inca prezenta
C
0
0
2
7
0
4
-
A
O parte a simbolului este intermitenta: Puterea creste
C
0
0
2
7
0
3
-
A
Simbol fix: Puterea ceruta este atinsa
C
0
0
2
7
0
2
-
A
O parte a simbolului este intermitenta: Puterea scade
bar

STD
J I

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
C
0
0
2
6
9
6
-
A
#F AUTO% $

<
9

!
bar
STD

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
C
0
0
2
7
0
1
-
B
#F AUTO% $

<
:

!
5. Punerea in functiune - DIEMATIC iSystem MCA 45 - 65 - 90 - 115
56
06/09/2010 - 300024763-001-A
n
Moduri de functionare
p Mod de lucru VARA: Incalzirea este intrerupta. Apa calda
menajera ramane asigurata
b
Mod de lucru IARNA: Incalzirea si apa calda menajera
functioneaza
AUTO Functionare in modul automat conform programarii orare
x Mod "confort": Simbolul se afiseaza atunci cand o
derogare ZI (confort) este activata
4 Simbol intermitent: Derogare temporara
4 Simbol fix: Derogare permanenta
m
Mod "redus": Simbolul se afiseaza atunci cand o derogare
NOAPTEA (redus) este activata
4 Simbol intermitent: Derogare temporara
4 Simbol fix: Derogare permanenta
g
Mod de lucru Vacanta: Simbolul se afiseaza atunci cand
o derogare VACANTA (antiinghet) este activata
4 Simbol intermitent: Modul de lucru Vacante
programat
4 Simbol fix: Modul de lucru Vacante activ
m Mod manual
n
Presiunea instalatiei
bar Indicator de presiune: Simbolul se afiseaza atunci cand o
sonda de presiune apa este racordata
4 Simbol intermitent: Cantitatea de apa este
insuficienta
4 Simbol fix: Cantitatea de apa este suficienta
l
Nivelul de presiune a apei
4 R : de la 0,9 la 1,1 bar
4 E : de la 1,2 la 1,5 bar
4 Z : de la 1,6 la 1,9 bar
4 A : de la 2,0 la 2,3 bar
4 l : > 2,4 bar
bar
STD

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
C
0
0
2
6
9
7
-
B
#F AUTO% $

<
:

!
bar
STD

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
C
0
0
2
6
9
8
-
B
#F AUTO% $

<
:

!
bar
STD

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
C
0
0
2
7
0
8
-
A
#F AUTO% $

<
:

!
MCA 45 - 65 - 90 - 115 5. Punerea in functiune - DIEMATIC iSystem
06/09/2010 - 300024763-001-A
57
n
Derogare Apa Calda Menajera
O bara se afiseaza atunci cand o derogare ACM este
activata:
4 Bara intermitenta: Derogare temporara
4 Bara fixa: Derogare permanenta
n
Alte informatii
r Simbolul se afiseaza atunci cand se prepara apa calda
w
Indicator vana: Simbolul se afiseaza atunci cand este
racordata o vana cu 3 cai
4 x : Vana cu 3 cai se deschide
4 c : Vana cu 3 cai se inchide
M Simbolul se afiseaza atunci cand pompa este in functiune
Numele circuitului ai carui parametri sunt afisati
5.1.3. Accesul la diferite niveluri de navigatie
n
Nivelul "utilizator"
Informatiile si reglajele nivelului "Utilizator" sunt accesibile tuturor
persoanelor.
1. Apasati pe tasta
>
.
bar
STD

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
C
0
0
2
7
0
7
-
A
#F AUTO% $

<
:

!
bar
STD

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
C
0
0
2
6
9
9
-
B
#F AUTO% $

<
:

!
bar
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
:

!
SUNDAY 11:45
C002219-D-19
5. Punerea in functiune - DIEMATIC iSystem MCA 45 - 65 - 90 - 115
58
06/09/2010 - 300024763-001-A
n
Nivelul "instalator"
Informatiile si reglajele nivelului "Instalator" sunt accesibile
persoanelor avizate.
1. Apasati pe tasta
-
timp de aproximativ 5 secunde.
Inainte de a afisa nivelul "Instalator", se va afisa meniul
TEST COSAR. Mentineti apasata tasta
-
pana ce se
afiseaza #LIMBA.
n
Nivelul "SERVICE"
Informatiile si reglajele nivelului "SAV" sunt accesibile numai
persoanelor calificate.
1. Apasati pe tasta
-
timp de aproximativ 10 secunde.
Inainte de a afisa nivelul "SAV", se va afisa nivelul
"Instalator". Mentineti tasta
-
apasata pana ce se afiseaza
#PARAMETRI.
5.1.4. Navigarea in meniuri
1. Pentru a selectiona meniul dorit, invartiti butonul rotativ.
2. Pentru a accesa meniul, apasati pe butonul rotativ.
Pentru a reveni la ecranul precedent, apasati pe tasta
j
.
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
:

!
SUNDAY 11:45
5"
TEMP.: 68
C002235-F-19
bar
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
:

!
SUNDAY 11:45
10
"
TEMP.: _ _ _ _
C002272-C-19
bar
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
9

!
#MEASURES
#CHOICE TIME PROG.
#TIME PROGRAM
#SETTING
#TIME .DAY

C002220-A-19
MCA 45 - 65 - 90 - 115 5. Punerea in functiune - DIEMATIC iSystem
06/09/2010 - 300024763-001-A
59
3. Pentru a selecta parametrul dorit, invartiti butonul rotativ.
4. Pentru a modifica parametrul, apasati pe butonul rotativ.
Pentru a reveni la ecranul precedent, apasati pe tasta
j
.
5. Pentru a modifica parametrul, rasuciti butonul rotativ.
6. Pentru a valida, apasati pe butonul rotativ.
Pentru a anula, apasati pe tasta
h
.
7. Pentru a reveni la ecranul principal, apasati de 2 ori pe tasta
j
.
Este posibil sa utilizati tastele ( si ' in locul butonului
rotativ.
5.2 Verificari inainte de punerea in functiune
5.2.1. Pregatiti cazanul pentru punerea in
functiune
AVERTISMENT
Daca gazul furnizat nu corespunde gazului certificat
pentru cazan, nu incepeti punerea in functiune.
Procedura de pregatire a punerii in functiune a cazanului:
4 Verificati ca tipul de gaz furnizat corespunde datelor ce figureaza
pe placuta de identificare a cazanului.
4 Controlati circuitul de gaz.
4 Controlati circuitul hidraulic.
4 Controlati presiunea apei din instalatia de incalzire.
4 Verificati racordurile electrice la termostat cat si celelalte comenzi
externe.
4 Controlati celelalte racordari.
4 Testati cazanul in regim maxim. Verificati reglajul raportului gaz/
aer si, la nevoie, corectati-l.
bar
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
9

!
CURRENT PROG.B
CURRENT PROG.C
P2
P3

C002221-B-19
bar
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
9

!
CURRENT PROG.C
"Choice of the timeprogram
applied C"
P4

C002222-B-19
bar
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
:

!
LUNDI 11:45
C002224-D-19
2x
5. Punerea in functiune - DIEMATIC iSystem MCA 45 - 65 - 90 - 115
60
06/09/2010 - 300024763-001-A
4 Testati cazanul in regim redus. Verificati reglajul raportului gaz/aer
si, la nevoie, corectati-l.
4 Lucrari de finalizare.
5.2.2. Circuitul de gaz
AVERTISMENT
Asigurati-va ca ati scos cazanul de sub tensiune.
1. Deschideti robinetul principal de gaz.
2. Desfaceti cu un sfert de tura cele doua suruburi situate sub panoul
frontal si scoateti-le.
3. Impingeti cutia de comanda inainte deschizand clemele de fixare
situate pe partile laterale.
4. Verificati presiunea gazului de alimentare la priza de presiune C
pe vana de gaz.
AVERTISMENT

Pentru a cunoaste tipurile de gaz autorizate, vezi


capitolul: "Categorie echipamente", pagina 8
5. Verificati etanseitatea racordurilor de gaz realizate dupa blocul de
gaz in cazan.
6. Verificati etanseitatea conductei de gaz, inclusiv a robinetelor de
gaz. Presiunea de proba nu trebuie sa depaseasca 60 mbar.
7. Purjati teava de alimentare cu gaz desfacand punctul de masura
pe blocul de gaz. Reinsurubati punctul de masura atunci cand
teava este suficient purjata.
8. Verificati etanseitatea racordurilor de gaz in cazan.
5.2.3. Circuitul hidraulic
4 Controlati sifonul, acesta trebuie sa fie in intregime umplut cu apa
curata.
4 Verificati etanseitatea hidraulica a racordarilor.
5.2.4. Legaturi electrice
4 Verificati racordurile electrice.
5.3 Punerea in functiune a echipamentului
1. Repuneti cutia de comanda spre partea de sus si fixati cu ajutorul
clemelor situate pe laturi.
2. Deschideti robinetul principal de gaz.
3. Deschideti robinetul de gaz al cazanului.
T003243-A
C C
MCA 45 - 65 - 90 - 115 5. Punerea in functiune - DIEMATIC iSystem
06/09/2010 - 300024763-001-A
61
4. Puneti sub tensiune activand intrerupatorul pornit/oprit al
cazanului.
5. La prima punere sub tensiune, meniul #LIMBA se afiseaza.
Selectionati limba dorita invartind butonul rotativ.
6. Pentru a valida, apasati pe butonul rotativ.
Cazanul incepe un ciclu de purjare automata care dureaza
aproximativ 3 minute si se produce de fiecare data cand alimentarea
este intrerupta.
Eroare in cursul procedurii de pornire:
4 Nu apare nicio informatie pe afisaj:
- Verificati tensiunea de alimentare retea
- Verificati sigurantele fuzibile
- Verificati racordarea cordonului de alimentare pe conectorul
X1 al placii electronice PCU
4 In caz de problema, eroarea se afiseaza pe ecran.
Vezi capitolul: "Mesaje (Codul de tip Bxx sau Mxx)", pagina
121
Daca o sonda ACM este racordata si daca functia
antilegionella este activata, cazanul incepe sa incalzeasca
apa din boilerul ACM de la sfarsitul programului de
purjare. Timpul de incalzire depinde de talia instalatiei
ACM.
C002366-B
Franais - Deutsch - English -
Italiano - Espanol - Nederlands
- Pycck - Polski - Trk -
bar
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F % $

LANGUE FRANCAIS
C002286-C
5. Punerea in functiune - DIEMATIC iSystem MCA 45 - 65 - 90 - 115
62
06/09/2010 - 300024763-001-A
5.4 Reglaje gaz
5.4.1. Adaptarea la un alt gaz
AVERTISMENT
Numai personalul calificat poate efectua urmatoarele
operatiuni.
Cazanul este prereglat din fabrica pentru o functionare pe gaz natural
H (G20).
Pentru functionarea pe o alta grupa de gaz, efectuati operatiunile
urmatoare.
In caz de functionare pe propan:
1.
Tipul de
cazan
Pentru reglaj pe gaz propan
MCA 45 Invartiti surubul de reglaj A pe venturi 4 ture in sensul
acelor de ceas
MCA 65 Invartiti surubul de reglaj A pe venturi 6 ture in sensul
acelor de ceas
MCA 90 Plasati inelul de limitare a gazului in blocul de gaz
MCA 115 Invartiti mai intai surubul de reglaj A in sensul acelor de
ceas pana ce se inchide, apoi:
Invartiti surubul de reglaj A pe blocul de gaz 3,5 - 4 ture in
sensul invers acelor de ceas
2. Reglati viteza ventilatorului asa cum este indicat in tabel (daca
este necesar):

Vezi capitolul: "Reglajele "profesional"", pagina 76


3. Procedati la reglajul raportului aer/gaz. Pentru mai multe informatii
referitoare la acest subiect in paragrafele urmatoare:

"Reglajul raportului aer/gaz (La Pmax cazan)", pagina


63

"Reglajul raportului aer/gaz (Viteza mica)", pagina 65


5.4.2. Reglajul raportului aer/gaz (La Pmax
cazan)
1. Desurubati capacul prizei de prelevare gaze arse.
2. Conectati analizorul de gaze arse.
AVERTISMENT
Aveti grija sa obturati deschiderea in jurul sondei la priza
de masurare.
T003241-A
A A
T001581-A
MCA 45 - 65 - 90 - 115 5. Punerea in functiune - DIEMATIC iSystem
06/09/2010 - 300024763-001-A
63
3. De la afisajul principal, apasati pe tasta
-
. Meniul TEST
COSAR se afiseaza pe ecran.
Daca un ciclu automat de purjare este in curs, nu este
posibil sa efectuati aceste operatiuni.
4. Caracteristicile generatorului se afiseaza.
5. Invartiti butonul rotativ pana ce se afiseaza PMAX. Modul viteza
mare este setat.
6. Masurati procentul de O
2
sau CO
2
in gazele arse.
7. Comparati valorile masurate cu valorile de consemn date in
tabel (Panou frontal demontat):
8. Daca este necesar, modificati raportul gaz/aer cu ajutorul
surubului de reglaj (A).
Valori de control si de reglaj al O
2
/CO
2
pentru gaz H (G20) la sarcina
maxima
Tipul de
cazan
Valoarea de reglaj Valoare de control
O
2
(%) CO
2
(%) O
2
(%) CO
2
(%)
MCA 45 4,8 0,2 9,0 0,1 4,8 0,5 9,0 0,2
MCA 65 4,8 0,2 9,0 0,1 4,8 0,5 9,0 0,2
MCA 90 3,9 0,2 9,5 0,1 3,9 0,5 9,5 0,2
MCA 115 4,7 0,2 9,1 0,1 4,7 0,5 9,1 0,2
Valori de control si de reglaj al O
2
/ CO
2
pentru propan (G31) la sarcina
maxima
Tipul de
cazan
Valoarea de reglaj Valoare de control
O
2
(%) CO
2
(%) O
2
(%) CO
2
(%)
MCA 45 4,6 0,2 10,7 0,1 4,6 0,5 10,7 0,2
MCA 65 4,6 0,2 10,7 0,1 4,6 0,5 10,7 0,2
MCA 90 4,6 0,2 10,7 0,1 4,6 0,5 10,7 0,2
MCA 115 4,9 0,2 10,5 0,1 4,9 0,5 10,5 0,2
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
:

!
SUNDAY 11:45
TEMP.: 68
C002271-F-19
bar
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $
!

<
:
GENE :
BOILER TEMP.
CURRENT
FAILURE
PMAX
68C
10A
5600 tr/min

C002347-D-19
OFF => PMAX
T003241-A
A A
5. Punerea in functiune - DIEMATIC iSystem MCA 45 - 65 - 90 - 115
64
06/09/2010 - 300024763-001-A
5.4.3. Reglajul raportului aer/gaz (Viteza mica)
1. Desurubati capacul prizei de prelevare gaze arse.
2. Conectati analizorul de gaze arse.
AVERTISMENT
Aveti grija sa obturati deschiderea in jurul sondei la priza
de masurare.
3. De la afisajul principal, apasati pe tasta
-
. Meniul TEST
COSAR se afiseaza pe ecran.
Daca un ciclu automat de purjare este in curs, nu este
posibil sa efectuati aceste operatiuni.
4. Caracteristicile generatorului se afiseaza.
5. Invartiti butonul rotativ pana ce se afiseaza PMIN. Modul viteza
mica este setat.
6. Masurati procentul de O
2
sau CO
2
in gazele arse.
7. Comparati valorile masurate cu valorile de consemn date in
tabel (Panou frontal demontat):
T001581-A
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
:

!
SUNDAY 11:45
TEMP.: 68
C002271-F-19
bar
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $
!

<
:
GENE :
BOILER TEMP.
CURRENT
FAILURE
PMIN
68C
10A
1850 tr/min

C002348-D-19
OFF => PMIN
MCA 45 - 65 - 90 - 115 5. Punerea in functiune - DIEMATIC iSystem
06/09/2010 - 300024763-001-A
65
8. Daca este necesar, modificati raportul gaz/aer cu ajutorul
surubului de reglaj (B).
Valori de control si de reglaj al O
2
/CO
2
pentru gaz H (G20) la viteza
mica
Tipul de cazan Valoarea de reglaj Valoare de control
O
2
(%) CO
2
(%) O
2
(%) CO
2
(%)
MCA 45 4,8 0,2 9,0 0,1 4,8 0,5 9,0 0,2
MCA 65 4,8 0,2 9,0 0,1 4,8 0,5 9,0 0,2
MCA 90 3,9 0,2 9,5 0,1 3,9 0,5 9,5 0,2
MCA 115 4,3 0,2 9,3 0,1 4,3 0,5 9,3 0,2
Valori de control si de reglaj al O
2
/CO
2
pentru propan (G31) la viteza
mica
Tipul de
cazan
Valoarea de reglaj Valoare de control
O
2
(%) CO
2
(%) O
2
(%) CO
2
(%)
MCA 45 4,6 0,2 10,7 0,1 4,6 0,5 10,7 0,2
MCA 65 4,6 0,2 10,7 0,1 4,6 0,5 10,7 0,2
MCA 90 4,6 0,2 10,7 0,1 4,6 0,5 10,7 0,2
MCA 115 4,9 0,2 10,5 0,1 4,9 0,5 10,5 0,2
5.5 Verificari si reglaje dupa punerea in functiune
5.5.1. Afisati parametrii modului extins
Din fabrica, modul de afisare a tabloului de comanda este reglat in
asa fel incat sa nu apara decat parametrii "clasici". Este posibil sa
treceti in modul "extins" procedand in felul urmator:
1. Accesati nivelul "instalator": Apasati pe tasta
-
timp de
aproximativ 5 secunde.
2. Selectionati meniul #SYSTEME.
4 Invartiti butonul rotativ pentru a face sa defileze
meniurile sau sa modificati o valoare.
4 Apasati pe butonul rotativ pentru a avea acces la
meniul selectionat sau sa validati o modificare a
valorii.

Pentru o explicatie detaliata despre navigarea in


meniuri, cititi capitolul: "Navigarea in meniuri", pagina 59
3. Reglati parametrul INSTALATIE pe EXTINDERE.
Nivelul "instalator" - Meniul #SISTEM
Parametrul Plaja de reglare Descriere Reglaj din uzina Reglaj client
INSTALATIE CLASICA Afisarea parametrilor unei instalatii clasice CLASICA
EXTINDERE Afisarea tuturor parametrilor
T003242-A
B B
B
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
:

!
SUNDAY 11:45
5"
TEMP.: 68
C002235-F-19
5. Punerea in functiune - DIEMATIC iSystem MCA 45 - 65 - 90 - 115
66
06/09/2010 - 300024763-001-A
Indiferent de actiunea asupra tastelor, regulatorul trece din
nou in modul CLASSIQUE dupa 30 minute.
5.5.2. Reglati parametrii specifici instalarii
1. Accesati nivelul "instalator": Apasati pe tasta
-
timp de
aproximativ 5 secunde.
2. Selectionati meniul #SYSTEME.
4 Invartiti butonul rotativ pentru a face sa defileze
meniurile sau sa modificati o valoare.
4 Apasati pe butonul rotativ pentru a avea acces la
meniul selectionat sau sa validati o modificare a
valorii.

Pentru o explicatie detaliata despre navigarea in


meniuri, cititi capitolul: "Navigarea in meniuri", pagina 59
3. Reglati parametrii urmatori conform racordarilor efectuate pe
placile electronice:
Nivelul "instalator" - Meniul #SISTEM
Parametrul Plaja de reglare Descriere Reglaj din uzina Reglaj client
CIRC.A:
(1)(2)
DIRECT Utilizarea ca circuit direct incalzire DIRECT
PROGRAM Utilizare ca iesire programabila independenta
H.TEMP Autorizeaza functionarea circuitului A vara in ciuda
intreruperii vara manual sau automat
ACM Racordarea unui al doilea boiler pentru ACM
ACM ELEC Permite comanda rezistentei electrice conform
programului orar al circuitului A, in modul vara
ABSENT Orice data referitoare la circuitul A nu este afisata
CIRC.B:
(1)
V3C Racordarea unui circuit cu vana cu 3 cai (Exemplu:
Incalzire in pardoseala)
V3C
PISCINA Utilizarea circuitului pentru gestionarea functionarii unei
piscine
DIRECT Utilizarea circuitului ca circuit direct de incalzire
CIRC.C:
(1)
V3C Racordarea unui circuit cu vana cu 3 cai (Exemplu:
Incalzire in pardoseala)
V3C
PISCINA Utilizarea circuitului pentru gestionarea functionarii unei
piscine
DIRECT Utilizarea circuitului ca circuit direct de incalzire
(1) Parametrul nu se afiseaza decat daca INSTALATIE este reglat pe EXTINDERE
(2) Daca pompa integrata cazanului este utilizata pentru circuitul A (parametrul CIRC.A reglat pe DIRECT), iesirea S.POMPE A este libera
(3) Acest parametru se afiseaza daca parametrul S.POMPE A este reglat pe CIRC.AUX sau in cazul prezentei platinei optionale vana cu 3 cai
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
:

!
SUNDAY 11:45
5"
TEMP.: 68
C002235-F-19
MCA 45 - 65 - 90 - 115 5. Punerea in functiune - DIEMATIC iSystem
06/09/2010 - 300024763-001-A
67
Nivelul "instalator" - Meniul #SISTEM
Parametrul Plaja de reglare Descriere Reglaj din uzina Reglaj client
I.POMPA A
(1)(2)
POMPA CI.A Pompa circuit A: Iesirea pompei A este utilizata pentru a
pilota pompa circuitului A
POMPA CI.A
CIRC.AUX Permite sa reluati functiile parametrului S.AUX:, fara a
adauga optiunea "platina + sonda" (Colet AD249)
REC.ACM Permite sa comandati pompa de bucla sanitara conform
programului orar ACM si sa fortati functionarea sa in
timpul unei derogari ACM
POMPA PRIM. Iesirea Pompe A este activata daca o cerere de incalzire
este prezenta pe secundar
CMD ARZATOR Iesirea Pompe A este activa atunci cand este prezenta
o cerere arzator
DEFECT Iesirea Pompe A este activa daca este prezent un defect
IE.ACM:
(1)
POMPA Utilizarea unei pompe de sarcina pentru boiler pe iesirea
POMPA ACM
POMPA
VI Utilizarea unei vane de inversiune pentru prepararea
ACM (Nefolosit)
BS60
(1)
DA Boiler de mica capacitate NU
NU Boiler de mare capacitate
AUX:
(1)(3)
REC.ACM Utilizarea ca pompa de recirculare sanitara REC.ACM
PROGRAM Utilizare ca iesire programabila independenta
POMPA PRIM. Iesirea Pompe AUX este activa daca o cerere de
incalzire este prezenta pe secundar
CMD ARZATOR Iesirea Pompe AUX este activa atunci cand o cerere
arzator este prezenta
ACM Utilizarea in circuit primar al celui de-al doilea boiler ACM
DEFECT Iesirea Pompe AUX este activa daca un defect este
prezent
ACM ELEC Permite comanda rezistentei electrice conform
programului orar al circuitului AUX, in modul vara
E.SYST
(1)
SYSTEME Intrarea sondei este utilizata pentru racordarea sondei
de tur comun a unei cascade
SYSTEME
BALLON TAMPON Vas tampon destinat numai incalzirii
ECS STRAT Utilizarea boilerului ACM cu 2 sonde (partea de sus si
partea de jos)
BAL.TAMP+ECS Vas tampon pentru incalzire si apa calda menajera
IE.TEL:
(1)
DEFECT Iesirea telefonica este inchisa in caz de defect DEFECT
REVIZIE Iesirea telefonica este inchisa in caz de afisare revizie
DEF+REV Iesirea telefonica este inchisa in caz de defect sau de
afisaj revizie
CTC.TEL
(1)
INCH. Vezi tabelul alaturat. INCH.
DESC.
(1) Parametrul nu se afiseaza decat daca INSTALATIE este reglat pe EXTINDERE
(2) Daca pompa integrata cazanului este utilizata pentru circuitul A (parametrul CIRC.A reglat pe DIRECT), iesirea S.POMPE A este libera
(3) Acest parametru se afiseaza daca parametrul S.POMPE A este reglat pe CIRC.AUX sau in cazul prezentei platinei optionale vana cu 3 cai
5. Punerea in functiune - DIEMATIC iSystem MCA 45 - 65 - 90 - 115
68
06/09/2010 - 300024763-001-A
Nivelul "instalator" - Meniul #SISTEM
Parametrul Plaja de reglare Descriere Reglaj din uzina Reglaj client
IN.TEL:
(1)
ANTIGEL Comanda de pornire a functiei antiinghet a cazanului ANTIGEL
TOR A Contact tot sau nimic: Permite utilizarea lui E.TEL: ca o
intrare de protejare inghet a circuitului A
TOR B Contact tot sau nimic: Permite utilizarea lui E.TEL: ca o
intrare de protejare inghet a circuitului B
TOR C Contact tot sau nimic: Permite utilizarea lui E.TEL: ca o
intrare de protejare inghet a circuitului C
TOR ECS Contact tot sau nimic: Permite utilizarea lui E.TEL: ca o
intrare de protejare inghet a circuitului ECS
TOR AUX Contact tot sau nimic: Permite utilizarea lui E.TEL: ca o
intrare de protejare inghet a circuitului AUX (S.AUX:
daca optiunea *1 este prezenta sau iesirea S.POMPE
A configurata in CIRC.AUX)
Atunci cand E.TEL: nu este activa, circuitul auxiliar
(AUX) urmeaza temperatura maxima a cazanului
(parametrul MAX. CHAUD.).
(1) Parametrul nu se afiseaza decat daca INSTALATIE este reglat pe EXTINDERE
(2) Daca pompa integrata cazanului este utilizata pentru circuitul A (parametrul CIRC.A reglat pe DIRECT), iesirea S.POMPE A este libera
(3) Acest parametru se afiseaza daca parametrul S.POMPE A este reglat pe CIRC.AUX sau in cazul prezentei platinei optionale vana cu 3 cai
Influenta reglajului parametrului CTC.TEL pe contactul E.TEL
CTC.TEL IN.TEL: Contact E.TEL inchis Contact E.TEL deschis
INCH. ANTIGEL Modul antiinghet este activ pe toate circuitele
cazanului.
Modul selectionat pe cazan este activ.
TOR A Modul selectionat pe circuit este activ. Modul antiinghet este activ pe circuitul respectiv.
TOR B Modul selectionat pe circuit este activ. Modul antiinghet este activ pe circuitul respectiv.
TOR C Modul selectionat pe circuit este activ. Modul antiinghet este activ pe circuitul respectiv.
TOR ECS Modul selectionat pe circuitul ACM este activ. Modul antiinghet este activ pentru circuitul ACM.
TOR AUX
4 Iesirea MAUX a bornierului de racordare este
activa.
4 Cazanul functioneaza cu o temperatura de
consemn egala cu MAX.CHAUD..
4 Iesirea MAUX a bornierului de racordare nu
este activa.
4 Cazanul functioneaza cu o temperatura de
consemn egala cu reglarea in functie de
temperatura exterioara.
DESC. ANTIGEL Modul selectionat pe cazan este activ. Modul antiinghet este activ pe toate circuitele
cazanului.
TOR A Modul antiinghet este activ pe circuitul respectiv. Modul selectionat pe circuit este activ.
TOR B Modul antiinghet este activ pe circuitul respectiv. Modul selectionat pe circuit este activ.
TOR C Modul antiinghet este activ pe circuitul respectiv. Modul selectionat pe circuit este activ.
TOR ECS Modul antiinghet este activ pentru circuitul ACM. Modul selectionat pe circuitul ACM este activ.
TOR AUX
4 Iesirea MAUX a bornierului de racordare nu
este activa.
4 Cazanul functioneaza cu o temperatura de
consemn egala cu reglarea in functie de
temperatura exterioara.
4 Iesirea MAUX a bornierului de racordare este
activa.
4 Cazanul functioneaza cu o temperatura de
consemn egala cu MAX.CHAUD..
MCA 45 - 65 - 90 - 115 5. Punerea in functiune - DIEMATIC iSystem
06/09/2010 - 300024763-001-A
69
5.5.3. Denumiti circuitele si generatoarele
1. Accesati nivelul "instalator": Apasati pe tasta
-
timp de
aproximativ 5 secunde.
2. Selectionati meniul #NOMS DES CIRCUITS.
4 Invartiti butonul rotativ pentru a face sa defileze
meniurile sau sa modificati o valoare.
4 Apasati pe butonul rotativ pentru a avea acces la
meniul selectionat sau sa validati o modificare a
valorii.

Pentru o explicatie detaliata despre navigarea in


meniuri, cititi capitolul: "Navigarea in meniuri", pagina 59
3. Selectionati circuitul sau generatorul de redenumit.
Nivelul "instalator" - Meniul #NAMES OF THE CIRCUITS
Parametrul Descriere Nume atribuit de client
CIRC.A: Circuit A

CIRC.B: Circuit B

CIRC.C: Circuit C

CIRC.AUX Circuitul auxiliar

CIRC.ACM Circuit acm

GENE Generator

4. Invartiti butonul rotativ pentru a alege primul caracter din lista.
Pentru a valida, apasati pe butonul rotativ.
5. Apasati a doua oara pentru a introduce un al doilea caracter sau
invartiti butonul rotativ pentru a lasa un spatiu liber.
6. Alegeti celelalte caractere in acelasi mod. Zona de introducere
date poate contine pana la 6 caractere.
Pentru a va deplasa de la un caracter la altul, invartiti
butonul rotativ. Pentru a iesi fara sa modificati, apasati pe
tasta
h
.
7. Pentru a valida numele, apasati pe butonul rotativ apoi invartiti
usor butonul in sensul invers acelor de ceas. Atunci cand apare
simbolul
U
, apasati pe butonul rotativ. Numele este validat.
Daca numele ajunge la 6 caractere, este automat validat
confirmand ultimul caracter.
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
:

!
SUNDAY 11:45
5"
TEMP.: 68
C002235-F-19
bar
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
9

!
CIRC.B I
"Personalize the nameof this circuit B"

E
F
G
H
.
.
.
C002344-C-19
I
bar
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
9

!
CIRC.B INPUT
"Personalize the nameof this circuit B"

X
Y
Z
.
.
.
C002345-C-19
5. Punerea in functiune - DIEMATIC iSystem MCA 45 - 65 - 90 - 115
70
06/09/2010 - 300024763-001-A
5.5.4. Reglati curba de incalzire
Daca o sonda exterioara este racordata, este posibil sa adaptati
curba de incalzire.
1. Accesati nivelul "instalator": Apasati pe tasta
-
timp de
aproximativ 5 secunde.
2. Selectionati meniul #P.INSTAL SECUNDARA.
4 Invartiti butonul rotativ pentru a face sa defileze
meniurile sau sa modificati o valoare.
4 Apasati pe butonul rotativ pentru a avea acces la
meniul selectionat sau sa validati o modificare a
valorii.

Pentru o explicatie detaliata despre navigarea in


meniuri, cititi capitolul: "Navigarea in meniuri", pagina 59
3. Selectionati parametrul PENTE CIRC. ....
4. Pentru a modifica in mod direct valoarea, invartiti butonul rotativ.
Pentru a modifica valoarea vizualizand curba, apasati pe tasta
f
.
5. Pentru a modifica curba, invartiti butonul rotativ.
6. Pentru a valida, apasati pe butonul rotativ.
Pentru a anula, apasati pe tasta
h
.
0.7 = Panta de incalzire reglata
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
:

!
SUNDAY 11:45
5"
TEMP.: 68
C002235-F-19
bar
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
:

!
BUILD.INERTIA
CIRC.CURVE B
CIRC.CURVE C
SCREED DRYING
3
2.0
0.7
No

C002316-D-19
bar
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
:

!
CIRC.CURVE B
"Slope of the heatcurve of the
circuit B"
2.0
C002317-D-19
bar
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
:

!
75
64
50
0 20 -15
C002318-B-19
0,7
0.7
MCA 45 - 65 - 90 - 115 5. Punerea in functiune - DIEMATIC iSystem
06/09/2010 - 300024763-001-A
71
n
Curba de incalzire fara HCZP
Parametrul TPC (temperatura origine de curba de incalzire) permite
impunerea circuitului cazanului a unei temperaturi minime de
functionare (aceasta temperatura poate fi constanta daca panta
circuitului este zero).
A Temperatura maxima a circuitului
Z Temperatura apei din circuit pentru o temperatura
exterioara de 0 C
E Consemnul JOUR al circuitului
R Temperatura exterioara pentru care temperatura maxima
a apei din circuit este atinsa
T Valoarea pantei de incalzire
Aceasta valoare corespunde parametrului PANTA CIRC.
Vezi capitolul: "Reglajele "profesional"", pagina
76.
Modificand panta de incalzire, Z si T se recalculeaza si
se repozitioneaza automat.
n
Curba de incalzire cu TPC
Parametrul TPC (temperatura origine de curba de incalzire) permite
impunerea circuitului cazanului a unei temperaturi minime de
functionare (aceasta temperatura poate fi constanta daca panta
circuitului este zero).
A Temperatura maxima a circuitului
Z Temperatura apei din circuit pentru o temperatura
exterioara de 0 C
E Consemnul JOUR al circuitului
R Temperatura exterioara pentru care temperatura maxima
a apei din circuit este atinsa
T Valoarea pantei de incalzire
Aceasta valoare corespunde parametrului PANTA CIRC.
Vezi capitolul: "Reglajele "profesional"", pagina
76.
x Valoarea reglata pe parametrul TPC J
Modificand panta de incalzire, Z si T se recalculeaza si
se repozitioneaza automat.
20 0 -16
50
75
C
C
1.5
C002319-B
1
2
3
4
5
20 0 -15
64
50
75
C
C
0.7
C002320-B
1
2
X
3
4
5
5. Punerea in functiune - DIEMATIC iSystem MCA 45 - 65 - 90 - 115
72
06/09/2010 - 300024763-001-A
5.5.5. Lucrari de finalizare
1. Retrageti echipamentul de masurare.
2. Repuneti pe pozitie busonul de prelevare gaze arse.
3. Remontati panoul frontal. Strangeti cele doua suruburi cu un sfert
de tura.
4. Aduceti temperatura instalatiei de incalzire la aproximativ 70 C.
5. Opriti cazanul.
6. Dupa aproximativ 10 minute, purjati aerul din instalatia de
incalzire.
7. Controlati presiunea hidraulica. Daca este necesar, completati
nivelul de apa din instalatia de incalzire (presiunea hidraulica
recomandata intre 1,5 si 2 bari).
8. Insemnati pe placuta de identificare categoria de gaz utilizata.
9. Explicati utilizatorilor functionarea instalatiei, a cazanului si a
regulatorului.
10.Informati utilizatorul de periodicitatea intretinerilor de efectuat.
Parametrizati data reviziei si coordonatele instalatorului.
11.Predati utilizatorului toate notitele echipamentului.
Punerea in functiune a cazanului este in prezent terminata.
Diferitii parametri ai cazanului sunt prereglati din fabrica.
Aceste reglaje din fabrica sunt adaptate instalatiilor de
incalzire cel mai frecvent intalnite. Pentru alte instalatii si
situatii, parametrii pot fi modificati.
5.6 Afisarea valorilor masurate
Valorile masurate pe echipament se afiseaza in meniul
#MESURES.
1. Accesati nivelul "utilizator": Apasati pe tasta
>
.
2. Selectionati meniul #MESURES.
4 Invartiti butonul rotativ pentru a face sa defileze
meniurile sau sa modificati o valoare.
4 Apasati pe butonul rotativ pentru a avea acces la
meniul selectionat sau sa validati o modificare a
valorii.

Pentru o explicatie detaliata despre navigarea in


meniuri, cititi capitolul: "Navigarea in meniuri", pagina 59.
Nivelul "utilizator" - Meniul #MESURES
Parametrul Descriere Unitate
TEMP.EXTERIOR Temperatura exterioara C
TEMP. AMB A
(1)
Temperatura ambianta a circuitului A C
TEMP. AMB B
(1)
Temperatura ambianta a circuitului B C
TEMP. AMB C
(1)
Temperatura ambianta a circuitului C C
TEMP. CAZAN Temperatura apei in cazan C
PRESIUNE Presiunea apei din instalatie bar
(1) Parametrul nu este afisat decat pentru optiuni, circuite sau sonde efectiv racordate.
T001522-A
bar
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
:

!
SUNDAY 11:45
C002219-D-19
MCA 45 - 65 - 90 - 115 5. Punerea in functiune - DIEMATIC iSystem
06/09/2010 - 300024763-001-A
73
Nivelul "utilizator" - Meniul #MESURES
Parametrul Descriere Unitate
TEMP. BOILER
(1)
Temperatura apei in boilerul ACM C
TEMP.ACM.INST
(1)
Temperatura apei calde instantanee C
TEMP.TAMPON
(1)
Temperatura apei in vasul tampon C
TEMPERATURA AR Temperatura apei reci menajere C
TEMP.PISCINA B
(1)
Temperatura apei din piscina circuitului B C
TEMP.PISCINA C
(1)
Temperatura apei din piscina circuitului C C
TEMP. TUR B
(1)
Temperatura apei de tur a circuitului B C
TEMP. TUR C
(1)
Temperatura apei de tur a circuitului C C
TEMP.SISTEM
(1)
Temperatura apei de tur sistem daca exista multigeneratoare C
TEMP.REZ.INF Temperatura apei in partea de jos a boilerului ACM C
T.REZ AUX
(1)
Temperatura apei in cel de-al doilea boiler ACM racordat pe circuitul AUX C
TEMP.REZ A
(1)
Temperatura apei in cel de-al doilea boiler ACM racordat pe circuitul A C
TEMP.RETUR Temperatura apei de retur cazan C
VITEZA VENT Viteza de rotatie a ventilatorului r/min
PUTERE INST. Putere instantanee relativa a cazanului (0%: Arzator oprit sau in functionare la putere minima) %
CURENT (A) Curent de ionizare A
NR IMP.ARZ Numar de porniri ale arzatorului (nu se poate modifica)
Contorul se incrementeaza cu 8 la fiecare 8 porniri

FCT. ARZAT. Numarul de ore de functionare a arzatorului (nu se poate modifica)
Contorul se incrementeaza cu 2 la fiecare 2 ore
h
INTR.0-10V
(1)
Tensiune la intrare 0-10 V V
SECVENTA Secventa de reglare
CTRL Numarul de control al software-ului
(1) Parametrul nu este afisat decat pentru optiuni, circuite sau sonde efectiv racordate.
5.7 Modificarea setarilor
Tabloul de comanda al cazanului este reglat pentru instalatiile de
incalzire cele mai utilizate. Cu aceste reglaje, practic toate instalatiile
de incalzire vor functiona corect. Utilizatorul sau instalatorul poate
optimiza parametrii in functie de preferintele proprii.
Pentru reglajele "utilizator", cititi notita de utilizare.
5.7.1. Selectionati limba
1. Accesati nivelul "instalator": Apasati pe tasta
-
timp de
aproximativ 5 secunde.
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
:

!
SUNDAY 11:45
5"
TEMP.: 68
C002235-F-19
5. Punerea in functiune - DIEMATIC iSystem MCA 45 - 65 - 90 - 115
74
06/09/2010 - 300024763-001-A
2. Selectionati meniul #LANGUE.
4 Invartiti butonul rotativ pentru a face sa defileze
meniurile sau sa modificati o valoare.
4 Apasati pe butonul rotativ pentru a avea acces la
meniul selectionat sau sa validati o modificare a
valorii.

Pentru o explicatie detaliata despre navigarea in


meniuri, cititi capitolul: "Navigarea in meniuri", pagina 59
Nivelul "instalator" - Meniul #LANGUE
Plaja de reglare Descriere
FRANCAIS Afisajul in franceza
DEUTSCH Afisaj in germana
ENGLISH Afisaj in engleza
ITALIANO Afisaj in italiana
ESPANOL Afisaj in spaniola
NEDERLANDS Afisaj in olandeza
POLSKY Afisaj in poloneza
5.7.2. Calibrati sondele
1. Accesati nivelul "utilizator": Apasati pe tasta
>
.
2. Selectionati meniul #REGLAJE.
4 Invartiti butonul rotativ pentru a face sa defileze
meniurile sau sa modificati o valoare.
4 Apasati pe butonul rotativ pentru a avea acces la
meniul selectionat sau sa validati o modificare a
valorii.

Pentru o explicatie detaliata despre navigarea in


meniuri, cititi capitolul: "Navigarea in meniuri", pagina 59
3. Reglati parametrii urmatori:
Nivelul "utilizator" - Meniul #REGLAJE
Parametrul Plaja de
reglare
Descriere Reglaj din uzina Reglaj client
VARA/IARNA 15 - 30 C Permite reglarea valorii temperaturii exterioare
peste care incalzirea va fi oprita.
4 Pompele de incalzire sunt intrerupte.
4 Arzatorul nu porneste decat in cazul
solicitarii de apa calda menajera.
4 Litera E si simbolul p se afiseaza.
22 C
NU Incalzirea nu este niciodata intrerupta automat
CALIBR. EXT. Calibrare sonda exterioara: Permite
corectarea temperaturii exterioare
Temperatura
exterioara

(1) Parametrul nu se afiseaza decat daca INSTALATIE este reglat pe EXTINDERE
(2) Parametrul nu este afisat decat daca o sonda de ambianta este racordata pe circuitul respectiv
(3) Parametrul nu este afisat decat daca nici o sonda de ambianta nu este racordata pe circuitul respectiv sau daca influenta sondei este nula
(4) Parametrul nu este afisat decat daca circuitul respectiv este efectiv racordat
bar
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
:

!
SUNDAY 11:45
C002219-D-19
MCA 45 - 65 - 90 - 115 5. Punerea in functiune - DIEMATIC iSystem
06/09/2010 - 300024763-001-A
75
Nivelul "utilizator" - Meniul #REGLAJE
Parametrul Plaja de
reglare
Descriere Reglaj din uzina Reglaj client
CALIBR. AMB.A
(1)(1)
Calibrarea sondei de ambianta a circuitului A:
Permite reglarea unui decalaj de ambianta
Efectuati acest reglaj la 2 ore dupa punerea
sub tensiune, daca temperatura ambianta este
stabilizata
Temperatura
ambianta a
circuitului A

DECALAJ AMB.A
(1)
-5.0 - +5.0 C Decalaj de ambianta al circuitului A: Permite
reglarea unui decalaj de ambianta
Efectuati acest reglaj la 2 ore dupa punerea
sub tensiune, daca temperatura ambianta este
stabilizata
0.0
ANTIINGH.AMB.A 0.5 - 20 C Temperatura ambianta de activare antiinghet a
circuitului A
6 C
CALIBR. AMB.B
(1)(1)
Calibrarea sondei de ambianta a circuitului B:
Permite reglarea unui decalaj de ambianta
Efectuati acest reglaj la 2 ore dupa punerea
sub tensiune, daca temperatura ambianta este
stabilizata
Temperatura
ambianta a
circuitului B

DECALAJ AMB.B
(1)
-5.0 - +5.0 C Decalaj de ambianta al circuitului B: Permite
reglarea unui decalaj de ambianta
Efectuati acest reglaj la 2 ore dupa punerea
sub tensiune, daca temperatura ambianta este
stabilizata
0.0
ANTIINGH.AMB.B 0.5 - 20 C Temperatura ambianta de activare antiinghet a
circuitului B
6 C
CALIBR. AMB.C
(2)(1)
Calibrarea sondei de ambianta a circuitului C:
Permite reglarea unui decalaj de ambianta
Efectuati acest reglaj la 2 ore dupa punerea
sub tensiune, daca temperatura ambianta este
stabilizata
Temperatura
ambianta a
circuitului C

DECALAJ AMB.C
(3)
(1)
-5.0 - +5.0 C Decalaj de ambianta al circuitului C: Permite
reglarea unui decalaj de ambianta
Efectuati acest reglaj la 2 ore dupa punerea
sub tensiune, daca temperatura ambianta este
stabilizata
0.0
ANTIINGH.AMB.C
(4)
0.5 - 20 C Temperatura ambianta de activare a
antiinghetului circuitului C
6 C
(1) Parametrul nu se afiseaza decat daca INSTALATIE este reglat pe EXTINDERE
(2) Parametrul nu este afisat decat daca o sonda de ambianta este racordata pe circuitul respectiv
(3) Parametrul nu este afisat decat daca nici o sonda de ambianta nu este racordata pe circuitul respectiv sau daca influenta sondei este nula
(4) Parametrul nu este afisat decat daca circuitul respectiv este efectiv racordat
5.7.3. Reglajele "profesional"
1. Accesati nivelul "instalator": Apasati pe tasta
-
timp de
aproximativ 5 secunde.
2. Reglati parametrii urmatori:
4 Invartiti butonul rotativ pentru a face sa defileze
meniurile sau sa modificati o valoare.
4 Apasati pe butonul rotativ pentru a avea acces la
meniul selectionat sau sa validati o modificare a
valorii.

Pentru o explicatie detaliata despre navigarea in


meniuri, cititi capitolul: "Navigarea in meniuri", pagina 59
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
:

!
SUNDAY 11:45
5"
TEMP.: 68
C002235-F-19
5. Punerea in functiune - DIEMATIC iSystem MCA 45 - 65 - 90 - 115
76
06/09/2010 - 300024763-001-A
Nivelul "instalator" - Meniul #PRIMAIRE LIMITES
Parametrul Plaja de reglare Descriere Reglaj din uzina Reglaj client
T.MAX.CAZAN 20 - 90 C Temperatura maxima a cazanului 80 C
P.MAX INCALZ (%)
(1)
0-100% Putere maxima a cazanului in regim de
incalzire
100%
P.MAX ACM(%)
(1)(2)
0-100% Putere maxima a cazanului in mod ACM 100%
MIN.VENT.
(1)
1000-5000 tr/min Viteza minima a ventilatorului Vezi tabelul alaturat
MAX.VENT.INC
(1)
1000-7000 tr/min Reglajul vitezei maxime a ventilatorului in
modul incalzire
Vezi tabelul alaturat
MAX.VENT.ACM
(1)
1000-7000 tr/min Reglajul vitezei maxime a ventilatorului la apa
calda menajera
Vezi tabelul alaturat
VIT.DEM.VENT
(1)
1000-5000 tr/min Reglajul vitezei optime de pornire Vezi tabelul alaturat
VIT.MIN POMPE
(1)
20-100% Viteza minima a pompei 40 %
VIT.MAX POMPE
(1)
20-100% Viteza maxima a pompei 100 %
(1) Parametrul nu se afiseaza decat daca INSTALATIE este reglat pe EXTINDERE
(2) Parametrul nu se afiseaza decat daca S.ECS: este reglat pe POMPE
Tipul de gaz utilizat Parametrul Unitate MCA 45 MCA 65 MCA 90 MCA 115
Gaz H (G20) MIN.VENT. r/min 1600 1600 1550 1800
MAX.VENT.INC r/min 5400 5800 6200 7000
MAX.VENT.ACM r/min 5400 5800 6200 7000
VIT.DEM r/min 2500 2500 2500 2500
Propan (G31) MIN.VENT. r/min 1600 1600 2250 2500
MAX.VENT.INC r/min 5400 5800 6000 6700
MAX.VENT.ACM r/min 5400 5800 6000 6700
VIT.DEM r/min 2500 2500 2500 2500
Nivelul "instalator" - Meniul #LIMITE SECUNDAR
Parametrul Plaja de reglare Descriere Reglaj din uzina
MAX.CIRC.A 20 - 95 C Temperatura maxima (Circuit A)
Vezi observatiile de mai jos
75 C
MAX.CIRC.B 20 - 95 C Temperatura maxima (Circuit B)
Vezi observatiile de mai jos
50 C
MAX.CIRC.C 20 - 95 C Temperatura maxima (Circuit C)
Vezi observatiile de mai jos
50 C
ANTIINGHET EXT NU, -8 - +10 C Temperatura exterioara ce activeaza protectia antiinghet a instalatiei.
Sub aceasta temperatura, pompele functioneaza in permanenta si
temperaturile minime ale fiecarui circuit sunt respectate.
In cazul reglajului NOAPTE : OPRIRE, temperatura redusa este
mentinuta in fiecare circuit (Meniul #P.INSTAL SECUND).
NU: Protectia antiinghet nu a fost activata
+3 C
TPC Z A
(1)(2)
NU, 20 - 90 C Temperatura de origine curba in modul Zi (Circuit A) NU
TPC N A
(1)(2)
NU, 20 - 90 C Temperatura de origine curba in modul Noapte (Circuit A) NU
TPC Z B
(1)(2)
NU, 20 - 90 C Temperatura de origine curba in modul Zi (Circuit B) NU
TPC N B
(1)(2)
NU, 20 - 90 C Temperatura de origine curba in modul Noapte (Circuit B) NU
TPC Z C
(1)(2)
NU, 20 - 90 C Temperatura de origine curba in modul Zi (Circuit C) NU
TPC N C
(1)(2)
NU, 20 - 90 C Temperatura de origine curba in modul Noapte (Circuit C) NU
TEMP.PRIM.ECS 50 - 90 C Temperatura de consemn cazan in caz de producere apa calda
menajera
80 C
(1) Parametrul nu se afiseaza decat daca INSTALATIE este reglat pe EXTINDERE
(2) Parametrul poate fi reglat pe curba de incalzire apasand pe tasta f.
MCA 45 - 65 - 90 - 115 5. Punerea in functiune - DIEMATIC iSystem
06/09/2010 - 300024763-001-A
77
Nivelul "instalator" - Meniul #PRIMAR P.INSTAL
(1)
Parametrul Plaja de reglare Descriere Reglaj din uzina Reglaj client
FCT.MIN.ARZ 0 ? 180 secunde Reglarea perioadei minime de functionare a
arzatorului (In modul incalzire)
30 secunde
TEMPO P.GENE 1 la 30 minute Durata maxima de postfunctionare a pompei
generatorului
4 minute
INT.BL OPRIRE INCALZ. Configuratia de intrare BL a PCU
Daca acest contact este deschis, incalzirea este
oprita. Totusi prepararea ACM (daca parametrul
S.ACM: este reglat pe VI) ramane functionala.
Repunere in functionare automata atunci cand
contactul se inchide.
OPRIRE TOTAL
OPRIRE TOTAL Configuratia de intrare BL a PCU
Daca acest contact este deschis, incalzirea si
prepararea ACM se opresc. Repunere in functionare
automata atunci cand contactul se inchide.
OPRIRE AVARIE Configuratia de intrare BL a PCU
Daca acest contact este deschis, cazanul intra in
avarie. Repunerea in functiune necesita rearmarea
cazanului.
(1) Meniul nu se afiseaza decat daca parametrul INSTALLATION este reglat pe ETENDUE
Nivelul "instalator" - Meniul #P.INSTAL SECUND
Parametrul Plaja de reglare Descriere Reglaj din
uzina
Reglaj
client
INERT.CLADIRE
(1)
0 (10 ore) la 10 (50 ore) Caracterizarea inertiei cladirii:
0 pentru o cladire cu inertie termica mica.
3 pentru o cladire cu inertie termica normala.
10 pentru o cladire cu inertie termica mare.
Modificarea reglajelor din uzina nu se
recomanda decat in cazuri exceptionale.
3 (22 ore)
PANTA CIRC.A
(2)
de la 0 la 4 Panta de incalzire a circuitului A
Vezi observatiile de mai jos
1.5
INFL.S.AMB.A
(1)
de la 0 la 10 Influenta sondei de ambianta A
Vezi observatiile de mai jos
3
PANTA CIRC.B
(2)
de la 0 la 4 Panta de incalzire a circuitului B
Vezi observatiile de mai jos
0.7
INFL.S.AMB.B
(1)
de la 0 la 10 Influenta sondei de ambianta B
Vezi observatiile de mai jos
3
PENTE CIRC.C
(2)
de la 0 la 4 Panta de incalzire a circuitului C
Vezi observatiile de mai jos
0.7
INFL.S.AMB.C
(1)
de la 0 la 10 Influenta sondei de ambianta C
Vezi observatiile de mai jos
3
USCARE SAPA NU, B, C, B+C Uscarea sapei
Vezi observatiile de mai jos
NU
TEMP.USC.DEBUT
(3)
20 - 50 C Temperatura de incepere a uscarii sapei 20 C
TEMP.USC.FIN
(3)
20 - 50 C Temperatura de sfarsit de uscare a sapei 20 C
NR ZILE USC.
(3)
de la 0 la 99 0
(1) Parametrul nu se afiseaza decat daca INSTALATIE este reglat pe EXTINDERE
(2) Parametrul poate fi reglat pe curba de incalzire apasand pe tasta f
(3) Parametrul nu este afisat decat daca SECHAGE CHAPE este diferit de NON
(4) Parametrul nu este afisat decat daca ENTR.0-10V este reglat pe OUI.
(5) Daca o vana de inversiune este racordata, prioritatea ACM va fi intotdeauna totala indiferent de reglaj.
5. Punerea in functiune - DIEMATIC iSystem MCA 45 - 65 - 90 - 115
78
06/09/2010 - 300024763-001-A
Nivelul "instalator" - Meniul #P.INSTAL SECUND
Parametrul Plaja de reglare Descriere Reglaj din
uzina
Reglaj
client
NOAPTE
(1)
ABAIS. Temperatura scazuta este mentinuta (Modul
Noapte)
Vezi observatiile de mai jos
ABAIS.
ARRET Cazanul este oprit (Modul Noapte)
Vezi observatiile de mai jos
INTR.0-10V NU / TEMPERATURE /
PUTERE %
Activare comanda in 0-10 V
Vezi observatiile de mai jos
NU
VMIN/OFF 0-10V
(1)(4)
0 la 10 V Tensiune corespunzatoare consemnului
minim
0.5 V
VMAX 0-10V
(1)(4)
0 la 10 V Tensiune corespunzatoare consemnului
maxim
9.5 V
CONS.MIN 0-10V
(1)
(4)
10 - 70 C Consemn minim de temperatura 20 C
CONS.MAX 0-10V
(1)
(4)
10 - 100 C Consemn maxim de temperatura 80 C
LATIME BANDA
(1)
4 la 16 K Latime de banda de reglare pentru vanele cu
3 cai.
Posibilitatea de a mari latimea bandei daca
vanele sunt rapide sau de a o micsora daca
sunt lente.
12 K
DECAL.CAZ/V3C
(1)
0 la 16 K Diferenta de temperatura minima intre cazan
si vane
4 K
TEMPO.P.INCAL
(1)
0 la 15 minute Temporizarea opririi pompelor de incalzire.
Temporizarea opririi pompelor de incalzire
evita o supraincalzire a cazanului.
4 minute
TEMPO.P.ACM
(1)(2)
2 la 15 minute Temporizarea opririi pompei acm.
Temporizarea opririi pompei de sarcina acm
evita o supraincalzire a cazanului si a
circuitelor de incalzire (Doar daca este
utilizata o pompa de boiler).
2 minute
ADAPT LIBERA Adaptarea automata a curbelor de incalzire
pentru fiecare circuit cu un senzor de
ambianta cu o influenta >0.
LIBERA
BLOCAT Curbele de incalzire pot fi modificate doar
manual.
PRIORITATE ACM
(5)
TOTAL Intreruperea incalzirii si reincalzirii piscinei
pe durata producerii de acm.
TOTAL
RELATIVA Prepararea de apa calda menajera si
incalzirea circuitelor cu vana daca puterea
disponibila este suficienta si daca
racordarea hidraulica o permite.
FARA PR. Incalzirea si prepararea de apa calda
menajera in paralel daca racordarea
hidraulica o permite.
a Risc de supraincalzire pentru circuitul
direct.
(1) Parametrul nu se afiseaza decat daca INSTALATIE este reglat pe EXTINDERE
(2) Parametrul poate fi reglat pe curba de incalzire apasand pe tasta f
(3) Parametrul nu este afisat decat daca SECHAGE CHAPE este diferit de NON
(4) Parametrul nu este afisat decat daca ENTR.0-10V este reglat pe OUI.
(5) Daca o vana de inversiune este racordata, prioritatea ACM va fi intotdeauna totala indiferent de reglaj.
MCA 45 - 65 - 90 - 115 5. Punerea in functiune - DIEMATIC iSystem
06/09/2010 - 300024763-001-A
79
Nivelul "instalator" - Meniul #P.INSTAL SECUND
Parametrul Plaja de reglare Descriere Reglaj din
uzina
Reglaj
client
ANTILEGIO. Functia "antilegionella" permite combaterea
aparitiei bacteriei "legionella" in boiler.
NU
NU Functia antilegionella neactivata
ZILNIC Boilerul este supraincalzit in fiecare zi de la
ora 4:00 la ora 5:00
SAPT Boilerul este supraincalzit in fiecare sambata
de la ora 4:00 la ora 5:00
(1) Parametrul nu se afiseaza decat daca INSTALATIE este reglat pe EXTINDERE
(2) Parametrul poate fi reglat pe curba de incalzire apasand pe tasta f
(3) Parametrul nu este afisat decat daca SECHAGE CHAPE este diferit de NON
(4) Parametrul nu este afisat decat daca ENTR.0-10V este reglat pe OUI.
(5) Daca o vana de inversiune este racordata, prioritatea ACM va fi intotdeauna totala indiferent de reglaj.
n
MAX. CIRC. ...
AVERTISMENT
Daca folositi incalzire in pardoseala, nu modificati
reglajele din uzina (50 C). Pentru instalarea sa, va rugam
sa studiati legislatia in vigoare.
4 In cazul unui circuit direct, racordati un termostat de siguranta pe
contactul BL.
4 In cazul unui circuit cu vana cu 3 cai (B sau C), racordati un
termostat de siguranta pe contactul TS.
n
PANTA CIRC. ...
Curba de incalzire circuit A, B sau C
x Temperatura exterioara (C)
y Temperatura tur apa (C)
A Temperatura maxima a circuitului B - C
n
USCARE SAPA
Permite impunerea unei temperaturi de tur constante sau o
succesiune de temperaturi pentru accelerarea uscarii sapei pardoselii
incalzite.
Reglajul acestor temperaturi trebuie sa urmeze recomandarile
specialistului in sape.
Activarea acestui parametru (reglaj diferit de NU) forteaza afisarea
permanenta a USCARE SAPA si dezactiveaza toate celelalte
functiuni ale regulatorului.
Cand uscarea sapei este activa intr-un circuit, toate celelalte circuite
(e.g. ACM) sunt oprite. Utilizarea acestei functiuni nu este posibila
decat pe circuitele B si C.
M001678-B
1
5. Punerea in functiune - DIEMATIC iSystem MCA 45 - 65 - 90 - 115
80
06/09/2010 - 300024763-001-A
A
TEMP.USC.FIN
Z
TEMP.USC.DEBUT
E Astazi
R
NR ZILE USC.
T Reglare normala (Sfarsitul uscarii)
Y Temperatura de consemn incalzire (C)
Exemplu
A TEMP.USC.FIN: 47 C
Z TEMP.USC.DEBUT: 20 C
R
NR ZILE USC.
T Reglare normala (Sfarsitul uscarii)
Y Temperatura de consemn incalzire (C)
In fiecare zi la miezul noptii (00:00): consemnul
(TEMP.SEC.DEBUT) este recalculat si numarul de zile
restante (NR ZILE USC.) este micsorat.
n
INFL.S.AMB.
Folosit sa ajusteze influenta sondei de ambianta asupra temperaturii
apei pentru circuitul in cauza.
0 Nu se tine cont (comanda la distanta asezata intr-un loc fara influenta)
1 Influenta scazuta
3 Influenta medie (recomandata)
10 Functionare tip termostat de ambianta
n
NOAPTE
Acest parametru se vizualizeaza daca cel putin un circuit
nu are sonda de ambianta.
Pentru circuitele fara sonda de ambianta:
4 NOAPTE :REDUS (Reducere): Temperatura redusa se mentine
pe timpul perioadelor reduse. Pompa functioneaza permanent.
4 NOAPTE :OPRIT (Oprit): Incalzirea este oprita pe parcursul
perioadelor reduse. Atunci cand antiinghetul instalatiei este activ,
temperatura redusa este mentinuta in timpul perioadelor reduse.
Pentru circuitele cu sonda de ambianta:
4 Atunci cand temperatura de ambianta este mai mica decat
consemnul sondei de ambianta: Temperatura redusa se mentine
pe timpul perioadelor reduse. Pompa functioneaza permanent.
2
3
4
1
6
5
C
0
0
2
7
6
8
-
A
00:00 00:00 00:00
2
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
23
20
26
29
32
35
38
41
44
47
4
4
5
1
6
C
0
0
2
7
6
9
-
A
00:00 00:00 00:00
MCA 45 - 65 - 90 - 115 5. Punerea in functiune - DIEMATIC iSystem
06/09/2010 - 300024763-001-A
81
4 Atunci cand temperatura de ambianta este mai mare decat
consemnul sondei de ambianta: Incalzirea este oprita pe parcursul
perioadelor reduse. Atunci cand antiinghetul instalatiei este activ,
temperatura redusa este mentinuta in timpul perioadelor reduse.
n
Functia 0-10 V
Aceasta functie permite comanda cazanului prin intermediul unui
sistem extern care contine o iesire 0-10 V conectata la intrarea
0-10 V. Aceasta comanda impune cazanului un consemn in
temperatura sau in putere. Trebuie sa aveti grija ca parametrul MAX.
CAZ. sa fie mai mare decat CONS.MAX 0-10V.
1 Temperatura de consemn pentru tur (C)
2 Tensiune de alimentare intrare (V) - DC
3 0 V
4 CONS.MIN 0-10V
5 CONS.MAX 0-10V
6 VMIN/OFF 0-10V
7 VMAX 0-10V
8 10 V
x Tensiune la intrare
y Temperatura cazanului / Putere cazan
Daca tensiunea de intrare este mai mica decat VMIN/OFF 0-10V,
cazanul este oprit.
Temperatura de consemn cazan corespunde strict intrarii 0-10 V.
Circuitele secundare ale cazanului continua sa functioneze dar nu au
nici un efect asupra temperaturii apei cazanului. In cazul utilizarii
intrarii 0-10 V si a unui circuit secundar al cazanului, trebuie ca
regulatorul extern care furnizeaza aceasta tensiune de 0-10 V sa
solicite intotdeauna o temperatura minim egala cu nevoile circuitului
secundar.
5.7.4. Configurati reteaua
1. Accesati nivelul "instalator": Apasati pe tasta
-
timp de
aproximativ 5 secunde.
2. Selectionati meniul #RESEAU.
4 Invartiti butonul rotativ pentru a face sa defileze
meniurile sau sa modificati o valoare.
4 Apasati pe butonul rotativ pentru a avea acces la
meniul selectionat sau sa validati o modificare a
valorii.

Pentru o explicatie detaliata despre navigarea in


meniuri, cititi capitolul: "Navigarea in meniuri", pagina 59
3. Reglati parametrii urmatori:
M001679-A
5
1
4
3 6 2 7 8
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
:

!
SUNDAY 11:45
5"
TEMP.: 68
C002235-F-19
5. Punerea in functiune - DIEMATIC iSystem MCA 45 - 65 - 90 - 115
82
06/09/2010 - 300024763-001-A
Nivelul "instalator" - Meniul #RETEA
(1)
Parametrul Plaja de reglare Descriere Reglaj din uzina Reglaj client
CASCADA DA / NU DA: Sistem in cascada NU
REGUL. MASTER
(2)
DA / NU Configurati aceasta automatizare dupa cum
conduce pe bus
DA
RETEA SISTEM
(3)
Meniu specific: Integrati generatoarele sau
VM in modul cascada (Vezi capitolul alaturat:
"Racordati aparatele in cascada")

FUNCT
(3)
CLASICA Functionarea in cascada: Pornire succesiva a
cazanelor in cascada in functie de necesitati
CLASICA
PARALEL Functionarea in cascada paralela: Daca
temperatura exterioara este mai mica decat
valoarea CASC.PARALEL, toate cazanele
sunt puse in functiune in acelasi timp
CASC.PARALEL
(4)
-10 - 20 C Temperatura exterioara de anclansare a
tuturor treptelor in modul paralel
10 C
TEMP.P.GENE.CASC
(4)
0 la 30 min Durata minima de postfunctionare a pompei
generatorului
0 min
TEMPO.INTER.TR
(2)
1 la 30 min Temporizarea la anclansare si la declansare a
generatoarelor.
4 min
NUMAR SCLAV
(5)
de la 2 la 10 Reglati adresa de retea a generatorului
condus
2
V3V CPL Meniu specific (Nefolosit)
SCENARIO InOne Meniu specific: Configurati scenariile de
functionare InOne care vor fi administrate de
placa electronica SCU (Vezi capitolul
alaturat: "Configurati scenariile de
functionare")

INLATURATI DISPOZITIV Meniu specific: vezi alaturat
(1) Meniul nu se afiseaza decat daca parametrul INSTALLATION este reglat pe ETENDUE
(2) Parametrul nu este afisat decat daca parametrul CASCADA este reglat pe DA
(3) Parametrul nu se afiseaza decat daca REGUL. MASTER este reglat pe DA
(4) Parametrul nu este afisat decat daca FUNCT este reglat pe PARALEL
(5) Parametrul nu se afiseaza decat daca REGUL. CONDUC. este reglat pe NU
n
Racordati aparatele in cascada
Este posibil, in cazul unei configurari in cascada, sa integrati
generatoarele si/sau VM in mod condus. Procedati dupa cum
urmeaza:
1. Reglati CASCADA pe DA apasand pe butonul rotativ, apoi
invartind si apasand din nou pentru a valida.
2. Selectionati RETEA SISTEM si apasati pe butonul rotativ pentru
a intra in meniul specific.
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
9

!
CASCADE
MASTER CONTROLER
SYSTESYSTEM NETWORK
MNETZ FUNCT
INTER STAGE TIMER
ON
ON
TRADITIONAL
4'

C002409-B-19
MCA 45 - 65 - 90 - 115 5. Punerea in functiune - DIEMATIC iSystem
06/09/2010 - 300024763-001-A
83
3. Pentru a adauga un echipament condus la retea, selectionati
ADAUGA CONDUS.
4. Ecranul care se afiseaza permite alegerea numerelor de cazane
conduse de adaugat la retea. Numerele 2 pana la 10 sunt dedicate
generatoarelor, si numerele 20 pana la 39 sunt pentru VM. Invartiti
butonul rotativ pentru a face sa defileze numerele si apasati pentru
a valida numarul ales. Apasati pe
j
pentru a reveni la lista
precedenta.
5. Pentru a elimina un echipament condus din retea, selectionati
SUPRIM. CONDUS.
6. Ecranul care se afiseaza permite alegerea numerelor de cazane
conduse de eliminat din retea. Invartiti butonul rotativ pentru a face
sa defileze numerele si apasati pentru a elimina numarul ales.
Apasati pe
j
pentru a reveni la lista precedenta.
7. Selectionati NR. ELEMENT.RETEA. Acest ecran reia elementele
din retea recunoscute de sistem. Apasati pe
j
pentru a reveni la
lista precedenta.
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
9

!
NB.NETWORK ELEMENTS
ADD SLAVE
ERASE NETWORK
4

C002410-B-19
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
9

!
SKLAVE ADDIEREN
GENE: 2, 5,
VM: 29,
4

C002412-A-19
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
9

!
ERASE NETWORK
GENE: 2, 5,
VM: 29,
4

C002413-A-19
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
9

!
NB.NETWORK ELEMENTS
GENE: 2, 5,
VM: 29,
4

C002411-B-19
5. Punerea in functiune - DIEMATIC iSystem MCA 45 - 65 - 90 - 115
84
06/09/2010 - 300024763-001-A
n
Configurati scenariile de functionare
Este posibil sa alegeti un scenariu de functionare si sa afectati la
diversi agenti IOBL prin intermediul curentului de rezistenta.
Procedati dupa cum urmeaza:
1. In meniul #RETEA, selectionati SCENARIO InOne.
2. Alegeti un numar de atribuit scenariului invartind butonul rotativ;
pana la 4 scenarii pot fi inregistrate. Pentru a valida, apasati pe
butonul rotativ.
3. Alegeti scenariul dorit invartind butonul rotativ apoi validati.
Scenarii disponibile Descriere
M.VACANTE ON Modul Vacanta activ (orice circuit)
M.VACANTE OFF Modul Vacanta inactiv (orice circuit)
IESIRE AUX ON Iesire Aux comandata
IESIRE AUX OFF Iesire Aux oprita
ACM ZI ACM in modul zi
ACM NOAPTE ACM in modul noapte
DEFECT ON Defect activ
DEFECT OFF Fara defect activ
INTR. TEL.ON Intrare telefonica activa
INTR. TEL.OFF Intrare telefonica inactiva
4. Integrati diferitii parametri InOne urmand scenariul apoi validati
apasand pe butonul rotativ.
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
9

!
INTER STAGE TIMER
3WW PLC
InOne SCENARIO
REMOVE DEVICE
4'

C002414-B-19
1
1
2
2

D
J

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
9

!
SCENARIO
"Please choose the scenario to define"
1

C002415-A-19
1
1
2
2

D
J

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
9

!
Configure the scenario
HOLIDAYS ON

C002416-A-19
1
1
2
2

D
J

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
9

!
"Integrate the differents InOneactors.
Press on the button to finish"
C002417-A-19
MCA 45 - 65 - 90 - 115 5. Punerea in functiune - DIEMATIC iSystem
06/09/2010 - 300024763-001-A
85
n
Eliminati un periferic
Pentru a elimina un periferic, procedati dupa cum urmeaza:
1. In meniul #RETEA, selectionati INLATURATI DISPOZITIV.
2. Alegeti perifericul de eliminat prin invartirea butonului rotativ apoi
apasati pentru a valida.
n
Comandati cazanul plecand de la un Intrerupator
Scenariu IOBL
Este posibil sa comandati cazanul plecand de la un intrerupator
scenariu (cazanul este considerat acum ca unul condus). Procedati
dupa cum urmeaza:
1. Retrageti masca intrerupatorului de scenariu IOBL pentru a
ajunge la tasta LEARN.
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
9

!
INTER STAGE TIMER
3WW PLC
InOne SCENARIO
REMOVE DEVICE
4'

C002419-B-19
1
1
2
2

D
J

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
9

!
"Select the InOne device to remove"
MASTER CONTROLER

C002420-B-19
C002421-B
5. Punerea in functiune - DIEMATIC iSystem MCA 45 - 65 - 90 - 115
86
06/09/2010 - 300024763-001-A
C002422-B-19
230V
230V
bar
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
: !
"An external devicetries to connect,
do you want to authorize it?"
LEARN ? YES
2. Apasati pe tasta LEARN apoi pe tasta de comanda care trebuie
sa conduca scenariul. Un semnal de grupare este trimis prin
curentul de rezistenta la cazanul care afiseaza mesajul urmator
pe tabloul de comanda:
"Un periferic incearca sa se conecteze, il autorizati ?"
3. Reglati afisajul pe DA invartind butonul rotativ si apasati pentru a
valida.
4. Alegeti circuitul ce trebuie sa execute scenariul invartind butonul
rotativ apoi apasati pentru validare.
ATENTIE
In cazul in care una dintre placile electronice SCU nu a
fost bine grupata, urmatorul mesaj va aparea:
"Atentie toate SCU nu sunt recunoscute".
Reincepeti procedura de grupare.
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
9

!
LEARN ?
"An external devicetries to connect,
do you want to authorize it?"
YES
C002423-A-19
YES

1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
9

!
CHOICE THE CIRC. B
C002424-B-19

MCA 45 - 65 - 90 - 115 5. Punerea in functiune - DIEMATIC iSystem


06/09/2010 - 300024763-001-A
87
5. Alegeti scenariul dorit invartind butonul rotativ apoi validati.
Scenarii disponibile Descriere
AUTO Functionare conform programarii orare
ZI Mod "confort"
NOAPTE Mod "redus"
VACANTE Mod de lucru Vacanta
P1 Alegeti programul P1
P2 Alegeti programul P2
P3 Alegeti programul P3
P4 Alegeti programul P4
6. Incheiati gruparea apasand pe tasta LEARN a intrerupatorului de
scenariu IOBL.
n
Eliminati un scenariu plecand de la Intrerupatorul
Scenariu IOBL
Este posibil sa distrugeti un scenariu de la intrerupatorul scenariu
IOBL. Procedati dupa cum urmeaza:
1. Apasati pe tasta LEARN a intrerupatorului de scenariu apoi pe
tasta de comanda care conduce scenariul de eliminat. Un mesaj
care intreaba daca se doreste eliminarea scenariului se afiseaza
pe interfata tabloului de comanda.
2. Reglati afisajul pe DA invartind butonul rotativ si apasati pentru a
valida.
3. Confirmati eliminarea apasand pe tasta LEARN a intrerupatorului
de scenariu IOBL.
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
9

!
FUNCTION :
"Function of the scenario"
HOLIDAYS
C002425-A-19

1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
9

!
REMOVE?
Scene reset
yes
C002426-A-19

1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
9

!
CONFIRM:
"Please close the procedure with LEARN
on the scenario switch"
C002427-A-19

5. Punerea in functiune - DIEMATIC iSystem MCA 45 - 65 - 90 - 115


88
06/09/2010 - 300024763-001-A
5.7.5. Revenirea la reglajele din fabrica
Pentru a reinitializa echipamentul, procedati dupa cum urmeaza:
1. Apasati simultan pe tastele
C
,
>
si
j
timp de 4 secunde. Meniul
#RESET se afiseaza.
2. Reglati parametrii urmatori:
Meniul #RESET
Alegerea generatorului Parametrul Descriere
GENERATEUR RESET TOTAL Efectueaza un RESET TOTAL al tuturor parametrilor
FARA PROG. Efectueaza un RESET al parametrilor, pastrand programele orare
PROG. Efectueaza un RESET al programelor orare, pastrand parametrii
IOBL Reinitializeaza conexiunile retelelor de sistem
SONDE SCU Efectueaza un RESET al sondelor generatoarelor
SONDE AMB Efectueaza un RESET al sondelor de ambianta
Dupa reinitializarea RESET TOTAL si RESET FARA PROG.,
regulatorul revine dupa cateva secunde la afisajul de alegere a limbii.
1. Selectionati limba dorita invartind butonul rotativ.
2. Pentru a valida, apasati pe butonul rotativ.
bar
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
:

!
MODE
SUNDAY 11:45
C002296-B-19
4"
+ +
Franais - Deutsch - English -
Italiano - Espanol - Nederlands
- Polski -
bar
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F % $

LANGUE FRANCAIS
C003079-A
MCA 45 - 65 - 90 - 115 5. Punerea in functiune - DIEMATIC iSystem
06/09/2010 - 300024763-001-A
89
6 Punerea in functiune - IniControl
6.1 Tabloul de comanda
6.1.1. Descrierea tastelor
A
Tasta Retur j, Iesire G sau Rearmare manuala t
B
Tasta temperatura incalzire d sau [-]
C
Tasta temperatura ACM r sau [+]
D Tasta S [Enter]
E
Taste ) [cosar]
Apasati simultan pe tastele A si B
F Taste f [Meniu]
Apasati simultan pe tastele C si D
K
M
9
!

"
"
"
!

1
2
SERVICE
CFh
barPsi
% rpm
kW uA
x10 l/min
C St:
C
0
0
2
9
6
8
-
D

A B
E F
C D
6. Punerea in functiune - IniControl MCA 45 - 65 - 90 - 115
90
06/09/2010 - 300024763-001-A
6.1.2. Descrierea afisajului
n
Functiile tastelor
G
Retur la nivelul precedent fara a inregistra modificarile
efectuate
t Rearmare manuala
d Functie Incalzire centrala:
Acces la parametrul Temperatura max. incalzire.
[-] Pentru a scadea o valoare
r Functie ACM:
Acces la parametrul Temperatura ACM.
[+] Pentru a creste o valoare

Accesati meniul selectionat sau validati o modificare de


valoare
n
Moduri de functionare
d Starea pompei de incalzire A
D
Program incalzire dezactivat:
Functia de incalzire este dezactivata
r Starea pompei ACM
m Mod manual
n
Nivel de putere a flacarii
e
Nivel scazut de putere 0 - 25 %
r
Nivel mediu de putere 25 - 50 %
t
Nivel crescut de putere 50 - 75 %
y
Nivel de putere 75 - 100 %
K
M
9
!

"
"
"
!

1
2
SERVICE
CFh
barPsi
% rpm
kW uA
x10 l/min
C St:
C
0
0
3
0
4
2
-
B

K
M
9
!

"
"
"
!

1
2
SERVICE
CFh
barPsi
% rpm
kW uA
x10 l/min
C St:
C
0
0
3
0
4
3
-
B

K
M
9
!

"
"
"
!

1
2
SERVICE
CFh
barPsi
% rpm
kW uA
x10 l/min
C St:
C
0
0
3
0
4
4
-
B

K
M
9
!

"
"
"
!

1
2
SERVICE
CFh
barPsi
% rpm
kW uA
x10 l/min
C St:
C
0
0
3
0
4
6
-
B

MCA 45 - 65 - 90 - 115 6. Punerea in functiune - IniControl


06/09/2010 - 300024763-001-A
91
n
Presiunea instalatiei
bar Indicator de presiune:
Simbolul se afiseaza langa valoarea presiunii instalatiei.
Daca nici un traductor de presiune apa nu este racordat,
-.- apare pe afisaj
n
Alte informatii
"
Meniu Utilizator:
Parametrii nivelului Utilizator pot fi adaptati
!
Meniu Informatii:
Citirea diverselor valori actuale
) Mod Cosar:
Incarcare fortata inalta sau joasa pentru masuratoarea
CO
2
- Meniu Intretinere:
Parametrii nivelului Instalator pot fi adaptati
K Afisaj ce contine simbolurile:
$ + K + Z (Mesaj de intretinere)
\ Meniu contor orar:
Citirea numarului de ore de functionare a arzatorului, a
numarului de porniri reusite si a numarului de ore sub
tensiune
a Intrerupator pornit/oprit:
Dupa 5 blocari, aparatul trebuie oprit si repornit
I
Sonda exterioara prezenta
M Simbolul se afiseaza atunci cand pompa de cazan este in
functiune
a Deranjament:
Cazanul s-a defectat. Aceasta se semnaleaza printr-un
cod P sau X si un afisaj intermitent
K
M
9
!

"
"
"
!

1
2
SERVICE
CFh
barPsi
% rpm
kW uA
x10 l/min
C St:
C
0
0
3
0
4
7
-
C

K
M
9
!

"
"
"
!

1
2
SERVICE
CFh
barPsi
% rpm
kW uA
x10 l/min
C St:
C
0
0
3
0
4
8
-
B

6. Punerea in functiune - IniControl MCA 45 - 65 - 90 - 115


92
06/09/2010 - 300024763-001-A
6.2 Verificari inainte de punerea in functiune
6.2.1. Pregatiti cazanul pentru punerea in
functiune
AVERTISMENT
Daca gazul furnizat nu corespunde gazului certificat
pentru cazan, nu incepeti punerea in functiune.
Procedura de pregatire a punerii in functiune a cazanului:
4 Verificati ca tipul de gaz furnizat corespunde datelor ce figureaza
pe placuta de identificare a cazanului.
4 Controlati circuitul de gaz.
4 Controlati circuitul hidraulic.
4 Controlati presiunea apei din instalatia de incalzire.
4 Verificati racordurile electrice la termostat cat si celelalte comenzi
externe.
4 Controlati celelalte racordari.
4 Testati cazanul in regim maxim. Verificati reglajul raportului gaz/
aer si, la nevoie, corectati-l.
4 Testati cazanul in regim redus. Verificati reglajul raportului gaz/aer
si, la nevoie, corectati-l.
4 Lucrari de finalizare.
6.2.2. Circuitul de gaz
AVERTISMENT
Asigurati-va ca ati scos cazanul de sub tensiune.
1. Deschideti robinetul principal de gaz.
2. Desfaceti cu un sfert de tura cele doua suruburi situate sub panoul
frontal si scoateti-le.
3. Impingeti cutia de comanda inainte deschizand clemele de fixare
situate pe partile laterale.
4. Verificati presiunea gazului de alimentare la priza de presiune C
pe vana de gaz.
AVERTISMENT

Pentru a cunoaste tipurile de gaz autorizate, vezi


capitolul: "Categorie echipamente", pagina 8
5. Verificati etanseitatea racordurilor de gaz realizate dupa blocul de
gaz in cazan.
6. Verificati etanseitatea conductei de gaz, inclusiv a robinetelor de
gaz. Presiunea de proba nu trebuie sa depaseasca 60 mbar.
7. Purjati teava de alimentare cu gaz desfacand punctul de masura
pe blocul de gaz. Reinsurubati punctul de masura atunci cand
teava este suficient purjata.
T003243-A
C C
MCA 45 - 65 - 90 - 115 6. Punerea in functiune - IniControl
06/09/2010 - 300024763-001-A
93
8. Verificati etanseitatea racordurilor de gaz in cazan.
6.2.3. Circuitul hidraulic
4 Controlati sifonul, acesta trebuie sa fie in intregime umplut cu apa
curata.
4 Verificati etanseitatea hidraulica a racordarilor.
6.2.4. Legaturi electrice
4 Verificati racordurile electrice.
6.3 Punerea in functiune a echipamentului
AVERTISMENT
In cazul utilizarii unui alt tip de gaz, de exemplu propan,
blocul de gaz trebuie sa fie adaptat inainte de a porni
cazanul.
Vezi capitolul: "Adaptarea la un alt gaz", pagina
96
1. Repuneti cutia de comanda spre partea de sus si fixati cu ajutorul
clemelor situate pe laturi.
2. Deschideti robinetul principal de gaz.
3. Deschideti robinetul de gaz al cazanului.
4. Puneti sub tensiune activand intrerupatorul pornit/oprit al
cazanului.
5. Reglati componentele (termostate, regulator) de maniera a
declansa cererea de caldura.
6. Ciclul de pornire incepe si nu poate fi intrerupt. In timpul ciclului
de pornire, afisajul indica urmatoarele informatii:
Scurt afisaj al tuturor segmentelor de afisor, pentru verificare.
fK[xx
: Versiune software
pK[xx
: Versiunea parametrilor
Numerele versiunilor se afiseaza in alternanta.
7. Este efectuat automat un ciclu de purjare cu o durata de
aproximativ 3 minute.
Daca o sonda ACM este racordata si daca functia
antilegionella este activata, cazanul incepe sa incalzeasca
apa din boilerul ACM de la sfarsitul programului de purjare.
O scurta apasare pe tasta permite sa se afiseze pe ecran starea
de functionare curenta:
6. Punerea in functiune - IniControl MCA 45 - 65 - 90 - 115
94
06/09/2010 - 300024763-001-A
Cerere de caldura d
Cerere de caldura oprita
1 : Ventilator in functiune 1 : Post-ventilare
" : Tentativa de aprindere arzator 5 : Oprirea arzatorului
6 : Post-circulatia pompei
3 : Regim incalzire 0 : Stand-by
In modul asteptare, ecranul afiseaza in mod normal 0, precum si
presiunea apei si simbolurile d, H si r.
Eroare in cursul procedurii de pornire:
4 Nu apare nicio informatie pe afisaj:
- Verificati tensiunea de alimentare retea
- Verificati fuzibilele principale
- Verificati fuzibilele pe tabloul de comanda:
(F1 = 6,3 AT, F2 = 2 AT)
- Verificati racordarea cordonului de alimentare pe conectorul
X1 in cutia de comanda
4 O eroare este semnalata pe afisor prin simbolul de eroare a si un
cod de eroare palpaind.
- Semnificatia codurilor este indicata in tabelul cu erori.
- Apasati timp de 3 secunde pe tasta J pentru a reporni
cazanul.
In modul economic, dupa ce a functionat in incalzire,
cazanul nu va incepe sa arda pentru a reincalzi apa
sanitara.
MCA 45 - 65 - 90 - 115 6. Punerea in functiune - IniControl
06/09/2010 - 300024763-001-A
95
6.4 Reglaje gaz
6.4.1. Adaptarea la un alt gaz
AVERTISMENT
Numai personalul calificat poate efectua urmatoarele
operatiuni.
Cazanul este prereglat din fabrica pentru o functionare pe gaz natural
H (G20).
Pentru functionarea pe o alta grupa de gaz, efectuati operatiunile
urmatoare.
In caz de functionare pe propan:
1.
Tipul de
cazan
Pentru reglaj pe gaz propan
MCA 45 Invartiti surubul de reglaj A pe venturi 4 ture in sensul
acelor de ceas
MCA 65 Invartiti surubul de reglaj A pe venturi 6 ture in sensul
acelor de ceas
MCA 90 Plasati inelul de limitare a gazului in blocul de gaz
MCA 115 Invartiti mai intai surubul de reglaj A in sensul acelor de
ceas pana ce se inchide, apoi:
Invartiti surubul de reglaj A pe blocul de gaz 3,5 - 4 ture in
sensul invers acelor de ceas
2. Reglati viteza ventilatorului asa cum este indicat in tabel (daca
este necesar). Reglajul poate fi modificat cu ajutorul parametrilor
p17
,
p18
,
p19
si
p20
:

Vezi capitolul: "Descrierea parametrilor", pagina 103


3. Procedati la reglajul raportului aer/gaz. Pentru mai multe informatii
referitoare la acest subiect in paragrafele urmatoare:

"Reglajul raportului aer/gaz (La Pmax cazan)", pagina


96

"Reglajul raportului aer/gaz (Viteza mica)", pagina 97


6.4.2. Reglajul raportului aer/gaz (La Pmax
cazan)
1. Desurubati capacul prizei de prelevare gaze arse.
2. Conectati analizorul de gaze arse.
AVERTISMENT
Aveti grija sa obturati deschiderea in jurul sondei la priza
de masurare.
T003241-A
A A
T001581-A
6. Punerea in functiune - IniControl MCA 45 - 65 - 90 - 115
96
06/09/2010 - 300024763-001-A
3. Reglati cazanul pe modul viteza mare. Apasati simultan pe tastele
A si B. Afisajul indica
h3
. Este afisat simbolul
)
.
4. Masurati procentul de O
2
sau CO
2
in gazele arse.
5. Comparati valorile masurate cu valorile de consemn date in
tabel (Panou frontal demontat).
6. Daca este necesar, modificati raportul gaz/aer cu ajutorul
surubului de reglaj (A).
Valori de control si de reglaj al O
2
/CO
2
pentru gaz H (G20) la sarcina
maxima
Tipul de
cazan
Valoarea de reglaj Valoare de control
O
2
(%) CO
2
(%) O
2
(%) CO
2
(%)
MCA 45 4,8 0,2 9,0 0,1 4,8 0,5 9,0 0,2
MCA 65 4,8 0,2 9,0 0,1 4,8 0,5 9,0 0,2
MCA 90 3,9 0,2 9,5 0,1 3,9 0,5 9,5 0,2
MCA 115 4,7 0,2 9,1 0,1 4,7 0,5 9,1 0,2
Valori de control si de reglaj al O
2
/ CO
2
pentru propan (G31) la sarcina
maxima
Tipul de
cazan
Valoarea de reglaj Valoare de control
O
2
(%) CO
2
(%) O
2
(%) CO
2
(%)
MCA 45 4,6 0,2 10,7 0,1 4,6 0,5 10,7 0,2
MCA 65 4,6 0,2 10,7 0,1 4,6 0,5 10,7 0,2
MCA 90 4,6 0,2 10,7 0,1 4,6 0,5 10,7 0,2
MCA 115 4,9 0,2 10,5 0,1 4,9 0,5 10,5 0,2
6.4.3. Reglajul raportului aer/gaz (Viteza mica)
1. Desurubati capacul prizei de prelevare gaze arse.
2. Conectati analizorul de gaze arse.
AVERTISMENT
Aveti grija sa obturati deschiderea in jurul sondei la priza
de masurare.
3. Reglati cazanul pe modul viteza mica. Apasati de mai multe ori
tasta [-] pana cand se afiseaza
l2
pe ecran.
4. Masurati procentul de O
2
sau CO
2
in gazele arse.
5. Comparati valorile masurate cu valorile de consemn date in
tabel (Panou frontal demontat).
M
9
"

1
2
bar
C
0
0
3
0
5
6
-
A

T003241-A
A A
T001581-A
M
9
"

1
2
bar
C
0
0
3
0
5
7
-
B

MCA 45 - 65 - 90 - 115 6. Punerea in functiune - IniControl


06/09/2010 - 300024763-001-A
97
6. Daca este necesar, modificati raportul gaz/aer cu ajutorul
surubului de reglaj (B).
Valori de control si de reglaj al O
2
/CO
2
pentru gaz H (G20) la viteza
mica
Tipul de cazan Valoarea de reglaj Valoare de control
O
2
(%) CO
2
(%) O
2
(%) CO
2
(%)
MCA 45 4,8 0,2 9,0 0,1 4,8 0,5 9,0 0,2
MCA 65 4,8 0,2 9,0 0,1 4,8 0,5 9,0 0,2
MCA 90 3,9 0,2 9,5 0,1 3,9 0,5 9,5 0,2
MCA 115 4,3 0,2 9,3 0,1 4,3 0,5 9,3 0,2
Valori de control si de reglaj al O
2
/CO
2
pentru propan (G31) la viteza
mica
Tipul de
cazan
Valoarea de reglaj Valoare de control
O
2
(%) CO
2
(%) O
2
(%) CO
2
(%)
MCA 45 4,6 0,2 10,7 0,1 4,6 0,5 10,7 0,2
MCA 65 4,6 0,2 10,7 0,1 4,6 0,5 10,7 0,2
MCA 90 4,6 0,2 10,7 0,1 4,6 0,5 10,7 0,2
MCA 115 4,9 0,2 10,5 0,1 4,9 0,5 10,5 0,2
6.5 Verificari si reglaje dupa punerea in functiune
6.5.1. Reglati curba de incalzire
1. Apasati simultan cele doua taste
f
si apoi tasta [+] pana cand
simbolul
a
se afiseaza intermitent pe bara de meniu.
2. Selectati meniul instalator cu tasta
S
.
c0de
apare pe afisaj.
3. Utilizati tastele [-] sau [+] pentru a introduce codul de instalator
0012
.
4. Apasati pe tasta [+] pana ce simbolul
-
se afiseaza.
5. Apasati pe tasta [+] pana la aparitia lui
5[3
T003242-A
B B
B
6. Punerea in functiune - IniControl MCA 45 - 65 - 90 - 115
98
06/09/2010 - 300024763-001-A
n
Curba de incalzire fara HCZP
A Temperatura maxima a circuitului P1
Z Temperatura apei din circuit pentru o temperatura
exterioara de 0 C
E Consemnul JOUR al circuitului S1
R Temperatura exterioara pentru care temperatura maxima
a apei din circuit este atinsa
T Valoarea pantei de incalzire
Aceasta valoare corespunde parametrului S3
6.5.2. Lucrari de finalizare
1. Retrageti echipamentul de masurare.
2. Repuneti pe pozitie busonul de prelevare gaze arse.
3. Remontati panoul frontal. Strangeti cele doua suruburi cu un sfert
de tura.
4. Apasati pe tasta
j
pentru a repune cazanul in modul de
functionare normal.
5. Aduceti temperatura instalatiei de incalzire la aproximativ 70 C.
6. Opriti cazanul.
7. Dupa aproximativ 10 minute, purjati aerul din instalatia de
incalzire.
8. Controlati presiunea hidraulica. Daca este necesar, completati
nivelul de apa din instalatia de incalzire (presiunea hidraulica
recomandata intre 1,5 si 2 bari).
9. Insemnati pe placuta de identificare categoria de gaz utilizata.
10.Explicati utilizatorilor functionarea instalatiei, a cazanului si a
regulatorului.
11.Informati utilizatorul de periodicitatea intretinerilor de efectuat.
Parametrizati data reviziei si coordonatele instalatorului.
12.Predati utilizatorului toate notitele echipamentului.
Punerea in functiune a cazanului este in prezent terminata.
Diferitii parametri ai cazanului sunt prereglati din fabrica.
Aceste reglaje din fabrica sunt adaptate instalatiilor de
incalzire cel mai frecvent intalnite. Pentru alte instalatii si
situatii, parametrii pot fi modificati.
20 0 -16
50
75
C
C
1.5
C002319-B
1
2
3
4
5
T001522-A
MCA 45 - 65 - 90 - 115 6. Punerea in functiune - IniControl
06/09/2010 - 300024763-001-A
99
6.6 Afisarea valorilor masurate
6.6.1. Afisarea valorilor masurate
In meniul de informatie Q, pot fi citite urmatoarele valori:
4 5t = Stare.
4 5v = Sub-stare.
4 t1 = Temperatura de tur (C).
4 t" = Temperatura retur (C).
4 t3 = Temperatura incalzitorului de apa (C).
4 t4 = Temperatura exterioara (C).
4 t5 = Temperatura boilerului solar (C).
4 5p = Valoarea de consemn interna (C).
4 fl = Curentul de ionizare (A).
4 Mf = Viteza ventilatorului in r/min.
4 pr = Presiunea apei (bar).
4 p; = Puterea relativa furnizata (%).
6. Punerea in functiune - IniControl MCA 45 - 65 - 90 - 115
100
06/09/2010 - 300024763-001-A
Pentru a citi valorile actuale, procedati dupa cum urmeaza:
1. Apasati simultan cele doua taste
f
. Simbolul
Q
este intermitent.
2. Validati cu tasta
S
.
5t
si starea actuala
3
(de exemplu) apar
in alternanta.
3. Apasati pe tasta [+].
5v
si sub-starea actuala
30
(de exemplu)
apar in alternanta.
4. Apasati pe tasta [+].
t1
si temperatura de tur actuala
60
C
(de exemplu) apar in alternanta.
5. Apasati succesiv pe tasta [+] pentru a defila prin diversi
parametri.
t"
,
t3
,
t4
,
t5
.
6. Apasati pe tasta [+].
5p
si valoarea de consemn interna
88
C (de exemplu) apar in alternanta.
7. Apasati pe tasta [+].
fl
si curentul de ionizare actual
70
A
(de exemplu) apar in alternanta.
8. Apasati pe tasta [+].
Mf
si viteza de rotatie actuala a
ventilatorului
3000
tr/min (de exemplu) apar in alternanta.
9. Apasati pe tasta [+].
pr
si presiunea de apa actuala
#0
bar
(de exemplu) apar in alternanta. Daca nici un traductor de
presiune apa nu este racordat, [-.-] apare pe afisaj.
10.Apasati pe tasta [+].
p;
si procentajul de modulare actual
78
% (de exemplu) apar in alternanta.
11.Apasati pe tasta [+]. Ciclul de citire incepe din nou cu
5t
.
12.Apasati de 2 ori pe tasta
j
pentru a reveni in modul de functionare
actual.
M
"
bar
C
0
0
3
0
4
9
-
A

4x
2x
MCA 45 - 65 - 90 - 115 6. Punerea in functiune - IniControl
06/09/2010 - 300024763-001-A
101
6.6.2. Citirea contorului orar si a procentajului de
porniri reusite
1. Apasati simultan cele doua taste
f
si apoi tasta [+] pana cand
simbolul
\
se afiseaza intermitent pe bara de meniu.
2. Apasati pe tasta
S
.
hr
si numarul de ore de functionare a
cazanului
3600
(de exemplu) apar in alternanta.
3. Apasati pe tasta [+]. Afisajul indica
d
.
hr
si numarul de ore de
functionare in modul incalzire
560
(de exemplu) apar in
alternanta.
4. Apasati pe tasta [+]. Afisajul indica
r
.
hr
si numarul de ore de
functionare pentru producerea de apa calda menajera
320
(de
exemplu) apar in alternanta.
5. Apasati pe tasta [+]. Afisajul indica
@
.
5Z
si procentul de porniri
reusite
92
% (de exemplu) apar in alternanta.
6. Apasati de 2 ori pe tasta
j
pentru a reveni in modul de functionare
actual.
6.6.3. Starea si sub-starea
Meniul de informatie Q da numerele de stare si de sub-stare
urmatoare:
Stare 5t Sub-stare 5v
0 Repaus 0 Repaus
1 Pornire cazan (Cerere de caldura) 1 Anti-ciclu scurt
2 Comanda vanei cu trei cai
3 Pornirea pompei
4
In asteptarea temperaturilor corespunzatoare pentru pornirea
arzatorului
2 Pornirea arzatorului 10 Deschiderea clapetei gaze arse/vana de gaz externa
11 Cresterea vitezei ventilatorului
13 Preventilatie
14 Asteptarea semnalului de deblocare
15 Arzator in functionare
17 Preaprindere
18 Aprindere principala
19 Detectia flacarii
"0 Ventilatie intermediara
3 / 4 Arzator in lucru incalzire 30 Reglajul temperaturii
31 Reglajul limitat al temperaturii (T Punere in securitate)
32 Reglajul puterii
33 Protectie manometrica nivel 1 (Retromodulare)
34 Protectie manometrica nivel 2 (regim redus)
35 Protectie manometrica nivel 3 (Blocaj)
36 Modulatie spre partea de sus pentru protectia flacarii
37 Temperatura Timp de stabilizare
38 Pornire la rece
C003058-A

"

5x
2x
6. Punerea in functiune - IniControl MCA 45 - 65 - 90 - 115
102
06/09/2010 - 300024763-001-A
Stare 5t Sub-stare 5v
5 Oprirea arzatorului 40 Arzator la oprire
41 Postventilatie
42 Inchiderea clapetei de gaze arse/ vana gaz externa
43 Recirculare punere in avarie
44 Oprirea ventilatorului
6 Oprirea cazanului (Sfarsit de cerere de caldura) 60 Oprire intarziata a pompei
61 Pompa oprita
62 Comanda vanei cu trei cai
63 Pornire anti ciclu scurt
8 Oprire 0 In asteptarea pornirii arzatorului
1 Anti-ciclu scurt
9 Blocare xx Cod de blocare xx
17 Purjare 0 Repaus
2 Comanda vanei cu trei cai
3 Pornirea pompei
61 Pompa oprita
62 Comanda vanei cu trei cai
6.7 Modificarea setarilor
Tabloul de comanda al cazanului este reglat pentru instalatiile de
incalzire cele mai utilizate. Cu aceste reglaje, practic toate instalatiile
de incalzire vor functiona corect. Utilizatorul sau instalatorul poate
optimiza parametrii in functie de preferintele proprii.
6.7.1. Descrierea parametrilor
Parametrul Descriere Plaja de reglare Reglaj din uzina
MCA
45 65 90 115
p1 Temperatura de tur maxima 20 - 90 C 80 80 80 80
p2 Temperatura a.c.m. 40 - 65 C 60 60 60 60
p3 Modul incalzire / ACM Nu modificati 1 1 1 1
p4 Modul ECO Nu modificati 2 2 2 2
p5 Rezistenta anticipare Nu modificati 0 0 0 0
p6 Ecran de afisare Nu modificati 2 2 2 2
p7 Temporizare a pompei de cazan racordate
pe PCU
1 la 98 minute
99 minute = continuu
3 3 3 3
p8 Luminozitatea afisajului Nu modificati 1 1 1 1
p17 Viteza maxima a ventilatorului (Incalzire)
Gaz natural H (G20)
(1)
(x100 tr/min)
54 58 62 70
Propan (G31)
(x100 tr/min)
54 58 60 67
p18 Viteza maxima a ventilatorului (ACM)
Gaz natural H (G20)
(1)
(x100 tr/min)
54 58 62 70
Propan (G31)
(x100 tr/min)
54 58 60 67
(1) Nu modificati aceste reglaje din uzina decat daca este cu adevarat necesar.
MCA 45 - 65 - 90 - 115 6. Punerea in functiune - IniControl
06/09/2010 - 300024763-001-A
103
Parametrul Descriere Plaja de reglare Reglaj din uzina
MCA
45 65 90 115
p19 Viteza minima a ventilatorului (Incalzire
+ACM)
Gaz natural H (G20)
(1)
(x100 tr/min)
16 16 15 18
Propan (G31)
(x100 tr/min)
16 16 22 25
p20 Viteza minima a ventilatorului (offset) Nu modificati 0 0 50 0
p21 Viteza de rotatie la pornire Nu modificati
(x100 tr/min)
25 25 25 25
p22 Presiune minima a apei 0 - 3 bar(x 0,1 bar) 8 8 8 8
p23 Temperatura maxima de tur a sistemului 0 - 90 C 90 90 90 90
p24 Diferenta anti ciclu scurt mod de functionare
incalzire
-15 - 15 C 3 3 3 3
p25 Punct de reglare al curbei de incalzire
(Temperatura exterioara maxima)
Nu modificati 20 20 20 20
p26 Punct de reglare al curbei de incalzire
(Temperatura de tur)
Nu modificati 20 20 20 20
p27 Punct de reglare al curbei de incalzire
(Temperatura exterioara minima)
Nu modificati -15 -15 -15 -15
p28 Viteza de pompa minima in modul incalzire
Reglajul regimului pompei
2 - 10 (x 10 % ) 4 4 4 4
p29 Viteza de pompa maxima in modul incalzire
Reglajul regimului pompei
2 - 10 (x 10 % ) 10 10 10 10
p30 Temperatura anti-inghet Nu modificati -10 -10 -10 -10
p31 Protectie impotriva legionelozei Nu modificati 1 1 1 1
p32 Cresterea valorii de consemn a cazanului Nu modificati 20 20 20 20
p33 Temperatura de anclansare acm Sonda
boiler
Nu modificati 5 5 5 5
p34 Comanda vana cu trei cai Nu modificati 0 0 0 0
p35 Tipul de cazan 0 = Doar incalzire
1 = Circuit deschis
0 0 0 0
p36 Functie de blocare intrare 0 = Incalzire activa
1 = Blocare fara protectie anti-inghet
2 = Blocare cu protectie anti-inghet
3 = Blocare cu protectie anti-inghet (doar
pompa)
1 1 1 1
p37 Functie de eliberare Nu modificati 1 1 1 1
p38 Timp de asteptare de eliberare 0 ? 255 secunde 0 0 0 0
p39 Intarziere de comutare clapeta gaze arse 0 ? 255 secunde 0 0 0 0
p40 Functie releu de deranjament (Optional) 0 = Mesaj de functionare
1 = Indicatie de alarma
1 1 1 1
p41 Sistem de control al presiunii gazului
racordat (Optional)
0 = Neracordat
1 = Racordat
0 0 0 0
p42 Unitate de recuperare de caldura racordata
(Optional)
0 = Neracordat
1 = Racordat
0 0 0 0
p43 Detectie inversiune nul L/N 0 = Oprit
1 = Pornit
0 0 0 0
p44 Mesaj de intretinere Nu modificati 1 1 1 1
p45 Numar de ore de functionare a cazanului Nu modificati 175 175 175 175
p46 Numar de ore de functionare a arzatorului Nu modificati 30 30 30 30
501 Temperatura de ambianta dorita 5 - 30 C 20 20 20 20
502 Temporizare intrerupere pompa incalzire A 0 la 15 minute 4 4 4 4
503 Panta de incalzire a circuitului A de la 0 la 40 (x0.1) 15 15 15 15
(1) Nu modificati aceste reglaje din uzina decat daca este cu adevarat necesar.
6. Punerea in functiune - IniControl MCA 45 - 65 - 90 - 115
104
06/09/2010 - 300024763-001-A
Parametrul Descriere Plaja de reglare Reglaj din uzina
MCA
45 65 90 115
504 Temperatura de protectie antiinghet -8 - 10 C 3 3 3 3
505 Prioritate incarcare ACM 0 = Intreruperea incalzirii in timpul prepararii
apei calde menajere
1 = Nefolosit
2 = Incalzirea si prepararea de apa calda
menajera in paralel daca racordarea
hidraulica o permite
0 0 0 0
506 Temporizare pompa ACM 2 la 15 minute 2 2 2 2
507 Temperatura primar ACM 50 - 90 C 80 80 80 80
508 Antilegionella 0 = Functia antilegionella neactivata
1 = Boilerul este supraincalzit in fiecare zi de
la ora 4 la ora 5
2 = Boilerul este supraincalzit in fiecare
sambata de la ora 4 la ora 5
0 0 0 0
509 Activare comanda in 0-10 V 0 = NU
1 = Temperatura
2 = Putere
0 0 0 0
510 Tensiune corespunzatoare consemnului
minim
0 la 10 V (pas de 0.1 V) 5 5 5 5
511 Tensiune corespunzatoare consemnului
maxim
0 la 10 V (pas de 0.1 V) 100 100 100 100
512 Consemn minim de temperatura 0 - 100 C sau 0 - 100% 5 5 5 5
513 Consemn maxim de temperatura 0 - 100 C sau 0 - 100% 100 100 100 100
514 Cascada 0 = Cazanul nu este montat in cascada
1 = Sistem in cascada
0 0 0 0
515 Adresa cazanelor conduse (cascada) de la 2 la 10 2 2 2 2
516 Revizie Nu modificati 0 0 0 0
517 Activarea functiei IOBL 0 = Dezactivare
1 = Activare
1 1 1 1
518 Activarea functiei TAS 0 = Dezactivare
1 = Activare
1 1 1 1
Zd Detectie SCU racordata 0 = Detectie inexistenta
1 = Detectie
0 0 0 0
df si dV Reglaj din uzina Pentru a reveni la reglajele din fabrica, sau
in caz de inlocuire a platinei PCU, introduceti
valorile dF si dU ale placii de identificare in
parametrii df si dV
X X X X
Y Y Y Y
rE Resetare totala Efectuati un RESET TOTAL al tuturor
parametrilor SCU

(1) Nu modificati aceste reglaje din uzina decat daca este cu adevarat necesar.
Functia 0-10 V:
Aceasta functie permite comanda cazanului prin intermediul unui
sistem extern care contine o iesire 0-10 V conectata la intrarea
0-10 V. Aceasta comanda impune cazanului un consemn in
temperatura sau in putere. Trebuie sa aveti grija ca parametrul MAX.
CAZ. sa fie mai mare decat CONS.MAX 0-10V.
MCA 45 - 65 - 90 - 115 6. Punerea in functiune - IniControl
06/09/2010 - 300024763-001-A
105
1 Temperatura de consemn pentru tur (C)
2 Tensiune de alimentare intrare (V) - DC
3 0 V
4
8BC
5
8BD
6
8B;
7
8BB
8 10 V
x Tensiune la intrare
y Temperatura cazanului / Putere cazan
Daca tensiunea de intrare este mai mica decat VMIN/OFF 0-10V,
cazanul este oprit.
Temperatura de consemn cazan corespunde strict intrarii 0-10 V.
Circuitele secundare ale cazanului continua sa functioneze dar nu au
nici un efect asupra temperaturii apei cazanului. In cazul utilizarii
intrarii 0-10 V si a unui circuit secundar al cazanului, trebuie ca
regulatorul extern care furnizeaza aceasta tensiune de 0-10 V sa
solicite intotdeauna o temperatura minim egala cu nevoile circuitului
secundar.
6.7.2. Modificarea parametrilor la nivelul de
instalator
Parametrii de la p17 la df trebuie sa fie modificati doar de
personal calificat. Pentru a evita erori de parametrare, modificarea
anumitor parametri necesita introducerea unui cod de acces special
0012.
ATENTIE
Modificarea parametrilor din fabrica ar putea dauna
functionarii cazanului.
M001679-A
5
1
4
3 6 2 7 8
6. Punerea in functiune - IniControl MCA 45 - 65 - 90 - 115
106
06/09/2010 - 300024763-001-A
1. Apasati simultan cele doua taste
f
si apoi tasta [+] pana cand
simbolul
-
se afiseaza intermitent pe bara de meniu.
2. Selectionati meniul instalator cu ajutorul tastei

.
c0de
apare pe afisaj.
3. Utilizati tastele [-] sau [+] pentru a introduce codul de instalator
0012
.
4. Validati cu tasta
S
.
p[1
se afiseaza cu
1
intermitent.
5. Apasati a doua oara pe tasta
S
. Apare intermitent valoarea
75
C (de exemplu).
6. Modificati valoarea apasand tastele [-] sau [+]. In acest exemplu,
utilizati tasta [-] pentru a modifica valoarea in
60
C.
7. Confirmati valoarea cu tasta
S
:
p[1
se afiseaza cu
1
intermitent.
8. Reglati eventual ceilalti parametrii selectionandu-i cu ajutorul
tastelor [-] sau [+].
9. Apasati de 2 ori pe tasta
j
pentru a reveni in modul de functionare
actual.
Cazanul revine la modul de functionare curent daca nicio
tasta nu este actionata timp de 3 minute.
6.7.3. Reglajul puterii maxime pentru modul de
incalzire
Viteza de rotatie poate fi modificata cu ajutorul parametrului
p17. Pentru aceasta, procedati dupa cum urmeaza:
1. Apasati simultan cele doua taste
f
si apoi tasta [+] pana cand
simbolul
-
se afiseaza intermitent pe bara de meniu.
2. Selectati meniul instalator cu tasta
S
.
c0de
apare pe afisaj.
3. Utilizati tastele [-] sau [+] pentru a introduce codul de instalator
0012
.
4. Validati cu tasta
S
.
p[1
se afiseaza cu
1
intermitent.
5. Apasati tasta [+] pentru a atinge parametrul
p[17
.
6. Validati cu tasta
S
.
7. Utilizati tasta [+] pentru a mari viteza de rotatie a
46
cu, de
exemplu,
50
(consultati graficul pentru puterea
corespunzatoare).
8. Confirmati valoarea cu tasta
S
.
9. Apasati de 2 ori pe tasta
j
pentru a reveni in modul de functionare
actual.
C003059-A

K
3x
2x
C003060-A
3x
...x
...x
2x
K

MCA 45 - 65 - 90 - 115 6. Punerea in functiune - IniControl


06/09/2010 - 300024763-001-A
107
6.7.4. Retur la reglajele din fabrica "Reset Param"
1. Apasati simultan cele doua taste
f
si apoi tasta [+] pana cand
simbolul
-
se afiseaza intermitent pe bara de meniu.
2. Selectati meniul instalator cu tasta
S
.
c0de
apare pe afisaj.
3. Utilizati tastele [-] sau [+] pentru a introduce codul de instalator
0012
.
4. Validati cu tasta
S
.
p[1
se afiseaza cu
1
intermitent.
5. Apasati de mai multe ori tasta [+].
p[df
se afiseaza cu
df
intermitent.
6. Apasati pe tasta
S
.
df[x
se afiseaza cu
x
intermitent. X
reprezinta valoarea actuala a parametrului dF. Comparati aceasta
valoare cu valoarea X indicata pe placuta cu caracteristici.
7. Utilizati tastele [-] sau [+] pentru a introduce valoarea X indicata
pe placuta cu caracteristici.
8. Confirmati valoarea cu tasta
S
,
df[y
se afiseaza cu
y
intermitent. Y reprezinta valoarea actuala a parametrului dU.
Comparati aceasta valoare cu valoarea Y indicata pe placuta cu
caracteristici.
9. Utilizati tastele [-] sau [+] pentru a introduce valoarea Y indicata
pe placuta cu caracteristici.
10.Confirmati valoarea cu tasta
j
. Reglajele din fabrica sunt
resetate.
11.Afisajul revine la modul de functionare curent.
6.7.5. Executarea functiei de detectare automata
Dupa ce ati decuplat o cartela electronica de comanda, executati
functia de detectare automata. Pentru aceasta, procedati dupa cum
urmeaza:
1. Apasati simultan cele doua taste
f
si apoi tasta [+] pana cand
simbolul
-
se afiseaza intermitent pe bara de meniu.
2. Selectati meniul instalator cu tasta
S
.
c0de
apare pe afisaj.
3. Utilizati tastele [-] sau [+] pentru a introduce codul de instalator
0012
.
4. Validati cu tasta
S
.
p[1
se afiseaza cu
1
intermitent.
5. Apasati de mai multe ori tasta [+].
p[Zd
se afiseaza cu
Zd
intermitent.
6. Validati cu tasta
j
. Autodetectia este in curs de executie.
7. Afisajul revine la modul de functionare curent.
C003061-A
3x
...x
K
C003062-A
3x
...x
K
6. Punerea in functiune - IniControl MCA 45 - 65 - 90 - 115
108
06/09/2010 - 300024763-001-A
7 Oprirea echipamentului
7.1 Oprirea instalatiei
ATENTIE
Nu scoateti cazanul de sub tensiune. Daca sistemul de
incalzire centrala nu este utilizat o perioada lunga de timp,
se recomanda activarea modului VACANTE.
7.2 Protectia antiinghet
Atunci cand temperatura apei de incalzire in cazan scade prea mult,
sistemul integrat de protectie al cazanului intra in functiune. Aceasta
protectie functioneaza dupa cum urmeaza:
4 Daca temperatura apei este mai mica de 7 C, pompa de incalzire
intra in functiune.
4 Daca temperatura apei este mai mica de 4 C, cazanul intra in
functiune.
4 Daca temperatura apei este mai mare de 10 C, cazanul se
opreste si pompa de recirculare continua sa se invarta cateva
secunde.
ATENTIE
4 Protectia anti-inghet nu functioneaza in cazul in care
cazanul este scos din functiune.
4 Sistemul de protectie integrat protejeaza doar
cazanul, nu si instalatia. Pentru a proteja instalatia,
reglati aparatul in modul de lucru VACANTE.
Cu tabloul de comanda IniControl, modul VACANCES este
disponibil numai daca o sonda de ambianta este racordata
la cazan.
Modul de lucru VACANTE protejeaza:
4 Instalatia, daca temperatura exterioara este mai mica de 3 C
(reglaj din fabrica).
4 Ambientul, daca este conectata o comanda la distanta si daca
temperatura ambianta este mai mica de 6 C (reglaj din fabrica).
4 Boilerul pentru apa calda menajera daca temperatura boilerului
este mai mica de 4 C (apa este incalzita la 10 C).
Pentru a configura modul de lucru vacanta: Cititi notita de
utilizare.
MCA 45 - 65 - 90 - 115 7. Oprirea echipamentului
06/09/2010 - 300024763-001-A
109
8 Controlul si intretinerea
8.1 Reguli generale
AVERTISMENT
4 Operatiunile de mentenanta se vor efectua de catre
personal calificat.
4 O inspectie anuala este obligatorie.
4 Vor fi utilizate numai piese de schimb originale.
4 Efectuati o curatare a conductelor (cel putin o data pe an) sau mai
multe in functie de reglementarile in vigoare in tara
dumneavoastra.
Vezi capitolul: "Instructiuni de curatare", pagina 110
4 Efectuati operatiunile standard de control si intretinere o data pe
an.
Vezi capitolul: "Operatiuni standard de control si
intretinere", pagina 113
4 Efectuati operatiunile specifice de intretinere daca este necesar.
Vezi capitolul: "Operatiuni specifice de intretinere", pagina
118
8.2 Instructiuni de curatare
ATENTIE
Efectuati o curatare a conductelor (cel putin o data pe an)
sau mai multe in functie de reglementarile in vigoare in tara
dumneavoastra. Numai personalul calificat poate efectua
urmatoarele operatiuni.
8.2.1. Tablou de comanda DIEMATIC iSystem
1. Apasati pe tasta
-
.
2. Verificati arderea la fiecare curatare.

Vezi capitolul: "Reglajul raportului aer/gaz (La Pmax


cazan)", pagina 63 + "Reglajul raportului aer/gaz (Viteza mica)",
pagina 65
3. Pentru a reveni la ecranul principal, apasati de 2 ori pe tasta
j
.
8. Controlul si intretinerea MCA 45 - 65 - 90 - 115
110
06/09/2010 - 300024763-001-A
DIEMATIC iSystem - Meniul EMISSION MESURMENTS
Generator Functie disponibila Descriere Valori afisate
Numele generatorului OFF Functionare normala TEMP. CAZAN
CURENT
VITEZA VENT
TEMP.RETUR
C
A
tr/minute
C
PMIN Functionare in putere minima TEMP. CAZAN
CURENT
VITEZA VENT
TEMP.RETUR
C
A
tr/minute
C
PMAX Functionare in putere maxima TEMP. CAZAN
CURENT
VITEZA VENT
TEMP.RETUR
C
A
tr/minute
C
8.2.2. Tablou de comanda IniControl
1. Apasati simultan pe tastele
j
si
d
.
2. Verificati arderea la fiecare curatare.

Vezi capitolul: "Reglajul raportului aer/gaz (La Pmax


cazan)", pagina 96 + "Reglajul raportului aer/gaz (Viteza mica)",
pagina 97
3. Pentru a reveni la afisajul normal, apasati pe tasta
j
.
IniControl - Meniul EMISSION MESURMENTS
Functie disponibila Descriere Valori afisate
X<
Functionare in putere minima Presiunea instalatiei bar
U<
Functionare in putere maxima Presiunea instalatiei bar
8.3 Personalizati intretinerea
Personalizarea intretinerii este posibila doar cu tabloul de
comanda DIEMATIC iSystem.
MCA 45 - 65 - 90 - 115 8. Controlul si intretinerea
06/09/2010 - 300024763-001-A
111
8.3.1. Mesaj de intretinere
Cazanul contine o functie care ii permite sa afiseze un mesaj de
intretinere. Pentru a parametriza aceasta functie, procedati dupa cum
urmeaza:
1. Accesati nivelul "SAV": Mentineti tasta
-
apasata pana ce se
afiseaza #PARAMETRI.
2. Selectionati meniul #REVIZIE.
4 Invartiti butonul rotativ pentru a face sa defileze
meniurile sau sa modificati o valoare.
4 Apasati pe butonul rotativ pentru a avea acces la
meniul selectionat sau sa validati o modificare a
valorii.

Pentru o explicatie detaliata despre navigarea in


meniuri, cititi capitolul: "Navigarea in meniuri", pagina 59
3. Reglati parametrii urmatori:
Nivelul "SERVICE" - Meniul #REVIZIE
Parametrul Plaja de reglare Descriere
TIP NU Reglaj din uzina
Fara mesaj care sa indice ca este necesara o intretinere
MANU Reglaj recomandat
Semnaleaza la data selectionata ca este necesara o intretinere. Reglati data cu parametrii
de mai jos.
AUTO
a Neaplicabil. Nu selectionati acest reglaj.
ORA REVIZIE
(1)
de la 0 la 23 Ora la care este afisat mesajul REVISION
AN REV.
(1)
de la 2008 la 2099 Anul in care este afisat mesajul REVISION
LUNA
REVIZIE
(1)
de la 1 la 12 Luna in care este afisat mesajul REVISION
DATA
REVIZIE
(1)
de la 1 la 31 Ziua in care este afisat mesajul REVISION
(1) Parametrul nu este afisat decat daca este configurat MANU.
n
Incheiati mesajul de intretinere
Dupa ce ati efectuat operatiunile de intretinere, modificati data in
meniul #REVIZIE pentru a incheia mesajul.
n
In caz de intretinere inainte de afisarea mesajului de
intretinere
Dupa ce ati efectuat o intretinere anticipata, trebuie sa redefiniti o
noua data in meniul #REVIZIE.
bar
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
:

!
SUNDAY 11:45
10
"
TEMP.: _ _ _ _
C002272-C-19
8. Controlul si intretinerea MCA 45 - 65 - 90 - 115
112
06/09/2010 - 300024763-001-A
8.3.2. Coordonatele instalatorului
Pentru a face sa apara numarul de telefon al instalatorului atunci cand
este necesara o intretinere, procedati dupa cum urmeaza:
1. Accesati nivelul "SAV": Mentineti tasta
-
apasata pana ce se
afiseaza #PARAMETRI.
2. Selectionati meniul #SAV.
4 Invartiti butonul rotativ pentru a face sa defileze
meniurile sau sa modificati o valoare.
4 Apasati pe butonul rotativ pentru a avea acces la
meniul selectionat sau sa validati o modificare a
valorii.

Pentru o explicatie detaliata despre navigarea in


meniuri, cititi capitolul: "Navigarea in meniuri", pagina 59
3. Reglati parametrii urmatori:
Nivelul "SERVICE" - Meniul #SERVICE
Parametrul Descriere
NOM Selectati numele instalatorului
NUM.TELEPHONE Selectati numarul de telefon al instalatorului
Atunci cand mesajul REVIZIE se afiseaza, apasati pe ? pentru a afisa
numarul de telefon al instalatorului.
8.4 Operatiuni standard de control si intretinere
ATENTIE
In timpul operatiunilor de control si intretinere, inlocuiti
intotdeauna toate garniturile de pe piesele demontate.
8.4.1. Controlul presiunii hidraulice
Presiunea hidraulica trebuie sa se ridice la minim 0,8 bari. .
Daca presiunea hidraulica este mai mica de 0.8 bar:
4 Tablou de comanda DIEMATIC iSystem: Simbolul bar este
intermitent.
4 Tablou de comanda IniControl: Valoarea presiunii este afisata pe
ecran.
bar
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
:

!
SUNDAY 11:45
10
"
TEMP.: _ _ _ _
C002272-C-19
bar
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
:

!
SUNDAY 11:45
TEMP. : 68
PCU COM.FAIL D27
C002302-D-19
MCA 45 - 65 - 90 - 115 8. Controlul si intretinerea
06/09/2010 - 300024763-001-A
113
Daca este necesar, completati nivelul de apa din instalatia
de incalzire (presiunea hidraulica recomandata intre 1,5 si
2 bari).
8.4.2. Controlul curentului de ionizare
Controlati curentul de ionizare de mare viteza si de mica viteza.
Valoarea devine stabila dupa 1 minut. Daca valoarea este mai mica
de 4 A, trebuie sa curatati sau sa inlocuiti electrodul de aprindere.
4 Tablou de comanda DIEMATIC iSystem:
Curentul de ionizare se afiseaza in meniul #MEASURES.
Vezi capitolul: "Afisarea valorilor masurate", pagina 73
4 Tablou de comanda IniControl:
Vezi capitolul: "Afisarea valorilor masurate", pagina 100
8.4.3. Controlul etanseitatii de evacuare a gazelor
arse si de aport de aer
Verificati etanseitatea racordului de evacuare a gazelor arse si de
aport de aer.
8.4.4. Verificarea arderii
n
Tablou de comanda DIEMATIC iSystem
Controlul arderii se efectueaza masurand procentul de O
2
/CO
2
din
conducta de evacuare a gazelor arse. Pentru aceasta, procedati dupa
cum urmeaza:
1. Desurubati capacul prizei de prelevare gaze arse.
2. Conectati analizorul de gaze arse.
ATENTIE
Aveti grija sa obturati deschiderea in jurul sondei la priza
de masurare.
T001580-A
T001581-A
8. Controlul si intretinerea MCA 45 - 65 - 90 - 115
114
06/09/2010 - 300024763-001-A
3. Reglati cazanul pe modul viteza mare.

Vezi capitolul: "Reglajul raportului aer/gaz (La Pmax


cazan)", pagina 63
In prezent, cazanul functioneaza in regim complet. Masurati
procentajul de CO
2
si comparati aceasta valoare cu valorile de
consemn date.
4. Reglati cazanul pe modul viteza mica.

Vezi capitolul: "Reglajul raportului aer/gaz (Viteza mica)",


pagina 65.
In prezent, cazanul functioneaza in regim redus. Masurati
procentajul de CO
2
si comparati aceasta valoare cu valorile de
consemn date.
n
Tablou de comanda IniControl
Controlul arderii se efectueaza masurand procentul de O
2
/CO
2
din
conducta de evacuare a gazelor arse. Pentru aceasta, procedati dupa
cum urmeaza:
1. Desurubati capacul prizei de prelevare gaze arse.
2. Conectati analizorul de gaze arse.
ATENTIE
Aveti grija sa obturati deschiderea in jurul sondei la priza
de masurare.
3. Reglati cazanul pe modul viteza mare.

Vezi capitolul: "Reglajul raportului aer/gaz (La Pmax


cazan)", pagina 96
In prezent, cazanul functioneaza in regim complet. Masurati
procentajul de CO
2
si comparati aceasta valoare cu valorile de
consemn date.
4. Reglati cazanul pe modul viteza mica.

Vezi capitolul: "Reglajul raportului aer/gaz (Viteza mica)",


pagina 97.
In prezent, cazanul functioneaza in regim redus. Masurati
procentajul de CO
2
si comparati aceasta valoare cu valorile de
consemn date.
8.4.5. Controlul purjorului automat
1. Intrerupeti alimentarea electrica a cazanului.
2. Inchideti robinetul de gaz al cazanului.
3. Inchideti robinetul principal de alimentare cu gaz.
T001581-A
MCA 45 - 65 - 90 - 115 8. Controlul si intretinerea
06/09/2010 - 300024763-001-A
115
4. Desfaceti cu un sfert de tura cele doua suruburi situate sub panoul
frontal si scoateti-le.
5. Impingeti cutia de comanda inainte deschizand clemele de fixare
situate pe partile laterale.
6. Verificati daca este prezenta apa in micul flexibil al purjorului
automat.
7. In caz de scapari, inlocuiti purjorul.
8.4.6. Controlul sifonului
1. Demontati sifonul si curatati-l.
2. Umpleti sifonul cu apa.
3. Puneti sifonul la loc.
T001514-A
2
1
90
T001991-A
2
1 1
T001582-A
8. Controlul si intretinerea MCA 45 - 65 - 90 - 115
116
06/09/2010 - 300024763-001-A
8.4.7. Controlul arzatorului si curatarea
schimbatorului de caldura
ATENTIE
In timpul operatiunilor de control si intretinere, inlocuiti
intotdeauna toate garniturile de pe piesele demontate.
1. Scoateti conducta de aport de aer a dispozitivului venturi.
2. Desfaceti mansonul de strangere pe blocul de gaz.
3. Retrageti fisele ventilatorului.
4. Retrageti fisele blocului de gaz.
5. Retrageti fisele electrodului de aprindere al transformatorului de
aprindere.
6. Demontati placa frontala a schimbatorului de caldura
7. Ridicati cu precautie placa frontala, inclusiv arzatorul si
ventilatorul, din schimbatorul de caldura.
8. Utilizati un aspirator prevazut cu o duza speciala (accesoriu)
pentru a curata partea superioara a schimbatorului de caldura
(focar).
9. Aspirati inca o data in profunzime fara a utiliza peria superioara a
duzei.
10.Verificati (de exemplu, cu ajutorul unei oglinzi) daca raman vizibile
fire de praf. In caz afirmativ, aspirati-le.
11.Curatati partea inferioara a schimbatorului de caldura cu ajutorului
unui cutit de curatare (accesoriu).
12.Arzatorul nu necesita intretinere, deoarece este prevazut cu
functie de autocuratare. Curatati eventual arzatorul cilindric cu aer
comprimat Verificati daca nu exista fisuri si/sau alte rupturi pe
suprafata arzatorului demontat. Daca nu este cazul, puneti la loc
arzatorul.
13.Controlati electrodul de aprindere / sonda de ionizare.
14.Pentru montare la loc, procedati in sens invers.
ATENTIE
4 Aveti in vedere rebransarea conectorului
ventilatorului.
4 Verificati daca garnitura este amplasata corect intre
cotul de amestec si schimbatorul de caldura. (O
pozitie plata in santul corespunzator este un semn de
etanseitate).
15.Deschideti robinetele de alimentare cu gaz si restabiliti
alimentarea electrica a cazanului.
T002871-B
1
3
4
11
8 9
2
5
6
7
10
12
13
MCA 45 - 65 - 90 - 115 8. Controlul si intretinerea
06/09/2010 - 300024763-001-A
117
8.5 Operatiuni specifice de intretinere
Daca operatiunile standard de control si de intretinere au relevat
necesitatea realizarii de lucrari de intretinere complementare,
procedati dupa cum urmeaza, in functie de natura lucrarilor:
8.5.1. Mentenanta electrodului de aprindere
1. Retrageti fisele electrodului de aprindere al transformatorului de
aprindere.
Cablul de aprindere este fixat pe electrodul de aprindere si
nu poate fi deci indepartat.
2. Desfaceti cele 2 suruburi. Scoateti ansamblul.
3. Stergeti toate urmele de depuneri cu ajutorul unei panze abrazive.
4. Verificati uzura electrodului de aprindere. Inlocuiti-l daca este
necesar.
5. Verificati garnitura de etansare.
6. Montati din nou ansamblul pieselor inlocuind pe cele care sunt
deteriorate.
T002872-A
4
1
2
3
8. Controlul si intretinerea MCA 45 - 65 - 90 - 115
118
06/09/2010 - 300024763-001-A
8.5.2. Inlocuirea clapetei antiretur
Inlocuiti clapeta antiretur daca este defecta sau in cazul in care kitul
de mentenanta contine una. Pentru aceasta, procedati dupa cum
urmeaza:
1. Scoateti conducta de aport de aer a dispozitivului venturi.
2. Desfaceti mansonul de strangere pe blocul de gaz.
3. Retrageti fisele ventilatorului.
4. Retrageti fisele electrodului de aprindere al transformatorului de
aprindere.
5. Demontati ventilatorul.
6. Scoateti in intregime ansamblul ventilator/cot de amestec.
7. Inlocuiti clapeta antiretur care este situata intre cotul de amestec
si ventilator.
8. Pentru montare la loc, procedati in sens invers.
T002873-C
1
3
4
2x
5
7
6
8
2
MCA 45 - 65 - 90 - 115 8. Controlul si intretinerea
06/09/2010 - 300024763-001-A
119
8.5.3. Montajul cazanului
1. Procedati in sens invers pentru montarea la loc a tuturor
componentelor.
ATENTIE
In timpul operatiunilor de control si intretinere, inlocuiti
intotdeauna toate garniturile de pe piesele demontate.
2. Umpleti sifonul cu apa.
3. Puneti sifonul la loc.
4. Deschideti robinetul de apa principal cu precautie, umpleti
instalatia, purjati si eventual completati cu apa.
5. Verificati etanseitatea racordurilor de gaz si de apa.
6. Puneti cazanul din nou in functiune.
T002874-C
8. Controlul si intretinerea MCA 45 - 65 - 90 - 115
120
06/09/2010 - 300024763-001-A
9 In cazul unor avarii
9.1 Anti-ciclu scurt
Acest afisaj se refera doar la cazanele cu tabloul de
comanda DIEMATIC iSystem.
Atunci cand cazanul este in modul de functionare "Anti-ciclu scurt",
simbolul "?" este intermitent. Este vorba de modul de functionare
normal. Atunci cand temperatura de repornire va fi atinsa,
functionarea va fi asigurata.
9.2 Mesaje (Codul de tip Bxx sau Mxx)
In caz de avarie, tabloul de comanda afiseaza un mesaj si un cod
corespondent.
1. Notati codul afisat.
Codul este important pentru depistarea corecta si rapida a tipului
de avarie si pentru o eventuala asistenta tehnica.
2. Opriti si reporniti cazanul.
Cazanul reporneste in mod autonom cand cauza blocarii a fost
eliminata.
3. Daca codul se afiseaza din nou, remediati problema urmand
instructiunile tabelului urmator:
Conform tabloului de comanda, afisajul mesajelor este
diferit:
4 Tablou de comanda DIEMATIC iSystem: Codul si
mesajul sunt afisate.
4 Tablou de comanda IniControl: Numai codul este
afisat.
MCA 45 - 65 - 90 - 115 9. In cazul unor avarii
06/09/2010 - 300024763-001-A
121
Cod Mesaje Descriere Verificari / solutionare
B00 BL.EROARE PSU Placa electronica PSU este
prost configurata
Eroare de parametri pe placa electronica PSU
4 DIEMATIC iSystem: Reglati din nou tipul de generator in meniul
#CONFIGURATION (Raportati-va la placuta de identificare din
fabrica)
4 IniControl: Reveniti la reglajele din fabrica: Vezi
capitolul "Retur la reglajele din fabrica "Reset Param"",
pagina 108
B01 BL.MAX CAZ Temperatura maxima de tur
depasita
Debitul de apa este insuficient in instalatie
4 Controlati circulatia (directie, pompa, vane)
B02 BL.TEMP CAZ Cresterea temperaturii de tur a
depasit limita sa maxima
Debitul de apa este insuficient in instalatie
4 Controlati circulatia (directie, pompa, vane)
4 Controlati presiunea apei
4 Verificati starea de curatenie a corpului focar
Eroare de sonda
4 Verificati buna functionare a sondelor
4 Verificati daca sonda de cazan a fost montata corect
B07 BL.DT TUR RETUR Diferenta minima dintre
temperatura de tur si cea de
retur a fost depasita
Debitul de apa este insuficient in instalatie
4 Controlati circulatia (directie, pompa, vane)
4 Controlati presiunea apei
4 Verificati starea de curatenie a corpului focar
Eroare de sonda
4 Verificati buna functionare a sondelor
4 Verificati daca sonda de cazan a fost montata corect
B08 BL. RELEU DESCH Intrarea RL pe conexiunea
placii electronice PCU este
deschisa
Eroare de parametru
4 DIEMATIC iSystem: Reglati din nou tipul de generator in meniul
#CONFIGURATION (Raportati-va la placuta de identificare din
fabrica)
4 IniControl: Reveniti la reglajele din fabrica: Vezi
capitolul "Retur la reglajele din fabrica "Reset Param"",
pagina 108
Conexiune deficitara
4 Verificati cablajul
B09 BL.INV.F/N
4 DIEMATIC iSystem: Reglati din nou tipul de generator in meniul #CONFIGURATION (Raportati-
va la placuta de identificare din fabrica)
4 IniControl: Reveniti la reglajele din fabrica: Vezi capitolul "Retur la reglajele din
fabrica "Reset Param"", pagina 108
B10
B11
BL. CS DESCHIS Intrarea BL pe conexiunea
placii electronice PCU este
deschisa
Contactul bransat pe intrarea BL este deschis
4 Verificati contactul pe intrarea BL
Eroare de parametru
4 Verificati parametrul ENT.BL
Conexiune deficitara
4 Verificati cablajul
B13 BL.COM PCU Eroare de comunicare cu placa
electronica SCU
Racordare necorespunzatoare
4 Verificati cablajul
Placa electronica SCU neinstalata in cazan
4 Instalati o placa electronica SCU
B14 BL.LIPSA APA Presiunea apei este mai mica
de 0,8 bar
Lipsa de apa in circuit
4 Adaugati din nou apa in instalatie
9. In cazul unor avarii MCA 45 - 65 - 90 - 115
122
06/09/2010 - 300024763-001-A
Cod Mesaje Descriere Verificari / solutionare
B15 BL.PRES.GAZ Presiunea gazului prea
scazuta
Reglaj deficitar al presostatului de gaz pe placa electronica SCU
4 Verificati daca robinetul de gaz este deschis
4 Verificarea presiunii de alimentare cu gaz
4 Verificati daca sistemul de control al presiunii gazului a fost
montat corect
4 Inlocuiti sistemul de control al presiunii gazului , daca este cazul
B16 BL.DEFECT SU Placa electronica SU nu este
recunoscuta
Placa electronica SU necorespunzatoare pentru acest cazan
4 Inlocuiti placa electronica SU
B17 BL.PCU ERROR Parametrii stocati pe placa
electronica PCU sunt alterati
Eroare de parametri pe placa electronica PCU
4 Inlocuiti placa electronica PCU
B18 BL.MAUVAIS PSU Placa electronica PSU nu este
recunoscuta
Placa electronica PSU necorespunzatoare pentru acest cazan
4 Inlocuiti placa electronica PSU
B19 BL.LIPSA CONFIG Cazanul nu este configurat Placa electronica PSU a fost schimbata
4 DIEMATIC iSystem: Reglati din nou tipul de generator in meniul
#CONFIGURATION (Raportati-va la placuta de identificare din
fabrica)
4 IniControl: Reveniti la reglajele din fabrica: Vezi
capitolul "Retur la reglajele din fabrica "Reset Param"",
pagina 108
B21 BL. COM SU Eroare de comunicatie intre
placile electronice PCU si SU
Conexiune deficitara
4 Verificati ca placa electronica SU este bine pozitionata pe placa
electronica PCU
4 Inlocuiti placa electronica SU
B22 BL.LIPSA FLAC Disparitie a flacarii in timpul
functionarii
Fara curent de ionizare
4 Purjati conducta de gaz
4 Verificati daca robinetul de gaz este deschis
4 Verificati presiunea de alimentare
4 Verificati functionarea si reglajul blocului de gaz
4 Verificati daca tevile de alimentare cu aer si de evacuare a
gazelor arse nu sunt obturate
4 Verificati daca gazele arse nu sunt reaspirate
B25 BL.EROARE SU Eroare interna a placii
electronice SU
4 Inlocuiti placa electronica SU
M04 REVIZIE Este ceruta o revizie Data programata pentru revizie este atinsa
4 Efectuati intretinerea cazanului
4 Pentru a incheia revizia, programati o alta data in meniul
#REVISION sau reglati parametrul TYPE REVISION pe NON
M05 REVIZIE A O revizie A, B sau C este
ceruta
Data programata pentru revizie este atinsa
4 Efectuati intretinerea cazanului
4 Pentru a incheia revizia, apasati pe tasta t
M06 REVIZIE B
M07 REVIZIE C
M20 PURJARE Un ciclu de purjare a cazanului
este in curs
Punerea sub tensiune a cazanului
4 Asteptati 3 minute
MCA 45 - 65 - 90 - 115 9. In cazul unor avarii
06/09/2010 - 300024763-001-A
123
Cod Mesaje Descriere Verificari / solutionare
USC.SAPA.B XX
ZILE
Uscarea sapei este activa
XX JOURS = Numarul de zile
de uscare a sapei ramase.
O uscare a sapei este in curs. Incalzirea circuitelor care nu sunt
mentionate este intrerupta.
4 Asteptati ca numarul de zile indicat sa treaca la 0
4 Puneti parametrul SECHAGE CHAPE pe NON
USC.SAPA.C XX
ZILE
USC.SAPA.B+C
XX ZILE
M23 SCH.SONDA EXT Pila sondei exterioare radio
este uzata
Schimbati sonda exterioara radio
OPRIRE N XX Oprirea este activa
XX=Numarul de oprire activ
O oprire este in curs. Circuitele selectionate pentru aceasta oprire
sunt in modul Anti-inghet in timpul perioadei alese.
4 Asteptati ca data de sfarsit sa fie depasita
4 Puneti parametrul ARRET NXX pe NON
9.3 Istoricul mesajelor
9.3.1. Tablou de comanda DIEMATIC iSystem
Meniul #ISTORIC MESAJE permite sa consultati ultimele 10 mesaje
afisate de tabloul de comanda.
1. Accesati nivelul "SAV": Mentineti tasta
-
apasata pana ce se
afiseaza #PARAMETRI.
2. Selectionati meniul #ISTORIC MESAJE.
4 Invartiti butonul rotativ pentru a face sa defileze
meniurile sau sa modificati o valoare.
4 Apasati pe butonul rotativ pentru a avea acces la
meniul selectionat sau sa validati o modificare a
valorii.

Pentru o explicatie detaliata despre navigarea in


meniuri, cititi capitolul: "Navigarea in meniuri", pagina 59
3. Lista ultimelor 10 mesaje se afiseaza.
bar
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
:

!
SUNDAY 11:45
10
"
TEMP.: _ _ _ _
C002272-C-19
bar
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
9

!
BL.DT BOILER
BL.WATER MIS.
BL.RL AUF
BL.FLAME LOS
BL.RL OPEN
21/10
02/09
26/08
26/08

C002381-A-19
9. In cazul unor avarii MCA 45 - 65 - 90 - 115
124
06/09/2010 - 300024763-001-A
4. Selectionati un mesaj pentru a consulta informatiile referitoare la
acesta.
9.3.2. Tablou de comanda IniControl
Regulatorul cazanului este prevazut cu o memorie de erori. Ultimele
16 erori survenite sunt inregistrate in aceasta memorie.
In plus, urmatoarele coduri de eroare sunt de asemenea salvate:
4 Numar care indica de cate ori a survenit eroarea: (MK[xx).
4 Temperatura de iesire (t1[xx) si temperatura de retur
(t2[xx) cand s-a produs defectiunea.
Pentru accesul la lista de erori, trebuie ales codul de acces
0012.
bar
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
9

!
BL INPUT OPEN M21
28/08/2008 - 13h32
NUMBER OF CASE
OUTSIDE TEMP.
OUTLET TEMP.B
8
1.0 C
12.0C

C002382-A-19
MCA 45 - 65 - 90 - 115 9. In cazul unor avarii
06/09/2010 - 300024763-001-A
125
n
Citirea mesajelor memorate
1. Apasati simultan cele doua taste
f
si apoi tasta [+] pana cand
simbolul
c
se afiseaza intermitent pe bara de meniu.
2. Selectati meniul instalator cu tasta
S
.
c0de
apare pe afisaj.
3. Utilizati tastele [-] sau [+] pentru a introduce codul de instalator
0012
.
4. Apasati pe tasta
S
.
er[xx
apare pe afisaj.
5. Validati cu tasta
S
.
Bl[xx
se afiseaza cu
xx
intermitent
= Ultima eroare survenita, de exemplu
K2
.
6. Tastele [-] sau [+] permit defilarea anomaliilor sau blocajelor.
7. Apasati tasta
S
pentru a afisa detaliile anomaliilor sau blocajelor.
8. Apasati tastele [-] sau [+] pentru a consulta datele urmatoare:
M[1
= Numar care indica de cate ori a survenit eroarea.
hr
= Numarul de ore de functionare a arzatorului.
t1
= Temperatura de tur (C).
t"
= Temperatura retur (C).
t3
= Temperatura incalzitorului de apa (C).
t4
= Temperatura exterioara (C) (Doar cu sonda exterioara).
fl
= Curentul de ionizare (A).
Mf
= Viteza ventilatorului in r/min.
pr
= Presiunea apei (bar).
9. Apasati pe tasta
j
pentru a intrerupe ciclul de afisare.
Bl[xx
se afiseaza cu
xx
intermitent = Ultima eroare
survenita.
10.Apasati 2 data pe tasta
j
pentru a iesi din memoria de erori.
9.4 Defecte (Codul de tip Lxx sau Dxx)
In caz de defect de functionare, tabloul de comanda palpaie si
afiseaza un mesaj de eroare si un cod corespondent.
Conform tabloului de comanda, afisajul mesajelor este
diferit:
4 Tablou de comanda DIEMATIC iSystem: Codul si
mesajul sunt afisate.
4 Tablou de comanda IniControl: Numai codul este
afisat.
C003070-A
2x

9. In cazul unor avarii MCA 45 - 65 - 90 - 115


126
06/09/2010 - 300024763-001-A
9.4.1. Tablou de comanda DIEMATIC iSystem
1. Notati codul afisat.
Codul este important pentru depistarea corecta si rapida a tipului
de avarie si pentru o eventuala asistenta tehnica.
2. Apasati pe tasta
t
. Daca codul se afiseaza din nou, stingeti si
aprindeti din nou cazanul.
3. Apasati pe tasta ?. Urmati indicatiile afisate pentru a rezolva
problema.
4. Consultati semnificatia codurilor in tabelul urmator:
9.4.2. Tablou de comanda IniControl
1. Notati codul afisat.
Codul este important pentru depistarea corecta si rapida a tipului
de avarie si pentru o eventuala asistenta tehnica.
2. Apasati pe tasta
t
. Daca codul se afiseaza din nou, stingeti si
aprindeti din nou cazanul.
9.4.3. Lista defectelor
Cod Defecte Originea
defectului
Descriere Verificari / solutionare
L00 DEF.PSU PCU Placa electronica PSU
neracordata
Conexiune deficitara
4 Verificati cablajul intre placile electronice PCU si
PSU
Placa electronica PSU defecta
4 Inlocuiti placa electronica PSU
L01 DEF.PSU PARAM PCU Parametrii de siguranta sunt
incorecti
Conexiune deficitara
4 Verificati cablajul intre placile electronice PCU si
PSU
Placa electronica PSU defecta
4 Inlocuiti placa electronica PSU
bar
1
1
2
2

D
STD J

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
:

!
SUNDAY 11:45
TEMP. : 68
PCU. KOM. DEF D27
C002604-A-19
bar
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
:

!
SUNDAY 11:45
TEMP. : 68
PCU COM.FAIL D27
C002302-D-19
MCA 45 - 65 - 90 - 115 9. In cazul unor avarii
06/09/2010 - 300024763-001-A
127
Cod Defecte Originea
defectului
Descriere Verificari / solutionare
L02 DEF.S.TUR PCU Sonda de tur cazan este in
scurtcircuit
Conexiune deficitara
4 Verificati cablajul intre placa electronica PCU si
sonda
4 Verificati ca placa electronica SU este
corespunzator montata
4 Verificati daca sonda a fost montata corect
Defectul sondei
4 Verificati valoarea ohmica a sondei
4 Inlocuiti sonda daca este cazul
L03 DEF.S.TUR PCU Sonda de tur cazan este in
circuit deschis
Conexiune deficitara
4 Verificati cablajul intre placa electronica PCU si
sonda
4 Verificati ca placa electronica SU este
corespunzator montata
4 Verificati daca sonda a fost montata corect
Defectul sondei
4 Verificati valoarea ohmica a sondei
4 Inlocuiti sonda daca este cazul
L04 DEF.S.TUR PCU Temperatura cazanului prea
scazuta
Conexiune deficitara
4 Verificati cablajul intre placa electronica PCU si
sonda
4 Verificati ca placa electronica SU este
corespunzator montata
4 Verificati daca sonda a fost montata corect
Defectul sondei
4 Verificati valoarea ohmica a sondei
4 Inlocuiti sonda daca este cazul
Lipsa circulatie a apei
4 Purjati aerul din instalatia de incalzire
4 Controlati circulatia (directie, pompa, vane)
4 Controlati presiunea apei
4 Verificati starea de curatenie a corpului focar
L05 TST.SIG.TUR PCU Temperatura cazanului prea
ridicata
Conexiune deficitara
4 Verificati cablajul intre placa electronica PCU si
sonda
4 Verificati ca placa electronica SU este
corespunzator montata
4 Verificati daca sonda a fost montata corect
Defectul sondei
4 Verificati valoarea ohmica a sondei
4 Inlocuiti sonda daca este cazul
Lipsa circulatie a apei
4 Purjati aerul din instalatia de incalzire
4 Controlati circulatia (directie, pompa, vane)
4 Controlati presiunea apei
4 Verificati starea de curatenie a corpului focar
9. In cazul unor avarii MCA 45 - 65 - 90 - 115
128
06/09/2010 - 300024763-001-A
Cod Defecte Originea
defectului
Descriere Verificari / solutionare
L06 DEF.S.RETUR PCU Sonda de temperatura retur
este in scurtcircuit
Conexiune deficitara
4 Verificati cablajul intre placa electronica PCU si
sonda
4 Verificati ca placa electronica SU este
corespunzator montata
4 Verificati daca sonda a fost montata corect
Defectul sondei
4 Verificati valoarea ohmica a sondei
4 Inlocuiti sonda daca este cazul
L07 DEF.S.RETUR PCU Sonda de temperatura retur
este in circuit deschis
Conexiune deficitara
4 Verificati cablajul intre placa electronica PCU si
sonda
4 Verificati ca placa electronica SU este
corespunzator montata
4 Verificati daca sonda a fost montata corect
Defectul sondei
4 Verificati valoarea ohmica a sondei
4 Inlocuiti sonda daca este cazul
L08 DEF.S.RETUR PCU Temperatura de retur prea
scazuta
Conexiune deficitara
4 Verificati cablajul intre placa electronica PCU si
sonda
4 Verificati ca placa electronica SU este
corespunzator montata
4 Verificati daca sonda a fost montata corect
Defectul sondei
4 Verificati valoarea ohmica a sondei
4 Inlocuiti sonda daca este cazul
Lipsa circulatie a apei
4 Purjati aerul din instalatia de incalzire
4 Controlati circulatia (directie, pompa, vane)
4 Controlati presiunea apei
4 Verificati starea de curatenie a corpului focar
L09 TST.SIG.RETUR PCU Temperatura de retur prea
ridicata
Conexiune deficitara
4 Verificati cablajul intre placa electronica PCU si
sonda
4 Verificati ca placa electronica SU este
corespunzator montata
4 Verificati daca sonda a fost montata corect
Defectul sondei
4 Verificati valoarea ohmica a sondei
4 Inlocuiti sonda daca este cazul
Lipsa circulatie a apei
4 Purjati aerul din instalatia de incalzire
4 Controlati circulatia (directie, pompa, vane)
4 Controlati presiunea apei
4 Verificati starea de curatenie a corpului focar
MCA 45 - 65 - 90 - 115 9. In cazul unor avarii
06/09/2010 - 300024763-001-A
129
Cod Defecte Originea
defectului
Descriere Verificari / solutionare
L10 DT.TUR-RET<MIN PCU Ecart insuficient intre
temperaturile de tur si de
retur
Defectul sondei
4 Verificati valoarea ohmica a sondei
4 Inlocuiti sonda daca este cazul
Conexiune deficitara
4 Verificati daca sonda a fost montata corect
Lipsa circulatie a apei
4 Purjati aerul din instalatia de incalzire
4 Controlati circulatia (directie, pompa, vane)
4 Controlati presiunea apei
4 Verificati starea de curatenie a corpului focar
4 Verificati buna functionare a pompei
L11 DT.TUR-RET>MAX PCU Diferenta prea mare intre
temperaturile de tur si de
retur
Defectul sondei
4 Verificati valoarea ohmica a sondei
4 Inlocuiti sonda daca este cazul
Conexiune deficitara
4 Verificati daca sonda a fost montata corect
Lipsa circulatie a apei
4 Purjati aerul din instalatia de incalzire
4 Controlati circulatia (directie, pompa, vane)
4 Controlati presiunea apei
4 Verificati starea de curatenie a corpului focar
4 Verificati buna functionare a pompei
L12 TST.SIG. DESCH PCU Temperatura maxima cazan
depasita (Termostat maxim
STB)
Conexiune deficitara
4 Verificati cablajul intre placa electronica PCU si
STB
4 Verificati ca placa electronica SU este
corespunzator montata
4 Verificati continuitatea electrica a lui STB
4 Verificati daca STB a fost montat corect
Defectul sondei
4 Inlocuiti STB daca este cazul
Lipsa circulatie a apei
4 Purjati aerul din instalatia de incalzire
4 Controlati circulatia (directie, pompa, vane)
4 Controlati presiunea apei
4 Verificati starea de curatenie a corpului focar
9. In cazul unor avarii MCA 45 - 65 - 90 - 115
130
06/09/2010 - 300024763-001-A
Cod Defecte Originea
defectului
Descriere Verificari / solutionare
L14 DEF.APRINDERE PCU 5 esecuri de pornire ale
arzatorului
Absenta scanteii de aprindere
4 Verificati cablajul intre placa electronica PCU si
transformatorul de aprindere
4 Verificati ca placa electronica SU este
corespunzator montata
4 Verificati electrodul de ionizare/de aprindere
4 Verificati legarea la pamant
4 Placa electronica SU defecta: Schimbati placa
electronica
Prezenta scanteii de aprindere dar fara formarea flacarii
4 Purjati conductele de gaz
4 Verificati daca robinetul de gaz este deschis
4 Verificarea presiunii de alimentare cu gaz
4 Verificati functionarea si reglajul blocului de gaz
4 Verificati daca tevile de alimentare cu aer si de
evacuare a gazelor arse nu sunt obturate
4 Verificati cablajul blocului de gaz
4 Placa electronica SU defecta: Schimbati placa
electronica
Prezenta flacarii dar ionizare insuficienta (<3 A)
4 Verificati daca robinetul de gaz este deschis
4 Verificarea presiunii de alimentare cu gaz
4 Verificati electrodul de ionizare/de aprindere
4 Verificati legarea la pamant
4 Verificati cablajul electrodului de ionizare/de
aprindere
L16 FLAC.PARAZITA PCU Detectarea unei flacari
parazite
Prezenta unui curent de ionizare atunci cand nu exista
flacara
Transformator de aprindere defect
4 Verificati electrodul de ionizare/de aprindere
Vana de gaz defecta
4 Verificati vana de gaz si inlocuiti-o daca este cazul
Arzatorul ramane incandescent: CO
2
prea ridicat
4 Ajustati CO
2
L17 DEF.VANA GAZ PCU Problema la vana de gaz Conexiune deficitara
4 Verificati cablajul intre placa electronica PCU si
vana de gaz
4 Verificati ca placa electronica SU este
corespunzator montata
Placa electronica SU defecta
4 Controlati placa electronica SU si inlocuiti-o, daca
este cazul
L34 DEF. VENTILO PCU Ventilatorul nu functioneaza
la viteza corespunzatoare
Conexiune deficitara
4 Verificati cablajul intre placa electronica PCU si
ventilator
Ventilator defect
4 Verificati tirajul corespunzator la nivelul racordului
cosului de fum
4 Inlocuiti ventilatorul, daca este cazul
MCA 45 - 65 - 90 - 115 9. In cazul unor avarii
06/09/2010 - 300024763-001-A
131
Cod Defecte Originea
defectului
Descriere Verificari / solutionare
L35 DEF.RET>CAZ PCU Tur si retur inversate Conexiune deficitara
4 Verificati daca sonda a fost montata corect
Defectul sondei
4 Verificati valoarea ohmica a sondelor
4 Inlocuiti sonda daca este cazul
Directie de circulatie a apei inversata
4 Controlati circulatia (directie, pompa, vane)
L36 DEF.IONIZARE PCU Flacara a disparut de mai
mult de 5 ori in 24 ore cand
arzatorul era in functiune
Fara curent de ionizare
4 Purjati conducta de gaz
4 Verificati daca robinetul de gaz este deschis
4 Verificarea presiunii de alimentare cu gaz
4 Verificati functionarea si reglajul blocului de gaz
4 Verificati daca tevile de alimentare cu aer si de
evacuare a gazelor arse nu sunt obturate
4 Verificati daca gazele arse nu sunt reaspirate
L37 DEF.COM.SU PCU Intrerupere a comunicatiei
cu placa electronica SU
Conexiune deficitara
4 Controlati daca placa electronica SU a fost plasata
corect in conectorul placii electronice PCU
4 Schimbati placa electronica SU
L38 DEF.COM PCU PCU Intrerupere a comunicatiei
intre placile
electronice PCU si SCU
Conexiune deficitara
4 Verificati cablajul intre placile electronice PCU si
SCU
4 DIEMATIC iSystem: Faceti o AUTODETECTION in
meniul #CONFIGURATION
IniControl: Executati functia de detectie automata
vezi capitolul "Executarea functiei de
detectare automata", pagina 108
Placa electronica SCU neconectata sau defecta
4 Inlocuiti placa electronica SCU
L39 DEF BL. DESCH. PCU Intrarea BL se deschide
timp de o secunda
Conexiune deficitara
4 Verificati cablajul
Cauza externa
4 Verificati organul racordat pe contactul BL
Parametru reglat incorect
4 Verificati parametrul ENT.BL
L40 DEF.TEST.HRU PCU Eroare test unitate HRU/
URC
Conexiune deficitara
4 Verificati cablajul
Cauza externa
4 Eliminati cauza externa
Parametru reglat incorect
4 Verificati parametrii
L250 DEF.LIPSA APA PCU Presiunea apei este prea
coborata
Circuit hidraulic prost aerisit
Scapari de apa
Eroare de masurare
4 Adaugati apa daca este necesar
4 Rearmati cazanul
9. In cazul unor avarii MCA 45 - 65 - 90 - 115
132
06/09/2010 - 300024763-001-A
Cod Defecte Originea
defectului
Descriere Verificari / solutionare
L251 DEF.MANOMETRU PCU Defect al manometrului Problema de cablaj
Manometrul este defect
Placa sonde defecta
4 Verificati cablajul intre placa electronica PCU si
manometrul
4 Verificati daca manometrul a fost montat corect
4 Inlocuiti manometrul daca este cazul
D03
D04
DEF. S.TUR.B
DEF. S.TUR.C
SCU Defect sonda tur circuit B
Defect sonda tur circuit C
Observatii:
Pompa circuitului se roteste.
Motorul vanei cu 3 cai a
circuitului nu mai este
alimentat si poate fi
manevrat manual.
Conexiune deficitara
4 Verificati daca sonda este racordata: Vezi
capitolul: "Stergerea sondelor din memoria
placii electronice ", pagina 136
4 Verificati legaturile si conectorii
4 Verificati daca sonda a fost montata corect
Defectul sondei
4 Verificati valoarea ohmica a sondei
4 Inlocuiti sonda daca este cazul
D05 DEF.S.EXT. SCU Defect sonda exterioara
Observatii:
Cazanul functioneaza la
temperatura
T.MAX.CAZAN.
Reglajul vanei nu este
asigurat, dar supravegherea
temperaturii maxime a
circuitului cu vana ramane
asigurata.
Vanele pot fi actionate
manual.
Incalzirea acm ramane
asigurata.
Conexiune deficitara
4 Verificati daca sonda este racordata: Vezi
capitolul: "Stergerea sondelor din memoria
placii electronice ", pagina 136
4 Verificati legaturile si conectorii
4 Verificati daca sonda a fost montata corect
Defectul sondei
4 Verificati valoarea ohmica a sondei
4 Inlocuiti sonda daca este cazul
D07 DEF.S.AUX. SCU Defect sonda auxiliara Conexiune deficitara
4 Verificati daca sonda este racordata: Vezi
capitolul: "Stergerea sondelor din memoria
placii electronice ", pagina 136
4 Verificati legaturile si conectorii
4 Verificati daca sonda a fost montata corect
Defectul sondei
4 Verificati valoarea ohmica a sondei
4 Inlocuiti sonda daca este cazul
D09 DEF.S.ACM SCU Defect sonda apa calda
menajera
Observatii:
Reincalzirea acm nu mai
este asigurata.
Pompa de boiler
functioneaza.
Temperatura pe serpentina
boilerului este egala cu
temperatura cazanului.
Conexiune deficitara
4 Verificati daca sonda este racordata: Vezi
capitolul: "Stergerea sondelor din memoria
placii electronice ", pagina 136
4 Verificati legaturile si conectorii
4 Verificati daca sonda a fost montata corect
Defectul sondei
4 Verificati valoarea ohmica a sondei
4 Inlocuiti sonda daca este cazul
MCA 45 - 65 - 90 - 115 9. In cazul unor avarii
06/09/2010 - 300024763-001-A
133
Cod Defecte Originea
defectului
Descriere Verificari / solutionare
D11
D12
D13
DEF.S.AMB.A
DEF.S.AMB.B
DEF.S.AMB.C
SCU Defect sonda de ambianta A
Defect sonda de ambianta B
Defect sonda de ambianta C
Observatie:
Circuitul corespondent
functioneaza fara a fi
influentat de sonda de
ambianta.
Conexiune deficitara
4 Verificati daca sonda este racordata: Vezi
capitolul: "Stergerea sondelor din memoria
placii electronice ", pagina 136
4 Verificati legaturile si conectorii
4 Verificati daca sonda a fost montata corect
Defectul sondei
4 Verificati valoarea ohmica a sondei
4 Inlocuiti sonda daca este cazul
D14 DEF.COM MC SCU Intreruperea comunicarii
intre placa electronica SCU
si modulul radio
Conexiune deficitara
4 Verificati legaturile si conectorii
Defectiune a modulului cazanului
4 Schimbati modulul cazanului
D15 DEF.S.BAL.TP SCU Defect sonda vas tampon
Observatie:
Incalzirea vasului tampon
nu mai este asigurata.
Conexiune deficitara
4 Verificati daca sonda este racordata: Vezi
capitolul: "Stergerea sondelor din memoria
placii electronice ", pagina 136
4 Verificati legaturile si conectorii
4 Verificati daca sonda a fost montata corect
Defectul sondei
4 Verificati valoarea ohmica a sondei
4 Inlocuiti sonda daca este cazul
D16
D16
DEF.S.PISC.B
DEF.S.PISC.C
SCU Defect sonda piscina circuit
B
Defect sonda piscina circuit
C
Observatie:
Incalzirea piscinei este
independenta de
temperatura acesteia.
Conexiune deficitara
4 Verificati daca sonda este racordata: Vezi
capitolul: "Stergerea sondelor din memoria
placii electronice ", pagina 136
4 Verificati legaturile si conectorii
4 Verificati daca sonda a fost montata corect
Defectul sondei
4 Verificati valoarea ohmica a sondei
4 Inlocuiti sonda daca este cazul
D17 DEF.S.BAL.2 SCU Defect sonda boiler 2 Conexiune deficitara
4 Verificati daca sonda este racordata: Vezi
capitolul: "Stergerea sondelor din memoria
placii electronice ", pagina 136
4 Verificati legaturile si conectorii
4 Verificati daca sonda a fost montata corect
Defectul sondei
4 Verificati valoarea ohmica a sondei
4 Inlocuiti sonda daca este cazul
D27 PCU COM. FAIL SCU Intrerupere a comunicatiei intre placile electronice SCU si PCU
4 Verificati cablajul intre placile electronice SCU si PCU
4 Verificati ca placa electronica PCU este sub tensiune (LED verde aprins sau
palpaitor)
4 Schimbati placa electronica PCU
9. In cazul unor avarii MCA 45 - 65 - 90 - 115
134
06/09/2010 - 300024763-001-A
Cod Defecte Originea
defectului
Descriere Verificari / solutionare
D29 DEF.V3C.B.IOBL SCU Intrerupere a comunicatiei
intre placa electronica SCU
si modulul V3C
Modulul V3C este fara tensiune
4 Verificati ca modulul V3C este sub tensiune (Led
verde aprins)
Modulul V3C si placa electronica SCU nu sunt racordate
pe aceeasi faza
4 Verificati ca modulul V3C si placa electronica
SCU sunt pe aceeasi faza sau ca un dispozitiv de
cuplare de faza este instalat
Modulul V3C a fost demontat
D30 DEF.V3C.C.IOBL SCU Intrerupere a comunicatiei
intre placa electronica SCU
si modulul V3C
Modulul V3C este fara tensiune
4 Verificati ca modulul V3C este sub tensiune (Led
verde aprins)
Modulul V3C si placa electronica SCU nu sunt racordate
pe aceeasi faza
4 Verificati ca modulul V3C si placa electronica
SCU sunt pe aceeasi faza sau ca un dispozitiv de
cuplare de faza este instalat
Modulul V3C a fost demontat
D31 DEF.COM.IOBL SCU Functia IOBL nu mai este
activa
Problema pe placa electronica SCU
4 Daca functia IOBL nu este utilizata:
- DIEMATIC iSystem: Dezactivati functia IOBL
in meniul #CONFIGURATION
- IniControl: Reglati parametrul S18
Vezi capitolul: "Descrierea parametrilor",
pagina 103
4 Daca functia IOBL este utilizata, schimbati placa
electronica SCU si regrupati perifericele (Modul
V3C IOBL, Intrerupator Interscnario)
D32 5 RESET:ON/OFF SCU 5 rearmari au fost realizate in mai putin de o ora
4 Opriti si reporniti cazanul
D37 TA-S SCURT-CIR SCU Titan Active System este in scurtcircuit
4 Verificati ca acest cablu de legatura intre placa electronica SCU si anod nu este
in scurtcircuit
4 Verificati ca anodul nu este in scurtcircuit
Observatii:
Producerea de apa calda menajera este oprita dar cu toate acestea poate fi relansata
prin tasta r.
Boilerul nu mai este protejat.
Daca: Un boiler fara Titan Active System este conectat la cazan: Verificati daca
conectorul de simulare Titan Active System (livrat in coletul AD212) este montat pe
placa electronica.
D38 TA-S DECON SCU Titan Active System este fara alimentare
4 Verificati ca acest cablu de legatura intre placa electronica SCU si anod nu este
sectionat
4 Verificati ca anodul nu este rupt
Observatii:
Producerea de apa calda menajera este oprita dar cu toate acestea poate fi relansata
prin tasta r.
Boilerul nu mai este protejat.
Daca: Un boiler fara Titan Active System este conectat la cazan: Verificati daca
conectorul de simulare Titan Active System (livrat in coletul AD212) este montat pe
placa electronica.
MCA 45 - 65 - 90 - 115 9. In cazul unor avarii
06/09/2010 - 300024763-001-A
135
9.4.4. Stergerea sondelor din memoria placii
electronice
Configuratia sondelor este memorata de catre placa electronica
SCU. Daca apare un defect de sonda in timp ce sonda corespondenta
nu este racordata sau este retrasa in mod intentionat, aveti grija sa
stergeti sonda din memoria placii electronice SCU.
Sonda exterioara nu poate fi eliminata.
n
Tablou de comanda DIEMATIC iSystem
4 "Apasati in mod succesiv pe tasta ? pana ce apare mesajul ""Do
you want to remove this sensor?""".
4 Selectionati DA invartind butonul rotativ, apoi apasati pentru a
valida.
n
Tablou de comanda IniControl
4 Apasati pe tasta t.
9.4.5. Stergerea modulelor V3V IOBL din memoria
placii electronice
Aceasta functie este disponibila doar cu tabloul de
comanda DIEMATIC iSystem.
Configuratia modulelor V3C IOBL este memorata de placa
electronica SCU. Daca un defect DEF.V3C.B.IOBL sau
DEF.V3V.C.IOBL apare dupa suprimarea voluntara a unui modul
V3C, aveti grija sa stergeti modulul din memoria placii electronice
SCU.
4 Apasati in mod succesiv pe tasta ? pana ce apare mesajul "Vreti
sa inlaturati acest modul?".
4 Selectionati DA invartind butonul rotativ, apoi apasati pentru a
valida.
Aveti posibilitatea sa scoateti un modul V3C IOBL din
memoria placii electronice SCU:
4 Mergeti in meniul #RETEA, apoi selectionati
INLATURATI DISPOZITIV.
9. In cazul unor avarii MCA 45 - 65 - 90 - 115
136
06/09/2010 - 300024763-001-A
9.5 Istoric defecte
9.5.1. Tablou de comanda DIEMATIC iSystem
Meniul #ISTORIC DEF. permite sa consultati ultimele 10 defecte
afisate de tabloul de comanda.
1. Accesati nivelul "SAV": Mentineti tasta
-
apasata pana ce se
afiseaza #PARAMETRI.
2. Selectionati meniul #ISTORIC DEF..
4 Invartiti butonul rotativ pentru a face sa defileze
meniurile sau sa modificati o valoare.
4 Apasati pe butonul rotativ pentru a avea acces la
meniul selectionat sau sa validati o modificare a
valorii.

Pentru o explicatie detaliata despre navigarea in


meniuri, cititi capitolul: "Navigarea in meniuri", pagina 59
3. Lista ultimelor 10 defecte se afiseaza.
4. Selectionati un defect pentru a consulta informatiile referitoare la
acesta.
bar
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
:

!
SUNDAY 11:45
10
"
TEMP.: _ _ _ _
C002272-C-19
bar
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
9

!
AUX1.SENS.FAIL
COM.IOBL FAIL.
COM.IOBL FAIL.
21/10
02/09
26/08

C002274-D-19
bar
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

<
9

!
AUX1.SENS.FAIL D07
28/08/2008 - 13h32
NUMBER OF CASE
OUTSIDE TEMP.
TEMP.DEPART HP
8
1.0 C
35.0C

C002275-B-19
MCA 45 - 65 - 90 - 115 9. In cazul unor avarii
06/09/2010 - 300024763-001-A
137
9.5.2. Tablou de comanda IniControl
1. Apasati simultan cele doua taste
f
si apoi tasta [+] pana cand
simbolul
c
se afiseaza intermitent pe bara de meniu.
2. Selectati meniul instalator cu tasta
S
.
c0de
apare pe afisaj.
3. Utilizati tastele [-] sau [+] pentru a introduce codul de instalator
0012
.
4. Apasati pe tasta
S
.
er[xx
apare pe afisaj.
5. Tastele [-] sau [+] permit afisarea listei de anomalii sau listei de
blocaje.
6. Validati cu tasta
S
.
er[xx
se afiseaza cu
xx
intermitent
= Ultima eroare survenita, de exemplu
K2
.
7. Tastele [-] sau [+] permit defilarea anomaliilor sau blocajelor.
8. Apasati tasta
S
pentru a afisa detaliile anomaliilor sau blocajelor.
9. Apasati tastele [-] sau [+] pentru a consulta datele urmatoare:
M[1
= Numar care indica de cate ori a survenit eroarea.
hr
= Numarul de ore de functionare a arzatorului.
t1
= Temperatura de tur (C).
t"
= Temperatura retur (C).
t3
= Temperatura incalzitorului de apa (C).
t4
= Temperatura exterioara (C) (Doar cu sonda exterioara).
fl
= Curentul de ionizare (A).
Mf
= Viteza ventilatorului in r/min.
pr
= Presiunea apei (bar).
10.Apasati pe tasta
j
pentru a intrerupe ciclul de afisare.
er[xx
se afiseaza cu
xx
intermitent = Ultima eroare
survenita.
11.Apasati 2 data pe tasta
j
pentru a iesi din memoria de erori.
C003068-B
2x

9. In cazul unor avarii MCA 45 - 65 - 90 - 115


138
06/09/2010 - 300024763-001-A
9.6 Controlul parametrilor si al intrarilor/iesirilor (mod teste)
9.6.1. Tablou de comanda DIEMATIC iSystem
Utilizati meniurile urmatoare cu scopul de a ajunge la originea unei
disfunctionalitati.
1. Accesati nivelul "SAV": Mentineti tasta
-
apasata pana ce se
afiseaza #PARAMETRI.
2. Controlati urmatorii parametri:
4 Invartiti butonul rotativ pentru a face sa defileze
meniurile sau sa modificati o valoare.
4 Apasati pe butonul rotativ pentru a avea acces la
meniul selectionat sau sa validati o modificare a
valorii.

Pentru o explicatie detaliata despre navigarea in


meniuri, cititi capitolul: "Navigarea in meniuri", pagina 59
Meniul #PARAMETRES
Parametrul Descriere
PERMUT Cazan conducator activ
TREAPTA Numar de cazane in cerere de incalzire
NR CAZANE: Numarul de cazane recunoscute in cascada
NB. VM PRES: Numar de regulatoare recunoscute in cascada
PUTERE % Putere actuala a cazanului
VIT.POMPA Comanda pompei modulante
VIT.VENTIL.
(1)
Viteza de rotatie a ventilatorului
CONS.VENTIL. Viteza de rotatie dorita a ventilatorului
T.EXT. MEDIE Temperatura medie externa
T.CALC.CAZAN Temperatura calculata a cazanului
TEMP.CHAUD
(1)
Masurarea sondei de tur cazan
T. CALCUL A Temperatura calculata pentru circuitul A
T. CALCUL B
(2)
Temperatura calculata pentru circuitul B
T. CALCUL C
(2)
Temperatura calculata pentru circuitul C
TEMP. TUR B
(1)
(2)
Temperatura apei de tur a circuitului B
TEMP. TUR C
(1)
(2)
Temperatura apei de tur a circuitului C
TEMP.EXTERIOR
(1)
Temperatura exterioara
TEMP. AMB A
(1)
Temperatura ambianta a circuitului A
TEMP. AMB B
(1)
(2)
Temperatura ambianta a circuitului B
TEMP. AMB C
(1)
(2)
Temperatura ambianta a circuitului C
(1) Parametrul poate fi vizualizat apasand pe tasta f.
(2) Parametrul nu este afisat decat pentru optiuni, circuite sau sonde efectiv racordate
bar
1
1
2
2

D
STD J I

E
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 20
#F AUTO% $

:

!
SUNDAY 11:45
10"
C002483-A-19
TEMP.: 68
MCA 45 - 65 - 90 - 115 9. In cazul unor avarii
06/09/2010 - 300024763-001-A
139
Meniul #PARAMETRES
Parametrul Descriere
TEMP.BOILER
(1)
(2)
Temperatura apei in boilerul ACM
INTR.0-10V
(1)(2)
Tensiune la intrare 0-10 V
TEMP.RETUR
(1)
Temperatura apei de retur cazan
CURENT
(1)
Curent de ionizare
PRESIUNE
(1)
Presiunea apei din instalatie
TEMP.TAMPON
(1)(2)
Temperatura apei in vasul tampon
TEMP.SISTEM
(1)
(2)
Temperatura apei de tur sistem daca exista multigeneratoare
TEMP.REZ.INF
(1)
(2)
Temperatura apei in partea de jos a boilerului ACM
TEMP.REZ A
(1)(2)
Temperatura apei in cel de-al doilea boiler ACM racordat pe circuitul A
T.REZ AUX
(1)
Temperatura apei in cel de-al doilea boiler ACM racordat pe circuitul AUX
REGLETA A Pozitia butonului de reglare a temperaturii sondei de ambianta A
REGLETA B
(2)
Pozitia butonului de reglare a temperaturii sondei de ambianta B
REGLETA C
(2)
Pozitia butonului de reglare a temperaturii sondei de ambianta C
DECAL ADAPT A Decalajul paralel calculat pentru circuitul A
DECAL ADAPT B
(2)
Decalajul paralel calculat pentru circuitul B
DECAL ADAPT C
(2)
Decalajul paralel calculat pentru circuitul C
(1) Parametrul poate fi vizualizat apasand pe tasta f.
(2) Parametrul nu este afisat decat pentru optiuni, circuite sau sonde efectiv racordate
Meniul #TEST IESIRI
Parametrul Plaja de reglare Descriere
P.CIR.A DA / NU Pornire/Oprire pompa circuit A
P.CIR.B
(1)
DA / NU Pornire/Oprire pompa circuit B
P.CIR.C
(1)
DA / NU Pornire/Oprire pompa circuit C
POMPA ACM
(1)
DA / NU Pornire/Oprire pompa apa calda menajera
P.CIR.AUX. DA / NU Pornire/Oprire iesire auxiliara
V3C B
(1)
PAUZA: Fara comanda
DESCH: Deschidere vana cu 3 cai circuit B
INCH: Inchidere vana cu 3 cai circuit B
V3C C
(1)
PAUZA: Fara comanda
DESCH: Deschidere vana cu 3 cai circuit C
INCH: Inchidere vana cu 3 cai circuit C
IESIRE TEL DA / NU Pornit/Oprit iesire releu telefonic
(1) Parametrul nu este afisat decat pentru optiuni, circuite sau sonde efectiv racordate
9. In cazul unor avarii MCA 45 - 65 - 90 - 115
140
06/09/2010 - 300024763-001-A
Meniul #TEST INTRARI
Parametrul Stare Descriere
COM. TELEFON Punte in intrarea telefonica (1 = prezent, 0 = absent)
FLACARA Test prezenta flacara (1 = prezent, 0 = absent)
VANA DESC/INCH Deschidere vana
Inchidere vana
DEFECT DA Afisarea unei defectiuni
NU Fara defect
SECV.
Secventa de reglare. vezi capitolul: "Secventa de reglare", pagina 142.
CAZ. Index al generatorului in sistem
TIP Tipul de generator
VERS.SOFT PCU Versiunea programului placii electronice PCU
VERS.PARAM PCU Versiunea parametrilor placii electronice PCU
CAD A:
(1)
DA Prezenta unei comenzi la distanta A
NU Absenta unei comenzi la distanta A
CAD B:
(1)
DA Prezenta unei comenzi la distanta B
NU Absenta unei comenzi la distanta B
CAD.C
(1)
DA Prezenta unei comenzi la distanta C
NU Absenta unei comenzi la distanta C
ID MC IOBL Numar ce identifica modulul cazan IOBL
VERS.IOBL Versiunea IOBL a placii electronice SCU
CALI. CEAS Calibrarea ceasului
(1) Parametrul nu este afisat decat pentru optiuni, circuite sau sonde efectiv racordate
Meniul #CONFIGURARE
Parametrul Plaja de reglare Descriere
MOD MONO/ TT.CIRC. Permite ca derogarea facuta pe o comanda la distanta sa se aplice la un singur circuit
(MONO) sau la toate circuitele (TT.CIRC)
TIP Tipul de generator (Raportati-va la placuta de identificare din fabrica)
AUTODETECTARE NU/DA Reinitializarea sistemului daca defectul L38 este afisat
TAS NU/DA Activarea functiei Titan Active System
IOBL NU/DA Activarea functiei IOBL
9.6.2. Tablou de comanda IniControl
1. Controlati urmatorii parametri:
Nivelul "SERVICE" - Meniul #CONFIGURARE
Parametrul Plaja de reglare Descriere
S17 - IOBL 0 / 1 Activarea functiei IOBL
S18 - TAS 0 / 1 Activarea functiei Titan Active System
MCA 45 - 65 - 90 - 115 9. In cazul unor avarii
06/09/2010 - 300024763-001-A
141
9.6.3. Secventa de reglare
Secventa de reglare
Stare Sub-stare Functionare
0 0 Cazan oprit
1 1 Anti-ciclu scurt activat
2 Deschiderea vanei de izolare
3 Punerea in functiune a pompei cazanului
4 Asteptarea pornirii arzatorului
2 10 Deschiderea vanei de gaz (extern)
11 Pornirea ventilatorului
13 Ventilatorul trece la viteza de pornire a arzatorului
14 Verificarea semnalului RL (Functie inactiva)
15 Cerere de punere in functiune a arzatorului
17 Preaprindere
18 Aprindere
19 Verificare prezenta flacara
20 Asteptare ca urmare a unei aprinderi nereusite
3 / 4 30 Arzator aprins si modulare libera pe consemnul cazanului
31 Arzator aprins si modulare libera pe un consemn limitat, egal cu o temperatura de retur +30 C
32 Arzator aprins si modulatie libera pe consemnul de cazan dar fixata pe tabloul de comanda
33 Arzator aprins si modulare in scadere ca urmare a unei cresteri prea mari de temperatura a schimbatorului
(4 K in 10 secunde)
34 Arzator aprins si modulare la minim ca urmare a unei cresteri prea mari de temperatura in schimbatorul de
caldura (7 K in 10 secunde)
35 Arzator oprit ca urmare a unei cresteri prea mari de temperatura in schimbatorul de caldura (9 K in 10
secunde)
36 Arzator aprins si modulare in crestere pentru a garanta un curent de ionizare corect
37 Incalzire: Arzator aprins si modulare la minim dupa pornirea arzatorului timp de 30 secunde
Prepararea ACM: Arzator aprins si modulare la minim dupa pornirea arzatorului timp de 100 secunde
38 Arzator aprins si modulare fixa superioara la minim dupa pornirea arzatorului timp de 30 secunde, daca
arzatorul a fost oprit mai mult de 2 ore sau dupa punerea sub tensiune
5 40 Arzatorul se opreste
41 Ventilatorul trece la viteza de post-baleiere a arzatorului
42 Vana de gaz externa se inchide
43 Postbaleiere
44 Oprirea ventilatorului
6 60 Post-functionare a pompei cazanului
61 Oprirea pompei cazanului
62 Inchiderea vanei de izolare
63 Inceput anti-ciclu scurt
8 0 Asteptarea pornirii arzatorului
1 Anti-ciclu scurt activat
9 -- Blocaj prezent
10 -- Blocare
16 -- Protectie antiinghet
17 -- Purjare
9. In cazul unor avarii MCA 45 - 65 - 90 - 115
142
06/09/2010 - 300024763-001-A
10 Piese de schimb
10.1 Generalitati
Atunci cand se constata dupa lucrarile de inspectie sau de
mentenanta ca un component trebuie sa fie inlocuit in cazan, utilizati
in acest caz numai piese de schimb originale sau piese de schimb si
materiale preconizate.
Pentru a comanda o piesa de schimb, indicati numarul de
referinta din lista.
10.2 Piese de schimb
MCA 45 - 65 - 90 - 115 10. Piese de schimb
06/09/2010 - 300024763-001-A
143
10.2.1. Mantaua
T002923-B EV 90520-1
1003
1001
1002
1005
1
10. Piese de schimb MCA 45 - 65 - 90 - 115
144
06/09/2010 - 300024763-001-A
10.2.2. Schimbator de caldura si arzator - MCA 45
T002924-B EV 90520-2
2001 2021 2016
2025
2017
2006
2010
2001
2014
2013
2015
2004
2005
2003
2022
2047
2023
2024
2019
2020
2037
2038
2039
2040
2041
2044
2045
2046
2007
2026
2030
2014
2009
2029
2008
2047
2028
2031
2032
2027
2033
2017
2012
2011
2002
2
2042
MCA 45 - 65 - 90 - 115 10. Piese de schimb
06/09/2010 - 300024763-001-A
145
10.2.3. Schimbator de caldura si arzator - MCA 65
T002930-B EV 90521-2
2
2017
2017
2016
2026
2030
2014
2025
2006
2010
2001
2013
2014
2015
2004
2009
2029
2008
2003
2005
2047
2040
2039
2038
2037
2028
2031
2032
2027
2033
2012
2011
2041
2044
2045
2046
2024
2002
2007
2021
2047
2019
2020
2042
10. Piese de schimb MCA 45 - 65 - 90 - 115
146
06/09/2010 - 300024763-001-A
10.2.4. Schimbator de caldura si arzator - MCA
90/115
T002936-B EV 90522-2
2017
2011
2012
2017
2016
2030
2014
2025
2006
2010
2001
2014
2013
2015
2004
2009
2008
2003
2005
2047
2029
2040
2039
2038
2037
2042
2028
2026
2031
2032
2027
2033
2041
2045
2044
2046
2024
2002
2007
2
2021
2047
2019
2020
MCA 45 - 65 - 90 - 115 10. Piese de schimb
06/09/2010 - 300024763-001-A
147
10. Piese de schimb MCA 45 - 65 - 90 - 115
148
06/09/2010 - 300024763-001-A
10.2.5. Ventilator - MCA 45/65
T002925-B EV 90520-3
3014
3004
3007
3013
3011
3006
3010
3001
3005
3012
3003
3008
3009
3002
3
MCA 45 - 65 - 90 - 115 10. Piese de schimb
06/09/2010 - 300024763-001-A
149
10.2.6. Ventilator - MCA 90
T002937-A EV 90522-3
3014
3013
3
3006
3007
3016
3005
3010
3011
3015
3001
3012
3003
3008
3009
3002
10. Piese de schimb MCA 45 - 65 - 90 - 115
150
06/09/2010 - 300024763-001-A
10.2.7. Ventilator - MCA 115
T002943-C EV 90523-3
3014
3
3005
3013
3007
3008
3017
3002
3011
3010
3015
3001
3012
3003
3006
3009
3016
3018
MCA 45 - 65 - 90 - 115 10. Piese de schimb
06/09/2010 - 300024763-001-A
151
10.2.8. Tabloul de comanda
T002926-B EV 90520-4
4018
4019
4015
4001
4002
4004
4023
4020
4023
4024
4021
4022
4015 4010 4017
4009
4007
4007
4008
4012
4011
4014
4013
4005
4006
4
10. Piese de schimb MCA 45 - 65 - 90 - 115
152
06/09/2010 - 300024763-001-A
10.2.9. Lista pieselor de schimb
Repere Cod Denumire Bucati MCA 45 MCA 65 MCA 90 MCA 115
Mantaua
1001 S101575 Mantaua frontala 1 x x x x
1002 S101612 Capota (Tablou de bord) 1 x x x x
1003 S101517 Etrier de suspensie mural 1 x x x x
1005 S101403 Surub 2 x x x x
0 S101557 Iluminat cazan 1 x x x x
Schimbator de caldura si arzator
2001 S101560 Schimbatorul de caldura 45kW 1 x
2001 S101551 Schimbatorul de caldura 65kW 1 x
2001 S101550 Schimbatorul de caldura 90-115kW 1 x x
2002 S101564 Placa frontala a schimbatorului de caldura 1 x x x x
2003 S54753 Arzator - 45 kW 1 x
2003 S54754 Arzator - 65 kW 1 x
2003 S57477 Arzator - 90-115 kW 1 x x
2004 S101566 Ionizarea aprindere electrod 1 x x x x
2005 S53489 Placa de etanseitate pentru electrodul de aprindere 10 x x x x
2006 S59118 Orificiu 1 x x x x
2007 S54731 Izolatia din tabla, frontala a schimbatorului de caldura 1 x x x x
2008 S57241 Garnitura tabla inainte de schimbatorul de caldura 1 x x x x
2009 S54755 Piulita M6 20 x x x x
2010 S100052 Surub M4x10 20 x x x x
2011 S100619 Transformator de aprindere cu electrod de aprindere 1 x x x x
2012 S101509 Surub M4x8 5 x x x x
2013 S101005 Traductor de temperatura HL 1 x x x x
2014 S101003 Sonda de temperatura NTC 2 x x x x
2015 S48950 Surub M4x10 50 x x x x
2016 S55993 Teava de evacuare gaze arse diametru 80 mm (45kW) 1 x
2016 S55994 Teava de evacuare gaze arse diametru 100 mm
(65-90-115kW)
1 x x x
2017 S55914 Garnitura de etansare diametru 80 mm 5 x
2018 S55915 Garnitura de etansare diametru 100 mm 5 x x x
2019 S100465 Adaptor gaz de ardere 80/125 mm 1 x
2019 S101563 Adaptor gaz de ardere 100/150 mm 1 x x x
2020 S62233 Buson de protectie punct de masura evacuare gaz de
ardere
5 x x x x
2021 S62232 Buson de protectie punct de masura evacuare gaz de
ardere
5 x x x x
2022 S100855 Garnitura de etansare diametru 80 mm 5 x
2022 S101643 Garnitura de etansare diametru 100 mm 5 x x x
2023 S101567 Piesa de racordare a tevii de evacuare gaze arse
diametru 80 mm
1 x
2024 S100901 Banda de fixare schimbator de caldura 1 x x x x
2025 S62288 Garnitura inelara pentru teava de evacuare gaze arse 1 x x x x
2026 S101568 Tub de tur Incalzire centrala 1 x x
2026 S101572 Tub de tur Incalzire centrala 1 x x
2027 S101632 Senzor de presiune 1 x x x x
2028 S101608 Purjor automat 5 x x x x
2029 S100737 Inel de etanseitate diametru 44x32x4 mm 5 x x x x
MCA 45 - 65 - 90 - 115 10. Piese de schimb
06/09/2010 - 300024763-001-A
153
Repere Cod Denumire Bucati MCA 45 MCA 65 MCA 90 MCA 115
2030 S101576 Clema de cablu 28-35 5 x x x x
2031 S101644 Clema 10,2 5 x x x x
2032 S100895 Extremitate M7x1 1 x x x x
2033 S101570 Flexibil silicon 8x2x740 1 x x x x
2037 S101558 Sifon 1 x x x x
2038 S14254 Surub 4,2x9,5 20 x x x x
2039 S101580 Inel de etanseitate - diametru 60 mm 1 x x x x
2040 S101559 Sifon rezervor 1 x x x x
2041 S101606 Flexibil sifon 1 x x x x
2042 S101581 Garnitura sifon 1 x x x x
2044 S101298 Placa mascare SCU 1 x x x x
2045 S62727 Trecere fire diametru 20 mm 15 x x x x
2046 S101607 Trecere fire diametru 25x35x2 mm 5 x x x x
2047 S101605 Etanseitate (Retur circuit de incalzire) 1 x x x x
Ventilator
3001 S59167 Ventilator Mvlrg 148/1200-3633 1 x
3001 S59168 Ventilator Mvlrg 148/1200-3633 1 x x
3001 S100036 Ventilator Mvlrg 148/1200-3633-010202 1 x
3002 S54765 Venturi 45kW 1 x
3002 S54766 Venturi 65kW 1 x
3002 S57488 Venturi 90kW 1 x
3002 S101595 Venturi 115kW 1 x
3003 S101543 Atenuator de zgomot la aspiratie 45-65kW 1 x x
3003 S101520 Atenuator de zgomot la aspiratie 90kW 1 x
3003 S101578 Atenuator de zgomot la aspiratie 115kW 1 x
3004 S101590 Fixare pentru amortizor de zgomot de aspiratie 1 x x
3005 S101569 Teava de intrare gaz 1 x x
3005 S101573 Teava de intrare gaz 1 x
3005 S101515 Teava de intrare gaz 1 x
3006 S101596 Bloc de gaz Vk8115V1168 1 x x
3006 S101597 Bloc de gaz 90kW 1 x
3006 S101510 Bloc de gaz 115kW 1 x
3007 S101565 Garnitura 83 mm cu clapeta 45-115 kW 1 x x x x
3008 S54777 Racord venturi 5 x x x x
3009 S48512 Bulon M5x10 10 x x x
3009 S100468 Surub M5x12 10 x
3010 S101591 Ansamblu de garnitura - 45-60kW 1 x x
3010 S101592 Ansamblu de garnitura - 90kW 1 x
3010 S101593 Ansamblu de garnitura - 115kW 1 x
3010 S100363 Garnitura torica 33x2 mm 10 x
3011 S56155 Garnitura de etansare (diametru 23,8x17,2x2 mm 20 x x x x
3012 S101519 Clema de cablu 5 x x x x
3013 S54755 Piulita cu baza M6 20 x x x x
3014 S100055 Piulita M5 20 x x x x
3015 S57827 Flansa pentru blocul de gaz 1 x x
3016 S57828 Garnitura torica (Teava de intrare gaz)
diametru 26,8x22x2,5 mm
1 x
3016 S101631 Piesa de intrare (Venturi) 1 x
3017 S100054 Surub M5x16 20 x
3018 S101664 Garnitura torica (Piesa de intrare) 1 x
Tabloul de comanda
10. Piese de schimb MCA 45 - 65 - 90 - 115
154
06/09/2010 - 300024763-001-A
Repere Cod Denumire Bucati MCA 45 MCA 65 MCA 90 MCA 115
4001 S101518 Placa electronica PCU-04 1 x x x x
4002 S100849 Placa electronica SU-01 1 x x x x
4003 S100859 Placa afisaj 1 x x x x
4004 S6778 Fuzibil sticla 6,30 A lent 10 x x x x
4004 S43562 Fuzibil sticla 3,15 A lent 10 x x x x
4005 S101619 Transformator de aprindere cu electrod de aprindere 1 x x x x
4006 S101632 Senzor de presiune 1 x x x x
4007 S101003 Sonda de temperatura NTC 2 x x x x
4008 S101005 Traductor de temperatura HL 1 x x x x
4009 S101554 Cablu pompa PCU 1 x x x x
4010 S101561 Cablu 24 V 1 x x x x
4011 S101589 Fascicul 230V - 45-65-90kW 1 x x x
4011 S101582 Fascicul 230V - 115kW 1 x
4012 S100845 Cablu electric 1500 mm 1 x x x x
4013 S101588 Cablu pompa 1 x x x x
4014 S101553 Cablu pentru ventilator 1 x x x x
4015 S101251 Tablou de bord 1 x x x x
4017 S101514 Legatura 2 x x x x
4018 S100861 Garnitura de etanseitate ovala 5 x x x x
4019 S59372 Antirefulare 1 x x x x
4020 S101048 Placa electronica SCU 1 x x x x
4021 S101555 Cablu SCU 230 V 1 x x x x
4022 S101556 Cablu pentru interfata 1 x x x x
4023 S101513 Cutie SCU 1 x x x x
4024 S100862 Trecere fire SCU 5 x x x x
0 S62185 Surub Kb30x8 10 x x x x
0 S101252 Traductor temperatura exterioara 1 x x x x
0 S101577 Bratara de cablu 1 x x x x
0 S101620 Placa PSU 1 x x x x
MCA 45 - 65 - 90 - 115 10. Piese de schimb
06/09/2010 - 300024763-001-A
155
10. Piese de schimb MCA 45 - 65 - 90 - 115
156
06/09/2010 - 300024763-001-A
DE DIETRICH THERMIQUE S.A.S.
www.dedietrich-thermique.fr
DE DIETRICH REMEHA GmbH
www.dedietrich-remeha.de
VAN MARCKE
www.vanmarcke.be
WALTER MEIER (KIima Schweiz) AG

www.waItermeier.com
DE
BE
CH
NEUBERG S.A.
www.dedietrich-heating.com
LU
FR
DE DIETRICH
www.dedietrich-otopIenie.ru
RU
AG AG
www.oeag.at
AT
Direction des Ventes France
57, rue de la Gare
F- 67580 MERTZWLLER
+33 (0)3 88 80 27 00
+33 (0)3 88 80 27 99
Rheiner Strasse 151
D- 48282 EMSDETTEN
+49 (0)25 72 / 23-5
+49 (0)25 72 / 23-102
info@dedietrich.de
Weggevoerdenlaan 5
B- 8500 KORTRJK
+32 (0)56/23 75 11
Bahnstrasse 24
CH-8603 SCHWERZENBACH
+41 (0) 44 806 44 24
+41 (0) 44 806 44 25
39 rue Jacques Stas
L- 2010 LUXEMBOURG
+352 (0)2 401 401
yn. Funnpoeckoro, p. 8
r. Mockea
+7 495 988-43-04
+7 495 988-43-04
dedietrich@nnt.ru
Schemmerlstrasse 66-70
A-1110 WEN
+43 (0)50406 - 61624
+43 (0)50406 - 61569
dedietrich@oeag.at
ch.klima@waltermeier.com
DE DIETRICH
www.dedietrich-heating.com
CN
Room 512, Tower A, Kelun Building
12A Guanghua Rd, Chaoyang District
C-100020 BEJNG
+86 (0)106.581.4017
+86 (0)106.581.4018
+86 (0)106.581.7056
+86 (0)106.581.4019
contactBJ@dedietrich.com.cn
Serviceline +41 (0)8 00 846 846
WALTER MEIER (CIimat Suisse) SA

Z.. de la Veyre B, St-Lgier
CH-1800 VEVEY 1
+41 (0) 21 943 02 22
+41 (0) 21 943 02 33
ch.climat@waltermeier.com
Serviceline +41 (0)8 00 846 846
A
D
0
0
1
-
A
C
oquc 52
Drepturi de autor
Toate informatiile tehnice continute in prezenta notita cat si desenele si schemele
electrice reprezinta proprietatea noastra si nu pot fi reproduse fara autorizatia
noastra scrisa in prealabil.
T000249-B
06/09/2010
DE DIETRICH THERMIQUE
57, rue de la Gare F- 67580 MERTZWILLER - BP 30