Sunteți pe pagina 1din 11

ELFOR GRUP

Pr.35C/2009, FAZA D.T.


BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA TIP 2

S.C. ELFOR GRUP S.R.L.
Str.Mohorului, nr. 2, sect. 6, Bucuresti-Romania
e-mail: elforgrup@gmail.com
tel.: 0727 362 429
C.U.I. RO6903822
Reg. Com. J40/126/1995
Banca: BANC POST UNIVERSITATE
CONT: RO96 BPOS 7060 2562 690ROL01

Pagina 1 din 11
PROIECT
FAZA

DOCUMENTATIE TEHNICA
(D.T.)
-ARHITECTURA-

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA
TIP 2Beneficiar:
PRIMARIA SMARDAN
Com. SMARDAN, Jud. TULCEA

Bucuresti/Noiembrie 2009

ELFOR GRUP
Pr.35C/2009, FAZA D.T.
BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA TIP 2

S.C. ELFOR GRUP S.R.L.
Str.Mohorului, nr. 2, sect. 6, Bucuresti-Romania
e-mail: elforgrup@gmail.com
tel.: 0727 362 429
C.U.I. RO6903822
Reg. Com. J40/126/1995
Banca: BANC POST UNIVERSITATE
CONT: RO96 BPOS 7060 2562 690ROL01

Pagina 2 din 11FOAIE DE CAPATDENUMIRE PROIECT BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA TIP 2


PROIECT NR. 34C/ 2009

BENEFICIAR PRIMARIA SMARDAN
COM. SMARDAN, JUD.TULCEA

PROIECTANT GENERAL S.C. ELFOR GRUP srl

PROIECTANT S.C. ELFOR GRUP srl
SPECIALITATE
ARHITECTURA

SEF PROIECT C.ARH. COSMIN COSTEA

SPECIALITATEA ARHITECTURA

FAZA DE PROIECTARE DOCUMENTATIE TEHNICA (D.T.)

DATA NOIEMBRIE 2009


ELFOR GRUP
Pr.35C/2009, FAZA D.T.
BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA TIP 2

S.C. ELFOR GRUP S.R.L.
Str.Mohorului, nr. 2, sect. 6, Bucuresti-Romania
e-mail: elforgrup@gmail.com
tel.: 0727 362 429
C.U.I. RO6903822
Reg. Com. J40/126/1995
Banca: BANC POST UNIVERSITATE
CONT: RO96 BPOS 7060 2562 690ROL01

Pagina 3 din 11


FOAIE DE SEMNATURI
ARHITECTURA


SEF PROIECT C. ARH. COSMIN COSTEA

SEF PROIECT ARHITECTURA C. ARH. COSMIN COSTEA

INTOCMIT C.ARH. BOGDAN I.I. UDRESCU


DESENAT ST. ARH. HILDA BULAREANU
ELFOR GRUP
Pr.35C/2009, FAZA D.T.
BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA TIP 2

S.C. ELFOR GRUP S.R.L.
Str.Mohorului, nr. 2, sect. 6, Bucuresti-Romania
e-mail: elforgrup@gmail.com
tel.: 0727 362 429
C.U.I. RO6903822
Reg. Com. J40/126/1995
Banca: BANC POST UNIVERSITATE
CONT: RO96 BPOS 7060 2562 690ROL01

Pagina 4 din 11
MEMORIU TEHNIC
ARHITECTURA

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului
BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA TIP 2

1.2. Amplasament
COM. SMARDAN, JUD.TULCEA

1.3. Beneficiar
PRIMARIA SMARDAN, COM. SMARDAN, JUD.TULCEA

1.4. Proiectant general
S.C. ELFOR GRUP srl

2. SITUATIA PROPUSA

2.1. Regimul juridic
Terenul in suprafata de .................. mp - in administrarea autoritatii locale.

2.2. Regimul economic
Terenul este liber de constructii.

2.3. Regimul tehnic
Se vor efectua lucrari de construire baza sportiva multifunctionala tip 2.

2.4. Caracteristici generale
PROPUS

Nr. si denumire corpuri de cladire A vestiare
Nr. si denumire lucrari amenajare: C teren fotbal
D imprejmuire
ELFOR GRUP
Pr.35C/2009, FAZA D.T.
BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA TIP 2

S.C. ELFOR GRUP S.R.L.
Str.Mohorului, nr. 2, sect. 6, Bucuresti-Romania
e-mail: elforgrup@gmail.com
tel.: 0727 362 429
C.U.I. RO6903822
Reg. Com. J40/126/1995
Banca: BANC POST UNIVERSITATE
CONT: RO96 BPOS 7060 2562 690ROL01

Pagina 5 din 11


S1A8lLl8LA CA1LCC8lLl uL lMC81An1A A
CCnS18uC1lLl

n8.
C81.
lAC1C8l uL1L8MlnAn1l
CCLllClLn1
unlCl1A1L
C8l1L8ll ASCClA1L unC1A!
k(n) p(l) p(ll) p(lll) (n)
1 lMC81An1A vl1ALA 1 1 1 1 1
2
lMC81An1A SCClAL LCCnCMlCA Sl
CuL1u8ALA 1 1 1 2 1
3 lMLlCA8L LCCLCClCA 1 0 0 0 0
4
nLCLSl1A1LA LuA8ll ln CCnSluL8A8L A
uu8A1Ll uL u1lLlZA8L(LxlS1Ln1A) 1 2 1 1
3
nLCLSl1A1LA AuA1A8ll LA CCnul1llLL
LCCALL uL 1L8Ln Sl uL MLulu 1 0 0 0 0
6
vCLuMuL uL MunCA Sl uL MA1L8lALL
nLCLSA8L 1 1 1 0 1

1C1AL (caLegorla de lmprLanLa : "u"-redusa

LxCL1lCnALA (A) >30
uLCSL8l1A (8)=18...29
nC8MALA (C) = 6..17
8LuuSA (u) < 3(n) - puncLa[ul facLorulul deLermlnanL (n)
(n=1..6)
k(n) - coeflclenLul de unlclLaLe

p(l) - puncLa[ul corespunzaLor crlLerlllor (l)
asoclaLe facLorulul deLermlnanL (n).

n(l) - numarul crlLerlllor (l) asoclaLe
facLorulul deLermlnanL (n), luaLe ln
conslderare n(l)=3

(n)=k(n) x z p(l)/n(l)

2.5. CORP A (VESTIARE)

Regim de inaltime P+M
H max 7,00 m
S construita la sol 196,00mp
S construita desfasurata 392,00mp
Categoria de importanta D
Gradul de rezistenta la foc IV
ELFOR GRUP
Pr.35C/2009, FAZA D.T.
BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA TIP 2

S.C. ELFOR GRUP S.R.L.
Str.Mohorului, nr. 2, sect. 6, Bucuresti-Romania
e-mail: elforgrup@gmail.com
tel.: 0727 362 429
C.U.I. RO6903822
Reg. Com. J40/126/1995
Banca: BANC POST UNIVERSITATE
CONT: RO96 BPOS 7060 2562 690ROL01

Pagina 6 din 11
2.5.1. Functiuni corp A


Indicativ Denumire Functiune suprafata
PARTER
P-01 GANG ACCES 18.23
P-02 PORTAR 2.97
P-03 HOL 4.66
P-04 VESTIAR PERS. CU HANDICAP 5.84
P-05 SPATIU TEHNIC 10.54
P-06 GRUP SANITAR 3.51
P-07 VESTIAR BARBATI 9.41
P-08 TERASA 15.60
P-09 WINDFANG 5.07
P-10 HOL 10.14
P-11 VESTIAR 11.00
P-12 HOL GRUP SANITAR 5.12
P-13 DUSURI 9.21
P-14 GRUP SANITAR 5.97
P-15 VESTIAR 18.00
P-16 HOL DUSURI 5.12
P-17 DUSURI 9.12
P-18 GRUP SANITAR 6.26
MANSARDA
M-01 HOL 13.16
M-02 SALA CONSILIU 52.70
M-03 SALA FITNES 76.43
M-04 GRUP SANITAR 8.08
M-05 DUSURI 6.98
Sutil CORP A 313.12
Sconstruit CORP A 196.00
Sdesfasurat 392
Steren ..
P.O.T. ..
C.U.T. ..


ELFOR GRUP
Pr.35C/2009, FAZA D.T.
BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA TIP 2

S.C. ELFOR GRUP S.R.L.
Str.Mohorului, nr. 2, sect. 6, Bucuresti-Romania
e-mail: elforgrup@gmail.com
tel.: 0727 362 429
C.U.I. RO6903822
Reg. Com. J40/126/1995
Banca: BANC POST UNIVERSITATE
CONT: RO96 BPOS 7060 2562 690ROL01

Pagina 7 din 112.5.2. Structura de rezistenta

Fundatii continue.
Suprastructura va fi realizata din cadre din B.A.
Planseu peste parter din beton armat
Acoperis sarpanta lemn.2.5.3. Inchideri

- Zidarie din caramida cu goluri 25cm.
- Tamplariile exterioare vor fi executate din P.V.C. / aluminiu cu geam
termopan conform tabloului de tamplarie.2.5.3.1. Invelitoare.

- Corpul A va avea acoperire in sistem sarpanta lemn.
- Se vor asigura termoizolatii adecvate.

2.5.3.2. Compartimentari interioare

Cea mai mare parte a compartimentarilor interioare va fi realizata din zidarie de
caramida cu goluri, grosimi de 15 sau 25 cm.

2.5.3.3. Finisaje interioare

Pardoseala:
Gresie antiderapanta pentru camera vestiarelor pentru sportivi si arbitri;
gresie ceramica portelanata antiderapanta in grupuri sanitare, la dusuri,
hol si spatiile tehnice;
parchet lamelar
pvc trafic intens

Pereti:
vopsea lavabila alba;
faianta ceramica portelanata in bai, la dusuri; culoare alb
ELFOR GRUP
Pr.35C/2009, FAZA D.T.
BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA TIP 2

S.C. ELFOR GRUP S.R.L.
Str.Mohorului, nr. 2, sect. 6, Bucuresti-Romania
e-mail: elforgrup@gmail.com
tel.: 0727 362 429
C.U.I. RO6903822
Reg. Com. J40/126/1995
Banca: BANC POST UNIVERSITATE
CONT: RO96 BPOS 7060 2562 690ROL01

Pagina 8 din 11


Plafoane:
Vopsea lavabila alba
Tavan gips carton

2.5.3.4. Finisaje exterioare

Pardoseli
Piatra naturala antiderapanta negeliva
Pereti
Tencuiala decorativa alb-gri

Elemente de decoratie

Glafuri interioare / exterioare. Glafurile vor fi concepute din
PVC/aluminiu odata cu tamplaria si vor fi furnizate impreuna.


2.5.3.5. Tamplarii interioare

La interior se vor prevedea usi celulare din lemn (prevazute cu toc si pervaz), si
sisteme de inchidere din HPL corespunzatoare sistemului de compartimentare
pentru grupurile sanitare.


2.5.4. Instalatii

i.Instalatii sanitare

Alimentarea cu apa se face de la un put forat. Conductele de alimentare cu
apa de la statia de pompare pana in cladire se vor realiza din polietilena de
inalta densitate.
Sursa de apa calda menajera va fi centrala termica prin intermediul unui
preparator de apa cu acumulare. Apa potabila rece necesara prepararii
apei calde menajere se va filtra si deduriza.
Instalatia de evacuare ape uzate menajere va fi proiectata astfel:

1. Apele uzate provenite de la grupurile sanitare peste cota terenului, vor fi
evacuate gravitational pana la caminul exterior de canalizare. In lipsa
retelei de canalizare apele vor fi conduse catre microstatia de epurare
dimensionata corespunzator.

Se va prevedea instalatie de canalizare gravitationala a apelor de ploaie de
pe invelitori, cu dispersie directa in terenul natural.
ELFOR GRUP
Pr.35C/2009, FAZA D.T.
BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA TIP 2

S.C. ELFOR GRUP S.R.L.
Str.Mohorului, nr. 2, sect. 6, Bucuresti-Romania
e-mail: elforgrup@gmail.com
tel.: 0727 362 429
C.U.I. RO6903822
Reg. Com. J40/126/1995
Banca: BANC POST UNIVERSITATE
CONT: RO96 BPOS 7060 2562 690ROL01

Pagina 9 din 11

Obiectele sanitare vor fi din portelan sanitar si otel inox. Se vor prevedea
obiecte sanitare corespunzatoare pentru persoanele cu handicap.
Bateriile amestecatoare si robinetii vor fi din otel inox.


ii.Instalatii termotehnice

Instalatia de incalzire
Centrala termica functioneaza cu combustibil solid si este amplasata intr-o
camera special amenajata (P-05 SPATIU TEHNIC). Spatiul centralei
termice are ventilare naturala directa in conformitate cu normele legale.iii.Instalatii electrice

Alimentarea cu energie electrica este asigurata din reteaua locala.
Se va asigura iluminatul interior, iluminatul exterior si instalatie electrica de
forta. Contorizarea se realizeaza la nivelul tabloului general.

2.5.5. Asigurarea exigentelor minime de calitate

1. Rezistenta si stabilitatea
Sistemul constructiv este compus din cadre din b.a. si compartimentari din
caramida.
Constructia se incadreaza in clasa III de importanta si respecta prevederile
normativelor in vigoare.
2. Siguranta la foc
Constructia are gradul III de rezistenta la foc. Se vor respecta prevederile
Normativului de protectie la foc P 118/199 si a HGR nr. 571/1998,
normele generale de protectie impotriva incendiilor aprobate cu Ordinul MI
775/1998 si alte acte normative si STAS-uri referitoare la constructii si
instalatii.
Pentru evacuarea persoanelor din in caz de incendiu s-a prevazut
folosirea mai multor iesiri care asigura circulatia la capaciatea maxima.
Siguranta in exploatare
Siguranta circulatiilor se va asigura prin finisarea pardoselilor cu materiale
antiderapante, si eliminarea proeminentelor si asperitatilor in planul vertical
al peretilor.
Siguranta la intruziune se asigura prin serviciul de monitorizare.
Siguranta In folosirea instalatiilor se va asigura prin instruirea personalului.
3. Cerinte de confort termic, acustic, igienic
Pentru protectia termica, minima, se vor respecta prevederile STAS
1907/1-80 si STAS 1907/80 si al Normativului C107/2-1997.
ELFOR GRUP
Pr.35C/2009, FAZA D.T.
BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA TIP 2

S.C. ELFOR GRUP S.R.L.
Str.Mohorului, nr. 2, sect. 6, Bucuresti-Romania
e-mail: elforgrup@gmail.com
tel.: 0727 362 429
C.U.I. RO6903822
Reg. Com. J40/126/1995
Banca: BANC POST UNIVERSITATE
CONT: RO96 BPOS 7060 2562 690ROL01

Pagina 10 din 11

Confortul acustic se va asigura prin pereti despartitori cu izolatie fonica
pentru un nivel max. 30-35dB si pentru mentinerea calitatii aerului din
zonele protejate, conform STAS 12574.1987.
Confortul igienic se va sigura prin folosirea unor finisaje usor de intretinut,
prin echipamentele si instalatiile existente care asigura calitatea apei si prin
controlul evacuarii deseurilor.

2.5.6. Gospodarirea deseurilor

Deseurile rezultate in urma activitatilor din aceste spatii se vor depozita in
containere, separat pe tipuri.
Deseurile menajere vor fi colectate in europubele amplasate pe o platforma din
incinta si ridicate periodic de catre o unitate specializata, in baza unui contract
cu primaria locala.
Se vor respecta prevederile normelor de salubritate in vigoare.


2.5.7. Masuri de protectia muncii si PSI

Constructorul va lua toate masurile de protectie a muncii si PSI prevazute in:
Masuri de protectie a muncii in constructii, aprobate cu
Ordinul nr. 9/n/15.03.1993, publicate in Buletinul Constructiilor nr. 5, 6, 7,
8/1993;
Norme specifice de protectie a muncii, elaborate sub egida Ministerului
muncii si protectiei sociale pentru:
- Lucrari de terasament
- Lucrari de beton, brosura nr.7
- Lucrari de zidarii, brosura nr.27
Masuri de prevenire si stingere a incediilor, prevazute in Normativul
P118/99.

2.5.8. Masuri de aparare civila

Imobilul existent nu este prevazut cu spatiu de aparare civila.

2.5.9. Conditii de executie

Conform legislatiei in vigoare, executia va fi urmarita din partea beneficiarului
de un diriginte de santier atestat MLPAT. De asemenea antreprenorul va avea
in echipa un responsabil tehnic cu executia atestat MLPAT.
Deseurile rezultate din lucrarile de constructii vor fi ridicate de catre o unitate de
salubrizare autorizata si depoziate in locuri special amenajate conform
prevederilor in vigoare.


ELFOR GRUP
Pr.35C/2009, FAZA D.T.
BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA TIP 2

S.C. ELFOR GRUP S.R.L.
Str.Mohorului, nr. 2, sect. 6, Bucuresti-Romania
e-mail: elforgrup@gmail.com
tel.: 0727 362 429
C.U.I. RO6903822
Reg. Com. J40/126/1995
Banca: BANC POST UNIVERSITATE
CONT: RO96 BPOS 7060 2562 690ROL01

Pagina 11 din 11

2.6. AMENAJARE C (TEREN DE JOC)

2.6.1. Functiuni amenajare:

- teren baschet, volei, tenis, handbal si minifotbal

2.6.2. Teren baschet, volei, tenis, handbal si minifotbal

Dimensiunile terenului vor fi conforme cu prevederile UEFA. Se recomanda ca
dimensiunile suprafetei de joc sa fie 20x40m.

Suprafata de joc din iarba artificiala va fi executata conform prevederior in vigoare.
Acesta se compune din:
- Suprafata de joc sintetica;
- placa beton armat
- strat pietris
- pamant compactat

Marcajele se vor executa in conformitate cu normativul NP 066-2002

Protectia suprafetei de joc se va face la 1.50m perimetral. Gardul de protectie al
terenului de joc va avea inaltimea de 4.00m, respectiv 6,00m in spatele portilor

Terenul de hanbal va fi dotat cu porti, conforme cu NP 066-2002

2.7. AMENAJARE D (IMPREJMUIRE)

2.7.1. Functiuni amenajare:
- gard imprejmuire teren
- imprejmuire inalta in dreptul portilor

2.7.2. Imprejmuire teren

Imprejmuirea se compune din:

o fundatii izolate 40x40x90cm din beton simplu
o centuri de legatura din beton armat 30x25cm
o stalpi metalici 10x5x400cm inglobati 60cm in fundatie
o panouri din sarma galvanizata fixate prin sudura de stalpi.
intocmit
c.arh. Cosmin Costea