Sunteți pe pagina 1din 6

Prob de evaluare la matematic

cl.IX

_____ Var____ ________


Data

______________________
Numele,prenumele elevului

1.S se calculeze valoarea expresiei:

144 49

2p,

2.S se compare expresiile:

5 27

8 8

3p,

3.S se simplifice expresia:

72 1 15 !

4p,

4.Simplificai fracia algebric:

x 2 7 x + 12 x 2 + 4 x "2

6p,

5.S se eci care i!"re eleme!"ele mulimii {1,2,"} ,es"e r ci! a poli!omului C ( x ) , ac P ( x) C ( x) = i P( x ) = x " 5 x 2 + 8 x 4 # Q( x ) = x 1 $p, Q ( x)

6.%!a i!"re ca"e"ele "riu!g&iului rep"u!g&ic es"e cu 4cm mai mare ec'" cealal".S se calculeze lu!gimea ca"e"ei mici, ac aria "riu!g&iului es"e " cm 2 . $p, ,
#

&atricea de 'peci(ica)ie
Domenii co*nitive %on)inuturi 0pera)ii cu numere reale 0pera)ii cu polinoame 2n*3iuri,triun*3iuri /otal %unoa+tere +i ,n)ele*ere "","1 2 itemi 1!,!1 1 item 5 1 " itemi #plicare -e.olvri de probleme,re.olvri de 'itua)ii de problem /otal

1!,!1 1 item 1!,!1 1 item "","1 2 itemi 1!,!1 1 item 1!,!1 1 item

5 1 " itemi "","1 2 itemi 1!,!1 1 item 1 1 ! itemi

/abela puncta4ului
Nr.itemului Numrul de puncte 1 2 2 " " 4 4 ! 5 5 ! 5

$aremul de notare
Nota 1 Puncta4 25 acumulat 9 22524 8 19521 7 15518 ! 11514 5 851 4 !57 " 455 2 25" 1 1

Prob de evaluare la matematic

cl.IX

_____

Varianta_____ ________
Data

______________________
Numele,prenumele elevului

1.S se calculeze valoarea expresiei:

121 225

2p,

2.S se compare expresiile: 5 28 i " !"

3p,

3.S se simplifice expresia:

52 ! 15 1

4p,

4.Simplificai fracia algebric:

x2 9x + 2 x 2 + 5 x "!

6p,

5.S se eci care i!"re eleme!"ele mulimii { 1, 2, "} ,es"e r ci! a poli!omului C ( x ) , ac P ( x) " 2 C ( x) = i P ( x ) = 2 x + 9 x + 7 x ! # Q ( x ) = x + 2 $p, Q ( x)

6.S se calculeze iago!ala u!ui rep"u!g&i cu aria egal cu 32u.p.,"ii! c o la"ur es"e e ( ori mai mare. $p, ,