Sunteți pe pagina 1din 5

1. Caracteristicile ECG patognomonice ale tahicardiei ventriculare sunt cu exceptia : (pag 695) A: durata complexului Q !

mai mare de 16" ms B: disociatia atrio#ventriculara C: complexe de tip captura D: complex de tip $u%iune E: $enomen de concordanta Raspuns: A &. 'oala de nod sinusal se mani$esta prin urmatoarele( cu exceptia (pag 699) A: )radicardie sinusala B: parali%ie sinusala C: $i)rilatie atriala D: ritm idioventricular accentuat ventricular E: ritm *onctional Raspuns: D 3. +espre torsada var$urilor sunt adevarate urmatoarele( cu exceptia: (pag 696) A: Este o tahicardie ventriculara polimor$a speci$ica B: ,oate degenera in $i)rilatie atriala C: !e caracteri%ea%a prin modi$icarea treptata a complexului Q ! D: -pare tipic in sindromul Q. prelungit congenital sau do)andit E: ,rintre criteriile de diagnostic se numara dilatarea ventriculului drept( scaderea $unctie si $ractiei de e*ectie a ventriculului drept Raspuns: E 4. ,roprietatea celulelor cardiace de a genera activitate electrica spontan se numeste: (pag 6/") A: inotropism B: contractilitate C: automatism D: electricitate E: conducti)ilitate Raspuns: C 5. 0a%a " a potentialului de actiune al miocardului ventricular este determinata de: (pag. 6/1) A: E$lux de sodiu B: E$lux de calciu C: E$lux de potasiu D: 1n$lux de sodiu E: 1n$lux de potasiu Raspuns: D 6. 'oala de nod sinusal nu se poate mani$esta prin: (pag 699) A: -meteli B: 2ipotimii C: !incope D: ,alpitatii E: Extrasistole ventriculare Raspuns: E

7. 'locul sino#atrial de iesire de grad 11 (pag 69/) A: 3u poate $i diagnosticat pe ECG B: !e mani$esta prin )locarea intermitenta a depolari%arii la nivel sino#atrial C: !e caracteri%ea%a prin a)senta activitatii atriale D: !e caracteri%ea%a prin aparitia unui pace#ma4er atrial ectopic E: 1nseamna alungirea timpului de conducere de la un nodul sinusal la tesutul atrial incon*urator Raspuns: B 8. .ratamentul principal al pacientilor cu )oala simptomatica de nod sinusal este: (pag 699) A: 3u exista tratament e$icace B: .ratament $armacologic cu )eta )locant C: Cardiostimulare permanenta prin pacema4er D: Cardiostimulare temporara E: .ratament cu digitala Raspuns: C 9. .ahicardia ventricula sustinuta durea%a mai mult de: (pag. 695) A: & minute B: 1 minut C: 5 minute D: 5" secunde E: 6 minute Raspuns: D 10. 'locul -7 de grad 11 tip 8o)it% 1 se caracteri%ea%a prin: (pag. 9"") A: )locarea )rusca( neasteptata( a unor unde , B: pau%a compensatorie dupa )locarea unui impuls atrial C: se asocia%a cu alungirea complexului Q ! D: este aproape intotdeauna locali%at la nivelul sistemului :is#,ur4in*e E: alungirea progresiva a intervalului , pana la aparitia unei unde , neurmata de complex Q ! Raspuns: E 11. -ntiaritmicele din clasa 17 sunt repre%entate de: (pag. 9"&) A: ;#)locante B: chinidina C: )locanti de calciu D: pro$a$enona E: $lecainida Raspuns: C 12. ,ropa$enona este un antiaritmic din clasa: (pag. 9"&) A: 1 B: 1 ' C: 1 C D: 11 E: 111 Raspuns: C

13. +in grupul antiaritmicelor de clasa a 111#a $ac parte: (pag. 9"&) A: -tenololul si metoprololul B: 7erapamilul si diltia%emul C: .ocainida si mexiletinul D: -miodarona si )retiliul E: ,rocainamida si disopiramida Raspuns: D 14. .ratamentul de electie in oprire tahicardiei paroxistice supraventriculare prin reintrare nodala -7 (pag. 9"5) A: +igoxin iv B: 3i$edipin su)lingual C: -deno%ina D: ,rocainamida iv E: !otalol iv Raspuns: C 15. 'locul -7 de grad 11 tip 8o)it% 11 consta in: (pag. 9"") A: -lungirea progresiva a intervaluli ,# B: 'locarea )rusca a unor unde , C: itm de scapare *onctional D: -)senta intermitenta a undei , E: , < lung cu Q ! larg Raspuns: B 16. Care din urmatoarele droguri antiaritmice nu este cuprins in actuala clasi$icare: (pag. 9"&) A: 'retilium B: .ocainida C: -deno%ina D: !otalol E: 8orici%ina Raspuns: C 17. 0lecainida este incadrata in actuala clasi$icare a medicatiei antiaritmice in clasa: (pag. 9"&) A: 1 B: 1 ' C: 1 C D: 111 E: 17 Raspuns: C 18. +in clasa 1- de antiaritmice $ac parte: (pag. 9"&) A: $enitoina B: diltia%emul C: sotalolul D: disopiramida E: propranololul Raspuns: D

19. -deno%ina este un agent $armacologic antiaritmic (pag. 9"&) A: din clasa 1B: din clasa 1' C: +in clasa 1C D: +in clasa a 11#a E: 3eclasi$ica)il Raspuns: E &". -miodarona poate determina: (pag. 9"6) A: Edeme peri$erice B: !indrom lupus#li4e C: .ahicardii atriale D: Glaucom cu unghi =nchis E: E$ecte tiroidiene precum hiper# sau hipotiroidie Raspuns: E 21. Cardiode$i)rilatorul implanta)il are urmatoarele indicatii: (pag. 9"9) A: de rutina in tratamentul tahicardiilor ventriculare B: conversia $lutterului atrial la ritm sinusal C: tahicardie ventriculara recurenta de o cau%a nereversi)ila( insotita de a$ectare hemodinamica si>sau sincopa D: extrasistole ventriculare E: tratamentul )locului atrioventricular Raspuns: C 22. 0recventa ventriculara in $lutterul atrial este de o)icei de: (pag. 691) A: &&" )atai> min. B: 15" )atai>min. C: &5" )atai>min. D: 55" )atai>min. E: 6"" )atai>min. Raspuns: B 23. +espre clasi$icarea 7aughan si ?illiams a medicamentelor antiaritmice( e adevarat ca: (pag 9"1#9"&) A: Clasa a 111 a include -miodarona( un )eta )locant B: Clasa 1 include antagonistii canalelor de Calciu C: Clasa a 17 a include -miodarona D: -gentii )eta )locanti apartin clasei 1 E: +igoxinul este neclasi$ica)il Raspuns: E 24. -dministarea digitalei este )ene$ica la pacientii cu: (pag 9"5) A: steno%a mitrala in ritm sinusal B: pericardita cronica constructiva C: miocardita virala D: insu$icienta cardiaca si $i)rilatie atriala cu ritm rapid E: insu$icienta cardiaca diastolica Raspuns: D

25. Care dintre urmatoarele medicamente nu se utili%ea%a in tratamentul aritmiilor ventriculare (pag 9"5) -: 8exiletin ': ,rocainamida C: 2idocaina +: +igoxin E: -miodarona Raspuns: D