Sunteți pe pagina 1din 9

1. Rash-ul malar apare in urmatoarele afectiuni: (pag.

2063) A: lupus discoid B: sclerodermie C: lupus eritematos sistemic D: artrita reumatoida E: boala L me Raspuns: C 2. !anifestarea cardiaca cea mai frec"enta la pacientul cu lupus eritematos sistemic# este: (pag. 206$) A: steno%a aortica B: infarctul miocardic C: pericardita D: insuficienta pulmonara E: blocul &' Raspuns: C 3. (are din urmatoarele afirmatii despre lupusul indus medicamentos )* este ade"arata: (pag. 2066) A: apare la persoane predispuse genetic B: poate fi indus de contracepti"ele orale C: se caracteri%ea%a imunologic prin anticorpi anti-histone D: de regula necesita corticoi%i in do%e mari E: afectea%a foarte rar sistemul ner"os central Raspuns: D +. (are dintre urmatoarele medicamente )* produce lupus medicamentos: (pag. 2066) A: interferon alfa B: i%onia%ida C: procainamida D: propafenona E: chinidina Raspuns: D $. (are din urmatoarele afirmatii )* sunt ade"arate pentru lupusul neonatal: (pag. 2066) A: este indus de trecerea prin placenta a anticorpilor anti-Ro B: se manifesta prin eruptie cutanata C: necesita tratament cu de,ameta%ona sau a%atioprina la nou-nascut D: poate sa se pre%inte cu trombocitopenie tran%itorie E: poate sa determine bloc atrio"entricular permanent Raspuns: C 6. &legeti afirmatia falsa pri"ind manifestarile articulare din L-.: (pag. 2062) A: artrita este de regula intermitenta B: artrita este frec"ent ero%i"a

C: pot sa apara deformari articulare in gat de lebada D: artralgiile pot fi disproportionat de mari fata de tabloul obiecti" E: e,amenul obiecti" poate decela tumefierea difu%a a mainilor si picioarelor Raspuns: B /. &legeti afirmatia falsa despre anticorpii antifosfolipidici: (pag. 206/) A: pot sa determine '0RL fals po%iti" B: se asocia%a cu trombo%ele arteriale si "enoase C: pot determina a"orturi spontane D: se asocia%a cu "al"ulopatii E: se asocia%a frec"ent cu hemoragii Raspuns: E 1. (are din urmatorii autoanticorpi au incidenta cea mai mare in lupusul eritematos sistemic: (pag. 2063) A: anticorpi anti .m B: anticorpi anti &0) (ds) C: anticorpi anti R)2 D: anticorpi anti Ro (..&) E: anticorpi anti La (..3) Raspuns: B 4. (are sunt cele mai frec"ente manifestari clinice in lupusul eritematos sistemic 5 (pag. 206+) A: cutanate B: osteoarticulare C: renale D: neurologice E: cardio-pulmonare Raspuns: B 10. (u nefrita lupica se asocia%a titruri crescute de: (pag. 2062) A: anticoagulant lupic B: anticorpi antiRo6La(..-&6..-3) C: anticrpi antihistone D: anticorpi antifosfolipide E: 7g8 anti-&0) Raspuns: E 11. (are din urmatoarele medicamente nu induc lupus: (pag. 2066) A: contracepti"e orale B: propranolol C: practolol D: etosu,imide E: 0-penicilamina Raspuns: B

12. (ea mai frec"enta manifestare ner"oasa in lupusul meritematos sistemic este: (pag. 2063) A: psiho%a B: cefaleea C: infarctul focal D: disfunctia cogniti"a usoara E: disfunctia hipotalamica Raspuns: D 13. (are din urmatoarele sindroame din cadrul lupusului eritematos sistemic nu raspund la tratamentul cu glucocorticoi%i: (pag. 206$) A: sindromul nefrotic B: sindromul trombotic C: sindromul hemoragipar D: sindromul nefritic E: sindromul sicca Raspuns: B 1+. (are dintre urmatoarele tipuri de autoanticorpi au specificitate pentru lupusul eritematos sistemic: (pag. 2063) A: antinucleari B: anti-.m C: anti-R)2 D: anti-Ro E: antihistone Raspuns: B 1$. 0ecelarea in serul pacientilor cu lupus eritematos sistemic a anticorpilor anti-2 ribo%omal se corelea%a cu: (pag. 2063) A: trombo%e recidi"ante B: a"orturi spontane C: hemoli%a autoimuna D: psiho%a sau depresia datorita afectarii .)( E: afectarea renala Raspuns: D 16. 2entru pre"enirea trombo%elor arteriale si "enoase la pacientii cu L-. si sindrom antifosfolipidic cel mai eficient medicament este: (pag. 2061) A: 9arfarina B: aspirina C: heparina D: trombostopul E: prednisonul Raspuns: A

1/. 7n inducerea lupusului medicamentos este incriminat: (pag. 2066) A: !etilprednisolonul B: -ritromicina C: (efalosporinele D: (lorproma%inul E: !etoclopramidul Raspuns: D 11. 0in arsenalul terapeutic al L-. fac parte urmatoarele medicamente: (pag. 2061) A: .arurile de aur B: &nticorpii monoclonali anti :);alfa C: (iclofosfamida D: 0-penicilamina E: 2enicilina in tratarea infectiilor streptococice Raspuns: C 14. *rmatoarele manifestari pleuropulmonare pot apare in cadrul L-.# cu -<(-2:7&: (pag. 206$) A: 2neumonia lupica cu raspuns fa"orabil la glucocorticoi%i B: Re"arsatul pleural C: =emoragia masi"a intraal"eolara D: .dr (aplan E: 2neumonia infectioasa# cea mai frec"enta cau%a de infiltrat pulmonar in L-. Raspuns: D 20. !anifestarile musculoscheletale in L-. se caracteri%ea%a prin: (pag. 2062) A: :umefactia simetrica predominant a articulatiilor metacarpofalangiene si interfalangiene distale B: 0eformarile articulare lipsesc in L-. C: -ro%iunile osoase sunt rare D: !iopatia este e,clusi" de cau%a inflamatorie E: &socierea cu &nticorpi anti >o1 Raspuns: C 21. -fectul ad"ers cel mai important al hidro,iclorochinei este (pag. 206/) A: 7ntoleranta digesti"a B: =epatoto,icitatea C: :o,icitatea retiniana D: ;ibro%a pulmonara E: &pla%ia medulara Raspuns: C 22. 7n patogene%a lupusului inter"in in special: (pag. 2062) A: 2erturbari ale metabolismului fosfolipidelor B: 2erturbari imunologice

C: 2erturbari ale metabolismului acidului uric D: !odificari in structura glicoproteinelor E: 7nfectia bacteriana Raspuns: B 23. 7nter"entia caror tipuri de celule este decisi"a in declansarea lupusului eritematos sistemic in modele e,perimentale: (pag. 2062) A: )eutrofile B: Limfocite de tip : C: -ritrocite D: (elule foliculare tiroidiene E: (elule sino"iale Raspuns: B 2+. 0eformarile articulatiilor la pacientii cu lupus eritematos sistemic sunt: (pag. 2062) A: )eobisnuite (la apro,imati" 10? dintre pacienti) B: ;rec"ente (peste trei sferturi dintre pacienti) C: ;oarte frec"ente (aproape la toti pacientii) D: (onstante si patognomonice E: &bsente Raspuns: A 26. 7n lupusul eritematos sistemic# hidro,iclorochina este recomandata mai ales pentru tratamentul: (pag. 206/) A: !anifestarilor renale B: !anifestarilor cardiace C: !anifestarilor psihice D: !anifestarilor cutanate E: !anifestarilor gastroenterologice Raspuns: D 2/. 2rincipalul efect secundar al hidro,iclorochinei# medicament folosit in tratamentul lupusului eritematos# este: (pag. 206/) A: :o,icitatea renala B: 2recipitarea atacurilor de guta C: Retinopatia D: 'al"ulopatiile E: ;a"ori%area infectiilor oportunistice Raspuns: C 21. (ea mai frec"enta manifestare neurologica la pacientii cu lupus eritematos sistemic este: (pag. 2063) A: ne"rita optica B: disfunctia hipotalamica

C: parali%ia de ner"i cranieni D: disfunctia cogniti"a usoara E: psiho%a Raspuns: D 24. .emnificatia testului po%iti" pentru anticorpi antinucleari in lupusul eritematos sistemic este: (pag. 206$) A: diagnostic cert de lupus B: nespecific C: diagnostic improbabil D: diagnostic imposibil E: de specificitate Raspuns: B 30. 2re%enta anticorpilor antihistone se corelea%a cu: (pag. 2066) A: lupusul eritematos sistemic B: boala mi,ta de tesut con@uncti" C: lupusul indus medicamentos D: risc crescut de afectare renala E: pre%enta sindromului antifosfolipidic Raspuns: C 31. &nticorpii anticardiolipina sunt decelati prin: (pag. 206$) A: testul fosfolipidelor neutre B: timpul Russell C: timpul de protrombina D: tehnica -L7.& E: timpul de singerare Raspuns: D 32. (ea mai frec"enta manifestare cardiaca in lupusul eritematos sistemic este: (pag. 206$) A: insuficienta "al"ulara B: pericardita C: infarctul miocardic D: miocardita E: insuficienta cardiaca Raspuns: B 33. :ratamentul indicat in sindroamele trombotice din lupusul eritematos sistemic utili%ea%a: (pag. 206$) A: imunosupresoare B: glucocorticoi%i C: anticoagulante D: glucocorticoi%i si agenti citoto,ici E: antiagregante

Raspuns: C 3+. (ea mai se"era manifestare oculara in lupusul eritematos sistemic este: (pag. 206$) A: sindromul sicca B: episclerita C: ne"rita optica retrobulbara D: u"eita E: "asculita retiniana Raspuns: E 3$. (are este in"estigatia ce orientea%a tratamentul nefritelor lupice acti"e: (pag. 2063) A: proteinuria 62+h B: urografia i " C: biopsia renala D: hematuria E: cilindruria Raspuns: C 36. &nticorpii anti &0) dublu catenar: (pag. 2063) A: .unt specifici pentru afectarea pulmonara se"era B: .e intilnesc cu frec"enta similara la bolna"ii cu L-. primar si la cei cu lupus indus C: .e intilnesc si in alte colageno%e# nefiind specifici pentru L-. D: .e intilnesc la /0? din bolna"ii diagnosticati cu L-. E: :itrul seric se corelea%a cu se"eritatea afectarii cardiace Raspuns: D 3/. &nticorpii anticardiolipina se asocia%a cu urmatoarele manifestari# cu e,ceptia: (pag. 2063) A: 3oala "al"ulara cardiaca B: :rombo%e "enoase si arteriale C: :rombocito%a D: &"orturi spontane E: :rombocitopenie Raspuns: C 31. *rmatoarele afirmatii sunt ade"arate# cu e,ceptia: (pag. 2063) A: L-. este mai frec"ent intilnit la femeile aflate la "irsta procreatiei B: 7n lupusul discoid le%iunile tegumentare se "indeca fara sechele C: Rash-ul malar este o eruptie eritematoasa fi,a# plata sau reliefata# pe obra@i si piramida na%ala D: &c anti R)2 sunt specifici pentru boala mi,ta de tesut con@uncti" E: Lupusul neonatal este determinata de transmiterea transplacentara la fat a &c anti-Ro materni Raspuns: B 34. 0in arsenalul terapeutic al L-. fac parte urmatoarele medicamente: (pag. 2061) A: .arurile de aur

B: &nticorpii monoclonali anti :);alfa C: (iclofosfamida D: 0-penicilamina E: 2enicilinele in tratarea infectiilor streptococice Raspuns: C +0. *rmatoarele afirmatii sunt corecte: (pag. 2063) A: :itrul inalt de &c anti &0) dc se asocia%a cu dermatita din lupusul subacut B: &nticoagulantul lupic este corelat cu nefrita lupica C: :rombo%ele sunt mai frec"ente la cei cu &c anticardiolipina in titru inalt D: =ipocomplementemia este pre%enta la ma@oritatea bolna"ilor cu lupus indus medicamentos E: Lupusul neonatal este produs prin trecerea anticorpilor materni anti .m prin placenta Raspuns: C +1. &nticoagulantul lupic si &c anticardiolipina se asocia%a cu urmatoarele manifestari clinice# e,ceptind: (pag. 206+) A: :rombo%a B: &"orturi spontane C: :rombocitopenie D: 3oala "al"ulara cardiaca E: 'asculita cerebrala Raspuns: E +2. Lupusul eritematos discoid (L-0): (pag. 2063) A: .e intilneste la apro,imati" $? din pacientii cu L-. B: Le%iunile sunt locali%ate pe ariile cutanate e,puse la soare C: )u are un caracter desfigurant D: Le%iunile sunt re"ersibile# nu lasa cicatrici E: 2este 20? din pacientii cu L-0 de%"olta ulterior L-. Raspuns: B +3. 7n legatura cu sarcina la o pacienta cu lupusul eritematos sistemic sunt ade"arate urmatoarele# cu e,ceptia: (pag. 2066) A: se intalnesc frec"ent a"orturi spontane si nou nascuti morti B: lupusul eritematos sistemic se agra"ea%a in proportie mare in ca% de sarcina C: glucocorticoi%ii nu produc anomalii fetale D: se pot administra do%e mici de aspirina pana in ultima luna de sarcina E: lupusul neonatal consta in eruptie tegumentara si (rar) bloc atrio"antricular permanent Raspuns: B ++. *rmatoarele afirmatii despre lupusul eritematos sistemic sunt ade"arate# cu e,ceptia: (pag. 206+-206$) A: pericardita este cea mai frec"enta mainifestare a lupusului cardiac B: anticoagulantul lupic apartine unei familii de anticorpi antifosfolipidici C: pneumonia lupica raspunde la glucocorticoi%i

D: hemoli%a apare in proportie mare la acei pacienti cu test (oombs po%iti" E: infarctele de miocard din lupus pot fi re%ultatul "asculitei Raspuns: D +$. &c antinucleari (&&)): (pag. 206$) A: .unt specifici L-. B: 2ot fi pre%enti si la persoanele sanatoase C: .pre deosebire de factorul reumatoid# incidenta ei nu creste cu inaintarea in "arsta D: :estul negati" e,clude diagnosticul de L-. E: :itrul crescut nu repre%inta un marAer de acti"itate al bolii lupice Raspuns: B