Sunteți pe pagina 1din 17

1. Adenomul de prostata se dezvolta din: (pag. 2905-2906) A. zona centrala B. zona periferica C. zona tranzitionala D.

toate zonele anterior enuntate E. zona fibro-musculara Raspuns: C

2. n iziopatologia adenomului de prostata! modi i"arile "e se #nregistreazala nivelul detrusorului "a me"anisme de "ompensare a o$stru"tiei sunt reprezentate de: (pag. 290%) A. hiperplazie B. hipertrofie C. hipoplazie D. hipotrofie E. metaplazie Raspuns: &

3. 'ipertro ia prostati"a $enigna in"epe sa se dezvolte in (urul varstei de: (pag. 2906) A. 35 de ani B. 45 de ani C. 55 de ani D. 5 de ani E. !5 de ani Raspuns: A

4. )aza de prostatism din evolutia "lini"aa adenomului de prostataare urmatoarele mani estari "lini"e ma(ore: (pag. 290*) A. pola"iuria predominant diurna B. disuria C. hematuria D. infectiile urinare repetate E. incontinenta prin prea plin Raspuns: &

5. Care din neoplasmele de prostata au un raspuns avora$il +ormonoterapiei: (2922) A. carcinoame tranzitionale# B. sarcoame# C. leiomiosarcoame# D. limfoame# E. adenocarcinomul. Raspuns: ,

. -n rol important in etiopatogenia "an"erului de prostata are: (pag. 2920) A. dieta bo$ata in proteine B. hormonii andro$eni C. hormonii tiroidieni D. infarct miocardic in antecedente E. istoricul familial nu are importanta Raspuns: &

!. .ermenii "el mai re"vent impli"ati #n "istitele a"ute si "roni"e la pa"ientii "u adenom de prostatasunt reprezentati de: (pag. 2909) A. streptococ B. stafilococ C. $onococ D. pneumococ E. %eratia Raspuns: ,

&. Rasunetul urogra i" al adenomului de prostata asupra aparatului urinar superior este intodeauna: (pag. 29/0) A. absent B. unilateral si asimetric C. bilateral si simetric D. 'izibil doar la ni'elul se$mentelor ureterale pel'ine E. nici una din afirmatiile de mai sus nu este ade'arata Raspuns: C

(. 1aloarea normala a antigenului prostati" spe"i i" este de: (pag. 29//) A. )*4 n$+ml B. )-4 n$+ml C. 4-1) n$+ml D. 1)-14 n$+ml E. 4) n$+ml Raspuns: &

1). 2espre ele"trovaporizarea transuretralanu 3- este adevarata a irmatia: (pag. 29/%) A. Consta in distru$erea termicaa tesutului adenomatos B. Este folositao temperaturade 1)) $rade Celsius C. Are un control al hemostazei superior ,-.-/ D. %e obtine specimen histolo$ic E. %e foloseste un curent de 2&) 0 Raspuns: 2

11. 4ratamentul de ele"tie al adenomului de prostata su$ 60 de grame "u retentie in"ompleta de urina este: (pag. 29/6-29/%) A. transuretroincizia prostatei 1,-2-/3 B. prostatectomia radicala C. fitoterapia D. adenomectomia trans'ezicala E. transuretrorezectia prostatei 1,-.-/3 Raspuns: ,

12. 2iagnosti"ul di erential dintre adenomul de prostatasi "an"erul de prostata este sta$ilit numai de: (pag. 29/5) A. tuseul rectal B. /%A C. eco$rafia transrectala D. particularitatile simptomatolo$iei E. e4amenul histolo$ic Raspuns: ,

13. 5roto"olul minim de e6aminare pentru adenomul de prostatane"ompli"at nu "uprinde: (pag. 29/7) A. %corul obstructi'+iritati' B. /%A C. 5olumetria prostatei D. E4amenul uro$rafic E. Eco$rafia transrectala Raspuns: 2

14. 8indromul post 4-R-5: (pag. 29/%) A. Apare secundar folosirii unui lichid de iri$atie hiperton B. %e caracterizeazaprin bradicardie* hipertensiune* edem cerebral C. %e caracterizeazaprin bradicardie* hipotensiune* hipo'olemie D. %e caracterizeazaprin bradicardie* hiper'olemie* hipernatriemie E. %e caracterizeazaprin bradicardie* hiper'olemie* hiponatriemie Raspuns: ,

15. 9n "on"ordanta "u "lasi i"area .leasson! adeno"ar"inoamele prostati"e mediu di erentiate au s"oruri "uprinse intre: (pag. 292/) A. 2-4 B. 3-5 C. 5-! D. 4E. 4-5 Raspuns: C

1 . 2intre simptomele tipi"e "an"erului de prostata nu a"e parte: (pag. 2920) A. Disuria# B. Durerea loco-re$ionala# C. /ola"iuria# D. Constipatia# E. Durerea osoasa Raspuns: 2

1!. 9n tratamentul medi"al al adenomului de prostata! "el mai e i"ient al a$lo"ant este: (pag. 29/6) A. Do4azosin B. /razosin C. ,amsulosin D. 2ndoramin E. ,erazosin Raspuns: C

1&. 2in pun"t de vedere "lini"! adenomul de prostata evolueaza in trei aze su""esive: (pag. 290*) A. prostatism* retentie incompleta de urina fara distensie 'ezicala* retentie incompleta de urina cu distensie 'ezicala B. prostatism* retentie incompleta de urina fara distensie 'ezicala* insuficienta renala cronica C. retentie incompleta de urina fara distensie 'ezicala* hematurie* insuficienta renala cronica D. retentie incompleta de urina cu distensie 'ezicala* insuficienta renala cronica* prostatism E. pola"iurie nocturna* disurie initiala* mictiune in doi timpi

Raspuns: A

1(. 4riada e6ploratorie utilizata "a s"reening pentru "an"erul prostatei este: (pag. 2925) A. ,useu rectal* /%A* /A/# B. ,useu rectal* /%A* punctie prostatica# C. /%A* eco$rafie transrectala* punctie prostatica# D. ,useu rectal* /%A* eco$rafie transrectala# E. ,useu rectal* eco$rafie transrectala* radio$rafie reno-'ezicala simpla Raspuns: 2

2). Cea mai e i"ienta metoda de a$latie a produ"tiei de andogeni"e de origine testi"ularaeste: (pag. 290/) A. radioterapia B. orhidectomia C. analo$ii de 67-.7 D. antiandro$enii E. Estro$enii Raspuns: &

21. Can"erele de prostata sunt in marea lor ma(oritate: (pag. 2920) A. sarcoame B. lipoame C. mioloposarcoame D. adenocarcinoame E. carcinoame tranzitionale

Raspuns: 2

22. :a(oritatea "an"erelor prostati"e se dezvolta in zona: (pag. 2920) A. centrala# B. anterioara# C. periferica# D. mediana# E. ,ranzitionala Raspuns: C

23. 8imptomele si semnele "lini"e din adenomul de prostatasunt "lasi i"ate #n: (pag. 2909) A. iritati'e si obstructi'e B. iritati'e* obstructi'e si hemora$ice C. iritati'e* obstructi'e* hemora$ice si infectioase D. iritati'e* obstructi'e* hemora$ice* infectioase si litiazice E. nici unul dintre raspunsurile anterioare nu este corect Raspuns: A

24. 4ratamentul medi"amentos #n "azurile "u adenom de prostatane"ompli"at este: (pag. 29/6) A. rezer'at pacientilor ale caror co-morbiditati contraindicainter'entia chiru$icala B. de ales la pacientii care au a'ut hematurie si infectie urinara C. administrat pacientilor oli$osimptomatici sau asimptomatici

D. prima ale$ere terapeutica E. foarte adesea inefcient astfel carata renuntarii la tratament este foarte 8nalta Raspuns: 2

25. Care din neoplasmele de mai (os se "onsidere lim o il si osteo il () A. carcinomul de san B. neoplasmele colo-rectale C. carcinomul de col uterin D. adenocarcinomul de prostata E. carcinomul $astric Raspuns: 2

2 . Retentia in"ompleta de urina "u distensie vezi"ala apare "and volumul rezidiului postmi"tional este: (pag. 290*) A. 1))-2)) ml# B. 2))-3)) ml# C. /este 3)) ml# D. /este 5) ml# E. 9umai cand depaseste 5)) ml Raspuns: C

2!. Cea mai idela investigatie de rutina utilizata pentru diagnosti"ul metastazelor osoase ale "an"erului prostati" este: (pag. 292*) A. %cinti$rafia osoasa# B. .adio$rafia osoasa# C. :osfataza alcalina serica#

D. /unctia bioptica osoasa# E. ,omo$rafia computerizata Raspuns: A

2&. Care din a irmatiile privind retentia "ompleta de urina este adevarata: (pag. 290/) A. Este fa'orizata de medicatia alfa-blocanta# B. Este fa'orizata de administrarea de finasterid# C. /oate apare dupa e4punerea la fri$ sau in conditii de stress# D. Apare doar in stadiile a'ansate ale e'olutiei adenomului# E. %e insoteste intotdeauna de de$radarea functiei renale Raspuns: C

2(. 9n +ipertro ia $enigna! prostata are urmatoarele "ara"teristi"i! "u o e6"eptie: (pag. 29/0) A. marita de 'olum B. fluctuenta si dureroasa C. bine delimitata la periferie D. consistenta ferm elastica E. sant median disparut Raspuns: &

3). Care din urmatoarele mani estari "lini"e ale adenomului de prostata nu este "ara"teristi"a in aza de prostatism: (pag. 290*) A. pola"iurie B. disurie

C. diminuarea ;etului urinar D. incontinenta urinara E. ;et urinar terminal interupt Raspuns: 2

31. 2in pun"t de vedere iziologi" prostata este o glanda "u se"retie: (pag. 290%) A. e4clusi' e4terna B. e4clusi' interna C. atat e4terna cat si interna D. nu are secretie e4terna E. nu are secretie interna Raspuns: C

32. Cele mai re"vente metastaze ale "an"erului de prostata sunt "ele: (pag. 2922)

A. pulmonare B. osoase C. hepatice D. cerebrale E. <an$lionare Raspuns: &

33. Cea mai ino ensiva si mai ie tina metoda de a dete"ta un "an"er de prostata este: (pag. 2927!2925) A. /%A B. tuseul rectal

C. uro$rafia intra'enoasa D. urosono$rafia E. punctia biopsia prostatica eco$hidata Raspuns: &

34. 4ratamentul de ele"tie in "an"erul de prostata lo"alizat este: (pag. 2900) A. =rhidectomia# B. /rostatectomia radicala# C. .adioterapia# D. Crioterapia# E. 7ormonoterapia Raspuns: &

35. Cea mai reduta$ila "ompli"atie o$stru"tiva a "an"erului prostati" este: (pag. 2927) A. pola"iuria B. disuria C. retentia completa de urina D. imperiozitatea mictionala E. senzatia de $olire incompleta a 'ezicii Raspuns: C

3 . Care dintre urmatoarele a irmatii despre +ematuria din adenomul de prostata este "ore"ta: (pag. 2909) A. face parte din tabloul clinic clasic al bolii* alaturi de disurie si pola"iurie#

B. nu apare in tabloul clinic decat daca pacientul are* in afara afectiunii prostatice* si o alta cauza de san$erare 1de e4emplu cancer renal3# C. este intotdeauna abundenta si poate duce la retentie completa prin chea$uri# D. nu reprezinta un semn foarte frec'ent in adenomul de prostata# E. este pato$nomonica pentru litiaza 'ezicala secundara adenomului Raspuns: 2

3!. Compli"atiile in e"tioase ale adenomului de prostatasunt reprezentate de: (pag. 2909) A. cistite acute si cronice B. pionefrite acute si cronice C. pionefroze D. perinefrite E. /el'iperitonite Raspuns: A

3&. -n a"tor de ris" prin"ipal in aparitia "an"erului prostati" este: (pag. 2920) A. istoricul familial B. dieta bo$ata in $rasimi C. e4punerea la Cadmium D. 'asectomia E. nici una din afirmatiile de mai sus nu este ade'arata Raspuns: A

3(. Criteriul de alegere a "aii de a$ord -transuretrala sau transvezi"ala-#n tratamentul "+irrgi"al al adenomului de prostatane"ompli"at este reprezentat de: (pag. 29/6)

A. prezenta sau absenta hematuriei B. prezenta sau absenta reziduului postmictional C. intensitatea simptomatolo$iei D. 'olumul 1$reutatea3 prostatei E. toate criteriile de mai sus Raspuns: 2

4). Care dintre urmatoarele a irmatii legate de retentia "ompletade urina "e poate apare #n evolutia adenomului de prostatasunt "ore"te; (pag. 29/0) A. reprezintao complicatie $ra'acare ameninta'iata pacientului B. se poate complica cu ruptura spontanaa 'ezicii urinare* rupturace poate fi intra-sau e4traperitoneala C. reclamainter'entie chirur$icala de ur$enta- adenomectomie trans'ezicala D. apare numai 8n cazul prostatelor mai mari de &) cc E. poate sur'eni oric>nd 8n e'olutia unui adenom de prostata Raspuns: ,

41. 3u este semn o$stru"tiv al adenomului de prostata: (pag. 2909) A. %caderea calibrului si fortei ;etului urinar B. Disuria finala C. %enzatia de e'acuare 'ezicalaincompleta D. Disconfortul mictional E. ?ictiunea 8n doi timpi Raspuns: 2

42. 8upravietuirea medie a pa"ientului "u "an"er prostati" in stadiul metastati" este: (pag. 290/)

A.

luni#

B. 12 luni# C. 1& luni# D. 24 luni# E. peste 24 de luni Raspuns: 2

43. -rmatoarea a irmatie re eritoare la litiaza vezi"ala se"undaraadenomului de prostata este alsa: (pag. 2909) A. /acientul descrie durere hipo$astrica B. /acientul prezintapola"iurie de effort C. %imptomele pot culmina cu retentia de urina D. Durerea este mobila 8n functie de pozitia bolna'ului E. %imptomele se e4acerbeaza nocturn Raspuns: ,

44. 9n "lasi i"area .leason! "ar"inoamele prostati"e sla$ di erentiate au urmatorul s"or: (pag. 292/) A. 1-3# B. 5-!# C. 2-4# D. &-1)# E. !-( Raspuns: 2

45. 4e+ni"a "ea mai sigura de apre"iere a adenopatiei neoplazi"e pelvine in "an"erul de prostata este: (pag. 292%)

A. echo$rafia B. computer-tomo$rafia C. limfadenectomia pel'ina D. .?9 E. radio$rafia de bazin Raspuns: C

4 . 9n tratamentul medi"amentos al adenomul prostati"! <al a-$lo"ant /-a< sele"tiv este: (pag. 29/6) A. alfuzosin B. prazosin C. terazosin D. do4azosin E. ,amsulosin Raspuns: ,

4!. =a un pa"ient "u o$stru"tie severa prin adenom de prostata! de$itmetria urinara evidentiaza: (pag. 29//) A. scaderea timpului mictional B. un debit mediu de -& ml+sec C. un debit ma4im @ 15 ml+sec D. reziduu 'ezical A 1)) ml E. nici unul din aspectele enuntate Raspuns: &

4&. 40 in "lasi i"area 43: a "ar"inomului de prostata reprezinta: ()

A. tumora e4tinsa e4tracapsular B. tumora limitata la prostata C. tumora fi4ata sau care in'adeaza structurile adiacente altele decat 'aziculele semiale D. tumora ce intereseaza o ;umatate dintr-un lob prostatic sau mai putin E. tumora ce intereseaza ambii lobi prostatici Raspuns: A